2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG ÉVI MUNKATERVÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ"

Átírás

1 2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG ÉVI MUNKATERVÉHEZ ONER NEMZETI NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT ELGONDOLÁSA

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A gyakorlat általános céljai A gyakorlat terjedelme A gyakorlat során teljesítendő feladatok A gyakorlat pénzügyi forrásainak biztosítása A GYAKORLAT TÁRGYA, IDŐPONTJA ÉS RÉSZTVEVŐI A gyakorlat tárgya A gyakorlat tervezett időpontja A gyakorlat résztvevői Létesítmény ONER központi szervek ONER ágazati szervek ONER területi és helyi szervek Polgári részvétel Megfigyelők A GYAKORLATOT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG A GYAKORLATHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK A veszélyhelyzeti működés megkezdése A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtása Lakossági tájékoztatás Információcsere, kommunikáció Minőségbiztosítás, a gyakorlat dokumentálása A gyakorlat irányítása A gyakorlat értékelése Legfontosabb események és tevékenységek ÜTEMTERVEK KEB ülések tervezett időpontjai Az albizottsági ülések időpontjai Előzetes dokumentumok elkészítésének ütemterve Felkészülési ütemterv Értékelési ütemterv MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE MELLÉKLET: A RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK MELLÉKLET: A GYAKORLATRA VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK... 14

3 3 1. BEVEZETÉS A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) évi munkatervében döntött egy országos szintű, teljes körű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat évi megrendezéséről, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben (ONER) közreműködő központi, ágazati, területi és helyi szervek részvételével. A gyakorlat előkészítéséért a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatói a felelősek. Az országos gyakorlat előkészítése érdekében a BM OKF és az OAH főigazgatói Központi Előkészítő Bizottság (KEB) megalakítását kezdeményezték az ONER érintett központi, ágazati, területi és helyi szervei által kijelölt szakemberek közreműködésével. A KEB vezetőjét és helyetteseit a BM OKF és az OAH főigazgatói közösen jelölték ki. KEB-vezető: KEB-vezető helyettesei: Dr. Tóth Ferenc tű. ddtbk., BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő. Macsuga Géza, OAH Műszaki Főosztály főosztályvezető, Szarka Zsolt tű. alez., BM OKF Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály főosztályvezető-helyettes. Az országos kiterjedésű gyakorlatot a rendszeresen megtartott szakértői értekezleteken elfogadott szempontok szerint a Központi Előkészítő Bizottságban közreműködő szakemberek készítik elő. Ennek során a KEB felhasználja a 2009-ben tervezett, de végre nem hajtott, hasonló léptékű és célú ONER országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat dokumentumait. A nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok előkészítéséről, végrehajtásáról és értékeléséről szóló OBEIT 5.2. útmutató ajánlásait követve a KEB elsőként a gyakorlat át dolgozta ki. Az útmutatóban ismertetett elvek alapján a tervezett gyakorlat országos kiterjedésű, teljes körű és több fázisú lesz. A gyakorlat hivatkozása: ONER Az ban szereplő rövidítések jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza A gyakorlat általános céljai a) A katasztrófavédelmet és szűkebben az ONER működését érintő jogszabályi változások után az ONER központi, ágazati, területi és helyi szervei működésének begyakorlása - az ONER működését meghatározó jogszabályok megfelelőségének ellenőrzése. b) Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv felülvizsgálata utáni új tervek alkalmazhatóságának ellenőrzése, ezzel kapcsolatban - az egyes szervezetek veszélyhelyzeti tevékenységét szabályozó dokumentumok megfelelőségének, alkalmazhatóságának ellenőrzése. c) A évi országos gyakorlat után megvalósított javító-intézkedések hatásosságának értékelése, ezen belül - a döntés-előkészítési folyamat, a kommunikáció, az információ-áramlás és az együttműködés megfelelőségének ellenőrzése, - az előálló információk teljességének és felhasználásának, valamint az információk fogadására és továbbítására alkalmazott eszközök ellenőrzése. d) A területi óvintézkedések végrehajtásának gyakorlása, ezen belül - az egyes intézkedések végrehajthatóságának ellenőrzése, a végrehajtás során a beavatkozó erők együttműködésének ellenőrzése, - a végrehajtás koordinációjának gyakorlása, az információ-áramlás és a végrehajtásról történő visszacsatolás megfelelőségének ellenőrzése, - az intézkedések végrehajtásához szükséges időigényének felmérése. e) A média-kommunikáció gyakorlása, ezzel kapcsolatban - a lakossági tájékoztatás gyakorlása. f) A védelemigazgatási szintek készenlétének ellenőrzése, ezen belül - a riasztás, működésbe lépés és a műszakváltás gyakorlása,

4 4 - az ONER szervek gyakoroltatása, a jártasság fokozása, - az egyes védelmi igazgatási szinteken a vezetési készség fokozása A gyakorlat terjedelme A gyakorlat terjedelme szerint teljes körű törzsvezetési és részleges végrehajtási gyakorlat. A gyakorlaton részt vesznek az ONER központi, ágazati, területi és helyi szervei, valamint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. baleset-elhárítási szervezete. A végrehajtási fázisban a lakosság is részt vesz. A döntési folyamat teljes vertikumának ellenőrzése érdekében a gyakorlat végrehajtásában közreműködik a KKB. A gyakorlatra meghívót kapnak a közép-kelet-európai térség országainak nukleárisbaleset-elhárítási szakértői. A meghívott külföldi szakemberek tájékoztatása érdekében a gyakorlat egyes dokumentumai angol nyelven is elkészülnek A gyakorlat során teljesítendő feladatok A résztvevő szervezetek előzetes szervezeti elgondolásai alapján, a gyakorlat során az ONER minden szintjén végrehajtják a riasztással, működésbelépéssel, műszakváltással, az információfogadással és továbbítással, az értékeléssel, döntés-előkészítéssel és döntéshozatallal, valamint a lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatokat. A további specifikus feladatok végrehajtására az alábbiak szerint kerül sor: Központi szervek Ágazati szervek Területi és helyi szervek - nemzetközi szakmai tájékoztatás és kapcsolattartás, - óvintézkedési javaslatok kidolgozása, - óvintézkedések végrehajtásának koordinálása, - helyszíni irányító törzs kijelölése, működtetése, - lakosságtájékoztatási feladatok koordinálása és végrehajtása, - különleges jogrend kihirdetésének előkészítése - ÁIK és ÁNBSZ működtetése, - ágazati veszélyhelyzeti rendszabályok életbeléptetése, - mozgólaborok bevonása, - környezeti mintavételezés, monitorozás, - sugárfelderítés és mentesítés, - sürgős óvintézkedések végrehajtása - lakosságtájékoztatási feladatok végrehajtása A gyakorlat pénzügyi forrásainak biztosítása - veszélyhelyzeti feladatok végrehajtása megyei és helyi VB szinten, - sürgős óvintézkedések végrehajtása a lakossági bevonásával, - veszélyhelyzeti rendszabályok alkalmazása, - felderítés, mentesítés, - lakosságtájékoztatási feladatok végrehajtása. A gyakorlat pénzügyi hátterének biztosítását a gyakorlaton résztvevő, a védelmi igazgatásban feladattal rendelkező ONER szervezetek a saját költségvetésükben tervezik. Az előzetes költségbecslés pontosítására a gyakorlat központi forgatókönyvének elkészítése, a végrehajtandó feladatok és a végrehajtásban részt vevő állomány véglegesítése után kerül sor.

5 5 2. A GYAKORLAT TÁRGYA, IDŐPONTJA ÉS RÉSZTVEVŐI 2.1. A gyakorlat tárgya A gyakorlat tárgyát egy feltételezett, a Paksi Atomerőműben bekövetkező baleset nyomán kialakuló nukleáris veszélyhelyzet képezi. Típusa szerint a gyakorlat teljes körű törzsvezetési, részleges végrehajtási, nemzetközi gyakorlat A gyakorlat tervezett időpontja A gyakorlat levezetésére 2013 júniusában kerül sor. A gyakorlat pontos időpontjára a KEB dolgoz ki javaslatot, melyet a Felkészülési, Levezetési és Értékelési Terv (FLÉT) tartalmaz A gyakorlat résztvevői Létesítmény Paksi Atomerőmű ONER központi szervek KKB KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ KKB Lakossági Tájékoztatási Munkacsoport KKB Nukleáris Védekezési Munkabizottság KKB NVM Szakértői Részleg ONER ágazati szervek BM OKF, BVOP, EMMI, HM, KIM, KüM, MTA EK, NAV, NFM, NGM, OAH, OMSZ, OSSKI, ORFK, VM ONER területi és helyi szervek A fővárosi és megyei védelmi bizottságok, kijelölt helyi védelmi bizottságok és munkaszerveik Polgári részvétel Állami tulajdonú, a katasztrófavédelemben érintett, nem igazgatási feladattal rendelkező vállalatok, valamint a kijelölt lakosság Megfigyelők Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a közép-kelet-európai térség egyes országainak meghívott szakértői. Hazai szervek meghívott megfigyelői. 3. A GYAKORLATOT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG A KEB felelős a gyakorlat központi dokumentumainak (az, a FLÉT, valamint az egyéb kapcsolódó magyar és angol nyelvű anyagok) elkészítéséért, a gyakorlat összehangolt előkészítéséért, valamint országos szinten a gyakorló állomány, a gyakorlatot végrehajtását irányító és értékelő

6 6 állomány felkészítésének irányításáért. A gyakorlat egyes részfeladatainak előkészítésére a KEB a következő albizottságokat hozza létre. Albizottság Vezető Tagok Szcenárió OAH BM OKF, EMMI, HM, OMSZ, VM, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna MVB, MVM PA Zrt. Lakosság-tájékoztatás BM OKF KKB LATÁCS, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna MVB LATÁCS Központi/ágazati tevékenység BM OKF BVOP, EMMI, HM, KIM, KKB NVK, KüM, NAV, NFM, NGM, OAH, ORFK, VM Területi tevékenység Tolna MVB BM OKF, HM, ORFK, VM, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád MVB A KEB mellett az ONER valamennyi központi, ágazati és területi szervénél szervezeti előkészítő bizottság alakul (SZEB), melynek az előkészítés összehangolása érdekében minden esetben tagja az adott szervtől a Központi Előkészítő Bizottságba delegált szakember. Az ONER központi szerveinél a SZEB megalakításáért az az intézmény a felelős, amelynek bázisán a központi ONER szerv működik. A SZEB felelős a gyakorlat szervezeti szintű dokumentumainak (a szervezeti, a szervezeti FLÉT, valamint az egyéb kapcsolódó magyar és angol nyelvű anyagok) előállításáért, a gyakorlat összehangolt előkészítéséért, és szervezeti szinten a gyakorló állomány felkészítésének irányításáért. Az adott szervezet Központi Előkészítő Bizottságba delegált tagja rendszeresen beszámol a KEB ülésein a gyakorlat szervezeti szintű előkészítésének helyzetéről, tájékoztatást ad a meghatározott feladatok teljesítéséről. 4. A GYAKORLATHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK 4.1. A veszélyhelyzeti működés megkezdése Az ONER veszélyhelyzeti működésének megkezdése riasztással történik az érvényes ONER és szervezeti riasztási rendeknek megfelelően A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtása A közreműködő szervezetek veszélyhelyzeti feladataikat (helyzetértékelés, döntés-előkészítés, döntéshozatal, óvintézkedések végrehajtása) a jogszabályokban, az érvényes OBEIT és szervezeti BEIT előírásaiban, valamint a belső szabályozásaikban foglaltaknak megfelelően látják el Lakossági tájékoztatás Az ONER gyakorlat megrendezéséről a lakosságot előzetes közlemény tájékoztatja. A gyakorlat helyszínén sajtótájékoztatóra is sor kerül. A gyakorlat befejezéséről a lakosság szintén rövid sajtóközleményből értesül. Az előzetes és a záró sajtóközleményt a Lakosság-tájékoztatás albizottság állítja össze. A lakossági tájékoztatás összehangolását a Lakosság-tájékoztatás albizottság irányítja, a sajtótájékoztató megszervezéséért és végrehajtásáért a helyszínen gyakorló szervezet vezetője felel. Az ONER gyakorlat végrehajtása során a 165/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben önálló lakosságtájékoztatásra kijelölt szervek felkészülnek a közvetlen lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladataik teljesítésére, a feladatok gyakorlásának módját és terjedelmét a saját FLÉTben határozzák meg összhangban a központi FLÉT-tel.

7 4.4. Információcsere, kommunikáció 7 Az információcsere a jogszabályok, az érvényes OBEIT és szervezeti BEIT-ek előírásai, valamint a belső szabályozások szerint rendszeresített eszközökkel és rendben zajlik Minőségbiztosítás, a gyakorlat dokumentálása A gyakorlat központi dokumentációja magába foglalja az t, a Felkészítési, Levezetési és Értékelési Tervet, az előkészítés érdekében kidolgozott, valamint a gyakorlat során keletkező dokumentumokat. A gyakorlat fő dokumentuma a központi FLÉT, amelyet a KEB készít el, és a BM OKF főigazgatója az OAH főigazgatójának egyetértésével terjeszt a KKB elé jóváhagyásra. A gyakorlatra a központi Felkészítési, Levezetési és Értékelési Tervhez kapcsolódóan minden résztvevő szervezet elkészíti a saját szervezeti FLÉT-jét, amelyet a szervezet vezetője hagy jóvá. A szervezeti FLÉT-ek és a központi FLÉT megfelelő összhangjának biztosításáért a szervezet vezetője felelős. A kidolgozott központi dokumentumok alapján szervezeti szinten is elkészülnek a felkészüléshez szükséges további anyagok. Az ONER gyakorlat kitűzött céljainak teljesülése érdekében a gyakorlat FLÉT-je nem nyilvános, azt csak a gyakorlat előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében érintett szervezetek illetékes képviselői ismerhetik meg az adott dokumentumra vonatkozó korlátozó feltételek figyelembevételével. A gyakorlat központi dokumentációjának archiválásáért a BM OKF és az OAH főigazgatói a felelősek. A központi dokumentációt a gyakorlat után 5 évig kell megőrizni A gyakorlat irányítása A gyakorlat végrehajtásának Főirányítója az OAH főigazgatója. A gyakorlat végrehajtásának irányítására, a különböző helyszíneken folyó tevékenységek összehangolására a FLÉT részeként Levezetési Terv készül, és irányító szervezet létesül. A Főirányító felelős a Levezetési Terv összeállításáért, az irányító szervezet létrehozásáért és felkészítéséért A gyakorlat értékelése Az ONER gyakorlat Főellenőre a BM OKF főigazgatója. A gyakorlat értékelésére értékelő szervezet alakul. Minden helyszínen és szervezetnél a résztvevőktől független szakember figyeli meg és értékeli a tevékenységet. Az értékelés három szinten történik: az első szinten, a gyakorlat napjain és helyszínein Gyorsértékelő Jelentés készül, a második szinten elkészülnek a részletes Szervezeti Értékelő Jelentések, melyek alapján, a harmadik szinten elkészül a gyakorlat Összefoglaló Értékelő Jelentése. A Főellenőr felelős a gyakorlat értékelését végző, a gyakorló állományoktól független értékelő szervezet megalakításáért és felkészítéséért, a gyakorlat értékelési szempontjainak előzetes kialakításáért, a gyakorlat előkészítésének figyelemmel kíséréséért, a gyakorlat utáni Gyorsértékelő Jelentés és a részletes Összefoglaló Értékelő Jelentés összeállításáért Legfontosabb események és tevékenységek A gyakorlat főbb eseményeit a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák. Ennek alapján: 1. nap Törzsvezetési gyakorlat Baleset szimulálása a Paksi Atomerőműben. Az ONER szervei riasztás után kezdik meg veszélyhelyzeti működésüket és látják el veszélyhelyzeti feladataikat, ezen belül a döntés-előkészítést, a

8 8 döntések meghozatalát, a döntések végrehajtásának koordinálását, valamint a lakossági és a nemzetközi tájékoztatást. 2. nap Részleges végrehajtási gyakorlat Óvintézkedések végrehajtása a kijelölt településeken lakossági tájékoztatással. Sugárfelderítés, sugármentesítés, tűzvédelmi, mentési feladatok bemutatása. 5. ÜTEMTERVEK 5.1. KEB ülések tervezett időpontjai február, március, április 5.2. Az albizottsági ülések időpontjai Az albizottságok működését a felkért vezetők irányítják a kitűzött határidők figyelembevételével Előzetes dokumentumok elkészítésének ütemterve - Szcenárió és részletes forgatókönyv kidolgozása: január Központi és ágazati szervek tevékenységének megtervezése: március Területi szervek tevékenységének megtervezése: március Központi FLÉT elkészítése: április Ágazati és területi FLÉT-ek elkészítése: május Felkészülési ütemterv - Szervezők felkészítése: folyamatosan. - Résztvevők felkészítése több alkalommal: május 31-ig. - Értékelők és irányítók felkészítése: május 31-ig. - Főpróba: a gyakorlatot két héttel megelőzően Értékelési ütemterv - Gyorsértékelés: a gyakorlat napjain. - Szervezeti értékelések elkészítése: 1 hónappal a gyakorlat után. - Összefoglaló értékelő jelentés elkészítése: 3 hónappal a gyakorlat után.

9 1. MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁIK ÁNBSZ ÁNTSZ ÁVH BEIT BM OKF BVOP EMMI FLÉT HM HVH KIM KEB KKB KKB LATÁCS KKB NVK KKB NVM KMÁ KüM MTA EK MVM PA Zrt. NAV NÉBIH NFM NGM NVH OAH OBEIT OMSZ ONER OSSKI ORFK PVH SÓ SZEB VB VM VMÁ ágazati információs központ ágazati nukleárisbaleset-elhárítási szervezet Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat általános veszélyhelyzet nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Emberi Erőforrás Minisztérium felkészítési, levezetési és értékelési terv Honvédelmi Minisztérium helyi veszélyhelyzet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Központi Előkészítő Bizottság Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság KKB NVK Lakossági Tájékoztatási Csoport KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ KKB NVK Nukleáris Védekezési Munkabizottság készenléti működési állapot Külügyminisztérium MTA Energiatudományi Kutatóközpont MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium nukleáris veszélyhelyzet Országos Atomenergia Hivatal országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv Országos Meteorológiai Szolgálat Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos Rendőr-főkapitányság potenciális veszélyhelyzet sürgős óvintézkedés Szervezeti Előkészítő Bizottság fővárosi, megyei, helyi védelmi bizottság Vidékfejlesztési Minisztérium veszélyhelyzeti működési állapot

10 2. MELLÉKLET: A RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK Szervezet MVM PA Zrt. Gyakorolni tervezett tevékenységek 1. nap 2. nap A feladatok teljes vertikuma a helyreállítás kivételével Felderítő, mentesítő eszközök, kezelőszemélyzet biztosítása Létesítmény Gyakorlat célja Típus Résztvevők ÁVIT szerinti feladatok gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. Központi szervek T 1 és V 2 teljes BESZ állomány KKB Javaslatok jelentésének gyakorlása a Kormány felé. A KKB NVK által kidolgozott javasoltak továbbításának T 2fő gyakorlása a Kormány felé. KKB NVK A lakosságvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálása. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T teljes állomány KKB NVM Döntés-előkészítés gyakorlása a KKB részére. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T teljes állomány KKB NVM SZR Döntés-előkészítés gyakorlása a KKB NVK NVM részére. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T teljes állomány KKB LATÁCS A lakosságtájékoztatás gyakorlása. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V teljes állomány BM OKF - Helyzetelemzés, döntés-előkészítés, operatív irányítás, lakossági tájékoztatás, OSJER feladatok - Nemzetközi együttműködés - Tűzoltási, mentési és lakosságvédelmi feladatok - Riasztás. Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. BV intézmények részére az elrendelt óvintézkedések végrehajtása. Ágazati szervek KKB NVK, KKB NVM, KKB LATÁCS, NBIÉK gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V teljes állomány BVOP Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V a kijelölt intézetek szolgálatban lévő állománya EMMI Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők HM - Riasztás és ágazati kapcsolattartási pontok működtetése, - Szakértők biztosítása a KKB NVK-ba, - Közreműködés óvintézkedések végrehajtásában, - Sugárfelderítés, sugármentesítés Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V kijelölt állomány KIM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők 1 2 T törzsvezetési gyakorlat V területi végrehajtási gyakorlat

11 Szervezet Gyakorolni tervezett tevékenységek 1. nap 2. nap Gyakorlat célja Típus Résztvevők KüM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők NAV Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők Riasztási feladatok, A szükséges erők és eszközök bevonásának tervezése. NFM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők NGM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Energiakorlátozás ütemterv életbeléptetése Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V ÁNBSZ és ÁIK Mérőállomások OAH Teljes körű gyakorlat végrehajtása. NVM SZR működtetése. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T OAH BESZ OMSZ - Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, - Mérések végzése, adatok begyűjtése, ellenőrzése, továbbítása az OSJER-be - SINAC, RODOS terjedési modellek meteorológiai információkkal való ellátása, - Trajektória számítás, időjárási helyzetkép és előrejelzés biztosítása, - Kapcsolattartás az operatív szolgálat és a meteorológiai szakértő között. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V Operatív szolgálat NVK és NVM SZR tagok ORFK OSSKI Riasztási feladatok, Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, Kitelepítés rendőri feladatai, - a lakosság segítése terület elhagyásában, - forgalom irányítása, felügyelete, - befogadó helyek rendjének biztosítása, - közbiztonság fenntartása, - a mentőalakulatok rendőri biztosítása, - sugárszennyezett terület lezárása és őrzés védelem megszervezése. - riasztás, - ÁIK működtetés, - OKSER IK működtetés, - ERMAH riasztás, mérések. Az ügyeleti rendszer, az Országos Törzs (bevont megyei csapaterő törzsek) feladat végrehajtási képességének komplex vizsgálata. T és V kijelölt állomány Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V kijelölt állomány

12 VM Szervezet Bács-Kiskun Megyei VB Gyakorolni tervezett tevékenységek 1. nap 2. nap - Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, - Ágazati BEIT-ben előírt végrehajtási feladatok gyakorlása, - A baleseti információs rendszer működtetése, - Laborállomány és a szakértői állomány gyakoroltatása. - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése. Fejér Megyei VB - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése. Gyakorlat célja Típus Résztvevők Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V REH ÁIK és NÉBIH radioanalitikai laboratóriumi állománya, a gyakorlattal összefüggésben ügyeleti jelleggel, a szakigazgatási szervek szükségszerű bevonásával Területi szervek - riasztási gyakorlat végrehajtása - működő készség elérése és döntéshozatal gyakorlása - lakosság tájékoztatási feladatok gyakorlása - kommunikációs csatornák ellenőrzése. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével.: i feladatok gyakoroltatása, - HVB és operatív munkacsoportjainak gyakoroltatása, - SÓZ-ban érintett települések PV parancsnokságainak gyakoroltatása, - a szomszédos megyék tájékoztatásának gyakorlása, - a gyakorlat során alkalmazott kommunikációs vonalak tesztelése, - KML részvétele valós felderítési és mentesítési feladatokban. T és V T és V - BK MVB operatív munkaszervei - Kalocsa és Kiskőrös HVB munkacsoportjai - Uszód és Dunaszentbenedek települési PV parancsnokság. - MVB operatív munkaszerve, - Sárbogárd, Dunaújváros HVB és operatív munkaszerve, - Települési polgári védelmi parancsnokságok: Alap, Alsószentiván, Cece, Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta

13 Gyakorolni tervezett tevékenységek Szervezet 1. nap 2. nap Tolna Megyei VB - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése, - Kitelepítés és befogadás gyakorlása, - Felderítés és mentesítés gyakorlása, - Lakosság tájékoztatási feladatok gyakorlása. Valamennyi megyei és a fővárosi VB - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése. Gyakorlat célja Típus Résztvevők Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével.: - Óvintézkedések végrehajtása, - Lakosság tájékoztatás, - Tervek végrehajthatóságának gyakorlása, - Végrehajtási idők felmérése. T és V - MVB operatív munkacsoportjai és kapcsolattartási pont - kijelölt HVB operatív munkacsoportjai és kapcsolattartási pontjai. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T - MVB operatív munkacsoportjai - HVB operatív munkacsoportjai. - minden HVB-ben egy kijelölt polgármesteri hivatal.

14 3. MELLÉKLET: A GYAKORLATRA VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK No Idő [óra] Esemény Rendkívüli esemény a PAE-ben Helyzet súlyosbodik HVH kihirdetése, telephelyi Helyzet súlyosbodik ÁVH kihirdetése, telephelyi intézkedések végrehajtása Helyzet nem változik Telephelyi intézkedések végrehajtása Helyzet nem változik Telephelyi intézkedések végrehajtása 1. fázis: Törzsvezetési gyakorlat Tevékenység Létesítményi Központi Ágazati Területi Észlelés, osztályozás, PVH - riasztás fogadása - riasztás fogadása - riasztás fogadása kihirdetése, riasztás - ONER VMÁ elrendelése - működésbe lépés - működésbe lépés - működésbe lépés intézkedések végrehajtása NVH kihirdetése - KKB ülés és döntés SÓ-k végrehajtásáról - sajtótájékoztató - SÓ-k végrehajtása - döntéshozatal - SÓ-k végrehajtása - döntéshozatal - SÓ-k végrehajtása Helyzet javul Rendkívüli esemény elhárítása helyzet javul szervezeti gyorsértékelések szervezeti gyorsértékelések szervezeti gyorsértékelések szervezeti gyorsértékelések - gyakorlat vége A törzsvezetési gyakorlathoz kapcsolódó végrehajtási gyakorlatok 2. fázis: Végrehajtási gyakorlat - Ágazati és területi tevékenységek megfigyelése - Környezeti mintavételezés, sugárfelderítés, sugármentesítés - Óvintézkedések végrehajtása - Lakosság tájékoztatása - Környezeti mintavételezés, sugárfelderítés, sugármentesítés - SÓ-k végrehajtása

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE VÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL Szám: Jóváhagyom! Martonvásár, 2013...... Dr. Koltai Gábor Hivatalvezető HVB Elnök VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Székesfehérvár,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó Jelzés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 2. Vasi TISZK alapító okirat módosítása. 3. A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 4. NYDOP-2009-3.1.1/A. városközpontok

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése

A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Janik Zoltán A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és

Részletesebben

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata 2. oldal A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói

Részletesebben

A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében

A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Antalicz-Gergelics Natália tű. százados A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. május 3. Jogszabályok. 4/2012. (IV. 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. május 3. Jogszabályok. 4/2012. (IV. 5. CXXXIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. május 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2012. (IV. 5.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási

Részletesebben

Iparbiztonsági alapismeretek

Iparbiztonsági alapismeretek Iparbiztonsági alapismeretek Közbiztonsági referensek képzése 2012. Szeptember 10-14. Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Jelenleg hatályos jogszabályi előírások A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg. intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés a) és d) pontjában,

A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg. intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés a) és d) pontjában, OptiJus Opten Kft. 1. 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 61. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 61. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 20., kedd 61. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 37/2011. (XII. 20.) BM utasítás a Belügyminisztériumnak az Európai Unió

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 4., hétfõ

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 4., hétfõ HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 4., hétfõ 84. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 9/2010. (X. 4.) KSH közlemény 4. számú kiegészítés a területi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 15., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 15., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 15., péntek 25. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VI. 15.) BM KÜM utasítás a Magyar Rendvédelmi Kar polgári nemzetbiztonsági

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

A tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatai az Európai Uniós csatlakozás várható követelményeinek jegyében

A tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatai az Európai Uniós csatlakozás várható követelményeinek jegyében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nagy Lajos tű. mk. ezredes: A tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatai az Európai Uniós csatlakozás várható követelményeinek jegyében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szervezeti és működési szabályzat hatálya...3 A BM OKF szervezete...3

TARTALOMJEGYZÉK. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szervezeti és működési szabályzat hatálya...3 A BM OKF szervezete...3 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szervezeti és működési szabályzat hatálya...3 A BM OKF szervezete...3 II.

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ezévi jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból

Részletesebben

TANULMÁNY. A magyar horvát védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködési projektről

TANULMÁNY. A magyar horvát védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködési projektről TANULMÁNY A magyar horvát védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködési projektről 2005 Tartalomjegyzék 1. Előzmények 1. 1. Előszó 3 1. 2. Pályázat 3 2. Jogszabályi alapok 2. 1. A határmenti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 26. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 26. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 15., péntek 26. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó

Részletesebben