Élénkítő ajánlat! Promóció Felhasználói feltételek (a továbbiakban: Szabályzat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élénkítő ajánlat! Promóció Felhasználói feltételek (a továbbiakban: Szabályzat)"

Átírás

1 Élénkítő ajánlat! Promóció Felhasználói feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszám: Cg A Promóció lebonyolításában együttműködő partner (a továbbiakban: Partner): Mito Social Kft. székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 23. cégjegyzékszám: Cg Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Promócióra hivatkozó A mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett érvényes kondícióit tartalmazó Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény). 2. A Promóció időtartama: A Promóció június :00-tól visszavonásig, de legkésőbb július :00-ig tart. A Promócióban csak a Játékheteken kötött vállalkozói számlacsomag-szerződésekkel lehet részt venni. 1. Játékhét: június : június :00 2. Játékhét: június 22. 8: június :00 3. Játékhét: június 29. 8: július 3. 15:00 4. Játékhét: július 6. 8: július :00 3. Fogalmak Akció: a mikro- és kisvállalati ügyfélkörnek szóló Számlanyitási akció, valamint az Élénkítő ajánlat a Hirdetmény szerint. Facebook Felhasználói Feltételek: a Facebook Inc. által üzemeltetett (www.facebook.com) honlapon található Jogi és Felelősségi Nyilatkozat c. dokumentumban foglalt feltételek. Felhasználó: a Promóció felhasználói feltételeit (4.) teljesítő Facebook felhasználó Játéknap: a Promóció időtartama alatti banki munkanapok (hétfőtől péntekig). Nyertes: A vállalkozói számlacsomag-szerződése után tárgynyereményben részesülő Szerződéskötő. Regisztrált Vállalkozás (továbbiakban: Regisztráció): Az Alkalmazásban a Felhasználó által szolgáltatott adatok alapján az OTP Bank Nyrt. által egyértelműen azonosítható Vállalkozás. Szerződéskötő: az OTP bankfiókban Játéknapon az Akció feltételeit teljesítő vállalkozói számlacsomag-szerződést kötő Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy az egyéni vállalkozó/őstermelő, amennyiben az OTP Bank Facebook Oldalán elérhető Élénkítő ajánlat! Alkalmazásban történt Regisztrációja megelőzte a szerződéskötést. Vállalkozás: Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó / őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő.

2 4. Az alkalmazás Szervező az OTP Bank Facebook Oldalán Élénkítő ajánlat! menüpont alatt elérhető alkalmazásban (továbbiakban: Alkalmazás) Élénkítő ajánlat! néven Promóciót hirdet. Az Alkalmazásban elérhető regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) egy Vállalkozás adatait megadó és a Szabályzatot elfogadó a Vállalkozással tulajdonosi jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló Felhasználók amennyiben teljesítik az 5. pontban meghatározott felhasználói feltételeket - az Alkalmazásban Regisztrációt hozhatnak létre. 5. Felhasználói feltételek Regisztrációt az a Felhasználó hozhat létre aki: engedélyezte az Alkalmazást, azaz hozzájárulását adta, hogy egyedi Facebook azonosítóját, teljes nevét és a Facebook regisztrációhoz tartozó címét az Alkalmazás eltárolja, az elfogadom a Szabályzatot checkbox bejelölésével elfogadta a Szabályzatot és önkéntes beleegyezését adta adatai kezeléséhez, és az Alkalmazás részét képező Adatlapot egy Vállalkozásra vonatkozóan teljes körűen kitöltötte. egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő esetén a Hozzájárulok, hogy a Promóció során megadott adataimat az OTP Bank marketing célú megkeresésekhez felhasználja checkbox bejelölésével hozzájárult személyes adatainak marketing célú megkeresésekhez történő felhasználásához A Promócióban minden Felhasználó csak egy érvényes Regisztrációt hozhat létre. Egy érvényes vállalkozói adószámhoz csak egy Regisztráció tartozhat. Egy Regisztrációval a Szerződéskötő maximum egy tárgynyereményben részesülhet. 6. A Promóció leírása A Felhasználó az Alkalmazás felületén az Adatlap kitöltésével és a Szabályzat, valamint az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő esetén a Tájékoztató a marketingcélú adatkezelésről című dokumentum egyidejű elfogadásával regisztrálhat Vállalkozást a Promócióban való részvételre. Az Alkalmazásban történt Regisztráció alapján a Vállalkozás Szerződéskötője a 7. pontban meghatározottak szerint tárgynyereményben részesülhet. A tárgynyereményre való jogosultság megállapítása utólagos ellenőrzés során történik, a Szerződéskötőnek a Regisztrációt a bankfiókban nem szükséges igazolnia. A tárgynyeremények korlátozott számban érhetőek el. Játéknaponként legfeljebb 5 db, összesen a Promóció időtartama alatt legfeljebb 100 db tárgynyeremény kerül utólag kiosztásra. Tárgynyereményben az adott Játéknapon az az első 5 vállalkozói számlacsomag-szerződést kötő Szerződéskötő részesül, aki a szerződéskötést megelőzően Regisztrációval rendelkezik. 7. Tárgynyereményben részesülők kiválasztása

3 A tárgynyeremény utólag azon Szerződéskötők számára kerülhet átadásra, akik az adott Játéknapon az első 5 között kötötték számlacsomag-szerződésüket és az ellenőrzés alapján azt megelőzően létrehozott Regisztrációval rendelkeznek. Szerződéskötő elfogadja, hogy a szerződéskötések sorrendjének meghatározásakor a szerződés megkötésének OTP Bank Nyrt. számítástechnikai rendszerében nyilvántartott rögzítési időpontja (dátum, óra, perc, másodperc) irányadó. 8. Nyertesek értesítése, tárgynyeremények átvétele Tárgynyeremény: Játéknaponként 5 db Nespresso Inissia típusú kávégép A Szervező a Promóciós ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a Promóciós ajándék forgalmazójával, gyártójával, illetve a szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Szintén nem alapoz meg semminemű igényérvényesítést a Szervezővel szemben az, ha a Nyertes egyébként nem elégedett a Promóciós ajándékkal. Promóciós ajándék készpénzre nem váltható át. A 7. pontban meghatározott Nyerteseket Szervező az Adatlapon szereplő címen és telefonszámon keresztül értesíti, legkésőbb a Promóció lezárását követő 45 munkanapon belül. Bővebb információt a tárgynyeremény átadásával kapcsolatban Szervező az értesítés során szolgáltat a Nyertesnek. A nyeremény kézbesítésének feltétele, hogy Nyertes a következő személyes adatait a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékű adatkezelés céljából Szervező részére önkéntesen átadja: név anyja neve lakcíme születési helye és ideje társadalombiztosító azonosító száma adóazonosító jel Szervező az alábbi esetekben fenntartja a jogot új Nyertes választására: - amennyiben háromszori próbálkozás után nem sikerül telefonon elérni a Nyertest, és/vagy - a Nyertes nem járul hozzá a 8. pontban meghatározott önkéntes adatszolgáltatáshoz, és/vagy - amennyiben Nyertes nem működik együtt a nyeremény átadása kapcsán. Új Nyertes választására a Promóció feltételeit teljesítő, adott Játéknapon a 7. pontban meghatározott Nyertesek után, a szerződéskötés időbeli sorrendjét tekintve legkorábban Szerződéskötők közül kerül sor. A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a tárgynyeremény átvételekor az általa megadott személyes adatok valódisága a személyazonosításra szolgáló okmányain szereplő adatok összevetésével ellenőrzésre kerüljön. Ha a Nyertessel a megadott telefonszámon az egyeztetés nem lehetséges, és így a tárgynyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem felelős.

4 9. Általános rendelkezések Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy Nyertes bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező Nyertest a Promócióból kizárhatja. Szervező továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a Nyertest a Promócióból egyéb, a Szabályzat feltételeinek való megfelelésen kívül eső okból indoklás nélkül kizárja. A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Felhasználási Feltételeket és azokat kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Felhasználó a Szabályzatban rögzített Felhasználási Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül. A Szabályzatot és a Hirdetményt a Szervező és a Partner a internet címen teszi közzé. A Szervező és a Partner a Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat és a Hirdetmény előbbiek szerinti folyamatos elérhetőségét. A tárgynyereményt Szervező biztosítja, és a tárgynyeremény után esedékes adó- és járulékterheket, valamint az átadással összefüggésben ésszerűen felmerülő költségeket Szervező fizeti meg. A tárgynyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik. Szervező kizárja felelősségét a Felhasználók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Felhasználók és Nyertesek tudomásul veszik, hogy az Alkalmazás használata és a Promócióban való részvétel önkéntes. A tárgynyeremény átvételével Nyertes vállalja, hogy a Szervező a Vállalkozás nevét kizárólag a Promóció kapcsán közzétegye. Szervező és Partner a rajta kívül álló okból bekövetkező, az Alkalmazás futási felületén (Facebook) felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek az Alkalmazás működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve az Alkalmazás céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. Az Alkalmazás engedélyezésével Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Partneren kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Partner az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik. Felhasználók csak Facebook Felhasználói Feltételeknek megfelelő Facebook profillal hozhatnak létre érvényes Regisztrációt. Szervező és Partner a Felhasználó által a Vállalkozásra vonatkozóan megadott adatok valódiságáért nem felelnek és kizárják minden felelősségüket arra az esetre, ha Felhasználó olyan vállalkozást regisztrál, amellyel nincs tulajdonosi jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban. A Szervező és Partner fenntartják a jogot, hogy manipuláció, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, és az érintett Regisztrációkat részben vagy egészben töröljék.

5 Szervező a Felhasználónak, vagy Nyertesnek a Promócióból való kizárását a Promóció bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a tudomására jut. Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítása, illetőleg kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról az alkalmazás felületén és/vagy az OTP Bank Facebook Oldalán posztban, vagy kommentben értesíti a Felhasználókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Felhasználók megtévesztését. Ez a promóció független a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja és nem vesz részt benne, a Promóciót kizárólag a Szervező és Partner indítja. 10. Adatvédelem és adatkezelés A Promócióban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Partner és Szervező a Felhasználók ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Promóció során szolgáltatott személyes adatok megismerésére kizárólag Szervező és Partner jogosultak. Az OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő a részvételi feltételek ellenőrzését végzi el. Az adatokat a Mito Social Kft. mint adatfeldolgozó dolgozza fel. A Promócióban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező és Partner a Felhasználók ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Promóció során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partner a Felhasználóknak a Szabályzat elfogadásával adott felhatalmazása alapján abból a célból kezelik és dolgozzák fel: hogy a Promóció Nyerteseit megállapítsák, értesítsék, a Promóciós ajándékokat átadják, valamint a Tájékoztató a marketing célú adatkezelésről című dokumentumban foglaltak alapján közvetlen reklámcélú megkeresést küldjenek részükre Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) bejelentésre került. Az adatkezelés NAIH által kiadott azonosító száma: NAIH-79272/2014. A Felhasználók az elfogadom a Felhasználási Feltételeket checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a Szervező és Partner (adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, valamint Partner a Promócióval kapcsolatban december 31-ig kezeli Felhasználók jelen Promóció során megadott adatait, ezen időpont után az adatok törlésre kerülnek. Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatai törlését, zárolását és helyesbítését. 11. Jogorvoslati lehetőségek Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőnél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6 Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 12. Kizárt személyek A Promóciót OTP Bank Nyrt. szervezi. Partner a Mito Social Kft. A Promócióban nem részesülhetnek tárgynyereményben a Szervező munkavállalói és Partner azon szervezeti egységeiben dolgozó munkavállalói, amelyek a Promóció megszervezésében közreműködtek, a Szervező és Partner a Promócióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Promóció marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerint. Budapest, június 15. OTP Bank Nyrt.

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére. Nyerőklíma.hu játékszabályzat I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény A Nyerőklíma.hu játékában (továbbiakban: játék) való részvétel ingyenes, és önkéntes, de vásárláshoz és szolgáltatás igénybevételéhez

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 041585 A nyereményjáték lebonyolításában

Részletesebben

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA WHIRLPOOL MAGYARORSZÁG KFT. WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA A DIRECT COOLING ÉS STOPFROST WHIRLPOOL MODELLEK KOMPRESSZORÁRA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, REGISZTRÁCIÓS

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Viasat Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben