Gazdasági informatikus Informatikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus"

Átírás

1 É /1/A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Gazdasági informatikus Informatikus 1/8

2 I. Feleletválasztó feladatok É /1/A 1. Az alábbi állítások megadott válaszai közül karikázza be a helyeset! (Több helyes válasz is tartozhat egy-egy állításhoz.) Minden helyesen megoldott feladatra (a jó válaszok jelölve és a rossz megoldás nem bekarikázva) 2- adható. Részpont az előző értelmezés alapján adható! Összesen: 20 pont 1.1 A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái közül a(z) a) GNI a gazdasági teljesítmény nemzetközileg elfogadott mérőszáma, b) GDP a gazdasági teljesítmény nemzetközileg elfogadott mérőszáma, c) NDP a gazdasági teljesítmény nemzetközileg elfogadott mérőszáma, d) jövedelem a teljesítmény nemzetközileg elfogadott mérőszáma. 1.2 A számviteli törvény hatálya kiterjed a) magánszemélyre, b) az MNB-re, c) a vállalkozásokra, d) a költségvetés alapján gazdálkodó szervekre. 1.3 A viszonyszámok típusai a) számtani átlag, b) megoszlási, c) intenzitási, d) módusz. 1.4 Önálló tevékenységből származó jövedelem az szja törvény szerint a) egyéni vállalkozói kivét, b) alkalmazott munkabére, c) megbízási díj, d) jutalom. 1.5 A taggyűlés a) a bt. legfőbb szerve, b) a kft. legfőbb szerve, c) a kkt. legfőbb szerve, d) a zrt. legfőbb szerve. 1.6 Jövedelem típusú adó a(z) 2/8

3 a) általános forgalmi adó, b) személyi jövedelemadó, c) társasági adó, d) jövedéki adó. É /1/A 1.7 Bankszámlák közötti fizetési mód a(z) a) készpénzcsekk, b) készpénzátutalási megbízás, c) beszedési megbízás, d) akkreditív. 1.8 A szerződés fogalmának elemei a) akarat, b) nyilatkozat, c) célzó jogi hatás, d) nincs ilyen. 1.9 A részvénytulajdonos hozama a) egyszerű hozam, b) kamat, c) osztalék, d) árfolyamnyereség A dinamikus gazdaságossági számítások jellemzői a) csak a ráfordítások számításánál veszi figyelembe a pénz időértékét, b) nem veszi figyelembe a pénz időértékét, c) csak a hozamok számításánál veszi figyelembe a pénz időértékét, d) a pénz időértékét minden pénzáram esetén figyelembe veszi. 3/8

4 É /1/A 2. Aláhúzással válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az ak és melyek a ak! Minden helyes válasz 1 pont. 2.1 A reáljövedelem a nomináljövedelemmel fordítottan arányos. Összesen: 5 pont 2.2 A befektetett pénzügyi eszköz a mérleg forrás oldalán található. 2.3 A forgóeszközök nagysága a likviditás fontos jelzőszáma. 2.4 A finanszírozási forrás megszerzése érdekében célszerű feltupírozott üzleti tervet készíteni. 2.5 Gazdasági társaságok létesítése az egyéni vállalkozás létrehozásával szemben hosszabb és komplexebb eljárást igényel. II. Feleletalkotó rövid választ igénylő feladatok 1. Definiálja a következő fogalmakat! Minden helyes válasz 3 pont. Összesen: 9 pont 1.1 Követelések: Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz, teljesítéshez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéséhez, veszteségtérítéshez kapcsolódik. 1.2 Piaci kereslet: A vásárlók által az adott áruból megvett mennyiségek összessége. 1.3 Viszonyszám: Két valamilyen szempontból összetartozó adat hányadosa. 2. Írja a kipontozott vonalra a megadott definícióhoz tartozó fogalmat! 4/8

5 É /1/A Minden helyes válasz. Összesen: 6 pont 2.1 Marketingmix: marketingeszközök összessége, melyeket a vállalat célkitűzései elérésére használ az adott piacon. 2.2 TB járulék (15,5%): a munkavállalót terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék. 2.3 Passzív bankügylet: a hitelintézet által végzett bankművelet, mely során a hitelintézetnek kötelezettsége keletkezik, így passzívái nőnek. III. Esettanulmány 1. A MAX Bt első félévének tervezett értékesítési adatai alapján az előző ugyanezen időszakához képest az értékesítési árbevétele 11,2%-kal növekedett. Az üzleti tervben az értékesítés árbevétele Ft. Az üzleti terv értékesítési adatai 2009 első félévében (db): MAQ késztermék AXQ késztermék 800 A :első félévében az értékesített termékek eladási ára (Ft/db): MAQ késztermék AXQ késztermék Ön a következő feladatot kapja főnökétől: a) Mutassa ki, hogy a vállalkozás által értékesített késztermékek összességére együttesen és átlagosan milyen áremelés várható! q 1 p 0 = ( ) = Ft 2 pont Árindex % (Ip) = ( ) = 108,5% b) Vizsgálja meg az üzleti terv adatainak figyelembevételével a mennyiség változásának alakulását együttesen és átlagosan! Volumenindex % (I q = I v I p) = 111,2% 108,5%= 102,5% 2 pont c) Fogalmazza meg véleményét főnökének! Az árak várhatóan 8,5%-kal emelkednek, miközben az értékesített mennyiség 2,5%-kal nő. Összesen: 8 pont 5/8

6 É /1/A 2. A TB Nyrt. bank 13% betéti kamatot ad ügyfeleinek éves lekötés esetén. A GR Nyrt. bank féléves lekötés esetén ad 13% évi kamatot. A vállalkozásnál - ahol dolgozik - a pénzforgalmi terv alapján Ft 1 évre leköthető. Válaszolja meg főnöke kérdését: Mutassa be számítással alátámasztva, melyik banknál kössük le a megtakarítást! TB Nyrt. bank által egy év múlva fizetett kamat % = Ft 3 pont GR Nyrt. bank által egy év múlva fizetett kamat 13% 2 = 6,5% 1 pont ,5% = Ft ( ) 6,5% = Ft Éves kamat Ft 1 pont Féléves lekötéssel Ft-tal magasabb a kamat. 1 pont Összesen: 10 pont 3. A Bt. MAX késztermékének előállításához szükséges anyagmennyiség a készletnyilvántartás szerint a következő: Napi anyagfelhasználás Utánpótlási idő Tapasztalat szerinti utánpótlási késedelem 240 db 26 nap 2 nap Megbízzák Önt, hogy vizsgálja meg a készletnormákat (biztonsági-, folyó-, átlag- és maximális készlet)! Biztonsági készlet: nap = 480 db Folyókészlet: nap = db Átlagkészlet: = db Maximális készlet: = db Összesen: 8 pont IV. Számítógép-alkalmazás 1. Állítsa össze az eredménykimutatást összköltség eljárással a forrásfájl alapján! Forrásfájl: Eredmenykimutatas_IV.1_1T.doc (MS Word 2003 dokumentum). A fájl elérését és mentési helyét a mellékelt Vizsgahelyi Útmutató tartalmazza. Összesen: 16 pont 6/8

7 Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat É /1/A adatok E Ft-ban 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény 800 E. Adózás előtti eredmény Minden helyesen kitöltött sor 0,5-0,5 pont. Belföldi árbevétel nettó értéke % = EFt 1,5 pont Saját termelésű készletek állományváltozása = EFt 1 pont Személyi jellegű egyéb kifizetések = EFt 1 pont Értékcsökkenési leírás = = EFt 1 pont Pénzügyi műveletek eredménye = pont Rendkívüli eredménye = pont 2. a) A mellékelt forrásfájl Bérterhek munkalapján számítsa ki Juharos Lajos havi alapbéréből levont személyi jövedelemadó-előleget és a bért terhelő járulékokat azok megnevezésével! Havi alapbér Ft Éves adóalap Ft 1 pont Az adó összege: Ft után Ft Ft 36% Ft Ft után Ft Havi adóelőleg Ft 1 pont 7/8

8 Bérterhek Járulékmérték Összeg (Ft) (%) Szja előleg Bérjárulékok: Nyugdíjbiztosítási járulék 8% + 1,5% Egészségbiztosítási járulék 6% Munkavállalói járulék 1,5% É /1/A 9 pont b) A Diagram munkalapon készítsen kördiagramot az alapbért terhelő járulékok mint az államháztartási bevétel megoszlásáról! Forrásfájl: Torlesztoterv_IV.2_1T.xls (MS Excel 2003 munkafüzet) Kördiagram 5 pont A bérjárulékok államháztartási bevételének megoszlása 17% 17% 66% Nyugdíjjárulék (1,5%) Egészségbiztosítási járulék Munkavállalói járulék Összesen: 18 pont A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Együtt: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%. 8/8

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 2660-06/2 Egy adott

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben