Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről...5 Környezetvédelem, talaj-, levegő, víz szennyezettség, zajártalom helyzete Hódmezővásárhelyen, összehasonlító vizsgálatok tükrében...24 Beszámoló a Városstratégiai Iroda évi tevékenységéről...27 A Pro Urbe kitüntetés alapításáról szóló 2/1993. (01.11.) Kgy. sz. rendelet és A kiemelkedő érdemeket szerzett személyek kitüntetéséről szóló 20/1997. (10.29.) Kgy. sz. rendelet módosítása 37 Tájékoztató a GVOP Szolgáltató Önkormányzat című pályázat megvalósulásáról...42 Tájékoztató az oktatási intézmények átszervezésének tapasztalatairól...56 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 51/1995. (12.13) Kgy. sz. rendelet módosítása...63 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosítás...72 Az utca és településrésznév megállapításának, használatának, nyilvántartásának, valamint az ingatlanok számozásának helyi szabályozásáról szóló 5/1990. (12.18.) Kgy. sz. rendelet módosításáról...79 Közcélú foglalkoztatás támogatása...83 Közalapítványok alapító okiratának módosítása...87

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: A /2007. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom szeptember 13-án, órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) óráig: napirend előtti felszólalások, interpellációk, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. 1. Napirend: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Előadó: Jegyző Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére 3. Napirend: Környezetvédelem, talaj--, levegő, víz szennyezettség, zajártalom helyzete Hódmezővásárhelyen, összehasonlító vizsgálatok tükrében Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére 4. Napirend: Beszámoló a Városstratégiai Iroda évi tevékenységéről Előadó: Városstratégiai Iroda vezetője Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére 5 Napirend: A Pro Urbe kitüntetés alapításáról szóló 2/1993.(01.11.) Kgy. sz. rendelet és A kiemelkedő érdemeket szerzett személyek kitüntetéséről szóló 20/1997.(10.29.) Kgy. számú rendelet módosítása Előadó: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság, Polgármesteri Hivatal Jogi- Közgazdasági Iroda, Jogi- Munkaügyi Csoport Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére

3 I/A kötet 3. oldal 6 Napirend: Az E önkormányzat bevezetésének és használatának gyakorlati tapasztalatai, a pályázati megvalósulás Előadó: Polgármesteri Hivatal Városstratégiai Iroda, Informatika Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére 7. Napirend: Oktatási intézmények átszervezésének tapasztalatai Előadó: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, Városstratégiai Iroda Oktatási Ifjúsági és Sport Csoport Véleményezésre: Valamennyi bizottság részére 8. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, augusztus 28. Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2007. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése: szeptember 10. / hétfőn / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: szeptember 10. / hétfőn / déli óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: szeptember 10./ hétfőn / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: szeptember 11. / kedden / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: szeptember 11. / kedden / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: szeptember 11. / kedden / délután óra Összevont bizottsági ülés szeptember 12. / szerda / délután óra Hódmezővásárhely, augusztus 31. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

6 I/A kötet 6. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A /2007. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. Az intézményi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről szóló beszámoltatás változatlan rendje szerint a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés folyamatos munkakapcsolatot tart a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, az arra jogosultak részére pedig biztosítja az ellenőrzési jelentésekbe való betekintést a Belső Ellenőrzés területén. Felmerülő igény esetén konzultáció céljából a vizsgálati anyagokkal kapcsolatos részletes szóbeli kiegészítésekkel is rendelkezésre áll. A Belső Ellenőrzés év II. negyedévében elkészítette a évben végzett tevékenységéről szóló jelentését, amelyet a Tisztelt Közgyűlés az április hó 27-ei ülésén fogadott el, majd befejezett, illetve lezárt öt db, a jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv programja szerint elvégzendő és egy db soron kívüli ellenőrzést. Ezeken felül tovább folytatott az előző negyedévről áthúzódó munkatervi feladatként kettő darab vizsgálatot és megkezdett egy újabb soronkívüli ellenőrzést is. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok változatlanok voltak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök továbbra is a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és a 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelettel módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 13. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző

7 I/A kötet 7. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS I./ II. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. A sportegyesületek, sportszövetségek évi támogatásainak felülvizsgálatáról 2. A Jogi-Közgazdasági Iroda Jogi- és Munkaügyi Csoportjánál a személyi anyagok kezeléséről A Polgármesteri Hivatal házipénztárának április, május, június havi rovancsai 6. Az alapítványok, egyesületek és más civil szervezetek részére biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásának felülvizsgálata 1. A sportegyesületek, sportszövetségek évi támogatásainak felülvizsgálata A Belső Ellenőrzés ez évi munkatervében meghatározott feladatként az ellenőrzésünk tárgya és célja annak megállapítása volt, hogy a vonatkozó jogszabályoknak, egyéb előírásoknak megfelelő volt-e a sportegyesületek, illetve a sportszövetségek részére adott évi önkormányzati támogatások elszámolása. Vizsgálatunk a következő egységeket érintette: Center Motorsport Club Gold Boys Sportegyesület Hód-Fitness Sportegyesület Hódiák Sportegyesület Hódmezővásárhelyi Amatőr Kispályás Futball Liga Hódmezővásárhelyi Budo Sportegyesület Hódmezővásárhelyi Csomorkány Vívó Sportegyesület Hódmezővásárhelyi Férfi Teke Klub Hódmezővásárhelyi Futball Club Hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület Hódmezővásárhelyi Leány Kosárlabda Klub Hódmezővásárhelyi Női Kézilabda Club Hódmezővásárhelyi Pákozdy Ferenc Sakk Sportegyesület Hódmezővásárhelyi Polgári Lövészegylet Hódmezővásárhelyi Tájékozódási Futó Club Hódmezővásárhelyi Tenisz Klub Hódmezővásárhelyi Terep- és Vadászíjász Sportegyesület Hódmezővásárhely Vízilabda Sport Club HÓDTÁV Úszó Sport Klub Hód-Triatlon Sportegyesület Honvéd Bercsényi Sportegyesület Hwarang-do Sportegyesület Promenád Táncsport Egyesület Szivárvány Sportegyesület

8 I/A kötet 8. oldal Tekézők Hódmezővásárhelyi Társasága Téry Ödön Turisztikai és Szabadidős Sportegyesület Hódbakancsos Szakosztály Városi Diáksport Szövetség WTF Taekwon-do Egyesület Az igen nagy mennyiségű iratanyag áttekintését igénylő ellenőrzési feladatunk elvégzése során a következő főbb megállapításokat tehettük: Az Önkormányzat évben 29 sportegyesülettel kötött 31 támogatási szerződést ,- Ft összegben. Valamennyi támogatási összeg folyósítása még a évben megtörtént. Valamennyi egyesület és sport club a megállapodásukban szereplő teljes összeggel rendben elszámolt. A évi évben végzett és évi sporttámogatások felülvizsgálatakor kifogásoltuk, hogy egy egyesület akkor csak részben számolt el. Ennek pótlása megtörtént. Az önkormányzatunk sportreferense az Ügyrend, illetve a munkaköri leírásának megfelelően a támogatottakat rendben elszámoltatta. Valamennyi megállapodás és elszámolás iktatásra került, továbbá a évi megállapodások már rendelkeznek a munkabérre és személyi jellegű kiadások felhasználására vonatkozó előírásokkal. A korábbi javaslatunk, miszerint az elszámolások keltezéssel és az elszámolásért felelős személy azonítható aláírásával is ellátottak legyenek, megvalósult. A tételesen átnézett számlák és bizonylatok ellenőrzésekor pár esetben aláírási összeférhetetlenséget találtunk, ez azonban még a vizsgálati időszakban korrigálásra került. A belföldi kiküldetések elszámolásánál több esetben találkoztunk olyan gyakorlattal, amely alapján az utazási költségelszámoláskor csak a tankolási számlamásolat került becsatolásra. A évben készített és a korábbi, évekre vonatkozó jelentésünk javaslatai adták az alapot annak az értekezletnek, amelyet a sportreferens valamennyi sportegyesület, szakosztály részére december 22-én tartott a évet érintő sporttámogatások elszámolásához. Ezen a sportreferens felhívta a figyelmet arra, hogy a megkötött megállapodásban szereplő egyesületi névnek és címnek meg kell egyeznie az elszámoláskor benyújtott számlamásolat vevői megnevezésével. Tájékoztatta továbbá a jelen lévőket azokról a kiadásokról, amelyek működési költségeknek minősülnek. Meghatározásra került a támogatási összegek élelmezésre, illetve személyi jellegű kifizetésekre fordítható %-os része. Az értekezleten elhangzottakat a sportreferens az egyesületek részére írásban a /2006. iktatószámú levélben megküldte. Megállapításaink alapján javaslatainkat az alábbiakban rögzítettük: 1) Azoknál a bérjellegű költségelszámolásoknál, amelyeknél több sport program vagy versenynaptári időszak kerül egyösszegű kifizetésre, a tényleges részvételi igazolás is kerüljön becsatolásra. 2) A benyújtott elszámolások iktatására érkeztetésük után rövid időn belül kerüljön sor.

9 I/A kötet 9. oldal 3) A korábbi /2006. iktatószámú és a évi sporttámogatások felülvizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentés javaslatai közül az 5. bekezdésben szereplőket változatlanul fenntartjuk. 4) A sportreferens hívja fel a Sportegyesületek, szakosztályok vezetőinek figyelmét arra, hogy a pénztári bizonylatokon, illetve azok mellékletét képező bizonylatokon esetleg szereplő aláírási összeférhetetlenséget, haladéktalanul, az elszámolások benyújtása előtt szüntessék meg. 5) Saját gépjárművel történő belföldi és külföldi kiküldések elszámolása kiküldetési rendelvény becsatolásával, vagy az egyesület elnöke által leigazolt benzinszámlával fogadható el. A kiküldetési rendelvényre kötelezően előírt formanyomtatvány nincs ugyan, azonban a kiküldetési rendelvényen szerepeltetni kell az utazás - célját, - időtartamát, - útvonalát, - a megtett út nagyságát (futásteljesítmény), - az utazási költségtérítést, - az élelmezési költségtérítést, - a költségtérítések kiszámításához szükséges adatokat (norma, üzemanyagár stb.). Fentiek betartása céljából ajánljuk a Polgármesteri Hivatalban használatos B.Sz.ny /a r.számú formanyomtatvány használatát. 6) A könyvelésben tévesen rögzített kifizetéseket a Számviteli Csoport helyesbítse. 7) Az elszámolások átláthatósága, ill. a fénymásolással járó temérdek munka csökkentése érdekében javasoltuk, hogy a sportreferens tájékoztassa az egyesületeket arról, hogy a támogatások elszámolásához nem szükséges a pénztári kiadási pénztárbizonylatok becsatolása, mert az nem alapbizonylat. A sportegyesületi elszámolások tételszámát tekintve nagy volumenű felülvizsgálatát követően a sportreferens intézkedési tervet készített, amelyet annak realitása okán elfogadtunk. 2. A Jogi-Közgazdasági Iroda Jogi-Munkaügyi Csoportjának személyi iratanyag kezeléséről Ezt az ellenőrzést az eredeti éves munkatervi feladatainkon kívüliként végeztük el. A speciális tartalmi vonatkozásai véleményünk szerint nagyobb érdeklődésre számíthatnak, ezért indokolt, hogy a szokásosnál részletesebben mutassuk be a vizsgálódás eredményét. Az ellenőrzésünk főbb elemei a következők: Az ellenőrzési programnak és a megbízólevélnek megfelelően ellenőriztük a közszolgálati- és munkajogviszonyok létesítésével, fennállásával, megszűnésével keletkező személyi anyagok nyilvántartási, kezelési, adatvédelmi gyakorlatát. Valamint azt, hogy ennek során hogyan alakul a belső előírásokból eredő kötelezettségek teljesítése a Polgármesteri Hivatalban. A április 5-ei állapot szerinti vizsgálat során áttekintettük a személyi anyagok tárolási, őrzési gyakorlatát és a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartásokat.

10 I/A kötet 10. oldal A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelés egyes szabályairól, a közszolgálati nyilvántartásról a Köztisztviselői törvény ai határoznak. A személyi iratok kezelésének technikai szabályairól a Jegyző a /2003. számú Jegyzői utasítása a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal állományába tartozók személyi iratait, anyagait a Jogi- és Munkaügyi Csoport kezeli. A hivatalban a Ktv. és Mt. alapján történik a munkaerő felvétel. A személyi anyagot a hivatal, azon belül a Munkaügyi Csoport fekteti fel, vagy kéri meg, ha a köztisztviselő korábban közszolgálati jogviszonyban állt. Belépés kinevezés munkafolyamata: Pályázat kiírása, szükség esetén döntés-előkészítő munka az egyes felvételek elbírálásához. Alkalmazás alapfeltételeinek (iskolai végzettség, gyakorlat, stb.) vizsgálata. Felvételhez szükséges iratok bekérése, ellenőrzése. A KÖZIGTAD programmal a Közszolgálati alapnyilvántartás vezetése (név, kód, személyes adatok, stb.). A nem köztisztviselő jogviszonyban állók esetében kézi nyilvántartást készítenek. Esküokmány, adatfelvételi lap, kinevezés, adókedvezményhez kapcsolódó, gyermek után járó szabadság, orvosi alkalmassági vizsgálat beutaló, stb. előkészítése, összeférhetetlenségről stb. történő nyilatkoztatás előkészítése, ezek elkészítése, személyi anyaggá történő rendezése és iktatása. Munkáltatói aláírást igénylő iratokat dossziéba fogva átviszik a Jegyzőhöz a jegyzői Titkárságra, majd aláírás, lebélyegzés után a humánpolitikai ügyintéző által kerül vissza. A személyi anyag eredeti példánya a munkavállaló nevével ellátott dossziéban zárható páncélszekrényben tárolásra kerül. Szükség esetén a köztisztviselő vagyonnyilatkozat tétele. Az Ügyrendben került meghatározásra a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre munkakör-meghatározással. A kötelezetteket írásban tájékoztatják. A visszakapott kitöltött vagyonnyilatkozatok példányainak átvételét írásban igazolják. A vagyonnyilatkozatokat az Egységes Közszolgálati Szabályzatban rögzített helyen és módon tárolják. Alapvizsgára, szakvizsgára kötelezettek jelentkeztetése, illetve nyilvántartásba vétele Dolgozó tájékoztatása. Elkészítik a munkaköri leírást és a dolgozóval megismertetik. Kilépés megszűnés munkafolyamata: A határozott és próbaidőn lévő dolgozókról nyilvántartást kell vezetnie az ügyintézőnek a határidő figyelés miatt. A Jegyző számára rendszeresen készül jelentés, de minimum a határidő letelte előtt három munkanappal. A jegyzői visszajelzés után, vagy egyéb esetekben (pl. létszámleépítés, lemondás) megkezdődik a jogviszony megszüntetésének folyamata. A megszüntetés módja alapján meghatározzák az ehhez kapcsolódó végelszámolás során járó juttatásokat. A megszűnéssel kapcsolatos iratok elkészítése. Az iratokat dossziéba téve továbbítják a Jegyzőhöz majd a Polgármesterhez. A titkárságokon lebélyegzésre kerülnek és a humánpolitikai ügyintéző által visszakerül.

11 I/A kötet 11. oldal Elszámoló lap elkészítése, járandóságok és tartozások közlése az MÁKTI felé, hogy a dolgozó végelszámolását el tudják készíteni: fizetéselőleg, túlfizetés, egyéb tartozások, letiltások, szabadság megváltás, végkielégítés, 13. havi bér arányos része, változó bér. A dolgozó nyilatkoztatása a tartalékállományba helyezéséről felmentéssel megszűnő jogviszonynál. Elkészítik a tartalékállományba vételről a nyilvántartást, és figyelik a hat hónapos idő leteltét. A központi közszolgálati nyilvántartás részére adatszolgáltatást végeznek a tartalékállományba helyezett köztisztviselő adatairól, az üres álláshelyekről és azok betöltéséről. Előkészítik a járandóságok kifizetését a pénztáron vagy a bankszámlán keresztül. A dolgozó számára kiadják az iratokat a jövedelem- és adóelszámolásról, társadalombiztosítási ellátásokról, ki nem vett szabadságról, igazolólapot a munkanélküli ellátásról. Továbbá a közszolgálati igazolást és az elszámoló lapot is ekkor kapja meg a dolgozó. A KÖZIGTAD programból kivezetik a köztisztviselőt. Az egyéb jogviszonyban állókat a nem számítógépes nyilvántartásokból vezetik ki. Személyi iratok tárolása, őrzése A Hivatalnál keletkezett személyi iratok kezelését a közszolgálati adatvédelmi szabályzat, valamint az ügyirat iratkezelési szabályzat írja elő. A személyi iratok körébe a következők tartoznak: - a személyi anyag iratai - a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok -a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás stb.) A személyi iratokat a Jogi- és Munkaügyi Csoportnál külön számtartományon belül gyűjtőszámon iktatatják, kezelik április 5-ei ellenőrzési állapot szerint a következő személyi iratokat találtuk a Munkaügyi Csoport irodájában: 14 db dosszié (2006. évi megbízási szerződés), 21 db dosszié (2007. évi megbízási szerződés) volt található. Ezeknek elzártan történő tárolása, kezelése páncélszekrény hiányában nincs biztosítva! A vagyonnyilatkozat-tételi időszak miatt a tárgyalóasztalon postázásra váró vagyonnyilatkozatokat és azok irodai példányait tárolták. Ezeket az ügyintéző a munka végeztével a lemezszekrénybe visszahelyezi majd következő nap ügyintézéshez előveszi. Zárható, külön bejáratú szobában a következő személyi anyagokat tárolják: A köztisztviselők személyi anyagai a szabályzat előírásait követve névvel ellátott iratgyűjtőben, együttesen és egymástól elkülönítve zárható páncélszekrényekben vannak elhelyezve. 110 db köztisztviselői személyi anyag, és dossziéba rendezett aláírási címpéldányok voltak megtalálhatók a páncélszekrényben, kulcsát a személyzeti referens kezeli. 75 db köztisztviselői személyi anyagot egy másik szintén zárható páncélszekrényben őrzik. A kulcsot a személyzeti referens kezeli. A települési képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelésére vonatkozókat az SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza. Zárható páncélszekrényben volt 23 db a rendeletnek megfelelően képviselőnként külön gyűjtőbe rendezett vagyonnyilatkozat, illetve azok nyilvános példányai külön dossziéban. A kulccsal a személyzeti referens rendelkezik.

12 I/A kötet 12. oldal A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselők valamennyi vagyon-nyilatkozatának összes iratát az egyéb iratoktól elkülönítetten, személyenként külön gyűjtőben, elkülönített helyen páncélszekrényben tárolják az előírásnak megfelelően. A nyilatkozattételi időszakban többször kerülnek áthelyezésre a vagyonnyilatkozatok a szekrényből az irodába ill. vissza és az Egységes Közszolgálat Szabályzat szerint az iratok kezelésekor illetéktelen személy nem tartózkodhat a helyiségben. A időszakot lefedő vagyonnyilatkozatok pontosan 120 db személyi dosszié (aktív dolgozók, felmentésüket töltők, Gyesen, Gyeden tartózkodók) + 2 db egyéb nyilvántartásokat tartalmazó dosszié volt megtalálható a páncélszekrényben. A kulccsal a személyzeti referens rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak személyi anyagán kívül az Intézményvezetők személyi anyagainak kezelése is feladata a személyügyi referensnek. A Mezőőri Szolgálat részben önálló intézmény. Személyi anyagát a hivatalban tárolják. 27 db Polgármesteri Hivatal próbaidős dolgozói és Mezőőrök személyi anyagai, 27 db Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók személyi anyagai, 38 db Iskolaigazgatók, intézményvezetők személyi anyagai. Ezek tárolására egy faszekrény van beállítva, zárja rossz, csak esetenként zárható! Kulcsát a személyzeti referens őrzi. A évben végzett jelentés megállapításai között szerepelt, hogy a fent felsorolt személyi anyagok tárolása az új helyiségek átadásával megoldottá vált. Ez részben teljesült a külön bejáratú szobában elhelyezett faszekrénnyel, a fenti hiányosságával a közszolgálati szabályzat 18. -ában rögzítetteknek nem felel meg. Az 5 szekrényt tároló szoba két kulcsát a Csoport két dolgozója használja, a szekrények kulcsait a referens fiókjában tárolja. A Csoport adatszolgáltatás teljesítési kötelezettsége a következőkben van: - Az önkormányzat vezetése, ill. külső szerv felé eseti jelleggel bármilyen adat szolgáltatása. - Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának (MÁKTI) A beküldött iratok 95 %-a eseti jellegű adatszolgáltatás, elmondható, hogy ami a pénzmozgást érintő változás arról minden alkalommal iratot küldenek. Távollét és közcélú jelentés minden hónapban Alkalmazási okmányok Jogviszonyt módosító és megszüntető okmányok Változás-jelentés és mellékletei Nyugdíjazási ügyek iratai Nevelési ellátások okmányai Magán-nyugdíjpénztárral kapcsolatos iratok Nyilatkozatok SZJA elszámoláshoz Átutalási megbízással kapcsolatos iratok Iratátadási kísérőjegyzék Fizetés nélküli szabadság Átsorolások, értesítések

13 I/A kötet 13. oldal - Közigazgatási Hivatalnak A Csoportnak évente egyszer szeptember 1-jei állapotnak megfelelően a komplett köztisztviselői állomány létszámadatáról központi adatszolgáltatási kötelezettsége van a Közigazgatási Hivatal felé. Az adatszolgáltatás a KÖZIGTAD programon keresztül elektronikusan történik. A központi közszolgálati nyilvántartás adatkörét az évi XXIII. tv. 4. sz. melléklete tartalmazza. A Közigazgatási Hivatal en keresztül eseti jellegű adatkérésére képzéssel-, közigazgatási szakvizsgákkal stb. kapcsolatban adatszolgáltatás. - Felügyeletet ellátó minisztériumnak Vagyonnyilatkozatok beküldése. - APEH felé Biztosítotti bejelentés, illetve jogviszonyba való be- és kilépéssel kapcsolatos jelentési kötelezettsége van a csoportnak. - KSH felé Változó létszámadatok megadása. - Munkaügyi Központnak Létszámadatok küldése 2-3 havonta. A Munkaügyi Központ részéről történő eseti adatkérés többnyire a hivatalnál dolgozó munkatapasztalat-szerző és közhasznú dolgozókról történik. Informatikai adatvédelem: A Csoportnál kezelt személyes adatokat tartalmazó IMI és Szemiramisz szoftverek informatikai kezelését, védelmét, jogosultsági szintek meghatározását, adatok frissítését az Informatikai Csoport két rendszergazdája biztosítja. A Csoport tagjai a számítástechnikai eszköztárak használatához jelszót használnak, ezt időnként változtatják. Az Intézményi Munkaügyi Információs (IMI) rendszer csak a bérgazdálkodói ügyintéző számítógépére van feltelepítve. A Népjóléti Iroda is ezen a gépen végzi az ápolási díjak számfejtését. Ez az időkiesés a bérgazdálkodó munkaidejét terheli! A Szemiramisz program csak a személyügyi referens számítógépére van feltelepítve. Ezt a programot csak egy felhasználó használja. A személyes adatot tartalmazó számítógépes rendszerekre vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokról a Közszolgálati Szabályzat 28. -a rendelkezik. Miszerint a számítástechnikai rendszer üzemeltetéséről nyilvántartást kell vezetni. Ilyen nyilvántartást a csoport nem vezet. Nyilvántartások megléte: A Köztisztviselői törvény, illetve a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról rendelkező Kormány rendelet írja elő a közszolgálati alapnyilvántartás vezetését, melyet a személyzeti referens számítógépen a KÖZIGTAD programban vezet, adatlapjait zárható páncélszekrényben tárolja.

14 I/A kötet 14. oldal A közszolgálati alapnyilvántartás adatkörét az évi XXIII. törvény 3. számú melléklete valamint a hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. Áthelyezés, vagy a közszolgálati jogviszony megszüntetése esetén a köztisztviselő adatai a közszolgálati alapnyilvántartásból azonnal és véglegesen törlésre kerülnek. A Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat 20. szerint az érintett köztisztviselő a KÖZIGTAD programban szereplő saját adataiba jogosult betekinteni. Ez írásban kezdeményezhető, a személyzeti referens tájékoztatása szerint erre még nem volt példa. Az alapnyilvántartás adatlapjaiba történő betekintést a személyi anyag részét képező Betekintési lapon tartják nyilván, helyesen. A Ktv. 20/A. -ának (1) bekezdése alapján tartalékállományba helyezett köztisztviselő, valamint az üres álláshelyek bejelentésével, illetve azok betöltésének jelentésével kapcsolatos feladatok végrehajtása az IMI programmal történik. A tartalékállományba helyezett közszolgálati jogviszonyban állók nyilvántartásának adatkörét a Ktv., az évi XXIII. törvény 5. sz. melléklete fogja át. A helyi települési képviselők vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek. A vagyon-nyilatkozat nyilvántartásáról, tárolásáról, iktatásáról az SZMSZ 1. sz. függeléke rendelkezik. A vagyonnyilatkozatok 1-1 példányát az 52/2006.(11.10.) Kgy. rendeletnek megfelelően páncélszekrényben tárolják. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett képviselők nyilvántartása a rendeletnek megfelelően tartalmazza a képviselők nevét és nyilvántartási számát, melyet az SZMSZ szerint kijelölt bizottság elnökének kell vezetnie, azonban ezt a feladatot a személyzeti referens látja e!. A köztisztviselők vagyonnyilatkozatának kezeléséről a Közszolgálati Szabályzat ig rendelkezik. A névre szóló gyűjtőbe rendezett iratokról keletkezésük sorrendjében a személyzeti referens nyilvántartást vezet. A nyilvántartó lapot a gyűjtőben helyezi el, melyre elvezetésre kerül a köztisztviselő neve, az iktatás során használt sorszáma, a dossziéban tárolt iratok megnevezése, iktatószámuk és kezelésüknek időpontjai. A személyzeti referens a munkájához szükséges adminisztrációs rendszert a következőképpen alakította ki: - A határidős tevékenységek listáját minden hónap elején a Szemiramisz programból nyomtatják ki, ez az átsorolásra várók, próbaidős dolgozók, szakvizsgára kötelezettek listája. - Létszám lista. A személyzeti referens minden hónap elején az aktuális köztisztviselői, Mt-s és közcélú létszámról, illetve az állományi változásokról írásban adatot szolgáltat a Jegyzőnek. A változások egy részét a Szemiramisz programból, egy részét dossziéban gyűjtött munkapéldányokból (kinevezések, munkaviszony megszüntető dok., átsorolás stb.) állítja össze. A munkapéldányok felhasználás után kézzel megsemmisítésre kerülnek. A leadott lista főlapján szerepelteti az eredeti, módosított költségvetésben engedélyezett létszámadatokat, illetve a tényleges adatokat tisztségviselői, köztisztviselői, Mt. alá tartozó dolgozói bontásban. Továbbá a lista irodánként tartalmazza a dolgozók nevét, munkakörét, illetményét, pótlékait, beállási szintjét, és egyéb megjegyzéseket, amit a személyzeti referens fontosnak tart. Az ellenőrzés időszakában utoljára leadott létszámlista április 10-ei állapotú.

15 I/A kötet 15. oldal - Intézményvezetők létszám és béradatainak nyilvántartása: Az önálló és részben önálló intézmények, közhasznú társaságok vezetőinek bér és bérjellegű adatait valamint megbízásuk lejártának időpontját tartja nyilván. Vezetése folyamatos. - Intézményvezetők jutalma: Az utolsó állapot év, tárgyévi adatok nincsenek. - Közcélú foglalkoztatás elszámolása: A nyilvántartást havi bontásban vezetik naptári nap, illetve munkanap vonatkozásában. - Gyermekszabadság: A tárgyévre járó éves gyermekszabadságot a Szemiramisz program tartja nyilván. Papír alapú nyilvántartás tárgyévre nem készült. - Próbaidősök: A köztisztviselők próbaidejére vonatkozó adatokat a Szemiramisz programban tartják nyilván, az Mt. alá eső dolgozókat kisalakú kockás füzetben folyamatosan vezetik, az utolsó füzet kezdő dátuma Menedzserszűrés: A személyzeti referens Polgármesteri Hivatal menedzserei megnevezéssel vezeti ezt a kézi nyilvántartást táblázat formában, éves bontásban. A névsor folyamatosan kerül aktualizálásra. A táblázat adatait az évi rendszerességgel elvégzendő egészségügyi menedzserszűréshez használja fel. - Alapvizsga, szakvizsga, orvosi vizsgálat együttes nyilvántartása: A táblázatban a Polgármesteri Hivatal állományának alapvizsga, szakvizsga illetve orvosi vizsgálatának kötelezettségét vezetik. A Szemiramisz programban a köztisztviselők adatlapját a referens havonta vezeti. - Orvosi beutaló átvételének igazolás: A dolgozói állományról hónaptól folyamatosan vezetett nyilvántartás. - Általános pályázatok: A meghirdetett munkakörökre beadott de elutasított pályázatok adatait fogja át a nyilvántartás, név, végzettség, életkor, lakóhely, közigazgatási gyakorlat adatokkal. A pályázati értesítés dátumától számított 1 évig tartja meg a referens az adatokat, majd kikerülnek e nyilvántartási rendszerből. - Meghirdetett pályázatok: Az eddig meghirdetett pályázatok fő adatait tartalmazza munkakörönként külön vezetve. A nyilvántartás évtől kezdődő, éves megbontású, folyamatosan vezetett. - Nyelvtanfolyam: Létszámadat idegen nyelv szerint csoportosításban. - Szakmai gyakorlatosok: A nyilvántartás évenkénti megbontású, tartalmazza a megállapodások alapján hivatalban szakmai gyakorlatot töltők névsorát az ezzel összefüggő adatokkal kiegészítve. Az utoljára bejegyzett gyakorlati év: Tanfolyami, képzési részvételek nyilvántartása: A hivatali dolgozók okmányügyi, közigazgatási, egyéb képzéseinek nyilvántartása. Éves megbontású. A Munkaügyi Csoporton keresztül intézett képzések adatait tartalmazza. - Tanulmányi szerződések: A nyilvántartás részét képezik a lejárt, a lejárt nem teljesített, illetve a megszűnt tanulmányi szerződések listái. A nyilvántartás folyamatos.

16 I/A kötet 16. oldal - Vagyonnyilatkozat nyilvántartás: A Ktv. 22/A /7/-/8/ bekezdésében meghatározott köztisztviselők kötelesek nyilatkozattételre. A nyilvántartás a köztisztviselők névsorát, a beadandó vagyonnyilatkozatok tételének legközelebbi dátumát tartalmazta. - ERSTE Banknál nyitott folyószámlák eseti nyilvántartása: Polgármesteri Hivatal dolgozói állományáról vezetett folyószámlanyitás március 10-i állapota szerint. - Betegszabadság nyilvántartás: A munkavállalónak naptári évenként 15 munkanap betegszabadság jár. A napok számát befolyásolja munkaviszonyának kezdete, illetve az időarányosan felhasznált rész. Az éves kézi analitikát a személyzeti referens kezeli, ami alapján eseti rendszerességgel elküldi a munkából való távolmaradásról szóló jelentést a Magyar Államkincstárnak. - Munkaidő késés és Közgyűlésről való távolmaradás nyilvántartása: A Képviselő Testületi ülések és a reggeli késést igazoló jelenléti ívek gyűjteménye, vezetése folyamatos. - Munkába járás nyilvántartása: Havonta vezetett analitika, melyből a hónapra és dolgozóra kifizetett bérletköltség állapítható meg. Utolsó időszak május. - Munkába járással kapcsolatos engedélyek: Korábbi éveket érintő jegyzői engedélyek összessége. - Közcélú foglalkoztatottak szabadság-nyilvántartása: A Polgármesteri Hivatal kezelésébe tartozó közcélú foglalkoztatottak szabadság-nyilvántartását a Munkaügyi Csoportnak kell nyilvántartani, éves bontásban. - Tanulmányi szabadság nyilvántartása: A munkáltató köteles biztosítani vizsgatárgyanként 4 munkanap szabadidő-kedvezményt, diplomamunka esetén 10 munkanap szabadidőt a munkavállalónak. A nyilvántartást 2004/2005-ös tanévvel kezdték meg, feltüntetve a munkavállaló nevét, a részére kiadható napok és az igénybe vett napok számát. - Magyar Államkincstárhoz beküldött iratok nyilvántartása: A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyával összefüggő adatkezeléséről tájékoztatást kérhet. Ennek biztosítása érdekében az Adatvédelmi szabályzat és 233/2001.(XII.10.) Korm rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek eleget téve a munkaügyi csoport adattovábbítási nyilvántartást vezet. A nyilvántartó füzet kezdő dátuma e, vezetése folyamatos. - Polgármesteri engedélyek: Engedélyek gyűjteménye, melyeket a Munkaügyi Csoport nem tud előzményhez, ügyhöz csatolni. Munkakörülmények: A Jogi- és Munkaügyi Csoport munkáját július 27-e óta két fővel látja el, 1 fő bérgazdálkodó és 1 fő személyzeti referens, aki munkája mellett egyetemi tanulmányokat végzett, így rendszeresen igazoltan volt távol. A nagy létszámú átmenő ügyfélforgalom mellett ez jelentősen megnövelte a munkát mindkettőjük számára. A Belső Ellenőrzés már korábbi vizsgálataiban is jelezte a Csoport leterheltségét, ami az azóta bekövetkezett létszámcsökkenéssel halmozottan jelentkezik!

17 I/A kötet 17. oldal A Munkaügyi csoportnál végzett ellenőrzés során közvetlenül tapasztaltuk a telefonhívások mellett a magas számú ügyfélforgalmat, ami miatt az ügyintézők feladataikat állandó megszakításokkal tudják csak végezni. A csoport munkájának nagy része bizalmas jellegű, bérgazdálkodási és személyi jellegű problémákat, feladatokat érint. A bérfelhasználással kapcsolatos tervezés, jelentések készítése, a város költségvetésének összeállításában való közreműködés, adott időszakban a gyakornokok koordinálása, vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok, iratok kezelése, védelme mint időszakosan jelentkező feladataik mellett fokozott odafigyelést igényel a törvények alapján történő besorolások, átsorolások, munkaszerződések elkészítése, munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos bérgazdálkodási feladatok intézése is. A csoport decemberi költöztetése során a korábbihoz képest egy nagyobb helyiségben kapott helyett. A személyi és egyéb iratokat tároló szekrényeknek is sikerült egy olyan helyiséget találni ahol iratkezeléskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. Helyettesítés: Szabadságolások vagy betegállományi távollét esetén szakmai, hatásköri feladatokat nem érintő kérdésekben helyettesíteni tudja egymást a két ügyintéző, a kötelező és határidős feladataik elvégzéséhez viszont szabadságukat megszakítva mindkettőjüknek be kell jönniük teendőket ellátni. A teljes körű helyettesítés így nem megoldott, és az ügyintézők hosszabb időszakot érintő szabadságolása sem tekinthető rendezettnek. Selejtezés A Közszolgálati Szabályzat és a 233/2001. (XII.10.) Korm. rendelet több esetben fogalmaz iratmegsemmisítéssel kapcsolatban. A Közszolgálati Szabályzat 17. /2/ bek. A fegyelmi büntetés hatályának lejártakor a fegyelmi büntetést azonnal törölni kell a személyi anyagból. A törlést a fegyelmi határozatnak a személyi iratokból való eltávolításával és megsemmisítésével kell végrehajtani. 21. /12/ bek. Amennyiben a vagyonnyilatkozatok sem személyesen, sem postai úton nem voltak kézbesíthető, a kézbesítés megkísérlésétől számított 30 nap után jegyzőkönyv felvétele mellett az iratokat fizikailag meg kell semmisíteni a feldolgozás során keletkezett hibás, vagy feleslegessé vált nyomtatványok megfelelő megsemmisítéséről külön kell gondoskodni. A Kormány rendelet 8. /5/ bek. A vagyonnyilatkozat tételével összefüggő személyi iratok a vagyonnyilatkozatra kötelezett köztisztviselő jogviszonyának, illetve vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége fennállásáig kezelhetőek, azt követően azokat haladéktalanul meg kell semmisíteni. A gyakorlat szerint a megsemmisítendő iratokat égetős zsákba gyűjtik, amit már a korábban említett páncélszekrények tárolására szolgáló szobában tartanak.

18 I/A kötet 18. oldal A teli zsákot összekötve, égetnivaló felirattal ellátva kihelyezik a folyósóra, és az arra illetékesek által az udvaron elégetésre kerül. Véleményem szerint ez a fajta iratmegsemmisítés nem felel meg a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatban megfogalmazottaknak. Összegzést és javaslatokat a következőkben tettünk: Megállapítottuk, hogy a személyi anyagok tárolása, őrzése a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelő, egyidejűleg a tárgyi hiányosságok pótlását javasoltuk. A személyzeti referens felelős személyként gondoskodik a vagyonnyilatkozatok és a hozzá kapcsolódó iratok kezeléséről. Megfelel a jogszabályi és a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egységes közszolgálati szabályzat adatvédelmi rendelkezéseinek. A csoport a korábbi irodához képest nagyobb területű, tágasabb helyiségben foglal helyett, azonban azzal, hogy az iroda mindkét bejáratát használják, a bizalmas, személyes ügyek intézése nem kellően biztosított. A munkaügyi feladatok maradéktalan és naprakész ellátása érdekében továbbra is javasoljuk a tárgyi feltételek megvalósulásán túl a csoport 2 fős létszámának legalább 3 főre történő bővítését. A megfelelő munkavégzés ellátása érdekében vezetői megfontolásra javasoltuk az SZMSZ-ben meghatározott munkaidőn belül ügyfélfogadási idő kialakítását. Az ügyfélfogadási idő, a hozzá kapcsolódó munkafeladatok meghatározásába vonják be a Munkaügyi csoport is. A hiányolt számítógépes adatbiztonsági nyilvántartás kerüljön felfektetésre. A személyi iratok megsemmisítésére nem túl költséges Iratmegsemmisítő kerüljön beszerzésre. (Örömmel jelentjük, hogy ez időközben megtörtént!) A Jogi-Közgazdasági Iroda Jogi-Munkaügyi Csoportján belül a személyi anyagok kezelése a vonatkozó törvényi, egyéb jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően van kialakítva és gyakorolva A Polgármesteri Hivatal pénztárának április, május, június havi rovancsairól Évek sora óta folyamatosan hangsúlyozott munkatervi feladatunk az, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénztárában havi rendszerességgel, de előre meg nem határozott időpontban pénzforgalmi rovancsot tartsunk. Így történt ez a év II. negyedévében is, a pénzügyi belső ellenőrzés jól bevált hagyományaitól nem tértünk el. A megtartott II. negyedévi pénztári ellenőrzések alapvető célja is annak megállapítása volt, hogy a Pénztárban a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően történt-e a pénzkezelés. A megállapításainkat összegezve rögzíthettük a belső ellenőri jelentéseinkben azt, hogy a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában változatlanul a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a pénzkezelés. A megtartott ellenőrzések sem alaki, sem tartalmi kifogást eredményező hibát nem találtak a készpénzkezelés terén.

19 I/A kötet 19. oldal A kisebb vásárlásokra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának stabil gyakorlata, és az eljárási rend további finomítása érdekében több olyan javaslattal éltünk a korábbi időszakban, amelyek a kiadható előleg összegek elszámolási határidejének indokolt mértékű növelésére vonatkoztak. Ezek a javaslataink realizálódtak, jelenleg az esetleges írásbeli felszólításokkal együtt számított határnapok száma optimális a kellő, jogszabályszerű elszámolásokhoz. A év II. negyedévben elvégzett pénztárrovancsok alapján a Belső Ellenőrzés továbbra is fenntartja az igényét arra, hogy az előlegek elszámolási kötelezettségének betartatására irányuló, a jegyző és az aljegyző részéről kiadott minden korábbi vezetői intézkedésnek érvényt kell szerezni. 6. Az alapítványok, egyesületek és más civil szervezetek részére biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásának felülvizsgálata Nagylélegzetű feladaton vagyunk túl e vizsgálatunkkal, hiszen a szükséges második negyedévbeni kiegészítéseket követő végső ellenőrzési jelentésünk a következő 77 civil szervezetet érintette: - Aranyossy Ágoston Általános Iskolai Alapítvány, - Az Élet Minőségéért Többcélú Egyesület, - Batidai Olvasókör, - Batidai Nyugdíjas Klub - Belvárosi Katolikus Egyházközösség, - Belvárosi Olvasókör, - Belvárosi Nyugdíjas Klub, - Béke telepi Olvasókör, - Bercsényi Miklós Sport Egyesület, - Czirbusz Piroska Alapítvány, - Centrum Lakásszövetkezet, - Center Motor Club, - Csomorkány Vívó Sport Egyesület, - Csúcsi Kertbarátok Köre, - Csúcsi Olvasókör, - Dobó Ferenc Horgász Egyesület, - Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kultúráért Alapítvány, - Erzsébeti Olvasókör, - Fandante Kamarakórus, - Gyermekegészségügyért Alapítvány, - Gyermekeinkért A jövőért Alapítvány, - Gyöngyvirág Énekkar, - Hódmezővásárhely Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány, - Hódmezővásárhely-Csúcsi Református Egyházközösség, - Hód-Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete, - Hóvirág u. 2/A és 2/B. szt. Társasház, - HÓDIÁK Sport Egyesület, - HÓDGÉP Sport Egyesület, - Hódtáv Úszó Sport Egyesület, - Honvéd Bercsényi Sport Egyesület, - Hódmezővásrhelyi Dózsa György utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, - Hódmezővásárhelyi WTF Taekwando Egyesület, - Hódmezővásárhelyi Tekézők Egyesülete, - HFC Labdarugó Klub,

20 I/A kötet 20. oldal - HVSC Vizilabda Sport Klub, - Hód-Fitness Sport Egyesület, - Johannita Segítő Szolgálat, - Kaszap u. 2. sz. Társasház, - Kertvárosi Olvasókör, - Kisállatokért és Környezetért Alapítvány, - Kossuth Olvasókör, - Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesület, - Klauzál utcai Általános Iskoláért Alapítvány, - Kútvölgyi Olvasókör, - Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - Mezőgazdasági Nyugdíjas Egyesület, - Magyar Nyugdíjas Egyesületek Hódmezővásárhelyi Szövetsége, - Mátyás utcai Olvasókör, - Nagy Szent Bernát Szövetség, - Öreg-Kishomoki Kertbarátok Köre, - Ötlet Club 13 egyesület, - Politikai Foglyok Országos Szövetsége, - Polgárőrség Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgár és Vagyonvédelmi Egylet, - Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány, - Siketek és Nagyothallók Helyi Szervezete, - Susáni Szabadság Olvasókör, - Színesen Élni Alapítvány, - Senior Úszó-Vizilabda Club, - Szent István Plébánia, - Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Sport Egyesület, - Számítástechnikai Fejlesztési Alapítvány, - U-1 Postagalamb Sport Egyesület, - Új-Kishomoki Kertbarátok Köre, - Tarjáni Nyugdíjas Klub, - Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány, - Tarjáni Olvasókör, - Támogatott Tanulás Felsőfokon Alapítvány, - Tabáni Nyugdíjas Klub, - Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány, - Visszhang utcai Olvasókör, - Hódmezővásárhely Véradó Mozgalomért Alapítvány, - Városi Fúvószenekar, - Városi Bélyeggyüjtő Kör, - Vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium Alapítvány, - Vásárhelyi Néptáncért Alapítvány, - Vásárhelyi Vívókért Alapítvány, - I-IV. ker. Nyugdíjas Klub.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben