Tájékoztató leírás,tervek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató leírás,tervek"

Átírás

1 Deák Jenő Kórház Tájékoztató leírás,tervek Építési beruházás (IDI Piros könyv) Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban KDOP-..1/ kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében a Deák Jenő Kórház területén kardiológiai és tüdőgyógyászati és légzés rehabilitációs ellátó hely építése közbeszerzési eljáráshoz

2 DÁK JNŐ KÓRHÁZ RHILITÁIÓS ÉPÜLT JLSZTÉS Építmény: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése Építtető: Deák Jenő Kórház Tapolca, dy. u lőzmények: Tapolca város Deák Jenő Kórháza a rendelőintézet valamint a gyógybarlang mai igényeknek, szakmai elvárásoknak megfelelő fejlesztését határozta el. Hosszútávú cél, egy fenntartható struktúra kialakítása, figyelemmel a jelenlegi szakmai, tárgyi, és humánerőforrás feltételekre. z új ellátórendszerben kistérségi kórházzá való átalakulás várható. bben a szervezeti formában, a krónikus, ápolási, rehabilitációs kapacitások megtartása, illetve növelése az elsődleges cél, a sürgősségi betegellátás biztosításával, megerősített járóbeteg szakellátási háttérrel. z egynapos sebészeti beavatkozásokat a kórház meg kívánja tartani. megfelelő szakmai háttér biztosítására, egy új sebészeti műtő, sterilizáló kialakítása szükséges. Kiemelten kívánja kezelni a barlangterápiás, légzés rehabilitációs profilt, nappali kórház/nappali ellátás kiterjesztésével az ambuláns betegek részére. kórház részt vesz az Új Széchényi Terv keretében kiírt KDOP-..1./-11 pályázaton, ambuláns kardiológia-, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs szakterületen. tervezett átalakítás célja, az ambuláns kardiológia- és tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakmai feltételeknek megfelelő elhelyezése: a kórház a gyógybarlangra telepített pulmonológiai rehabilitációs tevékenysége elsődleges. jelenlegi rehabilitáció elszórt, elavult épületekben történik, a szakmai minimumfeltételek közel sem biztosítottak. rehabilitációs szolgáltatás telepítése során a szakmai feltételek biztosítása mellett figyelembe kell venni, hogy a kórház későbbi struktúraváltás során tömbösítésre kerül, valamint egy későbbi egészségturisztikai centrum elhelyezésének lehetőségét is.. Kórház stratégiai fejlesztési koncepció: z építészeti, telepítési koncepció alapján a kórház fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok kiszolgálása, a pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése a fekvőbeteg ellátás és a nappali kórház vonatkozásában, a barlang terápia igényes kiszolgálása, fogadása. struktúra váltás keretében célként jelölhető meg a pavilonos rendszer, mint elkülönülő funkcionális térbeli rendszer megszüntetése, tömbösítés, központi betegirányítási rendszer, egypontos fekvőbeteg fogadó kialakítása, személyzeti és betegutak racionalizálása, rövidítése, esetleg a tervezett osztályok egy épületszintre történő koncentrálása. jelenleg tervezett pulmonológia barlangterápiás épület ettől oldal irányban és emelettel épül meg, biztosítva a távlati fejlesztés lehetőségét. Jelenlegi fejlesztés során a barlangterápiás épület belgyógyászati, hátsó szárnya megmarad a belgyógyászati híddal együtt, biztosítva ezzel a két egység közti személyzeti kapcsolatot. Később a lehetősége annak is megvan, hogy a híd kétszintesítésével két szinten kapcsolódjon a jelenlegi belgyógyászati osztály épületével, lehetőséget biztosítva az osztályok racionális (pl. egy szinten történő) telepítését. jelenlegi fejlesztés, a később központba kerülő lépcsőházzal, biztosítja a struktúraváltás során várható célokhoz a fizikai térbeli lehetőségeket. 1

3 Itt valósulhat meg az épület alagsorában a sürgősségi betegfogadóhely, a központi sterilizáló új helységcsoportja. mozgásszervi szakrendelés, a fizioterápiás épület, gazdasági hivatal, műszak és garázsok rossz állagú épülete helyén megvalósítható az új egészségturisztikai centrum. kórház telkén a jelenlegi szervizútra szervezve, új telephelyi bejárat létesíthető, a régi megtartása mellett, új tömbparkolók létesítésével. z így kialakuló főbb rendeltetési egységek (fekvőbeteg-, járóbeteg ellátás, sürgősségi fogadás, igazgatás, egészségturisztikai centrum) a meglévő közlekedési rendszer továbbfejlesztésével jól feltárható, a kórház jelenlegi belső pontjai megmaradnak. bbe a struktúrába illeszkedik be a tervezett rehabilitációs épület. jelenlegi rehabilitációs osztály több épületben elszórtan működik, az épületek állaga rossz, felújításuk költségesebb lenne, mint új épület építése, a jelenlegi a szakmai minimumfeltételektől messze elmarad. jelenlegi Pulmonológiai épület ( RLNGTRÁPIÁS ÉP. II.) belgyógyászati épületrészének kivételével bontásra kerül. Ugyancsak bontásra kerül a fizioterápiás épület ( RLNGTRÁPIÁS ÉP. I.). Megmarad a lifttel megközelíthető barlanglejárat, amely az új épülethez kapcsolódik majd. tervezett épület kétszintes, füstmentes lépcsőháza a megmaradó épületrész alagsorába is levezet, a lépcsőházban betegszállításra is alkalmas biztonsági lift kerül elhelyezésre. terv későbbi tetőtérbeépítés lehetőségét is biztosítja. lépcsőház kialakítása, elhelyezése biztosítja a későbbi ütemben megvalósuló tömbösítés lehetőségét is. fejlesztés során a terápia fontos részét képező barlangban is történnek fejlesztések. Kiépül a barlang állapotát jelző, rögzítő monitoring rendszer. barlang világítása, külső térbe vezető lépcső megújul, a korábban kiépített vasbeton raktárhelyiség átalakításával férfi női W kerül kiépítésre, az utóbbi akadálymentes kivitelben. 3. Orvosszakmai koncepció: z Intézményben jelenleg minősítéses krónikus pulmonológiai szolgáltatást végeznek 1 ágyon, érvényes ÁNTSZ engedéllyel és OP finanszírozási szerződéssel,.000 lakost érintő területi ellátási kötelezettséggel. kórház területén és kezelésében található, az 191-ben minősített gyógybarlang. tapolcai tágas barlangrendszer, szarmata mészkőben kialakult karszt barlang típusba sorolható képződmény. lapterülete 00 m, légtere 00 m3, hőmérséklete 1-14 fok közötti, stabil, egyenletesen hűvös, magas (9%-os) páratartalmú, levegője por -, toxicus-, izgató- és allergizáló anyagoktól mentes, magas szén-dioxid koncentrációjú, kálcium ionokat tartalmazó. barlang m mélyen van. Lifttel és lépcsőn is megközelíthető. pályázat része az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztése, mint új szolgáltatás a járóbeteg szakellátás területén. élja: a kardiológiai betegek hosszú távú és teljes körű gyógyítása, különös tekintettel azokra, akiknél több rizikófaktor is fenn áll. Továbbá cél, hogy stabil klinikai állapotot hozzanak létre, mérsékeljék a szívbetegség kedvezőtlen testi és lelki állapotát, javítsák az általános funkcionális állapotot, jó életminőséget biztosítsanak, csökkentsék az újabb coronariaeseményt, valamint csökkenjen a morbiditás, mortalitás és a hospitalizáció időtartama. kardiológiai rehabilitációt a secunder prevenció eszköze.

4 4. Jelenlegi kapacitásadatok: Ágyszámok elgyógyászat Pulmonológia Krónikus belgyógyászat Ápolási osztály Sebészeti osztály Jelenlegi 0 ágy 1 ágy ágy ágy ágy. z új építés orvostechnológiai indoklása meglévő épület orvostechnológiai szempontból nem tudja kielégíteni a pulmonológiai rehabilitációban megfogalmazott elvárásokat, érvényben lévő rendeleteket (/03. SZSM rendeletet), illetve a pályázathoz csatolt Komplex akadálymentesítési segédletet. z épület még múlt század közepén épült, így az akkor érvényben lévő, a kor szokásinak megfelelő épületet építtették. Nagy belmagasságok, középfolyosó rendszer jellemzi. z a megoldás napjainkban nem biztosít gazdaságos üzemeltetést, illetve a pályázatban alapelvárásként megfogalmazott flexibilitást. meglévő épület a kórház hosszú távú elképzeléseit figyelembe véve nem illeszkedik tömbkórház koncepciójába. kadálymentesítés megoldása nehézkes, csak kompromisszumok árán lehetne megvalósítani, minden feltételt ki sem tudnánk elégíteni. meglévő ágyszámokat az akadálymentes figyelembevételével nem tudjuk elhelyezni, így a kórház nem tudja érvényesíteni hosszú távú elképzeléséit, hogy minél több embernek elérhetővé tegye a barlangterápiát. Jelenlegi szobák nem komfortosak, süllyesztett zuhanytálca kialakítása, mely akadálymentesítés szempontjából elengedhetetlen, nagyon bonyolult lenne. Orvostechnológiai szempontból a jogszabályban előírt helyiségeket nem lehet elhelyezni abban a méretben, mely a gyakorlatban is szükséges lenne. barlanghoz vezető lifthez nem tartozik kényelmes váróterem, így a páciensek egy lift előtti szűk térbe zsúfolódnak. z pulmonológiai betegeknél nem éppen előnyős. járó és fekvő betegek keverednek, elkülönítésüket még időben sem lehet megoldani. tornatermekhez elkülönített öltöző nem tartozik, így a járóbetegek nem tudják biztonságosan elhelyezni utcai ruháikat és átöltözni a tornatermi ruházatba. z épületben nem tudunk biztosítani olyan helyiséget sem, ahol a helyes életmódra, a pulmonológiai betegséggel való együttélésre oktatást lehetne folytatni. Mindent összevéve sem orvostechnológiai, sem akadálymentesítési szempontból a meglévő épület nem alkalmas pulmonológiai ellátásra. 3

5 . Telepítés: tervezett épület a meglévő I. jelű barlangterápiás épület (fizioterápia), a gyógyászati segédeszköz boltépületének teljes, valamint a II. jelű barlangterápiás épület részleges bontásával kialakuló területen kerül elhelyezésre. II. jelű barlangterápiás (pulmonológiai) épület megmaradó része a tőle K-re lévő belgyógyászati épülethez funkcionálisan kapcsolódik, ennek az osztálynak a része, ténylegesen híd köti össze a két épületet. bontandó épületrész a pulmonológiai barlangterápiás épület, rossz álaga, alaprajzi rendszere, bővíthetőségének, átalakíthatóságának nehézkes volta miatt bontásra kerül, de megmarad az ebből az épületből közlekedő folyosón keresztül megközelíthető barlang lift, amely legutóbb 01-ben került felújításra. lift a földszinti padlószint változása és műszaki korszerűsítés miatt átalakításra kerül, új összekötő folyosó létesül. z I. jelű barlangterápiás épület oldalfolyosós rendszerű, rossz hőszigetelésű pavilonos épület, amely műszaki álaga, rossz telepítése és alaprajzi rendszere miatt nehezen kapcsolható a fejlesztéshez, annak gazdaságos és továbbépíthető telepítését akadályozza. tervezett épület kétszintes, alagsorba is levezető lépcsőházzal, földszinten kapcsolódva a barlanglifthez, fél szinten kapcsolódva a megmaradó épületrészhez. z épület földszintjén fogadótér, szakrendelés, kezelők, emeleti szintjén a pulmonológiai rehabilitációs osztály kap helyet. z épület előtt körforgalmú feltáró út létesül, mentő és tűzoltó jármű számára. z út vegyes használatú, a gyalogos elsőbbségét biztosítva. z épület telken belüli közművekről feltárható, közműkiváltások szükségesek. 7. z épület paraméterei: Hasznos alapterület Meglévő, megmaradó épület alagsor,01 m földszint 119,94 m+ erkély 0,47 m Összesen 7,9 m+ erkély 0,47 m Tervezett épület alagsor (füstmentes lépcsőház) 1,11 m földszint 941, m 1. emelet 933,17 m+ erkély,3 m Összesen,47 m+ erkély,3 m eépített alapterület Meglévő, megmaradó épületrész Tervezett épület Összesen,4 m 1, m 131,1 m Építménymagasság: 7,m gyéb paraméterek külön dokumentálva.. arlang tervezett korszerűsítése: fejlesztés során a terápia fontos részét képező barlangban is történnek fejlesztések. Kiépül a barlang állapotát jelző, rögzítő monitoring rendszer. barlang világítása, külső térbe vezető lépcső megújul, kapaszkodóval együtt a korábban kiépített vasbeton raktárhelyiség átalakításával férfi női W kerül kiépítésre, az utóbbi akadálymentes kivitelben. tervezett W helyiségek vízellátása, nyomott szennyvízelvezetése, szabadtérbe történő elszívásos rendszerű gépi szellőzése a barlang feletti kőzetszerkezet átfúrásával történik. 4

6

7

8

9

10

11 kt 94/ 47 kt 9 Ált. isk É rajzszám: 7 ÉK-00 kelt.: 13. június hó jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É /3 kt 14/ 13 7a építész tervező : Transzform átorház ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 4 z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. 9 PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: 9 4 Irodaház Kivitlei terv This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól. 9 Tervfajta: 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: Lépték: KIVITLI TRV HLYSZÍNRJZ M1:00 M 1:00 4 y József utca, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: /1 Semmelweis Ignác utca Deák Jenő Kórház "" épület "" épület megbízó adatai 14/ 7/1 MGLÉVŐ-MGMRDÓ Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09 4 MGSZŰNŐ PORT "" épület TLKHTÁR TRNSZORMÁTOR dy ndre utca MGLÉVŐ IGZGTÁS SZKRNDLŐK ++T P.V.=-3,01=133,1 mf MGLÉVŐ RNDLŐINTÉZT ULTRHNG ++T P.V.=-,1=133, mf KÓRHÁZ JÁRT összekötő híd KÖZPOPNTI ÜGYLT LGYÓGYÁSZ T ++1+T P.V.=-0,=13,mf MGLÉVŐ-MGMRDÓ MGLÉVŐ-MGMRDÓ MGLÉVŐ-MGM RDÓ UDVR Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület 19 KDOP RUHÁZÁS ONTNDÓ ÉPÜLT RLNGTRÁPI III MGLÉVŐ k 744m/ létesítmény adatai: TIOP RUHÁZÁS ÁTHLYZNDŐ GÉPÉSZTI KONTÉNR GZDSÁGI 13, 7/ Üzlet TLKHTÁR MGLÉVŐ MLÉKMŰ VILLMOS HLYISÉG MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML 43/3 43/1 Rendőrség MGSZŰNŐ ÁPOLÁSI OSZTÁLY P+ SZMÉLYZTI, GZDSÁGI JÁRT MGLÉVŐ-MGMRDÓ TRVZTT ÁPOLÁSI OSZTÁLY 99/3 "" épület TIOP RUHÁZÁS összekötő híd 4 97 TLKHTÁR MGLÉVŐ ÉPÜLT P+ TIOP-../1/1/ kódszámú pályázat keretében MGSZŰNŐ PTOLÓGI MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML HLYTT MŰSZKI RKTÁR 44 KDOP RUHÁZÁS ONTNDÓ ÉPÜLT GYÓGYÁSZTI SGÉDSZKÖZ OLT "" épület 1 Köztárs aság té r 9 íróság 4 P VŐ - P TIOP ONT RUHÁZÁ NDÓ S GZD SÁG ÉPÜLT IH P++ IVTL KDOP R ONT UHÁZÁS NDÓ É RL PÜLT NT RÁPI I. MGLÉ P3 MGL GYP ÉVŐ RÁS R LN G L JÁR T 93/ PLI ON H OT L T LK LSŐ PRK OLÓK P TIOP ONT RUHÁZÁ S NDÓ GYÓG ÉP TIOP YSZ RU RTÁR ÜLT H, MŰS ZK ONTNDÓ ÁZÁS P+ É GRÁ PÜLT ZS + TIOP RU H MOZG ONTNDÓ ÁZÁS ÁSZ ÉPÜL RVI S ZKR T ND LŐK PLI O ++ N HOT L 4+T "D" ép ület Tűzoltó felvonu lási út arlang W: vízcsatlakozás DK P szenyvíz D nyom ott KP szennyvíz cső szellőzés D1 és D átemelő leveg őztető TIOP beruházásnál a terepszint feletti kivezetés véglegesí tése 14/ KDOP -..1/ PULM -11 PÁ ONOL LYÁZ Ó GII R NPP T H LI LL IL IT ÁIÓÁTÁS 1 ÁG PULMO P+ Y N P.V.=+ +1+Padlás OLÓGI 0,00=1 3,17 mf MGLÉVŐ-MGMRDÓ 33,4 17,11 1 Hasznos alapterület-mentőállomás: 99,3 m Hasznos alapterület-belgyógyászat alagsor: 17,0 m ONTNDÓ ÚT KDOP RUHÁZÁS TRVZTT ÚT ÉS TÉRURKOLT KIVÁGNDÓ Kórház TRVZTT DÍSZURKOLT 4 Hasznos alapterület-központi épület és tervezett ápolási osztály: o alagsor: 3,7 m o földszint: 14,43 m o emelet: 931,44 m + 31,0 m terasz o összesen: 9,14m +31,0 m terasz 99/4 ONTNDÓ ÚT eépített alapterület: o tervezett bővítés: 1,01 m o összesen: 9,m TIOP RUHÁZÁS ONTNDÓ LOR ÉPÜLT 3, Iskola u tca TRVZTT ÚT MGSZŰNŐ ÚT 7 ONTNDÓ ÚT foly. Padlóvonal: +0,00m=13,17mf Járdavonal: -0,0m; -0,79m; -,4m Épületmagasság: 7,19 m 43/4 PRK 99/ TLKH TÁR P4 TRVZTT ÚT 4 kt 4 OKTT ÓÁZIS LPOS TTŐ TÁR TLKH PRK ONTNDÓ ÚT 197 m 9,m,34,71% 3,79% 3 kt 7 KÖZ PR KOL Ó P17 MGLÉVŐ JÁRD Telek területe: eépített alapterület: urkolt felület: eépítési százalék: Zöldfelületi mutató: 9 P17 9 Ő MŰSZKI DTOK: Övezeti besorolás: KÜ jelű egészségügyi terület eépítési mód: szabadon álló eépítési százalék max: % Zöldfelületi mutató min.: % Építménymagasság max: 1, m 4 Irodaház Szolgáltató ház 7 94/1 Közt ársas ág té r

12 D G,, 43 7, 7,, alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében -,04 alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében Rehab Rehab falvég megerősítés U szelvénnyel bontás bontás falvég megerősítés U szelvénnyel bontás falvég megerősítés U szelvénnyel falvég megerősítés U szelvénnyel bontás falvég megerősítés U szelvénnyel 4 3,1, 4 3,1 3,0 3,00 alaplemez megerősítés vb. bordákkal barlang védelme érdekében Knauf W 90 revíziós nyílás lépcső alatti kifalazás 0,41,04 7 1, 1,79,,04 4,41,39 -,04,04 Knauf W 90 revíziós nyílás 4,71,9 bontás IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ h,01 HOLTTÉR D G Rehab ÜSTMNTS LÉPSŐHÁZ csm. lapburk ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 41, 4, 3 felújítandó tereplépcső és korlát 41,74 1,90 térkő burkolat TRVZTT LÚJÍTNDÓ TRPLÉPSŐ 14,03 mf kavics ágy kétsoros kapaszkodó belsőépítész terv szerint 1, 1, 3,4 JÁRT PLION HOTL Meglévő - átalakítandó lift 1f. kavics ágy 131,31 mf új ajtó +,1 Lift ,94,0,41,,,4 3,39 4, 1,7 4,9,74 1,37 1 1,9 9,7 4,31 9,4,3,33 7, 7, 7, 7, 7, 7, GG +.0 f. Légakna ,, 9f.,7 4 3, 1 1,90 1,7 4,90 h. 1, h. 1,9.03 KÖZLKDŐ greslap 4,1 m +1, 1,19 1, ,7,17,03,01 1,0.0 IRTTÁR greslap 4, m 1,1,43 h. 90 h. 1, 1 3,74 1 1,90 11 TS Rehab ,09 1 f. 17 h. 1, 13 11,4.0 KÖZLKDŐ greslap 13,00 m 1 1,3 h. 1, TJ h. 1, 0 4,90 Új épület alapozása - tartószerkezeti tervek szerint +,0 Rehab , 4 1, 77 1,,11.0 IRTTÁR greslap 9,93 m -,04.04 LKTROMOS HLYISÉG 7,00 m,94 m f. strang-gépészet strang-erős és gyengeáram 7x14,7cm=cm x3cm=19cm 90 h , 4f. +,0 1, 4, 1, 3f. +1,7,0 7, 7, 7, 7, 7, 7, É,3,9 1 1,4,, 1,,4 41,93,09 1 3, 1,14,,7 1 7,, 41, 14, 49, létesítmény adatai: Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület megbízó adatai Deák Jenő Kórház, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: Lépték: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek M 1:0 KIVITLI TRV LGSORI LPRJZ M1:0 rajzszám: Z-3-13/09 ÉK-01 Tervfajta: Kivitlei terv PDLÓSZINT : kelt.: 13. június hó Tervezők Szakág jogosultság tervező szervezet aláírás építész vezető tervező zigány István É1--00 ZL RT Kft. épületgépész tervező: Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. tartószerkezeti tervező uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. villamos erősáramú tervező Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. villamos gyengeáramú tervező arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. közmű tervező Kovács saba VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. út-parkolótervező Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. felvonótervező zeglédy Péter G--T rehabilitációs szakmérnök Rózsa rzsébet 1933/04 Stílus 0 t. orvos technológia Tordai erenc G-T Mediplan Kft. geodézia Padányi Zoltán Ibzol 94 t. belsőépítész László Ildikó É rch Indeco Stúdió Kft. tervező munkatársak: öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

13 -0,, Rehab,4-0, 1 1 lefolyócső Ø 1 mm 1 1 1,1 1, 1,,0 11,7 m,7 7, gyéni torna gyéni torna. KLLÉKTÁR 4,00 3,9 3,0 4,00,.39 OKTTÓTRM 44,43 m, 17,7 m.3 INHLÁIÓS KZLŐ 3, 4,.3 DMINISZTRÁIÓ 1,31 19,4 m 13, m 1 1,1 19,4 m, PULMONOLÓGI VIZSGÁLÓ 3, ,00 9, , 33 11,0 39 1, 33 1, TŰZSZKSZHTÁR.34 VIZSGÁLÓ 333 1,1 m 4,0.3 KRDIOLÓGI RHILITÁIÓS VIZSGÁLÓ, 1, ,, 1,4 TJ 3733*,14 1, 0 9 1,01 14 I ÖLT..4, 1,3 1, 1,,3 m 3,1.11 TK.SZR.,4 m.4 3,7 m.41 KM. ÖLT.,77 m,,.33 TORNTRM PV sportpadló 1,9 m.0 3,7 m 7,13,00 1,7 1,19 1, ,NŐI ÖLT.,3 m 1,1.471, W 1,9 m.43 W 1,9 m 4.4 LŐTÉR 0.7 W 1,0 m 1,1 W 1, ,0 m 4. LŐTÉR,1 m.4 RKTÁR 3,1 m 3,,93,93 +1, ,, 0.1 7,9,49,7 4,9, 4,9 1, PV sportpadló 1,7 m, TV csatlakozó. ORVOSI SZO 1,79. DISZPÉSR TJ 73 ±0,00 h 1, lefolyócső Ø 1 mm -0,0-0,0 lefolyócső Ø 1 mm -0,0-0,0 gyengeáramú felszálló 0 lefolyócső Ø 1 mm H-0/ ,79 m, ÜSTMNTS LH. 1, ÜSTMNTS LH. födémszél, m magas szereltfal ±0,00 1, m 3,00,9 m tűzjelző központ 3,.1 ŐORVOSI SZO,07 m,0 TV csatlakozó,79 strang-erős és gyengeáram TRSZ h SZÉLOGÓ,4 m 0 0 H-0/ ,0 H-0/ lapb. 0,47 m,4.1 KRDIO-PULMONOLÓGI ITTNSS,77 m 1,.19,7 m 1,0 m tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I, 7x14,7cm=cm x3cm=19cm TŰZSZKSZHTÁR,07 m. KRDIO-PULM. ITTNSS VIZSGÁLÓ, PV sportpadló 3,9 m É pult, belsőépítész terv szerint,,.17 DMINISZTRÁIÓ 0 0 7,4, 1 db Knauf W 90 revíziós nyílás IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ 3,0 7xcm=cm x3cm=19cm 7, strang-gépészet 1, 1xcm=cm 11x3cm=3cm,4. SZMÉLYZTI KÖZLKDŐ, m 1, TJ 3733 detektív rács , 13*.31 KÖZLKDŐ 1,9 m. VÁRÓ 39,17 m h. W lapb.,1 m ÜSTMNTS LH. 7,7 m szerelt fal, a pult része, belsőépítész terv szerint, ±0,00,49 m 74. LŐTÉR 3,0 m.1 RKTÁR 4,79,31 m 13, m.03. LŐSRNOK 1,17 m.4 LŐTÉR 4 3,04 m, 3, m.4 I SZM. ÖLT. 1,,34 m. NŐI SZM. ÖLT. 3,.3 RK. HLYISÉG,0 m tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.1 ÜÉ 3,,49 m.14 RKTÁR -LŐKÉSZÍTŐ friss levegő bevezetés ,3 tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.0 I W, 1, 1,9 3, m 43 detektív rács pult, belsőépítész terv szerint 1,1 1, TŰZSZKSZHTÁR,09 m. 1, 3,77 m.9 h.1, 3,0.0 NŐI W 9,99 m 7 1, 7, H-04 0 LKTROMOS SZKRÉNY vezetőképes 0,3 m 1,7 m 1,.04 I MOSDÓ 1,. TK.SZR. 3, m lapburkolat 39,4 m ÜRDŐ lapburkolat 3,9 m 1 h , 1, VÁRÓ 4,11 m 90 TS 90 1,90, W lapb.,0 m W lapb.,0 m lapburkolat 9,94 m 1 4 D G 49, lefolyócső Ø 1 mm D ±0,00 0 lefolyócső Ø 1 mm. KÖZL ,3 1, 1.09 NŐVÉRDOLGOZÓ 4,93 m KÖZLKDŐ -0,0 H-0* H-0 3,3 G, m ,4 1,0.0 PULMONOLÓGI NPPLI LLÁTÁS 37, m 4,90 3,1 03 LIT kítandó Meglévő - átala lift 3,1, lefolyócső Ø 1 mm lapburkolat 37,00 m 1 h. h. h. h. h. 9 h. h. 9 h. h június hó kelt.: jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0-0,33-0,09 Rehab Rehab Kivitlei terv 7 PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: ÉK-0 Tervfajta: rajzszám: Lépték: KIVITLI TRV ÖLDSZINTI LPRJZ M1:0 M 1:0,9,,,,4, 4,0,, 4,3 1, Deák Jenő Kórház,0 3, 3,4 megbízó adatai 7, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: 3,74 H-0 H-0* 3, 3, 3, 3, H-0** H-0** 3, 3, 3, 4,3,19 7,3 1, 1, H07 4,,0 H-0* H-0 Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09,11 H-0* H-0 H-0 3 Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület H létesítmény adatai: H-0/4 3333,7 7, 3,4 1 3,1,44 3, 3, 1,3 14,07,04,44 1,11 1,11, , 1,3,,44 4, 4,9,0, 3 3,0 1,3 4,1 3,3 1, 1, ,3 1413, ,3 1,90,9 1,, , 4,00 4,3,3 0 1, 1, 0 1, 4 1, 77 1, 33 1, 4 1, 77 1, 4 1, 3 0 1, 4,0 1,9 1, 4, 1, ,,4 3,1 9, 1,7,7,3 1, 1,,4 1, ,9 1,9,0 94 9,, 1,3 1,14 1,91 1,1 1 1, , , ,7 1,71 1,3 9,07 Rehab 1, 9,7 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9 3,1 3,4 1,90 1,9,0,0, h.1,,9, TS ,0 9, 1,47 9 1, 1,03 1, Rehab ,9 13,,, , 4,9 4, , 3,4,3 1, 1,3 3,1, 1,1,47,0,3, 1,4, használt levegő kivezetés 9, 4, m 3,7 0, 0 9, , 3, , 3, , ,, , 3,1.07 KM.W 4 9,7 3,4 1,0 1,0 1,0 3,4 3,9 1 4, 7, , , 7, * 0 * 7, 7, 7, * * H-0 H-0 1, 41 9, 7,,1 39,09 39,0 7, 39, 3,9 1,1 1,, 1, 4,,7 7,77, 3,0 1,,3,9,,,,,7 9 1, 11 9, , 7913 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól. h. h. h.

14 -0, 1, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, lefolyócső Ø 1 mm lefolyócső Ø 1 mm D lefolyócső Ø 1 mm lefolyócső Ø 1 mm 3,4, G ,,0 3, , 7,,7.7,00 m.3,09 m,7,7.49,09 m.4,09 m,7.41,09 m.37,09 m 9,0 9, 11,0 gerenda a.s.:+,4. 3,1 m ,,3 1, , 1,44 1,44 1,,3,3 1, ,,0,0, 7, H-04*,, 1,0. KÖZLKDŐ 90,09 m,,,.03 KÖZLKDŐ 1,19 31,1 m 1, 1,0 4 1,4 1,4,3,3 1, 1,44 1, ,11 m ,09 m ,91 3,47. NŐVÉRPULT gumipadlló 9,17 m I ZT SÁ 9, ON GO S R 7,9 TÉ,0, 4,9.9 1,77 m. 1,3 m 4,9 4,9 3,0 3, 4, +, 3,00.0 SZM.PIHNŐ 11, m,3 tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I.1 1,3 m.47 1,3 m 4,9 4,9.43 1,3 m.39 1,3 m 4,9 4,9.3 1,3 m 1,3 m 4,9 4,9.7 födémszél 3,39.01 ÜSTMNTS LH.,4 m 1, m.3 34,43 m 3,3 m.1 NŐVÉRDOLG., 7, 7, 7,9 m.4.31 KM. 7, 4 7,4 7,4 gerenda a.s.:+,4 9,4 xcm=90cm x3cm=1cm 1, 3,0 IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ, IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ 3,1,09 h 4 9 lefolyócső Ø 1 mm 0 +3,73 0 lefolyócső Ø 1 mm ,73 +3, ,71 +3,71,4 +3,71 +3,71 lefolyócső Ø 1 mm 0 +3, D G jogosultság tervező szervezet aláírás ZL RT Kft. zigány István É1--00 Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. Kovács saba Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. zeglédy Péter G--T /04 Stílus 0 t. Rózsa rzsébet G-T Mediplan Kft. Tordai erenc Padányi Zoltán Ibzol 94 t. É László Ildikó rch Indeco Stúdió Kft. öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0-0,33-0,09 Rehab Rehab 0 L Ó TÁM MRD VŐ-MG MGLÉ h,3 strang-erős és gyengeáram db Knauf W 90 revíziós nyílás 1xcm=cm 11x3cm=3cm 1, strang-gépészet 4 4 3,3 m..3,3 4 1, 1,43 1,4 1,4,3,3 1,4,3 1,4 1,4 1,,3,3 4, +3, TJ 73 3,,93,93 íd.0. ÜSTMNTS LH. 7,11 m, m magas Knauf W11 fal +3,.0.1 ÜSTMNTS LH. 313, m 3,9 belsőépítész terv szerint TJ 33 füstelvezetés tűzgátó szerkezet tűzgátó szerkezet 1,cm Knauf W11 tűzgátló fal (W+xrtg. ireboard 1,mm) 1 I TJ- h. 0,90 TS 0, m GYNGÁRMÚ SZKRÉNY 3 1, füstelvezetés gerenda a.s.:+,4 RŐSÁ. SZ. 1,9 mosó-szárítógép csatlakozó gerenda a.s.:+,4 1,0 1,4,3 3,,7 1,3 1,39.1 ÜRDTŐ, KM. 7,07 m,3 1,44 1,44 1,,3 1,1 1,4 padlóösszefolyó.34 4.,91 m 1,. 3, m,3,0 friss levegő bevezetés1, 4. 3,0 m használt levegő kivezetés 1,4 1,44 1,44 1, padlóösszefolyó, h.1,.11,0 TISZTR. R.. TK.SZR. 1,4 4,13 m 3, 443, 1 lapburk. 3,4 m.09 SZM.W,1 m 3,4 1,0 3,09 m , ,,7.33, 7,9 7, m.9 7, m,7. 7,47 m.1 7,79 m,7.19 KZLŐ 1,7 m 9,3,90 m, 3,0 1, 1, ÉTKZŐ TÁRSLGÓ 1,.1 SZNNY. R. 4, m,04,43 1,,7,7, 3413,0,.14 TÁLLÓ-TKONYH,00, m 9,7 m.0 KÖZLKDŐ, 3,00.07 ŐNŐVÉR,99 m.13 ÁGYTÁL SMLGSÍTŐ 3, m h.1, sszekötő h Kivitlei terv 13. június hó kelt.: PDLÓSZINT : Tervezők Szakág építész vezető tervező épületgépész tervező: tartószerkezeti tervező villamos erősáramú tervező villamos gyengeáramú tervező közmű tervező út-parkolótervező felvonótervező rehabilitációs szakmérnök orvos technológia geodézia belsőépítész tervező munkatársak: ÉK-03 Tervfajta:,9,,,, Deák Jenő Kórház rajzszám: Lépték:,4, 4, 1,9,0 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,0, 1,90 49,, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: 7,31 4,,0,11 megbízó adatai,34 3 Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek Z-3-13/09 9, m Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület H-09* H-09 H-09* H- 19,1 19,3 0 7, létesítmény adatai: H-09 H-09* H-09 H-09* H-09 H-09* H-09. RKÉLY h: H-11 H-1 viszonyítási sík: +, m 44 3, 3,7 3,3 3,7 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 É 313 3,34 4,7,14 1, 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 1,7 3,34 1, 0,4 TJ 33 1, 1, ,1 1, , 1, , 1, ,3 1,7 3,4 3 4, TJ 33 33, I, I 4,, 4, 33, 33 4, ,9 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,4 1, TJ+ Tűzjelzésre záródó nyílászáró TJ- Tűzjelzésre nyíló nyílászáró Tűzgátló nyílászáró, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,0, 4,, 4,,04 3,0-0,0,,, 4,, 4,, 4,, ,1 4,0 1, 1,31 Rehab 1, ,1 1, , 1, , 1, 1, 1, , akítandó Meglévő - átal lift gépház 3,, Rehab,4 1,03,4 1, 1, 4,04 3, 9,07,11, KIVITLI TRV MLTI LPRJZ M1:0 M 1:0 1, 4, 1, 1,3 1,4 1, 1, , 77 1, 4 0 1,, 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 ** 0 3,4 1, ,,, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 333 4, , , 3, 3 1,4 1,3 TS, 1 0 Rehab 0, , 1, , , 1,1 0, 1,0,1 h. 1, 1, 1, 3,14 1, TJ- Ó D R MGM,, H-0 H-13 H-14 H-,0, 7,1,,01 TJ,13, 7, , építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

15 -0, , 1,0 9,0 3, 7, 1,0 7, 7,, 3,0 3,0,0 3,0 3,0 3,0 1, 3,0 Rehab Rehab +7, T.0 GÉPÉSZTI TRSZ térkő PDLÁSTÉR használt levegő kivezetés friss levegő bevezetés 13,4 füstelvezetés T.04 GÉPÉSZTI HLYISÉG PDLÁSTÉR füstelvezetés használt levegő kivezetés 0 friss levegő bevezetés 4, 9, ,,3 4, 4, ,,,04,41,0 TJ 733 T.03 LŐTÉR födémáttörés-lift szellőzés födémáttörés-lift szellőzés +7, ,93 3, 3,00 Knauf W 90 revíziós nyílás,93 1, 1,09 födémszél korlát belsőépítész terv szerint x,cm=cm 9x3cm=cm 7,0 T.0 ÜSTMNTS LH ,4 h H-1 viszonyítási sík: +, m h.,9 tűzgátló gipszkarton dobozolás a.s.:+,3 m Knauf K19 - rtg mm ireboard 3,1 3,0 3,00 IZTONSÁGI LIT 0 JLŰ IZTONSÁGI LIT 01 JLŰ 9,4 11xcm=1cm x3cm=3cm tűzgátló gipszkarton dobozolás a.s.:+,3 m Knauf W - 1 rtg 1,mm + 1 rtg mm tűzgátló gipszkartonból +, T.01 ÜSTMNTS LH ,71 +3,71-0,33-0,09 Rehab 1, 7,,90 3,7 7, 4, 3, 3,0 7,, 3,, 3,0 1 7,4 7 GMRDÓ szekötő híd MGLÉVŐ-MGMRDÓ TÁML,44, Rehab,4 0 strang-gépészet strang-erős és gyengeáram 90,77 m (71,1) m 1,,3 1, 1,,93, 3,09,93 3,1 3,39 4,9 m 7,9 m h.,9 viszonyítási sík: +, m 0 h.,9 viszonyítási sík: +, m h. 1,,,90 H-17 9,07 4,4 3 1, 4 1,9 43 1, 1, 4, 1, 1,39 7, ,7 m 39,31 m 1, m 313 H-1 h. 1, 3,74 1,1 4,74,1, 1 4,11 13, 1,17 4,7, 3, 4,00 3, 3, 3,37 4, 4,1, 3,0 3, 3,4 3,4 3,4 3,0 3, bm.1,90 m 37,74 m (71,1) m 3,7 3,, 3, 3,7 Rehab É H-1* H-1,7,7,,0, 7,71,7 33 9,1, , létesítmény adatai: Deák Jenő Kórház - Rehabilitációs épület megbízó adatai Deák Jenő Kórház, Tapolca dy u tervrajz adatai Rajz megnevezés: Lépték: Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép - Dunántúli Régióban (KDOP-..1./-11 kódszámú Új Széchenyi Terv Pályázat keretében), Tapolca Deák Jenő Kórház területén az ambuláns kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ellátóhely elhelyezése munkaszám Tapolca, dy u /4. hrsz.-ú telek M 1:0 KIVITLI TRV PDLÁSTÉRI LPRJZ M1:0 rajzszám: Z-3-13/09 ÉK-04 Tervfajta: Kivitlei terv PDLÓSZINT : kelt.: 13. június hó Tervezők Szakág jogosultság tervező szervezet aláírás építész vezető tervező zigány István É1--00 ZL RT Kft. épületgépész tervező: Németh Imre G-1/-04 ISOPLN 9 t. tartószerkezeti tervező uzogány erenc T-T--09 ZL RT Kft. villamos erősáramú tervező Veit ttila V-T--0 Profi-. Vill Kft. villamos gyengeáramú tervező arkas rvin V-T/-031 Star eam Kft. közmű tervező Kovács saba VZ, TV-T 07-1 Hydro Régia Kft. út-parkolótervező Kormosné ónus Gyöngyi KÉ -0 Profi-opy'99 Kft. felvonótervező zeglédy Péter G--T rehabilitációs szakmérnök Rózsa rzsébet 1933/04 Stílus 0 t. orvos technológia Tordai erenc G-T Mediplan Kft. geodézia Padányi Zoltán Ibzol 94 t. belsőépítész László Ildikó É rch Indeco Stúdió Kft. tervező munkatársak: öcskeyné Koleszér Kinga, zigány Kató, ziráki Georgina, Hanke Zsófia, Markovics Judit, Pál nnamária, erta alázs É--0, Vass László É--0 építész tervező : ZL RT ÉPÍTÉSZ IROD KT 900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út tel: 9/9-03 fax: 9/ web: z a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. This plan is an intellectual product, which is protected by copyrightsaccording to the concerning international and local laws.the plan may only be used for the purpose determined in the contract, for the purpose of realization of the project it is valid with the planner's original signature, it is not allowed to reproduce it whitout the written permission of the planner. megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

E_00. HRSZ: 270 telekingatlan területe: 1795m 2 Beépített alapterület: 308,21m 2 (meglévő épületekkel )

E_00. HRSZ: 270 telekingatlan területe: 1795m 2 Beépített alapterület: 308,21m 2 (meglévő épületekkel ) archi.doc építésziroda kft tervezéssel érintett épület 900 Sopron, Mikoviny u. ÉPÍTÉSZEZŐ É 08-0/08 0 / /3 9 / / / statikus vezető tervezőt-t/08-00 gépész tervező G-08-09 villamos tervező V-T EN-T08-09

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

a jövőről gondoskodik

a jövőről gondoskodik Aki az egészségre épít, a jövőről gondoskodik Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban KMOP 4.3.2 2008 0003 Érdi Emelt Szintű Kistérségi kialakítása 2009. október 30.

Részletesebben

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45 ,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0 +,,0 +,0 VESZPRÉM, UDPEST U.. HRSZ: 00/ Építészeti adatok: Övezeti előírás: Lk-o kisvárosis lakó övezet, oldalhatáros beépítés. maximálisan o,oo% építhető be - legnagyobb építménymagasság:,o

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: Szakasz projektvezető:

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: Szakasz projektvezető: M4 Megrendelő: M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (oh.) közötti szakasz és csatlakozó építmények ajánlati dokumentáció korszerűségi felülvizsgálat +00-32 + 030. kmsz Tervező: Konzorcium vezető: Generál

Részletesebben

KELETTERV. BAKÓ ISTVÁN Ügyvezető, vezető tervező, építészmérnök. CSORDÁS SZILVESZTER Orvostechnológus tervező, klinikai mérnök

KELETTERV. BAKÓ ISTVÁN Ügyvezető, vezető tervező, építészmérnök. CSORDÁS SZILVESZTER Orvostechnológus tervező, klinikai mérnök XXI. MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI NAPOK DEBRECEN 204 QUO V ADI S? Cím: 4025 Dbrcn, Arany János u. 56. Tl.: +6 (52) 52-650 E-mail: mdmixcntr@mdmixcntr.hu WEB: www.mdmixcntr.com KELETTERV KELETTERV KELETMAGYARORSZÁGI

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság utca 3. szám alatti és 1910 hrsz-ú ingatlanon iskolaközpont kialakítása tervezési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biai alapellátás decentrum

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: TURA Terv Kft. tervszám: Soos Dániel

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: TURA Terv Kft. tervszám: Soos Dániel M4 Megrendelő: M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (oh.) közötti szakasz és csatlakozó építmények ajánlati dokumentáció korszerűségi felülvizsgálat 5+500-32 + 030.85 kmsz Tervező: Konzorcium vezető:

Részletesebben

49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására

49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására 49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Kórház fenntartója, az Egészségügyi

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYE ÉS A BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TELEPHELYE MÓDOSÍTOTT VÁZLATTERVI DOKUMENTÁCIÓJA

RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYE ÉS A BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TELEPHELYE MÓDOSÍTOTT VÁZLATTERVI DOKUMENTÁCIÓJA TSPC Mérnökiroda Kft. RITSMNN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTLÁNOS ISKOL SZÉKHELYE ÉS BITORBÁGYI ÁLTLÁNOS ISKOL TELEPHELYE MÓDOSÍTOTT VÁZLTTERVI DOKUMENTÁCIÓJ Megrendelő: Cím: 0 Biatorbágy, Baross Gábor u./a.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Irodaház II. 34,04 4,97 14,00 15,07 +7,00 PORTÁL +22,20 +-0,00 41,13. dk dk

Irodaház II. 34,04 4,97 14,00 15,07 +7,00 PORTÁL +22,20 +-0,00 41,13. dk dk ,0,,,0 HELYSZÍNRAJZ :00 EB Csap utca / / Dósa nádor tér szob. áh II. Irodaház Közgazdasági Szakközépisk. ll. lv. lll. KAPU,,00 0,0,,0 meglévő lift R,0 +,0 +,00 Zamenhoff utca meglévő térelzáró betonelem

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Budapest, III. ker. Vályog u. 11. ÉRTÉKESÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Budapest, III. ker. Vályog u. 11. ÉRTÉKESÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, III. ker. Vályog u. 11. ÉRTÉKESÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Látványkép 1 M= Látványkép 2 M= Látványkép 3 M= FŐBB BEÉPÍTÉSI PRMÉTEREK ÖSSZEFOGLLÁS 893 m2 Telek területe: Övezet Beépítési mód: telek

Részletesebben

Helyszínrajz m=1:500

Helyszínrajz m=1:500 Helyszínrajz m=1:500 Jellemzõ adatok: Építménymagasság számítás: HFdny+HFék+HFény +HFdk / K = Hépítmény 117,30m 2 +,29m 2 +,29m 2 +19,40M 2 / 57,80 fm = 6,84m 38540 38541 Övezeti besorolás: L-2/-VIII-1

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK EXPO CENER PÉCS ECHNIKAI ADOSÁGOK A létesítmény közel 10.000 m2 fedett és 20.000 m2 nyitott alapterülettel rendelkezik. Minden helyiségünk légkondicionált, padlófőtéssel, korszerő légtechnikai berendezéssel

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Előterjesztés. a Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. a Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szily- kastély északi szárnyában

Részletesebben

RóF IDŐSEK OTTHONA. 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61. Vázlatterv ÉPÍTÉSZ KFT. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u.

RóF IDŐSEK OTTHONA. 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61. Vázlatterv ÉPÍTÉSZ KFT. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. Létesítmény megnevezése: IDŐSEK OTTHONA Létesítmény helye: 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61 Tervfajta: Dátum: RóF 2014. április ÉPÍTÉSZ KFT.

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Construma 2010. 04.15.

Construma 2010. 04.15. TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE Construma 2010. 04.15. Van megoldás az elavult, helytelen kialakítású, rossz tűzvédelmi adottságú épületek biztonságának növelésére. Napjainkban a zöldmezős

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ ÉPÍTÉSZ DOKUMENTÁCIÓ szakág rajz terv lépték lap építész B-xx bontási tervek építész B-01 pince alaprajz 1:100 A3 építész

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Az akadálymentesítésre vonatkozó nyilatkozatok közül csak azt kell kitölteni, amely a projektjére releváns. A kitöltés a pályázathoz csatolt építési

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

UPC. szines nyirott sövenyek. 3032 hrsz. üveglap. 211.25 mbf. gyep. 160/100/160 belméretû akna fedráccsal. felülvilágítók d300 horganyzott acél csõ

UPC. szines nyirott sövenyek. 3032 hrsz. üveglap. 211.25 mbf. gyep. 160/100/160 belméretû akna fedráccsal. felülvilágítók d300 horganyzott acél csõ JLMGYRÁZT: URKOLTOK: 89/ IV LKÓHÁZ 4 parkolók közt, fák alatt alacsony cserjék 04.P 0.P 87 0.P IV 0 LKÓHÁZ + ÜZLTK beton térkõ út Mátyás király utca beton térkõ út 7 LKÓHÁZ 00.P 86 99.P 98.P 4 LKÓHÁZ 97.P

Részletesebben

Tűzvédelmi konferencia

Tűzvédelmi konferencia "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" Tűzvédelmi konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" a bajai, Szent Rókus Kórház

Részletesebben

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Kisméretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... V R E T A T N MI A mintatervet Bártfai Szabó Gábor építész tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/222-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./dr. Sánta E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Csongrád Megyei Kormányhivatallal

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Kecskeméti Kórház Létesítése és Használatbavétele 2008-2014. Tűzvédelmi szempontok

Kecskeméti Kórház Létesítése és Használatbavétele 2008-2014. Tűzvédelmi szempontok Kecskeméti Kórház Létesítése és Használatbavétele 2008-2014 Tűzvédelmi szempontok -10 hektáros terület, melyet 1980-ban vettek használatba. - az első emeleten minden épület össze van kötve zárt folyosókkal

Részletesebben

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/ A Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 50 ágyon, két részlegen fogadja a betegeket, mely a MISEK infrastruktúráját tekintve a Semmelweis Kórházrészben helyezkedik el. Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi

Részletesebben

KÉNYSZERPÁLYA- ERŐFORRÁS TEREMTÉS

KÉNYSZERPÁLYA- ERŐFORRÁS TEREMTÉS KÉNYSZERPÁLYA- ERŐFORRÁS TEREMTÉS Létesítménygazdálkodás az egészségügyben Budapest, 2015. június 3. Előadó: Dr. Szabó Géza ERŐFORRÁS TEREMTÉS LEHETŐSÉGEI Szervezeten belül: saját források hatékonyabb

Részletesebben

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást?

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dózsa Csaba Miskolci Egyetem DEMIN XI 2011. Június 3. 2 Az előadás felépítése A struktúraváltás: - definíciója

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái TMMK készítés felmérés, készítés, problémái VII. TMKE Konferencia, 2016. április 21-22. Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök A TMMK tartalmazza: a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: aa) az

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 Építészeti műleírás A Tisztviselőtelepi Egyesületet a XIX század végén alapították, és konkrét feltételeket szabtak, amelyek alapján két nagyobb ütemben

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Önkormányzati Ingatlanigényekről és funkciókról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Önkormányzati Ingatlanigényekről és funkciókról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati Ingatlanigényekről

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

az értékek fogságában, avagy a szép tokos ajtó átka

az értékek fogságában, avagy a szép tokos ajtó átka Tiszta őrültekháza... avagy az értékek fogságában, avagy a szép tokos ajtó átka Cseszkó Géza egészségügyi szakmenedzser Msc05 MOTTÓ ÜZENET AZT AMIRE VÁGYUNK, NEM ENGEDHETJÜK MEG MAGUNKNAK. AZ KELL AMIRE

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Újhegyi sétány 16. szám alatt található szolgáltatóház átalakítására vonatkozó tervek módosításáról

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Semmelweis Egyetem Korányi projekt nevű beruházásának generálkivitelezése vállalkozási szerződés keretében II. - A szerződés 2. módosításáról szóló hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

DIPLOMATERV PORTFÓLIÓ

DIPLOMATERV PORTFÓLIÓ IPLOMTRV PORTFÓLIÓ HRMŰVÉSZTI KÖZPONT 武 道 センター JÓZSF UT -. / VÍG UT -. (HRSZ.: ZLNI ZSOLT / NWLM Urbanista Építészmérnök MSc. () NÉMTH LÁSZLÓ ÁLTLÁNOS ISKOL NÉMTH LÁSZLÓ ÁLTLÁNOS ISKOL TTŐKRT TTŐKRT OJO

Részletesebben

Rehabilitáció családorvosok továbbképzése

Rehabilitáció családorvosok továbbképzése ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA TANSZÉK Rehabilitáció családorvosok továbbképzése dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Debrecen, 2007. nov.8. Az orvosi rehabilitáció helyzete 2006 Kitárulkozó perspektíva

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

Tetőtérbeépítés Építési engedélyezési terv Budapest,VIII. kerület, Rákóczi út 59. (hrsz:34628)

Tetőtérbeépítés Építési engedélyezési terv Budapest,VIII. kerület, Rákóczi út 59. (hrsz:34628) Tetőtérbeépítés Építési engedélyezési terv Budapest,VIII. kerület, Rákóczi út 59. (hrsz:34628) Építtető: Janos Stefan Daradic Építész: Ráth András 3T NATURA CASA Kft 1141 Bp Zsigárd utca 3. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TIOP 3.4.2-08/1-2008-0113 "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg." TIOP-3.4.2-08/1-2008-0113 "A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HELYSZÍNRAJZ 1 : 5 o o

HELYSZÍNRAJZ 1 : 5 o o 17,73 4,57 5,00 11,35 1,43 4,50 22,28 ELYSZÍNRJZ 1 : 5 o o M ű s z a k i a d a t o k : 6 943 Építési helyszín: elyrajzi szám: Építési telek területe: eépíthető alapterület: eépített br. alapterület: eépítettségi

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa J A VA S L A T az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi tagként való részvételére az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben a központi sterilizáló eszközei és műszerkövető

Részletesebben

TERVEZÉSI TERÜLET. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése. Tervező: TOTAL-BAU KFT.

TERVEZÉSI TERÜLET. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése. Tervező: TOTAL-BAU KFT. TERVEZÉSI TERÜLET 167.35 JELENLEGI - KIALAKULT ÁLLAPOT m 1:500 57 54 É 2428/2 2686/2 GÁZ 2687/1 2427 55 2687/2 2785 47 49 2428/1 51 53 MEGLÉVŐ 5 CSOPORTSZOBÁS ÓVODA óvoda 2686/1 2687/3 MEGLÉVŐ SPORTPÁLYA

Részletesebben

Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör 004 MS WC. greslap. 5,26 m 2 3,00 70 12 2,00 3,00 2,50 2,10. greslap.

Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör 004 MS WC. greslap. 5,26 m 2 3,00 70 12 2,00 3,00 2,50 2,10. greslap. ,0 0,0 0,0,0,00,00 0,00,0,,,6,0, db I kiváltó acél gerenda rabichálós vakolattal, as.:,m Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör Tervezett vészjelző Tervezett normál WC, MS. kiegészítő ülőkével

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

8407 Beépített br. alapterület Beépítettség 2,00 11,00 24,00 6,00 2,00 1,001,00 1,00. gázcsap villanyóra 2,00. vízakna 1,00 2,00 5,00. szv.

8407 Beépített br. alapterület Beépítettség 2,00 11,00 24,00 6,00 2,00 1,001,00 1,00. gázcsap villanyóra 2,00. vízakna 1,00 2,00 5,00. szv. 8416 Juhász Gy. utca 8410 8411 A L A P A D A T O K : 8413 Telek területe 820,00 m 2 8407 Beépített br. alapterület Beépítettség 225,52 m 2 27,50 % 8409 3,00 6,50 20,00 8,50 8412 2,00 /+5, Földszinti padlóvonal

Részletesebben

ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN

ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) élt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati lehetőséggel, és olyan egészségügyi fejlesztésbe kezdett, amely

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Terület 6 1,00 1, ,40 5,60 6. oldalkert vonala , ,20 1, , ,09. gyalogos rámpa. 1,349 %-os LÉPCSŐHÁZ.

Terület 6 1,00 1, ,40 5,60 6. oldalkert vonala , ,20 1, , ,09. gyalogos rámpa. 1,349 %-os LÉPCSŐHÁZ. 1,95 őszivattyú Kültéri 1. lakás őszivattyú Kültéri. lakás, őszivattyú Kültéri 3. lakás 1, 1,0,55 pm 97 7 x 1, 30 1, 1,55 4,0 5 1,0 1,0 5 1,30 0 1,349 %-os gyalogos rámpa E.0 1, +,3 5 i belső helyiséglista

Részletesebben