EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon 2008/2009-es tanévben indítható osztályok meghatározása és a diákotthoni részének megszüntetése. 2./ Városgondnokság létszámának engedélyezése. 3./ Az Edelény, Borsodi út 4. szám alatti 27,1 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati eljáráson kívüli bérbeadása. 4./ Edelény, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan (volt Bányász Klub) használatának előszerződés alapján történő jóváhagyása (384 hrsz.) Zárt ülés. E d e l é n y, augusztus 29. Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Csabai Gyula, Lázár István, Lukács András, Varga Ferenc képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője Farkas László osztályvezető 1./ Napirendi pontnál: Pappné Hruscsák Erzsébet Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon mb. igazgatója Polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit, majd megállapítja, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 18 fős képviselő-testületből 14 fő jelen van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon 2008/2009-es tanévben indítható osztályok meghatározása és a diákotthoni részének megszüntetése. 2./ Városgondnokság létszámának engedélyezése. 3./ Az Edelény, Borsodi út 4. szám alatti 27,1 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati eljáráson kívüli bérbeadása. 4./ Edelény, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan (volt Bányász Klub) használatának előszerződés alapján történő jóváhagyása (384 hrsz.) Zárt ülés.

3 2 Polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 151/2007. (VIII.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon 2008/2009-es tanévben indítható osztályok meghatározása és a diákotthoni részének megszüntetése. 2./ Városgondnokság létszámának engedélyezése. 3./ Az Edelény, Borsodi út 4. szám alatti 27,1 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati eljáráson kívüli bérbeadása. 4./ Edelény, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan (volt Bányász Klub) használatának előszerződés alapján történő jóváhagyása (384 hrsz.)

4 4 1./ Napirendi pont tárgya: Az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon 2008/2009-es tanévben indítható osztályok meghatározása és a diákotthoni részének megszüntetése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Molnár Zoltán képviselő egyetért azzal, hogy a kollégiumot nem lehet 9 fővel gazdaságosan fenntartani, és ezért be kell zárni. Ami ebben zavaró számára, hogy a jövő héten kezdődik a tanítás és kilenc tanulónak, illetve családnak okoznak problémát a kollégium bezárásával. Kérdése, hogy milyen módon tudnak segíteni a tanulók elhelyezésében? Az Alapító Okirat 7./b./ pontjában szerepel az egyéb szálláshely szolgáltatás. Kérdése, hogy ez mit takar? Polgármester elmondja, hogy a múlt héten, pénteken szerzett tudomást arról, hogy a diákotthonba akkor még - tízen iratkoztak be, ezért kiadta a feladatot annak kiszámolására, hogyan járnak jobban. Arra az eredményre jutottak, hogy a kollégiumot 9 diák miatt nem szabad üzemeltetniük. A kilenc diák elhelyezésének megoldására van javaslata, miszerint a Borsodi út 4. szám alatt lévő 2 db üresen lévő önkormányzati lakást biztosítanák részükre, és természetesen nem kérnének térítési díjat a helyiségek használatáért. Abban az esetben is, ha a két lakásra lenne vevő, akkor is megoldják a diákok elhelyezését, akár a vendégházban is. Méhész Katalin aljegyző véleménye az, hogy az Alapító Okirat -ban szerepelhet az egyéb szálláshely szolgáltatás, mert előfordulhat, hogy az intézmény vezetőjének el kell valakit helyeznie. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Borsodi út 4. III/5. és III/6. számú, 2 db 63 m2-es lakását térítésmentesen a gimnázium rendelkezésére bocsátja ideiglenes jelleggel azzal a céllal, hogy a kollégiumi ellátásból kieső tanulókat ott helyezhesse el. Képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

5 5 152/2007. (VIII.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon 2008/2009-es tanévben indítható osztályok meghatározása és a diákotthoni részének megszüntetése. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon a 2008/2009-es tanévre ne hirdesse meg a nyelvi előkészítő tagozatot. Képviselő-testület az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon a 2008/2009-es tanévben az engedélyezett osztályokat a következőkben határozza meg: Informatikai tantervű osztály 1 Környezetvédelemi tantervű osztály 1 Gimnázium általános tantervű 1 Képviselő-testület az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon diákotthoni ellátás szakfeladatot a 2007/2008-as tanévtől - az alacsony létszám miatt megszünteti és módosítja az intézmény nevét. Az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon elnevezése az alábbiak szerint módosul szeptember 1. napjától: Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola Képviselő-testület jóváhagyja az intézmény Alapító Okirat 1. pontjának módosítását az alábbiak szerint: 1. Az intézmény neve, székhelye: Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola Képviselő-testület jóváhagyja az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Alapító Okirat -ának módosítását a 2008/2009-es tanévtől az alábbiak szerint: 6. Az intézmény típusa: Középiskola

6 6-5 évfolyamos képzésen (idegen-nyelvi előkészítő osztály): 10. évf., 11. évf., 12. évf., 13. évf. Felvehető létszám Nappali tagozat: 497 fő Képviselő-testület jóváhagyja az intézmény alapító okirat 7. a) pontjának módosítását azzal, hogy az ellátandó alaptevékenysége közül kikerül az alábbi: 7. Az intézmény tevékenységei: a) Ellátandó alaptevékenysége, TEÁOR száma: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 32 fő (TEÁOR 5521), valamint a éves korúak átmeneti elhelyezése (TEÁOR 8531) Kollégiumi intézményi közétkeztetés Az intézmény vezetője a Képviselő-testület döntésének megfelelően - gondoskodjon az intézmény működését szabályozó dokumentumokban a változások átvezetéséről. Képviselő-testület elrendeli az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Alapító Okirat -ának egységes szerkezetbe foglalását. Képviselő-testület az Izsó Miklós Gimnázium, Szakképzős Iskola és Diákotthon a diákotthoni ellátás megszüntetése miatt az intézmény létszámát szeptember 1. napjától 4 fővel csökkenti. Az engedélyezett létszámot az önkormányzat év IV. negyedévre jóváhagyott költségvetésében 45 főben határozza meg. Képviselő-testület elrendeli az engedélyezett létszám költségvetési rendeletben történő átvezetését.

7 7 Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Borsodi út 4. III/5. és III/6. számú, 2 db 63 m2-es lakását térítésmentesen az Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola rendelkezésére bocsátja ideiglenes jelleggel azzal a céllal, hogy a kollégiumi ellátásból kieső tanulókat ott helyezze el. 2./ Napirendi pont tárgya: Határidő: azonnal, illetve szeptember 30. Felelős: polgármester intézményvezető Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője Városgondnokság létszámának engedélyezése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 157./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 153/2007. (VIII.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Városgondnokság létszámának engedélyezése. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és a Szuhogyi Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda összevonása után a Városgondnokságon az önkormányzat évi költségvetésében engedélyezett - létszámot III. negyedévre 3 fővel megemeli, november 1-től 1 fővel csökkenti, évtől további 1 fővel csökkenti. Képviselő-testület elrendeli az engedélyezett létszám költségvetési rendeletben történő átvezetését. Határidő: azonnal, illetve szeptember 1., költségvetési rendelet módosításának időpontja Felelős: polgármester intézményvezető

8 8 3./ Napirendi pont tárgya: Az Edelény, Borsodi út 4. szám alatti 27,1 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati eljáráson kívüli bérbeadása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 154/2007. (VIII.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA m2 Tárgy: Az Edelény, Borsodi út 4. szám alatti 27,1 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati eljáráson kívüli bérbeadása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.)Ök. számú rendelet 25. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Edelény, Borsodi út 4. szám alatt lévő 27,1 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség, határozatlan időre szóló bérbe adását pályázati eljáráson kívül - a Bafeta Kft. részére engedélyezi. A Bafeta Kft-vel a helyiség bérbe adására vonatkozó szerződést a Borsodi Közszolgáltató Kht. köti meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője

9 9 4./ Napirendi pont tárgya: Edelény, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan (volt Bányász Klub) használatának előszerződés alapján történő jóváhagyása (384 hrsz.) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Kiss András képviselő elmondja, hogy a jelzett ingatlannal kapcsolatban a képviselő-testület már hozott egy határozatot, amely szerint az előszerződés álírásra került. Nem érti, hogy miért kell módosítani ezt a határozatot, és miért nem hozható külön határozatban a mostani döntés, hiszen, ha ezeket a helyiségeket is odaadják használatba, akkor ez is az alku részét fogja képezi, ami módosíthatja az előző megegyezést, de az is előfordulhat, hogy a felújításkor szükség lesz ezekre a helyiségekre. Németh András alpolgármester elmondja, hogy a Technikai és Tömegsport Egyesület vezetői részéről az előszerződés nem került aláírásra, pontosan azért, mert még kérik a kazánház két helyiségét. Méhész Katalin aljegyző tájékoztatásul elmondta, hogy az egyesület vezetői kérték, hogy a kazánház két helyisége is kerüljön be az előszerződésbe, mert e nélkül nem írják alá. Polgármester szeretné, ha ezen az ügyön túllennének, ezért kéri, hogy a kért helyiségeket az egyesület kapja meg. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

10 10 155/2007. (VIII.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Edelény, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan (volt Bányász Klub) használatának előszerződés alapján történő jóváhagyása (384 hrsz.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 143/2007.(VIII.15.).Ök. számú határozatát, - melyben döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Kenderföldi út 12/A. szám alatti, 384. hrsz-ú ingatlanának raktár 7,93 m2, iroda 16,73 m2, szélfogó 2,63 m2, mindösszen 27,29 m2 nagyságú ingatlanrészt a kapcsolódó mosdó és mellékhelyiség közös használatával a használatba-adási előszerződés alapján Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete részére sportfegyver-tárolási céljára használatába adta, az erről szóló használatba-adási előszerződést jóváhagyta - : Képviselő-testület módosító határozata alapján az Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete részére a kazánház és tároló helyiségeket is használatba adja. Határidő: azonnal, illetve szeptember 15. Felelős: polgármester Polgármester bejelenti, hogy vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor, ezért javasolja a testületnek az SZMSZ 12. (3) bekezdés alapján a zárt ülésen való tárgyalását. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 156/2007. (VIII.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Zárt ülés elrendelése Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZMSZ 12. (3) bekezdése alapján vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

11 11 Polgármester mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt megköszönve a megjelenést, az ülést bezárta. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. K.m.f. Jegyző távollétében: Molnár Oszkár Méhész Katalin polgármester aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 22-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Koronka Lajos, Szalma Botond, Perneczky László,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Koronka Lajos, Szalma Botond, Perneczky László, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. október 17-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2015.(I.10.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV a Bizottság 2012. december 12. napján tartott üléséről (Budapest, XXII. ker. Városház

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/40/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. május 28-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 12. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:1061- /2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben