Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! december 23. Közérdekû 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3."

Átírás

1 Szilágyság/ december december Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus egyik legnagyobb sikertelenségének értékelte a zilahi nehéztüzérségi lõtér helyzetének rendezetlenségét. Eddig több miniszter megígérte a lehetetlen helyzet megoldását. Közéletünk 5. oldalon HATÁR TÁROZA OZAT Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete támogatja Kelemen Hunor elnökjelöltségét az RMDSZ X. Kongresszusán. Ismerve Kelemen Hunor kiegyensúlyozott személyiségét, reméljük, hogy a szórvány és a Partium képviseltetve és kellõ hangja lesz a Szövetség testületein belül, mindezért felkérjük támogassa a Partiumi szervezetek arányos képviseletét a Szövetségi Állandó Tanácsban (SZÁT). Elõfizetési felhívás A Szilágyság a magyar közösség megyei hetilapja. Felkérjük, fizessen elõ 2011-re a Szilágyságra, amely ingyenes apróhirdetést nyújt az olvasónak. Elõfizetési díj egy teljes évre 73,20 lej, félévre 36,30, negyedévre 18,30. Elõfizetéseket a posta vagy a DAMCO PRESS terjesztõ cég fogad. Következõ lapszámunk január 7-én jelenik meg. Karácsonyi pásztorok Ünnepi pásztorlevél Sohasem volt könnyû pásztornak lenni. Betlehem pusztáján, vagy szülõföldünk pusztulással megfélemlített tájain nehéz az õrizõnek. Sötétséggel viaskodunk. Többnyire a mieink is gyanakvóan hallgatnak bennünket panaszos szavaink nyomán, hiszen az eddigi tegnapokhoz képest ma több a fény és rövidebbnek ígérkezik az éjszaka. Ennek ellenére fáradtak vagyunk, sokan betegek, nincsen munka és a segélyek nem erõsítik az emberi méltóságot. A végidõ közeledésétõl való aggodalom és az ítélet félelmes nyomása megnõtt. A mai pásztor nem a puszta és a pusztuló állapotok felvigyázására kap megbízatást. Mi nem lehetünk nemzetünk hajdani dicsõségének múzeumõrei, sem tétlen siratói, de még csak azok sem, akik hétrét görnyedve alamizsnát koldulunk bennünket megvetõ idegenektõl. Nekünk talpra kell állnunk. Illetve elesett állapotunkból ki kell egyenesednünk. Isten Igéje erre ad lehetõséget. Erre sokan azt mondják, de hiszen ezt eddig is tudtuk, akkor mégis miért vagyunk kérlelhetetlenül földhöz vert állapotban? Bûnbánattal megállapíthatjuk, mert mi azonnal talpra akarunk szökni, kihagyva a kikerülhetetlent, azaz a kiegyenesedést térdre emelkedéssel kell kezdenünk. Karácsony a térden állás alkalma. Csodálatos ünnep a sötétségben poklokat járó Tisztelt szilágyságiak, kedves honfitársaim! Így, az esztendõ végéhez közeledve mindenki visszatekint, megpróbálja felértékelni, hogy milyen eredmények, kudarcok, megvalósítások vagy elmaradások sorakoznak a háta mögött. Ezt teszem én is. Nem mondok újdonságot azzal, hogy rendkívül nehéz évet hagyunk magunk mögött. A válság nem csak az állami szektorban dolgozókat érintette jelentõsen, hanem a magánvállalkozók nagytöbbsége is a mindennapjaiban érezte a válság hatását. Az RMDSZ ebben a nagyon nehéz esztendõben is vállalkozott arra, hogy része legyen a kormánykoalíciónak. Amikor hosszas, belsõ egyeztetések után, egy év pásztoremberek részére. Ünnep, mert a végidõ miatti félelem megtörik, a lemondásban és a megadásban tehetetlen nemzet új lehetõséget észlel. Ünnep, mert a nyomorú földi létben megjelenik a mennyei lét valósága, bár még csak tükör általi homályban, de már eltagadhatatlan gyönyörûséggel. Ünnep, mert karácsony csendjében a lélek térden álló cserépedényében a kárhozat felett gyõzedelmeskedik a kegyelem, a halált kiszorítja az élet. Karácsony a térden állók seregének a gyûjtése is. Jelenések könyvében olvassuk, hogy nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott a trónus elõtt és a Bárány elõtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak (Jel 7,9 és kk.) Mi is többen leszünk az ünnepi istentiszteleteken, mint más alkalmakkor, de közel sem annyian, mint lehetnénk. Vannak, akiket a világ tart távol a templomtól, vannak, akiket a gyülekezet belsõ feszültsége nem enged közel, és vannak, akik arra gondolnak, hogy a mennyben is kevés a hely, az ünnepi seregben pedig feleslegesek. Karácsony új szemléletet kíván tõlünk. A megpecsételt száznegyvennégyezer mellett még megszámlálhatatlanul sokan vannak, a most távollévõk közül rengetegen lesznek a királyi szék elõtt. A ma még téveteg tömegbõl sokan fognak pálmaággal kezükben kimaradás után újra belevágtunk a kormányzásba, tisztában voltunk azzal, hogy a megszorító intézkedések szükségszerûek, de népszerûtlenek leszenek. Jóval könnyebb lett volna ezt a rendkívül kritikus, az össztársadalmat megviselõ évet az ellenzék soraiból végignézni. Nagyon kényelmes lett volna az RMDSZ számára a megszorító intézkedésekre (mert lettek volna akkor is, ha mi nem vagyunk a kormány tagjai) hangzatos szólamokkal, vádakkal reagálni, szidalmazni a hatalom képviselõit. Nekünk soha nem volt kenyerünk a megfutamodás, a felelõsség alól való kibújás. Talán ez volt az az esztendõ, amelyik a leginkább megmutatta képviseletünk erejét. Meggyõzõdésem, hogy 2010-ben nagyon fontos volt kormányzati szerepvállalásunk. Megtartottuk a kismamák két éves gyereknevelési szabadságát - olyan törvény született, amely választási lehetõséget kínál. Sikerült megvalósítanunk az egészségügyi rendszer decentralizációját, ami azt jelenti, hogy településeink vezetõi döntenek arról, hogyan szervezzék meg helyi szinten az egészségügyi ellátást - többé nem döntenek a fejünk fölött, az történik, amit mi jónak látunk, amire nekünk van szükségünk. Elfogadtunk egy olyan oktatási törvényt, amely biztosítja gyerekeink számára az anyanyelven való tanulást minden szinten, a gyõztes mennyei gyülekezethez tartozni. Mi tudjuk, hogy mindez azért lehet, mert Isten parancsol angyalainak, akik feltartóztatják az ítélet erõit, más angyalok kelet felõl érkeznek, Éden felõl jönnek a szolgálattévõkhöz. Nekünk hirdetnünk kell Isten kimondhatatlanul irgalmas szeretetét, hogy már itt közöttünk többen lássák karácsonykor a mennyei jövõt, a beteljesült holnapot, a ma még óvatos váradalmat, ami felülmúlik mindent a végsõ idõben. Karácsonyi pásztorként annyi a dolgunk, hogy példás csendességben ünnepeljük a sötétséget meghátráltató Megváltót, alázatos lelki térden állással imádkozva a még aggodalommal élõ távoliakért. Nagyvárad, karácsony hava. Áldott karácsonyi ünnepért könyörögve, Csûry István püspök Az eredmény edmények ek éve követk etkezik! ezik! kivételek nélkül. Elértük azt, hogy kiemelt támogatásban részesül a kisebbségi oktatás, és azt is, hogy megvalósult az autonómia a tanügyben is, ugyanúgy, mint az egészségügyben Kormányzati forrásokból tudtunk segíteni önkormányzatainknak abban, hogy fejlesszék térségüket, városukat, községüket, falujukat. Új utak, csatornahálózatok, víz- és gázvezetékek jelentek meg Erdély-szerte. Nehéz év áll mögöttünk, de a nehézségek ellenére eredményeket tudunk felmutatni. A jövõ év kihívásokat és lehetõségek jelent számomra. December 11-én, a Szövetségi Képviselõk Tanácsának ülésén bejelentettem: indulok a szövetségi elnöki tisztségért. Ez eddigi közéleti munkán legfonotosabb állomása, legnagyobb politikai kihívása. Én erõs, következetes, szavahihetõ és önálló RMDSZt akarok, amely képes önmagát megújítani, megváltoztatni. Olyan Szövetségre van szükségünk, amely meghallgatja az embereket, odafigyel gondjaikra, problémáikra. Derûlátó vagyok és optimista. Bízom abban, hogy a problémákat megoldjuk, bízom az erdélyi magyarok bölcsességében, és abban, hogy képesek vagyunk túllátni a ma nehézségein. Békés karácsonyt és egy sikeresebb, gazdagabb, boldogabb új esztendõt kívánok! Kelemen Hunor, december 21.

2 2. Üdvözletek Szilágyság/ december 23. A Megváltó Krisztus születésére emlékezve, Istentõl megáldott karácsonyi ünnepeket töltsön szilágysági közösségünk minden tagja családja és barátai körében; valamint terveik sikeres beteljesülését kívánja bõségesebb új esztendõ reményével, Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke A karácsonyi és az új évi ünnepek alkalmával minden jót, egészséget és sok örömöt kívánok a szilágyságiaknak! Az új év hozzon Önöknek beteljesülést,és mindent amit csak kívánnak! Boldog karácsonyt és Boldog Új Évet! Tiberiu Marc, Szilágy Megye Tanácsának elnöke A téli ünnepek hozzanak fényt a lelkekbe, nyugalmat a családokba, és csak örömet mindenkinek. Boldog Karácsonyt és a szeretteik mellett eltöltött, beteljesülésekben gazdag Boldog Új Évet kívánok mindenkinek! Végh Sándor prefektus A karácsonyi kántálások, a feldíszített fenyõfák, a jókívánságok ideje következik. Ezekbõl soha nincs elég, tehát az ünnepek küszöbén boldog Karácsonyt, boldog Új Évet, boldogságot és sok elégtételt kívánok mindenkinek! Radu Cãpîlnaºiu, Zilah polgármestere Jézus Krisztus születése a magunk újjászületésének beteljesült reménye. Kívánok családja, szerettei körében eltöltött karácsonyi ünnepeket és boldog új évet Szilágy megye minden lakosának! Csóka Tibor, Szilágy Megye Tanácsa, alelnök Áldott, békés Karácsonyt és boldog, egészségben telõ, eredményekben gazdag Új Esztendõt kívánok! Üdvözlettel, Fekete Szabó András szenátor Krisztus Urunk születésének örömünnepe ragyogja be és tegye áldásossá Zsibó közössége életét; teljesüljön minden jószándék az új esztendõben! Bort, búzát, békességet! Bãlãnean Eugen polgármester, Sárközi Pál alpolgármester Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA A Karácsony a boldog szívek, a család különleges ünnepe, a közös örömé, amelyet átélhetnek. Istentõl megáldott kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikeres új esztendõt kívánunk Szilágycseh minden lakosának! Varga András polgármester Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/ Közéletünk december 23. Pref efektusi ektusi mérle leg Hétfõn délben a Szilágy megyei prefektus sajtótájékoztatóján nemcsak a közelmúltat, hanem az év eseményeit is értékelte. Az elmúlt hét végén Bukarestbe rendelték a prefektusokat, emiatt sok tervezett tevékenység halasztódott erre a hétre. A kormány elsõsorban arra volt kíváncsi, mi akadályozza a helyi közigazgatások mûködését. Más megyékkel ellentétben nálunk nincsenek különösebb gondok, minden polgármesteri hivatal ki tudja fizetni az alkalmazottait, egyetlen helyi közigazgatást sem fenyeget a csõd veszélye. Egyetlen polgármesteri hivatal bankszámláját zárolták: Varsolc nem fizetett ki lejt számlát egy vállalkozónak, az zároltatta a számláját, de ez is rövid idõn belül megoldható, a zárlat egyébként csak 90 nap múlva lép érvénybe, addig ez is rendezhetõ. Óvodák A kormány országos szinten 400 óvoda és bölcsõde építésére készül, ezért kérte a Szilágy megyei városok igényeit. Az eddig beérkezett és a kormánynak közvetített szükségletek szerint Zilah két bölcsõdét kért összesen 135 hellyel. Szilágycsehben egy bölcsödére lenne szükség 100 csecsemõ számára. A szilágysomlyói igények szerint két bölcsõde kellene összesen 90 férõhellyel. Zsibó egy 130 férõhelyes bölcsõdét kért. Az óvodák szempontjából már kisebb az igény. Zilahon kellene még egy 120 gyereket ellátó óvoda, Szilágycseh is igényelne egy 100 férõhelyes óvodát, Zsibó pedig egyenesen hármat szeretne 477 gyerek számára. Szilágysomlyón a látszat szerint minden ilyen gond megoldott, egyetlen óvodára sincs szükségük. Hasonlóképpen iskola utáni gyerekfoglalkoztatási központok létesítését is tervezik, erre csak Somlyón, Zsibón és Szilágycsehben van igény. A megyében sokkal több ilyen intézményre lenne szükség, de a kormányprogram egyelõre csak a városok lakosságára gondol. Az újságírók kérdésére válaszolva a prefektus elmondta, hogy a program valószínûleg a gyermekgondozásban szerepet vállaló szülõk megsegítésére született. Egy napra prefektus A szilágysomlyói Simion Bãrnuþiu Fõgimnázium X. osztályos diákja, Cristian Mihai Lazãr nyerte el másodiknak ezt a lehetõséget, még négy diákra vár a prefektusi szék. A tanulmányokat december 15-ig várták, a beérkezett tanulmányok alapján választják ki azokat a diákokat, akik egy napra betekintést kapnak a megye kormánybiztosi hivatalának mûködésébe. A diáknak már van közigazgatási tapasztalata, hiszen a város diákönkormányzatának polgármestere, három napra diákképviselõ is volt a parlamentben. Közigazgatási akadályok Néhány dolgot sikerült megoldani, ami a minisztériumok kirendeltségeinek mûködését akadályozta. Végre készül az a jogszabály, amely módosítja az irattárak törvényét és lehetõvé teszi a nyugdíjak újraszámítását a munkakör szerint. A jogszabály alapján a munkakönyvek nyilvántartását és naprakész vezetését egy magáncég vállalhatja fel. A megyei ifjúsági és sportigazgatóság jogi helyzete is megváltozott, ezzel sok minden megoldódott mûködésében. Ami nem sikerült A prefektus egyik legnagyobb sikertelenségének értékelte a zilahi nehéztüzérségi lõtér helyzetének rendezetlenségét. Eddig több miniszter megígérte a lehetetlen helyzet megoldását. Személyesen két másik helyszínt is javasolt a megyében, a minisztérium szakbizottsága egyiket sem találta megfelelõnek. A Szilágyság részérõl megkérdeztük: ha ez Észak-Erdély egyetlen nehéztüzérségi lõtere, akkor helyzetének rendezése miért nem észak-erdélyi gond? Ha itt nincsen megfelelõ terület, lehet keresni Máramaros, Beszterce vagy akár Kolozs megyében. Nincs az országban még egy megyeközpont nehéztüzérségi lõtérrel a belterületén! A prefektus válasza szerint ezt kérte a szakbizottságtól is. A rendelkezésükre álló részletes térképek alapján válasszanak ki néhány helyszínt, utána lehet megszemlélni a kiválasztott területeket, és megoldható a helyzet. Az viszont tarthatatlan, hogy minden regionális érdeket helyi szintre utaljanak vissza. Remélhetõleg a következõ évben ezt is sikerül megoldani, és folytatni lehet a várost elkerülõ terelõutat. J.L. Ezüstfenyõ Díjak A szülõföldet egyszer és mindenkorra nem lehet a magunkévá tenni: a szülõföldet ma és holnap, újból és újból vissza kell szerezni, a szülõföld elvehetõ tõlünk bármely pillanatban, hogyha nem teszünk, nem dolgozunk, nem küzdünk érte. Az elkövetkezõ generációk számára ez a legfontosabb tanulság Erdélyben hangsúlyozta Markó Béla miniszterelnökhelyettes szombaton, Marosvásárhelyen, az RMDSZ Ezüstfenyõ díjainak átadási ünnepségén. A Szövetség - immár kilencedik alkalommal - azoknak a személyeknek adományozott Ezüstfenyõ díjat, akik kiemelkedõ munkát végeztek a szülõföld visszaszerzése, valamint az RMDSZ programjának megvalósítása érdekében. Ezévben 32 személy, köztük önkormányzati tisztségviselõk, politikusok újságírók és lelkészek is részesültek Ezüstfenyõ Díjban. Ünnepi beszédében a szövetségi elnök úgy fogalmazott, a díjjal az RMDSZ azok munkáját ismeri el, akik képesek mostoha körülmények között is küzdeni, munkálkodni a közösségükért, az erdélyi magyarságért. - A szülõföld visszaszerzésén kezdetben még elsõsorban magát a földet értettük: azokat díjaztuk, akik a restitúcióért, a földek, javak, ingatlanok visszaszerzéséért küzdöttek, de rá kellett jönnünk, hogy a szülõföld ennél többet jelent, amelyért szerteágazóbban lehet küzdeni és munkálkodni. A szülõföld visszaszezéséért cselekedtek mindazok, akik valami módon tettek azért, hogy ez a magyar közösség itt, Erdély földjén megmaradhasson, jövõt építhessen magának mondta a szövetségi elnök, aki szerint az elkövetkezõ generációk számára az a legfontosabb tanulság, hogy a szülõföldet nem elég egyszer visszaszerezni, hanem újból és újból küzdeni kell érte. Lehet jó helyzetet teremteni, de aki azt hiszi, hogy a történelem csak eléfelé halad, és hogy tõlünk semmi nem elvehetõ, semmi vissza nem fordítható, az óriási tévedést követ el szögezte le. Az erdélyi magyarságot megosztó politikai kísérletek ellen szólalt fel Böjte Csaba ferences szerzetes, aki ezévben részesült Ezüstfenyõ Díjban: A magyarság már a kezdetekkor befogadó nemzet volt: képes volt befogadni, integrálni más népeket. Én hiszek abban, hogy valahol ez a jövõ is: az összefogás, az integrálás, a párbeszéd. Én szívbõl imádkoztam és imádkozom azért, hogy az az erdélyi magyar politikában egység, békesség legyen és közösen tudjanak indítani személyeket. hangsúlyozta Böjte Csaba, aki szerint a cél érdekében meg kell bocsátani, ki kell engesztelni azokat is, akik ma a magyarság egysége ellen törnek. Az Ezüstfenyõ díjat Gyarmathy János és Kiss Levente marosvásárhelyi képzõmûvészek alkotását az idén a következõ személyek vették át: Ádámosy Margit Klára - RMDSZ elnök, városi tanácsos, Torda, Ambrus Attila, a Brassói Lapok fõszerkesztõje, Brassó, Balázs Bécsi Attila -megyei tanácsos, a TÉKA Alapítvány vezetõje, Szamosújvár, Barabás Imre - RMDSZ elnök, Magyarkakucs, Becze István - RMDSZ ügyvezetõ elnök, Csíkszék, Benedekfi Dávid - RMDSZ elnök, Lupény, Béres Ildikó Ibolya - iskolaigazgató, megyei tanácsos, Máramarossziget, Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, Csíkszék, Böjte Csaba - ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Déva, Draveczky Károly - megyei tanácsos, Szatmárnémeti, Erdõs Bálint - polgármester, Nagyszintye, Fodor István - polgármester, Bodok község, Fodor József - vikárius, Nagyvárad, Horváth Anna, a kolozsvári Regionális Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója, Kolozsvár, Illés Ildikó - tanfelügyelõ, RMDSZ ügyvezetõ alelnök, Marosvásárhely, Jakobovits Miklós - képzõmûvész, Nagyvárad, Józsa Benjámin - nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanár, Nagyszeben, Katona Mihály - polgármester, RMDSZ elnök, Korond, Kelemen Hunor - kulturális és örökségvédelmi miniszter, parlamenti képviselõ, Csíkszék, Kis-Juhász Csaba - polgármester, Szilágysámson, Kiss Károly - nyugalmazott agrármérnök, Élesd, Kovács Péter - az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke, Kolozsvár, Krecsák Szöllõsi Adalbert - alpolgármester, Nagyenyed, Lieb József - esperes, Nagybánya, Marina Ida-Magdolna - polgármester, Szilágybagos, Máthé István - alpolgármester, Bethlen, Pásztor Gabriella - államtanácsos, Bukarest Petres Sándor, a Hargita Megyei Tanács alelnöke, Gyergyószék, Hargita megye Dr. Suba Kálmán, a Maros Megyei Állatnemesítõ és Szaporodásbiológiai Hivatal ügyvezetõ igazgatója, Marosvásárhely, Terkál Ágnes, az RMDSZ Közlöny szerkesztõje, Marosvásárhely, Tudor Veronka - államtanácsos, Bukarest Varga Attila - polgármester, Esztelnek, Kovászna megye. (Tájékoztató) Szilágy Megye Tanácsa székhelyén, Zilahon, December 1. tér 12. sz. alatt versenyvizsgát hirdet a Szilágy Megyei Kulturális és Mûvészeti Központ igazgatói tisztségére. A versenyvizsgára jelentkezõk iratait Szilágy Megye Tanácsának iktatója fogadja december január 10. között. A vizsgán való részvétel feltételeirõl, a szükséges iratokról, a vizsga menetérõl illetve a vezetõi terv követelményeirõl további információt kaphatnak a Személyzeti, szervezési és bérezési irodán, telefon: 0260/ as telefon 260 és 134- es mellékállomásán, vagy keressék a honlapon.

4 4. Közéletünk Szilágyság/ december 23. Egymásér ymásért, t, nem egymás ellen Minden decentralizáció autonómiát jelent Kelemen Hunor mûvelõdési és örökségvédelmi miniszter nem elõször jár Szilágy megyében. Mindent számba vesz, mindent ellenõriz. Legutóbb a Megyei Mûvelõdési Igazgatóság épületének a restaurálása után ellenõrizte a munkálatokat, az átadásnál azonnal szóvá tette, hogy eltûnt a történelmi hõmérõ az épület oldaláról. Ez alkalommal külön a Kraszna utcai Ady-házat is megnézte, mennyire haladtak a munkálatok, és még mire lenne szükség. Most is kissé késett, mert Nagyváradról jövet megállt Szilágynagyfaluban, megnézte a Bánffykastélyt, amely felújítását tervezik. Megbeszélték, milyen forrásokat lehet szerezni erre, mert a helyi református egyházközség olyan rendeltetést szán az épületnek, amely az egész környék magyarsága számára fontos lehet. Pop Imre, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének Megyei Küldöttek Tanácsának ülését vezette az elmúlt hét péntek délutánján. Jelentése szerint a 79 MKT tagból 62 van jelen az ülésen, tehát határozatképes az RMDSZ megyei szervezetének döntéshozó testülete. Seres Dénes elnök elsõ napirendi pontként a politikai beszámoló kötelezettségét átadta az illetékesebb Kelemen Hunornak, a Szövetség ügyvezetõ elnökének. Az elmúlt hetekben a kormányban olyan intézkedéseket kellett meghozni, amely a magyar embereket is közvetlenül érinti, és nyilván bennünket is nagyon nehéz helyzetbe hozott. Az elmúlt tíz év kormányzati részvételében ez volt a legnehezebb esztendõ. Nagyon sok olyan megszorító intézkedést kellett a kormánynak meghoznia, amelyek lényegesen érintették az emberek lehetõségeit, és ez az RMDSZ hitelét is kikezdte. Törvényszerû, hogy a népszerûtlen intézkedések azok ellen hangolják a közvéleményt, akik ezt meghozták. Ennek ellenére vállaltuk ezt, mert egyetlen képviselõnk a helyi önkormányzatoktól a parlamentig nem futamodik meg a nehéz döntések elõl. GYES A rendszer még középtávon sem tudta volna ellátni a gyermeknevelési szabadság költségeit, ezt felére csökkentette volna a kormányfõ. Közösségeink jelzései alapján ragaszkodtunk ahhoz, hogy a kétéves idõtartamhoz nem szabad hozzányúlni. Hosszú viták után sikerült ezt megtartani annak ellenére, hogy a kormánypárt más rendszert képzelt el. A mostani eredmény, amely választási lehetõséget nyújt a kismamák számára teljes egészében nekünk köszönhetõ. Ez társadalomszervezési szempontból is fontos, mert eddig nemigen volt lehetõsége választani az egyszerû állampolgárnak. Így is lett a költségvetésben egy hiány, de azt más forrásokból lehet pótolni. Egészségügy A másik éles vitát kavaró ügy a rendszer fenntarthatóságának biztosítása volt, ehhez ki kellett terjeszteni a járulékokat fizetõk körét. Romániában nem egészen 5 millió személy fizet egészségbiztosítást. Cseke Attila egészségügyi miniszter kollégám abba a helyzetbe került, hogy költségvetésileg teljesen fenntarthatatlan rendszert kellett mûködtessen mintegy 21 millió állampolgár számára. Az államelnök és tanácsadói szándéka szerint minden nyugdíjra kötelezõen ki kellett volna róni az 5,5%-os egészségbiztosítást. A mi álláspontunk az volt, hogy ha minderre szükség van, akkor legalább a kisnyugdíjasokat védjük meg. A mostani változatban ez sikerült, és fõleg a vidéken élõk nagy többségét érinti, hiszen õk kapják a minimálbér alatti nyugdíjat, tehát valamennyire védettséget élveznek. Ugyanakkor a kivételezettek kategóriájából kivettük azokat a személyeket, akik jogosan vagy többnyire jogtalanul forradalmár igazolványukkal lejes havi juttatásban részesültek, és ez után semmiféle jövedelemadót, társadalombiztosítást vagy más járulékot nem fizettek. Cseke Attila nagyon nehéz feladatot vállalt, de elindította az egészségügyi rendszer decentralizációját, és még meg akarjuk oldani azt is, hogy az Egészségbiztosító Pénztárat a minisztérium alá rendeljük. A jelen pillanatban teljesen átláthatatlan a rendszer, az egészségbiztosító dönt anélkül, hogy errõl a minisztert értesítené. Minden felelõsség a miniszteré, a pénz pedig a biztosítónál van. Még ezt a lehetetlen helyzetet kell feloldani, egységesíteni a finanszírozási lehetõségeket. A jelen pillanatban letettük egy olyan rendszer alapjait, amelyek hosszútávon biztosíthatják a mûködést. Ilyen és ehhez hasonló döntéseket kellett meghozni az utóbbi idõben. Nehéz döntések voltak, sok vitába került a kisjövedelmûek védelme, de ebbõl nem engedtünk. Tudjuk, mindenki nehéz helyzetben van, de megpróbáljuk megértetni mindenkivel, hogy a legrászorulóbbakat meg kell védeni. Ellenkezõ esetben olyan mértékûvé válik a költségvetési hiány, hogy 2011 elejére az ország fizetésképtelen lett volna, mint Görögország. A megszorítások miatt a költségvetési egyensúlyt helyre lehetett állítani. A válságot mi egymagunkban nem tudjuk megoldani, de hatását enyhítettük. Bértörvény Sikerült elfogadtatni kormányzati felelõsségvállalással olyan törvényt, amely szerint a jövõ év januárjától 25%-os fizetéscsökkenést elszenvedettek számára valamennyire visszahoz legalább mintegy 12%-ot. Ez is siker, egyelõre ekkora volt a költségvetés teherbíró képessége. Errõl is vita volt még az RMDSZ frakciókban is, mert két változat közül kellett választani. Szerettük volna azt támogatni, hogy a kisebb fizetések nagyobb arányban növekedjenek, de ez ellen már alkotmányossági kifogások merültek fel, tehát maradt az egységes fizetésemelés, mert nem kockáztattuk azt, hogy az Alkotmánybíróság elutasítsa a 2011-es évi bértörvényt. Ezt is el kell magyarázni az embereknek. Oktatás A negyedik legfontosabb dolog, ami ugyan nem javít az emberek életszínvonalán, de szintén nagyon fontos eleme a társadalomnak: az oktatási törvény. Már az év elején a koalíciós tárgyalásokon rögzítettük, hogy ez számunkra fontos. Sok mindent megoldhat, amit már 20 éve kérünk: az anyanyelvi oktatás kiterjesztését, kiszélesítését. Egyrészt most már érettségiig anyanyelven tanulható minden tantárgy. Másrészt a döntéshozatal is megváltozott a tanügyben, ezt mi hármas pillérnek nevezzük. A szülõk, az önkormányzatok képviselõi és a pedagógusok döntenek az oktatásról, az intézmény vezetésérõl, mûködésérõl, minden olyan adminisztratív kérdésrõl, amely az oktatás minõségét meghatározza. Ez nagyon nagy változás ahhoz képest, hogy eddig a tanfelügyelõségek döntöttek ezekben az ügyekben. A döntés most közelebb került a családokhoz, a közösséghez. Ugyan ezt kifogásolták a szakszervezetek, de azt mondtuk, hogy ez is egyfajta decentralizáció, autonómia, ha úgy tetszik. Mert végül is minden decentralizáció autonómiát jelent. Fõleg a szórványban fontos az a kitétel, amely szerint a kisebb létszámú iskolák jogi személyisége megmarad, nem olvasztják be a nagyobb iskolákba. A törvénytervezet elakadt a Szenátusban, a felelõsségvállalás során pedig olyan helyzet keletkezett, amely feloldhatatlannak látszott. De végül a bizalmatlansági indítványtól a liberálisok megvonták aláírásukat, így elégtelen támogatás miatt ez okafogyottá vált. A törvényt elküldték az államelnöknek kihirdetés végett, közben megtámadták az Alkotmánybíróságon. Meggyõzõdésem, hogy ezt elutasítják, hiszen nincsenek a törvényben alkotmányossági szempontok szerint kifogásolható cikkelyek. Parlamenti munka Ezek voltak azok a gondok, amelyekkel találkoztunk, és amelyek miatt bizonyos fenntartásaink voltak különösen az államelnök álláspontja miatt, bár nagy vitáink voltak, de végül sikerült kikényszeríteni azt, hogy tartsák a szavukat. Egy év után nem mondhatjuk azt, hogy teljesen sikertelen volt szerepvállalásunk. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy sokkal kevesebb konfliktusunk volt, mint ugyanezzel a párttal ban, amikor a Liberális Párttal hármasban vállaltuk a kormányzást. Nagyon nehezen lehet szót érteni a függetlenekbõl összeállt párttal. Minden nehézség ellenére nyugodtan állíthatom, hogy a kormányzatban jól dolgoztunk, minisztereinket megbecsülik. Borbély László minisztériumában is olyan programok indultak, amelyek eredményeit két-három év múlva érzékeljük majd, elég ha csak a hulladékgyûjtés és kezelés gondjaira utalunk. (Folytatás az 5. oldalon)

5 Szilágyság/ Közéletünk december 23. Egymásér ymásért, t, nem egymás ellen (Folytatás a 4. oldalról) A kulturális tárca Itt is olyan áttörés történt, amire nem igazán számítottunk. Ha csak arra gondolok, hogy 2010 januárjáig a tárca költségvetésbõl alig 0,2% jutott a magyar jellegû mûemlékek helyreállítására, ebben az esztendõben ez az arány meghaladta a 20%-ot. Olyan munkálatokat tudtunk elindítani, mint Gyulafehérváron a katolikus érseki palota felújítása, hogy a kisebb dolgokról ne is beszéljünk. Csak Szilágy megyében négy templomról van szó. A Mátyás-szobor helyreállítására is a napokban utaltunk át újabb 1,5 millió lejt az elvégzett munkálatok kifizetésére, mert azt még nem fizette ki senki. Az elmúlt húsz évben még nem fordult elõ, hogy a nagymultú hagyományos kulturális folyóirataink központi költségvetésbõl támogatást kapjanak, most ez is sikerült, már aláírtuk a Látóval, a Korunkkal, a Helikonnal a támogatási szerzõdéseket. Remélhetõleg ezt jövõre még bõvíteni, folyamatossá, rendszeressé és kiszámíthatóvá tudjuk tenni. Olyan áttörés történt, ami sokakat bosszantott, de most már lassan hozzászoknak. Igaz, mindettõl még nem lesz több pénz a zsebünkben, de mindez sokban hozzájárulhat a közérzetünk javításához. Ezt a munkát szeretnénk folytatni a jövõ évben is. A jövõ év kihívásai Elsõsorban a Szövetség kongresszusa, a másik pedig egy újabb magyar párt bejegyzési szándéka, de errõl inkább ne beszéljünk. Az egységes képviselet szétverése Szlovákia vagy a Vajdaság vagy a Kárpátalja magyarságának sorsára juttat minket is. A megosztás sehol nem hozott eredményt. Seres Dénes, a megyei szervezet elnöke ismertette az SZKT döntését. A kongresszuson Szilágy megye az eredményeihez mért részvételi arányt kapott, talán csak Maros megyének lesz nagyobb küldöttsége. Markó Béla bejelentette, nem indul újabb elnöki mandátumért. Ez 18 év kemény munkája után nyilván érthetõ. Közlemény Tevékenysége olyan magas mércét állít elénk, amelyet nem lesz könnyû elérni. Eddig Traian Basescu elnök tanácsadója jelentette be indulási szándékát, én is vállaltam ezt a feladatot. Valószínûleg lesznek még más jelöltek is. Értékelte a megyei szervezet eredményeit. Kiemelte civil szervezetek tevékenységének támogatását, és minden olyan kezdeményezést, ami megtartotta a megye magyarságát, a szervezet mozgalmi jellegét. Ugyanakkor fontosnak tartotta a bukaresti és a budapesti kapcsolatokat, hiszen e két pólus között kell politizáljon az erdélyi magyarság, hiszen a mindenkori román illetve magyar parlamentben és kormányban kell érvényesítse érdekeit. Eredményeinket felesleges sorolni. Elég végigmenni a szilágysági falvakon, ahol már alig akad sáros utca, felújítatlan mûvelõdési otthon és iskola, vagy templom, és azonnal érzékelhetõvé válik az utóbbi tíz év munkája. Az erdélyi magyarság életében bizonyos egyensúlyt kell tartani a régiók között. Nyilvánvaló, hogy más érdek vezérli a Székelyföldet, más helyzetben van a Partium és szórvány is, de egymásért, és nem egymás ellen kell dolgozni. Ezt ismerjük fel, hiszen Szilágy megyében is sokszor falvanként különbözõképpen fogják fel helyzetüket. De szembe kell néznünk a kihívásokkal. Amióta a Szövetség létezik, rengeteg szurkálást, rúgásokat kapott, de ezt mi már megszoktuk, dolgozunk tovább. Az idõ pedig nekünk adott igazat. A testület egyöntetû szavazatával eldöntötte, hogy nem titkos, hanem nyílt szavazással dönt a felolvasott határozattervezetrõl: Kelemen Hunor elnökjelölését ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül támogatja a Szilágy megyei szervezet Megyei Küldöttek Tanácsa. Kelemen Hunor megköszönte a testület bizalmát, ugyanakkor kérte, hogy személyes aláírásokkal is támogassa jelölését Szilágy megye magyarsága. Ez sokkal fontosabb, szélesebb támogatást jelent, mint a testületé. Elsõsorban azért, mert az emberek véleményét meg kell A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) immár több mint 20 éve, tájékoztatja a romániai magyar közösséget minden közérdekû és közhasznú információ esetében. Így történt ez 1990-ben, a volt hadifoglyoknak járó kárpótlási támogatás tájékoztatása valamint a kérelmek kitöltésének esetében, amely folytatódott 1996-ban, ugyanakkor a 90-es évek elején a földtörvénnyel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztattuk közösségeinket. Ezt követõen 2002-ben a státusztörvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztattunk, és segítettünk az úgynevezett Magyar Igazolvány igénylésében, a kérelmek kitöltésében, az igazolványok hazaszállításában. Az Iskola Alapítvány által meghirdetett oktatási-nevelési támogatás (az ún. magyar boríték, magyar pénz) tájékoztatásában is derekasan kivette részét a Szövetség, hisz ez is nagyon fontos a romániai magyarság önazonosságának megõrzésében, hogy gyermekeink anyanyelvükön tanuljanak. Továbbá 2006-ban a II. világháború idején kényszermunkára ítélteknek járó kárpótlásról és 2010-ben a politikai elítélteknek járó kárpótlási lehetõségekrõl is tájékoztattuk közösségeinket. Összegzésképpen ezzel a néhány nagyobb horderejû példával szeretnénk felhívni a figyelmet (hiszen ezeken kívül rengeteg esetben közöltük a lakossággal a fontos közérdekû információkat) arra, hogy az RMDSZ mindig mindent megtett a magyar közösségeink tájékoztatásáért. Ezért is vállaltuk, hogy az egyszerûsített honosítási eljárásról (a kettõs állampolgárságról), amely 2011 januárjától lép érvénybe tájékoztassuk szilágysági magyar közösségeinket. Ezért a megyei és helyi RMDSZ szervezeteinknél az esetleges érdeklõdõk megkaphatják a kettõs állampolgárság igényléséhez szükséges információkat, ez által is eleget téve annak a több mint 20 éves tájékoztatási folyamatnak, amellyel a magyar közösségeink érdekeit szolgáltuk. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete hallgatni, lehetõséget kell adni arra, hogy érezzék: véleményüket figyelembe kell venni. Erre nagyon alkalmas az aláírásgyûjtés. Nem kell ezt erõltetni, de a véleményt ki kell kérni. Ha van egy felmutatható közösségi akarat, akkor mindenki magáénak érzi a szövetséget. A kongresszusi küldöttség A továbbiakban Seres Dénes ismertette a döntést, amely megállapította a Szilágy megyei kongresszusi küldöttség létszámát, összetételét. Hivatalból kongresszusi küldött minden SZKT-tag, ez hat személyt jelent (Seres Dénes, Fekete Szabó András, Csóka Tibor, Pop Imre, Szilágyi Róbert, Fodor István). Ezenkívül a városok polgármesterei és alpolgármesterei, tehát Varga András, Szilágycseh polgármestere, Sojka Attila Zilah, illetve Sárközi Pál Zsibó alpolgármestere. Ugyancsak hivatalból vesz részt a kongresszuson a helyettes államtitkárunk, Csutak Nagy László. Ezen HATÁR TÁROZA OZAT kívül a nõk platformját Kerekes Edit fogja képviselni és az ifjúsági szervezet részérõl is számítunk még néhány küldöttre. A 16 megválasztandó területi képviselõ leosztásában minden körzet arányos képviseletét tartották szem elõtt. Tehát Zilah körzete tekintettel az így is jelentõs képviseletre csak 2 helyet kapott. A szilágysomlyói körzet 5 képviselõt, Szilágycseh körzete még 2 helyet kapott. A már meglévõ képviselet és a körzet nagyságának arányában Kraszna még 3, Sarmaság még 4 helyet kapott. A januári MKT ülésig otthon tárgyalják meg, és a javaslatok alapján a januári ülésen fog dönteni a testület. A magyar állampolgárság ügyével kapcsolatban közöljük a szervezet határozatát, hiszen a szövetségnek megvan az apparátusa és a tapasztalata a lakossági igények kiszolgálására. Most tájékoztató füzetet terjeszt a magyar állampolgársági igénylés legfontosabb tudnivalóiról, ezt mindenkinek oda kell adni, aki érdeklõdik. Szilágy megyébe többezer ilyen füzetecske érkezett, aki érdeklõdik, megkaphatja a szükséges felvilágosításokat a helyi RMDSZ szervezeteknél. Józsa László Az RMDSZ X. Kongresszusi elnökjelölt támogatásáról Az RMDSZ alapszabályzatának, az SZKT kongreszusi határozatainak megfelelõen a Megyei Képviselõk Tanácsa a következõ határozatot hozza: Kelemen Hunor, szövetségi ügyvezetõ elnök, kultúrminiszter, az SZKT december 11. ülésén bejelentette szövetségi elnökjelöltségét az RMDSZ X. Kongresszusán. Figyelembe véve Kelemen Hunor, ügyvezetõ elnök, szervezeti célkitûzéseit, törekvéseit és elképzeléseit miszerint: az RMDSZ továbbra is erõs, következetes, szavahihetõ, önálló és egy befogadó Szövetség kell maradjon, amely magyar közösség egységét is meg tudja õrizni, hiszen csakis így érvényesíthetõ hatékonyan a romániai magyar érdekképviselet, valamint ezen az értékek megõrzésével kell továbbvinni a Szövetség munkáját, azt a munkát amelyet az emberek 1990 óta elvárnak, ugyanakkor elismervén a szövetségi, közéleti és szakmai munkáját, amelyet immár 14 éve odaadással, hozzáértéssel és becsülettel végez, továbbá bizonyosak lévén a felõl, hogy eddigi munkájának tapasztalatait, a fent sorolt értékek megõrzésével az RMDSZ elnökeként képes kamatoztatni a Szövetség és egyben a romániai magyarság érdekében, mindezeket figyelembe véve, az RMDSZ Szilágy megyei szervezete támogatja Kelemen Hunor elnökjelöltségét az RMDSZ X. Kongresszusán. Ismerve Kelemen Hunor kiegyensúlyozott személyiségét, reméljük, hogy a szórvány és a Partium képviseltetve és kellõ hangja lesz a Szövetség testületein belül, mindezért felkérjük támogassa a Partiumi szervezetek arányos képviseletét a Szövetségi Állandó Tanácsban (SZÁT). Elfogadta a Megyei Képviselõk Tanácsa, Zilah, december 17.

6 6. Vidékeink Szilágyság/ december 23. Gondolatok a karácsonyi könyvvásár önyvvásárról ról A Tövishát Kulturális Társaság december 11-én rendezett karácsonyi könyvvásárt. Három könyvkiadó mutatta be a legújabb könyveit. A Kriterion, a Polis és a Mûvelõdés színes standjai várták az érdeklõdõket. A szervezõk és a vendégek is a könyvvásár legnagyobb ajándékának a romániai írásbeliség összefoglaló mûvének utolsó kétrészes kötetét tartották: a Romániai Magyar Irodalmi Lexikont. Már régen várjuk közös kultúránk reprezentatív lexikonjának befejezõ részét. A 60- as években kezdõdött számbavételi munkát lezáró, a Kriterion gondozásában megjelent lexikont David Gyula fõszerkesztõ ismertette. A bemutatón jelen volt H Szabó Gyula, a könyvmûhely igazgatója és Papp Béla, egykori szilágysomlyói tanár, szilágysági szerkesztõ is. A negyedik kötet rövid elõszavában Balogh Edgár, a tudástár elsõ fõszerkesztõje, a romániai magyar Noé bárkája -ként említi a lexikont, amelybe minden beletartozik: szépirodalom, közírás, tudományos irodalom és mûvelõdés is. Éppen ezért úgy gondoltuk a rendezvény szervezésekor, hogy egyetlen romániai magyar értelmiségi könyvespolcáról sem hiányozhat. Sokan azzal érvelnek, hogy az interneten mindent meg lehet találni, és nincs szükség lexikonra. Ez részben igaz is, bárki bármit feltehet a világhálóra, de igen sokszor ellenõrizetlenül is és hibás adatokkal. Másrészt viszont a könyv általában az olvasásra nevelés fontos eszköze. A gyermeket is el lehet, és el kell vinni a könyvvásárokra, itt tapasztalhatja meg a könyvböngészés örömét, a szép könyv értékelését, és a tartalmas és hasznos ajándékvásárlás módját. Az idei könyvvásáron érzõdött már a 25%- os fizetéscsökkentés hatása. Az eddig hûséges A Szilágy megyei RMDSZ, Szilágycseh Polgármesteri Hivatala, Szilágycseh RMDSZ szervezete és a Tövisháti Kulturális Társaság tisztelettel hívja meg az amatõr öregfiú labdarúgás iránt érdeklõdõket, hogy játékosként, szurkolóként vagy nézõként vegyenek részt hagyományos szilveszteri focitornánkon. Azokat a 30 év fölötti öregfiúkat várjuk, akik szeretik a focit, a barátságot és számukra nem az eredmény, hanem a találkozás, az együttlét és a közösségépítés a fontosabb. A legjobbaknak értékes kitüntetések járnak, délután pedig mindenki kedvére kimulathatja magát Domokos Ferenc barátunknál a Panoráma vendéglõben. A mérkõzések Szilágycseh két tornatermében zajlanak. Minden csapat a város szélén található új tornateremben jelenjen meg december 28-án, reggel 8 órakor az ünnepélyes megnyitóra. A csoportok a következõképpen alakultak: A csoport: Szilágyperecsen Hadad Adony Meghívó vásárlók vagy nem jöttek el, vagy óvatosabban vásároltak. Pedig igen kedvezményes áron lehetett szép könyveket venni. A Kriterion honlapján az V. kötet elsõ és második részét egyenként 65 lejért, így a kettõt 130 lejért ajánlják, az idei könyvvásáron egyenként 50 lejt, a kettõért pedig 100 lejt fizettünk. Lehet, hogy nem mindenki tudja megvásárolni az idén a karácsonyfa alá a szép könyvet, de ha eljött és meghallgatta a Dávid Gyula beszámolóját a lexikonszerkesztés több mint négy évtizedes elõzményeirõl, a szerkesztõgárdája hosszú és nehéz ingyenes munkájáról, azzal a tudattal távozott, hogy az értékteremtés folyamata nem mindig egyszerû, sõt általában nehéz, de ha egy közösség érdekét szolgálja, megéri. Ha ez az üzenet megérintett bennünket, akkor ajándékot kaptunk. Éveken keresztül kértük a szép gyermekkönyveket. Az idén Faragó József Farkas-barkas népmese gyûjteménye gazdagon illusztrált, igényes kivitelezésû kötetben jelent meg a Kriterion Könyvkiadónál. Elfogadható áron meg lehetet vásárolni. Sokan emlékszünk még Benedek Elek: Arany mesekönyv, illetve Ezüst mesekönyv kiadványokra. Benedek Elek hihetetlenül gazdag és színes világirodalmi válogatása nagy örömet nyújthat a XXI. századi gyermekeknek is. A decemberi könyvvásár standjait ékesítette és 20 lejért meg lehetett vásárolni az Ezüst mesekönyvet. Szabó Zsolt a Mûvelõdés újdonságait ismertette. Minden elismerés azoknak, akik hasznos ajándéknak tekintik a könyvet és eljöttek a könyvvásárra. Jelenlétükkel értékelték a szervezõk munkáját is, akik napokig járták a várost a meghívókkal. Köszönjük megtisztelõ jelenlétüket. Vida Katalin IX. FOCISZILVESZTER, Szilágycseh,2010.december 28. (kedd) Szilágynagyfalu Szilágyballa Szamosardó B csoport: Zsobok Diósad Varsolc Szilágysomlyó Református lelkészek Doba C csoport: Nyárszó Désháza Ráton Szilágycseh I. Somlyóújlak Szilágybagos D csoport: Szilágycseh II. Szilágyzovány Sarmaság Szilágyerked Kõrösfõ Kraszna Telefon elérhetõségek: Varga András, Szilágycseh polgármestere ( ), Kovács Kuruc János ( , ) Advent a Magyar ar Házban Két adventi rendezvény avatta az újjászületett nagytermet a Szilágysomlyói Magyar Házban. Novemberben, kicsit félve, hogy az akkori biztató idõjárás és a szûkös anyagi háttér mindvégig kitartson, láttunk neki a felújításnak, de három hét múlva már frissen festett falak, új világítás és frissen rakott kályha melege várta a decemberi Irodalmi Kávéház vendégeit. Pocsveiler Ilona tanárnõ ezúttal is varázsolt: Kosztolányi, Márai, Hamvas Béla, Weöres Sándor és Szilágyi Domokos mûveibõl való szemelvényekkel. A tanárnõ lelkes társ ezen az általa taposott irodalmi ösvényen, aki csatlakozik hozzá a Kávéház második évadában is, annak Mikszáth, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Krúdy, Esterházy Péter, Vámos Miklós, Radnóti, József Attila, Szabó Magda vagy Ottlik Géza világába nyit ablakot. Várjuk is az irodalombarátokat minden hónap második szerdáján, délután öt órakor a Magyar Házban. Tizedikén, péntek délután újabb csemege volt kínálaton. A Kolozsvár Társaság fotókiállítása a barokk Kolozsvárról tizennégy neves fényképész (Bodrogi György, Csomafáy Ferenc, Essig József, Farkas György, Feleki István, Horváth László, Kabán József, László Csaba, László Miklós, Maksay Ádám, Miklóssy Gyula, Rohonyi Iván, Szabó Tamás és Vass Géza) optikáján keresztül mutatja be a kincses város barokk értékeit, fennmaradt mûemlékeit. A megnyitón László Miklós és Miklóssy Gyula személyesen is részt vettek. A kiállítás még január folyamán is megtekinthetõ minden munkanap 8-tól 16 óráig, illetve pénteken 13-ig. Ugyanekkor került sor a Báthory Alapítvány hagyományos rendezvényére, a karácsonyi könyvvásárra, melynek ezúttal három kiadó is vendége volt: a Polis Kiadó legújabb köteteit Dávid Gyula igazgató, a Kriterion újdonságait H. Szabó Gyula igazgató és a Mûvelõdését Szabó Zsolt fõszerkesztõ mutatta be. A közeli angyaljárás, de a 20%-os karácsonyi kedvezmény is ösztönzõleg hatott a résztvevõkre, de a fõszereplõ ezúttal a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon volt, mely V/2-es zárókötetének a megjelenése most pontot tett a lassan négy évtizedes, hatalmas vállalkozás végére. Igaz, ez a pont tágan értelmezhetõ, ahogy erre rámutatott Dávid Gyula fõszerkesztõ is, de a kiegészítések, mely az erdélyi/romániai magyar írásbeliség számbavételének ilyen tág idõhatárában természetszerûleg hozzáadódnak a munkához, valószínûleg már digitális formában lesznek hozzáférhetõek. Az utolsó két kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kriterion Kiadó közös kiadásban jelent meg. Szilágysomlyón ez azért volt különösen izgalmas, mert a tájegység és városunk is ebben szerepel, és mert jelen volt a bemutatón Papp Béla szilágysági szerkesztõ, most Budapesten élõ nyugalmazott irodalomtanár, aki évtizedeket élt és tanított Somlyón, sok generációnak volt tanára, a 70-es, 80-as években a somlyói irodalmi életnek szervezõje és mentora. Mozgalmas idõszak volt, a Magyar Ház történetében emlékezetes december. Régóta vágytuk rendbetenni a nagytermet, méltóbbá a rendezvényekhez, s ha képzeletünknek és vágyainknak határt is szabtak a költségvetés szigorú keretei, örülünk az eredménynek, és köszönjük az önzetlen segítséget Acsádi Annamáriának, Hajdu Attilának, Szûcs Jánosnak, Szakács Eszternek, Fazakas Károlynak, Rusz Kun Lászlónak és a Thermodul System KFT-nek. Bálint Enikõ A Szilágy Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nevében Nae Gábor és Puscas Hajnal, Istentõl áldott kellemes karácsonyt, örömökben, jó egészségben, szeretetben gazdag boldog új esztendõt kíván Szilágy megye minden lakosának! Minden kedves ügyfelének kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánnak az Andy&Zoly ajándékbolt munkatársai! A Szilágy Megyei Szociális, Szolidaritás és Családügyi Igazgagtóság nevében Matolcsy Erzsébet Szilágy megye minden lakosának áldott ünnepeket kíván!

7 Szilágyság/ Hitélet december 23.,, ISMÉT ELJÖVÖK ÖK AZ ÁLDOTT REMÉNYSÉG ÚJRA LÁNGRA LOBB OBBAN,, Miután elmentek tõlük az angyalok a mennybe, a pásztorok úgy szóltak egymáshoz:,, Menjünk el egészen Bethlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amirõl üzent az Úr. Elmentek tehát sietve, és meglátták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvõ kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet errõl a kisgyermekrõl kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. (Lk 2, 15-20) Azon az estén ott Bethlehemben hideg volt és sötét. Csend volt a földön, ünnep volt a mennyben. A mennyei seregek tudták, hogy mi történt azon a napon. Tudták, hogy milyen páratlan jelentõségû esemény következett be ennek a gyermeknek a földre jöttével. Elhangzott azon az éjszakán az elsõ karácsonyi prédikáció:,, Ne féljetek, mert ímé, hírdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Nem is akárki volt az igehírdetõ, az Úr angyala mondta mindezt. Ezután felharsant az az elsõ karácsonyi ének:,,dícsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Kik énekelték ezt? A mennyei seregek sokasága. Ünnepelt a menny, és azóta ünnep ez a nap a Földön. A karácsonyi történet arról szól, hogy Isten mindent, valóban eget, földet megmozgatott azért, hogy a mi életünk más legyen, hogy már itt értelmes életünk legyen, amit a halál sem zavar meg, és örök életünk legyen. Tõlünk csak ilyen kis mozdulatot vár, mint ezektõl a pásztoroktól, hogy végre elõvesszük a Bibliánkat, és meggyõzõdünk arról, vajon Isten minket is meg tud szólítani, és mi a terve velünk. Aztán az összes többit õ végzi majd el. Mennyei Atyánknak számos tulajdonsága van, viszont mindenekelõtt Õ a szeretet ( 1 Jn 4:8). Isten megteremtett, majd megváltott minket.,,te Uram, a mi Atyánk vagy, Megváltónk, ez neved öröktõl fogva.,, Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hangja áthallatszik az örökkévalóságon és mindannyiunk számára azt mondja:,, Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Ezért küldte el Isten az Õ egyszülött Fiát, hogy általa képet alkothassunk arról, milyen a mi menneyei Atyánk. Élete és halála által Krisztus az Atya szeretetét közvetíti felénk. Az Atya szeretetének legmagasztosabb megnyílvánulása egyszülött fia értünk hozott áldozata(jn 3:16). Jézus születése és áldozata jelképezte az elsõ Adventet. Miközben tanítványaival a földön járt, és kérdéseikre válaszolt, Jézus utalt második eljövetelére, a,, Második Adventre. Azokról beszélt, akik abban az idõben fognak élni.,,és akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhõiben, nagy hatalommal és dicsõséggel. De nézzük csak most, amint az ég felhõin alászáll, a mennyei seregek társaságában! Fején nem tövisdiadém, hanem fényes, királyi korona. Nem viseli már a bíborköntöst(jn 19:5), tündöklõ királyi palást van rajta! A látnok János Jelenések 19:11 versében,,hívnek és igaznak nevezi, akiknek címe,, királyok Királya és uraknak Ura ( Jel 19:16). Nem fér kétség ahhoz, hogy a gyõzelem az Övé és mindazoké, akik örökre megtisztúltak az Õ vérében. Tisztán hallom a trombiták hangját(mt 24:31), amely az Úr visszajöttét jelzik. Ugyanazok az angyalok, akik Krisztus elsõ eljövetelét jelzik, a második adventkor is eléneklik boldog éneküket. Gyors léptekkel közeledik ama dicsõséges nap, amikor Jézus eljön hûséges gyermekeiért, hogy magával vigye õket boldog, örök otthonukba, melyet megígért nekik. Mennyei Atyánk háza már elkészült, és benne nagyon sok szoba várja lakóit! Mindenki számára van hely ebben a házban. Krisztusnak gondja volt arra, hogy mindazok, akik hittek és hisznek Benne, helyet kapjanak ebben a házban. Krisztus és az angyalok türelmetlenül várják a pillanatot, mikor eljöhetnek értük és bevezethetnek e csodálatos, örök mennyei otthonba. Készüljünk fel arra a napra, mely egyre közelebb van hozzánk. Az idõk távlatából egyre sürgetõbben hangzik felénk az áldott üzenet.,, Ime az ajtó elõtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyíitja az ajtót, bemegyek ahoz, és vele vacsorálok és õ én velem. (Jel 3:20.) Nyissuk meg a szívünk ajtaját, hogy Jézussal együtt tölthessük ezt az ünnepet, AZ ELKÖVETKEZÕ ÉVET, és együtt lehessünk vele az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN, AZ Õ DICSÕ ORSZÁGÁBAN... Áldott Karácsonyt, örömteljes, gazdag, békés Újesztendõt kíván, Tisztelettel, Pop Imre polgármester. Istentõl l áldott, békés, boldog Karácsonyt és reményteli, egészségben, eredményekben gazdag Új Esztendõt kíván szeretettel a Báthory István Alapítvány nevében dr. Széman Péter elnök Angyaljárás: de mibõl?! Megérkezett Karácsony. Vártuk is, meg nem is. Ha a szép családi együttlétekre gondolunk, a gyermekek csillogó szemére, akkor azt mondhatjuk, hogy jó a Karácsony. Örülünk érkezésének. Ha viszont a nehéz anyagi helyzetre gondolunk, a sok kiadásra, a fárasztó készületekre, akkor sokan kihagynák most ezt az ünnepet. A legtöbb helyrõl azt olvassuk és halljuk, hogy idén kevesebb jut a karácsonyfa alá, az ünnepi asztalra, mint más években. Szegényebb, a válságtól befolyásolt az ünnep. És teljesen érthetõ sokak aggodalma, kétségbeesése, tartozásoktól való félelme. Mégis azt kell mondanom, hogy az idei karácsony semmivel sem szegényebb a tavalyinál, vagy az évekkel ezelõttinél. Mert rá kell ébrednünk arra, hogy nem szabad az anyagiak befolyásolják az ünnep lényegét. Angyaljárást várunk. És nem arra kell gondolnunk, hogy mibõl, honnan? Hanem arra, hogy Isten idén is elküldi angyalait azért, hogy szószékekrõl, betegágyaknál, betlehemezõk és kántálók hangján keresztül belekiáltsa mindenki szívébe: Megszületett a Messiás. Van Megváltónk, van ajándékunk, van kincsünk, amit senki nem vehet el tõlünk. Szánjunk annyi idõt ezen a Karácsonyon is, hogy egy kicsit elcsendesedve, Istennek megháláljuk ezt a gazdag ajándékot. Érezzük át mindannyian azt a boldog érzést, hogy minden külsõ nehézség ellenére meggazdagított minket az Úr. Jézus Krisztusban kaptunk egy testvért, egy jó barátot, egy jó pásztor, egy jó Mestert, egy Vigasztalót, és Vele együtt mindent megkaptunk, amire csak szükségünk lehet. Nem az a legfontosabb, hogy mi lesz a fa alatt, mi lesz az ünnepi asztalon, mennyink marad számlákra és egyéb kiadásokra, hanem az, hogy mi van a szívünkben, és mi marad meg az ünnep után a lelkünkben. Keressük az alkalmakat arra, hogy Istennel és egymással elbeszélgessünk, szeretet-kapcsolatot ápoljunk, és a szeretetet ne csupán szóban és énekben hangoztassuk, hanem megéljük ez ünnepen. Kívánok gazdag angyaljárást mindannyiuk otthonában, szívében, hogy elmondhassák: nálam is járt az Angyal, és hozott szeretetet, békességet, hitet, reménységet. Szõnyi Levente, esperes Karácsony szent ünnepe alkalmából, városunk minden polgárának kívánunk családi körben eltöltött, békés karácsonyi ünnepeket, sok örömöt, boldogságot! Lakatos Sándor, elnök RMDSZ Zilah városi szervezete

8 8. Életmód Szilágyság/ december 23. Ajándék, ami nem ker erül ül pénzbe Nagy léptekkel közeledik Karácsony, a szeretet ünnepe. Modern világunkban, a felpörgetett életritmus miatt, amikor a szupermarketek ontják magukból a drágábbnál drágább ajándékokat, sok szülõ megfeledkezik arról, hogy a gyerekének a tárgyi ajándékon kívül valamivel sokkal értékesebbet és maradandót ajándékozzon. Ez nem más, mint a meghallgatás, a törõdés és az odafigyelés. Szánjunk idõt arra, hogy advent idõszakában, karácsonykor és szilveszterkor mesével ajándékozzuk meg a csemeténket. A hagyományos meséken kívül, ebben az idõszakban érdemes aktuális Tél apóhoz, karácsonyhoz kapcsolódó meséket olvasni. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Donászy Magda: Karácsonyvárás. Alig ment el Télapóka, még a nyoma itt a hóban, kezdõdik a sürgés-forgás. Lótásfutás, csomaghordás. Minden boltban, áruházban hangos vásárlási láz van. Oda se a hónak, szélnek, még a hidegtõl se félnek. Virradattól estelig tér és utca megtelik kicsinyekkel és nagyokkal, sokasodó csomagokkal. Míg künn a hópihe rebben, odabenn a kis kezekben malacpersely ontja kincsét. Egyik-másik tele sincs még. No, de mindegy. Hull a fényes tízfilléres, húszfilléres. Fiúk, lányok, jó barátok elmesélik, ki mit látott. Ki mit venne, mit szeretne, hogyha sok-sok pénze lenne. Néha nem is pénz kell ehhez. Elég a nagy szeretethez egy-egy ötlet, szorgalom. Az asztalon nagy halom színes papír, tarkabarka. Tomi adja jobbra-balra. Misi nyírja, Zsuzsi hajtja, Pál tekeri, Ferike meleg enyvvel keni be, és a végén a kis Teri, mint egy mesebeli törpe, leragasztja szépen körbe. Klára fûzi selyemszálra, s el is készül nemsokára anyunak a meglepetés. Nem is drága, nem is nehéz! Lám, reggeltõl Az év végi hajtást követõen mindenki az ünnep meghitt hangulatára és az ízletes falatokra vágyik. De mi a teendõ abban az esetben, ha emésztõrendszerünk hadilábon áll, ráadásul még a karácsonyi menü kalóriaadagja is megtépázza. Még nem késõ egy könnyed almaecetkúrába kezdeni. Mindössze napi egy-két kanál almaecet elegendõ ahhoz, hogy a rossz koleszterinszintet (LDL) csökkenteni tudjuk. A következõ két hétben minden nap igyunk belõle két kanálnyit, így biztosak lehetünk abban, hogy egészségünk érdekében megtettük az elsõ lépést. Kevesen tudják, hogy az ecetek közül délutánig a papiros gyönggyé válik. Igazgyöngy lesz anyu nyakán, s jobban örül talán-talán, mintha pénzért vették volna a csillogó ékszerboltba. Hát nagyanyó mit csinál? A két keze meg nem áll. Öt kötõtû körbe-körbe, horgolótû föl-le, föl-le ugrándozik, versenyt szalad. Sietteti a fonalat. A gombolyag nesztelenül futkároz a lába körül. Kanyarodik, csavarodik, amíg be nem alkonyodik. Dehogy pihen! Soha ilyen lóti-futi kedve nem volt, míg egy helyben búsan kuksolt. Unatkozott épp eleget, rozmaringos ruhák megett nagyanyóka szekrényében. De most kimegy végre-végre az utcára, játszótérre. Hóba, fagyba ha kis sapka lesz Sárika feje búbján, elkíséri minden útján. Melegíti, vigyáz rája, s vele, megy az iskolába. Alighogy elkészült, máris nõttön-nõ a gyapjúsál is. S a varrótû? Az se rest. A cérnával futni kezd. Bújócskázik be-ki, be - ki, ha nagyanyó öltögeti. Nincs a táncnak hossza-vége, míg a fodros kis kötényke, ruha, cipõ, új kabátka rá nem kerül a babákra. S nem tudja más, csak a kályha, hogy ameddig melegedik, nem szunyókál, pedig-pedig nap nap után ez a látszat, míg mellette dudorászgat. Apu s anyu délután sétálgatni megy csupán. Milyen furcsa, hazatérve a sok csomag alig fér be. Jut pincébe, fáskamrába, nem is tudják hamarjába: hova dugják? Hová tegyék? Hej!Mert a hely sosem elég. Rejtegetik, cserélgetik, míg csak be nem esteledik. Ha már alszik a ház népe, nincs a szónak hossza-vége. Anyu egyre sugdosdugdos. Apuka papucsban futkos. Fejét fogja, kulcsokat hoz. Lassan illeszti a zárhoz. Mi tagadás, kicsit álmos. Ami még sincs zár alatt, arra másnap ráakad polc felett és polc alatt más, ki ott keres helyet. S tanakodik, mi lehet? Tûnõdik egy darabig: - Kié lehet? Mi van itt? Hogy lehetne belelátni, papíron át kukucskálni?- Fogadkozik: - Legyen bármi, a karácsonyt meg kell várni! Lári-fári! Hány nap van még? Már nem is sok. Kilenc, nyolc, hét, majd meglátja, ha szabad, a csillogó fa alatt. Hanem éjjel álma nehéz, fogadalma semmibe vész. Hiszen kicsiség az egész. Mért töltené heteken át álmatlanul az éjszakát? Nyugodtabb lesz éje, álma, ha meglátja, mit tett oda nénje, bátyja. Dehogyis vár karácsonyig. Lassan odalopakodik. Lábujjhegyen, észrevétlen. Jó, hogy senki más nincs ébren. De lám! Csodák csodájára, már csak hûlt helyét találja!visszasompolyog az ágyba. Õ is mindent rejtekhelyre tesz, hogy senki meg ne lelje. Végül ki-ki alig tudja, féltett titkát hová dugta. Utolsó nap gondot ad, hol is az a sok csomag? Mert a napok folyvást fogynak. Mind kevesebb lesz a sok nap. Egyik fut a másik után, s holnapután egyet kell aludni csupán.- Már egyet sem! Csengõs szánon - hipp-hopp! - itt van a karácsony. Ünnepek elõtti koleszterincsökk oleszterincsökkentés entés Karácsonyhoz közeledve egyre többen készítenek listát arról, hogy szeretteiket milyen ajándékkal lepjék meg. Évrõl-évre visszatérõ kérdés: milyen egyedül az almaecet rendelkezik pozitív élettani hatással, ezért semmiképp nem ajánlott másfajta ecete inni. Az ecet eleve savasítja a szervezetet, ezért ettõl még éhesebbé válunk. Míg sok esetben fogyókúrás célból fogyasztják, a bélrendszer rendbetétele érdekében elsõsorban antioxidáns- és regeneráló hatása miatt ajánlott belõle inni. A két hetes idõszakban a következõképpen fogyasszuk: étkezés elõtt, oldjunk fel két kanálnyi almaecetet egy pohárnyi szénsavmentes ásványvízben. Pozitívumai: általa szilíciumot, foszfort, káliumot, kalciumot, magnéziumot, nátriumot és rengeteg ásványi anyagot Ajándékozni élmény ajándékot vásároljak? A hatalmas kínálat ellenére az üzletekben mégis tanácstalan vásárlók tolongnak. Tény az, hogy az ajándékok képesek baráti és családi kapcsolatokat egyaránt ápolni. Természetesen alaposan át kell gondolni kinek, mit vásárolunk, milyen az illetõ személyisége, van-e valamilyen hobbija, puhatolózzunk ki, mire vágyik. Az ajándékozásnak is van egy illemtana: hogyan ajándékozunk, fontos a megfelelõ pillanat megválasztása, milyen ajándékokat ne vásároljunk, milyen legyen a csomagolás stb. Gyakran hangoztatjuk, hogy ajándékozásnál a szándék a lényeg, ezért nem az a fontos, hogy méregdrága vagy nagyon viszünk be a szervezetbe. Segítségével serkentjük az emésztést, sikeresen lebonthatjuk a szervezetben lerakódott zsírréteget, rendezzük a bélflóránkat, ráadásul cukorbetegek esetében a vér cukorszintjét is stabilizálja. értékes ajándékot adjunk. Akik valóban fontosak számunkra, könnyûszerrel kitaláljuk, milyen ajándékra vágynak. Amennyiben mi kapunk ajándékot, gondoljunk arra, hogy az ajándékozó meglepetését szívvel-lélekkel adja. Ezért semmilyen esetben nem szabad az ajándékot az ára alapján megbecsülni, és illetlenség tovább adni. Könnyen megeshet, hogy egy ajándék által megszerezzük valakinek a rokonszenvét, de ugyanolyan könnyen el is veszíthetjük. Természetesen azt is diplomatikusan kell kezelni, amikor mi kapunk ajándékot, az örömnek legcsekélyebb formáját illik kimutatni, mivel ez örömet okoz az ajándékozónak is. Bármilyen ajándékról legyen szó, ne feledjük, hogy az érték az ajándékozás szándékában van! Horoszkóp oszkóp KOS Most minden lehetõség adott ahhoz, hogy az átlaghoz képest sokkal több pénzt kereshess. Ez sajnos együtt jár azzal is, hogy többet kell költened. Egyetlen lehetõségként próbáld meg a többletet beosztani úgy, hogy abból ne legyenek nézeteltérések. BIKA A napokban bízhatsz a szerencsédben és természetesen a szorgalmadban is. Jó volna azért, ha egy idõ után magad is belátnád, hogy ez a nagyon is felesleges hajsza, csak az idõdet és az erõdet rabolja. Ugyanis ez az idõszak nem fog hozni kimagasló eredményeket. IKREK A szerelmi kalandok most a szokásosnál jóval nagyobb kockázatot jelentenek. Ha házasságban élsz és gyermekeid vannak, akkor bizony a családi problémák kötik le minden idõdet. Sok türelemre lesz szükséged, ha el akarod kerülni a kellemetlen vitákat. RÁK Már eljutottál oda, hogy szívesen kikéred partnered tanácsát ilyen- olyan ügyben. Tudod, bízhatnál az ítéletében, mert azzal a ritka jellemvonással rendelkezik, hogy elfogulatlanul ítél. Az sem lenne utolsó, ha csak egyszerûen meghallgatnád! OROSZLÁN Sok új kapcsolatot létesítesz ezekben a hetekben. Ezek a kapcsolatok értékessé válhatnak a késõbbiekben, ha most okosan beszélsz és viselkedsz. Nem ártana, ha a közlekedésben óvatosabb lennél! SZÛZ Ez év utolsó hónapjában már nemigen lehetnek anyagi gondjaid. A jövõtõl nem kell félni, hanem ajánlatos lenne inkább megtervezni azt. A munkahelyed miatt igen feszült hangulatban kezded napjaidat. Lehet, hogy bizonytalannak érzed pozíciódat, pedig semmi okod sincs rá. MÉRLEG Legfontosabb mottód ezen a héten, hogy lehetõleg légy elnézõbb. Ne kritizálj másokat, fõleg ha boldogok a szerencsétlenek. Ha lehetõséged adódik, te sem zárkózol el az ilyen kalandoktól. Persze egészen más a helyzet, ha már társra találtál. SKORPIÓ Teljesen felesleges az állandó vitatkozás, hiszen így akkor is felidegesíted magad, ha egyébként tökéletes napnak néznél elébe. Különben is tartalékold erõdet, mert sokkal fontosabb dologban lesz rá feltétlenül szükséged. NYILAS Az a bolygókonstelláció, ami azt mutatja, hogy mozgalmas és sikeres idõszaknak nézel elébe, huzamosabb ideig tart. Egyetlen nagy horderejû feltétele van csak, hogy meg kell változtatnod nézeteidet és az emberekkel való kapcsolatrendszeredet. BAK Igen értékes lehetõségnek nézel elébe, feltéve, hogy hagyod megvalósulni az életedben. Most minden megy, mint a karikacsapás, egyáltalán nem kell görcsölni, vagy fölöslegesen aggodalmaskodni. Például örömet okoz egy családi esemény, kellemes érzésekkel társulva. VÍZÖNTÕ Szóval, nem kell hitelt adni mindenfajta kósza hírnek. Ugyanis minden csalódásnál vagy bosszúságnál kiderülhet, hogy korán ítéltél és persze tévesen. Egyáltalán nem kell attól félned, hogy a legjobb barátaid ártanak neked a legtöbbet. HALAK Attól még, hogy nemet is mersz mondani, nem áll minden a feje tetejére. Sõt némi tiszteletet is felfedezhetsz az ismerõseid viselkedésében, mert látják, hogy nem dobálhatnak ezentúl. Egyébként ne szégyelld ügyetlenségedet, gyakorlatlanságodat!

9 Szilágyság/ Tv mûsor december 23. január 1., szombat 5:45 Hajnali gondolatok 5:50 Ma Reggel 8:00 Marci 8:10 Marci 8:25 A kis királylány 8:35 A kis királylány 8:45 A bûvös körhinta 8:55 A bûvös körhinta 9:05 Amika 9:20 Amika 9:30 Lolamesék 9:40 Sarah Jane kalandjai 10:05 Sötét jóslat 10:30 Kis lak áll a nagy Duna mentében 11:00 Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntõje (ism.) 11:15 Újévi koncert Bécsbõl 13:35 Hírek 13:45 Kincskeresõ 14:15 Pécsi keringõ 14:45 Lássuk a medvét! - Bruno története 16:15 Hogy volt!? 18:10 Egy éj Velencében 19:30 Híradó este 19:55 Idõjárás-jelentés 20:00 SzerencseSzombat 21:00 Valami Amerika 22:55 Hírek 23:05 Zséda: Rouge 0:50 Magyar bulizenék 1:45 Koncertek az A38 hajón 5:00 Nagy nevetés 5:20 Gábor Felicia - Csángó vagyok 5:55 Élõ egyház (ism.) 6:20 Arcélek 6:35 Befordultam a konyhára 7:15 Nyelvõrzõ (ism.) 7:40 A Nap tánca - Fatima igaz története 8:10 Cimbora Cimbora DVD 8:40 A mesemondó 9:05 Babar: Az elefántok királya 10:25 A rókafarku Gurin 11:45 Híradó, idõjárás-jelentés 12:00 Déli harangszó 12:01 Vers 12:05 Isten kezében (2011) - Az irgalmas szamaritánus a börtönben 12:30 Enrique és Judita 13:30 Daktari 14:25 A világörökség kincsei 14:40 Franco Nero Budapesten 14:45 Az állatok világa 15:15 Szerelmes földrajz 15:50 Balatoni utazás 16:20 Talpalatnyi zöld 16:55 Pannonia 3 keréken 17:30 Kirakat (2009) 20:30 Újévi operettgála a Budapesti Operettszínházból 22:00 Piaf 0:20 Tálentum 0:55 Vers 1:00 Himnusz 1:05 Híradó - 18:00 (ism.) 1:25 Kirakat (2009) (ism.) 1:55 Kézjegy (2010) - Nekem az élet teccik nagyon... - Macskássy Kati 6:30 Top Shop 7:00 Kölyökklub 8:55 Laura és a csillaga 10:05 Pingvinek vándorlása 11:30 Hárman a slamasztikában 13:30 Julie De Marco 15:10 Csodacsibe 16:25 Aranyoskám 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz Plusz 19:20 ValóVilág - Összefoglaló (2010) (élõ) 0:20 Rajtunk a sor! - Évindító show 21:45 Hazárd megye lordja 23:45 Portré otthon - Miért édesszájú Hankiss Elemér? 0:15 A felkelés - Mangal Pandey legendája 6:00 Látlelet a Földrõl 6:25 Tv2 matiné 10:55 Állatvonat 11:30 Galaxy Quest - Galaktitkos küldetés 13:10 Szent György és a sárkány 14:45 Közös többszörös 16:50 Komancsok holdja 18:30 Tények 19:00 Magellán 9:30 Szerelem a Fehér Házban 21:30 Szüzet szüntess 23:25 Csajok a csúcson 2. 0:55 Matador 2:30 Kalandjárat (ism.) 3:55 Animációs filmek 4:15 Néprajzi értékeink - Szilveszteri csumaálarc 4:25 Csak ritka a fenyõfa, az a baj... 5:15 Mesélõ cégtáblák 5:45 Hajnali gondolatok 5:50 Ma Reggel 7:55 Hogy volt!? 9:30 M I É R T? 10:15 Nemzeti értékeink - A Szalajka völgye 10:25 Botcsinálta óvóbácsi (német vígj., 2004) 12:00Déli harangszó 12:01 Bölcsõdal 12:50 A Moira Orfei Cirkusz (cirkuszfilm, 2. rész, 2005) 13:55 Zene az életem 14:15 Zene az életem 14:40 Szerelem szicíliai módra 16:20 Úri házak titkai 17:10 T.I.R. 18:10 Nem csak a 20 éveseké a világ Szenes Iván írta 19:05 A mikulástanonc 19:15 A mikulástanonc 19:30 Bestseller - A világ nyitott könyv - Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul 20:00 Híradó este. 20:25 Idõjárás-jelentés 20:28 Schmitt Pál köztársasági elnök köszöntõje 20:35 Zámbó Jimmy koncert 22:05 Maradok hûtlen híve (am. vígj., 1984) 23:40 Beugró 0:30 Valami Amerika (magyar vígj., 2001) 2:25 Rongyosok (francia vígj., 2004) 4:20 Mûsorszünet 6:15 Mutasd a ruhádat! 7:25 Mutasd a ruhádat! 8:30 Csajos melók? 9:25 Flipper legújabb kalandjai 10:15 Trendközelben 10:45 X-Men Animated 11:10 X-Men Animated 11:35 Elvált Gary 12:00 Elvált Gary 12:25 Divatdiktátorok modelljei 12:55 Vészhelyzet 13:45 Mondom vagy mondod 15:55 Francia csók 18:00 Smallville 18:55 Dave 21:00 Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály 21:50 Las Vegas 22:40 Conan, a barbár 2. - A pusztító 0:35 Las Vegas (am. filmsor., 6. rész, 2003) 1:25 Conan, a barbár 2. - A pusztító 4:45 Az operaház fantomja 7:05 Kalózok kincse 9:00 Televíziós vásárlás 12:05 PiROSSZka - A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi 13:30 Piedone Afrikában 15:35Piedone Egyiptomban 17:35 Vadászpilóták 19:25 Az arany markában 21:25 Halálod napja 23:05 Született gyilkosok 1:15 Téli varázslat 2:55 Halálod napja 4:45 Hullajó hullajelölt 6:10 Gyõzike 7:00 Televíziós vásárlás 10:00 Viszem a bankot 11:30 Zene és szöveg 13:15 A csendõr New Yorkban 15:00...és megint dühbe jövünk 17:00 Showder Klub 18:50 Azt beszélik 20:30 Az istenek a fejükre estek 2. 22:15 Csonthülye 2. - Csapás a múltból 0:00 BeleValóVilág (2010) (élõ) 0:35 Kemény zsaruk 1:25 Kész Átverés! 3:05 Showder Klub január 2., vasárnap 5:45 Hajnali gondolatok 5:50 Ma Reggel 8:00 Híradó 8:05 Fõtér - Ínyenctúra Fõtér DVD 9:00 Engedjétek hozzám 9:05 Így szól az Úr! 9:15 Katolikus krónika 9:40 Útmutató - A rajz a lényeghez vezetõ út 10:05 A sokszínû vallás 10:15 Metodista magazin 10:40 Baptista ifjúsági mûsor 10:50 Mai hitvallások 11:15Mai hitvallások - Dr. Kovács Magda 11:40 Zsinagógák - A Dohány utcai zsinagóga 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Petõfi Sándor: A helység kalapácsa 13:35 Hogy volt!? 15:40 Két emelet boldogság 17:20 Panoráma 17:50 Kéjwatch 19:30 Híradó este 20:05 Szempont 21:00 Csak Ön után! 22:50 Hírek 23:00 William Shakespeare 1:45 Magyar pop 2:40 Mûsorszünet 4:45 Toronyvigyázó 5:20Vannak vidékek 6:20 Gyõztesek Világa (ism.) 6:50 Cimbora (ism.) Cimbora DVD 7:15 Szimba, az oroszlánkirály 7:45 Hol volt, hol nem volt... (2010 8:00 A mesemondó 8:30 Kicsi Macius király 9:55 Õszi harangok 11:10 Hatodik sebesség 11:45 Híradó, idõjárás-jelentés. 12:00 Déli harangszó 12:01 Vers 12:05 Élõ egyház 12:30 Élõ népzene (2011) - Ez életem, nincs rajta mit féltenem... 13:05 Csellengõk 13:30 Áll a bál 15:10 Dunáról fúj a szél 15:20 Ízõrzõk: Szurdokpüspöki 15:55 Délibáb Intercity 16:10 Vannak vidékek 17:10 Mese 17:40 Arcélek 18:00 Híradó - 18:00 18:25 Heti Hírmondó 19:10 Egy kis mûvészet (sp. ism. sor., 2008) - Veronese: Kánai menyegzõ 19:20 Dózsa - Tánckrónika Dózsa György tetteirõl (magyar táncf., 2010) 21:05 Dunasport 21:10 Divathét 21:40 Szerelemmel fûszerezve 23:15 A bikaborjak 1:00 Vers 1:05 Himnusz 1:10 Híradó - 18:00 1:35 Az IKESZ csoport 2:40 Gyöngyökkel gyökereztél 6:30 Top Shop 7:00 Kölyökklub 8:50 A kis jegesmedve 2. - A titokzatos sziget 10:05 Trendmánia 10:35 Asztro Show 11:40 menetrend 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Míg a halál el nem választ 12:40 Az õzgida 14:20 Csodacsuka 15:55 Hook 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 ValóVilág - Párbaj (2010) (élõ) 21:35 Heti hetes 22:50 Happy End 0:30 Másnap 1:00 Mûsorszünet 4:30 Mûsorszünet 5:45 Reggeli gondolatok 6:15 Látlelet a Földrõl 6:45 Tv2 matiné 10:50 Nagy Vagy! (szór. mûsor) 11:40 Stahl konyhája 12:10 Kalandjárat 12:40 Borkultusz (magyar kult. mag.) 13:10 Sliders 14:05 Monk - Flúgos nyomozó 14:55 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15:55 Sheena, a dzsungel királynõje 16:45 Komancsok holdja 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 A kismenõ 21:35 Atomtámadás 23:10 Henry és June 1:35 EZO.TV 2:30 Napló (ism.) 3:20 Animációs filmek 4:00 T.I.R. 5:05 Mesélõ cégtáblák 5:30 Az Árpád-kor templomai 5:45 Hajnali gondolatok 5:50 Ma Reggel 7:55 Szót kér a természet 7:56 Clic és Kat 8:00 Malackó 8:10 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 8:35 Szót kér a természet 8:36 Inami 8:55 Szót kér a természet 8:56 Gino, a virtuális kiskakas 9:10 Derek, a fenegyerek 9:35 Az ezernevû lány 10:35 Egy velencei csibész Amerikába megy 12:00 Déli harangszó 12:01 Engedjétek hozzám 12:05 Így szól az Úr! 12:15 Katolikus krónika 12:40 Útmutató - A rajz a lényeghez vezetõ út 13:05 A sokszínû vallás 13:15 Metodista magazin 13:45 Baptista ifjúsági mûsor 13:50 Mai hitvallások 14:15 Mai hitvallások - Dr. Kovács Magda 14:45 Zsinagógák - A Dohány utcai zsinagóga 15:00 Remekmûvek - Dohnányi: f-moll capriccio 15:04 Unokáink is látni fogják 15:40 Elit gimi 16:25 Vízkereszti boszorkányok 18:10 Pillér 19:05 A mikulástanonc 19:15 Kérem a következõt! 19:30 Telesport Motorspor 20:00 Híradó este 20:30 Nem csak a 20 éveseké a világ :25 Két emelet boldogság 23:00 Hamvadó cigarettavég 1:00 Beugró 1:50 Unokáink is látni fogják 2:30 Pódium - Pécsi Ildikó mûsora 3:10 M I É R T? - Élet a török hódoltságban 5:30 Mutasd a ruhádat! 6:00 Mutasd a ruhádat! 6:35 A nagy szalonalakítás 7:20 Meztelenül is szép vagyok! 8:15 Flipper legújabb kalandjai 9:05 X-Men Animated 9:30 X-Men Animated 9:55 A szépség és a szörny 10:55 Gigamad 11:25 Smallville 12:15 Amerika csillagai 13:50Amerika csillagai 14:45 A Nagy Õ - The Bachelor 16:25 Airplane! 18:15 Hanta Boy 20:05 Lehetetlen küldetés 21:00 A fõnök 21:55 Blues Brothers :25 Lagzi-randi 5:45 PiROSSZka - A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi 7:05 Kipurcant a bébicsõsz, anyának egy szót se! 9:00 Televíziós vásárlás 12:05 Az arany markában 14:00 Az elveszett Jézus-videó nyomában 17:35 Aranyesõ Yuccában 19: Az elsõ bevetés 21:00 Erõszakos múlt 22:45 Bérgyilkos ösztön 7:00 Televíziós vásárlás 10:00 Balázs 10:35 Showder Klub 11:25...és megint dühbe jövünk 13:25 Azt beszélik 15:05 Az istenek a fejükre estek 2. 16:50 Csonthülye 2. - Csapás a múltból 20:30 Gyilkos elmék 21:20 Gyilkos elmék 22:10 CSI: Miami helyszínelõk 23:00 BeleValóVilág (2010) 23:35 Showder Klub

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ december 23. Napoli Villarreal, Sevilla-Porto, nagy meccsek az EL-ben Péntek délután hivatalosan is véget ért a két európai kupasorozat idei szakasza, mivel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a svájci Nyonban található székhelyén kisorsolták a tavaszi szezon párosításait. Az Európa-liga 12 csoportkörébõl 24 együttes jutott tovább, hozzájuk csatlakoztak a Bajnokok Ligája nyolc csoportjának harmadikjai. Ebben a sorozatban (a BL-el ellentétben) biztosan nem ismétlõdhet meg a tavalyi döntõ, mivel a címvédõ Atletico Madrid nem jutott tovább a csoportjából, a Fulham pedig el sem indulhatott az EL-ben. További különbség, hogy a második számú kupasorozatban a tizenhatos- és a nyolcaddöntõk párosítását is kisorsolták pénteken. Furcsa módon rögtön egy igazi slágermeccsel kezdõdött a második számú kupasorozat sorsolása, hisz az olasz illetve a spanyol pontvadászat jelenlegi harmadik helyezettjeit, azaz a Napolit és a Villarrealt hozták össze elsõnek. Ráadásul a folytatás sem bizonyult gyengének, mivel ezt követõen a Rangers - Sporting, majd az Anderlecht - Ajax párharc alakult ki, igazi kemény benelux párharcra készülhet tehát Juhász Roland. Mint ahogy szintén komoly harcra készülhet Dzsudzsák Balázs és a PSV, amely a jelenlegi francia listavezetõvel, a Lille-el meccselhet majd. Valamivel könnyebb ellenfelet kapott Huszti Szabolcs Zenitje, a szentpéterváriaknak nem okozhat komoly gondot a Young Boys. Érdekesség, hogy két frontos svájci-orosz háború alakult ki, hisz a Basel a Szpartak Moszkvával csap majd össze. Mindkét csapat a BL-csoportkörbõl esett ki, akárcsak a Rubin Kazany - Twente párosítás szereplõi. Ami a román labdarúgókat illeti, mind Cirpian Maricára, mind pedig Cristian Sapunarura komoly összecsapások várnak. Elõbbi Stuttgartja a Benficával, utóbbi Portója pedig a Sevillával csap majd össze. Érdekesség, hogy a Porto pont Sevillában nyerte meg a 2003-as döntõt, az andalúzokat pedig a portugál Braga búcsúztatta a BLselejtezõjében. Nem ejtettünk még szót a sorozatban szereplõ két angol óriásról, ám ezt most bepótoljuk. Egyikõjük sem panaszkodhat, mivel a Liverpool a Sparta Prágát, a Manchester City pedig az Arisz Szalonikit kapta ellenfélnek. Itt, pontosabban Szalonikiben, maradva, a város együttese, a PAOK sem lehet túlságosan boldog, mivel a CSZKA Moszkva ellen nem õk számítanak az esélyesnek. Három párharcról nem esett még szó. Miközben a Leverkusen toronymagas esélyesnek számít az ukrán Metaliszt Harkov ellenében, addig ember legyen a talpán, aki megjósolja, hogy a Dinamo Kijev-Besiktas és Lech Poznañ- Braga párharcból mely együttesek jutnak tovább. Az Európa-liga 16-os döntõi: február Napoli - Villarreal Glasgow Rangers - Sporting Lisszabon Sparta Prága - Liverpool Anderlecht - Ajax Lech Poznañ - Braga Besiktas - Dinamo Kijev Basel - Szpartak Moszkva Young Boys - Zenit Szentpétervár Arisz Szaloniki - Manchester City PAOK Szaloniki - CSZKA Moszkva Sevilla - Porto Rubin Kazany - Twente Lille - PSV Eindhoven Benfica - Stuttgart BATE Boriszov - Paris St.Germain Metaliszt Harkov - Leverkusen Az Európa-liga nyolcaddöntõi: március Benfica/Stuttgart - BATE Boriszov/Paris St.Germain Besiktas/Dinamo Kijev - Arisz Szaloniki/ Manchester City Rubin Kazany/Twente - Young Boys/Zenit Szentpétervár PAOK Szaloniki/CSZKA Moszkva - Sevilla/ Porto Lille/PSV Eindhoven - Glasgow Rangers/ Sporting Lisszabon Metaliszt Harkov/Leverkusen - Napoli/ Villarreal Anderlecht/Ajax - Basel/Szpartak Moszkva Sparta Prága/Liverpool - Lech Poznañ/ Braga Benitez: az Inter vagy igazol, vagy rúgjon ki Szilveszteri bulin A szilveszteri buli már a javában tart, pia, tánc, miegymás. Egy srác odamegy egy már jó ideje ücsörgõ lányhoz: - Veled nem táncol senki? - Nem. - Akkor feltennéd a virslit fõni? Szõke nõk Az év elsõ napján két szõke nõ telefonon beszélget: - Hogyan töltötted a szilvesztert? - Szokásom szerint, ágyban. - Mesélj! Nagy társaság volt? Levél a Télapónak: Szia Mikulás bácsi, Józsi vagyok! Szeretnék kérni karácsonyra egy tûzoltóautót mert kértem régebben is tõled, de nem hoztál. Kérlek, ha tudsz, akkor teljesítsd a kívánságom. Józsi! Válasz a Télapótól: Kedves Józsi! Az a tervem ha alusztok, akkor rátokgyútom a házad így annyi tûzoltóautód lesz hogy már nem tudod õket hova rakni! A Télapó!!! Mikulás baleset - Mi történik a Mikulással, ha karambolozik? -??? - Szánja bánja Mit kérsz? Két prosti beszélget. -Hallod, te mit kérsz a Mikulástól?- kérdi az egyik. -Hát 5000-et mint a többitõl. Részeg võ - Édes lányom, ha még egyszer részegen találom a férjedet itthon, esküszöm, többet be sem teszem a lábam hozzátok! - Jaj mama, csendesebben, már így is eleget ivott! Nyugdíjasok Két öregúr találkozik az utcán. Az egyik boldogan motyogja, hogy megnõsült, elvett egy 20 éves lányt. - Megõrültél? Olyan fiatal kislányt? - Hát tudod, benne kerestem a tavasz tündérét. - Jó, jó, de õ mit keres benned - dohog a barátja -, a Télapót? Két kisgyerek Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról. - Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát? - Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak az apukád... Sünikék Három kicsi süni eltévedt az erdõben, rájuk esteledik és az esõ is elered. Megsajnálja õket a Mikulás - Sünikék, teljesítem három kívánságotokat. Mit kívánsz elsõ sünike? - Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Otthon terem - Mit kívánsz második sünike? - Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Õ is otthon terem. - És te harmadik sünike mit kívánsz? - Nagyon fázom, nagyon magányos vagyok, bárcsak itt lennének a testvérkéim! Ajándék Szenteste össze ül a család és az ajándékokat bontogatják.az anyós sikoltva felkiált:jaj micsoda szégyen!egy csomag vattát kaptam.mire a veje:hát nem azt mondta anyuka,hogy fülbevalót kér? Karácsony Az egyik rendõr kérdezi a másikat: - Mit kaptál karácsonyra? - Idegbajt! - És mit adsz a feleségednek karácsonyra? - Egérutat a sarokig. Karácsonyi ünnep Két kislány azon vitatkozik, hogy a karácsonyi ünnepségen elõadott vallásos színdarabban melyiküknek volt fontosabb szerepe. A 12 éves így szól a 8 éves kishúgának: - Menj, kérdezd meg anyát, mennyivel könnyebb angyalnak lenni, mint szûznek! Télapó - Mit mond a Télapó, amikor átgázol egy emberen a szánjával? - Ami a szíveden, az a szánom. Barátok Két cimbora beszélget szilveszterkor kocsmában: - Mondj már nekem egy jó viccet, hogy elmondhassam az anyósomnak! - Miért? - A tegnapit is elmondtam neki, és azt mondta, félholtra röhögte magát. Újzélandi Karácsony Az elmúlt hetekben rengeteget kritizált Rafael Benitez, a klubvilágbajnokságot szombaton megnyerõ Internazionale spanyol trénere bizalmat és új játékosokat kért Massimo Moratti klubelnöktõl.,,három lehetõség van - mondta nem sokkal a kongói Mazembe ellen aratott 3-0-ás sikert követõen a szakember. - Az elsõ, hogy teljes bizalmat kapok, s a télen igazolunk négy-öt játékost azért, hogy erõsebbek legyünk, s versenyhelyzet alakuljon ki a futballisták között. A másik, hogy minden marad úgy mint eddig, elképzelés és tervek nélkül, egy olyan rendszerben, melyben mindenki egy embert okol majd mindenért. A harmadik pedig, hogy a klub vezetõi leülnek az ügynökömmel, s új megegyezést kötnek abban az esetben, ha nincs meg a bizalom felém. A nyáron Jose Mourinho helyére érkezett tréner elmondta, már a szerzõdtetésekor jelezte, hogy három-négy játékosra szükség volna, ám a klub vezetõi semmit sem költöttek a csapatra. Massimo Moratti, a legutóbbi szezonban mindent, így az olasz bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is megnyert Inter elsõ embere gyorsan reagált Benitez szavaira, igaz, a spanyol edzõ valószínûleg nm erre számított.,,ez nem a megfelelõ pillanat, hogy új játékosok érkezésérõl beszéljünk, errõl majd késõbb döntünk. - mondta Moratti, aki a klubvb elõtt jelezte, hogy Benitez állása a tét az Abu- Dzabiban rendezett tornán. - Benitez remek munkát végzett, látszott ma a kéznyoma a csapaton.

11 Szilágyság/ Hirdetés december 23. RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra. Elérhetõségek: Városi iroda: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla, titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtók, ablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az õ fáradságuktól, és az õ cselekedeteik követik õket. Jel.14,13 Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindenkivel, hogy 2010.december 16-án hazaköltözött Teremtõ Urához PÉLI SÁNDOR, 73 éves nyugdíjas szilágylompérti lelkipásztor. Gyászolják õt a családtagok, a lompérti gyülekezet és a két szilágysági református egyházmegye. Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Mt.25,21 HOSU Szélvédõközpont zpont Szilveszteri meghívó A La trei brazi menedékház a 2010/2011-es Szilveszterre felejthetetlen élményeket nyújtó mulatságra hívja Önöket. A gazdag és válogatott ételkínálat, minden fajta ital, és minden, amit csak az asztalon szeretnének látni a két év közötti éjszakán, várja Önöket, természetesen a minden ízlést kielégítõ zenével együtt. Részvételi díj 200 lej személyenként. A mulatság után kialhatják magukat a kétágyas szobáinkban (90 lej szobánként) janiár elsején 16:00 órától pedig megint rendelkezésükre állunk változatos étlappal, válogatott italokkal, desszertekkel. Ennek ára 55 lej személyenként. Érdeklõdjenek a 0360/ telefonon. * Egy nõtlen, független férfi élettársat keres, egy komoly õszinte nõt. Az életkor nem számít. Érdeklõdni a es telefonszámon. * Babakocsi eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó ház Szilágyballán a 323 szám alatt. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Családi ház eladó a Corneliu Coposu 26 szám alatt 5 ár telekkel. Érdkelõdni a ös telefonszámon lehet. * Eladó 100 éves megkímélt állapotban lévõ Naumann varrógép. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * 64 éves férfi korához illõ társat keres vidékre. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Eladó kulcsmásoló gép. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Tapasztalt tanárnõ román órákat, felkészítõket tartok V-VIII. osztályosoknak elérhetõ áron. Érdeklõdni a telefonszámon lehet. * Betegápolást vállalok. Több éves tapasztalattal rendelkezem. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Családi ház eladó a Corneliu Coposu 26 szám alatt, 5 ár telekkel. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Kiadó kétszobás lakás (összkomfort, új hûtõszekrény, új mosógép) a Pandurilor utcában, a stadion közelében. Jó elérhetõség, kedvezõ ár. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Decembertõl kiadó egyszobás kitûnõ állapotban levõ lakás (teljes felszereltség, internet) a Suciu Aurel utcában (a Titulescu sugáruttal párhuzamosan, attól kb 40 m-re), troli- és autóbusz megállók kozelében. Érdeklõdni as telefonszámon lehet, délután. * Zilahon a megyei kórház közelében kiadó kétszobás földszinti tömbházlakás. Megfelel üzlethelyiségnek vagy rendelõnek. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. Õszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában, amelyet Péli Sándor elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete Köszönetünket tolmácsoljuk mindazoknak, akik részvétükkel és gondolatban is együtt voltak a család gyászában, amikor Péli Sándort kísértük utolsó útjára. Özvegy Péli Sándorné Részvét a szilágysági öregfiúk focimozgalom nevében: Õszinte részvétünket fejezzük ki Csorba János (élt 78 évet) nagyfalui prímás halála miatt. János druszám, hiányozni fog mindig a hegedúd rendezvényeinken. Nyugodj békében! Kovács Kuruc János Szilveszter Szeretettel várjuk szilveszteri zenés mulatságunkra a Panoráma Panzió éttermébe! Finom ételek, bõséges italválaszték, sütemények, gyümölcsök és a jó zene a biztosítéka egy felejthetetlen éjszakának. Részvételi díj: 120,00 RON/fõ A helyek száma korlátozott! Szeretettel várunk mindenkit, Domokos Ferenc. Élerhetõségünk: Domokos Ferenc Péterfy Károly

12 12. Reklám Szilágyság/ december 23. AKCIÓS ajánlat! Eladó Dacia 1310 típusú, jó állapotban lévõ 1991-es gyártású személygépkocsi elérhetõ áron. Érvényes mûszaki vizsgával rendelkezik november 11- ig. A biztosítás 6 hónapra elõre kifizetve. Komolyságot kérek és ajánlok. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. TERMOMIK KFT TERMOPÁN AJTÓKAT ÉS ABLAKOKAT GYÁRT: - KITÛNÕ MINÕSÉG, JÓ ÁR - 4, 5 ÉS 6 KAMARÁS A OSZTÁLYÚ PROFILBÓL (fehér vagy színes) - LOWE + ARGON ÜVEG (2 vagy 3 rétegû) - ROTO vagy VORNE vasalat - SZÚNYOGHÁLÓ - SZÁLLÍTÁS ÉS BESZERELÉS INGYENES CÍM: KRASZNA 1590 (a malom mellett) Telefon: 0749/ / Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon Mûködik a La trei ei brazi menedékház Görcsön határában, a DJ 108-as Zilah-Szilágycseh út mellett. Minden igényt kielégítõ 3 lakrésszel és 6 kétágyas szobával várjuk vendégeinket. 150 férõhelyes vendéglõnkben minden hagyományos és európai menüt kínálunk. Esküvõket, keresztelõket, összejöveteleket is szervezünk. A La trei brazi menedékház ideális hely, ha Ön szép környezetben jól akarja érezni magát. További információkért vagy helyfoglalásért tárcsázza a 0744/ vagy a 0751/ es telefonszámot. Felszolgálót alkalmazunk! OMS Hungária Kft. Kolozsvári Fiókvállalata értesíti Zilah lakosságát arról, hogy megkezdték az ivóvíz és csatornázási rendszer felújítási és kibõvítési munkálatokat a városban a következõ utcákban: Traian, Rozelor, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Andrei Muresan, Merilor, Voievodu Gelu, 9 Mai, Béke (Pãcii), Nãzuintei, Maxim Gorki, Dacia, Bãii, Trandafirilor, Olarilor, Malom, Kraszna, Prunilor. Ezúton is elõre elnézést kérünk a lakosságnak okozott kényelmetlenségért. Köszönjük megértésüket! Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg /2010 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 7-én 17 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 7-én 17 órakor tartott rendes nyílt üléséről 1 1-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 7-én 17 órakor tartott rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Zalakomár Polgármesteri Hivatal Zalakomár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről.

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. 40 Készült: 2016. április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. Jelen vannak: Terdik Tibor bizottsági elnök Buzák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

50. ezetes etes politizálás a. Szilágyság/50. www.hhrf.org/szilagysag/ Elõfizetési felhívás. 2010. december 17. Fórum 8. oldalon

50. ezetes etes politizálás a. Szilágyság/50. www.hhrf.org/szilagysag/ Elõfizetési felhívás. 2010. december 17. Fórum 8. oldalon Szilágyság/50. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 17. 1. 2010. december 17. 50. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Fórum 8. oldalon Elfogadták az oktatási tási törvényt A közoktatásban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben