SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása KDOP-2.2.1/A A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Középdunántúli Operatív Program keretein belül Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra adta be pályázatát 2012-ben. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a szervezet Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt célkitűzése megfelelő szakmai rutinnal, tapasztalattal rendelkező munkaszervezet létrehozása, és a hosszú távú működés szervezeti, infrastrukurális és szakmai alapjainak megteremtése, újszerű szolgáltatások bevezetése az alapító szervezetek által képviselt térségi szolgáltatók és a desztinációba érkező turisták megelégedettségének növelése. A projekt indokoltsága az, hogy a két helyi TDM szervezet ugyan már eredményesen végzi tevékenységét a maga területén, de a turisztikai piacon is láthatóvá váló fogadóterületet csak közös projektek és marketing tevékenység útján lehet létrehozni. A várható eredmény a desztinációban töltött vendégéjszakák növekedése. A jelenlegi pályázat célja a Duna-Gerecse Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet szakmai munkájának megalapozása, az első fejlesztési kulcsprojektek megvalósítása. A tervezett tevékenységek szervesen ráépülnek a helyi TDM szervezetekben folyó szakmai munkára, az ott megvalósított, illetve tervezett fejlesztésekre. A részprojektek egyrészt a TDM szemlélet további erősítését, az együttműködés iránti igény fokozását célozzák a desztinációban működő egyesületi tagok és szakmai partnerek körében (pl. oktatás, képzés, szemléletformálás), másrészt a helyi TDM szervezetek szintjén túlmutató projektek esetében a desztinációba érkező turisták igényeinek minél színvonalasabb kiszolgálását (p. információs rendszerek működtetése, marketing) teszik lehetővé. Ezzel párhuzamosan pedig hozzájárulnak és biztosítják majd a szervezet kiszámítható működési kereteit, a pénzügyi/gazdasági fenntarthatóságot.

2 A projekt részelemei az alábbi tevékenységeket takarják: - Projekt menedzsment tevékenység ellátása (projekt menedzser, projekt asszisztens) - Adminisztrációs feladatok és költségek - Projekt megvalósítás érdekében igénybe vett szolgáltatások (könyvelés, könyvvizsgálat, közbeszerzés) - Kötelező kommunikációs csomag megvalósítása - Termékfejlesztés: Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése A kreatív turizmus fejlesztési koncepciójának kidolgozása A falusi turizmus térségi fejlesztési koncepciójának kidolgozása A Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya-rendszer bevezetését megalapozó RMT és üzleti terv elkészítése A Gerecse hegység gyalogos és nordic walking túraútvonal-hálózatának felújítása - Kapcsolattartás, együttműködés TDM tematikájú szakmai rendezvény szervezése TDM Szövetségi tagsági díj - Marketing tevékenység Turisztikai kedvezménykártya-rendszer bevezetése Kiadványok megjelentetése Online és web 2.0 marketing kampányok Részvétel kiállításokon, vásárokon (hazai, külföldi) Study tour szervezése beutaztatók, újságírók részére Image film készítése PR cikkek megjelentetése Arculati kézikönyv elkészítése - Szemléletformálás, oktatás, képzés TDM szakirányú továbbképzés 1 fő részére TDM jó gyakorlatok bemutatása - Fogyasztói elégedettség mérése Vendégelégedettségi adatok feldolgozása - Infrastruktúra-, szolgáltatás- és eszközfejlesztés

3 RichPOI adatbázis létrehozása és megjelentetése a térképes adatbázisokban Mobil eszközökre letölthető sétautak létrehozása TDM munkaszervezet részre irodai eszközök beszerzése (laptop, multifunkciós készülék, fényképezőgép, flipchart, lamináló stb.) Képújság alapú információs pontokra eszközök (számítógép, TV) Tanösvényekre speciális interaktív táblák beszerzése Haszongépjármű beszerzése Rendezvény-infrastruktúra beszerzése A Gerecse Natúrpark tanösvény-hálózatának kiépítése Fogyatékkal élők számára sétaút kiépítése A projekt előrehaladása A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. a KDOP-2.2.1/A azonosítószámú, "A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása" című projekt megvalósítását február 1-jén megkezdte. Az eltelt időszak során a következő tevékenységek történtek 2013-ban: Szervezet szakmai működése Projektmenedzsment költsége A évben egy fő projektmenedzser tevékenykedett, aki ellátta a projektmenedzseri, projektasszisztensi és ezeken keresztül a TDM menedzseri feladatokat is januárjától megbízási szerződéssel dogozik egy fő projektmenedzser és egy fő projektasszisztens. Adminisztráció A projekttel kapcsolatban közvetlenül felmerülő általános feladatok ellátásának is van költségvonzata. A felmerülő költségek 75 %-a, (bankköltség esetén 100 %) a projekt terhére elszámolható. Ilyen tételek: a telefon, fax és internetköltség, pályázat érdekében nyitott alszámlával összefüggő bankköltség, pályázat érdekében igénybe vett irodai szolgáltatások költsége, pályázat érdekében beszerzett kisértékű író- és irodaszerek költsége.

4 Projekttel összefüggő szolgáltatások A könyvelést külsős pénzügyi szakember végzi. Projekttel kapcsolatban négy közbeszerzési eljárás lebonyolítására volt szükséges, ehhez külsős tanácsadó bevonása megtörtént. Az eljárások befejeződtek. Eszközbeszerzés A szervezet hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő műszaki háttérrel rendelkezzen, ezért a projekt keretein belül 2013-ban beszerzésre került kettő notebook, szoftverekkel, multifunkciós készülék, lamináló, projektor, vetítővászon, whiteboard, flipchart és digitális fényképezőgép. Kutatás, képzés, együttműködés A kreatív turizmus fejlesztésének koncepciója A falusi turizmus fejlesztésének koncepciója A részprojektek keretében hazánkban még kevéssé ismert turizmus-forma, a kreatív turizmus, valamint a Duna-Gerecse térség falusi turizmusának jelenlegi helyzetét bemutató, fejlesztésének lehetséges irányait kijelölő stratégiai dokumentum készült el a Duna-Gerecse turisztikai desztináció adottságaira alapozva. A tanulmányok kidolgozása során a releváns adottságok, vonzerők rendszerezése, a jelenlegi kínálat és kereslet értékelése, a meglévő szolgáltatások rendszerbe szervezésének lehetséges módjai, a potenciális célcsoportok azonosítása történt meg, valamint a termék továbbfejlesztésének lehetséges irányai kerültek bemutatásra. Vendégelégedettségi adatok feldolgozása Elkészült a Duna-Gerecse turisztikai desztinációra vonatkozó vendégelégedettségi elemzés. Már meglévő kutatási eredményeket feldolgozva és egy kérdőíves felmérés adatainak felhasználásával. Mind a három tanulmány elkészítését a TDM Consulting Turisztikai Tanácsadó és Oktató Kft. végezte. TDM menedzser szakirányú továbbképzése A TDM menedzser elkezdte a Turizmus Desztináció Menezsment szakirányú továbbképzési szakot a BGF KVIK-en. TDM tematikájú best practice bemutató december 2-án tartottuk meg szakmai képzésünket a TDM szervezetek tagjai számára. Együttműködő partnerünk a Magyar TDM Szövetség volt, a helyszínt a

5 komáromi Monostori Erőd biztosította. A résztvevők hasznos információkhoz juthattak az orfűi aktív és ökoturisztikai fejlesztések felvázolásán keresztül, ízelítőt kaphattak a határon átnyúló együttműködésekről, pályázati lehetőségekről és a határon túli fejlesztési lehetőségek (Thermenland Steiermark) megismerésére is sor került. TDM Szövetség tagsági díj A Magyar TDM Szövetségnek tagja lett a szervezetünk. A Duna-Gerecse térségi TDM szervezet számára fontos az országos szövetségben való tagság. A TDM Szövetség kiemelt céljaként fontos szerepet kap a TDM szervezetek szakmai- és érdekképviselete, az aktív szakmai közreműködés a nemzeti marketing és turizmuspolitika, a turizmust érintő jogi- és közgazdasági szabályozás kialakításában, a TDM szemléletmód képviselete és terjesztése, valamint a nemzeti turisztikai szervekkel való együttműködés. Fejlesztések Rich POI adatbázis létrehozása A Duna-Gerecse térségben 200 POI pont (vonzerők, attrakciók, szolgáltatók) GPS koordinátás adatainak felvétele és az ezekből, valamint az egyes helyszínekhez kötődő fotókból, információkból összeálló dokumentáció létrehozása történt meg 2013-ban. Az adatok felkerültek az elérhető és mértékadó gyártói, illetve ingyenesen letölthető GPS rendszerekbe (navipro.hu, poiplaza.hu, Garmin, igo stb.). Mobil eszközökre letölthető sétautak elkészítése A Duna-Gerecse térségben a kulturális és természeti értékek gazdagsága okán számos tematikus túraútvonal kialakítására nyílik lehetőség, melyek a látnivalókat területi és/vagy látvány-típus szerint csoportosítva, felfűzve, mutatják be az ide látogatóknak. A működési terület viszonylagos nagy kiterjedése miatt a látnivalók fizikai összekötése a legtöbb esetben nem valósítható meg. A projekt-elem keretében összesen 14 virtuális "sétaútvonal" létrehozását kívánjuk megvalósítani, melyek egy része gyalogosan, másik része pedig - ahol a látnivalók egymástól nagyobb földrajzi távolságra esnek akár kerékpárral is bejárható lesz. A fejlesztés megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével, a Magyar Tudományos Akadémia SZTAKI-val a szerződés aláírásra került és 2013-ban a megvalósítás 1. üteme be is fejeződött: Sétaszerzők oktatása (elmélet, gyakorlat)

6 Webes adminisztrációs felület séták és adattartalmak szerkesztésére Okostelefonon futó audio guide alkalmazás ios és Android rendszerű eszközökre Adatimport az Ajánlatkérő által használt szakmai adatbázisból Adatexport az Ajánlatkérő által használt szakmai adatbázisba Térkép konverzió, integráció A 2. ütemben megindult az első 4 séta fejlesztése. Képújság-alapú infopontokra eszközbeszerzés (számítógép, TV) Az eszközök beszerzéséhez szakértő véleményét kértük ki, a beszerzési eljárás lebonyolítására év elején került sor. Gyalogos túraútvonalak felújítása és nordic walking túraútvonalak kijelölése és kitáblázása A részprojekt a Gercse hegység meglévő bakancsos túraútvonal-hálózatának szakaszolt felújítását (jelzések, irányító táblák), valamint a meglévő, már kijelölt útvonalakra építve, a nordic walking aktív testmozgást űzők számára külön ajánlott útvonalak kijelölését célozza folyamán. A tevékenységet a KEMSZÖSZ Természatbarát Szövetséggel való együttműködéssel kívánjuk megvalósítani ban a következő útvonalak jelzésfestése újult meg: - Komárom-Koppánymonostor ( km) IVV - Tardos - Agostyán(Ökofalu) Baj - Tata(Remeteség) (10 km) Gyöngyök útja - Felsőgalla-Bodza-völgy (10 km) Mária út - Somlyó-Piszke (50 km) Piros - Kis-rét-Vaskapu, Gorba-Tardos, Szanatórium-Turul (15 km) P+ - Koldusszállás-Baj (15 km) Sárga A NW jelölés és a kitáblázás 2014-ben valósul meg. Rendezvény-infrastruktúra beszerzése (színpadtechnikai eszközök, rádiós eszközök, kordonok) Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása lezajlódott, a szerződés aláírásra került a Rexfilm Kft-vel. Az eszközök leszállítása februárjában megtörtént. A Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya-rendszer A Duna-Gerecse turisztikai kártyarendszer bevezetésére irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével, a Chrome Kft.-vel a vállalkozói szerződés aláírásra került. Az 1. ütem

7 keretein belül elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és üzleti terv és ban megvalósult a 2. ütem is: A) Leolvasó készülék 125 db Mifare 1k szabványos kártya leolvasásra alkalmas leolvasó készülék: - USB-porton keresztül számítógépre csatlakoztatható Windows XP vagy Windows 7 kompatibilis NFC olvasó; 10 db Mifare 1k szabványú kártya olvasására alkalmas, GPRS-képes mobil leolvasó készülék. B) Kártya db, Mifare 1k szabványú plasztikkártya két oldalas 4+4 színnel nyomott C) Turisztikai kedvezménykártya rendszer működését kiszolgáló szoftver ASP-rendszerű adminisztrációs felület többszintű jogosultsági rendszerrel, kedvezmények beállítása, felhasználói statisztikák készítése céljából az alábbi funkciókkal: a vendégek adatainak rögzítése (név, cím, cím, tartózkodási idő); különböző üzleti kártyamodellek kezelése; kibocsátóhelyek szabad jogosultság-kiosztása és -definiálása adminisztrációs felületről; a kedvezmények, bónuszok kezelése, adminisztrálása; kártyák aktiválása és azok kezelése a teljes adatciklus alatt; terminálok menedzsmentje, tiltólista kezelése; a kártyarendszer elszámolási feladatainak ellátása (szálláshelyek tagdíjfizetésének összesítése, elfogadóhelyek elszámolása); statisztikai modul; CRM (ügyfélkapcsolat-menedzsment, törzsvásárlói modul); mobil applikáció térképi alkalmazással; önálló internetes kártya-portál. A 3. ütemben a kártyarendszer marketing kampányára került sor, 2014-ben. Marketing Duna-Gerecse térség arculati kézikönyvének elkészítése

8 A logót, az arculati elemeket, terveket tartalmazó kézikönyv 2013-ban elkészült. Kiállításokon, vásárokon való részvétel (Budapest, Bécs, Pozsony, Linz) A Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködve kívánunk a vásárokon megjelenni ben. A bemutatkozások sikeresen lezajlódtak év elején. Image film A film elkészítésére a Pannonia Pictures Kft.-vel kötött szerződést szervezetünk. A forgatások kezdete januárjában megkezdődtek. A téli időszakon kívül, nyáron is készülnek felvételek, így az image film elkészülése őszére várható. A Duna- Gerecse térség önálló desztinációként való bemutatása, a vonzerők, attrakciók, szabadős programlehetőségek invitatív vizuális kisfilmje, valamint az ebből létrehozható hosszabb-rövidebb szpotok a TDM szervezet különböző hazai és nemzetközi megjelenései során kerülnek majd felhasználásra. On-line marketing kampány A közbeszerzési eljárást követően a nyertes Grafcom Media Kft.-vel a szerződés aláírásra került. A projektelem megvalósításának első lépése egy média terv elkészítése volt. Ezt követően mind a hagyományos online kampányból, mind a közösségi oldalakat célzó kampányból a következő időszakban 4-4 db, különállóan megtervezett és lebonyolított kampány-csomagot kívánunk megvalósítani. Hagyományos online marketing eszközök a) Display alapú megjelenések: média vásárlási és foglalási feladatok ellátása legalább 5 db, nagy elérésű oldal legalább 10 db, tematikus (pl. belföldi utazással kapcsolatos) oldal b) Szöveges megjelenések legalább 5 db PR cikk linkajánlók és rövid szöveges megjelenések generálása c) Google AdWords kampány kampányfelállítás kampánymenedzsment frissítés, optimalizálás kampányjelentések készítése, elemzése d) Hírlevél küldés és / vagy hirdetési felület vásárlás tematikus hírlevekben Közösségi média eszközök a) Facebook oldal

9 létrehozása, testreszabása posztolás átlagosan heti 4-5 alkalommal b) Facebook alkalmazások készítése 2 db grafikai tervezés alkalmazásfejlesztés élesítés promóció és játékmenedzsment c) Wikipédia szócikk írás 1 db fordítás három nyelvre (angol, német, szlovák) folyamatos frissítés d) Infografika 2 perces film készítése e) Youtube csatorna infografikus imázsfilm feltöltése igény esetén további tartalmak feltöltése, megosztása szöveges hirdetések készítése f) Blog! 3-4 tematikus, szerkesztett blogban PR blogbejegyzés készítése g) Twitter és Forsquare felület Twitter csatorna regisztrálása, testreszabása Foursquare felhasználó regisztrálása, testreszabása PR cikkek írott sajtóban Az első PR cikk megjelent a Turizmus Trend magazinban, októberében. Kötelező kommunikáció Kötelező kommunikáció terén, az internetes honlapon tájékoztató oldalt került létrehozásra a projekttel kapcsolatban, projektindító esemény történt és ezzel kapcsolatban sajtóközlemény került kiadása, "C" típusú tábla legyártatása és kihelyezése megtörtént.

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla /Szombathely, 2014. február 05./ Ügyvezető aláírása TARTALOMJEGYZÉK Vezetői

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Miskolc turizmusa 2010-2014 között Készítette: Nagy Júlia MIDMAR Nonprofit Kft

Miskolc turizmusa 2010-2014 között Készítette: Nagy Júlia MIDMAR Nonprofit Kft MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit kft. Miskolc helyi TDM szervezete 3530 Miskolc, Széchenyi u. 16. Tel.: +36 46 350 425 info@hellomiskolc.hu www.hellomiskolc.hu Miskolc turizmusa 2010-2014

Részletesebben

Szakmai beszámoló a miskolci TDM, a MIDMAR Nonprofit Kft 2013-as munkájáról és a szervezet 2014-es munkaterve

Szakmai beszámoló a miskolci TDM, a MIDMAR Nonprofit Kft 2013-as munkájáról és a szervezet 2014-es munkaterve MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit kft. Miskolc helyi TDM szervezete 3525 Miskolc, Széchenyi u. 16. Tel.: +36 46 350 425 info@hellomiskolc.hu www.hellomiskolc.hu Szakmai beszámoló a miskolci

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Beszámoló a miskolci TDM 2014-es munkájáról és 2015-ös terveiről Készítette: Nagy Júlia MIDMAR Nonprofit Kft

Beszámoló a miskolci TDM 2014-es munkájáról és 2015-ös terveiről Készítette: Nagy Júlia MIDMAR Nonprofit Kft MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit kft. Miskolc helyi TDM szervezete 3530 Miskolc, Széchenyi u. 16. Tel.: +36 46 350 425 info@hellomiskolc.hu www.hellomiskolc.hu Beszámoló a miskolci TDM

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012. november II. évfolyam 3.szám. Turisztikai marketing 2013-ban. A TATA TE a Facebook-on!

HÍRLEVÉL. 2012. november II. évfolyam 3.szám. Turisztikai marketing 2013-ban. A TATA TE a Facebook-on! HÍRLEVÉL 2012. november II. évfolyam 3.szám Turisztikai marketing 2013-ban Szeptember 13-án Maráczi Gábor, a Magyar Turizmus Zrt. marketing és stratégiai igazgatója, tartott szakmai prezentációt Székesfehérváron

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szakmai beszámoló. 2014.01.01-2014.06.30 időszakról

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szakmai beszámoló. 2014.01.01-2014.06.30 időszakról Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szakmai beszámoló 2014.01.01-2014.06.30 időszakról Beszámolót készítette: Vörös-Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. augusztus 11. 1 Vezetői összefoglaló A Savaria

Részletesebben

Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv

Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv 1 Előzmények Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM)

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Készítette: Dr. Tőzsér Anett Versenyképes turisztikai desztináció: új turisztikai versenyképességi modell című doktori értekezése (Miskolci Egyetem, 2010) alapján

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben