Mentálhigiénés segítő kapcsolat. Dr. Grezsa Ferenc KRE- BTK Pszichológiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentálhigiénés segítő kapcsolat. Dr. Grezsa Ferenc KRE- BTK Pszichológiai Intézet"

Átírás

1 Mentálhigiénés segítő kapcsolat Dr. Grezsa Ferenc KRE- BTK Pszichológiai Intézet

2 Segítő hivatás foglalkozás, szakma versus hivatás szolgáltatás versus szolgálat Szakmaetika értékközvetítés" kérdése kapcsolati etika

3 Segítő hivatások Hivatásos segítők Szociális munkás Orvos, védőnő, nővér, pszicho-terapeuta, pszichiáter, klinikai pszichológus Lelkipásztor, hitoktató, pasztorál-pszichológus Tanító, tanár, pszicho-pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvónő, iskolapszichológus Művelődésszervező EÜ / OKT-NEV.ÜGY / SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS / HITÉLET / KÖZMŰVELŐDÉS

4 Paradigmaváltás (Bagdy) Medicinális Pozitív mentálhigiénés beteg, páciens kliens, problémahozó lineáris kauzalitás betegség, diagnózis stigma, medikalizáció terápia, kezelés, egyoldalú szakértői modell terapeuta, orvos, szakértő dinamikus folyamatelemzés, holisztikus, cirkuláris, rendszerszemlélet probléma, zavar, állapot, stigmatizáció és medikalizáció nincs konzultáció, intervenció, counseling, edukáció, kompetencia modell, kölcsönös szakértés facilitátor, segítő, konzultáns, problémafogadó

5 Paradigmaváltás, folyt. (Bagdy) Medicinális deficit központú, páciens nem felelős, alárendelődő kapcsolati kontextus, elszenvedő helyzet egészségügyön belüli (szervezeti, intézményi) elkülönítés, szeparáció, kusztodiális modell Pozitív mentálhigiénés meglévő (lehetséges) értékekre épít, kliens felelős és aktív, egyenrangú kapcsolat nem medikális (extramurális), nem szeparatív, helyben segít, közösségi modell

6 Segítő hivatás: sajátosságok önkontroll önreflexió szupervízió kollegiális konzultáció esetmegbeszélés peer-csoport

7 Segítő kapcsolat: munkafeltételek 1 (Bagdy) KÜLSŐ FELTÉTELEK Társas környezet (család, szomszédság, lakosság) pszichológiai kultúrája, hozzáállása Szervezeti keretek: intézmény, team, illeszkedés, segítő közösség Kooperációs modellek: bifokális modell, miliőkultúra modell, stb.

8 Segítő kapcsolat: munkafeltételek 2 (Bagdy) BELSŐ FELTÉTELEK Önkéntesség, motiváltság, spontán igény, szocializáltság Ha nincs: szocializálás a lélektani munkára Mentális tényezők: rapport készség, együttműködési készség, "szenvedésnyomás"

9 Segítő kapcsolat: munkafeltételek 3 (Bagdy) Kapcsolati feltételek 1 Első találkozás kapcsolatfelvétel szcénikus információk szimpátia és kiváltott érzések kérdése kölcsönösség bizalmi tényezők kapcsolati munkaszövetség

10 Segítő kapcsolat: munkafeltételek 4 (Bagdy) Kapcsolati feltételek (2) Lélektani tér Objektív tényezők Keretek és szabályok A segítő vállalásai A szerződéskötés : próbaidő? szakaszolás? elmaradás? Munkaszövetség (Greenson) Terápiás erőtér (Strupp) Segítő kapcsolati alaphangulat (Hermann J.) időhatárok?

11 A személyiség self elmélete 1 (C. Rogers) Énkép (individuális / szociális) az észlelések, érzések, viszonyulások és értékek szervezett mintázata, melyet az egyén kizárólag sajátjaként tekint (egyediség) Én ideál Organizmus a teljes személy, a külvilágra adott reakciók összessége. Alapvető indítéka, hajtóereje az önmegvalósításra, a fejlődésre való törekvés

12 A személyiség self elmélete 2 (C. Rogers) Fejlődés egyre nagyobb szabadság az önkifejezésben Kongruencia az énkép és az organizmus összhangja A pozitív elfogadás (szeretve lenni, megértve lenni) szükséglete Elhárító mechanizmus a szeretet megtartására irányuló törekvés

13 Aszimmetria a kapcsolatokban: lélektani, társadalmi háttértényezők etológia, darwinizmus, szociáldarwinizmus hatalomvágy (Adler) a biztonság átélése: a helyzet fölötti kontroll / másfelől önátadás révén a hatalom elvesztése: tehetetlenség, szégyen, bizonytalanság (szenvedélybetegek) kulturális meghatározók: pl. szerepkötelezettségek (vö: klasszikus betegszerep) a tudás -sal, a tudománnyal kapcsolatos meggyőződések, hiedelmek, a tudás reformációja

14 A kliens motívumai Szenvedésnyomás Rászorultság Szükséglet A segítő motívumai többlet-tudás Kapcsolati aszimmetria tanácsadási / terápiás helyzetekben szakmai / jogi / kulturális stb. legitimáció segítőkészség + nárcisztikus szükségletek sikeres segítő kapcsolatok szakmai előmenetel, szakmai önkép

15 Segítő kapcsolati aszimmetria feloldása A segítő maga is személyként van jelen, saját érzelmi szükségleteivel együtt. A segítő egyben kliens is. A segítő nem csak ad, hanem kap is. Intimitás, találkozás encounter (szerephatárok, mechanikus szerepkötelezettségek feloldódnak) Szimmetria az érzelmi szükségletekben szimmetria a segítő kapcsolatban.

16 A segítő kérdései önmagához (Rogers, részlet) Tudok-e megbízható = kiszámíthatóan önmagam lenni? (Megbízhatóság = hitelesség) Ki tudom-e fejezni önmagamat pontosan úgy, amilyen valójában vagyok? Megengedhetem-e magamnak, hogy pozitívan érezzek a másik személy iránt és hogy e pozitív érzéseket ki is mutassam számára? Megengedhetem-e magamnak, hogy teljesen azonosuljak a másik személy érzésvilágával, értelmezéseivel, és a világot úgy lássam, ahogyan ő?

17 Következtetések (Rogers) Nem képzelhető el végleges igen válasz - de lehet és kell törekedni e felé. Képességem a fejlődést elősegítő kapcsolatok kialakítására annak is jele, hogy személyiségem mennyire fejlett, érett. A segítő teendője: képességei, személyisége folyamatos fejlesztése.

18 Spiritualitás Szakralitás Segítő kapcsolat SZERETET (híd)

19 lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda Béla)

20 A hatékony segítő hat tulajdonsága 1 (Patterson, Eisenberg, 1983) Intellektuális kompetencia: jó elméleti felkészültség, szüntelen önképzés Energia: testi lelki kapcsolati működések energizáltsága Hajlékonyság, rugalmasság a kliens problémája határozza meg a teendőket, nem a segítő "mihez értése" (módszertani jártassága)

21 A hatékony segítő hat tulajdonsága 2 (Patterson, Eisenberg, 1983) A nem módszer specifikus humán segítő tényezők nyújtani tudása: együttérzés, támogatás, megerősítés, személyesség, odaforduló figyelem, jelenlét", légkör, biztonságnyújtás, együttgondolkodás stb. Jóindulatú alap attitűd Önismeret: az intra - interperszonális személyi(ségi) valamint módszertani technikai kompetencia egyensúlya / "személyesség" személyiség és tudományosság - felkészültség egyensúlya/

22 A segítő képességei 1 Keret jellegű képességek differenciált beszédkészség az idővel való bánni tudás egyértelmű és érthető kommunikáció a tér és idő keretek tartása Általános személyiség-jellemzők empátia feltétel nélküli elfogadás kongruencia (hitelesség)

23 A segítő képességei 2 A szakmai szerephez fűződő képességek holding ( konténer ) funkció: szorongás és hiperaktivitás nélkül elbírni a kliens szorongását, sírását, agresszióját, illetve a csendet) az itt és most -ban jelentkező stresszek kezelése a személyes és szakmai kompetencia határok felismerése a kliens által rávetített szerep tudatosítása és elviselése én üzenetek megfogalmazása

24 A segítő képességei 3 a saját érzelmi ambivalencia, illetve kognitív disszonancia felismerése és elviselése saját előítéletek felismerése és kezelése az itt és most helyzet pontos átélése, kezelése az ellenállással való bánni tudás az indulatáttétel és viszont indulatáttétel felismerése és kezelése a saját nárcisztikus szükségletek felismerése és kezelése

25 Segítő kapcsolati rendszerek közös jellemzői 1 (Hermann Imre) katarzis (Arisztotelész) inkubáció (várakozás, váratás, előkészület bemosakodás ) imagináció, álom (Aszklepiosz-i orvoslás) szuggesztív hatások (éber és hipnoid) megváltozott tudatállapotok kommunikációs rítusok ut aliquid fieri videtur (lássák, hogy valami történik) néha gyógyítani, gyakran enyhíteni, mindig vigasztalni (XVII. sz. francia mondás)

26 Segítő kapcsolati rendszerek közös jellemzői 2 (Hermann Imre) Kapcsolati törvényszerűségek: szociál-pszichológiai fundamentum a találkozás, Hallo effektus, promotív tényezők, szerepek, kapcsolat, kontrolljáték, ellenállás, stb. Szimpátia, empátia, érzelmek, érzelmi szintek, kölcsönhatások, cirkularitás Kommunikáció lélektani törvényszerűségek: verbális szint, nem verbális szint, meta-kommunikáció stb. Tanulás-lélektani összetevők

27 Hogyan kell meghallgatni és figyelni? A valóság mindig ott van a személyben, megfigyelhető, csak észre kell venni. Ennek akadályai: érzelmi belehangolódás (empátia) hiánya szubjektivitás, elfogultságok, előítéletek az elmondottak értelmére fókuszálás, a pszichológiai jelentés elhanyagolása. (A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a figyelem pozitív irányítása.) a közvetlen (tudattalan) kifejezési módok elhanyagolása: mimika, testtartás, elhelyezkedés, hangszín, nem verbális közlési csatornák

28 Hogyan kell meghallgatni és figyelni? (2) Fontos az önmegfigyelés: mit vált ki belőlünk a kliens? A kapcsolat kibontakozásának megfigyelése A megértő meghallgatás nagy nehézségekbe ütközik (pl. közélet, ismerőssel való vita)

29

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi Bevezetés: A pszichoterápiás folyamat az első kapcsolatba lépéstől a terápia lezárásáig tart. A folyamatot három fő szakaszra szokás tagolni.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 Bagdy Emőke: Előszó 2 Grezsa Ferenc Takács Péter Farkas

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS

TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TERAPEUTA Feladatok

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Alapfogalmak: Kompetencia. Általános kompetenciák

Alapfogalmak: Kompetencia. Általános kompetenciák Szószedet A szószedet meghatározásokat és magyarázatokat nyújt minden olyan szóhoz vagy kifejezéshez, amelyek az EU tagállamok partnerei által összeállított kérdőívben találhatóak, ezek esetleg szükséges

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT (A telefonos lelki els segély nyújtás pszichológiai problémái) BUDA BÉLA Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 1 A tanulmány a lelki els segélynyújtó és krízismegoldó

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Húsz év után önkritikusan

Húsz év után önkritikusan Budai István Húsz év után önkritikusan avagy mit tesz a szociálismunkás-képzés a szakmai identitás alakításában 1990 ősze tekinthető a hazai szociálismunkás-képzés újrakezdése időpontjának, és most a 20

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A segítő segítése 1; Esetmegbeszélés

A segítő segítése 1; Esetmegbeszélés Vályi Gábor A segítő segítése 1; Esetmegbeszélés A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben