Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati"

Átírás

1 Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentésének összefoglalója a hajléktalanok egészségügyi ellátásáról Budapesten. Esély, 2001/ o. 3. Bényei Zoltán Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György: Tíz év után. Esély, 2000/1. 4. Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai Esély, 1999/ o. 5. Dr. Molnár D. László Dr. László Klára: Budapesti hajléktalanok egészségi állapota. Periferia Seria 6. udapest, o. 6. Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György Pelle József: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben ( ). Esély, 2002/3. 7. Gurály Zoltán Török Ágnes Udvarhelyi Éva Tessza: A kihűlésről. Kapocs, II. évf. 6. sz december. 8. Gurály Zoltán: A Budapesten élő hajléktalan emberek egészsége. Kapocs, II. évf. 6. szám december. 9. Győri Péter: A szociális törvény és a lakásügyi törvény szükséges kapcsolódási pontjai. Hajszolt Hírlap, január február. 25. o. 10. Győri Péter: El nem évülő (avagy eddig meghallgatásra nem talált) javaslatok a lakásügyhajléktalanügy szabályozásának határmezsgyéjén. Hajszolt Hírlap, május június. 61. o. 11. Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon In: Társadalmi Riport Szerk.: Andorka R., Kolosi T., Vukovich Gy. TÁRKI, Budapest, o. 12. Győri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak. Mozgó Világ, 1996/ o. és Hajszolt Hírlap, február. 13. Gyuris Tamás Horváth Olga Oross Jolán: Hajléktalanellátás (Hallgatói segédanyag) NCSSZI Budapest Gyuris Tamás Oross Jolán: Tények és hátterük. Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalanellátásról. Homelessness in Europe, International Conference. (Nemzetközi

2 Hajléktalanügyi Konferencia.) HAJSZOLT Egyesület, Budapest, 1999 és Periféria Füzetek, 99/ Gyuris Tamás, Molnár D. László, Szántó Róbert: Hajléktalanok. Család, Gyermek, Ifjúság, 1992/ Gyuris Tamás: Hajléktalanság Kapocs, június o. 17. Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban. Kapocs, II. évf. 5. szám november. 18. Hajléktalan emberek foglalkoztatását elősegítő komplex modellkísérleti program. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Periféria Füzetek, 2002/1. szám. 19. Horváth Olga: Hajléktalan emberek rehabilitációja. In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, o. 20. Horváth Olga: Útkeresés a hajléktalan emberek ellátásában. Hajszolt Hírlap, május június o 21. Kassai Melinda: Szenvedélybetegségek és a hajléktalanság. In: A hajléktalanság sebei. Népjóléti Mimisztérium, Budapest., Periferia Seria o. 22. Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje. In: Szenvedélybetegségek, I. évf. 5. és A hajléktalanság sebei. Népjóléti Minisztérium, Budapest, Periferia Seria o. 23. Komáromi Éva: A szenvedélybetegek rehabilitációjának tartalmi és szervezeti kérdései. In: Apró lépésekben Szerk. Oross Jolán. Szociális és Családügyi Minisztérium és Pro Domo, Budapest, Periferia Seria o. 24. Merton, Robert K.: Társadalmi struktúra és anómia. In: A deviancia szociológiája.szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. Szerk. Gönczöl Katalin Kerezsi Klára. ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitika Tanszék T-Twins, Budapest, o. 25. Mezei György: Látszólagos analógia a történelem előtti időkkel. Hajléktalanok Magyarországon a 90-es években. Belügyi Szemle, 1999/ o. 26. Mezei György: Vendégségben a polgári világban. A hajléktalanellátás szerepe a hajléktalan életmódban. Hajszolt Hírlap, május július o.

3 27. Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 28. Oross Jolán: A szabadság rád fagy. In: Esély, 1995/5. és A hajléktalanság sebei. Népjóléti Minisztérium, Budapest, Periferia Seria o. 29. Pik Katalin: Kik a hajléktalanok és mit tehetünk értük? Esély, 1995/ Utasi Ágnes. Hajléktalanok, csavargók. Peremhelyzetek Rétegződés-Modell Vizsálat. VIII. Társadalomtudomtudományi Intézet, Budapest, Ajánlott irodalom: 1. Ágostonné Alpár Vera: A lakáskérdés és a városi szociális problémák okai, intézményesülése és jogrendszere. In: Szociális munka Európában. Válogatás szociális munkás hallgatók tanulmányaiból. Főszerk. Balogh Eszter, szek. Wells Noémi. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, o. 2. Ágostonné Alpár Vera: Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál. Esély, 1998/ o. 3. Albert Fruzsina Dávid Bea: Hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből. Szociológiai Szemle 1998/4. 4. Atkinson, Tony: Társadalmi kirekesztődés, szegénység és munkanélküliség. Esély, 1998/ o. 5. Bácskai Erika (szerk.): Pokolra kell annak menni... Népjóléti Minisztérium, Budapest, Periferia Seria Castel, R.: A nélkülözéstől a kivetettségig A kiilleszkedés pokoljárása. Esély, Dömsödi Balázs: A menhelyektől a minta-építkezésig. A hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkástelep. Korall Társadalomtörténeti folyóirat, Ősz-Tél o. 8. Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság, Esély, 2000/1. 9. Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Budapest, Magvető, Gáti Vera: Civil kezdeményezés egy orosz kisvárosban. Esély, 1999/ o. 11. Gáti Vera: Hajléktalanság Oroszországban. Esély,1999/ o. 12. Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései. In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. Szerk. Gönczöl Katalin Kerezsi Klára. ELTE

4 Szociológiai Intézet Szociálpolitika Tanszék T-Twins, Budapest, o.; Társadalmi Szemle, o. 13. Győri Péter: A Hajléktalanok Menhelye Egylet. Esély, 1998/ Gyuris Tamás Oross Jolán: Javaslatok a hajléktalanügy intézményrendszerének és jogi szabályozásának újrafogalmazásához. Hajszolt Hírlap, január február o. 15. Gyuris Tamás: Az utcai gondozás esélyei a szociális munkában. In: Pokolra kell annak menni Szerk. Bácskai Erika. Népjóléti Minisztérium, Budapest, Periferia Seria o. 16. Gyuris Tamás: Kilakoltatás, hajléktalan családok, fiatalok, gyerekek. In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán. Budapest, szeptember Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, o. 17. Így laktunk Pannóniában. Szerk. Léderer Pál. A Szociális Szakképzés Könyvtára, Iványi Gábor: Hajléktalanok Sík Kiadó, Budapest, (Magyarország felfedezése). 19. Lakatos Mária: Hajléktalanság a nemzetközi irodalom tükrében. Országos Alkohológiai Intézet, Budapest, Alkohológiai Füzetek Láng Katalin Nyilas György: Ideiglenes állandóság. In: Peremhelyzetek. Szerk. Utasi Ágnes. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, o. 21. László Klára Oross Jolán (szerk.): A hajléktalanság sebei. Népjóléti Minisztérium, Budapest, Periferia Seria Levendel László: A hajléktalan ember. Országos Alkohológiai Intézet, Budapest, 1992 és Liget o. 23. Mezei György Sarlós Katalin: Nyomorskála. Terem a nyomor füzetek 1. Léthatáron Alapítvány, Budapest, Müller, Wolfgang: A hajléktalanság problematikáját érintő jogi szabályozások és a finanszírozás lehetőségei Németországban. Hajszolt Hírlap, január február o. 25. Oross Jolán (szerk.): Apró lépésekben Szenvedélybetegség, hajléktalanság, rehabilitáció. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, Periferia Seria 7.

5 26. Pattyán László Lőrincz Norbert Szoboszlai Katalin: Az utcai szociális munka jelene és dilemmái. Hajszolt Hírlap, május június o. 27. Pattyán László Szoboszlai Katalin: Az utcai szociális munka. Az utcai szociális munka elméleti megközelítése, dilemmák a gyakorlati munkában. Hajszolt Hírlap, január o. 28. Pelle József: Beszámoló a fővárosi hajléktalanellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében. Fővárosi Önkormányzat, Pik Katalin: A Boldog Sziget (néhány adat Írország hajléktalanjairól). Hajszolt Hírlap, szeptember o. 30. Pik Katalin: Az összekötő. Egy speciális együttműködés a szociális munkás egyéni esetkezelése kapcsán. Esély, 1999/ o. 31. Pik Katalin: Szociális munka a hajléktalan ellátásban. Egy nem kirívóan ritka eset. Esély, 1993/ Radoszáv Miklós: Gondolatok az utcai gondozásról. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 33. Sarlós Katalin: Hajléktalanok és szociális munkások. Hajszolt Hírlap, április május o. 34. Schuler Dezső: A hajléktalanság kérdése a székesfővárosban. Statisztikai Közlemények, 76. köt. 1. sz Schuler Dezső: Hatósági és társadalmi embervédelem. Statisztikai Közlemények, 90. köt. 1. szám II. köt., Udvari Kerstin: A szociális lakóközösség, mint a hajléktalanságból kivezető út. Periferia Füzetek 95/ o. Jogszabályok: 1. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosítása évi XII. törvény. 2. A foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény. 3. A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 11/2000. (X. 18.) SZCSM rendelet 4. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok, és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet. 5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény.

6 6. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. 7. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény. 8. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény. 9. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény. 10. A lakhatási jogról szóló 42/2000. AB határozat 11. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi XX. törvény. 12. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. 13. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény aktuális költségvetési törvény normatív hozzájárulás igénylésének szabályairól szóló része. 14. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény. 15. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7) SZCSM rendelet. 16. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24) SZCSM rendelet. 17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. 18. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet. 19. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 20. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. 21. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. 22. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról. Szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet

7 23. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény. 24. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet.

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátás 2010

Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Kötelező irodalom: 1. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, 2006. 15. évf. 1. sz. 72 o. 2. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk?

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet publikációs listája

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet publikációs listája Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet publikációs listája Szociális Munka Tanszék év Könyvek Cím Kiadó Év Somorjai Ildikó, Török A játék lendületbe hoz. Közösségi játékok időseknek Emőke ICSSZEM

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 4. szám 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

Gyerekesély Tudástár

Gyerekesély Tudástár TÁMOP-5.2.1 Gyerekesély Tudástár Válogatott jegyzék az elmúlt tizenkét év gyermekszegénységre és az esélyegyenlőtlenségek átörökítésére vonatkozó szakirodalmából Összeállította: Bauer Zsófia 2014. lis

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben