2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG ÉVI MUNKATERVÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ"

Átírás

1 2. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG ÉVI MUNKATERVÉHEZ ONER NEMZETI NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT ELGONDOLÁSA

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A gyakorlat általános céljai A gyakorlat terjedelme A gyakorlat során teljesítendő feladatok A gyakorlat pénzügyi forrásainak biztosítása A GYAKORLAT TÁRGYA, IDŐPONTJA ÉS RÉSZTVEVŐI A gyakorlat tárgya A gyakorlat tervezett időpontja A gyakorlat résztvevői Létesítmény ONER központi szervek ONER ágazati szervek ONER területi és helyi szervek Polgári részvétel Megfigyelők A GYAKORLATOT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG A GYAKORLATHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK A veszélyhelyzeti működés megkezdése A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtása Lakossági tájékoztatás Információcsere, kommunikáció Minőségbiztosítás, a gyakorlat dokumentálása A gyakorlat irányítása A gyakorlat értékelése Legfontosabb események és tevékenységek ÜTEMTERVEK KEB ülések tervezett időpontjai Az albizottsági ülések időpontjai Előzetes dokumentumok elkészítésének ütemterve Felkészülési ütemterv Értékelési ütemterv MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE MELLÉKLET: A RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK MELLÉKLET: A GYAKORLATRA VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK... 14

3 3 1. BEVEZETÉS A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) évi munkatervében döntött egy országos szintű, teljes körű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat évi megrendezéséről, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben (ONER) közreműködő központi, ágazati, területi és helyi szervek részvételével. A gyakorlat előkészítéséért a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatói a felelősek. Az országos gyakorlat előkészítése érdekében a BM OKF és az OAH főigazgatói Központi Előkészítő Bizottság (KEB) megalakítását kezdeményezték az ONER érintett központi, ágazati, területi és helyi szervei által kijelölt szakemberek közreműködésével. A KEB vezetőjét és helyetteseit a BM OKF és az OAH főigazgatói közösen jelölték ki. KEB-vezető: KEB-vezető helyettesei: Dr. Tóth Ferenc tű. ddtbk., BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő. Macsuga Géza, OAH Műszaki Főosztály főosztályvezető, Szarka Zsolt tű. alez., BM OKF Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály főosztályvezető-helyettes. Az országos kiterjedésű gyakorlatot a rendszeresen megtartott szakértői értekezleteken elfogadott szempontok szerint a Központi Előkészítő Bizottságban közreműködő szakemberek készítik elő. Ennek során a KEB felhasználja a 2009-ben tervezett, de végre nem hajtott, hasonló léptékű és célú ONER országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat dokumentumait. A nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok előkészítéséről, végrehajtásáról és értékeléséről szóló OBEIT 5.2. útmutató ajánlásait követve a KEB elsőként a gyakorlat át dolgozta ki. Az útmutatóban ismertetett elvek alapján a tervezett gyakorlat országos kiterjedésű, teljes körű és több fázisú lesz. A gyakorlat hivatkozása: ONER Az ban szereplő rövidítések jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza A gyakorlat általános céljai a) A katasztrófavédelmet és szűkebben az ONER működését érintő jogszabályi változások után az ONER központi, ágazati, területi és helyi szervei működésének begyakorlása - az ONER működését meghatározó jogszabályok megfelelőségének ellenőrzése. b) Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv felülvizsgálata utáni új tervek alkalmazhatóságának ellenőrzése, ezzel kapcsolatban - az egyes szervezetek veszélyhelyzeti tevékenységét szabályozó dokumentumok megfelelőségének, alkalmazhatóságának ellenőrzése. c) A évi országos gyakorlat után megvalósított javító-intézkedések hatásosságának értékelése, ezen belül - a döntés-előkészítési folyamat, a kommunikáció, az információ-áramlás és az együttműködés megfelelőségének ellenőrzése, - az előálló információk teljességének és felhasználásának, valamint az információk fogadására és továbbítására alkalmazott eszközök ellenőrzése. d) A területi óvintézkedések végrehajtásának gyakorlása, ezen belül - az egyes intézkedések végrehajthatóságának ellenőrzése, a végrehajtás során a beavatkozó erők együttműködésének ellenőrzése, - a végrehajtás koordinációjának gyakorlása, az információ-áramlás és a végrehajtásról történő visszacsatolás megfelelőségének ellenőrzése, - az intézkedések végrehajtásához szükséges időigényének felmérése. e) A média-kommunikáció gyakorlása, ezzel kapcsolatban - a lakossági tájékoztatás gyakorlása. f) A védelemigazgatási szintek készenlétének ellenőrzése, ezen belül - a riasztás, működésbe lépés és a műszakváltás gyakorlása,

4 4 - az ONER szervek gyakoroltatása, a jártasság fokozása, - az egyes védelmi igazgatási szinteken a vezetési készség fokozása A gyakorlat terjedelme A gyakorlat terjedelme szerint teljes körű törzsvezetési és részleges végrehajtási gyakorlat. A gyakorlaton részt vesznek az ONER központi, ágazati, területi és helyi szervei, valamint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. baleset-elhárítási szervezete. A végrehajtási fázisban a lakosság is részt vesz. A döntési folyamat teljes vertikumának ellenőrzése érdekében a gyakorlat végrehajtásában közreműködik a KKB. A gyakorlatra meghívót kapnak a közép-kelet-európai térség országainak nukleárisbaleset-elhárítási szakértői. A meghívott külföldi szakemberek tájékoztatása érdekében a gyakorlat egyes dokumentumai angol nyelven is elkészülnek A gyakorlat során teljesítendő feladatok A résztvevő szervezetek előzetes szervezeti elgondolásai alapján, a gyakorlat során az ONER minden szintjén végrehajtják a riasztással, működésbelépéssel, műszakváltással, az információfogadással és továbbítással, az értékeléssel, döntés-előkészítéssel és döntéshozatallal, valamint a lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatokat. A további specifikus feladatok végrehajtására az alábbiak szerint kerül sor: Központi szervek Ágazati szervek Területi és helyi szervek - nemzetközi szakmai tájékoztatás és kapcsolattartás, - óvintézkedési javaslatok kidolgozása, - óvintézkedések végrehajtásának koordinálása, - helyszíni irányító törzs kijelölése, működtetése, - lakosságtájékoztatási feladatok koordinálása és végrehajtása, - különleges jogrend kihirdetésének előkészítése - ÁIK és ÁNBSZ működtetése, - ágazati veszélyhelyzeti rendszabályok életbeléptetése, - mozgólaborok bevonása, - környezeti mintavételezés, monitorozás, - sugárfelderítés és mentesítés, - sürgős óvintézkedések végrehajtása - lakosságtájékoztatási feladatok végrehajtása A gyakorlat pénzügyi forrásainak biztosítása - veszélyhelyzeti feladatok végrehajtása megyei és helyi VB szinten, - sürgős óvintézkedések végrehajtása a lakossági bevonásával, - veszélyhelyzeti rendszabályok alkalmazása, - felderítés, mentesítés, - lakosságtájékoztatási feladatok végrehajtása. A gyakorlat pénzügyi hátterének biztosítását a gyakorlaton résztvevő, a védelmi igazgatásban feladattal rendelkező ONER szervezetek a saját költségvetésükben tervezik. Az előzetes költségbecslés pontosítására a gyakorlat központi forgatókönyvének elkészítése, a végrehajtandó feladatok és a végrehajtásban részt vevő állomány véglegesítése után kerül sor.

5 5 2. A GYAKORLAT TÁRGYA, IDŐPONTJA ÉS RÉSZTVEVŐI 2.1. A gyakorlat tárgya A gyakorlat tárgyát egy feltételezett, a Paksi Atomerőműben bekövetkező baleset nyomán kialakuló nukleáris veszélyhelyzet képezi. Típusa szerint a gyakorlat teljes körű törzsvezetési, részleges végrehajtási, nemzetközi gyakorlat A gyakorlat tervezett időpontja A gyakorlat levezetésére 2013 júniusában kerül sor. A gyakorlat pontos időpontjára a KEB dolgoz ki javaslatot, melyet a Felkészülési, Levezetési és Értékelési Terv (FLÉT) tartalmaz A gyakorlat résztvevői Létesítmény Paksi Atomerőmű ONER központi szervek KKB KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ KKB Lakossági Tájékoztatási Munkacsoport KKB Nukleáris Védekezési Munkabizottság KKB NVM Szakértői Részleg ONER ágazati szervek BM OKF, BVOP, EMMI, HM, KIM, KüM, MTA EK, NAV, NFM, NGM, OAH, OMSZ, OSSKI, ORFK, VM ONER területi és helyi szervek A fővárosi és megyei védelmi bizottságok, kijelölt helyi védelmi bizottságok és munkaszerveik Polgári részvétel Állami tulajdonú, a katasztrófavédelemben érintett, nem igazgatási feladattal rendelkező vállalatok, valamint a kijelölt lakosság Megfigyelők Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a közép-kelet-európai térség egyes országainak meghívott szakértői. Hazai szervek meghívott megfigyelői. 3. A GYAKORLATOT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG A KEB felelős a gyakorlat központi dokumentumainak (az, a FLÉT, valamint az egyéb kapcsolódó magyar és angol nyelvű anyagok) elkészítéséért, a gyakorlat összehangolt előkészítéséért, valamint országos szinten a gyakorló állomány, a gyakorlatot végrehajtását irányító és értékelő

6 6 állomány felkészítésének irányításáért. A gyakorlat egyes részfeladatainak előkészítésére a KEB a következő albizottságokat hozza létre. Albizottság Vezető Tagok Szcenárió OAH BM OKF, EMMI, HM, OMSZ, VM, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna MVB, MVM PA Zrt. Lakosság-tájékoztatás BM OKF KKB LATÁCS, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna MVB LATÁCS Központi/ágazati tevékenység BM OKF BVOP, EMMI, HM, KIM, KKB NVK, KüM, NAV, NFM, NGM, OAH, ORFK, VM Területi tevékenység Tolna MVB BM OKF, HM, ORFK, VM, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád MVB A KEB mellett az ONER valamennyi központi, ágazati és területi szervénél szervezeti előkészítő bizottság alakul (SZEB), melynek az előkészítés összehangolása érdekében minden esetben tagja az adott szervtől a Központi Előkészítő Bizottságba delegált szakember. Az ONER központi szerveinél a SZEB megalakításáért az az intézmény a felelős, amelynek bázisán a központi ONER szerv működik. A SZEB felelős a gyakorlat szervezeti szintű dokumentumainak (a szervezeti, a szervezeti FLÉT, valamint az egyéb kapcsolódó magyar és angol nyelvű anyagok) előállításáért, a gyakorlat összehangolt előkészítéséért, és szervezeti szinten a gyakorló állomány felkészítésének irányításáért. Az adott szervezet Központi Előkészítő Bizottságba delegált tagja rendszeresen beszámol a KEB ülésein a gyakorlat szervezeti szintű előkészítésének helyzetéről, tájékoztatást ad a meghatározott feladatok teljesítéséről. 4. A GYAKORLATHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK 4.1. A veszélyhelyzeti működés megkezdése Az ONER veszélyhelyzeti működésének megkezdése riasztással történik az érvényes ONER és szervezeti riasztási rendeknek megfelelően A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtása A közreműködő szervezetek veszélyhelyzeti feladataikat (helyzetértékelés, döntés-előkészítés, döntéshozatal, óvintézkedések végrehajtása) a jogszabályokban, az érvényes OBEIT és szervezeti BEIT előírásaiban, valamint a belső szabályozásaikban foglaltaknak megfelelően látják el Lakossági tájékoztatás Az ONER gyakorlat megrendezéséről a lakosságot előzetes közlemény tájékoztatja. A gyakorlat helyszínén sajtótájékoztatóra is sor kerül. A gyakorlat befejezéséről a lakosság szintén rövid sajtóközleményből értesül. Az előzetes és a záró sajtóközleményt a Lakosság-tájékoztatás albizottság állítja össze. A lakossági tájékoztatás összehangolását a Lakosság-tájékoztatás albizottság irányítja, a sajtótájékoztató megszervezéséért és végrehajtásáért a helyszínen gyakorló szervezet vezetője felel. Az ONER gyakorlat végrehajtása során a 165/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben önálló lakosságtájékoztatásra kijelölt szervek felkészülnek a közvetlen lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladataik teljesítésére, a feladatok gyakorlásának módját és terjedelmét a saját FLÉTben határozzák meg összhangban a központi FLÉT-tel.

7 4.4. Információcsere, kommunikáció 7 Az információcsere a jogszabályok, az érvényes OBEIT és szervezeti BEIT-ek előírásai, valamint a belső szabályozások szerint rendszeresített eszközökkel és rendben zajlik Minőségbiztosítás, a gyakorlat dokumentálása A gyakorlat központi dokumentációja magába foglalja az t, a Felkészítési, Levezetési és Értékelési Tervet, az előkészítés érdekében kidolgozott, valamint a gyakorlat során keletkező dokumentumokat. A gyakorlat fő dokumentuma a központi FLÉT, amelyet a KEB készít el, és a BM OKF főigazgatója az OAH főigazgatójának egyetértésével terjeszt a KKB elé jóváhagyásra. A gyakorlatra a központi Felkészítési, Levezetési és Értékelési Tervhez kapcsolódóan minden résztvevő szervezet elkészíti a saját szervezeti FLÉT-jét, amelyet a szervezet vezetője hagy jóvá. A szervezeti FLÉT-ek és a központi FLÉT megfelelő összhangjának biztosításáért a szervezet vezetője felelős. A kidolgozott központi dokumentumok alapján szervezeti szinten is elkészülnek a felkészüléshez szükséges további anyagok. Az ONER gyakorlat kitűzött céljainak teljesülése érdekében a gyakorlat FLÉT-je nem nyilvános, azt csak a gyakorlat előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében érintett szervezetek illetékes képviselői ismerhetik meg az adott dokumentumra vonatkozó korlátozó feltételek figyelembevételével. A gyakorlat központi dokumentációjának archiválásáért a BM OKF és az OAH főigazgatói a felelősek. A központi dokumentációt a gyakorlat után 5 évig kell megőrizni A gyakorlat irányítása A gyakorlat végrehajtásának Főirányítója az OAH főigazgatója. A gyakorlat végrehajtásának irányítására, a különböző helyszíneken folyó tevékenységek összehangolására a FLÉT részeként Levezetési Terv készül, és irányító szervezet létesül. A Főirányító felelős a Levezetési Terv összeállításáért, az irányító szervezet létrehozásáért és felkészítéséért A gyakorlat értékelése Az ONER gyakorlat Főellenőre a BM OKF főigazgatója. A gyakorlat értékelésére értékelő szervezet alakul. Minden helyszínen és szervezetnél a résztvevőktől független szakember figyeli meg és értékeli a tevékenységet. Az értékelés három szinten történik: az első szinten, a gyakorlat napjain és helyszínein Gyorsértékelő Jelentés készül, a második szinten elkészülnek a részletes Szervezeti Értékelő Jelentések, melyek alapján, a harmadik szinten elkészül a gyakorlat Összefoglaló Értékelő Jelentése. A Főellenőr felelős a gyakorlat értékelését végző, a gyakorló állományoktól független értékelő szervezet megalakításáért és felkészítéséért, a gyakorlat értékelési szempontjainak előzetes kialakításáért, a gyakorlat előkészítésének figyelemmel kíséréséért, a gyakorlat utáni Gyorsértékelő Jelentés és a részletes Összefoglaló Értékelő Jelentés összeállításáért Legfontosabb események és tevékenységek A gyakorlat főbb eseményeit a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák. Ennek alapján: 1. nap Törzsvezetési gyakorlat Baleset szimulálása a Paksi Atomerőműben. Az ONER szervei riasztás után kezdik meg veszélyhelyzeti működésüket és látják el veszélyhelyzeti feladataikat, ezen belül a döntés-előkészítést, a

8 8 döntések meghozatalát, a döntések végrehajtásának koordinálását, valamint a lakossági és a nemzetközi tájékoztatást. 2. nap Részleges végrehajtási gyakorlat Óvintézkedések végrehajtása a kijelölt településeken lakossági tájékoztatással. Sugárfelderítés, sugármentesítés, tűzvédelmi, mentési feladatok bemutatása. 5. ÜTEMTERVEK 5.1. KEB ülések tervezett időpontjai február, március, április 5.2. Az albizottsági ülések időpontjai Az albizottságok működését a felkért vezetők irányítják a kitűzött határidők figyelembevételével Előzetes dokumentumok elkészítésének ütemterve - Szcenárió és részletes forgatókönyv kidolgozása: január Központi és ágazati szervek tevékenységének megtervezése: március Területi szervek tevékenységének megtervezése: március Központi FLÉT elkészítése: április Ágazati és területi FLÉT-ek elkészítése: május Felkészülési ütemterv - Szervezők felkészítése: folyamatosan. - Résztvevők felkészítése több alkalommal: május 31-ig. - Értékelők és irányítók felkészítése: május 31-ig. - Főpróba: a gyakorlatot két héttel megelőzően Értékelési ütemterv - Gyorsértékelés: a gyakorlat napjain. - Szervezeti értékelések elkészítése: 1 hónappal a gyakorlat után. - Összefoglaló értékelő jelentés elkészítése: 3 hónappal a gyakorlat után.

9 1. MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁIK ÁNBSZ ÁNTSZ ÁVH BEIT BM OKF BVOP EMMI FLÉT HM HVH KIM KEB KKB KKB LATÁCS KKB NVK KKB NVM KMÁ KüM MTA EK MVM PA Zrt. NAV NÉBIH NFM NGM NVH OAH OBEIT OMSZ ONER OSSKI ORFK PVH SÓ SZEB VB VM VMÁ ágazati információs központ ágazati nukleárisbaleset-elhárítási szervezet Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat általános veszélyhelyzet nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Emberi Erőforrás Minisztérium felkészítési, levezetési és értékelési terv Honvédelmi Minisztérium helyi veszélyhelyzet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Központi Előkészítő Bizottság Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság KKB NVK Lakossági Tájékoztatási Csoport KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ KKB NVK Nukleáris Védekezési Munkabizottság készenléti működési állapot Külügyminisztérium MTA Energiatudományi Kutatóközpont MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium nukleáris veszélyhelyzet Országos Atomenergia Hivatal országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv Országos Meteorológiai Szolgálat Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos Rendőr-főkapitányság potenciális veszélyhelyzet sürgős óvintézkedés Szervezeti Előkészítő Bizottság fővárosi, megyei, helyi védelmi bizottság Vidékfejlesztési Minisztérium veszélyhelyzeti működési állapot

10 2. MELLÉKLET: A RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK Szervezet MVM PA Zrt. Gyakorolni tervezett tevékenységek 1. nap 2. nap A feladatok teljes vertikuma a helyreállítás kivételével Felderítő, mentesítő eszközök, kezelőszemélyzet biztosítása Létesítmény Gyakorlat célja Típus Résztvevők ÁVIT szerinti feladatok gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. Központi szervek T 1 és V 2 teljes BESZ állomány KKB Javaslatok jelentésének gyakorlása a Kormány felé. A KKB NVK által kidolgozott javasoltak továbbításának T 2fő gyakorlása a Kormány felé. KKB NVK A lakosságvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálása. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T teljes állomány KKB NVM Döntés-előkészítés gyakorlása a KKB részére. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T teljes állomány KKB NVM SZR Döntés-előkészítés gyakorlása a KKB NVK NVM részére. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T teljes állomány KKB LATÁCS A lakosságtájékoztatás gyakorlása. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V teljes állomány BM OKF - Helyzetelemzés, döntés-előkészítés, operatív irányítás, lakossági tájékoztatás, OSJER feladatok - Nemzetközi együttműködés - Tűzoltási, mentési és lakosságvédelmi feladatok - Riasztás. Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. BV intézmények részére az elrendelt óvintézkedések végrehajtása. Ágazati szervek KKB NVK, KKB NVM, KKB LATÁCS, NBIÉK gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V teljes állomány BVOP Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V a kijelölt intézetek szolgálatban lévő állománya EMMI Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők HM - Riasztás és ágazati kapcsolattartási pontok működtetése, - Szakértők biztosítása a KKB NVK-ba, - Közreműködés óvintézkedések végrehajtásában, - Sugárfelderítés, sugármentesítés Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V kijelölt állomány KIM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők 1 2 T törzsvezetési gyakorlat V területi végrehajtási gyakorlat

11 Szervezet Gyakorolni tervezett tevékenységek 1. nap 2. nap Gyakorlat célja Típus Résztvevők KüM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők NAV Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők Riasztási feladatok, A szükséges erők és eszközök bevonásának tervezése. NFM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. kijelölt szakértők NGM Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba. Energiakorlátozás ütemterv életbeléptetése Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V ÁNBSZ és ÁIK Mérőállomások OAH Teljes körű gyakorlat végrehajtása. NVM SZR működtetése. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T OAH BESZ OMSZ - Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, - Mérések végzése, adatok begyűjtése, ellenőrzése, továbbítása az OSJER-be - SINAC, RODOS terjedési modellek meteorológiai információkkal való ellátása, - Trajektória számítás, időjárási helyzetkép és előrejelzés biztosítása, - Kapcsolattartás az operatív szolgálat és a meteorológiai szakértő között. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V Operatív szolgálat NVK és NVM SZR tagok ORFK OSSKI Riasztási feladatok, Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, Kitelepítés rendőri feladatai, - a lakosság segítése terület elhagyásában, - forgalom irányítása, felügyelete, - befogadó helyek rendjének biztosítása, - közbiztonság fenntartása, - a mentőalakulatok rendőri biztosítása, - sugárszennyezett terület lezárása és őrzés védelem megszervezése. - riasztás, - ÁIK működtetés, - OKSER IK működtetés, - ERMAH riasztás, mérések. Az ügyeleti rendszer, az Országos Törzs (bevont megyei csapaterő törzsek) feladat végrehajtási képességének komplex vizsgálata. T és V kijelölt állomány Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V kijelölt állomány

12 VM Szervezet Bács-Kiskun Megyei VB Gyakorolni tervezett tevékenységek 1. nap 2. nap - Szakértő biztosítása a KKB NVK-ba, - Ágazati BEIT-ben előírt végrehajtási feladatok gyakorlása, - A baleseti információs rendszer működtetése, - Laborállomány és a szakértői állomány gyakoroltatása. - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése. Fejér Megyei VB - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése. Gyakorlat célja Típus Résztvevők Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T és V REH ÁIK és NÉBIH radioanalitikai laboratóriumi állománya, a gyakorlattal összefüggésben ügyeleti jelleggel, a szakigazgatási szervek szükségszerű bevonásával Területi szervek - riasztási gyakorlat végrehajtása - működő készség elérése és döntéshozatal gyakorlása - lakosság tájékoztatási feladatok gyakorlása - kommunikációs csatornák ellenőrzése. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével.: i feladatok gyakoroltatása, - HVB és operatív munkacsoportjainak gyakoroltatása, - SÓZ-ban érintett települések PV parancsnokságainak gyakoroltatása, - a szomszédos megyék tájékoztatásának gyakorlása, - a gyakorlat során alkalmazott kommunikációs vonalak tesztelése, - KML részvétele valós felderítési és mentesítési feladatokban. T és V T és V - BK MVB operatív munkaszervei - Kalocsa és Kiskőrös HVB munkacsoportjai - Uszód és Dunaszentbenedek települési PV parancsnokság. - MVB operatív munkaszerve, - Sárbogárd, Dunaújváros HVB és operatív munkaszerve, - Települési polgári védelmi parancsnokságok: Alap, Alsószentiván, Cece, Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta

13 Gyakorolni tervezett tevékenységek Szervezet 1. nap 2. nap Tolna Megyei VB - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése, - Kitelepítés és befogadás gyakorlása, - Felderítés és mentesítés gyakorlása, - Lakosság tájékoztatási feladatok gyakorlása. Valamennyi megyei és a fővárosi VB - Riasztás, - Területi ONER szervek működtetése, - Lakosságvédelmi intézkedések bevezetése. Gyakorlat célja Típus Résztvevők Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével.: - Óvintézkedések végrehajtása, - Lakosság tájékoztatás, - Tervek végrehajthatóságának gyakorlása, - Végrehajtási idők felmérése. T és V - MVB operatív munkacsoportjai és kapcsolattartási pont - kijelölt HVB operatív munkacsoportjai és kapcsolattartási pontjai. Gyakorlás a kitűzött célok figyelembevételével. T - MVB operatív munkacsoportjai - HVB operatív munkacsoportjai. - minden HVB-ben egy kijelölt polgármesteri hivatal.

14 3. MELLÉKLET: A GYAKORLATRA VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK No Idő [óra] Esemény Rendkívüli esemény a PAE-ben Helyzet súlyosbodik HVH kihirdetése, telephelyi Helyzet súlyosbodik ÁVH kihirdetése, telephelyi intézkedések végrehajtása Helyzet nem változik Telephelyi intézkedések végrehajtása Helyzet nem változik Telephelyi intézkedések végrehajtása 1. fázis: Törzsvezetési gyakorlat Tevékenység Létesítményi Központi Ágazati Területi Észlelés, osztályozás, PVH - riasztás fogadása - riasztás fogadása - riasztás fogadása kihirdetése, riasztás - ONER VMÁ elrendelése - működésbe lépés - működésbe lépés - működésbe lépés intézkedések végrehajtása NVH kihirdetése - KKB ülés és döntés SÓ-k végrehajtásáról - sajtótájékoztató - SÓ-k végrehajtása - döntéshozatal - SÓ-k végrehajtása - döntéshozatal - SÓ-k végrehajtása Helyzet javul Rendkívüli esemény elhárítása helyzet javul szervezeti gyorsértékelések szervezeti gyorsértékelések szervezeti gyorsértékelések szervezeti gyorsértékelések - gyakorlat vége A törzsvezetési gyakorlathoz kapcsolódó végrehajtási gyakorlatok 2. fázis: Végrehajtási gyakorlat - Ágazati és területi tevékenységek megfigyelése - Környezeti mintavételezés, sugárfelderítés, sugármentesítés - Óvintézkedések végrehajtása - Lakosság tájékoztatása - Környezeti mintavételezés, sugárfelderítés, sugármentesítés - SÓ-k végrehajtása

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT XII. Nukleáris Technikai Szimpózium 2013. december 5-6. ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT Macsuga Géza és Balogh Csaba Országos Atomenergia Hivatal Bevezetés Terjedelem és időzítés Résztvevők

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A Nukleárisbaleset- Dr. Vincze Árpád ZMNE

A Nukleárisbaleset- Dr. Vincze Árpád ZMNE A Nukleárisbaleset- elhárítás alapjai Dr. Vincze Árpád ZMNE A Nukleárisbaleset-elhárítás elhárítás szerepe biztonsági célkitűzések mélységben tagolt védelem bizt. rendszerek, mérnöki eszközök normál üzemi

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A NEMZETI HELYZETÉRTÉKELŐ KÖZPONT TÓTHI Gábor tel: (1) 441-1533 / (70) 9430 526 1. AZ NHK KIALAKULÁSA NEMZETI HELYZETÉRTÉKELŐ KÖZPONT IALAKULÁSA Miniszterelnöki

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi 1 felkészítése Milos Attila titkár A változások alapjai, okai - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXIII tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről,

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. A munka résztvevői

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Kivonat a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: Jelen kivonat a hivatkozott

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV Magyar Polgári Védelmi Szövetség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jóváhagyom! Budapest, 2015. február...n Egyetértek! Budapest, 2015. február...n Dr. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöke

Részletesebben

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Csillag Imre ORFK GF Informatikai Főosztály ESR 112 projekt hálózati munkacsoport vezető Új közszolgálati

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 26., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 61/2014. (IX. 26.) HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével

Részletesebben

Nukleáris biztonság. 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris biztonság. 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris biztonság 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal BMGE TTK energetikai mérnök alapszak Tartalom VH és területi megoszlás A fontosabb

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia 2013. április 10.

Részletesebben

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2014р. м.берегово összehívású ülésszaka 2014 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról 1 Kimutatás a 2012. augusztus 27-én tartott ról 36522 9:30:24 9:30:54 0 nap, 0 ó. 0 p. 29 mp. 36522 9:30:24 9:31:25 0 nap, 0 ó. 1 p. 1 mp. 36522 9:30:24 9:30:57 0 nap, 0 ó. 0 p. 32 mp. 36522 9:30:24 9:48:12

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése

A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Janik Zoltán A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben