EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c."

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése. 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. 3./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. 4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. 5./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi munkájáról. 6./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi Munkaterv -ének jóváhagyása. 7./ Bizottságok évi munkatervének ismertetése. Előadók: bizottságok elnökei 8./ Egyebek. Jegyző távollétében: E d e l é n y, február 13. Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András, Magyar Árpádné, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Molnár Zoltán, Varga Ferenc képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője 1./ Napirendi pontnál: Dr.Iski Laura VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője 13./, 14./, 17./ számú előterjesztésnél: Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója 2./ és 3./ Napirendi pontnál: Kristóf Jánosné könyvvizsgáló Polgármester köszönti az ülés résztvevőit, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 fős képviselő-testületből 15 fő jelen van, később érkezik Vágó Tibor képviselő, így a képviselő-testület létszáma 16 fő lesz. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 24./, a 25./ és a 26./ sorszámú előterjesztéseket napirendről levenni, valamint a 30./ sorszámú előterjesztés napirendre történő felvételét. Javasolja továbbá a 27./ számú előterjesztést 1./ napirendként tárgyalni, mely a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetéséről szól. Az előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához Dr.Iski Laura a VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője hozzájárult. Ezt követően a módosító javaslatot szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: - Képviselő-testület a 24./, 25./ és a 26./ sorszámú előterjesztéseket napirendről leveszi. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. - A 30./ sorszámú előterjesztést a nyílt ülés napirendjére felveszi. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. - A III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetéséről szóló 27-es számú előterjesztést 1./ napirendi pontként tárgyalja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3 1 Polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester javasolja a módosításokkal együtt az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése. Előadó: polgármester 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 3./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester 4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. Előadó: polgármester 5./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi munkájáról. Előadó: igazgató 6./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Előadó: igazgató 7./ Bizottságok évi munkatervének ismertetése. Előadók: bizottságok elnökei 8./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.)

4 2 Polgármester köszönti az ülésen résztvevő Dr.Iski Laurát, akit felkér egy rövid bemutatkozásra. Dr.Iski Laura elmondja, hogy 2002-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, rövid pályafutása alatt szülész-nőgyógyász volt Szikszón, és mivel az átalakításoknak köszönhetően bezárták a kórházat, ezt követően gyógyszergyárban dolgozott és most április 1-jétől szeretné ezt az álláshelyet betölteni, munkájával segíteni az itteni lakosságot. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. Polgármester azt kéri doktornőtől, hogy ugyan olyan lelkiismeretesen lássa el ezt a nem kis feladatot igénylő munkát, mint azt tette elődje és bízik abban, hogy hamar be fog illeszkedni az új környezetbe, az új közegbe. Dr.Iski Laura elmondja, hogy teljes erejével és munkájával azon lesz, hogy beilleszkedjen és ne okozzon csalódást. Polgármester az előterjesztés 2. számú mellékletét érintően módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálatának rendelési ideje keddi napokon 12 órától 16 óráig tartson és szerdai napokon 8 órától - 12-óráig. A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 14/2009. (II.13.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. számú Háziorvosi Szolgálat működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1. A III. számú Háziorvosi Szolgálat működtetését továbbra is egészségügyi vállalkozás keretében biztosítja, a működtető közvetlen társadalombiztosítási szerződéskötéséhez való hozzájárulással.

5 3 2. A működtetésre szerződést köt VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság mint szolgáltató (képviseli: Dr. Iski Laura szül: Sárospatak, , an.: Balázs Gyöngyi, Kistokaj, Vörösmarty út 5/A.) háziorvossal, aki működtetési jogot szerez a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálatra (praxisszám: 1193). 3. A szerződéskötésre csak a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesülése esetén kerülhet sor leghamarabb a működtetésre vonatkozó működési engedélyek érvényességétől olyan tartalommal, mely a jelenleg működő háziorvosi szolgálatok önkormányzati szerződésében foglaltaknak megfelel. 4. Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez térítésmentesen biztosítja a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetésére szolgáló Edelény, Deák F. út 6. szám alatt található rendelő helyiséget. 5. Az önkormányzat hozzájárul a szolgálat közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához. 6. A felnőtt háziorvosi szolgálatot működtetőnek különös tekintettel vállalni kell: - A III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét az önkormányzat mindenkori, vonatkozó rendeletében foglaltak szerint, - távolléte esetén helyettesítésének biztosítását, - a további két háziorvosi szolgálat helyettesítésében való részvételt, - a rendelő közüzemi díjainak megtérítését és karbantartását, - az iskola-egészségügyi feladatok végzésében való részvételt, - a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítását, - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyek beszerzését. 7. A Polgármester felhatalmazást kap Jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződés megkötésére. 8. Képviselő-testület a Megbízási Szerződés 2. számú mellékletét, - mely a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálatának rendelési idejét tartalmazza az alábbiak szerint módosítja:

6 4 A hét napjainak Rendelési idő órától óráig megnevezése Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Képviselő-testület a III. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésével megbízott Dr. Gyurjács Dénes háziorvossal megkötött Megbízási Szerződés -t közös megegyezéssel március 31. napjával felmondja és felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 10. Képviselő-testület a Megbízási Szerződés Határidő: azonnal, illetve március 31., április 01. Felelős: polgármester, jegyző 2./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 10./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

7 5 1/2009. (II.13.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 5/2008. (II.13.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 11./,11/1., 11/2. sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az államháztartás körébe tartozó feladatokat az állam az önkormányzati költségvetési szerveken keresztül látja el. Ehhez azonban a pénzügyi fedezetet csak részben és az elmúlt évek tendenciája szerint egyre csökkenő mértékben biztosítja. Ennek hatása a működési nehézségekben, a foglalkoztatás csökkenésében, az önkormányzatok eladósodásában, több esetben a csőd szélére vagy egyenesen csődbe jutásukban nyilvánul meg. Az önkormányzat évi költségvetésére tett javaslat jellemzőjeként megállapítható, hogy rendkívül nehéz és bizonytalanságokkal terhes év előtt állnak. A bizonytalanságot mutatja az is, hogy a testület előtt lévő rendelet-tervezet csak az alapjául szolgáló költségvetési törvény negyedik változata alapján készülhetett el, amely törvényről két-három hét leforgása alatt kiderült, hogy megbukott. A balliberális Gyurcsány-Kóka-féle országvezetés hatéves kormányzásának eredményeként hazánkat vészesen legyengült állapotban érte tavaly ősszel a világgazdasági válság, amelynek kezelésére mind a mai napig nem történt érdemi intézkedés. A bizonytalanságot csak növelik a nyárra ígért változtatások, amelyek várhatóan az otthoni háztartások és az önkormányzatok további megszorításában fognak kimerülni. Az önkormányzat évi tervezett költségvetésének bevételi főösszege eft, kiadási főösszege eft. A forráshiány tehát eft, ez a főösszeg 3,67%-a. A évre eredetileg előirányzott eft-os képest a költségvetési forráshiány 45,7%-kal csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a képviselő-testület az elmúlt évben is jelentős intézkedéseket tett a hiány csökkentése érdekében az intézményhálózat szerkezetének további racionalizálása révén, a kórház és a járóbeteg-szakellátás, illetve az oktatási intézmények és a konyhák összevonásával, valamint a városgondnokság megszüntetésével.

8 6 Az intézményhálózat racionalizálására tett intézkedések eredményeként az idén a tavalyinál eft-tal lesz kevesebb a tervezett működési költség. A tervezett bevételeket elemezve ugyanakkor megállapítható, hogy eft-tal csökken az intézmények saját bevétele az előző évihez képest. Az állami támogatás csökkenése miatt az önkormányzatnak az idén is kiegészítő támogatást kell nyújtania saját forrásaiból intézményei működéséhez. A támogatás mértéke a működési összköltség 23,4%-a. A évi költségvetés kiadási oldala a következők szerint oszlik meg: működés 83,9%, hitel 0,9%, felújítás 0,4%, beruházás 0,1%, tartalékok 14,7%, ezen belül a működési kiadások a következők feladatokra oszlanak meg: igazgatás 27,7%, oktatás, nevelés 28,9%, szociális feladatok 8,3%, kulturális feladatok 3,1%, egészségügy 32,0%. Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásokra a működési kiadások 10,8%-át fordítja, azaz éves szinten 342 millió forintot, havi szinten 28 millió Ft-ot. A kényszerítő nehéz pénzügyi helyzet és a már ismertetett bizonytalansági tényezők miatt a rendelettervezet 3%-os működési kiadás zárolására tesz javaslatot. Az idén is kiemelt feladat lesz a működőképesség megőrzése. Ez minden költségvetési szervtől, minden alkalmazottól szigorú gazdálkodási fegyelmet, következetességet, fokozott figyelmet igényel. A szakmai igényességgel összeállított évi költségvetés csak szigorú finanszírozás, a bevételek teljesülésének üteméhez igazodó kötelezettségvállalás, valamint a tervezés során számításba vett bevételek realizálása mellett biztosíthatja az önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények működését, a tervbe vett beruházási, felújítási feladatok megvalósítását, továbbá az adósságszolgálati kötelezettség teljesítését. Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal: - A 6. számú mellékletből, - mely a beruházási, kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését tartalmazza kerüljön ki a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda udvari játékokra tervezett ,- Ft. - A rendőrség ,- Ft összegű támogatásban részesüljön, melynek fedezete a rendelet-tervezet 5/a. mellékletében 17 sorszám alatt szereplő VSE sporttámogatásból kerüljön elvonásra. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Polgármester mielőtt a napirend felett a vitát megnyitja arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy levelet kapott a Városi Sportegyesülettől, amelyben leírja, hogy 2008-ban ,- Ft támogatást kapott és azt kéri az egyesület elnöke Dobi Zoltán úr, hogy kétmillió forinttal támogassa az önkormányzat ebben az évben a sportegyesületet. Szintén levélben fordult hozzá, illetve a képviselő-testülethez az Edelényi Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Bartáné Horváth Julianna. A szövetkezet elnökének levelét szó szerint ismerteti, mely a következőkről szól: Tárgy: Az Edelényi Lakásfenntartó Szövetkezet kezelésében álló lakótömbök energia-megtakarításához kapcsolódó pályázatába történő bekapcsolódás kérése az Edelényi Városi Önkormányzattól.

9 7 Tisztelt Polgármester Úr! A kérés, amellyel Önhöz és a testület minden tagjához fordulunk részben már ismert Ön előtt. Levelünkben, most írásban is megfogalmazzuk kérésünket és céljainkat, melynek az érvényben lévő rendeletek szerinti támogatását kérjük Öntől és a testület minden tagjától egységesen. A Nemzeti Energiatakarékossági Program és a Sikeres Magyarországért energiatakarékossági hitelprogram keretében kívánunk pályázatot benyújtani. A Lakásfenntartó Szövetkezet kezelésében lévő lakótömbök az 1980-as években épültek, azóta felújításukra még nem került sor. Annak érdekében, hogy a mára már elkerülhetetlen munkálatokat el tudjuk végezni, a lakóközösségek kiemelt összeggel takarékoskodnak és a saját részhez szükséges összeget lakásmegtakarítási számlán gyűjtik. A további pénzeszközök biztosításához nyújtunk be pályázatot a támogatás elnyeréséért. Lakóhelyünk önkormányzatát is azért keressük meg levelünkkel, hogy támogassák törekvésünket, és lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítsége az anyagi fedezet megteremtésében. A lakásszövetkezet elnöksége a lakóközösségek kérését fogalmazza meg a Polgármester Úr és az önkormányzati képviselők felé: 1./ Szövetkezetünk március hónapban fogja beadni a pályázatokat, többcélú (komplex) beruházás támogatására. 2./ A pályázat elnyeréséért 3 lakótömb indul: 2 x 16 lakásos és 1 x 12 lakásos, összesen 44 lakástulajdonos a Miklós Gyula, valamint a Mátyás király úton. 3./ Az előzetes felmérés elkészült és a várható maximális teljes költség mintegy 40 millió forint. 4./ A saját részt a lakóközösségek döntően felújítási alapjukból finanszírozzák. 5./ Mindenképpen számítunk az önkormányzat pozitív hozzáállására, támogatására és aktív részvételére. Majdnem biztosak vagyunk abban, hogy a 2009-es és további költségvetések elkészítésénél is törekedni fognak ilyen célú alap képzésére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy terveink csak akkor valósulhatnak meg a közeljövőben, ha a benyújtásra kerülő pályázatok sikeresek lesznek és az állami támogatás is rendelkezésünkre áll. Tisztelettel kérjük Polgármester Urat, hogy a költségvetés készítésekor, illetve elfogadásakor kérésünket pozitívan kezelve, ha nem kis erőfeszítések árán is, de képezzenek ilyen alapot is. Mindenképpen várunk visszajelzést az önkormányzattól a költségvetés elfogadását követően, mivel válaszuk alapvetően befolyásolhatja a március hónapban benyújtásra kerülő pályázatunk tartalmi összeállítását. Erre azt tudja válaszolni, hogy természetesen ő és a képviselő-testület is a lehető legpozitívabban áll ehhez a kezdeményezéshez, és minden segítséget meg fognak adni, akár a pályázat készítésében, akár egyéb dolgokban. Nagyon sajnálja, hogy a Sikeres Magyarországért programhoz kapcsolódó pályázati szándékot az önkormányzat a költségvetés készítésénél nem tudta figyelembe venni. Az imént a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökétől elhangzott, hogy fejlesztésre kb. 0,1 % áll az önkormányzat rendelkezésére az ez évi költségvetésben. Megérti a kérést, és örömmel támogatná ezt a kezdeményezést, de felelős vezetőként nem tudott arra utasítást adni a Pénzügyi Osztály vezetőjének, a költségvetés összeállítójának,hogy ezt valamilyen módon vegye figyelembe a költségvetés készítésekor.

10 8 Teszi ezt akkor is, ha nagyon jól tudja, hogy lassan közeledik a kampány időszaka az országgyűlési választások miatt, ami egy jó év múlva esedékes. Ezért biztosan fog kapni hideget-meleget, a Bódva Vize újságban is és egyéb kampányokban is meg fog jelenni. Ettől függetlenül azt gondolja, hogy felelősen gondolkodó városvezetőként ezt az igényt nem vehette figyelembe annál is inkább, mert Sikeres Magyarország -ról nem beszélhetnek. Ezt követően a napirend felett vitát megnyitja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy nem kívánt hozzászólni, de itt a költségvetés vitájában két apró gondolatot, megjegyzést tenne az ismertetett két levélhez. A lakásszövetkezet részéről amennyiben a pályázat benyújtásra kerül és jó esetben nyer is, akkor a legutóbbi tudomása szerint ez kb. a költségek egyharmadát jelentené, hiszen úgy oszlott meg, hogy egyharmada esne az önkormányzatra. Kérdése az, hogy abszolút semmilyen lehetőség nincs arra, hogy ha nem is alapot, de a későbbiek során bármilyen pénzügyi fedezetet teremtsenek arra, hogy segítsék a lakóközösségeket? Itt nem csak lakásfelújításról van szó, hanem szigetelésről, fűtéskorszerűsítésről, ami a későbbiekben a lakóknak megtakarítást fog jelenteni, több fog maradni a pénztárcájukban is, és nem utolsó sorban a városképet is javítaná, ha több épület felújításra kerülne az önkormányzat segítségével. A másik megjegyzése a módosító javaslattal kapcsolatos. A VSE elnökének levelével nem találkozott, itt szembesült vele, viszont azt láthatták, hogy a sportegyesület támogatása évről-évre csökken. Azon már többször vitatkoztak, hogy miért van így, ebbe nem is kíván belemenni, viszont, még ha ebből az ,- Ft-ból is ,- Ft-ot elvesznek, akkor bezárhatja a kaput az egyesület, hiszen itt atlétika, sakk, küzdő sport szakosztályok is működnek, amely rengeteg fiatalt érint. Tudják azt is, hogy a szülők megpróbálják maximálisan támogatni gyermekeiket. Úgy gondolja, hogy ezt a támogatást nem kellene elvenni tőlük. Polgármester elmondja, hogy mindentől függetlenül személy szerint szívesen támogatná a lakótömbök felújítását, mert azon felül, hogy a 44 lakás tulajdonosainak megtakarítást jelentene a későbbiekben, a városkép is javulna. Sajnos, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt meg tudják tenni, de úgy gondolja, ilyen alapon tulajdonképpen a magánlakások tulajdonosai jöhetnének az önkormányzathoz támogatás kérésével, ha szigetelni, vagy felújítani szeretnék a lakásaikat. Tudja, hogy ez politikailag is necces kérdés, és kristálytisztán érzi ennek politikai súlyát is, de egyszerűen nem tudják megtenni, hogy most támogassák. Ha netán valami csoda történik év közben, vagy a közeljövőben, akkor tárgyalhatnak, újra elővehetik ezt a témát, de a mostani tudása szerint nem tudják, és akkor sem tudják megtenni, ha a 44 lakásban élő 130 ember mínusz szavazatát fogja neki jelenteni a választáson. Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a mai napirendnél a évi költségvetésről szóló előterjesztést tárgyalják. A költségvetési rendelet-tervezet elolvasásakor az jutott az eszébe és úgy szokták mondani, hogy a fejlesztés nem más, mint a félretett jövő. Tehát amit most fejlesztenek, annak az eredményei a jövőben fognak megmutatkozni, ezért nagyon sajnálatos az, hogy tulajdonképpen beruházásra, fejlesztésre a kiadásoknak kevesebb, mint az 1 %-át tudják betervezni.

11 9 Tovább nézve a számokat, azt látják, hogy a teljes kiadásnak közel 80 %-a működési jellegű kiadásokat takar, tehát a költségvetés nem más, mint a év túlélése. Elhangzott, hogy zárolni kell 3 %-ot, ezt a javaslatot helyénvalónak tartja, mert a költségvetésért, a gazdálkodásért a képviselő-testület a felelős, annak végrehajtásáért és szabályszerűségéért a polgármester. Tehát nekik itt nagyon át kell gondolni, hogy ilyen helyzetben, ilyen gazdasági válságban milyen forrásokkal, milyen fejlesztésekkel, milyen sarokszámokkal indulnak neki a évi, vélhetően mindenki számára nehéz gazdasági évet hozó esztendőnek. Elhangzott a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságtól két módosító javaslat, az egyik, hogy az óvodai játékokra fordítandó ,- Ft-ot vonják el. Ezt a javaslatot nem támogatja, véleménye az, hogy legalább a gyermekeknek legyen kicsit gondtalanabb életük. Úgy gondolja, hogy az erre vonatkozó javaslat nem véletlenül került a költségvetésbe. Szintén nem fogja támogatni az Edelényi Városi Sportegyesület ,- Ft-os elvonását és a rendőrség részére történő átadását, hiszen a Polgárőr Egyesületet is jelentős összeggel támogatják, és a minap hallhatták a hírekben, hogy a rendőrség 2 milliárd forintot kapott, amely túlórákra, az utcai járőrözések a megerősítésére kerül felhasználásra. Bízik abban, hogy ebből az összegből Edelény is fog részesülni és az egyébként is kiváló munkát végző rendőrség szakmai tevékenysége még emelkedni fog ezekből a forrásokból. Véleménye szerint az Edelényi Lakásfenntartó Szövetkezet elnökének levelével nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, azért mert ez a levél február 9-én kelt, amit ma reggel kaptak meg. Erről véleménye szerint érdemben nem lehet tárgyalni, és most nem is szeretne. A levélből több dolog vetődik fel számára, elsősorban is itt egy lakásszövetkezetről van szó, amelyre a szövetkezeti törvény vonatkozik, és az ismeretei szerint nem 44 lakástulajdonos van, hanem ettől több. Nem tudja, hogy milyen szövetkezeti döntések vannak, hogy mely épületek kerülnek felújításra, ennek nem ismeri a hátterét. Amennyiben panelprogramról van szó, a pályázati kiírás erre a lakóépületekre nem vonatkozik, mert ezek az épületek téglából készültek. Az energia-megtakarításra viszont egyedileg is van lehetőség pályázni. Szívesen utána néznek ezeknek az elképzeléseknek, de a ma reggel kézhez kapott anyaghoz érdemben nem tud hozzászólni. Azt sem szeretné viszont kategorikusan kijelenteni, hogy a évi gazdálkodási évben nem lesz lehetőségük pl. 10 millió forinttal támogatni egyrészt a környezetvédelem miatt, másrészt város-esztétikai szempontok miatt. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság azért javasolta az óvodai játékokra tervezett ,- Ft elvonását, mert ugyanaz az óvoda évben is kapott támogatást játékok felújítására, az óvodának van alapítványa is, úgy gondolja, hogy az óvoda vezetője elég ügyes ahhoz, hogy a Ft-nak a forrását megtalálja. A bizottságnak az volt a véleménye, hogy a jelen gazdasági helyzetben csak a valóban létfontosságú dolgok kerüljenek a költségvetésbe. Németh András alpolgármester elmondja, hogy a lakásszövetkezet elnökének levele lényeges témát érintett, ami az energia-megtakarítási programot illeti. Ha megnézik az önkormányzat tavalyi energia-felhasználását, akkor ez kb millió forintról szól.

12 10 A képviselő-testület feladata természetesen az, hogy azokat az intézményeket, amelyeket kötelező jelleggel el kell látnia, azokat hozza elsősorban olyan helyzetbe, hogy az energiával takarékoskodni tudjanak. Erre is tekintettel pályázatokat nyújtottak be az intézmények fejlesztésére, felújítására, melyeknél csak olyan pályázatokat fogadnak be, amelyek vagy alternatív energiát fognak használni, vagy a mai technológia szerint a legkorszerűbb energiaellátást biztosítják. Amennyiben az önkormányzatnak netán ebben az évben pénze lesz és elnézést kér azoktól a lakosoktól, akik azon gondolkodnak, hogy energia-megtakarítási beruházásokat végezzen el az épületen akkor elsősorban az intézményeit kell támogatni, hogy a működési hiány ezáltal is csökkenjen. Az energia-takarékossági programot, ha egy év alatt meg tudnák valósítani, akkor %-os energia-megtakarítása keletkezne az önkormányzatnak, ami közelít a 40 millió forinthoz. Hernádi Attiláné képviselő az óvodai játékok mellett kíván szólni a következők miatt. Tudják, hogy az óvodás gyermekeknek az életében a játék a legfontosabb és jelen pillanatban az uniós szabványok szerint a játékoknak a telepítése több százezer forintot jelent, melyről nem ők tehetnek. A Nefelejcs Óvoda is megkapta a város játszóterének játékait, de az uniós szabvány szerinti telepítése sokba kerül. Elkezdődött a tavalyi költségvetés terhére ezeknek a játékoknak a telepítése, de még nincs befejezve. Tudja, hogy az óvodáknak van saját alapítványuk, de az erre befolyt összeg kevés ahhoz, hogy a játékok telepítését kifizessék. Azt kéri, hogy a ,- Ft-ot ne vegyék el, sőt tegyenek a másik óvodához is. Azt tudni, hogy még ezzel az összeggel sem lesz készen, ehhez még az intézményegységek vezetői nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy be tudják fejezni a játékok telepítését. Bartók Jánosné képviselő az elmondottakhoz annyit kíván hozzáfűzni, hogy a költségvetés készítése előtt az óvodák vezetői azt az instrukciót kapták, hogy semmiféle felújításra nem lehet tervezni. Valóban úgy van, ahogyan Hernádi Attiláné képviselő asszony elmondta, hogy a játékudvart felül kell vizsgálni, a Mátyás Óvodánál ez meg is történt és egy millió forintba kerülne a játékoknak a felújítása, illetve a régi játékokról a tanúsítvány kiállítása. Örömmel vennék, ha ehhez támogatást kapnának. Nagy Béláné képviselő mindenekelőtt megköszöni mind a négy egyházközség részére betervezett ,- Ft támogatást, de azt kéri, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, kapjanak több támogatást. Úgy gondolja, hogy mindenféle támogatás jól jön az egyháznak is, hiszen pl. a református egyház ravatalozójában a vihar okozta károkat kell helyreállítani, ami nem kevés pénzbe kerül. Szólt a borsodi temető kerítésének lakossági és önkormányzati támogatással megvalósuló építéséről, ami több millió forintot jelent. Németh András alpolgármester úgy gondolja, hogy nincs olyan, aki ne értene egyet az óvodai játszóeszközök fejlesztésével. Lehet, hogy naivitásnak tűnik, de van egy un. leghátrányosabb helyzetű kistérségek részére elkülönített forrás, amelyre pályázatot készített a kistérség, amely különböző projekt-elemekből áll. Ezek a projekt-elemek edelényi fejlesztéseket is tartalmaznak, köztük van a Mátyás Óvodának a teljes felújítása is.

13 11 Ebben döntés még nem született, de a projektnek a befejezése IV. negyedév. Úgy tudja, hogy már a pénzügyi elszámolásnak is meg kell történnie. Ha ez tényleg sikerül, akkor információi szerint ebben a programban szereplő projekt-elemek közül mindegyik pozitív elbírálást kaphat, mert egy elkülönített forrásról van szó, amelyben benne van a Mátyás Óvoda is és akkor természetesen ennek az óvodának a teljesen jogos igénye megvalósulhat. Borza Bertalan képviselő sajnálja, hogy hozzászólása pont egy ilyen témában indított vitát. Úgy gondolja, hogy ez a vita egy kicsit felesleges, mert 133 millió forintos költségvetési hiánynál ,- Ft-ról ilyen mértékben vitázni fiskális szemlélettel értelmetlen, a nevelési és pedagógiai jelleggel pedig megint értelmetlen, mert egyértelmű a szándék. Úgy gondolja, hogy mindenki saját belátása szerint fog dönteni ebben a kérdésben. Polgármester megkérdezi Kristóf Jánosné könyvvizsgálót, hogy a napirendhez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Kristóf Jánosné könyvvizsgáló elmondja, hogy az önkormányzat a könyvvizsgálókkal együtt nehéz helyzetben van, mert amit véleményükben is megfogalmaztak, miszerint az a forráshiány, amely a költségvetésben nem tervezhető, az várhatóan részben az ÖNHIKI-s támogatásnak a fedezetéből, másrészt rövid lejáratú hitelből lehet majd kifizetni. Az a kockázat viszont benne van a költségvetésben, hogy az ÖNHIKI támogatás nem olyan mértékben kerül megállapításra, mint ahogyan szeretnék, illetve a bankhitel lehetősége is bizonyos mértékben kamatterhekkel jár. Tehát ilyen vonatkozásban azt látják, hogy a betervezett kiadásokat mindenképpen biztosítani kell, mert ez a működésnek a feltétele. Az, hogy ilyen szinten zavartalanul működjön az önkormányzat területén valamennyi intézmény, az alapfeladata az önkormányzatnak, vállalt feladatainak a mértéke olyannyira alacsony, hogy szinte százalékosan nem igen fejezhető ki. Úgy gondolják, hogy ebben a szituációban nagyon helyesen jár el az önkormányzat - függetlenül attól, hogy ők is szeretnék, ha fejlesztést látnának a településnél, - amikor óvatosan tervezi a fejlesztésre, felújításra fordítható nem létező forrásokat. Csodát nem lehet művelni ilyen keretekből és feltételekkel, ezért azt gondolja, hogy a lehető legjobb költségvetés készült el, mert azt tekintette a költségvetést készítője elsőrendű kérdésként, hogy a működtetés alapvetően biztosított legyen. Ennek eleget tesz, és ezzel együtt egyensúlyba lehet a költségvetés akkor, ha az ÖNHIKI-s támogatást megkapja és a lehető legrövidebb lejáratú hitellel számolnak. Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Elmondja, hogy megérti minden képviselőnek a kérését, melyek véleménye szerint jogosak, de azt kéri, legyenek türelemmel. Meglátják, hogy év közben, hogyan alakulnak az egyéb értékesítések, akár lakás, akár telek, ennek függvényében tudják majd év közben módosítani a költségvetést, hogy a jogos igényekre tudjanak valamennyit áldozni. Könyvvizsgáló asszony a jelenlegi helyzettel kapcsolatban mindent elmondott, amit nem szeretne túlragozni, de egy dologra felhívná a figyelmet, hogy hosszú évek óta, - 6 éve - önkormányzati növekedés nem történt a központi költségvetés részéről.

14 12 Az oktatáshoz, a szociális ellátáshoz gyakorlatilag ugyanannyi összeget kapnak az államtól, mint öt esztendővel ezelőtt, és ha ehhez még hozzáteszi, hogy a dologi kiadásoknál az elmúlt három évben a központi költségvetés gyakorlatilag nem ismer el semmiféle inflációs százalékot, akkor azt kell mondani, hogy nem ők akarták, hogy ilyen módon legyen összeállítva a költségvetés évről-évre. Neki sem jó az, hogy mindig azt kell kérni minden egyes intézménytől, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjanak. Véleménye szerint ez a képviselő-testület büszke lehet az elmúlt évek tevékenységére azért, mert eddig meg tudták úszni működési hitel felvétele nélkül, ami nagyon ritka ma Magyarországon az önkormányzatoknál. Ezt az évet képtelenségnek tartja, hogy meg tudják úszni működési hitel felvétele nélkül, de majd meglátják, hogy mi fog történni. A Lakásfenntartó Szövetkezet elnökének levelére visszatérve újra csak azt tudja mondani, hogy személy szerint szívesen támogatná a lakók kezdeményezését, és ha lesz egy mód és lehetőség az év folyamán, akkor ígéretet tesz arra, hogy valamennyivel fogják támogatni. Megjegyzi, hogy most vette észre, hogy ez a levél a Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Bartáné Horváth Julianna részéről egy kimondott politikailag provokatív levél semmi más, azért, mert február 6-án kipostázták a költségvetést, ő február 9-én keltezte a levelet, amit február 12-én kapott meg. Tehát az ő szándéka politikailag rendkívül elítélendő, provokatív szándék és akár tetszik akár nem, ez a véleménye, mert ez az igazság. Az elnök asszony nagyon jól tudta, hogy ha márciusban akarnak pályázatot benyújtani, akkor miért nem januárban írta meg ezt a levelet, hogy figyelembe tudták volna venni a költségvetés készítésekor. Ezt követően a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: - A rendelet-tervezet 6. számú mellékletből, - mely a beruházási, kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését tartalmazza kerüljön ki a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda udvari játékokra tervezett ,- Ft. Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 7 nem szavazattal elvetette. - A rendőrség részesüljön ,- Ft összegű támogatásban, melynek fedezete a rendelet-tervezet 5/a. mellékletében 17 sorszám alatt szereplő VSE sporttámogatásból történő elvonás legyen. Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 7 nem szavazattal elvetette. Polgármester előterjesztői módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a rendőrség ,- Ft támogatásban részesüljön az általános tartalék terhére. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

15 13 2/2009. (II.13.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (Vágó Tibor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 16 fő.) 4./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a tavalyi évben db segély kérelem került elbírálásra, amit, ha elosztanak 365 nappal, akkor ez naponta 12 db segélykérelem elbírálását jelenti, amely nagyon sok. Azt kérdezi, hogy ezt polgármester úr hogyan bírja még? Polgármester elmondja, hogy bírnia kell, mert vállalta és valóban döbbenetes szám a db segélykérelem éves szinten, de az élet hozza így. A januári adatok alapján ezek az igények folyamatosan növekednek, mert a helyzet rendkívül nehéz mindenki számára, a lakosság egyre nehezebb körülmények között él és nyilván az önkormányzattól vár valamifajta segítséget, de sajnos az önkormányzatnak sincs lehetősége nagyobb segítséget nyújtani. Lukács András képviselő elmondja, hogy a Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság hatáskörében történt döntések esetében van egy érdekes jelzés, hogy a Kazincbarcikai Városi Ügyészség által tartott vizsgálat során az ápolási díjak megállapítása, illetve megszüntetése tárgyában óvás, jelzés, felszólalás benyújtására került sor. Kérdése az, hogy kb. milyen nagyságrendben került ilyenre sor és érdemben mennyire befolyásolta ez a későbbi határozatokat, illetve azok módosítását. Ambrusics Tibor osztályvezető elmondja, hogy amikor a Kazincbarcikai Városi Ügyészség vizsgálatot folytatott és a hiányosságot megállapította, 2 db határozat volt, amiben kifogása volt. A jelzés és a felszólalás azért érkezett, mert egy hatályban nem lévő jogszabályra történt a hivatkozás, amit egy héttel korábban helyeztek hatályon kívül, egy esetben pedig azt mondja a jogszabály, hogy amennyiben az ápolt elhalálozik, akkor az elhalálozást követő második hónap 1. napjától kell megszüntetni az ápolási díjat. Nem ez történt, hanem az elhalálozás időpontjától került az ápolási díj megszüntetésre.

16 14 Valamennyi bizottság elfogadását. javasolja az előterjesztés határozati javaslatának Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 15/2009. (II.13.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a képviselő-testület által az állandó bizottságaira és a polgármesterre átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolót és azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi munkájáról. Előadó: igazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület egy nagyon összetett anyagot kapott, mellyel kapcsolatban több kérdést szeretne feltenni. A Városi Televíziónál olvashatják, hogy három főállású és egy közhasznú dolgozó látja el a Városi Televíziónál a feladatokat. Kérdése, hogy ez a három fő közalkalmazotti státuszban van-e, vagy esetleg valamilyen vállalkozói szerződéssel kötődnek a VTV működéséhez? A Turisztikai Információs Iroda működése tavaly is kételyeket vetett fel benne, ezért azt szeretné megkérdezni, hogy tudhatnak-e többet az iroda működéséről, milyen formában és hogyan áll a látogatók rendelkezésére, hétvégén nyitva van-e, ismerik-e a szolgáltatást igénybevevők létszámát, esetleg ismerik-e a Magyar Turizmus Zrt. véleményét az iroda működésével kapcsolatban? Sokszor hallanak arról, hogy Edelény a Bódva-völgy kapuja, a térségnek a turizmus egy kiugrást jelenthet, fontos jelentőségű, ezáltal szükség lehet egy megfelelően működő irodára az információszolgáltatás miatt is. A költségvetés kapcsán nem találkozott azzal a számadattal, hogy az Önkormányzati Híradó éves szinten mekkora összegbe kerül az adófizetőknek.

17 15 Hadobás Pál a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója a Városi Televíziót érintő kérdésre elmondja, hogy a VTV alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, kivéve azt az egy főt, aki közhasznú munkásként dolgozik, és aki nem csak a televíziónál kerül alkalmazásra, hanem alkalmanként más területen is, a könyvtárban is dolgozik. Tehát a dolgozók a Kjt. szerinti besorolásban szerepelnek. A Turinform Irodával kapcsolatban elmondja, hogy a beszámolóban már Turisztikai Információs Irodaként szerepel a neve pont azon oknál fogva, mivel a Magyar Turizmus Zrt. tavalyi vizsgálata során a kastélyba helyezett Turinform Irodát, annak környezetét nem találta megfelelőnek. Köztudott, hogy ott egyedi fűtés volt és valóban nem volt megfelelő a környezet. Sajnálatos módon a vendégházból is ki kellett költöznie a Turinform Irodának, ez viszont a Magyar Turizmus Zrt. határozott utasítására történt, mivel véleményük szerint, még ha önkormányzati tulajdonban lévő panzióban is volt elhelyezve, a kettő nem működhetett együtt, holott annak idején az önkormányzat annak az épületnek a rendbehozatalára pénzt nyert, amit akkor olyan feltétellel nyerte, hogy panzióként, szálláshelyként és információs irodaként működteti. Mivel ezt a szerződést felbontotta a Magyar Turizmus Zrt., ezért kénytelenek voltak az információs irodának más nevet adni és a könyvtárba beköltöztetni. Kezdetben, amikor a vendégházban volt az iroda, akkor rendszeresebb volt a helyiek és az ide érkező turisták részéről az érdeklődés a Turinform Iroda szolgáltatása iránt. Sajnálatos módon azonban kikerült a kastélyba, és mivel nem a városközpontban volt, leszűkült a látogatottság. Az Önkormányzati Híradóval kapcsolatos kérdésre a válasza, hogy ,- Ft-ba kerül a hat számnak a megjelentetése egy évben. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. A megfogalmazott bizottsági vélemény ismertetésére Nagy Béláné bizottsági tagot kéri fel. Nagy Béláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság nagy figyelmet szentelt a beszámolónak, amit nagy örömmel olvastak. Az értékelésből kitűnik, hogy milyen sokrétű munka folyik ebben az intézményben. Bizakodással tölti el ebben az értékvesztett világban, hogy itt olyan műhelymunka folyik, ami a magyarságtudatot erősíti és a magyar értékeket menti. Gondol itt a népdalkörre, ahol a népdal kincs továbbadása a cél, a Hozsanna Énekkarra, mely a hitet, a keresztény értékeket őrzi, vagy a Díszítő Szakköre, amely a népi művészetet ápolja. A sort lehetne folytatni a néptánccal, a Kertbarát Körrel, vagy a Borsodi Tájházban folyó eredményes munkával. A Művelődési Központ különféle nívós ünnepségeket szervez, legutóbb a Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek meg. Gazdag, széles a választék, csak címszavakban felsorolva: kiállításokat, megemlékezéseket, különböző rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szerveznek, füzeteket, folyóiratokat jelentetnek meg. Felvetődik a kérdés, hogy mi a titka ennek az eredményes munkának. A válasz egyszerű. Az itt dolgozók elsősorban nem munkának tekintik a feladatokat, hanem sajátjuknak tekintik az intézményt, jó gazda módján, odaadással végeznek el minden munkát, segítőkészek mindenben. A Városi Televíziót érintően csak annyit kíván megjegyezni, hogy akik nézik, elégedettek az itt végzett munkával.

18 16 Mindezek alapján úgy gondolja, nem volt véletlen, hogy Hadobás Pál igazgató úr 2007-ben munkájáért magas kitüntetésben részesült, amely nem csak az ő munkáját, hanem valamennyi itt dolgozó munkáját elismeri. Mindezekért a bizottság köszönetét fejezi ki. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság megköszöni igazgató úrnak és az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben végzett elismerésre méltó munkáját. Mindkét bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Dr.Daher Pierre Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy Turisztikai Információs Irodával kapcsolatos előzményekről annyit tudni kell, hogy közötti időszakban, közel hat éven át Edelény Város Önkormányzata és a Csereháti Településszövetség közösen, a szövetség szakmai közreműködésével irányította, üzemeltette az információs irodát nyarán azonban Edelény Város Önkormányzata a korábbi megállapodást egyoldalúan felmondta és az üzemeltetést teljes egészében magára vállalta. Többször jelezték, hogy a működés szakmai oldalával kezdettől fogva vannak problémák, viszont ezek azért nem jelentkeztek annyira erősen, mivel a Csereháti Településszövetség Turisztikai Információs és Szervező Iroda a szabad bázist gondozta, szervezte a térség turisztikai és marketing tevékenységét. Ez jelentkezett rendezvénynaptár kiadásával, illetve a kiállításokon való megjelenésben. Sajnálatosnak tartja, hogy egy ilyen város, amely a Bódva-völgy kapuja, nem tud egy olyan helyet találni az irodának és nem tudja úgy működtetni, ahogy azt joggal várhatná el úgy a képviselő-testület, mint a lakosok, illetve az idelátogatók. Ennek az eredménye az lett, hogy a Magyar Turizmus Zrt. leminősítette az irodát és magát a címet elvette. Az mindenképpen pozitív, hogy egy információs iroda működik a továbbiakban is, hiszen a kettő együtt megfelelően szolgálhatja, az idelátogatók érdekét, viszont kritika a városnak maga az a tény, hogy a cím elvételre került. A Városi Televízió munkáját, működését és az Önkormányzati Híradót picit összemosná mondanivalójában, mert azt kérné a Városi Televízió főszerkesztőjétől, az Önkormányzati Híradót felelősen kiadó vezetőtől, hogy igyekezzenek már tárgyilagosak lenni és tényszerűen közölni, és ha valaki politikai tartalmú cikkeket, írásokat szeretne, vagy akar megjelentetni, akkor úgy gondolja, annak nem az Önkormányzati Híradóban van a helye, és biztosan lehet találni saját politikai tartalmú kiadványt. Az Önkormányzati Híradónak és a Városi Televíziónak nem ez a célja, hiszen ez polgármester úrra sem vet jó fényt, amit csak úgymond a védelmében mondja el hiszen, ha találkoznak egy olyan hírrel a televízióban, mint például azzal, hogy Wolfgang Büchele a BorsodChem vezérigazgatója egy olyan levelet küldött az önkormányzatnak, - nem kifejezetten Molnár Oszkárnak címezve, hanem több önkormányzatnak is, - amelyben segítséget, összefogást kér az ügyben. Azt gondolja, hogy ha polgármester úr ezekhez a nevét adja, az a későbbiekben visszaüthet rá, amit tényleg csak azért mond el, hogy védje ebben az esetben.

19 17 Az intézmény működésével kapcsolatban, az itt dolgozók teljesítményéről, munkabírásáról csak pozitívan lehet szólni, és arról, hogy mennyire készségesen állnak a feladatokhoz, ezt hallhatták bizottsági véleményként is, de ezt személyesen is tapasztalhatták. Úgy gondolja, hogy mind az önkormányzat, mind a város lakói nevében megköszönhetik az intézményben dolgozóknak az elvégzett munkáját. Bízik abban, hogy az általa tanácsként megfogalmazottakat pedig mind a Városi Televízió főszerkesztője, mind pedig az Önkormányzati Híradó felelős szerkesztője megfogadja. Bartók Jánosné képviselő gratulál igazgató úrnak és megköszöni az intézmény munkáját bemutató tartalmas beszámolót. Polgármester kérdése Hadobás Pál igazgató úr felé, hogy az Önkormányzati Híradón kívül milyen egyéb kiadványai vannak az intézménynek. Hadobás Pál igazgató elmondja, hogy intézményük megjelenteti a Borsodi Tájház Közleményei című periodikát és évente az Edelényi Füzetek sorozatban jelenik meg, amely általában helytörténettel foglalkozik, de két-három könyv is kiadásra kerül, melyekkel hozzájárulnak Edelény ismertté tételéhez. Polgármester elmondja, hogy ezt azért kérdezte meg, mert Csabai Gyula képviselő urat a többi kiadvány nem érdekelte csak az Önkormányzati Híradó, amelyről az a véleménye, hogy az Önkormányzati Híradónak igen is feladata a politizálás, úgy a várospolitikáról, mint az országos politikáról való megnyilatkozás. A felvetésekre reagálva ott kezdené, amiről néhány képviselő is szót ejtett. A maga részéről is szeretne köszönetet mondani úgy az intézmény vezetőjének, mint valamennyi munkatársának azért az odaadó munkáért, amelyet végeznek nem csak magáért az intézményért, hanem az egész városért. Éppen ezért az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt fog tenni. A Turinform Irodával kapcsolatban tudja, hogy fájó pont valamilyen szinten Csabai Gyula képviselő úrnak, hiszen, ha jól emlékszik az ő édesanyja dolgozott régebben a Turinform Irodában mielőtt az önkormányzat felmondta a Csereháti Településszövetséggel a közös üzemeltetést. Igen, annak idején a Csereháti Településszövetség többféle kiadvánnyal járult hozzá a népszerűsítéshez. Ezt megtehette, mert a szövetség minden időben gyakorlatilag minden pályázaton nyerni tudott. Edelény városa, ha csak töredékét nyerné a pályázatoknak, mint amit a Csereháti Településszövetség nyer, akkor fejlesztések szempontjából a fejük sem fájna, és nem kellene ,-Ft-on rágódni, hogy felújítják-e az óvodai játékokat vagy nem. A BorsodCem vezérigazgatójának levelével kapcsolatban elmondja, hogy a levélben semmi olyan nincs, ez egy egyszerű tájékoztató levél arról, hogy már az elmúlt időben felkészültek a válság hatásaira, amit megpróbálták elkerülni, de nem sikerült. Tehát ennyiről szól a levél, ezért nincs semmi értelme tovább ragozni. Az, hogy a polgármesterek közreműködését kéri egy óriásvállalat, egy múlti, kicsit nevetséges. A dolognak fordítva kellene működnie, ha látna esélyt a támogatásra a BorsodChem részéről Edelény Város Önkormányzata felé, annál is inkább, mert az iparűzési adót Kazincbarcika és Berente kapja, attól a BorsodChemtől, amely gyárnak a füstjét, bűzét Edelény lakossága szívja be.

20 18 Azt pedig a világ legigazságtalanabb dolgának tartja, hogy egy gyáróriás teljes iparűzési adóját két település kapja. Szerinte ilyeneken kellene elgondolkodniuk a szocialistáknak, akik most helyzetben vannak. Azon kellene gondolkodniuk, hogy hogyan lehetne az önkormányzatok pozícióit, helyzetét javítani. Véleménye szerint úgy lehetne javítani, hogy ha az iparűzési adót központosítanák, és úgy osztanák szét. Kérdése, hogy milyen alapon kapja Kazincbarcika és Berente a BorsodCem teljes iparűzési adóját? Nem Kazincbarcika építette ezt a gyárat, hanem a magyar emberek a Kádár-rendszerben, ezért mindannyian jogosultak lennének az abból befolyó iparűzési adóra, annak felhasználására. Köszöni Csabai Gyula képviselő úrnak azt a szándékát, hogy meg akarja védeni, de úgy gondolja, hogy eddig is képes volt megvédeni magát, ezután képes lesz megvédeni magát. Ezt követően szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatát, mely szerint a képviselő-testület fejezze ki elismerését az intézmény vezetőjének és dolgozóinak a évben végzett áldozatos, eredményes munkájáért. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 16/2009. (II.13.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum munkájáról. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatójának és dolgozóinak a évben végzett áldozatos, eredményes munkájáért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T Zárt ülés: 1. A Hulladékszállítási

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 2-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z ŐK Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z ŐK Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-2//2008. J E G Y Z ŐK Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008 évi február 27-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

a) Tárgysorozata b) Jegyzőkönyve c) Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a) Tárgysorozata b) Jegyzőkönyve c) Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 82-13/2014. SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 24. napján megtartott együttes rendkívüli nyílt ülésének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben