34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest lap. 35. Az uzoni kastély.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély."

Átírás

1 KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No Az 1679-es uzdiszentpéteri leltár első lapja. AkadLt. Teleki László levéltára. 4. Piskok falu térképe 1768-ból. AkadLt. A Teleki család sáromberki levéltára, Lit. G. No A törcsvári vár látképe Bécs, Hadilevéltár. 6. A vajdahunyadi vár képe Bécs, Hadilevéltár. 7. Fogaras látképe Bécs, Hadilevéltár. 8. Szentbenedek, a régi kastély. Szabó Dénes 9. Marosvécs, részlet a várból. Szabó Dénes 10. A szamosújvári vár Bécs, Hadilevéltár. 11. Verespatak, román nemesi kúria a XIX. század elejéről. Kós Károly linóleummetszete. K ó s K á r o l y: Erdély. Bp kép. 12. A régi gernyeszegi vár rekonstruált képe. Bíró József rajza. B í r ó: GerTK. 2. kép. 13. A radnóti vár udvari homlokzata és emeleti alaprajza. I o n e s c u: ArhR. II kép. 14. Az alsórákosi kastély homlokzata és alaprajza. Io n e s c u: ArhR. II kép. 15. XVII XVIII. századi udvarházak alaprajzi változatai. 16. XVII XVIII. századi népi lakóházak alaprajzi változatai. 17. XVII XVIII. századi népi jellegű udvarházak alaprajzi változatai. 18. A küküllővári kastély. Nagy Ágnes 19. Gyergyószárhegy, a régi udvarház. Erdélyi Lajos 20. Erzsébetváros, az Apafi kastély bástyája. Szerző 21. A sárdi udvarház. Semlyén István 22. Illyefalva, Bakó Ferenc háza 1793-ból. Szerző 23. Csíkrákos, Cserei János udvarháza. K. Sebestyén József vázlata. AkadLt. 24. Magyarbükkös: Kemény János udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. V. Pest lap. 25. Keresd, a régi udvarház. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp lap. 26. Keresd, az öregtorony fríze. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 27. Bonyha, kőcímer és emléktábla a régi kastélyban. K. Sebestyén József rajza. Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 28. Keresd, szélvitorla. K. Sebestyén József rajza. Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 29. A kisborosnyói udvarház. Kós Károly linóleummetszete. K ó s K á r o l y: Erdély. Bp kép. 30. Gidófalva, a ref. templom portikusa. Szerző 31. Gyerőmonostor, kúria a XVIII. századból. Kós Károly linóleummetszete. K ó s K á- r o l y: Erdély. Bp kép. 32. Vargyas, a kastély tornáca. Szerző 33. Nagyborosnyó, az udvarház árkádjai. Kónya Ádám 351

2 34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest lap. 35. Az uzoni kastély. Erdélyi Lajos 36. Az erdőfülei udvarház. Szabó Dénes 37. Backamadaras, kastély. Szerző 38. Gyergyószárhegy, festésnyomok a kastély homlokzatán. Erdélyi Lajos 39. Gyergyószárhegy, külső falfestés az egyik bástyán. Erdélyi Lajos 40. Kisborosnyó, a Domokos kúria faragott kőrészletei. Sepsiszentgyörgy, Múzeum. Kertész K. Róbert és Schwab Gyula felmérése. T ó t h: NépÉ. 66. kép. 41. Keresd, a régi udvarház emléktáblája. Erdélyi Lajos 42. Kerelőszentpál, a kastély emléktáblája. Készítette Johannes Lew (Régeni Asztalos János) kolozsvári asztalos. K. Sebestyén József vázlata. AkadLt. 43. Johannes Lew vázlata a kolozsvári asztalosok céhkönyvében. AkadLt. 44. Emlékkő a vargyasi kastélyból. Székelykeresztár, Múzeum. Szerző 45. Vargyas, ajtószemöldök 1650-ből. Szerző 46. Bonyha, a kastély kápolnájának bejárata. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e : A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 47. Bonyha, a kisebb kastély földszinti bejárata. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e : A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 48. Sárd, az udvarház reneszánsz ablaka. Semlyén István 49. Keresd, reneszánsz ablak. Erdélyi Lajos 50. Keresd, reneszánsz ablak. Erdélyi Lajos 51. Csíkrákos, ablakok a Cserei kúriában. K. Sebestyén József vázlata. AkadLt. 52. Faépítési technikák: a) gerezdelés, b) fecskefark kötés, c) zsilipelt ház sarka. I o- n e s c u: ArhR. II ábra. 53. Törcsvár, a vár homlokzata. Erdélyi Lajos 54. Szentdemeter, a kastély homlokzata. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. I. Pest lap. 55. Szentdemeter, a templom bejárata. Szabó Dénes 56. Gyergyószárhegy, a kastély pártázata. Szerző 57. Gyergyószárhegy, a pártázat udvar felőli oldala. Erdélyi Lajos 58. Aranyosmeggyes, a kastély homlokzata. Bíró: Kast. 9. kép. 59. Erzsébetváros, Apafi kastély. B í r ó: Kast. 5. kép. 60. Uzon, a kastély homlokzata a restaurálás előtt. B í r ó: Kast. 20. kép. 61. Feketehalom, pártázatos kapu 1647-ből. BL. IV kép. 62. Prázsmár, a templomerőd homlokzata Cetatea ţărănească din Prejmăr. Buc kép. 63. Bölön, az unitárius templomerőd fala. Kabay Béla 64. Feketehalom, az ev. templomerőd takácstornya. BL. IV kép. 65. Höltövénv, az ev. templomerőd BL. IV kép. 66. Beszterce, az ev. templom homlokzata. Szabó Dénes 67. Zoltán, barokk kőkapu. Szerző 68. Csíkkozmás, a róm. kat. plébánia kőkapuja. Szerző 69. Mikháza, székelykapu 1673-ból. T ó t h : NépÉ. 20. kép. 70. Leveles kapu. 71. Fedeles kapu. 72. Fedeles kötött kapu. 73. Leveles kapu, a kisajtó fölött galambbúggal. 74. Fedeles galambbúgos kapu. 75. Galambbúgos kötött kapu. 76. Kászonimpér, kapu 1862-ből. Dr. Kós Károly gyűjtése és rajza. 77. Fenyéd, kapu 1839-ből. Dr. Kós Károly gyűjtése és rajza. 78. Szentbenedek, a lépcsőház faragott faoszlopa. Szopós Sándor rajza. K e l e m e n L a- j o s: A legrégibb erdélyi magyar hímesoszlopok. Pt. 3. lap. 79. Radnót, ajtókeretek, gyámkövek és zárókövek. K. Sebestyén József rajza. L u k i- n i c h I m r e: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 80. Keresd, ablakkeret. M. Thallgott rajza. S e b e s t y é n: ArRT. 46. kép. 81. Torockó, parasztház bejárati ajtaja. Az Ép. Ip. Isk évi T ó t h: NépÉ. 70. kép. 352

3 82. Alsórákos, stukkódíszes szoba a délkeleti sarokbástyában. I o n e s c u: ArhR. II kép. 83. Alsórákos, stukkódíszes szoba a délnyugati sarokbástyában. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e: A bethleni gróf. Bethlen-család története. Bp kép. 84. Egeres, emeleti ajtó. Erdélyi Lajos 85. Küküllővár, földszinti ajtó. Erdélyi Lajos 86. Keresd, ajtó 1646-ból. Erdélyi Lajos 87. Kaplyon, facsipkés ablak a kastélyból. Szerző 88. Keresd, ablakbéllet díszítmény. Váncsa György rajza. V o i t: Otth lap. 89. Ajtó a XVI. század első feléből, Sigerus Emu gyűjteményéből származott a budapesti Iparművészeti Múzeumba: M á r i a Z l i n s k y - S t e r n e g g: Renaissance Inlay, Bp kép. 90. Keresd, festett ajtó 1598-ból. Váncsa György rajza. V o i t: Otth lap. 91. Keresd, festett ajtó 1598-ból. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép. 92. Keresd, festett ajtó 1651-ből. Váncsa György rajza. V o i t: Otth, 126. lap. 93. Szentbenedek, lépcsőházi részlet. Szabó Dénes 94. Küküllővár, orsós korlát. Erdélyi Lajos 95. Marosvécs, boltozatos szoba. Szabó Dénes 96. Szentbenedek, boltozatos terem. Voit: Otth lap. 97. Vajdahunyad, a vár földszinti nagyterme. Szabó Dénes 98. Illyefalva, boltozatos szoba a Bornemisza udvarházban. Szerző 99. Uzon, stukkódísz a kastélyból. Erdélyi Lajos 100. Szentbenedek, a kastély nagyterme. V o i t: Otth lap Szentbenedek, részlet a nagyterem mennyezetéről. R. Torabor Ilona: Régi festett asztalosmunkák a XV XIX. századból. Bp kép Kőröspatak, gerenda a régi Kálnoky udvarházban. K. Sebestyén József vázlata. AkadLt Gelence, a régi parókia ajtaja és faragott gerendája 1722-ből. K. Sebestyén József vázlata. AkadLt Illyefalva, a Séra udvarház mestergerendája 1811-ből. Szerző 105. Zoltán, virágminta a ref. templom mennyezetéről. Szerző 106. Erdélyi török szőnyeg virágos medalionnal. B í r ó: Kast. 54. kép Erdélyi szőnyeg kis ushak medalionnal. C s á n y i K á r o l y: Az erdélyi szőnyeg. Szépművészet szám. 5. kép Nagy ushak szőnyeg. C s á n y i K á r o l y: Az erdélyi szőnyeg. Szépművészet szám. 1. kép Székely festékes szentjánosos mintával. S z e n t i m r e i J u d i t: A székely festékes. Kvár kép Bethlen Gábor arcképe 1626-ból. Az enyedi Bethlen Líceum tulajdona. Lőrinczi László 111. Szuszék az altorjai Bernald kúriából. Vámszer Géza 112. Intarziás láda Gyergyószárhegyről. Batári Ferenc: Későreneszánsz magyar ládák a bútorosztály újabb szerzeményei között. Iparművészeti Múzeum Évkönyve kép Intarzia betét a gyergyószárhegyi ládáról. M á r i a Z l i n s z k i - S t e r n e g g: Renaissance Inlay. Bp kép Bethlen Kata kelengyeládája 1695-ből. R. T o m b o r I l o n a: Régi festett asztalosmunkák. Bp kép ben készült szekrény a meggyesfalvi Lázár udvarházból. Marosvásárhelyi Megyei Múzeum. Szilágyi Sándor 116. A meggyesfalvi Lázár udvarház szekrénye kinyitott ajtókkal. Marosvásárhelyi Megyei Múzeum. Szilágyi Sándor 117. Falitéka a meggyesfalvi Lázár udvarházból. Marosvásárhelyi Megyei Múzeum. Szilágyi Sándor 118. Ládapad a Garázda és Teleki család címerével körül. Iparművészeti Múzeum, Budapest. Európai bútorok a XV XVII. században. Bp kép Egyes szék háttámlája. XVII. század vége. V o i t: Otth lap Teleki Mihály terpeszlábú karszéke 1652-ből. V o i t: Otth

4 121. Teleki Mihály bőrös karszéke 1682-ből. Kolozsvár, Történeti Múzeum. Horváth József 122. Bőrös karszék 1701-ből. Marosvásárhelyi Megyei Múzeum. Szilágyi Sándor 123. Ládás asztal 1597-ből. Kolozsvár, Történeti Múzeum. Horváth József 124. Kerek asztal az erdőcsinádi ref. templomban. XVIII. század közepe. Szerző 125. Olasz asztal a sáromberki Teleki kastélyból. Marosvásárhelyi Megyei Múzeum. Szilágyi Sándor 126. Faragvány a sáromberki Teleki kastély asztalán. Marosvásárhelyi Megyei Múzeum. Szilágyi Sándor 127. Festett padelő a nádasdaróci ref. templomból. XVII. század. Erdélyi Lajos 128. Mintarajz a kolozsvári asztalosok céhkönyvében. XVII. század. AkadLt Mintarajzok a kolozsvári asztalosok céhkönyvében. XVII. század. AkadLt Virágok a kolozsvári asztalosok céhkönyvében AkadLt Oltárterv a kolozsvári asztalosok céhkönyvében. XVII. század. AkadLt Tar András ötvöslegény mintarajza. XVII. század. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No lap Tar András rajza 1649-ből. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No lap Bethlen Miklós széke 1647-ből. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép Károlyi Klára ágya 1578-ból. Váncsa György rajza. V o i t: Otth lap Bethlen Miklós tordai háza. K. Sebestyén József rajza. L u k i n i c h I m r e: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp kép Bethlenszentmiklós, a kastély 1765-ben készült telekrajza. AkadLt. A Bethlen család bonyhai levéltára Bethlenszentmiklós, a kastély földszinti alaprajza. I o n e s c u: ArhR. II kép Tetőtervek a bálványosváraljai udvarházhoz. Szabó Sámuel udvarbíró levele Kornis Istvánhoz XII. 27-én. AkadLt. Mike Sándor gyűjteménye Habán kályhacsempe. XVII. század V o i t: Otth lap Habán kályhacsempe 1674-ből. Kolozsvár, Történeti Múzeum. Horváth József 143. Sarokcsempe habán kályháról. XVII. század. Kolozsvár, Történeti Múzeum. Horváth József 144. Záródísz habán kályháról. XVII. század. Kolozsvár, Történeti Múzeum. Horváth József 145. Bethlenszentmiklós, a déli homlokzat. Nagy Agnes 146. Bethlenszentmiklós, a kastély bejárata. Nagy Ágnes 147. Bethlenszentmiklós, a kastély erkélye. Nagy Ágnes 148. Bethlenszentmiklós, timpanonos ablak. Nagy Ágnes 149. Bethlenszentmiklós, stukkó az északnyugati sarokbástyában. Erdélyi Lajos 150. Bethlenszentmiklós, kagylódíszes ablak. Nagy Ágnes Bethlenszentmiklós, gyámkövek a kastélyból. Nagy Ágnes felvételei Bethlenszentmiklós, ajtó az emeleten. Nagy Ágnes 155. Tetőterv a bálványosváraljai udvarházhoz. Szabó Sámuel udvarbíró levele Kornis Istvánhoz XII. 27-én. AkadLt. Mike Sándor gyűjteménye Ráckeve, a kastély központi részének alaprajza. R a d o s J e n ő: Magyar kastélyok. Bp lap Hadad, a kastély homlokzat- és tetőterve. Készítette Josef Litzmann. AkadLt. Wesselényi-levéltár Hadad, a kastély földszinti alaprajza. Készítette Josef Litzmann. AkadLt. Wesselényilevéltár Hadad a kastély emeleti alaprajza. Készítette Josef Litzmann. AkadLt. Wesselényilevéltár. 354

5 160. Hadad, a kastély homlokzata és földszinti alaprajza. Franz Gindtner munkája. AkadLt. Wesselényi-levéltár Hadad, a kastély alaprajza és a melléképületek terve. Franz Gindtner munkája. AkadLt. Wesselényi-levéltár Hadad, a kastély oldalnézetből a kerítéssel. Franz Gindtner terve. AkadLt. Wesselényi-levéltár Hadad, a kastély déli homlokzata. Semlyén István Hadad, urnák a bejárat mellett. Semlyén István 166. Hadad, a kastély udvari homlokzata. Semlyén István 167. Hadad, a bejárat előtti portikus. Semlyén István 168. Hadad, a bejárat feletti kőcímer. Anton Schuchbauer munkája. Semlyén István 169. Hadad, címeres emlékkő 1763-ból Anton Schuchbauer munkája. Semlyén István 170. Hadad, volutás ablak. Josef Hoffmayer munkája. Semlyén István 171. Hadad, a nagyterem ajtaja. Christian Bähr munkája. Semlyén István 172. Hadad, az előcsarnok kandallója. Augustin Flecher munkája. Semlyén István 173. Hadad, a melléképület árkádos szárnya. Tervezte Josef Leder. Semlyén István 174. Hadad, az istálló főbejárata. Tervezte Josef Leder. Semlyén István 175. Zsibó, Wesselényi István sírköve. Semlyén István 176. Alsóidecs, stukkórészlet a ref. templomból. Szabó Dénes 177. Bánffyhunyad, emléktábla a ref. templomban. Kabay Béla 178. Sírkő az egeresi templomban. Erdélyi Lajos 179. Marosvásárhely, Toldalagi palota. Szerző 180. Szamosújvár, Lászlóffy ház. Szerző 181. Bögöz, Korda György szobra a ref. templom szószékének hangvetőjén. Szabó Dénes 182. Hadad, Rédey Zsuzsanna sírköve Semlyén István 183. Hadad, Wesselényi Ferenc sírköve Semlyén István 184.Zsibó, a kastély földszinti alaprajza. Bíró József felmérése. B í r ó J ó z s e f: A zsibói kastély. Emlékkönyv Gerevich Tibor születésének 60-ik évfordulójára. Bp lap Zsibó, a kastély emeleti alaprajza. Bíró József felmérése. B í r ó J ó z s e f: A zsibói kastély. Emlékkönyv Gerevich Tibor születésének 60-ik évfordulójára. Bp lap Zsibó, a kastély perspektivikus rajza. I o n e s c u: ArhR. II kép Zsibó, a kastély déli homlokzata. Semlyén István 188. Zsibó, a kastély északi homlokzata. Semlyén István 189. Zsibó, a kastély délnyugati sarokpavilonja. Semlyén István 190. Franz Wrabetz levele 1796-ból a zsibói kastély rajzával. Franz Wrabetz Wesselényiné Cserei Helénához intézett levele VII. 26-án. AkadLt. Wesselényi-levéltár Sebastian Tholl rajza a bethleni kastély erkélyéhez 1772-ből. AkadLt. A Bethlencsalád keresdi levéltára Kolozsvár, a Bánffy palota 1890-ben. Litográfia. J a k a b E l e k: Kolozsvár története világosító rajzai. Buda, XXVI. tábla Kolozsvár, a Bánffy palota homlokzata. Szabó Dénes 194. Kolozsvár, a Bánffy palota udvari homlokzatának részlete. Szabó Dénes felvétele Diána alakja a kolozsvári Bánffy palota homlokzatáról. Szabó Dénes 196. Emeleti ajtó a kolozsvári Bánffy palotában. Szabó Dénes 197. Udvari részlet a kolozsvári Bánffy palotából. Szabó Dénes 198. Kolozsvár, Toldalagi Korda palota, udvari részlet. Semlyén István 199. Kolozsvár, Thoroczkai ház, udvari részlet. Semlyén István 200. Szamosújvár térképe 1750-ből. Konrad Hammer munkája. Bécs, Hadilevéltár Szamosújvár, az örmény nagytemplom alaprajza. Starmüller Géza felmérése. 355

6 202. Szamosújvár látképe 1735-ből. Bécs, Hadilevéltár Szamosújvár, örmény nagytemplom, oldalnézet. Szabó Dénes 204. Szamosújvár, az örmény nagytemplom főhomlokzata. Szabó Dénes 205. Szamosújvár, örmény nagytemplom, belső. Szabó Dénes 206. Szamosújvár, örmény nagytemplom, orgonakarzat. Szabó Dénes 207. Szamosújvár, örmény nagytemplom, oldalkarzat. Szabó Dénes 208. Szamosújvár, örmény nagytemplom, oszlopfők és párkány. Szabó Dénes 209. Szamosújvár, örmény nagytemplom, szószék. Szabó Dénes 210. Kolozsvár látképe. Szakáll János ötvös metszete a XVIII. századból. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No Részlet Kolozsvár 1735-ben készült látképéből. Bécs, Hadilevéltár Kolozsvár, főtéri részlet. Veres Ferenc felvétele 1859-ben Kolozsvár, a Belső-Monostor utca. Veres Ferenc felvétele 1859-ben Kolozsvár, a ferencesek temploma. Veres Ferenc felvétele 1859-ben Kolozsvár, pinceajtó a várból. Szabó Dénes 216. Kolozsvár, a volt jezsuita templom. Szabó Dénes 217. Kolozsvár, a volt piarista rendház. Szabó Dénes 218. Kolozsvár, a volt piarista rendház kapuja. Szabó Dénes 219. Kolozsvár, Szentháromság szobor. Szabó Dénes 220. Erzsébetváros, örmény nagytemplom. Építette Franz Gindtner. Szerző 221. Kolozsvár, a Teleki palota homlokzatterve. Készítette Josef Leder. AkadLt. Teleki László levéltára Kolozsvár, a Teleki palota oldalnézete. Josef Leder és Anton Überlacher terve. AkadLt. Teleki László levéltára Nádasdaróc, ref. templom, padelő 1750-ből. Festette Umling Lőrinc. Erdélyi Lajos 224. Kolozsvár, ajtóterv a Teleki palotához. Késmárki János rajza. AkadLt. Teleki László levéltára Kolozsvár, a Szent Mihály templom nagy monstranciája. Készítette Gyulai László és Szakáll János. Szabó Tamás Részletek a monstranciáról. Szabó Tamás felvételei Feltmájer Mihály ötvös mintarajza 1759-ből. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No Mátéfi Dániel rézmetszés-próbája 1767-ből. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No Gyergyai Mihály mintarajza 1767-ből. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No Ötvösműhely XVIII. századi rézmetszés-próbán. Gyergyai Mihály ötvösrajz-gyűjteménye. Kolozsvár. Egyetemi Könyvtár, Kéziratok No Kolozsvár, Nepomuki Szent János szobra a Szent Mihály templom barokk kapuzatáról. Szabó Dénes 233. Kolozsvár, Szent Sebestyén szobra a Szent Mihály templom barokk kapuzatáról. Szabó Dénes 234. Kolozsvár, fekvő nőalak a Szent Mihály templom barokk kapuzatáról. Szabó Dénes 235. Nagyenyed, a minorita templom egyik mellékoltárának részlete. Anton Schuchbauer munkája. Szerző 236. Szeben, részlet Otto Traun gróf síremlékéről. Anton Schuchbauer munkája. Szerző 237. Kolozsvár, a Szent Mihály templom szószékmellvédje. Faragta Johann Nachtigall. Szabó Dénes Gyertyatartók a koródi kat. templom oltáráról. Nagy Ágnes felvételei Kolozsvár, Mária alakja a Szentháromság szoborról. Anton Schuchbauer munkája. Szabó Dénes 356

7 Gyulafehérvár, részletek a katedrális főoltáráról. Hoffmayer Simon munkája. Szerző felvételei Székelyudvarhely, a plébániatemplom szószékének egyik reliefje. Hoffmayer Simon munkája. Szabó Dénes 245. Szamosújvár, az örmény nagytemplom szószékének egyik reliefje. Hoffmayer Simon munkája. Szabó Dénes 246. Szamosújvár, Szent Péter szobra az örmény nagytemplomban. Csűrös Antal munkája. Szerző Szamosújvár, faszobrok az örmény nagytemplomban. Csűrös Antal munkái. Kabay Béla felvételei Koronka. A ref. templom szószéke. Schindler Mihály munkája. Szerző 250. Székelykál, Nepomuki Szent János-oltár. Csűrös József és Mihály munkája. Szerző 251. Kaplyon, a kastély ablakbéllete rokokó festésdísszel. Veress Mátyás munkája. Szerző 252. Kaplyon, rokokó falfestésnyomok a kastély egyik termében. Veress Mátyás munkája. B í r ó V e n c e l: Veress Mátyás. Művészettörténeti Értesítő szám.

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű Í É Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á ű Á É Á Á É Í ű É É Á Á Á ű Á Á É ű Á Á Á Í Á É Í ű Í ű Í ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í Í É Í ű ű Í ű ű ű Á ű Í ű Á Á Í ű É ű ű ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ó Á Í Í ű Í Á ű Á Á Á Á Á Á Á É É Á Á Í Í Í ű ű Í Í ű Í ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Á Á ű ű Í Í Í Í Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í ű Í ű ű ű Í Í ű ű

Részletesebben

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank]

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank] KÉPEK JEGYZÉKE 1. A paszmosi kastély temperaképe a XIX. századból. Ismeretlen mester. 2. A paszmosi kastély távlati képe. Szabó Dénes 3. A paszmosi kastély kapuépülete. Szabó Dénes 4. A paszmosi kastély

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰALKOTÁS DICSÉRETE

BEVEZETÉS A MŰALKOTÁS DICSÉRETE BEVEZETÉS A MŰALKOTÁS DICSÉRETE Ahol Kőműves Kelemen és Manole mester balladája még ma is közszájon forog, ahol minden várromot óriásokkal, tündérekkel és boszorkányokkal tölt meg a népi képzelet, ott

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról Budapest főváros díszvilágításáról Jelenleg hatályos szöveg Melléklet a 67/2012. (IX. 28.)

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Nagyboldogasszony Székesegyház

Nagyboldogasszony Székesegyház Hetedikesek élménybeszámolója Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 7-es évfolyama, 45 tanulóval és 4 kísérő tanárral a Határtalanul pályázat keretében

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

ó á í á á ő ű á á ö ű á ó í ő á ő í á ó á í í Í á ő ű á á ő á ö í ő á á á á á ó ö ó á ó á ó ó ó ö á á ö ű á ó í ö í á á É ő ö íí á ö í á á ö á ó ő ó ö á á á á ö á ő á ó á ö í á ó ü ó á ó ö á ó ű ö í ü

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben