EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA."

Átírás

1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 7/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: március 5-én 16:45 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a képviselőkből 6 képviselő jelen van. Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Vigh József képviselőket bízzák meg. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Sűveges Sándornét bízza meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét. Napirendek 1./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester B1/8/2012.(III.5.) sz. rendelet/ 2./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester B1/9/2012.(III.5.) sz. rendelet/ A16/78/2012.(III.5.) sz. határozat/ A16/79/2012.(III.5.) sz. határozat/ A16/80/2012.(III.5.) sz. határozat/ 3./ Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző I5/10/2012.(III.5.) sz. rendelet/ Z1/81/2012.(III.5.) sz. határozat/ 4./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 1/11

2 5./ Egyebek 1./ Szociális tűzifa szállítási költségéről döntés Z1/82/2012.(III.5.) sz. határozat/ 2./ KEOP pályázathoz projektmenedzsment szervezet kiválasztása A15/83/2012.(III.5.) sz. határozat/ 3./ KEOP pályázathoz Pr. kommunikációs feladatokat ellátó szervezet kiválasztása A15/84/2012.(III.5.) sz. határozat/ 4./ Tájékoztatás a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban C8/85/2012.(III.5.) sz. határozat/ 5./ Személygépkocsi vásárlásához árajánlatokról döntés 6./ Rózsép Kft. kötbér ügye D7/86/2012.(III.5.) sz. határozat/ Zárt ülés napirendje: 1./ Tűzifa kérelmek elbírálása Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy az alábbi napirendek felvételét: - Béke utca felújítása Egyeken című pályázat önerejéről döntés A15/87/2012.(III.5.) sz. határozat/ Dr. Miluczky Attila polgármester javasolja, hogy az Egyebek 5. napirendet, Személygépkocsi vásárlásához árajánlatokról döntés, vegyék le napirendről. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendeket. Vigh József képviselő: Napirendek tárgyalása előtt egy rendhagyó felszólalásom. Talán kevesen tudják, hogy Dr. Hegyesi Kálmánnal van egy jogi afférunk, még a 2010-es választási kampánnyal kapcsolatban. Állítólag én egy olyan cikket írtam, amivel megsértettem Hegyesi Kálmán vallási nézeteit, ezért most itt a kamerák előtt megkövetem és bocsánatot kérek tőle. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Köszönöm szépen, a bocsánatkérést természetesen elfogadom. Csakugyan volt egy ilyen vitánk, de nem a vallási meggyőződésem, hanem a becsületem és jó hírnevem sérelme volt a vita tárgya. Sok idő eltelt, többször beszélgettünk Vigh úrral, számomra úgy tűnt, hogy ő is egyfajta félre értésnek és pletykának az áldozata. Én a további peres eljárástól eltekintek, és kártérítés nélkül lezárom a vitát. És egy kézfogással pecsételjük meg. Örülök, amikor békességet sikerül találni mindenkinek. Mennyivel jobb ennek a szemtanúja lenni, mint amikor a feszültségek kialakulnak. 2/11

3 N A P I R E N D E K: 1./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet módosítását. Aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 8/2012.(III.5.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.13.) sz. rendeletének módosításának és végrehajtásának rendjéről A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A Pénzügyi Bizottság a rendelettel kapcsolatban négy döntést hozott. Elfogadásra javasolja a évi költségvetési rendelet módosítását. Döntött még a bizottság a prioritásról, illetve hogy az Áfa kompenzációból származó bevétel fejlesztésre kerül felhasználásra. Az EU Önerőből származó bevételt pedig a hitel törlesztésére javasolja felhasználni. Aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 9/2012.(III. 5.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3/11

4 Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A prioritási sorrendet elmondanám. 1./ Belterületi bel és csapadékvíz védelmi fejlesztések tekintetében Ft. 2./ Béke utca felújítása Egyeken tervkészítés Ft. 3./ TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Ft. 4./ Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása önerő Ft. 5./ Fonyódligeti üdülő felújítása Ft 6./ Tájház felújítás 10%-a Ft 7./ Támogatási célú pénzeszköz átadása mezőgazdasági utak fejlesztéséhez Ft 8./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az Önkormányzati Tűzoltóság részére Ft 9./ Járda felújítás Ft 10./ Céltartalék: Térfigyelő kamera telepítésének önereje Ft 11./ ETKIKI Többcélú Intézményben web kamera telepítése Ft Ez mindösszesen Ft. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tavaly kaptuk az Áfa kompenzációt és abból ezeket a tételeket ki tudjuk fizetni. Tudomásul kell vennünk, hogy a jövőben minden hitel igényünket a Kormányhivatal felé jeleznünk kell. Aki a prioritási sorrenddel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 78/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi prioritási sorrendet állította fel a Ft (Áfa kompenzáció) fejlesztési pénzeszköz terhére Ft összegben: 1. Belterületi bel és csapadékvíz védelmi fejlesztések tekintetében Ft. 2. Béke utca felújítása Egyeken tervkészítés Ft. 3. TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Ft. 4. Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása önerő Ft. 5. Fonyódligeti üdülő felújítása Ft 6. Tájház felújítás 10%-a Ft 7. Támogatási célú pénzeszköz átadása mezőgazdasági utak fejlesztéséhez Ft 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az Önkormányzati Tűzoltóság részére Ft 9. Járda felújítás Ft 10. Céltartalék: Térfigyelő kamera telepítésének önereje Ft 11. ETKIKI Többcélú Intézményben web kamera telepítése 4/11

5 Ft Határidő: folyamatos Aki egyetért azzal, hogy az Áfa kompenzációt fejlesztésre fordítsuk, kézfelnyújtással szavazzon. 79/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Áfa kompenzációból származó Ft bevételt fejlesztési célokra fordítja. Határidő: folyamatos Aki egyetért, hogy az EU Önerő alapból érkezett visszatérítés összegét Ft-ot hitel törlesztésére kívánjuk fordítani, kézfelnyújtással szavazzon. 80/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EU Önerő alapból érkezett Ft összeget hiteltörlesztésre kívánja fordítani. Határidő: folyamatos Vigh József képviselő: Ma Zelei Józseffel a fásítás miatt a Béke utcán voltunk, és az ő véleménye szerint, nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja a pályázatot, de szabálytalan a forgalomkorlátozási tábla. 3./ Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 5/11

6 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet módosítását. Javasolja, kérjenek ismét állásfoglalást az értékvesztéssel kapcsoaltban. Ez azt jelenti, hogy a Remondis Tisza Kft. nem emeli a hulladékszállítás díját. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A Remondis a díjkalkulációjában emelte a díjakat, de a jelenlegi szabályozás szerint 2012-ben díjemelést nem alkalmazhat. Ebből adódóan a szemétszállítás díja a évi mértéken marad. Visszamenőleges hatálya van a döntésnek. Volt még egy javasat a bizottsági ülésen, hogy kérjünk állásfoglalást arról a 80 millió értékvesztés miből adódik össze. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Kértük Berencsi Zoltánnét 4 hónappal ezelőtt, hogy számoljon be, milyen jogszabály alapján alkalmazzák az értékvesztést, és hogyan jött ki ez a 80 millió Ft-os összeg. Ez azért lényeges, mert 70 millió Ft volt az adózás előtti eredménye ennek a társaságnak. Ha egy 80 milliós tétel jogalap nélkül szerepel benne, akkor ez a beszámolás mindenképen szükséges. A évi rendeletben nem szerepelt a 80 l edény díja, ami most ebben szerepel és az ára annyi, amit a évi rendeletben megállapítottunk. Aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III.05.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) rendeletének módosításáról. Aki egyetért azzal, hogy nyomatékkal megkérjük a Remondis ügyvezetőjét, hogy a számunkra korábban is ígért tájékoztatást készítse el, kézfelnyújtással szavazzon. 81/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy 6/11

7 nyújtson részletes tájékoztatást arról, hogy a Remondis Tisza Kft.(5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.) milyen jogszabály alapján alkalmazza az értékvesztést és milyen számítás alapján jött ki a 80 millió Ft-os összeg értékvesztésként. Határidő: március / Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A szociális tűzifaosztással kapcsolatos dolgokról van szó ebben a rendeletben. 221 család részére ki lett osztva a tűzifa. Vannak még olyan rászoruló családok, akik valamilyen kitételnek nem feleltek meg ezért nem kaptak, most ezek közül 21 nagycsaládos részesülhetne még tűzifában. Vitéz Zsolt képviselő: A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselőtestületnek a szociális rendelet módosítását az alábbiak szerint: A Rendelet 27. -a az alábbi bekezdéssel egészül ki: A (3) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek a 3 vagy több gyermeket nevelő családokra nem vonatkoznak. Próbáltam tájékozódni az üggyel kapcsolatban, Ez nagyon méltánytalan lenne azokkal a nagycsaládosokkal szemben, akik azért, mert nem feleltek meg a feltételeknek, nem nyújtották be a pályázatukat. Nem javaslom a rendelet módosítását. Vigh József képviselő: Csatlakozom képviselő asszony indítványához. Jártam Telekházán, ahol olyan szociális körülmények között élő emberek sem adták be a kérelmüket, akik rászorultak lettek volna. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Ez most egy rendeletmódosítás, amihez 5 igen szavazatra van szükség. Amennyiben nem kapja meg a szükséges szavazatot, akkor a forráshiány miatt elutasítottak között kell szétosztani a maradék tűzifát. Sajnos osztani az egyik leghálátlanabb feladat. Amikor megalkottuk a rendeletet, akkor jól döntöttünk. Igaza van képviselő asszonynak, hogy ez igazságtalan sokakkal szemben. Én a gyerekeket nézem ebben a helyzetben és ezért tettem meg így a javaslatomat. Aki rendeletmódosítással egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 7/11

8 A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett szavazott. A Rendeletmódosítás nem kapta meg a szükséges szavazatot. 5./ Szociális tűzifa szállítási költségéről döntés A Pénzügyi Bizottság egyhangúan javasolja, hogy a Nyírerdő Zrt. részére Ft-ot az ápolási díj szociális hozzájárulási adójából biztosítsa. Aki bizottság javaslatát elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 82/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyírerdő Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) részére Ft-ot az ápolási díj szociális hozzájárulási adójából biztosítja. Határidő: április / KEOP pályázathoz projektmenedzsment szervezet kiválasztása A Pénzügyi Bizottság a KEOP Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri tevékenység ellátására az Opus Team Kft. ajánlatának elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. Aki bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tart az alábbi határozatot hozta: 83/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri tevékenység ellátására az Opus Team Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg bruttó Ft összegben. 8/11

9 Határidő: április / KEOP pályázathoz Pr. kommunikációs feladatokat ellátó szervezet kiválasztása A Pénzügyi Bizottság a KEOP Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos Pr. Kommunikációs feladatok ellátására az Opus Team Kft. ajánlatának elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tart. az alábbi határozatot hozta: 84/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos Pr. Kommunikációs feladatok ellátására az Opus Team Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg bruttó Ft összegben. Határidő: április / Tájékoztatás a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban A bizottság azt javasolja, hogy az önkormányzat kérjen állásfoglalást a minisztériumtól és ezt követően döntsön. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 85/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban állásfoglalást kér a vis maior keret felhasználásának feltételeiről a Belügyminisztériumtól, és ezt követően dönt a kérdésben. Határidő: április 30. 9/11

10 9./ Rózsép Kft. kötbér ügye A bizottság úgy tudom nem jutott állásfoglalásra. Beadtuk bíróságra ezt az ügyet. Véleményem szerint teljesen életszerűtlen, amit a bíró a döntésében leír a kötbér igény érvényesítésére, amikor azt mondja, hogy egy ilyen átadás-átvétel során az átvevőnek már írásban jeleznie kellene jogfenntartó nyilatkozatban, hogy ő kötbér igényt akar érvényesíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvön rajta van a dátum, amiről igazolja, hogy nem határidőre készült el. Én azt javaslom kövessük Dr. Szűcs Péter javaslatát és menjünk másodfokra. Aki támogatja a fellebbezést, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tart az alábbi határozatot hozta: 86/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsép Kft. (4400 Nyíregyháza Tünde u. 12.) kötbér ügyében 8.G /2011/12. számon hozott I. fokú bírósági döntést megfellebbezi. Határidő: március / Béke utca felújítása Egyeken című pályázat önerejéről döntés Bóta Barbara aljegyző: A február 13-i Képviselő-testületi ülésen már elfogadtunk egy határozatot ezzel kapcsolatban, ezt kellene kiegészíteni azzal,hogy a saját erőt az önkormányzat a évi költségvetése terhére biztosítja. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozat módosítását. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tart az alábbi határozatot hozta: 87/2012. (III.5.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉAOP-3.1.2/A-11. jelű, 10/11

11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati konstrukció keretében. A pályázat tárgya: A Béke utca felújítása Egyeken (járda és parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel és zöldterület fejlesztéssel kiegészítve). A pályázat összköltsége: Ft Az igényelt támogatás: ( 90 % ). A pályázathoz szükséges önerő: Ft (10%). Az önerő formája: hitel. A saját erőt az önkormányzat a évi költségvetése terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékeseit a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Bóta Barbara aljegyző Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Mivel több napirend nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést órakor bezárta. K. m. f. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Dr. Miluczky Attila Polgármester Hajduné Holló Katalin Jegyzőkönyv hitelesítő Vigh József Jegyzőkönyv hitelesítő Sűveges Sándorné Jegyzőkönyvvezető 11/11

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 3-án 15:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag 4/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. május 10.-én a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális,

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. augusztus 16-án 15:30 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI nyílt Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 24. napján 14:00 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. január 20-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-14/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2014. (VII. 30.)

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben