A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés"

Átírás

1 A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés Turizmus rendszere előadás 8. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató

2 Jövőkép Észak-Magyarország turisztikai régió A régió Magyarország határozott arculattal, sokoldalú kínálattal rendelkező, célpiacain ismert és elismert, az ország második leglátogatottabb régiója. A régió turizmusában domináns szerepet (70%) a belföldi turizmus játszik, ugyanakkor jelentősen nő nemzetközi ismertsége, láthatósága, s egyre erősödik a külföldi turisták régiókötődése. A turizmus fejlődése a természeti adottságok mellett a történelmi, kulturális értékekre épül, a turisták igényeihez illeszkedő, korszerű turisztikai termékkínálattal. Vezető termékei az egészség- és kulturális turizmus, valamint a bor- és gasztronómia, az aktív-, öko- és falusi turizmus, melynek régión belüli meghatározó desztinációi Eger, Miskolc, a világörökség helyszíneként Hollókő, Aggtelek és a Tokaji Borvidék, valamint a Tisza és a Tiszató. A turizmus infrastrukturális és szolgáltatási feltételei nemzetközi színvonalúakká válnak, megvalósul a régió légi-, a gyorsvasúti közlekedési kapcsolódása, melyhez az autópályák mellett a jó minőségű belső közút- és kerékpárút-hálózat társul. A régió fejlődése kikényszerítette nemcsak a közlekedési, hanem a városrendezési, városépítészeti, településképi, s benne a parkolási rendszerek fejlesztését is. A turizmus-rendszere a közösségi és a vállalkozói szféra együttműködésére épül, jól koordináltak az ágazat klaszterei, hálózatai, melyek számos régión kívüli szállal rendelkeznek. A turizmus terén, szorosan kapcsolódva a szabadidő-gazdaság további elemeihez jelentős beruházások, új egyedi, nagyhatású turisztikai attrakciók valósultak meg, ami a nemzetközi és a helyi vállalkozói, befektetői tőke jelentős bizalmát, pozitív megítélését tükrözi vissza. Jól működő intézményrendszer és több szinten is hatékony desztináció-menedzsment jellemzi. A régió egészét átfogó, korszerű info-kommunikációs bázisra épülő közösségi információs, kommunikációs és értékesítési rendszer segíti a vállalkozásokat. A turizmus sikeres, versenyképes gazdasági ágként, a régió GDP-jének több mint 10%-át termelő, jó jövedelmezőségű, az innovációs lehetőségeket kihasználó, a tudásalapú gazdasági fejlesztéshez igazodó, a fenntarthatóság kritériumainak megfelelően fejlődő szektor. A turizmus kedvező gazdasági eredményessége mellett, az értékek-értékrendek tudatosulásával kibontakoznak pozitív társadalmi hatásai a hagyományőrzés, a helyi lokálpatriotizmus, identitás-tudat erősítése, a helyi közösségek fejlesztése, a települések építészeti, táji környezetének megóvása, fejlesztése révén. A régió lakossága nagyszámban érintett a turizmusban, a szolgáltatásban résztvevőket vendégszeretet, szaktudás és a szükséges nyelvismeret egyaránt jellemzi. Mindezek eredményeként a turizmus hatékonyan járul hozzá a régió lakossága életminőségének javulásához, mint a regionális fejlesztés alapvető feladatának teljesítéséhez. 2

3 Célrendszer A lakosság életminőségének javítása Alapcél A turizmus gazdasági, társadalmi, ökológiai hatásainak optimalizálása Fő cél Versenyképesség javítása Szakmai cél A turistafogadás feltételeinek javítása Versenyképes turisztikai termékkínálat Hatékony regionális desztináció-menedzs. Eszközcél ok funkcionű lisintézkedé sek- Kapcsolódó infrastrukturális feltételek javítása Szakképzettség javítása Hatékony, sikeres vállalkozások - Turisztikai k+f - turisztikai beruházások - turisztikai rendezvények - turisztikai tanácsadó, üzleti szolgáltatások Kooperatív turizmusmarketing, értékesítés Klaszterek-hálózatok kooperációk fejlesztése Régión, határon átnyúló együttműködések Ismertség, imázsjavítás A turizmus társadalmi, politikai támogatottságának növelése Minőség és fenntarthatóság megteremtése a turizmusfejlesztésben 3

4 A turizmusfejlesztési stratégia termék- és területi prioritásai Funkcionális fejlesztési prioritások: - infrastrukturális háttér, közlekedésfejlesztés, IT fejlesztés, - szálláshelyfejlesztés, - turisztikai k+f, - turisztikai attrakciók, beruházások, - turisztikai rendezvények, - turisztikai tanácsadás és üzleti szolgáltatás, - szakképzés fejlesztése, - turisztikai klaszterek, - turisztikai szak- és felsőfokúképzés, - kooperáció, klaszterek, - turisztikai marketing, Turisztikai termékprioritások: 1. Egészség-, kulturális turizmus 2. Bor- és gasztronómia, aktív-, falusi-, öko-turizmus (Tematikus utak) Területi prioritások: Eger Miskolc-Bükk Mátra-Gyöngyös Világörökség helyszínek és térségei (Hollókő-Szécsény-Ipolytarnóc, Tokaj- Zemplén, Aggtelek-Cserehát) 4

5 Stratégiai program-kocka Egészségturizmus Kulturális turizmus Aktív-turizmus Bor-gasztronómia Falusi turizmus Öko-turizmus Tematikus utak Eger és térsége Miskolc-Bükk Tokaj-Zemplén Mátra-Gyöngyös Aggtelek és térsége Szécsény-Hollókő -Ipolytarnóc Hatékony desztinációmendzsment Versenyképes kínálat Turizmusfogadás feltételeinek 5

6 1. Komplex közösségi forrásokkal támogatott fejlesztési program megvalósítása indokolt a tervezési időszakban: az egészségturizmus és a kulturális turizmus terén. 2. Kiemelt turizmusfejlesztési területnek jelöljük meg: a bor és gasztronómia, az aktív-, az öko- és a falusi turizmust, mely területeken megvalósuló funkcionális fejlesztések közösségi forrásokkal történő támogatása különösen eredményes lehet. 3. A horizontális termékprioritások között kiemelten fontosnak ítéljük a tematikus utakat, a különböző terméktémákra felfűzött kínálatot, mely sajátos, izgalmas, komplexebb, multi-termék jellegű, jól értékesíthető kínálat kialakítását eredményezheti. 6

7 A régió turizmus-stratégiájának menedzsment keretei ÉM-RMI = regionális desztináció-menedzsment szervezet Eger - desztináció-menedzsment szervezete Egészségtur. klaszter Miskolc- Bükk desztinációmenedzsment szervezete Tokaj-Zemplén desztinációmenedzsment szervezete Aggtelek-desztináció-menedzsment szervezete Termék és területi elvű turisz-tikai klaszterek együttműködő turisztikai hálózatok Hollókő-Széchény-Ipolytarnóc desztináció-menedzsment szervezete Kulturális tur. klaszter Gyöngyös-Mátra menedzsment szervezete 7

8 DESZTINÁCIÓMENEDZSMENT egy adott földrajzi területen található vonzerők moduláris (szabadon kombinálható) termékké alakításának, hálózatba szervezésének, a termékek desztinációba ágyazott piac- és versenyképessége megteremtésének és értékesítésének folyamatát értjük, melynek célja a fenntartható fejlődés megőrzése mellett a turisztikai piaci siker elérésével, a földrajzi terület fejlődésének, az ott élők jólétének növelése. A JÓ GAZDA A TURIZMUS KÖZÖSSÉGI SZINTJE Kifelé: COOPETITION együttműködve versenyezni Márkaépítés értékesítéskommunikáció Befelé: fejlesztéskoordináció belső identitás - versenysemlegesség 8

9 DM-rendszer elvi-szemléleti kérdései a desztináció-menedzsment a turizmus sajátos közösségi (a kormányzati, önkormányzati és vállalkozói szféra együttműködésére épülő) szintje, magatartási alapelve a COOPETITION együttműködve versenyezni hiszen vertikálisan együttműködünk, horizontálisan versenyzünk egymással, a desztináción belül fejlesztéskoordináció megvalósítása a belső identitás megteremtése a desztináción belüli vállalkozások irányába a közösségi szféra versenysemlegességének biztosításával, a DM rendszer nem a területfejlesztési, ágazatfejlesztési intézmények helyett, hanem azok segítésére jön létre, a DM rendszere az alulról építkezés, s a felülről épülő támogatás együttes érvényesülésével kell, hogy kialakuljon az országban, DM elsősorban ott építhető, ahol márka építhető desztináció-menedzsmentre különösen ott van szükség, ahol a fogadóterület egy komplex, - adott esetben sok termékből álló - sajátos termékként, s fizikai és szociokulturális entitásként jelenik meg. a desztinációmenedzsment központi eleme = márkaépítés, a márka jelentősége desztinációk esetében eddig elhanyagolt volt Magyarországon, ezért az eddigi próbálkozások többnyire esetlegesek voltak, a márkaépítés a desztinációmarketing feladata. Az eddig végzett turisztikai marketingtevékenység lényegében nem változik, a változás lényege a marketing fókuszában van, ez pedig az egységes desztináció-márka építés, a turisztikai termékmárka(k) és a desztináció-márka összhangjának megteremtése. A desztináció-menedzsment tevékenysége lényege: Tervezés, stratégia és fejlesztés támogatása Kooperáció szervezése - koordináció Marketingfunkciók nyújtása (kutatás, termékfejlesztés támogatása, értékesítés, kommunikáció) A DM-szervezet tehát piac- és marketingorientált vezetést kell, hogy megvalósítson. A DM-szervezet nem csak pénzköltő, hanem pénzkereső is kell, hogy legyen, hiszen szolgáltatásaival értéket nyújt a vállalkozások számára. 9

10 Hol csináljunk desztináció-menedzsmentet? - A desztinációmenedzsment szintjei Szakmai szervezetek Országos DMSZ Regionális DM szervezetek Állami és közszféra Országos Regionális Megyei Települési Térségi DM szervezetek Helyi DM szervezetek Turisztikai termékklaszter hálózat Turisztikai vállalkozások Civil szervezetek Egyéb aktorok A desztináció-menedzsment rendszer alapvetően az érintettek önszervezésére kell épüljön, de ne legyen kampányszerű, teljesen spontán, ne legyen pályázati pénzszerzés-orientált, hanem a szakmai elvekre, megalapozottan kialakított hatékony fejlesztési folyamat. A desztináció-menedzsment rendszer kialakítása a szakmai önszerveződés és az irányított, támogatott, szervezett folyamat párhuzamos megvalósításával történhet. 10

11 DM-szervezet általános modellje A turisztikai desztináció kínálati alapelemei: Imázs Attrakciók Kényelmi tényezők Ár Elérhetőség DM-szervezet Vezetni és koordinálni Marketing: Megnyerni, megszerezni a látogatókat Szolgáltatás a helyszínen Meghaladni az elvárásokat Elégedettséget elérni. Alkalmas környezet megteremtése, befolyásolása Politika, törvénykezés, szabályozás, adózás

12 Desztinációmenedzsment központi eleme = márkaépítés A desztináció-menedzsment központi eleme a desztináció, mint márka. A márka jelentősége desztinációk esetében eddig elhanyagolt volt Magyarországon, ezért az eddigi próbálkozások többnyire esetlegesek voltak. Márkaépítés a desztinációmarketing feladata. Az eddig végzett turisztikai marketingtevékenység lényegében nem változik, a változás lényege a marketing fókuszában van, ez pedig az egységes desztináció-márka építés. Termékmárka Desztináció-márka 12

13 Márkaépítés Jelenlét: a márka ismertségének megteremtése Relevancia: Megfelelő márkaígéret kialakítása Teljesítés: Az ígéret beváltása Előny: Differenciálás a versenytársakhoz képest Kötődés: Lojalitás kialakítása 13

14 MÁRKAÉPÍTÉS LÉPÉSEI STRATÉGIAI MÁRKAELEMZÉS Vevőelemzés Versenytárselemzés Saját helyzet elemzése MÁRKAIDENTITÁS FELÉPÍTÉSE Márka, mint termék Márka, mint szervezet Márka, mint személyiség Márka, mint szimbólum MÁRKAKOMMUNIKÁCIÓ Értékajánlat Hihetőség Márka-vevő kapcsolat 14

15 Márkaépítés elemei A paritásos elemek olyan asszociációk, amelyek a márka szempontjából nem feltétlenül egyediek és más márkához is kapcsolódhatnak. Ezek az asszociációk lehetnek kategória- és versenyképességi asszociációk. A kategória asszociációk azok, amelyeket a fogyasztók a hiteles ajánlathoz alapvetőnek tartanak, vagyis a márkaválasztás szükséges, de nem elégséges feltételei. A versenyképességi asszociációk célja, hogy a versenytársak differenciáló elemeinek hatását kioltsa. A differenciáló elemek olyan tulajdonságok vagy előnyök, amelyeket a fogyasztók határozottan kapcsolnak össze a márkával, pozitívan értékelnek és úgy vélik, a rivális márkák nem tudják ugyanezt nyújtani. A differenciáló elemeket alkotó erős, kedvező és egyedi márkaasszociációk bármely tulajdonságra vagy előnyre támaszkodhatnak. A paritásos elemek esetében elegendő, ha a fogyasztó megfelelőnek ítéli a márkát, beleesik az elfogadási tartományába, differenciáló elemek esetében azonban a márkának egyértelműen jobbnak kell lennie. 15

16 Pozícionálás (STP) Vevői (cél)szegmensek igényeinek megfelelni Versenytárstól megkülönböztetni (USP) Nem elég jónak lenni, másnak kell lenni. 16

17 Helyi desztináció-menedzsment Egy adott település vagy kistérség turizmusával kapcsolatos teendőit a helyi desztináció menedzsment szervezet (hdmsz) látja el amely lehet települési, kistérségi vagy egyéb önkormányzati társulás, meghatározó turisztikai vállalkozás, turisztikai szereplő, az adott település, térség turizmusfejlesztésében érdekelt vezető személyiség által indukált kezdeményezés. Együttműködés kialakítása a helyi és kistérségi önkormányzatokkal, Javaslatok készítése a turizmust érintő fejlesztések megvalósítására, Együttműködés a Térségi DMSZ-el /Tourinform, Touroperátor/, Turisztikai szolgáltatók felkutatása, A beutazó turizmus megismertetése, népszerűsítése a lakosság körében, Szolgáltatási listakészítés, rendszerbe foglalása, fogadási szint megállapítása, Kínálatteremtés, folyamatos karbantartás, turisztikai civilszervezet létrehozása /települési, kistérségi/, Az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése, ezek továbbítása a Térségi DMSZ-hez, Program csomagok megvalósításhoz közreműködők szervezése, Az értékesítést elősegítő marketing munka megalapozása, A kistérség települései között turisztikai (projekt) szakmai társulások szervezése a beutazás lebonyolítására, Pályázati lehetőségek felkutatása, ezek megismertetése a helyi turisztikai szolgáltatókkal, Társulás megteremtése a vendégfogadást népszerűsítő marketing, pr eszközök, honlap, szórólapok, prospektusok stb. kiadásához, Szakmai képzések szervezése azon vállalkozások munkatársainak, akik részt vesznek a turizmus ágazatban. 17

18 Térségi desztináció-menedzsment Turisztikai tervezés, érdekérvényesítés Turizmusmarketing - márkaépítés - piacelemzés, kutatás - térségi termékfejlesztés - termék-értékesítés - integrált kommunikáció - ellenőrzés, kontrolling Tourinform Közreműködés a térségi turizmusfejlesztési koncepció, stratégia, program kialakításában, a turisztikai prioritások képviselete a térségfejlesztésben Térségi turisztikai érdekérvényesítés, szakmai lobbi-tevékenység támogatása Szakmai kooperációkészség fejlesztése, koordinációs mechanizmusok kialakítása Térségi termék- és programfejlesztés, helyi projektek menedzselése Turizmus marketing - Térségi márkaépítés Piac-elemzés, kutatás és marketingstratégiai tervezés, pozícionálás Kifejlesztett termékek kondícióinak, feltételeinek kialakítása Saját turisztikai termékek értékesítése, kooperatív értékesítés közvetlen és közvetett csatornákon (touroperátor) integrált térségi, közösségi turisztikai marketingkommunikáció tervezése, realizálása, ellenőrzése. Tourinform tevékenység támogatása, koordinálása a térségben 18

19 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV TERVEZÉS: Fejlesztési koncepció, stratégia, program készítés támogatása Szakmai érdekérvényesítés Kooperációs mechanizmusok kialakítása (fórumok, bizottságok, stb.) PIACELEMZÉS - PIACKUTATÁS Külső környezet-elemzése Közvetlen piac elemzése A keresletelemzés, célcsoport meghatározása, Versenytárselemzés, A kínálat elemzése, A piac változásainak figyelése,beszerzési, beszállítói piac elemzése A saját termék siker ellenőrzése, elégededettség-kutatás, kontrolling MARKETING INFORMÁCIÓS ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA TERMÉKFEJLESZTÉS Az igények, a kereslet felmérése A kínálat, konkrét kínálati elemek kialakítása, bővítése Meglévő termék-elemek összekapcsolása kínálattá Sajáttermék fejlesztés utazásszervezők részére AZ ELADÁS, ÉRTÉKESÍTÉS Tervezés, célcsoport akvizíciós munka Szakvásár, Kínálat prezentáció honlap / turisztikai portál kialakítás Nagykereskedelmi értékesítés Study tour előkészítés, lebonyolítás Elektronikus értékesítés TOUROPERÁTOR TURISZTIKAI SZOLGÁTATÁSOK Szolgáltatások beszerzése, árualap megteremtése Bizalmas Tarifa készítés Saját komplex turisztikai termékek értékesítése, forfait utak szervezése Nagykereskedelmi értékesítés SZOBAFOGLALÁS nyilvántartások elkészítése, csatlakozás foglalási rendszerhez, kontingens KONGRESSZUS, KONFERENCIA Rendezvények előkészítése, helyszínek foglalása, előadó termek bérlése Rendezvény tanácsadás Aktív kapcsolat folyamatos építése potenciális megrendelőkkel Idegenvezetés, transzfer, mint kiegészítő szolgáltatás INTEGRÁLT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ Reklám - tervkészítés, fejlesztés, megvalósítás, figyelés SP (Sales Promotion) akciók, kampányok realizálása PR tevékenység (belső külső) Személyes kommunikáció Marketing eszközök tervezése, realiálása (pl.) TOURINFORM - INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

20 Regionális desztináció-menedzsment szervezete (RDMSZ) Legcélszerűbben az ÉM-RMI átalakításával, tevékenységeinek megosztásával, feladatainak bővítésével, a már működő közhasznú társaság átalakításával hozható létre a regionális desztináció menedzsment szervezete. Alapítói, tulajdonosai: a Regionális Terület Fejlesztési Tanács, Megyei Jogú városok, Megyei Önkormányzatok, Kereskedelmi és Iparkamarák, Szakmai Szövetségek. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a későbbiekben a tulajdonosi kör bővülhessen, illetve a pártoló, szakmai tagsági rendszer is kialakuljon a különböző szakmai, civil szervezetek, vállalkozások közvetlen érdekeltségének, együttműködési készségének növelése érdekében. Turisztikai K+F Klaszterek, hálózatok szervezése Stratégiai tervezés, érdekérvényesítés Regionális desztinációmenedzsment szervezet funkciói Piacelemzé s-kutatás MIR Integrált marketingkommunikác ió Szolgáltatá s nyújtása Minőség ellenőrzése, akkreditáci ó Termékfejlesztés, értékesítés, (touroperato r) 20

21 Klaszterek képződése, bevonása a desztinációs szervezetekbe A DM-szervezet kell, hogy kapcsolódjon, s ösztönözze a vállalkozások, közvetlen piaci és kapcsolódó szakmai szereplők klaszter típusú együttműködését, melyek a vállalkozások, non-business szervezetek (kulturális, tudományos, képzési stb.) kooperációjának kereteit adják, a turizmusfejlesztés, a turisztikai innovációk fő mozgatói a közös érdekek mentén. kell, hogy kapcsolódjon, s ösztönözze a vállalkozások, közvetlen piaci és kapcsolódó szakmai szereplők klaszter típusú együttműködését, melyek a vállalkozások, non-business szervezetek (kulturális, tudományos, képzési stb.) kooperációjának kereteit adják, a turizmusfejlesztés, a turisztikai innovációk fő mozgatói a közös érdekek mentén. A termékelven alakítható turisztikai klaszterek és hálózatok. Marketingtevékenység: egységes arculati kézikönyv elkészíttetése, kiadványok készítése (pl. tematikus programcsomagok), Részvétel a vonzerőleltár folyamatos frissítésében, Minősítési rendszer kidolgozása (védjegy), Marketingkutatások (adatgyűjtés, feldolgozás, a térségbe érkező vendégekről, felmérések készítése), Közös beszerzések koordinálása, Képzési igények felmérése, oktatások, tanfolyamok megszervezése, workshopok, tanulmányutak szervezése, A regionális szinten elszórtan elhelyezkedő kisebb vonzerőket egységes attrakcióvá, komplex termékké fejlesztése Turisztikai honlap(ok) készítése és aktualizálása A pályázati rendszerekben való közreműködés Minőségi standardok felállítása, minőségbiztosítás Hálózatépítés, együttműködések erősítése 21

22 Köszönöm a figyelmet!

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 16. évfolyam 2008/1. szám HAZÁNKBAN TARTOTTÁK A III. NEMZETKÖZI EUROGITES FALUSI TURIZMUS KONFERENCIÁT A kiadvány a

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Merre tovább az idegenforgalomban? Felmérés a Tokaj-Zemplén-Abaúj térség turisztikai szolgáltatói körében

Merre tovább az idegenforgalomban? Felmérés a Tokaj-Zemplén-Abaúj térség turisztikai szolgáltatói körében Merre tovább az idegenforgalomban? Felmérés a Tokaj-Zemplén-Abaúj térség turisztikai szolgáltatói körében 2012 1 2011 végén, 2012 elején 4 helyi desztinációban végeztünk kérdőíves felmérést a turisztikai

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben