IV. évfolyam 11. szám, november Misszió Világ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 11. szám, 2004. november Misszió Világ"

Átírás

1 IV. évfolyam 11. szám, november Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Nyerô fejlesztések Nemrég számoltunk be arról, hogy a Misszió évi fejlesztési pályázatára összesen 63 pályamunka érkezett, s közülük 57 felelt meg a kiírásban megfogalmazott feltételeknek. A szétosztható összeg 36 millió forint volt, szemben a beérkezett pályázatokban igényelt összesen több, mint 61 millióval. A bíráló bizottság mely a Misszióban dolgozó szakemberekbôl állt 39 pályamunkát ítélt támogatásra méltónak. Az alábbiakban elôször a Pest megyében megvalósuló programokat mutatjuk be röviden. A legtöbb gyôztes pályázattal a kistarcsai Flór Ferenc Megyei Kórház és alapítványai büszkélkedhetnek. Összesen majdnem 4 millió 450 ezer forintot kapnak 8 program elindítására. Írásos kiadvány segíti majd a kórház betegeit a házirend és betegjogok megismerésében és segítséget nyújt a kórház területén való tájékozódásban és tartalmazza majd azokat praktikus információkat, melyek segítségével elviselhetôbbé válhat a kórházban kényszerûen töltendô idô. Egymillió forint értékében sebészeti és urológiai kézimûszereket, a jobb minôségû a daganatos betegségek diagnózisához elengedhetetlen szövettani metszetek készítéséhez két késbefogó eszközt ( Ft), valamint a vízben vajúdó kismamák vizsgálatához szükséges vízhatlan ultrahangfejet ( Ft) szerezhet be az intézmény. A haldoklók környezetének emberibbé tételére, a kegyeletteljes bánásmód lehetôségének kialakításra 1,2 millió Ft-ot fordíthat a kórház. A beteg emberekkel való törôdés, a gyógyítás jelentôs lelki megterhelést ró az egészségügyi személyzetre, amely kiégéshez vezethet, ezért támogattuk a Kossuth Zsuzsa Nyomában Alapítvány és az onkológiai osztály képzett szakemberek által vezetett mentálhigénés tréningre irányuló pályázatát ( Ft). Sikerrel pályáztak Veresegyház Önkormányzata és intézményei. A gyermekkori hallásszûréshez szükséges eszközt (audiometert) és a vizsgálat rögzítéséhez és értékeléséhez szükséges szoftvert valamint 2 személyi számítógépet vásárolhatnak a védônôk. Az így beszerzett mûszert a veresi kistérség többi védônôje is használhatja szûrôvizsgálatok elvégzéséhez. A Fogamzás, fogamzásgátlás és a Szülés-születés témakörben foglalkozások indulnak a 8. osztályosok számára védônôk szervezésében, amelyhez a szolgálat anatómiai képeket és modelleket vásárolhat 236 ezer Ft értékben. Nemrég fejezôdött be egy három éves életminôség-javító program a városban, melynek tapasztalatait egy módszertani kézikönyvben teszik közzé a szervezôk, amelynek elkészítéséhez egymillió forint támogatást nyújt a Misszió. A könyvet, amely a közösségi programszervezés mikéntjérôl szól, minden a Misszió területén dolgozó önkormányzat számára elküldjük segítve a településeken folyó prevenciós munkát. A betegellátás színvonalának emelését segítik majd az újonnan megvásárolható, a gyomor- és béltükrö- Folytatás a 3. oldalon Ünnepi receptverseny A Misszió Egészségügyi Központ a nagy családi, baráti vendéglátással is járó ünnepek közeledtével ismét receptversenyt hirdet karácsony szent esti-, valamint szilveszteri ünnepi menü sor kategóriákban. A zsûrizésnél elônyben részesülnek azok az akár hagyományos, akár újszerû menü összeállítások, melyek az egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembevételével készülnek. Mindkét kategória elsô helyezettjének jutalma forint értékû vásárlási utalvány. Beküldési határidô december 1. A recepteket a Misszió Egészségügyi Központ címére (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 31. vagy kérjük beküldeni. Kérjük a beküldött receptekre is írják rá nevüket, postacímüket. Mikulásnap Veresegyházon December 3-án, pénteken negyedik alkalommal lesz Egészséges Mikulás nap Veresegyházon a Triangolo üzletházban (Szadai út 7.). A Miszszió Egészségügyi Központ szakemberei számos programmal várják a gyermekeket és felnôtteket: vérnyomásmérés, BMI számítás, életmódbeli tanácsadás, kézmûves foglalkozások, gyertyakészítés, dekupázs, narancsdíszek, ajándékkártyák készítése stb. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk délelôtt 9 órától délután 4-ig. Önök adták A MISSZIÓ AZ ÉLETÉRT Regionális Egészségvédelmi Alapítvány tavaly is kérte, hogy az adózók a közcélra felajánlható 1 százalékukat hozzá irányítsák. Ebbôl a forrásból tavaly forintot utalt át az APEH. A korábbiak forintos maradványával együtt ez volt a forrása számos olyan beszerzésnek, amelyet azóta Veresegyházon a gyógyításban használnak. Ebbôl lett endoszkóp tisztító kefe, asztali centrifuga, fültölcsér sorozat, lencsesor és homloktükör is. A fennmaradó forintot az Alapítvány ugyancsak egészségügyi eszközbeszerzésre kívánja fordítani.

2 2 Misszió Világ Önteszt: diabétesz A diabétesz, közismertebb nevén a cukorbetegség is az alattomos kórok közé tartozik. Sokáig nem okoz nyilvánvaló panaszokat. A korai felismerés viszont lehetôvé teszi a súlyos szövôdmények kialakulásának megakadályozását, vagy legalább is késleltetését. Ezért érdemes öt percet szánnia arra, hogy gyorstesztünk kitöltésével felmérje: mennyire hajlamos a cukorbetegségre. Válaszoljon az alábbi kérdésekre, majd adja össze az igaz válaszokhoz tartozó pontszámokat, végül nézze meg az értékelést. Szüleim vagy testvéreim között van diabéteszes? igen: 3 pont nem: 0 pont Jelentôsen túlsúlyos vagyok? Mozgásszegény az életmódom? igen: 4 pont nem: 0 pont Igen fáradékony lettem? igen: 2 pont nem: 0 pont Az utóbbi idôben gyakran kínoz szomjúság? Mostanában túl gyakran kell vizelnem? Megmagyarázhatatlanul sokat fogytam? Többször elmosódva látok? igen: 5 pont nem: 0 pont Egyszer már mértek nálam magas vércukorértéket? igen: 2 pont nem: 0 pont Negyven és hatvan év közötti az életkorom? igen: 2 pont nem: 0 pont Hatvan évesnél idôsebb vagyok? Az összpontszámok értékelése 3-18 pont: mérsékelt kockázat; pont: számolnia kell a kockázattal; pont: érdemes megvizsgáltatnia magát; 40 pont fölött: igen magas a diabétesz kockázata. Nyerô fejlesztések Folytatás az 1.oldalról zésnél használatos eszközök ( Ft). Az óvodás korú gyermekek hamarosan új, a mozgás fejlesztését segítô tornaszereknek és játszótéri játékoknak örülhetnek ( Ft). Örömmel támogattunk a tavalyi nyertes pályázók által programjuk folytatására benyújtott pályázatokat is novemberétôl újra mûködik majd az Erôsek Klubja Ôrbottyánban, ahol a testnevelô tanár, a házi gyermekorvos, a védônô és dietetikus is foglalkozik a faluban élô túlsúlyos gyerekekkel, segítve és támogatva ôket és szüleiket az életmód-változtatáshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzésében ( Ft). Az erdôkertesi Családok Átmeneti Otthonában is folytatódik az egészséges fogazat megôrzését és a helyes fogápolási szokások kialakítását célzó program, valamint ismét lehetôségük nyílik az intézményben élôknek negyedévenként egy-egy közös kiránduláson részt venni ( Ft). A Gödöllôi Mentô Közhasznú Alapítvány a tavaly beszerzett életmentéshez nélkülözhetetlen automata defibrillátorhoz egy pulzoximetert vásárolhat ( Ft). Sajnos a fóti gyermekorvosok nem csatlakoztak a Misszió modellhez így a védônôi szolgálat által benyújtott 4 pályázatból kettôt el kellett utasítanunk. Viszont támogatásra érdemesnek találta a bírálóbizottság a Baba-Mama Klub programját, amelynek megvalósításához Ft-ot ítélt meg. Az összegben a mûködési költségeken kívül egy, a klub munkáját segítô személyi számítógép ára is benne foglaltatik. Kiemelten fontosnak tartjuk a dohányzás elleni küzdelmet, amelyben különösen a kisgyermekes családokkal rendszeres kapcsolatot tartó védônônek lehet meghatározó szerepe, ezért támogatjuk 3 védônônek a dohányzás ellenes módszertani képzésen való részvételét. Sikerrel szerepelt Galgamácsa is az idei fejlesztési pályázaton, Dr. Erdélyi Gizella fogorvosnô Ft támogatást használhat fel egy fogászati röntgen berendezés beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez, így a település lakóiról helyben készülhet majd szükség esetén fogászati röntgen felvétel. A váckisújfalui védônôi tanácsadó felszerelése is bôvül egy számítógéppel, melyet az önkormányzat vásárolhat meg a megítélt Ft támogatásból, a vácegresi védônôi tanácsadóba a gyermekek szûrôvizsgálatához szükséges (látásélesség-vizsgáló tábla, színlátás vizsgáló könyv, csecsemômérleg, higanyos vérnyomásmérô és a hozzátartozó mandzsettacsomag valamint egy vércukormérô) eszközöket szerezhetnek be Ft értékben. Turán egy mikrobusz beszerzésére nyílik lehetôség. Az összesen több mint 6 millió forintos (ebbôl a támogatás mindössze Ft) beruházás célja, hogy az Idôsek Otthonában lakó emberek és a város más rászoruló lakói könnyebben jussanak el az egészségügyi ellátás helyszínére, a háziorvoshoz vagy rendelôintézetbe. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az Idôsek Otthona és az Önkormányzat megállapodásban rögzítse a gépkocsi használatának és a fenntartási költségek felosztásának rendjét.

3 2004. november 3 Véradók napjai A Magyar Vöröskereszt ben javasolta, hogy november 27. legyen a véradók napja, emlékezve arra, hogy 1954-ben ezen a napon adományoztak elôször kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Azóta ünneplik e napon azokat, akik ily módon is segítik embertársaik gyógyulását. Minden 18 és 65 év közötti egészséges ember lehet véradó. A nôk évente háromszor, a férfiak négyszer. A véradás elôtt szükség van a véradó (azaz a donor) személyének azonosítására, ami történhet személyi igazolvánnyal, vagy bármely más alkalmas irattal, például útlevéllel, diákigazolvánnyal vagy jogosítvánnyal. A véradást megelôzôen a donornak legalább 2 dl folyadékot (teát, limonádét) kell elfogyasztania, hogy gyorsan pótolja a vérrel elvesztett folyadék egy részét. Továbbá ki kell töltenie egy, az egészségi állapotára vonatkozó kérdôívet. Ha elôzô betegségeivel kapcsolatban kérdései vannak, a kivizsgáló orvossal azokat is megbeszélheti. Nem adhat vért fertôzés veszély miatt az a személy, akit egy éven belül tetováltak, testékszert helyeztek a bôrébe, vagy akkupunkturás kezelést alkalmaztak nála. TERVEZETT VÉRADÁSOK Helyszín Idôpont AUCHAN, Csömör szombat 10:00 15:00 Csömör kedd 9:00 13:00 Pécel kedd 8:00 14:00 Szada péntek11:00 15:00 CHINOIN, Szada péntek11:30 14:30 Aszód kedd 9:00 15:00 Török Ignác Gimnázium, Gödöllô kedd 13:00 17:00 Zsámbok szerda 9:00 12:00 Richard Fritz Kft., Aszód hétfô 10:00 15:00 Kistarcsa kedd 8:00 13:30 Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa kedd 9:00 13:00 Veresegyház csütörtök8:00 14:00 Kartal péntek8:00 12:00 Szent István Egyetem, Gödöllô kedd 10:00 16:00 Erdôkertes péntek 9:00 13:00 Tura kedd 9:00 14:00 Gödöllô csütörtök8:00 15:00 Isaszeg péntek8:00 13:00 Bag hétfô 8:00 12:00 Hévízgyörk hétfô 13:00 15: ezer forinttal támogattuk a szadai Tábor Alapítvány által létrehozott klub mûködését. Ebbôl az összegbôl két kerékpár, egy szobakerékpár, egy ping-pong asztal és egyéb sportszerek beszerzésére valamint közös uszodalátogatások finanszírozására nyílik lehetôsége az alapítványnak. Az isaszegi Hétszínvirág Óvodában hamarosan gerinctorna indul, az ehhez szükséges tornaszerek megvásárlásához Ft támogatást nyújt a Misszió, valamint biztosítjuk a gerinctorna tartásához szükséges tanfolyamon való részvétel lehetôségét az óvónôk számára. Meggyôzôdésünk, hogy a szülôk és gyerekek együttes megszólítása lehet célravezetô, hiszen a család mintanyújtó szerepe erôsen dominál a gyermek egészségkultúrájának kialakításában. A családból hozott ízek, szokások, hagyományok, tradíciók végig kísérik a gyermeket élete során. Ezért támogattuk Ft-tal az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola családcentrikus prevenciós programját. A nyertes pályázókkal támogatási szerzôdést köt a Misszió, melyben rögzítjük a kifizetések és az elszámolások rendjét, a programok november elején elindulhatnak. Sok sikert kívánunk a pályázóknak programjuk megvalósításához. Amennyiben a pályázatok részletes értékelésére kíváncsi, látogasson el a Misszió honlapjára, a (A többi régió sikeres pályázatairól is hamarosan beszámolunk.) MÉDIAAJÁNLAT A Misszió Világ minden hónap közepén 65 ezer családhoz, 240 ezer emberhez jut el Pest és Heves megye 60 településén. Hirdetési árak: 1/8 (81 x 61 mm) ,- 1/4 (81 x 122 mm) ,- 1/2 (168 x 122 mm) ,- 1/1 (168 x 244 mm) ,- (az árak forintban és áfa nélkül értendõk) A hirdetések megrendelése ügyében Ivicsics Viktort, Varga Teréziát vagy Kárpáti Gyulát keressék. Telefon: (06-28) , fax: (06-28)

4 4 Misszió Világ Mozgással a csontritkulás ellen A csontritkulásra különösen érvényes az a megállapítás, hogy könnyebb megelôzni, mint a nyomában kialakuló elváltozásokat gyógykezelni. Ez a prevenció egy egész életre szóló feladat, hiszen a csontvázat folyamatosan érik negatív hatások, amelyeket ki kell egyenlíteni. A fizikai aktivitás elôsegíti a csonttömeg kialakulását és fenntartását, míg a mozgás hiánya, különösen a tartós ágynyugalom jelentôs csontvesztéshez vezet. A megfelelôen adagolt fizikai terhelés növeli a csonttömeget és a csont terhelhetôségét is, mivel az aktív izommunka révén javul a csontok vérellátása és a csontszövetben az épülésnek kedvezôen alakulnak az anyagcsere-folyamatok. A megelôzés elsô szakasza a károsodás megakadályozását szolgálja. A cél a maximálisan elérhetô csonttömeg felhalmozása, egyfajta tartalékolása az idôsebb életkorra. Ez az, amit már gyerekként el kell kezdeni, s melynek alapja a fiatalkori testedzés. A gyermekkortól a fiatal felnôtt korig különösen fontosak azok a mozgások, sportok, melyek a gerinc tengelyirányú terhelését fokozzák. Ezen kívül lényeges az izomtömeg fejlesztése is, mivel azzal együtt a csonttömeg is arányosan növekszik. Különösen ajánlott ezekhez például a futás, tenisz, síelés éves kortól éves korig tart a megelôzés következô szakasza. Ekkor a karbantartáshoz legalább napi egy óra testedzés kell: például lendületes séta, kerékpározás, úszás, természetjárás, TANÁCSOK DINAMIKUS GYALOGLÁSHOZ mindenfajta edzés elôtt 5-10 perces bemelegítéssel lazítsa fel izmait! (pl. nyújtózkodás, séta) gyalogló edzés után is lazítson! ne eddzen közvetlenül evés után! viseljen kényelmes ruhát! jól párnázott, a lábfejét megfelelô támasztó cipôt viseljen! edzés közben test hômérséklete megemelkedik, ezért öltözzön rétegesen, hogy levehessen egy-két ruhadarabot ha túlságosan kimelegszik! állandó sebességgel haladjon! karok lazán lengjenek a test mellett! ne okozzon megerôltetést! ellenôrizze szívverésének emelkedését! lélegezzen mélyeket! szegje fel fejét, húzza ki magát és húzza be a hasát! lábait egyenes vonalban lendítse elôre, sarkával fogjon talajt, majd gördítse át testsúlyát a talpán és annak elsô részével rugaszkodjon el a talajtól! fokozatosan emelje az idôtartamot! kondicionáló torna. E mellett ajánlott, hogy sokat tartózkodjanak a levegôn, ugyanis a napsugárzás hatására javul a kalcium felvétele a táplálékból, ami segíti a csontépítést. Késôbb, ha már fennáll a csontok valamilyen károsodása, a cél is módosul, ilyenkor már a fogyatékosság kialakulásának megelôzéséért, s a további csontvesztés megakadályozásáért dolgozunk. Egyúttal már bizonyos óvatosságra is szükség van: a törékeny csontváz védelmében kerülni kell a hajlást, a nehéz tárgyak emelését! Magának az aktív védelemnek jó módszere az úszás, a dinamikus gyaloglás, vagy a gerinctorna. Ezek segítik a legfontosabb részcélok elérését: a hát- és hasizmok erôsítését, a helyes testtartás kialakítását a gerinc tengelyirányú terhelésével, a mozgékonyság és a fizikai kondíció fenntartását, valamint a mozgáskoordináció és az egyensúly javítását (ez utóbbi az esések elkerülése végett lényeges). Az edzésprogramot (még a dinamikus gyaloglást is!) csekély terheléssel kell kezdeni, majd fokozatosan növelni. Az intenzitás olyan legyen, hogy ne okozzon túlterhelést a szervezet számára. Például gyaloglásnál olyan lépéstempót vegyünk fel, amely erôteljes, de még tudunk mellette beszélgetni, esetleg fütyörészni. A gyaloglás kedvezôen hat a szív- és érrendszerre is. Hatását könnyen lemérheti érverése ellenôrzésével: középsô három ujját helyezze az alkarja hüvelykujj felöli részére, közvetlenül a csuklóizületet alkotó csontok fölé. Számolja 10 másodpercig, hányszor ver a szíve; ezt szorozza meg hattal és megtudja az egy perc alatti szívverés számát. A szervezetének akkor tesz a legjobbat az edzéssel, ha pulzusszáma egy az életkorra jellemzô alsó és felsô érték közötti tartományba esik. Ezt a két értéket könnyen kiszámíthatja a következô képletekkel: alsó érték=(220-életkor)x0,7 felsô érték=(220-életkor)x0,8 A kívánatos edzésmennyiség attól függ, ki mennyire gyakorlott: a kezdôknek heti 2-3 alkalommal napi perc, a középhaladóknak heti 3-4 alkalommal napi perc, míg a haladóknak heti 4+ alkalommal napi perc dinamikus gyaloglás ajánlott.

5 2004. november 5 Ha már elôrehaladottabb a csontritkulás, akkor a rokkantság megakadályozása válik a legfontosabbá. Ilyenkor a közvetlen cél a gerincdeformitások kialakulásának, romlásának megelôzése, az elesések s az abból adódó törések megakadályozása, valamint a beteg aerob kapacitásának (légzôteljesítményének) megtartása, javítása. Ezek módszere a séta és a gyógytorna. A csontritkulás kezelése más és más gyakorlatokat kíván az akut fájdalmas szakaszban, illetve utána, amikor a tartós panaszok csökkentése a cél. Az akut fájdalmak melyeket a csigolya törése, esetleg csak ellaposodása okoz idején kialakul egy védekezô tartás (a meggörbült hát), s a mozgáskoordináció is romlik. Ilyenkor fontos, hogy a beteg megtanulja a mindennapi mozgások legkönnyebb és leginkább fájdalommentes kivitelezését. A fájdalom miatt a beteg alig mer lélegezni, a mellkasa merev; ezért fontos a lazítás és a helyes légzés megtanulása is. A jelentôs gerincfájdalom miatt kezdetben a fô feladat a nyugalomba helyezés. Háton fekve a fej alá a gerinc görbületének megfelelô párnát, a térdek alá pedig kispárnát helyezünk, így a gerincre ható terhelés minimális lesz, a feszes izmok ellazulnak. A fekhely kemény alapú, vékony, puha borítású legyen. Oldalfekvésben a térdek közé helyezzük a kispárnát, így az alsó ágyéki gerincszakasz feszülése csökken. Bármenyire is pihentetôk, ezek a helyzetek, a beteg ne feküdjön egész nap! A fájdalommentes helyzetben egyszerû nyújtó, légzô és megtartásos gyakorlatokkal javítható a beteg állapota. Ilyenkor a cél egy a gerincet segítô, úgynevezett izomfûzô kialakítása, valamint a zsugorodott, gyengült izmok megnyújtása és erôsítése. Az alább felsorolt gyakorlatok egy-egy sorozatban körülbelül ötször célszerû elvégezni. 3. ábra Háton fekvésben mindkét láb felhúzva, a talp a talajon. Derekat leszorítani, feneket megfeszíteni, majd ellazítani. 4. ábra Mindkét kar és láb kinyújtva. Kar- és lábnyújtózás, majd lazítás. 5. ábra Oldalfekvés, két térd behajlítva, jobb kéz fej alatt, bal a csípôn. Könyököt és vállat hátrahúzni, majd lazítani. 6. ábra Karral fül mellé nyújtózni (belégzés), majd lehozni csípôre (kilégzés). 1. ábra Háton fekvésben mindkét láb felhúzva, a talp a talajon, a két tenyér a mellkason. Orron át beszívni a levegôt, majd szájon keresztül kifújni. 7. ábra Mellkas elôtt tenyértámasz. A felül lévô lábbal kinyújtózni a test folytatásaként, majd vissza. 2. ábra Karok a test mellett, két váll leszorítva. Mellkast kiemelni (belégzés), majd ellazítani (kilégzés). Hamarosan újra visszatérünk e témára, akkor azt fogjuk bemutatni, hogy mit lehet tenni a fájdalom csökkenése után, hogy a további állapotromlást megakadályozzuk. Gubránné Földes Anikó

6 6 Misszió Világ A jó kérdések segítik a gyógyulást Bár a kutatók igyekeznek olyan vegyületeket létrehozni, amelyek a bajra ugyan hatnak, de egyébként nem befolyásolják károsan a szervezet mûködését, ilyen ideális gyógyszer valójában nem létezik. Ezért a legfontosabb szabály, hogy a lehetõ legkevesebb gyógyszert szedjük, s azt is csak addig, amíg az valóban szükséges. Tudni kell, hogy a párhuzamosan szedett gyógyszerek, az egyéni érzékenység, vagy akár egyes ételek, italok jelentõsen megváltoztathatják egy-egy vegyület hatását. Ezért a terápia eredményességét és a kellemetlen mellékhatások kiküszöbölését az szolgálja a legjobban, ha a beteg és orvosa õszintén és részletesen konzultál a szer alkalmazásáról. Fontos, hogy az esetleges gyógyszerallergiánkról és a más betegségekre szedett medicinákról még ha nem is gondoljuk, hogy van közöttük összefüggés számoljunk be az orvosnak. (Ebben segít, ha az itt bemutatotthoz hasonló gyógyszernaplót vezetünk, s azt a rendelésre és a patikába is magunkkal visszük.) Sose feltételezzünk semmit! Kérdések feltevésével is segítsük, hogy orvosunk és gyógyszerészünk minden szükséges felvilágosítást megadhasson számunkra! Amikor az orvosnál szóba kerül a lehetséges terápia, tegyük fel a következõ kérdéseket: A gyógyszerszedésen kívül milyen más módon tudom segíteni a gyógyulást? Van-e más esetleg olcsóbb szer, amely helyettesíthetné a javasolt készítményt? (Ha régi gyógyszert váltunk újra: Mi az elõnye a régihez képest?) A szükséges gyógyszernek mi a hatóanyaga, s az hogyan fog hatni? Hogyan fogom érzékelni, hogy valóban hatékony? Melyek a legvalószínûbb nem kívánatos hatásai? Mit kell tennem, ha ezek jelentkeznek? Hogyan és mikor vegyem be a rendelt gyógyszert? Mit tegyek, ha elfelejtettem bevenni? Mennyi ideig kell szednem? Vissza kell-e jönnöm kontrollra? Mire figyeljek különösen a gyógyszer alkalmazása során? A patikustól pedig ezeket kérdezzük meg: Van olyan étel, ital, amit nem fogyaszthatok a gyógyszer mellett? Étkezés elõtt, közben vagy utána vegyem be? Vezethetek-e autót a szer hatása alatt? Hol tarthatom a gyógyszert? Hûtõben? Szobahõmérsékleten? Meddig használhatom fel, mikor jár le a szavatossága? Mit csináljak a szer maradékával? Gyógyszernapló Nevem: Orvosom neve: Mit kell szednem? Hogyan szedem? A gyógyszer neve Hatóanyaga Mikor kezdem? Miért szedem? (mire hat?) Hányszor? Mennyit? Mikor? Meddig szedjem? Mire figyeljek? Tapasztalataim Ismert allergiáim: Lehetséges problémákhat-e a gyógyszer? Új panaszaim Egyéb feljegyzések 4 5

7 2004. november 7 Mínusz 21 kg története Megmozdulni, tornázni? Sokszor azok sem szívesen teszik, akiknek nincs problémájuk a súlyukkal. A túlsúllyal küzdôknek még nehezebb a mozgás. A fölös kilók terhelik izületeiket, izomzatukat, érrendszerüket és a szívet. Legtöbbször már a hétköznapi teendôk ellátása is fájdalmat, nehézlégzést okoz. Így voltam ezzel én is. Miután a mérleg mutatója soha nem látott magasságokba lendült, nagyon gyorsan határoztam, tennem kell valamit! Ismeretségi körömben kérdezôsködtem mozgás lehetôsége után. Tôlük hallottam a fogyi-tornáról. Nagyon megörültem, mert remélhettem, hogy ott sorstársakkal leszek körülvéve, nem pedig fitnes bajnokokkal. S talán a torna is a súlytöbbletet figyelembe véve zajlik.. Örömmel tapasztaltam, hogy nemcsak barátságosan fogadnak, hanem még a tornát is bírom (úgy-ahogy). A felénél már alig kaptam levegôt, a szívem majd kiugrott, és rogyadozott a térdem. De nem hagytam abba, jártam, csináltam. Néhány alkalom után már jobb lett a közérzetem. A tornát zenére végezzük, gyógytornász vezetônk Gubránné Földes Anikó precízen összeállított gyakorlatsora végigmozgat tetôtôl talpig. Körülbelül 3 hónap alatt úgy megtanultam ezeket a gyakorlatokat, hogy már otthon is szívesen, nehézség nélkül elvégzem. Persze együtt mindig könnyebb. Sajnos a heti két alkalom kevés volt, nem hozta meg a várt eredményt. Így az étrendemen is változtattam. Sovány húsok, saláták, nyers és párolt zöldségek, olajos magvak ezek adták a napi menümet. Elhagytam a lisztes ételeket, csak növényi olajakat és azokból is keveset használtam. Ezen felül majd minden napra jutott egy óra torna, néha kettô. Emberfeletti amit elkövetsz, más már cérna vékony lenne ennyi erôfeszítéstôl mondta edzônk. De a sok munka végül meghozta gyümölcsét. Fél év torna és az egészséges étrend megszabadított 21 kilótól, a vizesedô lábaktól, a fájó bokától és csípôtôl, a rossz közérzettôl. A lépcsôn sem fulladok már. Átlag 20 cm-t karcsúsodtam, jók rám a régi ruháim. Szívesen fogadom az elismerô pillantásokat szavakat, dicséretet. Ma már a tornát plusz súlyokkal végzem és így sem visel meg. Az egész családom egészségesebben táplálkozik, párom is megszabadult fölös súlyától. Így van ez, van kinek könnyebben fogyatkoznak a kilói, míg másnak igen nagy erôfeszítést kell tenni érte, de számára sem elérhetetlen. Hiszem, hogy kellô elhatározással, kitartással mindenkinek sikerülhet. Anikó mindenkit szívesen lát. Nekem a torna új életmódot, új barátokat és nem utolsó sorban új külsôt hozott. Csak a MÉR- LEG maradt a régi. Gyebrovszki Edit Veresegyház TIPPELJEN ÉS NYERJEN! November 27. a Véradók Napja. Miért? ben ezen a napon adták át az elsô Területi Vérellátó Központot. 2 Mert az Egészségügyi Minisztérium ben így döntött. X november 27-én adományoztak elôször kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Az alábbiak közül kik NEM adhatnak vért? 1 18 éves kor feletti férfiak. 2 Az, akit egy éven belül tetováltak vagy testékszert helyeztek a bôrébe. X Akik egy éven belül már adtak egyszer vért. November 1 fogászati hónap. 2 nyári hónap. X...hónapban kezdõdik a pollenek okozta (felsõlégúti) allergiás megbetegedések idõszaka Az alábbiak közül melyik egy fogbetegség? 1 fogselyem 2 fogkô X fogíny Milyen idôközönként ajánlott lecserélni fogkefénket? havonta havonta X félévente Hány forintot oszt szét a Misszió idén a fejlesztési pályázat keretében? X A helyes válaszokat neve, címe és a megjelenési hónap feltüntetésével december 15-ig küldje el a Misszió címére. A hibátlan válaszokat beküldôk között missziós pólókat sorsolunk ki. Októberi tippszelvényünk helyes válaszai: az osteoporózis a csontritkulás; október 10. a Lelki Egészség Világnapja; a rendszeres mérsékelt testmozgás jótékony hatásai között szerepel, hogy kedvezô irányba befolyásolja a védô (HDL) koleszterinszint alakulását; a diabetes mellitus a cukorbetegség latin elnevezése; ha energiaszegény habarást készít kefirt, joghurtot, zsírszegény tejfölt használ; a Misszió Egészségügyi Központ január 3-án nyitotta meg kapuit; a tejfogak száma 20. Szeptemberi kvízünk nyertesei: Bertalan Ildikó (Rétság); Csáva Adrienn (Vácrátót). Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük!

8 8 Misszió Világ Kibújástól foghullásig: a mintát is a szülôk adják Az évszázadok folyamán megváltoztak a fogápolási szokások. Míg a régi idôkben a rágás volt az egyetlen szuvasodást csökkentô tevékenység, addig ma különbözô segédeszközök igénybevétele fogkefe, fogkrém, fogselyem stb. határozza meg a fogszuvasodás elleni harcot. Az azonban nem változott, hogy gyerekeink tisztálkodási szokásai alapvetôen a szülôi példamutatás alapján alakulnak ki. Így amikor a saját szánk ápolásával törôdünk, az ô fogaik megôrzéséért is dolgozunk. A rendszeres, legalább napi kétszeri, reggeli és esti, lehetôleg fluoridos fogkrémmel történô alapos fogmosás a szájápolás alapja. Az fog minden felületére kiterjedô mosás megtisztítja a fogakat az ételmaradékoktól illetve a felrakódott, ínykörnyéki lepedéktôl. Ajánlatos a fogmosás után a nyelvhátat is megtisztítani. A fent leírt fogápolást jól megválasztott fogkefével mely lehet kézi vagy elektromos és fogkrémmel végezzük. Hogy ezek közül kinek melyik a jó, az erôsen függ az életkortól. Ami jó a gyermeknek, az nem jó a felnôttnek és fordítva. A kereskedelemben nagy választékban kaphatók a szájápolási termékek. A választásnál az a lényeg, hogy a fogkrém megfelelô ízesítôt, fluoridot, valamint a lepedék eltávolítását segítô dörzsölô és habosító anyagokat tartalmazzon. Ezek kellemesebbé, és eredményesebbé teszik a fogmosást. A fluoridok beépülnek a fogzománcba és elôsegítik a kezdôdô fogszuvasodás gyógyulását illetve késleltetik annak kialakulását. Gyerekeknek fôleg a vegyes fogazat idôszakában az Elmex fogkrém a legmegfelelôbb. Ez nem reklám, ez tény. Nemzetközi kutatások egyértelmûen alátámasztják a fenti állítást. A fogkefék közül a kisfejû, lekerekített mûanyag sörtéjû a megfelelô. A fogkefe is kopik, ha használják, ezért idônként ki kell cserélni. A csere a mai szokásoknak megfelelôen 3-4 hónap után aktuális. De addig is mindig úgy tároljuk a kefét, hogy a két fogmosás között megszáradjon, különben közönséges baktériumtenyészetté válik. A foglepedék adja meg az alapot a fogszuvasodásra, illetve az íny gyulladására. A szájban található egyes baktériumok a lepedékbôl savat képeznek és ez okoz ínygyulladást, valamint fogszuvasodást. A lepedék állandóan képzôdik ezért van szükség rendszeres fogmosásra. A mai korszerû fogkrémek tartalmaznak olyan anyagot is, melynek baktériumellenes hatása is van. Ilyen például a Colgate totál, de ez csak egy a sok közül. A rosszul elvégzett fogmosás következménye lehet a fogkô, mely a lepedékbôl alakul ki és ásványi anyagokból áll. Megtapad a fogak hátulsó felszínén és általában csak fogorvosi segédlettel távolítható el. Jelenléte károsan befolyásolja az íny és a fogágy állapotát. A rendszeres szájápolás mellett is fontos a rendszeres fogorvosi ellenôrzés, melyet már a tejfogak megjelenésekor illik elkezdeni. Ez lehetôvé teszi a kezdôdô bajok felismerését is, így még viszonylag kis beavatkozásokkal lehet a fogsort jó állapotban megôrizni. Táplálkozási szokások is komoly mértékben befolyásolják fogazatunk állapotát. Így van ez gyerek- és felnôttkorban egyaránt. A cukros tea, édesített italok fôleg cumisüvegbôl fogyasztva károsan hatnak a tejfogakra. A szuvas tejfog fáj, nem lehet vele rágni, hátráltatja a maradó fogak áttörését is. Meggondolandó tehát, mit adjunk a gyereknek. Rengeteg ásványvíz van a piacon, amelyek jobbak, mint a csapvíz, ugyanis elegendô ásványi anyagot tartalmaznak. Ezek már a születés elôtt is beépülnek a szervezetbe, így a fogcsírákba is, ezért különösen fontos a kismamák helyes táplálkozása. A fogszuvasodás elleni küzdelem az elsô tejfog megjelenésével kezdôdik és mindaddig folytatódik, míg fog van a szájban. A helyes fog- illetve szájápolás megtanulása lehetôséget ad arra, hogy megnyerjük ezt a küzdelmet. Dr. Cséri Mária fogszakorvos IMPRESSZUM A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Jobban Eszter ügyv. igazgató. Tördelés: Graphisto Kft., felelõs vezetõ: Szabó Béla ügyv. igazgató. Nyomdai elôállítás: Szikra Lapnyomda Rt., felelôs vezetô: Matolcsy Miklós vezérigazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (tel.: , fax: ). Megjelenés: minden hónap közepén. Példányszám: A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: web: ISSN:

Folytatás a 2. 3. oldalon

Folytatás a 2. 3. oldalon I. évfolyam 3. szám, 2001. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Édes-keserû betegség A glükóz hétköznapi nevén szõlõcukor vagy krumplicukor az emberi szervezet legfontosabb

Részletesebben

Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást!

Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást! V. évfolyam 5. szám, 2005. május www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást! Az idén már harmadik alkalommal ír ki fejlesztési pályázatot

Részletesebben

Túl nehéz az iskolatáska?

Túl nehéz az iskolatáska? III. évfolyam 8. szám, 2003. augusztus www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Túl nehéz az iskolatáska? Augusztus már az iskolakezdésre való felkészülés ideje. A rutinszerû könyv-,

Részletesebben

Továbbképzés A minõségi betegellátás

Továbbképzés A minõségi betegellátás II. évfolyam 4. szám, 2002. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Milliárdos fejlesztés Életmódprogram megvalósítására kötött négy évre szóló szövetséget Veresegyháza,

Részletesebben

is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként

is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként V. évfolyam 1. szám, 2005. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Hat évesek lettünk... Tél van, elvileg hideg január, nekünk ünnep a Misszió születésnapját ünnepeljük.

Részletesebben

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû V. évfolyam 2. szám, 2005. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Jobb kérdezni, mint mérgezni Naponta többször halljuk a rádióból, látjuk a televízió reklámjaiban ezt

Részletesebben

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ II. évfolyam 11. szám, 2002. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Harc a daganatokkal Normális körülmények között szervezetünk sejtjei növekednek, osztódnak és életciklusuk

Részletesebben

Telefonon jön a segítség

Telefonon jön a segítség II. évfolyam 10. szám, 2002. október www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Telefonon jön a segítség Vasárnap 24 órás ügyeleti szolgálatban voltam a Misszió Egészségügyi Központban.

Részletesebben

Amikor éltet a fegyelem...

Amikor éltet a fegyelem... V. évfolyam 4. szám, 2005. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Az emberek harmada örökli a hajlamot Amikor éltet a fegyelem... Az emberek közel harmadának van rá genetikai

Részletesebben

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc III. évfolyam 7. szám, 2003. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gyarapszik a család Június elején az OEP fõigazgatója kihirdette az irányított betegellátási modellkísérlet

Részletesebben

Kedvelje meg az életét!

Kedvelje meg az életét! II. évfolyam 1. szám, 2002. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kedvelje meg az életét! Az idõszakos levertség, nyomott hangulat, a múlandó szomorúság hozzátartozik az

Részletesebben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben III. évfolyam 4. szám, 2003. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gondold meg és igyál Szervezetünk legfontosabb szabályozó eleme a víz: benne oldódnak fel fontos vitaminok

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása PATIKA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIV. évfolyam 2. szám 2009. február Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája

Részletesebben

Mi fenyegeti a gyerekeket?

Mi fenyegeti a gyerekeket? II. évfolyam 7. szám, 2002. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Mi fenyegeti a gyerekeket? A nyári hónapokban általában ugrásszerûen megszaporodnak a gyermekbalesetek.

Részletesebben

Magazin PATIKA. A jól hidratált test 5 titka. Mielôtt bevenné a gyógyszert... A mellfolyás A fiatal magyar férfi: céltudatos, modern, összetett

Magazin PATIKA. A jól hidratált test 5 titka. Mielôtt bevenné a gyógyszert... A mellfolyás A fiatal magyar férfi: céltudatos, modern, összetett PATIKA Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA XIV. évfolyam 5. szám 2009. május Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat Mielôtt bevenné a gyógyszert... A mellfolyás A fiatal magyar férfi: céltudatos,

Részletesebben

Szűrőprogramok 2010/4. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Szűrőprogramok 2010/4. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/4 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Ki vizsgál? Szűrőprogramok A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112 Az élet célja semmi más Fogyjon

Részletesebben

magazin Zümmögô orvoslók rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! REJTVÉNYEK I. évfolyam 2. szám / 2006.

magazin Zümmögô orvoslók rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! REJTVÉNYEK I. évfolyam 2. szám / 2006. Gyógyhír magazin Hasadt elmével a skizofrénia I. évfolyam 2. szám / 2006. február Medicina külhonból Zümmögô orvoslók ÚJ rovatunk: REJTVÉNYEK Koleszterin: áldás vagy átok? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok Gyógyhír III. évfolyam 3. szám 2008. március magazin +8 oldal Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal Nyakasságok Díjazzuk a véleményét! Klimax panasz nélkül Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

A mozgás szerepe 2011/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

A mozgás szerepe 2011/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/1 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Idősebbek is elkezdhetik A mozgás szerepe A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja Együtt erősebbek vagyunk 2010 2011 Páciensoktatási

Részletesebben

2010/2. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Együtt erősebbek vagyunk Oktatási program cukorbetegeknek. www.diabetes.hu

2010/2. Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja. Együtt erősebbek vagyunk Oktatási program cukorbetegeknek. www.diabetes.hu 2010/2 Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja Együtt erősebbek vagyunk Oktatási program cukorbetegeknek www.diabetes.hu Ön is a sokmillió diabéteszes beteg egyike és mégis különbözik mindenkitől?

Részletesebben

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír III. évfolyam 10. szám 2008. október magazin Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel M i t ô l h í z u n k? Stresszoldó tippek Férfias gondok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával VI. évfolyam 2. szám, 2006. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Mindenkinek de legalábbis a középkorú korosztálynak ismerôs a jelmondat:

Részletesebben

VI. évfolyam 2. szám 2011. február. magazin. Férfidolog. Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal. Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla

VI. évfolyam 2. szám 2011. február. magazin. Férfidolog. Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal. Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla Gyógyhír VI. évfolyam 2. szám 2011. február magazin Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal Férfidolog Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla szponzorált cikk 2 Gyógyhír magazin www.gyogyhir.hu

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Gyógyhír VII. évfolyam 6. szám 2012. június magazin A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Csontvédô tippek Napozzunk okosan! Visszerek és seprûvénák Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

Kezdôdik a téli felkészülés

Kezdôdik a téli felkészülés III. évfolyam 11. szám, 2003. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kezdôdik a téli felkészülés Amikor megérkezik a hûvös ôsz, a médiumok rendre felszólítanak: itt az

Részletesebben

magazin így kerek az életem Interjú d. tóth Krisztával duci gyerekbôl kövér felnôtt? stresszes szeptember immunerôsítés

magazin így kerek az életem Interjú d. tóth Krisztával duci gyerekbôl kövér felnôtt? stresszes szeptember immunerôsítés IV. évfolyam 9. szám 2009. szeptember magazin így kerek az életem Interjú d. tóth Krisztával stresszes szeptember immunerôsítés duci gyerekbôl kövér felnôtt? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XII. évfolyam 11. szám 2007. november Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Az Ön gyógyszertára A gyógyszertár ajándéka! 2007.

Részletesebben

Egészséges Vásárhely Program 2008-2010 Az egészség mindenkinek jár. www.evp.hu

Egészséges Vásárhely Program 2008-2010 Az egészség mindenkinek jár. www.evp.hu 2008-2010 Az egészség mindenkinek jár www.evp.hu Kétéves az EVP Tisztelt Olvasó! www.evp.hu 2 3 www.evp.hu Az (EVP) elmúlt kétéves története új fejezetet nyitott városunk egészségügyében: az ellátórendszer

Részletesebben

orvosát, gyógyszerészét...

orvosát, gyógyszerészét... ? kérdezze! orvosát, gyógyszerészét... INTERJÚ Erős Antóniával az idei terveikről 25 2012. június I. évfolyam/1. szám 390 Ft KÖZVÉLEMÉNY A fiatalok és a dohányzás... 5 GYÓGYSZEREKRŐL Milyen alapszabályokra

Részletesebben