Tájékoztató leírás,tervek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató leírás,tervek"

Átírás

1 Deák Jenő Kórház Tájékoztató leírás,tervek Építési beruházás (IDI Piros könyv) Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban KDOP-..1/ kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében a Deák Jenő Kórház területén kardiológiai és tüdőgyógyászati és légzés rehabilitációs ellátó hely építése közbeszerzési eljáráshoz

2 DÁK JNŐ KÓRHÁZ RHILITÁIÓS ÉPÜLT JLSZTÉS Építmény: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése Építtető: Deák Jenő Kórház Tapolca, dy. u lőzmények: Tapolca város Deák Jenő Kórháza a rendelőintézet valamint a gyógybarlang mai igényeknek, szakmai elvárásoknak megfelelő fejlesztését határozta el. Hosszútávú cél, egy fenntartható struktúra kialakítása, figyelemmel a jelenlegi szakmai, tárgyi, és humánerőforrás feltételekre. z új ellátórendszerben kistérségi kórházzá való átalakulás várható. bben a szervezeti formában, a krónikus, ápolási, rehabilitációs kapacitások megtartása, illetve növelése az elsődleges cél, a sürgősségi betegellátás biztosításával, megerősített járóbeteg szakellátási háttérrel. z egynapos sebészeti beavatkozásokat a kórház meg kívánja tartani. megfelelő szakmai háttér biztosítására, egy új sebészeti műtő, sterilizáló kialakítása szükséges. Kiemelten kívánja kezelni a barlangterápiás, légzés rehabilitációs profilt, nappali kórház/nappali ellátás kiterjesztésével az ambuláns betegek részére. kórház részt vesz az Új Széchényi Terv keretében kiírt KDOP-..1./-11 pályázaton, ambuláns kardiológia-, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs szakterületen. tervezett átalakítás célja, az ambuláns kardiológia- és tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakmai feltételeknek megfelelő elhelyezése: a kórház a gyógybarlangra telepített pulmonológiai rehabilitációs tevékenysége elsődleges. jelenlegi rehabilitáció elszórt, elavult épületekben történik, a szakmai minimumfeltételek közel sem biztosítottak. rehabilitációs szolgáltatás telepítése során a szakmai feltételek biztosítása mellett figyelembe kell venni, hogy a kórház későbbi struktúraváltás során tömbösítésre kerül, valamint egy későbbi egészségturisztikai centrum elhelyezésének lehetőségét is.. Kórház stratégiai fejlesztési koncepció: z építészeti, telepítési koncepció alapján a kórház fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok kiszolgálása, a pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése a fekvőbeteg ellátás és a nappali kórház vonatkozásában, a barlang terápia igényes kiszolgálása, fogadása. struktúra váltás keretében célként jelölhető meg a pavilonos rendszer, mint elkülönülő funkcionális térbeli rendszer megszüntetése, tömbösítés, központi betegirányítási rendszer, egypontos fekvőbeteg fogadó kialakítása, személyzeti és betegutak racionalizálása, rövidítése, esetleg a tervezett osztályok egy épületszintre történő koncentrálása. jelenleg tervezett pulmonológia barlangterápiás épület ettől oldal irányban és emelettel épül meg, biztosítva a távlati fejlesztés lehetőségét. Jelenlegi fejlesztés során a barlangterápiás épület belgyógyászati, hátsó szárnya megmarad a belgyógyászati híddal együtt, biztosítva ezzel a két egység közti személyzeti kapcsolatot. Később a lehetősége annak is megvan, hogy a híd kétszintesítésével két szinten kapcsolódjon a jelenlegi belgyógyászati osztály épületével, lehetőséget biztosítva az osztályok racionális (pl. egy szinten történő) telepítését. jelenlegi fejlesztés, a később központba kerülő lépcsőházzal, biztosítja a struktúraváltás során várható célokhoz a fizikai térbeli lehetőségeket. 1

3 Itt valósulhat meg az épület alagsorában a sürgősségi betegfogadóhely, a központi sterilizáló új helységcsoportja. mozgásszervi szakrendelés, a fizioterápiás épület, gazdasági hivatal, műszak és garázsok rossz állagú épülete helyén megvalósítható az új egészségturisztikai centrum. kórház telkén a jelenlegi szervizútra szervezve, új telephelyi bejárat létesíthető, a régi megtartása mellett, új tömbparkolók létesítésével. z így kialakuló főbb rendeltetési egységek (fekvőbeteg-, járóbeteg ellátás, sürgősségi fogadás, igazgatás, egészségturisztikai centrum) a meglévő közlekedési rendszer továbbfejlesztésével jól feltárható, a kórház jelenlegi belső pontjai megmaradnak. bbe a struktúrába illeszkedik be a tervezett rehabilitációs épület. jelenlegi rehabilitációs osztály több épületben elszórtan működik, az épületek állaga rossz, felújításuk költségesebb lenne, mint új épület építése, a jelenlegi a szakmai minimumfeltételektől messze elmarad. jelenlegi Pulmonológiai épület ( RLNGTRÁPIÁS ÉP. II.) belgyógyászati épületrészének kivételével bontásra kerül. Ugyancsak bontásra kerül a fizioterápiás épület ( RLNGTRÁPIÁS ÉP. I.). Megmarad a lifttel megközelíthető barlanglejárat, amely az új épülethez kapcsolódik majd. tervezett épület kétszintes, füstmentes lépcsőháza a megmaradó épületrész alagsorába is levezet, a lépcsőházban betegszállításra is alkalmas biztonsági lift kerül elhelyezésre. terv későbbi tetőtérbeépítés lehetőségét is biztosítja. lépcsőház kialakítása, elhelyezése biztosítja a későbbi ütemben megvalósuló tömbösítés lehetőségét is. fejlesztés során a terápia fontos részét képező barlangban is történnek fejlesztések. Kiépül a barlang állapotát jelző, rögzítő monitoring rendszer. barlang világítása, külső térbe vezető lépcső megújul, a korábban kiépített vasbeton raktárhelyiség átalakításával férfi női W kerül kiépítésre, az utóbbi akadálymentes kivitelben. 3. Orvosszakmai koncepció: z Intézményben jelenleg minősítéses krónikus pulmonológiai szolgáltatást végeznek 1 ágyon, érvényes ÁNTSZ engedéllyel és OP finanszírozási szerződéssel,.000 lakost érintő területi ellátási kötelezettséggel. kórház területén és kezelésében található, az 191-ben minősített gyógybarlang. tapolcai tágas barlangrendszer, szarmata mészkőben kialakult karszt barlang típusba sorolható képződmény. lapterülete 00 m, légtere 00 m3, hőmérséklete 1-14 fok közötti, stabil, egyenletesen hűvös, magas (9%-os) páratartalmú, levegője por -, toxicus-, izgató- és allergizáló anyagoktól mentes, magas szén-dioxid koncentrációjú, kálcium ionokat tartalmazó. barlang m mélyen van. Lifttel és lépcsőn is megközelíthető. pályázat része az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztése, mint új szolgáltatás a járóbeteg szakellátás területén. élja: a kardiológiai betegek hosszú távú és teljes körű gyógyítása, különös tekintettel azokra, akiknél több rizikófaktor is fenn áll. Továbbá cél, hogy stabil klinikai állapotot hozzanak létre, mérsékeljék a szívbetegség kedvezőtlen testi és lelki állapotát, javítsák az általános funkcionális állapotot, jó életminőséget biztosítsanak, csökkentsék az újabb coronariaeseményt, valamint csökkenjen a morbiditás, mortalitás és a hospitalizáció időtartama. kardiológiai rehabilitációt a secunder prevenció eszköze.

4 4. Jelenlegi kapacitásadatok: Ágyszámok elgyógyászat Pulmonológia Krónikus belgyógyászat Ápolási osztály Sebészeti osztály Jelenlegi 0 ágy 1 ágy ágy ágy ágy. z új építés orvostechnológiai indoklása meglévő épület orvostechnológiai szempontból nem tudja kielégíteni a pulmonológiai rehabilitációban megfogalmazott elvárásokat, érvényben lévő rendeleteket (/03. SZSM rendeletet), illetve a pályázathoz csatolt Komplex akadálymentesítési segédletet. z épület még múlt század közepén épült, így az akkor érvényben lévő, a kor szokásinak megfelelő épületet építtették. Nagy belmagasságok, középfolyosó rendszer jellemzi. z a megoldás napjainkban nem biztosít gazdaságos üzemeltetést, illetve a pályázatban alapelvárásként megfogalmazott flexibilitást. meglévő épület a kórház hosszú távú elképzeléseit figyelembe véve nem illeszkedik tömbkórház koncepciójába. kadálymentesítés megoldása nehézkes, csak kompromisszumok árán lehetne megvalósítani, minden feltételt ki sem tudnánk elégíteni. meglévő ágyszámokat az akadálymentes figyelembevételével nem tudjuk elhelyezni, így a kórház nem tudja érvényesíteni hosszú távú elképzeléséit, hogy minél több embernek elérhetővé tegye a barlangterápiát. Jelenlegi szobák nem komfortosak, süllyesztett zuhanytálca kialakítása, mely akadálymentesítés szempontjából elengedhetetlen, nagyon bonyolult lenne. Orvostechnológiai szempontból a jogszabályban előírt helyiségeket nem lehet elhelyezni abban a méretben, mely a gyakorlatban is szükséges lenne. barlanghoz vezető lifthez nem tartozik kényelmes váróterem, így a páciensek egy lift előtti szűk térbe zsúfolódnak. z pulmonológiai betegeknél nem éppen előnyős. járó és fekvő betegek keverednek, elkülönítésüket még időben sem lehet megoldani. tornatermekhez elkülönített öltöző nem tartozik, így a járóbetegek nem tudják biztonságosan elhelyezni utcai ruháikat és átöltözni a tornatermi ruházatba. z épületben nem tudunk biztosítani olyan helyiséget sem, ahol a helyes életmódra, a pulmonológiai betegséggel való együttélésre oktatást lehetne folytatni. Mindent összevéve sem orvostechnológiai, sem akadálymentesítési szempontból a meglévő épület nem alkalmas pulmonológiai ellátásra. 3

5 . Telepítés: tervezett épület a meglévő I. jelű barlangterápiás épület (fizioterápia), a gyógyászati segédeszköz boltépületének teljes, valamint a II. jelű barlangterápiás épület részleges bontásával kialakuló területen kerül elhelyezésre. II. jelű barlangterápiás (pulmonológiai) épület megmaradó része a tőle K-re lévő belgyógyászati épülethez funkcionálisan kapcsolódik, ennek az osztálynak a része, ténylegesen híd köti össze a két épületet. bontandó épületrész a pulmonológiai barlangterápiás épület, rossz álaga, alaprajzi rendszere, bővíthetőségének, átalakíthatóságának nehézkes volta miatt bontásra kerül, de megmarad az ebből az épületből közlekedő folyosón keresztül megközelíthető barlang lift, amely legutóbb 01-ben került felújításra. lift a földszinti padlószint változása és műszaki korszerűsítés miatt átalakításra kerül, új összekötő folyosó létesül. z I. jelű barlangterápiás épület oldalfolyosós rendszerű, rossz hőszigetelésű pavilonos épület, amely műszaki álaga, rossz telepítése és alaprajzi rendszere miatt nehezen kapcsolható a fejlesztéshez, annak gazdaságos és továbbépíthető telepítését akadályozza. tervezett épület kétszintes, alagsorba is levezető lépcsőházzal, földszinten kapcsolódva a barlanglifthez, fél szinten kapcsolódva a megmaradó épületrészhez. z épület földszintjén fogadótér, szakrendelés, kezelők, emeleti szintjén a pulmonológiai rehabilitációs osztály kap helyet. z épület előtt körforgalmú feltáró út létesül, mentő és tűzoltó jármű számára. z út vegyes használatú, a gyalogos elsőbbségét biztosítva. z épület telken belüli közművekről feltárható, közműkiváltások szükségesek. 7. z épület paraméterei: Hasznos alapterület Meglévő, megmaradó épület alagsor,01 m földszint 119,94 m+ erkély 0,47 m Összesen 7,9 m+ erkély 0,47 m Tervezett épület alagsor (füstmentes lépcsőház) 1,11 m földszint 941, m 1. emelet 933,17 m+ erkély,3 m Összesen,47 m+ erkély,3 m eépített alapterület Meglévő, megmaradó épületrész Tervezett épület Összesen,4 m 1, m 131,1 m Építménymagasság: 7,m gyéb paraméterek külön dokumentálva.. arlang tervezett korszerűsítése: fejlesztés során a terápia fontos részét képező barlangban is történnek fejlesztések. Kiépül a barlang állapotát jelző, rögzítő monitoring rendszer. barlang világítása, külső térbe vezető lépcső megújul, kapaszkodóval együtt a korábban kiépített vasbeton raktárhelyiség átalakításával férfi női W kerül kiépítésre, az utóbbi akadálymentes kivitelben. tervezett W helyiségek vízellátása, nyomott szennyvízelvezetése, szabadtérbe történő elszívásos rendszerű gépi szellőzése a barlang feletti kőzetszerkezet átfúrásával történik. 4

6

7

8

9

10

11 kt 94/ 47 kt 9 Ált. isk É rajzszám: 7 ÉK-00 kelt.: 13. június hó jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É /3 kt 14/ 13 7a építész tervező : Transzform átorház ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 4 z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. 9 PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: 9 4 Irodaház Kivitlei terv This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól. 9 Tervfajta: 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: Lépték: KIVITLI TRV HLYSZÍNRJZ M1:00 M 1:00 4 y József utca, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: /1 Semmelweis Ignác utca Deák Jenő Kórház "" épület "" épület megbízó adatai 14/ 7/1 MGLÉVŐ-MGMRDÓ Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09 4 MGSZŰNŐ PORT "" épület TLKHTÁR TRNSZORMÁTOR dy ndre utca MGLÉVŐ IGZGTÁS SZKRNDLŐK ++T P.V.=-3,01=133,1 mf MGLÉVŐ RNDLŐINTÉZT ULTRHNG ++T P.V.=-,1=133, mf KÓRHÁZ JÁRT összekötő híd KÖZPOPNTI ÜGYLT LGYÓGYÁSZ T ++1+T P.V.=-0,=13,mf MGLÉVŐ-MGMRDÓ MGLÉVŐ-MGMRDÓ MGLÉVŐ-MGM RDÓ UDVR Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület 19 KDOP RUHÁZÁS ONTNDÓ ÉPÜLT RLNGTRÁPI III MGLÉVŐ k 744m/ létesítmény adatai: TIOP RUHÁZÁS ÁTHLYZNDŐ GÉPÉSZTI KONTÉNR GZDSÁGI 13, 7/ Üzlet TLKHTÁR MGLÉVŐ MLÉKMŰ VILLMOS HLYISÉG MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML 43/3 43/1 Rendőrség MGSZŰNŐ ÁPOLÁSI OSZTÁLY P+ SZMÉLYZTI, GZDSÁGI JÁRT MGLÉVŐ-MGMRDÓ TRVZTT ÁPOLÁSI OSZTÁLY 99/3 "" épület TIOP RUHÁZÁS összekötő híd 4 97 TLKHTÁR MGLÉVŐ ÉPÜLT P+ TIOP-../1/1/ kódszámú pályázat keretében MGSZŰNŐ PTOLÓGI MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML HLYTT MŰSZKI RKTÁR 44 KDOP RUHÁZÁS ONTNDÓ ÉPÜLT GYÓGYÁSZTI SGÉDSZKÖZ OLT "" épület 1 Köztárs aság té r 9 íróság 4 P VŐ - P TIOP ONT RUHÁZÁ NDÓ S GZD SÁG ÉPÜLT IH P++ IVTL KDOP R ONT UHÁZÁS NDÓ É RL PÜLT NT RÁPI I. MGLÉ P3 MGL GYP ÉVŐ RÁS R LN G L JÁR T 93/ PLI ON H OT L T LK LSŐ PRK OLÓK P TIOP ONT RUHÁZÁ S NDÓ GYÓG ÉP TIOP YSZ RU RTÁR ÜLT H, MŰS ZK ONTNDÓ ÁZÁS P+ É GRÁ PÜLT ZS + TIOP RU H MOZG ONTNDÓ ÁZÁS ÁSZ ÉPÜL RVI S ZKR T ND LŐK PLI O ++ N HOT L 4+T "D" ép ület Tűzoltó felvonu lási út arlang W: vízcsatlakozás DK P szenyvíz D nyom ott KP szennyvíz cső szellőzés D1 és D átemelő leveg őztető TIOP beruházásnál a terepszint feletti kivezetés véglegesí tése 14/ KDOP -..1/ PULM -11 PÁ ONOL LYÁZ Ó GII R NPP T H LI LL IL IT ÁIÓÁTÁS 1 ÁG PULMO P+ Y N P.V.=+ +1+Padlás OLÓGI 0,00=1 3,17 mf MGLÉVŐ-MGMRDÓ 33,4 17,11 1 Hasznos alapterület-mentőállomás: 99,3 m Hasznos alapterület-belgyógyászat alagsor: 17,0 m ONTNDÓ ÚT KDOP RUHÁZÁS TRVZTT ÚT ÉS TÉRURKOLT KIVÁGNDÓ Kórház TRVZTT DÍSZURKOLT 4 Hasznos alapterület-központi épület és tervezett ápolási osztály: o alagsor: 3,7 m o földszint: 14,43 m o emelet: 931,44 m + 31,0 m terasz o összesen: 9,14m +31,0 m terasz 99/4 ONTNDÓ ÚT eépített alapterület: o tervezett bővítés: 1,01 m o összesen: 9,m TIOP RUHÁZÁS ONTNDÓ LOR ÉPÜLT 3, Iskola u tca TRVZTT ÚT MGSZŰNŐ ÚT 7 ONTNDÓ ÚT foly. Padlóvonal: +0,00m=13,17mf Járdavonal: -0,0m; -0,79m; -,4m Épületmagasság: 7,19 m 43/4 PRK 99/ TLKH TÁR P4 TRVZTT ÚT 4 kt 4 OKTT ÓÁZIS LPOS TTŐ TÁR TLKH PRK ONTNDÓ ÚT 197 m 9,m,34,71% 3,79% 3 kt 7 KÖZ PR KOL Ó P17 MGLÉVŐ JÁRD Telek területe: eépített alapterület: urkolt felület: eépítési százalék: Zöldfelületi mutató: 9 P17 9 Ő MŰSZKI DTOK: Övezeti besorolás: KÜ jelű egészségügyi terület eépítési mód: szabadon álló eépítési százalék max: % Zöldfelületi mutató min.: % Építménymagasság max: 1, m 4 Irodaház Szolgáltató ház 7 94/1 Közt ársas ág té r

12 D G,, 43 7, 7,, alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében -,04 alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében Rehab Rehab falvég megerősítés U szelvénnyel bontás bontás falvég megerősítés U szelvénnyel bontás falvég megerősítés U szelvénnyel falvég megerősítés U szelvénnyel bontás falvég megerősítés U szelvénnyel 4 3,1, 4 3,1 3,0 3,00 alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében Knauf W 90 revíziós nyílás lépcső alatti kifalazás 0,41,04 7 1, 1,79,,04 4,41,39 -,04,04 Knauf W 90 revíziós nyílás 4,71,9 bontás IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ h,01 HOLTTÉR D G Rehab ÜSTMNTS LÉPSŐHÁZ csm. lapburk ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 41, 4, 3 felújítandó tereplépcső és korlát 41,74 1,90 térkő burkolat TRVZTT LÚJÍTNDÓ TRPLÉPSŐ 14,03 mf kavics ágy kétsoros kapaszkodó belsőépítész terv szerint 1, 1, 3,4 JÁRT PLION HOTL Meglévő - átalakítandó lift 1f. kavics ágy 131,31 mf új ajtó +,1 Lift ,94,0,41,,,4 3,39 4, 1,7 4,9,74 1,37 1 1,9 9,7 4,31 9,4,3,33 7, 7, 7, 7, 7, 7, GG +.0 f. Légakna ,, 9f.,7 4 3, 1 1,90 1,7 4,90 h. 1, h. 1,9.03 KÖZLKDŐ greslap 4,1 m +1, 1,19 1, ,7,17,03,01 1,0.0 IRTTÁR greslap 4, m 1,1,43 h. 90 h. 1, 1 3,74 1 1,90 11 TS Rehab ,09 1 f. 17 h. 1, 13 11,4.0 KÖZLKDŐ greslap 13,00 m 1 1,3 h. 1, TJ h. 1, 0 4,90 Új épület alapozása - tartószerkezeti tervek szerint +,0 Rehab , 4 1, 77 1,,11.0 IRTTÁR greslap 9,93 m -,04.04 LKTROMOS HLYISÉG 7,00 m,94 m f. strang-gépészet strang-erős és gyengeáram 7x14,7cm=cm x3cm=19cm 90 h , 4f. +,0 1, 4, 1, 3f. +1,7,0 7, 7, 7, 7, 7, 7, É,3,9 1 1,4,, 1,,4 41,93,09 1 3, 1,14,,7 1 7,, 41, 14, 49, létesítmény adatai: Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület megbízó adatai Deák Jenő Kórház, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: Lépték: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek M 1:0 KIVITLI TRV LGSORI LPRJZ M1:0 rajzszám: Z-3-13/09 ÉK-01 Tervfajta: Kivitlei terv PDLÓSZINT : kelt.: 13. június hó Tervezők Szakág jogosultság tervező szervezet aláírás építész vezető tervező zigány István É1--00 ZL RT Kft. épületgépész tervező: Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. tartószerkezeti tervező uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. villamos erősáramú tervező Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. villamos gyengeáramú tervező arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. közmű tervező Kovács saba VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. út-parkolótervező Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. felvonótervező zeglédy Péter G--T rehabilitációs szakmérnök Rózsa rzsébet 1933/04 Stílus 0 t. orvos technológia Tordai erenc G-T Mediplan Kft. geodézia Padányi Zoltán Ibzol 94 t. belsőépítész László Ildikó É rch Indeco Stúdió Kft. tervező munkatársak: öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

13 -0,, Rehab,4-0, 1 1 lefolyócső Ø 1 mm 1 1 1,1 1, 1,,0 11,7 m,7 7, gyéni torna gyéni torna. KLLÉKTÁR 4,00 3,9 3,0 4,00,.39 OKTTÓTRM 44,43 m, 17,7 m.3 INHLÁIÓS KZLŐ 3, 4,.3 DMINISZTRÁIÓ 1,31 19,4 m 13, m 1 1,1 19,4 m, PULMONOLÓGI VIZSGÁLÓ 3, ,00 9, , 33 11,0 39 1, 33 1, TŰZSZKSZHTÁR.34 VIZSGÁLÓ 333 1,1 m 4,0.3 KRDIOLÓGI RHILITÁIÓS VIZSGÁLÓ, 1, ,, 1,4 TJ 3733*,14 1, 0 9 1,01 14 I ÖLT..4, 1,3 1, 1,,3 m 3,1.11 TK.SZR.,4 m.4 3,7 m.41 KM. ÖLT.,77 m,,.33 TORNTRM PV sportpadló 1,9 m.0 3,7 m 7,13,00 1,7 1,19 1, ,NŐI ÖLT.,3 m 1,1.471, W 1,9 m.43 W 1,9 m 4.4 LŐTÉR 0.7 W 1,0 m 1,1 W 1, ,0 m 4. LŐTÉR,1 m.4 RKTÁR 3,1 m 3,,93,93 +1, ,, 0.1 7,9,49,7 4,9, 4,9 1, PV sportpadló 1,7 m, TV csatlakozó. ORVOSI SZO 1,79. DISZPÉSR TJ 73 ±0,00 h 1, lefolyócső Ø 1 mm -0,0-0,0 lefolyócső Ø 1 mm -0,0-0,0 gyengeáramú felszálló 0 lefolyócső Ø 1 mm H-0/ ,79 m, ÜSTMNTS LH. 1, ÜSTMNTS LH. födémszél, m magas szereltfal ±0,00 1, m 3,00,9 m tűzjelző központ 3,.1 ŐORVOSI SZO,07 m,0 TV csatlakozó,79 strang-erős és gyengeáram TRSZ h SZÉLOGÓ,4 m 0 0 H-0/ ,0 H-0/ lapb. 0,47 m,4.1 KRDIO-PULMONOLÓGI ITTNSS,77 m 1,.19,7 m 1,0 m tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I, 7x14,7cm=cm x3cm=19cm TŰZSZKSZHTÁR,07 m. KRDIO-PULM. ITTNSS VIZSGÁLÓ, PV sportpadló 3,9 m É pult, belsőépítész terv szerint,,.17 DMINISZTRÁIÓ 0 0 7,4, 1 db Knauf W 90 revíziós nyílás IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ 3,0 7xcm=cm x3cm=19cm 7, strang-gépészet 1, 1xcm=cm 11x3cm=3cm,4. SZMÉLYZTI KÖZLKDŐ, m 1, TJ 3733 detektív rács , 13*.31 KÖZLKDŐ 1,9 m. VÁRÓ 39,17 m h. W lapb.,1 m ÜSTMNTS LH. 7,7 m szerelt fal, a pult része, belsőépítész terv szerint, ±0,00,49 m 74. LŐTÉR 3,0 m.1 RKTÁR 4,79,31 m 13, m.03. LŐSRNOK 1,17 m.4 LŐTÉR 4 3,04 m, 3, m.4 I SZM. ÖLT. 1,,34 m. NŐI SZM. ÖLT. 3,.3 RK. HLYISÉG,0 m tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.1 ÜÉ 3,,49 m.14 RKTÁR -LŐKÉSZÍTŐ friss levegő bevezetés ,3 tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.0 I W, 1, 1,9 3, m 43 detektív rács pult, belsőépítész terv szerint 1,1 1, TŰZSZKSZHTÁR,09 m. 1, 3,77 m.9 h.1, 3,0.0 NŐI W 9,99 m 7 1, 7, H-04 0 LKTROMOS SZKRÉNY vezetőképes 0,3 m 1,7 m 1,.04 I MOSDÓ 1,. TK.SZR. 3, m lapburkolat 39,4 m ÜRDŐ lapburkolat 3,9 m 1 h , 1, VÁRÓ 4,11 m 90 TS 90 1,90, W lapb.,0 m W lapb.,0 m lapburkolat 9,94 m 1 4 D G 49, lefolyócső Ø 1 mm D ±0,00 0 lefolyócső Ø 1 mm. KÖZL ,3 1, 1.09 NŐVÉRDOLGOZÓ 4,93 m KÖZLKDŐ -0,0 H-0* H-0 3,3 G, m ,4 1,0.0 PULMONOLÓGI NPPLI LLÁTÁS 37, m 4,90 3,1 03 LIT kítandó Meglévő - átala lift 3,1, lefolyócső Ø 1 mm lapburkolat 37,00 m 1 h. h. h. h. h. 9 h. h. 9 h. h június hó kelt.: jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0-0,33-0,09 Rehab Rehab Kivitlei terv 7 PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: ÉK-0 Tervfajta: rajzszám: Lépték: KIVITLI TRV ÖLDSZINTI LPRJZ M1:0 M 1:0,9,,,,4, 4,0,, 4,3 1, Deák Jenő Kórház,0 3, 3,4 megbízó adatai 7, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: 3,74 H-0 H-0* 3, 3, 3, 3, H-0** H-0** 3, 3, 3, 4,3,19 7,3 1, 1, H07 4,,0 H-0* H-0 Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09,11 H-0* H-0 H-0 3 Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület H létesítmény adatai: H-0/4 3333,7 7, 3,4 1 3,1,44 3, 3, 1,3 14,07,04,44 1,11 1,11, , 1,3,,44 4, 4,9,0, 3 3,0 1,3 4,1 3,3 1, 1, ,3 1413, ,3 1,90,9 1,, , 4,00 4,3,3 0 1, 1, 0 1, 4 1, 77 1, 33 1, 4 1, 77 1, 4 1, 3 0 1, 4,0 1,9 1, 4, 1, ,,4 3,1 9, 1,7,7,3 1, 1,,4 1, ,9 1,9,0 94 9,, 1,3 1,14 1,91 1,1 1 1, , , ,7 1,71 1,3 9,07 Rehab 1, 9,7 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9 3,1 3,4 1,90 1,9,0,0, h.1,,9, TS ,0 9, 1,47 9 1, 1,03 1, Rehab ,9 13,,, , 4,9 4, , 3,4,3 1, 1,3 3,1, 1,1,47,0,3, 1,4, használt levegő kivezetés 9, 4, m 3,7 0, 0 9, , 3, , 3, , ,, , 3,1.07 KM.W 4 9,7 3,4 1,0 1,0 1,0 3,4 3,9 1 4, 7, , , 7, * 0 * 7, 7, 7, * * H-0 H-0 1, 41 9, 7,,1 39,09 39,0 7, 39, 3,9 1,1 1,, 1, 4,,7 7,77, 3,0 1,,3,9,,,,,7 9 1, 11 9, , 7913 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól. h. h. h.

14 -0, 1, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, lefolyócső Ø 1 mm lefolyócső Ø 1 mm D lefolyócső Ø 1 mm lefolyócső Ø 1 mm 3,4, G ,,0 3, , 7,,7.7,00 m.3,09 m,7,7.49,09 m.4,09 m,7.41,09 m.37,09 m 9,0 9, 11,0 gerenda a.s.:+,4. 3,1 m ,,3 1, , 1,44 1,44 1,,3,3 1, ,,0,0, 7, H-04*,, 1,0. KÖZLKDŐ 90,09 m,,,.03 KÖZLKDŐ 1,19 31,1 m 1, 1,0 4 1,4 1,4,3,3 1, 1,44 1, ,11 m ,09 m ,91 3,47. NŐVÉRPULT gumipadlló 9,17 m I ZT SÁ 9, ON GO S R 7,9 TÉ,0, 4,9.9 1,77 m. 1,3 m 4,9 4,9 3,0 3, 4, +, 3,00.0 SZM.PIHNŐ 11, m,3 tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.1 1,3 m.47 1,3 m 4,9 4,9.43 1,3 m.39 1,3 m 4,9 4,9.3 1,3 m 1,3 m 4,9 4,9.7 födémszél 3,39.01 ÜSTMNTS LH.,4 m 1, m.3 34,43 m 3,3 m.1 NŐVÉRDOLG., 7, 7, 7,9 m.4.31 KM. 7, 4 7,4 7,4 gerenda a.s.:+,4 9,4 xcm=90cm x3cm=1cm 1, 3,0 IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ, IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ 3,1,09 h 4 9 lefolyócső Ø 1 mm 0 +3,73 0 lefolyócső Ø 1 mm ,73 +3, ,71 +3,71,4 +3,71 +3,71 lefolyócső Ø 1 mm 0 +3, D G jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0-0,33-0,09 Rehab Rehab 0 L Ó TÁM MRD VŐ-MG MGLÉ h,3 strang-erős és gyengeáram db Knauf W 90 revíziós nyílás 1xcm=cm 11x3cm=3cm 1, strang-gépészet 4 4 3,3 m..3,3 4 1, 1,43 1,4 1,4,3,3 1,4,3 1,4 1,4 1,,3,3 4, +3, TJ 73 3,,93,93 íd.0. ÜSTMNTS LH. 7,11 m, m magas Knauf W11 fal +3,.0.1 ÜSTMNTS LH. 313, m 3,9 belsőépítész terv szerint TJ 33 füstelvezetés tűzgátó szerkezet tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I TJ- h. 0,90 TS 0, m GYNGÁRMÚ SZKRÉNY 3 1, füstelvezetés gerenda a.s.:+,4 RŐSÁ. SZ. 1,9 mosó-szárítógép csatlakozó gerenda a.s.:+,4 1,0 1,4,3 3,,7 1,3 1,39.1 ÜRDTŐ, KM. 7,07 m,3 1,44 1,44 1,,3 1,1 1,4 padlóösszefolyó.34 4.,91 m 1,. 3, m,3,0 friss levegő bevezetés1, 4. 3,0 m használt levegő kivezetés 1,4 1,44 1,44 1, padlóösszefolyó, h.1,.11,0 TISZTR. R.. TK.SZR. 1,4 4,13 m 3, 443, 1 lapburk. 3,4 m.09 SZM.W,1 m 3,4 1,0 3,09 m , ,,7.33, 7,9 7, m.9 7, m,7. 7,47 m.1 7,79 m,7.19 KZLŐ 1,7 m 9,3,90 m, 3,0 1, 1, ÉTKZŐ TÁRSLGÓ 1,.1 SZNNY. R. 4, m,04,43 1,,7,7, 3413,0,.14 TÁLLÓ-TKONYH,00, m 9,7 m.0 KÖZLKDŐ, 3,00.07 ŐNŐVÉR,99 m.13 ÁGYTÁL SMLGSÍTŐ 3, m h.1, sszekötő h Kivitlei terv 13. június hó kelt.: PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: ÉK-03 Tervfajta:,9,,,, Deák Jenő Kórház rajzszám: Lépték:,4, 4, 1,9,0 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,0, 1,90 49,, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: 7,31 4,,0,11 megbízó adatai,34 3 Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09 9, m Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület H-09* H-09 H-09* H- 19,1 19,3 0 7, létesítmény adatai: H-09 H-09* H-09 H-09* H-09 H-09* H-09. RKÉLY h: H-11 H-1 viszonyítási sík: +, m 44 3, 3,7 3,3 3,7 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 É 313 3,34 4,7,14 1, 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 1,7 3,34 1, 0,4 TJ 33 1, 1, ,1 1, , 1, , 1, ,3 1,7 3,4 3 4, TJ 33 33, I, I 4,, 4, 33, 33 4, ,9 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,4 1, TJ+ Tűzjelzésre záródó nyílászáró TJ- Tűzjelzésre nyíló nyílászáró Tűzgátló nyílászáró, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,0, 4,, 4,,04 3,0-0,0,,, 4,, 4,, 4,, ,1 4,0 1, 1,31 Rehab 1, ,1 1, , 1, , 1, 1, 1, , akítandó Meglévő - átal lift gépház 3,, Rehab,4 1,03,4 1, 1, 4,04 3, 9,07,11, KIVITLI TRV MLTI LPRJZ M1:0 M 1:0 1, 4, 1, 1,3 1,4 1, 1, , 77 1, 4 0 1,, 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 ** 0 3,4 1, ,,, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 333 4, , , 3, 3 1,4 1,3 TS, 1 0 Rehab 0, , 1, , , 1,1 0, 1,0,1 h. 1, 1, 1, 3,14 1, TJ- Ó D R MGM,, H-0 H-13 H-14 H-,0, 7,1,,01 TJ,13, 7, , építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

15 -0, , 1,0 9,0 3, 7, 1,0 7, 7,, 3,0 3,0,0 3,0 3,0 3,0 1, 3,0 Rehab Rehab +7, T.0 GÉPÉSZTI TRSZ térkő PDLÁSTÉR használt levegő kivezetés friss levegő bevezetés 13,4 füstelvezetés T.04 GÉPÉSZTI HLYISÉG PDLÁSTÉR füstelvezetés használt levegő kivezetés 0 friss levegő bevezetés 4, 9, ,,3 4, 4, ,,,04,41,0 TJ 733 T.03 LŐTÉR födémáttörés-lift szellőzés födémáttörés-lift szellőzés +7, ,93 3, 3,00 Knauf W 90 revíziós nyílás,93 1, 1,09 födémszél korlát belsőépítész terv szerint x,cm=cm 9x3cm=cm 7,0 T.0 ÜSTMNTS LH ,4 h H-1 viszonyítási sík: +, m h.,9 tűzgátló gipszkarton dobozolás a.s.:+,3 m Knauf K19 - rtg mm ireboard 3,1 3,0 3,00 IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ 9,4 11xcm=1cm x3cm=3cm tűzgátló gipszkarton dobozolás a.s.:+,3 m Knauf W - 1 rtg 1,mm + 1 rtg mm tűzgátló gipszkartonból +, T.01 ÜSTMNTS LH ,71 +3,71-0,33-0,09 Rehab 1, 7,,90 3,7 7, 4, 3, 3,0 7,, 3,, 3,0 1 7,4 7 GMRDÓ szekötő híd MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML,44, Rehab,4 0 strang-gépészet strang-erős és gyengeáram 90,77 m (71,1) m 1,,3 1, 1,,93, 3,09,93 3,1 3,39 4,9 m 7,9 m h.,9 viszonyítási sík: +, m 0 h.,9 viszonyítási sík: +, m h. 1,,,90 H-17 9,07 4,4 3 1, 4 1,9 43 1, 1, 4, 1, 1,39 7, ,7 m 39,31 m 1, m 313 H-1 h. 1, 3,74 1,1 4,74,1, 1 4,11 13, 1,17 4,7, 3, 4,00 3, 3, 3,37 4, 4,1, 3,0 3, 3,4 3,4 3,4 3,0 3, bm.1,90 m 37,74 m (71,1) m 3,7 3,, 3, 3,7 Rehab É H-1* H-1,7,7,,0, 7,71,7 33 9,1, , létesítmény adatai: Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület megbízó adatai Deák Jenő Kórház, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: Lépték: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek M 1:0 KIVITLI TRV PDLÁSTÉRI LPRJZ M1:0 rajzszám: Z-3-13/09 ÉK-04 Tervfajta: Kivitlei terv PDLÓSZINT : kelt.: 13. június hó Tervezők Szakág jogosultság tervező szervezet aláírás építész vezető tervező zigány István É1--00 ZL RT Kft. épületgépész tervező: Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. tartószerkezeti tervező uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. villamos erősáramú tervező Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. villamos gyengeáramú tervező arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. közmű tervező Kovács saba VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. út-parkolótervező Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. felvonótervező zeglédy Péter G--T rehabilitációs szakmérnök Rózsa rzsébet 1933/04 Stílus 0 t. orvos technológia Tordai erenc G-T Mediplan Kft. geodézia Padányi Zoltán Ibzol 94 t. belsőépítész László Ildikó É rch Indeco Stúdió Kft. tervező munkatársak: öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására

49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására 49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Kórház fenntartója, az Egészségügyi

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

RóF IDŐSEK OTTHONA. 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61. Vázlatterv ÉPÍTÉSZ KFT. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u.

RóF IDŐSEK OTTHONA. 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61. Vázlatterv ÉPÍTÉSZ KFT. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. Létesítmény megnevezése: IDŐSEK OTTHONA Létesítmény helye: 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61 Tervfajta: Dátum: RóF 2014. április ÉPÍTÉSZ KFT.

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK EXPO CENER PÉCS ECHNIKAI ADOSÁGOK A létesítmény közel 10.000 m2 fedett és 20.000 m2 nyitott alapterülettel rendelkezik. Minden helyiségünk légkondicionált, padlófőtéssel, korszerő légtechnikai berendezéssel

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást?

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dózsa Csaba Miskolci Egyetem DEMIN XI 2011. Június 3. 2 Az előadás felépítése A struktúraváltás: - definíciója

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 A Kormány 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozata egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

1,59 11 1,14 18 68 18 3,46 10 1,59 +13,80 120 B133 B133 1,25 4,25 1,35 1,915 10 T30 T30 T30 11 3,69 10 1,68 27 100 A2 S421 411.2. 407.

1,59 11 1,14 18 68 18 3,46 10 1,59 +13,80 120 B133 B133 1,25 4,25 1,35 1,915 10 T30 T30 T30 11 3,69 10 1,68 27 100 A2 S421 411.2. 407. M Objekt: Menge: Qualität: Hotel LA PRIMA 00qm HC02 6,03 1,08 3 2,64 6 9 13 3 3 1,9 9 3,39 3,38 1,24 2,64 6,13 1, 2 7 7 2,2 60 1,3 99 1,0 1,0 98 98 98 9 9 4,,,28,28 6,24 E 12, 12, 9,28 1,96 B0 2 12, 4,,,28

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Vt115385. bv nki zá 450 80 8,5- m2 % 12,5m

Vt115385. bv nki zá 450 80 8,5- m2 % 12,5m 612,44 2 7794/2 ester utca 7794/7 21 8101 26.48 20 8 8104 8103 4.42 1014 8107 22 18 VÁROSRENDEZÉSI ELŐÍRÁS: Vt - 115385 BEÉPÍTÉSI ADATOK: FUNKCIÓ: BEÉPÍTÉSI ÓD: ÜZLET SZÁ: LAKÁS SZÁ: GK. PARKOLÓ SZÁ: SZINTSZÁ:

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szombathely Közlekedés Konzorcium

Szombathely Közlekedés Konzorcium Sas utca közút kontúrja telekhatár korlát kerékpáros rámpa feljárat meglévő vasúti peron vasúti peron kontúrja gyalogos közlekedő kizárólag kerékpáros közlekedő sáv dilatáció feljárat a peronra kerékpáros

Részletesebben

Módodítás - A Szigetvár Városi Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása

Módodítás - A Szigetvár Városi Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása Módodítás - A Szigetvár Városi Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/28 Vállalkozási szerződés a Szigetvár Városi Kórház Beszerzés tárgya: rehabilitációs

Részletesebben

JAVASLAT MARGIT KÓRHÁZ KÉRELME AZ ÉMOP 4.1.2 2011. ÉVI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ.

JAVASLAT MARGIT KÓRHÁZ KÉRELME AZ ÉMOP 4.1.2 2011. ÉVI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ. 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu 22-8/2011. Szám: 1-84/2011. A határozat meghozatala egyszerű

Részletesebben

Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről II. Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről II.

Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről II. Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről II. DR. KISS ZSOLT ISTVÁN Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről II. Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről II. Orvos Orvos és és Építész Építész - - Polihisztor

Részletesebben

Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör 004 MS WC. greslap. 5,26 m 2 3,00 70 12 2,00 3,00 2,50 2,10. greslap.

Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör 004 MS WC. greslap. 5,26 m 2 3,00 70 12 2,00 3,00 2,50 2,10. greslap. ,0 0,0 0,0,0,00,00 0,00,0,,,6,0, db I kiváltó acél gerenda rabichálós vakolattal, as.:,m Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör Tervezett vészjelző Tervezett normál WC, MS. kiegészítő ülőkével

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design)

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design) Betegbiztonság és a tényeken alapuló lótervezés (Evidence Based Design) Evidence Based Design 1 Az EBD egy olyan folyamat, amely hiteles kutatási eredményeket vesz figyelembe az épített ttkörnyezet kialakítása

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYBÓL TIOP 2.2.6/12/1/B

ÖSSZEFOGLALÓ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYBÓL TIOP 2.2.6/12/1/B ÖSSZEFOGLALÓ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYBÓL TIOP 2.2.6/12/1/B Funkcionális integrációt támogató infrastruktúra fejlesztés a Keszthelyi Kórház és a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház együttműködésében

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ENGEDÉLYEZÉSI TERV Építtet : Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 Abonyi-Somogyi Árpád 1222 Bp. Huszár utca 11. Tervez : Petrus Ferenc okl.építészmérnök É2 4176 Budapest

Részletesebben

ő ü ő ę ü ź ź ĺ Ť ĺ ľ ü ű ö ő ő ő í ź ľ í ü ú ü ö ű ú ö ő ýľ Á Á í ĺí ö ű ű ö ő Á ľ í ľ ü ľ ľ í ű ö ö í Ĺ ĺ ú ö ľ ö ĺ ő Ą ö ő í ő ĺ í ő ý ľ ő ö ő í ő ľ ľ ú ö ľ ć í ő ő ü ő ü í ő ĺ ű ł í ő ő ü ö ź ľ ź ü

Részletesebben

Csobánka téri Rendelőintézet

Csobánka téri Rendelőintézet 1157 Budapest, Nyírpalota út 13. Tel.: +36 (1) 410 2503 E-mail: attila.kerekes@hdsnet.hu Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1033 Budapest, Fő tér 3. Csobánka téri Rendelőintézet Budapest III. kerület, Csobánka

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Parketta lakkozás. Mázolás. Olaj lábazat. Festendő Címe

Parketta lakkozás. Mázolás. Olaj lábazat. Festendő Címe Festendő Címe felület Katica Óvoda Tiszaújváros, Irinyi J. út 2. 07.04.-07.10. Földszinti 2-3. csoport mosdó É 26 Személyzeti WC É 12 Olaj lábazat Mázolás Parketta lakkozás Bóbita Óvoda Tiszaújváros, Kazinczy

Részletesebben

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció Siófok, Villa Palazzo Karinthy Frigyes u. 1 6697/2 Hrsz. (33 lakás) Értékesítési dokumentáció Építtető: Generál-kivitelező: Értékesítő: Villa Palazzo Kft. 1173, Budapest, Borsó. u. 73. Siófoki Építő Konzorcium

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Érintett szervezeti egység Ellenőrzés helye Vizsgált időszak

Érintett szervezeti egység Ellenőrzés helye Vizsgált időszak Iktatószám E3312/118-3/2014 IF-8579-4/2014 IF-8579-5/2014 IF-8579-6/2014 IF-8579-1/2014 IF-8579-7/2014 IF-8579-3/2014 Ellenőrzést végző hatóság Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy Dr. Türk Bernadett,

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

ABONY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

ABONY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SAJTÓANYAG ABONY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PEST MEGYE DÉLKELETI TERÜLETI IGÉNYEIT KISZOLGÁLÓ ALAPFOKÚ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE (KMOP-4.3.2-2008-0008) BUDAPEST, 2009. OKTÓBER A PROJEKT ALAPADATAI A

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Szigetvár Városi Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Szigetvár Városi Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Szigetvár Városi Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus K16 ÖZTÁRSASÁG UTCA Modern minimál a rejtőző luxus Koncepció Az ingatlan tervezésekor a megbízónk igen magas elvárásainak igyekeztünk megfelelni. Az ingatlan felszereltsége egyedülálló. 6 hálószoba, 5

Részletesebben

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ REKONSTRUKCIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÚJ B ÉPÜLET TERVEZÉSI PÁLYÁZATA

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ REKONSTRUKCIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÚJ B ÉPÜLET TERVEZÉSI PÁLYÁZATA Delej utca mentő és Delej utca mentő és Trafó Porta Porta H épület J épület E épület H épület J épület E épület D épület Dépület tervezett kiegészítés G épület mentőbejárat épület mentőbejárat épület tervezett

Részletesebben

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103.

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103. fa, törzsátm. Jelmagyarázat csatorna akn 7.67 fa, törzsátm.: 0 cm alatt párkány:.4 7.07 6. 969 tűzcsap 7 6 ossuth Lajos utca 94 fa, törzsátm.: 0-0 cm 7.06 vízóra akna 6.7 csatorna akna egyéb akna 6. tűzcsap

Részletesebben

F E L M É R É S I T E R V

F E L M É R É S I T E R V F E L M É R É S I T E R V BUDAPEST, VIII. KER. HRSZ.: 36545 TULAJDONOS: 12 BUDAPEST, TEL: 06 1 336 28 63 KÉSZÍTETTE: 2000 SZENTENDRE, KŐZÚZÓ UTCA 24. TEL/FAX: ÉPÍTÉSZET: KOCSIS ÁGNES, 06 30 989 54 2014.

Részletesebben

Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék

Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Forrás: ZSUFA és KALMÁR Építésziroda Széchenyi utcai családi ház 1 1 1. Zónák és funkciók 2. Funkciók

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések

Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések 100 lakásos passzívház xiii. kerület budapest REITER FERENC UTCA ZSINÓR UTCA FÁY UTCA JÁSZ UTCA JÁSZ UTCA Helyszín ZSINÓR UTCA HELYSZÍNRAJZ REGGEL telepítés

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 9. napirend Ügyiratszám: 14/548 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott fejlesztések

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N.

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. Tűzvédelem egy építőipari fővállalkozó szemszögéből Összeállította: Reiger László vállalkozási főmérnök VER-BAU KFT. Kecskemét S T A B I L A N A Z É L V O N A L

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére

A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére Tartalomjegyzék 1. Arany J u. 56., 2x4 lakásos sorjellegű társasház (telek és jogerős építési engedély) 2. Bajcsy-Zs u. 11-13., 7855 m 2

Részletesebben

Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései

Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései Alapvetések: 1. Az egészségpolitika középtávú célja a drága kórházi ellátások helyett a betegek lakóhelyhez közeli definitív

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

刷szaki leírás Tartalomjegyzék A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és városrendezési ötletpályázathoz Tervlapok (70x100cm méretben): 01. Koncepció, Helyszínrajz m=1:1000, fotóba illesztett

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V [ I. ÜTEM ] B U D A P E S T, X X I I. H Í R U. 1 5. M Ó D O S Í T V A : 2 0 0 9. D E C E M B E R 0 4. Megrendelı: Kovács Norbert, Balogh Ingrid 1221. Budapest,

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

ĺ ę ę ę ź ĺ ł ü ú í ĺ ĺ ą í ü ĺ ź í ü É Í É É É Í É Ü É ł ĺ É Ą Ą ĺá ĺĺ ĺ ü ĺ ĺ í ä ü ź ü ź ű ú ĺ ü ü ź í ü ĺí ĺ ĺ ü ĺĺ ĺá ĺ í ĺ ű í ü ń ĺí ü ű ú í ź ú í đ ü ü ü ú í ú í ü ü ü í ű ú í ü ü ü ĺ ź đ ü ĺ ź

Részletesebben

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály

Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Kórházszövetség szerepe az egészségügy átalakításában. Svébis Mihály Magyar Kórház Szövetség 1931. június 5-én alapították a Magyarország Klinikáinak és Kórházainak Szövetségét 1970. június 15-én újból

Részletesebben

Öĺ ú Ö ö ú ö ö Í ö ö ń ĺ ú đ ö ú ö ö ę ö ö ö Í ö Í ö ö ö ę ĺ ű ĺż ĺ ĺ ú ö ú Ĺ ö ę Ĺ ö źł ĺ ú Ö ł Í ö ö ú ö ö ö ö Í Í ĺ ú ö ĺ ú ł ö ú ö ĺ ń ö ź ö ö ń ł Í ą Á ú Š ĺ ö ö ź ú ĺ ú Ö ö ĺ ĺ ń ĺ ö ĺ ę ł ł ĺ ł

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2626 NAGYMAROS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 017 2011. július Rev.01 Page 1 of 11 Megye Régió Pest Lakosság száma Kb. 4.500 Autópály csatlakozás Országút 12 Repülőtér Vasúti kapcsolat

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

Strukturális átalakítások az egészségügyben, a rehabilitációs ellátórendszerben

Strukturális átalakítások az egészségügyben, a rehabilitációs ellátórendszerben ORFMMT XXX. Rehabilitációs Vándorgyűlése Strukturális átalakítások az egészségügyben, a rehabilitációs ellátórendszerben 2011. augusztus 25. Dr. Cserháti Péter Strukturális hatású fejlesztések 1 Új Széchenyi

Részletesebben

7/2004.(.24.) D L ᜇ卷L ÜL ÜL L B L ÜL ÜL B L ŐL L ᜇ卷ᜇ卷 B L ᜇ卷L l pí l í ól d l l óló d p p l l l p l l ll pí ód í l pl l l l l l l l l l l l l pí l l d l l. L L D L ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷 ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷ᜇ卷 ᜇ卷ᜇ卷

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Farkas Eszter, aljegyző Javaslat építmény

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

6,10 0,65 1,79 0,18 0,90 0,10 1,24 0,18 2,16 0,10 5,36 0,55 2,30 0,55 2,30 +0,17. pm 0,72. pm 0,72. pm 0,72 FÜRDÖ. 4,82 m 2 SZOBA.

6,10 0,65 1,79 0,18 0,90 0,10 1,24 0,18 2,16 0,10 5,36 0,55 2,30 0,55 2,30 +0,17. pm 0,72. pm 0,72. pm 0,72 FÜRDÖ. 4,82 m 2 SZOBA. 2,58 0,15 3,39 2,11 0,47 0,15 0,92 1,22 2,02 0,10 2,29 0,15 2,42 1,08 2,21 pm 0,76 pm 0,72 2,30 2,30 pm 0,72 1,14 0,62 1,14 3,84 4,98 1,75 1,59 0,05 2,23 cserépkályha (gázos) 6,10 0,65 1,79 0,18 0,10 1,24

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, helyrajzi szám: 4986/40 természetben Széna utca 1. 1 db két lakásos lakóépület Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt. 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. BEUTALÁSI REND ÉS RENDELÉSI IDŐ Járóbeteg-szakellátás

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. BEUTALÁSI REND ÉS RENDELÉSI IDŐ Járóbeteg-szakellátás AMÁI BAOH PÁ KÓRHÁZ ÉZÉÜYI É ZOÁTATÓ NONPROFIT KFT. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. BUTAÁI RND É RNDÉI IDŐ Járóbeteg-szakellátás zakrendelés melet/ajtó -szám telefonszám betegfogadás Rendelési idő/nyitvatartás

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló a Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 és SO2 (és ezen belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására c.

Részletesebben

ú ü ĺ ú ü ö ö źĺ ú ę ű ö ö ź ĺ ü ü ü í ú Ö ü ü ö ę ö ú Ö ę ö ö ö ö ű ö ű ö ĺ í ú ę ę ö í ę ü í ö ę ö ź í ú ź í źů ö ö ú í ý ű í ö ű ű ű ö í í ö ĺ ö ű ö ű í í í ö ĺ ű öĺ í ö í ö ĺ ö ö ü ü ö ű ö ý ö ú ö

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben