4.számu módosítás (Hatályban: január 20-tól)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)"

Átírás

1 4.számu módosítás (Hatályban: január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35. (2) bekezdés a), c) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20. -ában meghatározottak figyelembe vételével az január 26-án kelt, a 7/2010.(I.26).sz. képviselőtestületi határozattal jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá: ( Ámr. 20 (2) a. pontja) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A hivatal megnevezése, címadatai, azonosító adatai (1) A hivatal megnevezése: Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala (2) A hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja: - angolul: The City Hall of Zalakaros - németül: Bürgermeisteramt der Stadt Zalakaros - franciául: La Mairie de Zalakaros (3) A hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal (4)A hivatal illetékességi területe, működési köre. Zalakaros közigazgatási területe és Zalamerenye közigazgatási területe megállapodás alapján. Okmányirodai feladatok tekintetében: a 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerinti települések: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Gyámhivatali feladatok tekintetében a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti települések: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentjakab Építéshatósági feladatok tekintetében: 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet szerinti települések:balatonmagyaród, Galambok, 1

2 Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalakomár. Személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 321/2009. (XII.29) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében július 1 napjáig tartó hatállyal: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentjakab Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok tekintetében: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak 2

3 (5) A hivatal székhelye: Zalakaros, Gyógyfürdő tér u. 1. Postacíme: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.; postafiók 102. (6) A hivatal telephelye: Zalakaros,Zrínyi u.2. (7 ) A polgármesteri hivatal alapítása Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete át nem ruházható hatáskörébe tartozik. (8 ) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának száma, kelte: ( Ámr. 20 (2) b. pontja alapján - alapító okirat száma: Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 249/1999.(XII.22.).számú határozata A polgármesteri hivatal létrehozásának éve: október 15. (9) A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai: a.) adószáma: b.) egészségbiztosítási folyószámla törzsszáma: c.) a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám d.) KSH száma: e.) statisztikai kódja: f.) szakágazati besorolása:

4 g.) törzskönyvi nyilvántartási száma: Ámr 20. (2) b) pontja alapján h.) költségvetési szerv Általános Forgalmi adóalanyisága: ÁFA alany i.) Fejezetszám: 20 (10) A hivatal pénzforgalmi számlaszámai: Számlaszám Számla elnevezése Költségvetési elszámolási számla Tartozkodási idő utáni idegenforg.adó Helyi Iparűzési adó Letéti számla Állami hozzájárulások Gépjárműadó Lakásalap számla Magánszemélyek kommunális adó Építmény utáni idegenforgalmi adó Egyéb bevételek Eljárási illeték Késedelmi pótlék Zalakaros PHARE CBC Bírság számla Építményadó számla Luxusadó 4

5 Termőföld bérbeadásból származó bevétel Talajterhelési díj Zalakaros Város idegen bevétel Egyéb meghat. célú pénzeszk. elsz. szla Közösségi Ház 2. A hivatal jogállása, irányítása (1) A Hivatal Zalakaros Város Képviselőtestülete szerve az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A Hivatal Zalakaros Város Önkormányzata által alapított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló jogi személy vagyis Költségvetési szerv típus szerinti besorolása: - típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési szerv - tevékenység jellege alapján: közhatalmi - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. (3) A polgármester a képviselőtestülete döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. (4) A polgármester munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által meghatározottak szerint látják el. (5) A Hivatalt a jegyző vezeti. (6) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt egyéb belső szabályzatban, valamint a jegyző által meghatározott feladatok tekintetében a jegyző által helyettesítéssel megbízott személy helyettesíti. 4. A hivatal alaptevékenysége és feladatai és forrásai (1) A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett. 5

6 (2) Fő tevékenység: TEÁOR : 8411 Általános közigazgatás Szakágazat: Helyi Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ( Ámr 20 (2) c. pontja alapján ) Alaptevékenységek Víztermelés,-kezelés,-ellátás Szennyvíz gyűjtése, tiszti tása, elhelyezése Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Állategészségügyi ellátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. szolgáltat Közvilágítás Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Zöldterület kezelés Önkormányzatok,többcélú kistérségi társulások elszámolásai Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi ügyeleti ellátás Feladatmutató:szolgálatok száma /db/ Teljesítménymutató:ellátottak száma /fő/ Háziorvosi alapellátás Feladatmutató:szolgálatok száma /db/ 6

7 Teljesítménymutató:ellátottak száma /fő/ Fogorvosi alapellátás Feladatmutató:napi szakorvosi órák száma /óra/ Teljesítménymutató:ellátottak száma /fő/ Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek száma /fő/ Időskorúak járadéka Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Ápolási díj alapnyi jogon Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Ápolási díj méltányossági alapon Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Óvodáztatási támogatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ 7

8 Átmeneti segély Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Temetési segély Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Adósságkezelési szolgáltatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Közgyógyellátás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Köztemetés Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Gyermekjóléti szolgáltatás Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Családsegítés Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Házi segítségnyújtás Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Szociális étkeztetés Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Közcélú foglalkoztatás 8

9 Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Köztemető-fenntartás és működtetés Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Lakó -és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások pénzügyi elszámolása * Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel * Finanszírozási műveletetek Kiegészítő tevékenységek Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. szolgáltat Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás 9

10 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Köztemető-fenntartás és működtetés Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Kisegítő tevékenységek Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Turizmus területi igazgatása és szabályozása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (4) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: a.)ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a Képviselő-testület munkáját, c.) közreműködik, elkészíti a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében, d.) előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület és bizottságai döntéseit, (határozatok és rendeletek) a polgármester és a jegyző operatív vezetésével, (5) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az államigazgatási feladata: - ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 10

11 (6) A Polgármesteri Hivatal a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivelszerveivel, a társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel, b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a lakosságát. (7) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzat működésével kapcsolatos feladataira vonatkozó szabályokat a.) a testületi és bizottsági ülések hatékonyabb előkészítéséről szóló mindenkor hatályos jegyzői utasítás, b.) az önkormányzat rendeletalkotási tevékenységének a hivatali feladatokra vonatkozó szabályozásáról szóló mindenkor hatályos jegyzői utasítás tartalmazza. (8) A jegyzői feladatokat a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei látják el. Az általuk végzett alaptevékenység, kisegítő, kiegészítő tevékenységek, továbbá az azokat meghatározó jogszabályok megjelölését az 3. sz. függelék tartalmazza. ( Ámr. 20 (2) c pontja alapján ) A hatáskört a jegyző gyakorolja úgy, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői a szabályozott kiadmányozás rendje szerint A jegyző megbízásából írnak alá. A hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős. A Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelése központosított. Az iratok iktatását és szerelésük legfontosabb teendőit a számítógépes nyilvántartással ügyviteli dolgozók végzik. Az iratkezelés részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. A helyettesítés rendjét és a felelősségi szabályokat a munkaköri leírások rögzítik. 1 Az irattározás rendjéért a Jegyző a felelős: (9) A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. ( Ámr 20 (2) c pontja alapján) (10) A feladatok forrását Zalakaros Város Képviselőtesülete hatályos jogszabályok keretei között összeállított mindenkori éves költségvetési rendelete tartalmazza. 6. Az alaptevékenység feltételei, forrásai A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. (1). A feladatvégzés gazdasági - pénzügyi feltételei: 1 Módositotta a 168/2011. (VI.09.) sz. Kt. határozat 11

12 (a) A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. (b) A pénzügyi gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal annak szervezeti egységeként a Pénzügyi Osztály látja el. (c) A Pénzügyi Osztály ellátja a Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek: - Közösségi Ház pénzügyi-gazdasági feladatait A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását az SZMSZ mellékletét képező Ügyrend határozza meg. (d) Feladatmegosztás, felelősségvállalás rendje: Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A rendelkezési jogosultságok gyakorlásának rendjére a külön Megállapodás, ill. külön Szabályzat vonatkozik, melyek az Ügyrend mellékletét képezik. (2). A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének feltételei, forrásai: (a) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét (feladatait) szolgáló feltételekről az alapító, fenntartó szerv: az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. A képviselő-testület biztosítja, bocsátja rendelkezésre az önkormányzat tulajdonában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt. (b) Vagyon, vagyonnal való rendelkezés szabályai: 1.) Ingatlanvagyon: - az önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének14/2004 (IV.21.)rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a költségvetési szerv ingyenes használatába adja. - A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére az önkormányzat külön rendeletében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. - A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 2.) Ingóvagyon: 12

13 - a könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő ingó vagyontárgyak tekintetében az ingyenes használati jogi illeti meg. - Az ingó vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat vagyonrendeletébe foglalt szabályok vonatkoznak. 3) Pénzeszköz: A feladatellátás forrásai: - normatív állami hozzájárulás - helyi önkormányzat költségvetése (önkormányzati támogatás) - átvett pénzeszközök - saját bevételek (3) Költségvetés, költségvetési előirányzatok: a.) az önkormányzat éves költségvetési rendelete magába foglalja a Polgármesteri Hivatal elkülönített költségvetési előirányzatait. b.) a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseiben foglaltak szerint. II. A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE 1. A hivatal szervezeti tagozódása és működésének általános szabályai (1) A hivatal a feladatait az SZMSZ 1. sz. mellékletében meghatározott szervezeti egységekben, az alábbi belső tagozódásban látja el: ( Ámr 20 (2) e pontja alapján ) a.) Hatósági Osztály: (vezetője egyben hatósági osztályvezető és gyámhivatal-vezető) - Gyámhivatal - Okmányiroda - Igazgatási csoport - informatikus b.) Pénzügyi Osztály - Költségvetési csoport - adóügyi igazgatás - Gondnokság c.) Településfejlesztési Osztály: - Építéshatósági csoport - Beruházási ügyintéző - Közterület felügyelők 13

14 - projektmenedzser - műszaki ügyintéző - ügyvitel d.) Szervezési Csoport ( közvetlen jegyző irányítás alatt) - Kabinet /Polgármesteri és jegyzői kabinet - szervezési ügyintézők - igazgatási ügyintézők A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a Szervezési Csoport tartoznak. g.) A polgármesterhez közvetlenül a főépítész és települési ügyek stratégiai referense tartozik. (h) A Hivatal engedélyezett létszáma a hatályos éves költségvetési rendeletben meghatározottak alapján 36 fő, az egyes szervezeti egységek létszámát e szabályzat 1. sz. mellékletét képező a létszám és állománytábla tartalmazza. (Ámr 20 (2) e pontja ) (2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek folyamatos működésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan önkormányzati rendeletek és határozatok valamint az irányítás sajátos jogi eszközei (például belső utasítások, szabályzatok) tartalmazzák. (3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek általános feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, konkrét feladatait pedig munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó speciális előírásokat. (4) A polgármester hetente egy alkalommal összehívja és vezeti a vezetői értekezleteket, a vezető tisztségviselők és vezetők kölcsönös tájékoztatására, a heti munkaprogramok koordinálására, az aktuális feladatok megvitatására, a döntést igénylő ügyekben állásfoglalás kialakítására. A polgármester távollétében a vezetői értekezletet a jegyző vezeti. Az értekezlet állandó résztvevői: a jegyző és az osztályvezetők vesznek részt Eseti résztvevői: irodavezetők (5) A Jegyző évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának részvételével hivatali, ún. apparátusi értekezletet tart. (6) A jegyző éves ellenőrzési terv szerint gondoskodik a Polgármesteri Hivatalban folyó munka törvényességének folyamatos vizsgálatáról (belső törvényességi ellenőrzés), két évenként pedig a személyzeti és munkaügyi ellenőrzések megtartásának ellenőrzéséről (munkaügyi ellenőrzés). Az osztályvezetők kötelesek folyamatosan ellenőrizni az ügyintézés és az ügyvitel szakszerűségét, a hatályos jogszabályok és belső utasítások, illetve szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletekben és képviselő-testületi határozatokban foglaltak betartását. 14

15 (7) A jegyző a belső törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól évente, a munkaügyi ellenőrzés eredményeiről pedig kétévenként tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal vezetőit és a Képviselőtestületet A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei által ellátott feladatok 1. Szervezési csoport 1.1. szervezési és igazgatási ügyintézők 2. ( Ámr. 20. (2) e. pontja alapján ) a.) Feladatkörébe tartozik az Önkormányzat tisztségviselői, testületi szervei, a helyi képviselők tevékenységével, működésével kapcsolatos jogi, szervezési, ügyviteli feladatainak ellátása. Az Önkormányzat testületi szervei - a Képviselő-testület és bizottságai - működésével, döntés-előkészítésével és döntéshozatalával kapcsolatos feladatellátás körében előkészíti a ciklus program tervezetet és végrehajtásról szóló beszámolót, koordinálja és összeállítja az éves munkaterv tervezetet, évenként tájékoztatót készít a szakterületek közreműködésével az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. b.) Jelentést készít a szakterületek közreműködésével a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Törvényességi szempontból vizsgálja a testületi előterjesztéseket és döntésjavaslatokat, előkészíti és koordinálja a testületek üléseit, felveszi és elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyveit, azokat felterjeszti törvényességi felülvizsgálatra. c.) Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről és határozatok kiadásáról, a hatályos és érvényes önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet. Figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését. e.) Figyelemmel kíséri a jogszabályok megjelenését és tájékoztatót készít az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokról. f.) Előkészíti és összehangolja a Polgármesteri Hivatal éves apparátusi munkaértekezletét. g.) Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéseinek előkészítésében, a szerződés tervezetek jogi felülvizsgálatában, hatályosságának, érvényességének figyelemmel kísérésében, folyamatosan vezeti a szerződések nyilvántartását. i.) Közreműködik a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó munkajogi intézkedések előkészítésében, megszervezésében, végrehajtásában, nyilvántartásában, az oktatás, képzés, továbbképzés rendszerének kialakításában, szervezésében, lebonyolításában, nyilvántartásában. j.) Segíti a magasabb vezetők munkáját, szükség szerint közreműködik programjaik szervezésében és lebonyolításában. Megszervezi más érintett szervezetekkel az önkormányzat testvérvárosi és külkapcsolati rendezvényeit. A hivatalba érkező vendégek fogadását előkészíti, gondoskodik a vendéglátás megszervezéséről. Gondoskodik a programok technikai és adminisztratív előkészítéséről. k) Gondoskodik a képviselőtestület leírói és az ahhoz kapcsolódó postázási feladatainak ellátásáról. l.) A szervezési csoport munkájához kapcsolódó ügyiratkezelési (iktatás, irattározás) feladatokat ellátja. 15

16 m.) Gondoskodik a lakossági kapcsolatok szervezéséről illetve a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról. n.) Közreműködik Zalamerenye képviselőtestületének munkájához kapcsolódó testületi anyagok előkészítésében és végrehajtásában, figyelemmel kíséri a Zalakaros és Zalamerenye önkormányzatának a közigazgatási feladatok ellátásáról szóló megállapodásában foglaltak megvalósítását. 2.Kabinet 2.1.Önkormányzati szakreferens a.)a polgármester munkájának segítésére az alábbi feladatokat látja el: - folyamatosan figyelemmel kíséri a polgármester és az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó ügyek intézést, határozatok végrehajtását, fogadónapon felvett panaszügyek intézését, - továbbítja a polgármester megbízásából a többi tisztségviselőhöz, osztályvezetőhöz vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, utasításokat, - folyamatosan kapcsolatot tart a város társadalmi és civil szervezeteivel és a városban működő cégekkel, - szervezi a polgármester programjait, ebben együttműködik a szervezési ügyintézővel, - figyelemmel kíséri a polgármester napi, heti és hosszabb távú programjait és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről, gondoskodik a szervezési ügyintéző bevonásával azok feltételeiről, - a polgármester felkérése alapján részt vesz azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester szerepet vállal, - az országos jelentőségű, de helyi relevanciával bíró kiemelten fontos ügyek figyelemmel kísérése, - a polgármester képviselőtestülethez kapcsolódó feladatainak segítése /előterjesztések előkészítő munkájának és végrehajtásának segítése/ - rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, közreműködik abban, hogy a nagyobb jelentőségű önkormányzati döntések, események a sajtóban megjelenjenek - az önkormányzat közérdeklődésre számot tartó rendezvényeire meghívja a sajtó képviselőit - a polgármester és a jegyző munkájával kapcsolatosan ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel megbízzák, gondoskodik munkájuk összehangolásáról. 2.2 Jogi referens 16

17 - a jegyző képviselőtestülethez kapcsolódó munkájának jogi segítése, előterjesztések előkészítésében illetve végrehajtásában közreműködik, - szerződések, megállapodások, előterjesztések elkészítése szükség esetén ügyvédi iroda bevonásával, - szerződés-tervezeteket véleményez - jogi segítséget nyújt a hivatal egyes szervezeti egységeinek, - jogi állásfoglalásokat, véleményeket készít - rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében - fogadónapos ügyekben és interpellációk esetén elkészíti a válaszleveleket, végrehajtja a hatáskörébe tartozó képviselőtestületi határozatokat 3. Hatósági Osztály Igazgatási csoport a.) Ellátja a jegyző és a polgármester hatáskörébe utalt hatósági - államigazgatási és önkormányzati - ügyek intézését b.) A belügyi igazgatáson belül végzi az anyakönyvezéssel, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával, a hagyatéki eljárással, a talált dolgokkal és az úti okmányokkal kapcsolatos feladatokat. c.) Az ipari igazgatási feladatok közül ellátja a telepengedélyezéssel, a kereskedelmi igazgatási feladatok közül a kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolatos feladatokat (müködési engedély stb). Végzi az idegenforgalmi hatáskörből adódó jegyzői feladatokat. d.) Ellátja a földművelésügyi igazgatáson belül a növényvédelmi, növény-egészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és állattartási feladatokat. e.)intézi a honvédelmi és tűzvédelmi feladatokat. f.) Ellátja a jegyzői gyámügyi feladatokat. g.) ellátja a közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési feladatokat. h.) Az egyéb feladatkörön belül végzi a birtokvédelemmel, a szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos feladatokat. i) Végzi a közhasznú és közcélú foglalkoztatás adminisztratív teendőit. j.) Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt szociális és gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos feladatokat. k.) Az oktatási, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokra alapított intézmények, intézményegységek munkájával kapcsolatosan részt vesz a szociális alapellátások és szakosított ellátási formák körébe tartozó önkormányzati döntések előkészítésében, végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében. Ellátja ezen intézmények irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 17

18 l.) Részt vesz a helyi társadalomra vonatkozó szociológiai munkák, koncepciók, programok kidolgozásában. m.) Figyelemmel kíséri a családgondozás, idősgondozás helyzetét, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások alakulását. n.) A szabálysértési feladatokkal kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvényből adódó feladatokat; elbírálja a szabálysértési feljelentéseket, ellátja az adathiányos feljelentésekkel kapcsolatos ügyintézést, vezeti a nyilvántartásokat, kitűzi a tárgyalásokat, meghozza a határozatokat, végrehajtási intézkedéseket, szükség esetén helyszíni szemle kitűzéséről, tartásáról gondoskodik, kiszabja a tetten ért elkövetővel szemben a helyszíni a bírságot, javaslatot tesz tevékenység mulasztása szabálysértéssé nyilvánítására / önk. rendeletben /, megkeresését bocsát ki, s választ ad a megkeresésekre, idézést bocsát ki. o.) Figyelemmel kíséri a tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok végrehajtását, az intézményekkel való kapcsolattartás keretében segíti az óvodák, az általános iskolák és a munkáját. Ellátja a kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. p.) Döntésre előkészíti az óvodai, iskolai felvételekkel kapcsolatban, a tanulói jogviszony keletkezésével, illetőleg megszűnésével, tanulói jogviszony időtartama alatt a tanulók jogi ügyeivel kapcsolatos eljárások során hozott döntések, valamint a tanulók fegyelmi ügyeiben hozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati - eljárási - kérelmeket, továbbá a fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai foglalkoztatásával kapcsolatos ügyeket q.) Előkészíti az óvodai, iskolai nevelésben való kötelező részvételt elrendelő jegyzői döntést. Szakmai és törvényességi szempontból véleményezi az intézmények pedagógiai, illetve nevelési programjait, szervezeti és működési szabályzatát. Részt vesz az intézményvezetői pályázatok előkészítésében. Közreműködik az önkormányzat feladatköre szerint érintett bizottság működtetésében, r ) Gondoskodik az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ügyviteli feladatainak ellátásáról. s.)ellátja az ügyiratkezeléssel, az irattározással, az archiválással kapcsolatos feladatokat a központi jogszabályok és a belső szabályzatok alapján Okmányiroda a.) Az okmányok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok körében végzi a személyazonosító igazolványok adat felvételezését, a lejárt, rongált igazolványok cseréjét, szükség esetén az ideiglenes személyazonosító igazolvány gyártását és kiadását. Elvesztés, ellopás esetén, ideiglenes személyazonosító igazolványt állít ki. b.) Lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt ad ki, a megváltozott adatokat átvezeti a nyilvántartáson, és legyártja a hatósági igazolványt. Személyazonosító igazolvány eljárás során, amennyiben a lakcím nem változik, bevonja a személyi számot tartalmazó hatósági bizonyítványt és kiadja a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt. c.) Újszülött gyermek esetében az anyakönyvi értesítés alapján kiállítja és legyártja az 18

19 igazolványt, a törvényes képviselő részére átadja. d.) Bevándorló esetében a bevándorlást engedélyező határozat, valamint lakcím jelentő lap kiállítása után elkészíti a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt. e.) Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárás során végzi a vállalkozói igazolványok kiadását, bevonását, cseréjét, pótlását. f.) Bevonja az ügyfél által visszaadott, illetve a hatóság visszavonni kért vállalkozói igazolványokat. g.)rontott, át nem vett igazolványokat, selejtezi. h.) Járművezetésre jogosító igazolványokkal kapcsolatos eljárás során végzi a vezetői engedély kiállítását, cseréjét, pótlását. i.) Érvényes nemzeti vezetői engedélyre - kérelemre - nemzetközi vezetői engedélyt állít ki. Elveszett, ellopott, megsemmisült vezetői engedély kiadásáig ideiglenes vezetői engedélyt állít ki. Kérelemre honosítja a külföldről betelepült állampolgárok vezetői engedélyét. j.) Visszavonja a vezetői engedélyt, ha bíróság, szabálysértési hatóság vezetéstől eltiltás mellékbüntetést alkalmaz. Eltiltást rögzíti a nyilvántartásba, szükség esetén, a vezetői engedélybe bejegyzi. A cserélt, bevont vezetői engedélyeket, helyben jegyzőkönyv felvétele mellett selejtezi. k.) Járműokmányokkal kapcsolatos feladatok során végzi a tulajdonváltással kapcsolatos okmányok cseréjét. Ellátja a járművet okmányokkal és rendszámtáblával az első forgalomba helyezésekor. l.) Pótolja az elveszett okmányokat, elrendelteti a Belügyminisztériummal a törzskönyvek körözését. Rendszámtáblákkal kapcsolatban az elveszett rendszámtábla esetén gyártási engedélyt ad ki. m.)hatóságok részére nyilvántartásból adatot szolgáltat. n.) Az állampolgárok adatszolgáltatási kérelmét továbbítja a Belügyminisztérium felé. Kérelemre vagy hivatalból járművet kitiltja a forgalomból. o.) Előkészíti és lebonyolítja az országgyűlési képviselő- és a helyi önkormányzati választásokat, az országos és helyi népszavazásokat, a népi kezdeményezést. Felállítja és szervezi a Választási Iroda tevékenységét, megszervezi az oktatást, az informatikai hátteret. A Választási Iroda keretében működteti a Választási Információs Szolgálatot 3.3. Gyámhivatal a.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete -149/1997.(IX. 10.) Korm.r.- alapján ellátja az első fokú gyámhatósági feladatokat Zalakaros városára és a térség 9 településére kiterjedő hatáskörrel. b.) A gyermekek védelme érdekében megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket, továbbá az egyes pénzbeli támogatásokkal, a gyermekek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, perindítással, illetve kezdeményezéssel, feljelentési kötelezettségével, szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal és gondnoksággal, a vagyonkezeléssel, szakértő kirendelésével és felmentésével, a gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos ügyekben 19

20 eljár, valamint minden olyan ügyben, amelyet jogszabály az első fokú gyámhatóság hatáskörébe utal. c.) Gondoskodik az előírt nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. d.) Kapcsolatot tart az illetékességi területén lévő települések gyámhatóságaival, gyermekjóléti és családsegítő szolgálataival, a nevelési- és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, és segíti azok működését. 4. Pénzügyi osztály 4.1. Költségvetési csoport a.) A költségvetés tervezési szakaszainak figyelembevételével előkészíti az önkormányzat adott évre szóló költségvetési koncepcióját, a költségvetési rendelet-tervezetet, továbbá év közben a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. b.) Összehangolja és egyezteti az önkormányzati intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei tervezési munkálatait. c.) Kidolgozza a Polgármesteri Hivatal számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó - a számviteli törvényben és végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt - belső szabályzatokat. d.) Gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. e.) Kezeli az Önkormányzat számláit, gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. f.) A Képviselő-testület döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétként történő elhelyezéséről, a hitelek és azok kamatai törlesztéséről. g.) Havi információs jelentést készít és az előírtaknak megfelelően adatszolgáltatást nyújt MÁK számára. h.) Végzi a féléves és éves beszámolójelentés összeállításával kapcsolatos munkálatokat és gondoskodik a beszámolók határidőre történő elkészítéséről. i.) Felméri és nyilvántartja az önkormányzat ingatlanvagyonát, vezeti az ingatlan tulajdonváltozásokat, az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket, valamint az azokat megillető jogokat, további információt ad szolgáltat a vagyonnal való gazdálkodásáról. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon alakulását, hasznosítását, illetve a vagyonnal való gazdálkodását. j.) Javaslatokat dolgoz ki az ingatlan vagyon hasznosítására. Előkészíti az ingatlanok elidegenítését, cseréjét, bérbeadását, előkészíti és lebonyolítja a jogügyleteket. k.) Előkészíti és lefolytatja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával - elidegenítésével és bérbeadásával - kapcsolatos eljárásokat. A helyi rendeletben foglalt szabályok alapján lebonyolítja a nyilvános pályázati eljárást, ill. a pályázaton kívüli eljárást l.) A pénzügyi gazdálkodás egyensúlyának megtartása érdekében folyamatosan nyomon követi m.) a bevételek beszedését és a kiadások teljesítése alakulását. 20

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben