/Ady Endre: A Pócsi Mária c. verséből/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/Ady Endre: A Pócsi Mária c. verséből/"

Átírás

1 GÖRÖG KATOLIKUS HÍRLEVÉL II. évfolyam 10. szám október Ma Mária-kép minden durva lábnyom /Ady Endre: A Pócsi Mária c. verséből/ Szeptember 25-én elindultunk. Máriapócsra zarándokoltunk kilencen. Nem nagy busz, nem is nagy tömeg, de mégis családias. Nem hivalkodó a számokban, de a kérésekben gazdag. Nem csak mi voltunk ott, hanem családunk, egyházközségünk-falunk, és a görögkatolikusságunk is. A durvaságot mentünk megérteni, amit Ady megírt versében. Mi az? A mi a saját életünk. Hányszor imádkozunk esténként a Szűz Anyához? Hányszor kérjük közbenjárását? Hányszor adunk hálát a segítségért? Ezek a kérdések mindig ott vannak szívünkben! Különösen most, amikor az Ő oltalma ünnepét várjuk. Átéltem már, hogy az életem folyamán ott volt a lábnyomom a tenger partján. Mikor pedig tüzetesebben megnéztem lelkemben is az életemet, felülről éreztem, hogy valaki véd, és oltalmaz! Ő volt égi Édesanyánk, aki nem kérdez, hanem meg akarja velem oldani az én életem sorsát! Nem hagy el, mert tudja és látja gyengeségemet, s mint a földi Édesanyák mindent megtesz közbenjárásával Szent Fiánál értem. Ez az, amiben Krisztus után bízhatunk. Mária oltalma védje, és segítse nemzetünket, egyházunkat, családjainkat és minden Mária-tisztelő embert! Gorcsa György

2 Gondolatok az evangéliumhoz Csodálatos halfogás Pünkösd u. 18. vasárnap /Lk 5,1-11/ Jézust, amikor tömeg szorongattatja, nem menekül, hanem beül egy hajóba és a partról tanítja az embereket. Amikor befejezte a nép tanítását, nem hagyta a csónak tulajdonosát sem segítség nélkül. A szolgálatáért 2 dolgot adományozott: nagyon sok halat és tanítványává tette őt. Az Úr milyen bölcsen gondoskodik, minden dologgal az üdvösségünket akarja előmozdítani. Ahogyan az Ő születése vonzotta a 3 királyt egy csillag által, ugyanúgy a halak segítségével vonzza a halászokat. Íme, Krisztus szelídsége, ő nem parancsolja, hanem kéri Pétert. Péter engedelmes, mert egy olyan embert fogad be a csónakjába, akit azelőtt nem ismert, és mégis megteszi azt, amit tőle kér. Amikor kéri az Úr, hogy evezzen a mélyre, Péter nem lesz keserű, hogy megint minek, hiszen egész éjszaka nem fogott semmit, hanem azt mondja, hogy a te szavadra kivetem a hálóm! Mielőtt még hitt volna benne, nagy-nagy bizalmat érzett Jézus személye felé. S amikor a hálóban halak sokasága lesz, olyannyira csodálkozik, hogy még kiabálni se tud a többieknek, hanem csak int, hogy jöjjenek és segítsenek neki. Péterben ekkor az emberi bizalom átalakul hitté, hiszen rádöbben és fölkiált: Távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok! Mert ettől a pillanattól nem érzi magát méltónak ahhoz, hogy az Úrral legyen. Péter csodálkozása annyira nagy, hogy csak jelet tud küldeni. Ez a döbbenet átterjed mindenkire, aki Péterrel van, és azonnal elhagynak mindent és követik Jézust. Idézetek a szentatyáktól Mi jobb tehát. A földre helyezni a kincset, ahol bizonytalan a megtartása, vagy az égbe, ahol biztosan megőrzik? Mily oktalanság: ott hagyni, ahonnan úgyis el kell távoznod, és oda előre nem gyűjteni, ahová menni szándékozol! Oda helyezd tehát a kincsedet, ahol hazád lesz! /Aranyszájú Szent János/ A lelki tevékenység is okozhat nagy kárt, amikor nem Istennek végzik; ellenkezőleg: a földi dolog is nagy hasznot hozhat annak, aki Isten iránti szeretetből végzi. /Aranyszájú Szent János/ Gondolatod állandóan a mennyek országában legyen, és hamarosan elnyered azt örökségül! /Hüperekhiosz atya/ 2

3 Ikon és teológia Vlagyimiri Istenszülő ikonja Szüntelenül szereted kezeiddel körbeölelve azt, aki kézen fog téged, világ Úrnője; kérleld meg őt azokért, akik téged dicsőítenek és hittel Istenszülőnek vallanak." (Dionüsziosz da Furná - Az ikonfestészet kézikönyve) "Gyöngéden szerető" ikon-típus Máriát ábrázolja, amint arca szorosan a Gyermek Jézus arcához simul, ill. ahogy megcsókolja. Ez az ikontípus, mely a bizánci hagyományban nagy népszerűségnek örvend, s melynek talán legismertebb példája a "Vlagyimiri Istenszülő"-ikon, egyúttal az emberi lélek misztikus istenközelségének talán legszebb jelképe is. (pl. Panagia Glykophilousa ikonja, Athosz) Ikonunkon egy nagyon fényezett arany alapon és mélyített keretbe foglalva láthatjuk a Szűzet Glykophilousa változatában. Mindkét karjában és a baloldalán tartja a Gyermeket, nagyon közel magához, úgy, hogy a Gyermek arca egy kissé hozzányomódik az ő arcához. A bal karjával, melyet a maphorionja* takar és csak a hosszú újjait fedi fel, átöleli a Gyermek testét. A jobb keze át van csúsztatva a lábai között. A Gyermek Krisztus, gyermekarccal és kövérkés kezekkel az anyja karjaiban fészkel, bal kezével maphorionját fogja és a jobb kezével megérinti az állát. Egy, szorosan a teste köré csavart arany-zöld himationt* visel, amelyből csupasz bal karja és a bal vállának egy része kilátszik. A himation hegyes redőzött vége a háta mögött leng. Mindkettőjük glóriáján mélyített beütések láthatók inda díszítéssel. *Maphorion - Az Istenszülő és a szentek köpenye. A Szűzé általában bíborvörös (a hagyomány szerint ez annak a királyi jellegnek a jelképe, amelyet az ember Kriszus megtestesülése által nyert el). Csillagok - A három csillag, amelyek a ruházat fejrészén, valamint kétoldalt a vállakon láthatók, az Istenszülő háromszoros szüzességére utalnak: szülés előtt, a szülés alatt és a szülést követően. *Himation - Az alsó ruházat. A kék színe a teremtettnek, azaz az ő emberi mivoltának a kifejezése, tehát arra utal, hogy Isten Szülője ember, akit a Szentlélek ereje árnyékolt be. (A Krisztus ikonokon e két szín az alsó- és a felsőruházaton pont fordítva figyelhető meg. Krisztus vörös színű alsóruházatot visel, felette pedig kék himationt, ami annyit jelent: Isten, Aki emberi természetbe öltözött). 3

4 Életalakító gondolatok Erőmön felüli munka Amikor ránk bíznak egy munkát a munkakörünkön kívül, nem szabad ellenkeznünk, bosszankodnunk vagy tiltakoznunk, mert a felháborodás árt az embernek. Vegyük úgy, mintha lehetőséget kaptunk volna arra, hogy szentek legyünk. De nem csupán erről van szó, mert van egy nagy lelki haszna is. Ha sok munkát bíznak ránk, alaposan megismerjük azt a munkakört, és még hasznosabb munkaerővé válunk, és ezáltal nagyobb felelősség alakul ki bennünk. Olyan ismereteket szerezhetünk, amelyekre később valamikor szükségünk lehet. Ha olyan munkával bíznak meg, amely úgy tűnik, hogy meghaladja az erőnket, udvariasan még mindig szólhatok: bocsánatot kérek, de ezt a munkát nem tudom elvégezni. De hallgathatok is, és ez az erőfeszítés hasznomra válhat. A lélek megszentelődését segíti, ha munkánkat jó lelkiismerettel végezzük, bármi legyen is az, szelídséggel, türelemmel, szeretettel álljunk elébe. Kezdd minden napodat új elhatározásokkal, lelkesedéssel, szeretettel és imával! Ne legyen benned szorongás, nehogy a fájdalom megkeserítse a testedet! Minden munkát végezzünk szorgalmasan, örömmel, jó szándékkal, akkor Isten is mellettünk áll. Ha van bennünk szeretet Isten és felebarátaink iránt, Isten megajándékoz minket. Ha lusták vagyunk, az ördög gyötör bennünket. Mindenben és mindenkiben hibát találok, és állandóan panaszkodom. S azt gondoljuk, hogy a sok munka és elfoglaltság az oka panaszainknak, és feltesszük a kérdést: miért kerültünk ilyen állapotba? Amikor az ember Isten, békesség és hit nélkül él, aggodalmak és reménytelenségek közepette, aggodalmaskodásban és reménytelenségben, akkor kezdődnek a testi és lelki betegségek. Felbecsülhetetlenül értékes, ha Isten vezet minket, ezért fontos, hogy mindenben engedelmeskedjünk lelki atyánknak. Emlékezzünk Elizeus prófétára, fogta a palástját, megérintette vele a folyót, de nem tudta kettéválasztani, mint Illés próféta, mivel önzésből cselekedett. Miután belátta, hogy egyedül nem tud tenni semmit, alázatosan kérte lelki atyja, Illés próféta segítségét, és meg is kapta. Természetesen, erőfeszítés nélkül nem alakul ki az emberben az alázat, a teljes alázat Isten kegyelmének ajándéka: Ha az Úr nem építi házát, hiába fáradoztak annak építői / Zsolt 126,1/. 4

5 Az Istenszülő védelme alatt Nem titok, hogy mi, görögkatolikusok gyakran keresünk védelmet és segítséget a Boldogságos Szűz Mária oltalma alatt. Bármilyen nehéz helyzetben se habozzunk az Istenszülőhöz fordulni, bízzuk rá kéréseinket, hiszen Ő Isten elé teszi le ezeket. Néha azonban azt érezzük, hogy némely kérelmünk válasz nélkül marad. Nem értem, hogy nagy hitem ellenére és kemény böjtölésem mellett, Isten miért hallgat? Nehéz megértenünk, hogy Isten bölcsessége nem emberi bölcsesség. Jézus beszél a tanítványoknak, hogy próbáljanak olyanok lenni, mint a gyermekek. A kicsi gyermek még nem rendelkezik kellő erővel, hogy önmagáról gondoskodni tudjon, ezért van szüksége a gondoskodásra. Amikor imádkozunk Istenhez fordulunk azzal a kéréssel, hogy szükségünk van arra, hogy gondoskodjon az életünkről. A gyermek, amikor kezét az édesapja kezébe teszi, akkor az az abszolút bizalom nyilvánul meg, mint amikor én, Isten tenyerébe helyezem magam. Szent Pál apostol is szenved valamilyen gyógyíthatatlan betegségemben. Háromszor is kértem az Urat, hogy távolítsa el tőlem /2Kor 12,8-9/. De mindig azt a választ kaptam, hogy elég neked az én kegyelmem, mert Isten ereje a gyengeségben nyilvánul meg. A Zsidókhoz írt levélben kifejti, hogy megenged számunkra bizonyos megpróbáltatásokat, mert ezekben közli a szentséget./zsid12,10/ Tudjuk jól, hogy a szenvedés türelmet terem, a türelem a hűséghez vezet, a hűség pedig reményt szül,ami nem csal meg./róm 5,3-5/ Nem meglepő, hogy a fájdalom és a betegség a földi életünkben keresztezi az ember hitét. De minden betegség vagy megpróbáltatás erősít abban a reményben, hogy kitartásunk meghozza a gyümölcsét. Életünkben sok olyan esemény lehet, amely akadályként tornyosul elénk. Uram, siess segítségemre, ments meg engem! bármikor kiálthatjuk Istenhez. Megfeszíttetése előtt Jézus Krisztus az Olajfák hegyén így imádkozik: Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint! /Mt 26-42/. Először is, a mi kéréseink sokszor nagyon önzőek, hiszen ahhoz kérünk erőt, amit mi meg akarunk valósítani a világban. A Bibliában sok személyt állít az Isten elénk a helyes magatartásban, hiszen ők így állnak meg Isten előtt: Itt vagyok Uram, jelen vagyok, mit tegyek? Nem kétséges, hogy sokszor saját tetteink és elvárásaink indokoltak, de Isten bölcsessége másképp méri a hitet, aképpen, hogy mi tűnik lelki épülésünkre. Ahogyan a zaklatott Mártának is válaszol: Márta, Márta, sok mindennel törődsz, pedig egy a szükséges. Igen, sok dologért lehet aggódni, családi problémák, bizonytalan jövő, betegség, öregség ezek az események feljogosítanak arra, hogy életünkhöz támogatást kérjünk Istentől. Márta, Lukács evangélista szerint a figyelmét csak a vendéglátásra fordította. Mária pedig magát a vendéget akarta hallgatni, Jézust. Amikor tehát úgy érezzük, hogy nem kapunk választ, akkor vizsgáljuk felül a mi kérésünket és a jobbik részt válasszuk, ahogyan Mária tette. Ami kedves az Úrnak, azt Mária támogatja, és úgy emeli fel kéréseinket Istenhez, mint ahogyan a tömjénezőből felszáll a füst, és ahogyan az illata visszaszáll ránk, úgy árad Isten kegyelme is kérésünk után a mi szívünkbe. 5

6 Leveled érkezett! Józanság Mire használjuk ma ezt a kifejezést? A lelki életet él! ember számára fontos fogalom, mert a szenvedélyek elleni küzdelmünket fejezi ki. A vágyaink azok, amelyek eltávolítanak minket Isten akaratától, s!t magától Istent!l. A józanság a szívünk és gondolataink ajtajában helyezkedik el és meggátolja, hogy a csábító gondolatok vagy képzetek uralkodjanak rajtunk. Ezt a józanságot sokszor önfegyelemmel helyettesítik, de mind a kett! a lelki érettségnek egy bizonyos szintjére utal, még ha sokszor azonosítjuk is!ket. Amikor gondolatainkat rendezzük, bizonyos tudatosság szükséges ehhez, ezt nevezhetjük éberségnek. Figyelni a gondolatainkat és engedni, hogy Jézus Krisztus tanításai serkentsék az elménket. Hogyan lehet magunkban fejleszteni ezt az erényt? Ha keresztény /krisztusi/ életet élünk, akkor az Egyház egy olyan úton vezet bennünket, ahol józan és éber lesz a szívünk. Ez az út magába foglalja a napi imádságot, az egyházi gyakorlatokat, a heti vagy alkalmi böjtöket, az isteni Liturgiát, a Szentírásnak a napi olvasását, és mindazokat a tudományokat, amelyek segítenek bennünket, hogy az elménk felépítse az önfegyelmet és Isten akarata felé irányuljanak a gondolataink. Volt egy közösség, ahol a pap célként fogalmazta meg az egyházközségben ezt, és a hívek közül többen fellázadtak ez ellen. De akik elkezdték követni azt, amit tanított nekik, azoknak elkezdett változni az életük. Egy magasabb életmin!ségre találtak. Nem könnyebb, vagy kényelmesebb életet, hanem egy krisztusi életet. Azok a fiatalok, akik egy felel!sségteljesebb életet akarnak élni, számukra az Egyház tanításának kérdései nagyon izgalmasak, és!k maguk kérnek információt az életvezetésükhöz. A fegyelem az, ami majd szüli az önfegyelmet. Ha a család egységes és szervesen m"ködnek benne a vallásos szokások, a böjti fegyelem stb., akkor el!bb-utóbb minden tagja megtanulja, hogy a kezdeti kényszer" engedelmesség átváltozik bennük egy önkéntes engedelmességgé. A józanság eredménye, hogy ha valaki egy nagyon bonyolult cselekményb!l a jó utat tudja választani, és ez er!södik benne. Amikor Jézus tanítását a saját beleegyezésemmel elkezdem gyakorolni, akkor észreveszem, hogy körülöttem ez az!rült világ már nem tud befolyása alatt tartani, és egy bels! nyugalmat fogok megtapasztalni. Ha az ember szeme el!tt van a közvetlen út, akkor úgy tud azon vándorolni, hogy a célt sosem téveszti el. Nem lehet elérni a végén a jót, ha a rossz úton haladok /Szarovi Szent Szerafim/. A keresztény élethez teljes munkaer!re van szükség. Ma azt mondanánk, hogy egy olyan vállalkozás, ami nagy szorgalmat igényel, de nem mindig látjuk a sikert közvetlenül. Szeretettel:Lelkiatyád 6

7 Miskolci Apostoli Exarchátus Könyvajánló Kronstadti Szent János ( ) Életem Krisztusban című lelki naplója a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket tartalmaz, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg. XXIII. János pápa szellemes mondásai, és személyéről szóló anekdoták gyűjteménye ez a könyv. A humoros ám elgondolkodtató mondások és történetek, a pápa mély lelkiségét, derűs egyéniségét tükrözi. SAJÓPÁLFALAI ZARÁNDOKHÁZ PROGRAMJA Október szervező okt. 04. Bibliakörök találkozója Marincsák László okt Papnék Jézus-ima lelkigyakorlata Kocsis Fülöp püspök Polyák Péterné tisztelendő asszony okt Sajópálfalai kegykép búcsúja 7

8 Egyházközségünk hírei Szent Liturgiák rendje októberben Október Október (edelényi helyettesítés miatt) Október Október 19. (Missziók vasárnapja) Október (Papp Zoltán helyettesít) November (Halottak napja-pannachida) November (edelényi gyóntatás miatt) HÍRLEVÉL A Missziós Iroda vezetője és a hírlevél szerkesztője: Pacsai Jánosné (tel.: ) Felelős kiadó: Juhász Géza pasztorális helynök (tel.: ) 8

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015 II. évfolyam 3. szám 2015. március Máriapócsi Kegykép Encsen 2015 Tegyétek meg, amit mond Máriapócsi könnyezés 300. évfordulója alkalmával a könnyező Mária ikon országos körútra indul, melynek keretében

Részletesebben

ATHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ IGÉK

ATHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ IGÉK CSALÁDI ÉLET ATHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ IGÉK 4. kötet CSALÁDI ÉLET Thesszaloniki-Szuroti, Theológus Szent János Evangélistának szentelt Kolostor 4 Thesszaloniki-Szuroti, Theológus Szent János Evangélistának

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

VELED TARTOK. Családnapok, 2015

VELED TARTOK. Családnapok, 2015 VELED TARTOK CSALÁDNAPOK, 2015 VELED TARTOK Családnapok, 2015 Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2015 Lektorálták: Bodó Márton és Rita, Czigányik Zsolt és Anna, Csermák Kálmán és Alice, Komáromi

Részletesebben

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 3485. ELŐSZÓ Hála a HANG-nak a vigasztalásért,

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja Keskeny Út A Lélek gyümölcse xiii. évfolyam 56. szám 2011. január Lelki Gyümölcsök: Krisztustól, Krisztusért Szeretném, ha először is visszalapoznál

Részletesebben