Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak"

Átírás

1 Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 1

2 Fogalmak tartalomjegyzéke Adós... 6 Adóstárs... 6 Akadálymentes kommunikáció... 6 Albetétesítés... 6 Állami kezességvállalás... 6 Annuitás... 6 Árbevétel... 6 ÁSZF (Általános Szerződési Feltétel) / ÁSZSZ (Általános Szerződési Szabály)... 6 Árfolyamkockázat... 7 Áru... 7 Áruhitel... 7 Átutalás... 7 ATM... 7 Banki munkanap... 7 BÁT... 7 Bázispont... 7 Belföldi fizetési forgalom... 7 Beruházás... 8 Beszedés... 8 Betét... 8 Betét feltörés... 8 Betét futamideje... 8 Betétgyűjtés... 8 Betéti kamat... 8 Betéti kártya (debit card)... 8 Betéti okirat... 8 Bevétel... 9 BÉT... 9 BIC kód... 9 BISZ Központi Hitelinformációs Zrt Biztosíték... 9 Bővítés... 9 BUBOR... 9 Cash-Flow... 9 Cenzúra döntés... 9 Credit Reference Pozitív adóslista De minimis szabály Deviza Deviza-alapú hitel Devizabetét Devizahitel Deviza kockázat - árfolyamkockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) EGT-állam EGT-n belüli fizetési művelet Egyedi azonosító Egyedi kamat Elektronikus aláírás Elektronikus dokumentum Elektronikus út Elidegenítési és terhelési tilalom Előleg Előtörlesztés Eltartottak Emeletráépítés Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 2

3 Esedékesség esedékesség napja EURIBOR (EURO LIBOR) Élettárs Építő vagy építtető Építési napló Értékbecslés Értékcsökkenés (amortizáció) Értéknap Éven belüli kölcsön Éven túli kölcsön Faktoring Fedezet Fedezetcsere Fizetési megbízás Fizetési művelet Fizetési számla Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Fizető fél Foglalkoztatásra irányuló jogviszony Foglaló Fogyasztó / lakosság Fogyasztási kölcsön Fogyasztó által fizetendő teljes összeg Folyósítási díj / - jutalék Folyósítás napja lehívás napja Forgóeszköz Forrásköltség Futamidő Gazdasági erőfölény Gazdálkodó szervezet Gazdasági társaság Gépjármű piaci értéke GIRO Gyártó Használatbavételi engedély Használt lakás Hitel Hitelbírálat / Hitel előkészítés Hitelbírálati / hitelelőkészítési díj Hitelbiztosítéki érték Hiteldíj Hitelezhetőségi limit Hitelező Hitelnyújtó Hitelesítés Hitelfedezeti életbiztosítás Hitel / fedezet arány Hitelkamat Hitelkártya (credit card) Hitelközvetítő Hitel (hitelkeret) lejárata Hitel összege (hitelkeret) Hitelreferencia szolgáltatás Hitelszerződés Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hiteltermék Hiteltúllépés Hirdetmény IBAN Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 3

4 Ingatlan forgalmi értéke Innováció Jegybanki alapkamat Jelzálog Jelzálogbank Jelzáloghitel Jövedelem Kamat Kamatkockázat Kamatláb Kamatfelár Kamatperiódus Kamatfizetési nap Kamattámogatás Kapcsolt hitelszerződés Kedvezményezett Kereskedelmi kommunikáció Keretszerződés Kezelési költség Késedelmi kamat Késedelmes tétel Készfizető kezes Készlet Készpénzátutalás Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Közeli hozzátartozók-hozzátartozók Közhiteles nyilvántartás Központi Hitelinformációs Rendszer - KHR Kockázati felár Kockázati tőke Korszerűsítés Kölcsön Kölcsönfolyósítás Kölcsönszerződés Kölcsön futamideje Kölcsön lejárata Költség Kötvénykibocsátás Közjegyzői díj Közjegyzői okirat Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés Lakáscélú jelzáloghitel Lekötött betétszámla Lejárat napja LIBOR Magatartási Kódex Mikrovállalkozás MTB Alapkamat Magyarország Országkockázati Felár ( MOF ) Munkanap záró időpontja Opciós jog Opciós érték Opciós szerződés Óvadék Önerő Papíralapú fizetési megbízás Pénz Pénzforgalmi intézmény Pénzforgalmi jelzőszám Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 4

5 Pénzforgalmi számla Pénzforgalmi szolgáltatás Pénzforgalmi szolgáltató Pénzügyi intézmény Pénzügyi lízing PIN kód POS terminál Rendelkezésre jogosult Rendelkezésre tartási idő Referencia-árfolyam Referencia-kamatláb Rögzített hitelkamat Saját erő Sávos betéti kamat Sorbaállítás Swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet S.W.I.F.T Számlatulajdonos Százalékpont Személy Szerződésmódosítási díj Tartós adathordozó Távközlő eszköz Teljes Hiteldíj Mutató (THM) Teljes hiteldíj Terhelési nap Tetőtér beépítés Tőketartozás Törlesztő részlet Tulajdoni lap Tulajdonjog fenntartása Türelmi idő Ügyfél Ügyfélszerződés Ügyleti év Üzletszabályzat Üzleti terv Vagyonbiztosítás Valuta Vállalkozás Változó hitelkamat Változó kamatozás Vezető tisztségviselő Végrehajtási jog Végtörlesztés VIBER Visszatartott levelezés Zálogjog Zálogjogosult Zálogkötelezett Zárolás Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 5

6 Adós Az (a személy) ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerződés szerint visszafizetni köteles. Adóstárs Az (a személy), aki a hitel / kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal. A hitelintézet a hitelezés feltételéül előírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), amennyiben szerepel, abban az esetben esetlegesen csak zálogkötelezett/dologi adós lehet, aki a fedezetet nyújtja a hitelhez. Akadálymentes kommunikáció A fogyatékossággal élő személy által választott, törvényben meghatározott kommunikációs forma, eszköz és módozat. Albetétesítés Társasházi lakások telekkönyvi nyilvántartására vonatkozó kifejezés. Az az ingatlanügyi hatósági eljárás, melynek során az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti alszámot (albetét számot) kapnak. Az albetét szám az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi száma, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Az ingatlanügyi hatóság az albetétesítést kérelemre, az építésügyi hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedély (Kérjük vesse össze: használatbavételi engedély fogalommal.) alapján kezdi meg. Azonban az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjogának bejegyzésével. Állami kezességvállalás Az állam kötelezettségvállalása arra, hogy a kedvezményezett / igénybevevő nem teljesítése esetén a felvett hitelt / kölcsönt kamataival együtt visszafizeti. Az állami kezességvállalás szabályait különösen a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló évi IV. törvény, valamint a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Annuitás Meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó nagyságú részlet. Annuitásnak tekinthetjük az egyenlő részletekben törlesztendő hitelt. Olyan törlesztési mód, mely esetén az adós minden törlesztési periódusban azonos összegű törlesztő részletet fizet, adott perióduson belül folyamatosan csökkenő kamat-, és növekvő tőketartalommal. Árbevétel Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének sorozatösszege. Adott időszakra kifejezett nagysága jelzi a vállalkozás erejét. ÁSZF (Általános Szerződési Feltétel) / ÁSZSZ (Általános Szerződési Szabály) Valamennyi vagy adott típuson belül valamennyi hitelre / kölcsönre vonatkozó szerződési feltételt tartalmazó dokumentum, melynek rendelkezései mind a Takarékszövetkezetre, mind a kölcsönt / hitelt igénybevevőre és a biztosítékot nyújtóra kötelezőek. A Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételeit / Általános Szerződési Szabályait fiókjában és kirendeltségeiben kifüggeszti, illetve honlapján (www.zalavolgye.tksz.hu) mindenkor megtekinthetők. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 6

7 Árfolyamkockázat A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizahitelek törlesztő részleteinek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a törlesztő részletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztő részletek növekedését vonja maga után. Áru Minden vagyoni értékkel bíró forgalomképes birtokba vehető dolog, illetve dolog módjára hasznosítható természeti erő, ide nem értve a pénzügyi eszközt. Áruhitel A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet jellemzően a vásárlás helyszínén lehet igényelni. Korábban e hiteleket egy-egy cikk megvásárlásához nyújtották a hitelintézetek, ma azonban már kerethitelek is vannak, amelyeket több termék egy helyen történő megvásárlásához kínálnak. Az áruhiteleknél nem a készpénzt, hanem a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kapja kézhez az ügyfél. Átutalás A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. ATM Automatic Teller Machine, vagyis bankjegykiadó automata. Bankkártyával történő pénzfelvételre, befizetésre, egyéb műveletekre alkalmas automata. Banki munkanap Minden olyan naptári nap, melyen a Hitelintézet bankműveletet végez. Munkanap: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. BÁT Budapesti Árutőzsde Bázispont A százalékpont egy század része (1 bázispont = 0,01 százalékpont, avagy 100 bázispont = 1 százalékpont). Belföldi fizetési forgalom A pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos rendelet alkalmazásában: Azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 7

8 Beruházás Tárgyi eszköz gép, berendezés, ingatlan és vagyoni értékű jog beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. A beszerzett tárgy eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés; továbbá mindazon tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előzőekben felsorolt e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységgel együtt. Beszedés A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét A Ptk. szerint betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a fizetési számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. A betét lehet a számlához kapcsolódó vagy betéti okirat. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet alkalmazásában a betét: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott betét. Betét feltörés A betét lejárati idő előtti visszavétele. A lekötött betét feltörése esetén megszűnik a szerződés, a pénzintézet a betéti számlára elhelyezett összeg visszafizetését nem tagadhatja meg, de ez esetben a betétes csökkentett, esetleg látra szóló kamatra lesz csak jogosult. Betét futamideje A betét elhelyezésének időtartama, a kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak. Számításánál általában vagy az induló vagy a lejárati napot nem számítják hozzá a futamidőhöz. Betétgyűjtés Pénzeszközöknek előre meg nem határozott személyektől történő üzletszerű gyűjtése. Betéti kamat A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet alkalmazásában a betéti kamat: a betétszerződésben, takarékbetét-szerződésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül megfizetni ígért kamat. Betéti kártya (debit card) Kártya, amellyel a kártyabirtokos közvetlenül valamely hitelintézetnél vezetett számlája terhére vásárolhat vagy pénzt vehet fel. Betéti okirat Betétszerződést testesít meg, és csak fizikailag különbözik a számlabetéttől. Általában szabadon forgatható. Betéti okirat például: a takarékszelvény, a takarékjegy. Típusát, elnevezését csupán a kibocsátó fantáziája határozza meg. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 8

9 Bevétel Magánszemély magánvállalkozó, mezőgazdasági őstermelő által bármilyen jogcímen szerzett vagyoni érték. BÉT Budapesti Értéktőzsde BIC kód Bank Identifier Code, más néven SWIFT kód, vagy SWIFT azonosító. Nemzetközi bankazonosító kód. A kód hossza és felépítése országonként eltérő lehet. A bankazonosító kód az átutalási forgalomban a bankokat jelöli, ez biztosítja az összeg pontos továbbítását a kedvezményezett bankjához; segítségével szabványosítható az idegen bankok felismerése. (Kérjük vesse össze: S.W.I.F.T. és az IBAN meghatározásokkal.) BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. A Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) (és a Credit Reference (CR) rendszert) a BISZ Zrt. működteti. A BISZ Zrt. ügyfelei és egyben a KHR felhasználói kizárólag a pénzügyi intézmények, a BISZ Zrt. szolgáltatásait számukra nyújtja. Ugyanakkor törvény lehetővé teszi a vállalkozói és a lakossági ügyfeleknek is, hogy megtudják, milyen adatokat tartalmaz róluk a KHR, és törvény rendelkezik arról is, hogy ezt a betekintési jogukat a velük szerződő hiteladat-szolgáltató (KHR felhasználó) révén gyakorolhatják. Ez az ún. Ügyféltudakozvány. Biztosíték Az adós vagy valamely harmadik személy (biztosítékot nyújtó) által az adós szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a szerződésben felsorolt, vagy a szerződés mellékleteként megkötött, ill. azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerződéseket jelenti. Bővítés Olyan építési munka, amelynek során a lakás, lakóépület, annak alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül. BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. A bankok forint hitelezéseinek elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon. Két fontos szerepe van: referencia kamatlábként szolgál (változó kamatozású vállalati hitelkamatok referenciakamataként), valamint javítja a bankközi folyamatok átláthatóságát. Cash-Flow Pénzmozgás pénzáram kimutatási eszköz, mely egy adott vállalkozás időszakos pénzügyi állapotát mutatja, szembeállítva az aktuális kiadásokat a bevételekkel. Cenzúra döntés A hitelbírálat részeként a hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző egy összefoglalót ír, mely tartalmaz minden a hitelkérelemmel kapcsolatos külső és belső információt. Ezt a cenzúra bizottság elé terjeszti, akik a döntenek a hitelkérelem ügyében. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 9

10 Credit Reference Pozitív adóslista A hitellel / kölcsönnel rendelkező lakossági ügyfelek adatait és hitel-/kölcsönszerződéseit nyilvántartó rendszer. Fő célja az ügyfelek jó hiteltörténetének igazolása. Új szolgáltatás Magyarországon. A pozitív adóslista az általános európai gyakorlatnak megfelelően a Credit Reference (röviden: CR) nevet kapta. A honlapon további információk találhatóak. De minimis szabály Az Európai Unió szabálya, mely versenyt még nem torzító állami támogatás maximális összegét és egyéb feltételeit rögzíti. Deviza Pénzhelyettesítő eszköz, valamely külföldi ország pénzére szóló külföldön fizetendő követelés illetve külföldi pénznemben jelentkező tartozás, melynek megjelenési formája lehet: csekk, váltó, hitellevél, illetve fizetési számla követelés. Másként: a valuta egyéb megjelenési formája. Számlapénz külföldi pénznemben, pl. 100 euró a devizaszámlán. Deviza-alapú hitel A folyósítás és a törlesztés, hiteldíj megfizetése legtöbbször forintban történik, de kizárólag devizában van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztő részlet. Mivel a deviza-alapú hitelek esetében a nyilvántartás és törlesztés pénzneme eltérő, számolni kell az árfolyamkockázattal. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: a.) devizában nyilvántartott, de forintban folyósított vagy törlesztett hitel. Devizabetét Forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg. Devizahitel Az a hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerződésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra. A hitel folyósítása és a törlesztése is ténylegesen külföldi devizában történik meg. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: a.) forinttól eltérő pénznemben folyósított hitel, b.) devizában nyilvántartott, de forintban folyósított hitel. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: b.) forinttól eltérő pénznemben folyósított és törlesztett hitel. Deviza kockázat - árfolyamkockázat Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás Ft "ellenértéke": vagyis a tőkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztő részleteket fedező deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

11 Devizabelföldi Többek között: az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal). Devizakülföldi Többek között: az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet. Dologi adós Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képező ingatlant (ingót) felajánlja. Az ingatlanra (ingóra) jelzálogjog kerül bejegyezve. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével. EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, segítségével összevethetők az egyes bankok, szövetkezeti hitelintézetek által kínált betétek tényleges éves hozamai. Mértékegysége a százalék. EGT-állam A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos rendelet alkalmazásában: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik. Egyedi azonosító A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció. Egyedi kamat A szerződő felek által a Szerződésben egyedileg megállapodott hitelkamatláb. Elektronikus aláírás Az elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Elektronikus dokumentum Elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Elektronikus út Elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszköz alkalmazása. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

12 Elidegenítési és terhelési tilalom Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog, mely hitelek / kölcsönök esetében a jelzálogjog védelmére létesül, és a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza. A tilalom alapján nem lehet az ingatlan tulajdonjogát másra átruházni. Alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton, valamint szerződésen is. Előleg Az előleg a foglalóval ellentétben nem szerződést biztosító kötelezettségvállalás. Nem jelent kötelezettségvállalást, mindössze egy első részletet takar. A szerződés meg nem kötése esetén teljes összeg visszajár a vevőnek, a meghiúsulás okától függetlenül. Előtörlesztés Egy törlesztő részlet esedékessége napját megelőző, vagy az aktuális törlesztő részleten felüli törlesztést jelent. Nagyobb összegű, a hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés (Adott esetben minimum értékét a Hitelintézet határozza meg, de általában többhavi törlesztő részletnek megfelelő összeg. Az előtörlesztési szándékot a Hitelintézet felé általában írásban jelezni kell.) így akár az adott futamidő megtartása mellett csökkenteni lehet a havi törlesztő részletek nagyságát, illetve a teljes összeg visszafizetésével megszüntethető a hitelszerződés. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Eltartottak Eltartottnak minősülnek: Az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és előreláthatóan egy éven belül nem szűnik meg. Emeletráépítés Meglévő épület épületmagasításával járó függőleges irányú bővítése, új építményszint létesítése érdekében. Esedékesség esedékesség napja Az a szerződésben meghatározott nap, amikor az adósnak a szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell. EURIBOR (EURO LIBOR) "Euro Interbank Offered Rate" azaz Európai irányadó bankközi kamatláb, melyet az eurózóna határain belül a bankok közötti műveletekben alkalmaznak, azokban az esetekben, mikor Európa elsőosztályú bankjai (prime bank) nyújtanak egymásnak hitelt euróban. Az EURIBOR referencia kamatlábként működik, értékét a Reuters ügynökség számolja ki és teszi közzé egy meghatározott eljárásnak megfelelően minden nap pontban délelőtt 11 órakor. Ami azt jelenti tehát, hogy a bankok mennyiért kaphatnak egymástól euróban hitelt, adott futamidőre. Élettárs A mindenkor hatályos polgári törvénykönyv alkalmazásában: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. A kölcsönügylet lebonyolítása során általában a Takarékszövetkezet élettársnak tekinti azon adósokat, akiknek a személyi azonosításra alkalmas okmányuk alapján állandó vagy ideiglenes lakcímük (tartózkodási hely) megegyezik, vagy közjegyzői okirattal igazolják az együttélést. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

13 Építő vagy építtető Az a személy, akinek a nevére az építési engedély szól. Építési napló A kivitelező által az építési munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitott, külön a Ptk.-tól külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon vezetett dokumentum, melyben a kivitelező a napi munkát rögzíti. Értékbecslés Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. A Takarékszövetkezet az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Értékcsökkenés (amortizáció) A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) elhasználódásának, műszaki gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. Az amortizáció nem csupán az eszközök avulásának, kopásának kifejezője, hanem a befektetett tőke visszanyerésének módja is. Értéknap A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Éven belüli kölcsön A Hitelintézet által egy évre vagy annál rövidebb futamidőre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön A Hitelintézet által egy évnél hosszabb futamidőre folyósított kölcsön. Faktoring Érvényes szállítói követelés üzletszerű megvásárlása, leszámítolása. Olyan banki művelet, ami során a hitelintézet előre kifizeti a szállító számára a kibocsátott számlája ellenértékének egy meghatározott részét. Fedezet Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon személyi / dologi biztosítékokat (pl.: ingatlan-, ingó vagyon, kezesség stb.), melyekből a Hitelintézet nem szerződésszerű adós/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kinnlevősége megtérülhet. Fedezetcsere Ha, a hitel biztosítékául szolgáló ingatlant/betétet/ingóságot kivonják a hitelügyletből, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelő ingatlant/betétet/ingóságot ajánlanak fel hitel fedezetként. Fizetési megbízás A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

14 Fizetési művelet A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Olyan hitelszerződés, amellyel a hitelező a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Hitelkeret-szerződés természetesen pénzforgalmi számlához is kapcsolódhat. Fizető fél A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, az igazságügyi alkalmazottak, a bírák, az ügyészek, a Magyar Honvédség, illetve a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati jogviszonya. Foglaló Szerződésből (főként ingatlan adásvételből) eredő kötelezettségek biztosítékául szolgál. A foglaló célja, hogy a tervezett ügyletet mindkét fél komolyan vegye. Ha a vevő mégis elállna a szerződéstől, akkor a foglalót elveszti. Amennyiben az eladó állna el a szerződéstől, akkor a foglaló kétszeresét kell visszafizetnie a vevő részére. Fogyasztó / lakosság A pénzforgalomi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerint: fogyasztó a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogyasztó. A Hpt. szerint: Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül (eső célok érdekében) eljáró természetes személy. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Szintén a fentebb írt értelmezés a zárójelben írtakat leszámítva alkalmazott. Fogyasztási kölcsön A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez fogyasztók részére nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

15 Fogyasztó által fizetendő teljes összeg A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A hitel teljes összege és a hitel teljes díja. (Kérjük vesse össze: A hitel teljes összege és a hitel teljes díja fogalmakkal.) Folyósítási díj / - jutalék A hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése a folyósítással egyidejűleg esedékes. Amennyiben a Felek másképp nem rendelkeznek, mértékére a hatályos Hirdetmény az irányadó. Folyósítás napja lehívás napja Az a nap, amikor a Takarékszövetkezet a kölcsönt az adó rendelkezésére bocsátja. Forgóeszköz A számvitelben forgóeszköz a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak hosszú ideig a vállalkozás vagyonában (maximum 1 év). A megnevezésben a forgó szó a vállalkozás termelési ciklusában való körforgásra utal: a beszerzett alapanyagokból a gyártás következtében késztermék lesz, amelyet eladva, megjelenik egy követelés a vevővel szemben, majd amikor a vevő kifizeti a tartozását, a vállalkozás pénzeszközre tesz szert. Forrásköltség Azt az összesített költségszintet jelenti (ideértve a kamat-, swap- és egyéb járulékos költségeket), amely mellett az adott időszakban, adott devizában, adott lejáratra a Takarékszövetkezet refinanszíroztatni tudja magát. Futamidő Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja. Rövid lejáratú hitelek, az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek. Gazdasági erőfölény Az érintett piac azon résztvevőjének helyzete, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak és üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. Gazdálkodó szervezet A Polgári Törvénykönyv alkalmazásában: Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz. Gazdasági társaság A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

16 Gépjármű piaci értéke A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: Új gépjármű esetén a gépjármű bruttó vételára, használt gépjármű esetén a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számított eladási érték. GIRO Bankközi elszámolás rendszer (BKR) Gyártó A végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. Használatbavételi engedély Az építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely tanúsítja, hogy az adott építmény az építési és egyéb engedélyezési terveknek megfelel, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad. Használt lakás A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező, új lakásnak nem minősülő lakóegység. Hitel Finanszírozási keret, aminek terhére kölcsönöket lehet igénybe venni. A hitel tehát a pénzhez jutás lehetőségét jelenti, míg a kölcsön a felvett pénzösszeget. A hitelnek és a kölcsönnek is ára van, a hitel után azért fizet az adós, mert a Takarékszövetkezet rendelkezésére tartja a pénzt, ha pedig igénybe veszi az adós a hitelt, azaz kölcsönt vesz fel, az után kamatot kell fizetni. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A hitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (Hpt.-ben) meghatározott hitel és pénzkölcsön. Utóbbi szerint: Hitel és pénzkölcsön nyújtása: Hitelnyújtás: A hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére. Pénzkölcsön-nyújtása: a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni; b) követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi; c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet; Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

17 d) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység; e) zálogkölcsön nyújtása. A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja. Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának: a) a munkáltató által a munkavállaló részére szociális céllal - esetileg - adott kölcsön, b) az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg, ide nem értve a hitelintézet által kötött ilyen ügyleteket, c) a biztosítóintézet által az életbiztosítási kötvény tulajdonosának nyújtott kötvénykölcsön, d) az önkormányzat által adott lakáscélú vagy szociális kölcsön, e) anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet. Hitelbírálat / Hitel előkészítés Összetett Hitelintézeti kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a Hitelintézet által folyósítható hitel nagyságát. A Hitelintézet saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét. Hitelbírálati / hitelelőkészítési díj A Hitelintézet az Ügyfél által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel, melynek mértékét a hitel százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. A hitelbírálati- / hitelelőkészítési díj mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Hitelbiztosítéki érték Valamely vagyontárgynak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Megállapítása során a Takarékszövetkezet figyelembe veszi különösen az által folyósított kölcsön(ök) hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint a vagyon azon tulajdonságait, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek vagy terhelnek. Hiteldíj Magába foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamidő alatt szerződésszerű teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. (Kérjük vesse össze: A hitel teljes díja, illetve a teljes hiteldíj fogalmakkal.) Hitelezhetőségi limit A hitelnyújtó belső szabályzata / eljárása alapján forintban meghatározott maximális havi hiteltörlesztési képességet kifejező összeg. Hitelező A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Olyan jogalany, aki vagy amely önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében hitelt nyújt. Hitelnyújtó A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

18 Hitelesítés A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is. Hitelfedezeti életbiztosítás Olyan kockázati életbiztosítás, amely alapján a biztosított halála esetén a biztosító fizeti vissza teljes egészében vagy részben a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást. Hitel / fedezet arány Az adható teljes hitelösszeg és a fedezeti érték hányadosa. Hitelkamat A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Hitelkártya (credit card) Fizetési kártya, amely lehetővé teszi, hogy birtokosa a számára valamely pénzügyi intézmény által meghatározott hitelkeret erejéig, annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. A kártya mögött önálló hitelszámla áll. Hitelközvetítő A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Olyan a hitelezőtől eltérő jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget a.) a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy b.) a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt, vagy c.) a hitelező nevében a fogyasztóval hitelszerződést köt. Hitel (hitelkeret) lejárata A hitel lejárata az a nap, amikor az Adós a Hitelintézettel szembeni teljes tartozását a hitelintézetnek a hitelszerződésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret) Hitel az a hitelszerződésben meghatározott összeg, melyet a Hitelintézet az Adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a hitelszerződés feltételeinek megfelelően. Hitelreferencia szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatási tevékenység, mely tartalma banktitkot nem sértő bankinformáció díjazás ellenében történő nyújtása vagy a KHR-t, CR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés. Hitelszerződés A hitelszerződéssel a Hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén meghatározott hitelt (hitelkeretet) bocsát az Ügyfél rendelkezésére. Írásba foglalt megállapodás, melynek elválaszthatatlan részét képezi a Hitelintézet Üzletszabályzata. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

19 Hitel teljes díja A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A hitelező által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet. Hitel teljes összege A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső összeghatára. Hiteltermék Olyan hitelintézeti szolgáltatások, amelyek igénybe vétele esetén a Takarékszövetkezet meghatározott feltételek teljesülése esetén az ügyfél számára felhasználható forrásokat bocsát rendelkezésre, amelyeket meghatározott feltételek mellett visszakér. Hiteltúllépés A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizetési számlához kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelező a hitelkeret-szerződés szerinti összegét meghaladó összegben, vagy ilyen szerződés hiányában bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Hirdetmény A Hitelintézet üzlethelyiségeiben kifüggesztett, illetve honlapján közzétett tájékoztató, mely tartalmazza különösen a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját és más szerződéses elemeket, amelyet a hitelintézet jogosult egyoldalúan megváltoztatni. IBAN International Bank Account Number, nemzetközi használatra alkalmas fizetési számlaszám formátum, segítségével egyértelműen azonosítható a számlavezető ország, a bank és az ügyfél. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos rendelet alkalmazásában: A fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál. Ingatlan forgalmi értéke A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 2. (2) bekezdésének a) pontjában és a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés szerint meghatározott érték. Innováció A kutatás-fejlesztés eredményeként megszületett új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek, rendszerek gazdasági bevezetése illetve elterjesztése a piacon. Az innováció a hatékonyság növelésének és a piaci terjeszkedésnek fontos eszköze. Jegybanki alapkamat A Magyar Nemzeti Bank által megállapított irányadó kamat, melynek mértékét a Magyar Közlönyben teszi közzé. A pénzpiacok és a gazdaság helyzete alapján meghatározott kamat, nagysága a gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze. (Alapkamat: jegybanki (központi banki) irányadó kamat. Pl. a Magyar Nemzeti Bank, a Svájci Nemzeti Bank vagy az Európai Központi Bank alapkamata.) Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

20 Jelzálog A zálogjog egyik típusa, a jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező az általa nyújtott kölcsönt, és ezeknek járulékait visszakapja. Jelzálogjog alapításához a zálogszerződés írásba foglalása és a jelzálogjognak valamely közhitelű nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerűen használhatja, de gondoskodnia kell értékének megőrzéséről. A tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt vagyon a meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendezésére fordítható. Jelzálogbank A jelzáloglevelek révén forrást gyűjtő, jelzálog alapú hitelezést folytató szakosított hitelintézet. Jelzáloghitelt bármely hitelintézet nyújthat saját forrásai terhére, de csak a jelzálogbank bocsáthat ki jelzáloglevelet, ami forrásul szolgál a hitelezéshez. Jelzáloghitel Jelzálog fedezete mellett nyújtott hitel. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot (esetlegesen ingóra alapított jelzálogjogot) is fedezete mellett nyújtott hitel. Jövedelem Termelői oldalról az árbevétel és a termelési költség különbözete; fogyasztói oldalról a vásárlási célra rendelkezésre álló pénz vásárlóképesség (jövedelem = bevétel költségek). Kamat A kamat a pénz (helyesebben tőke) szolgáltatásainak ára. A kamat fogalma szorosan összefügg a pénz időértékével. A kamat (helyesebben szólva inkább a hozam) a befektető jutalma azért, hogy tőkéjét lekötve elhalasztja a fogyasztását. A kamat mindig egy pénzösszeg, amit a befektetésünk névértéke után fizet meg az, akinek a tőkénket kölcsön adtuk. Az adós által az igénybe vett hitel / kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi Hitel- /Kölcsönszerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatkockázat Változó kamatozású hiteleknél a kamatkockázat azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt változhat a hitel kamata és így a törlesztő részlete is. Devizahiteleknél ez azt jelenti, hogy ha az adott deviza irányadó kamata emelkedik, akkor emiatt nőhet a devizahitel kamata is. Kamatláb A névértékre vetített kamat összeg %-os formában kifejezve. Kamatfelár Az induló kamatfelár az Ügyféllel való megállapodása alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül meghatározásra, éves százalékban kifejezett érték, mely a referenciakamattal (bázis kamatláb) összeadva alkotja az Ügyleti kamatot. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfél, akivel a Takarékszövetkezet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a Takarékszövetkezet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése.

F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése. F O G A L O M T Á R Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁSZF (általános szerződési feltételek) Általános szerződési feltételnek minősülnek azok a szerződési feltételek, amelyeket a Takarékszövetkezet egyoldalúan,

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások: a) pénzügyi szolgáltatások és b) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. Üzletszerű tevékenység:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. július 14. Érvényes: 2015. július 15. Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben