YÖRCYI KÁLM VFOLYAM TÁR5VLAT-- 1: : I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "YÖRCYI KÁLM VFOLYAM TÁR5VLAT-- 1: : I"

Átírás

1 YÖRCYI KÁLM 1: : I S S S S R Í A VFOLYAM A-A-M AGYAR- - I P A R M W E S Z E T TÁR5VLAT--

2 MAGYAR IPAfíMfrv-Fc^prp i l. évf az.,. -J, X c l -» t j., 5 t.,1 mell. h : bor.,9 mell. Vk. ma : \

3

4 ' - -,. \ - :. V - kj-. 'v - V '...>. - : t-v ' ; -X '" t ' r j ti - M AL w t ; <* :. a

5 MAGYAR IPARMŰVÉSZET AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS ISKOLA ÉS AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁS- ÜGYI MAGY. KIR. MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI GYÖRGYI KÁLMÁN XIIL ÉVFOLYAM 1910 S BUDAPEST S KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT

6 Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. nyomása.

7 TARTALOMJEGYZÉK. ÖNÁLLÓ KÜLÖNFÉLÉK. CIKKEK. Györgyi Kálmán : A svéd kiállítás tanulságai... Kölber Dezső s Mozaíkművesség Levetus A. S. s Az angol családi ház és berendezése Szász Zsombor : C. R. Ashbee és a Guild of Handicraft Biró Mihály : Campdeni levél R. : Ujabb iparművészeti törekvések Németországban Lengyel Géza : Az iparművészet határai Radísícs Jenő : gróf Pálffy János műkincsei Kós Károly : Nemzeti Művészet és Zrumeczky Dezső: Budapest állatkertjének új épületei M. Gys A Berger-féle délszláv és magyar népművészeti kiállítás Tonellí Sándor! A bosnyák iparművészet Míhalik József és Csányí Károly : A Gerhárdtféle gyűjtemény f Fíttler Kamill Alpár Ignác! Fíttler Kamill N. E. s Alkalmi plaketták Sz. G. : Iparművészetünk a wieni vadászati kiállításon Egyházművészeti konferencia Radísícs Jenő : Külföldi kiállítások P. Velícs László s Vándorelőadásaím az egyházi művészetről Dr. Lázár Béla: A kereskedő ízlésének nevelése Nagy József : A történelmi és művészeti érzék fejlesztéséről Nagy Sándor : A Regnum Maríanum kápolnájának a kifestéséről Thoroczkaí Vigand Ede: A ház Margítay Ernő: A magyar nép művészete Ács Lipót : A nép szépérzékének fejlesztéséről... Gíneverné Győry Ilona : Angol himzésí tanfolyamok Rerrích Béla: A kert művészete Sárkány István : Emlékművek h. b. : A párisi Salon d'automne t Í Í01 Í4I PÁLYÁZATOK. A kézímunkatervek pályázatának eredménye... Pályázat serlegere A Művészet" pályázata Pályázat éremre, vagy plakettre Képzőművészeti pályázat Az új levélbélyegek Eldőlt pályázatok 177, A M. Orsz. Képzőművészeti Tanács pályázata... Berger és Wírth pályázata Egy érempályázatról Pályázat plakátra. Pályázat lendamaszt abrosz, asztalkendő és törülköző mintáira Pályázat községházak bútorzatának terveire Az éremkedvelők egyesületének felhívása Az iparművészeti alkotások művészei. Irta : Tonellí Sándor A batik" művészet Új fém Művásár Olgyaí Viktor kínevezése A modern Iparművészetről A debreceni kereskedelmi csarnok kaszinója II. Katalin cárnő Wedgwood-evőkészlete Új tagok Izabella főhercegnő az Iparművészeti Múzeumban Egyházművészeti tanfolyam Iparművészeti tárgyak árverése Magyar művész síkere Angliában Mozgalom az anyaghamísítás ellen München Iparművészeti oktatás Berlinben Bajor ipariskolák kiállítása Művészeti hivatal Új háziiparegyesület Porosz-Szíléziában Művészet az egyházban Hortí Pál síremléke Iparművészet Marosvásárhelyen A Magyar Sokszorosító Műipar R.-T Die Werkkunst" című brassói lap egy közleménye Az iparművészeti iskolát támogató egyesület... Újítás a művészettörténet tanításában Gerhardt Gusztáv f Székely Bertalan f Hortí Pál síremléke Kinevezés koronás kristály csésze Osztrák csipkeíparosok akciója Amerikai műpártolás Ráth György plakett Vigand Ede Fíttler-plakett - Görög műtárgyak a tenger iszapjában Ujabb angol bőrmunkák K. Líppich Elek jubileuma Kézimunkaiparunk és oktatásunk reformja A földmívelésügyi minister művásárlásaí A francia Prix de Rome" jövője Új tagok KIÁLLÍTÁSOK. Osztrák iparművészeti kiállítás Róma Brüsszel Milánó München Délszláv népművészeti és háziipari kiállítás Vadászati kiállítás Wien-ben A magyar képzőművészet Rómában Magyarország a turíní nemzetközi kiállításon... Buenos Aíres-í nemzetközi műkiállítás Nemzetközi kiállítás Allahabadban Az O. M. Iparművészeti Társulat kiállításai... Odesszai ipari és gazdasági kiállítás l*

8 Az évi torínoí nemzetközi ipari és mezőgazdasági kiállítás Az idei veneziai nemzetközi művészeti kiállítás A székesfőv. Iparrajzískola szőnyegkiállítása... Nemzetközi fényképkíállítás Egyházművészet Bécsben Kézímunkakíállítás Német iparművészet Párísban Keleti könyvművészet Kiállítás a bécsi iparművészeti iskolában Fríz népművészet A kopenhágai könyvkötészeti kiállítás emléke... Iparművészetünk a veneziai és a wíení vadászati kiállításon Iparművészet a párisi salonban A düsseldorfi porosz iparművészeti iskolák kiállítása London Művészet a kereskedelemben Kisplasztika! kiállítás az Iparművészeti Múzeumban Keleti művészeti kiállítás Japán kiállítás Budapesten Külföldi kiállítások Iparművészeti kiállítás Münchenben 1911 Bécs Művésziesen festett lakosztályok kiállítása Müncheni iparművészet Párísban Egyházművészeti kiállítások A brüsszeli pusztulás Párisi kiállítások Lakásberendezés* kiállítás Budapesti japán kiállítás Kisplasztikái kiállítás Gyermekrajzok az Iparművészeti Múzeumban... Iparművészeti kiállítás Bécsben Felhívás Művészet és a kereskedő Népművészeti kiállítás Japán kiállítás az Iparművészeti Múzeumban... Negatív kiállítás Müncheniek Párisban Modern iparművészeti kiállítás Párisban Hamburgi csípkekiállítás Karácsonyi vásár A bécsi iparművészeti kiállítás Régi és új gyöngymunkák kiállítása Stuttgartban J Í29 í SZAKIRODALOM. Mítíus Ottó : Fränkische Lederschnittbände des XV. Jahrhunderts A Lílle-ben megjelenő L'Architecture et la Construction dans le Nord" Das Arbeiterwohnungshaus dr. T. J Villa, Franz von Stuck Ashbee C. R. : Modern Silverwork St. Beissel. Gefälschte Kunstwerke. Fieber Henrik Heinrich Waentíg, Wirtschaft und Kunst Rudolf Neugebauer und Jul. Orendí : Handbuch der Orientalischen Teppichkunde L. Velics! Das Kabinet für kirchliche Kunst im Kollegium S. J. zu Kalksburg Vogel F. Rud,! Das amerikanische Haus Szalay Imre s Az Erzsébet királyné emlékmúzeum leíró lajstroma History of the Fan, dr. Tantossy József Magyarország Csányí Károly : Lakásaink berendezése Lemberger Ernst: Die Bíldníssmíníatur ín Deutschland von 1550 bis Sz. L Magyar Nyomdászok Évkönyve az 19J0-ík esztendőre XXV. évfolyam., dr. Tantossy József Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes, Fieber Henrik Julius Hoffmann : Deutschlands Raumkunst und Kunstgewerbe auf der Brüsseler Ausstellung Dr. J. V. Pflugk-Harttung : Deutsche Buchramen Gyárfás Tihamér : Régi brassai ötvösművek. K. W. Hiersemann, Das Breviárium Grimaní ín der Bibliothek von San Marco in Venedig Várdai Szilárd : Magyar díszítmények. Louise Schínnerer : Antike Handarbeiten Fieber Henrik Denkmaeler der Kunst in Dalmatien, Sz. L. Louis XV. Möbel des Musée des Arts Décoratifs ín Paris Louis XV. Möbel des Louwre Sz. L Gellérí műveinek jubiláris kiadása Réz László : Vallás és művészet Jochannes Richter : A művészi nevelés története MÚZEÁLIS ÜGYEK. A mű- és régiséggyűjtők Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő előadásaínak sorozata Híres gyógyszertárberendezés az Iparművészeti múzeumban Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum évi működéséről szóló jelentés A Nürnbergi Germanisches Múzeum kibővítése A brüsszeli pénzverőíntézet modelljeinek és formáinak múzeuma A Messína-í új múzeum Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei A világ leghíresebb óragyüjteménye Megszűnt magyar fajánszgyárak Keletíndíaí iparművészeti gyűjtemény Párisban Aukciók 177 British Museum Könyvtárnyitás Az Iparművészeti Múzeumban tartott felolvasások kiadványai Ajándék az Iparművészeti Múzeumnak 282 Iparművészeti mozgalom Kölnben Kalapmúzeum Világóra az Iparművészeti Múzeumban Az Iparművészeti Múzeum gyarapodása IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS. Pap Henrik f Az Iparművészeti Iskola új tanéve A betűvetés művészete Egyházművészeti tanfolyam Olmützben Az O. M. K. Iparművészeti Iskolából Tanulmányút Az egyházi hímzések Tanult munkaerők a grafikánál Kíállítás-látogatás A francia iparművészeti oktatás reformja

9 TEXTILIPAR. A német iparművészeti egyesületek szövetsége Bezalel 128 Keleti szőnyegek 128 Egy új iparág 128 Német csipkepártoló egyesület 128 A Studio a magyar csipkéről 331 A kendermadzag az iparművészeiben 331 A máramarosszigetí szövő- és hímzőtanműhely 331 Les amis de la dentelle 331 AGYAGMŰVESSÉG. Kerámiái termékek és a közönség 213 AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI T Á R S U L A T KÖRÉBŐL. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat választmányi ülései s 2/n. IX., 5. IX., 6. IX., 8. IX., Új tagok : 33,»/» XI., 4. IX., 5. XI., 8. XI. 371 Kérelem "/a. XI. A Virágos Budapest" bízottság 4. IX. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat közgyűlése 5. X. KÉPEK JEGYZÉKE, BÚTOROK, LAKÁSBERENDEZÉS. Társalgóterem a debreceni kereskedelmi csarnok kaszinójából. Tervezte : Györgyi Dénes Olvasófülke, ugyanott. Tervezte : Györgyi Dénes 31 Társalgóterem sarokrészlete, ugyanott. Tervezte : Györgyi Dénes 32 Hálószoba. Tervezte : Baíllíe Scott 37 Tálaló. 39 Párnás karosszék és pad. Tervezte : Baillíe Scott 45 Sumingdale Berks-i lakóház ebédlőjének részlete. Tervezte : Baíllíe Scott 47 Sumingdale Berks-i lakóház hálószobája. Tervezte: Baíllíe Scott 49, 50, 51 Irószekrény. Tervezte : Baíllie Scott Szekrény berakásos díszítményekkel. Tervezte : Baíllie Scott 53 Blddenham Berks-i lakóház nappali szobája. Tervezte : Baíllíe Scott 55 Női szalon és ágy. Tervezte : Baíllie Scott 56 Tükrös öltözőasztal.,, Peaselake-í lakóház dolgozószobája. Tervezte : Ashbee C. R. 59 Uplands-Í lakóház dolgozószobája. Tervezte : Ashbee C. R 70, 71 Byways-Í lakóház könyvesszobája. Tervezte : Ashbee C. R 72 Makíes Hilí-i lakóház nappali szobája. Tervezte : Ashbee C. R 73 A Norman Chapel" ebédlőterme. Tervezte : Ashbee C. R 74 A Norman Chapel" könyvesterme. Tervezte: Ashbee C. R 75 Szekrény. Tervezte : Ashbee C. R. 76 Chelseaí lakóház ebédlője. Tervezte : Ashbee C. R. 87 Pozsonyi palota kisebbik fogadószobája 114 Kírályfaí kastély tükrös fogadószobája 115 Berakott íróasztal. Francia, XIV. Lajos kora... Üveges szekrény. Angol, XVIII. század Pozsonyi palota ebédlője Bajmóci várkastély Hunyadi terme íróasztal, bronz veretekkel. Francia, XVIII. század Fiókos szekrény, mahagóni, aranyozott bronz veretekkel. Francia, XVIII. század vége Kírályfaí kastély úgynevezett pompeji terme... hálószobája folyosórészlete Berakott szekrény. Németalföld XVII XVIII. század íróasztal szekrényberakásokkal. Németalföld, XVIII. század Fiókos szekrény Boulle módjára díszítve. XIV. Lajos kora íróasztal Boulle módjára díszítve. XIV. Lajos kora Karos gyertyatartó. Francia, XVIII. század vége Lábas óra, bronz díszítésekkel. Francia, XV. Lajos kora Bajmóci várkastély arcképes terme Hálószoba. Tervezte : Vigand Ede Ruhaszekrény,,,,, Ebédlő. Tálaló,,,», Ebédlő,,,., asztal,,, íróasztal és könyvszekrény. Tervezte : Vigand Ede Bécsi vadászati kiállítás. A magyar vadászkatély vadászszobája. Tervezte : Nádler Róbert Brüsszeli kiállítás. Városi kis tanácsteremnek sarka. Tervezte : Hofacker K Brüsszeli kiállítás. Elemi népiskolák rajzterme. Tervezte : Paul B. Brüsszeli kiállítás. Hímzéssel díszített pamlag. Tervezte : Trost P. L. Brüsszeli kiállítás. Ebédlő részlete. Tervezte : Bertsch K Brüsszeli kiállítás. Szobaberendezés, XVIII. század vége Brüsszeli kiállítás. Esketőterem. Tervezte : Högg E Hálószoba. Tervezte : Corbín Eugén 360, AGYAG-, ÜVEG-, MOZAIKCELLÁN MŰVEK ÉS P O R - Kölber Dezső rajzai a Kossuth-mauzoleum belső mozaik díszítéseihez Kandalló. Tervezte : Ashbee C. R Emeletes kályha, Magyar, XVII. század Kávéskannák Falusi leány 1750 tájáról, meisseni porcellán... Tányérka zománcfestéssel tájáról Domborműves korsó. Síegburgí kőcserép Kupa az evangélisták alakjával. Kreussení kőcserép Meisseni porcellán szelencék Sörös kupák. Herold korszak Kanna, majomcsalád 1740 tájáról. Meisseni porcellán Gyermekfej, Böttger-porcellán

10 Kakas, meisseni porcelíán 1730 tájáról 200 Tyúk, 200 Junó pávával. Kaendler műve, 1750 körül. Meisseni porcellán 20 J Halászó nimfák. Asztaldísz, Kaendler kora, meisseni porcellán 20í Sulkovsky herceg 1740 tájáról. Meisseni porcellán 202 Bolond és Harlekin. Meisseni porcellán Krínolínos csoportok, 1740 tájáról. Meisseni porcellán 202 Udvari bolond, Meisseni porcellán 203 Alakok az olasz színjátékból. Kaendler kora Meisseni porcellán Szerelmesek, 1740 tájáról. Meisseni porcellán Alakok vírágkosárral 1740 tájáról. Meisseni porcellán 204 Brühl grófnő 1750 tájáról, és III. Ágost ( ) szabadkőműves jelvényekkel. Meisseni porcellán 205 Brühl grófnő, 1740 tájáról. Meisseni porcellán 206 Lófékezők tájáról. Meisseni porcellán 206 Szerelmesek, 1730,,,,,, 207 A kíváncsi Harlekin, 1740 tájáról. Meisseni porcellán 207 A szabó, 1790 tájáról. Meisseni porcellán 207 A szabóné, 1740 tájáról. Meisseni porcellán 207 Eljegyzési csoport. Bécsi porcellán. Grassí műve 208 Krinolínos csoport, 1740 tájáról. Meisseni porcellán 211 Brüsszeli kiállítás. Porcellán állatszobrocskák. Mintázták: Koerner T. és Wittmann K 268 Szíriai üvegpalack. XIII. század 288 Albarello, kék mázzal. Szíria, XIII. század 288 Füles edény. Sultanabad, XIV. század 288 Tányér, faience. Turkesztán XVII. század 290»,, Persa,,,, 290 Rhages-tányérok. XII XIII. század 291 Köcsögszemes banyakályha Bécsben 341 Kőedényrázák. Tervezték : Felix Massons és neje 360, 361 ÉKSZER, ÖTVÖS- ÉS ZOMÁNCMŰVEK. Ezüst serlegek. Tervezte : Ashbee C. R. 65 Sótartó.,,,,,, 77, 80, 81, 82, 83 Mustártartó. Tervezte : Ashbee C. R. 78, 79 Zománcos ékszerek. Tervezte ; Ashbee C. R Ezüstből domborított serlegek és levesestál. Tervezte Ashbee C. R 89 Athletíkai sportverseny emlékserlege. Tervezte : Bíró Mihály 90, 91 Zománcos serleg. Német, XVII. század 136,, Magyar,, 136 Levesestál tálcával, ezüst. London Csattok, gyöngyberakással 173 Hólyagos serleg, aranyozott ezüstből, a XVI. század modorában 189 Fedeles serleg, aranyozott ezüstből, Nürnberg XVII. század modorában 189 Gerezdes serleg, aranyozott ezüstből, a XVII. század modorában 189 Ezüst tallérokkal kirakott fedeles kupa a XVII. századból Fedeles kupa aranyozott ezüstből , 191, 193 Fedeles császárkupa, részben aranyozott ezüstből. Augsburgí munka a XVII. századból Bíborüvegből készült kanna, aranyozott foglalatban a XVIII. századból 191 Fedeles serleg ezüstből 192, 193 Kehely szerpentinből, sodronyzománccal díszítve. Lőcsei munka a XVII. századból 192 Burnótszelence achátból, arany domborművekkel berakva. Francia munka a XVIII. század zlejéről 192 Szelence kristályból, arany domborművekkel díszítve. Francia munka a XVIII. századból. 192 Burnótszelence, aranyozott, gyöngyházból faragott domborművekkel kirakva 193 Burnótszelence aranyból, festett zománcképekkel díszítve 193 Tál aranyozott ezüstből, a XVII. sz. modorában 194 Szelence vérjászpiszból, XVIII. század Szelence aranyból, fedelén smaragdból en relief vésett női portrait 194 Szelence achátból, aranykeretbe foglalva 194 Zománcos tányérkák 195 Burnótszelence, sokszínű, aranyból, zománcfestésű képekkel díszítve 196 Varróeszköztartó doboz 196 Aranyozott szelence Meytens miniatűrjével 197 Aranyszelence Boucher modorú képpel 197 Fluviale csatt, aranyozott ezüstből. A XIV. század elejéről, magyar munka 198 Emlékserlegek. Tervezte : Muhits Sándor 236 Brüsszeli kiállítás. Ezüst bíllíkomok. Tervezte: Stock E 264 Brüsszeli kíállítás. Gyümölcstartók. Tervezte : Stock E 265 Gyümölcstartó domborított ezüstből. Tervezte : Orbán Antal 325 TEXTIL. Bosnyák Bez-mínták (arany és- ezüsthímzés) Csomózott szőnyeg. Kertet ábrázol csatornákkal. Perzsa, XVII. század 287 Imaszőnyeg. India, Perzsa selyemszövet, Sárközi himzések 341 Toll-öltés Felezett öltés 349 Csavart kötél 849 Hajlított zsínóröltés 350 Nyílfej 350 Portugál-öltés 350 Himzett falíszőnyeg. Tervezte : M me Fernande Maillard 363 KÖNYVKÖTÉSZET. Gróf Andrássy Gyula díszpolgári oklevelének kötéstáblája. Készítette : Galamb József 247 Telbísz Károly díszoklevelének borító lapja. Tervezte : Muhics Sándor 322 SZOBRÁSZATI MŰVEK, KISPLASZTIKA. A lenyűgözött magyar nemzeti géniusz. Mintázta : Ashbee C. R 85

11 Szarvastehén és borja. Mintázta : Markup Béla 231 Hortí Pál síremléke. Mintázta î Maróti Géza és Teles Ede 245 Buddha-szobor, bronz. Japán, XVII. század 285 Kvanon istenség bronz-szobra. Japán, XVII. század 285 Aquamanile bronzból. Spanyol, X. század 290,, Turkesztán, VII VIII. század 290 FALFESTÉS. A Regnum Maríanum kápolnájának szentélye. Festettet Nagy Sándor 301 A Regnum Maríanum kápolna szentély feletti része. Festette : Nagy Sándor 302 A Regnum Marianum kápolna szentélyének frízrészletei. Festette! Nagy Sándor 303 A Regnum Maríanum kápolna falának részletei. Festette: Nagy Sándor 304,305 A Regnum Marianum kápolna mennyezetének részletei. Festette : Nagy Sándor 306 A Regnum Maríanum kápolna boltozathevederjének részletei. Festette : Nagy Sándor 307 A Regnum Maríanum kápolna hajójának fríze és a felette levő fal részlete 308 Festett frízek. Tervezte: Bíró Mihály 357 NÉPMŰVÉSZET. Fafaragványok. Súlyok, kapatisztító és vetélő 162 Kaszakőtartó, kapatísztító, orsó, mogyorótörő és vetélő 163 A nagyúr kapuja. Vigand Ede rajza 297 Sütőház. 298 Szerelembuvó.,, 399 Réka asszony deszkás ablaka. Vigand Ede rajza 300 Sárközi sulyok vésett díszítéssel 337, 338, 339 FAFARAGÁS. Óra, fából faragott, aranyozott kerettel. Francia, XVIII. század vége JJ3 Faragott guzsalyok. Bosnyák munka 174 Ivóedények fafaragással. Bosnyák munka Kapu fafaragással 175 Pásztorsípok, bosnyák díszítő motívumokkal Brüsszeli kiállítás. Eskető szoba falburkolatának fafaragványos díszítései. Tervezte : Högg E. 274,275 Faragott szekrényke. Tervezte : Troost P. L Ujesugí Sígefuza szobra. Japán, XIII. század ARCHITEKTÚRA, INSTALLÁCIÓ. A Kossuth-mauzoleum látképe és részlete 9 A Kossuth-mauzoleum belseje. Tervezték : Gerster Kálmán és Kölber Dezső 10 A Kossuth-mausoleum szarkofágja. Tervezte : Gerster Kálmán 11 Everdene-i lakóház. Tervezte : Baíllie Scott 37 Meadway-Í lakóház és alaprajza. Tervezte : Baíllíe Scott 40 Az everdene-i ház előcsarnoka, földszintje és emeleti alaprajza. Tervezte : Baíllie Scott 41 Sumingdale Berks-Í lakóház előcsarnoka. Hall. Tervezte : Baíllie Scott 46, 47 Sumíngdalle-í lakóház előcsarnoka. Tervezte : Baillíe Scott 54 Spríngcot" folyosórészlet. Tervezte: Baíllie Scott 57 Windermere-í lakóház előcsarnoka. Tervezte : Baillíe Scott 58 Családíházak Iverben. Tervezte : Ashbee C. R... 60, 66 Családi ház Orpíngtonban. Tervezte : Ashbee C. R 67 Egy budapesti lakóház terve. Tervezte : Ashbee C. R 69 Chelsea-í lakóház előcsarnoka. Tervezte : Ashbee C. R. 86 Bajmóci vár. Főbejárat. XVII, század 109 Kírályfaí kastély. Az udvar látképe 110 A bajmóci várkastély a halastóval 111,, kőből faragott ajtókerete. XVII. század 133 Bajmóci várkastély lépcsőkészlete a toronyban 233 Budapesti állatkert. Strucház. Tervezték : Kós és Zrumeczky 142 Budapesti állatkert. Zsiráf- és zebraház. Tervezték : Kós és Zrumeczky 143 Budapesti állatkert. Rágcsálók és rovarevők háza. Tervezték: Kós és Zrumeczky 144 Budapesti állatkert : Szarvasház. Tervezték : Kós és Zrumeczky 145 Budapesti állatkert. Terrarium. Tervezték : Kós és Zrumeczky 146 Budapesti állatkert. Kenguruistálló. Tervezték : Kós és Zrumeczky 147 Budapesti állatkert. Bivaly- és bölényház. Tervezték : Kós és Zrumeczky 148 Budapesti állatkert. Majomház. Tervezték : Kós és Zrumeczky 149 Budapesti állatkert. Kutyafélék, baglyok várromja. Tervezték: Kós és Zrumeczky 151 Budapesti állatkert. Fácános. Tervezték : Kós és Zrumeczky 153 Budapesti állatkert. Tölgyfavégződések. Tervezték : Kós és Zrumeczky J55 Budapesti állatkert. Madárház. Tervezték : Kós és Zrumeczky 157 Budapesti állatkert. A madárház toronycsarnoka. Tervezték : Kós és Zrumeczky 158 Budapesti állatkert. A madárház színes üvegablak rajza. Tervezték : Kós és Zrumeczky 159 Budapesti állatkert. A tejcsarnok. Tervezték : Kós és Zrumeczky 161 Vigand Ede marosvásárhelyi kiállításának alaprajza 71 Bécsi vadászati kiállítás. A magyar vadászkastély főhomlokzata. Tervezte : Fischer József 225 Bécsi vadászati kiállítás. A magyar vadászkastély főbejárója. Tervezte : Fischer József 226 Bécsi vadászati kíállítás. A magyar vadászkastély homlokzatának részlete. Tervezte : Fischer József 227 Bécsi vadászati kíállítás. A magyar vadászkastély lépcsőházának első emeleti részlete. Tervezte : Fischer József 228 Brüsszeli kiállítás német háza. Tervezte : Seídl E. 261 Sátorpalota. Vigand Ede rajza 296 Földmívesek és kisiparosok háza Marosvásárhelyen. Tervezte: Vigand Ede 310, 311 Baczkamadarasi gazdakör és tejszövetkezet háza. Tervezte: Vigand Ede

12 VIII Tordaí földmívesískola és internátus. Tervezte: Vigand Ede Harasztkerékí és gálfalvi népház. Tervezte : Vigand Ede Mezősámsondi népház. Tervezte : Vigand Ede Gálfalvi bikatelep.,,,,,, Decsi ház eleje Decsi utca Kalán István parasztgazda modern gót stílusú" házával Szakályí régi háztípus... Kis lakóház és kertje. Tervezte : Rerrích Béla Geometrikus elrendezésű kert részletei. Tervezte : Rerrích Béla Gróf Andrássy Gyula emlék Tisza Dobon. Tervezte : Sárkány Gyula... Síremlék a Kerepesi temetőben. Tervezte : Sárkány Gyula 345, Fayer László síremléke. Tervezte : Sárkány Gyula Kávéház belseje. Tervezte : Vas Béla Kertrészletek. Tervezte : Rerrich Béla 3J GRAFIKUS M U N K Á K. A levélbélyeg-pályázat kitüntetett pályaművel 132 Díszítmény 221 Könyvcímkék 222, 223 Gróf Andrássy Gyula díszpolgári oklevele. Készítette : Helbing Ferenc Szemelvények az Orsz. M. Iparművészeti Iskola grafikai szakosztályának munkáiból 252 Hajdanában, régesrégen. Vigand Ede rajza Telbisz Károly díszoklevelének első oldala. Rajzolta : Muhles Sándor 323 FÉMMUNKÁK. Rézlemezből domborított ékszerszekrény. Tervezte : Bíró Mihály Karos bronz gyergyatartó a kírályfaí kastélyban Óra és gyertyatartók, aranyozott bronz veretekkel. Francia, XVIII. század Tornyosóra, zománccal díszítve. Német, XVII. század Kard. Bosnyák fegyverkovács munka a XVII. századból Vésett tál, aranyozással Brüsszeli kiállítás. Domborított fémből készült tányérok. Tervezte : Ehrenböck E Brüsszeli kíállítás. Domborított fémből készült szelencék. Tervezte : Ehrenböck E Öntött bronz kancsó, vésetekkel. Turkesztán, VU VIII. század Bronz gyertyatartó vésetekkel és berakott arany és ezüst díszítésekkel. Mezopotámia, XIII. század Szaszanlda öntött bronz csésze, domború díszítésekkel. Perzsa, V VI. század Asztali lámpák és virágtartók. Tervezte : Vigand Ede Domborított réztál. Domborította : Bründl Ödön Bronzcsillár. Készítette Kíszling Rudolf és fia 358, ÉRMÉSZET. Plaketták. Mintázta : Biró Mihály Az Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat Ráth György plakettje. Mintázta : Beck Ö. Fülöp Lenbach plakett. Mintázta : Kautsch Henrik... Mese. Plakett. Mintázta : Bosselt R, Közoktatás. Plakett. Mintázta : Kaufmann Hugó Érmészet. Plakett.,, Aachen városának érme. Mintázta : Burger C. Essen,,,,,, Bosselt R... Bérmálásí emlékérem. Mintázta : Waderl Henrik Esküvői emlékérem. Mintázta : Dasío Miksa... Rembrandt-érem. Mintázta : Greíner Dániel... Lenbach Margó. Plakett. Mintázta : Kautsch Henrik Hesszeni nagyhercegnő plakettje. Mintázta : Goetze Vilmos -, Dührkoop érem. Mintázta : Dasío Miksa Az Orsz. Magy. Kertészeti Egyesület érme. Mintázta: Bethlen Gyula báró Fejérváry Géza Gellérí Mór Ferrer F. Mintázta: Murányi Gyula Pintér József Vámbéry Ármin Mikszáth Kálmán FESTÉSZET. Miniatűr. Noaílles grófnő arcképe. Festette : Jean Bapt, Isabey 1821 Miniatűr. Lola Montez arcképe. Festette : Theer Adolf Női arckép. H. P. Bone angol zománcképfestő műve 1836-ból Henriette angol királyné arcképe. Festette : Hollár Vencel de Prachna Női miniatűr arckép XVII. századból Miniatűr. Festette : Hall Péter Adolf Bécsi vadászati kiállítás. Körösfőí Kríesch Aladár festményei a magyar vadászkastély lépcsőcsarnokában Tanító és tanítvány, ecsetrajz. Riza Abbasí munkája. Perzsa, XVII. század _.... Dervis alakja. Perzsa miniatűr XVII. század... Misztikus jelenetet ábrázoló perzsa míníatürfestmény. XV. század vége VEGYESEK. 276 Rajzok Kölber Dezső vázlatkönyvéből 17, 18, 19, 20, 21 Faragott szárnyas oltár. Tervezte : Ashbee C. R. 85 Gróf Pálffy János arcképe 101 Fíttler Kamill 217 Pap Henrik 243 Gróf Andrássy Gyula díszpolgári oklevelének szekrénye 246 Legyező szaru- és gyöngyházból. Tervezte : G. Bastard 362 Szelencék fából és gyöngyházból. Tervezte : G. Bastard

13

14 MAGYAR IPARMŰVÉSZET Í9Í0. XIII. ÉVF. IV. MELLÉKLET.

15 A SVÉD KIÁLLÍTÁS TANULSÁGAI. A HÁZIIPARRAL ÉS A NŐI KÉZIMUNKÁKKAL FOGLALKOZÓKNAK FIGYELMÉBE AJÁNLJA GYÖRGYI KÁLMÁN. Szeretem a népművészetet, sokra becsülöm a házíípart, s lelki gyönyörűségem A svéd telik a nők szép kézimunkáiban. Ezért igaz élvezettel néztem a mult nyáron a stockholmi Kiállítás iparművészeti és háziipari kiállítást s őszintén örültem, amidőn Országos Iparművészeti Múzeumunk igazgatósága több hétre megszerezte a kíállítás érdekesebb munkáit, hogy azokat a magyar közönségnek okulás végett bemutassa. Mert kétségtelen, hogy a svédek munkáiból elég megszívlelni való tanulságokat meríthetünk. E soroknak célja, hogy azokra rámutasson. A tanulságokat két csoportra osztom : az egyik a háziíparra, a másik pedig a női kézimunkák fogalma alá tartozó készítményekre vonatkozik. Ha összehasonlítjuk hazánk házíiparát a svédekével, amellett, hogy a kettőben sok rokon vonást tapasztalhatunk megállapíthatjuk, hogy a régi magyar népművészet (mely csak újabban vedlett át helyenkínt íparszerű foglalkozássá) semmíképen sem áll a svédeké mögött. Sőt határozottan állíthatjuk, hogy a magyar nép házi foglalkozásából eredő régibb munkák, a formák és technikák gazdagságánál, változatos voltánál, az elrendezés eredetiségénél fogva sokkalta érdekesebbek, az anyag és a munka jóságánál fogva pedig legalább ís egyenrangúak a svédek hasonló munkáival. Oly magas művészi színvonalon álló s pazar formakincset felmutató csipkét, mint amilyen például a magyar felvidéki csipke, a svédek sohasem csináltak. Kalotaszeg és Erdély más vidékein készült írásos és szálán varrottasaínak, vagdalásosaínak kifogyhatatlan, majdnem szertelenül gazdag motívumjaínak, a matyó hímzések színpompájának, az alföldi és somogyi bekecsek és szűrök logikusan megalkotott ornamenseínek, a sárközi hímes fejkötőknek, a székely kapuk üdén naiv ornamentikájának, az erdélyi, gömörí, pozsonymegy eí, stb. göröncsérek nemes formájú, ötletes, ügyes rajzzal díszített kancsóínak, butykosaínak, cifra tálaínak, a remekbe készült somogyi faragott pásztorbotoknak, vésett szarumunkáknak és sok egyéb régi magyar népi munkának a zárkózottabb, egyhangúbb svéd házííparban párja nincs, nem ís szólva a XVII. és XVIII. századi gyönyörű magyar úri hímzésekről, amelyek dédanyáink finom ízlését, művészi érzékét s mindig bámulatos hímzésí készségét dicsérik. A kíállítás alkalmából nemrégiben itt járt svéd hölgyek ís elismerték, hogy eltekintve a szövéstől, a magyar nép művészi készségének régibb alkotásaival a svédek nem versenyezhetnek. Ha ellenben a párhuzamot nem a régi népművészet, hanem a jelenkori háziipari munkák között vonjuk meg, akkor az összehasonlítás feltétlenül a svédeknek kedvez. Mert sajnos, népművészetünk sokfelé teljesen elpusztult, helyenként pedig, ahol megvan, vagy iparszerű foglalkozássá vált, kivetkőztették azt eredeti mivoltából, degenerálódott. Silányabb lett a matéria mint volt hajdanta, átformálódtak az egészséges, erőteljes, becsületes magyaros díszítések; valami kétségbeejtő zagyvaság került helyökbe, aminek semmi köze sincs sem a magyarsághoz, sem a művészethez. Kevés, nagyon kevés hely van Magyarországon, a melynek mai házíípara a letűnt idők népművészetének színvonalán áll. És ha kutatjuk az okokat, amelyek e szomorú pusztulást és visszaesést előidézték, nem csupán a gyáripar romboló, nivelláló, a művészi kultúrával ellentétes hatásáról szólhatunk, hanem sok egyéb körülményre bukkanunk, amelyek a háziipar hanyatlását részben előidézték, részben pedig elősegítették. És ezek az okok nem csupán Magyarországon voltak meg, hanem mindenütt, ahol a gyáripar, a szociális bajok, a megélhetés nehézsége, az amerikai kivándorlás, egyes lelketlen kufárok önzése káros hatásukat éreztették. Magyar Iparművészet. I

16 1 2 A svéd Kiállítás tanulsagai. Lelkes, önfeláldozó apostolok kellettek, mint voltak Ruskín, Morris, a svéd Hazeltus, mint a minők a német Líchtwark, Brínckmann és mások, hogy felrázzák a közönség a kormányok közönyét, rámutassanak a végzetes veszedelemre, az etikai és közgazdasági károkra, amelyek a nép házi foglalkozásának elpusztulásával a nemzetek életbevágó érdekeit veszélyeztetik. Es e kiváló férfiak szavának előbb-utóbb volt is foganatja. A nagy átalakulás, mely az emberi kézimunka értékelésében, az ipar és művészet kölcsönhatásának megismerése kérdésében Ruskínnek és híveinek állhatatos és nagyarányú munkálkodását követte, általánosan ismeretes. Tudjuk azt ís, hogy az új tannak hatása Britannia határain túl ís messze érezhető volt. Az egyszerű stockholmi polgár, Hazelíus doktor, úgyszólván egymaga teremtette meg a világ egyik legcsodálatraméltóbb népművészeti múzeumát, a Nordíska Museet-et, amely kiindulópontja és tengelye lett a svéd háziipar megmentésére irányuló nagyszabású akciónak, amelyről alább még bővebben szólunk; a német és osztrák államkormányzat óriási összegeket áldoz a háziipar tervszerű felkarolására s fejlesztésére. Bécsben beleolvasztották az osztrák tartományokban előbb egymástól függetlenül s komoly felelősség nélkül működő társadalmi jellegű egyesüléseket, bízottságokat a K. K. Anstalt für Frauenindustrie nevű intézménybe, amely nagy körültekintéssel, a különböző helyi viszonyok alapos ismeretével s a legjobb művészi és kereskedelmi tényezők bevonásával, megállapított Programm alapján működik az osztrák háziipar érdekében s évenkínt számottevő értékekk d gazdagítja Ausztriát. Azt hiszem, olvasóink szívesen veszik, ha néhány sorban vázolom ennek a mintaszerű intézménynek belső szervezetét. Az osztrák házííparnak ez a nagyarányú központja, mely Ausztria legszegényebb vidékein ís virágzó és áldásos házíípart teremtett s jelenlegi szervezetében a kartellek erejét egyesíti a nagyipar termelőképességével, a legutóbbi három év alatt nagyszabású munkásságot fejt ki. Van 48 csipke- és hímző-tanfolyama, 50 tanműhelye, amelyekben divattechnikákat tanítanak, Í80 tanítója és tervezője és mintegy munkása. Évi termelése már most meghaladja a két millió koronát. A központi igazgatásnak hét szakosztálya van. Az I. az adminisztratív ügyeket intézi ; a 2. a didaktikai, melynek hatáskörébe a 15 tanítónő részére alapított internátus ís tartozik ; a 3. a kereskedelmi, mely az egyesült eladóhelyíségek útján a belföldi detaílüzletet intézi és a közvetítő nagykereskedelem mellőzésével a külföldi kivitelről ís gondoskodik. Ezeken kívül van négy technikai szakosztály; kettő a csipke fejlesztésével, a harmadik a hímzéssel, a negyedik pedig a dívatmunkák fejlesztésével foglalkozik. Emellett gondoskodnak az anyagok beszerzéséről, új mintákról, azok sokszorosításáról s a munkatelepek és tanfolyamoknak munkával való ellátásáról. Kíegészítí a szervezetet egy technikai és egy művészi műterem, amelyben hívatott művészek a szükséges terveket készítik. Legmeglepőbb hatása annak a nagystílű szervezésnek, mely nagy körültekintéssel osztja ki a szerepeket s a különböző tényezők eredményes együttműködését biztosítja, abban nyilvánul, hogy munkásaínak átlag Í0 százalékkal több jövedelmet biztosít, mint amilyen keresetet érhetnek el a szervezeten kívül álló munkások. Emellett negyedévenként a munkások még a tiszta jövedelem arányában jutalékokat is kapnak, külön nagy segélyalapból pedig az ínségesek, betegek a szükséghez mért rendkívülí támogatásban ís részesülhetnek. Csak idő kérdése, hogy a munkások részére felállítják a népkonyhákat és általános betegbiztosításról is gondoskodnak. Megjegyzendő, hogy ennek az állami intézetnek az osztrák kormány 2, K. forgó tőkét bocsátott rendelkezésére, ezenkívül koronás állandó évi segéllyel támogatja és központi telepei számára Wienben céljaikra teljesen berendezett s gépekkel, szerszámokkal, bútorral, stb.-vel felszerelt két házat adott használatra. Hasonló egészséges szervezkedést és ennek révén elért szép eredményeket látunk a svédeknél. Ott a Föreníngen för Svensk Hemslöjd maga köré gyűjti, irányítja és támogatja a vidéki kisebb egyesüléseket. Célja, hogy a népnek veleszületett művészi érzékét és az ipari

17 munkában való évszázados készségét fenntartsa és fejlessze. Ott pedig, ahol a gépipar A svéd versenye már egészen kipusztította a háziipari foglalkozást, életre akarja kelteni azt. Kiállítás tanulságai. Jól jövedelmező mellékkeresetté akarja tenni a népnek e foglalkozását, hogy a kevésbé termékeny vidékeken lakó, vagy rossz termés, elemi csapások által sújtott népnek a hazai rögön való biztos megélhetésre módot adjon. Mert mindenfelé belátták igazságát annak, hogy a házíiparnak visszaesése és pusztulása volt különösen Svédország északi részében oka a míndgyakrabban ismétlődő éhínségeknek s az amerikai kivándorlásnak. Ideális céljait a svéd háziipari egyesülés csakis megfelelő anyagi tőke segítségével és az egész országra kiterjedő célszerű oly szervezettel érhette el, mely a népet foglalkoztatta és termelésének gyors értékesítéséről ís gondoskodott. Magánosok és a kormány készségesen megadták a szükséges összegeket; az ország sok vidékéről felhangzó vészkiáltás a Svensk Hemslöjd Egyesület vezetőit gyors és erélyes munkára serkentette. Ruskín eszméi itt ís behatoltak már a társadalom minden rétegébe s fölkeltették az esztétikai - erkölcsi nevelés iránt való érdeklődést. Ez lényegesen megkönnyítette a termelt munkák értékesítését. Mert a közönség megtanulta becsülni a hazai háziipari munkáknak jóságát, tartósságát, a szinek valódiságát s ezért meg tudta ítélni azok értékét, szemben az olcsóbb, gyári tömegtermeléssel. Nehezebb feladat volt ismét rábírni a távoleső falvak lakosságát a háziipari foglalkozás folytatására, illetőleg megkezdésére. Hiányzottak a nyersanyagok, sőt gyakran a mellőzhetetlen szerszámok sem voltak meg. Nemesebb ipari munkákkal való foglalatoskodás, mint például a csipkekészítés, éppen nem ígérkezett hálásnak. Hiszen a városi emberek sokkal olcsóbban kapják a gépcsípkét s a falusi nagy szorgalommal készült csipkét kínálgató házalók nem tudtak túladni portékájukon s csüggedten, éhesen tértek haza. Különösen az északi vidékek lakosságát kétségbeesett csüggedés fogta el. Ekkor a Slöjd Föreníngen megbízottai fáradhatatlanul beutazták Svédország minden zugát, hogy alaposan megismerjék a háziipar állapotát és a lakosság helyzetét. Egy borzasztó éhínség évében Zíckermann Lili kisasszony, a Hemslöjd Egyesület lelkes igazgatónője, Norbotteníg, a Lappvídék legészakibb helységéig hatolt föl, hogy alaposan megismerje a lappok munkakészségét és készítményeinek értékesítésével nyomorukat enyhítse. Ki akarta ragadni a népet tompa fásultságából, amibe elmerítette őt a hosszú téli éj ; mert ha a legszükségesebb élelemre sem tellett, még kevésbé volt módja világításról gondoskodni. Ezért kénytelen volt egyes állatok módjára téli álmot aludni. Nagyon meghatóak Zíckermann k. a. útijegyzetei. Elsősorban kellő mennyiségű élelmet szállíttatott az ínséges vidékekre. Azután behatolt a kunyhókba, hogy megtudja, miféle eladható holmikat tud a nép készíteni. A férfiak berakott munkákkal díszített nyelű szép késeket mutattak, íramszarvas bőréből készült eredeti formájú cipőket, díszes szánokat, fényes fémdíszítésű lószerszámot, stb.-t. Az asszonyok megmutatták mélytüzű színekkel festett, gyapjufonálból készült szőtteseiket ; itt-ott akadt jó, erős házi vászon ís. A lappok örömmel megígérték, hogy dolgoznak, ha megveszik készítményeiket. Arról persze fogalmuk sem volt, hogy mily ősi művészi erő és egészséges színérzék felett rendelkeztek. így a távoleső, igen mostoha viszonyokkal küzdő Lappvídék is érezte áldásos hatását a Hemslöjd Egyesületnek, mely immár kitűnő szervezetével behálózta az egész svéd királyságot. A háziipar fejlesztésére irányuló működésében rendszerint a következőképpen jár el : Azokat a vidékeket, amelyekben a háziipar még nem pusztult el, ellátja megfelelő anyaggal és megrendelésekkel. Évente kétszer nagy vásárt rendez, amelyeken megbízható személyek többnyíre tanító vagy tanítónő útján kiosztja a nyersanyagot és méltányos áron átveszi a kész munkát. Oly vidéken pedig, ahol a háziipar kipusztult, iskolákat alapít az egyesület. Elsősorban pedig azon van, hogy a régi technikákhoz értő legjobb munkást vagy munkásnőt alkalmazza tanítómesterül. Amennyiben a helyzet olyan, hogy

18 4 - _ A svéd a központból kell kiküldeni tanítót, akkor annak mindenekelőtt alaposan tanulmányoznia Kiállítás ^ kell az illető vidék népművészetét s a tanítás a meglevő munkákból indul ki. Kiváló stocktanulsagai. ^olmi művészek készítík a jelenkor követelményeihez alkalmazkodó terveket, a Nordiska Museet gyűjteményeiben őrzött régi népművészeti munkák felhasználásával. A fővároshoz közelebb fekvő vidékek természetesen szorosabb kapcsolatba léphetnek a központtal mint a távolesők, s ott a szociális feladatok mellett a művészi szempontok ís könnyebben érvényesülhetnek. A szövőipar és a csípkekészítés mellett különösen a kosárfonás, a bőr- és fémipar és a fafaragás, sőt a bútoripar az, amelyre az egyesület figyelme és hasznos fejlesztő működése kiterjed. Az iparművészeti múzeumban rendezett svéd kiállításon volt szép szőttesek, csipkék, népies hímzések, cserepek, stb., jó részben a Svensk Hemslöjd hatása alatt álló munkatelepekből kerültek kí és kézzelfogható bizonyítékai az egyesület áldásos, eredményes munkásságának. Nálunk Magyarországon ís az utolsó egy-két évtizedben erősebb mozgalmak indultak meg a háziipar érdekében. Tavaly február havában megalakult a kereskedelmi kormányzatnak hathatós támogatása mellett, Izabella főhercegnő védnökségével s igen előkelő társadalmi körök bevonásával, az Orsz. Háziipari Szövetség, szintén azzal a célzattal, hogy a magyar háziípart fejlessze s termékeinek értékesítését előmozdítsa. Ugyancsak a háziipar, első sorban a csípkekészítés fellendítése érdekében szervezték újabban az orsz. iparművészeti iskola háziipari osztályát, amely máris az ország különböző részeiben fióktelepeket létesített. E kétségtelenül a legnemesebb intenciókból eredt intézményekről egyelőre megállapíthatjuk, hogy az Orsz. Háziipari Szövetség fennállásának tíz hónapja alatt máris számottevő forgalmat tud felmutatni, az iparművészeti iskola háziipari osztálya pedig év tavaszán rendezett első kiállításán megmutatta, hogy jeles művészi erők és szakképzett tanítónők felett rendelkezik. Mint már említettem, a népművészetből fejlődött házííparszerű foglalkozás hazánkban sok helyütt megszűnt; ott, ahol még megvan, túlnyomó részben visszafejlődött. Háziipar alatt e cikkben a nép íparszerüen előállított munkáinak csak azt a csoportját értjük, amely megjelenésénél, a megmunkálás módjánál fogva a művészeti megítélés alá is tartozik. Ennélfogva a tisztán gazdasági céloknak szolgáló készítményekre e sorokban foglaltak nem vonatkozhatnak. Házíiparunk hanyatlásának okát nem mindig a népben, a helyi körülményekben, hanem sokszor az úgynevezett fejlesztés módjában kell keresnünk. Nálunk ugyanis a háziíparnak védelmére, fejlesztésénél követendő eljárás irányítására paragrafus nincs. Háziipari fejleszthet" mindenki, akinek erre kedve van. Falusi jegyzők, plébánosok, földbirtokosok, orsz. képviselők, egyesületek, tettvágyó hölgyek stb. mind-mind hívatottságot éreznek e nagyfontosságú ügy felkarolására s e túlbuzgóságnak végeredményben rendszerint maga az ügy vallja kárát. Hogy azután az ilyen fejlesztés mire vezet, annak mélyen elszomorító képét immár hazánk sok vidékén láthatjuk. Nem vezethet bennünket félre az itt-ott kimutatott pénzbeli eredmény; ez nem kárpótol a gyönyörű, örökbecsű formakincsünk ízlésbe ütköző elfajulásáért. Hogy micsoda romboló munka folyik e téren büntetlenül, sőt magasabb pártfogás mellett ís, arról szemmelláthatóan meggyőződhetünk, ha összehasonlítjuk a régi kalotaszegi varrottasokat a boltjainkban és házalóktól kapható elfínomodott, eltorzult jelenkoriakkal, a klasszikus szépségű régi erdélyi, felvidéki kancsókat, butykosokat újabb fazekasáruínkkal, a régi mezőkövesdi hímes munkákat az anílinfestékes modern hímzésekkel, a régi erdélyi és délvidéki Thylím-szőnyegeket, a ríkító színű, barbár hatású újabb ilyen szövött munkákkal stb. stb. Hogy nálunk helyenkint miképpen akarják a házíípart fejleszteni, arra jellemző adatot szolgáltatott az az előadás, amelynek kapcsán egy székelyföldi professzor tavaly

19 az iparművészeti múzeumban népíparí törekvéseit illusztrálta. A közismert szólásokat A svéd hangoztató előadást hallgató igen előkelő közönség megdöbbenve szemlélte azokat a Kiállítás Ízléstelenségeket, amelyeket a derék professzor úr (egy előkelő orsz. képviselő hathatós támogatásával) Székelyföld népe részére állami pénzen mintákul akart megvásároltatni. Hasznavehetlen, képtelenül összerótt, de magyar" díszítményekkel cifrázott csip-csup fatárgyak, rávarrott félméteres bundavírág-motívumokkal ékesített tüll-függönyökből és hasonló tákolmányokból állott a professzor úr mintakollekciója. És nem a protegáíó képviselő úron és a többi jóakarón mult, hogy a kormány az egész gyűjteményt háziipari fejlesztési célokra meg nem vette, sőt horrendum dictu a professzor urat az iparművészeti iskolához ki nem nevezte. Pozsony vármegye egyik helységében nem az áldásos működést kifejtő s az örökségképen ránk maradt formakincset píetással felhasználó Izabella-egyesületről van szó főúri hölgy himzőískolát tart fönn, amely réven több falu asszonynépe bámulatos technikai készségre tesz szert. Ahelyett azonban, hogy a hagyományképen meglevő régi, vagy művészkéztől eredő modern minták után dolgoznának, dilettáns tervezők merőben elhibázott mustráit használják, úgy hogy az ekképen készült hímzéseket legfölebb kufíózumként veszi meg az idegen. Erdély egyik képviselője nemes intencióiban nem kételkedem az ősrégi hagyományokon alapuló, fába rovott ornamensekkel ékeskedő famunkák készítésére buzdítja választókerületének asztalossághoz értő embereit. De nem éri be a buzdítással. Olyan mintákkal látja el őket, amelyek bizony hasonlítanak a divatlapok mellékletein látható lombfürész vagy rovásmunka (Kerbschnítt) részére adott sablonos rajzokhoz. És az eredmény? Az ősrégi, jellegzetes, jó technikának elfajulása. Még számos példát sorolhatnánk fel egyes nőegyesületek háziipari akcióinak félszegségeiről és egyebekről, amelyek mindannyian bizonyítják, hogy a kellő hozzáértés és a meglevő munkák iránti píetás nélkül való beavatkozás vezesse azt bár a legjobb szándék ís áldásthozó nem lehet. Éppen ezért valami védőtörvényre, vagy más hasonló hatásos intézkedésre, a megfelelő jogokkal, tekintéllyel felruházott, komoly felelősséggel vezetett és a kellő anyagi és erkölcsi erő felett rendelkező központi fórumra van sürgősen szükség, amely hazánk háziíparának ügyét egységesen, tervszerűen és a művészeti, kereskedelmi és szociális szempontok harmonikus összeegyeztetésével vezesse. Ügy láttuk, hogy az Orsz. Háziipari Szövetség jelen szervezetében a kereskedelmi tevékenységet a kellő hozzáértéssel, jól végzi. Ellenben egyéb, ennél nem kevésbé fontos tennivalóit műkedvelők irányítják. Minthogy pedig ílyeténkép a szövetség akciójához fűzött jogos kívánalmak kellőképen bíztosítva nincsenek : az Orsz. Háziipari Szövetség jelen szervezetébe bele kellene vinni az idevágó ügyek intézésére szakbelí, hozzáértő komoly erőket és biztosítani ezeknek érvényesülését az egész vonalon, vagy, ha az Orsz. Háziipari Szövetségben a dilettáns elemek hatásköre csorbítatlanul megmaradna a jövőben ís, akkor a Háziipari Szövetség fölé, annak, mint egyéb hasonló célú egyesülések működésének ellenőrzésére s a szükséghez képest irányítására kellő jogkörrel felruházott külön háziipari állami központnak, vagy tanácsnak felállításáról kellene gondoskodni. Mert mindaddig, míg e téren az ötletszerűség, a dilettantizmus vezet, a művészi, szociális és anyagi érdekek vagy egyoldalúan vagy éppen nem érvényesülnek és bárki minden felelősség nélkül beavatkozhatík; házííparunknak az a része, amelyhez a művészetnek is köze van, az egészséges fejlődés útjára nem juthat. De a házííparnak többi, a művészettel vonatkozásban alig álló ágai ís nagyon rászorulnának egy nagyobbarányú, egységesen s tervszerűen vezetett akcióra, mert csak úgy tölthetik be a nemzetünk közgazdasági életében részökre kijelölt fontos hivatást. A háziipar fejlesztésére irányuló ilyen akciónak a nehéz feladatok egész komplexumát kell felölelnie. Mert áldásos és tartós hatású csak akkor lehet, ha a háziipar fejlesztésével szorosan összefüggő népnevelési, technikai-didaktikai és kereskedelmi feladatokat

20 6 A svéd összhangzóan megoldani tudjuk. E feladatokkal járó nehézségek annál nagyobbak, men- Hiállítás nél hátramaradottabbak az illető vidék népessége és háziipari készítményei. E feladatok n s fontossága pedig növekedik ott, ahol a háziíparnak életbevágó közgazdasági és szociálpolitikai szerep jut. Tudjuk, hogy hazánk számos vidéke a kedvezőtlen geológiai és klimatikus viszonyok valamint népességének mostoha anyagi helyzete miatt rászorult a házííparra. Csupán ennek a fejlesztésével remélhetjük, hogy e helyeken a nép megszerezheti a megélhetés elemi feltételeit, műveltsége magasabb fokra emelkedik, hogy csökken a kivándorlás s meglesz a nemzeti és családi élet iránt való érzéke, általában pedig, hogy munkakedve és munkaképessége fokozódjék. A hazai háziipar fejlesztésére irányuló nagyobbszabású akció munkaprogrammjának s annak végrehajtására szolgáló eszközök megállapításához azonban mindenekelőtt alaposan ismernünk kellene házíiparunk jelen helyzetét. Ezt ma nem ismeri még senki. Vannak ugyan egyes felkaroltabb vidékekről bizonyos alkalmi feljegyzések, tapasztalatok, de ezeket még rendszeresen nem állították össze s nem egészítették kí a hiányzó adatokat. Ezért az egész országra kiterjedő, tervszerű, egységes eljárással meg kellene szerkeszteni hű képét, mintegy kataszterét, az egész magyar háziíparnak. E képből tisztán látnunk kellene, hogy az ország mely vidékei azok, amelyekben a háziíparnak tradíciója van, hol folytatják még a munkát, jól végzik-e azt vagy rosszul, miben van hiány, mely vidékeken szűnt meg vagy nem is volt még a házííparszerű foglalkozás ; hol van talaja a művészi irányú munkának, hol csupán a szorosan vett ipari dolgoknak ; van-e felesleg nyersanyagokban, hol szorul a nép nyersanyag behozatalára, miképpen szerzi be azt, rendeztek-e már háziipari tanfolyamot, hol vált be, hol nem? S ha nem volt eredményes, mi volt ennek az oka? Milyenek a bérviszonyok? stb. Egyszóval a csataterv elkészítése előtt meg kell ismerni a terepet s ehhez a terepfelvételí munkához a legjobb, leghivatottabb erőket kellene igénybe venni. Úgy emlékszem, a kereskedelemügyi minisztérium mintegy tíz évvel ezelőtt megcsináltatta az egész ország ipari termelésének pontos statisztikáját. A nagy iparfejlesztési akció ez után indult meg, amidőn a minisztérium már alaposan ismerte a helyzetet. Hasonló intézkedésre volna szűkség a háziipar érdekében is, mert mindaddig, mig e részben a jelen állapotokat kellőképpen nem ismerik, nagyobbarányú eredményes háziipari akcióról szó alig lehet. Ez volna az első lépés. De ezzel egyidejűleg sok egyéb hasznos intézkedést lehetne megtenni. Összeírni és nyilvántartani kellene az ország minden vidékén élő azokat az egyéneket, akik kiválóan értenek valamely háziipari foglalkozáshoz, hogy első sorban őket lehessen felhasználni tanítómesterekül. Ha pedig a nép mint azt sok helyütt látjuk idegenkedik a háziipari munkától, kezdetben jutalmakkal, később megfelelő megrendelések biztosításával kellene azt munkára bírni. Fontos feladat vár azokra, kik egy ilyen háziipari központnak a néppel való érintkezését közvetítík. Egy kiváló, nagyforgalmú régi üzlet tulajdonosa, aki a maga nagy szükségleteinek egy részét háziíparszerüen készíttetí, a közvetítő szerepre épp úgy mint a svédek igen alkalmasaknak találta a tanítókat. Ezeknek a feladata a munkások kiszemelése, a megrendelés, a nyersanyag s a mintáknak kiadása, a munkák ellenőrzése, összegyűjtése s a központba való szállítása és a munkabérek kifizetése. Amit az említett kereskedő a maga szakmájában végez, azt lehetne az egész országra kiterjesztve szervezni. Háziíparunknak nagyobb fokú fellendülését akkor érhetjük el, ha a termelt munkák és árúcíkkeknek gyors értékesítését, általában pedig részökre állandó piacot biztosítunk. Ez pedig csak a kereskedelmi köröknek hathatós támogatásával lehetséges. Tapasztalásból tudom, hogy sok derék kereskedőnk van, aki szívesen veszi a magyar munkát, csupán megkívánja, hogy az ár és a minőség dolgában jogos igényeinek megfeleljen és hogy pontosan betartsák a szállítási határidőt. Hogy pedig ezeket a kívánságokat jól szervezett munka mellett kíelégítení lehet, azt az osztrákok és a svédek példája ís bízonyítja.

YÖRCYI KÁLM VFOLYAM TÁR5VLAT-- 1: : I

YÖRCYI KÁLM VFOLYAM TÁR5VLAT-- 1: : I YÖRCYI KÁLM 1: : I S S S S R Í A VFOLYAM A-A-M AGYAR- - I P A R M W E S Z E T TÁR5VLAT-- MAGYAR IPAfíMfrv-Fc^prp i l. évf. 1910. 1-10. az.,. -J, X c l -» t j., 5 t.,1 mell. h : bor.,9 mell. Vk. ma : \

Részletesebben

J " 7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI

J  7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI érem. Horváth Jolán, 1904. St. Louisi kiállítás arany-érem. Horváth Károly, 1905. kaposvári kiállítás kereskedelmi miniszter iparművészeti érme. Izabella háziipar egylet, 1904. évi karácsonyi kiállítás

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE.

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. V ^ \ ALAMELY ORSZÁG vagy ^O ^ város gazdagságára és műveltfóy )J s^ meglehetős biztosságere ^*-r gal következtethetünk magángyűjteményeinek számából

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat

FELHÍVÁS. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat IÏLDNFEÎÈIÎ. IGAND EDÉNEK a művészetével nem ma foglalkozik először e lap. Egy évtized óta művészi V termésének javáról időről-időre beszámoltunk, figyeltük fejlődésének fokozatait, amely a puszta szerkezettől

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével.

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről A városi címer és zászló leírása

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

NÉPIES ÉPÍTÉSZETI VÁZLATOK N. MIRKOVSZKY GÉZÁTÓL.

NÉPIES ÉPÍTÉSZETI VÁZLATOK N. MIRKOVSZKY GÉZÁTÓL. NÉPIES ÉPÍTÉSZETI VÁZLATOK N. MIRKOVSZKY GÉZÁTÓL A magyar kiállítókról örömmel mondhatjuk, hogy sokan közülök a legkiválóbb külföldiekkel versenyeznek. Feledi Popper Arcképe bízvást Kosel művei mellé helyezhető.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

PÁLYÁZATOK. 263 PÁLYÁZATOK 263

PÁLYÁZATOK. 263 PÁLYÁZATOK 263 263 PÁLYÁZATOK 263 Sváb Sándor, Szíklay Jenő, Strasser Zelma, Strasser Herbert Elemér és gróf "Teleki Sándorné. A kiállítás november negyedikén nyílik meg a múzeum földszinti nagy csarnokában s körülbelül

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat!

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! Kövesd a madarat! A mûvészek szeretik a madarakat, mûveikben szívesen idézik elénk ôket. Csicsergésük felcsendül a zenemûvekben, színes tollazatukkal, változatos

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság 7. Ltsz.: 60. 167. 84. Korong alakú cserépfedő.; 8. Régi ltsz.: 1756. Yasttg, dombordíszes kályhacsempe vagy épületdisz Középkori és XVI XVII. századi

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról A többször módosított 1990 évi LXV. törvény

Részletesebben

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs terveitől eltekintve, nem voltak hajlandók Magyarország szabadságát a magyar nemzet politikai szupremáciájának ilyen korlátozása

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tárgyalkotó népművészet Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tartalom Bevezető. I. fejezet Mi a népművészet? Lexikon-szócikk a magyar népművészetről 7 Fél Edit-Hofer Tamás-K. Csüléry

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

MEGJELENIK ÉVENKINT HATSZOR: JANUÁRIUS, MÁRCIUS, MÁJUS, JÚLIUS, SZEPTEMBER ÉS NOVEMBER HÓNAPOK 20-IKÁN. KIABJAA MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT.

MEGJELENIK ÉVENKINT HATSZOR: JANUÁRIUS, MÁRCIUS, MÁJUS, JÚLIUS, SZEPTEMBER ÉS NOVEMBER HÓNAPOK 20-IKÁN. KIABJAA MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT. MEGJELENIK ÉVENKINT HATSZOR: JANUÁRIUS, MÁRCIUS, MÁJUS, JÚLIUS, SZEPTEMBER ÉS NOVEMBER HÓNAPOK 20-IKÁN. MGYrtR IPARMŰVÉSZEI SZERKESZTI Ö> FITTLER KAMILL FŐA\ÜNK/\TáRS

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről.

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor Községi Önkormányzat 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor község címere: A községi címer és zászló leírása 1. Kék

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

A VÉDJEGY, A REKLÁM ÉS AZ IPARMŰVÉSZET

A VÉDJEGY, A REKLÁM ÉS AZ IPARMŰVÉSZET A VÉDJEGY, A REKLÁM ÉS AZ IPARMŰVÉSZET ÍRTA: DR. RADVÁNYI LÁSZLÓ gy osztrák lap tárcarovatában olvastam valamikor, hogy ha a»reklám«szó keletkezését a latin clamare= kiáltani, reclamare = ismételten kiáltani

Részletesebben

Kárpát-medencei szőttesek

Kárpát-medencei szőttesek Kárpát-medencei szőttesek A világ számos tájáról megismerkedhettük az előzőekben a szőnyegszövés különböző módjaival. A következőekben a Kárpát-medencében ismeretes díszítéseket, szőnyegkészítéseket mutatom

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

228 VidéKi Ko- TÜLTÍ * VIDÉKI KÖZÖNSÉGÜNK MŰVÉSZI NEVELÉSE* D6V6l@S6

228 VidéKi Ko- TÜLTÍ * VIDÉKI KÖZÖNSÉGÜNK MŰVÉSZI NEVELÉSE* D6V6l@S6 228 VidéKi Ko- TÜLTÍ * VIDÉKI KÖZÖNSÉGÜNK MŰVÉSZI NEVELÉSE* D6V6l@S6 ÍRTAJ NÓVÁK JÓZSEF LAJOS. A mí közönségünk művészi érzékének és müszeretetének neveléséről szóló sok cikk jelent már meg nemcsak e folyóirat

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (VII.07.) szám r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG község címer és zászló alapításáról és használatáról Rábahídvég község Önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény 1..

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 A tájház homlokzata Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 TÓTKOMLÓS Szlovák tájház A Dél-Alföld sajátosan tarka színfoltot képvisel Magyarország népművészetének térképén. Az alföldi magyar lakosságú

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1993. (III.1.) önkormányzati rendelete Elek címerének és zászlójának alkotásáról és használatának szabályairól Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Javaslat. a Beregi keresztszemes hímzés Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. a Beregi keresztszemes hímzés Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Beregi keresztszemes hímzés Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felvételéhez A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

I. fejezet a város címerének és zászlójának használatáról. Gödöllő Város címere 1.

I. fejezet a város címerének és zászlójának használatáról. Gödöllő Város címere 1. Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 16/2012.(V.10.) sz., 31/2012.(XII.17.) valamint a 15/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

I. Fejezet. A címer leírása

I. Fejezet. A címer leírása Kacsóta Községi Önkormányzat 12/2009. (XI. 9.) KT rendelete Kacsóta Község jelképeinek használati rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról.

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú R e n d e l e t e Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. A szépség kertjében...

JUBILEUMI KÖTET. A szépség kertjében... A szépség kertjében... Somogy megyében a falun élő lakosság életmódja már a 19. század első felében felkeltette az átutazóban lévő idegenek (pl. Richard Bright, 1815) és a vidéket járó művészek (pl. Erdődy

Részletesebben

Stílusrandevú. Szeretettel köszöntöm Önöket a közel 250 éves BÁV Zrt. nevében Cégünket 1773-ban Mária Terézia alapította

Stílusrandevú. Szeretettel köszöntöm Önöket a közel 250 éves BÁV Zrt. nevében Cégünket 1773-ban Mária Terézia alapította Szeretettel köszöntöm Önöket a közel 250 éves BÁV Zrt. nevében Cégünket 1773-ban Mária Terézia alapította BÁV Zrt. A BÁV és jogelődje mintegy 100 éve foglalkozik műkereskedelemmel. Évente három nagy művészeti

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA A KRITIKÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL

AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA A KRITIKÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL AZ ERZSÉBET- EMLÉKMŰ- PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA 2 7 4-1 -itti m m a m I rrm urm ~ifi urim nr ' r i n n iirn 'ittt> arm imp ht a nir«i - r uri m m m m um m «i m m m mi m m u m i AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások bevonásával. Célunk, hogy rövid áttekintést adjunk és kapjunk a

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben