12. Modul elõadás. PTE PMMK Épületszerkezettan tanszék Ökológia az építészetben 2 ESNB v4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. Modul elõadás. PTE PMMK Épületszerkezettan tanszék Ökológia az építészetben 2 ESNB 052 220v4"

Átírás

1 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton Az építészettörténet egyik leglényegesebb fejlõdési szakaszát az elsõ mesterségesen elõállított és heterogén építõanyagnak, a betonnak köszönheti, maradandó hatást gyakorolva a mai korszerû építészeti evolúcióra az ökologikus tervezés terén is. Anyagtani összetevõit tekintve viszont egy nagyon idõs anyaggal állunk szemben, már Kr. e ben a mészkõhabarcsot, mint építõanyagot írásban feljegyezték, majd ezen tapasztalatokra építve Kr. e. a 2. sz.-ban opus caementitium -ot állítottak elõ. Ezzel a római betonnal építõmesteri csúcsteljesítményeket sikerült létrehozni, mint pl. a Római Panteont Kr. u. 118-ban. A Nyugat Római Birodalom bukásával az opus caementitium majdnem 1500 évre eltûnt az építõanyagok porondjáról. A 19. sz. elején, az ipari forradalom kitörésével 1824-tõl, a Portlandcement megjelenésével megindult a beton újkori reneszánsza. Az építõanyagok terén 3 jelentõs innováció, ill. újrafelfedezés született: az üveg, az acél és a vasbeton szerkezetek rohamos fejlõdése. A 19. sz. végén François Hennebique által kifejlesztett vasbeton fokozatosan meghódította az egész világot és a Modern építészeti mozgalomnak köszönhetõen a mai kortárs nemzetközi és hazai építészet meghatározó paraméterévé is vált. A beton ill. vasbeton viszont azon építõanyagok csoportjába tartozik, amely elõállítása a legnagyobb mértékû energiabefektetést igényli más építõanyagokkal, mint pl. fával szemben. Számos pozitív tulajdonsága mellett a beton nagyon magas elõállítási energiafogyasztása különleges figyelmet igényel manapság, mintegy 35 évvel a gazdasági fejlõdés határairól és az energiaforrások végességérõl szóló Római Klub elsõ jelentése és az elsõ olajválság után, hiszen egy épület egész élettartama alatt fûtésre felhasznált energiamennyiség kb. fele az épület szerkezeteiben és anyagaiban rejlik. Az épület elõállítási energiája az üzemeltetési energiamennyiség kb. 20 %-át éri el. Földünk túlnépesedését kiszolgáló beépítési mennyiség ezt a 20 %-ot, mai kondíciók mellett számunkra életveszélyessé tehetik. Az építési tevékenység folyamán fellépõ energia- ás anyagáramlatok kumulált, átfogó vizsgálata folyamán láthatóvá válik ugyanis, hogy az elõállítási energia a ház egész élettartamára vonatkozik, de ma lesz teljes mennyiségében kiadva. Egy olyan korban tehát, mikor energiát extrém környezetromboló módon állítunk elõ, hiszen a kwh energia ill. anyag elõállítása minden esetben CO2-emisszióval jár. Míg ez a piszkos környezetkárosító energia regeneratív energiák segítségével egyáltalán érzékelhetõ mennyiségben harmonizálódik éveknek, évtizedeknek kell eltelniük. A környezetkárosítással felvett versenyben feltevõdik tehát a kérdés, hogy melyik energiát mikor használjuk fel. A válasz pedig az említett, ma és egészében felhasznált, hosszú távra determinált elõállítási energiára mutat. 32

2 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton A probléma megoldásában a beton az említett handycap ellenére többféleképpen is képes segítséget nyújtani. A beton, ökológiai szerepét tekintve a legnagyobb mértékben az épületek üzemeltetési energiaszektorában képes egy energiatakarékos és környezettudatos mûködéshez hozzájárulni. A beton fizikai tulajdonságaiból adódóan nagyon jó hõtároló képességekkel rendelkezik. E kulcsfontosságú tulajdonságnak köszönhetõen a betonszerkezetek integrációja az ökologikus építészeti koncepciókban szinte elengedhetetlenné vált: a direkt, ú. n. passzív környezeti energiát hasznosító stratégiák mellett, az indirekt, ú. n. aktív napenergia használat kombinált változataiban lehet beton anyagú konstrukciókkal találkozni. A passzív, közvetlen napenergia használat elve az építészeti tervezési koncepció, valamint az épületszerkezetek segítségével történõ szolárenergia gyûjtés, tárolás, leadás és elosztás stratégiáján alapszik, mindennemû technikai berendezés nélkül. Betonszerkezetekkel egyfelõl az épületbelsõben, másrészt az épületburokban lehet a belsõ terek klímáját és energiaháztartását szabályozni a szoláris fûtés és hûtés segítségével. Déli tájolású, kompakt épülettömegek, árnyékolás, rétegzett térelrendezés és a hõtároló épülettömegek alkalmazása az antik görög idõkig, Szókratész megaron házáig visszavezethetõek. A hõtároló szerkezeteket, falakat, oszlopokat, födémeket az emberiség már évszázadok óta tudatosan vagy ösztönösen hõtermelõként használta. A napsugárzás effektívebb hasznosítása, valamint a meleg kiáramlásának csökkentése céljából a külsõ falak, ill. nyitott árkádok, loggiák, átmeneti terek rétegében szükség van egy termikus választó zónára, mely általában transzparens, többhéjú konstrukciók formájában már fûtõfunkciókat is el tudnak látni. Légkollektorokban, homlokzati légrésekben és termikus pufferzónákban (télikertekben, intenzíven üvegegezett déli tájolású belsõ terekben a beton falak, oszlopok és födémek termikus hõtárolóként mûködnek (az üvegezett részek és a belterek között) és az felvett hõenergiát fáziskéséssel leadják az épületbelsõnek. Az egyik elsõ hõtároló falszerkezet a megaron üvegezett továbbfejlesztése a légtér redukciójával - Felix Trombe és Jacques Michel nevéhez fûzõdik. Déli tájolású üvegfal, légrés és feketére mázolt betonfal kombinációjából hõtároló szerkezetet fejlesztettek ki, melyet alsó és felsõ részében szellõzõnyílásokkal láttak el a hatékonyság növelése végett. Ha az abszorber hõmérséklete szobahõmérséklet fölé kerül, amely 70 C hõmérsékletet is el tud érni, konvekciós légáramlat alakul ki, a belsõ teret közvetlenül melegítve. A betonfal magas hõkapacitásának köszönhetõen télen fûtõ, nyáron hûtõhatással pozitív irányba módosítják a belsõ klímát és csökkentik a ház fogyasztását. A nyári napvédelemre feltétlenül fel kell hívni a figyelmet. 33

3 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton A Trombe-fal mûködési elve az 1980-as évek végén megjelenõ ú. n. transzlucens hõszigetelésõ falszerkezetekben, röviden TWD (Transluzente Wärmedämmung) - szerkezetekben éli reneszánszát. Modern építészeti koncepció keretében elõször Thomas Herzog Pullachi ikerház homlokzatában alkalmazták prototípusként, a Freiburgi Fraunhofer Társaság Szoláris nergiarendszer Intézet segítségével. A transzlucens, fényáteresztõ hõszigetelés nem csak szigetel, hanem szoláris hõtermelést is szolgálja. Egy transzparens üvegréteg és légréteg mögött helyezkedik el a TWD egy feketére festett betonfal külsõ felületén. Az üvegházhatás, a falra merõleges struktúrájú TWD fényvezetõ hatása és magas hõátbocsátási ellenállása miatt a betonfal abszorbálja a napsugárzást és 95 %-ban hõsugárzássá alakítja. Mivel a TWD kifelé szigetel, a beton felveszi a hõenergiát és vastagságától függõen 6-8, órás fáziskéséssel leadja a meleget a belsõ térbe, egy alacsonyhõmérsékletû felületi falfûtés rendszert kialakítva. Elengedhetetlen ebben az esetben is a külsõ nyári árnyékolás a túlzott felmelegedés elkerülése végett. A TWD anyaga üveg, polymethylmethacrylat (PMMA), polycarbonat (PC) lehet; az utóbbi idõben újranövõ, regeneratív faanyagokból, hullámkarton és fûrészelt sliccezéssel elõállított fa lamellákból is készítenek alternatívákat. A transzlucens épületszerkezetek egyik legújabb szenzációja a Losonczi Áron magyar építész által feltalált Litracon (Light Transmitting Concrete) néven bevezetett transzlucens beton, amely finombeton és üvegszálak kombinációjából áll. A 70 %-os fényáttetszõségnek köszönhetõen 20 m-es távolságig vezetik az üvegszálak a fényt. Az optikai szálak kb. 5 tömegszázalék arányban helyezkednek el, így a Litracon statikai tulajdonságai kb. egyeznek a normálbetonéval. 2 mikro mm és 2 mm között választható az üvegszál dimenziója. Különbözõ téglatest és táblaformátumok elõállíthatóak egyéni építészeti igények szerint. Esztétikai értéke és érdekessége mellett ez újfajta építõanyag energetikai tulajdonságai feltétlen felderítõ kutatómunkát és méréseket igényelnek. Fényáteresztõ, transzlucens képessége és hõtároló kapacitása révén pozitív termikus hatással járhat a transzlucens beton klímatudatos építészeti felhasználása. A közvetlen, passzív környezeti energia használat hatásos szerkezetévé válhat. 34

4 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton A beton megjelenése az említett klíma-aktív épületburok szerkezetekben a kutatást egyre újabb energiatudatos anyagokkal és szerkezetekkel való kísérletezésre buzdította. A fakönnyûbeton, (továbbiakban FKB) kompozit-anyag eredete a 19. sz. közepéig nyúlik vissza fabeton, fûrészporbeton és forgácsbeton néven. Az FKB a faipar melléktermékébõl, fûrészporból, forgácsból, cementbõl és additív anyagokból áll. Mivel a max.15 tömegszázalékos arányban felhasznált organikus adalékanyag lényegesen különbözik az anorganikus anyagoktól az FKB újfajta karakterisztikát mutat. Könnyen megmunkálható, fûrészelhetõ, fúrható, szögelhetõ és könnyebb, mint a hagyományos könnyûbeton szerkezetek, ugyanakkor jobb hõszigetelõ. A variálható keverési arány segítségével különbözõ sûrûségû FKB elemeket lehet elõállítani, így az FKB-t mind pozitív hõszigetelõ, mind pozitív hõtároló képességekkel lehet felruházni. A hõvezetési érték 0,15-0,75 W/mK (ñ kg/m³) között variál, tehát kb. a könnyûbeton és pórusbeton értékeivel egyezik. A hõkapacitás 0,9-1,5J/gK értékhatárban tégla vagy beton, ill. mûanyaghab- vagy gyapot hõszigetelés tulajdonságait mutatja. A térfogatra számított hõkapacitás így a normálbeton értékének %-át éri el. Az FKB szerkezetû külsõ falszerkezetekkel kb %-al lehet a fûtési energiafogyasztást csökkenteni. Összehasonlítva a könnyûbeton árával az FKB kb %-al olcsóbb, mivel az adalékanyagok, már meglévõ melléktermékekbõl készülnek. Az ökologikus építõanyag könnyen szállítható, szerelhetõ, valamint visszaépíthetõ újabb szerkezetek adalékanyagává. További környezettudatos szempont az FKB kombinációja belsõ és külsõ tömör fa tartószerkezetekkel, növelve az újranövõ anyagok arányát az épületekben. Az FKB és normálbeton szerkezetek lehetõvé teszik az ú. n. masszív-abszorber hybridrendszerek integrációját, melyek Némeországban az 1990-es évek közepére a napkollektorok felületének mennyiségét érték el. A masszív-abszorber rendszerek betonfalakból állnak, melyekbe hõcserélõként mûködõ csõhálózatot helyeztek el. A csõrendszer a környezetbõl, levegõbõl, esõbõl és részben hóból hõenergiát vesz fel. Földalatti hõtároló elemekkel (alapok, alsó födém), valamint hõpumpa segítségével a rendszer az épület teljes fûtési igényét ki tudja elégíteni. 35

5 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton Az utóbbi évek aktuális témája a termo-aktív födém és falszerkezetek, melyek a betonmag aktiválás hatásmechanizmusát követik. A masszív-abszorber felépítéséhez hasonlóan betonozott csõrendszerrõl van szó, egyszerû és olcsó a kivitelezésük, valamint elõnyös az energiamérlegük. A beton termikus hõtároló tömege segítségével alacsony anyagi ráfordítással termikus fáziseltolódást lehet elérni. A nagyméretû energia átadó felületek esetében csak minimális különbségre van szükség a beltéri levegõ és a fûtõ, ill. hûtõvíz hõmérséklete között, így lehetõség nyílik szoláris fûtési- és hûtési energia elõállítására, pl. termikus kollektorokkal, adszorpciós szolárerõmûvekkel. Az Essen-i egykori kohóterület rekultivációja keretében egy Management és Design Iskola betonfalaiban elhelyezett csõhálózat az aktív hõszigetelés feladatát látja el m mélységbõl folyamatosan 30 C hõmérsékletû meleg karsztvizet pumpálnak az épület hõcserélõ tartályába, mely a termo-aktív csõrendszer vízkeringését mûködteti. Konvencionális hõszigeteléssel szemben jelentõsen alacsonyabb szintû CO2-emissziót mutat e megoldás. Szendvicsszerkezet 50 cm-es vastagsága helyett 30 cm-re redukálódott e csõvezetékes hõszigetelési alternatíva, így kevesebb beton elõállítási energia és emisszió keletkezett és az építkezés rövidebb lett. Az 50 cm vastag födémszerkezetbe, - a csõhálózaton kívül - mûanyag "BubbleDeck" testeket helyeztek, így a födémek kb. 30 %-al könnyebbé váltak. Az utóbbi években szintén megjelentek a beton hõkapacitását, ill. pozitív hõtároló tulajdonságait imitáló más, lényegesen könnyebb, filigránabb anyagok, az ú. n. fáziscserélõ anyagok (phase change materials), késõbbiekben PCM. Olvadáspontja kb. szobahõmérséklet feletti, azaz kb. 28 C. Ha emelkedik a temperatúra a belsõ térben 28 C on megolvad a PCM és rejtett, nagy mennyiségû látens energiát raktároz. Pl.: A jég olvadásakor ill. fagyásakor keletkezõ látes energia megegyezik a víz 0 C ról 80 C-ra való forrósítás rejtett energiamennyiségével. Egy 1 cm vastag PCM réteg kb. egyezõ hõtároló kapacitással rendelkezik, mint egy 12 cm vastag betonfal. Az említett fa-könnyûbeton FKB szerkezetek kombinációja mikrokapszulás PCM anyagokkal lényegesen elõnyösebb hõtároló kapacitást hoz létre, ugyanakkor az épületelemek könnyebbek, mint a pl. a normálbeton hõtároló elemek. A mûanyag mikrokapszulákba elhelyezhetõ paraffin bázisú PCM-ek % közötti tömegszázalékos arányban optimális hatásúak, felesleges hõenergiát felvesznek és egy késõbbi idõpontban leadják azt. Kutatások kimutatták, hogy PCM integrációjával a nyári túlzott felmelegedést nagymértékben csökkenteni lehet. 36

6 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton 37

7 13. Modul elõadás Ökologikus energiakoncepciók terezése Holisztikus, átfogó tervezési stratégiák, módszerek EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata Mind a szakmai mind a laikus közvélemény szemében általában a magasházak, toronyházak épülettípusa szinte összeegyezhetetlen a környezetkímélõ, energia- és nyersanyagtudatos építészet elveivel. A tudásközpont térbeli funkciójainak újraértelmezésével, a helyileg adott környezeti energiák és speciális fizikai, aerodinamikai paraméterek használatával, valamint az épületszerkezetek klímatudatos stratégiával való megkomponálásával egy olyan ökológiailag fenntartható épület született, mely megcáfolja a toronyházak energiatudatlan tulajdonságáról alkotott képet. A pályázati kiírás kritériumrendszere mellett a klímadesign ökologikus szerves tervezési látásmódja alkotta a feladat megoldásának vezérfonalát. Elsõdleges prioritást élvezett a magasszínvonalú irodai munkahelyminõség, a könyvtár és médiatár funkcióinak legszélesebbmértékû kielégítése, továbbá a rugalmasság, a flexibilis épülethasználhatóság, az állandóan változó, fejlõdõ irodatechnológiai követelményeinek és médiáknak hosszútávon is fenntartható és funkcionálisan alkalmazkodni képes épület víziójával. A közvetlen környezet, a vasút, a fõútvonal, ill. a jövõben kialakítandó szabadidõ- és sportövezetek külsõ zajhatásai elõl a hangvédelem alapvetõ feltétele egy könyv és médiatár mûködésének. E terület késõbbi városrendezési parkosítási elveinek megfelelõen a pécsi tudásközpont épülete a zöldterületbõl a lehetõ legkisebb felületet kívánja beépíteni. Mindezen tervezési faktorok figyelembevétele egy magasház kifejlesztését eredményezte. A földrajzi fekvés és környezeti adottságok Pécsett a mecseki hegyoldal geometriai és mikroklimatkai helyzetének dominanciája alatt áll. A 150 m magas toronyház megjelenésének, a városkép sziluettjére való kihatásának átgondolása és vizsgálata kimutatta: a környezõ hegyoldali tájkép horizontvonalát nem lépi túl a tudásközpont toronyépülete. A toronyház tartószerkezete egyetlen acélból készült térrácsból áll, mely egy csõhenger formáját képezi. 38

8 13. Modul elõadás Az épület födémei a csõ-tartószerkezetbõl mind kifelé, mind befelé konzolosan vannak kiképezve. A házban nincs egyetlen oszlop sem a könnyûszerkezetes falakat tetszõlegesen lehet állítani és változtatni. Más esetben az egyes szinteken egyetlen fal, térelválasztó elem elhelyezése nélkül az egész emeletet egy térként lehet kezelni, a változó igényeknek megfelelõen. Ökológiai szemmel nézve a magasházak fõtémája elsõsorban a napenergiahsználat, pontosabban a szélenergia kiaknázása. Az ház egyik különlegessége az aerodinamika törvényszerûségeinek figyelembevételével kifejlesztett épületforma, mely alaprajzilag mint iránytû az uralkodó szélirányba ÉNY DK-i tájolással beállítódik. Az épület lépcsõházi tornyai egy térbeli iránytû hegyeiként hasítják, kitérítik az épületre áramló uralkodó szeleket, egyszersmind nagymértékben csökkentik a tornyon keletkezõ nyomóés húzóerõk terhelését. Az épület tömegének tagoltsága nemcsak a funkció és forma szerves kapcsolatából adódik. A tûzbiztonsági konstruktív védelem, a tûzszakaszokra való bontás, a bejárati körformájú épületrészt a két könyvtári üvegkockát és a felülrõl az épületet záró étterem- és kilátóterasz toronycsúcsot egymástól függõleges irányban egyértelmûen leolvasható elkülönített egységekre osztja. A tûzrendészetileg hatásos elkülönítés a fõépülettõl horizontálisan elkülönített lépcsõházak formájában meneküléstechnikai szempontból is elõnyös. A ház tartószerkezetéig visszahúzott tûzszakaszok aerodinamikai szempontból is hatásosak. Amellett, hogy ezekben a részekben a toronyház légellenállása redukálódik, a profil-széláramlatok még hûtik is a tagolt tömegeket felsõ ill. alsó burokfelületük mentén (az épülethûtési problémák a magas irodaházak másik nagy ökológiai témája). A lépcsõházak tömegformájából, magasságából adódóan optimális légcsatorna tornyok kialakítását teszik lehetõvé (térrács szerkezetek), melyek a természetes használt levegõ elvezetést segítik elõ. Aerodinamikailag lényeges az épület földszinti 2 emeletes épülettömege, mely modifikált körhenger formájának és a homlokzatán elhelyezett árnyékoló- ill. szélvitorláknak köszönhetõen a ház u.n. patkóörvény szélterhelését redukálja. 39

9 13. Modul elõadás A tudásközpont toronyépületének másik különlegessége az elektromos áramfejlesztési koncepció, mely lehetõvé teszi a létesítmény teljesmértékû autonómitását az áramszolgáltatástól, sõt elektromos energiatermelése meghaladja saját üzemeltetési igényeit, így értékesítve a többletet jövedelemforrásra tesz szert. Az egyik áramfejlesztõ komponens a szélenergia használata. A fõépület visszahúzott tûzszakaszaiban nagyméretû 3 m széles széllapátokat helyeztünk el: 2-2 körgyûrû mentén az acélvázú, uvsugárzás álló mûanyagmembránnal bevont 3-3 széllapátcsoport egymással ellentétes irányban forog és termeli az elektromos áramot a transzformátorban. A függõleges forgástengelyû, ellentétes forgásirányt a lapátok formai kialakítása teszi lehetõvé, így bármilyen irányból érkezõ szelek, légörvények befogására alkalmas a szerkezet. A szélenergiát igen hatásosan lehet az épületmagasság növekedésének függvényében hasznosítani. A pécsi tudásközpont esetében is a ház tetõfelületén nagy sebességû 3 dimenziós fejörvények alakulnak ki, melyek a kilátó és étterem-tetõterasz vendégire kellemetlen hatással bírnak, sõt veszélyesek is. Ezért itt egy 6 m magas biztonsági üvegfal felett egy szélkerék-emeletet képeztünk ki, mely a személyek biztonsága és a kellemes szélvédett tetõterasz kialakítása mellett elektromos áramot is termel, szintén transzformátoros megoldással. Az állandóan más és más irányú ill. erõsségû áramlatok, örvények a különbözõ szélkerekeket mindig más intenzitással forgatják, ill. nyugalmi állapotban hagyják, az épületnek így egy folytonosan mozgó, változó, érdekes külsõt kölcsönözve mindez a vízszintes széllapátokra is érvényes. Az áramfejlesztési koncepció harmadik eleme az épület belsejében, a fõ tartószerkezet, az acél térrács központi hengerterében mûködõ páter noszter gömblift. A fém csõvázas 12 m átmérõjû gömb formájú lift 4 acélcsõbõl készült kb. 140 m magas sínen közlekedik a szintek között. A lift külsõ energiaráfordítás nélkül 4 ellensúly segítségével mozog, melyek összesen a lift maximális terhelési súlyával egyezõ tömegûek. A lift fel- ill. leszállításához csupán minimális súlytöbbletet, vagy súlyhiányt kell az ellensúlyozó acélhengerekkel kialakítani. Mindezt a lift biztonsági személyzete emeletrõl emeletre mechanikai karberendezés segítségével könnyen elvégezheti. A gömblift mozgási energiáját ebben az esetben is a tudásközpont komplexum trafó-központjában elektromos árammá transzformálják, ahová az áramfejlesztés negyedik komponense is bedolgozik : a lépcsõházak tornyainak burkolata monokristályos szilíciumréteggel látott fotovoltaikus napelemek. A napjárás pályájának megfelelõen a függõlegesen telepített nagy dõlésszögû fotovoltaikfelületek télen magasabb hatásfokkal üzemelnek, mint tetõtéri elhelyezésnél. 40

10 13. Modul elõadás A magasház másik fõtémája az épülethûtés ill. épületklimatizáció kérdése. Köztudott az iroda funkciójú magasházaknál, hogy az épülethûtés nagyobb problémát jelent mint a fûtés, ill. nagyobb energiaigényû. A probléma megoldásában a tudásközpont homlokzatának, burokszerkezetének kulcsfontosságú szerepe van. Ha egy épület környezeti energiákat használ, ez teljes mértékben meghatározza az épületburok és a ház megjelenését. Jelen esetben mint legfontosabb építészeti alrendszert a könyvtár burokszerkezetét a funkcionális és energetikai követelményeknek megfelelõen úgy szerkesztettük össze, hogy az épület anyag- és energiacseréjét szabályozni tudja, valamint a környezetébõl energiát tudjon hasznosítani. A tudásközpont épületburok szerkezetének kulcsfontosságú eleme a fõépület kockatömegeinek dupla rétegû 3 m mély üvegezett homlokzata. Tartószerkezete ragasztott fából készült 6x6 ill. 3x3 m-es kazettákból áll. E raszterméret meghatározza az egész épület felépítését és dimenziójait. Az ökologikus látásmód az épületanyagok megválasztásában is megjelenik: a homlokzati tartószerkezet a klasszikus újranövõ nyersanyagból fából készülhetett, az üveghomlokzatnak köszönhetõen, mely a fát az idõjárási viszontagságok elõl védi. A faanyagok esztétikai vonzerejük, pszichológiai és hõérzeti pozitívumaik mellett energetikailag a legelõnyösebb építõanyagok. Amellett, hogy nagymennyiségû energiát tartalmaznak, nagymennyiségû CO2-t is tárolnak. Az épületek jövõbeli energiamérlegét a leghatékonyabban a fa építõanyagok alkalmazása tudja fenntarthatóvá tenni.a homlokzati konstrukció dupla héjú üvegrétegei energetikai szempontból kulcsfontosságúak: a köztes légrétegben egy termikus választózónát, pufferzónát hoznak létre. A pufferzónában télen napcsapda alakul ki. Így a burokszerkezet egyrészt intenzív hõszigetelésû pufferrétegként mûködik, hanem felmelegedett levegõvel látja el és fûti a könyvtár belsõ légkörét, az irodai traktusok belsõ tereit, továbbá a természetes szellõzés lehetõségét is biztosítja: a frisslevegõ ellátást ill. a használt levegõ kivezetésének lehetõségét. Mindehhez szükséges, a burokszerkezet külsõ és belsõ síkjában nyitható ablakszegmenseket létrehozni: a külsõ síkban nyitható ablakokat, a belsõben pedig üvegtolóajtókat. A téli napcsapda funkció hatásfokának növelése céljából a homlokzati légréteg belsõ üvegfelülete elé termoplasztikus öntött fából készült energiapaneleket helyezünk el. A papír- és bútoripar természetes hulladék anyagaiból készült panelek fûtõhengerekbõl állnak, melyek télen az üvegházhatású napcsapdában felmelegednek, hõfelvételüket egy hõcserélõ vezeték fokozza, mely termikus kollektorokból 270 ºC hõenergiát is be tud pumpálni a hengerekbe. Az energiapanelt egy öntött fa hõszigetelõréteg választ el a belsõ tértõl. A hengertestekben koncentrálódik, tárolódik a meleg a szigetelés és a meleg homlokzati légréteg között. Éjszaka megfordítják a hengereket 180 ó-ál, amelyek leadják melegüket a belõ térnek; az immár kifelé nézõ hõszigetelés megakadályozza a hõenergia más irányú áramlását. Nyáron a téli éjszakai pozíciót kell alkalmazni. 41

11 13. Modul elõadás Télen a homlokzati légréteg felmelegedett levegõje a könyvtárkockák felsõ üvegburokrészébe áramlik, ott egy légcsatorna összegyûjti õket és bevezeti a ház 4 db 2-emeletes gépészetébe ahol egy rotációs hõcserélõn keresztül a légcsatorna toronyban (lépcsõházi tornyok külsõ rácsostartó szerkezetében)) elhagyja az épületet. Hõenergiáját a hõcserélõ segítségével, frisslevegõvel légcsatornákon keresztül vezetve az épület minden szintjére mesterségesen eljuttatják, ill. a gépészetben puffertartályokban raktározzák késõbbi felhasználásra. A meleglevegõ ellátást geotermikus rendszer egészíti ki. Gravitációs fisslevegõ bevezetéssel az alsó talajrétegek hõenergiáját hasznosítva, a különbözõ belsõ tereket meleglevegõ befúvással lehet fûteni. Az lépcsõház tornyainak 3. szintjén a 2 egyemeletes gépészetben elhelyezett adszorpciós szolár erõmû télen a lépcsõtornyok tetejére telepített vákuumcsöves termikus napkollektorokból nyert melegvízzel látja el az épület vizesblokkjait, valamint a termo- aktív szerkezeteket, az iroda- és könyvtárépület vasbeton födémiben, ill. alumínium hajlított álmennyezeteiben elhelyezett csõhálózatokat. A termo-aktív szerkezetek alacsonyhõmérsékletû felületi fûtésrendszerként melegítik az épület tereit, hasonlóan a termoplasztikus energiapanelekhez. A vasbeton födémek magas hõkapacitásuk és hõtárolóképességük végett az éjszakai órákban leadják hõenergiájukat a belsõ levegõnek, az éjszakai fûtés funkcióját betöltve. Az irodatraktusokban, könyvtárban, és étteremben a technikai berendezések, készülékek, a világítás és az emberek belsõ hõforrásként teljes mértékben elegendõk ahhoz, hogy az épületet a használati idõben fûtsék, az ismertetett természetes, ökologikus rendszer segítségével konvencionális fûtési rendszerre nincs szükség. A tudásközpont nyári túlzott felmelegedését a duplahomlokzat 3 m mélységû rétegének átszellõztetése gátolja. Az uralkodó leggyorsabb friss szelek esetünkben északnyugati tájolásúak. Az épület északészaknyugati sarkában megnyitott külsõ homlokzati nyílásokon beáramlik a frisslevegõ, mely az épület egész homlokzatát - kereszthuzat elve alapján - átáramolja, majd felmelegedve az átlós oldalon, a ház dél-délkeleti sarkában és a lépcsõház tornyainál elhagyja a homlokzatot. A homlokzat átszellõztetésének elve a komplett épületegységek természetes hûtését teszi lehetõvé. A további nyári léghûtés, az elõhûtött frisslevegõ ellátás a geotermikus földcsatornarendszerben ill. vízhûtéssel történik. A talajrétegekben gravitációsan vezetett hûtött levegõt végezetül a vizesárok vízrétegében elhelyezett légcsöveken keresztül, hûtve engedik be az épület tereibe. Az egész létesítményt körülvevõ vízfelület nyári folyamatos párolgása csillapítja a külsõ üvegfelületek túlzott felmelegedését. Az épület tetõteraszán esõvízgyûjtõ ciszternák ellátják a könyvtár vizesblokkjait WC öblítés céljából. 42

12 13. Modul elõadás A természetes szellõzés lehetõsége nyáron is adott a duplahéjú burokszerkezeten keresztül. A könyvtár, az irodarészleg, konferenciarészleg és étterem, klubok tereiben minden dolgozójának lehetõsége van az individuális manuális ablaknyitás szellõztetés, árnyékolás egyéni igényeknek megfelelõ beállítására. Az egész épületben az automatizáció a lehetõségeknek megfelelõen minimalizálva van, az elektromos energiaigényt így csökkentve. A rotációs hõcserélõn átáramló éjszakai hûs levegõ segítségével nem csak télen a szolár-hûtõerõmûbõl hidegvíz termelhetõ. A hõcserélõbõl nyáron nappal nyert hõenergiát a pufferépészet a szükséges melegvízellátásra fordítja, ill. a szolár adszorpciós hõpumpában a nyert hõenergiát vízhûtésre használják. A szolár erõmû ezen kívül nyáron a kollektormezõbõl származó energiából is hûtött vizet állít elõ. Az így elõállított vízmennyiségeket az épület puffergépészete a termo-aktív épületszerkezetek és az energiapanelek csõhálózatába vezeti és hûti az épületbelsõt. A termo-aktív konstrukciók fûtõ- és hûtõfunkciója azzal a mellékhatással jár, hogy az épületbelsõ felületei kellemes hõmérsékletûek lesznek az emberek számára, mely nem csak a komfortigények kielégítése szempontjából fontos. E rendszer mûködési elve alapján mindig vagy magasabb (tél) vagy alacsonyabb (nyár) felületi hõmérsékletet hoz létre, mint az adott beltéri levegõ hõmérséklete. Épületpszichológiai kutatások kimutatták, hogy a beltéri levegõnél magasabb ill. alacsonyabb felületi hõmérsékletek az emberekben mindig melegebb ill. hidegebb szubjektív hõérzetet alakítanak ki, mint ami az épületbelsõben valóban uralkodó hõmérséklet. Mindez elõsegíti a még takarékosabb és hatásosabb energiahasználatot. Nyáron az átlag 60º beesési szögû napsugárzás ellen az említett hûtési koncepció mellett szükséges a függõleges homlokzati rétegben árnyékoló szerkezetekkel is védekezni. A kétrétegû homlokzat 3 m-es konzolos kinyúlása egyrészt kiváló árnyékoló elõtetõként funkcionál, másrészt lehetõvé teszi további a napvédelem ill. napvakítás védelem (blendschutz) idõjárástól védett beépítését, javítását ill. egyszerûbb, olcsóbb kivitelezését. Az étterem, kávézó és bár homlokzatában a külsõ üvegezést belülrõl, hõmérsékletingadozásra reagáló, színváltoztató plexiréteggel vonják be. Érdekes színváltoztató megjelenést kölcsönöz a hozzá illõ funkciójú étteremnek. A változás nem önkényes, pusztán reakció a környezeti változásokra. A könyvtár további árnyékolószerkezete az öntött energiapanelek megoldása mellett, termoplasztikus fa felhasználásával készült forgatható lamellás keretelemekbõl áll, melyekre különbözõ dõlésszögû, fénytükrözõ alumíniumlemezeket erõsítenek. A konstrukciónak az árnyékolás mellett fõfeladata a könyvtár belsõ tereinek kiegyensúlyozott, egyenletes természetes megvilágítása. 43

13 13. Modul elõadás A lamellás forgatható táblák napsütéses idõben a függõleges árnyékoló pozícióba forognak be. Az alumíniumlemezek középcsõ csoportja megfelelõ mennyiségû napfényt vezetnek be az épületbe egy tükrözõ fémfelület segítségével, mely a ragasztott fa homlokzati tartószerkezetre van erõsítve. A többi lamella árnyékol míg a homlokzat alsó részén keresztül ki lehet látni. Borult idõjárás esetében a forgatható lamellatáblák vízszintes helyzetet vesznek fel, így az alumínium lamellák a diffúz napfényt is be tudják tükrözni az épületbe, a belsõ födémek alsó felületére. Ezzel a természetes technikával érvényesül a természetes megvilágítás könyvtárakhoz méltó mûködtetése, a ház elektromos áram használatát nagymértékben csökkentve. Az épületben állandóan van megfelelõ mennyiségû és minõségû napfény, ugyanakkor kellemes árnyékolt terekben lehet dolgozni, tanulni miközben sohasem szûnik meg a kontaktus a külvilágtól, mert a kilátás, mindegyik árnyékoló, ill. fényreflektáló pozícióban adott. A fényreflektáló rendszer az épület centrális tartószerkezetében, a csõhenger rácsszerkezetben más formában megvilágítja az épület közepének egyébként sötét tereit. A tudásközpont tetejének 4 átlós sarkán elhelyeztünk 4 heliosztát tükrözõfelületet, melyeket mindig a nap állása felé lehet forgatni. A heliosztátok a napsugárzást rátükrözik a tetõ közepére helyezett kuboktaéderhez hasonló acél térrácsszerkezetre, melyben szintén forgatható fém tükrõzõelemek vannak beszerelve. A kuboktaéderes tükrök bevetítik a napsugarakat az épület tartószerkezetének (rácsostartó-csõhenger) közepén felfüggesztett fényvezetõ csõbe, mely a napfényt a tetõrõl a könyvtár bejárati szintjére 140 m mélységbe levezetik. A fénycsõ acélgyûrûkkel összefogott üvegprizma lapokból tevõdik össze, melyet egy fénytörõ, fényszóró lycraháló vesz körül acélhálós tartószerkezettel.az pécsi tudásközpont aerodinamikus tömegformálásával és elektromos energiatermelésével, klíma-aktív homlokzati burokszerkezetével, valamint természetes megvilágítási szisztémájával függetleníti magát a fosszilis energiahordozóktól, mintegy önmaga egy ökologikus erõmûvé, a posztfosszilis építészet úttörõjévé válik. Burokszerkezete egy élõlény bõréhez hasonlítható, mely a különbözõ klimatikus behatásokra, valamint a belsõbõl jövõ kihatásokra reagál, változik,- alkalmazkodik - az energetikai és komfortigényeket pedig kielégíti. A tudásközpont tömegformálása, tematikai egységekre tagoltsága, funkcionális formavilága nem szándékozik idegen, elvonatkoztatott, öncélú formavilágot alkalmazni. A komplexum az õsi magyar kopjafák mértani, geometriai formáit szerkezeteit idézi, inkább ösztönösen, mint szándékoltan. 44

14 13. Modul elõadás EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata 45

15 13. Modul elõadás EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata 46

16 13. Modul elõadás EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata 47

17 14. Modul elõadás Prezentáció - Vitafórum - Diszkusszió Projekt tervezési feladat bemutatója egyéneknént Nyílt diszkusszió, vitafórum a kritikus pontokról Projektfeladat védés Prezentációs technikák alkalmazása (digitális, papír, modell) Szemléltetõ módszerek alkalmazása Érveléstechnika, retorika Teamwork, csoportmunka technikái Konfliktuskezelés Interkultúrális kommunikáció Holosztikus átfogó teljességû szerves tervezési látásmó - a Clima Design alkalmazása 48

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás A kedvező benapozás megteremtésének célkitűzése különösen indokolt, mert a civilizált országok lakossága napi életének 80-90 százalékát napfénytől elzárt

Részletesebben

PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI

PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI Debreczy Zoltán PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI Energetikai-mûszaki szemléletû segédlet passzívháztervezôknek, -építôknek és -használóknak Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András 2015. február-március Tartalom 1. Modul: NZEB Építészet... 4 1.1 Bevezetés...

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

Környezetvédelmi koncepció ÖKO-TALPACSKA A HARSÁNYLEJTŐN

Környezetvédelmi koncepció ÖKO-TALPACSKA A HARSÁNYLEJTŐN Környezetvédelmi koncepció ÖKO-TALPACSKA A HARSÁNYLEJTŐN Környezetvédelmi koncepció ÖKO-TALPACSKA A HARSÁNYLEJTŐN Célkitűzés: Mintaértékűen minimalizált ökológiai lábnyommal építeni és élni. A pályamunkánk

Részletesebben

Építőipari ismeretek

Építőipari ismeretek Nyugat-magyarországi Egyetem Dőry István, Hantos Zoltán, Karácsonyi Zsolt, Lonsták Nóra, Szabó Péter Építőipari ismeretek Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS - TANULMÁNY

ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS - TANULMÁNY ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS - TANULMÁNY Szoby Réka szerkezetervező építészmérnök hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr e-mail cím: szoby.reka@gmail.com SZOLÁRIS RENDSZEREK CÍMSZAVAK AKTÍV ÉS PASSZÍV

Részletesebben

DR KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA SCHÜLLER FERENC

DR KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA SCHÜLLER FERENC 5 ÖKOLOGIKUS ÉPÍTÉSZET DR KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA SCHÜLLER FERENC 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖKOLOGIKUS ÉPÍTÉSZET FOGALMA A GLOBÁLIS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS FŐ FORRÁSA KÖVETKEZMÉNYEI LÉGKÖR FÖLMELEGEDÉSE DRASZTIKUS

Részletesebben

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása Doktori (PhD) értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Tolvaj László

Részletesebben

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét?

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? A Lakcímke kampány az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi Implement projekt magyarországi megvalósítása. Szervezője az Energia Klub. Fővédnök és kiemelt

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben

ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET TANULMÁNY

ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET TANULMÁNY ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET TANULMÁNY Mórucz László Szerkezettervező építészmérnök MSc hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr e-mail cím: morucz.laszlo@gmail.com PASSZÍV NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS, TÉLIKERTEK

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL SZAKDOLGOZAT Gépészmérnöki és Informatikai

Részletesebben

AIDA. D2.1 Útmutató a bevált gyakorlatokhoz: Működési sikertörténetek

AIDA. D2.1 Útmutató a bevált gyakorlatokhoz: Működési sikertörténetek AFFIRMATIVE INTEGRATED ENERGY DESIGN ACTION AIDA IEE/11/832/SI2.615932 D2.1 Útmutató a bevált gyakorlatokhoz: Működési sikertörténetek Teljesítés esedékessége I. verzió: 2013.01.31 II. verzió: 2015.03.31

Részletesebben

ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS

ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS www.ujhazcentrum.hu ENERGIATAKARÉKOSSÁG HŐSZIGETELÉS NAPENERGIA ÁRNYÉKOLÁS PASSZÍVHÁZ NYÍLÁSZÁRÓCSERE NYEREMÉNYJÁTÉK Rugalmas megoldások tet felújításhoz. 2 A szakemberek

Részletesebben

GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍV HÁZAK MINÕSÉG + ENERGIATAKARÉKOSSÁG + ÉRTÉKÁLLÓSÁG = GRAND 128 ALPESI.

GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍV HÁZAK MINÕSÉG + ENERGIATAKARÉKOSSÁG + ÉRTÉKÁLLÓSÁG = GRAND 128 ALPESI. ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍV HÁZAK passzív házak alternatív energia szigetelés 2010. március világítástechnika MINÕSÉG + ENERGIATAKARÉKOSSÁG + ÉRTÉKÁLLÓSÁG = GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND

Részletesebben

Fenntarthatóság az építészetben

Fenntarthatóság az építészetben Fenntarthatóság az építészetben Medgyasszay Péter ügyvezetõ igazgató Független Ökológiai Központ Környezeti problémák, emberi tevékenységek léptéke és az ökológiai lábnyom fogalma Ha nyitott szemmel járunk

Részletesebben

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3.

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3. 1. Beadandó Feladat Az alternatív energia felhasználása Budapest, 2009. október 3. 2. oldal Az alternatív energia felhasználása Tartalomjegyzék: AZ ALTERNATÍV ENERGIA... 3 NAPENERGIA... 3 A NAPELEM...

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben

Ára: 890 Ft. w w w. t e r v l a p. h u

Ára: 890 Ft. w w w. t e r v l a p. h u ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK RÉSZLETEK SZERKEZETEK A hagyomany fonakja Genius loci mindenek felett Luxusvalyog Magashazbol passzivhaz Nem nepies mudal Ára: 890 Ft w w w. t e r v l a p. h u 2 0 1 3 / 4 / j ú l

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben