TwinCAT 3 SOA-PLC: Az Ipar 4.0 előfutára és a Dolgok Internetje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TwinCAT 3 SOA-PLC: Az Ipar 4.0 előfutára és a Dolgok Internetje"

Átírás

1 2 A gyors, dinamikus termelést lehetővé tevő Ipar 4.0 koncepció megfelelő hálózati kapcsolatot és kommunikációt igényel az eszközök és szolgáltatások között. Képeseknek kell lenniük az egymás közötti közvetlen kommunikációra. Az érzékelők, mérőeszközök, RFID chipek, PLC vezérlők, HMI, MES és ERP rendszerek mind fontos termelési adatokat szolgáltatnak a vállalatok számára. Hagyományos vezérlési architektúrákban az adatkérések eseményvezéreltek, vagy ciklikusan kezdeményezik őket, és mindig fentről jövő, azaz a kliensproducts PC-Control TwinCAT 3 SOA-PLC: Az Ipar 4.0 előfutára és a Dolgok Internetje Az Ipar 4.0 és a Dolgok Internetje (Internet of Things IoT) olyan koncepciók, melyek az eszközök és szolgáltatások között nagyfokú kommunikációt és kapcsolatot igényelnek. Nagymennyiségű adatok cseréjére van szükség az érzékelők szintjétől az IT szintig. A PC-alapú vezérlés megfelelő protokolljai és szabványai ideálisak erre a feladatra. Az IoT és az Ipar 4.0 megvalósíthatóságához hozzájáruló további alapvető tényező a SOA (Service Oriented Architecture szolgáltatásorientált architektúrájú) PLC. A PLC webes szolgáltatáson keresztül történő elérése nem új dolog. Mi tehát a SOA és pontosan mi is az új a SOA-PLC -ben? Milyen hozzáadott értéket kínál? szintről érkező kérésekre reagálnak. Az alsóbb szint mindig szerverként működik és reagál; egy képi megjelenítés kérhet például állapotra vonatkozó adatokat a PLC-től, vagy új termékreceptúrákat továbbíthat a PLC-nek. Az első lépés az elektromos érzékelő jelének az átalakítása digitális információvá. Ezt a PLC-ben egy időbélyeg kiosztása követi valamint az információnak a MES-IT szintre történő átvitele további szolgáltatások segítségével (1. ábra).

2 PC-Control products 3 1. ábra: a jövőben a hagyományos automatizálási piramis hierarchiája az OPC UA minden szinten történő integrálásával az automatizálási szolgáltatások hálózatává fog válni. Az eszközök és szolgáltatások közvetlenül fognak egymással kommunikálni SOA szolgáltatások meghívásával. Az Ipar 4.0 megjelenésével a szinteknek ez a szigorú elkülönítése és az információáramlás felülről lefelé való haladása elkezd fellazulni és keveredni. Egy intelligens hálózatban az egyes eszközök vagy szolgáltatások önállóan kezdeményezhetnek kommunikációt más szolgáltatásokkal. B2B B2M M2M Általában az Ipar 4.0-ban és az IoT csoportokban meghatározott összes kommunikációs forgatókönyvet és felhasználási esetet elvonatkozott nézőpontból a kommunikációs architektúra kétféle összefüggésében lehet megkülönböztetni: egyrészről kemény valósidejű szolgáltatások (azaz az automatizálási kontextus, például vezérlési célra meghatározott PLC), másrészt puha valósidejű szolgáltatások, pl. az IT kontextusában (2. ábra). Ez pontosan három potenciális kommunikációs átmenetet eredményez, ahogy azt az Ipar 4.0 WG2 végrehajtó-bizottsága meghatározta: 1. B2B kommunikáció: két üzleti folyamat kommunikál egymással. Példa: egy ERP alkalmazás információt cserél egy MES alkalmazással. A csere, például a HMI és MES, a MES és MES, vagy az érzékelő és a felhő között néhány milliszekundumtól több percig is eltarthat. 2. B2M kommunikáció: egy puha valósidejű folyamat kommunikál a kemény valósidejű folyamattal. Példa: egy vállalati alkalmazás információt cserél egy géppel. A cseréhez szükséges idő, pl. élő adatok cseréje HMI és PLC, vagy MES és PLC vezérlő között néhány milliszekundumtól több percig is eltarthat. 2. ábra: az IT és az automatizálás kommunikációs összefüggésében három potenciális kommunikációs átmenetet lehet megkülönböztetni, függetlenül a kemény és puha valósidejű követelményektől: B2B, B2M és M2M.

3 4 products PC-Control M2M kommunikáció: két folyamat kommunikál automatizálási kontextusban egymással kemény vagy puha valós időben. Példa: egy robot platform kontrollere vezérlési információkat cserél ki horizontálisan egy kézi robotvezérlővel. A cserének kemény, meghatározott valósidejű ciklusban kell megtörténnie néhány mikroszekundumtól néhány milliszekundum alatt. Egy másik példa: két vezérlő horizontálisan cserél adatot gyorsan ( puha valósidőben), ciklikusan és terepi busztól függetlenül. Itt a meghatározottság (determinizmus) Szolgáltatási minőségként (QoS) fogható fel, bizonyos olyan körülményekkel, amelyeknek vagy eleget tud tenni egy kommunikációs folyamat, vagy sem; ezeket a következményeket egy garantált időtartamú, pl. 100 μs-os válaszidő fogja meghatározni. Az M2M kifejezést már használják a mobil rádiókommunikációban, ahol az M2M az eszközöknek IT folyamatokkal végzett mobil kommunikációs összeköttetésére utal. Ilyen összefüggésben az a széles körben elterjedt nézet, hogy M2M-ről van szó minden alkalommal, amikor SIM-kártyát használnak. 3. ábra: a PLCopen/OPC UA kliens blokkok terepibusztól független, gyors kommunikációt tesznek lehetővé. A TwinCAT PLC az integrált OPC UA klienssel kezdeményezi az adatkapcsolatot. Bármilyen kifejezés is fogja végül meghatározni a három kategóriát, a tény az, hogy a kommunikáció az IoT-ben és az Ipar 4.0-ban már nem pusztán adatokon és az adatkommunikáció együttműködési képességén alapul majd. Információs modellek cseréjére, így a szemantikai együttműködési képességre (interoperabilitásra) fog összpontosulni. Az egyik fontos tényező az átvitel sértetlensége (integritása) és az egyes adatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogok biztonsága lesz. Mindezek a követelmények alapvető szempontjai az OPC Unified Achitecture-nak (OPC UA egységesített architektúra). Ez egy leíró nyelvet és az információs modellek kommunikációs szolgáltatásait tartalmazza. IEC szabványként az OPC UA-t úgy alakítottuk ki, hogy leképezze más szervezetek, egyebek mellett például a BACnet, PLCopen, IEC 61850, AIM AutoID és MES-DACH információs modelljeit. A német Információbiztonsági Szövetségi Hivatal, a BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) szerint az OPC UA-ba integrált tervezett biztonság lényegesen jobb, mint más protokollokban, ezért most elemezzük aktuális projektünkben, tekintettel arra, hogy mennyire fontos az Ipar 4.0 számára. Az adatok konszolidálásának, valamint szerkezetüknek és céljaiknak (metaadatok) köszönhetően az OPC UA különösen alkalmas a gépek közötti elosztott, intelligens alkalmazásokhoz anélkül, hogy magas szintű intelligenciára vagy központi tudásra volna szükség. Az OPC UA összetevőinek funkcionalitása skálázható, és már elérhető az érzékelők szintjén (pl. a szélturbinákat gyártó Areva jelenlegi érzékelőinek memóriahasználata 240 kb flash és 35 kb RAM memóriánál indul) egészen az SAP rendszerig. PLCopen: OPC UA kliens funkcionalitás a PLC-ben A kommunikációs feladat elindításához szükséges a PLC vezérlőkben egy kliens komponens ideális esetben szabványosított interfésszel októberében a Beckhoff javasolta a PLCopen kommunikációs blokkok meghatározását az OPC UA alapján. Három évvel később ez egy közös PLCopen és OPC UA munkacsoport létrehozását eredményezte a Beckhoff vezetése alatt ben, az IEC információs modellnek az OPC UA-ban (szerver) való leképezését (mapping) közös specifikációként fogadták el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy PLC program, ami megfelel az IEC szabványnak, változatlanul betölthető az IEC-be különböző gyártók saját, eltérő műszaki eszközeinek a felhasználásával saját PLC-ikbe. A kontrollerek adataikat és információikat 4. ábra: a módszer meghívásának blokkdiagramja. külsőleg OPC UA-n keresztül szemantikailag azonos módon teszik elérhetővé, pl. képi megjelenítéshez és MES/ERP feladatokhoz. Ez jelentősen csökkenti a műszaki ráfordításokat. Például egy 20 adatpontot tartalmazó funkcióblokkban ahelyett, hogy az egyes adatpontokat vizualizációs maszkhoz vagy egy MES rendszerhez kötnénk, most már elegendő egyetlen objektumhoz csatlakoztatni és ezt más gyártókéihoz is ugyanúgy megtehetjük. Az OPC UA kliens funkcióblokkok az IEC szabványhoz elnevezésű PLCopen specifikáció elfogadása lett a további konstruktív csoportmunka következő lépésének eredménye 2014 áprilisában. Így a szokásos elosztó szerep mellett vagy annak alternatívájaként (3. ábra) a vezérlő játszhatja az aktív, vezető szerepet a kommunikációban. Ennek eredményeként a PLC képes horizontálisan komplex adatstruktúrákat kicserélni más kontrollerekkel, vagy vertikálisan egy OPC UA szerveren keresztül metódusokat behívni egy MES/ERP rendszerben. Például új termék megrendeléseket lehívni vagy adatokat írni a felhőbe. Ez lehetővé teszi a gyártósor független működését (4. ábra). Ezekben a funkcióblokkokban rejlő lehetőségeket a megrendelők már korán felismerték és a Beckhoff termékekkel megvalósított alkalmazások előnyeiben részesülhettek. Silvo Merz, a Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (Vogtlandi Víz- és Szennyvíz Szövetség) kompakt beágyazott CX9020 PC-alapú vezérlőket használt egy intelligens hálózat létrehozására 300 helyi vízgazdálkodási rendszer között. A tényleges objektumokat, pl. szivattyúkat az IEC

4 PC-Control products 5 5. ábra: hatékony kommunikáció kézfogás nélkül: a TwinCAT PLC az RFID információt a MES rendszerhez OPC UA módszerű meghívással továbbítja, és utasítást kap a következő lépésre, mint ellenirányú paraméterre. 6. ábra: külső alkalmazás esetében az IEC PLC módszereit könynyedén lehet jóváhagyni. PLC vezérlőben modellezték komplex objektumként, interaktív opciókkal. Mivel az OPC UA szerver a vezérlőbe van integrálva, ezek az objektumok komplex adatstruktúraként automatikusan rendelkezésre állnak, annak érdekében, hogy szemantikusan együttműködjenek a külvilággal. Az eredmény egy független döntéseket hozó decentralizált intelligencia, amely a problémamentes termelési ciklus biztosítása érdekében szomszédainak továbbítja az információkat vagy saját folyamataihoz kérdez le státuszokat és folyamatokra vonatkozó értékeket. A szabványosított PLCopen funkcióblokkokkal az eszközök OPC UA kliensként önállóan kezdeményeznek kommunikációt a PLC-től a folyamat többi eszköze felé, miközben képesek reagálni azok kéréseire, vagy a magasabb szintű rendszerektől (SCADA, MES, ERP), mint OPC UA szerverektől érkező kérésekre. Silvio Merz műszaki és üzleti szempontból is lelkesedik a megoldásért: A korábbi szabadalmazott megoldást felváltotta a CX9020 és az integrált OPC UA kliens és szerver, ami a kezdeti licensz-költségek több mint 90 %-os megtakarítását eredményezte. A 2013-as Hannoveri Vásáron már bemutatták az OPC UA módszer meghívásának egy gyakorlati megvalósulását: a Beckhoff PLC szerepelt OPC UA kliensként és meghívott egy metódust az itac vállalat MES rendszeréből. Bemeneti paraméterként a MES rendszerben regisztrált RFID kódot és folyamat-adatokat továbbítottak, ellenőriztek és OK vagy hiba osztályozással láttak el. A meghívás módszere biztosította a teljesítmény és az adatok konzisztenciáját (5. ábra). SOA (Service Oriented Architecture szolgáltatásorientált architektúrájú) PLC Az IEC szabványnak az OPC UA szerverrel történő összerendezésével (mapping) és a PLCopen funkcióblokkok használatával a PLC gyártók már lefektettek egy fontos alapot. Az OPC UA szolgáltatásoknak egy PLC-ről más eszközökbe történő meghívásának lehetősége olyan technológia, ami lehetővé teszi a B2M eshetőségeket. Egy PLC például meg tud hívni egy szolgáltatást egy képi/kamera alkalmazásból vagy RFID leolvasóból, közvetlenül tud kommunikálni a PLC-vel vagy adatokat tud továbbítani egy sok adatot igénylő alkalmazáshoz a felhőbe. A PLC meg tudja hívni ezeket a módszereket, de hogyan tud ő maga könnyen kezelhető módon szolgáltatásokat nyújtani? A TwinCAT 3 lehetőséget kínál az IEC , C++ és a MATLAB /Simulink modulok bevezetésére, különböző CPU magokba való betöltésére és különböző valós időkben történő futtatására, miközben biztosított ezek egymással való megbízható kölcsönhatása. Ennek alapja a TwinCAT modul nyelve, ami leírja a modulok jellemzőit, pl. a folyamat paramétereire vagy a módszerekre vonatkozókat. A megvalósítás nagyon egyszerű a PLC programozók számára: egy PLC eljárás (szabadon választható ki- és bemeneti paraméterekkel) áll rendelkezésre az OPC UA szerverben service call -ként, ami a PLC kontrollerbe egy egyszerű Pragma utasítássor hozzáadását jelenti. Az IT biztonság és az OPC UA protokollba integrált engedélyek alapján az egyes OPC UA kliensek böngészni tudnak a TwinCAT OPC UA szerverben és az operációs rendszertől és programozási

5 6 products PC-Control ábra: a MES-ből a PLC-be irányuló módszermeghívások növelik a korábban időigényes adatkézfogás mechanizmusok teljesítményét. nyelvtől függetlenül meg tudják hívni a szükséges szolgáltatásokat, biztosítva az adatok egységességét (6. ábra). Előnyök: Hatékony, egységes adatokat nyújtó szolgáltatások a SOA-PLC-től: Jelenleg a MES szint és a PLC közötti adatcsere rendszerint időigényes kézfogásos eljárással történik. A MES rendszer jelzi az előírás továbbítását például a vezérlőnek, és a PLC nyugtázza, hogy készen áll. Amint megtörtént a receptúra (recipe) adatainak vétele, megtörténik az átadás nyugtázása. Egy SOA-PLC most már egyetlen kommunikációval teszi lehetővé az adattovábbítást a vezérlőhöz: az adatok értékeinek cseréje immár nem többszörös művelettel történik, hanem egyetlen szolgáltatásként kezeljük őket bemeneti paraméterekkel (receptúra) és kimeneti paraméterekkel (a PLC által történő nyugtázás). Más szavakkal az OPC UA a távoli eljáráshívást (Remote Procedure Call RPC) közvetlenül a programozott PLC funkcióblokkban teszi elérhetővé. Ez jelentősen lerövidíti a kommunikáció oda-vissza útját a PLC és a MES rendszerek között és nagyobb termelési átviteli sebességhez vezethet. Emellett meglehetősen drámai módon csökkenti az adatkapcsolat műszaki költségeit az üzem és a felső, irányítási szint között. A jelenlegi helyzet és a jövő kilátásai Egy SOA-PLC többet tesz annál, minthogy pusztán támogatná a PLC-be irányuló webes szolgáltatást azzal, hogy biztosítja VPN-en keresztül a biztonságot. Objektumorientált adatforgalmat foglal magába aktuális és előzményadatokról, riasztásokról és szolgáltatásokról (módszerekről) ideértve a szükséges, biztonsággal összekapcsolt metaadatokat is közvetlenül a szolgáltatási és adatszintbe, benne az információ modellek modellezési képességeivel és mindez a nemzetközi IEC szabványon alapul. Napjainkban az OPC UA szerver és kliens funkcionalitásnak a vezérlőbe való integrálása intelligens hálózatok megvalósítását teszi lehetővé és magas szintű biztonságot nyújt, egyúttal pedig hozzáférési jogokat is a szolgáltatási szinthez. A jövőben az információcsere modelljei egyre fontosabbakká válnak. A PLC-nek akkor már nem egy IEC vezérlőként kell a külvilág felé mutatkoznia, ami OPC UA-n keresztül továbbítja egy folyamat adatait, hanem például áramerősség-mérőként, ami egy mérőeszközöket gyártó vállalat specifikációján alapul. A beágyazott vezérlőben használt operációs rendszer kívülről már nem lesz látható, biztonsági okokból az összes port le lesz zárva az eszköz SOA szolgáltatásait csak az OPC UA-n keresztül kínálja, miközben megvan a biztonság a szolgáltatások és adatok szintjéig. Az adatok és módszerek meghívása mellett az OPC UA-n keresztül történő fájltovábbítás érdekes lehetőségeket vet fel, nemcsak a helyi mérési adatok offline rögzítéséhez, hanem más feladatokhoz is, például az eszközkezeléshez. A DKE (az elektromos, elektronikai és informatikai technológiák német bizottsága) Ipar 4.0-ra vonatkozó szabványosítási ütemtervében szereplő egyetlen IEC szabványú SOA architektúrában, az OPC UA-ban benne rejlik az a lehetőség, hogy magát de facto szabványként határozza meg az Ipar 4.0 és IoT alkalmazások adat- és információcseréjében. A biztonságos, horizontális és vertikális kommunikáció az érzékelőktől az IT rendszerekig tehát már ma is megvalósítható. A Beckhoff már korán megértette az OPC UA lehetőségeit és most már a SOA-PLCt a legkisebb CX termékkel rendelkező beágyazott PC rendszerekbe is integrált OPC UA klienssel és szerverrel kínálja. A PC-alapú TwinCAT szoftver vezérlési architektúrája, amely az eszközök osztályainak széles körében futtatható, a Beckhoff I/O terminálok nagy jelválasztékával társítva, és az integrált biztonsággal rendelkező EtherCAT teljesítménye mind ideális platformot kínálnak skálázható teljesítménnyel az összes jövőbeli Ipar 4.0 követelményhez. A szerző: Stefan Hoppe, Beckhoff TwinCAT termékmenedzser, a PLCopen és OPC munkacsoport elnöke, az OPC Europe elnöke Bővebb információ:

TwinCAT 3 SOA-PLC. Az Ipar 4.0 előfutára és a Dolgok Internetje

TwinCAT 3 SOA-PLC. Az Ipar 4.0 előfutára és a Dolgok Internetje TwinCAT 3 SOA-PLC Az Ipar 4.0 előfutára és a Dolgok Internetje Az Ipar 4.0 és a Dolgok Internetje (Internet of Things IoT) olyan koncepciók, melyek az eszközök és szolgáltatások között nagyfokú kommunikációt

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

ede.bodroghy@hu.ibm.com

ede.bodroghy@hu.ibm.com ede.bodroghy@hu.ibm.com 5/30/2014 Globális piacvezető a hoszting szolgáltatásokban 21000 ügyfél 140 országban 100000 menedzselt eszköz 685 alkalmazott 13 adatközpont 17 hálózati belépési pont 2 SOFTLAYER

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Automatizálási alkalmazásokhoz. Modicon Quantum Optimális teljesítmény afolyamatirányításban

Automatizálási alkalmazásokhoz. Modicon Quantum Optimális teljesítmény afolyamatirányításban Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Quantum Optimális teljesítmény afolyamatirányításban > Quantum Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség,

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága Programozható vezérlô Twido A programozás és a kommunikáció szabadsága Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerûen használható. Twido: A felhasználók igényeire szabott automatizálási rendszer vezérlô

Részletesebben

Energia hatékonyság. integrált épületautomatika alkalmazásával 01 I 2009

Energia hatékonyság. integrált épületautomatika alkalmazásával 01 I 2009 Energia hatékonyság Ronny Scherf Termékmenedzser CentraLine c/o Honeywell GmbH 01 I 2009 Az épületek rendszertechnikáját figyelembe véve kétféle megközelítés létezik a költségek csökkentésére: egyrészről

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

Prolan Zrt. fejlesztéseiben. Petri Dániel

Prolan Zrt. fejlesztéseiben. Petri Dániel Az szabvány alkalmazása a Prolan Zrt. fejlesztéseiben Petri Dániel dpetri@prolan.hu PROLAN Irányítástechnikai Zrt. Áttekintés 61850 szabvánnyal kapcsolatos fejlesztéseink ProField IED mezőgép Új alállomási

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Everything Over Ethernet

Everything Over Ethernet Everything Over Ethernet Következő Generációs Adatközpontok felépítése Lenkei Árpád Arpad.Lenkei@snt.hu 2009. November 12. www.snt-world.com 0 0 Tartalom Adatközpont 3.0 Migráció fázisai, kihívások Építőelemek

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Balogh András balogh@optxware.com A cég A BME spin-off-ja A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport tagjai alapították Tisztán magánkézben Szakmai háttér Hibatűrő

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

ZBI Zebra Basic Interpreter

ZBI Zebra Basic Interpreter ZBI Zebra Basic Interpreter Alkalmazási útmutató. TERMÉK ÁTTEKINTÉS: ZBI - Zebra BASIC Interpreter A ZBI-vel kéznél van az új alkalmazások létrehozásához és a bonyolult nyomtatási problémák megoldásához

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Elosztott rendszer architektúrák

Elosztott rendszer architektúrák Elosztott rendszer architektúrák Distributed systems architectures Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 12. Andrew S. Tanenbaum, aarten van Steen: Distributed Systems: rinciples

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

Gyôztes minden ipari rendszerben

Gyôztes minden ipari rendszerben Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Premium Gyôztes minden ipari rendszerben > Premium Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség, a modularitás,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez Megnevezés: Automatizálási rendszerek bővítése korszerű gyártásautomatizálási, ipari kommunkiációs és biztonsági modulokkal. Mennyiség: 1 db rendszer, amely az alábbi eszközökből

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

VÁV UNION VILLAMOS FELÜGYELETI RENDSZER

VÁV UNION VILLAMOS FELÜGYELETI RENDSZER VÁV UNION VILLAMOS FELÜGYELETI RENDSZER A cégünk által kifejlesztett villamos felügyeleti és energiamenedzsment rendszer hatékony eszköze az ipari és kommunális létesítmények villamos berendezéseit üzemeltetőknek.

Részletesebben

Exigo. A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása

Exigo. A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása Exigo A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása Fűtési és kazán szabályzás Az Exigo-val a szabályzás összes lépése a beépítéstől a működtetésen keresztül a karbantartásig még egyszerűbb, mint valaha.

Részletesebben

Praesideo digitális épületés vészhangosító rendszer Érjen célba minden üzenete

Praesideo digitális épületés vészhangosító rendszer Érjen célba minden üzenete Praesideo digitális épületés vészhangosító rendszer Érjen célba minden üzenete 2 Bosch Praesideo épület- és vészhangosító rendszerek A látogatók tájékoztatása és védelme A Bosch Praesideo, a kihívást jelentő

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Ipar 4.0 - megvalósítás ma, bizonyított vezérlési architektúrákkal PC-alapú vezérlés: A dolgok internetjének ideális technológiai platformja

Ipar 4.0 - megvalósítás ma, bizonyított vezérlési architektúrákkal PC-alapú vezérlés: A dolgok internetjének ideális technológiai platformja Ipar 4.0 - megvalósítás ma, bizonyított vezérlési architektúrákkal PC-alapú vezérlés: A dolgok internetjének ideális technológiai platformja A forradalom a meghatározás szerint a meglévő állapotok gyökeres

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető A DVR kínálat bemutatása AVTECH MDR, AVC sorozatú DVR-ek bemutatása; SAMSUNG SRD sorozatú DVR bemutatása;

Részletesebben

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Üzleti folyamat integráció Kereskedők Beszállítók Partnerek Alkalmazás Disztribútor Belső

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk. igazgató. Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk. igazgató. Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: igazgató Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi A DVR kínálat bemutatása SAMSUNG SRD sorozatú DVR bemutatása; PROVISION-ISR DVR-ek bemutatása.

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer Operációs rendszerek X Windows rendszer Az X Window rendszer Grafikus felhasználói felületet biztosító alkalmazás és a kapcsolódó protokoll 1983-84: a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT, USA).

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Automatizálási alkalmazásokhoz. Unity Lépjen be az automatizálás új világába

Automatizálási alkalmazásokhoz. Unity Lépjen be az automatizálás új világába Automatizálási alkalmazásokhoz Unity Lépjen be az automatizálás új világába > Unity Nagyszerû lehetôség az egyedi megoldásokra Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Szaniszló Gábor, ABB Kft MEE szakmai nap elıadás, 2010.05.27. Az IEC61850-es szabvány gyakorlati alkalmazása. ABB Group June 1, 2010 Slide 1

Szaniszló Gábor, ABB Kft MEE szakmai nap elıadás, 2010.05.27. Az IEC61850-es szabvány gyakorlati alkalmazása. ABB Group June 1, 2010 Slide 1 Szaniszló Gábor, ABB Kft MEE szakmai nap elıadás, 2010.05.27. Az IEC61850-es szabvány gyakorlati alkalmazása June 1, 2010 Slide 1 Az ABB IEC61850 kompatibilis készülék palettája Szerverek - Konverteres

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Áttekintés (1) A CANTO elnevezés a következő kifejezés rövidítése: Communication in Advanced New Technology for Outstations.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ Optimo 2 a Stoneridge-tól Egy Dell tablet, amely a műhelyek igényeire lett fejlesztve, hogy könnyű kezelhetőségén és hasznos alkalmazásain keresztül növelje a műhelyek hatékonyságát

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2, Jónap Károly 3, Vörös Csaba 4 1,4 tudományos s. munkatárs, 2 PhD, egyetemi docens, 3 PhD, tudományos

Részletesebben

Ügyfélszolgálati képernyők

Ügyfélszolgálati képernyők Ügyfélszolgálati képernyők avagy ami az ügyfélből még kilátszik Philippovich Ákos +36 30 555 4 666 philippovich@t-online.hu Operátori felület Történeti áttekintés A technológia és az igények fejlődése

Részletesebben

Dr. Schuster György október 30.

Dr. Schuster György október 30. Real-time operációs rendszerek RTOS 2015. október 30. Jellemzők ONX POSIX kompatibilis, Jellemzők ONX POSIX kompatibilis, mikrokernel alapú, Jellemzők ONX POSIX kompatibilis, mikrokernel alapú, nem kereskedelmi

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap

Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap Vezeték nélküli adattovábbítás 16 másodpercenként Akár 16 éves elem élettartam Stabil és gyors adatkiolvasás Szabad Európai rádiófrekvencia

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Ismerje meg a GSM hálózaton keresztül működő hőszivattyú távfelügyelet!

Ismerje meg a GSM hálózaton keresztül működő hőszivattyú távfelügyelet! Ismerje meg a GSM hálózaton keresztül működő hőszivattyú távfelügyelet! Nagyné dr. Szilvási Mária Műszaki igazgató New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Kft. 1 A prezentáció tartalma

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése SADM Service and Application Development for Mobile Systems Benedek Zoltán, MIK 3.1.2 projekt - projektvezető zoltán.benedek@aut.bme.hu Nemzeti Kutatási

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

EuroTier Újdonságok, Fejlesztések. GEA Farm Technologies

EuroTier Újdonságok, Fejlesztések. GEA Farm Technologies EuroTier 2012 - Újdonságok, Fejlesztések GEA Farm Technologies Tartalom 1. GEA DairyProQ - Az intelligens fejőállás-modul A különböző állásszerkezeti típusok teljes- és félautomatizált változatai 2. GEA

Részletesebben

Megvalósult Intellio megoldások

Megvalósult Intellio megoldások Megvalósult Intellio megoldások IP alapú CCTV rendszerek Magyarországon Rendszer komponensek Az Intellio egy kompakt rendszer Intellio kamerák Intellio szerver(ek) Intellio kliens(ek) Átviteli hálózat

Részletesebben

Építsünk együtt nyílt LoRaWAN hálózatot! HA5DI Béla és HA5PT Tamás 2016 november 12.

Építsünk együtt nyílt LoRaWAN hálózatot! HA5DI Béla és HA5PT Tamás 2016 november 12. Építsünk együtt nyílt LoRaWAN hálózatot! HA5DI Béla és HA5PT Tamás 2016 november 12. http://forum.xham.org/ http://www.ha5hrk.hu/ http://www.chipcad.hu/micromite http://www.chipcad.hu/lora http://chipcad.hu/letoltes/chipcad_iot_szaknap_2016.zip

Részletesebben

Integral IP Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12.

Integral IP Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12. Integral IP Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12. 1 2 Integral IP BX 3 . Integral IP alkalmazások Áttekintés Információ szerzés pl. a tűzjelző központ aktuális állapotának elemzése szervizelés

Részletesebben

IV.4. FELHŐ ALAPÚ BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁSI MÓDSZER ÉS TESZTKÖRNYEZET KIDOLGOZÁSA

IV.4. FELHŐ ALAPÚ BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁSI MÓDSZER ÉS TESZTKÖRNYEZET KIDOLGOZÁSA infokommunikációs technológiák IV.4. FELHŐ ALAPÚ BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁSI MÓDSZER ÉS TESZTKÖRNYEZET KIDOLGOZÁSA BEVEZETÉS Mit jelent, hogy működik a felhő alapú adattárolás? Az adatainkat interneten elérhető

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Rich Internet Applications RIA Vékony-kliens generált (statikus) HTML megjelenítése szerver oldali feldolgozással szinkron oldal megjelenítéssel RIA desktop alkalmazások funkcionalitása

Részletesebben

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk

Részletesebben

Automatizálási platform. Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer

Automatizálási platform. Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer Automatizálási platform Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer A nagy mértékben specializált Modicon TSX Micro sokoldalúságot és igazi szakértelmet nyújt Üdvözöljük a Telemecanique

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 5. Kommunikációs és integrációs technológiák 1 Rendszerek közötti kapcsolatok SAP és nem-sap rendszerek Vállalaton

Részletesebben

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option 92 Integrált Vezérlés S-NET Mini A nagyobb rendszerek esetében az energetikai optimumok, és a felhasználói igények kiszolgálása érdekében ügyeletet. - MST-S3W Zónaszabályzó Gyermek zár beállítási Üzemmód

Részletesebben