Publikációs lista Kántor Zoltán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs lista Kántor Zoltán"

Átírás

1 Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest: Lucidus, Szarka László Vizi Balázs Tóth Norbert Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. Budapest: Gondolat, Szarka László Majtényi Balázs Vizi Balázs Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetfelfogások és etnopolitika Európában. (Az MTA Nemzeti-Etnikai Kisebbségkutató Intézet évkönyve. Tér és Terep 6. kötet.) Budapest, Gondolat, Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest: Rejtjel, Osamu Ieda Balázs Majtényi Zoltán Kántor Balázs Vizi Iván Halász Stephen Deets (eds.): Beyond Sovereignty From Status Law to Trans-national Citizenship? Sapporo: Slavic Research Center, Zoltán Kántor, Balázs Majtényi, Osamu Ieda, Balázs Vizi, Iván Halász (szerk.): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Hokkaido University in Sapporo: Slavic Research Center, Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Budapest: Rejtjel, Kántor Zoltán (szerk.): A státustörvény: dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Budapest: Teleki László Alapítvány, Kántor Zoltán (szerk.): A státustörvény: előzmények és következmények. Budapest: Teleki László Alapítvány, Trencsényi, Balázs Petrescu, Dragos Petrescu, Cristina Iordachi, Constantin Kántor, Zoltán (eds.): Nationalism and Contested Identities: Case Studies on Romanians and Hungarians. Budapest: Regio Books, Könyvfejezetek Kántor Zoltán: Nation, national minority: the significance of definition. In Dácz Enikő (szerk.): Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarlandern im 20. und 21. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, Kántor Zoltán: Nemzetpolitikai átalakulás: eo ipso új állampolgársági keretek. In Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, Zoltán Kántor: Národ a budovanie národa: teoretické dilemy. In Németh István (szerk.): Politika, etnopolitika a identita. Univerzita Konštantína Filozofa: Nitra, Kántor Zoltán Pászkán Zsolt: Kisebbségi képviselet Romániában a 2008-as választások után. In Szarka László Vizi Balázs Tóth Norbert Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. Budapest: Gondolat, Kántor Zoltán: Nemzetpolitika a rendszerváltás előtt és után. In Balogh Margit Majtényi György Szabó Csaba (szerk.): Távolodás és közelítések. A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Bp., Kossuth, 2007.

2 Kántor Zoltán: Hamis dichotómia: politikai/kulturális nemzet. In Szarka László Majtényi Balázs Vizi Balázs Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetfelfogások és etnopolitika Európában. (Az MTA Nemzeti-Etnikai Kisebbségkutató Intézet évkönyve. Tér és Terep 6. kötet.) Budapest, Gondolat, Zoltán Kántor: Nation and institutionalization: the issue of the Hungarian status law and the referendum on dual citizenship. In Vašečka, Michal (ed.) Nation Uber Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Zoltán Kántor: Nationalism, nationalizing minorities and kin-state nationalism. In Francois Ruegg Rudolf Poledna Calin Rus (eds.): Interculturalism and Discrimination in Romania: policies, practices, identities and representations. Berlin: LIT Verlag, Kántor Zoltán: Nemzetpolitika, In Sándor Péter Vass László Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2005-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Zoltán Kántor: The concept of Nation in the Central and East European Status Laws. In Osamu Ieda (editor in chief), Balázs Majtényi, Zoltán Kántor, Balázs Vizi, Iván Halász, Stephen Deets (editorial board): Beyond Sovereignty: From Status Law to Transnational Citizenship? Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, Kántor Zoltán Majtényi Balázs: A kettős állampolgárság népszavazás, politikai vita, érvek. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. Temesvár: Szórvány Alapítvány-Marineasa Kiadó, Kántor Zoltán Majtényi Balázs: A kettős állampolgárság népszavazás, politikai vita, szakmai érvek. In Sándor Péter Vass László Sándor Ágnes Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2004-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Társaság, Kántor Zoltán Majtényi Balázs: Előszó. In Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest: Rejtjel, Kántor Zoltán: Nemzet, nacionalizmus, státustörvény. In Tamás Pál Erőss Gábor Tibori Timea (szerk.): Nemzetfelfogások: kisebbség többség. Budapest: Új Mandátum MTA SZKI, Kántor Zoltán: Nemzet és legitimitás a státustörvény és a kettős állampolgárság kapcsán. In In Kovács Nóra Osvát Anna Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás: nemzeti és állampolgári kötődések. Budapest: Balassi Kiadó, Kántor Zoltán: Nemzet és intézményesülés. In Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. Budapest: Teleki László Alapítvány, Kántor Zoltán: Románia és a határon túli románok. In Halász Iván Majtényi Balázs Szarka László (szerk.): Ami összeköt? Státustörvények közel és távol. Budapest: Gondolat, Kántor Zoltán: Az RMDSZ, a romániai kormány és a protokollum. In Blénesi Éva Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ). Budapest: Gondolat MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Zoltán Kántor: Status Laws and Nation Policy : theoretical aspects. In Zoltán Kántor, Balázs Majtényi, Osamu Ieda, Balázs, and Iván Halász (eds.): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo,

3 Kántor Zoltán: A konszociáció Erdélyben. Folyamatok és modellek. In Ábrahám Barna Gereben Ferenc Stekovics Rita (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kántor Zoltán: Románia a homogén nemzetfelfogástól az európai nemzet felé? In Kiss J. László (szerk): Identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány Budapest, Zoltán Kántor: La Ley de estatus y la política húngara sobre la nación. In Carmen González Enríquez (ed.): Minorías nacionales y conflictos étnicos en Europa del Este. Madrid: I.U.G. Gutiérrez Mellado-UNED, Bakk Miklós Bodó Barna Kántor Zoltán D. Lőrincz József Salat Levente Szász Alpár Zoltán: Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében. In Tánczos Vilmos Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év: összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások közötti eredményeiről. I. kötet. Kolozsvár: Scientia, Kántor Zoltán: A nemzeti identitást formáló intézményrendszerek. In Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány, Kántor Zoltán: A magyar nemzetpolitika és a státustörvény, In Bárdi Nándor és Lagzi Gábor (szerk.), Politikai és nemzeti identitás Közép-Európában, Budapest: Teleki László Alapítvány, Kántor Zoltán: Nationalizing Minorities and Homeland Politics. In Trencsényi Petrescu Petrescu Iordachi Kántor (eds.): Nationalism and Contested Identities: Case Studies on Romanians and Hungarians. Regio Books, Zoltán Kántor: The Dissolution of the Austrian-Hungarian Monarchy and the Hungarians from Transylvania: an introduction. In Marius Turda (ed.): The Garden and the Workshop. Disseminating Cultural Creativity in East Central Europe. Budapest: Europa Institute, Zoltán Kántor: Ethnic Parties and Consolidation of Democracy. In Antal Örkény- György Csepeli-Sharon Cooley (eds.): Collected Papers of ELTE-UNESCO Minority Studies Program, Budapest, Tanulmányok folyóiratokban: Kántor Zoltán: Nemzet és állam: a magyar állam és a külhoni magyarok. Iustum Aequum Salutare, sz. Kántor Zoltán: Nemzetpolitika: a magyar modell. Nemzeti Érdek, sz. Kántor Zoltán: Nemzetépítés és nemzetpolitika: az identitás intézményesítése. Nemzeti Érdek, sz. Illyés Gergely Kántor Zoltán: Románia 1989 után. Külügyi Szemle, sz. Kántor Zoltán Pászkán Zsolt: A határon túli románok és a románok státustörvényei. Pro Minoritate, Tavasz, Kántor Zoltán: Science or politics? Reflections on the concept of nation. Acta Universitatis Sapientiae, sz Kántor Zoltán: Tudományos vagy politikai kérdés a nemzet meghatározása? Limes, sz Kántor Zoltán Pászkán Zsolt: Elenyészett a nacionalizmus Romániában? Pro Minoritate, sz Kántor Zoltán: A nemzet kérdése a nemzetközi porondon. Külügyi Szemle, sz.

4 Zoltán Kántor: The issue of the Nation on the International Arena. Foreign Policy Review, Kántor Zoltán: Európai parlamenti választások és népszavazás Romániában. Hírlevél, 2007/11. szám (2007. december 10.) Kántor Zoltán: Románia: uniós csatlakozás elhúzódó belpolitikai válság. Hírlevél, 2007/8. szám (2007. szeptember 22.) Kántor Zoltán: Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés. Magyar Kisebbség, sz Zoltán Kántor: The Recommendation on the Concept Nation of the PACE. Regio, Vol. 9. Kántor Zoltán: A modern kor terméke: a nacionalizmus. A Hét, II.évfolyam, 50. sz. Kántor Zoltán: Nacionalizmus. Izmus? Confessio, sz. Zoltán Kántor: Re-institutionalizing the nation status law and dual citizenship. Regio, Vol. 8, Zoltán Kántor: The Concept of Nation in ECE Staus Laws. Central European Political Science Review, Vol. 5, Nr. 4, Kántor Zoltán: Kettős állampolgárság. Confessio, sz. Kántor Zoltán Majtényi Balázs: Autonómia-modellek Erdélyben jövőkép és stratégia. Magyar Kisebbség, sz. Kántor Zoltán: Nemzet, etnikai csoport, nemzeti kisebbség. Limes, sz. Zoltán Kántor: Hungarian National Politics and the Status law. Studia Historica Slovenica, Vol. 3, Nr. 1, Zoltán Kántor: Legea statutului: o politică naţională sau o nouă abordare a protecţiei minorităţilor. ALTERA, No , Kántor Zoltán: Románia és a határain kívül élő románok. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv Temesvár: Szórvány Alapítvány, Kántor, Zoltán: Status Law and nation politics: theoretical aspects. Foreign Policy Review, Vol. 2, Nr. 2, Kántor Zoltán Bárdi Nándor: UDMR şi coaliţia guvernamentală ( ) (I.). Sfera Politicii, Nr , Kántor Zoltán Bárdi Nándor: UDMR şi coaliţia guvernamentală ( ) (II.). Sfera Politicii, Nr. 99., Kántor Zoltán: Nacionalizmuselméletek: az összegzések ideje? REGIO, sz. Kántor Zoltán: Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? Magyar Kisebbség, sz. Kántor Zoltán: A státustörvény: nemzetpolitika vagy a kisebbségvédelem új megközelítése? Magyar Kisebbség, sz. Zoltán Kántor: National Minority Parties in Government: the Democratic Alliance of Hungarians in the Romanian Government. Der Donauraum, sz. Kántor Zoltán: A státustörvény és a Velencei Bizottság: reflexiók a kisebbségvédelemre. Provincia, sz. Kántor Zoltán: Az identitás kapcsán. Provincia, 2001/11. Kántor Zoltán: A státustörvény és a magyar nemzetpolitika. Provincia, sz. Kántor Zoltán: A konszociáció Erdélyben. Folyamatok és modellek. Provincia, sz. Zoltán Kántor Nándor Bárdi: The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to Regio, Kántor Zoltán Bárdi Nándor: Az RMDSZ a romániai kormányban, REGIO, sz.

5 Kántor Zoltán: Polgári nacionalizmus? PROVINCIA, 2000/6. Kántor Zoltán: Az önmeghatározás és önszerveződés néhány elméleti kérdése. PROVINCIA, 2000/4. Kántor Zoltán: Kisebbségi nemzetépítés a romániai magyarság mint nemzetépítő kisebbség. REGIO, 2000/3. Kántor Zoltán: Integráció, stabilitás és konfliktus. Magyar Kisebbség, V. évf., 1. (15.) sz. Kántor Zoltán: Gondolatok egy aktuálpolitikai kérdés kapcsán: reflexió Toró T. Tibor vitainditójára. Magyar Kisebbség, sz. Kántor Zoltán: Jövőelképzelés és kivándorlás. Acta Paedagogica Debrecina XCVI. KLTE, Debrecen, Kántor Zoltán: Vázlat a romániai magyar ifjúsági elitek kialakulásáról és szerveződéséről. Kutatás közben/research Papers. Budapest: Hungarian Institute of Educational Research, Kántor Zoltán: Új generáció? Korunk, sz