Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára"

Átírás

1 Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára február 10.

2 Századvég Gazdaságkutató ZRt.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... i 1. Vezetői összefoglaló Bevezetés A földgáz bányajáradék számításának jogszabályi háttere A kőolaj kitermelés bányajáradékának jogszabályi háttere Az olajindexált valamint a spot piaci ár arányának változása az európai és a hazai import gázárakban A hazai földgázkitermelés alakulása Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték kiszámítására A kőolaj minőségi jellemzői Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező érték kiszámítására i

4 1. Vezetői összefoglaló A magyar bányatörvény 20. (11) bekezdése kimondja, hogy a bányajáradék alapját a kitermelt ásványi nyersanyag értéke jelenti, a számítások során az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) számú kormányrendeletet kell alkalmazni. A rendeletben alkalmazott képlet alapján megállapítható, hogy jelenleg a számított érték szempontjából meghatározó jelentősége van a kőolaj tőzsdei árának és az amerikai dollár árfolyamának. Ez abban az esetben felel(ne) meg a bányatörvény előírásának és (lenne) közgazdasági szempontból megfelelő, ha a belföldi szabad piaci kereskedelemben alkalmazott földgázárak a kőolajárakra alapozód(ná)nak. Az európai és magyarországi piaci folyamatok elemzése alapján megállapítható, hogy a kormányrendelet kihirdetésének időpontjában, 2008 elején, a piaci gáz árának alapját az olajindexált importszerződések jelentették, így szoros összefüggés volt a földgáz és a kőolaj árazása között, vagyis közgazdasági szempontból indokolható volt a rendeletben alkalmazott értékszámítás. A földgázpiac az elmúlt hat évben azonban gyökeres változáson esett át, mára a kőolaj és a földgázárak elszakadtak egymástól, a hazai szabadpiaci földgázárak alapja a holland gáztőzsdei jegyzésekhez köthető, ezért javasoljuk a kormányrendelet felülvizsgálatát. A hazai földgázkitermelés 2010 óta folyamatos visszaesést mutat, ami az importfüggőség növekedését, továbbá a bányajáradék-bevételek zsugorodását eredményezte. Nemzetstratégiai és nemzetgazdasági szempontból indokolt lenne tehát a bányajáradék szabályozásának oly módon történő módosítása, hogy az ösztönözze a hazai kitermelést és tükrözze a valós piaci viszonyokat. A szénhidrogén-kutatást és kitermelést ösztönző jogszabályi környezet kialakítása az Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Tervnek is sarokpontja. A valós piaci viszonyokat tükröző megoldás az lenne, ha a belföldi kitermelésű, szabadpiaci forgalomba kerülő földgáz bányajáradék-számítás során figyelembe vett értéke a tényleges átlag importárhoz kötődne. Ehhez szükséges lenne egy német mintán alapuló ún. average Hungarian Border price létrehozása és folyamatos közzététele. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor a holland gáztőzsdei jegyzésekhez való kötést javasoljuk. Szükséges megjegyezni, hogy a lakossági rezsiköltség-csökkentéssel összefüggésben az egyetemes szolgáltatás részére értékesített gáz ára hatóságilag szabályozott. Ezt jelenleg figyelembe veszi a kormányrendelet, az egyetemes szolgáltatás részére értékesített gáz értékét külön szabályozza. Javasoljuk, hogy az egyetemes szolgáltatóknak felajánlott földgáz bányajáradék-számítás során figyelembe vett fajlagos értéke a hatósági ár legyen. 1

5 A jelenleg alkalmazott bányajáradék kulcsok felülvizsgálata indokolt, különös tekintettel arra a kormányzati szándékra, amely alapján elő kell segíteni a hazai palagáz termelését. Jelen tanulmány kereteit azonban ez a vizsgálat meghaladja A hatályos szabályozás figyelmen kívül hagyja a kőolajfajták eltérő minőségét (fehéráru tartalmát), értékét. Ez rontja a hazai nehézolaj kitermelés versenyképességét, ami egyes mezők idő előtti bezárását és jelentős ásványvagyon visszahagyását eredményezi. A nehézolaj kitermelés gazdaságosságának javítása érdekében a bányajáradék meghatározásának olyan módosítására lenne szükség, amely a bányajáradék számítás alapját képező kitermelt kőolaj után keletkező érték számításakor figyelembe veszi a kőolaj minőségét. Javaslatunk szerint a szabályozás által figyelembe vett minőségi paraméter elsődlegesen az API sűrűség legyen. A kőolaj értékének számítása során az API sűrűséget sávosan javasoljuk figyelembe venni, azaz az API sűrűség skálájának felosztását, és az egyes intervallumokhoz rendelt korrekciós tényezők bevezetését ajánljuk, aminek révén az olajfajta minőségének függvényében a bányajáradék progresszívvá tehető. Javasoljuk, hogy az egyes olajfajták eltérő minőségét megfelelő mértékben figyelembe vevő bányajáradék-számítási metodika kidolgozására az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérjen fel egy szakmai bizottságot. A szakmai munkába - felkérés esetén - a Századvég Gazdaságkutató Zrt. is készséggel bekapcsolódik. 2

6 2. Bevezetés Az Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv a szénhidrogének jövőképét illetően a következő célokat emeli ki: a hazai készletek kutatásának és kitermelésének fokozása, nemkonvencionális készletek kitermelésének technológiai és környezeti vizsgálata, majd ez alapján a megfelelő jogszabályi környezet (például rétegrepesztés esetében) biztosítása 1. E célok elérését az állam megfelelő szabályozási környezet kialakításával segítheti elő. Hazánk földgázigényének közelítőleg 20 százaléka származik hazai kitermelésből, 80 százaléka pedig importból. Mivel a főpiaci árat a szabadpiaci forgalomban az import ára határozza meg, így deklarálható, hogy a belföldi kitermelésű földgáz értékét is főszabályként az importgáz árához kell kötni. Ez alól kivételt jelent az egyetemes szolgáltatásban alkalmazott ár, ahol az állam az árszabályozásban figyelembe veszi a lakosság vásárlóerő képességét is; ennek tükröződnie kell a bányajáradék megállapítása során is. 1 3

7 3. A földgáz bányajáradék számításának jogszabályi háttere A bányajáradék kiszámítása az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint történik: évi XLVIII. törvény a bányászatról (a továbbiakban bányatörvény) - 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (a továbbiakban Kormányrendelet) évi XL. törvény a földgázellátásról (a továbbiakban GET.) - 19/2010. (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről (a továbbiakban Felajánlási rendelet) A bányatörvény 20. (11) bekezdése értelmében: A bányajáradék pénzben kifejezett összege a kitermelt ásványi nyersanyag értékének e törvényben meghatározott százaléka., összefüggéssel írható le: amely a következő bányajáradék = a kitermelt nyersanyag értéke járadékkulcs (1) A kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték kiszámítása a Kormányrendelet szerint történik. A Kormányrendelet 5. paragrafusa szerint az január 1. után termelésbe állított mezőkön a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték a kitermelt földgáz hőmennyiségének (GJ) és az 1. melléklet szerinti képlettel meghatározott fajlagos értékének (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata: kitermelt földgáz értéke = földgáz hőmennyisége E (fajlagos érték) (2) Az E fajlagos érték meghatározása a következő két egyenlet felhasználásával történik: E=2034*k-K2*I (3) ahol E: fajlagos érték (Ft/GJ) k = p1 7,55 d1 p0 7,55 d0 (4) 4

8 K 2: fajlagos előkészítési költség (80 Ft/GJ) I: korrekciós tényező: értéke 2008-ban 1,06, majd évente az előző évi ipar élelmiszeripar nélküli belföldi értékesítés árindexével növekszik k: a (4) egyenlet szerinti hányados p1: a Platt s Crude Oil Market Wire Brent bevallási időszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga p0: a Platt s Crude Oil Market Wire Brent december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga 7,55: USD/bbl és az USD/tonna ár viszonyszáma d1: az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra vonatkozó számtani átlaga (Ft/USD) d0: az MNB devizaárfolyamainak december hónapra vonatkozó számtani átlaga (Ft/USD) A képlet alapján megállapítható, hogy a számított érték szempontjából meghatározó jelentősége van a kőolaj tőzsdei árának és az amerikai dollár árfolyamának. Ez abban az esetben felel(ne) meg a bányatörvény előírásának és (lenne) közgazdasági szempontból megfelelő, ha a belföldi szabad piaci kereskedelemben alkalmazott földgáz árak a kőolajárakra alapozódnának. A Kormányrendelet 6. paragrafusa szerint az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték az január 1. után termelésbe állított mezőkön kitermelt gázéhoz azonos módon történik, de legfeljebb 1986 Ft/GJ lehet. A bányajáradék kulcsának kiszámítási módjáról a bányatörvény rendelkezik. A törvény a kulcs megállapításakor megkülönbözteti: a január 1. után, a január 1. és január 1. között, valamint az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgázt, a kutatás és próbatermelés során kitermelt földgázt, a párnagáz lecseréléséből származó földgázt, nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető (nem konvencionális) földgázt, szén-dioxid gázt (60 százaléknál magasabb szén-dioxid tartalmú földgáz), magas inert tartalmú földgázt (30 százaléknál magasabb inertgáz tartalmú földgáz) A január 1. után termelésbe vont mezők esetében a járadékkulcs a mező hozamának is függvénye. A különböző forrásokból származó földgáz bányajáradék kulcsának meghatározása a következő módon történik: a) Az 1998 január 1. és január 1. között üzemszerűen termelésbe állított mezőkön termelt konvencionális földgáz esetében a járadékkulcs értéke 16 százalék. 5

9 b) Az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön termelt konvencionális földgáz esetében a járadékkulcs az (5) egyenlet szerint végzendő: J = P A k P 100 (5) ahol J: a bányajáradék százalékos értéke P a hatósági ár, amelyen a kitermelők kötelesek felajánlani a földgázt az egyetemes szolgáltatás részére A: a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban k: korrekciós tényező, amelynek értéke 2003-ban 1, ezt követően évente 0,24-el nő Ugyanakkor a törvény kimondja, hogy a járadék kulcsa nem lehet alacsonyabb, mint 12 százalék. A P hatósági ár súlyozott éves átlagértéke a GET. 141/B. (14) bekezdése értelmében nem lehet kevesebb, mint 0,907 Ft/MJ. A Felajánlási rendelet az egyes negyedévekben eltérően szabályozza az értékeket és a felajánlandó mennyiségeket, míg a vevők közötti árban is differenciál. c) a kutatás, illetve próbatermelés során, valamint a január 1. után üzemszerűen termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében a járadékkulcs értéke ca) 12 százalék, ha a mezőből a kitermelt földgáz mennyisége évente a 300 millió m 3 -t nem halad meg; cb) 20 százalék, ha a mezőből éves szinten a kitermelt földgáz mennyisége a 300 millió m 3 -nél nagyobb, de 500 millió m 3 -t nem halad meg; cc) 30 százalék, ha a mezőből éves szinten a kitermelt földgáz mennyisége 500 millió m 3 -t meghalad d) a július 1-jét megelőzően működésbe állított föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz, a nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén, valamint a szén-dioxid gáz esetében 12 százalék e) a magas inert tartalmú földgáz esetében pedig 8 százalék Továbbá, a törvény értelmében, amennyiben a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga eléri vagy meghaladja a 80 USD/bbl árat, az a) c) pontok szerinti bányajáradék kulcsa 3-3 százalékponttal emelkedik. Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 90 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, a bányajáradék kulcsa további 3-3 százalékponttal emelkedik. A szabályozás a bányajáradék kulcs vonatkozásában meglehetősen differenciált, amelynek különböző okai vannak: Az január 1. előtt termelésbe vont mezőkből származó földgáz augusztusa óta a lakossági gázárak csökkentésére szolgál és 2010 között a 6

10 bányajáradék 12 százalékot meghaladó része a lakossági gázártámogatásra lett fordítva et követően pedig a hatósági áron átvett gáz árának (és ezzel együtt a bányajáradék mértékének) folyamatos csökkentése a lakossági energiaárak befagyasztását, majd 2013-tól a rezsiköltség-csökkentést szolgálta. Tehát a Kormány által véghezvitt rezsiköltség-csökkentés fenntarthatóságának egyik jelentős elemét képezi az január 1. előtt működésbe vont mezőkből származó földgáz. Indokoltnak tartjuk, hogy a Kormány ebben az esetben a más mezőkből származó földgázhoz képest eltérő értéket és járadékkulcsot alkalmaz, hiszen ebben az esetben a hazai kitermelés árelőnye a lakossághoz kerül. Vagyis az Állam úgy mond le járadékbevételről, hogy az így kieső adóbevételek indokolható közcélokat szolgálnak. Mivel az január 1. előtt termelésbe állított mezőkből származó földgázt a kitermelő vállalat hatósági áron köteles felajánlani az egyetemes szolgáltatóknak, így indokolt, hogy a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték az említett hatósági ár legyen, ne pedig ahogyan szabad piaci termékek esetében indokolt a világpiaci árakhoz, illetve devizaárfolyamokhoz igazodjon. Az január 1. után termelésbe állított mezőkön a bányajáradék kulcsa 16 százalék (illetve a Brent ártól függően további 3-3 százalék), a nem konvencionális és a magas szén-dioxid tartalmú földgáz esetében 12 százalék, a magas inert tartalmú gáz esetében pedig 8 százalék. Az alkalmazott kulcsok és az egyéb elvonások felülvizsgálata indokolt, különös tekintettel arra a kormányzati szándékra, amely alapján.elő kell segíteni a hazai palagáz kutatását és kitermelését. A nem konvencionális földgázkitermelés jelentős mértékben hozzájárulhat a hazai termelés részarányának növeléséhez, az importigény csökkenéséhez. Iparági szakértők szerint megfelelő ösztönzés esetén a nem konvencionális földgázkitermelés éves értéke fokozatosan felfutva re elérheti a 3-4 milliárd köbmétert. Jelen tanulmány kereteit a szükséges ösztönzőrendszer vizsgálata meghaladja. Felár alkalmazása a szabadpiacra kerülő gáz esetében elméleti szempontból helyes megoldásnak tűnik, hiszen a magyar belföldi piacra ható nemzetközi piacokon az árak jelentősen változnak. Indokolatlan azonban a hatóságilag szabályozott piaci szegmensben, hiszen ott a belföldi értékesítés ára független a nemzetközi árak alakulásától. A felárszabályozást sem feltétlenül helyes a kőolaj tőzsdei árához kötni, az erre vonatkozó javaslatunkat a 6. fejezet tartalmazza. 7

11 4. A kőolaj kitermelés bányajáradékának jogszabályi háttere A kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező érték kiszámítása a Kormányrendelet szerint történik a (6) és (7)-es egyenlet felhasználásával : E = k K1 I (6) ahol: k = P1 7,55 d1 P0 7,55 d0 E: a kőolaj bányajáradék szempontjából figyelembe vett értéke (Ft/t) k: a (9) egyenlet szerinti hányados K1: fajlagos előkészítési költség ( Ft/t) I: korrekciós tényező: értéke 2008-ban 1,06, majd évente az előző évi ipar élelmiszeripar nélküli belföldi értékesítés árindexével növekszik P1 = a Platt s Oil Market Wire Brent (Dtd) bevallási időszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga P0 = a Platt s Oil Market Wire Brent (Dtd) december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga 7,55= USD/bbl ár és az USD/t ár viszonyszáma d1=az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/USD d0 = az MNB devizaárfolyamainak december hónapra vonatkozó számtani átlaga Ft/USD A kitermelt kőolaj után keletkező értéket az 54/2008. Kormányrendeletet megelőzően a 118/2003. Kormányrendelet szabályozta, amely szerint a kőolaj fajlagos értékét a (8) egyenlettel kellett meghatározni. (7) ahol A0 = p 7,55 d k (8) A0: fajlagos érték p: a Platt s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) napi árainak (USD/BL) a bevallási időszakra vonatkozó számtani átlaga d: az MNB devizaárfolyamainak a bevallási időszakra vonatkozó - banki napok figyelembevételével számított - számtani átlaga k: fajlagos előkészítési költség A korábbi rendelet értelmében az előkészítési költséget a kitermelő vállalatoknak megfelelő indoklással ellátott önbevallás alapján kellett jóváhagyatnia a Magyar Bányászati Hivatallal. A 2008 előtti szabályozás tehát lehetővé tette, hogy az alacsonyabb értékű, nehezebb olajfajták esetében magasabb előkészítési költséget számolhassanak el a kitermelők, ezáltal csökkenthették a bányajáradék-számítás alapját képező kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező értéket. 8

12 5. Az olajindexált valamint a spot piaci ár arányának változása az európai és a hazai import gázárakban A hazai földgázellátás közelítőleg 80 százaléka importból származik. Mivel az import súlya az ellátásban jelentősen meghaladja a hazai termelését, ily módon szükségképpen a magyarországi gázárakat az importárhoz kell igazítani. Az importált földgáz árának képzésében a 2000-es évek második felétől kezdve jelentős változások következtek be mind hazánkban, mind Európa más országaiban, aminek eredményeképpen a piaci árazás súlya növekedett, az olajindexált árazásé pedig csökkent. A földgázforrásokban szegény Európában az ellátás klasszikus formája a csővezetékes szállítás, amely mellett a 2000-es évek közepéig az alternatív szállítási formák szerepe csekély volt. Az exportőr országok (Oroszország, Norvégia) hosszú távú szerződések formájában állapodtak meg a felvevő országokkal, az árszabályozás alapja pedig a helyettesítő termékek ára volt, azaz a földgáz árát a gázolaj, illetve a fűtőolaj árához indexálták. Az árazás egyaránt biztosította az exportőr és az importőr országok infrastrukturális beruházásainak megtérülését, hiszen a gáz ára a helyettesítő termékek árával együtt mozgott. Magyarország a 2000-es évtized végéig az olajtermékek árához indexált áron vásárolt földgázt. Tekintettel arra, az olajtermékek árbázisát a kőolajárak adják, a kormányrendelet hatálybalépésekor, 2008 elején, közgazdasági szempontból indokoltnak tekinthető a Magyarországon bányászott gáz értékének hozzákötése a kőolaj tőzsdei árához. A 2000-es években jelentős változás ment végbe Európa gázpiacán, aminek köszönhetően a földgázimport árazásában a 2010-es évtized elején gyökeres változás következett be. A 2000-es évtizedben diverzifikálódtak az ellátás útvonalak, a csővezetéken szállított gáz mellett a cseppfolyósított földgáz (LNG) is egyre fontosabb szerepre tett szert. A világ LNG kínálat növekedése (ezzel olcsóbbá válása) révén megnövekedett e szállítási forma versenyképessége, és a tengerparti országokban jelentős LNG terminál kapacitások épültek ki. A gázpiacon a forrásszerkezet megváltozása mellett a 2001-ben megindult liberalizációs folyamat is hozzájárult a tisztán olajindexált árazás lebontásához. Ugyanis korábban monopolhelyzettel bíró vállalatok helyébe lépő kereskedők közt fennálló versenyhelyzet a lehető legolcsóbb források elérését kényszerítette ki elején jött létre a holland gáztőzsde, amely a hosszú távú szerződésekkel szemben lehetővé tette rugalmasabb kereskedési formák elterjedését (azonnali (spot) kereskedés, határidős ügyletek, stb.). Jelentős hatással bírt a világ és ezen belül Európa gázpiacára is a 2000-es évek közepe óta felfutó amerikai palagáztermelés, amely az Egyesült Államok importigényét egyre gyorsuló 9

13 mértékben csökkentette, sőt az elmúlt években az USA exportőrként is megjelent a világ földgázpiacain. Ennek hatására az LNG kínálat megnőtt. Az ellátás diverzifikációja, a gázkínálat megnövekedése, a piaci liberalizáció valamint a ban megkezdődött gazdasági válság nyomán visszaeső gázkereslet együttes hatásaként a tőzsdei gázárak csökkeni kezdtek, ami az spot piaci beszerzés volumenének növekedéséhez vezetett. Az 1. ábrán látható, hogy míg 2005-ben az olajindexált árazás súlya az európai nagykereskedelmi gázárak meghatározásában közel 80 százalék volt, addig 2010-ben kevesebb, mint 60 százalék, 2012-ben pedig 50 százalék közelébe esett vissza. Ugyanakkor a piaci árazás részaránya a 2005-ös 15 százalékról 2010-re 35 százalék közelébe növekedett, 2012-ben pedig már meghaladta a 40 százalékot ÁBRA: A KÜ LÖNBÖZŐ ÁRAZÁSOK S ÚLYÁNA K VÁLTOZÁSA AZ E URÓPA I NAGY KERESKEDE LMI GÁZ ÁRAKBAN Forrás: European Commission 1 A piaci gázárazás előretörése mellett a korábban megkötött szerződésekben rögzített árklauzúrák miatt továbbra is jelentős gázmennyiség került Európába olajindexált árazással második negyedévétől kezdődően oly mértékben megnövekedett az olajindexált gázár a piaci gázárakhoz képest, hogy az európai importőrökre elviselhetetlen teher került. Így az importőrök nyomására a hosszú távú szerződések egy része módosításra került oly módon, hogy az árképletben egyre nagyobb súllyal vették figyelembe a spot piaci, elsősorban a holland gáztőzsdén jegyzett TTF árat. Előfordultak olyan esetek is, ahol nem tudtak megállapodni, ezért a felek választott bírósági eljárásokat kezdeményeztek. Ezek az árformulák módosítását 2 Quarterly Report on European Gas Markets, European Commission, first quarter,

14 euro/mwh eredményezték, volt ahol még a bírósági ítélet előtt állapodtak meg a felek, volt, hogy a bíróság döntése alapján módosultak a szerződések. Az említett folyamatok eredményeképpen ma már a hosszú távú szerződések is jellemzően a tőzsdei árakhoz igazodnak. Az olajindexált árak felülvizsgálatának hatását jól szemlélteti az 2. ábra. 2. ÁBRA A HOLLA ND G ÁZTŐZSDEI Á R(TTF) ÉS AZ OROSZ G ÁZ NÉME T HATÁ RON KIA LAKU LT ÁT LAG ÁR A (GERMAN BORDER PRI CE) VÁLTOZÁ SA (2012 MÁJU S 2013 NOVE MBER) TTF Russian Natural gas border price in Germany Forrás: Reuters, indexmundi.com Az 2. ábrán látható, hogy az orosz gáz német határon kialakult átlagára 2012 májusa és 2013 novembere között jelentősen konvergált a holland gáztőzsde árához. A vizsgált időszak kezdetén megawattonként 10 euró volt a két ár különbsége, ami 2013 novemberére fél euró közelébe esett. Az árak közeledése nagymértékben annak volt köszönhető, hogy a németorosz hosszú távú szerződésben foglalt árképletben az említett tárgyalások eredményeképpen folyamatosan növekedett a TTF részaránya. Mivel a tőzsdei kereskedelem volumene folyamatosan emelkedik, valamint a hosszú távú szerződések képleteiben is folyamatosan növekszik a TTF részaránya, így az európai országok nagykereskedelmi áraiban jelenleg már a piaci árazás a meghatározó. A magyar gázpiacon bár némi késéssel az európai tendenciák érvényesültek. Az előző évtizedben a földgázbeszállítás jellemzően keleti irányból történt, az árazást a hosszú távú szerződések határozták meg tól Magyarországon is elindult a gázpiac liberalizációja, 11

15 2009-től már a fogyasztás 60 százaléka a szabadpiacon zajlott. 3 A piaci folyamatok felgyorsulását eredményezte a Nyugat-Európában bekövetkező áresés, amelynek következtében a nyugati irányból történő beszállítás ugrásszerűen megnövekedett, és a HAG vezeték Európa egyik legjobban kihasznált vezetékévé vált (3. ábra) től a magyarországi import gázárakban is folyamatosan és jelentős mértékben növekedett a TTF részaránya. 3. ÁBRA EURÓPAI HATÁ RÖSSZEKÖTŐ GÁZVE ZETÉKEK KI HA SZNÁLT SÁGA BE N Forrás: REKK A nyugat-európai folyamathoz hasonlóan a magyar gázimportban is egyre nagyobb szerepet kapott a nem hosszú távú beszerzés keretében spot piacon beszerzett gáz, ennek részaránya 2011-ben már a teljes beszerzés harmada volt. A nyugati gyakorlathoz hasonlóan Magyarországon is felülvizsgálatra került a hosszú távú szerződés árazása. Piaci információk szerint a hosszú távú szerződés keretében beérkező gáz 40 százaléka már 2011-től a tőzsdei árat követte októberétől pedig a hosszú távú szerződés további, a teljes szerződéses időszakra kiterjedő módosításával sikerült elérni, hogy 3 Földgáz nagykereskedelmi modell alternatívák 2015 után Magyarországon, REKK, Letöltve:

16 a bejövő gáz 60 százaléka is a TTF-hez közelítő árú, de annál valamivel magasabb. 4 Összességében kijelenthető, hogy a leírt tendenciák hatására 2013 végére a tőzsdei árazás vált a meghatározóvá a magyar gáz nagykereskedelemben. A tervek szerint január 1-jétől megindul a kereskedelmi szállítás a szlovák-magyar interkonnektoron keresztül, aminek révén tovább növekedhet a nyugati irányból történő gázbeszerzés mértéke. Az új hosszú távú szerződés pedig további lehetőséget nyújt arra, hogy az importgáz ára kizárólagosan a spot piachoz kötődjön. A spot árazás magyar importárakban történő térnyerése az egyetemes szolgáltatás árképletében is komoly változást eredményezett, hiszen a 18/2010 (dec.3.) NFM rendelet értelmében az egyetemes szolgáltatás keretében vételező fogyasztók által fizetett gázárban 40 százalékos súllyal vették figyelembe a TTF árat és 60 százalékos súllyal az olajindexált gázárat. Ezt követően tovább növekedett a spot ár részaránya az ESZ árakban, hiszen az 52/2011 (okt.7.) NFM rendelet értelmében súlya 70 százalékosra nőtt, míg az olajindexált gázáré 30 százalékra csökkent. 4 Világgazdaság Letöltve:

17 millió köbméter 5. A hazai földgázkitermelés alakulása Az éves hazai földgázkitermelés értéke 2004 és 2010 között stabilan meghaladta 2500 millió köbmétert. Ezt követően azonban meredek csökkenés következett be, 2011-ben 2286, ben 2072, 2013-ban pedig már csak 1850 millió köbmétert 5 termeltek ki Magyarországon, ami 2010-hez képest 37 százalékos visszaesést jelent. 4. ÁBRA A HAZAI FÖLDGÁZ KI TERMELÉS A LAKU LÁ SA ( ) hazai földgázkitermelés Lineáris (hazai földgázkitermelés) Forrás: MEKH A 2010-et követő visszaesés több okra vezethető vissza. Az egyik ok vélhetően hazai földgázkészletek csökkenése, a mezők csökkenő hozama lehetett. Továbbá visszavetette a kitermelést annak csökkenő jövedelmezősége, ami jelentős részben a magas adó- és bányajáradék teherből fakadt. Emellett 2010 és 2013 között nem kerültek kiírásra földgázkutatási és kitermelési koncessziók, így az új készletek kutatása és feltárása is megakadt, ami szintén a kitermelés visszaesésének irányába hatott, valamint az iparágban foglalkoztatott szervízcégeket és a szakembergárdát külföldre kényszerítette, így hosszabb távon csökkent a hazai hozzáadott értéket előállítása is. Az egyes tényezők kitermeléscsökkenésben játszott szerepének meghatározása túlmutat e tanulmány keretein, így a továbbiakban nem vizsgáljuk. A hazai földgázkitermelés csökkenése gazdasági és nemzetstratégiai szempontból egyaránt káros folyamat. Egyrészt megnöveli az importigényt, ami tőkekiáramlást, a fizetési mérleg romlását, valamint az importfüggőség növekedését eredményezi. Továbbá ily módon a lecsökkent bányajáradék következtében jelentős bevételtől esik el a központi költségvetés. 5 Előrejelzés az első 11 hónap kitermelési adatai alapján. 14

18 6. Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték kiszámítására A korábbiakban megállapítottuk, hogy a magyarországi szabadpiacra kerülő földgáz árát szükségképpen a források közt döntő szereppel bíró importár határozza meg, az importgáz árát pedig a holland tőzsdei árak befolyásolják döntő mértékben. Így a valós piaci viszonyokat tükröző megoldás az lenne, ha a belföldi kitermelésű, szabadpiaci forgalomba kerülő földgáz bányajáradék-számítás során figyelembe vett értéke a tényleges átlagos importárhoz kötődne, amihez az 54/2008. Kormányrendelet módosítására lenne szükség. Az importárhoz való kötéshez a transzparencia biztosítása érdekében szükség lenne egy ún. Average Hungarian Border Price kialakítására és folyamatos nyilvánosságra hozatalára, amely valamennyi Magyarországon bejegyzett kereskedő és végfelhasználó által külföldről vásárolt földgáz árának mennyiséggel súlyozott átlagértéke lenne. 6 Az Average Hungarian Border Price abban az esetben lehetne a szabadpiacon értékesített földgáz esetében fizetett bányajáradék meghatározásakor a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték meghatározásának alapja, ha az publikált, hozzáférhető adat. Amennyiben az átlagos importár nem tehető publikussá, vagy a mutató meghatározása üzleti akadályokba ütközik, akkor a TTF árhoz való kötést javasoljuk. A földgáz értékének a holland gáztőzsdei árhoz való indexálásakor a korábbi szabályozással analóg módon a bevallási időszak átlagos havi TTF árát javasoljuk figyelembe venni. Javasoljuk továbbá, hogy a bányatörvényben alkalmazott felárszabályozás ne a kőolaj tőzsdei árához, hanem a gáztőzsdei árakhoz kapcsolódjon. Szükséges külön kezelni az január 1. előtt termelésbe állított mezőkből származó földgáz kérdését. Ez hatósági áron és hatóságilag meghatározott mennyiségben az egyetemes szolgáltatók részére kerül értékesítésre, és a lakossági rezsiköltség-csökkentés fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú szerepet tölt be, így az ilyen mezőkből kitermelt gáz esetében a bányajáradék számításának alapját képező földgáz érték esetében indokoltnak tartjuk az eltérő szabályozást. Javasoljuk, hogy az január 1. előtt termelésbe állított mezők esetében a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték a földgáz hatósági árának (az az ár, amennyiért a kitermelő köteles felajánlani a földgázt az egyetemes szolgáltatóknak) és hőmennyiségének szorzataként képeződjön. Ehhez szintén a Kormányrendelet módosítása lenne szükséges. 6 Németországban létezik ilyen mutató (German Border price). 15

19 6. A kőolaj minőségi jellemzői A nyersolaj minőségének két alapvető paramétere: az ún. API sűrűség (A ), valamint a kéntartalom. Az API sűrűség csökkenésével csökken az olajfajta fehéráru (benzin, gázolaj, petróleum) tartalma, amely az olaj magas értékű frakcióit jelenti, és nő az alacsonyabb értékkel bíró pakura- és aszfalttartalma. Az egyes olajfajták eltérő értéke a benchmarknak tekinthető tőzsdei jegyzésárakban is megjelenik. 1. TÁBLÁZAT A BRENT ÉS AZ URAL KŐOLAJ EGYES MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Olajfajta Brent Ural API sűrűség 38 (könnyűolaj) 31 (közepes olaj) kéntartalom 0,4 m/m% 1,6 m/m% Forrás: MOL Megvizsgáltuk a két kőolajtípus tőzsdei jegyzésárának alakulását az elmúlt 4 évben 7 ( ), és azt tapasztaltuk, hogy az Ural ára átlagosan 2 százalékkal volt alacsonyabb, mint Brent ára. Az Ural alacsonyabb minőséget képvisel (1. táblázat), amit a tőzsdei jegyzésárak is tükröznek, ugyanakkor a Brent prémiuma (spread) a minőségi paraméterek közti különbséghez (az API sűrűséget tekintve közelítőleg 20 százalék) képest lényegesen kevesebb. 7 Forrás: Reuters adatbázis 16

20 7. Javaslat a bányajáradék számításának alapját képező kitermelt kőolaj mennyisége után keletkező érték kiszámítására A fentiekben bemutattuk, hogy a hatályos szabályozás figyelmen kívül hagyja az egyes mezőkről származó kőolajfajták eltérő minőségét (fehéráru tartalmát), értékét. Ez rontja a hazai nehézolaj kitermelés versenyképességét, ami egyes mezők idő előtti bezárását és jelentős ásványvagyon visszahagyását eredményezi ban a magyarországi nehézolaj kitermelés volumene tonna volt, ami a hazai olajkitermelés 14,6 százalékát jelentette. A hazai kőolaj kitermelés ösztönzése nemzetgazdasági és ásványvagyon gazdálkodási szempontból egyaránt előnyös, hiszen elkerülhetővé válik további olajmezők kitermelésének megszüntetése, és lehetővé válik a jelenleg nem termelő mezők reaktiválása, ami csökkentené a magyar importigényt. A nehézolaj kitermelés gazdaságosságának javítása érdekében a bányajáradék meghatározásának olyan módosítására lenne szükség, amely a bányajáradék számítás alapját képező kitermelt kőolaj után keletkező érték számításakor figyelembe veszi a kőolaj minőségét. Kétségtelen rugalmassága ellenére nem javasoljuk a 2008-ban hatályon kívül helyezett, 118/2003. Kormányrendeletben alkalmazott szabályozás ismételt életbe léptetését, mivel jogi szempontból aggályosnak ítéljük, hogy egy a költségvetés bevételét képező tétel értéke ne jogszabályban kihirdetett konstans, vagy objektív és transzparens mutatók alapján előre rögzített képlettel számítható legyen. Javaslatunk szerint a szabályozás által figyelembe vett minőségi paraméter elsődlegesen az API sűrűség legyen. A kőolaj értékének számítása során az API sűrűséget sávosan javasoljuk figyelembe venni, azaz az API sűrűség skálájának felosztását, és az egyes intervallumokhoz rendelt korrekciós tényezők bevezetését ajánljuk, aminek révén az olajfajta minőségének függvényében a bányajáradék progresszívvá tehető. Javasoljuk, hogy az egyes olajfajták eltérő minőségét megfelelő mértékben figyelembe vevő bányajáradék-számítási metodika kidolgozására az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérjen fel egy szakmai bizottságot. A szakmai munkába - felkérés esetén - a Századvég Gazdaságkutató Zrt. is készséggel bekapcsolódik. 17

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

Fenntartható és fenntarthatatlan elemek a hazai közműszektorra vonatkozó rezsicsökkentési politikában

Fenntartható és fenntarthatatlan elemek a hazai közműszektorra vonatkozó rezsicsökkentési politikában Fenntartható és fenntarthatatlan elemek a hazai közműszektorra vonatkozó rezsicsökkentési politikában Kaderják Péter Igazgató, REKK MKT Vándorgyűlés Nyíregyháza, 2014. szeptember 5. Főbb üzenetek Szabályozói

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/5 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás I. Általános elvek 1.1. Gázellátás, nominálás A kereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért. Ennek érdekében kereskedelmi szerződést

Részletesebben

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó szabályok

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó szabályok A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól A földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL.

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL. 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Csoportos földgáz energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Trendek, piaci információk

Csoportos földgáz energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Trendek, piaci információk Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos földgáz energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató Trendek, piaci információk Készítette: Sourcing Hungary Kft. Dátum: Budapest, 2016. november 18. A SOURCING

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 17.

Vezetői összefoglaló október 17. 2016. október 17. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 4,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről Hatályos: 2011.07.01 - A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 28.

Vezetői összefoglaló február 28. 2017. február 28. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben egyaránt erősödött. A BUX 10,4 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló hétfő, 2013. augusztus 5. Vezetői összefoglaló Vegyes amerikai makroadatok jelentek meg, a munkanélküliségi ráta ötéves mélypontján tartózkodik, ugyanakkor a foglalkoztatottság bővülése elmaradt az elemzői

Részletesebben

A földgáz árának alakulása 2009. július 1 e után

A földgáz árának alakulása 2009. július 1 e után A földgáz árának alakulása 2009. július 1 e után 2009. júliusi 1 én hatályba lépett az új földgáztörvény és számos fontos kapcsolódó jogszabályi rendelkezés. Ennek egyik legjelentősebb hatása az lesz,

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos földgáz energia közbeszerzés Képletes árkonstrukciók Készítette: Sourcing Hungary Kft. Dátum: Budapest, 2014. június 17. 1. A HAZAI FÖLDGÁZ PIAC JELLEMZŐI Az

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. június 1. Vezetői összefoglaló Jelentős veszteséget könyvelhettek el a nemzetközi börzék pénteken. A 309-es szint közelében maradt az euró/forint kurzus. A BUX 0,3 százalékkal került lejjebb

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 15.

Vezetői összefoglaló június 15. 2017. június 15. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben kismértékben gyengült, a dollár ellenében enyhén erősödött. A BUX 21,5 milliárd forintos,

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 2.

Vezetői összefoglaló március 2. 2017. március 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben közel változatlan maradt, míg a dollárhoz képest gyengült. A BUX 11,9 milliárd forintos,

Részletesebben

A certifikátok mögöttes termékei

A certifikátok mögöttes termékei A certifikátok mögöttes termékei Erste Befektetési Zrt. Dr. Miró József Budapest, 2011 április 5. 2011.04.06. 1 S&P500 Emelkedő trend Áttörte a rövidtávú trendvonalat ha áttöri az 1 340-es szintet irány

Részletesebben

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála Verseny és szabályozás 2014 című kötet bemutatása alkalmából rendezett

Részletesebben

Nem-konvencionális gazdaságélénkítés

Nem-konvencionális gazdaságélénkítés Szabó Gábor Nem-konvencionális gazdaságélénkítés A világgazdasági válság kezdete óta monetáris és fiskális gazdaságélénkítő programok változatos formái látnak napvilágot. Az Egyesült Államok gazdasága

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról november

Havi elemzés az infláció alakulásáról november Havi elemzés az infláció alakulásáról 1. november 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 13. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira Dr. Tihanyi László, professor emeritus Galyas Anna Bella, PhD hallgató Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira 2 16 15 4 2 MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 11. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1145 Bp., Columbus u. 17 23. Tel.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 1050 Ft TARTALOM

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról február

Havi elemzés az infláció alakulásáról február Havi elemzés az infláció alakulásáról. február A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. június 11. Vezetői összefoglaló Alacsony kereskedési hajlandóság mellett pozitív tartományban zárt a vezető nemzetközi tőzsdék többsége. A kedvező nemzetközi piaci hangulat nem ragadt át

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai Siófok 2009. október 29. Balázs István László MEH GEFO osztályvezető 1 A MEH nem rendelkezik forrásokkal, földgáz infrastruktúrával, az ország, illetve

Részletesebben

Vezetői összefoglaló január 31.

Vezetői összefoglaló január 31. 2017. január 31. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 7,4 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,73 százalékos csökkenéssel

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

A magyar energiapolitika eredményei

A magyar energiapolitika eredményei A magyar energiapolitika eredményei Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Tartalom I. Bevezetetés - Globális folyamatok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 8. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai részvényindexek pluszban, az amerikai börzék mínuszban zártak. Erősödni tudott a forint az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX

Részletesebben

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15.

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15. Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete 2005. február 15. Szabadpiac áttekintése Keretek: GET, VHR-ek, IÜKSZ Kilépés dátumai Nominálás Pótdíj Kilépés feltételei Szabadpiaci ellátás Import Rendszerhasználati

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Csoportos energia beszerzés

Csoportos energia beszerzés Csoportos energia beszerzés Eszközök, módszerek, szolgáltatások a beszerzés szolgálatában Sourcing Hungary Kft. Telefon: 06-1-769-1392 www.sourcing.hu Sourcing Hungary Üzletágak Villamos energia beszerzés

Részletesebben

szerda, január 27. Vezetői összefoglaló

szerda, január 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2016. január 27. Vezetői összefoglaló Kedden pozitív hangulat uralkodott az európai tőzsdéken, valamint Amerikában is kedvezőbb képet láthattunk az elmúlt időszakokhoz képest. Az pozitív eredményeket

Részletesebben

Az energiastratégia aktualitásai - gázpiaci fejlemények -

Az energiastratégia aktualitásai - gázpiaci fejlemények - Az energiastratégia aktualitásai - gázpiaci fejlemények - Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Dobogókő, 2013. április 24. Érintett kérdések 2015 utáni gázpiaci modell 10% EON 2 A hatékony

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 3. évi CXXXIX. tv.) 3. () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10.

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10. Richter Csoport 2012. I. negyedévi jelentés 2012. május 10. A régió vezető gyógyszeripari cége Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Anyavállalat: Gedeon Richter Alapítva: 1901 Oroszország: Gedeon

Részletesebben

TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN

TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Magyarország energiaellátásbiztonságának számszerűsítése a Supply/Demand Index segítségével Kékes Mátyás Energetikai mérnök BSc matyas.kekes@gmail.com

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben