12. Modul elõadás. PTE PMMK Épületszerkezettan tanszék Ökológia az építészetben 2 ESNB v4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. Modul elõadás. PTE PMMK Épületszerkezettan tanszék Ökológia az építészetben 2 ESNB 052 220v4"

Átírás

1 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton Az építészettörténet egyik leglényegesebb fejlõdési szakaszát az elsõ mesterségesen elõállított és heterogén építõanyagnak, a betonnak köszönheti, maradandó hatást gyakorolva a mai korszerû építészeti evolúcióra az ökologikus tervezés terén is. Anyagtani összetevõit tekintve viszont egy nagyon idõs anyaggal állunk szemben, már Kr. e ben a mészkõhabarcsot, mint építõanyagot írásban feljegyezték, majd ezen tapasztalatokra építve Kr. e. a 2. sz.-ban opus caementitium -ot állítottak elõ. Ezzel a római betonnal építõmesteri csúcsteljesítményeket sikerült létrehozni, mint pl. a Római Panteont Kr. u. 118-ban. A Nyugat Római Birodalom bukásával az opus caementitium majdnem 1500 évre eltûnt az építõanyagok porondjáról. A 19. sz. elején, az ipari forradalom kitörésével 1824-tõl, a Portlandcement megjelenésével megindult a beton újkori reneszánsza. Az építõanyagok terén 3 jelentõs innováció, ill. újrafelfedezés született: az üveg, az acél és a vasbeton szerkezetek rohamos fejlõdése. A 19. sz. végén François Hennebique által kifejlesztett vasbeton fokozatosan meghódította az egész világot és a Modern építészeti mozgalomnak köszönhetõen a mai kortárs nemzetközi és hazai építészet meghatározó paraméterévé is vált. A beton ill. vasbeton viszont azon építõanyagok csoportjába tartozik, amely elõállítása a legnagyobb mértékû energiabefektetést igényli más építõanyagokkal, mint pl. fával szemben. Számos pozitív tulajdonsága mellett a beton nagyon magas elõállítási energiafogyasztása különleges figyelmet igényel manapság, mintegy 35 évvel a gazdasági fejlõdés határairól és az energiaforrások végességérõl szóló Római Klub elsõ jelentése és az elsõ olajválság után, hiszen egy épület egész élettartama alatt fûtésre felhasznált energiamennyiség kb. fele az épület szerkezeteiben és anyagaiban rejlik. Az épület elõállítási energiája az üzemeltetési energiamennyiség kb. 20 %-át éri el. Földünk túlnépesedését kiszolgáló beépítési mennyiség ezt a 20 %-ot, mai kondíciók mellett számunkra életveszélyessé tehetik. Az építési tevékenység folyamán fellépõ energia- ás anyagáramlatok kumulált, átfogó vizsgálata folyamán láthatóvá válik ugyanis, hogy az elõállítási energia a ház egész élettartamára vonatkozik, de ma lesz teljes mennyiségében kiadva. Egy olyan korban tehát, mikor energiát extrém környezetromboló módon állítunk elõ, hiszen a kwh energia ill. anyag elõállítása minden esetben CO2-emisszióval jár. Míg ez a piszkos környezetkárosító energia regeneratív energiák segítségével egyáltalán érzékelhetõ mennyiségben harmonizálódik éveknek, évtizedeknek kell eltelniük. A környezetkárosítással felvett versenyben feltevõdik tehát a kérdés, hogy melyik energiát mikor használjuk fel. A válasz pedig az említett, ma és egészében felhasznált, hosszú távra determinált elõállítási energiára mutat. 32

2 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton A probléma megoldásában a beton az említett handycap ellenére többféleképpen is képes segítséget nyújtani. A beton, ökológiai szerepét tekintve a legnagyobb mértékben az épületek üzemeltetési energiaszektorában képes egy energiatakarékos és környezettudatos mûködéshez hozzájárulni. A beton fizikai tulajdonságaiból adódóan nagyon jó hõtároló képességekkel rendelkezik. E kulcsfontosságú tulajdonságnak köszönhetõen a betonszerkezetek integrációja az ökologikus építészeti koncepciókban szinte elengedhetetlenné vált: a direkt, ú. n. passzív környezeti energiát hasznosító stratégiák mellett, az indirekt, ú. n. aktív napenergia használat kombinált változataiban lehet beton anyagú konstrukciókkal találkozni. A passzív, közvetlen napenergia használat elve az építészeti tervezési koncepció, valamint az épületszerkezetek segítségével történõ szolárenergia gyûjtés, tárolás, leadás és elosztás stratégiáján alapszik, mindennemû technikai berendezés nélkül. Betonszerkezetekkel egyfelõl az épületbelsõben, másrészt az épületburokban lehet a belsõ terek klímáját és energiaháztartását szabályozni a szoláris fûtés és hûtés segítségével. Déli tájolású, kompakt épülettömegek, árnyékolás, rétegzett térelrendezés és a hõtároló épülettömegek alkalmazása az antik görög idõkig, Szókratész megaron házáig visszavezethetõek. A hõtároló szerkezeteket, falakat, oszlopokat, födémeket az emberiség már évszázadok óta tudatosan vagy ösztönösen hõtermelõként használta. A napsugárzás effektívebb hasznosítása, valamint a meleg kiáramlásának csökkentése céljából a külsõ falak, ill. nyitott árkádok, loggiák, átmeneti terek rétegében szükség van egy termikus választó zónára, mely általában transzparens, többhéjú konstrukciók formájában már fûtõfunkciókat is el tudnak látni. Légkollektorokban, homlokzati légrésekben és termikus pufferzónákban (télikertekben, intenzíven üvegegezett déli tájolású belsõ terekben a beton falak, oszlopok és födémek termikus hõtárolóként mûködnek (az üvegezett részek és a belterek között) és az felvett hõenergiát fáziskéséssel leadják az épületbelsõnek. Az egyik elsõ hõtároló falszerkezet a megaron üvegezett továbbfejlesztése a légtér redukciójával - Felix Trombe és Jacques Michel nevéhez fûzõdik. Déli tájolású üvegfal, légrés és feketére mázolt betonfal kombinációjából hõtároló szerkezetet fejlesztettek ki, melyet alsó és felsõ részében szellõzõnyílásokkal láttak el a hatékonyság növelése végett. Ha az abszorber hõmérséklete szobahõmérséklet fölé kerül, amely 70 C hõmérsékletet is el tud érni, konvekciós légáramlat alakul ki, a belsõ teret közvetlenül melegítve. A betonfal magas hõkapacitásának köszönhetõen télen fûtõ, nyáron hûtõhatással pozitív irányba módosítják a belsõ klímát és csökkentik a ház fogyasztását. A nyári napvédelemre feltétlenül fel kell hívni a figyelmet. 33

3 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton A Trombe-fal mûködési elve az 1980-as évek végén megjelenõ ú. n. transzlucens hõszigetelésõ falszerkezetekben, röviden TWD (Transluzente Wärmedämmung) - szerkezetekben éli reneszánszát. Modern építészeti koncepció keretében elõször Thomas Herzog Pullachi ikerház homlokzatában alkalmazták prototípusként, a Freiburgi Fraunhofer Társaság Szoláris nergiarendszer Intézet segítségével. A transzlucens, fényáteresztõ hõszigetelés nem csak szigetel, hanem szoláris hõtermelést is szolgálja. Egy transzparens üvegréteg és légréteg mögött helyezkedik el a TWD egy feketére festett betonfal külsõ felületén. Az üvegházhatás, a falra merõleges struktúrájú TWD fényvezetõ hatása és magas hõátbocsátási ellenállása miatt a betonfal abszorbálja a napsugárzást és 95 %-ban hõsugárzássá alakítja. Mivel a TWD kifelé szigetel, a beton felveszi a hõenergiát és vastagságától függõen 6-8, órás fáziskéséssel leadja a meleget a belsõ térbe, egy alacsonyhõmérsékletû felületi falfûtés rendszert kialakítva. Elengedhetetlen ebben az esetben is a külsõ nyári árnyékolás a túlzott felmelegedés elkerülése végett. A TWD anyaga üveg, polymethylmethacrylat (PMMA), polycarbonat (PC) lehet; az utóbbi idõben újranövõ, regeneratív faanyagokból, hullámkarton és fûrészelt sliccezéssel elõállított fa lamellákból is készítenek alternatívákat. A transzlucens épületszerkezetek egyik legújabb szenzációja a Losonczi Áron magyar építész által feltalált Litracon (Light Transmitting Concrete) néven bevezetett transzlucens beton, amely finombeton és üvegszálak kombinációjából áll. A 70 %-os fényáttetszõségnek köszönhetõen 20 m-es távolságig vezetik az üvegszálak a fényt. Az optikai szálak kb. 5 tömegszázalék arányban helyezkednek el, így a Litracon statikai tulajdonságai kb. egyeznek a normálbetonéval. 2 mikro mm és 2 mm között választható az üvegszál dimenziója. Különbözõ téglatest és táblaformátumok elõállíthatóak egyéni építészeti igények szerint. Esztétikai értéke és érdekessége mellett ez újfajta építõanyag energetikai tulajdonságai feltétlen felderítõ kutatómunkát és méréseket igényelnek. Fényáteresztõ, transzlucens képessége és hõtároló kapacitása révén pozitív termikus hatással járhat a transzlucens beton klímatudatos építészeti felhasználása. A közvetlen, passzív környezeti energia használat hatásos szerkezetévé válhat. 34

4 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton A beton megjelenése az említett klíma-aktív épületburok szerkezetekben a kutatást egyre újabb energiatudatos anyagokkal és szerkezetekkel való kísérletezésre buzdította. A fakönnyûbeton, (továbbiakban FKB) kompozit-anyag eredete a 19. sz. közepéig nyúlik vissza fabeton, fûrészporbeton és forgácsbeton néven. Az FKB a faipar melléktermékébõl, fûrészporból, forgácsból, cementbõl és additív anyagokból áll. Mivel a max.15 tömegszázalékos arányban felhasznált organikus adalékanyag lényegesen különbözik az anorganikus anyagoktól az FKB újfajta karakterisztikát mutat. Könnyen megmunkálható, fûrészelhetõ, fúrható, szögelhetõ és könnyebb, mint a hagyományos könnyûbeton szerkezetek, ugyanakkor jobb hõszigetelõ. A variálható keverési arány segítségével különbözõ sûrûségû FKB elemeket lehet elõállítani, így az FKB-t mind pozitív hõszigetelõ, mind pozitív hõtároló képességekkel lehet felruházni. A hõvezetési érték 0,15-0,75 W/mK (ñ kg/m³) között variál, tehát kb. a könnyûbeton és pórusbeton értékeivel egyezik. A hõkapacitás 0,9-1,5J/gK értékhatárban tégla vagy beton, ill. mûanyaghab- vagy gyapot hõszigetelés tulajdonságait mutatja. A térfogatra számított hõkapacitás így a normálbeton értékének %-át éri el. Az FKB szerkezetû külsõ falszerkezetekkel kb %-al lehet a fûtési energiafogyasztást csökkenteni. Összehasonlítva a könnyûbeton árával az FKB kb %-al olcsóbb, mivel az adalékanyagok, már meglévõ melléktermékekbõl készülnek. Az ökologikus építõanyag könnyen szállítható, szerelhetõ, valamint visszaépíthetõ újabb szerkezetek adalékanyagává. További környezettudatos szempont az FKB kombinációja belsõ és külsõ tömör fa tartószerkezetekkel, növelve az újranövõ anyagok arányát az épületekben. Az FKB és normálbeton szerkezetek lehetõvé teszik az ú. n. masszív-abszorber hybridrendszerek integrációját, melyek Némeországban az 1990-es évek közepére a napkollektorok felületének mennyiségét érték el. A masszív-abszorber rendszerek betonfalakból állnak, melyekbe hõcserélõként mûködõ csõhálózatot helyeztek el. A csõrendszer a környezetbõl, levegõbõl, esõbõl és részben hóból hõenergiát vesz fel. Földalatti hõtároló elemekkel (alapok, alsó födém), valamint hõpumpa segítségével a rendszer az épület teljes fûtési igényét ki tudja elégíteni. 35

5 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton Az utóbbi évek aktuális témája a termo-aktív födém és falszerkezetek, melyek a betonmag aktiválás hatásmechanizmusát követik. A masszív-abszorber felépítéséhez hasonlóan betonozott csõrendszerrõl van szó, egyszerû és olcsó a kivitelezésük, valamint elõnyös az energiamérlegük. A beton termikus hõtároló tömege segítségével alacsony anyagi ráfordítással termikus fáziseltolódást lehet elérni. A nagyméretû energia átadó felületek esetében csak minimális különbségre van szükség a beltéri levegõ és a fûtõ, ill. hûtõvíz hõmérséklete között, így lehetõség nyílik szoláris fûtési- és hûtési energia elõállítására, pl. termikus kollektorokkal, adszorpciós szolárerõmûvekkel. Az Essen-i egykori kohóterület rekultivációja keretében egy Management és Design Iskola betonfalaiban elhelyezett csõhálózat az aktív hõszigetelés feladatát látja el m mélységbõl folyamatosan 30 C hõmérsékletû meleg karsztvizet pumpálnak az épület hõcserélõ tartályába, mely a termo-aktív csõrendszer vízkeringését mûködteti. Konvencionális hõszigeteléssel szemben jelentõsen alacsonyabb szintû CO2-emissziót mutat e megoldás. Szendvicsszerkezet 50 cm-es vastagsága helyett 30 cm-re redukálódott e csõvezetékes hõszigetelési alternatíva, így kevesebb beton elõállítási energia és emisszió keletkezett és az építkezés rövidebb lett. Az 50 cm vastag födémszerkezetbe, - a csõhálózaton kívül - mûanyag "BubbleDeck" testeket helyeztek, így a födémek kb. 30 %-al könnyebbé váltak. Az utóbbi években szintén megjelentek a beton hõkapacitását, ill. pozitív hõtároló tulajdonságait imitáló más, lényegesen könnyebb, filigránabb anyagok, az ú. n. fáziscserélõ anyagok (phase change materials), késõbbiekben PCM. Olvadáspontja kb. szobahõmérséklet feletti, azaz kb. 28 C. Ha emelkedik a temperatúra a belsõ térben 28 C on megolvad a PCM és rejtett, nagy mennyiségû látens energiát raktároz. Pl.: A jég olvadásakor ill. fagyásakor keletkezõ látes energia megegyezik a víz 0 C ról 80 C-ra való forrósítás rejtett energiamennyiségével. Egy 1 cm vastag PCM réteg kb. egyezõ hõtároló kapacitással rendelkezik, mint egy 12 cm vastag betonfal. Az említett fa-könnyûbeton FKB szerkezetek kombinációja mikrokapszulás PCM anyagokkal lényegesen elõnyösebb hõtároló kapacitást hoz létre, ugyanakkor az épületelemek könnyebbek, mint a pl. a normálbeton hõtároló elemek. A mûanyag mikrokapszulákba elhelyezhetõ paraffin bázisú PCM-ek % közötti tömegszázalékos arányban optimális hatásúak, felesleges hõenergiát felvesznek és egy késõbbi idõpontban leadják azt. Kutatások kimutatták, hogy PCM integrációjával a nyári túlzott felmelegedést nagymértékben csökkenteni lehet. 36

6 12. Modul elõadás Ökológia, fenntartható energetika és a beton 37

7 13. Modul elõadás Ökologikus energiakoncepciók terezése Holisztikus, átfogó tervezési stratégiák, módszerek EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata Mind a szakmai mind a laikus közvélemény szemében általában a magasházak, toronyházak épülettípusa szinte összeegyezhetetlen a környezetkímélõ, energia- és nyersanyagtudatos építészet elveivel. A tudásközpont térbeli funkciójainak újraértelmezésével, a helyileg adott környezeti energiák és speciális fizikai, aerodinamikai paraméterek használatával, valamint az épületszerkezetek klímatudatos stratégiával való megkomponálásával egy olyan ökológiailag fenntartható épület született, mely megcáfolja a toronyházak energiatudatlan tulajdonságáról alkotott képet. A pályázati kiírás kritériumrendszere mellett a klímadesign ökologikus szerves tervezési látásmódja alkotta a feladat megoldásának vezérfonalát. Elsõdleges prioritást élvezett a magasszínvonalú irodai munkahelyminõség, a könyvtár és médiatár funkcióinak legszélesebbmértékû kielégítése, továbbá a rugalmasság, a flexibilis épülethasználhatóság, az állandóan változó, fejlõdõ irodatechnológiai követelményeinek és médiáknak hosszútávon is fenntartható és funkcionálisan alkalmazkodni képes épület víziójával. A közvetlen környezet, a vasút, a fõútvonal, ill. a jövõben kialakítandó szabadidõ- és sportövezetek külsõ zajhatásai elõl a hangvédelem alapvetõ feltétele egy könyv és médiatár mûködésének. E terület késõbbi városrendezési parkosítási elveinek megfelelõen a pécsi tudásközpont épülete a zöldterületbõl a lehetõ legkisebb felületet kívánja beépíteni. Mindezen tervezési faktorok figyelembevétele egy magasház kifejlesztését eredményezte. A földrajzi fekvés és környezeti adottságok Pécsett a mecseki hegyoldal geometriai és mikroklimatkai helyzetének dominanciája alatt áll. A 150 m magas toronyház megjelenésének, a városkép sziluettjére való kihatásának átgondolása és vizsgálata kimutatta: a környezõ hegyoldali tájkép horizontvonalát nem lépi túl a tudásközpont toronyépülete. A toronyház tartószerkezete egyetlen acélból készült térrácsból áll, mely egy csõhenger formáját képezi. 38

8 13. Modul elõadás Az épület födémei a csõ-tartószerkezetbõl mind kifelé, mind befelé konzolosan vannak kiképezve. A házban nincs egyetlen oszlop sem a könnyûszerkezetes falakat tetszõlegesen lehet állítani és változtatni. Más esetben az egyes szinteken egyetlen fal, térelválasztó elem elhelyezése nélkül az egész emeletet egy térként lehet kezelni, a változó igényeknek megfelelõen. Ökológiai szemmel nézve a magasházak fõtémája elsõsorban a napenergiahsználat, pontosabban a szélenergia kiaknázása. Az ház egyik különlegessége az aerodinamika törvényszerûségeinek figyelembevételével kifejlesztett épületforma, mely alaprajzilag mint iránytû az uralkodó szélirányba ÉNY DK-i tájolással beállítódik. Az épület lépcsõházi tornyai egy térbeli iránytû hegyeiként hasítják, kitérítik az épületre áramló uralkodó szeleket, egyszersmind nagymértékben csökkentik a tornyon keletkezõ nyomóés húzóerõk terhelését. Az épület tömegének tagoltsága nemcsak a funkció és forma szerves kapcsolatából adódik. A tûzbiztonsági konstruktív védelem, a tûzszakaszokra való bontás, a bejárati körformájú épületrészt a két könyvtári üvegkockát és a felülrõl az épületet záró étterem- és kilátóterasz toronycsúcsot egymástól függõleges irányban egyértelmûen leolvasható elkülönített egységekre osztja. A tûzrendészetileg hatásos elkülönítés a fõépülettõl horizontálisan elkülönített lépcsõházak formájában meneküléstechnikai szempontból is elõnyös. A ház tartószerkezetéig visszahúzott tûzszakaszok aerodinamikai szempontból is hatásosak. Amellett, hogy ezekben a részekben a toronyház légellenállása redukálódik, a profil-széláramlatok még hûtik is a tagolt tömegeket felsõ ill. alsó burokfelületük mentén (az épülethûtési problémák a magas irodaházak másik nagy ökológiai témája). A lépcsõházak tömegformájából, magasságából adódóan optimális légcsatorna tornyok kialakítását teszik lehetõvé (térrács szerkezetek), melyek a természetes használt levegõ elvezetést segítik elõ. Aerodinamikailag lényeges az épület földszinti 2 emeletes épülettömege, mely modifikált körhenger formájának és a homlokzatán elhelyezett árnyékoló- ill. szélvitorláknak köszönhetõen a ház u.n. patkóörvény szélterhelését redukálja. 39

9 13. Modul elõadás A tudásközpont toronyépületének másik különlegessége az elektromos áramfejlesztési koncepció, mely lehetõvé teszi a létesítmény teljesmértékû autonómitását az áramszolgáltatástól, sõt elektromos energiatermelése meghaladja saját üzemeltetési igényeit, így értékesítve a többletet jövedelemforrásra tesz szert. Az egyik áramfejlesztõ komponens a szélenergia használata. A fõépület visszahúzott tûzszakaszaiban nagyméretû 3 m széles széllapátokat helyeztünk el: 2-2 körgyûrû mentén az acélvázú, uvsugárzás álló mûanyagmembránnal bevont 3-3 széllapátcsoport egymással ellentétes irányban forog és termeli az elektromos áramot a transzformátorban. A függõleges forgástengelyû, ellentétes forgásirányt a lapátok formai kialakítása teszi lehetõvé, így bármilyen irányból érkezõ szelek, légörvények befogására alkalmas a szerkezet. A szélenergiát igen hatásosan lehet az épületmagasság növekedésének függvényében hasznosítani. A pécsi tudásközpont esetében is a ház tetõfelületén nagy sebességû 3 dimenziós fejörvények alakulnak ki, melyek a kilátó és étterem-tetõterasz vendégire kellemetlen hatással bírnak, sõt veszélyesek is. Ezért itt egy 6 m magas biztonsági üvegfal felett egy szélkerék-emeletet képeztünk ki, mely a személyek biztonsága és a kellemes szélvédett tetõterasz kialakítása mellett elektromos áramot is termel, szintén transzformátoros megoldással. Az állandóan más és más irányú ill. erõsségû áramlatok, örvények a különbözõ szélkerekeket mindig más intenzitással forgatják, ill. nyugalmi állapotban hagyják, az épületnek így egy folytonosan mozgó, változó, érdekes külsõt kölcsönözve mindez a vízszintes széllapátokra is érvényes. Az áramfejlesztési koncepció harmadik eleme az épület belsejében, a fõ tartószerkezet, az acél térrács központi hengerterében mûködõ páter noszter gömblift. A fém csõvázas 12 m átmérõjû gömb formájú lift 4 acélcsõbõl készült kb. 140 m magas sínen közlekedik a szintek között. A lift külsõ energiaráfordítás nélkül 4 ellensúly segítségével mozog, melyek összesen a lift maximális terhelési súlyával egyezõ tömegûek. A lift fel- ill. leszállításához csupán minimális súlytöbbletet, vagy súlyhiányt kell az ellensúlyozó acélhengerekkel kialakítani. Mindezt a lift biztonsági személyzete emeletrõl emeletre mechanikai karberendezés segítségével könnyen elvégezheti. A gömblift mozgási energiáját ebben az esetben is a tudásközpont komplexum trafó-központjában elektromos árammá transzformálják, ahová az áramfejlesztés negyedik komponense is bedolgozik : a lépcsõházak tornyainak burkolata monokristályos szilíciumréteggel látott fotovoltaikus napelemek. A napjárás pályájának megfelelõen a függõlegesen telepített nagy dõlésszögû fotovoltaikfelületek télen magasabb hatásfokkal üzemelnek, mint tetõtéri elhelyezésnél. 40

10 13. Modul elõadás A magasház másik fõtémája az épülethûtés ill. épületklimatizáció kérdése. Köztudott az iroda funkciójú magasházaknál, hogy az épülethûtés nagyobb problémát jelent mint a fûtés, ill. nagyobb energiaigényû. A probléma megoldásában a tudásközpont homlokzatának, burokszerkezetének kulcsfontosságú szerepe van. Ha egy épület környezeti energiákat használ, ez teljes mértékben meghatározza az épületburok és a ház megjelenését. Jelen esetben mint legfontosabb építészeti alrendszert a könyvtár burokszerkezetét a funkcionális és energetikai követelményeknek megfelelõen úgy szerkesztettük össze, hogy az épület anyag- és energiacseréjét szabályozni tudja, valamint a környezetébõl energiát tudjon hasznosítani. A tudásközpont épületburok szerkezetének kulcsfontosságú eleme a fõépület kockatömegeinek dupla rétegû 3 m mély üvegezett homlokzata. Tartószerkezete ragasztott fából készült 6x6 ill. 3x3 m-es kazettákból áll. E raszterméret meghatározza az egész épület felépítését és dimenziójait. Az ökologikus látásmód az épületanyagok megválasztásában is megjelenik: a homlokzati tartószerkezet a klasszikus újranövõ nyersanyagból fából készülhetett, az üveghomlokzatnak köszönhetõen, mely a fát az idõjárási viszontagságok elõl védi. A faanyagok esztétikai vonzerejük, pszichológiai és hõérzeti pozitívumaik mellett energetikailag a legelõnyösebb építõanyagok. Amellett, hogy nagymennyiségû energiát tartalmaznak, nagymennyiségû CO2-t is tárolnak. Az épületek jövõbeli energiamérlegét a leghatékonyabban a fa építõanyagok alkalmazása tudja fenntarthatóvá tenni.a homlokzati konstrukció dupla héjú üvegrétegei energetikai szempontból kulcsfontosságúak: a köztes légrétegben egy termikus választózónát, pufferzónát hoznak létre. A pufferzónában télen napcsapda alakul ki. Így a burokszerkezet egyrészt intenzív hõszigetelésû pufferrétegként mûködik, hanem felmelegedett levegõvel látja el és fûti a könyvtár belsõ légkörét, az irodai traktusok belsõ tereit, továbbá a természetes szellõzés lehetõségét is biztosítja: a frisslevegõ ellátást ill. a használt levegõ kivezetésének lehetõségét. Mindehhez szükséges, a burokszerkezet külsõ és belsõ síkjában nyitható ablakszegmenseket létrehozni: a külsõ síkban nyitható ablakokat, a belsõben pedig üvegtolóajtókat. A téli napcsapda funkció hatásfokának növelése céljából a homlokzati légréteg belsõ üvegfelülete elé termoplasztikus öntött fából készült energiapaneleket helyezünk el. A papír- és bútoripar természetes hulladék anyagaiból készült panelek fûtõhengerekbõl állnak, melyek télen az üvegházhatású napcsapdában felmelegednek, hõfelvételüket egy hõcserélõ vezeték fokozza, mely termikus kollektorokból 270 ºC hõenergiát is be tud pumpálni a hengerekbe. Az energiapanelt egy öntött fa hõszigetelõréteg választ el a belsõ tértõl. A hengertestekben koncentrálódik, tárolódik a meleg a szigetelés és a meleg homlokzati légréteg között. Éjszaka megfordítják a hengereket 180 ó-ál, amelyek leadják melegüket a belõ térnek; az immár kifelé nézõ hõszigetelés megakadályozza a hõenergia más irányú áramlását. Nyáron a téli éjszakai pozíciót kell alkalmazni. 41

11 13. Modul elõadás Télen a homlokzati légréteg felmelegedett levegõje a könyvtárkockák felsõ üvegburokrészébe áramlik, ott egy légcsatorna összegyûjti õket és bevezeti a ház 4 db 2-emeletes gépészetébe ahol egy rotációs hõcserélõn keresztül a légcsatorna toronyban (lépcsõházi tornyok külsõ rácsostartó szerkezetében)) elhagyja az épületet. Hõenergiáját a hõcserélõ segítségével, frisslevegõvel légcsatornákon keresztül vezetve az épület minden szintjére mesterségesen eljuttatják, ill. a gépészetben puffertartályokban raktározzák késõbbi felhasználásra. A meleglevegõ ellátást geotermikus rendszer egészíti ki. Gravitációs fisslevegõ bevezetéssel az alsó talajrétegek hõenergiáját hasznosítva, a különbözõ belsõ tereket meleglevegõ befúvással lehet fûteni. Az lépcsõház tornyainak 3. szintjén a 2 egyemeletes gépészetben elhelyezett adszorpciós szolár erõmû télen a lépcsõtornyok tetejére telepített vákuumcsöves termikus napkollektorokból nyert melegvízzel látja el az épület vizesblokkjait, valamint a termo- aktív szerkezeteket, az iroda- és könyvtárépület vasbeton födémiben, ill. alumínium hajlított álmennyezeteiben elhelyezett csõhálózatokat. A termo-aktív szerkezetek alacsonyhõmérsékletû felületi fûtésrendszerként melegítik az épület tereit, hasonlóan a termoplasztikus energiapanelekhez. A vasbeton födémek magas hõkapacitásuk és hõtárolóképességük végett az éjszakai órákban leadják hõenergiájukat a belsõ levegõnek, az éjszakai fûtés funkcióját betöltve. Az irodatraktusokban, könyvtárban, és étteremben a technikai berendezések, készülékek, a világítás és az emberek belsõ hõforrásként teljes mértékben elegendõk ahhoz, hogy az épületet a használati idõben fûtsék, az ismertetett természetes, ökologikus rendszer segítségével konvencionális fûtési rendszerre nincs szükség. A tudásközpont nyári túlzott felmelegedését a duplahomlokzat 3 m mélységû rétegének átszellõztetése gátolja. Az uralkodó leggyorsabb friss szelek esetünkben északnyugati tájolásúak. Az épület északészaknyugati sarkában megnyitott külsõ homlokzati nyílásokon beáramlik a frisslevegõ, mely az épület egész homlokzatát - kereszthuzat elve alapján - átáramolja, majd felmelegedve az átlós oldalon, a ház dél-délkeleti sarkában és a lépcsõház tornyainál elhagyja a homlokzatot. A homlokzat átszellõztetésének elve a komplett épületegységek természetes hûtését teszi lehetõvé. A további nyári léghûtés, az elõhûtött frisslevegõ ellátás a geotermikus földcsatornarendszerben ill. vízhûtéssel történik. A talajrétegekben gravitációsan vezetett hûtött levegõt végezetül a vizesárok vízrétegében elhelyezett légcsöveken keresztül, hûtve engedik be az épület tereibe. Az egész létesítményt körülvevõ vízfelület nyári folyamatos párolgása csillapítja a külsõ üvegfelületek túlzott felmelegedését. Az épület tetõteraszán esõvízgyûjtõ ciszternák ellátják a könyvtár vizesblokkjait WC öblítés céljából. 42

12 13. Modul elõadás A természetes szellõzés lehetõsége nyáron is adott a duplahéjú burokszerkezeten keresztül. A könyvtár, az irodarészleg, konferenciarészleg és étterem, klubok tereiben minden dolgozójának lehetõsége van az individuális manuális ablaknyitás szellõztetés, árnyékolás egyéni igényeknek megfelelõ beállítására. Az egész épületben az automatizáció a lehetõségeknek megfelelõen minimalizálva van, az elektromos energiaigényt így csökkentve. A rotációs hõcserélõn átáramló éjszakai hûs levegõ segítségével nem csak télen a szolár-hûtõerõmûbõl hidegvíz termelhetõ. A hõcserélõbõl nyáron nappal nyert hõenergiát a pufferépészet a szükséges melegvízellátásra fordítja, ill. a szolár adszorpciós hõpumpában a nyert hõenergiát vízhûtésre használják. A szolár erõmû ezen kívül nyáron a kollektormezõbõl származó energiából is hûtött vizet állít elõ. Az így elõállított vízmennyiségeket az épület puffergépészete a termo-aktív épületszerkezetek és az energiapanelek csõhálózatába vezeti és hûti az épületbelsõt. A termo-aktív konstrukciók fûtõ- és hûtõfunkciója azzal a mellékhatással jár, hogy az épületbelsõ felületei kellemes hõmérsékletûek lesznek az emberek számára, mely nem csak a komfortigények kielégítése szempontjából fontos. E rendszer mûködési elve alapján mindig vagy magasabb (tél) vagy alacsonyabb (nyár) felületi hõmérsékletet hoz létre, mint az adott beltéri levegõ hõmérséklete. Épületpszichológiai kutatások kimutatták, hogy a beltéri levegõnél magasabb ill. alacsonyabb felületi hõmérsékletek az emberekben mindig melegebb ill. hidegebb szubjektív hõérzetet alakítanak ki, mint ami az épületbelsõben valóban uralkodó hõmérséklet. Mindez elõsegíti a még takarékosabb és hatásosabb energiahasználatot. Nyáron az átlag 60º beesési szögû napsugárzás ellen az említett hûtési koncepció mellett szükséges a függõleges homlokzati rétegben árnyékoló szerkezetekkel is védekezni. A kétrétegû homlokzat 3 m-es konzolos kinyúlása egyrészt kiváló árnyékoló elõtetõként funkcionál, másrészt lehetõvé teszi további a napvédelem ill. napvakítás védelem (blendschutz) idõjárástól védett beépítését, javítását ill. egyszerûbb, olcsóbb kivitelezését. Az étterem, kávézó és bár homlokzatában a külsõ üvegezést belülrõl, hõmérsékletingadozásra reagáló, színváltoztató plexiréteggel vonják be. Érdekes színváltoztató megjelenést kölcsönöz a hozzá illõ funkciójú étteremnek. A változás nem önkényes, pusztán reakció a környezeti változásokra. A könyvtár további árnyékolószerkezete az öntött energiapanelek megoldása mellett, termoplasztikus fa felhasználásával készült forgatható lamellás keretelemekbõl áll, melyekre különbözõ dõlésszögû, fénytükrözõ alumíniumlemezeket erõsítenek. A konstrukciónak az árnyékolás mellett fõfeladata a könyvtár belsõ tereinek kiegyensúlyozott, egyenletes természetes megvilágítása. 43

13 13. Modul elõadás A lamellás forgatható táblák napsütéses idõben a függõleges árnyékoló pozícióba forognak be. Az alumíniumlemezek középcsõ csoportja megfelelõ mennyiségû napfényt vezetnek be az épületbe egy tükrözõ fémfelület segítségével, mely a ragasztott fa homlokzati tartószerkezetre van erõsítve. A többi lamella árnyékol míg a homlokzat alsó részén keresztül ki lehet látni. Borult idõjárás esetében a forgatható lamellatáblák vízszintes helyzetet vesznek fel, így az alumínium lamellák a diffúz napfényt is be tudják tükrözni az épületbe, a belsõ födémek alsó felületére. Ezzel a természetes technikával érvényesül a természetes megvilágítás könyvtárakhoz méltó mûködtetése, a ház elektromos áram használatát nagymértékben csökkentve. Az épületben állandóan van megfelelõ mennyiségû és minõségû napfény, ugyanakkor kellemes árnyékolt terekben lehet dolgozni, tanulni miközben sohasem szûnik meg a kontaktus a külvilágtól, mert a kilátás, mindegyik árnyékoló, ill. fényreflektáló pozícióban adott. A fényreflektáló rendszer az épület centrális tartószerkezetében, a csõhenger rácsszerkezetben más formában megvilágítja az épület közepének egyébként sötét tereit. A tudásközpont tetejének 4 átlós sarkán elhelyeztünk 4 heliosztát tükrözõfelületet, melyeket mindig a nap állása felé lehet forgatni. A heliosztátok a napsugárzást rátükrözik a tetõ közepére helyezett kuboktaéderhez hasonló acél térrácsszerkezetre, melyben szintén forgatható fém tükrõzõelemek vannak beszerelve. A kuboktaéderes tükrök bevetítik a napsugarakat az épület tartószerkezetének (rácsostartó-csõhenger) közepén felfüggesztett fényvezetõ csõbe, mely a napfényt a tetõrõl a könyvtár bejárati szintjére 140 m mélységbe levezetik. A fénycsõ acélgyûrûkkel összefogott üvegprizma lapokból tevõdik össze, melyet egy fénytörõ, fényszóró lycraháló vesz körül acélhálós tartószerkezettel.az pécsi tudásközpont aerodinamikus tömegformálásával és elektromos energiatermelésével, klíma-aktív homlokzati burokszerkezetével, valamint természetes megvilágítási szisztémájával függetleníti magát a fosszilis energiahordozóktól, mintegy önmaga egy ökologikus erõmûvé, a posztfosszilis építészet úttörõjévé válik. Burokszerkezete egy élõlény bõréhez hasonlítható, mely a különbözõ klimatikus behatásokra, valamint a belsõbõl jövõ kihatásokra reagál, változik,- alkalmazkodik - az energetikai és komfortigényeket pedig kielégíti. A tudásközpont tömegformálása, tematikai egységekre tagoltsága, funkcionális formavilága nem szándékozik idegen, elvonatkoztatott, öncélú formavilágot alkalmazni. A komplexum az õsi magyar kopjafák mértani, geometriai formáit szerkezeteit idézi, inkább ösztönösen, mint szándékoltan. 44

14 13. Modul elõadás EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata 45

15 13. Modul elõadás EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata 46

16 13. Modul elõadás EKF Pécsi Tudásközpont tervpályázata 47

17 14. Modul elõadás Prezentáció - Vitafórum - Diszkusszió Projekt tervezési feladat bemutatója egyéneknént Nyílt diszkusszió, vitafórum a kritikus pontokról Projektfeladat védés Prezentációs technikák alkalmazása (digitális, papír, modell) Szemléltetõ módszerek alkalmazása Érveléstechnika, retorika Teamwork, csoportmunka technikái Konfliktuskezelés Interkultúrális kommunikáció Holosztikus átfogó teljességû szerves tervezési látásmó - a Clima Design alkalmazása 48

A 60-as évek megvalósult klímacsarnokai Mesterséges világok, miniatûrben Energiahatékony klímaburok szerkezetek, mikroklíma csarnokok

A 60-as évek megvalósult klímacsarnokai Mesterséges világok, miniatûrben Energiahatékony klímaburok szerkezetek, mikroklíma csarnokok A 60-as évek megvalósult klímacsarnokai Mesterséges világok, miniatûrben Energiahatékony klímaburok szerkezetek, mikroklíma csarnokok Érdekes véletlen, hogy az elsõként kivitelezett klímacsarnok éppen

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA CupaClad átszellőztetett homlokzatburkolati rendszer 2 TETŐ HORN TERMÉSPALA FORGALMAZÓ ÉS TÉGLÁNY KIVITELEZŐ FEDÉSEK KFT.

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar fulopl@pmmf.hu Célkitőzés: olyan tisztán passzív szolár mintaépület létrehozása, amely

Részletesebben

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26.

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház - Aktív ház Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház Laikus épület, természetes és újrahasznosított anyagokból Szakember épület, ami a legkisebb káros hatást gyakorolja környezetére 2

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 38 40 HÁZ és KERT Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 39 Nyílászárók HÁZ és

Részletesebben

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus Mit tehet a szobával egy felülvilágító ablak A lapostetővel rendelkező otthonokban a legtöbb tér konyha, nappali vagy hálószoba csak nagyon kevés természetes

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. A nyílászárók felújítása, cseréje azonban megéri ezt a fáradságot, hiszen melegebb, energiatakarékos, környezet barát helyet

Részletesebben

A napfénygyûjtés új dimenziói

A napfénygyûjtés új dimenziói A napfénygyûjtés új dimenziói ÚJRAÉRTELMEZETT TELJESÍTMÉNY Egy fénycsatorna teljesítményét ezidáig az összegyûjtött fény mennyisége alapján ítéltük meg. A Solatube International Inc. fejlesztésekbe kezdett

Részletesebben

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET

POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET 1 POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET Leírás 2 A találmány egy belső vagy külső tér-elválasztó épületszerkezet. Ez hasonlítható a hagyományos könnyűszerkezetes fal és födémszerkezethez,

Részletesebben

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers?

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers? A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers? Green Talk XXL 2014 / HuGBC konferencia 2014. november 4. Gunther Zsolt Nemzetközi Aktívház

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei Dr. Becker Gábor: A környezeti energiahasznosítás szerkezetei Energia-és környezettudatos építészet konferencia a Műegyetemen energiatakarékosság és hővédelem hatások: télen nyáron téli hővédelem: hőszigetelés,

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Meleg, természetes módon

Meleg, természetes módon Meleg, természetes módon INFRAVÖRÖS FŰTÉS a láthatatlan fény www.solarcellhungary.com A láthatatlan fény Az infravörös hullám láthatatlan, mely fénysebességgel éri el a Naptól Földünket. Ellentétben az

Részletesebben

Épületenergetikai forradalom előtt állunk!

Épületenergetikai forradalom előtt állunk! Thermo Comfort Fázisváltó Vakolat Épületenergetikai forradalom előtt állunk! Hülber Attila - termékmenedzser 2016.10.27. Thermo Comfort Az új termékről általában mire jó a fázisváltó vakolat Épületfizikai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet TANTÁRGYI PROGRAMOK 5.1. Tantárgyak megnevezése: Épületfizika Számonkérés módjai: otthoni feladatok, kollokvium A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal egyrészt az épületek szerkezeteinek azon fizikai

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Előadó neve Xella Magyarország Kft. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Homlokzati falszerkezetek belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lapokkal Előadó neve Xella Magyarország Kft. hőszigetelő lapok anyag jellemzők

Részletesebben

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Xella Magyarország Kft. ásványi hőszigetelő lapok anyagjellemzők Ásványi és tömör Magasfokú hőszigetelőképesség Természetes

Részletesebben

Mi alapján válasszunk árnyékolót?

Mi alapján válasszunk árnyékolót? Mi alapján válasszunk árnyékolót? Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Bevezetés Egy árnyékolástechnikai

Részletesebben

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon Környezettudatos épületek a gyakorlatban Magyarországon Mitől zöld a zöld? Zöld építés = hőszivattyúvalhűtött fűtötthűtött fűtött üvegkalitka? Zöld építés = műanyagba csomagolt betonkocka? Zöld építés

Részletesebben

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) (-) (-) (+) (+) (+/-) (+) Épületek hővesztesége Filtrációs hőveszteség: szabályozatlan szellőztetésből, tőmítetlenségekből származó légcsere Transzmissziós

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

MENNYEZETHŰTÉS/FALHŰTÉS A ModulDecke. A ModulWand. A SystemWand. Az EasyFlexWand.

MENNYEZETHŰTÉS/FALHŰTÉS A ModulDecke. A ModulWand. A SystemWand. Az EasyFlexWand. www.variotherm.hu MENNYEZETHŰTÉS/FALHŰTÉS A ModulDecke. A ModulWand. A SystemWand. Az EasyFlexWand. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. Biztosan ismeri azt az érzést,...... amikor az ember egy forró nyári napon belép

Részletesebben

FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke.

FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke. www.variotherm.hu FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. A Variotherm új értelmet ad a falaknak és a mennyezeteknek!

Részletesebben

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja. Esettanulmányok

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja. Esettanulmányok Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja Esettanulmányok Június 2014 Napirend 12/14/2014 2 12/14/2014 3 A tanulmány témája A tanulmány célja egy különböző struktúrákkal felépített irodaépület

Részletesebben

PASSZÍVHÁZAK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus BME Épületszerkezettani Tanszék Email: ltakacs@epsz.bme.hu SZIKRA CSABA Okl. épületgépész mérnök, tanszéki

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert:

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert: Üvegek AMIT AZ ÜVEGEKRŐL TUDNI ÉRDEMES: Hőszigetelő üvegszerkezetek: A modern technológiának köszönhetően az üveg ma már minden olyan lényeges igényt képes kielégíteni, amelyre egy korszerű építkezés kapcsán

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Uszodai páramentesítõ berendezések

Uszodai páramentesítõ berendezések Uszodai páramentesítõ berendezések Működési elv Az uszodai páramentítő egy monoblokk készülék, amellyel az uszoda levegőjének páratartalmát 60-70% között tudjuk tartani. Ez egyben a kellemes levegő előállítása

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél) Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

MENNYEZETI FŰTŐ-HŰTŐ PANEL

MENNYEZETI FŰTŐ-HŰTŐ PANEL NGBS MENNYEZETI FŰTŐ-HŰTŐ PANEL Sugárzó fűtés-hűtés Ipari és sport létesítmények optimális beltéri klímatizálásának kihívásaira nyújt kimagaslóan gazdaságos, magas komfortú mogáldást az NGBS mennyezeti

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása FALSZERKEZET FÖDÉM CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET KÜLSŐ ÉS BELSŐ VAKOLÁST NEM IGÉNYEL cm Acél vázszerkezet 0, cm Feltöltő nyílások Ø 8 cm cm cm Üvegszövet háló Burkolat 7 7 8 9 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET

Részletesebben

Ytong Multipor piktogramok

Ytong Multipor piktogramok Ytong Multipor piktogramok 1. Ásványi hőszigetelő lap Az Ytong Multipor hőszigetelő lapok stabil, ásványi kristályszerkezetűek, nem tartalmaznak szálas összetevőket, így a hőszigetelések széles palettáján

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA Napjaink megemelkedett energiaigénye, a fosszilis energiahordozók magas ára, a fokozott környezetszennyezés súlyos terheket rónak ránk. A megújuló

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt Korszerű-e ű a hőtárolás? Tóth Zsolt 1. Mikor beszélünk hőtárolásról? 1.Könnyűszerkezet 2.Nehéz szerkezet 1. Fogalmak? 1. Hőtároló tömeg 2. Hő kapacitás 3. Hővezető képesség 4. Aktív tömeg 5. Hő csillapítás

Részletesebben

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

Hőszigetelt felülvilágító kupola Nyitható (CVP) típus

Hőszigetelt felülvilágító kupola Nyitható (CVP) típus Hőszigetelt felülvilágító kupola Nyitható (CVP) típus Mit tehet a szobával egy felülvilágító ablak A lapostetővel rendelkező otthonokban a legtöbb tér konyha, nappali vagy hálószoba csak nagyon kevés természetes

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA Tábori Péter,Tóth Tamás -Szélenergia -Vízenergia -Napenergia -Biomassza -Geotermikus energia Megújuló Energiaforrások A földre sugárzott

Részletesebben

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Soba Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Egyszerû beépíthetôség lángolvasztással 1 Szigetelôlemez elvágása a dilatációnál fugaszalag elhelyezése és lángolvasztással történô rögzítése 2 fugaszalag fugaszalag

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: A fogyasztók általában úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fűtésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés területén a legérdemesebb a megtakarítás lehetőségeivel foglalkozni.

Részletesebben

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE. VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE I) AZ ÁRAJÁNLAT TARTALMA : Cellák száma : 1 Modell :VAP LEM 46.43.30 A cella méretei: 1,2 Méretek : L (m) P (m) H (m) Belső 4,6 4,3 3,0 Külső

Részletesebben

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

Energiatakarékos szellőzési rendszerek Energiatakarékos szellőzési rendszerek Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Alacsony energia fogyasztású épületek Low Energy Buildings Építészet? Épületszerkezetek?

Részletesebben

Székely Eszter MBX4GX

Székely Eszter MBX4GX ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS 2012.04.10. Székely Eszter MBX4GX A Nap mélyén, atommagfúziós reakciók termelik az energiát Elektromágneses hullámok Különböző frekvenciái (színei) különbözően nyelődnek el

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet ...komfort Neked naturalhouse épületgépészet Energiatakarékosság A természet energiája a lábunk elõtt hever A hõszivattyú biztosítani tudja Önnek a szükséges energiát a fûtéshez, melegvíz készítéshez.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú) Épületrész (lakás): Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: Megrendelő: em. Tanúsító:

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT A LEGKORSZERŰBB NÉMET TECHNOLÓGIA A SCHÜCOTÓL DÉKÁNY ISTVÁN CALLENS KFT. 2011. 04. 14. SCHÜCO A legtisztább energiával ma, a holnapért A SCHÜCO vezető technológiai

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók 17:22 IRVENT Tel/Fax: [94] -48 Tel/Fax: [52] 422-64 CDP 75 légcsatornázható légszárító CDP 75 típusú légcsatornázható légszárító nagyobb magán- és közületi uszodákban,

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp.

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp. www.variotherm.hu SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. Nem a megszokott módon él? Ha a padlón nem csak járni szokott, hanem élni is, bizonyára élvezni fogja a VarioKomp

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937 EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés elfogadható mértékű. Szerkezet típusok: Ablak 100/150 1.0 m 2.60 W/m 2 K Ablak 100/70 1.0 m 0.7 m 2.50 W/m 2 K Ablak 150/150 2.60 W/m 2 K Ablak 60/60 0.6

Részletesebben

Termékinformáció Hajtókarral működtetett CVP lapos tetős felülvilágító

Termékinformáció Hajtókarral működtetett CVP lapos tetős felülvilágító 2.0 változat 2015.11.15. Termékinformáció Hajtókarral működtetett lapos tetős felülvilágító Termékjellemzők Rúddal működtetett felülvilágító lapos tetőkhöz Teleszkópos rúd a könnyű működtetéshez Kopásálló,

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Uszodai páramentesítõ berendezések

Uszodai páramentesítõ berendezések Uszodai páramentesítõ berendezések Működési elv Az uszodai páramentítő egy monoblokk készülék, amellyel az uszoda levegőjének páratartalmát 60-70% között tudjuk tartani. Ez egyben a kellemes levegő előállítása

Részletesebben

Komfortos fürdőzés egész évben

Komfortos fürdőzés egész évben Komfortos fürdőzés egész évben A szabályzott belső légállapot egy fontos tényező különösen a medenceterekben, ahol a magas relatív páratartalom és a kondenzáció előfordulása csökkentheti a felhasználók

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK AZ ÉPÍTÉSZETBEN. Csoknyai Tamás PhD BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék csoknyaitamas@yahoo.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK AZ ÉPÍTÉSZETBEN. Csoknyai Tamás PhD BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék csoknyaitamas@yahoo. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK AZ ÉPÍTÉSZETBEN Csoknyai Tamás PhD BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék csoknyaitamas@yahoo.com 1 Alacsony energiafelhasználású ház Mai átlag (180-280 kwh/m 2,év) Német

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W]

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W] Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: 01_Külső falszerkezet külső fal 2.8 m étegtervi hőátbosátási tényező: 0.64 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbosátási tényező NEM MEGFELELŐ! 0.64

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre I. Árnyékolásmódok szerkezeti szempontból II. Nyári passzív szolárvédelem módszerei III. Beépítés kérdései IV. Összefoglalás I.a Árnyékolásmódok 1. Makroklíma

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben