Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52."

Átírás

1 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

2 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Tételszám Az üzleti év mérlegfordulónapja: A tétel megnevezése Cégjegyzék száma Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett p. eszk. értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök (9.-12.) I. Készletek II.Követelések III. Értékpapirok Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) december IV. Pénzeszközök C.Aktiv idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

3 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tôke ( ) I.Jegyzett tôke sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II.Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 19. III.Tôketartalék 20. IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék 22. VI.Értékelési tartalék 23. VII.Mérleg szerinti eredmény E.Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( ) I.Hátrasorolt kötelezettségek 27. II.Hosszú lejáratú kötelezettségek Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) 28. III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passziv idôbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

4 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

5 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesités nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesitmények értéke 02. III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráforditások V. Személyi jellegű ráforditások VI. Értékcsökkenési leirás VII. Egyéb ráforditások VII sorból: értékvesztés 08. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. Rendkivüli eredmény E. Adózás elôtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

6 FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG KONCERT-ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

7 I. Általános rész 1. A társaság főbb adatai Neve: Rövidített neve: Székhely: Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház u.52. Alapítás időpontja: Bejegyzés időpontja: Jogelőd: Jegyzett tőke értéke: Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncertszervező és rendező Közhasznú Társaság ,- HUF Ügyvezető: Szamosi Szabolcs Telephelyek: 7621 Pécs, Király u Pécs Breuer Marcel Sétány 4. (bejegyzés alatt) Fióktelepek: 5600 Békéscsaba, Andrássy u Budapest Páva u Miskolc, Kossuth u. 3. fszt Szeged Klauzál tér 7. (bejegyzés alatt) 9022 Győr Czuczor G. u (bejegyzés alatt) Levelezési cím: 7623 Pécs, Felsővámház u. 52. KSH szám: Adószáma: Cégjegyzékszám: Bankszámla: Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cég fő tevékenysége: Honlap: Felügyelő Bizottság: Könyvvizsgáló: cím: Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység dr.hanvay Dávid elnök dr.papp Andrea tag Szabó Mihály tag EAST-AUDIT Zrt. Balogh Istvánné 2

8 2. A társaság tevékenységi körei Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (Főtevékenység) Egyéb sokszorosítás Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Piac-, közvélemény kutatás M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység Könyv-kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása M. n. s. egyéb információs szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb foglalás Kulturális képzés M. n. s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Előadó-művészet Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése 3

9 A évi C. számvitelről szóló törvény által a beszámoló részét képező Kiegészítő Melléklet elkészítése annak érdekében, hogy a beszámolóban bemutatott adatok korrekt összképet mutassanak a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről a tulajdonos illetve a Társaság üzleti partnerei számára. Elsődlegesen alkalmazott legfontosabb jogszabályok: évi C. törvény a számvitelről évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról A Kormány 350/2011 (XII:30) Korm. rendelete a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítése és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól (5.sz. melléklete) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3. Könyvvezetés, beszámoló készítés választott formája A Társaság a számvitelről szóló évi C. tv. 3. (2) bekezdése alapján vállalkozónak minősül, beszámolójának összeállítására főszabályként a Számviteli törvény vonatkozik. Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei: Mérleg Eredmény-kimutatás Közhasznú eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúsági melléklet További adatok: Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15 Beszámoló elkészítéséért felelős személy Király Terézia (PM ) Beszámoló nyilvánossága Pécs, Felsővámház u.52. Könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Könyvvezetés pénzneme magyar forint (HUF) Alkalmazott devizaárfolyam Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolja el. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja mind a külső, mind a belső információszükségletnek való megfelelést. 6. és a 7. számlaosztályt nem nyitott meg, az egyes programokhoz kapcsolódó költségeket és bevételeket ún. munkaszámokon tartja nyilván. 4

10 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek megfelelően a Társaság elkészítette a közhasznúsági mellékletét is, amely a vállalkozási és közhasznú tevékenység bemutatását szolgálja. A mérleg fordulónapja december 31., a beszámoló készítésének időpontja a tárgy évet követő év április 15. Mérlegét a számviteli törvény 1. sz. mellékletében bemutatott A változata szerint készíti el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével. A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. Eredmény-kimutatását a jelenleg érvényes szabályozásnak megfelelően a számviteli törvény a (2) bekezdésében részletezettek valamint a törvény 2. számú melléklete szerint - összköltség eljárás alkalmazásával - állította össze. Az üzleti év mérleg szerinti eredménye az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott eredmény) kerül meghatározásra. A Társaság osztalékot nem fizet. A Felügyelő Bizottság által elfogadott beszámolót, közhasznúsági mellékletét valamint a könyvvizsgálói záradékot (vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést) az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi saját honlapján (www.filharmonia.hu ) is. 3. Számviteli politikában szabályozott eljárások Értékelési eljárások A vagyontárgyak minősítési szempontjai: hosszú távú, tartós, éven túli vagy a rövid távú, éven belüli használat; a tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten történő szolgálat, illetve a kis értékűség az érvényes törvényi előírások szerint. Az eszközök minősítése során egyértelműen meg kell különböztetni a befektetett eszközöket és a forgó eszközöket. Kiindulási szempont a befektetett eszközök definíciója: azokat az eszközöket, amelyeket a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft területén rendeltetésszerűen használva tartósan, legalább egy éven túl lehet igénybe venni, befektetett eszközként kell nyilvántartani. Az e kritériumnak meg nem felelő eszközöket forgóeszköznek kell minősíteni. Terv szerinti értékcsökkenést számol el a Társaság a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök és immateriális javak után. Terven felüli értékcsökkenést számol el az immateriális jószág, a tárgyi eszköz és a beruházás után olyan rendkívüli esetekben, amikor azok rendletetésüknek megfelelően tovább már nem használhatók, megsemmisültek, feleslegessé váltak vagy hiányoznak. Terven felüli értékcsökkenés számolható el a tervezett maradványértéket elért eszközöknél is. A terven felüli értékcsökkenés elszámolását követően az adott eszközt kivezetésre kerül az állományból. 5

11 A Társaság amortizációs politikája szerint az értékcsökkenési leírás a várható használati idő függvényében a bruttó, illetve a maradvány értéke alapján lineáris leírási módszerrel történik. A maradványértékről az ügyvezető dönt. A tevékenység szokásos, illetve rendkívüli minősítésénél a törvényi előírásokat veszi alapul. Az ún. kisösszegű eszközöket a használatba vételkor egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál a számviteli törvényben előírtakat tekinti irányadónak. Az eszközök hiányát, a gondatlanság, vagy másnak felróható okból előálló rongálódás miatti értékvesztést rendkívüli ráfordításként számolja el. (2014-ben terven felüli értékcsökkenés illetve értékvesztés elszámolására nem került sor.) Alkalmazott értékcsökkenési leírás: immateriális javak 33% ingatlan 2% járművek 20% számítástechnikai eszközök 33% irodagépek 33% irodai berendezések 14,5% ,- Ft alatti egyedi értékű egy összegben Készletnyilvántartás, értékelés A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. készletét tételesen a 2. számalosztályon tartja nyilván, a raktári készlet eseti értékesítés által csökken. Követelések értékelése Követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értéken kell értékelni. Belföldi követeléseket a kiszámlázott, a másik fél által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedménnyel csökkentett, az Áfa-t is tartalmazó összegben kell nyilvántartásba venni és mindaddig ezen az értéken kell nyilvántartani, amíg ki nem egyenlítették, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták a rendkívüli ráfordítások között. Az adott előleget, az adott kölcsönt a ténylegesen fizetett összeg nem kell nyilvántartásba venni. Az év végi értékelés során a követeléseket minősíteni kell a realizálhatóság mértéke, a behajthatatlanság értékelése során a következő sorrendet kell betartani: 1. hitelezési veszteségek elszámolása 2. értékvesztések és visszaírt értékvesztések elszámolása 3. devizás követelések mérleg fordulónapi átértékelése Kötelezettségek értékelése Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettséget a számlázott, a gazdálkodó által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett, az előzetesen felszámított ÁFA-t is tartalmazó összegben tartja nyilván és mindaddig ezen az értéken nyilvántartani, amíg ki nem egyenlítették, vagy elengedett kötelezettségként el nem számolták a rendkívüli bevételek között. Időbeli elhatárolások Az üzleti év reális költségeinek (ráfordításainak) és bevételeinek elszámolása, ezen keresztül eredményének megállapítása érdekében végzett helyesbítő könyvelés az időbeli elhatárolás. Aktív időbeli elhatárolást alkalmaz a Társaság az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek elszámolására, amelyek költségként, ráfordításként csak 6

12 a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan gazdálkodót megillető árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után folynak be, de a mérleggel lezárt időszakot érintik. Aktív időbeli lehatárolásként kerül kimutatásra a mérlegben továbbá a (kamatbevételekkel szemben elszámolt) névérték alatt kibocsátott, a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. által névérték alatt vásárolt diszkont kincstárjegyek névértéke és a kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott üzleti évre időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. nem váltja be, vagy értékesíti. Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételek, amelyek a mérleg fordulóapja utáni időszak bevételeit képezik, továbbá azon mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel. A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft-vel szemben érvényesített mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között benyújtott késedelmi kamatigény, kártérítés, bírósági költségek is valamint a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek is passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérlegben. Ez utóbbiaknál az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. 4. Vagyoni helyzet tárgyévi alakulása Eszközök összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg részarány összeg részarány (%) Befektetett eszközök , ,06 128,14 Immateiális javak , ,58 Tárgyi eszközök , ,48 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,37 184,42 Készletek , ,88 Követelések , ,71 Értékpapírok Pénzeszközök , ,78 Aktív időbeli elhatárolások , ,57 5,34 Eszközök (aktívák) összesen: , ,00 146, Befektetett eszközök A társaság befektetett eszközállománya immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll, befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 7

13 Befektetett eszközök összetétele: Megnevezés Immateriális javak Alapítás átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcs. Vagyoni é. Jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Tenyészállatok Beruházások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbitése Befektett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt. Váll-ban Egyéb tartós részesedés Tartosan adott kölcsön e. rész visz. álló váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartos hitelviszonyt megt. Értékpapír Befektett pénzügyi eszkozok értékh. Előző év Tárgy év változás összeg részarány (%) összeg részarány (%) %-ban , ,86 113, , , ,14 128, , , ,60 Eszközök állományában bekövetkezett évi változásokat az alábbi táblázat foglalja össze: Befektetett eszközök állomány-változása és értékcsökkenése 2014-ben (adatok ezer Ft-ban) évi állományi változás Elszámolt évi Eszközcsoportok nyitó állomány Növekedés Csökkenés összes záró állomány ÉCS Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó ÉCS Bruttó Nettó 11- Immateriális javak Bérelt ingatlan felújítás Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen: Kis értékű tárgyi eszközök után egy összegben elszámolt értékcsökkenés évi elszámolt összes értékcsökkenés Állománycsökkenés elszámolására az alábbi tételek miatt került sor: Elavult nem használt - szoftverek kivezetése 678 ezer Ft értékben Technikai jellegű csökkenés eszköz átvezetése másik főkönyvi számlára 160 ezer Ft értékben Személygépkocsi értékesítése

14 Állománynövekedés az alább felsorolt eszközbeszerzések eredményeztek: Bérelt ingatlan felújítása ezer Ft Irodai berendezések beszerzése ezer Ft Személygépkocsi beszerzés (2 db) ezer Ft Hangszerfelújítás ezer Ft 4.2 Forgóeszközök összetétele adatok e Ft-ban Előző év Tárgy év változás Megnevezés részarány részarány összeg (%) összeg (%) %-ban I. Készletek ,68% ,04% 114,02% Anyagok Befejezetlen termelés, félkész termék Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk ,68% ,04% 114,02% Készletre adott előlegek II. Követelések ,22% ,81% 190,06% Követelések áruszállításból, szolgáltatásból ,05% ,66% 231,82% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,17% ,15% 76,56% III:Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV.Pénzeszközök ,10% ,16% 184,54% Pénztár, csekkek ,10% ,84% 73,63% Bankbetétek ,00% ,32% 187,57% Forgóeszközök összesen: , ,00 184,42% 4.3 Aktív időbeli elhatárolások: Megnevezés Előző év Tárgyév változás összeg (e ft ) Összeg (e ft ) % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,22 Költségek aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Aktív időbeli elhatárolások összesen ,34 9

15 Mérleg főösszeg változása: 2013-ról évre a mérleg főösszege ezer Ft-tal növekedett, mely növekedés az alábbi tényekre vezethető vissza Eszköz oldalon: Befektetett eszközök állományának növekedése: Forgóeszközök állományának növekedése: ezen belül: o Készlet csekély mérték növekedése: o Követelésállomány jelentős növekedése o Pénzeszköz (tartalék) jelentős növekedése ezer Ft ezer Ft, 303 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Forrás oldalon: Passzív időbeli elhatárolások jelentős növekedése, mely jellemzően a évben befolyt, de évre vonatkozó támogatási összegek elhatárolásának köszönhető. Források összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg részarány összeg részarány (%) Saját tőke , ,25 110,45 Jegyzett tőke , ,85 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,21 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,39 Céltartalékok Kötelezettségek , ,33 100,16 Hátrasorolt kötelezettségek Hossú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,33 Passzív időbeli elhatárolások , ,42 222,30 Források (passzívák) összesen: , ,00 146,65 Saját tőke növekedése: A saját tőke állományának tárgyévi növekedése azonos a mérleg szerinti eredmény nagyságrendjével, ezer Ft-tal. Mérleg szerinti eredmény A Társaság mérleg szerinti eredménye az előző időszakhoz képest jelentősen ezer Fttal - csökkent, azonban így is jelentősen meghaladja a évre tervezett nagyságrendet a 625 ezer Ft-ot. Részarány a saját tőkén belül: 9,5 % 10

16 Megnevezés Előző év Tárgyév A mérleg főösszege ezer Ft ezer Ft Saját tőke értéke ezer Ft ezer Ft Mérleg szerinti eredmény ezer Ft ezer Ft Céltartalék képzésre, illetve felhasználásra a tárgyévben nem került sor. Kötelezettségek összetétele és változása Megnevezés Összeg Előző év Részarány (%) Összeg Tárgyév Részarány (%) adatok e Ft-ban Változás (%) Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. Hátrasorolt köt-ek e. gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátások Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,00 0,16% Rövid lejáratú kölcsönök 100 0,17% -1,70% - Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból , ,45% -2,88% Váltótartozások Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek , ,39% 4,74% Kötelezettségek összesen , ,00 0,16% 11

17 Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Előző év Tárgyév változás összeg (e ft ) Összeg (e ft ) % Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,60 Költségek passzív időbeli elhatárolása ,66 Halasztott bevételek ,64 Passzív időbeli elhatárolás ,22 5. Jövedelmezőség és pénzügyi helyzet bemutatása Bevételek alakulása és megoszlási aránya adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Előző év % Tárgyév % Közhasznú tevékenység bevétele: ,25% ,84% Támogatások összesen: ,16% ,40% Minisztériumi működési támogatás ,50% ,01% Önkormányzat ,65% ,49% Nemzeti Kulturális Alap Szponzori támogatások Költségek ellentételezésére juttatott egyéb támogatás ,85% ,01% Egyéb bevételek: 564 0,12% ,34% Vállalkozási tevékenység árbevétele ,40% ,72% Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek ,06% ,71% Bevételek összesen: ,00% ,00% Költségszerkezet alakulása és megoszlási aránya adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év % Tárgyév % Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények állományvált. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó bevétel Egyéb bevételek Összes bevétel Anyagköltség ,50% ,74% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,85% ,16% Egyéb szolgáltatások értéke ,28% ,39% Eladott áruk beszerzési értéke ,42% ,56% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 352 0,09% ,33% Anyagjellegű ráfordítások ,12% ,19% 12

18 Bérköltség ,64% ,85% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,03% ,44% Bérjárulékok ,91% ,39% Személyi jellegű ráfordítások ,59% ,68% Értékcsökkenési leírás ,91% ,45% Egyéb ráfordítások ,37% ,69% Összes költség és ráfordítás ,00% ,00% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti és egyéb elemzési mutatók segítségével Vagyoni helyzet mutatói /mutatószám megnevezése Előző időszak Tárgyév Változás Befektetett eszközök eszközökön belüli aránya 17,24 15,06% -12,64% Forgóeszközök összes eszközön belüli aránya 67,09 84,37% 25,75% Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök) 194,54 167,68% -13,80% Tárgyi eszközök lefedettsége (saját tőke/tárgyi eszközök) 203,40 174,41% -14,25% Tőkeerősség (saját tőke/források összesen) 33,53 25,25% -24,68% Rövid lejáratú kötelezettségek forrásokon belüli aránya 31,23 21,33% -31,71% Hosszú lejáratú kötelezettségek forrásokon belüli aránya 0 0,00% 0,00% Kötelezettségek aránya 31,23 21,33% -31,71% Vagyon működtetés hatékonysága/mutatószám megnevezése Előző időszak Tárgyév Változás Eszközök fordulatszáma (összes bevétel/eszközök összesen) 2,37 2,00-15,75% Ebből: Eszközök fordulatszáma (saját árbevétel/eszközök összesen) 1,06 0,85-19,95% Tárgyi eszközök fordulatszáma összes bevétel/tárgyi eszközök) 14,37 13,79-4,07% Ezen belül: Tárgyi eszközök fordulatszáma (saját árbevétel/tárgyi eszközök) 6,44 5,87-8,86% Saját tőke fordulatszáma (összes bevétel/saját tőke) 7,07 7,91 11,87% Ezen belül: Saját tőke fordulatszáma (saját árbevétel/saját tőke) 3,17 3,37 6,29% A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása Likviditási mutatók alapján adatok e Ft-ban Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév Változás Likviditási mutató I. (forgóeszközök/rövid lej. köt.) 2,15 3,96 184% Likviditási mutató II. (forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek 2,11 3,91 186% Likviditási mutató III. (Pénzeszközök+értékpapírok/rövid lejáratú kötelezettségek) 1,69 3,13 185% Likviditási mutató IV. (pénzeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek) 1,69 3,13 185% 13

19 Pénzügyi struktúra mutatók alapján adatok ezer Ft-ban Változás Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév %-ban Hitelfedezetségi mutató (követelések/rövid lejáratú köt.) 41,29 78,34% 189,73% Eladósodottság foka (kötelezettségek/eszközök összesen) 31,23 21,33% 68,29% Dinamikus likviditás (üzemi eredmény/rövid lej. köt) 10,83 2,98% 27,47% Vevő szállító állomány aránya (vevők/szállítók) 48,42 115,57% 238,68% Vevők átfutási ideje (átlagos vevőállomány/nettó árbevétel) 25,51 13,19% 51,72% Szállítók átfutási ideje (átlagos szállítói állomány/anyagjellegű ráfordítás) 31,77 11,73% 36,92% A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése A jövedelmezőség alakulása adatok e Ft-ban Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév Változás Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/ nettó árbevétel) 4,25% 0,78% -81,76% Tőkearányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/saját tőke) 10,08% 2,51% -75,08% Eszközarányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/összes eszköz) 3,38% 0,63% -81,23% Eredménykategória megnevezése e Ft-ban Előző év Üzemi eredmény %- ban e Ft-ban Tárgyév Üzemi eredmény %- ban Üzemi eredmény ,00% ,00% Pénzügyi műveletek eredménye ,45% ,49% Szokásos vállalkozási eredmény ,55% ,49% Rendkívüli eredmény ,32% ,12% Adózás előtti eredmény ,87% ,61% Adófizetési kötelezettség 19 0,29% ,07% Adózott eredmény ,58% ,54% Eredménytartalék igénybevétele Osztalékfizetés Mérleg szerinti eredmény ,58% ,54% 14

20 CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Tárgyév a b d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben