Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XIII. évf szám janár-február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XIII. évf. 1-2. szám 2014. janár-február"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XIII. évf szám janár-február

2

3 Tartalom Aktuális Tudósítás a XXIII. GYOK-ról II. rész Gyógyszertár-működtetés Konferencia Az Európa Tanács jelentése a megszorítások következményeiről Gyógyuló egészségügy Nyílt levél SKG Furcsa számok egy friss elemzésből Szenvedély(beteg)től mentes ország OECD Health at a Glance 2013 I. rész Adótörvény módosítások Hírek Az OEP szerint gyógyul a gyógyszerpiac Az egészségügy lehet az egyik legnagyobb munkahelyteremtő ágazat Európában Az Öngyógyításra vonatkozó Barométer főbb eredményei Küszöbön az e-egészségügy Jegyzet Requiem egy miniszteri biztosért Ügyelet Felhívás Évfolyam találkozó Patikatörténelem Írja meg gyógyszertára történetét A kozmetikus tanácsolja Nőnek lenni Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám 1

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Tudósítás a XXIII. GYOK-ról II. rész A Kongresszus második napján délelőtt alapvetően két gondolatkörben folyt a munka. A ıtúlélési program jegyében összeállított gondolatsor első részében a gyógyszertárat működtető vállalkozások jogi-, adó-, informatikai és pénzügyi környezetével kapcsolatos operatív szakértői előadásokat hallgattak az érdeklődők, amelyeket fórum követett (erről későbbiekben, lapunk más helyén adunk tájékoztatást). A második rész tágabb optikával vizsgálta az egészségügy és a gyógyszerellátás területén a szakmai és a gazdasági egyensúly prioritásainak tet ten érhető változásait. Dr. Dózsa Csaba a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara docense, a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság alelnöke a gazdasági válság szorításában működő egészségügyi rendszerekről tartott környezetelemzést az érdeklődő hallga tóság számára. A gazdasági válságot követő stratégiák jellemzője általában a túlélés, a fenntar - tás, a kockázatmegosztás, a hozzáférések szabályozása és a belső hatékonysági rendszerek feltárása. Az Európai Unió országainak a fenntarthatóság és a túlélés érdekében kialakított koncepcionális keretrendszere tipikus intézkedéseit bemutatva, vázolta a lehetséges alternatívákat. Ennek során a forrásokat biztosító intézkedések közül a járulékok és adók mértékének növelése, a kockázatmegosztás (co-payment, önrész, ápolási díj bevezetése vagy összegének emelése) és a kiegészítő magánforrások bevonása lehetőségit vizsgálta elsőként gondolatvezetésében. Másfelől a reálértékű és GDP arányos közkiadások csökkentésének módszerei, így a finanszírozási díjtételek-, a szektorban lévő bérek- és az ellátási volumen csökkentése, a biztosítási csomagok szűkítése, a hozzáférés korlátozása is terítékre kerültek. Mindezeknek a lehetőségeknek az adott ország ellátó rendszerére való különböző súlyú és prioritású alkalmazása kell, hogy megalapozza az egészségpolitikai stratégiákat és az annak megfelelő strukturális reformlépéseket. Ebben szerepet kap a társadalombiztosítási és egészségügyi igazgatási rendszerek koncentrációja, a kórházi kapacitások szűkítése, a járóbeteg-szakellátás és otthonápolás bővítése, valamint a prevenciós tevékenységre fordított jóval nagyobb figyelem. Ezzel összefüggésben a stratégia hiányára és a tűzoltás sajátos következményeire, veszélyeire hívta fel a figyelmet az előadó. A terápiás lehetőségek folyamatos bővülésével egyidejűleg nyílik az olló a szakmailag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető ellátások finanszírozása terén. Szoros, tartós és nehezen oldódik a gazdasági prés, ami nyomja össze az egészségügyi kiadásokat, ez ráirányítja a figyelmet a magán és közkiadások arányainak változásaira. A hazai helyzetet tovább árnyalja, hogy a visszafogott egészségpénztári megtakarítások mellett, kiegészítő egészségbiztosítások hiányában a magánkiadások jelentős része (26%) zsebből fizetve (Out of Pocket) kerül a rendszerbe. A hazai helyzetre térve Dózsa tanár úr ismertette az E- alap költségvetésének átalakulását, amelynek során a munkáltatói járulék gyakorlatilag lenullázódott. Jelenleg Magyarországon alapvetően adóalapú finanszírozás van kialakulóban. Óriási az adóátengedés, megszűnőben van a biztosítási jelleg. Új egészségügyi rendszer, eredményekhez kötött támogatási formák kialakítása várható, amelyben többek között a gyógyító megelőző és gyógyszerkiadások tendenciái kiszorítják egymást, miközben 2 Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális a kormányzati trend a gyógyszerkiadások csökkentésére fókuszál. Ebben a helyzetben a gyógyszerészek számára is kitörési pont a szolgáltatás-orientáció, az ügyfélszemlélet erősítése. Alárendelt, kiszolgáltatott beteg helyett egyénre szabott terápiákra, ügyfél központú információ-szolgáltatásra érdemes koncentrálni. Fenntartható pályát kell keresnünk az egészségügy finanszírozásában. Ehhez nélkülözhetetlen alapok a komplex szolgáltatásfejlesztések, az egészségfejlesztési és életmódprogramok. Ezzel egyidejűleg népegészségügyi fókusszal fejleszteni kell az integrált alapellátási modellt, valamint jelentős hatékonyságjavítást kell megcélozni a szakellátásban. Ugyanakkor fel kell építeni a krónikus be - tegség-gondozási programokat, a gyógyszerészi gondozást. Kiss Katalin a Szinapszis Kft. kutatásvezetője a gyógyszertárak helyzetéről végzett piackutatás tanulságait osztotta meg a hallgatósággal. Mint az ismeretes, a közelmúltban a Szinapszis az egészségügyi ellátó rendszer több szegmensében végzett elemzéseket, így nagy tapasztalattal rendelkezik a kérdésben. Megállapítása szerint a korábbiaknál örvendetesen nyitottabb hozzáállás volt tapasztalható, amikor a gyógyszerellátás területén a kormány liberalizációt felszámoló koncepciójáról kérdezték a gyógyszerészeket. A megkérdezettek azon túl, hogy 5% elutasítás mellett jó kezdemé nyezésnek tartják a kétlépcsős gyógyszerészi többségi tulajdonra való törekvést, fele-fele arányban megvalósíthatónak, illetve megvalósíthatatlannak tartják azt. A vizsgálatban résztvevők többség az állami szerepvállalás megjelenését jósolja. A 2013 szeptemberében hatályba lépő létszámnorma követelmények hatására vonatkozóan a megkérdezettek közül 63% indokolatlannak tartja bevezetését. 75% biztosan nem, 17% valószínűleg nem tudja tartani, miközben 55% szerint érdemben erősítheti a biztonságos gyógyszerellátást. 40% a kiadások emelkedésével, 24% a nyitvatartási idő csökkentével számol. Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám 3

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A gyógyszertárak aktuális működtetésével összefüggő kritikus pontokat vizsgál - va, figyelemreméltó vélemények kerültek megfogalmazásra. Összességében a jelenlegi gyógyszerellátás gazdasági környezete a megkérdezettek szerint 36%-ban egyáltalán nem, 41%-ban inkább nem, míg 18%- ban inkább igen, és mindössze 1%-ban teljes mértékben támogatja a biztonságos gyógyszerellátást. Az érintettek több mint fele (52%) nyilatkozott úgy, hogy Magyarországon gyógyszerésznek lenni ma nagyon nehéz. elnöksége tagja. A menedzsment tudományban alkalmazott ismeretekre apellálva az intenzív-, az integrációs-, a diverzifikációs- és a védekező stratégiák általános jellemzőinek bemutatásával aktualizálta a gyógyszerügy, mint ágazat termékeinek, szolgáltatásainak, piacainak és kultúrájának megújítását célzó alapstratégiai mozgásteret. Ezzel öszszefüggésben vázolta a rendszerváltás óta eltelt időszakban alapstratégiai szinteken bekövetkezett főbb változásokat. A régmúlt (rendszerváltás előtti időszak) gazdasági környezetétől kezdődően felvillantotta a gyógyszerellátás egyes sarokpontjait különös tekintettel a gyógyszergyárak, a nagykereskedelem és a gyógyszertári hálózat átalakulása vonatkozásaiban. A rövidnek tűnő, de a szektorban mély nyomokat hagyó liberalizációs gazdaságpolitikai irányzatnak gátat szabó gyógyszertár-létesítési moratóriumot követően elemezte a jelenlegi helyzetet, amelyre az egy idejűleg fellépő gazdasági válságintézkedések jelentős nyomást gyakoroltak, és gyakorolnak ma is. Az utóbbi időszakban különböző jogcímen visszacsurgatott forintok, a gyógyszertárat működ - tető személyi jogos gyógyszerészek számára nem kompenzálják az elvonásokat szögezte le az előadó. A logikai sornak megfelelően a gyógyszerellátás területén a szakmai és a gazdasági egyensúly prioritásainak tetten érhető változásait, a magyar gyógyszer - ügy alapstratégiáinak bemutatásával, MÚLT, JELEN, JÖVŐ címmel összegezte Dr. Simon Kis Gábor egyetemi docens, a MOSZ országos Aggodalmait megfogalmazva a jövő kapcsán kitért a létszámnorma, a többségi gyógyszerészi tulajdon megteremtése, az állami szerepvállalás lehetősége, a TB által nem támogatott gyógyszerkörben felvetődő rögzített árak egyes kérdéseire, amelyek kiszámíthatatlan következményeket generálnak a gyógyszertár-működtetés közvetlen gazdasági környezetére, ezzel korlátozva egyben a megkezdett szakmai programok építését. Prezentációjának záró részében Simon Kis tanár úr a védekező jellegű stratégiai elemek igénybevételével operatív javaslatokat fogalmazott meg a biztonságos gyógyszerellátás fenntartása és a szolgáltató gyógyszerészet kialakítása-fejlesztése irányában nélkülözhetetlen lépések megtételére. MOSZinfo 4 Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Gyógyszertár-működtetés Konferencia 2014 Időpont: március 7-9. Helyszín: Hotel Azúr (8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c) Akkreditáció március 7. Innovatív gyógyszerészet (szabadon választható): 14 pont tesztírással március 8. Gyógyszertár-működtetés (szabadon választható): 11 pont 19. alkalommal hívja össze a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a címében foglalt témakörben, évtizedes alaptematikával országos fórumra a gyógyszerészeket. Szakmailag indokolt gazdaságilag megengedhető! Az egészségügyben ma már mindenki ismeri ezt a szlogent. Jóllehet elsősorban a fekvő-, és járóbeteg-ellátás állami ráfordításaival összefüggésben vált évtizedes távlatban ismertté. Érdemes lenne megvizsgálni ugyanezt a kérdést a magánerő - forrással működtetett gyógyszerellátás területén is. Tervezett program Innovatív gyógyszerészet március 07. (péntek) Prof.Dr. Halmos Gábor Biofarmácia jelentősé ge a farmakoterápiában Dr. Bácskai Ildikó Gyógyszerész szerepe a lá - zas betegek öngyógyításában Dr. Juhász Éva Lázas gyermek farmakoterápi ája Dr. Samu Antal Egyénre szabott farmakoterá - pia jelentősége Hypertonia program Prof. Dr. Kiss István: Az új hypertonia szakmai irányelvek üzenetei a mindennapi gyakorlat számára I. és II. Prof. Dr. Kékes Ede: Hypertonia és metabolikus szindróma I. kockázatértékelés-diabetes mellitus, II. obesitas hyperuricaemia Dr. Samu Antal: A hypertoniás betegek orvosigyógyszerészi gondozása telemedicinális rendszerek segítségével Valóban jó az út, amin haladunk? Valóban elindult a szektor ban a gazdasági stabilizáció? Valóban etikus a gyógyszerészet? Valóban el tudnak végre indulni a korábban tervezett, hivatást fejlesztő és gyógyszerészi szolgáltatást bővítő programjaink? Valóban sikeres, eredményes és hatásos volt a gyógyszerészi többségi tulajdon megszerzését célzó első állomás? Hányan is vettek fel hitelt? Messze van még 2017? Jöjjön el a Gyógyszertár-működtetés 2014 konferenciára! Együtt beszéljük meg. Minden kedves kollegánkat várunk Siófokon márciusban! Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár-működtetés március 08. (szombat) évi adó-, társasági-, és munkajogi környezet On-line NAV kapcsolat Tulajdonosi program Egészségpénztári kapcsolatrendszer ÁNTSZ aktualitások Biztosító és szolgáltató A magyar gyógyszeripar helyzete Gyógyszer-kereskedelmi körkép Fórum március 09. (vasárnap) Magángyógyszerészek Országos Szövetsége beszámoló és tisztújító Közgyűlése A változtatás jogát fenntartjuk! Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám 5

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Az Európa Tanács jelentése a megszorítások következményeiről A 2008-ban kezdődött pénzügyi válság kezelésére alkalmazott megszorítások olyan politikai realitássá alakultak át, ami az elmúlt hat évtizedben felépített társadalmi szolidaritását és emberi jogi védelemben tett előrelépéseket veszélyezteti az Európa Tanácsban résztvevő tagállamokban olvasható a szervezet emberi jogi biztosának, Nils Muiznieks jelentésé - ben, amelyet decemberben hoztak nyilvánosságra. Ebben Magyarország megemlítése sem marad el írja a napi.hu. A válságra adott kormányzati intézkedések eredeti célja az lett volna, hogy az eddig nem látott monetáris és fiskális intézkedések sorozatával úgy élénkítsék a gazdaságot elkerülve egy súlyos globális depressziót, hogy közben a szociális védelmet is garantálják. A jelentés azonban arra mutat rá, hogy 2010-től több kormány a megszorító intézkedésekre mint sürgős intézkedésekre tekintett, gyakran megkerülve a társadalmi részvétel csatornáit, valamint az elfogadott demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerét. Sőt, az európai és a gazdasági kormányzás nemzetközi szervezetei is központi szerepet adtak a megszorítások kikényszerítésének. A kiadáscsökkentések többsége amelyek főleg a közkiadások csökkentését, regresszív adóemeléseket, a munkavállalók védelmének megnyírbálását és a nyugdíjreformok visszafogását jelentette csak súlyosbította a gazdasági válság egyik komoly velejárója, a rekordszintű munkanélküliség következményeit. Ez pedig az emberi jogok széles spektrumát is érintette, a tisztességes munkához való jogtól kezdve a megfelelő életszínvonal és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát, a szólásszabadságot és szabad véleménynyilvánítás jogát, valamint az átláthatóságot és elszámoltathatóságot is. A megszorítások végrehajtásakor több európai kormány megfeledkezett az emberi jogi kötelezettségeiről, különösen a legsérülékenyebb réteg szociális és gazdasági jogait illetően, hogy biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és az egyenlő bánásmódhoz való jogot derül ki Nils Muiznieks, az Európa Tanács emberi jogok biztosa jelentésé - ből, ami azt is hozzáteszi: a szegénység beleértve a gyermekek nélkülözését egyre súlyosabb, és ennek vélhetően hosszú távú hatása lesz. Az emberi jogok árán nem A biztos a jelentésben felhívja a figyelmet: mint ahogy az a nemzetközi emberi jogi törvényekben ez megfogalmazott, a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok még a gazdasági válságok idején sem áldozhatóak fel, sőt, ezek szükséges részei a fenntartható és befogadó fellendülésnek. Az Európa-szerte látott megszorítóintézkedések azonban az emberi jogok fő területeit ássák alá. A jelentés rámutat, az állami szociális kiadások voltak a fő célpontjai a költségcsökkentéseknek több európai országban. Ezek vagy bértömegcsökkentésen, vagy bérbefagyasztáson keresztül történtek meg különösen az oktatásban, egészségügyben és a közszféra más ágazataiban, illetve a szociális védőhálók racionalizálásában, az üzemanyagokra, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre adott támogatások csökkentésében vagy teljes megszüntetésében, számos szociális ellátáshoz való hozzáférés szigorításában, valamint az oktatási és egészségügyi rendszerek költségvetésének viszszavágásában nyilvánultak meg. Újabb csoportok a hajléktalanok között Ezek az úgynevezett programországokra (amelyek pénzügyi mentőövre szorultak) különösen igazak: 2007 óta a vizsgált 21 országból 15-ben növekedett a hajléktalanság, amelynek fő katalizátora Görögországban, Írországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban a válság volt. A jelentés szerint a hajléktalanok körében újabb csoportok jelentek meg, amelyek között a nőket, bevándorlókat, fiatalokat, és családokat említi a dokumentum. A jelentés nehezményezi, hogy sok kormány gyorsan hajtotta végre a megszorításokat, és a pénzügyi, gazdasági vészhelyzetre hivatkozva megkerülte az előzetes egyeztetés tradicionális csatornáit és a társadalmi párbeszédeket. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa által készített jelentés szerint a súlyos megszorító intézkedések és az érintettekkel gyakran elmulasztott konzultáció provokálta ki a széleskörű tüntetéseket Spanyolországban, Portugáliában és Görögörszágban, amelyekkel szemben keményen felléptek a hatóságok. Ezek azonban megrengethetik a demokratikus rendszerekbe vetett hitet is figyelmeztet a jelentés. Magyarország és az igazságszolgáltatás Magyarország név szerint említve a dokumentumban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogának veszélyeztetése kapcsán jelenik meg. Ez a jog a biztos szerint Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Észtország, Litvá - nia és Lettország mellett Magyarországon 2008 és 2010 között az igazságszolgáltatási rendszer hozzáférhetőségének és kapacitásának gyengítése terén jelentkezett az igazságszolgáltatási rendszer költségvetését az általános költségvetési szigorításokkal együtt kurtították meg. Emellett néhány 6 Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális országban emelkedtek az eljárási illetékek is. Itt a dokumentum Észtországot emeli ki, ahol az eljárási díjak polgári és bizonyos közigazgatási jogi eljárások esetében 2-5-szörösére ugrottak 2009-ben. Németországban, Írországban és az Egyesült Királyságban viszont ben a jogsegélyben történt jelentős szigorítás, sokkal szűkebb körű ügyre korlátozva ezek igénybevételét. Csorbult az élelemhez és ivóvízhez való hozzáférés joga is Az élelemhez való hozzáférés joga is sérült, amikor a kormányzatok által bevezetett megszorítások során a döntéshozók úgy korlátozták a támogatásokat, hogy nem biztosították az alapvető élelmiszerek minimum mértékéhez való hozzáférést. Többeknek a megszorítások eredményeként az ivóvízhez való hozzáférés jogának korlátozásával is szembesülnie kellett. Utóbbira példaként azt említi, hogy Írországban a trojka néven emlegetett EU/ECB/IMF által adott pénzügyi segítség egyik feltételeként helyi vízhasználati díjat vezettek be. Az oktatáshoz való hozzáférés joga is sok helyen sérült, főleg az oktatás költségvetési keretének megnyírbálása miatt. A jelentés megemlíti, hogy a trojka a pénzügyi mentőöv feltételeként szabta például Görögországnak, hogy az egészség - ügyre fordított költségvetési keret nem haladhatja meg a GDP 6 százalékát, amelynek hosszú távon kihathat a társadalom egészségügyi állapotára. Lettországban pedig az egészségügyben végrehajtott költségcsökkentések a rendszer rendelkezésre állása lehetőségét, illetve az ahhoz való hozzáférést ásták alá. Az Európa Tanács szerint a megszorításokat a médiaszabadság is megszenvedte: mind a magán, mind az állami médiában elbocsátások voltak,visszavágták a fizetéseket és külső tudósítói bázisokat szüntettek meg itt különösen a görög állami média, az ERT bezárását emeli ki a jelentés. Ez ugyanis nemcsak a média sokszínűségét csökkenti, de a demokrácia egyik alappillérének működését is veszélyezteti azzal, hogy korlátozza a média szükséges tájékoztató szerepének ellá - tását és őrzőkutya szerepük betöltését, megkurtítva ezzel a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jogot. Ajánlások Az emberi jogi biztos úgy látja, hogy szükséges az európai szociális modell emberi méltóságra, a nemzedékek közötti szolidaritásra és a mindenki számára biztosított igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre alapozott megerősítése. A biztos az Európa Tanács tagállamai számára ennek érdekében 12 pontban fogalmazta meg ajánlásait: Biztosítsák a szociális védelmet minden szinten a kormányoknak fenn kell tartaniuk a társadalombiztosítási garanciákat az alapvető jövedelemhez és egészségügyi ellátáshoz, az alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés biztosításának érdekében. Garantálják a tisztességes munkához való jogot. Az emberi jogok figyelembevételével szabályozzák a pénz - ügyi szektort. (Átlátható szabályozásokat kell bevezetni az olyan elszámoltathatósági mechanizmusok biztosítása érdekében, amelyek a káros gyakorlatokat büntetik és lehetővé teszik az elkövetők bíróság előtti felelősségre vonását. A jelentés ennek kapcsán megjegyzi: létfontosságú közpénzeket nem lenne szabad rövid távú, felelőtlen gyakorlatokat folytató pénzügyi intézmények megmentésére használni.) A kormányok az európai és nemzetközi szervezetek pénzügyi mentőprogramjának keretében meghozott döntéseiket az emberi jogok szem előtt tartásával hajtsák végre. Vonják be és támogassák az aktív civil társadalmat. A kormányoknak tiszteletben kell tartaniuk a civil szervezetek kritikus szerepét a megszorításokkal kapcsolatban, illetve a véleménynyilvánítási, gyülekezési és egyesülési jogok tekintetében. Biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést mindenki számára. Azok a tagállamok, amelyek még nem tették, ratifikálják az európai és nemzetköz emberi jogi eszközöket a gazdasági és szociális jogok terén. Az államigazgatás minden szintjén, a mindennapi munkába integrálni kellene az emberi jogokon alapuló megközelítést. A tagállamoknak meg kellene erősíteniük a nemzeti emberi jogi struktúrákat a gazdasági válságra adott válaszok keretében ez főleg az ombudsmanok, nemzeti emberi jogi biztosok és esélyegyenlőségi szervek megerősítését és hatékonyabbá tételét jelenti. Az Európa Tanács (ET) (Council of Europe CE) az Európai Uniótól független nemzetközi szervezet (szemben az Európai Tanáccsal, ami az Európai Unió állam- és kormányfőinek, valamint a Bizottság elnökének döntéshozói testülete), amelyet 10 nyugat-európai ország (Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, rország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország és Svédország) hozott létre május 5-én Londonban. Az Európa Tanács (székhelye Strasbourg, Franciaország) a tagállamai közötti politikai, szociális, jogi és kulturális együttműködés megszilárdítására és az emberi értékek védelmére törekszik Európában. Intézményesítsék az átláthatóságot, a társadalmi részvételt és az elszámoltathatóságot a gazdaságpolitikai ciklusokon átívelően. Végezzék el a szociális és gazdaságpolitikai intézkedések emberi jogokra és egyenlőségre gyakorolt hatásainak rendszerszintű hatásvizsgálatát. Támogassák egyenlőséget, a diszkrimináció és rasszizmus ellen pedig lépjenek fel. MOSZinfo Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám 7

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Gyógyuló egészségügy A kórházak, a patikapiac és átfogóan a magyar egészségügy helyzetével foglalkozott a Nézőpont Intézet Gazdaságkutató Műhelye decemberi konferenciája számolt be a Weborvos. A kórházak éves költségvetésének tíz százalékára tehető az intézmények lejárt szállítói állományának nagysága, ami közel hetvenmilliárd forint, s ennek csupán a felét sikerült a konszolidáció során rendezni, fogalmazott a Magyar Kórházszövetség adataira hivatkozva a szervezet elnöke, Velkey György a Nézőpont Intézet által szervezett szakkon - ferencián. Számháború zajlik a források körül, ugyanis a gazdasági tárca szerint nőnek az ágazatra fordított kiadások, ugyanakkor ennél árnyaltabb a kép Velkey szerint. A szakellátásra fordított kiadások valóban nőttek a béremelések miatt, ám a dologi kiadások esetében a 2010-es 223 milliárd forintról 2012-ben 194 milliárdra csökkent a költés, ami százalékos arányban azt jelenti, hogy a korábbi 40 százalékról 31 százalékra esett vissza kasszaszinten. Ezt érzik a mindennapokban a kórházak és a beszállítók az utóbbiak felé ez tar - tozásként jelenik meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy alapvető tévedések mutatkoznak a kórházi tevékenység megítélésében. Ilyen például az, hogy a hotelszolgáltatás általában alacsony nívóját összemossák az ellátás forrásokhoz képest kifejezetten jó színvonalával, vagy az, hogy a magas adósságállományt csakis a rossz gazdálkodással teszik egyenlővé. Súlyosan forráshiányos az egészségügy, szögezte le, éppen ezért a működési források bővítését első helyen említette a szükséges beavatkozási intézkedések között. Hozzátette: nem szabad megállni a béremeléssel, de legalább ilyen fontos, hogy a mozgó béreket is megemeljék, mert előbb-utóbb nem tudnak ügyeletet szervezni az ellátók. Velkey úgy vélte, nem szabad a nagy erőfeszítésekkel életre hívott új rendszert felrúgni, nem helyeselte Imre Lászlóval, a GYEMSZI főigazgató-helyettesével együtt azt, hogy a területi ellátásszervező központokat (TESZK) a kormányhivatalokhoz integrálják ahogy ez az elképzelés már kormányzati előterjesztésben megfogalmazódott. Szintén a rendszer stabilitását tartotta fontosnak Mikola István, az OECD nagykövete, mondván, reméli, marad az irány akár jó, akár nem, ugyanis a legtöbbet a kapkodás árt egy olyan ágazatnak, mint a hagyományosan konzervatív egészségügy. Úgy vélte, az orvosok szerepe felértékelődött, ám ha nem érzi magát biztonságban, nincs társadalmi presztízse a gyógyítónak, és akkor elbizonytalanodik, deffenzívába szorul, s ez számos negatív következménnyel jár. Azt is elmondta, hogy magánforrások bevonása nélkül nem lehet modern egészségügyet működtetni hazánkban, a magánforrás pedig az ő értelmezése szerint véletlenül sem azonos a vizitdíjjal, tette hozzá. Az egészségügy egyelőre nem lesz prioritás, de nemcsak nálunk, hanem a hazánknál gazdagabb országokban sem. A válság következtében ugyanis a pénzeket a kormányok oda irányítják, ahol a leggyorsabban várható növekedés. Ez pedig azzal jár, hogy a szociális területekről elvonnak, és ez egyelőre nem is fog javulni, hiszen nincs vége az egyre komplexebbé váló válságnak. Hazánk jelentős tudástőkével rendelkezik, éppen ezért be kell épülnie a technológiai láncokba, s lefölözni a munka hasznát, nemcsak fizetni másoknak a tudományos megoldásokért. A szívós válságkezelésre esküdött, állította Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, aki szerint párbeszédre alapozott, tudatos egészségügyi paradigmaváltás zajlott le az elmúlt évek során. Víziójában többször hangsúlyozta, hogy a szervezés korszaka jön: a kapacitás, betegút, betegközpontú kultúra, népegészségügyi mozgósítás, a feladatokat követő finanszírozás területén. Szócska Miklós elmondta: a kormányzat nem bízta a piacra a problémák megoldását, és sokat tettek az átláthatóság érdekében. Az államtitkár szerint szívós válságkezelés történt, és most a szervezés korszakának kell jönnie. Felszólalásában egy nagy egészségügyi adatszövetség létrehozását javasolta, ebben álláspontja szerint Magyarország nagyhatalom lehet. A nagy adatbázisok és az azokhoz való hozzáférés mindent meg fog változtatni a következő két évtizedben, akárcsak a mobiltechnológia, a biotechnológia fejlődése vélekedett az államtitkár. Az elvégzett feladatok közül kiemelte a népegészségügyi termékadó bevezetését, amelyet új korszaknak és forrásteremtési paradigmaváltásnak nevezett. Az államtitkár beszélt a nemdohányzók védelme érdekében hozott lépésekről, amelyek nem jártak végzetes hatással az iparra, így például a vendéglátóiparra. Emlékeztetett arra, hogy a 2002-es egészségügyi béremelés növelte az államadósságot, míg a mostani emelés mögött valós források vannak. Elmondta: lefektették egy egységes nemzeti egészségügyi szolgálat alapjait. Álláspontja szerint a szervezés korszakának kell jönnie, és betegközpontú kultúra megteremtésén dolgoznak. MOSZinfo 8 Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám

11 Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám 9

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Nyílt levél Vezérigazgató Ðr számára Tisztelt Vezérigazgató Úr! Igen kellemes meglepetés volt számomra amikor gyógyszerész potentátok előtt kifejtette véleményét: a gyógyszertár vezetőknek (köz)gazdasági képzésre lenne szükségük, hogy megfelelően vezessék gazdasági szempontból is a patikájukat. Uram, köszönöm! Lehet, hogy mégsem felesleges a 14 éve folyó munka?! Áldozatvállaló kollegáimmal együtt járjuk az országot és szombat-vasárnaponként hirdetjük (közgazdasági) igét Gyógyszertári menedzsment fedőnév alatt. Már az első öt évre szóló curriculumnál igyekeztem lefedni a közforgalmú gyógyszertárakat érintő témákat a tágabb környezettől a mindennapos üzemvitelig. Évek GYŁGYSZERT RI MENEDZSMENT Gyógyszerügy Gyógyszerügyi Gazdálkodási Menedzselési Gyógyszertári és környezete rendszerek ismeretek ismeretek üzemvitel 1. Gazdaságpolitika 2. Egészségpolitika 3. Gyógyszerpolitika 4. Jog 5. Etika Gyógyszerügyi stratégia Nemzetközi fejlődési tendenciák Finanszírozási technikák Biztosítási elvek, rendszerek Gyógyszerellátás szervezete Pénzügyi ismeretek Emberi erőforrás Operatív irányítás Adózási ismeretek Kommunikáció Informatika Munkaügyi ismeretek Gyógyszertári marketing OTC értékesítés Gyógyászati Bérügyi ismeretek Reklám és PR segédgédeszköz értékesítés Üzleti terv Minőségbiztosítás Gyógyszertári logisztika Nagy volt az érdeklődés és a részvétel. Törzsgárda alakult ki. Vissza lehetett hivatkozni az előző év(ek)ben elhangzottakra. Gyógyszerész társadalom ráérzett a téma fontosságára. Jó volt oktatni! Feljogosítva éreztem magam újabb ötéves curriculum összeállítására. Évek GYŁGYSZERT RI MENEDZSMENT Gyógyszerügy Gyógyszerügyi Gazdálkodási Menedzselési Gyógyszertári és környezete rendszerek ismeretek ismeretek üzemvitel Konkurencia- elemzés 1. PEST analízis Vevő, beteg, páciens vagy? Számvitel Vezetési stílusok 2. Szervezeti kultúra Menedzsment Költségtan Célok alapján történő vezetés 3. SWOT analízis Döntés, irányítás Adózás motiváció Emberek, teamek, Csoportmunka, 4. Versenykörnyezet Változásmenedzsment Nyereségérdekeltség csapatmunka, casapatépítés Válságmenedzsment 5. Versenystratégiák mint az önállóság Helyes gazdálkodás, Időmenedzsment záloga Marketing- gondolkodás Vevői maga- tartásformák Konfliktusok menedzselése Missziós nyilatkozat 10 Gyógyszertár XIII. évf. 1. szám

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn...................... MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása.............. MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána?.................... Dr. doc. Simon

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulja a magyart a világ........................................ 2 Aktuális Embert próbáló évek............................................ 2 T/1668 történet...............................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 5. szám 2005. május Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25. Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak........ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások............................. Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében......................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 4. szám 2005. április Mindent értve, vagy reménytelenül? összezavarodva Az egészségügy kátyúkkal teli országútján szinte minden évben újra kezdjük életünket.

Részletesebben

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2013/1 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság http://www.eski.hu/hol 2013. január

Részletesebben

Vitán felül HUNGARY HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM

Vitán felül HUNGARY HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM HUNGARY AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM Vitán felül HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? ISSN 14171864 Online 1417 3778 290 Ft 5 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara Közép-Európa

Részletesebben