Tájékoztató leírás,tervek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató leírás,tervek"

Átírás

1 Deák Jenő Kórház Tájékoztató leírás,tervek Építési beruházás (IDI Piros könyv) Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban KDOP-..1/ kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében a Deák Jenő Kórház területén kardiológiai és tüdőgyógyászati és légzés rehabilitációs ellátó hely építése közbeszerzési eljáráshoz

2 DÁK JNŐ KÓRHÁZ RHILITÁIÓS ÉPÜLT JLSZTÉS Építmény: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése Építtető: Deák Jenő Kórház Tapolca, dy. u lőzmények: Tapolca város Deák Jenő Kórháza a rendelőintézet valamint a gyógybarlang mai igényeknek, szakmai elvárásoknak megfelelő fejlesztését határozta el. Hosszútávú cél, egy fenntartható struktúra kialakítása, figyelemmel a jelenlegi szakmai, tárgyi, és humánerőforrás feltételekre. z új ellátórendszerben kistérségi kórházzá való átalakulás várható. bben a szervezeti formában, a krónikus, ápolási, rehabilitációs kapacitások megtartása, illetve növelése az elsődleges cél, a sürgősségi betegellátás biztosításával, megerősített járóbeteg szakellátási háttérrel. z egynapos sebészeti beavatkozásokat a kórház meg kívánja tartani. megfelelő szakmai háttér biztosítására, egy új sebészeti műtő, sterilizáló kialakítása szükséges. Kiemelten kívánja kezelni a barlangterápiás, légzés rehabilitációs profilt, nappali kórház/nappali ellátás kiterjesztésével az ambuláns betegek részére. kórház részt vesz az Új Széchényi Terv keretében kiírt KDOP-..1./-11 pályázaton, ambuláns kardiológia-, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs szakterületen. tervezett átalakítás célja, az ambuláns kardiológia- és tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakmai feltételeknek megfelelő elhelyezése: a kórház a gyógybarlangra telepített pulmonológiai rehabilitációs tevékenysége elsődleges. jelenlegi rehabilitáció elszórt, elavult épületekben történik, a szakmai minimumfeltételek közel sem biztosítottak. rehabilitációs szolgáltatás telepítése során a szakmai feltételek biztosítása mellett figyelembe kell venni, hogy a kórház későbbi struktúraváltás során tömbösítésre kerül, valamint egy későbbi egészségturisztikai centrum elhelyezésének lehetőségét is.. Kórház stratégiai fejlesztési koncepció: z építészeti, telepítési koncepció alapján a kórház fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok kiszolgálása, a pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése a fekvőbeteg ellátás és a nappali kórház vonatkozásában, a barlang terápia igényes kiszolgálása, fogadása. struktúra váltás keretében célként jelölhető meg a pavilonos rendszer, mint elkülönülő funkcionális térbeli rendszer megszüntetése, tömbösítés, központi betegirányítási rendszer, egypontos fekvőbeteg fogadó kialakítása, személyzeti és betegutak racionalizálása, rövidítése, esetleg a tervezett osztályok egy épületszintre történő koncentrálása. jelenleg tervezett pulmonológia barlangterápiás épület ettől oldal irányban és emelettel épül meg, biztosítva a távlati fejlesztés lehetőségét. Jelenlegi fejlesztés során a barlangterápiás épület belgyógyászati, hátsó szárnya megmarad a belgyógyászati híddal együtt, biztosítva ezzel a két egység közti személyzeti kapcsolatot. Később a lehetősége annak is megvan, hogy a híd kétszintesítésével két szinten kapcsolódjon a jelenlegi belgyógyászati osztály épületével, lehetőséget biztosítva az osztályok racionális (pl. egy szinten történő) telepítését. jelenlegi fejlesztés, a később központba kerülő lépcsőházzal, biztosítja a struktúraváltás során várható célokhoz a fizikai térbeli lehetőségeket. 1

3 Itt valósulhat meg az épület alagsorában a sürgősségi betegfogadóhely, a központi sterilizáló új helységcsoportja. mozgásszervi szakrendelés, a fizioterápiás épület, gazdasági hivatal, műszak és garázsok rossz állagú épülete helyén megvalósítható az új egészségturisztikai centrum. kórház telkén a jelenlegi szervizútra szervezve, új telephelyi bejárat létesíthető, a régi megtartása mellett, új tömbparkolók létesítésével. z így kialakuló főbb rendeltetési egységek (fekvőbeteg-, járóbeteg ellátás, sürgősségi fogadás, igazgatás, egészségturisztikai centrum) a meglévő közlekedési rendszer továbbfejlesztésével jól feltárható, a kórház jelenlegi belső pontjai megmaradnak. bbe a struktúrába illeszkedik be a tervezett rehabilitációs épület. jelenlegi rehabilitációs osztály több épületben elszórtan működik, az épületek állaga rossz, felújításuk költségesebb lenne, mint új épület építése, a jelenlegi a szakmai minimumfeltételektől messze elmarad. jelenlegi Pulmonológiai épület ( RLNGTRÁPIÁS ÉP. II.) belgyógyászati épületrészének kivételével bontásra kerül. Ugyancsak bontásra kerül a fizioterápiás épület ( RLNGTRÁPIÁS ÉP. I.). Megmarad a lifttel megközelíthető barlanglejárat, amely az új épülethez kapcsolódik majd. tervezett épület kétszintes, füstmentes lépcsőháza a megmaradó épületrész alagsorába is levezet, a lépcsőházban betegszállításra is alkalmas biztonsági lift kerül elhelyezésre. terv későbbi tetőtérbeépítés lehetőségét is biztosítja. lépcsőház kialakítása, elhelyezése biztosítja a későbbi ütemben megvalósuló tömbösítés lehetőségét is. fejlesztés során a terápia fontos részét képező barlangban is történnek fejlesztések. Kiépül a barlang állapotát jelző, rögzítő monitoring rendszer. barlang világítása, külső térbe vezető lépcső megújul, a korábban kiépített vasbeton raktárhelyiség átalakításával férfi női W kerül kiépítésre, az utóbbi akadálymentes kivitelben. 3. Orvosszakmai koncepció: z Intézményben jelenleg minősítéses krónikus pulmonológiai szolgáltatást végeznek 1 ágyon, érvényes ÁNTSZ engedéllyel és OP finanszírozási szerződéssel,.000 lakost érintő területi ellátási kötelezettséggel. kórház területén és kezelésében található, az 191-ben minősített gyógybarlang. tapolcai tágas barlangrendszer, szarmata mészkőben kialakult karszt barlang típusba sorolható képződmény. lapterülete 00 m, légtere 00 m3, hőmérséklete 1-14 fok közötti, stabil, egyenletesen hűvös, magas (9%-os) páratartalmú, levegője por -, toxicus-, izgató- és allergizáló anyagoktól mentes, magas szén-dioxid koncentrációjú, kálcium ionokat tartalmazó. barlang m mélyen van. Lifttel és lépcsőn is megközelíthető. pályázat része az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztése, mint új szolgáltatás a járóbeteg szakellátás területén. élja: a kardiológiai betegek hosszú távú és teljes körű gyógyítása, különös tekintettel azokra, akiknél több rizikófaktor is fenn áll. Továbbá cél, hogy stabil klinikai állapotot hozzanak létre, mérsékeljék a szívbetegség kedvezőtlen testi és lelki állapotát, javítsák az általános funkcionális állapotot, jó életminőséget biztosítsanak, csökkentsék az újabb coronariaeseményt, valamint csökkenjen a morbiditás, mortalitás és a hospitalizáció időtartama. kardiológiai rehabilitációt a secunder prevenció eszköze.

4 4. Jelenlegi kapacitásadatok: Ágyszámok elgyógyászat Pulmonológia Krónikus belgyógyászat Ápolási osztály Sebészeti osztály Jelenlegi 0 ágy 1 ágy ágy ágy ágy. z új építés orvostechnológiai indoklása meglévő épület orvostechnológiai szempontból nem tudja kielégíteni a pulmonológiai rehabilitációban megfogalmazott elvárásokat, érvényben lévő rendeleteket (/03. SZSM rendeletet), illetve a pályázathoz csatolt Komplex akadálymentesítési segédletet. z épület még múlt század közepén épült, így az akkor érvényben lévő, a kor szokásinak megfelelő épületet építtették. Nagy belmagasságok, középfolyosó rendszer jellemzi. z a megoldás napjainkban nem biztosít gazdaságos üzemeltetést, illetve a pályázatban alapelvárásként megfogalmazott flexibilitást. meglévő épület a kórház hosszú távú elképzeléseit figyelembe véve nem illeszkedik tömbkórház koncepciójába. kadálymentesítés megoldása nehézkes, csak kompromisszumok árán lehetne megvalósítani, minden feltételt ki sem tudnánk elégíteni. meglévő ágyszámokat az akadálymentes figyelembevételével nem tudjuk elhelyezni, így a kórház nem tudja érvényesíteni hosszú távú elképzeléséit, hogy minél több embernek elérhetővé tegye a barlangterápiát. Jelenlegi szobák nem komfortosak, süllyesztett zuhanytálca kialakítása, mely akadálymentesítés szempontjából elengedhetetlen, nagyon bonyolult lenne. Orvostechnológiai szempontból a jogszabályban előírt helyiségeket nem lehet elhelyezni abban a méretben, mely a gyakorlatban is szükséges lenne. barlanghoz vezető lifthez nem tartozik kényelmes váróterem, így a páciensek egy lift előtti szűk térbe zsúfolódnak. z pulmonológiai betegeknél nem éppen előnyős. járó és fekvő betegek keverednek, elkülönítésüket még időben sem lehet megoldani. tornatermekhez elkülönített öltöző nem tartozik, így a járóbetegek nem tudják biztonságosan elhelyezni utcai ruháikat és átöltözni a tornatermi ruházatba. z épületben nem tudunk biztosítani olyan helyiséget sem, ahol a helyes életmódra, a pulmonológiai betegséggel való együttélésre oktatást lehetne folytatni. Mindent összevéve sem orvostechnológiai, sem akadálymentesítési szempontból a meglévő épület nem alkalmas pulmonológiai ellátásra. 3

5 . Telepítés: tervezett épület a meglévő I. jelű barlangterápiás épület (fizioterápia), a gyógyászati segédeszköz boltépületének teljes, valamint a II. jelű barlangterápiás épület részleges bontásával kialakuló területen kerül elhelyezésre. II. jelű barlangterápiás (pulmonológiai) épület megmaradó része a tőle K-re lévő belgyógyászati épülethez funkcionálisan kapcsolódik, ennek az osztálynak a része, ténylegesen híd köti össze a két épületet. bontandó épületrész a pulmonológiai barlangterápiás épület, rossz álaga, alaprajzi rendszere, bővíthetőségének, átalakíthatóságának nehézkes volta miatt bontásra kerül, de megmarad az ebből az épületből közlekedő folyosón keresztül megközelíthető barlang lift, amely legutóbb 01-ben került felújításra. lift a földszinti padlószint változása és műszaki korszerűsítés miatt átalakításra kerül, új összekötő folyosó létesül. z I. jelű barlangterápiás épület oldalfolyosós rendszerű, rossz hőszigetelésű pavilonos épület, amely műszaki álaga, rossz telepítése és alaprajzi rendszere miatt nehezen kapcsolható a fejlesztéshez, annak gazdaságos és továbbépíthető telepítését akadályozza. tervezett épület kétszintes, alagsorba is levezető lépcsőházzal, földszinten kapcsolódva a barlanglifthez, fél szinten kapcsolódva a megmaradó épületrészhez. z épület földszintjén fogadótér, szakrendelés, kezelők, emeleti szintjén a pulmonológiai rehabilitációs osztály kap helyet. z épület előtt körforgalmú feltáró út létesül, mentő és tűzoltó jármű számára. z út vegyes használatú, a gyalogos elsőbbségét biztosítva. z épület telken belüli közművekről feltárható, közműkiváltások szükségesek. 7. z épület paraméterei: Hasznos alapterület Meglévő, megmaradó épület alagsor,01 m földszint 119,94 m+ erkély 0,47 m Összesen 7,9 m+ erkély 0,47 m Tervezett épület alagsor (füstmentes lépcsőház) 1,11 m földszint 941, m 1. emelet 933,17 m+ erkély,3 m Összesen,47 m+ erkély,3 m eépített alapterület Meglévő, megmaradó épületrész Tervezett épület Összesen,4 m 1, m 131,1 m Építménymagasság: 7,m gyéb paraméterek külön dokumentálva.. arlang tervezett korszerűsítése: fejlesztés során a terápia fontos részét képező barlangban is történnek fejlesztések. Kiépül a barlang állapotát jelző, rögzítő monitoring rendszer. barlang világítása, külső térbe vezető lépcső megújul, kapaszkodóval együtt a korábban kiépített vasbeton raktárhelyiség átalakításával férfi női W kerül kiépítésre, az utóbbi akadálymentes kivitelben. tervezett W helyiségek vízellátása, nyomott szennyvízelvezetése, szabadtérbe történő elszívásos rendszerű gépi szellőzése a barlang feletti kőzetszerkezet átfúrásával történik. 4

6

7

8

9

10

11 kt 94/ 47 kt 9 Ált. isk É rajzszám: 7 ÉK-00 kelt.: 13. június hó jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É /3 kt 14/ 13 7a építész tervező : Transzform átorház ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 4 z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. 9 PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: 9 4 Irodaház Kivitlei terv This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól. 9 Tervfajta: 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: Lépték: KIVITLI TRV HLYSZÍNRJZ M1:00 M 1:00 4 y József utca, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: /1 Semmelweis Ignác utca Deák Jenő Kórház "" épület "" épület megbízó adatai 14/ 7/1 MGLÉVŐ-MGMRDÓ Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09 4 MGSZŰNŐ PORT "" épület TLKHTÁR TRNSZORMÁTOR dy ndre utca MGLÉVŐ IGZGTÁS SZKRNDLŐK ++T P.V.=-3,01=133,1 mf MGLÉVŐ RNDLŐINTÉZT ULTRHNG ++T P.V.=-,1=133, mf KÓRHÁZ JÁRT összekötő híd KÖZPOPNTI ÜGYLT LGYÓGYÁSZ T ++1+T P.V.=-0,=13,mf MGLÉVŐ-MGMRDÓ MGLÉVŐ-MGMRDÓ MGLÉVŐ-MGM RDÓ UDVR Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület 19 KDOP RUHÁZÁS ONTNDÓ ÉPÜLT RLNGTRÁPI III MGLÉVŐ k 744m/ létesítmény adatai: TIOP RUHÁZÁS ÁTHLYZNDŐ GÉPÉSZTI KONTÉNR GZDSÁGI 13, 7/ Üzlet TLKHTÁR MGLÉVŐ MLÉKMŰ VILLMOS HLYISÉG MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML 43/3 43/1 Rendőrség MGSZŰNŐ ÁPOLÁSI OSZTÁLY P+ SZMÉLYZTI, GZDSÁGI JÁRT MGLÉVŐ-MGMRDÓ TRVZTT ÁPOLÁSI OSZTÁLY 99/3 "" épület TIOP RUHÁZÁS összekötő híd 4 97 TLKHTÁR MGLÉVŐ ÉPÜLT P+ TIOP-../1/1/ kódszámú pályázat keretében MGSZŰNŐ PTOLÓGI MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML HLYTT MŰSZKI RKTÁR 44 KDOP RUHÁZÁS ONTNDÓ ÉPÜLT GYÓGYÁSZTI SGÉDSZKÖZ OLT "" épület 1 Köztárs aság té r 9 íróság 4 P VŐ - P TIOP ONT RUHÁZÁ NDÓ S GZD SÁG ÉPÜLT IH P++ IVTL KDOP R ONT UHÁZÁS NDÓ É RL PÜLT NT RÁPI I. MGLÉ P3 MGL GYP ÉVŐ RÁS R LN G L JÁR T 93/ PLI ON H OT L T LK LSŐ PRK OLÓK P TIOP ONT RUHÁZÁ S NDÓ GYÓG ÉP TIOP YSZ RU RTÁR ÜLT H, MŰS ZK ONTNDÓ ÁZÁS P+ É GRÁ PÜLT ZS + TIOP RU H MOZG ONTNDÓ ÁZÁS ÁSZ ÉPÜL RVI S ZKR T ND LŐK PLI O ++ N HOT L 4+T "D" ép ület Tűzoltó felvonu lási út arlang W: vízcsatlakozás DK P szenyvíz D nyom ott KP szennyvíz cső szellőzés D1 és D átemelő leveg őztető TIOP beruházásnál a terepszint feletti kivezetés véglegesí tése 14/ KDOP -..1/ PULM -11 PÁ ONOL LYÁZ Ó GII R NPP T H LI LL IL IT ÁIÓÁTÁS 1 ÁG PULMO P+ Y N P.V.=+ +1+Padlás OLÓGI 0,00=1 3,17 mf MGLÉVŐ-MGMRDÓ 33,4 17,11 1 Hasznos alapterület-mentőállomás: 99,3 m Hasznos alapterület-belgyógyászat alagsor: 17,0 m ONTNDÓ ÚT KDOP RUHÁZÁS TRVZTT ÚT ÉS TÉRURKOLT KIVÁGNDÓ Kórház TRVZTT DÍSZURKOLT 4 Hasznos alapterület-központi épület és tervezett ápolási osztály: o alagsor: 3,7 m o földszint: 14,43 m o emelet: 931,44 m + 31,0 m terasz o összesen: 9,14m +31,0 m terasz 99/4 ONTNDÓ ÚT eépített alapterület: o tervezett bővítés: 1,01 m o összesen: 9,m TIOP RUHÁZÁS ONTNDÓ LOR ÉPÜLT 3, Iskola u tca TRVZTT ÚT MGSZŰNŐ ÚT 7 ONTNDÓ ÚT foly. Padlóvonal: +0,00m=13,17mf Járdavonal: -0,0m; -0,79m; -,4m Épületmagasság: 7,19 m 43/4 PRK 99/ TLKH TÁR P4 TRVZTT ÚT 4 kt 4 OKTT ÓÁZIS LPOS TTŐ TÁR TLKH PRK ONTNDÓ ÚT 197 m 9,m,34,71% 3,79% 3 kt 7 KÖZ PR KOL Ó P17 MGLÉVŐ JÁRD Telek területe: eépített alapterület: urkolt felület: eépítési százalék: Zöldfelületi mutató: 9 P17 9 Ő MŰSZKI DTOK: Övezeti besorolás: KÜ jelű egészségügyi terület eépítési mód: szabadon álló eépítési százalék max: % Zöldfelületi mutató min.: % Építménymagasság max: 1, m 4 Irodaház Szolgáltató ház 7 94/1 Közt ársas ág té r

12 D G,, 43 7, 7,, alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében -,04 alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében Rehab Rehab falvég megerősítés U szelvénnyel bontás bontás falvég megerősítés U szelvénnyel bontás falvég megerősítés U szelvénnyel falvég megerősítés U szelvénnyel bontás falvég megerősítés U szelvénnyel 4 3,1, 4 3,1 3,0 3,00 alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében Knauf W 90 revíziós nyílás lépcső alatti kifalazás 0,41,04 7 1, 1,79,,04 4,41,39 -,04,04 Knauf W 90 revíziós nyílás 4,71,9 bontás IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ h,01 HOLTTÉR D G Rehab ÜSTMNTS LÉPSŐHÁZ csm. lapburk ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 41, 4, 3 felújítandó tereplépcső és korlát 41,74 1,90 térkő burkolat TRVZTT LÚJÍTNDÓ TRPLÉPSŐ 14,03 mf kavics ágy kétsoros kapaszkodó belsőépítész terv szerint 1, 1, 3,4 JÁRT PLION HOTL Meglévő - átalakítandó lift 1f. kavics ágy 131,31 mf új ajtó +,1 Lift ,94,0,41,,,4 3,39 4, 1,7 4,9,74 1,37 1 1,9 9,7 4,31 9,4,3,33 7, 7, 7, 7, 7, 7, GG +.0 f. Légakna ,, 9f.,7 4 3, 1 1,90 1,7 4,90 h. 1, h. 1,9.03 KÖZLKDŐ greslap 4,1 m +1, 1,19 1, ,7,17,03,01 1,0.0 IRTTÁR greslap 4, m 1,1,43 h. 90 h. 1, 1 3,74 1 1,90 11 TS Rehab ,09 1 f. 17 h. 1, 13 11,4.0 KÖZLKDŐ greslap 13,00 m 1 1,3 h. 1, TJ h. 1, 0 4,90 Új épület alapozása - tartószerkezeti tervek szerint +,0 Rehab , 4 1, 77 1,,11.0 IRTTÁR greslap 9,93 m -,04.04 LKTROMOS HLYISÉG 7,00 m,94 m f. strang-gépészet strang-erős és gyengeáram 7x14,7cm=cm x3cm=19cm 90 h , 4f. +,0 1, 4, 1, 3f. +1,7,0 7, 7, 7, 7, 7, 7, É,3,9 1 1,4,, 1,,4 41,93,09 1 3, 1,14,,7 1 7,, 41, 14, 49, létesítmény adatai: Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület megbízó adatai Deák Jenő Kórház, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: Lépték: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek M 1:0 KIVITLI TRV LGSORI LPRJZ M1:0 rajzszám: Z-3-13/09 ÉK-01 Tervfajta: Kivitlei terv PDLÓSZINT : kelt.: 13. június hó Tervezők Szakág jogosultság tervező szervezet aláírás építész vezető tervező zigány István É1--00 ZL RT Kft. épületgépész tervező: Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. tartószerkezeti tervező uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. villamos erősáramú tervező Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. villamos gyengeáramú tervező arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. közmű tervező Kovács saba VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. út-parkolótervező Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. felvonótervező zeglédy Péter G--T rehabilitációs szakmérnök Rózsa rzsébet 1933/04 Stílus 0 t. orvos technológia Tordai erenc G-T Mediplan Kft. geodézia Padányi Zoltán Ibzol 94 t. belsőépítész László Ildikó É rch Indeco Stúdió Kft. tervező munkatársak: öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

13 -0,, Rehab,4-0, 1 1 lefolyócső Ø 1 mm 1 1 1,1 1, 1,,0 11,7 m,7 7, gyéni torna gyéni torna. KLLÉKTÁR 4,00 3,9 3,0 4,00,.39 OKTTÓTRM 44,43 m, 17,7 m.3 INHLÁIÓS KZLŐ 3, 4,.3 DMINISZTRÁIÓ 1,31 19,4 m 13, m 1 1,1 19,4 m, PULMONOLÓGI VIZSGÁLÓ 3, ,00 9, , 33 11,0 39 1, 33 1, TŰZSZKSZHTÁR.34 VIZSGÁLÓ 333 1,1 m 4,0.3 KRDIOLÓGI RHILITÁIÓS VIZSGÁLÓ, 1, ,, 1,4 TJ 3733*,14 1, 0 9 1,01 14 I ÖLT..4, 1,3 1, 1,,3 m 3,1.11 TK.SZR.,4 m.4 3,7 m.41 KM. ÖLT.,77 m,,.33 TORNTRM PV sportpadló 1,9 m.0 3,7 m 7,13,00 1,7 1,19 1, ,NŐI ÖLT.,3 m 1,1.471, W 1,9 m.43 W 1,9 m 4.4 LŐTÉR 0.7 W 1,0 m 1,1 W 1, ,0 m 4. LŐTÉR,1 m.4 RKTÁR 3,1 m 3,,93,93 +1, ,, 0.1 7,9,49,7 4,9, 4,9 1, PV sportpadló 1,7 m, TV csatlakozó. ORVOSI SZO 1,79. DISZPÉSR TJ 73 ±0,00 h 1, lefolyócső Ø 1 mm -0,0-0,0 lefolyócső Ø 1 mm -0,0-0,0 gyengeáramú felszálló 0 lefolyócső Ø 1 mm H-0/ ,79 m, ÜSTMNTS LH. 1, ÜSTMNTS LH. födémszél, m magas szereltfal ±0,00 1, m 3,00,9 m tűzjelző központ 3,.1 ŐORVOSI SZO,07 m,0 TV csatlakozó,79 strang-erős és gyengeáram TRSZ h SZÉLOGÓ,4 m 0 0 H-0/ ,0 H-0/ lapb. 0,47 m,4.1 KRDIO-PULMONOLÓGI ITTNSS,77 m 1,.19,7 m 1,0 m tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I, 7x14,7cm=cm x3cm=19cm TŰZSZKSZHTÁR,07 m. KRDIO-PULM. ITTNSS VIZSGÁLÓ, PV sportpadló 3,9 m É pult, belsőépítész terv szerint,,.17 DMINISZTRÁIÓ 0 0 7,4, 1 db Knauf W 90 revíziós nyílás IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ 3,0 7xcm=cm x3cm=19cm 7, strang-gépészet 1, 1xcm=cm 11x3cm=3cm,4. SZMÉLYZTI KÖZLKDŐ, m 1, TJ 3733 detektív rács , 13*.31 KÖZLKDŐ 1,9 m. VÁRÓ 39,17 m h. W lapb.,1 m ÜSTMNTS LH. 7,7 m szerelt fal, a pult része, belsőépítész terv szerint, ±0,00,49 m 74. LŐTÉR 3,0 m.1 RKTÁR 4,79,31 m 13, m.03. LŐSRNOK 1,17 m.4 LŐTÉR 4 3,04 m, 3, m.4 I SZM. ÖLT. 1,,34 m. NŐI SZM. ÖLT. 3,.3 RK. HLYISÉG,0 m tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.1 ÜÉ 3,,49 m.14 RKTÁR -LŐKÉSZÍTŐ friss levegő bevezetés ,3 tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.0 I W, 1, 1,9 3, m 43 detektív rács pult, belsőépítész terv szerint 1,1 1, TŰZSZKSZHTÁR,09 m. 1, 3,77 m.9 h.1, 3,0.0 NŐI W 9,99 m 7 1, 7, H-04 0 LKTROMOS SZKRÉNY vezetőképes 0,3 m 1,7 m 1,.04 I MOSDÓ 1,. TK.SZR. 3, m lapburkolat 39,4 m ÜRDŐ lapburkolat 3,9 m 1 h , 1, VÁRÓ 4,11 m 90 TS 90 1,90, W lapb.,0 m W lapb.,0 m lapburkolat 9,94 m 1 4 D G 49, lefolyócső Ø 1 mm D ±0,00 0 lefolyócső Ø 1 mm. KÖZL ,3 1, 1.09 NŐVÉRDOLGOZÓ 4,93 m KÖZLKDŐ -0,0 H-0* H-0 3,3 G, m ,4 1,0.0 PULMONOLÓGI NPPLI LLÁTÁS 37, m 4,90 3,1 03 LIT kítandó Meglévő - átala lift 3,1, lefolyócső Ø 1 mm lapburkolat 37,00 m 1 h. h. h. h. h. 9 h. h. 9 h. h június hó kelt.: jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0-0,33-0,09 Rehab Rehab Kivitlei terv 7 PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: ÉK-0 Tervfajta: rajzszám: Lépték: KIVITLI TRV ÖLDSZINTI LPRJZ M1:0 M 1:0,9,,,,4, 4,0,, 4,3 1, Deák Jenő Kórház,0 3, 3,4 megbízó adatai 7, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: 3,74 H-0 H-0* 3, 3, 3, 3, H-0** H-0** 3, 3, 3, 4,3,19 7,3 1, 1, H07 4,,0 H-0* H-0 Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09,11 H-0* H-0 H-0 3 Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület H létesítmény adatai: H-0/4 3333,7 7, 3,4 1 3,1,44 3, 3, 1,3 14,07,04,44 1,11 1,11, , 1,3,,44 4, 4,9,0, 3 3,0 1,3 4,1 3,3 1, 1, ,3 1413, ,3 1,90,9 1,, , 4,00 4,3,3 0 1, 1, 0 1, 4 1, 77 1, 33 1, 4 1, 77 1, 4 1, 3 0 1, 4,0 1,9 1, 4, 1, ,,4 3,1 9, 1,7,7,3 1, 1,,4 1, ,9 1,9,0 94 9,, 1,3 1,14 1,91 1,1 1 1, , , ,7 1,71 1,3 9,07 Rehab 1, 9,7 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9 3,1 3,4 1,90 1,9,0,0, h.1,,9, TS ,0 9, 1,47 9 1, 1,03 1, Rehab ,9 13,,, , 4,9 4, , 3,4,3 1, 1,3 3,1, 1,1,47,0,3, 1,4, használt levegő kivezetés 9, 4, m 3,7 0, 0 9, , 3, , 3, , ,, , 3,1.07 KM.W 4 9,7 3,4 1,0 1,0 1,0 3,4 3,9 1 4, 7, , , 7, * 0 * 7, 7, 7, * * H-0 H-0 1, 41 9, 7,,1 39,09 39,0 7, 39, 3,9 1,1 1,, 1, 4,,7 7,77, 3,0 1,,3,9,,,,,7 9 1, 11 9, , 7913 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól. h. h. h.

14 -0, 1, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, lefolyócső Ø 1 mm lefolyócső Ø 1 mm D lefolyócső Ø 1 mm lefolyócső Ø 1 mm 3,4, G ,,0 3, , 7,,7.7,00 m.3,09 m,7,7.49,09 m.4,09 m,7.41,09 m.37,09 m 9,0 9, 11,0 gerenda a.s.:+,4. 3,1 m ,,3 1, , 1,44 1,44 1,,3,3 1, ,,0,0, 7, H-04*,, 1,0. KÖZLKDŐ 90,09 m,,,.03 KÖZLKDŐ 1,19 31,1 m 1, 1,0 4 1,4 1,4,3,3 1, 1,44 1, ,11 m ,09 m ,91 3,47. NŐVÉRPULT gumipadlló 9,17 m I ZT SÁ 9, ON GO S R 7,9 TÉ,0, 4,9.9 1,77 m. 1,3 m 4,9 4,9 3,0 3, 4, +, 3,00.0 SZM.PIHNŐ 11, m,3 tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.1 1,3 m.47 1,3 m 4,9 4,9.43 1,3 m.39 1,3 m 4,9 4,9.3 1,3 m 1,3 m 4,9 4,9.7 födémszél 3,39.01 ÜSTMNTS LH.,4 m 1, m.3 34,43 m 3,3 m.1 NŐVÉRDOLG., 7, 7, 7,9 m.4.31 KM. 7, 4 7,4 7,4 gerenda a.s.:+,4 9,4 xcm=90cm x3cm=1cm 1, 3,0 IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ, IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ 3,1,09 h 4 9 lefolyócső Ø 1 mm 0 +3,73 0 lefolyócső Ø 1 mm ,73 +3, ,71 +3,71,4 +3,71 +3,71 lefolyócső Ø 1 mm 0 +3, D G jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0-0,33-0,09 Rehab Rehab 0 L Ó TÁM MRD VŐ-MG MGLÉ h,3 strang-erős és gyengeáram db Knauf W 90 revíziós nyílás 1xcm=cm 11x3cm=3cm 1, strang-gépészet 4 4 3,3 m..3,3 4 1, 1,43 1,4 1,4,3,3 1,4,3 1,4 1,4 1,,3,3 4, +3, TJ 73 3,,93,93 íd.0. ÜSTMNTS LH. 7,11 m, m magas Knauf W11 fal +3,.0.1 ÜSTMNTS LH. 313, m 3,9 belsőépítész terv szerint TJ 33 füstelvezetés tűzgátó szerkezet tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I TJ- h. 0,90 TS 0, m GYNGÁRMÚ SZKRÉNY 3 1, füstelvezetés gerenda a.s.:+,4 RŐSÁ. SZ. 1,9 mosó-szárítógép csatlakozó gerenda a.s.:+,4 1,0 1,4,3 3,,7 1,3 1,39.1 ÜRDTŐ, KM. 7,07 m,3 1,44 1,44 1,,3 1,1 1,4 padlóösszefolyó.34 4.,91 m 1,. 3, m,3,0 friss levegő bevezetés1, 4. 3,0 m használt levegő kivezetés 1,4 1,44 1,44 1, padlóösszefolyó, h.1,.11,0 TISZTR. R.. TK.SZR. 1,4 4,13 m 3, 443, 1 lapburk. 3,4 m.09 SZM.W,1 m 3,4 1,0 3,09 m , ,,7.33, 7,9 7, m.9 7, m,7. 7,47 m.1 7,79 m,7.19 KZLŐ 1,7 m 9,3,90 m, 3,0 1, 1, ÉTKZŐ TÁRSLGÓ 1,.1 SZNNY. R. 4, m,04,43 1,,7,7, 3413,0,.14 TÁLLÓ-TKONYH,00, m 9,7 m.0 KÖZLKDŐ, 3,00.07 ŐNŐVÉR,99 m.13 ÁGYTÁL SMLGSÍTŐ 3, m h.1, sszekötő h Kivitlei terv 13. június hó kelt.: PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: ÉK-03 Tervfajta:,9,,,, Deák Jenő Kórház rajzszám: Lépték:,4, 4, 1,9,0 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,0, 1,90 49,, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: 7,31 4,,0,11 megbízó adatai,34 3 Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09 9, m Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület H-09* H-09 H-09* H- 19,1 19,3 0 7, létesítmény adatai: H-09 H-09* H-09 H-09* H-09 H-09* H-09. RKÉLY h: H-11 H-1 viszonyítási sík: +, m 44 3, 3,7 3,3 3,7 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 É 313 3,34 4,7,14 1, 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 1,7 3,34 1, 0,4 TJ 33 1, 1, ,1 1, , 1, , 1, ,3 1,7 3,4 3 4, TJ 33 33, I, I 4,, 4, 33, 33 4, ,9 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,4 1, TJ+ Tűzjelzésre záródó nyílászáró TJ- Tűzjelzésre nyíló nyílászáró Tűzgátló nyílászáró, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,0, 4,, 4,,04 3,0-0,0,,, 4,, 4,, 4,, ,1 4,0 1, 1,31 Rehab 1, ,1 1, , 1, , 1, 1, 1, , akítandó Meglévő - átal lift gépház 3,, Rehab,4 1,03,4 1, 1, 4,04 3, 9,07,11, KIVITLI TRV MLTI LPRJZ M1:0 M 1:0 1, 4, 1, 1,3 1,4 1, 1, , 77 1, 4 0 1,, 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 ** 0 3,4 1, ,,, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 333 4, , , 3, 3 1,4 1,3 TS, 1 0 Rehab 0, , 1, , , 1,1 0, 1,0,1 h. 1, 1, 1, 3,14 1, TJ- Ó D R MGM,, H-0 H-13 H-14 H-,0, 7,1,,01 TJ,13, 7, , építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

15 -0, , 1,0 9,0 3, 7, 1,0 7, 7,, 3,0 3,0,0 3,0 3,0 3,0 1, 3,0 Rehab Rehab +7, T.0 GÉPÉSZTI TRSZ térkő PDLÁSTÉR használt levegő kivezetés friss levegő bevezetés 13,4 füstelvezetés T.04 GÉPÉSZTI HLYISÉG PDLÁSTÉR füstelvezetés használt levegő kivezetés 0 friss levegő bevezetés 4, 9, ,,3 4, 4, ,,,04,41,0 TJ 733 T.03 LŐTÉR födémáttörés-lift szellőzés födémáttörés-lift szellőzés +7, ,93 3, 3,00 Knauf W 90 revíziós nyílás,93 1, 1,09 födémszél korlát belsőépítész terv szerint x,cm=cm 9x3cm=cm 7,0 T.0 ÜSTMNTS LH ,4 h H-1 viszonyítási sík: +, m h.,9 tűzgátló gipszkarton dobozolás a.s.:+,3 m Knauf K19 - rtg mm ireboard 3,1 3,0 3,00 IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ 9,4 11xcm=1cm x3cm=3cm tűzgátló gipszkarton dobozolás a.s.:+,3 m Knauf W - 1 rtg 1,mm + 1 rtg mm tűzgátló gipszkartonból +, T.01 ÜSTMNTS LH ,71 +3,71-0,33-0,09 Rehab 1, 7,,90 3,7 7, 4, 3, 3,0 7,, 3,, 3,0 1 7,4 7 GMRDÓ szekötő híd MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML,44, Rehab,4 0 strang-gépészet strang-erős és gyengeáram 90,77 m (71,1) m 1,,3 1, 1,,93, 3,09,93 3,1 3,39 4,9 m 7,9 m h.,9 viszonyítási sík: +, m 0 h.,9 viszonyítási sík: +, m h. 1,,,90 H-17 9,07 4,4 3 1, 4 1,9 43 1, 1, 4, 1, 1,39 7, ,7 m 39,31 m 1, m 313 H-1 h. 1, 3,74 1,1 4,74,1, 1 4,11 13, 1,17 4,7, 3, 4,00 3, 3, 3,37 4, 4,1, 3,0 3, 3,4 3,4 3,4 3,0 3, bm.1,90 m 37,74 m (71,1) m 3,7 3,, 3, 3,7 Rehab É H-1* H-1,7,7,,0, 7,71,7 33 9,1, , létesítmény adatai: Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület megbízó adatai Deák Jenő Kórház, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: Lépték: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek M 1:0 KIVITLI TRV PDLÁSTÉRI LPRJZ M1:0 rajzszám: Z-3-13/09 ÉK-04 Tervfajta: Kivitlei terv PDLÓSZINT : kelt.: 13. június hó Tervezők Szakág jogosultság tervező szervezet aláírás építész vezető tervező zigány István É1--00 ZL RT Kft. épületgépész tervező: Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. tartószerkezeti tervező uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. villamos erősáramú tervező Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. villamos gyengeáramú tervező arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. közmű tervező Kovács saba VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. út-parkolótervező Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. felvonótervező zeglédy Péter G--T rehabilitációs szakmérnök Rózsa rzsébet 1933/04 Stílus 0 t. orvos technológia Tordai erenc G-T Mediplan Kft. geodézia Padányi Zoltán Ibzol 94 t. belsőépítész László Ildikó É rch Indeco Stúdió Kft. tervező munkatársak: öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv 3/a Kötet Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8 Józsefvárosi

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi?

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Malbaski Nikoletta 1, Dr. Dózsa Csaba 1,2, 1 Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Budapest, 2 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Az egészség

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben