Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium állásfoglalása az Alkotmánybíróságnak a mûvi meddôvétellel kapcsolatban hozott határozatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium állásfoglalása az Alkotmánybíróságnak a mûvi meddôvétellel kapcsolatban hozott határozatáról"

Átírás

1 A SZAKMAI KOLLÉGIUM HÍREI Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium állásfoglalása az Alkotmánybíróságnak a mûvi meddôvétellel kapcsolatban hozott határozatáról Mottó: A kaszással, ki holnap elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked marad SHAKESPEARE A Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium rendkívül aggályosnak tartja és tiltakozását fejezi ki az Alkotmánybíróság azon határozata ellen, hogy az egyén önrendelkezési jogára való hivatkozással lehetôvé teszi a 18. életévüket betöltött nôknél, kérésükre korlátozás nélkül családtervezési célból a mûvi meddôvétételt. Egyben alkotmányellenesnek nyilvánította, mivel az emberi méltósághoz való jogból származó önrendelkezési jog korlátozásának tekinti - az Eü.tv ának azon rendelkezését is, hogy családtervezési célból a mûvi meddôvététel 35. életévét betöltött, vagy három vér szerinti gyermekkel rendelkezô személynél végezhetô el. A Kollégium nem vonja kétségbe az Alkotmánybíróság által hozott határozatot, azonban a határozattal kapcsolatban az alábbi véleményt, megjegyzést tartja fontosnak, amely egyben a Kollégium tiltakozására is magyarázatot ad. Magyarországon demográfiai válság van. Évek óta a szülésszám ezer, ugyanakkor az elhalálozottak száma évente ezerrel meghaladja az újszülöttek számát. Ennek megfelelôen a természetes fogyás hosszú évek óta 1000 lakosra vonatkoztatva 4,8 3,5 között van. A népesség szinten tartásához mely nemzeti érdek ezer újszülöttnek kellene világra jönni. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 54. (1) bekezdés széles körû védelemben részesíti a szabad, tájékozott és felelôsségteljes döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát továbbá, hogy A magyar jog szabályai szerint a 18. életévet betöltött személyekrôl feltételezhetô, hogy cselekedeteik jogi következményeit fel tudják fogni. Ha ez igaz lenne, hogy mindenki, aki a 18. életévét betöltötte felelôsségteljesen tud dönteni, akkor mi a magyarázata annak, hogy hazánkban a terhességmegszakítások száma kimagasló az Európai Unói tagállamaihoz viszonyítva. Évente ezer terhesség-megszakítás történik, közülük 8 10 ezer esetben 19 év alattiaknál. Tragédia, hogy a 14 évnél fiatalabb lányoknál is terhességmegszakítást végzünk évente. Egyébként az Alkotmánybíróság is megállapítja, hogy Mindazon által a sterilizációról való döntésképesség korhatára államonként eltérô és nem feltétlenül egyezik meg az általános döntésképesség korhatárával (pl. Ausztriában, Dániában 25 év, Szlovéniában 35 év). Az Alkotmánybíróság fogalmazásában is csak az áll, hogy feltételezhetô!! és nem az, hogy minden 18. életévét betöltöttre érvényes lenne, tehát nem általános érvényû. Ez azt is magában rejti, hogy vannak olyanok, akik nem teljes mértékben tudják eldönteni, nem gondolják végig a legteljesebb orvosi felvilágosítás ellenére sem, hogy a mûvi meddôvététel mivel jár, mi lehet a következménye. Az adott pillanatban nem biztos, hogy átéreznék azt, hogy a beavatkozás végleges és késôbbiek során nem lehet gyermekük. Ezt támasztja alá a 15 éveseknél végzett hazai felmérés is. A 15 évesek közül már 40 %-nak volt szexuális kapcsolata. Bár minden megkérdezett tisztában volt az esetleges következményekkel, ennek ellenére nem véde- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

2 kezett az utolsó alkalommal a fiuk 1/3-a, a lányok 1/5-e. Sajnos a szexuális felvilágosítás hazánkban nem nevezhetô példaértékûnek. Miért kellene mindenki számára biztosítani a mûvi meddôvétételt, amikor több módszer áll rendelkezésre a fogamzásgátlást illetôen. Semmi biztosíték nincs arra, hogy 18. életévét betöltött nônél az életkor a felnôtté válást jelentené. Ki biztosítja és igazolja azt, hogy az illetô nem kényszer hatására, teljes felelôssége tudatában dönt a beavatkozásról. Az Alkotmánybíróság szerint A fogamzásgátlás adminisztratív korlátozásával nem az élveszületések, hanem a terhességmegszakítások száma növekszik. Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy hazánkban a fogamzásgátlás minden formája engedélyezett, nincs korlátozva. Számtalan lehetôség rendelkezésre áll a nem kívánt terhességek megelôzése céljából. Leggyakoribb a hormonális fogamzásgátlás. Fiatalabb korosztályban a nem rendszeres szexuális életet élôknél az un. esemény utáni tabletta. Alkalmazni lehet a méhen belüli eszközöket. Rendelkezésre áll a condom használata is. Ezek az eljárások nem szüntetik meg véglegesen a fogamzó képességet szemben a mûtéti megoldással bármikor fel lehet hatásukat függeszteni. Az eddigi Eü. tv. 187 (2) két objektív feltételtôl tette függôvé a családtervezési célú mûvi (mûtéti) meddôvétételt. Három vérszerinti gyermek, vagy a kérelmezônek 35 évnél idôsebbnek kellett lenni. Az Alkotmánybíróság azt a két rendelkezést az emberi méltósághoz való jogból származó önrendelkezési jog korlátozásának tekinti. Továbbá Aki a szükséges információk birtokában képes felelôsségteljes és indokolható döntést hozni családi, illetve házaséletérôl, a fogamzásgátlásról és a gyermekvállalásról, annak az állam nem tilthatja meg, hogy saját életfelfogásának megfelelôen vagy szociális és anyagi körülményeit mérlegelve mûvi meddôvététel révén akadályozza meg, hogy gyermeke, illetve több gyermeke születhessen. A 18. életévét betöltött, nem szült nô, milyen komoly indokok alapján kérhetné a mûvi meddôvétételt (több más lehetôség is van). Természetesen abban az esetben, ha a terhesség kiviselése esetlegesen fennálló alapbetegségét (súlyos szívbeteg, vesebeteg, stb.), vagy akár az életét veszélyeztetné, és egyéb fogamzásgátló módszerrel nem élhet, indokolt a mûvi meddôvététel elvégzése. (Meg kell azonban jegyezni, hogy az orvostudomány jelentôs elôrelépése következtében már azok is kiviselhetik terhességüket, akik korábban ezt nem tehették.) Milyen gazdasági szempontok, milyen szociális és anyagi körülmények indokolhatják azt, hogy valaki végérvényesen sterilizáltatja magát?! Milyen életfelfogás az, ahol a mûvi meddôvételt kérik, ami visszafordíthatatlan, holott számtalan lehetôség van, ami nem mûtéti beavatkozást igényel és nem végleges. A meddôvététel 35 éves korhatárát nem ötletszerûen, hanem a klinikai megfigyelések, tapasztalatok alapján állapították meg. A 35 év felett mind a terhességek kihordásakor, mind a szülés alkalmával több szövôdménnyel kell számolni. Ugyanakkor több invaziv vizsgálat elvégzésére van szükség, emelkedik a magzati fejlôdési rendellenességek száma is (Down syndroma). A három vérszerinti gyermek esetében pedig a megfelelô életkörülmények biztosítása volt a döntô tényezô. Az az édesanya, aki három gyermeket hoz a világra, megérdemli azt a lehetôséget, hogy a késôbbiek során amennyiben több gyermeket nem akar szülni végleges megoldásként lehetôsége legyen ennek a beavatkozásnak a kérésére. Ismételten kihangsúlyozzuk három gyermeket szült! Meg kell említeni azonban azt is, hogy olyan asszonyok, akiknél korábban a fennálló jogszabályok alapján elvégezték a mûvi meddôvétételt, késôbb refertilázációs mûtétre jelentkeztek vagy az asszisztált reprodukciós programba, mivel megváltozott családi körülményeik miatt ismételten gyermeket szerettek volna. Ezekben az esetekben nehéz elfogadtatni, hogy egy esetleges refertilizációs mûtét után, ha egyáltalán el lehet végezni, minimálisak a terherbeesés esélyei és a legtöbb esetben az asszisztált reprodukciós eljárás sem oldja meg a problémáját. Az Alkotmánybíróság szerint A családtervezési célú meddôvététel olyan születésszabályozási (fogamzásgátlási) módszer, amely egyszeri, jelentôs kockázattal nem járó beavatkozás eredményeként nagyfokú biztonságot nyújt a magzat fogantatásának megelôzésében, miközben nem igényel késôbbi anyagi ráfordításokat és odafigyelést. Hátránya ugyanakkor 244 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

3 (a mûtéttel szükségképpen együtt járó hátrányokon túl), hogy ennek a módszernek a választásával a késôbbi választási szabadság (a gyermekvállalás lehetôsége) jelentôsen beszûkül, bizonyos esetekben megszûnik. Tehát az a nô, aki egyéni önrendelkezési joga alapján kéri a mûvi meddôvétételt, ô saját maga korlátozza ezzel a késôbbiek során a gyermekhez való egyéni önrendelkezési jogát. Tisztázni kell azt is, a mûvi meddôvététel mûtét, invaziv beavatkozás, aminek jelentôs szövôdményei lehetnek, ellentétben az Alkotmánybíróság megállapításával. Szövôdménye lehet az altatásnak - mely hasonló, mint bármely nagy mûtét esetén - és magának a beavatkozásnak is. Sérülhetnek a különbözô belsô szervek (bél, hólyag, stb.), amikor hasmûtétre kényszerülünk, súlyos esetben esetleg maradandó károsodás is létrejöhet. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy egészséges nôknél végezzük ezt a beavatkozást, aminek bár ritkán az elôbb leírtak lehetnek a következményei. Abban az esetben, ha a késôbbiek során gyermeket szeretne a mûtéti beavatkozáson átesett nô, a mûvi meddôvététel diszkriminációhoz is vezethet. Ilyen beavatkozás után csak nem teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy csak az asszisztált reprodukciós eljárással (lombikbaby program) lehetne gyermeke, ha a beavatkozás sikerrel végzôdne. Ennek a valószínûsége optimális körülmények között is % között van, ami természetesen több tényezôtôl függ. Az esélyeket csökkentheti például az életkor. A beavatkozáskor alkalmazott gyógyszerek ára ezer forint között van. A 49/1997. NM rendelet 4. -a viszont kimondja, hogy Az aki nem orvosi indikáció alapján vette igénybe a mûvi meddôvétételre irányuló szolgáltatást, a szolgáltatásokat csak a teljes térítési díj megfizetése mellett veheti igénybe. Ebben az esetben, tehát nem csak a gyógyszerek árát, hanem a beavatkozás árát is - mely több százezer forint is lehet - az illetônek kell viselni, aki önként kérte mûvi meddôvétételét. Ennek következtében a tehetôsebbek hozzájuthatnak az utolsó reményt adó beavatkozáshoz, mások viszont ettôl elesnek. Itt végzôdik meggondolatlanságuk, amit önrendelkezési joguk alapján kértek. Abban igaza van az Alkotmánybíróságnak, hogy az eljárás egyszeri, nagy biztonságot nyújt a magzat fogantatásának megelôzésében, miközben nem igényel késôbbi anyagi ráfordításokat és odafigyelést. Meg kell azonban jegyezni, hogy a fentiek alapján csak abban esetben nem igényel anyagi ráfordítást, ha a késôbbiek során nem óhajtanak gyermekáldást. Persze az sem elhanyagolható, hogy nem igényel odafigyelést! Micsoda könnyebbség nem kell naponta odafigyelni a 18. életévét betöltött nagykorú nônek, hogy a tablettát bevegye, ami bár ugyancsak teljes biztonsággal használható és ha gyermeket akar, akkor csak abba kell hagyni. Felmerül a kérdés, fiatal életkorban mennyivel jobb ez a végleges megoldás a mûvi meddôvététel!? Az oviedoi egyezmény (1997. ápr. 4.), valamint a Párizsban (1998. jan. 12). kiegészítô jegyzôkönyv a beteg döntésével szemben, meghatározott esetekben az egészségvédelmi szempontokat kívánja érvényesíteni. Az oviedoi egyezmény és Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában is megfigyelhetô az önrendelkezési jognak egészségügyi, valamint közérdeket figyelembe vevô korlátozása. Reméljük és nagyon szeretnénk, ha a törvényhozók módosítanák ezt a határozatot még július 01. elôtt, mivel beláthatatlan következményei lehetnek nemcsak a társadalom, hanem fôleg az egyén számára. A törvényhozók felelôssége a további döntés. A Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium messzemenôen felajánlja segítségét, szakmai tapasztalatait ebben a kérdésben, amennyiben ezt a törvényhozók igénylik. Dr. Szabó István egyetemi tanár Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

4 EMLÉKEZTETÔ a Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium február 17-én tartott ülésérôl Helyszín: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, II. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika Könyvtára Kimentette magát: Dr. Bártfai György, Dr. Pál Attila 1. A Semmelweils Egyetem rektorának, Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, akadémikus kérésére a szakmai Kollégium megtárgyalta a II. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika igazgatói állására Dr. Fülôp Vilmos fôorvos és Dr. Pajor Attila egyetemi tanár által benyújtott pályázatokat. A Kollégium számára a pályázatokat dr. Gôcze Péter és dr. Bódis József referálta, melynek alapján a lebonyolított titkos szavazás eredménye: Dr. Fülöp Vilmos igen: 12 nem: 8 tartózkodott: 1 Dr. Pajor Attila igen: 21 nem: 0 tartózkodott: 0 A Szakmai Kollégium a titkos szavazás eredménye alapján a meghirdetett igazgatói állásra mindkét jelöltet alkalmasnak tartotta. 2. A Szakmai Kollégium megtárgyalta a Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Mátrix Osztály Szülészet-Nôgyógyógyászat szakterület fôorvosi pályázatát. Dr. Ballagi Farkas igazgató ismertette a kinevezendô fôorvossal kapcsolatos elvárásokat. A Kollégium áttekintette a pályázatot, meghallgatta a jelöltet, Dr. Kerekes Györgyöt. A titkos szavazás eredménye: igen: 19 nem:1 tartózkodott: 1 A Szakmai Kollégium a meghirdetett fôorvosi állásra Dr. Kerekes Györgyöt alkalmasnak tartotta. 3. A Szakmai Kollégium megtárgyalta a Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház Szülészt-Nôgyógyászati Osztály fôorvosi pályázatát. Dr. Falus Ferenc fôigazgató tájékoztatta a Kollégiumot a kinevezendô fôorvossal kapcsolatos elvárásokról. A Kollégium áttekintette a pályázatot, meghallgatta a jelöltet, Dr. Szepesi Jánost. A titkos szavazás eredménye: igen: 15 nem: 3 tartózkodott: 3 A Szakmai Kollégium a meghirdetett fôorvosi állásra Dr. Szepesi Jánost alkalmasnak tartotta. 4. A Kollégium Elnöke bejelentette, hogy a Pándy Kálmán Kórház Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály (Gyula) megbízott osztályvezetô fôorvosa: január 01-tôl dr. Faragó László. Ezt a Kórház fôigazgató fôorvosa, dr. Kovács József írásban jelezte a Kollégiumnak. 5. A Rózsakert Medical Center beadvánnyal fordult a Kollégiumhoz, melyben amniocentézis és genetikai vizsgálatok végzéséhez kérték a Testület hozzájárulását. Kórházi háttérként a Szent István Kórház Szülészeti és Nôgyógyászati Osztályát, valamint a Telki Magánkórházat adták meg. A Kollégium meghallgatta dr. Bodnár Eszter orvosigazgatót és munkatársát. Az elhangzott vélemények alapján a Kollégium azt a döntést hozta, hogy csak a beavatkozásokat indikáló és végzô szakemberek, valamint a genetikai laboratóriummal megkötött szerzôdések bemutatása után, azok ismerete birtokában foglal állást. 6. A Kollégium Elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az ETT Elnökségének titkára dr. Mandl József akadémikus a Szakmai Kollégium véleményét kérte a császármetszések indikációjával és hazai gyakorlatával kapcsolatban. A megkeresés elôzményeként Dr. Lenkovics Barnabás az állampolgári jogok országgyûlési biz- 246 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

5 tosa dr. Sótonyi Péter ETT elnökének írt levelében az ETT állásfoglalását kérte ugyanebben kérdésben és hasonló tartalmú levelet küldött prof. dr. Dux Lászlónak, a MOK Etikai Kollégiuma elnökének is. A Kollégium Elnöke október 24-én keltezett levelekre a válasz november 04-én elküldte. Minôségi indikátorrendszer OEP program az egészségügyi szolgáltatások minôségének fejlesztésére címmel Konferenciát rendeztek november 24-én Budapesten, ahol a Kollégium Elnöke felkért referátumot tartott Császármetszések orvosszakmai megközelítésben címmel. Elôadásában nemcsak arra téri ki, hogy Magyarországon miért emelkedett a császármetszés frekvenciája, hanem cáfolta azt a feltételezést is, hogy a császármetszés gyakorisága azért emelkedett volna, mert ez több bevételt jelent az intézeteknek. 7. Levélben kereste meg a Kollégiumot dr. Huszár András fôosztályvezetô (Egészségügyi Minisztérium), s kérte a Magyar Osteoporosis és Osteológiai Társaság anyagának véleményezését a továbbképzési pontrendszer ügyében. Az Elnök az állásfoglalást január 9-én elküldte (mellékelve). 8. A Nemzeti Diabetes Program kidolgozását megkezdô egyeztetésen Prof. Egyed Jenô képviselte a Szakmai Kollégiumot. A Kollégiumnak a kérdéssel kapcsolatosan megfogalmazott véleményét a Visegrádi Konszenzus Konferencia anyaga alapján Diabetes és terhesség címmel küldtük el. Egyed Professzor Úr beszámolt arról, hogy a kormányzat a különbözô szakterületeken (rák, kardiovaszkuláris, diabetes, stb.) un. nemzeti programokat fogalmaz- és hirdet meg, melyek tervezetten lefoglalják az OEP finanszírozás kb. 90%-át. Ezért is fontosnak tartja, hogy minél több szakmai program kidolgozásában aktívan közremûködjünk. 9. Liliom Program keretében az Országos Tisztifôorvosi Hivatal Népegészségügyi Osztályának koordinálásával védônôi mintaprogramot szerveznek (Dél-Dunántúli régió, Salgótarján) dr. Ungár László fôorvos úr (Nôgyógyászati Onkológus Társaság elnöke) szakmai útmutatása alapján. A Védônôi Szakmai Kollégium határozottan kiállt azon álláspontja mellett, miszerint a védônôk aktivitása a szervezésre korlátozódjon, hiszen a cytológiai mintavétel nem tartozik kompetenciáik körébe. Ungár fôorvos úr tájékoztatta a Kollégiumot arról, hogy a mintaprogram kizárólag azon páciensek körét célozza meg, akik a jelenleg mûködô és szakmailag általánosan elfogadott rákszûrô programok és módszerek hatósugarán kívül esnek. A Szakmai Kollégium ismételten, határozottan állást foglalt abban, hogy a nôgyógyászati rákszûrések szervezése és lebonyolítása egyrészt azokon a helyeken ahol az onkológiai rendelés nem megoldott, az MSZSZ keretében történjen, továbbá a méhnyakszûrés szakorvosi feladat és nem védônôi. A szûrés nemcsak megfelelô helyrôl történô kenetvételbôl áll, hanem nôgyógyászati vizsgálatból is nem beszélve a kolposzkópos vizsgálatról, melyek a védônô által történô kenetvételkor elmaradnak. A Kollégium azt is kihangsúlyozta, hogy a védônôk bevonása a cytológiai kenetvételbe felveti a kompetencia és a felelôsség kérdését is. A Kollégium kivételesen, hallgatólagosan elfogadja, hogy kísérleti jelleggel a védônôi mintaprogram keretében is történhessen cytológiai szûrés. A program zárása után azonban a Kollégium át kívánja tekinteni az eredményességet. A Kollégium elfogadta és egyetértett a MNT Cervixpatológiai Szekciója XVI. Tudományos Ülésén a méhnyakszûréssel kapcsolatosan kialakított konszenzussal, melynek összefoglalóját Prof. dr. Hernádi Zoltán elküldte a Szakmai Kollégium Elnökének, aki köszönetét fejezi ki. 10. OEP Gyógyító Megelôzô Ellátási Fôosztály november 16-án áttekintette az inkontinencia szalag: évi felhasználását, valamint évi keretfelosztást. A Kollégiumot dr. Demeter fôorvos úr képviselte. A végezhetô mûtéti keretszámokat az érintett klinikák és osztályok megkapják májusától a finanszírozás HBCS-alapon történik 11. A november 11-én szervezett Gyermekegészségügyi Programindító Fórumon Prof. Siklósi György, a Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemô- és Gyermekegészségügyi Program rendezvényén dr. Demeter János fôorvos képviselte a Szakmai Kollégiumot. Elkészült a Nemzeti Csecsemô- és Gyermekegészségügyi Programtanács I. félévének ütemterve, melyben szerepet kapnak a Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

6 Teenager Ambulanciák, valamint a helyi- és országos szervezésben beinduló felvilágosító programok. A Kollégium e kérdés kapcsán is fontosnak tartja a koraszülések megelôzését, valamint a megindult koraszülésekkel kapcsolatban az intrauterin szállítás mind teljesebb mértékû megvalósulását. Ennek az elvnek megvalósulása érdekében a Kollégium elnöke levélben fordult valamennyi szülészeti-nôgyógyászati intézet fôorvosához. 12. Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács a rezidens képzés megváltoztatására beküldött javaslatainkat messzemenôen figyelembe vette. Változás: nôgyógyászati edokrinológia, asszisztált reprodukció: 1 hónap; urológia: 3 hónap. A kötelezô tanfolyamok közé bekerült a gyermeknôgyógyászat. Ugyanakkor a Sebészeti Szakmai Kollégium javaslatára nem hagyták jóvá a sebészeti gyakorlat csökkentését (6 hónap helyett 3 hónapra). Az Egészségügyi Minisztérium Eü.politikai Fôosztály kérte szakterületünk rezidensi keretszámát. A Kollégium Elnöke az egyes régiók vezetôivel és megyei szülész fôorvosokkal felvette a kapcsolatot az általuk bejelentett igények alapján a szükséges rezidensszám a következôképpen alakult: Budapest 18 fô Debrecen + régió 10 fô Pécs + régió 26 fô Tolna megye (4) Somogy megye (6) Zala megye (5) Baranya megye (5) Vas megye (6) Szeged + régió 10 fô Észak-nyugat Magyarorsz. régió 21 fô Fejér megye (7) Gyôr-Moson-Sopron megye (5) Komárom-Esztergom megye (4) Veszprém megye (5) Összesen: 85 fô Az Elnök utalt arra, hogy ez nem jelenti azt, hogy a minisztérium az igényelt rezidens számot jóvá is hagyja, pedig az utóbbi évek tendenciáit figyelembe véve igen nagy szükség lenne ilyen számú rezidensre, mivel jelentôsen csökkent a szülész-nôgyógyászok száma. Jelenleg is már pár intézet orvoshiánnyal küzd. 13. A Kollégium nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a szülészeti történések éves regisztrálása a továbbiakban is kötelezôen megtörténjen. Egyed Professzor tájékoztatása szerint tavaly az elôzô évi jelentéseket a 97 szülészeti osztály közül mindössze 71-en küldték el. 25 osztály 2004-es évi adatairól egyáltalán nincs információ ban a 2005-ös évi jelentéseket március 31-ig kell elküldeni. 14. Az Egészségügyi szakképzési és Továbbképzési Tanács alelnöke, Dr. Bódosi Mihály levélben kereste meg a Kollégiumot a licencevizsgák helyének a szakirányú szakképzés rendszerében történô meghatározására és a szabályozás lehetôségének kidolgozására. A szülészet-nôgyógyászat szakképzés rendszerében jelenleg licence vizsgák nincsenek. A szülészet és nôgyógyászat szakterületén belül a következô subspecialitásban létezik és mûködik licence-rendszer: a szülészeti-nôgyógyászati ultrahangdiagnosztika, (Szülészeti és Nôgyógyászati Ultrahang Társaság feltételrendszere alapján és felügyelete alatt áll.) Menopausalis Medicina Minôsített Orvosa 3MO (Magyar Menopausa Társaság feltételrendszere alapján) Jelenleg folyamatban van a Magyar Nôgyógyászok Endoszkópos Társasága által kidolgozandó licence-rendszer. Hosszabb távon széleskörû szakmán belüli konzultációk és konszenzus után az alábbi subspecialitás licencek bevezetése jöhet szóba: nôgyógyászati terhespatológia, nôgyógyászati endokrinológiai, nôgyógyászati onkológiai, urogynekológia, szülészeti aneszteziológia, szülészeti genetika. 15. Az Eü. M. III. Eü.politikai Fôosztály kérte, hogy szülészet-nôgyógyászat minden általa végzett OENO kódhoz határozza meg az elvégzendô orvosi feladatot és annak dokumentációs protokollját. Meg kellett határozni, hogy mely tevékenységek végzéséhez nem szükséges orvosi diploma, mely eljárások milyen végzettséggel, szakképesítéssel számolhatóak el. A létrehozott adhoc bizottság elkészítette az anyagot, majd PTE Szülészeti Klinikán átnézték, s az így 248 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

7 átdolgozott anyag a változtatásokkal együtt november 04-én az Eü. Minisztériumnak el lett küldve. 16. A Kollégium elnöke tájékoztatást adott arról, hogy Dr. Kapócs Gábor helyettes államtitkár (Eü, Min.) kérésére a megjelent és folyamatban lévô protokollokhoz megadtuk a HBCS fôcsoportot, BNO vagy WHO kódokat. 17. Az Eü. Minisztérium az egészség program keretében 2004-ben létrehozta a Dr. Info internetes-telefonos lakossági egészségügyi szolgáltatást. Szakmai Kollégium részérôl együttmûködô munkatársakat kértek. A Kollégium Elnöke Prof. Dr. Hernádi Zoltánt nôgyógyászati daganatokkal kapcsolatos kérdéskörben, Dr. Berkô Pétert a szülészet és általános nôgyógyászat témakörében javasolta közremûködôknek, akik a felkérést elfogadták. 18. Az Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Fôosztálya kérte, hogy Nemzeti Fejlesztési Terv II.-be a kollégium nyújtson be projektet. Tekintettel arra, hogy a projekt elkészítésére mindössze 3 nap állt rendelkezésre, a már más okból elkészítettek átdolgozásával lehetett érdemben foglalkozni. Ennek megfelelôen az elküldött projektek: 1. Kora és kissúlyú újszülöttek számának csökkentése Magyarországon. 2. A meddôség elleni project létrehozása, mint a népességcsökkenés megelôzésének lehetôsége. 19. Szakmai Kollégium az alábbi intézetek kérését támogatta: Budapest II. Ker. Önkormányzat Eü. Szolg. Eszközbefogadáshoz. Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza kapacitásbôvítési pályázat egy napos sebészeti ellátásra. Dr. Bugyi István Kórház, Szentes egy napos ellátású tevékenységekre Jászberényi Kórház címzett állami támogatásra benyújtott pályázatát a Szakmai Kollégium már korábban támogatta, azonban az eredeti beadványban szerepeltetett összeget nem kapták meg. A programot átdolgozták. A Szakmai Kollégium az új programot is támogatta. Budapest XVIII. Ker. Eü. Szolgálat többletkapacitás pályázatát a Kollégium a okt. 15-ei ülésén nem támogatta, mivel a szakmai felügyeletet nem látta biztosítottnak. Kérte a Bajcsy-Zs. Kórházzal kötött szerzôdés bemutatását. Újabb beadványukban a Jahn Ferenc Kórházat jelölték meg szakmai felügyeletet gyakorló intézményként. A Szakmai Kollégium az újabb kérést támogatta. Címzett támogatás elnyerése céljából nyújtott be ismételten pályázatot a B.A.Z. Megyei Kórház Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály rekonstrukciójára. A pályázatot a Szakmai Kollégium támogatta. 20. Az alábbi Szakmai Kollégiumok a szülészetet és nôgyógyászatot is érintô protokollok véleményezését kérték, melyet az egyes területek szakértôinek bevonásával a Kollégium véleményezett: Háziorvosi praxis hatásköri listája. Az Egészséges újszülöttek ellátása a szülôszobán és a gyermekágy ideje alatt c. protokoll (Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke prof. dr. Tulassay Tivadar) Szakmai protokoll a varicella kezeléséhez. (Infektológiai Szakmai Kollégium) kiegészítés: I. trimeszterben varicella fertôzés esetén a terhességmegszakítás nem indokolt. Genetikai Szakmai Kollégium: Genetikai tanácsadás, Down kór prenatalis szûrése és diagnosztikája. Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Állásfoglalás a gyermekgyógyászati gyógyszerelés egyes kérdéseirôl. 21. A Kollégium Elnöke tájékoztatta a Kollégiumot a Szakmai irányelvek, protokollok helyzetérôl. Eddig elkészült és a közlönyben megjelent a vulva, cervix, hüvely, az uterus és a petefészek rosszindulatú daganatai ellátását meghatározó irányelv. Elkészült és megjelenés alatt van a császármetszéssel és a terhességmegszakítással foglalkozó irányelv. Folyamatban van a koraszülés, a steroid profilaxis, a nôgyógyásza- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

8 ti gyulladások és a vérzési rendellenességek irányelveinek az elkészítése. 22. A bababarát pályázatok elbírálására (2006. február 27. Eü. Minisztérium) a Kollégium Dr. Berkô Pétert delegálta. 23. Az abortusz mentes napok javasolt idôpontjai március 25, június 01, december 28. A csatlakozás kérdésében az egyes Intézetek és Osztályok egyénileg döntenek. 24. A Szakmai Kollégium véleményét kérték az alábbi gyógyszerek tb. támogatásáról: Puregon 300 NE oldatos injekció új támogatási kategóriában (90 %) történô felvételéhez Gynazol 2 % hüvelykrémrôl Luveris Újabb állásfoglalás az Angeliq-rôl A Kollégium a beadványban javasolt kedvezményeket egyhangúlag megszavazta. 25. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi Minisztérium ismételten foglalkozik a fogamzásgátló szerek árának csökkentésével. A Kollégium határozott véleménye, hogy a 18 év alatti korosztálynak indokolt a kedvezményes gyógyszerhez jutás lehetôségét megadni. A vitában körvonalazódott annak szükségessége is, hogy a kedvezményhez legyen elôírás az egy éven belüli érvényes nôgyógyászati rákszûrési lelet. A véleményt az Elnök a minisztériumnak elküldte. 26. A Szent János Kórház Budai Meddôségi és IVF Centrum vezetôje dr. Konc János intézetvezetô fôorvos a Szakmai Kollégium véleményét kérte a Petesejtfagyasztás az asszisztált reprodukcióban címû programjához. A Kollégium a petesejtfagyasztás módszerét és gyakorlatát elvileg támogatja, de fontosnak tartja, hogy a jogi és etikai háttér tisztázott legyen. A költségek vonatkozásában viszont felhívja a figyelmet arra, hogy amikor a petesejtfagyasztás nem orvosi indikáció alapján történik, hanem kérésre, a páciens viselje annak anyagi terheit. 27. A Pest Megyei Bíróság kártérítési perben megkereste a Szakmai Kollégiumot véleményezés céljából, hogy áprilisában a Szent Rókus Kórház ikerterhes ellátására jogosult volt-e, és rendelkezett-e azokkal a feltételekkel, melyeket a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII.23.) NM. rendelet 8. -ában elôírt. A Kollégium véleményében kifejtette, hogy a Szent Rókus Kórház akkreditációja a megyei szintû ellátásnak felel meg, melynek értelmében a bírósági megkeresésben szereplô eset ellátására jogosultak voltak. 28. A szülészeti és nôgyógyászati klinikák és osztályok akkreditálására a Kollégium Elnöke két lehetséges módszert javasolt. Az egyik szerint Akkreditációs Bizottságokat állítunk fel (Pl: Prof. Paulin, Prof. Siklósi; Prof. Tóth, Dr. Bacskó, stb.). A másik változat szerint Prof. Szabó, Prof. Bódis, Prof. Gôcze a benyújtott adatlapok alapján, meghatározott szempontok szerint összeállítja az anyagot és -en a Kollégium minden tagjával ismerteti az összeállítás szempontjait és az eredményt. A Kollégium az utóbbi változatot fogadta el. 29. A Kollégium az elôterjesztés alapján elfogadta a évi költségvetést. Pécs, Dr. Szabó István egyetemi tanár Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke 250 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Előadások jegyzéke Első szerzőként: 1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Dr. Zeke J., Kanyó K., Márta E., Dr. Konc J. III. Családcentrikus Szülészet Kongresszus

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

Férfi fogamzásgátlás

Férfi fogamzásgátlás Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Prevenciós Főosztály Flór Ferenc Kórház Urológia Andrológiai Rendelései Magyar Andrológiai Társaság vezetősége Férfi fogamzásgátlás Dr. Lantos István Férfi fogamzásgátlás:

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor Terhességmegszakítás Dr. Timmermann Gábor Megszülettünk hirtelen Egyikünk se kérte Kérve kérünk szép jelen Meg ne büntess érte. (Devecseri Gábor) Terhességmegszakítás Művi vetélés = abortus arteficialis

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

XXIII. PROGRAM ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐI KONFERENCIA. 2015. május 14-16. Budapest, Ramada Resort Aquaworld www.convennon.hu

XXIII. PROGRAM ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐI KONFERENCIA. 2015. május 14-16. Budapest, Ramada Resort Aquaworld www.convennon.hu XXIII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐI KONFERENCIA PROGRAM 2015. május 14-16. Budapest, Ramada Resort Aquaworld www.convennon.hu 2015. MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK 16:00- Regisztáricó 18:00-19:00 A Dél-pesti Kórházban szültem

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2010. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2010. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2010. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. Az intézetek az adatszolgáltatást

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. A hatályos, asszisztált

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Magyar Nõorvos Társaság Gyermeknõgyógyász Szekció XXVIII. Kongresszusa

A Magyar Nõorvos Társaság Gyermeknõgyógyász Szekció XXVIII. Kongresszusa 2008. április 18-19. Debrecen A Magyar Nõorvos Társaság Gyermeknõgyógyász Szekció XXVIII. Kongresszusa Program A kongresszus rendezõje A Magyar Nõorvos Társaság Gyermeknõgyógyász Szekciója, a Debreceni

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 11.1. Szülésznő 11.. Szülésznő (54) 11.. Szülésznő (55) 11.4. Szülésznő (BSc) 11.5. Szülésznő (főiskolai végzettség) 11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT TOVÁBBKÉPZÉSEI

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. A hatályos, asszisztált

Részletesebben

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS KEDVES VÉDŐNŐ! Köszönjük, hogy munkájával részt vesz a méhnyakrák okozta halálozás elleni küzdelemben. I. KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A azonosító számú, Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

teljesítésének menetéről A Beregszászi járás lakosságának reproduktív egészsége 2015-ig c. Program

teljesítésének menetéről A Beregszászi járás lakosságának reproduktív egészsége 2015-ig c. Program Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від 21.06. 2013р. 262 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka 2013.06.21.én

Részletesebben

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2016. október 17-én megtartott üléséről Helyszín: Budapesti Európa Ifjúsági Központ, Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. Időpont:

Részletesebben

Szakápolók szerepe a gyógyászati segédeszközök használatának betanításában

Szakápolók szerepe a gyógyászati segédeszközök használatának betanításában Szakápolók szerepe a gyógyászati segédeszközök használatának betanításában Dr. Balogh Zoltán FESZ XVII. Kongresszus - Cserkeszőlő, 2017. szeptember 15. Ápolók és orvosok száma 1000 lakosra vetítve Ápoló

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15.

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15. Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa Program Szolnok, 2012. szeptember 14-15. VENDÉGVÁRÓ A hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Magyar Nőorvos Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

Miért akarnak otthon szülni a várandósok?

Miért akarnak otthon szülni a várandósok? Hol szüljünk a XXI. században: Kórházban, Születésházban, Otthon? Interdiszciplináris fórum Budapest, 2011. január 28. Miért akarnak otthon szülni a várandósok? Szebik Imre Orvosok a Szabad és Biztonságos

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

Részletes program 2005. október 28. péntek. 10 00-10 30 Megnyitó (Prof. Dr. Szabó István, Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Fekete Zoltán)

Részletes program 2005. október 28. péntek. 10 00-10 30 Megnyitó (Prof. Dr. Szabó István, Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Fekete Zoltán) 8 30 - Regisztráció 10 00-10 30 Megnyitó (Prof. Dr. Szabó István, Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Fekete Zoltán) 10 30-12 20 Nőgyógyászat I. Üléselnökök: Dr. Kerecsényi Péter (Pécs), Dr. Garamvölgyi Zoltán (Budapest),

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza.

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza. Tisztelt Kollégák, A Reproduktív Endokrinológia a női reprodukciós endokrinológiai és anatómiai rendszer élettani és kóros működésének tudománya, melynek jelentősége azonban a reproduktív életszakasz előtt

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére Szám: 02/172-8/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Elő terjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

A MEGELŐZÉS SZOLGÁLATÁBAN

A MEGELŐZÉS SZOLGÁLATÁBAN A MEGELŐZÉS SZOLGÁLATÁBAN VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Gyula, 2014. november 27. A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezetének és MTA Szegedi Területi Bizottsága Orvostudományi

Részletesebben

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai Dr. Timmermann Gábor Terhességhez kapcsolódó gondozás Optimális családtervezési tanácsadás Fogamzás előtti (praeconceptionalis( praeconceptionalis) ) gondozás

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA Pécs, 2011. október 6-7-8. Tervezett Program 2011-10-06. Csütörtök 18.00 Megnyitó, üdvözlések, tiszteletbeli tag beiktatása Elnökség:

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA MÁSODIK ÉRTESÍTŐ BÉKÉSCSABA 2014. október 3-4. Phaedra Rendezvényközpont Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 1997, 2005 után 2014-ben

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 11. DR. KOISS RÓBERT SZAKMAI VEZETŐ Védőnői méhnyakszűrés megvalósulása

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családjaik számára

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családjaik számára 12 Chorionbiopszia A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak módosítása

Részletesebben

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE MB...dbf, rekordképe Mező neve típus Hossz tizedes leírás IDOSZAK C 6 jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2 megye OEP kódja INTKOD C 4 szolgáltató

Részletesebben

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT SZEGED, 2015. MÁJUS 12. ÁRVÁNÉ EGRI CSILLA, SZAKMAI ALPROJEKTVEZETŐ Védőnői méhnyakszűrés

Részletesebben

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2015. december 2016. május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-,

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19.

XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19. XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19. Miért így alakult a kollégium? Mi volt ezzel a cél? Tagozatok 60 szakterület 3 fővel Tanácsok 5-10-15 fővel TAGOZATOK: az egészségügyért felelős miniszter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén?

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A terhesség megszakítása

A terhesség megszakítása Tájékoztató száma: T 2/06-1 A terhesség megszakítása A terhesgondozás jogi szabályozása Térítésmentes terhesgondozásra jogosult - a Magyarországon állandó jelleggel tartózkodó magyar állampolgár, illetve

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben