Gondolatok a Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) hazai tervezéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) hazai tervezéséhez"

Átírás

1 Gondolatok a Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) hazai tervezéséhez Gelencsér Géza Magyar Vidék Szövetség Völgy Hangja Egyesület Augusztus 17.

2 Tanulságok a programidőszakból (LÁSD: a köztes értékelés és az ÁSZ jelentés megállapításai.) Az ÚMVP nem szolgálja megfelelően: - a kiegyenlített területi fejlődést ; - a helyi gazdaság fejlesztését; - a közösségek megerősítését; - a vidék társadalmi problémáinak orvoslását ; - a környezeti fenntarthatóság megteremtését. mindez a gyenge szakmai tervezés + központosított, uniformizáló, túlszabályozott és alkalmatlan megvalósítási rendszer következménye ( nevetséges ebben a HACS-ok felelősségét keresgélni )

3 Csak néhány szemléltető adalék Leader első pályázati kör: az összes (~ 3000) projekt harmada falunap 150 projekt a polgárőrség megerősítésére III. tengely szlogenje: Viacolort, játszóteret, köztéri elemeket és zöldfelületet a magyar vidéknek!

4 Folytathatjuk-e ugyanezt a vidék fejlesztést? Az EU programidőszak elveinek hátterében: áttérés az új paradigmára (fenntarthatóság, lokalizáció) Módszerek a megvalósítás hatékonyságának növelésére: a KIHF (CLLD) széleskörű alkalmazása; komplex, integrált megközelítésmód segítése (multifunding, KSK); egy térség - egy stratégia (HVS); egyszerűsítés (közös szabályok, egyszerűbb költségelszámolás);

5 Hazai helyzet: jó úton jár-e a kontextus értelmezése? Tallózás az EU fejlesztéspolitikai szóhasználatából az októberi REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI NYÍLT NAP (OPEN DAYS) kiemelt témái alapján

6 Mi is a CLLD? The LEADER approach evolving through time: 20 years of community-led local development (CLLD) in practice A Leader megközelítésmód fejlődése: 20 év CLLD a gyakorlatban Community-led local development (CLLD) as a European movement A CLLD mint európai mozgalom

7 Local response to key challenges Helyi válasz a kulcsfontosságú kihívásokra Local Development as a key pillar of EU integrated territorial development policies A helyi fejlesztés mint az EU integrált területfejlesztési politikájának kulcspillére "EU2020 going local - from European strategy to local actions A lokalizált EU2020 az európai stratégiától a helyi akciókig

8 Ki csinálja? Management of community-led local development (CLLD): division of tasks between authorities and local action groups A CLLD menedzsmentje: feladatmegosztás a hatóságok és a HACS-ok között Local Action Groups: a fortunate encounter between public and private (CLLD) HACS-ok: a közszféra és a magánszektor szerencsés találkozása (CLLD)

9 Hangsúlyos tartalmi irányok (sem falunap, sem Viacolor ) Innováció Energia és erőforrás hatékonyság Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Demográfiai változások / aktív, egészséges öregkor Szociális vállalkozások (és nem csak szövetkezetek ) Nemzetközi és határmenti együttműködés

10 Néhány tipikus kiemelt téma Showcasing Green Infrastructure: smart investments for water innovation Előtérben a zöld infrastruktúra: intelligens fejlesztések a vízgazdálkodási innováció területén Transnational cooperation: a key tool for communityled local development (CLLD) Nemzetközi együttműködés: a CLLD kulcseszköze Community action for disaster resilience and climate change adaptation (CLLD) Közösségi tevékenység a katasztrófa ellenálló képesség és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (CLLD)

11 további szemelvények Cross-border cooperation - An opportunity to prevent unemployment and to provide financial incentives to develop professional skills and qualifications Határ menti együttműködés lehetőség a munkanélküliség megelőzésére és a szakmák, képesítések megszerzésének pénzügyi ösztönzésére Local and regional support from EU for renewable energy. What to do? How to do it? Helyi és regionális EU támogatás a megújuló energiatermelésnek. Mit és hogyan csináljunk?

12 és néhány a tervezésről Local development strategies, public-private partnerships and multi-funded projects. How can good experiences from the past help design good community-led local development (CLLD) for the future? HVS-ek, PPP és több alapú finanszírozás. Hogyan segíthetik az eddigi jó tapasztalatok a jó CLLD tervezését a jövő számára? Climate change mitigation and adaptation strategies: sustainable energy investment and resilience building Stratégiák a klímaváltozás mérséklésére és az alkalmazkodásra: fenntartható energetikai fejlesztések és az ellenállóképesség növelése Ingredients for a successful Local Development Strategy (CLLD) A sikeres HVS (CLLD) összetevői

13 A tervezés előtt meggondolandó szempontok az objektív helyi döntés = kritériumoknak való megfelelőségi vizsgálat, automatikus rangsorállítás teljes, valódi helyi döntési kompetencia kell (ahogy azt az európai szabályozás is elvárja!) (pl. holtteher, kiszorító hatás)

14 területi adottságok szerint (Alföld Dunántúl) differenciálni kellene az egészséges fejleszthető a beteg gyógyítandó... A mindenkinek Aszpirint senkin sem segít! Zavartalan átmeneti időszak LEADER folytonosság nélkül nem lehet hatékony CLLD tervezés A HACS-ok szakmai kompetenciáit fejleszteni kell!

15 Elvárások a HVS-tól integrált, multiszektorális hatókör; magasabb minőség; összevethető és mérhető (kiválasztás, monitoring, értékelés); SWOT elemzésen és közösségi tervezésen alapul. Kell egy HVS tervezési útmutató, ami: könnyen követhető és gyakorlati; összevethető alapelemzést tesz lehetővé ; SMART kategóriákon és célokon alapul; segíti a közösségi tervezést.

16

17

18 Ha letelt az idő, akkor itt a vége

19 Mi az a CLLD Tervezési Térkép és hogyan segítheti a tervezést? A (többségében) SMART kritériumoknak megfelelő tervezési kérdések taxatív listája az összes kapcsolódó dimenzióban (specifikus, mérhető, elérhető, reális, időben meghatározható) annak érdekében, hogy létrejöhessen: EGY ÖSSZEVETHETŐ KIINDULÓ ELEMZÉS ÉS KÖZÖS KIINDULÁSI HIVATKOZÁSOK

20 A CLLD Tervezési Térkép részletes szerkezete és tartalma Tematikus klaszter: - dimenziók (gazdasági, társadalmi, környezeti) - alkategóriák ( = javasolt tervezési témacsoportok) Tervezési kérdések +: - információforrás szintje (közp. stat. / települési) - magyarázat (meghatározások és mértékegységek) - SWOT referenciák (hogyan lehet a válaszokat beépíteni a SWOT-ba) - az adat mérési ideje (egyszeri, havi, stb) - indikátorok (kapcsolódó aggregált indikátor, ha van)

21 A CLLD Tervezési Térkép részletes szerkezete és tartalma Fejlesztéspolitikai interface : - a közvetlenül kapcsolódó fejlesztéspolitikai prioritások azonosítása: EU 2020 Stratégia KSK Tematikus Célok KAP Általános Célkitűzések II. Pillér prioritásai ESZA célkitűzések és prioritások ERFA célkitűzések és prioritások A tervezési fázisban az IH/MNVH biztosítson szakértői bázist (speciális témákban, pl. klímakérdések, stb)

22 Kiegészítő eszközök Az egyes témacsoportok által bevonandó helyi érdekeltek javasolt listája; (pl.: megújuló energia témacsoport: önkormányzatok, erdészettel és mezőgazdasággal foglalkozók, KKV-k, környezeti hatóságok és szervezetk, stb) Útmutató az alkalmazandó közösségi tervezési módszerekről (minimum forgatókönyvek a SWOT elemzés elkészítéséhez és a célok, tevékenységek meghatározásához); MENTORÁLÁS IH, MNVH

23 CLLD Tervezési Térkép példák (GAZDASÁG) (települési szintű kérdések) Alkategória (témacsoport) Élelmiszergazdaság Infrastruktúra Infrastruktúra Tervezési kérdés Magyarázat SWOT referencia A helyiek által használt, helyi eredetűvel helyettesíthetó külső szolgáltatások és termékek Helyi pénzügyi infrastruktúra Helyi barnamezős és más kihasználatlan fizikai infrastruktúra A helyi lakosok, vállalkozói és közszféra által igénybevett mezőgazdasági, ipari termékek, szolgáltatások amelyek a település, vagy a HACS helyi erőforrásainak kihasználásával helyettesíthetők Van a településen bank, takarékszövetkezet, posta, ATM? Kapacitások (m2, ha) és leírások a helyi barnamezős és egyéb kihasználatlan, jelentős helyi infrastruktúrákról telek, épület, vonalas létesítmény, kereskedelmi infrastr., stb) W: a termékek, szolgáltatások többsége a településen, HACS területén kívülről származik O: a kapcsolódó termék és szolgáltatás fejlesztés W: pénzügyi infrastruktúra gyengesége akadályozza a vállalkozói szférát O: hozzáfárás javítása S: jelentős kapacitások O: felújítás, átalakítás KKV infrastruktúrákká

24 CLLD Tervezési Térkép példák (KÖRNYEZET) (települési szintű kérdések) Alkategória (témacsoport) Természeti erőforrás gazdálkodás Tervezési kérdés Magyarázat SWOT referencia Talajpusztulásnak való kitettség a művelt terület %-ában Erőziónak, deflációnak kitett földterület (12% feletti lejtés, laza talajszerkezet, teljes fedettséget biztosító kultúrák, pl. lucerna, gyep, hiánya) W: magas % O: teljes éves lefedettséget biztosító kultúrák (évelők); tudatosítás Szennyezés és védelem Közvetlen szennyvíz bevezetéssel, vagy diffúz szennyezési kitettséggel rendelkező felszíni vízfolyások hossza A külterületen lévő, kezelt, vagy kezeletlen szennyvíz bekötéssel vagy közvetlen (csapadékvíz levezetők, partszegélyek) szántóföldi kapcsolattal rendelkező, pufferzónával nem védett vízfolyások hossza, m (lásd Víz Keretirányelv) W/T: vízi (tengeri) ökoszisztémák pusztulása O: pufferzónák létrehozása (biodiverzitás és táj rehabilitáció) Megújuló energiaforrások Helyi biomassza energetikai felhasználása % (és ebből helyben hasznosított) Az évente keletkező mezőgazdasági és erdészeti termékekből (fa, gabona,stb) melléktermékekből (szalma, vékonyfa, stb) energiatermelésre felhasznált % W: alacsony % kihasználva, alacsony helyi hasznosítás O: biomassza használata, helyi hasznosítás promóciója

25 CLLD Tervezési Térkép példák (TÁRSADALOM) (szubregionális és települési szintű kérdések) Alkategória (témacsoport) Szegénység Tervezési kérdés Magyarázat SWOT referencia Férfiak születéskor várható élettartama Években, a legközelebbi szubregionális szinten, lehetőleg 5 évnél nem régebbi adat W: nemzeti átlag alatt O: okelemzés, szociális és egészségügyi szolgáltatások javítása, prevenció Életminőség Egy lakosra jutó közösségi tér M2/lakos, közösségi belső terek (kultúrház, iskolai tornaterem, vendéglátóhely, stb) ahol a helyi lakosság szocializálódhat és amely nyitva van hétköznapokon és hétvégén, min. heti 50 órában W: 1000 főnél kisebb településen kisebb mint 0,5 m2/fő (0,3 500 lakos); O: új közösségi terek létrehozása Életminőség Tanórán kívüli tanulási lehetőségek a helyi általános iskolában Tanórán kívüli keretben elérhető témák és a heti óraszám W: 8 óránál kevesebb és az alacsony választék (0-3 téma) O: tanórán kívüli képzési lehetőségek fejlesztése

26 SWOT EASE Külön táblázat az alábbiak elemzésére: E gazdasági, A mezőgazdasági, S társadalmi, E környezeti aspektusok.

27 SWOT- EASE példa: KÖRNYEZET Alkategóriák (témacsoportok): 1. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (talaj, víz, biodiverzitás) 2. Szennyezés és védelem 3. Megújuló energiaforrások ERŐSSÉGEK 1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK - Sűrű felszíni vízfolyás hálózat; - Vizes élőhely maradványok, túlélő ritka fajok; 2. SZENNYEZÉS ÉS VÉDELEM - Ipari szennyezés hiánya; 3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK - 80 % az erdészeti vékonyfának aprítékként hasznosul; - kicsi (18m) geotermikus grádiens; GYENGESÉGEK 1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK - súlyos talajerózió a domboldalakon; - vízvisszatartás hiánya (gyors lefolyás); - csökkenő és fragmentált élőhelyek; 2. SZENNYEZÉS ÉS VÉDELEM - Magas agrokemikália (NP és peszticidek) a felszíni vizekben; 3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK - A vékonyfát egy külső befektető hasznosítja helyi előállítás és hasznosítás nincs; -A középületek és lakossági fűtés főként fosszilis forrásokra épül; - a nap-, szél és geotermikus energia hasznosítás alacsony;

28 SWOT- EASE példa: KÖRNYEZET Alkategóriák (témacsoportok): 1. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (talaj, víz, biodiverzitás) 2. Szennyezés és védelem 3. Megújuló energiaforrások LEHETŐSÉGEK FENYEGETETTSÉGEK 1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK - évelő kultúrák (ültetvény, legelő, lucerna) telepítése a domboldalakra; - vízvisszatartó vízgazdálkodás; - öntözés, mezei tűzvédelem; 2. SZENNYEZÉS ÉS VÉDELEM - pufferzónák (növénysávok, tározók) létrehozása: élőhelyként, tájelemként és rekreációs kapacitásként is szolgálnak; 3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK - a vékonyfa aprítékként való felhasználása; - A középületek fűtésének átállítása megújuló (faapríték, geotermális) forrásra; 1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK - további biodiverzitás pusztulás, ritke helyi fajok kihalása; - gyakoribb aszályok és mezei tüzek a vegetációs időszakban; 2. SZENNYEZÉS ÉS VÉDELEM - A felszíni vizek agrokemikália szennyezettsége (NP, peszticidek) nem csökken tengeri ökoszisztémák tovább pusztulnak; 3. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK - Külső befektetők használják az éves helyi biomassza források 100%-át;

29 Leader Albizottsági ülés és CLLD workshop (Brüsszel, ) Releváns megjegyzések: A HVS TARTALMÁT ÉRTHETŐBBEN MEG KELL HATÁROZNI A HVS KIALAKÍTÁS ÉS A MONITORING/ÉRTÉKELÉS HATÉKONY KAPCSOLÓDÁSI MÓDJÁNAK KIALAKÍTÁSA PRIORITÁS A HELYI SZÜKSÉGLETEK JÓ ELEMZÉSÉRE VAN SZÜKSÉG

30 A CLLD Tervezési Térkép további egyeztetést igényel a széleskörű szakmai konszenzus biztosítása érdekében! A véleményeket előre is köszönöm:

A helyi közösségek által irányított helyi fejlesztés - A leader módszer új szerepben (2014-2020)

A helyi közösségek által irányított helyi fejlesztés - A leader módszer új szerepben (2014-2020) A helyi közösségek által irányított helyi fejlesztés - A leader módszer új szerepben (2014-2020) Nógrád megyei Területfejlesztési Konferencia Salgótarján, 2012. 11. 29 Dr. Hajas Pál, Elnök, Cserhátalja

Részletesebben

A helyi fejlesztés esélyei

A helyi fejlesztés esélyei A helyi fejlesztés esélyei Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) szociális gazdaság GelencsérGéza Tanulságok a 2007-2013 programidőszakból Általánosságban(EU és hazai vizsgálatok): sokféleség, összehangolatlanság,

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója Bevezetés és a környezeti vizsgálat módszertana Ez nem technikai jellegű összefoglaló az Interreg V-A Románia-Magyarország

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. 2014. március

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. 2014. március FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014. március Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, FOGLALKOZTATÁSI, TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI, VALAMINT REGIONÁLIS POLITIKA FŐIGAZGATÓSÁGAINAK

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, FOGLALKOZTATÁSI, TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI, VALAMINT REGIONÁLIS POLITIKA FŐIGAZGATÓSÁGAINAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, FOGLALKOZTATÁSI, TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI, VALAMINT REGIONÁLIS POLITIKA FŐIGAZGATÓSÁGAINAK KÖZÖS ÚTMUTATÓJA A KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉSEKRŐL

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Stratégiai Környezeti Vizsgálat HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) publishable version 2014. Május 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Együttműködési program dokumentum

Együttműködési program dokumentum Együttműködési program dokumentum 2015 április Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Területi Együttműködési Cél keretében EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (EP) DOKUMENTUM

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben