CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat)"

Átírás

1 CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat) 1. A Promóció megnevezése: LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció 2. Szervező: City Hitelbróker Kft. (továbbiakban Szervező) székhely: 2233 Ecser, Kálvária utca 38. cégjegyzékszám: adószám: A promóció időtartama: július 31. augusztus 14. ezen belül regisztrációt elfogadunk: augusztus :59 óráig szerződéskötés határideje: augusztus 14. A promóció részletei a weboldalon és az online hirdetésekhez kapcsolódó érkezési kampány weboldalakon érhetők el. 4. A promóció leírása: Az LTPdirekt lakástakarék Tavaszi Promóció során a Google keresőben és számos internetes oldalon, felületen megjelenő LTPdirekt hirdetésre kattintva a látogatók a Szervező promóciós weboldalára érkeznek, melyen lehetőségük nyílik regisztrációra kapcsolati adataik önkéntes megadásával, visszahívást kérniük a Szervező szakértő munkatársaitól, részletes tájékoztatást kapnak a promócióról, termékelőnyökről, linkeket érnek el a részletes feltételekhez, szabályzatokhoz. 5. A promóciós ajándék: A promóciós időszak alatt, naponta az első 10 - a 6. pontban leírt részvételi feltételeknek megfelelő - regisztráló ügyfél, aki a Otthon 10 elnevezésű (10 éves futamidő, Ft-os havi rendszeres megtakarítású) terméket választja és szerződéskötéskor vállalja az első havi betét befizetését, a Szervezőtől ajándékba kap Ft értékben Club Karos Spa üdülési kedvezményre jogosító utalványt. Amennyiben az ügyfél egy második Otthon 10 elnevezésű lakástakarék számlát nyit a promóciós időszak alatt, ez esetben további Ft értékű, azaz összesen Ft értékű Club Karos Spa kedvezményre jogosító utalványt kap ajándékba.

2 A kedvezményre jogosító utalvány a zalakarosi Club Karos Spa szállodáiban használhatók fel, a kiállítástól számított 1 éven belül. A Club Karos Spa****superior (cím: 8749 Zalakaros, Alma utca 3.) az aparthotelben kialakított prémium kategóriás szálláshelyeit kínálja az utalvánnyal rendelkezőknek. Az utalvány értéke levonható a választott üdülés díjából. Az utalványról szóló részletes tájékoztató a kampány oldalon elérhető Utalvány ismertető címszó alatt. 6. Részvételi feltételek A Promócióban az a Felhasználó vehet részt, aki: legalább 18. életévét betöltött devizabelföldi (az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal rendelkezik), cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személy ÉS érvényesen regisztrál, azaz o az online alkalmazás részét képező regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) július 31. augusztus :59 közötti időszakban hiánytalanul megadta a következő, valóságnak megfelelő személyes adatokat: név, cím, születési év, telefonszám, település o az Adatkezelési Tájékoztatót és a Promóciós Szabályzatot elolvastam és elfogadom jelölőnégyzetet bepipálja és ezzel elfogadta jelen Promóció Szabályzatban foglalt feltételeket, azokat maradéktalanul betartja, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatait a Szervező az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott céllal és ideig kezelje. o minden Felhasználó csak egyszer regisztrálhat érvényesen (amennyiben ugyanazon szerződő több kedvezményezett részére is köt külön szerződést, ez esetben az egyéb kedvezményezettek, saját regisztrációs nevükön és egyéb adataikkal tudnak regisztrálni a Promóciós felületen) ÉS a CHB által kijelölt üzletkötővel Otthon 10 módozatú lakáselőtakarékossági szerződéskötési ajánlatot ír alá a regisztrációt követően, legkésőbb augusztus 14.-ig és vállalja a szerződés szerinti első havi betét megfizetését. aki 0%-os vagy 50%-os díjkedvezmény mellett nyit lakáselőtakarékossági számlát A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, üzletkötői, tulajdonosai, vezetői, a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők vagy azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint). 7. Nyertesek kiválasztása Az Otthon10 elnevezésű termékét választó, napi első 10 ügyfél meghatározása a Szervező számítástechnikai rendszerében kerül kiválasztásra automatizált módon, a naplózás által megállapítható regisztrációs időpontok sorrendbe állítása alapján.

3 8. Nyertesek értesítése A Promóció nyerteseit Szervező a nyertesek által regisztrációkor megadott címen egy alkalommal, illetve Szervező üzletkötője telefonon értesít a napi nyerteskiválasztást követő 15. munkanapon belül. 9. A promóciós ajándék utalványok - átadása Az ajándékutalványt az arra jogosult ügyfél a lakáselőtakarékossági ajánlat aláírása és az első havi betét megfizetésekor veheti át a Szervező (CHB) értékesítőjétől személyesen. Az átadást megelőzően az ajándékutalványon található adatok kitöltése szükséges 10. Felelősség kizárása Szervező kizárja felelősségét a Felhasználók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név elírás, cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) eredő, a Felhasználók vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizár minden felelősséget az értesítés során keletkezett károkért és bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Promócióban való részvétel során, továbbá a Promóció és a Promócióra fejlesztett online applikációk esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, és károkért. A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeknél a résztvevő saját címét, és saját személyes adatait adja meg. Amennyiben a regisztráló nem saját adataival regisztrál, a Promócióval kapcsolatos, postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Promóció webes felületén működő Alkalmazások (továbbiakban: Alkalmazások) futási felületén felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek az Alkalmazás működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve az Alkalmazás céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. Az Alkalmazások használatával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet - és adatátviteli -, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik. Az üdülési kedvezményre jogosító utalványok felhasználásával, az utalvány által biztosított kedvezmény tartalmával kapcsolatosan minden felelősséget a Club Karos SPA vállal,

4 minőségi kifogásokat, reklamációt fogad és kezel az mellékelt elérhetőségeken (Tel.: , Általános rendelkezések Amennyiben a Felhasználó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, illetve manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén Szervező az érintett Felhasználót a Promócióból indoklás nélkül kizárhatja, vagy a Felhasználó regisztrációját törölheti. A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Felhasználó a Részvételi Feltételeket annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül. Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Promócióban való részvétel önkéntes. A Nyertesek vállalják, hogy Szervező a nevüket, a nyerés tényét Facebook bejegyzésben, valamint az ltpdirket.hu weboldalon kizárólag a Promócióval kapcsolatban közzétegye. Nyertesek hozzájárulnak a Promóció kapcsán Szervező általi fénykép-, hang-illetve videó felvétel készítéséhez, és azok nyilvánosságra hozatalához, időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélküli, térítésmentes felhasználásához. Nyertesek Szervező kérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik. Szervező a Felhasználónak a Promócióból való kizárását a Promóció bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a tudomására jut. Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítása, illetőleg kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról az alkalmazás felületén és/vagy az LTPdirekt Facebook Oldalán, vagy a weboldalán értesíti a Felhasználókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Felhasználók megtévesztését. 12. Adatvédelem A megadott adatok kezelője a Szervező. Szervező az adatok kezelése során mindvégig betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CX. törvény, évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név -és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CX X. törvény, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató és Jogi Nyilatkozat rendelkezéseit.

5 Ha a Játékos úgy dönt, hogy kivonja magát a Promócióból, szándékát az címen tudja megtenni. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Az üdülési kedvezményre jogosító utalványokon megadott személyes adatokat a Club Karos Spa kezeli az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerint és csak az általa forgalmazott üdülési lehetőségek ügyfélhez történő eljuttatása céljából használja fel, valamint azokat az érintett kérésére azonnal törli az adatbázisából A Szervező adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-79561/2014, NAIH-80087/2014

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

Nagyszínpad Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

Nagyszínpad Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) Nagyszínpad Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A promóció lebonyolításában

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

Élénkítő ajánlat! Promóció Felhasználói feltételek (a továbbiakban: Szabályzat)

Élénkítő ajánlat! Promóció Felhasználói feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) Élénkítő ajánlat! Promóció Felhasználói feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Promóció lebonyolításában

Részletesebben

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére. Nyerőklíma.hu játékszabályzat I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény A Nyerőklíma.hu játékában (továbbiakban: játék) való részvétel ingyenes, és önkéntes, de vásárláshoz és szolgáltatás igénybevételéhez

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata A Metropol 16 elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője és lebonyolítója

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Gyermekek a világban nyereményjáték Játékszabályzat

Gyermekek a világban nyereményjáték Játékszabályzat Gyermekek a világban nyereményjáték Játékszabályzat A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., Cégjegyzékszám: 01-09-729523, a továbbiakban: Szervező), A Myrtis Creative Kft. (telephelye:

Részletesebben