4.számu módosítás (Hatályban: január 20-tól)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)"

Átírás

1 4.számu módosítás (Hatályban: január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35. (2) bekezdés a), c) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20. -ában meghatározottak figyelembe vételével az január 26-án kelt, a 7/2010.(I.26).sz. képviselőtestületi határozattal jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá: ( Ámr. 20 (2) a. pontja) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A hivatal megnevezése, címadatai, azonosító adatai (1) A hivatal megnevezése: Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala (2) A hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja: - angolul: The City Hall of Zalakaros - németül: Bürgermeisteramt der Stadt Zalakaros - franciául: La Mairie de Zalakaros (3) A hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal (4)A hivatal illetékességi területe, működési köre. Zalakaros közigazgatási területe és Zalamerenye közigazgatási területe megállapodás alapján. Okmányirodai feladatok tekintetében: a 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerinti települések: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Gyámhivatali feladatok tekintetében a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti települések: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentjakab Építéshatósági feladatok tekintetében: 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet szerinti települések:balatonmagyaród, Galambok, 1

2 Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalakomár. Személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 321/2009. (XII.29) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében július 1 napjáig tartó hatállyal: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentjakab Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok tekintetében: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feladatok tekintetében: Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak 2

3 (5) A hivatal székhelye: Zalakaros, Gyógyfürdő tér u. 1. Postacíme: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.; postafiók 102. (6) A hivatal telephelye: Zalakaros,Zrínyi u.2. (7 ) A polgármesteri hivatal alapítása Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete át nem ruházható hatáskörébe tartozik. (8 ) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának száma, kelte: ( Ámr. 20 (2) b. pontja alapján - alapító okirat száma: Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 249/1999.(XII.22.).számú határozata A polgármesteri hivatal létrehozásának éve: október 15. (9) A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai: a.) adószáma: b.) egészségbiztosítási folyószámla törzsszáma: c.) a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám d.) KSH száma: e.) statisztikai kódja: f.) szakágazati besorolása:

4 g.) törzskönyvi nyilvántartási száma: Ámr 20. (2) b) pontja alapján h.) költségvetési szerv Általános Forgalmi adóalanyisága: ÁFA alany i.) Fejezetszám: 20 (10) A hivatal pénzforgalmi számlaszámai: Számlaszám Számla elnevezése Költségvetési elszámolási számla Tartozkodási idő utáni idegenforg.adó Helyi Iparűzési adó Letéti számla Állami hozzájárulások Gépjárműadó Lakásalap számla Magánszemélyek kommunális adó Építmény utáni idegenforgalmi adó Egyéb bevételek Eljárási illeték Késedelmi pótlék Zalakaros PHARE CBC Bírság számla Építményadó számla Luxusadó 4

5 Termőföld bérbeadásból származó bevétel Talajterhelési díj Zalakaros Város idegen bevétel Egyéb meghat. célú pénzeszk. elsz. szla Közösségi Ház 2. A hivatal jogállása, irányítása (1) A Hivatal Zalakaros Város Képviselőtestülete szerve az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A Hivatal Zalakaros Város Önkormányzata által alapított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló jogi személy vagyis Költségvetési szerv típus szerinti besorolása: - típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési szerv - tevékenység jellege alapján: közhatalmi - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. (3) A polgármester a képviselőtestülete döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. (4) A polgármester munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által meghatározottak szerint látják el. (5) A Hivatalt a jegyző vezeti. (6) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt egyéb belső szabályzatban, valamint a jegyző által meghatározott feladatok tekintetében a jegyző által helyettesítéssel megbízott személy helyettesíti. 4. A hivatal alaptevékenysége és feladatai és forrásai (1) A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett. 5

6 (2) Fő tevékenység: TEÁOR : 8411 Általános közigazgatás Szakágazat: Helyi Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ( Ámr 20 (2) c. pontja alapján ) Alaptevékenységek Víztermelés,-kezelés,-ellátás Szennyvíz gyűjtése, tiszti tása, elhelyezése Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Állategészségügyi ellátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. szolgáltat Közvilágítás Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Zöldterület kezelés Önkormányzatok,többcélú kistérségi társulások elszámolásai Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi ügyeleti ellátás Feladatmutató:szolgálatok száma /db/ Teljesítménymutató:ellátottak száma /fő/ Háziorvosi alapellátás Feladatmutató:szolgálatok száma /db/ 6

7 Teljesítménymutató:ellátottak száma /fő/ Fogorvosi alapellátás Feladatmutató:napi szakorvosi órák száma /óra/ Teljesítménymutató:ellátottak száma /fő/ Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek száma /fő/ Időskorúak járadéka Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Ápolási díj alapnyi jogon Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Ápolási díj méltányossági alapon Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Teljesítménymutató: segélyezettek száma /fő/ Óvodáztatási támogatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ 7

8 Átmeneti segély Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Temetési segély Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Adósságkezelési szolgáltatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Közgyógyellátás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Köztemetés Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Teljesitménymutató: segélyezettek száma /fő/ Gyermekjóléti szolgáltatás Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Családsegítés Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Házi segítségnyújtás Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Szociális étkeztetés Teljesitménymutató: ellátottak száma /fő/ Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Közcélú foglalkoztatás 8

9 Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Köztemető-fenntartás és működtetés Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Lakó -és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások pénzügyi elszámolása * Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel * Finanszírozási műveletetek Kiegészítő tevékenységek Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. szolgáltat Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás 9

10 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Köztemető-fenntartás és működtetés Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Kisegítő tevékenységek Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Turizmus területi igazgatása és szabályozása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (4) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: a.)ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a Képviselő-testület munkáját, c.) közreműködik, elkészíti a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében, d.) előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület és bizottságai döntéseit, (határozatok és rendeletek) a polgármester és a jegyző operatív vezetésével, (5) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az államigazgatási feladata: - ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 10

11 (6) A Polgármesteri Hivatal a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivelszerveivel, a társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel, b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a lakosságát. (7) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzat működésével kapcsolatos feladataira vonatkozó szabályokat a.) a testületi és bizottsági ülések hatékonyabb előkészítéséről szóló mindenkor hatályos jegyzői utasítás, b.) az önkormányzat rendeletalkotási tevékenységének a hivatali feladatokra vonatkozó szabályozásáról szóló mindenkor hatályos jegyzői utasítás tartalmazza. (8) A jegyzői feladatokat a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei látják el. Az általuk végzett alaptevékenység, kisegítő, kiegészítő tevékenységek, továbbá az azokat meghatározó jogszabályok megjelölését az 3. sz. függelék tartalmazza. ( Ámr. 20 (2) c pontja alapján ) A hatáskört a jegyző gyakorolja úgy, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői a szabályozott kiadmányozás rendje szerint A jegyző megbízásából írnak alá. A hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős. A Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelése központosított. Az iratok iktatását és szerelésük legfontosabb teendőit a számítógépes nyilvántartással ügyviteli dolgozók végzik. Az iratkezelés részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. A helyettesítés rendjét és a felelősségi szabályokat a munkaköri leírások rögzítik. 1 Az irattározás rendjéért a Jegyző a felelős: (9) A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. ( Ámr 20 (2) c pontja alapján) (10) A feladatok forrását Zalakaros Város Képviselőtesülete hatályos jogszabályok keretei között összeállított mindenkori éves költségvetési rendelete tartalmazza. 6. Az alaptevékenység feltételei, forrásai A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. (1). A feladatvégzés gazdasági - pénzügyi feltételei: 1 Módositotta a 168/2011. (VI.09.) sz. Kt. határozat 11

12 (a) A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. (b) A pénzügyi gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal annak szervezeti egységeként a Pénzügyi Osztály látja el. (c) A Pénzügyi Osztály ellátja a Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szervek: - Közösségi Ház pénzügyi-gazdasági feladatait A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását az SZMSZ mellékletét képező Ügyrend határozza meg. (d) Feladatmegosztás, felelősségvállalás rendje: Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A rendelkezési jogosultságok gyakorlásának rendjére a külön Megállapodás, ill. külön Szabályzat vonatkozik, melyek az Ügyrend mellékletét képezik. (2). A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének feltételei, forrásai: (a) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét (feladatait) szolgáló feltételekről az alapító, fenntartó szerv: az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. A képviselő-testület biztosítja, bocsátja rendelkezésre az önkormányzat tulajdonában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt. (b) Vagyon, vagyonnal való rendelkezés szabályai: 1.) Ingatlanvagyon: - az önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének14/2004 (IV.21.)rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a költségvetési szerv ingyenes használatába adja. - A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére az önkormányzat külön rendeletében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. - A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 2.) Ingóvagyon: 12

13 - a könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő ingó vagyontárgyak tekintetében az ingyenes használati jogi illeti meg. - Az ingó vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat vagyonrendeletébe foglalt szabályok vonatkoznak. 3) Pénzeszköz: A feladatellátás forrásai: - normatív állami hozzájárulás - helyi önkormányzat költségvetése (önkormányzati támogatás) - átvett pénzeszközök - saját bevételek (3) Költségvetés, költségvetési előirányzatok: a.) az önkormányzat éves költségvetési rendelete magába foglalja a Polgármesteri Hivatal elkülönített költségvetési előirányzatait. b.) a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseiben foglaltak szerint. II. A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE 1. A hivatal szervezeti tagozódása és működésének általános szabályai (1) A hivatal a feladatait az SZMSZ 1. sz. mellékletében meghatározott szervezeti egységekben, az alábbi belső tagozódásban látja el: ( Ámr 20 (2) e pontja alapján ) a.) Hatósági Osztály: (vezetője egyben hatósági osztályvezető és gyámhivatal-vezető) - Gyámhivatal - Okmányiroda - Igazgatási csoport - informatikus b.) Pénzügyi Osztály - Költségvetési csoport - adóügyi igazgatás - Gondnokság c.) Településfejlesztési Osztály: - Építéshatósági csoport - Beruházási ügyintéző - Közterület felügyelők 13

14 - projektmenedzser - műszaki ügyintéző - ügyvitel d.) Szervezési Csoport ( közvetlen jegyző irányítás alatt) - Kabinet /Polgármesteri és jegyzői kabinet - szervezési ügyintézők - igazgatási ügyintézők A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a Szervezési Csoport tartoznak. g.) A polgármesterhez közvetlenül a főépítész és települési ügyek stratégiai referense tartozik. (h) A Hivatal engedélyezett létszáma a hatályos éves költségvetési rendeletben meghatározottak alapján 36 fő, az egyes szervezeti egységek létszámát e szabályzat 1. sz. mellékletét képező a létszám és állománytábla tartalmazza. (Ámr 20 (2) e pontja ) (2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek folyamatos működésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan önkormányzati rendeletek és határozatok valamint az irányítás sajátos jogi eszközei (például belső utasítások, szabályzatok) tartalmazzák. (3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek általános feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, konkrét feladatait pedig munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó speciális előírásokat. (4) A polgármester hetente egy alkalommal összehívja és vezeti a vezetői értekezleteket, a vezető tisztségviselők és vezetők kölcsönös tájékoztatására, a heti munkaprogramok koordinálására, az aktuális feladatok megvitatására, a döntést igénylő ügyekben állásfoglalás kialakítására. A polgármester távollétében a vezetői értekezletet a jegyző vezeti. Az értekezlet állandó résztvevői: a jegyző és az osztályvezetők vesznek részt Eseti résztvevői: irodavezetők (5) A Jegyző évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának részvételével hivatali, ún. apparátusi értekezletet tart. (6) A jegyző éves ellenőrzési terv szerint gondoskodik a Polgármesteri Hivatalban folyó munka törvényességének folyamatos vizsgálatáról (belső törvényességi ellenőrzés), két évenként pedig a személyzeti és munkaügyi ellenőrzések megtartásának ellenőrzéséről (munkaügyi ellenőrzés). Az osztályvezetők kötelesek folyamatosan ellenőrizni az ügyintézés és az ügyvitel szakszerűségét, a hatályos jogszabályok és belső utasítások, illetve szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletekben és képviselő-testületi határozatokban foglaltak betartását. 14

15 (7) A jegyző a belső törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól évente, a munkaügyi ellenőrzés eredményeiről pedig kétévenként tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal vezetőit és a Képviselőtestületet A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei által ellátott feladatok 1. Szervezési csoport 1.1. szervezési és igazgatási ügyintézők 2. ( Ámr. 20. (2) e. pontja alapján ) a.) Feladatkörébe tartozik az Önkormányzat tisztségviselői, testületi szervei, a helyi képviselők tevékenységével, működésével kapcsolatos jogi, szervezési, ügyviteli feladatainak ellátása. Az Önkormányzat testületi szervei - a Képviselő-testület és bizottságai - működésével, döntés-előkészítésével és döntéshozatalával kapcsolatos feladatellátás körében előkészíti a ciklus program tervezetet és végrehajtásról szóló beszámolót, koordinálja és összeállítja az éves munkaterv tervezetet, évenként tájékoztatót készít a szakterületek közreműködésével az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. b.) Jelentést készít a szakterületek közreműködésével a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Törvényességi szempontból vizsgálja a testületi előterjesztéseket és döntésjavaslatokat, előkészíti és koordinálja a testületek üléseit, felveszi és elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyveit, azokat felterjeszti törvényességi felülvizsgálatra. c.) Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről és határozatok kiadásáról, a hatályos és érvényes önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet. Figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését. e.) Figyelemmel kíséri a jogszabályok megjelenését és tájékoztatót készít az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokról. f.) Előkészíti és összehangolja a Polgármesteri Hivatal éves apparátusi munkaértekezletét. g.) Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéseinek előkészítésében, a szerződés tervezetek jogi felülvizsgálatában, hatályosságának, érvényességének figyelemmel kísérésében, folyamatosan vezeti a szerződések nyilvántartását. i.) Közreműködik a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó munkajogi intézkedések előkészítésében, megszervezésében, végrehajtásában, nyilvántartásában, az oktatás, képzés, továbbképzés rendszerének kialakításában, szervezésében, lebonyolításában, nyilvántartásában. j.) Segíti a magasabb vezetők munkáját, szükség szerint közreműködik programjaik szervezésében és lebonyolításában. Megszervezi más érintett szervezetekkel az önkormányzat testvérvárosi és külkapcsolati rendezvényeit. A hivatalba érkező vendégek fogadását előkészíti, gondoskodik a vendéglátás megszervezéséről. Gondoskodik a programok technikai és adminisztratív előkészítéséről. k) Gondoskodik a képviselőtestület leírói és az ahhoz kapcsolódó postázási feladatainak ellátásáról. l.) A szervezési csoport munkájához kapcsolódó ügyiratkezelési (iktatás, irattározás) feladatokat ellátja. 15

16 m.) Gondoskodik a lakossági kapcsolatok szervezéséről illetve a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról. n.) Közreműködik Zalamerenye képviselőtestületének munkájához kapcsolódó testületi anyagok előkészítésében és végrehajtásában, figyelemmel kíséri a Zalakaros és Zalamerenye önkormányzatának a közigazgatási feladatok ellátásáról szóló megállapodásában foglaltak megvalósítását. 2.Kabinet 2.1.Önkormányzati szakreferens a.)a polgármester munkájának segítésére az alábbi feladatokat látja el: - folyamatosan figyelemmel kíséri a polgármester és az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó ügyek intézést, határozatok végrehajtását, fogadónapon felvett panaszügyek intézését, - továbbítja a polgármester megbízásából a többi tisztségviselőhöz, osztályvezetőhöz vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, utasításokat, - folyamatosan kapcsolatot tart a város társadalmi és civil szervezeteivel és a városban működő cégekkel, - szervezi a polgármester programjait, ebben együttműködik a szervezési ügyintézővel, - figyelemmel kíséri a polgármester napi, heti és hosszabb távú programjait és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről, gondoskodik a szervezési ügyintéző bevonásával azok feltételeiről, - a polgármester felkérése alapján részt vesz azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester szerepet vállal, - az országos jelentőségű, de helyi relevanciával bíró kiemelten fontos ügyek figyelemmel kísérése, - a polgármester képviselőtestülethez kapcsolódó feladatainak segítése /előterjesztések előkészítő munkájának és végrehajtásának segítése/ - rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, közreműködik abban, hogy a nagyobb jelentőségű önkormányzati döntések, események a sajtóban megjelenjenek - az önkormányzat közérdeklődésre számot tartó rendezvényeire meghívja a sajtó képviselőit - a polgármester és a jegyző munkájával kapcsolatosan ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel megbízzák, gondoskodik munkájuk összehangolásáról. 2.2 Jogi referens 16

17 - a jegyző képviselőtestülethez kapcsolódó munkájának jogi segítése, előterjesztések előkészítésében illetve végrehajtásában közreműködik, - szerződések, megállapodások, előterjesztések elkészítése szükség esetén ügyvédi iroda bevonásával, - szerződés-tervezeteket véleményez - jogi segítséget nyújt a hivatal egyes szervezeti egységeinek, - jogi állásfoglalásokat, véleményeket készít - rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében - fogadónapos ügyekben és interpellációk esetén elkészíti a válaszleveleket, végrehajtja a hatáskörébe tartozó képviselőtestületi határozatokat 3. Hatósági Osztály Igazgatási csoport a.) Ellátja a jegyző és a polgármester hatáskörébe utalt hatósági - államigazgatási és önkormányzati - ügyek intézését b.) A belügyi igazgatáson belül végzi az anyakönyvezéssel, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával, a hagyatéki eljárással, a talált dolgokkal és az úti okmányokkal kapcsolatos feladatokat. c.) Az ipari igazgatási feladatok közül ellátja a telepengedélyezéssel, a kereskedelmi igazgatási feladatok közül a kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolatos feladatokat (müködési engedély stb). Végzi az idegenforgalmi hatáskörből adódó jegyzői feladatokat. d.) Ellátja a földművelésügyi igazgatáson belül a növényvédelmi, növény-egészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és állattartási feladatokat. e.)intézi a honvédelmi és tűzvédelmi feladatokat. f.) Ellátja a jegyzői gyámügyi feladatokat. g.) ellátja a közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési feladatokat. h.) Az egyéb feladatkörön belül végzi a birtokvédelemmel, a szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos feladatokat. i) Végzi a közhasznú és közcélú foglalkoztatás adminisztratív teendőit. j.) Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt szociális és gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos feladatokat. k.) Az oktatási, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokra alapított intézmények, intézményegységek munkájával kapcsolatosan részt vesz a szociális alapellátások és szakosított ellátási formák körébe tartozó önkormányzati döntések előkészítésében, végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében. Ellátja ezen intézmények irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 17

18 l.) Részt vesz a helyi társadalomra vonatkozó szociológiai munkák, koncepciók, programok kidolgozásában. m.) Figyelemmel kíséri a családgondozás, idősgondozás helyzetét, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások alakulását. n.) A szabálysértési feladatokkal kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvényből adódó feladatokat; elbírálja a szabálysértési feljelentéseket, ellátja az adathiányos feljelentésekkel kapcsolatos ügyintézést, vezeti a nyilvántartásokat, kitűzi a tárgyalásokat, meghozza a határozatokat, végrehajtási intézkedéseket, szükség esetén helyszíni szemle kitűzéséről, tartásáról gondoskodik, kiszabja a tetten ért elkövetővel szemben a helyszíni a bírságot, javaslatot tesz tevékenység mulasztása szabálysértéssé nyilvánítására / önk. rendeletben /, megkeresését bocsát ki, s választ ad a megkeresésekre, idézést bocsát ki. o.) Figyelemmel kíséri a tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok végrehajtását, az intézményekkel való kapcsolattartás keretében segíti az óvodák, az általános iskolák és a munkáját. Ellátja a kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. p.) Döntésre előkészíti az óvodai, iskolai felvételekkel kapcsolatban, a tanulói jogviszony keletkezésével, illetőleg megszűnésével, tanulói jogviszony időtartama alatt a tanulók jogi ügyeivel kapcsolatos eljárások során hozott döntések, valamint a tanulók fegyelmi ügyeiben hozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati - eljárási - kérelmeket, továbbá a fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai foglalkoztatásával kapcsolatos ügyeket q.) Előkészíti az óvodai, iskolai nevelésben való kötelező részvételt elrendelő jegyzői döntést. Szakmai és törvényességi szempontból véleményezi az intézmények pedagógiai, illetve nevelési programjait, szervezeti és működési szabályzatát. Részt vesz az intézményvezetői pályázatok előkészítésében. Közreműködik az önkormányzat feladatköre szerint érintett bizottság működtetésében, r ) Gondoskodik az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ügyviteli feladatainak ellátásáról. s.)ellátja az ügyiratkezeléssel, az irattározással, az archiválással kapcsolatos feladatokat a központi jogszabályok és a belső szabályzatok alapján Okmányiroda a.) Az okmányok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok körében végzi a személyazonosító igazolványok adat felvételezését, a lejárt, rongált igazolványok cseréjét, szükség esetén az ideiglenes személyazonosító igazolvány gyártását és kiadását. Elvesztés, ellopás esetén, ideiglenes személyazonosító igazolványt állít ki. b.) Lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt ad ki, a megváltozott adatokat átvezeti a nyilvántartáson, és legyártja a hatósági igazolványt. Személyazonosító igazolvány eljárás során, amennyiben a lakcím nem változik, bevonja a személyi számot tartalmazó hatósági bizonyítványt és kiadja a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt. c.) Újszülött gyermek esetében az anyakönyvi értesítés alapján kiállítja és legyártja az 18

19 igazolványt, a törvényes képviselő részére átadja. d.) Bevándorló esetében a bevándorlást engedélyező határozat, valamint lakcím jelentő lap kiállítása után elkészíti a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt. e.) Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárás során végzi a vállalkozói igazolványok kiadását, bevonását, cseréjét, pótlását. f.) Bevonja az ügyfél által visszaadott, illetve a hatóság visszavonni kért vállalkozói igazolványokat. g.)rontott, át nem vett igazolványokat, selejtezi. h.) Járművezetésre jogosító igazolványokkal kapcsolatos eljárás során végzi a vezetői engedély kiállítását, cseréjét, pótlását. i.) Érvényes nemzeti vezetői engedélyre - kérelemre - nemzetközi vezetői engedélyt állít ki. Elveszett, ellopott, megsemmisült vezetői engedély kiadásáig ideiglenes vezetői engedélyt állít ki. Kérelemre honosítja a külföldről betelepült állampolgárok vezetői engedélyét. j.) Visszavonja a vezetői engedélyt, ha bíróság, szabálysértési hatóság vezetéstől eltiltás mellékbüntetést alkalmaz. Eltiltást rögzíti a nyilvántartásba, szükség esetén, a vezetői engedélybe bejegyzi. A cserélt, bevont vezetői engedélyeket, helyben jegyzőkönyv felvétele mellett selejtezi. k.) Járműokmányokkal kapcsolatos feladatok során végzi a tulajdonváltással kapcsolatos okmányok cseréjét. Ellátja a járművet okmányokkal és rendszámtáblával az első forgalomba helyezésekor. l.) Pótolja az elveszett okmányokat, elrendelteti a Belügyminisztériummal a törzskönyvek körözését. Rendszámtáblákkal kapcsolatban az elveszett rendszámtábla esetén gyártási engedélyt ad ki. m.)hatóságok részére nyilvántartásból adatot szolgáltat. n.) Az állampolgárok adatszolgáltatási kérelmét továbbítja a Belügyminisztérium felé. Kérelemre vagy hivatalból járművet kitiltja a forgalomból. o.) Előkészíti és lebonyolítja az országgyűlési képviselő- és a helyi önkormányzati választásokat, az országos és helyi népszavazásokat, a népi kezdeményezést. Felállítja és szervezi a Választási Iroda tevékenységét, megszervezi az oktatást, az informatikai hátteret. A Választási Iroda keretében működteti a Választási Információs Szolgálatot 3.3. Gyámhivatal a.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete -149/1997.(IX. 10.) Korm.r.- alapján ellátja az első fokú gyámhatósági feladatokat Zalakaros városára és a térség 9 településére kiterjedő hatáskörrel. b.) A gyermekek védelme érdekében megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket, továbbá az egyes pénzbeli támogatásokkal, a gyermekek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, perindítással, illetve kezdeményezéssel, feljelentési kötelezettségével, szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal és gondnoksággal, a vagyonkezeléssel, szakértő kirendelésével és felmentésével, a gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos ügyekben 19

20 eljár, valamint minden olyan ügyben, amelyet jogszabály az első fokú gyámhatóság hatáskörébe utal. c.) Gondoskodik az előírt nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. d.) Kapcsolatot tart az illetékességi területén lévő települések gyámhatóságaival, gyermekjóléti és családsegítő szolgálataival, a nevelési- és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, és segíti azok működését. 4. Pénzügyi osztály 4.1. Költségvetési csoport a.) A költségvetés tervezési szakaszainak figyelembevételével előkészíti az önkormányzat adott évre szóló költségvetési koncepcióját, a költségvetési rendelet-tervezetet, továbbá év közben a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. b.) Összehangolja és egyezteti az önkormányzati intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei tervezési munkálatait. c.) Kidolgozza a Polgármesteri Hivatal számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó - a számviteli törvényben és végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt - belső szabályzatokat. d.) Gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. e.) Kezeli az Önkormányzat számláit, gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. f.) A Képviselő-testület döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétként történő elhelyezéséről, a hitelek és azok kamatai törlesztéséről. g.) Havi információs jelentést készít és az előírtaknak megfelelően adatszolgáltatást nyújt MÁK számára. h.) Végzi a féléves és éves beszámolójelentés összeállításával kapcsolatos munkálatokat és gondoskodik a beszámolók határidőre történő elkészítéséről. i.) Felméri és nyilvántartja az önkormányzat ingatlanvagyonát, vezeti az ingatlan tulajdonváltozásokat, az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket, valamint az azokat megillető jogokat, további információt ad szolgáltat a vagyonnal való gazdálkodásáról. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon alakulását, hasznosítását, illetve a vagyonnal való gazdálkodását. j.) Javaslatokat dolgoz ki az ingatlan vagyon hasznosítására. Előkészíti az ingatlanok elidegenítését, cseréjét, bérbeadását, előkészíti és lebonyolítja a jogügyleteket. k.) Előkészíti és lefolytatja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával - elidegenítésével és bérbeadásával - kapcsolatos eljárásokat. A helyi rendeletben foglalt szabályok alapján lebonyolítja a nyilvános pályázati eljárást, ill. a pályázaton kívüli eljárást l.) A pénzügyi gazdálkodás egyensúlyának megtartása érdekében folyamatosan nyomon követi m.) a bevételek beszedését és a kiadások teljesítése alakulását. 20

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása Iktatószám 69/2011.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben