Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összességében?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összességében?"

Átírás

1 Tervezőgrafika Általános bevezetés a művészeti tárgyakhoz A művészet mint szakma Mi a művészet? Nem művészettörténeti könyvnek szánt munka ez, de kihagyhatatlannak tartom, hogy röviden ne határozzuk meg ennek a nehezen definiálható területet jelölő szónak az értelmét. Lehet az emberi lét egyik minőségeként, de talán életmódmódként és hobbiként is értelmezni, de művészetoktatóként egyértelműen szakmaként kell azonosítanom. Nem a definíciók szakszótárában akarok egy új sort húzni, csak az értelem számára kinyitni egy kiskaput. Vegyük az evolúcióról eddig a tudományok által feltárt ismereteket adottnak. Ennek mentén vizsgálódva látjuk, hogy a két lábra állással felszabaduló első végtagpárunk - addig semmilyen minőségében nem létező eszközkezelő szerszámként - emberi kézzé változik át. Ez az átalakulás váratlanul új feladatokat ad agyunknak, és elkezdődik ennek a két faktornak egymást felpörgető fejlődése. Minél kigondoltabb műveleteket tud kezünk elvégezni annál újabb és egyre bonyolultabb feladatokat talál ki neki agyunk. Megszületik a gondolkodásra képes emberi agy. Képzeljük el, hogy mintegy 1 millió évvel ezelőtt együtt élve az akkori élőlények seregével egy adott helyen és adott pillanatban lecsap a villám. A mennydörgő robajt követi esetleg a fellobbanó tűz, a környéken élők között hatalmas az ijedtség. Mi történik? Elsősorban az, hogy mindenki igyekszik képessége szerint menekülni innen. Egy általános következtetés levonható, ami biztosan megkülönbözteti az embert az összes többi menekülőtől. Rohan ő is a többivel, de egyedül benne munkál közben a kíváncsiság, ősünk az egyetlen, aki választ keres arra, hogy mi is történt. Ez a válasz valószínűleg nem az, hogy pl. a különböző töltésű felhők ütközésének elektromos kisülését láttuk, hanem az, hogy valamilyen hatalmas lény haragszik és a dühe mindjárt elér minket. Tehát a jelenséget nem tudjuk a tudomány eszközeivel megmagyarázni, mégis igyekszünk egy globális választ adni a kérdésre. Ez a művészet. Nem a szép teremtésének az igénye. Amikor közel 20 ezer évvel ezelőtt ősünk bement a lascaux-i vagy altamirai barlangba, nem azzal a szándékkal rajzolta fel azokat a máig gyönyörű és alig felülmúlhatatlan ábrákat a barlang falára, mert nem találta elég szépnek a lakhelyét. Nem tapétázni akart, hanem életét segítő válaszokat keresett és adott magának. Eddig talán érthető, de hogy lesz ebből az, amit most már szakmaként tudunk értelmezni. Ehhez a funkciójához először az emberi társadalom fejlődésében elfoglalt helyét kell megkeresni. Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összességében? Nem tartanánk itt e téren, ha az európai kultúra kialakulásánál nem lett volna kimondottan hírvivő szerepe a művészetnek. A civilizáció megszületésének egyik kényszere a túlszaporodottságunk ténye. Amikor még létszámunk megfelelt a földön

2 a természet rendjének megfelelően népesítette be az erdőket, mezőket, akkor az egyedek közti kapcsolat teljes harmóniában működött. A csapat vezetője mindenkit elért személyesen vagy még közvetlenül átélhető átvitellel (mond meg A-nak, hogy Z várja itt és itt.). Az ókorra ez megváltozott és a 470-es években formailag is megszűnő római birodalom után cseperedő új hatalmak vezérei közül az igazi vezetők megérezték, hogy a közösségüket formáló és eddig összetartó kultuszuk már erőtlenek ilyen népesség mellett erre a feladatra. Hozzá kell tennem, hogy természetesen ez így nem korhű leírása az eseményeknek, hanem erősen összegző tömörítés annak érdekében, hogy a művészet ilyen mértékű igényét, fejlődésének rúgóit, ennek a folyamatnak a mibenlétét megértsük. Nyilván hatott rájuk Konstantin öröksége ebben a keresésben, legvalószínűbb az, hogy megérezhették e hitben a birodalomépítés lehetőségét azon kívül is, hogy e rend hívőjévé váltak. Ágoston után a művészet lett a hír hordozója. A népet a művészet révén tudták értesíteni, annak segítségével tudták megértetni az új hit lényegét. Nagy és Kis Pipin már kereste, Károly meg is kötötte a közösséget Rómával. A középkor nem volt sötét (hogy is lehet a skolasztika ilyen), a művészet az evangélium hírvivőjének szerepéből adódóan egyrészt elképesztő gyorsasággal fejlődött, másrészt témája a kereszténység körén belül maradt. A megtért Európa a renaissance-ban már Istent megismerve önmagát fedezhette fel. Alkotóként irigykedve utalhatok Leonardóék indítékaira, Őket az örökölt harmónia inspirálta, végül véleményem szerint Manet-ék (* Manet, Edouard ( ) francia festő, annak ellenére, hogy soha nem állított ki az impresszionistáknak nevezett csoporttal, ők mégis a vezérüknek tekintették. ) az ezt a korszakot lezáró impresszionisták kikacsintásai innen már komoly felháborodást keltettek a kortárs ítélkezőkben. A túlnépesedett embert fokozottan meghagyva e minőségében felváltotta a technokrata, ezzel az ember átlépett a jelenlegi saját dimenziójába, amivel már nem része harmóniájában a természetnek, mintegy közvetlenül az univerzumot választotta otthonának, felrúgva az addigit, bolygójának természetét. A Föld azt gondolom ma már inkább pusztán környezet számunkra mint természet. Ezért hiszem azt, hogy a művészet ismét erősen a hírvivő szerepét kell, hogy betöltse, de ez az autonom jelzővel pontosított formájára vonatkozik főképp, hogy ezzel új harmóniát keressünk és mindehhez új fogódzkodókat találjunk. Az alkalmazott művészetben még alapvetően meghatározó az örökölt harmóniának alkalmazása, az ebben fellelhető arányok érvényesítése, a komponálás eszerinti igénye. Ez legfőképpen a tervezőgrafikára vonatkozik, amelyben az optikai arányok szerint történik bármilyen látvány megteremtése. Ha igaz is, hogy a design ketté is válik, egyfelöl az eszközeink alkalmassá tétele az emberi használatra, ez ergonómiai, másrészt esztétikai erejével, ami a szépségigény kielégítésével életünk minőségét, annak színvonalának emelését hivatott biztosítani. Értelmezésként erősen egyszerűsítve az elsőre az ipari formatervezést, a másodikra a következőkben taglalt tervezőgrafikát és a filmművészet, azon belül az animációs film főleg fabuláris (mesélő) témájú alkotásait sorolhatjuk.

3 Tervezőgrafika A művészet jelenlegi helyzetéről az előző fejezetben írtakra a tervezőgrafika szakterületén már némiképp ott is megemlítve különös választ találhatunk. Az úgynevezett autonóm művészeti törekvésekre ható történelmi/társadalmi folyamatok ugyanis a tervezőgrafikus szemléletét, munkáját meghatározó fogódzkodóit nem érte el. Eredetileg a természetben mintegy előre meghatározottan kiegyensúlyozott viszonyban élt az emberiség, ez jellemezte teljes viszonyrendszerét mindenhez, meg is határozta értelmezés nélkül is a szemléletét. Ez felborult azzal, ahogy kilépett ebből a kötelékből, ez aztán meg is változtatta többek között - az autonóm művészet jellemzőit és feladatát. Főleg a feladatban rejlő különbözőség teremtette meg ezt a fontos különállást, amit a tervezőgrafika ezen a palettán ma elfoglal, mondhatjuk úgy is, hogy talán egyedüliként a tervezőgrafikus az, akinek a természettel együtt örökölt harmóniaérzetére hagyatkozva kell dolgoznia, neki maradt vezérlő elve ez az optika. Ilyen faktor például az ízlés, ami szemben az autonóm művészettel a tervezőgrafilus alkotói minőségének fontos eleme. Az ízlés a befogadó számára is némiképp a szellemi szinvonalának mércéje. Ezért korunkban, a globalizálódó világ posztindusztriális társadalmaiban a grafikai tervezőművészre, mint a vizuális kommunikáció szakemberére kiemelt és felelősségteljes szerep hárul. Alapozó tárgyak: Rajz-festészet, ábrázoló geometria, művészettörténet, társadalomtudományi ismeretek, informatika. Tervezőgrafikai szakismeretek: Grafikai tervezés, kreatív tipográfia, betűrajz, nyomdaipari ismeretek, papíripari ismeretek, vizuális kommunikáció, szaktörténet, szakmai gyakorlat, szakmai számítógépes programismeret. A ma tervező grafikusa nagy munkabírású kreatív alkotó egyéniség, aki a kézi rajzi kifejezőeszközöket ismeri és általános és szakmai számítógépes ismerettel is rendelkezik. A gyakorlatorientált képzés értelmében az oktatás a leginkább a következő szakterületere terjed ki: 1. cégarculat-tervezés, logotervezés, 2. csomagolás-grafika, csomagolástervezés, reklámgrafika, 3. webdesign, online hirdetésszervezés, 4. plakát 5. folyóirat, 6. könyvborító-tervezés, könyvtervezés, 7. italcímke, 8. étlap tervezés. A szakterületen felmerülő fontos feladat, hogy a közreadandó információk vizuális nyelvre történő művészi és pontos lefordítását korszerű elvek alapján, a lehető legmagasabb színvonalon végezzük.

4 1. Cégarculat-tervezés, logotervezés Egy vállalkozás egységes arculatának tervezési és kivitelezési szempontjai. A jelenlegi gazdasági versenyhelyzetben a gazdálkodó szervezetek rákényszerülnek arra, hogy egységes arculattal lépjenek a piacra, megjelenésük egységes impulzusok sora legyen. Egy vállalat bemutatkozásakor elsôsorban arculatával, annak a különböző fórumokon használt egységes manufesztumaival tájékoztatja környezetét, pontosabban a tevékenységi köréről szóló információk hitelét biztosítja. A vállalkozás önálló piaci image-ét az arculati tényezők következetes alkalmazásával lehet kedvező irányba befolyásolni. Bemutatkozáskor éppúgy, mint működése folyamán, az üzletfelekkel szemben döntő az egységes, összehangolt fellépés. Ezen egységes jegyek kialakítása a corporate design. Kialakítását az határozza meg, hogy a vállalkozás mit akar magáról megmutatni, és mindezt hogyan. Az arculati koncepció alapján több grafikai változat készülhet. Az elfogadott emblématervnek megfelelôen kialakításra kerül az arculat további, összes részterve (alapkövetelmény, hogy az ezután készülő nyomtatványokon és egyéb kommunikációs eszközökön már mindenütt a szabályos cégembléma szerepeljen). Ezen arculati elemek megjelenési helyei és formái (a teljesség igénye nélkül): Nyomtatványok: névjegy, levélpapír (elsô, második), faxpapír, boríték, dosszié, szerzôdési nyomtatványok, prospektusok, szórólapok, meghívók, egyéb reklámkiadványok, ártájékoztatók, alkalmi kiadványok, üzleti jelentések, évi jelentések, ügyviteli nyomtatványok, csomagolóanyagok, számlák, címkék, öntapadók, vállalati belsô tájékoztatók. Reklámeszközök: sajtóhirdetések, referencia filmek, TV reklám, plakátok, naptárak, reklámajándéktárgyak. Webes felületre: A megfelelő számítógépes ismerettel honlap webdesign, bannerek, inzertek, aimációk. A vállakozás bemutatkozására készülô alapegységcsomagba a következő nyomtatványelemek tartoznak: cégembléma, névjegykártya, levélpapír, faxpapír és boríték. Logotervezés A logo vagy embléma a cégarculat központi eleme, mindenféleképp meghatározza a további munkálatokat. A korszerű logótervezés minden esetben a kreatív gondolkodás eredménye, a színvonalas munka egy egyedi, jó minőségű ötlet megfogalmazásával kezdődik, ezután a legfontosabb formanyelvi eszköz már a stilizáció. A jelformázó képesség a stilizáció mikéntjében nyilvánul meg erőteljesen. A logó már egy összetett grafikai jel, eszerinti sorrendben megelőzi a monogram és a piktogram. (Szerencsésebb ezért pl. 10 db piktogramot terveztetni mint ilyen számú emblémát.)

5 Jelábrázoláshoz példa a Guriga gyermekruha bolt logója, körökből egy pelenkaforma: (A lányka ill. fiúosztály megkülönböztetésére)

6 A monogram tulajdonnév illetve nevek kezdőbetűnek egyszerű vagy grafikailag megtervezett, egy jellé formált alakzata. A piktogram egy információ képi megjelenítése. A logotypia vagy embléma nagyobb területet fog össze, intézmény, vállalkozás, fogalom vagy mindezek csoportjának kialakított azonosító jele, amely szimbólumként, márkajelként is szerepel. Az azonosítás két irányú, egyrészt a tulajdonosa könnyen tudjon azonosulni vele, másrészt a többiek egyértelműen azonosíthatják a jelzett fogalmat vagy vállalkozást. Az embléma és a ma használatosabb logó szavak széles körben ugyanazt jelentik, egy azonosításra alkalmas grafikai jelet, melyek két elemből épülhetnek fel: szóból és valamilyen képszerű ábrából. Az embléma inkább a rajzolt grafikai jelet, a logotypia a szót adó betűket jelölte, de az utóbbi - mindent lefedve terjedt el mostanára. Már az ókorban használták az embléma szót, de műfaj-meghatározás ként Alciatus (Andrea Alciato) itáliai humanista jogásztól származtatják az embléma kifejezést, akinek Emblemata című epigrammagyűjteményét 1531-ben adták ki, amelyekben rajzok mellett pár soros epigrammák mottószerűen is szerepeltek, ez a több nyelvre lefordított mű 150 kiadásban jelent meg. Meg kell mindenképpen említenünk, hogy 1564-ben Zsámboki János - egy szintén humanista magyar orvos és történész - is megjelentette Emblémata c. könyvében. A logó szó eredete is az antik görög időkig nyúlik vissza, "szó" vagy "beszéd" jelentést takart. Minden ókori birodalom Mezopotámiától az akkád, sumér, asszír, babiloni és egyiptomitól a kínai és maya civilizációkig használtak kis méretű ábrákat és képeket, ezek egyszerű jelekként piktogramok alakjában alkalmasak voltak különböző mondanivalók tolmácsolására. A képet jelentő ikon szavunk szintén görög eredetű. Mintegy 800 éve az aranyművesek kezdtek el jeleket ütni a munkáikba, de a papírmerítők is levédték ekkor már termékeiket a vízjelekkel. A címerek és egyéb jelvények is előképei voltak a logóknak, de az egészségügy vöröskeresztje és a patikákat jelölő kígyó, vagy bármilyen olyan jel, ami vállalkozásra, intézményre, de akár fogalomra is azonosító szándékkal utal. A Coca-Cola Spencer nevű betűtípusa is a logótörténelem része, de az egyik első kereskedelmi embléma a His_Master's_Voice híres gramofon előtt üldögélő és a lemezről megszólaló talán a zenét mint gazdája hangját hallgató kutyát ábrázoló fényképe (és az abból rajzolt sokféle ábra) volt től használta a gyártója.

7 Nézzük egy mai svájci kereskedőcég cégarculati megrendelésének röviden leírt tervezőgrafikai megoldását, abban is a logókészítés folyamatának ábrázolását bemutatva. A kérdéses cég a legjobb magyarországi pincészetek borait árulná Európában, annak német nyelvű területein. A kreatív munka kezdődhet azzal is, hogy a megrendelő már a cégnév kialakításában is kéri a tervezőgrafikust annak ki- illetve megtalálásában. Jelesül ebben az esetben is már így az első cégalapítási fázisban, még a verbalitás és nem a látvány területén is megbíztak tervezőgrafikusként erre a feladatra. Nem véletlenüli az igény azért, mert a kreatív gondolkodás nem platformfüggő és ezen a területen is kiszolgálhatja a designer a megrendelő ilyen jellegű igényét. Érdemes erre is felkészülni egy - a cégarculat tervezésével megbízott és teljes szolgáltatást kínáló - szakembernek. A kereskedés mind a valóságos fizikai térben, mind a weben megvalósul a cégvezetők akarata szerint. Ennek értelmében az elfogadott név: HUNDERT WEINHAUS lett, ami kifejezi elsősorban a magyar nemzeti jelleget (hisz a hu, sőt a hun szerepel a szóban), másrészt a szó a jelentésével a 100 %-ot is hozza, ami a minőség megjelölésére alkalmas. Kiválasztottam a betűtípust: Az elfogadott névből először a márkát jelölő HUNDERT szóból a magyar nemzeti jelleget kell valamilyen kreatív megoldással kiemelni, ehhez az első lépés a HUN szótagot leválasztani. Először a középső összekötő D betű helyét üresen hagytam: ({ HYPERLINK "http://www.zavodszky.hu/index.php?page=s&s=17" }) Az így középen elválasztott szó második csoportjának kezdő, azaz első betűjét úgy kapcsolom vissza, hogy ezt a kettéosztást megtarthassa a márkanév. Ehhez ezt az E betűt egyedüli módon, tehát csak őt, talpas antikvává alakítom:

8 Az E betű talpas antikvává alakításával egy verzál D betű kontúrját megkaptam, a megfelelő idommal kiegészítve a negatív D pontos rajzolatát nyerem. Ezzel elkészült a logotypia alapformája: A logotypia alapformájának színezésével a kínált termék nemzeti jellegét erősítve a cég igényeinek megfelelően - a bor magyar jellegét erősíti így. A bor megjelenítését a logóban az U betűből pohár formára alakított grafika elemmel értem el: Az üres pohár borral feltöltése: A felső betűvonalhoz igazítással a végleges embléma el is készült:

9 A kreativítás szerepére rámutatva a logókészítésnél jó példa lehet a következő megoldás is, ami szintén verbálisan is hoz ötletet már a témát jelölő szóhoz is: a ZOOart kortárs képzőművészeti kiállítás az ország legjobb festő-, szobrász- és grafikusművészei közül meghívott 67 művész alkotásainak bemutatásával zajlott le 2010-es év legnagyobb hazai képzőművészeti seregszemléjeként - írta róla Persánszky Miklós. Megint a betűtípus kiválasztásával és a megtalált fontstílussal kialakított cím megjelenítésével érdemes kezdeni a munkát (betűritkításról később): A kurrens zooart szóhoz meghagyva az eredeti értelmezés lehetőségét becsempésztem egy kiegészítő m betűt, ami alig vagy nem is szól bele az eredeti karakterképbe (karakterleosztásba), de a 2 összetevő szótag kapcsolódásához illesztve egy újabb értelmezéssel bővítheti a mesterségesen összeállított nevet. A zoo (állat) és az art (művészet) szótagokból összeállított kifejezés fedi azt a tartalmat és egyben a szervezők igényét, hogy (a helyszínül választott Fővárosi Állatkert nagy kiállító-teremmé alakított Barlangterme) tematikus kiállításként a helyszínhez (és egyben ezzel az állatvilághoz) és e témakörhöz hozzászóló munkákra szólt a kiállító művészekhez a felkérés. Azzal viszont, hogy az Állatkert, a Zoopark jelen esetben a művészetre az art -ra koncentrál, ezzel kínálja magát a zoo alak a fókuszálást kifejező zoom szóig való kiegészítésre. Nyilván úgy kell ezt grafikailag beépíteni, hogy ne zavarja meg az eredeti szándékot. Az így beépített m betű akár az Állatkert kapujaként értelmezhető ábrát is mutat (itt kap értelmet a betűritkítás módja):

10 Kihasználatlan maradna viszont az a lehetőség, ha a kapunak is értelmezhető m karakterből nem lépnénk tovább a stilizált állatforma kifejtéséig: Tovább ezen a kreatív gondolkodásmódon haladva, kihasználható még a némiképp tartalmi új elemként bekerült m betű oldalról is emlősállatra utaló formája, egy kiegészítéssel jeleníthetjük meg úgy, hogy egy felénk forduló fejet illesztünk rá: Esetleg színes környezettel felszerelve a teljes forma kiadja a végleges logótípiát: zavodszky.hu/zooart/ Ez a megoldás csak mint e gondolkodás illusztrációja készült el, de maga a kiállítás és az arról itt is leírtak 2010-ben valóban mint az év legnagyobb képzőművészeti attrakciója létrejött: { HYPERLINK "http://www.c3.hu/~noe/zsoti/zooart/" }

11 Néhány példa még a jelábrázolásra, abban is kiemelten a kreatív gondolkodásra és a tervezőgrafikai korszerű stilizáció minél magasabb szintű alkalmazására: A megbízó, A Fodorostya Élelmiszeripari cég logójának ötlete arra épül ( a rádióban is lehetett hallani azt a kifejezést), hogy foodipari eszközök, ez azt is jelenti, hogy az angol food szó (magyarul ételt, élelmiszert jelent), beépült a magyar nyelvbe mint pl. a korner (szöglet) vagy a fridzsider (hűtőszekrény). A feladat az volt, hogy lehet úgy a Fodorostya szóba beépíteni a Fod szótagba még egy o betűt, hogy ne verje szét a magyar olvasó számára a szóképet. Ehhez a mindenki által ismert smiling piktogram körbe, vagyis az o betűként felhasználható ikonja szolgált segítségül: Ebből a kreatív ötletből lehetett indítani úgy, hogy végeredményben inkább a beférkőző új elem csak a meglévő eredeti két karakter egymásra mosolygását hozza:

12 A Jakobi Koncertiroda: az alul látható név kiírását a kottajelekkel ötletet emelném ki:

13 Monogram - logotypia A tervezőgrafikában egy monogram képzésnek felhasználásával kialakítható emblémára példa a Budapest közeli nagyközségben Inárcson a fiatalok számára létrehozott, az internetet is alkalmazó, annak közösségformáló és ismeretszerző képességét is felhasználó Kulturális Központ cégarculata. A központnak az Inárcsi Ifjúsági Információs Pont nevet adták, tehát ennek a monogramja: IIIP. Az IIIP betű-együttes már jelzi az ismétlődésből adódó lehetőségek felhasználását. Továbbmenve a verzál I karakterek egyszerű, testesebb vonalként való megjelenítésének felhasználása szinte korlátok nélküli alakzatba rendezést biztosít. A cégnévben megfogalmazott pont lett ennek a logónak így az ötletalapja, ami a monogramból épül fel úgy, hogy a monogramot adó betűk maguk formázzák ezt a pontot. Ehhez nagy segítség a monogramot lezáró P betű, azaz, hogy az utolsó karakter kerekded formájú:

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 ARCULATI KÉZIKÖNYV a É Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 É TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan

Részletesebben

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve Dombóvár Város Arculati Kézikönyve tartalomjegyzék 1. Általános koncepció 4. Elektronikus eszközök 4.1 Honlap 2. Alapvető arculati elemek 4.2 Hírlevél 2.1 Logó kinézet 2.2 Logó szerkezet 2.3 Logó színek

Részletesebben

Arculat: egyszerűtől a művésziig

Arculat: egyszerűtől a művésziig Arculat: egyszerűtől a művésziig Egy vállalkozás arculata nem csak formai jegyekből, színekből és design-elemekből épül fel. Az arculat a céged teljes karaktere; kvintesszenciája mindannak, amit képviselsz.

Részletesebben

ELYI TERMÉK KISKUNMAJSAI

ELYI TERMÉK KISKUNMAJSAI ARCULATI KÉZIKÖNYV Készítette: Line Design Budapest, 2012 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan használjuk

Részletesebben

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA P O R T F O L I Ó 2008 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Produkció alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül

Részletesebben

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA PORTFOLIÓ 2007 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Kft. alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül 1995 végére

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A vállalati image az a kép, a benyomásoknak és véleményeknek

Részletesebben

Művészeti vezető/designer pályázat

Művészeti vezető/designer pályázat Művészeti vezető/designer pályázat A uniós támogatásból megvalósuló TÁMOP-5.2.8-12/1-2013- 0001 azonosítószámú projektjének végrehajtásához művészeti vezető/designer feladatok ellátására külső szolgáltató

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTTÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 32-06 Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 85/2016. (VI. 30.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30.-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat a város arculati kézikönyvének elfogadására

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Arculati kézikönyv. Tartalom

Arculati kézikönyv. Tartalom Arculati kézikönyv Tartalom 1. Alapvető arculati elemek... 2 1.1. A logotípia méretezése és színei... 2 1.1 A logotípia változatai... 3 1.2 A logotípia helyes használata... 4 1.3 Arculati betű és szöveg

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44 2762- Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése II. /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat logó és arculat terv pályázat Budapest 2009 1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2. Telefon: 06 1 332 3261 e-mail: civertan@civertan.hu www.civertan.hu A pályázati anyagban szereplô információk, tervek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Csomagolástervezés és márkaépítés

Csomagolástervezés és márkaépítés Csomagolástervezés és márkaépítés Kre ativitá s, tudatosság és felelős tervezői magatartá s Budapesti Kommunik ációs Főiskol a AMI Tervezőgr afik ai tanszék Nagy Alexandra és Brittnek Andrea tervezőművészek,

Részletesebben

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A kézikönyv célja és alkalmazása... 2 2. Arculati alapelemek... 3. 3. Arculati alapelemek megjelenítése... 16

Tartalomjegyzék. 1. A kézikönyv célja és alkalmazása... 2 2. Arculati alapelemek... 3. 3. Arculati alapelemek megjelenítése... 16 Tartalomjegyzék 1. A kézikönyv célja és alkalmazása... 2 2. Arculati alapelemek... 3 2.1. Színvilág... 3 2.2. Betűtípusok... 4 2.3. Szöveges alapelemek... 5 2.3.1 A név... 5 2.3.2. A szlogen... 5 2.3.3.

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Akkreditációs lajstromszám: AL 1975 Felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0544-06, 01002-2008 www.topschool.hu TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Informatikai

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Tervezéstől a kivitelezésig

Tervezéstől a kivitelezésig Tervezéstől a kivitelezésig A Global Office Solutions Kft.-t az irodában felmerülő igények globális kielégítésére alapítottuk, a korábbi évek során megszerzett tapasztalatokra és üzleti kapcsolatokra

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóta József. Cégértől a logóig - arculattervezés II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése

MUNKAANYAG. Tóta József. Cégértől a logóig - arculattervezés II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése Tóta József Cégértől a logóig - arculattervezés II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Könyvsarok 98 MAGYAR GRAFIKA 2007/2. Dr. Garáné Bardóczy Irén. Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad.

Könyvsarok 98 MAGYAR GRAFIKA 2007/2. Dr. Garáné Bardóczy Irén. Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. Könyvsarok Dr. Garáné Bardóczy Irén Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. (Alexandre Dumas) A FORMA MŰVÉSZETE Mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34 2760- lkalmazott grafika szaktörténeti, szakelméleti, nyomtatás-előkészítési és nyomda-technológiai ismeretek z alkalmazott grafika története és jelentős alkotói, szakelméleti ismeretek, a nyomdai előkészítés

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Munka és magánélet összehangolását segítő, helyi innovatív kezdeményezések Komlón

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Munka és magánélet összehangolását segítő, helyi innovatív kezdeményezések Komlón ARCULATI KÉZIKÖNYV segítő, helyi innovatív kezdeményezések TARTALOM: 1. A logó szellemisége... 3 2. A logó és arculat színei... 4 3. A logotípia és tipográfia... 5 4. A logóhasználat szabályai... 9 5.

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Portfólió AG és GR osztályoknak:

Portfólió AG és GR osztályoknak: Portfólió AG és GR osztályoknak: Nyomtatott Portfolió leadása 2015.04.29. Kedd 19:00! Portfólió fizikai és technikai paraméterei: - minimum 40 oldal - minimum méret 210 210 mm-es négyzet, maximum A4 méret

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

MOME Nyílt Nap 2011. A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről, tanfolyamokról

MOME Nyílt Nap 2011. A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről, tanfolyamokról Központi programok Köszöntő PreMOME Szabadegyetem Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ MOME Nyílt Nap 2011 A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről,

Részletesebben

I. melléklet: Műszaki Leírás

I. melléklet: Műszaki Leírás I. melléklet: Műszaki Leírás Az alábbi lista nem kimerítő; a lista Tájékoztatási Iroda aktuális igényeihez igazodik Feladatok 1. grafikai tervezés (ide értve: grafikonok, ábrák, táblázatok, illusztrációk

Részletesebben

Apáczai Kiadó pályázat 1. forduló

Apáczai Kiadó pályázat 1. forduló Apáczai Kiadó pályázat 1. forduló FELADAT: Apáczai Kiadó arculatának felfrissítése honlap nyitóoldal tankönyvborító PÁLYÁZÓ: Som&Farkas Bt. TERV: Farkas Bea E-MAIL: farkasbea@mail.datanet.hu MOBIL: 06-30

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. promotion to you

CÉGBEMUTATÓ. promotion to you CÉGBEMUTATÓ promotion to you Küldetésünk Célunk, hogy kimagasló üzleti értéket biztosítsunk partnereinknek, felismerve és meglátva azokat a lehetőségeket, amikre a szolgáltatásunk megoldást tud nyújtani.

Részletesebben

Heti tanórák száma. Tantárgy típusa/követelmény Előkövetelmény

Heti tanórák száma. Tantárgy típusa/követelmény Előkövetelmény Formatervező alapszak (BA) TANTÁRGY NEVE Törzsanyag Kredit Heti tanórák száma Kredit/szemeszter Tantárgy típusa/követelmény Előkövetelmény 1 2 3 4 5 6 ALAPOZÓ MODUL (kötelező) [46] 690 Művészeti súdiumok

Részletesebben

Kisarculati kézikönyv

Kisarculati kézikönyv Petőfi Sándor Művelődési Ház Csömör Kisarculati kézikönyv Készítette: Hermányos Mária tervezőgrafikus Készítés ideje: 2013. január - április A-MariArt Grafikai Stúdió Kft. H 2141 Csömör, Rákóczi utca 18.

Részletesebben

1. Vizuális azonosítók

1. Vizuális azonosítók 1. Vizuális azonosítók 1.1. Cégszínek rculati színek Négyszín color nyomás esetén Direktszín nyomás esetén Piros 0C 100M 100Y 0K Pantone 485 Zöld 70C 0M 100Y 0K Pantone 360 Fekete 0C 0M 0Y 100K Pantone

Részletesebben

(Walter Gropius) (Director of Design) egy 1970-ben tartott ATYPI-kongresszuson. hogy hiába végez több száz tervezőgrafikus a brit művészeti

(Walter Gropius) (Director of Design) egy 1970-ben tartott ATYPI-kongresszuson. hogy hiába végez több száz tervezőgrafikus a brit művészeti Napi-lapozás (1.) Nádai Ferenc Mottó: Az építés technika és anyag kérdése; az építészet a térrel való mesteri bánásmód. (Walter Gropius) Harold Evans a londoni Sunday Times és a The Times legendás szerkesztője

Részletesebben

MAGYAR BOR. arculati kézikönyv

MAGYAR BOR. arculati kézikönyv MAGYAR BOR arculati kézikönyv KÜLDETÉSÜNK Küldetésünk A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum célja az agrárium termékeinek, ezen belül kiemelten a magyar bor piacra jutásához történő aktív marketing-hozzájárulás

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014.

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. 1. Háttér A Magyar Jégkorong Szövetség életében egyre nagyobb szerepet kap a marketingkommunikációs eszközök hatékony használata, a bennük rejlő lehetőségek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik:

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik: Az építészet szerepe a vizuális kommunikáció fejlődésében 2. VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VESZPRÉMI PANNON EGYETEM 2013 ŐSZI SZEMESZTER NEM VERBÁLIS VIZUÁLIS Karl Erik Rosengren (Lund) : a nem verbális kommunikáció

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TARTALOM ALAPVETŐ ARCULATI ELEMEK 3 A logo megjelenési formái 3 A logo színei 4 Minimális méret 5 Egyszín változatok 6 Háttér színek 7 Főbb tiltások 1. 8 Főbb tiltások 2. 9 Betűtipusok 10 TIPOGRÁFIAI ELEMEK

Részletesebben

Bélyegtervezési technikák

Bélyegtervezési technikák Bélyegtervezési technikák a PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 bélyegív tervezési folyamatában Technikai tervezési kritériumok egységes bélyegív, melyen belül az egyes bélyegek önálló grafikát jelenítenek

Részletesebben

Nyomdai igénybekérő. Excel táblázatból kiválasztott alaptermék sorszáma, paraméterei:

Nyomdai igénybekérő. Excel táblázatból kiválasztott alaptermék sorszáma, paraméterei: Nyomdai igénybekérő 1) Plakát, meghívó, leporelló Grafikai tervezés (kérjük aláhúzni): - Egyedi összetett (bonyolult diagrammok, ábrák, fotók) grafikai terv, vagy egyszerű (minimális szöveg, logók, kevés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek

Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek Tipográfia Tipográfia: kép és szöveg együttes elrendezésével foglalkozik. A tipográfiát hagyományosan a grafikai tervezéssel, főként a nyomdai termékek

Részletesebben

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget!

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget! "Egy üzletet nem reklámozni olyan, mint amikor kacsintasz egy lányra a sötétben. Te tudod, hogy mit csinálsz, de rajtad kívül senki más nem tudja. " (Stuart H. Britt) Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan!

Részletesebben

Bemutatkozó Prezentáció. ORIGAMI Europe Advertising

Bemutatkozó Prezentáció. ORIGAMI Europe Advertising Bemutatkozó Prezentáció Ügyféligényekre hajtott kreatív megoldások Design & Print Használd ki a multinacionális ügyfeleken edződött grafikusaink tehetségét, legyen szó arculattervezésről, brossúra, vagy

Részletesebben

kft. mûanyagfeldolgozás

kft. mûanyagfeldolgozás Az embléma (szimbólum) szerkezeti egységének kialakítása, amely két önállóan nem alkalmazható alapelembõl tevõdik össze. 3 mm 42 mm 100 mm 72 mm 20 mm 100 mm Az embléma (szimbólum) szerkezeti egységének

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

11. Tétel. A színválasztásnak több módszere van:

11. Tétel. A színválasztásnak több módszere van: 11. Ön részt vesz egy túlnyomórészt szövegalapú információs portál fejlesztésében. Milyen tipográfiai és ergonómiai szempontokat kell figyelembe vennie a portál arculatának, navigációs rendszerének tervezése

Részletesebben

Elektronikus ábrázolás szak záróvizsga

Elektronikus ábrázolás szak záróvizsga Elektronikus ábrázolás szak záróvizsga Az elektronikus ábrázolás szakon a záróvizsga a szakdolgozat elkészítése és védése mellettmég két részből áll, egy az elméleti tudást rendszerező tételsor ismeretének

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola / Herman Ottó Tudásközpont

Herman Ottó Általános Iskola / Herman Ottó Tudásközpont / Herman Ottó Tudásközpont Tervezte_Kabai Márton Legyünk büszkék arra amik voltunk s igyekezzünk különbnek lenni annál amik vagyunk. /Herman Ottó Felütés Lehetőséget kaptam, hogy kiállíthassak a Herman

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13.

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13. IPARJOGVÉDELMI ALAPOK SEED Hölgyek 2008.03.13. Cs2 A szellemi tulajdon védelme A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének, érdekei védelmének és érvényesítésének jogi szabályozását

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 2014

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 2014 2013 2014 01 A LOGÓ A SZIMBÓLUM A logó szimbóluma háromféle jelentéstartalommal bír. Egyrészt a zenei műszavakból eredeztethető, amely a zene hangulatát, erejét jelzi: forte, fortissimo, fortepiano. Másrészt

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

1.0 1.0 2.0 5.0 6.0 3.0 7.0 4.0 8.0 9.0

1.0 1.0 2.0 5.0 6.0 3.0 7.0 4.0 8.0 9.0 1 1.0 Tartalom 1.0 Tartalom 2.0 Alapvetõ arculati elemek 2.1 A logotípia méretezése és színei 2.2 A logotípia változatai 2.3 A logotípia helyes használata 2.4 A logotípia helytelen használata, tiltásai

Részletesebben

11_Teszt_Záróvizsga_A variáns

11_Teszt_Záróvizsga_A variáns 11_Teszt_Záróvizsga_A variáns Milyen halmazba tartoznak az alábbi kifejezések? econtent, egységes vizuális elvek, egységes informatikai háttér Munkamódszerek HIBAS Biztonsági szabályok HIBAS Szabványosítás

Részletesebben

Bibó István Gimnázium. arculati kézikönyv 2009

Bibó István Gimnázium. arculati kézikönyv 2009 Bibó István Gimnázium arculati kézikönyv 2009 A kézikönyv részei arculati alapelemek arculati kiegészítők arculati azonosítók 1.01. embléma 1.02. jelmondat 1.03. jelvény 1.04. zászló 1.05. betűtípus 2.01.

Részletesebben

Gyermekprogram Adwords landing page specifikáció

Gyermekprogram Adwords landing page specifikáció Gyermekprogram Adwords landing page specifikáció KREANOD A projekt, amelyben ezúttal a közreműködéseteket kérem egy beugró munka. Beugró, mert a legjobb koncepció kidolgozójának hosszú távú együttműködési

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető A művészeti munkaközösség éves munkaterve Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck 2015./2016. Tanév Munkaközösség vezető A festészet tudománya a ponttal kezdődik, majd a vonal következik.

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5.

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5. MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM SEED családi délelőtt 2009. November 5. HOGY A BEFEKTETETT CSALÁDI TŐKE NE MÁSNAK HOZZON HASZNOT Alapigazságok Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, oltalmazzuk

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület 2007. július. 3.. körül minimálisan szabadon hagyandó terület 3 Minden egyes OTP csoporttag logoja esetében érvényes szabály, hogy az embléma (a kör) méretének egyharmad része távolságot kell szabadon

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

Egységet teremtünk. Kommunikációs eszközök melyekre promóciódhoz szükséged lehet: Minden egyes kiadvány önmagában is kommunikációs eszköz.

Egységet teremtünk. Kommunikációs eszközök melyekre promóciódhoz szükséged lehet: Minden egyes kiadvány önmagában is kommunikációs eszköz. Egységet teremtünk Kommunikációs eszközök melyekre promóciódhoz szükséged lehet: Minden egyes kiadvány önmagában is kommunikációs eszköz. Plakát, atrap Óriásplakát A kiadványkészítés során csak a minden

Részletesebben

ELECTROLUX DESIGN LAB 2013

ELECTROLUX DESIGN LAB 2013 ELECTROLUX DESIGN LAB 2013 Az Electrolux Design Lab egy nemzetközi formatervező verseny, amelyre friss diplomások és hallgatók nevezhetnek a jövő háztartásainak tervezett innovatív koncepcióikkal. 2013-ban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: Zirc arculati tervének és városi honlapjának elkészítése Előadó: dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő

Részletesebben