Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára"

Átírás

1 Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára február 10.

2 Századvég Gazdaságkutató ZRt.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... i 1. Vezetői összefoglaló Bevezetés A földgáz bányajáradék számításának jogszabályi háttere A kőolaj kitermelés bányajáradékának jogszabályi háttere Az olajindexált valamint a spot piaci ár arányának változása az európai és a hazai import gázárakban A hazai földgázkitermelés alakulása Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték kiszámítására A kőolaj minőségi jellemzői Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező érték kiszámítására i

4 1. Vezetői összefoglaló A magyar bányatörvény 20. (11) bekezdése kimondja, hogy a bányajáradék alapját a kitermelt ásványi nyersanyag értéke jelenti, a számítások során az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) számú kormányrendeletet kell alkalmazni. A rendeletben alkalmazott képlet alapján megállapítható, hogy jelenleg a számított érték szempontjából meghatározó jelentősége van a kőolaj tőzsdei árának és az amerikai dollár árfolyamának. Ez abban az esetben felel(ne) meg a bányatörvény előírásának és (lenne) közgazdasági szempontból megfelelő, ha a belföldi szabad piaci kereskedelemben alkalmazott földgázárak a kőolajárakra alapozód(ná)nak. Az európai és magyarországi piaci folyamatok elemzése alapján megállapítható, hogy a kormányrendelet kihirdetésének időpontjában, 2008 elején, a piaci gáz árának alapját az olajindexált importszerződések jelentették, így szoros összefüggés volt a földgáz és a kőolaj árazása között, vagyis közgazdasági szempontból indokolható volt a rendeletben alkalmazott értékszámítás. A földgázpiac az elmúlt hat évben azonban gyökeres változáson esett át, mára a kőolaj és a földgázárak elszakadtak egymástól, a hazai szabadpiaci földgázárak alapja a holland gáztőzsdei jegyzésekhez köthető, ezért javasoljuk a kormányrendelet felülvizsgálatát. A hazai földgázkitermelés 2010 óta folyamatos visszaesést mutat, ami az importfüggőség növekedését, továbbá a bányajáradék-bevételek zsugorodását eredményezte. Nemzetstratégiai és nemzetgazdasági szempontból indokolt lenne tehát a bányajáradék szabályozásának oly módon történő módosítása, hogy az ösztönözze a hazai kitermelést és tükrözze a valós piaci viszonyokat. A szénhidrogén-kutatást és kitermelést ösztönző jogszabályi környezet kialakítása az Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Tervnek is sarokpontja. A valós piaci viszonyokat tükröző megoldás az lenne, ha a belföldi kitermelésű, szabadpiaci forgalomba kerülő földgáz bányajáradék-számítás során figyelembe vett értéke a tényleges átlag importárhoz kötődne. Ehhez szükséges lenne egy német mintán alapuló ún. average Hungarian Border price létrehozása és folyamatos közzététele. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor a holland gáztőzsdei jegyzésekhez való kötést javasoljuk. Szükséges megjegyezni, hogy a lakossági rezsiköltség-csökkentéssel összefüggésben az egyetemes szolgáltatás részére értékesített gáz ára hatóságilag szabályozott. Ezt jelenleg figyelembe veszi a kormányrendelet, az egyetemes szolgáltatás részére értékesített gáz értékét külön szabályozza. Javasoljuk, hogy az egyetemes szolgáltatóknak felajánlott földgáz bányajáradék-számítás során figyelembe vett fajlagos értéke a hatósági ár legyen. 1

5 A jelenleg alkalmazott bányajáradék kulcsok felülvizsgálata indokolt, különös tekintettel arra a kormányzati szándékra, amely alapján elő kell segíteni a hazai palagáz termelését. Jelen tanulmány kereteit azonban ez a vizsgálat meghaladja A hatályos szabályozás figyelmen kívül hagyja a kőolajfajták eltérő minőségét (fehéráru tartalmát), értékét. Ez rontja a hazai nehézolaj kitermelés versenyképességét, ami egyes mezők idő előtti bezárását és jelentős ásványvagyon visszahagyását eredményezi. A nehézolaj kitermelés gazdaságosságának javítása érdekében a bányajáradék meghatározásának olyan módosítására lenne szükség, amely a bányajáradék számítás alapját képező kitermelt kőolaj után keletkező érték számításakor figyelembe veszi a kőolaj minőségét. Javaslatunk szerint a szabályozás által figyelembe vett minőségi paraméter elsődlegesen az API sűrűség legyen. A kőolaj értékének számítása során az API sűrűséget sávosan javasoljuk figyelembe venni, azaz az API sűrűség skálájának felosztását, és az egyes intervallumokhoz rendelt korrekciós tényezők bevezetését ajánljuk, aminek révén az olajfajta minőségének függvényében a bányajáradék progresszívvá tehető. Javasoljuk, hogy az egyes olajfajták eltérő minőségét megfelelő mértékben figyelembe vevő bányajáradék-számítási metodika kidolgozására az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérjen fel egy szakmai bizottságot. A szakmai munkába - felkérés esetén - a Századvég Gazdaságkutató Zrt. is készséggel bekapcsolódik. 2

6 2. Bevezetés Az Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv a szénhidrogének jövőképét illetően a következő célokat emeli ki: a hazai készletek kutatásának és kitermelésének fokozása, nemkonvencionális készletek kitermelésének technológiai és környezeti vizsgálata, majd ez alapján a megfelelő jogszabályi környezet (például rétegrepesztés esetében) biztosítása 1. E célok elérését az állam megfelelő szabályozási környezet kialakításával segítheti elő. Hazánk földgázigényének közelítőleg 20 százaléka származik hazai kitermelésből, 80 százaléka pedig importból. Mivel a főpiaci árat a szabadpiaci forgalomban az import ára határozza meg, így deklarálható, hogy a belföldi kitermelésű földgáz értékét is főszabályként az importgáz árához kell kötni. Ez alól kivételt jelent az egyetemes szolgáltatásban alkalmazott ár, ahol az állam az árszabályozásban figyelembe veszi a lakosság vásárlóerő képességét is; ennek tükröződnie kell a bányajáradék megállapítása során is. 1 3

7 3. A földgáz bányajáradék számításának jogszabályi háttere A bányajáradék kiszámítása az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint történik: évi XLVIII. törvény a bányászatról (a továbbiakban bányatörvény) - 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (a továbbiakban Kormányrendelet) évi XL. törvény a földgázellátásról (a továbbiakban GET.) - 19/2010. (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről (a továbbiakban Felajánlási rendelet) A bányatörvény 20. (11) bekezdése értelmében: A bányajáradék pénzben kifejezett összege a kitermelt ásványi nyersanyag értékének e törvényben meghatározott százaléka., összefüggéssel írható le: amely a következő bányajáradék = a kitermelt nyersanyag értéke járadékkulcs (1) A kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték kiszámítása a Kormányrendelet szerint történik. A Kormányrendelet 5. paragrafusa szerint az január 1. után termelésbe állított mezőkön a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték a kitermelt földgáz hőmennyiségének (GJ) és az 1. melléklet szerinti képlettel meghatározott fajlagos értékének (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata: kitermelt földgáz értéke = földgáz hőmennyisége E (fajlagos érték) (2) Az E fajlagos érték meghatározása a következő két egyenlet felhasználásával történik: E=2034*k-K2*I (3) ahol E: fajlagos érték (Ft/GJ) k = p1 7,55 d1 p0 7,55 d0 (4) 4

8 K 2: fajlagos előkészítési költség (80 Ft/GJ) I: korrekciós tényező: értéke 2008-ban 1,06, majd évente az előző évi ipar élelmiszeripar nélküli belföldi értékesítés árindexével növekszik k: a (4) egyenlet szerinti hányados p1: a Platt s Crude Oil Market Wire Brent bevallási időszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga p0: a Platt s Crude Oil Market Wire Brent december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga 7,55: USD/bbl és az USD/tonna ár viszonyszáma d1: az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra vonatkozó számtani átlaga (Ft/USD) d0: az MNB devizaárfolyamainak december hónapra vonatkozó számtani átlaga (Ft/USD) A képlet alapján megállapítható, hogy a számított érték szempontjából meghatározó jelentősége van a kőolaj tőzsdei árának és az amerikai dollár árfolyamának. Ez abban az esetben felel(ne) meg a bányatörvény előírásának és (lenne) közgazdasági szempontból megfelelő, ha a belföldi szabad piaci kereskedelemben alkalmazott földgáz árak a kőolajárakra alapozódnának. A Kormányrendelet 6. paragrafusa szerint az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték az január 1. után termelésbe állított mezőkön kitermelt gázéhoz azonos módon történik, de legfeljebb 1986 Ft/GJ lehet. A bányajáradék kulcsának kiszámítási módjáról a bányatörvény rendelkezik. A törvény a kulcs megállapításakor megkülönbözteti: a január 1. után, a január 1. és január 1. között, valamint az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgázt, a kutatás és próbatermelés során kitermelt földgázt, a párnagáz lecseréléséből származó földgázt, nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető (nem konvencionális) földgázt, szén-dioxid gázt (60 százaléknál magasabb szén-dioxid tartalmú földgáz), magas inert tartalmú földgázt (30 százaléknál magasabb inertgáz tartalmú földgáz) A január 1. után termelésbe vont mezők esetében a járadékkulcs a mező hozamának is függvénye. A különböző forrásokból származó földgáz bányajáradék kulcsának meghatározása a következő módon történik: a) Az 1998 január 1. és január 1. között üzemszerűen termelésbe állított mezőkön termelt konvencionális földgáz esetében a járadékkulcs értéke 16 százalék. 5

9 b) Az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön termelt konvencionális földgáz esetében a járadékkulcs az (5) egyenlet szerint végzendő: J = P A k P 100 (5) ahol J: a bányajáradék százalékos értéke P a hatósági ár, amelyen a kitermelők kötelesek felajánlani a földgázt az egyetemes szolgáltatás részére A: a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban k: korrekciós tényező, amelynek értéke 2003-ban 1, ezt követően évente 0,24-el nő Ugyanakkor a törvény kimondja, hogy a járadék kulcsa nem lehet alacsonyabb, mint 12 százalék. A P hatósági ár súlyozott éves átlagértéke a GET. 141/B. (14) bekezdése értelmében nem lehet kevesebb, mint 0,907 Ft/MJ. A Felajánlási rendelet az egyes negyedévekben eltérően szabályozza az értékeket és a felajánlandó mennyiségeket, míg a vevők közötti árban is differenciál. c) a kutatás, illetve próbatermelés során, valamint a január 1. után üzemszerűen termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében a járadékkulcs értéke ca) 12 százalék, ha a mezőből a kitermelt földgáz mennyisége évente a 300 millió m 3 -t nem halad meg; cb) 20 százalék, ha a mezőből éves szinten a kitermelt földgáz mennyisége a 300 millió m 3 -nél nagyobb, de 500 millió m 3 -t nem halad meg; cc) 30 százalék, ha a mezőből éves szinten a kitermelt földgáz mennyisége 500 millió m 3 -t meghalad d) a július 1-jét megelőzően működésbe állított föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz, a nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén, valamint a szén-dioxid gáz esetében 12 százalék e) a magas inert tartalmú földgáz esetében pedig 8 százalék Továbbá, a törvény értelmében, amennyiben a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga eléri vagy meghaladja a 80 USD/bbl árat, az a) c) pontok szerinti bányajáradék kulcsa 3-3 százalékponttal emelkedik. Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 90 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, a bányajáradék kulcsa további 3-3 százalékponttal emelkedik. A szabályozás a bányajáradék kulcs vonatkozásában meglehetősen differenciált, amelynek különböző okai vannak: Az január 1. előtt termelésbe vont mezőkből származó földgáz augusztusa óta a lakossági gázárak csökkentésére szolgál és 2010 között a 6

10 bányajáradék 12 százalékot meghaladó része a lakossági gázártámogatásra lett fordítva et követően pedig a hatósági áron átvett gáz árának (és ezzel együtt a bányajáradék mértékének) folyamatos csökkentése a lakossági energiaárak befagyasztását, majd 2013-tól a rezsiköltség-csökkentést szolgálta. Tehát a Kormány által véghezvitt rezsiköltség-csökkentés fenntarthatóságának egyik jelentős elemét képezi az január 1. előtt működésbe vont mezőkből származó földgáz. Indokoltnak tartjuk, hogy a Kormány ebben az esetben a más mezőkből származó földgázhoz képest eltérő értéket és járadékkulcsot alkalmaz, hiszen ebben az esetben a hazai kitermelés árelőnye a lakossághoz kerül. Vagyis az Állam úgy mond le járadékbevételről, hogy az így kieső adóbevételek indokolható közcélokat szolgálnak. Mivel az január 1. előtt termelésbe állított mezőkből származó földgázt a kitermelő vállalat hatósági áron köteles felajánlani az egyetemes szolgáltatóknak, így indokolt, hogy a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték az említett hatósági ár legyen, ne pedig ahogyan szabad piaci termékek esetében indokolt a világpiaci árakhoz, illetve devizaárfolyamokhoz igazodjon. Az január 1. után termelésbe állított mezőkön a bányajáradék kulcsa 16 százalék (illetve a Brent ártól függően további 3-3 százalék), a nem konvencionális és a magas szén-dioxid tartalmú földgáz esetében 12 százalék, a magas inert tartalmú gáz esetében pedig 8 százalék. Az alkalmazott kulcsok és az egyéb elvonások felülvizsgálata indokolt, különös tekintettel arra a kormányzati szándékra, amely alapján.elő kell segíteni a hazai palagáz kutatását és kitermelését. A nem konvencionális földgázkitermelés jelentős mértékben hozzájárulhat a hazai termelés részarányának növeléséhez, az importigény csökkenéséhez. Iparági szakértők szerint megfelelő ösztönzés esetén a nem konvencionális földgázkitermelés éves értéke fokozatosan felfutva re elérheti a 3-4 milliárd köbmétert. Jelen tanulmány kereteit a szükséges ösztönzőrendszer vizsgálata meghaladja. Felár alkalmazása a szabadpiacra kerülő gáz esetében elméleti szempontból helyes megoldásnak tűnik, hiszen a magyar belföldi piacra ható nemzetközi piacokon az árak jelentősen változnak. Indokolatlan azonban a hatóságilag szabályozott piaci szegmensben, hiszen ott a belföldi értékesítés ára független a nemzetközi árak alakulásától. A felárszabályozást sem feltétlenül helyes a kőolaj tőzsdei árához kötni, az erre vonatkozó javaslatunkat a 6. fejezet tartalmazza. 7

11 4. A kőolaj kitermelés bányajáradékának jogszabályi háttere A kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező érték kiszámítása a Kormányrendelet szerint történik a (6) és (7)-es egyenlet felhasználásával : E = k K1 I (6) ahol: k = P1 7,55 d1 P0 7,55 d0 E: a kőolaj bányajáradék szempontjából figyelembe vett értéke (Ft/t) k: a (9) egyenlet szerinti hányados K1: fajlagos előkészítési költség ( Ft/t) I: korrekciós tényező: értéke 2008-ban 1,06, majd évente az előző évi ipar élelmiszeripar nélküli belföldi értékesítés árindexével növekszik P1 = a Platt s Oil Market Wire Brent (Dtd) bevallási időszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga P0 = a Platt s Oil Market Wire Brent (Dtd) december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga 7,55= USD/bbl ár és az USD/t ár viszonyszáma d1=az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/USD d0 = az MNB devizaárfolyamainak december hónapra vonatkozó számtani átlaga Ft/USD A kitermelt kőolaj után keletkező értéket az 54/2008. Kormányrendeletet megelőzően a 118/2003. Kormányrendelet szabályozta, amely szerint a kőolaj fajlagos értékét a (8) egyenlettel kellett meghatározni. (7) ahol A0 = p 7,55 d k (8) A0: fajlagos érték p: a Platt s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) napi árainak (USD/BL) a bevallási időszakra vonatkozó számtani átlaga d: az MNB devizaárfolyamainak a bevallási időszakra vonatkozó - banki napok figyelembevételével számított - számtani átlaga k: fajlagos előkészítési költség A korábbi rendelet értelmében az előkészítési költséget a kitermelő vállalatoknak megfelelő indoklással ellátott önbevallás alapján kellett jóváhagyatnia a Magyar Bányászati Hivatallal. A 2008 előtti szabályozás tehát lehetővé tette, hogy az alacsonyabb értékű, nehezebb olajfajták esetében magasabb előkészítési költséget számolhassanak el a kitermelők, ezáltal csökkenthették a bányajáradék-számítás alapját képező kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező értéket. 8

12 5. Az olajindexált valamint a spot piaci ár arányának változása az európai és a hazai import gázárakban A hazai földgázellátás közelítőleg 80 százaléka importból származik. Mivel az import súlya az ellátásban jelentősen meghaladja a hazai termelését, ily módon szükségképpen a magyarországi gázárakat az importárhoz kell igazítani. Az importált földgáz árának képzésében a 2000-es évek második felétől kezdve jelentős változások következtek be mind hazánkban, mind Európa más országaiban, aminek eredményeképpen a piaci árazás súlya növekedett, az olajindexált árazásé pedig csökkent. A földgázforrásokban szegény Európában az ellátás klasszikus formája a csővezetékes szállítás, amely mellett a 2000-es évek közepéig az alternatív szállítási formák szerepe csekély volt. Az exportőr országok (Oroszország, Norvégia) hosszú távú szerződések formájában állapodtak meg a felvevő országokkal, az árszabályozás alapja pedig a helyettesítő termékek ára volt, azaz a földgáz árát a gázolaj, illetve a fűtőolaj árához indexálták. Az árazás egyaránt biztosította az exportőr és az importőr országok infrastrukturális beruházásainak megtérülését, hiszen a gáz ára a helyettesítő termékek árával együtt mozgott. Magyarország a 2000-es évtized végéig az olajtermékek árához indexált áron vásárolt földgázt. Tekintettel arra, az olajtermékek árbázisát a kőolajárak adják, a kormányrendelet hatálybalépésekor, 2008 elején, közgazdasági szempontból indokoltnak tekinthető a Magyarországon bányászott gáz értékének hozzákötése a kőolaj tőzsdei árához. A 2000-es években jelentős változás ment végbe Európa gázpiacán, aminek köszönhetően a földgázimport árazásában a 2010-es évtized elején gyökeres változás következett be. A 2000-es évtizedben diverzifikálódtak az ellátás útvonalak, a csővezetéken szállított gáz mellett a cseppfolyósított földgáz (LNG) is egyre fontosabb szerepre tett szert. A világ LNG kínálat növekedése (ezzel olcsóbbá válása) révén megnövekedett e szállítási forma versenyképessége, és a tengerparti országokban jelentős LNG terminál kapacitások épültek ki. A gázpiacon a forrásszerkezet megváltozása mellett a 2001-ben megindult liberalizációs folyamat is hozzájárult a tisztán olajindexált árazás lebontásához. Ugyanis korábban monopolhelyzettel bíró vállalatok helyébe lépő kereskedők közt fennálló versenyhelyzet a lehető legolcsóbb források elérését kényszerítette ki elején jött létre a holland gáztőzsde, amely a hosszú távú szerződésekkel szemben lehetővé tette rugalmasabb kereskedési formák elterjedését (azonnali (spot) kereskedés, határidős ügyletek, stb.). Jelentős hatással bírt a világ és ezen belül Európa gázpiacára is a 2000-es évek közepe óta felfutó amerikai palagáztermelés, amely az Egyesült Államok importigényét egyre gyorsuló 9

13 mértékben csökkentette, sőt az elmúlt években az USA exportőrként is megjelent a világ földgázpiacain. Ennek hatására az LNG kínálat megnőtt. Az ellátás diverzifikációja, a gázkínálat megnövekedése, a piaci liberalizáció valamint a ban megkezdődött gazdasági válság nyomán visszaeső gázkereslet együttes hatásaként a tőzsdei gázárak csökkeni kezdtek, ami az spot piaci beszerzés volumenének növekedéséhez vezetett. Az 1. ábrán látható, hogy míg 2005-ben az olajindexált árazás súlya az európai nagykereskedelmi gázárak meghatározásában közel 80 százalék volt, addig 2010-ben kevesebb, mint 60 százalék, 2012-ben pedig 50 százalék közelébe esett vissza. Ugyanakkor a piaci árazás részaránya a 2005-ös 15 százalékról 2010-re 35 százalék közelébe növekedett, 2012-ben pedig már meghaladta a 40 százalékot ÁBRA: A KÜ LÖNBÖZŐ ÁRAZÁSOK S ÚLYÁNA K VÁLTOZÁSA AZ E URÓPA I NAGY KERESKEDE LMI GÁZ ÁRAKBAN Forrás: European Commission 1 A piaci gázárazás előretörése mellett a korábban megkötött szerződésekben rögzített árklauzúrák miatt továbbra is jelentős gázmennyiség került Európába olajindexált árazással második negyedévétől kezdődően oly mértékben megnövekedett az olajindexált gázár a piaci gázárakhoz képest, hogy az európai importőrökre elviselhetetlen teher került. Így az importőrök nyomására a hosszú távú szerződések egy része módosításra került oly módon, hogy az árképletben egyre nagyobb súllyal vették figyelembe a spot piaci, elsősorban a holland gáztőzsdén jegyzett TTF árat. Előfordultak olyan esetek is, ahol nem tudtak megállapodni, ezért a felek választott bírósági eljárásokat kezdeményeztek. Ezek az árformulák módosítását 2 Quarterly Report on European Gas Markets, European Commission, first quarter,

14 euro/mwh eredményezték, volt ahol még a bírósági ítélet előtt állapodtak meg a felek, volt, hogy a bíróság döntése alapján módosultak a szerződések. Az említett folyamatok eredményeképpen ma már a hosszú távú szerződések is jellemzően a tőzsdei árakhoz igazodnak. Az olajindexált árak felülvizsgálatának hatását jól szemlélteti az 2. ábra. 2. ÁBRA A HOLLA ND G ÁZTŐZSDEI Á R(TTF) ÉS AZ OROSZ G ÁZ NÉME T HATÁ RON KIA LAKU LT ÁT LAG ÁR A (GERMAN BORDER PRI CE) VÁLTOZÁ SA (2012 MÁJU S 2013 NOVE MBER) TTF Russian Natural gas border price in Germany Forrás: Reuters, indexmundi.com Az 2. ábrán látható, hogy az orosz gáz német határon kialakult átlagára 2012 májusa és 2013 novembere között jelentősen konvergált a holland gáztőzsde árához. A vizsgált időszak kezdetén megawattonként 10 euró volt a két ár különbsége, ami 2013 novemberére fél euró közelébe esett. Az árak közeledése nagymértékben annak volt köszönhető, hogy a németorosz hosszú távú szerződésben foglalt árképletben az említett tárgyalások eredményeképpen folyamatosan növekedett a TTF részaránya. Mivel a tőzsdei kereskedelem volumene folyamatosan emelkedik, valamint a hosszú távú szerződések képleteiben is folyamatosan növekszik a TTF részaránya, így az európai országok nagykereskedelmi áraiban jelenleg már a piaci árazás a meghatározó. A magyar gázpiacon bár némi késéssel az európai tendenciák érvényesültek. Az előző évtizedben a földgázbeszállítás jellemzően keleti irányból történt, az árazást a hosszú távú szerződések határozták meg tól Magyarországon is elindult a gázpiac liberalizációja, 11

15 2009-től már a fogyasztás 60 százaléka a szabadpiacon zajlott. 3 A piaci folyamatok felgyorsulását eredményezte a Nyugat-Európában bekövetkező áresés, amelynek következtében a nyugati irányból történő beszállítás ugrásszerűen megnövekedett, és a HAG vezeték Európa egyik legjobban kihasznált vezetékévé vált (3. ábra) től a magyarországi import gázárakban is folyamatosan és jelentős mértékben növekedett a TTF részaránya. 3. ÁBRA EURÓPAI HATÁ RÖSSZEKÖTŐ GÁZVE ZETÉKEK KI HA SZNÁLT SÁGA BE N Forrás: REKK A nyugat-európai folyamathoz hasonlóan a magyar gázimportban is egyre nagyobb szerepet kapott a nem hosszú távú beszerzés keretében spot piacon beszerzett gáz, ennek részaránya 2011-ben már a teljes beszerzés harmada volt. A nyugati gyakorlathoz hasonlóan Magyarországon is felülvizsgálatra került a hosszú távú szerződés árazása. Piaci információk szerint a hosszú távú szerződés keretében beérkező gáz 40 százaléka már 2011-től a tőzsdei árat követte októberétől pedig a hosszú távú szerződés további, a teljes szerződéses időszakra kiterjedő módosításával sikerült elérni, hogy 3 Földgáz nagykereskedelmi modell alternatívák 2015 után Magyarországon, REKK, Letöltve:

16 a bejövő gáz 60 százaléka is a TTF-hez közelítő árú, de annál valamivel magasabb. 4 Összességében kijelenthető, hogy a leírt tendenciák hatására 2013 végére a tőzsdei árazás vált a meghatározóvá a magyar gáz nagykereskedelemben. A tervek szerint január 1-jétől megindul a kereskedelmi szállítás a szlovák-magyar interkonnektoron keresztül, aminek révén tovább növekedhet a nyugati irányból történő gázbeszerzés mértéke. Az új hosszú távú szerződés pedig további lehetőséget nyújt arra, hogy az importgáz ára kizárólagosan a spot piachoz kötődjön. A spot árazás magyar importárakban történő térnyerése az egyetemes szolgáltatás árképletében is komoly változást eredményezett, hiszen a 18/2010 (dec.3.) NFM rendelet értelmében az egyetemes szolgáltatás keretében vételező fogyasztók által fizetett gázárban 40 százalékos súllyal vették figyelembe a TTF árat és 60 százalékos súllyal az olajindexált gázárat. Ezt követően tovább növekedett a spot ár részaránya az ESZ árakban, hiszen az 52/2011 (okt.7.) NFM rendelet értelmében súlya 70 százalékosra nőtt, míg az olajindexált gázáré 30 százalékra csökkent. 4 Világgazdaság Letöltve:

17 millió köbméter 5. A hazai földgázkitermelés alakulása Az éves hazai földgázkitermelés értéke 2004 és 2010 között stabilan meghaladta 2500 millió köbmétert. Ezt követően azonban meredek csökkenés következett be, 2011-ben 2286, ben 2072, 2013-ban pedig már csak 1850 millió köbmétert 5 termeltek ki Magyarországon, ami 2010-hez képest 37 százalékos visszaesést jelent. 4. ÁBRA A HAZAI FÖLDGÁZ KI TERMELÉS A LAKU LÁ SA ( ) hazai földgázkitermelés Lineáris (hazai földgázkitermelés) Forrás: MEKH A 2010-et követő visszaesés több okra vezethető vissza. Az egyik ok vélhetően hazai földgázkészletek csökkenése, a mezők csökkenő hozama lehetett. Továbbá visszavetette a kitermelést annak csökkenő jövedelmezősége, ami jelentős részben a magas adó- és bányajáradék teherből fakadt. Emellett 2010 és 2013 között nem kerültek kiírásra földgázkutatási és kitermelési koncessziók, így az új készletek kutatása és feltárása is megakadt, ami szintén a kitermelés visszaesésének irányába hatott, valamint az iparágban foglalkoztatott szervízcégeket és a szakembergárdát külföldre kényszerítette, így hosszabb távon csökkent a hazai hozzáadott értéket előállítása is. Az egyes tényezők kitermeléscsökkenésben játszott szerepének meghatározása túlmutat e tanulmány keretein, így a továbbiakban nem vizsgáljuk. A hazai földgázkitermelés csökkenése gazdasági és nemzetstratégiai szempontból egyaránt káros folyamat. Egyrészt megnöveli az importigényt, ami tőkekiáramlást, a fizetési mérleg romlását, valamint az importfüggőség növekedését eredményezi. Továbbá ily módon a lecsökkent bányajáradék következtében jelentős bevételtől esik el a központi költségvetés. 5 Előrejelzés az első 11 hónap kitermelési adatai alapján. 14

18 6. Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték kiszámítására A korábbiakban megállapítottuk, hogy a magyarországi szabadpiacra kerülő földgáz árát szükségképpen a források közt döntő szereppel bíró importár határozza meg, az importgáz árát pedig a holland tőzsdei árak befolyásolják döntő mértékben. Így a valós piaci viszonyokat tükröző megoldás az lenne, ha a belföldi kitermelésű, szabadpiaci forgalomba kerülő földgáz bányajáradék-számítás során figyelembe vett értéke a tényleges átlagos importárhoz kötődne, amihez az 54/2008. Kormányrendelet módosítására lenne szükség. Az importárhoz való kötéshez a transzparencia biztosítása érdekében szükség lenne egy ún. Average Hungarian Border Price kialakítására és folyamatos nyilvánosságra hozatalára, amely valamennyi Magyarországon bejegyzett kereskedő és végfelhasználó által külföldről vásárolt földgáz árának mennyiséggel súlyozott átlagértéke lenne. 6 Az Average Hungarian Border Price abban az esetben lehetne a szabadpiacon értékesített földgáz esetében fizetett bányajáradék meghatározásakor a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték meghatározásának alapja, ha az publikált, hozzáférhető adat. Amennyiben az átlagos importár nem tehető publikussá, vagy a mutató meghatározása üzleti akadályokba ütközik, akkor a TTF árhoz való kötést javasoljuk. A földgáz értékének a holland gáztőzsdei árhoz való indexálásakor a korábbi szabályozással analóg módon a bevallási időszak átlagos havi TTF árát javasoljuk figyelembe venni. Javasoljuk továbbá, hogy a bányatörvényben alkalmazott felárszabályozás ne a kőolaj tőzsdei árához, hanem a gáztőzsdei árakhoz kapcsolódjon. Szükséges külön kezelni az január 1. előtt termelésbe állított mezőkből származó földgáz kérdését. Ez hatósági áron és hatóságilag meghatározott mennyiségben az egyetemes szolgáltatók részére kerül értékesítésre, és a lakossági rezsiköltség-csökkentés fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú szerepet tölt be, így az ilyen mezőkből kitermelt gáz esetében a bányajáradék számításának alapját képező földgáz érték esetében indokoltnak tartjuk az eltérő szabályozást. Javasoljuk, hogy az január 1. előtt termelésbe állított mezők esetében a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték a földgáz hatósági árának (az az ár, amennyiért a kitermelő köteles felajánlani a földgázt az egyetemes szolgáltatóknak) és hőmennyiségének szorzataként képeződjön. Ehhez szintén a Kormányrendelet módosítása lenne szükséges. 6 Németországban létezik ilyen mutató (German Border price). 15

19 6. A kőolaj minőségi jellemzői A nyersolaj minőségének két alapvető paramétere: az ún. API sűrűség (A ), valamint a kéntartalom. Az API sűrűség csökkenésével csökken az olajfajta fehéráru (benzin, gázolaj, petróleum) tartalma, amely az olaj magas értékű frakcióit jelenti, és nő az alacsonyabb értékkel bíró pakura- és aszfalttartalma. Az egyes olajfajták eltérő értéke a benchmarknak tekinthető tőzsdei jegyzésárakban is megjelenik. 1. TÁBLÁZAT A BRENT ÉS AZ URAL KŐOLAJ EGYES MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Olajfajta Brent Ural API sűrűség 38 (könnyűolaj) 31 (közepes olaj) kéntartalom 0,4 m/m% 1,6 m/m% Forrás: MOL Megvizsgáltuk a két kőolajtípus tőzsdei jegyzésárának alakulását az elmúlt 4 évben 7 ( ), és azt tapasztaltuk, hogy az Ural ára átlagosan 2 százalékkal volt alacsonyabb, mint Brent ára. Az Ural alacsonyabb minőséget képvisel (1. táblázat), amit a tőzsdei jegyzésárak is tükröznek, ugyanakkor a Brent prémiuma (spread) a minőségi paraméterek közti különbséghez (az API sűrűséget tekintve közelítőleg 20 százalék) képest lényegesen kevesebb. 7 Forrás: Reuters adatbázis 16

20 7. Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező érték kiszámítására A fentiekben bemutattuk, hogy a hatályos szabályozás figyelmen kívül hagyja az egyes mezőkről származó kőolajfajták eltérő minőségét (fehéráru tartalmát), értékét. Ez rontja a hazai nehézolaj kitermelés versenyképességét, ami egyes mezők idő előtti bezárását és jelentős ásványvagyon visszahagyását eredményezi ban a magyarországi nehézolaj kitermelés volumene tonna volt, ami a hazai olajkitermelés 14,6 százalékát jelentette. A hazai kőolaj kitermelés ösztönzése nemzetgazdasági és ásványvagyon gazdálkodási szempontból egyaránt előnyös, hiszen elkerülhetővé válik további olajmezők kitermelésének megszüntetése, és lehetővé válik a jelenleg nem termelő mezők reaktiválása, ami csökkentené a magyar importigényt. A nehézolaj kitermelés gazdaságosságának javítása érdekében a bányajáradék meghatározásának olyan módosítására lenne szükség, amely a bányajáradék számítás alapját képező kitermelt kőolaj után keletkező érték számításakor figyelembe veszi a kőolaj minőségét. Kétségtelen rugalmassága ellenére nem javasoljuk a 2008-ban hatályon kívül helyezett, 118/2003. Kormányrendeletben alkalmazott szabályozás ismételt életbe léptetését, mivel jogi szempontból aggályosnak ítéljük, hogy egy a költségvetés bevételét képező tétel értéke ne jogszabályban kihirdetett konstans, vagy objektív és transzparens mutatók alapján előre rögzített képlettel számítható legyen. Javaslatunk szerint a szabályozás által figyelembe vett minőségi paraméter elsődlegesen az API sűrűség legyen. A kőolaj értékének számítása során az API sűrűséget sávosan javasoljuk figyelembe venni, azaz az API sűrűség skálájának felosztását, és az egyes intervallumokhoz rendelt korrekciós tényezők bevezetését ajánljuk, aminek révén az olajfajta minőségének függvényében a bányajáradék progresszívvá tehető. Javasoljuk, hogy az egyes olajfajták eltérő minőségét megfelelő mértékben figyelembe vevő bányajáradék-számítási metodika kidolgozására az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérjen fel egy szakmai bizottságot. A szakmai munkába - felkérés esetén - a Századvég Gazdaságkutató Zrt. is készséggel bekapcsolódik. 17

Fenntartható és fenntarthatatlan elemek a hazai közműszektorra vonatkozó rezsicsökkentési politikában

Fenntartható és fenntarthatatlan elemek a hazai közműszektorra vonatkozó rezsicsökkentési politikában Fenntartható és fenntarthatatlan elemek a hazai közműszektorra vonatkozó rezsicsökkentési politikában Kaderják Péter Igazgató, REKK MKT Vándorgyűlés Nyíregyháza, 2014. szeptember 5. Főbb üzenetek Szabályozói

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/5 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás I. Általános elvek 1.1. Gázellátás, nominálás A kereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért. Ennek érdekében kereskedelmi szerződést

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről Hatályos: 2011.07.01 - A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

A földgáz árának alakulása 2009. július 1 e után

A földgáz árának alakulása 2009. július 1 e után A földgáz árának alakulása 2009. július 1 e után 2009. júliusi 1 én hatályba lépett az új földgáztörvény és számos fontos kapcsolódó jogszabályi rendelkezés. Ennek egyik legjelentősebb hatása az lesz,

Részletesebben

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos földgáz energia közbeszerzés Képletes árkonstrukciók Készítette: Sourcing Hungary Kft. Dátum: Budapest, 2014. június 17. 1. A HAZAI FÖLDGÁZ PIAC JELLEMZŐI Az

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

A certifikátok mögöttes termékei

A certifikátok mögöttes termékei A certifikátok mögöttes termékei Erste Befektetési Zrt. Dr. Miró József Budapest, 2011 április 5. 2011.04.06. 1 S&P500 Emelkedő trend Áttörte a rövidtávú trendvonalat ha áttöri az 1 340-es szintet irány

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Nem-konvencionális gazdaságélénkítés

Nem-konvencionális gazdaságélénkítés Szabó Gábor Nem-konvencionális gazdaságélénkítés A világgazdasági válság kezdete óta monetáris és fiskális gazdaságélénkítő programok változatos formái látnak napvilágot. Az Egyesült Államok gazdasága

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

Az energiastratégia aktualitásai - gázpiaci fejlemények -

Az energiastratégia aktualitásai - gázpiaci fejlemények - Az energiastratégia aktualitásai - gázpiaci fejlemények - Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Dobogókő, 2013. április 24. Érintett kérdések 2015 utáni gázpiaci modell 10% EON 2 A hatékony

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 11. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1145 Bp., Columbus u. 17 23. Tel.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 1050 Ft TARTALOM

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

A magyar energiapolitika eredményei

A magyar energiapolitika eredményei A magyar energiapolitika eredményei Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Tartalom I. Bevezetetés - Globális folyamatok

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról,

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Csoportos energia beszerzés

Csoportos energia beszerzés Csoportos energia beszerzés Eszközök, módszerek, szolgáltatások a beszerzés szolgálatában Sourcing Hungary Kft. Telefon: 06-1-769-1392 www.sourcing.hu Sourcing Hungary Üzletágak Villamos energia beszerzés

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló Kedden mind a tengerentúli, mind az európai tőzsdék pirosba fordultak, zárásra valamennyi mutató esetében esést regisztráltak. Amerikában a cégek harmadik

Részletesebben

Gáz szolgáltatás flották részére

Gáz szolgáltatás flották részére Gáz szolgáltatás flották részére Tamáska József GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. CNG KONFERENCIA 2011. november 24. Paradigmaváltás A korszakváltás előtt álló energiapolitikának részévé kell válnia,

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

Hogyan alakul a gázpiac Európában és Magyarországon?

Hogyan alakul a gázpiac Európában és Magyarországon? Világgazdaság Konferencia Budapest, 2013. május 9. Hogyan alakul a gázpiac Európában és Magyarországon? Horváth Tibor E.ON Földgáz Trade Zrt. igazgatóságának tagja földgáz-beszerzés, portfolió-management

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/6 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2016. (III. 30.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2016. (III. 30.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2016. (III. 30.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában,

Részletesebben

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2015. április 15. Emelkedő pályán hetvenöt év tapasztalatával

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek negatív tartományban zártak, a tőzsdék heti szinten is érdemi árfolyamesést könyveltek el

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2015. (III. 31.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2015. (III. 31.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2015. (III. 31.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában;

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Energetikai monitor. 2015. június

Energetikai monitor. 2015. június Energetikai monitor 2015. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést készítették: Zarándy Tamás, Kovács Kristóf, Simon Tamás és Zemplényi Zalán. A felhasznált adatbázis 2015. június 1-jén zárult

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

kedd, 2015. augusztus 11. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. augusztus 11. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. augusztus 11. Vezetői összefoglaló A FED várhatóan nem fog kamatot emelni szeptemberben. Kína leértékeli nemzetközi fizetőeszközét. Pozitív hangulat volt tegnap a nemzetközi tőzsdéken. Ma reggelre

Részletesebben