A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS SZÖVETSÉGI ÉS ÁGAZATI TERVEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ KÖZPONTI ADATBÁZIS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS SZÖVETSÉGI ÉS ÁGAZATI TERVEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ KÖZPONTI ADATBÁZIS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI"

Átírás

1 A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS SZÖVETSÉGI ÉS ÁGAZATI TERVEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ KÖZPONTI ADATBÁZIS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI Legalább tíz év távlatára visszatekintve leszögezhető, hogy kevés olyan országos szintre kiterjedő védelmi feladat területén érvényesül töretlen fejlődés, mint a szövetségeseink (NATO, EU tagállamok) tervezett támogatása előkészítésében. Ez az előkészítés a tervezéstől egészen a valós beruházásokig rendkívül sok összetevőn keresztül valósul meg, melyek közül kiemelt jelentőséggel bír a Befogadó Nemzeti Támogatás Központi Adatbázis (a továbbiakban: BNT KAB) fejlesztése és a tervezés rendezésének kialakítása, valamint a tervezési módszertan kidolgozása. Ebben a fejezetben a BNT KAB és az arra épített Képesség Tervező Katalógus (a továbbiakban: KTK) eddigi tapasztalatai alapján az adatbázis továbbfejlesztésének irányai és lehetőségei, az ágazati adatállomány minőségi javításának feladatai, illetve azok megoldásának elgondolásai kerülnek kifejtésre, amelyeken túl a fenti eredményekre építve a fejezet szerves részét alkotja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetési és információs rendszere részére biztosítható BNT szolgáltatások leírása, illetve a minisztériumokra is kiterjedő tervezési módszertan lényegi tartalmának és összefüggéseinek megismertetése. 1.) A BNT KAB és KTK előzményei, illetve jelenlegi helyzete A NATO szövetséges erők alkalmazására is kiterjedő új stratégiai koncepciójában kiemelt szerepet kapott a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) nyújtása, illetve igénybevétele. Erre vonatkozóan a NATO Katonai Bizottság MC 334/1 dokumentumban jóváhagyta a BNT NATO alap- és irányelveit, továbbá kiadta AJP néven a BNT doktrínáját és eljárás módszereit. Az MC 334/1. 7. pontja szerint a BNT arra törekszik, hogy a küldő nemzetek és/vagy a NATI, valamint a befogadó kormány között létrejött megállapodások értelmében anyagok, létesítmények és szolgáltatások, beleértve a területi biztosítást és az adminisztratív támogatást is, formájában biztosítson támogatást a NATO parancsnok és a küldő nemzetek számára. Ugyancsak az MC 334/1 dokumentumban az ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA alapelv konkrétan rögzíti, hogy a BNT a felvonultatott erők támogatásának egyik alapvető kiegészítése, melyről a fogadó nemzetek a lehető legnagyobb mértékben, a nemzeti prioritások és a meglévő képességek alapján kell gondoskodni és ezzel kapcsolatban minden szövetséges nemzetet felkérnek arra, hogy a BNT tervezés érdekében hozzanak létre egy nemzeti KTK-t. A KTK tartalmát tekintve a fogadó nemzet azon lehetőségeit, bevonható erőforrásait és kapacitását tartalmazza, amelyek a lakossági ellátás, a nemzetgazdasági működés, az állami tartalékok, a katasztrófahelyzetek elhárítása, a nemzeti haderő szükségletei kielégítésének veszélyeztetése nélkül, úgynevezett szabad kapacitásként igénybe vehetők.

2 - 2 - A KTK kidolgozásának alapja a BNT KAB létrehozása, tartalmának rendszeres aktualizálása. A KTK, illetve az adatállomány birtokában érhetjük el azt a képességet, amely lehetővé teszi a küldő nemzete, vagy a NATO parancsnok által átadott, a felvonultatott erők igényeit tartalmazó kezdeti, majd részletes Szükségleti Jegyzék korrekt megválaszolását továbbá azok eredményeként a BNT tervezési folyamatainak végigvitelét. Tény, hogy a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala koordinációjával már a NATO csatlakozásunkat közvetlenül megelőző időszakban elkezdődött a BNT ez irányú feladatok végrehajtásának előkészítése, amelyben tevékeny részt vállalt a Honvédelmi Minisztérium és a Gazdasági Minisztérium. Bár a szabályozás előkészítése és a BNT KAB kiépítése tekintetében történtek lépések, azok azonban ezideig nem vezettek eredményre. A BNT KAB és a KTK létrehozására vonatkozó átfogó Koncepció a év végéig befejezhető feladat reális alternatíváját vázolta fel, mely véleményezését és véglegesítését követően az érdemi munka alapvetései rendelkezésre álltak. A BNT KAB és KTK létrehozásának kiinduló alapjai az alábbiak szerint foglalhatók össze: a.) A feladat célja: A feladat alapvető célja a Szövetséges erők és szervezetek Befogadó Nemzeti Támogatás igénybevételére vonatkozó kérdései korrekt megválaszolásához és az EG 4256 haderőfejlesztési célkitűzés megvalósításához a Védelmi Tervezési Kérdőívek (DPQ) dokumentum és a Váratlan Események Terveihez (COP s) elengedhetetlenül szükséges BNT KAB, valamint a BTK szövetségi dokumentumokra és nemzeti elgondolásokra épülő létrehozása. b.) A feladata kiterjedése: A feladat terjedelme a különböző tárcák, országos és regionális szervek már meglévő adatbázisából történő célirányos kiemelésekre (merítésekre) korlátozódott. Ebből adódóan a már meglévő adatbázisok specifikálására, összekapcsolására, köztük az átjárhatóság biztosítására, külön feldolgozási eljárások kifejlesztésére jelen feladat keretében nem került sor. A létrehozott BNT KAB felhasználásával a feladat kiterjedt a nemzetgazdaság működőképességéhez minimálisan szükséges kapacitások, a lakosság ellátási igényeinek, a nemzeti katonai erők megalakításának, továbbá a minősített időszakokban, illetve katasztrófa helyzetekben aktivizálandó erőforrás szükségletek meghatározására a nemzetgazdasági és katonai lehetőségek KTK-ba foglalására

3 A BNT feladatok végrehajtásához szükséges és ténylegesen rendelkezésre álló erőforrások meghatározásához feltétlenül indokolt volt a konkrét helyhez kötött és mással nem, vagy csak nehezen helyettesíthető infrastruktúra (például: energetika, közlekedési hírközlési, vízügyi, stb.) egészének és kritikus pontjainak elemzése, azok veszélyezettségének, a várható kapacitáskiesések meghatározása. c.) A feladat tartalma: Lényegét tekintve a feladat tartalmát a következő elemek alkotják: - Tálcák, illetve országos és regionális szervek adatbázisai meglétének, főbb összetevőinek feltérképezése; - Az adatbázisokból kinyerhető adatok körének rögzítése; - Adatszolgáltatás kéréséhez adatlapok kidolgozása; - Adatlapok kitöltési útmutatóinak kidolgozása, az adatlapok kiküldése; - A kitöltött adatlapok feldolgozása, a szükséges pontosítások elvégzése; - Az adatállomány véglegesítése, záró kontroll elvégzése; - A számítógépes feldolgozás előkészítése, nyomtatási képek kialakítása; - Adatrögzítések és a szükséges műveletek elvégzése; - A törzsadat állomány felhasználásával a BNT KAB és a KTK dokumentumok előállítása; - A kész dokumentumok elfogadtatása és a kívánt adathordozókon történő továbbítása; - Szabályozás szerinti időszakos pontosítások elvégzése az adatállományban; - Rendszerfejlesztés; d.) Az előkészítés és végrehajtás irányításának szervezeti háttere: A feladat a HM Védelmi Hivatal felelősségi körében, az MK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a HM-HVK koordinációja mellett a HM Gazdasági Tervező Hivatal, a HM-HVK Hadműveleti Csoportfőnökség, valamint a HM-HVK Logisztikai Csoportfőnökség közvetlen támogatásával került megvalósításra. A 191/8/2002. HM Védelmi Hivatal Elgondolás tervezettel összhangban a HM-HVK és az MK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium összesített adatainak feldolgozását, pontosítását és rendelkezésre állását a HM Gazdasági Tervező Hivatal biztosította. e.) Adatszolgáltatók köre: A feladatban érintett, adatszolgáltatásra kötelezettek köre az alábbi polgári és katonai szervezetekre terjed ki: - 4 -

4 - Minisztériumok: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium - BM és önkormányzati testületek: ORFK VPOP BM Határőrség BM OKF és területi, helyi szervei a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok - Területi helyi önkormányzati, védelemigazgatási szervek - A Honvédelmi felkészülés és az Országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában résztvevők: Országos hatáskörű szervek: Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Országos Mentőszolgálat Közlekedési Főfelügyelet Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Állami közúti Műszaki és Információs kht. KHVT kht. HUNGARO-CONTROL MALÉV Rt. Budapest-Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér Rt. MÁV Rt. HUNGAROCAMOIN Rt. MAHART Rt. MATÁV Rt. Magyar Posta Rt. MOL Rt. MAGYAR VILLAMOSMŰVEK Rt. Regionális jelentőségű szervek: Önkormányzatok irányítása alatt álló szervek Budapesti Elektromos Művek Rt

5 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. Területi Vízügyi Igazgatóságok Víz- és Csatornázási Művek VOLÁNBUSZ Rt-k VOLÁN TEFU Megyei Állami Közútkezelő kht-k Állami Autópálya Rt. Alföldi Autópálya Rt. GYESEV Rt. Révátkelőket, kompokat üzemeltető vállalkozások Közlekedésépítő vállalkozások Konténerszállításra, rakodásra alkalmas eszközökkel rendelkező vállalkozások Jelentősebb járműparkkal rendelkező fuvarozók Gépjárműfenntartó, javító szervezetek Logisztikai, szolgáltató központok (ipari parkok) Húsipari vállalatok Sütő és édesipari vállalatok Tejipari vállalatok Zöldség és Gyümölcsforgalmazó vállalkozások Honvédségi szervezetek: HM HVK szervek MH Szárazföldi Parancsnokság MH Légierő Parancsnokság MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság HM Ingatlankezelési Hivatal HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal HM Katonai Légügyi Hivatal Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal HM Részvénytársaságok f.) Az adatszolgáltatás kérése: Az adatszolgáltatás kérését a HM Védelmi Hivatal a honvédelemről szóló törvény vonatkozó paragrafusai alapján és a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének és előkészítésének feladatairól szóló 176/2003. (X.28.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint indította el, illetve tartotta mozgásban

6 A Befogadó Nemzeti Támogatás különböző folyamatait meghatározó elemekre irányuló információs bázis kiinduló pontjainak tekinthető Adatlapok kitöltése döntően a szaktárcák központi adatbankja lehetőségeinek felhasználásával összevontan, vagy a fogadó helyekhez, elhelyezési objektumokhoz, műveleti területekhez kötötten történt. Azon túlmenően bizonyos és nélkülözhetetlen részadatok tisztázása érdekében az adatkezelés forrása egészen az elsődleges adatszolgáltatókig terjedt. g.) A feladat végrehajtás módszerei: - helyszíni konzultációk a szükséges és a rendelkezésre álló adatokat illetően; - koordinációs egyeztetések a különböző helyekre kiküldendő, különböző típusú adatlapok tárgyában; - értékelő megbeszélések a beérkezett adatok felhasználhatósága vonatkozásában; - vezetői értekezletek az elkészült dokumentumok elfogadására; Az adatlapok kiküldése, a kitöltés és a visszajuttatás mágneses adathordozókon történt. h.) A kidolgozás elvi szempontjai: A BNT KAB és KTK célirányos ebben a feladatban korlátozott terjedelmű kialakítással és a következő elvi szempontok szem előtt tartásával került megalkotásra: - egyszerűség Az egyszerűség elve leginkább az Adatlapok világos, érthető szerkezeti kialakítását, logikus felépítését és könnyű kitöltését jelenti. - célirányosság Ez az elvi szempont a rendkívül gazdag információs bázisok meghatározott részeinek, elemeinek átvételét és az új adatstruktúrákba történő beillesztését takarja. - pontosság Alatta az aktualizált és ellenőrzött adatok kiválogatása, az Adatlapok kitöltésének gondossága értendő. - Számítástechnikai lehetőségek kihasználása Az adatgyűjtés külön szoftvert nem igényel, viszont az Adatlapok felvitelére, az összegzésekre, valamint az Adatbázis végleges dokumentumának kialakítása egységes program alkalmazásával történik gyorsaság

7 Lényeges szempont az időtényező behatoltsága, amely alatt létrehozandó dokumentumoknak egyrészt alkalmasnak kell lennie a felhasználásra, másrészt alapját kell képeznie a továbbfejlesztés szükségszerű igényének. - Gazdaságosság A ráfordítások minimalizálása, mint alapvető elvi szempont meghatározó jellegénél fogva döntő kihatással bír a feladat minél egyszerűbb, leszűkített megoldására. - centralizáció A gyors és eredményes feladat végrehajtás egyik alapvető feltétele a vezérlés centralizáltsága, melynek a szabályozás vonatkozó részeiben is meg kell jelennie. i.) A kidolgozás egyes ütemeinek részletes feladatstruktúrája, felelőseinek, kidolgozóinak és együttműködőinek meghatározása az előkészítés fázisában történt meg, amely keretében tárcaközi szervek által tudományos konferencián és szakmai egyeztetéseken feldolgozott kialakított elgondolások, illetve végrehajtási feladattervek kerültek jóváhagyásra. A BNT KAB JELENLEGI HELYZETE A BNT KAB tartalmazza a lakosság és a nemzetgazdasági szükségleteinek kielégítéséhez, valamint az országvédelemhez elengedhetetlenül szükséges erőforrásokat, azokon túl a még rendelkezésre álló a BNT ellátásához igénybevehető kapacitásokat, tartalékokat. Feltöltöttsége nem teljes, mert az elsődleges adatbekérés során az adatszolgáltatások előírt feladataikat változó színvonalon a tapasztalatlanságból eredő hiányosságok mellett teljesítették. A BNT KAB felépítése: A BNT KAB fejezetei a Befogadó Nemzeti Támogatás folyamatát alkotó elemek logikai sorrendjében épülnek fel. 1. fejezet A NATO Szövetséges erők fogadásánál érintett szervezetek és objektumok létszám, kapacitás, illetve más, nem számszerűsíthető adatai. 2. fejezet A beérkezett erők mozgatásához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra információi. 3. fejezet A közutakon és vasúton történő mozgásbiztosítás szervezetei és azok lehetősége

8 4. fejezet A számításba vett elhelyezési objektumok infrastrukturális adatai, a természetvédelmi és tájvédelmi területek megjelölésével. 5. fejezet Fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkalmas raktárak adatai. 6. fejezet Ellátási-, javítási szolgáltatások nyújtása terén NATO beszállító minősítést szerzett vállalkozások listája. 7. fejezet Főbb ellátási anyagok biztosításában szabad kapacitásokkal rendelkező nemzetgazdasági szervezetek lehetőségei, valamint a javítási szolgáltatások fejlesztésébe bevonható szervezetek. 8. fejezet Távközlés híradás informatikai támogatás adatai. 9. fejezet Igénybevételre tervezhető egészségügyi intézetek kapacitásadatai. 10. fejezet Térképészeti támogatás összetevői. 11. fejezet Katonai kiképzési bázisok lehetőségei. 12. fejezet Főbb személy és áruszállító nemzetgazdasági szervezetek szabad kapacitásai. 13. fejezet Elektromos energiaszolgáltatás igénybevételi lehetőségei. 14. fejezet Katasztrófavédelem szervezeteinek lehetőségei. 15. fejezet Országos Szervek és Önkormányzatok cím és elérhetőségi adatai. Az egyes fejezetekhez polgári és katonai adatszolgáltató szervezetek tartoznak, amelyek által biztosított nemzetgazdasági és katonai adatokból a NATO szövetségesek számára pontosan meg kell jelennie, hogy a különböző területeken milyen támogatásokra számíthatnak a fogadó országban, illetve saját nemzeti forrásokból, vagy a NATO multinacionális logisztikai rendszeréből milyen terjedelemben szükséges a különböző támogatásokat igénybe venni

9 K I M U T A T Á S A BNT központi Adatbázis és Nemzeti Képesség Katalógus témáinak kidolgozásában érintett polgári és katonai szervekről, szervezetekről, valamint a koordinálásért felelősökről: A kidolgozás témája Fogadás Mozgatás Mozgásbiztosítás Elhelyezés (diszlokáció) Raktározás Javítási szolgáltatások GKM GKM GKM BM GKM GKM Polgári szervek, szervezetek Kidolgozó GKM, BM, HM, ESZCSM, VPOP, ORFK, MÁV, GYSEV, ÁKMI, Megyei Állami Közútkezelő kht-k, Állami autópálya Ft., Alföldi Autópálya Rt., MALÉV, MAHART, HUNGARO- CONTROL GKM, BM, HM, ORFK, OKVF, MÁV, GYSEV, UKIG, ÁKMI, Megyei Állami Közútkezelő Kht-k, MALÉV, MAHART, HUNGARO- CONTROL, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek, GKM, BM, HM, ORFK, OKVF, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek, Megyei Állami Közútkezelő Kht-k, Állami Autópálya Rt., Alföldi Autópálya Rt, MÁV, GYSEV, MAHART, Közlekedésépítő vállalkozások BM, HM, ORFK, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek GKM, Ipari Parkok, Logisztikai Centrumok GKM, FVM, KVM, BM, HM, MOL, MAGYAR VILLAMOSMŰVEK Rt., Megyei Állami Közútkezelő Kht-k, Közlekedésépítő vállalkozások, Egyéb Szolgáltatók koordináló Katonai szervezetek koordináló kidolgozó VH VH VH VH VH V BM Határőrség, HVK, HM KLÉH, MH LEP, MH ÖLTP, MH KKK HVK, HM KLÉH, MH LEP, MH SZFP, MH ÖLTP, MH KKK HVK, MH SZFP, MH ÖLTP, MH KKK HVK, HM IKH, MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP MH ÖLTP, HM IKH HM Rt-k, HM BBBH, HM IKH, HM TH, MH ÖLTP

10 A kidolgozás témája Ellátási források, szolgáltatások Távközlés, Híradás, Informatika Egészségügy Polgári szervek, szervezetek GKM IHM EÜM Kidolgozó FVM, KVM, GKM, Regionális Sütő-, Tej- és Húsipari vállalatok, Regionális Áramszolgáltató Rt-k, Regionális Víz- és csatornázási Művek, Regionális Kereskedelmei vállalkozások IHM, HM, MATÁV, Magyar Posta Rt. ESZCSM, OMSZ, ÁNTSZ, Gyógyszt. Központ, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek koordináló Katonai szervezetek koordináló kidolgozó VH VH VH Térkép.bizt. FVM Kartográfiai Kft. VH Kiképzési Bázisok Szállítás Elektromos energia Katasztrófa elhárítás Címlista GKM GKM BM GKM - VH GKM, HUNGAROCAMION, MÁV Rt., VOLÁNBUSZ Rt., Megyei VOLÁN Rt-k, VO- LÁN TEFU, Konténerszállításra, rakodásra alkalmas eszközökkel rendelkező vállalkozások, Regionális Vízügyi Igazgatóságok, Révátkelőket-, kompokat üzemeltető vállalkozások, Jelentősebb járműparkkal rendelkező fuvarozók MAGYAR VILLAMOSMŰVEK Rt. BM, OKVF, OMSZ, Önkormányzati Tűzoltóságok Minisztériumok, Országos-, regionális- és önkormányzati vezető-, gazdálkodó szervek VH VH VH MH ÖLTP (Ek-k) HVK, MK FGH, MH ÖLTP (MH HIP) HVK EÜCSF HM TSZF, (MH ÖLTP) MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP MH ÖLTP, MH KKK - HM-HVK Műveleti FCSF HÖR és MH vezető szervek A BNT KAB FEJEZETEINEK ÁLTALÁNOS ÖSSZETEVŐI 1. fejezet

11 F o g a d á s a.) Fogadó repülőterek adatai: megközelítési irány, irányadó állomások, irányító frekvenciák, leszálló pálya hossza, anyaga, kényszerleszállási lehetőségek, repülőgép állóhelyek mennyisége, üzemanyag feltöltési, kiszolgálási rendszer (üzemanyag, kenőanyag típusok), repülőtéri anyagmozgatás eszközei, tárolóhelyek, javítóműhelyek adatai, repülőtéri elhelyezési infrastruktúra, repülőtéri független üzemeltetés lehetőségei, iparvágány, vasúti rakodóállások kiépítettsége, védettséggel és biztonsággal összefüggő adatok, repülőtéri katasztrófaelhárítás eszközei, repülőtéri híradó (repülésirányító) létesítmények, repülőtéri beszállítói kör, logisztikai adatok, helyi időjárási adottságok, LCN, PCN adatok a leszállópályákra, gurulóutakra, rámpákra (álláshelyekre). b.) Fogadó határátkelő helyek adatai: Minden közúti, vasúti, légi és folyami határátkelőhelyre. (Elsősorban az É-i, NY-i, DNY-i irányok számításba vehető közúti és vasúti határátkelői igénybevétele valószínűsíthető) a határátkelő megnevezése, napi áteresztőképessége, a határátkelő és körzetének infrastrukturális adatai (közlekedési kapcsolatok, vízvétel, kommunális hulladéktárolás), VÁM ügyintézés, információi, határmenti gyülekezési körlet helye, nagysága, infrastruktúrája, fogadó fél részéről nyújtott biztonsági lehetőségek, oszlopképzés feltételei, vasúti berakodási lehetőségei, egészségügyi támogatás adatai. c.) Folyami kikötők: Az adatbázisban helyet kell kapnia, mert igénybevételük reális lehetősége fennáll az ország hajózható folyószakaszain lévő kiépített és felszerelt kikötők adatainak, paramétereinek; kikötő befogadó képessége, ki- és berakodás lehetősége, a rakodás gépesítettsége, kikötői létesítmények,

12 kikötői infrastruktúra, kikötő közlekedési kapcsolata. d.) A fogadásban érintett szervezetek adatai: közigazgatási szervek, VÁM és pénzügyőr szervek, BM Határőrség, Magyar Honvédség, Rendőrség, Tűzoltóság, egészségügyi szervek, Tolmács szolgálat. A NATO szövetséges erők fogadásánál különböző szerepet betöltő szervezetek alatt a fogadó repülőterek és kikötők, illetve a közúti és vasúti határátkelők körzetében lévő, elsődleges beavatkozásra képes polgári vagy fegyveres erők lehetőségeinek számbavételére kerül sor. 2. fejezet M o z g a t á s a.) Vasúti szállítás berakó és a kirakó állomások adatai vasúti rakodók mérete áteresztő képesség (állomás) konténer rakodók teljesítménye vasúti daruk teljesítménye vasútállomás infrastruktúrája, (víz, stb.) A katonai eszközök és anyagok szállítására alkalmas vasúti vagonparkra vonatkozó adatok technikai eszközszállító vagonok típusa, mennyisége személyszállító vasúti kocsik befogadó képessége, mennyisége anyagszállító vagonok kapacitása, mennyisége veszélyes anyag, lőszer és robbanóanyag alkalmas vasúti kocsik száma Vasútvonalak adatai

13 vasútvonal száma, hossza, tengelyterhelése, kapacitása, vonalhossza, egy, vagy két vágányos, űrszelvény adatai vasútvonal villamosítottsága (a vontatás módja) Vasúti műtárgyak adatai hidak paraméterei alagutak paraméterei viaduktok paraméterei vasúti szállítmánykísérés lehetőségei katonai szállítmánykísérő őrség polgári őrző- védő szervezetek vasúti szállítások iránya MÁV GYSEV Katonai közlekedési szervek b.) Közúti mozgás autópályák, autóutak fő- és mellékutak, bekötőutak száma, szélessége, sávok száma, vonalvezetése, sávszélessége, burkolata, teherbírása, sebességhatárok, útkereszteződések, áthidalások (magasság-, szélesség- és súlykorlátozás) közúti műtárgyak (hidak, átereszek) teherbíróképessége, hossza, szélessége, magassága megkerülési lehetőségek pihenőhelyek üzemanyag feltöltés lehetőségei (töltőállomások) vízvételi pontok menetvonal körzetében lévő egészségügyi intézetek menetvonal körzetében lévő szervezetek polgári mozgásbiztosító és helyreállító szervezetek adatai c.) Folyami hajózás hajózható szakaszok hossza, átlag vízmélysége, kapacitása, hidak alatti magasság folyami műtárgyak adatai kikötési lehetőségek

14 A három mozgási módot katonai vonatkozásban átfogja a MH Katonai Közlekedési Központ szervezetében működő Nemzeti Mozgáskoordinációs Központ, illetve támogatja az ADAMS rendszer. 3. fejezet M o z g á s b i z t o s í t á s a.) Közúti komendáns biztosítás Katonai erők lehetőségei a mozgatási útvonalakon szervezetek (közúti komendáns és műszaki) diszpécser pontok (DP) mennyisége, álománya ellenőrző áteresztő pontok (EÁP) száma, állománya forgalomszabályozás állománya útvonal berendezés hidak, átkelők, védelme, biztosítása (állomány) harcjárművek száma Rendőri erők lehetőségei a mozgatási útvonalakon járőrök működtetése (járőrök száma) oszlopfelvezetés (gépjárművek és személyi állomány) lehetősége részvétel a diszpécser pontok és az ellenőrzési áteresztő pontok tevékenységében (megyei, illetve országos szervezet állományából) együttműködési eszközök, csatornák Közúti polgári erők lehetőségei felderítés erői, eszközei, kapacitása tűzszerészeti biztosítás műszaki mentés eszközei, mennyisége akadályelhárítás képessége rombolások felszámolása az utakon (képességek-, szervezetek) hídépítés közúti helyreállítás vontatás eszközei, mennyisége b.) Műszaki biztosítás felderítés erői, eszközei, kapacitása tűzszerészeti biztosítása, aknamentesítés műszaki mentés eszközei, mennyisége

15 akadályelhárítás képessége rombolások felszámolása repülőtereken és utakon (képességek szervezetek) hídépítés vasúti helyreállítás vontatás eszközei, mennyisége c.) Folyami átkelőhelyek kompok helye, kapacitás adatai gázlók helye, átlagos vízmennyisége d.) Ideiglenes Átrakó Körletek A Duna és a Tisza folyók közúti-, illetve vasúti hídjai rombolása esetén szükségessé válhat Ideiglenes Átrakó Körletek (IÁK) létrehozása, amelyekkel megoldható a különböző szállítmányok továbbítása. Az IÁK polgári és katonai erők együttes tevékenységére épül a TS uszályhíd, illetve a PMP hadihídkészlet felhasználásával. TS uszályhíd kialakításához szükséges eszközök hídépítő személyzet hosszúság és szélesség létrehozás ideje, időszükséglete teherbírás üzemeltetési paraméterek telepítés helye, kiépítettsége PMP hadihídkészlet kialakításához szükséges eszközök személyi állomány szükséglet hosszúság, szélesség létrehozás időszükséglete teherbírás üzemeltetési paraméterek telepítés helye, kiépítettsége e.) HAVARIA laboratórium igénybevétele a laboratórium lehetőségei elérhetőségi adatok

16 4. fejezet E l h e l y e z é s (d i s z l o k á c i ó) a.) Katonai Gyakorlóterek, kiképző bázisok gyakorlótér, kiképzőbázis megnevezése, helye közlekedési kapcsolatok településre alkalmas szektorai úthálózata (szilárdburkolatú, lánctalpas) objektumai elhelyezésre alkalmas épületek mérete biztonsági létesítmények műszaki berendezettség lőtér vezetési pálya kommunális létesítmények (raktárak) vízforrások energia ellátás álcázási lehetőségek lakott települések (körzetben) egészségügyi intézetek (körzetben) ellátási források javítási lehetőségek b.) Üres laktanyák, illetve szabad laktanyai kapacitások használaton kívüli, de az ÁPV Rt-nek még át nem adott laktanyai objektumok listája közlekedési kapcsolatok laktanya férőhely kapacitás technikai eszköz tárolók raktárak kommunális létesítmények víz és energiarendszer úthálózat üzemanyag feltöltő rendszer iparvágány összeköttetés laktanyai egészségügyi létesítmények javítóműhelyek (hangárok) híradó berendezések (adók) védettség és biztonsági berendezések

17 c.) Polgári létesítmények szállodák, panziók adatai technikai eszköztárlók, telephelyek üdülők lehetőségei Logisztikai Szolgáltató Központok Ipari parkok az állami tartalékok készletező szervezeteinek kapacitása 5. fejezet R a k t á r o z á s a.) Katonai lehetőségek lőszerraktárak szabad kapacitása robbanóanyag raktárak szabad kapacitása Haditechnikai-, illetve Hadtáp Anyagellátó Központ raktárainak szabad kapacitása raktári anyagmozgató eszközök típusa, mennyisége raktári kiadó állások száma raktári infrastruktúra várakozási körlet kijelölése gyülekezési körlet kijelölése konténer állomány összetétele és mennyisége raktárak biztonsági berendezettsége megközelítési útvonalak álcázottság jellemzői Az ellátó központok és területi raktárai összességében a központi logisztikai tagozatban mintegy 10 objektumot jelentenek, amelyekre az Adatbázis szempontjai vonatkoznak. b.) Polgári lehetőségek állami tartalékok kezelőinek adatai (TIG Kht.) raktárak helye, pontos címe, tulajdonosa fedett rakodótér (légköbméter) nyitott tárolótér (m 2 ) megközelítési útvonalak a raktárak belső infrastruktúrája rakodóállások száma anyagmozgatás eszközeinek mennyisége, kapacitása biztonsági berendezettség védettség raktári szolgáltatások

18 A NATO Szövetségesek körletei körzetében található Ipari Parkok, Logisztikai Szolgáltató Központok szabad kapacitásait rögzíti az Adatbázis jelen fejezete. 6. fejezet Ellátási, javítási szolgáltatások nyújtása terén NATO beszállító minősítést szerzett vállalkozások neve, címe, profilja 7. fejezet 1. E l l á t á s a.) Polgári (nemzetgazdasági) lehetőségek ellátási források sütőipari vállalatok tejipari vállalatok húsipari vállalatok üzletközpontok MOL (csővezetékek is) mezőgazdasági termékek palackos ivóvíz szeszipari termékek b.) Katonai szervezetek lehetőségei ellátási források laktanyai ellátó rendszerek bekapcsolása központi készletek (lőszer, robbanóanyag) speciális alkatrészek, berendezések A döntően nemzetgazdasági források igénybevételére épülő igények kielégítési forrásai adatainak összegyűjtéséért, a lekérés koordinációjáért az MK GKM és az MH ÖLTP felelősek

19 2. J a v í t á s, s z o l g á l t a t á s o k a.) Polgári (nemzetgazdasági) lehetőségek javító bázisok gépjárműjavító szervizek munkagépjavító állomások Dunai Repülőgépgyár Rt. szolgáltatások mosatás kulturális rendezvények igénybevétele banki ügyletek biztosítási kötések hulladékszállítás kártérítési ügyek b.) Katonai szervezetek lehetőségei javító bázisok HM CURRUS RT kapacitása HM ARMCOM RT kapacitása HM ARSENAL RT kapacitása HM Légijármű Javító Üzem lehetősége szolgáltatások HM CENTRÁL MOSODÁK kapacitása HM EI RT lehetőségei Üdültetési KHT objektumai lőtérbiztosítás 8. fejezet T á v k ö z l é s, h í r a d á s, i n f o r m a t i k a 1.) Beérkező erők kapcsolatrendszere küldő nemzetekkel NATO illetékes parancsnokságával magyar kormányzati szervekkel katonai szervezetekkel

20 2.) Elhelyezésre kialakított objektumok, körzetek híradó infrastruktúrájának adatai 3.) Országos Távközlési Hálózat (OTH) lehetőségeinek felhasználása kábelhálózat kiépítése az OTH-ig MK nyílt közcélú hálózatának elérése 4.) Nemzeti közcélú hálózatok igénybevétele MH, HÖR, BM zártcélú hálózat igénybevétele titkosított vonalak NATO titkosító eszközök 5.) Frekvencia egyeztetések, kiutalások műholdas állomások alkalmazása Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal adatai 9. fejezet E g é s z s é g ü g y i t á m o g a t á s 1.) Polgári egészségügyi szervezetek a.) gyógyító intézetek települési helyek, elhelyezési körletek körzetében lévő kórházak lehetőségei (városi, megyei kórházak) belgyógyászati ágyak száma sebészeti ágyak száma égési osztályok neurológiai ágyak száma toxikológiai vizsgálati lehetőségek röntgenek és laborok szanatóriumok lehetőségei (országos szinten) szív-, tüdő-, érrendszeri utógondozás mozgásszervi rehabilitáció

21 b.) Állami Népegészségügyi Tiszti Szolgálat közegészségügyi és járványügyi szemléket végrehajtó csoportok száma országos és megyei ÁNTSZ szervek elérhetősége, címlistája (kölcsönös tájékoztatás érdekében) állategészségügyi vizsgálati csoportok helye, címe c.) Országos Mentőszolgálat megyei, városi egységek elérhetősége, lehetőségei légimentő szolgálat elérhetősége, lehetőségei d.) Gyógyszertári Központok (Gyógyszertárak) cím és a vezetők elérhetősége 2.) Honvédségi egészségügyi intézetek a.) Katonai kórházak Központi Honvédkórház különböző típusú és igénybevehető ágyainak száma Kecskeméti Honvédkórház különböző típusú és igénybevehető ágyainak száma Kecskeméti Honvédkórház repülőorvos vizsgálati lehetőségei a katonai kórházak címe, vezetők elérhetősége katasztrófaelhárító orvoscsoport helye, elérhetősége b.) Szanatóriumok Balatonfüredi Szívszanatórium címe, vezetésének elérhetősége, igénybevételre tervezhető ágyak száma Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet címe, vezetésének elérhetősége, igénybevételre tervezhető ágyak száma c.) MH Egészségügyi Kiképző Központ cím és a vezetőség elérhetősége szabad személyi férőhely és technikai eszköz tárolókapacitás tábori egészségügyi szakanyagok felajánlható mennyisége

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL Vasvári Tibor 1 I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA Az elmúlt időszakban a sorozatos haderő átalakítás következményeként és

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke.

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. Minősíthető adatkörök jegyzéke I. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i),

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0424 2004. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138.

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138. 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J 1993. március 138. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Hornyacsek Júlia Keszely László hornyacsek.julia@uni-nke.hu keszely.laszlo@hm.gov.hu A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN Absztrakt Ma már magától

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának. 32/2010. számú utasítása. Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának. 32/2010. számú utasítása. Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 32/2010. számú utasítása Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről Tartalomjegyzék 1. ÚTMUTATÓ AZ INFORMATIKAI KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSI TERV

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1.7 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetértékelés... 4 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése...

Részletesebben