A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS SZÖVETSÉGI ÉS ÁGAZATI TERVEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ KÖZPONTI ADATBÁZIS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS SZÖVETSÉGI ÉS ÁGAZATI TERVEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ KÖZPONTI ADATBÁZIS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI"

Átírás

1 A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS SZÖVETSÉGI ÉS ÁGAZATI TERVEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ KÖZPONTI ADATBÁZIS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI Legalább tíz év távlatára visszatekintve leszögezhető, hogy kevés olyan országos szintre kiterjedő védelmi feladat területén érvényesül töretlen fejlődés, mint a szövetségeseink (NATO, EU tagállamok) tervezett támogatása előkészítésében. Ez az előkészítés a tervezéstől egészen a valós beruházásokig rendkívül sok összetevőn keresztül valósul meg, melyek közül kiemelt jelentőséggel bír a Befogadó Nemzeti Támogatás Központi Adatbázis (a továbbiakban: BNT KAB) fejlesztése és a tervezés rendezésének kialakítása, valamint a tervezési módszertan kidolgozása. Ebben a fejezetben a BNT KAB és az arra épített Képesség Tervező Katalógus (a továbbiakban: KTK) eddigi tapasztalatai alapján az adatbázis továbbfejlesztésének irányai és lehetőségei, az ágazati adatállomány minőségi javításának feladatai, illetve azok megoldásának elgondolásai kerülnek kifejtésre, amelyeken túl a fenti eredményekre építve a fejezet szerves részét alkotja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetési és információs rendszere részére biztosítható BNT szolgáltatások leírása, illetve a minisztériumokra is kiterjedő tervezési módszertan lényegi tartalmának és összefüggéseinek megismertetése. 1.) A BNT KAB és KTK előzményei, illetve jelenlegi helyzete A NATO szövetséges erők alkalmazására is kiterjedő új stratégiai koncepciójában kiemelt szerepet kapott a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) nyújtása, illetve igénybevétele. Erre vonatkozóan a NATO Katonai Bizottság MC 334/1 dokumentumban jóváhagyta a BNT NATO alap- és irányelveit, továbbá kiadta AJP néven a BNT doktrínáját és eljárás módszereit. Az MC 334/1. 7. pontja szerint a BNT arra törekszik, hogy a küldő nemzetek és/vagy a NATI, valamint a befogadó kormány között létrejött megállapodások értelmében anyagok, létesítmények és szolgáltatások, beleértve a területi biztosítást és az adminisztratív támogatást is, formájában biztosítson támogatást a NATO parancsnok és a küldő nemzetek számára. Ugyancsak az MC 334/1 dokumentumban az ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA alapelv konkrétan rögzíti, hogy a BNT a felvonultatott erők támogatásának egyik alapvető kiegészítése, melyről a fogadó nemzetek a lehető legnagyobb mértékben, a nemzeti prioritások és a meglévő képességek alapján kell gondoskodni és ezzel kapcsolatban minden szövetséges nemzetet felkérnek arra, hogy a BNT tervezés érdekében hozzanak létre egy nemzeti KTK-t. A KTK tartalmát tekintve a fogadó nemzet azon lehetőségeit, bevonható erőforrásait és kapacitását tartalmazza, amelyek a lakossági ellátás, a nemzetgazdasági működés, az állami tartalékok, a katasztrófahelyzetek elhárítása, a nemzeti haderő szükségletei kielégítésének veszélyeztetése nélkül, úgynevezett szabad kapacitásként igénybe vehetők.

2 - 2 - A KTK kidolgozásának alapja a BNT KAB létrehozása, tartalmának rendszeres aktualizálása. A KTK, illetve az adatállomány birtokában érhetjük el azt a képességet, amely lehetővé teszi a küldő nemzete, vagy a NATO parancsnok által átadott, a felvonultatott erők igényeit tartalmazó kezdeti, majd részletes Szükségleti Jegyzék korrekt megválaszolását továbbá azok eredményeként a BNT tervezési folyamatainak végigvitelét. Tény, hogy a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala koordinációjával már a NATO csatlakozásunkat közvetlenül megelőző időszakban elkezdődött a BNT ez irányú feladatok végrehajtásának előkészítése, amelyben tevékeny részt vállalt a Honvédelmi Minisztérium és a Gazdasági Minisztérium. Bár a szabályozás előkészítése és a BNT KAB kiépítése tekintetében történtek lépések, azok azonban ezideig nem vezettek eredményre. A BNT KAB és a KTK létrehozására vonatkozó átfogó Koncepció a év végéig befejezhető feladat reális alternatíváját vázolta fel, mely véleményezését és véglegesítését követően az érdemi munka alapvetései rendelkezésre álltak. A BNT KAB és KTK létrehozásának kiinduló alapjai az alábbiak szerint foglalhatók össze: a.) A feladat célja: A feladat alapvető célja a Szövetséges erők és szervezetek Befogadó Nemzeti Támogatás igénybevételére vonatkozó kérdései korrekt megválaszolásához és az EG 4256 haderőfejlesztési célkitűzés megvalósításához a Védelmi Tervezési Kérdőívek (DPQ) dokumentum és a Váratlan Események Terveihez (COP s) elengedhetetlenül szükséges BNT KAB, valamint a BTK szövetségi dokumentumokra és nemzeti elgondolásokra épülő létrehozása. b.) A feladata kiterjedése: A feladat terjedelme a különböző tárcák, országos és regionális szervek már meglévő adatbázisából történő célirányos kiemelésekre (merítésekre) korlátozódott. Ebből adódóan a már meglévő adatbázisok specifikálására, összekapcsolására, köztük az átjárhatóság biztosítására, külön feldolgozási eljárások kifejlesztésére jelen feladat keretében nem került sor. A létrehozott BNT KAB felhasználásával a feladat kiterjedt a nemzetgazdaság működőképességéhez minimálisan szükséges kapacitások, a lakosság ellátási igényeinek, a nemzeti katonai erők megalakításának, továbbá a minősített időszakokban, illetve katasztrófa helyzetekben aktivizálandó erőforrás szükségletek meghatározására a nemzetgazdasági és katonai lehetőségek KTK-ba foglalására

3 A BNT feladatok végrehajtásához szükséges és ténylegesen rendelkezésre álló erőforrások meghatározásához feltétlenül indokolt volt a konkrét helyhez kötött és mással nem, vagy csak nehezen helyettesíthető infrastruktúra (például: energetika, közlekedési hírközlési, vízügyi, stb.) egészének és kritikus pontjainak elemzése, azok veszélyezettségének, a várható kapacitáskiesések meghatározása. c.) A feladat tartalma: Lényegét tekintve a feladat tartalmát a következő elemek alkotják: - Tálcák, illetve országos és regionális szervek adatbázisai meglétének, főbb összetevőinek feltérképezése; - Az adatbázisokból kinyerhető adatok körének rögzítése; - Adatszolgáltatás kéréséhez adatlapok kidolgozása; - Adatlapok kitöltési útmutatóinak kidolgozása, az adatlapok kiküldése; - A kitöltött adatlapok feldolgozása, a szükséges pontosítások elvégzése; - Az adatállomány véglegesítése, záró kontroll elvégzése; - A számítógépes feldolgozás előkészítése, nyomtatási képek kialakítása; - Adatrögzítések és a szükséges műveletek elvégzése; - A törzsadat állomány felhasználásával a BNT KAB és a KTK dokumentumok előállítása; - A kész dokumentumok elfogadtatása és a kívánt adathordozókon történő továbbítása; - Szabályozás szerinti időszakos pontosítások elvégzése az adatállományban; - Rendszerfejlesztés; d.) Az előkészítés és végrehajtás irányításának szervezeti háttere: A feladat a HM Védelmi Hivatal felelősségi körében, az MK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a HM-HVK koordinációja mellett a HM Gazdasági Tervező Hivatal, a HM-HVK Hadműveleti Csoportfőnökség, valamint a HM-HVK Logisztikai Csoportfőnökség közvetlen támogatásával került megvalósításra. A 191/8/2002. HM Védelmi Hivatal Elgondolás tervezettel összhangban a HM-HVK és az MK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium összesített adatainak feldolgozását, pontosítását és rendelkezésre állását a HM Gazdasági Tervező Hivatal biztosította. e.) Adatszolgáltatók köre: A feladatban érintett, adatszolgáltatásra kötelezettek köre az alábbi polgári és katonai szervezetekre terjed ki: - 4 -

4 - Minisztériumok: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium - BM és önkormányzati testületek: ORFK VPOP BM Határőrség BM OKF és területi, helyi szervei a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok - Területi helyi önkormányzati, védelemigazgatási szervek - A Honvédelmi felkészülés és az Országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában résztvevők: Országos hatáskörű szervek: Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Országos Mentőszolgálat Közlekedési Főfelügyelet Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Állami közúti Műszaki és Információs kht. KHVT kht. HUNGARO-CONTROL MALÉV Rt. Budapest-Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér Rt. MÁV Rt. HUNGAROCAMOIN Rt. MAHART Rt. MATÁV Rt. Magyar Posta Rt. MOL Rt. MAGYAR VILLAMOSMŰVEK Rt. Regionális jelentőségű szervek: Önkormányzatok irányítása alatt álló szervek Budapesti Elektromos Művek Rt

5 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. Területi Vízügyi Igazgatóságok Víz- és Csatornázási Művek VOLÁNBUSZ Rt-k VOLÁN TEFU Megyei Állami Közútkezelő kht-k Állami Autópálya Rt. Alföldi Autópálya Rt. GYESEV Rt. Révátkelőket, kompokat üzemeltető vállalkozások Közlekedésépítő vállalkozások Konténerszállításra, rakodásra alkalmas eszközökkel rendelkező vállalkozások Jelentősebb járműparkkal rendelkező fuvarozók Gépjárműfenntartó, javító szervezetek Logisztikai, szolgáltató központok (ipari parkok) Húsipari vállalatok Sütő és édesipari vállalatok Tejipari vállalatok Zöldség és Gyümölcsforgalmazó vállalkozások Honvédségi szervezetek: HM HVK szervek MH Szárazföldi Parancsnokság MH Légierő Parancsnokság MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság HM Ingatlankezelési Hivatal HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal HM Katonai Légügyi Hivatal Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal HM Részvénytársaságok f.) Az adatszolgáltatás kérése: Az adatszolgáltatás kérését a HM Védelmi Hivatal a honvédelemről szóló törvény vonatkozó paragrafusai alapján és a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének és előkészítésének feladatairól szóló 176/2003. (X.28.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint indította el, illetve tartotta mozgásban

6 A Befogadó Nemzeti Támogatás különböző folyamatait meghatározó elemekre irányuló információs bázis kiinduló pontjainak tekinthető Adatlapok kitöltése döntően a szaktárcák központi adatbankja lehetőségeinek felhasználásával összevontan, vagy a fogadó helyekhez, elhelyezési objektumokhoz, műveleti területekhez kötötten történt. Azon túlmenően bizonyos és nélkülözhetetlen részadatok tisztázása érdekében az adatkezelés forrása egészen az elsődleges adatszolgáltatókig terjedt. g.) A feladat végrehajtás módszerei: - helyszíni konzultációk a szükséges és a rendelkezésre álló adatokat illetően; - koordinációs egyeztetések a különböző helyekre kiküldendő, különböző típusú adatlapok tárgyában; - értékelő megbeszélések a beérkezett adatok felhasználhatósága vonatkozásában; - vezetői értekezletek az elkészült dokumentumok elfogadására; Az adatlapok kiküldése, a kitöltés és a visszajuttatás mágneses adathordozókon történt. h.) A kidolgozás elvi szempontjai: A BNT KAB és KTK célirányos ebben a feladatban korlátozott terjedelmű kialakítással és a következő elvi szempontok szem előtt tartásával került megalkotásra: - egyszerűség Az egyszerűség elve leginkább az Adatlapok világos, érthető szerkezeti kialakítását, logikus felépítését és könnyű kitöltését jelenti. - célirányosság Ez az elvi szempont a rendkívül gazdag információs bázisok meghatározott részeinek, elemeinek átvételét és az új adatstruktúrákba történő beillesztését takarja. - pontosság Alatta az aktualizált és ellenőrzött adatok kiválogatása, az Adatlapok kitöltésének gondossága értendő. - Számítástechnikai lehetőségek kihasználása Az adatgyűjtés külön szoftvert nem igényel, viszont az Adatlapok felvitelére, az összegzésekre, valamint az Adatbázis végleges dokumentumának kialakítása egységes program alkalmazásával történik gyorsaság

7 Lényeges szempont az időtényező behatoltsága, amely alatt létrehozandó dokumentumoknak egyrészt alkalmasnak kell lennie a felhasználásra, másrészt alapját kell képeznie a továbbfejlesztés szükségszerű igényének. - Gazdaságosság A ráfordítások minimalizálása, mint alapvető elvi szempont meghatározó jellegénél fogva döntő kihatással bír a feladat minél egyszerűbb, leszűkített megoldására. - centralizáció A gyors és eredményes feladat végrehajtás egyik alapvető feltétele a vezérlés centralizáltsága, melynek a szabályozás vonatkozó részeiben is meg kell jelennie. i.) A kidolgozás egyes ütemeinek részletes feladatstruktúrája, felelőseinek, kidolgozóinak és együttműködőinek meghatározása az előkészítés fázisában történt meg, amely keretében tárcaközi szervek által tudományos konferencián és szakmai egyeztetéseken feldolgozott kialakított elgondolások, illetve végrehajtási feladattervek kerültek jóváhagyásra. A BNT KAB JELENLEGI HELYZETE A BNT KAB tartalmazza a lakosság és a nemzetgazdasági szükségleteinek kielégítéséhez, valamint az országvédelemhez elengedhetetlenül szükséges erőforrásokat, azokon túl a még rendelkezésre álló a BNT ellátásához igénybevehető kapacitásokat, tartalékokat. Feltöltöttsége nem teljes, mert az elsődleges adatbekérés során az adatszolgáltatások előírt feladataikat változó színvonalon a tapasztalatlanságból eredő hiányosságok mellett teljesítették. A BNT KAB felépítése: A BNT KAB fejezetei a Befogadó Nemzeti Támogatás folyamatát alkotó elemek logikai sorrendjében épülnek fel. 1. fejezet A NATO Szövetséges erők fogadásánál érintett szervezetek és objektumok létszám, kapacitás, illetve más, nem számszerűsíthető adatai. 2. fejezet A beérkezett erők mozgatásához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra információi. 3. fejezet A közutakon és vasúton történő mozgásbiztosítás szervezetei és azok lehetősége

8 4. fejezet A számításba vett elhelyezési objektumok infrastrukturális adatai, a természetvédelmi és tájvédelmi területek megjelölésével. 5. fejezet Fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkalmas raktárak adatai. 6. fejezet Ellátási-, javítási szolgáltatások nyújtása terén NATO beszállító minősítést szerzett vállalkozások listája. 7. fejezet Főbb ellátási anyagok biztosításában szabad kapacitásokkal rendelkező nemzetgazdasági szervezetek lehetőségei, valamint a javítási szolgáltatások fejlesztésébe bevonható szervezetek. 8. fejezet Távközlés híradás informatikai támogatás adatai. 9. fejezet Igénybevételre tervezhető egészségügyi intézetek kapacitásadatai. 10. fejezet Térképészeti támogatás összetevői. 11. fejezet Katonai kiképzési bázisok lehetőségei. 12. fejezet Főbb személy és áruszállító nemzetgazdasági szervezetek szabad kapacitásai. 13. fejezet Elektromos energiaszolgáltatás igénybevételi lehetőségei. 14. fejezet Katasztrófavédelem szervezeteinek lehetőségei. 15. fejezet Országos Szervek és Önkormányzatok cím és elérhetőségi adatai. Az egyes fejezetekhez polgári és katonai adatszolgáltató szervezetek tartoznak, amelyek által biztosított nemzetgazdasági és katonai adatokból a NATO szövetségesek számára pontosan meg kell jelennie, hogy a különböző területeken milyen támogatásokra számíthatnak a fogadó országban, illetve saját nemzeti forrásokból, vagy a NATO multinacionális logisztikai rendszeréből milyen terjedelemben szükséges a különböző támogatásokat igénybe venni

9 K I M U T A T Á S A BNT központi Adatbázis és Nemzeti Képesség Katalógus témáinak kidolgozásában érintett polgári és katonai szervekről, szervezetekről, valamint a koordinálásért felelősökről: A kidolgozás témája Fogadás Mozgatás Mozgásbiztosítás Elhelyezés (diszlokáció) Raktározás Javítási szolgáltatások GKM GKM GKM BM GKM GKM Polgári szervek, szervezetek Kidolgozó GKM, BM, HM, ESZCSM, VPOP, ORFK, MÁV, GYSEV, ÁKMI, Megyei Állami Közútkezelő kht-k, Állami autópálya Ft., Alföldi Autópálya Rt., MALÉV, MAHART, HUNGARO- CONTROL GKM, BM, HM, ORFK, OKVF, MÁV, GYSEV, UKIG, ÁKMI, Megyei Állami Közútkezelő Kht-k, MALÉV, MAHART, HUNGARO- CONTROL, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek, GKM, BM, HM, ORFK, OKVF, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek, Megyei Állami Közútkezelő Kht-k, Állami Autópálya Rt., Alföldi Autópálya Rt, MÁV, GYSEV, MAHART, Közlekedésépítő vállalkozások BM, HM, ORFK, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek GKM, Ipari Parkok, Logisztikai Centrumok GKM, FVM, KVM, BM, HM, MOL, MAGYAR VILLAMOSMŰVEK Rt., Megyei Állami Közútkezelő Kht-k, Közlekedésépítő vállalkozások, Egyéb Szolgáltatók koordináló Katonai szervezetek koordináló kidolgozó VH VH VH VH VH V BM Határőrség, HVK, HM KLÉH, MH LEP, MH ÖLTP, MH KKK HVK, HM KLÉH, MH LEP, MH SZFP, MH ÖLTP, MH KKK HVK, MH SZFP, MH ÖLTP, MH KKK HVK, HM IKH, MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP MH ÖLTP, HM IKH HM Rt-k, HM BBBH, HM IKH, HM TH, MH ÖLTP

10 A kidolgozás témája Ellátási források, szolgáltatások Távközlés, Híradás, Informatika Egészségügy Polgári szervek, szervezetek GKM IHM EÜM Kidolgozó FVM, KVM, GKM, Regionális Sütő-, Tej- és Húsipari vállalatok, Regionális Áramszolgáltató Rt-k, Regionális Víz- és csatornázási Művek, Regionális Kereskedelmei vállalkozások IHM, HM, MATÁV, Magyar Posta Rt. ESZCSM, OMSZ, ÁNTSZ, Gyógyszt. Központ, Területi önkormányzati-, védelemigazgatási szervek koordináló Katonai szervezetek koordináló kidolgozó VH VH VH Térkép.bizt. FVM Kartográfiai Kft. VH Kiképzési Bázisok Szállítás Elektromos energia Katasztrófa elhárítás Címlista GKM GKM BM GKM - VH GKM, HUNGAROCAMION, MÁV Rt., VOLÁNBUSZ Rt., Megyei VOLÁN Rt-k, VO- LÁN TEFU, Konténerszállításra, rakodásra alkalmas eszközökkel rendelkező vállalkozások, Regionális Vízügyi Igazgatóságok, Révátkelőket-, kompokat üzemeltető vállalkozások, Jelentősebb járműparkkal rendelkező fuvarozók MAGYAR VILLAMOSMŰVEK Rt. BM, OKVF, OMSZ, Önkormányzati Tűzoltóságok Minisztériumok, Országos-, regionális- és önkormányzati vezető-, gazdálkodó szervek VH VH VH MH ÖLTP (Ek-k) HVK, MK FGH, MH ÖLTP (MH HIP) HVK EÜCSF HM TSZF, (MH ÖLTP) MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP MH ÖLTP, MH KKK - HM-HVK Műveleti FCSF HÖR és MH vezető szervek A BNT KAB FEJEZETEINEK ÁLTALÁNOS ÖSSZETEVŐI 1. fejezet

11 F o g a d á s a.) Fogadó repülőterek adatai: megközelítési irány, irányadó állomások, irányító frekvenciák, leszálló pálya hossza, anyaga, kényszerleszállási lehetőségek, repülőgép állóhelyek mennyisége, üzemanyag feltöltési, kiszolgálási rendszer (üzemanyag, kenőanyag típusok), repülőtéri anyagmozgatás eszközei, tárolóhelyek, javítóműhelyek adatai, repülőtéri elhelyezési infrastruktúra, repülőtéri független üzemeltetés lehetőségei, iparvágány, vasúti rakodóállások kiépítettsége, védettséggel és biztonsággal összefüggő adatok, repülőtéri katasztrófaelhárítás eszközei, repülőtéri híradó (repülésirányító) létesítmények, repülőtéri beszállítói kör, logisztikai adatok, helyi időjárási adottságok, LCN, PCN adatok a leszállópályákra, gurulóutakra, rámpákra (álláshelyekre). b.) Fogadó határátkelő helyek adatai: Minden közúti, vasúti, légi és folyami határátkelőhelyre. (Elsősorban az É-i, NY-i, DNY-i irányok számításba vehető közúti és vasúti határátkelői igénybevétele valószínűsíthető) a határátkelő megnevezése, napi áteresztőképessége, a határátkelő és körzetének infrastrukturális adatai (közlekedési kapcsolatok, vízvétel, kommunális hulladéktárolás), VÁM ügyintézés, információi, határmenti gyülekezési körlet helye, nagysága, infrastruktúrája, fogadó fél részéről nyújtott biztonsági lehetőségek, oszlopképzés feltételei, vasúti berakodási lehetőségei, egészségügyi támogatás adatai. c.) Folyami kikötők: Az adatbázisban helyet kell kapnia, mert igénybevételük reális lehetősége fennáll az ország hajózható folyószakaszain lévő kiépített és felszerelt kikötők adatainak, paramétereinek; kikötő befogadó képessége, ki- és berakodás lehetősége, a rakodás gépesítettsége, kikötői létesítmények,

12 kikötői infrastruktúra, kikötő közlekedési kapcsolata. d.) A fogadásban érintett szervezetek adatai: közigazgatási szervek, VÁM és pénzügyőr szervek, BM Határőrség, Magyar Honvédség, Rendőrség, Tűzoltóság, egészségügyi szervek, Tolmács szolgálat. A NATO szövetséges erők fogadásánál különböző szerepet betöltő szervezetek alatt a fogadó repülőterek és kikötők, illetve a közúti és vasúti határátkelők körzetében lévő, elsődleges beavatkozásra képes polgári vagy fegyveres erők lehetőségeinek számbavételére kerül sor. 2. fejezet M o z g a t á s a.) Vasúti szállítás berakó és a kirakó állomások adatai vasúti rakodók mérete áteresztő képesség (állomás) konténer rakodók teljesítménye vasúti daruk teljesítménye vasútállomás infrastruktúrája, (víz, stb.) A katonai eszközök és anyagok szállítására alkalmas vasúti vagonparkra vonatkozó adatok technikai eszközszállító vagonok típusa, mennyisége személyszállító vasúti kocsik befogadó képessége, mennyisége anyagszállító vagonok kapacitása, mennyisége veszélyes anyag, lőszer és robbanóanyag alkalmas vasúti kocsik száma Vasútvonalak adatai

13 vasútvonal száma, hossza, tengelyterhelése, kapacitása, vonalhossza, egy, vagy két vágányos, űrszelvény adatai vasútvonal villamosítottsága (a vontatás módja) Vasúti műtárgyak adatai hidak paraméterei alagutak paraméterei viaduktok paraméterei vasúti szállítmánykísérés lehetőségei katonai szállítmánykísérő őrség polgári őrző- védő szervezetek vasúti szállítások iránya MÁV GYSEV Katonai közlekedési szervek b.) Közúti mozgás autópályák, autóutak fő- és mellékutak, bekötőutak száma, szélessége, sávok száma, vonalvezetése, sávszélessége, burkolata, teherbírása, sebességhatárok, útkereszteződések, áthidalások (magasság-, szélesség- és súlykorlátozás) közúti műtárgyak (hidak, átereszek) teherbíróképessége, hossza, szélessége, magassága megkerülési lehetőségek pihenőhelyek üzemanyag feltöltés lehetőségei (töltőállomások) vízvételi pontok menetvonal körzetében lévő egészségügyi intézetek menetvonal körzetében lévő szervezetek polgári mozgásbiztosító és helyreállító szervezetek adatai c.) Folyami hajózás hajózható szakaszok hossza, átlag vízmélysége, kapacitása, hidak alatti magasság folyami műtárgyak adatai kikötési lehetőségek

14 A három mozgási módot katonai vonatkozásban átfogja a MH Katonai Közlekedési Központ szervezetében működő Nemzeti Mozgáskoordinációs Központ, illetve támogatja az ADAMS rendszer. 3. fejezet M o z g á s b i z t o s í t á s a.) Közúti komendáns biztosítás Katonai erők lehetőségei a mozgatási útvonalakon szervezetek (közúti komendáns és műszaki) diszpécser pontok (DP) mennyisége, álománya ellenőrző áteresztő pontok (EÁP) száma, állománya forgalomszabályozás állománya útvonal berendezés hidak, átkelők, védelme, biztosítása (állomány) harcjárművek száma Rendőri erők lehetőségei a mozgatási útvonalakon járőrök működtetése (járőrök száma) oszlopfelvezetés (gépjárművek és személyi állomány) lehetősége részvétel a diszpécser pontok és az ellenőrzési áteresztő pontok tevékenységében (megyei, illetve országos szervezet állományából) együttműködési eszközök, csatornák Közúti polgári erők lehetőségei felderítés erői, eszközei, kapacitása tűzszerészeti biztosítás műszaki mentés eszközei, mennyisége akadályelhárítás képessége rombolások felszámolása az utakon (képességek-, szervezetek) hídépítés közúti helyreállítás vontatás eszközei, mennyisége b.) Műszaki biztosítás felderítés erői, eszközei, kapacitása tűzszerészeti biztosítása, aknamentesítés műszaki mentés eszközei, mennyisége

15 akadályelhárítás képessége rombolások felszámolása repülőtereken és utakon (képességek szervezetek) hídépítés vasúti helyreállítás vontatás eszközei, mennyisége c.) Folyami átkelőhelyek kompok helye, kapacitás adatai gázlók helye, átlagos vízmennyisége d.) Ideiglenes Átrakó Körletek A Duna és a Tisza folyók közúti-, illetve vasúti hídjai rombolása esetén szükségessé válhat Ideiglenes Átrakó Körletek (IÁK) létrehozása, amelyekkel megoldható a különböző szállítmányok továbbítása. Az IÁK polgári és katonai erők együttes tevékenységére épül a TS uszályhíd, illetve a PMP hadihídkészlet felhasználásával. TS uszályhíd kialakításához szükséges eszközök hídépítő személyzet hosszúság és szélesség létrehozás ideje, időszükséglete teherbírás üzemeltetési paraméterek telepítés helye, kiépítettsége PMP hadihídkészlet kialakításához szükséges eszközök személyi állomány szükséglet hosszúság, szélesség létrehozás időszükséglete teherbírás üzemeltetési paraméterek telepítés helye, kiépítettsége e.) HAVARIA laboratórium igénybevétele a laboratórium lehetőségei elérhetőségi adatok

16 4. fejezet E l h e l y e z é s (d i s z l o k á c i ó) a.) Katonai Gyakorlóterek, kiképző bázisok gyakorlótér, kiképzőbázis megnevezése, helye közlekedési kapcsolatok településre alkalmas szektorai úthálózata (szilárdburkolatú, lánctalpas) objektumai elhelyezésre alkalmas épületek mérete biztonsági létesítmények műszaki berendezettség lőtér vezetési pálya kommunális létesítmények (raktárak) vízforrások energia ellátás álcázási lehetőségek lakott települések (körzetben) egészségügyi intézetek (körzetben) ellátási források javítási lehetőségek b.) Üres laktanyák, illetve szabad laktanyai kapacitások használaton kívüli, de az ÁPV Rt-nek még át nem adott laktanyai objektumok listája közlekedési kapcsolatok laktanya férőhely kapacitás technikai eszköz tárolók raktárak kommunális létesítmények víz és energiarendszer úthálózat üzemanyag feltöltő rendszer iparvágány összeköttetés laktanyai egészségügyi létesítmények javítóműhelyek (hangárok) híradó berendezések (adók) védettség és biztonsági berendezések

17 c.) Polgári létesítmények szállodák, panziók adatai technikai eszköztárlók, telephelyek üdülők lehetőségei Logisztikai Szolgáltató Központok Ipari parkok az állami tartalékok készletező szervezeteinek kapacitása 5. fejezet R a k t á r o z á s a.) Katonai lehetőségek lőszerraktárak szabad kapacitása robbanóanyag raktárak szabad kapacitása Haditechnikai-, illetve Hadtáp Anyagellátó Központ raktárainak szabad kapacitása raktári anyagmozgató eszközök típusa, mennyisége raktári kiadó állások száma raktári infrastruktúra várakozási körlet kijelölése gyülekezési körlet kijelölése konténer állomány összetétele és mennyisége raktárak biztonsági berendezettsége megközelítési útvonalak álcázottság jellemzői Az ellátó központok és területi raktárai összességében a központi logisztikai tagozatban mintegy 10 objektumot jelentenek, amelyekre az Adatbázis szempontjai vonatkoznak. b.) Polgári lehetőségek állami tartalékok kezelőinek adatai (TIG Kht.) raktárak helye, pontos címe, tulajdonosa fedett rakodótér (légköbméter) nyitott tárolótér (m 2 ) megközelítési útvonalak a raktárak belső infrastruktúrája rakodóállások száma anyagmozgatás eszközeinek mennyisége, kapacitása biztonsági berendezettség védettség raktári szolgáltatások

18 A NATO Szövetségesek körletei körzetében található Ipari Parkok, Logisztikai Szolgáltató Központok szabad kapacitásait rögzíti az Adatbázis jelen fejezete. 6. fejezet Ellátási, javítási szolgáltatások nyújtása terén NATO beszállító minősítést szerzett vállalkozások neve, címe, profilja 7. fejezet 1. E l l á t á s a.) Polgári (nemzetgazdasági) lehetőségek ellátási források sütőipari vállalatok tejipari vállalatok húsipari vállalatok üzletközpontok MOL (csővezetékek is) mezőgazdasági termékek palackos ivóvíz szeszipari termékek b.) Katonai szervezetek lehetőségei ellátási források laktanyai ellátó rendszerek bekapcsolása központi készletek (lőszer, robbanóanyag) speciális alkatrészek, berendezések A döntően nemzetgazdasági források igénybevételére épülő igények kielégítési forrásai adatainak összegyűjtéséért, a lekérés koordinációjáért az MK GKM és az MH ÖLTP felelősek

19 2. J a v í t á s, s z o l g á l t a t á s o k a.) Polgári (nemzetgazdasági) lehetőségek javító bázisok gépjárműjavító szervizek munkagépjavító állomások Dunai Repülőgépgyár Rt. szolgáltatások mosatás kulturális rendezvények igénybevétele banki ügyletek biztosítási kötések hulladékszállítás kártérítési ügyek b.) Katonai szervezetek lehetőségei javító bázisok HM CURRUS RT kapacitása HM ARMCOM RT kapacitása HM ARSENAL RT kapacitása HM Légijármű Javító Üzem lehetősége szolgáltatások HM CENTRÁL MOSODÁK kapacitása HM EI RT lehetőségei Üdültetési KHT objektumai lőtérbiztosítás 8. fejezet T á v k ö z l é s, h í r a d á s, i n f o r m a t i k a 1.) Beérkező erők kapcsolatrendszere küldő nemzetekkel NATO illetékes parancsnokságával magyar kormányzati szervekkel katonai szervezetekkel

20 2.) Elhelyezésre kialakított objektumok, körzetek híradó infrastruktúrájának adatai 3.) Országos Távközlési Hálózat (OTH) lehetőségeinek felhasználása kábelhálózat kiépítése az OTH-ig MK nyílt közcélú hálózatának elérése 4.) Nemzeti közcélú hálózatok igénybevétele MH, HÖR, BM zártcélú hálózat igénybevétele titkosított vonalak NATO titkosító eszközök 5.) Frekvencia egyeztetések, kiutalások műholdas állomások alkalmazása Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal adatai 9. fejezet E g é s z s é g ü g y i t á m o g a t á s 1.) Polgári egészségügyi szervezetek a.) gyógyító intézetek települési helyek, elhelyezési körletek körzetében lévő kórházak lehetőségei (városi, megyei kórházak) belgyógyászati ágyak száma sebészeti ágyak száma égési osztályok neurológiai ágyak száma toxikológiai vizsgálati lehetőségek röntgenek és laborok szanatóriumok lehetőségei (országos szinten) szív-, tüdő-, érrendszeri utógondozás mozgásszervi rehabilitáció

21 b.) Állami Népegészségügyi Tiszti Szolgálat közegészségügyi és járványügyi szemléket végrehajtó csoportok száma országos és megyei ÁNTSZ szervek elérhetősége, címlistája (kölcsönös tájékoztatás érdekében) állategészségügyi vizsgálati csoportok helye, címe c.) Országos Mentőszolgálat megyei, városi egységek elérhetősége, lehetőségei légimentő szolgálat elérhetősége, lehetőségei d.) Gyógyszertári Központok (Gyógyszertárak) cím és a vezetők elérhetősége 2.) Honvédségi egészségügyi intézetek a.) Katonai kórházak Központi Honvédkórház különböző típusú és igénybevehető ágyainak száma Kecskeméti Honvédkórház különböző típusú és igénybevehető ágyainak száma Kecskeméti Honvédkórház repülőorvos vizsgálati lehetőségei a katonai kórházak címe, vezetők elérhetősége katasztrófaelhárító orvoscsoport helye, elérhetősége b.) Szanatóriumok Balatonfüredi Szívszanatórium címe, vezetésének elérhetősége, igénybevételre tervezhető ágyak száma Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet címe, vezetésének elérhetősége, igénybevételre tervezhető ágyak száma c.) MH Egészségügyi Kiképző Központ cím és a vezetőség elérhetősége szabad személyi férőhely és technikai eszköz tárolókapacitás tábori egészségügyi szakanyagok felajánlható mennyisége

BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZIS ÉS KÉPESSÉG KATALÓGUS TARTALMA, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ÉS NAPRAKÉSZSÉGÉNEK KATONAI ÉS POLGÁRI FELADATAI

BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZIS ÉS KÉPESSÉG KATALÓGUS TARTALMA, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ÉS NAPRAKÉSZSÉGÉNEK KATONAI ÉS POLGÁRI FELADATAI BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZIS ÉS KÉPESSÉG KATALÓGUS TARTALMA, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ÉS NAPRAKÉSZSÉGÉNEK KATONAI ÉS POLGÁRI FELADATAI Jároscsák Miklós 1 Tisztelt Tudományos Konferencia! Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK A RENDSZEREK ALAPSZOLGÁLTATÁSAINAK RÖVID ISMERTETÉSE ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 2015. ELŐZMÉNYEK 2011-ben elkészült és üzembe állt

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei Illés Attila ezredes HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei XXIII. Magyar

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közlekedési adatbázisok

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait.

7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait. 7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait. Lényege: A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

ELGONDOLÁS A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZISÁNAK BŐVÍTÉSÉRE, MÓDOSÍTÁSÁRA, INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE

ELGONDOLÁS A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZISÁNAK BŐVÍTÉSÉRE, MÓDOSÍTÁSÁRA, INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE ELGONDOLÁS A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS KÖZPONTI ADATBÁZISÁNAK BŐVÍTÉSÉRE, MÓDOSÍTÁSÁRA, INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE (TANULMÁNY) Dobos Rezső 1 Bevezetés A Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Dr. Kópiás Bence, elnökhelyettes, KIFÜ Infotér konferencia, 2014.11.07. Az ESR projekt 2011-2014 5,5 Mrd Ft Új

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete A Kormány../2006 (..) Korm. rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken történő ideiglenes határnyitás egyszerűsített eljárási szabályairól A Kormány az Észak-atlanti Szerződés tagállamai

Részletesebben

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2014р. м.берегово összehívású ülésszaka 2014 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok

Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok Chrabák Péter - Kiss Levente Tudományos munkatársak 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya 2014. Március 5. Mi a térinformatika?

Részletesebben