Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak"

Átírás

1 Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 1

2 Fogalmak tartalomjegyzéke Adós... 6 Adóstárs... 6 Akadálymentes kommunikáció... 6 Albetétesítés... 6 Állami kezességvállalás... 6 Annuitás... 6 Árbevétel... 6 ÁSZF (Általános Szerződési Feltétel) / ÁSZSZ (Általános Szerződési Szabály)... 6 Árfolyamkockázat... 7 Áru... 7 Áruhitel... 7 Átutalás... 7 ATM... 7 Banki munkanap... 7 BÁT... 7 Bázispont... 7 Belföldi fizetési forgalom... 7 Beruházás... 8 Beszedés... 8 Betét... 8 Betét feltörés... 8 Betét futamideje... 8 Betétgyűjtés... 8 Betéti kamat... 8 Betéti kártya (debit card)... 8 Betéti okirat... 8 Bevétel... 9 BÉT... 9 BIC kód... 9 BISZ Központi Hitelinformációs Zrt Biztosíték... 9 Bővítés... 9 BUBOR... 9 Cash-Flow... 9 Cenzúra döntés... 9 Credit Reference Pozitív adóslista De minimis szabály Deviza Deviza-alapú hitel Devizabetét Devizahitel Deviza kockázat - árfolyamkockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) EGT-állam EGT-n belüli fizetési művelet Egyedi azonosító Egyedi kamat Elektronikus aláírás Elektronikus dokumentum Elektronikus út Elidegenítési és terhelési tilalom Előleg Előtörlesztés Eltartottak Emeletráépítés Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 2

3 Esedékesség esedékesség napja EURIBOR (EURO LIBOR) Élettárs Építő vagy építtető Építési napló Értékbecslés Értékcsökkenés (amortizáció) Értéknap Éven belüli kölcsön Éven túli kölcsön Faktoring Fedezet Fedezetcsere Fizetési megbízás Fizetési művelet Fizetési számla Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Fizető fél Foglalkoztatásra irányuló jogviszony Foglaló Fogyasztó / lakosság Fogyasztási kölcsön Fogyasztó által fizetendő teljes összeg Folyósítási díj / - jutalék Folyósítás napja lehívás napja Forgóeszköz Forrásköltség Futamidő Gazdasági erőfölény Gazdálkodó szervezet Gazdasági társaság Gépjármű piaci értéke GIRO Gyártó Használatbavételi engedély Használt lakás Hitel Hitelbírálat / Hitel előkészítés Hitelbírálati / hitelelőkészítési díj Hitelbiztosítéki érték Hiteldíj Hitelezhetőségi limit Hitelező Hitelnyújtó Hitelesítés Hitelfedezeti életbiztosítás Hitel / fedezet arány Hitelkamat Hitelkártya (credit card) Hitelközvetítő Hitel (hitelkeret) lejárata Hitel összege (hitelkeret) Hitelreferencia szolgáltatás Hitelszerződés Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hiteltermék Hiteltúllépés Hirdetmény IBAN Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 3

4 Ingatlan forgalmi értéke Innováció Jegybanki alapkamat Jelzálog Jelzálogbank Jelzáloghitel Jövedelem Kamat Kamatkockázat Kamatláb Kamatfelár Kamatperiódus Kamatfizetési nap Kamattámogatás Kapcsolt hitelszerződés Kedvezményezett Kereskedelmi kommunikáció Keretszerződés Kezelési költség Késedelmi kamat Késedelmes tétel Készfizető kezes Készlet Készpénzátutalás Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Közeli hozzátartozók-hozzátartozók Közhiteles nyilvántartás Központi Hitelinformációs Rendszer - KHR Kockázati felár Kockázati tőke Korszerűsítés Kölcsön Kölcsönfolyósítás Kölcsönszerződés Kölcsön futamideje Kölcsön lejárata Költség Kötvénykibocsátás Közjegyzői díj Közjegyzői okirat Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés Lakáscélú jelzáloghitel Lekötött betétszámla Lejárat napja LIBOR Magatartási Kódex Mikrovállalkozás MTB Alapkamat Magyarország Országkockázati Felár ( MOF ) Munkanap záró időpontja Opciós jog Opciós érték Opciós szerződés Óvadék Önerő Papíralapú fizetési megbízás Pénz Pénzforgalmi intézmény Pénzforgalmi jelzőszám Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 4

5 Pénzforgalmi számla Pénzforgalmi szolgáltatás Pénzforgalmi szolgáltató Pénzügyi intézmény Pénzügyi lízing PIN kód POS terminál Rendelkezésre jogosult Rendelkezésre tartási idő Referencia-árfolyam Referencia-kamatláb Rögzített hitelkamat Saját erő Sávos betéti kamat Sorbaállítás Swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet S.W.I.F.T Számlatulajdonos Százalékpont Személy Szerződésmódosítási díj Tartós adathordozó Távközlő eszköz Teljes Hiteldíj Mutató (THM) Teljes hiteldíj Terhelési nap Tetőtér beépítés Tőketartozás Törlesztő részlet Tulajdoni lap Tulajdonjog fenntartása Türelmi idő Ügyfél Ügyfélszerződés Ügyleti év Üzletszabályzat Üzleti terv Vagyonbiztosítás Valuta Vállalkozás Változó hitelkamat Változó kamatozás Vezető tisztségviselő Végrehajtási jog Végtörlesztés VIBER Visszatartott levelezés Zálogjog Zálogjogosult Zálogkötelezett Zárolás Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 5

6 Adós Az (a személy) ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerződés szerint visszafizetni köteles. Adóstárs Az (a személy), aki a hitel / kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal. A hitelintézet a hitelezés feltételéül előírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), amennyiben szerepel, abban az esetben esetlegesen csak zálogkötelezett/dologi adós lehet, aki a fedezetet nyújtja a hitelhez. Akadálymentes kommunikáció A fogyatékossággal élő személy által választott, törvényben meghatározott kommunikációs forma, eszköz és módozat. Albetétesítés Társasházi lakások telekkönyvi nyilvántartására vonatkozó kifejezés. Az az ingatlanügyi hatósági eljárás, melynek során az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti alszámot (albetét számot) kapnak. Az albetét szám az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi száma, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Az ingatlanügyi hatóság az albetétesítést kérelemre, az építésügyi hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedély (Kérjük vesse össze: használatbavételi engedély fogalommal.) alapján kezdi meg. Azonban az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjogának bejegyzésével. Állami kezességvállalás Az állam kötelezettségvállalása arra, hogy a kedvezményezett / igénybevevő nem teljesítése esetén a felvett hitelt / kölcsönt kamataival együtt visszafizeti. Az állami kezességvállalás szabályait különösen a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló évi IV. törvény, valamint a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Annuitás Meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó nagyságú részlet. Annuitásnak tekinthetjük az egyenlő részletekben törlesztendő hitelt. Olyan törlesztési mód, mely esetén az adós minden törlesztési periódusban azonos összegű törlesztő részletet fizet, adott perióduson belül folyamatosan csökkenő kamat-, és növekvő tőketartalommal. Árbevétel Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének sorozatösszege. Adott időszakra kifejezett nagysága jelzi a vállalkozás erejét. ÁSZF (Általános Szerződési Feltétel) / ÁSZSZ (Általános Szerződési Szabály) Valamennyi vagy adott típuson belül valamennyi hitelre / kölcsönre vonatkozó szerződési feltételt tartalmazó dokumentum, melynek rendelkezései mind a Takarékszövetkezetre, mind a kölcsönt / hitelt igénybevevőre és a biztosítékot nyújtóra kötelezőek. A Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételeit / Általános Szerződési Szabályait fiókjában és kirendeltségeiben kifüggeszti, illetve honlapján (www.zalavolgye.tksz.hu) mindenkor megtekinthetők. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 6

7 Árfolyamkockázat A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizahitelek törlesztő részleteinek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a törlesztő részletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztő részletek növekedését vonja maga után. Áru Minden vagyoni értékkel bíró forgalomképes birtokba vehető dolog, illetve dolog módjára hasznosítható természeti erő, ide nem értve a pénzügyi eszközt. Áruhitel A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet jellemzően a vásárlás helyszínén lehet igényelni. Korábban e hiteleket egy-egy cikk megvásárlásához nyújtották a hitelintézetek, ma azonban már kerethitelek is vannak, amelyeket több termék egy helyen történő megvásárlásához kínálnak. Az áruhiteleknél nem a készpénzt, hanem a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kapja kézhez az ügyfél. Átutalás A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. ATM Automatic Teller Machine, vagyis bankjegykiadó automata. Bankkártyával történő pénzfelvételre, befizetésre, egyéb műveletekre alkalmas automata. Banki munkanap Minden olyan naptári nap, melyen a Hitelintézet bankműveletet végez. Munkanap: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. BÁT Budapesti Árutőzsde Bázispont A százalékpont egy század része (1 bázispont = 0,01 százalékpont, avagy 100 bázispont = 1 százalékpont). Belföldi fizetési forgalom A pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos rendelet alkalmazásában: Azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 7

8 Beruházás Tárgyi eszköz gép, berendezés, ingatlan és vagyoni értékű jog beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. A beszerzett tárgy eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés; továbbá mindazon tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előzőekben felsorolt e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységgel együtt. Beszedés A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét A Ptk. szerint betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a fizetési számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. A betét lehet a számlához kapcsolódó vagy betéti okirat. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet alkalmazásában a betét: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott betét. Betét feltörés A betét lejárati idő előtti visszavétele. A lekötött betét feltörése esetén megszűnik a szerződés, a pénzintézet a betéti számlára elhelyezett összeg visszafizetését nem tagadhatja meg, de ez esetben a betétes csökkentett, esetleg látra szóló kamatra lesz csak jogosult. Betét futamideje A betét elhelyezésének időtartama, a kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak. Számításánál általában vagy az induló vagy a lejárati napot nem számítják hozzá a futamidőhöz. Betétgyűjtés Pénzeszközöknek előre meg nem határozott személyektől történő üzletszerű gyűjtése. Betéti kamat A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet alkalmazásában a betéti kamat: a betétszerződésben, takarékbetét-szerződésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül megfizetni ígért kamat. Betéti kártya (debit card) Kártya, amellyel a kártyabirtokos közvetlenül valamely hitelintézetnél vezetett számlája terhére vásárolhat vagy pénzt vehet fel. Betéti okirat Betétszerződést testesít meg, és csak fizikailag különbözik a számlabetéttől. Általában szabadon forgatható. Betéti okirat például: a takarékszelvény, a takarékjegy. Típusát, elnevezését csupán a kibocsátó fantáziája határozza meg. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 8

9 Bevétel Magánszemély magánvállalkozó, mezőgazdasági őstermelő által bármilyen jogcímen szerzett vagyoni érték. BÉT Budapesti Értéktőzsde BIC kód Bank Identifier Code, más néven SWIFT kód, vagy SWIFT azonosító. Nemzetközi bankazonosító kód. A kód hossza és felépítése országonként eltérő lehet. A bankazonosító kód az átutalási forgalomban a bankokat jelöli, ez biztosítja az összeg pontos továbbítását a kedvezményezett bankjához; segítségével szabványosítható az idegen bankok felismerése. (Kérjük vesse össze: S.W.I.F.T. és az IBAN meghatározásokkal.) BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. A Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) (és a Credit Reference (CR) rendszert) a BISZ Zrt. működteti. A BISZ Zrt. ügyfelei és egyben a KHR felhasználói kizárólag a pénzügyi intézmények, a BISZ Zrt. szolgáltatásait számukra nyújtja. Ugyanakkor törvény lehetővé teszi a vállalkozói és a lakossági ügyfeleknek is, hogy megtudják, milyen adatokat tartalmaz róluk a KHR, és törvény rendelkezik arról is, hogy ezt a betekintési jogukat a velük szerződő hiteladat-szolgáltató (KHR felhasználó) révén gyakorolhatják. Ez az ún. Ügyféltudakozvány. Biztosíték Az adós vagy valamely harmadik személy (biztosítékot nyújtó) által az adós szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a szerződésben felsorolt, vagy a szerződés mellékleteként megkötött, ill. azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerződéseket jelenti. Bővítés Olyan építési munka, amelynek során a lakás, lakóépület, annak alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül. BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. A bankok forint hitelezéseinek elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon. Két fontos szerepe van: referencia kamatlábként szolgál (változó kamatozású vállalati hitelkamatok referenciakamataként), valamint javítja a bankközi folyamatok átláthatóságát. Cash-Flow Pénzmozgás pénzáram kimutatási eszköz, mely egy adott vállalkozás időszakos pénzügyi állapotát mutatja, szembeállítva az aktuális kiadásokat a bevételekkel. Cenzúra döntés A hitelbírálat részeként a hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző egy összefoglalót ír, mely tartalmaz minden a hitelkérelemmel kapcsolatos külső és belső információt. Ezt a cenzúra bizottság elé terjeszti, akik a döntenek a hitelkérelem ügyében. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november 26. 9

10 Credit Reference Pozitív adóslista A hitellel / kölcsönnel rendelkező lakossági ügyfelek adatait és hitel-/kölcsönszerződéseit nyilvántartó rendszer. Fő célja az ügyfelek jó hiteltörténetének igazolása. Új szolgáltatás Magyarországon. A pozitív adóslista az általános európai gyakorlatnak megfelelően a Credit Reference (röviden: CR) nevet kapta. A honlapon további információk találhatóak. De minimis szabály Az Európai Unió szabálya, mely versenyt még nem torzító állami támogatás maximális összegét és egyéb feltételeit rögzíti. Deviza Pénzhelyettesítő eszköz, valamely külföldi ország pénzére szóló külföldön fizetendő követelés illetve külföldi pénznemben jelentkező tartozás, melynek megjelenési formája lehet: csekk, váltó, hitellevél, illetve fizetési számla követelés. Másként: a valuta egyéb megjelenési formája. Számlapénz külföldi pénznemben, pl. 100 euró a devizaszámlán. Deviza-alapú hitel A folyósítás és a törlesztés, hiteldíj megfizetése legtöbbször forintban történik, de kizárólag devizában van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztő részlet. Mivel a deviza-alapú hitelek esetében a nyilvántartás és törlesztés pénzneme eltérő, számolni kell az árfolyamkockázattal. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: a.) devizában nyilvántartott, de forintban folyósított vagy törlesztett hitel. Devizabetét Forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg. Devizahitel Az a hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerződésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra. A hitel folyósítása és a törlesztése is ténylegesen külföldi devizában történik meg. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: a.) forinttól eltérő pénznemben folyósított hitel, b.) devizában nyilvántartott, de forintban folyósított hitel. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló mindenkor hatályos kormányrendelet alkalmazásában: b.) forinttól eltérő pénznemben folyósított és törlesztett hitel. Deviza kockázat - árfolyamkockázat Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás Ft "ellenértéke": vagyis a tőkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztő részleteket fedező deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

11 Devizabelföldi Többek között: az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal). Devizakülföldi Többek között: az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet. Dologi adós Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képező ingatlant (ingót) felajánlja. Az ingatlanra (ingóra) jelzálogjog kerül bejegyezve. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével. EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, segítségével összevethetők az egyes bankok, szövetkezeti hitelintézetek által kínált betétek tényleges éves hozamai. Mértékegysége a százalék. EGT-állam A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkor hatályos rendelet alkalmazásában: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik. Egyedi azonosító A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció. Egyedi kamat A szerződő felek által a Szerződésben egyedileg megállapodott hitelkamatláb. Elektronikus aláírás Az elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Elektronikus dokumentum Elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Elektronikus út Elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszköz alkalmazása. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

12 Elidegenítési és terhelési tilalom Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog, mely hitelek / kölcsönök esetében a jelzálogjog védelmére létesül, és a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza. A tilalom alapján nem lehet az ingatlan tulajdonjogát másra átruházni. Alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton, valamint szerződésen is. Előleg Az előleg a foglalóval ellentétben nem szerződést biztosító kötelezettségvállalás. Nem jelent kötelezettségvállalást, mindössze egy első részletet takar. A szerződés meg nem kötése esetén teljes összeg visszajár a vevőnek, a meghiúsulás okától függetlenül. Előtörlesztés Egy törlesztő részlet esedékessége napját megelőző, vagy az aktuális törlesztő részleten felüli törlesztést jelent. Nagyobb összegű, a hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés (Adott esetben minimum értékét a Hitelintézet határozza meg, de általában többhavi törlesztő részletnek megfelelő összeg. Az előtörlesztési szándékot a Hitelintézet felé általában írásban jelezni kell.) így akár az adott futamidő megtartása mellett csökkenteni lehet a havi törlesztő részletek nagyságát, illetve a teljes összeg visszafizetésével megszüntethető a hitelszerződés. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Eltartottak Eltartottnak minősülnek: Az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és előreláthatóan egy éven belül nem szűnik meg. Emeletráépítés Meglévő épület épületmagasításával járó függőleges irányú bővítése, új építményszint létesítése érdekében. Esedékesség esedékesség napja Az a szerződésben meghatározott nap, amikor az adósnak a szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell. EURIBOR (EURO LIBOR) "Euro Interbank Offered Rate" azaz Európai irányadó bankközi kamatláb, melyet az eurózóna határain belül a bankok közötti műveletekben alkalmaznak, azokban az esetekben, mikor Európa elsőosztályú bankjai (prime bank) nyújtanak egymásnak hitelt euróban. Az EURIBOR referencia kamatlábként működik, értékét a Reuters ügynökség számolja ki és teszi közzé egy meghatározott eljárásnak megfelelően minden nap pontban délelőtt 11 órakor. Ami azt jelenti tehát, hogy a bankok mennyiért kaphatnak egymástól euróban hitelt, adott futamidőre. Élettárs A mindenkor hatályos polgári törvénykönyv alkalmazásában: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. A kölcsönügylet lebonyolítása során általában a Takarékszövetkezet élettársnak tekinti azon adósokat, akiknek a személyi azonosításra alkalmas okmányuk alapján állandó vagy ideiglenes lakcímük (tartózkodási hely) megegyezik, vagy közjegyzői okirattal igazolják az együttélést. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

13 Építő vagy építtető Az a személy, akinek a nevére az építési engedély szól. Építési napló A kivitelező által az építési munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitott, külön a Ptk.-tól külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon vezetett dokumentum, melyben a kivitelező a napi munkát rögzíti. Értékbecslés Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. A Takarékszövetkezet az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Értékcsökkenés (amortizáció) A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) elhasználódásának, műszaki gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. Az amortizáció nem csupán az eszközök avulásának, kopásának kifejezője, hanem a befektetett tőke visszanyerésének módja is. Értéknap A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Éven belüli kölcsön A Hitelintézet által egy évre vagy annál rövidebb futamidőre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön A Hitelintézet által egy évnél hosszabb futamidőre folyósított kölcsön. Faktoring Érvényes szállítói követelés üzletszerű megvásárlása, leszámítolása. Olyan banki művelet, ami során a hitelintézet előre kifizeti a szállító számára a kibocsátott számlája ellenértékének egy meghatározott részét. Fedezet Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon személyi / dologi biztosítékokat (pl.: ingatlan-, ingó vagyon, kezesség stb.), melyekből a Hitelintézet nem szerződésszerű adós/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kinnlevősége megtérülhet. Fedezetcsere Ha, a hitel biztosítékául szolgáló ingatlant/betétet/ingóságot kivonják a hitelügyletből, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelő ingatlant/betétet/ingóságot ajánlanak fel hitel fedezetként. Fizetési megbízás A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

14 Fizetési művelet A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: A fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Olyan hitelszerződés, amellyel a hitelező a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Hitelkeret-szerződés természetesen pénzforgalmi számlához is kapcsolódhat. Fizető fél A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, az igazságügyi alkalmazottak, a bírák, az ügyészek, a Magyar Honvédség, illetve a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati jogviszonya. Foglaló Szerződésből (főként ingatlan adásvételből) eredő kötelezettségek biztosítékául szolgál. A foglaló célja, hogy a tervezett ügyletet mindkét fél komolyan vegye. Ha a vevő mégis elállna a szerződéstől, akkor a foglalót elveszti. Amennyiben az eladó állna el a szerződéstől, akkor a foglaló kétszeresét kell visszafizetnie a vevő részére. Fogyasztó / lakosság A pénzforgalomi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerint: fogyasztó a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogyasztó. A Hpt. szerint: Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül (eső célok érdekében) eljáró természetes személy. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló mindenkor hatályos törvény alkalmazásában: Szintén a fentebb írt értelmezés a zárójelben írtakat leszámítva alkalmazott. Fogyasztási kölcsön A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez fogyasztók részére nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: november

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

bővítés: az olyan építési munka, amelynek során a lakás, lakóépület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül

bővítés: az olyan építési munka, amelynek során a lakás, lakóépület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Hitelezési ABC (Alapfogalmak a lakossági hitelezésben) adós: az a természetes

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.4 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a 2014. március 15. napját követően kötött hitel-és kölcsönügyletek vonatkozásában

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak FOGALOMTÁR A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós a kölcsönt igénybevevő személy, vagy személyek, függetlenül attól, hogy a kölcsön célját megvalósító személyekről, vagy a jövedelmi helyzet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok)

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok) Fogalomtárunk célja, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, bankszámlavezetés során használt, illetve a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok)

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok) Fogalomtárunk célja, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, bankszámlavezetés során használt, illetve a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette:... Ellenőrizte:.. Engedélyezte:...... amely létrejött egyrészről Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben