(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok)"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/7 IV (Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 328/09/COL HATÁROZATA (2009. július 15.) az izlandi kikötőtörvényről (Izland) AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG ( 1 ), TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra ( 2 ) és különösen annak cikkére és 26. jegyzőkönyvére, MIUTÁN AZ EMLÍTETT rendelkezéseknek megfelelően felkérte az érdekelt feleket észrevételeik megtételére ( 7 ), és ezen észrevételek figyelembevételével, mivel: I. TÉNYEK TEKINTETTEL az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra ( 3 ), és különösen annak 24. cikkére, TEKINTETTEL a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve ( 4 ) I. része 1. cikkének (2) bekezdésére és a II. része 4. cikkének (4) bekezdésére, 6. cikkére, 7. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkének (5) bekezdésére, 1. Eljárás május 7-én kelt levelében (dokumentumszám: ) az izlandi hatóságok a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (3) bekezdésével összhangban bejelentették az izlandi kikötőtörvény módosításait, melyek (többek között) a rakpart-létesítmények támogatására és a révkalauz-hajók használatára, a hajólift/emelőberendezések, rakpartlétesítmények és révkalauz-hajók esetében fizetendő kártérítésre vonatkoznak. A támogatást az 1984-ben létrehozott Kikötőfejlesztési Alapból nyújtják (a továbbiakban: az Alap). TEKINTETTEL a Hatóságnak az EGT-megállapodás 61. és 62. cikkének alkalmazására és értelmezésére vonatkozó iránymutatására ( 5 ), és különösen annak a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló fejezetére és a nemzeti regionális támogatásokról szóló fejezetére, TEKINTETTEL a Hatóságnak a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve II. részének 27. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekről szóló, július 14-i 195/04/COL határozatára ( 6 ), ( 1 ) A továbbiakban: a Hatóság. ( 2 ) A továbbiakban: az EGT-megállapodás. ( 3 ) A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás. ( 4 ) A továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv. ( 5 ) A Hatóság által január 19-én elfogadott és közzétett, az EGTmegállapodás 61. és 62. cikkének, valamint a felügyeleti és bírósági megállapodás 3. jegyzőkönyve 1. cikkének alkalmazására és értelmezésére vonatkozó iránymutatás (a továbbiakban: állami támogatási iránymutatás), amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: HL) (L , 1. o.) és 32., EGT-kiegészítésében ( , 1. o.) tettek közzé. Az állami támogatásokról szóló iránymutatás frissített változatát közzétették a Hatóság honlapján: ( 6 ) A július 14-i módosított 195/04/COL határozat, amelyet a HL L 139., , 37. oldalon és a i 26. EGT-kiegészítés 1. oldalán. Lásd a Hatóság honlapját: fieldsofwork/fieldstateaid/legaltexts/ Több levélváltást ( 8 ) követően a Hatóság december 12-én kelt levelében tájékoztatta az izlandi hatóságokat, hogy ezen intézkedések tekintetében a 3. jegyzőkönyv I. része 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindításáról határozott. Az eljárás megindításáról szóló 658/07/COL hatósági határozatot közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában és EGTkiegészítésében ( 9 ), a Hatóság ennek keretében felkérte az érdekelt feleket észrevételeik megtételére. Az izlandi hatóságok február 15-én kelt levelükben válaszoltak (dokumentumszám: ). A Hatósághoz április 23-án érkezett észrevétel az egyik érdekelt féltől (dokumentumszám: ). A Hatóság május 20-án kelt levelében (dokumentumszám: ) továbbította az észrevételt az izlandi hatóságoknak, akiknek válaszadási lehetőséget biztosítottak. Erre a levélre nem érkezett hivatalos (írásbeli) válasz. ( 7 ) HL C 96., , 3. o. és 20., EGT-kiegészítés, , 2. o. ( 8 ) A Hatóság és az izlandi hatóságok közötti levélváltások részleteit lásd a Hatóság hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozatában. ( 9 ) Lásd a fenti 7. és 8. lábjegyzetet.

2 L 219/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A tervezett intézkedés leírása Az izlandi kikötőtörvény keretjogszabály a kikötőkről szóló 61/2003. törvény ( 10 ) (módosítva a 11/2006. és a 28/2007. törvényekkel) lehetőséget biztosít az önkormányzati tulajdonban álló izlandi kikötői infrastruktúra és létesítmények finanszírozására és az ezekben keletkező károk megtérítésére. Az izlandi kikötőkhöz kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek részletes magyarázata a Hatóság hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló, december 12-i 658/07/COL határozatában található. A Hatóság ezt követően azokra a különös rendelkezésekre összpontosít, amelyeket aggályosnak tartott és a hivatalos eljárás keretében megvizsgált. A különös rendelkezések a következők: ingó eszközökbe és az operatív szolgáltatásokba irányuló beruházásokhoz nyújtott közfinanszírozás általában bizonyos vállalkozásokat részesít előnyben. Ehhez hasonlóan a rendelkezésre álló információk alapján a Hatóság nem tudott következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy a rakpart-létesítményeknek nyújtott támogatás tekinthető-e általános intézkedésnek. Végezetül a Hatóság előzetesen megállapította, hogy a kártérítés állami támogatást képezhet, amennyiben olyan létesítményekre nyújtják, amelyek nem képeznek általános intézkedéseket. a) Révkalauz-hajók: A évi kikötőtörvény (a továbbiakban: a évi törvény) 24. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az Alapból fedezhetők a révkalauz-hajók beszerzési költségei, amennyiben a kikötőben vagy a kikötő közelében uralkodó körülmények szükségessé teszik az ilyen biztonsági felszereléseket. E rendelkezés szerint az Alapból a beszerzési költségek maximum 75 %-a fedezhető. b) Rakpart-létesítmények: A évi törvény 24. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt rendelkezések kapcsolódnak a rakpart-létesítmények Alapból történő finanszírozásához. A rakpart-létesítmények költségei a b) albekezdés értelmében maximum 90 %-ban, a c) pont értelmében maximum 40 %-ban finanszírozható. c) Kártérítés: A évi törvény 26. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a évi törvény 24. cikke szerint az Alap támogatására jogosult kikötők kártérítést igényelhetnek a létesítményeikben bekövetkezett kárért. A nyújtható kártérítés összegére nem szabtak meg felső határt. A Hatóság azzal kapcsolatban is kifejezte kétségeit, hogy a szóban forgó intézkedések vajon összeegyeztethetőek-e az EGT-megállapodással. Kétségeit (legelsősorban) arra alapozta, hogy a 61. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti eltérés nem tűnt alkalmazhatónak, mivel a kártérítés köre túllépi a természeti katasztrófák okozta károk helyreállítását, valamint arra, hogy nyilvánvalóan nem alkalmazható az állami támogatási iránymutatásnak sem a regionális támogatásokról szóló, sem pedig a hajógyártásról szóló fejezete. A Hatóság azt is megállapította, hogy az Alapból származó támogatás nem áll rendelkezésre magántulajdonban levő kikötők számára, és e különbségtételt nem látja indokoltnak. 3. Harmadik felek észrevételei A Hatósághoz egy április 23-án kelt levélben érkezett egy észrevétel egy harmadik féltől. A Stálsmiðjan mely egy Reykjavikban működő magán kikötő-üzemeltető egyetértett a Hatóság eljárást megindító határozatában kifejezett eredeti véleményével. d) Hajóemelők/liftek: A évi törvénymódosítással a évi törvény 26. cikke (3) bekezdésébe illesztett rendelkezés kiterjesztette a kikötő-üzemeltetők által igényelhető kártérítést a hajóemelőket/lifteket érő károkra. A kártérítésre ebben az esetben sem szabtak meg felső határt Az eljárás megindításának indokai 658/07/COL határozatában a Hatóság kifejtette azt illető kétségeit, vajon a révkalauz-hajók támogatása tekinthető-e általános intézkedésnek és indokolt állami kiadásnak, mely a tengeri közlekedésnek a köz érdekében történő fejlesztése során keletkezett. A Hatóság nem tudta kizárni, hogy a révkalauz-hajók részére nyújtott támogatás szelektívnek tekinthető, mivel az ( 10 ) Az új rendelkezések szerinti finanszírozást még nem hajtották végre. 4. Az izlandi hatóságok észrevételei február 15-én kelt levelükben az izlandi hatóságok először is amellett érveltek, hogy a jogszabály módosításai ellenére a évi törvény átmeneti rendelkezései szerint az Alapból származó támogatáshoz kapcsolódó rendelkezések későbbre halaszthatók, és az évi kikötőtörvényben meghatározott jogi helyzet 2008 végéig fenntartandó. A Hatóságot arról is tájékoztatták, hogy ezt az átmeneti rendelkezést meghosszabbította a 145/2007. törvény, így 2010-végéig alkalmazandó. Az izlandi hatóságok szerint a hajójavító létesítményeket ( hafnarmannvirki ) a vizsgálat tárgyát képező intézkedéseket összefoglaló meghatározás Izlandon közcélokat szolgáló közinfrastruktúrának tekintik, melyekhez mindenki hozzáférhet és a kikötő integráns részét képezik.

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/9 Pontosabban, a hivatalos vizsgálat tárgyát képező intézkedések tekintetében az izlandi hatóságok érvelése szerint a révkalauzhajók a kikötők tevékenységének és infrastruktúrájának meghatározó részét képezik, ahol használatukat a körülmények szükségessé teszik. Használatuk szigorúan biztonsági célokat szolgál (ideértve a vészhelyzeteket), és bizonyos esetekben azt a törvény kötelezően előírja. A hatóságok azt is hangsúlyozzák, hogy a használatukkal járó költségek a kikötők által viselt terhet jelentenek. A rakpart-létesítményeket illetően az izlandi hatóságok ismét azzal érvelnek, hogy a kikötő általános infrastruktúrájának részét képezik, melyeket kikötői építmények néven említenek. Az izlandi hatóságok azzal is érvelnek, hogy az intézkedések nem torzítják a kereskedelmet és nem érintik az EGT-államok közötti kereskedelmet. Ezt az érvet földrajzi szempontokkal indokolják, utalva az Izland és az európai szárazföld közötti utazási időre (47 óra) és az Izlandi Iparszövetség által rendelkezésre bocsátott információra, mely szerint a külföldi hajók nagyon ritkán jönnek Izlandra hajójavítás céljából. Miközben az izlandi hatóságok elismerik, hogy a hajójavítás (és ezért a hajóliftek, emelők és szárazdokkok használata) terén nemzetközi verseny van, érvelésük szerint ilyen verseny Izlandon nem létezik. II. ÉRTÉKELÉS 1. Állami támogatás fennállása Az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás Az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének szövege a következő: Ha e megállapodás másként nem rendelkezik, összeegyeztethetetlen az e megállapodásban foglaltak érvényesülésével az EK-tagállamok vagy az EFTA-államok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a Szerződő Felek közötti kereskedelmet Az állami források megléte Állami támogatásnak az a támogatás minősül, amelyet az állam nyújt vagy állami forrásból nyújtanak. A tervek szerint az intézkedések mindegyike támogatást nyújt a kikötőknek az Alapon keresztül, melynek forrásai az izlandi kincstárból származnak. A kincstár által rendelkezésre bocsátott összeg az EGT-Megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami forrást képez. Az állami forrásként történő minősítésen nem változtat az a tény, hogy az állami források az Alapon keresztül kerülnek felhasználásra. A évi törvény 26. cikkének (1) bekezdése szerint az Alap tulajdonosa az állam és a Kikötői Tanács (hafnaráð) igazgatótanácsként jár el a Közlekedésügyi Miniszter nevében. A Kikötői Tanácsot a Közlekedésügyi Miniszter nevezi ki a Tengerközlekedési Ügynökségről szóló 7/1996 törvény 4. cikke szerint (lög um Siglingastofnun Íslands). Az Alap ezért közjogi jogalany. Az Alapot a Parlament jóváhagyásával részben közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozzák. A évi törvény 26. cikkének (3) bekezdése értelmében a Kikötői Tanács dönt az Alap jövedelmének felhasználásáról a Tengerközlekedési Ügynökség ajánlásai alapján és a Közlekedésügyi Miniszter engedélyével, az (1) (3) albekezdésekben meghatározottak szerint. Az említett cikk (4) bekezdése alapján az Alap igazgatását a Tengerközlekedési Ügynökség látja el. Az Alap évi törvényben meghatározott közfeladatokat is ellát. A Hatóság ezért megállapítja, hogy az Alap által nyújtott támogatás az államnak tudható be és állami forrást képez az EGTmegállapodás 61. cikkének (1) bekezdése értelmében Bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése S z e l e k t i v i t á s A támogatási intézkedés szelektív azáltal, hogy bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését részesíti előnyben. Ebben a vonatkozásban a kérdés az, hogy az izlandi önkormányzatok mint az állami támogatás kedvezményezettjei gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokként, vagy állami hatóságokként működnek. Amint azt az Európai Bizottság Flamand kikötők infrastrukturális munkálatainak a pénzügyi támogatásáról szóló határozata ( 11 ) is tartalmazza, a tengeri kikötők nem kizárólag a működőképes tengeri közlekedési rendszer karbantartásához kapcsolódó közcélú feladatokat látják el, hanem egyre nagyobb mértékben látnak el olyan üzleti tevékenységeket, mint a kikötői létesítmények biztosítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Az a tény, hogy egy jogalany tevékenységei egy részének elvégzéséhez jogszabályon alapuló hatáskörrel rendelkezik, önmagában véve nem zárja ki, hogy az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében vett vállalkozásnak minősüljön. A versenyjogban a vállalkozás fogalma kiterjed valamennyi gazdasági tevékenységet végző jogalanyra, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától ( 12 ). Annak meghatározása érdekében, hogy a szóban forgó tevékenységeket a 61. cikk (1) bekezdése értelmében vett vállalkozás végzi-e, szükséges meghatározni e tevékenységek jellegét ( 13 ). A megszilárdult ítélkezési gyakorlat szerint minden olyan tevékenység, amely egy adott piacon áruk és szolgáltatások ( 11 ) N 520/2003 sz. Állami támogatás, 7-8. o. ( 12 ) Lásd még többek között a C-159/91. sz. és C-160/91. sz. Poucet és Pistre egyesített ügyeket, EBHT 1993., I-637. o. 17. pont. ( 13 ) Lásd többek között a C-364/92. sz. SAT Fluggesellschaft ügyet, EBHT 1994., I-43, 19. pont.

4 L 219/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja nyújtására irányul, gazdasági tevékenységnek minősül ( 14 ). Ezért a kikötő-üzemeltetők által végzett gazdasági tevékenységek mértékéig a Hatóság úgy véli, hogy az intézkedések szelektívek, mivel csupán egy meghatározott ágazatban működő üzemeltetők bizonyos körét részesíti előnyben. A tengeri kikötőkben nyújtott minőségi szolgáltatások megerősítéséről szóló európai bizottsági közleményben ( 15 ) a Bizottság megkülönbözteti a nyilvánosan hozzáférhető (általános) infrastruktúrát, a felhasználóra szabott infrastruktúrát és a szuperstruktúrát. Ez a különbségtétel hasznos eszközt nyújt annak értékeléséhez, hogy a gazdasági tevékenységet vajon kikötői hatóságok, tulajdonosok vagy üzemeltetők végzik-e. Ez a felosztás azonban még nem végleges, és a Hatóság nemcsak a Bizottság közleményét vette figyelembe, hanem a Bizottság ezt követően hozott határozatait (ideértve különösen a flamand kikötőknek nyújtott támogatás fent említett esetét), valamint az izlandi hatóságok által megküldött információkat is. A közlekedési infrastruktúra állami finanszírozása két különböző szinten vet fel állami támogatással kapcsolatos kérdéseket; az infrastruktúra végső felhasználói, valamint a szóban forgó infrastruktúra irányítója vagy üzemeltetője szintjén. A Hatóság véleménye szerint a végső felhasználók szintjén általában nincsenek az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatási elemek az olyan esetekben, ahol a közlekedési infrastruktúrát közvetlenül az állam finanszírozza és kezeli, és az infrastruktúra valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva áll egyenlő és megkülönböztetés mentes feltételekkel, mivel nem részesítenek előnyben egy bizonyos vállalkozást vagy termelést másokhoz képest oly módon, hogy az torzítaná a versenyt vagy érintené a tagállamok közötti kereskedelmet ( 16 ). A Hatóság szerint az izlandi kikötők tekintetében ez az eset áll fenn. A közlekedési infrastruktúra irányítója vagy üzemeltetője ebben az esetben az izlandi önkormányzati tulajdonban álló kikötői hatóságok szintjén a Hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy az infrastruktúrát irányító végzi-e a gazdasági tevékenységeket. Fentebb már említésre került, hogy a kikötő irányítója különböző tevékenységeket végez, melyek közül több is gazdasági jellegűnek tekinthető. Ezért lehetőség szerint különbséget kell tenni a gazdasági jellegű tevékenységek és a nem gazdasági jellegű tevékenységek között, és saját jellemzői alapján értékelni kell minden egyes tevékenység tekintetében, hogy hogyan történik annak finanszírozása. a) Révkalauz-hajók: A Hatóság úgy véli, hogy a révkalauz-hajók navigációs segédeszközök, melyek biztonsági célból történő igénybevétele döntő jelentőségű bizonyos kikötőkben. A Hatóság elfogadja, hogy a révkalauz-hajókkal kapcsolatos kiadásokat alapvetően indokolja a közérdeket ellátó állam funkciója. A hatóság ezért megállapítja, hogy a kikötőüzemeltetőknek a révkalauz-hajók tekintetében nyújtott támogatást nem azon az alapon nyújtják, hogy azok gazdasági tevékenységet végző vállalkozások. Az intézkedés ezért nem képez az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást. b) Rakpart-létesítmények: Bár a rakpart-létesítmények jellegüket tekintve nyilvánosak, mivel szükségesek egy kikötő közérdeket szolgáló megfelelő működtetéséhez, kereskedelmi célokat is szolgálhatnak. Figyelembe véve a Bizottság Flamand kikötők ( 17 ) ügyben a kikötői infrastruktúrát (köztük a rakpart-létesítményeket) illető megközelítését, a Hatóság előzetes véleménye szerint a rakpart-létesítmények a kikötői létesítmények részét képezik, melyekből a kikötői hatóságok kereskedelmi bevételre tehetnek szert. Az izlandi hatóságok nem nyújtottak be olyan információt, melyből arra lehetne következtetni, hogy a rakpart-létesítmények használata a köz érdekében cselekvő állam meghatározó funkciója és jellegét tekintve nem gazdasági tevékenység. A Hatóság véleménye szerint a rakpart-létesítmények olyan gazdasági tevékenységet mozdítanak elő, ami előnyben részesíti a kikötő vállalkozásként működő üzemeltetőjét. c) A raktárlétesítmények és a hajólift/emelőberendezések esetében nyújtott kártérítés. A Hatóság véleménye továbbra is az, hogy a hajóliftek/emelőberendezések gazdasági tevékenységekhez használt eszközök, melyekkel a kikötő üzemeltetői elősegíthetik pl. a hajójavítást. Tekintve azt, hogy a kártérítési rendelkezések alapján a hatóságok finanszírozásban részesülnek gazdasági tevékenységekhez használt létesítményekben esett károk helyreállításához, a rendelkezések vállalkozást (magát a kikötői hatóságot) előnyben részesítő szelektív intézkedést képeznek. A Hatóság ezért megállapítja, hogy a kártérítésre vonatkozó rendelkezések hajóliftekre, emelőkre és rakpart-létesítményekre történő kiterjesztése előnyben részesít bizonyos vállalkozásokat. E l ő n y Az intézkedésnek olyan előnyt kell nyújtania a kedvezményezett számára, amely mentesíti őt a rendszerint a költségvetéséből fedezett terhek alól. ( 14 ) Lásd többek között a C-35/96. sz. Bizottság kontra Olaszország EBHT 1998., I-3851., 36. pont és a C-475/99. sz. Glöckner ügyet, A kikötő-tulajdonosoknak viselniük kell a kikötőtörvény keretében elszámolható költségek egy részét, mivel az állami támo 15 ) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EBHT 2001., I-8089., 19. pont. ( A tengeri kikötőkben nyújtott minőségi szolgáltatások megerősítése; gatás a rakpart-létesítményekhez szükséges beruházások 40- az európai közlekedés kulcsa, (COM(2001) 35 végleges, %-áig nyújtható. Ugyanakkor ezen vállalkozások esetében szakasz. alacsonyabb beruházási költségek jelentkeznek más, a programból nem részesülő vállalkozáshoz képest. A kikötő-tulajdo ( 16 ) Vö: A Bizottság fehér könyve COM(1998) 466 végleges, , Az infrastruktúrahasználatért fizetendő méltányos díjak: nosok ezért az intézkedés révén előnyben részesülnek. Az EU-ban a közlekedési infrastruktúrák díjszabása közös keretének megállapítására vonatkozó szakaszonkénti megközelítés, 5. fejezet, pont. ( 17 ) N 520/2003 sz. ügy, pont.

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/11 Ilyen előny a kártérítés esetében is létezik. A kikötőhatóságok részesülhetnek állami támogatásból a hajólifteket/emelőberendezéseket és a rakpart-létesítményeket ért károk javításához. Ez ellentételezi azon költségek finanszírozását, amelyeket egyébként általában a kedvezményezettek saját maguk viselnének. vagy üzemeltethet versenyképes kikötőket Izlandon. Az izlandi kikötő-üzemeltetőknek nyújtott állami támogatás ezért az ilyen magánbefektetésekre gyakorolt hatáson keresztül is érintheti a kereskedelmet A verseny torzítása és a Szerződő Felek közötti kereskedelemre gyakorolt hatás Egy intézkedés támogatásnak minősül, ha torzítja a versenyt és érinti a Szerződő Felek közötti kereskedelmet. A Hatóság ezért megállapítja, hogy mivel az intézkedés megerősíti a kedvezményezett helyzetét más versenytársakhoz képest az EGT területén, az intézkedések torzítják a versenyt, vagy azzal fenyegetnek, és érintik a Szerződő Felek közötti kereskedelmet. A Hatóság továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy a hajójavítási létesítményekként működtetett hajóliftek és emelők, valamint szárazdokkok üzemeltetői között nemzetközi verseny áll fenn. Továbbá, amint azt a hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozat is említi, a kikötői szolgáltatásokat fokozatosan megnyitották a verseny előtt ( 18 ). Az Európai Bizottság megjegyezte a LeaderSHIP 2015 programjában ( 19 ), hogy a kereskedelmi hajógyártás és a hajójavítás világszintű versenynek kitett, valóban globális piacon működik Következtetés A fenti okokból a Hatóság úgy véli, hogy a rakpart-létesítmények finanszírozása, valamint a rakpart-létesítmények és a hajóliftek esetében nyújtott kártérítés az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást képez. A Hatóság szerint az állami támogatás torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, amit a harmadik féltől beérkezett észrevétel is bizonyít. Az izlandi hatóságok azt is elfogadják (annak ellenére, hogy azzal érvelnek, hogy nincs versenytorzítás), hogy a évi törvény különbséget tesz az állami tulajdonban álló (állami támogatásban részesülő) kikötők és a magántulajdonban álló (állami támogatásban nem részesülő) kikötők között. Mivel az állami támogatásban részesülő kikötők néhány tevékenysége gazdasági jellegű, megállapítható, hogy egy ilyen esetben a versenyt torzítás fenyegeti. Miközben a Hatóság elfogadja, hogy földrajzi okokból a verseny torzítása valószínűleg az európai kontinensen jelentkezőhöz képest kisebb hatást gyakorolna a kereskedelemre, a Hatóság nem ért egyet az izlandi hatóságokkal abban, hogy az intézkedés nem (vagy potenciálisan nem) érinti a kereskedelmet. Ezek a tevékenységek, különösen a hajózási és teherszállító vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások nem tisztán helyi jellegűek az ilyen vállalkozások mobilitása miatt. Izlandot más EGT-államokkal bejáratott hajózási útvonalak kötik össze, és ezért bizonyos mértékben a kikötői szolgáltatásokat igénybe vevők megválaszthatják, hogy (például) hol végeztetik el az üzemi karbantartást, vagy az inaktív időszakokban hol dokkol. Említésre méltó az is (ahogy arra az Európai Bizottság a Jade WeserPort ügyben ( 20 ) már utalt), hogy a tengeri kikötőkben egyre nagyobb mértékű magánberuházás figyelhető meg, így egy másik EGT-államban működő vállalkozás akár birtokolhat ( 18 ) A 15. lábjegyzetben idézett Kikötői Közlemény 2. szakasza. ( 19 ) A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának LeaderSHIP 2015 Az európai hajógyártási és javítási ipar jövőjének meghatározása Versenyképesség kiválóság szerint, COM(2003) 717 végleges, 21. szakasz. ( 20 ) N110/2008 sz. állami támogatási ügy. A Hatóság megállapítja továbbá, hogy a révkalauz-hajók esetében a kikötő-üzemeltetőknek nyújtott támogatás nem képez az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást. 2. Eljárási követelmények A 3. jegyzőkönyv I. része 1. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóságot az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatni kell minden támogatás nyújtására és módosítására irányuló szándékról ( ). Amíg ebben az eljárásban végső határozat nem születik, az érintett tagállam a tervezett intézkedéseket nem hajtja végre. Amint azt a hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozat említi, az izlandi hatóságok az intézkedés bevezetését megelőzően nem jelentették be a Hatóságnak a évi törvényt a rakpart-létesítmények támogatása és a rakpart-létesítményekkel kapcsolatos kártérítések tekintetében. Továbbá, a bejelentett módosítás, amely 2007-ben belefoglalta a hajóemelőket a kártérítési programba, március 29-én hatályba lépett. Ugyanakkor a Hatóság hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozatához kapcsolódó észrevételeikben az izlandi hatóságok jelezték, hogy a évi törvény II. átmeneti rendelkezése kiköti, hogy a törvény állami támogatásra vonatkozó szabályait 2008 végéig nem alkalmazzák. A 145/2007. törvénnyel az állami támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását 2010 végére halasztották. Ezért, bár a törvény hatályba lépett, a törvény állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseit felfüggesztették a Hatóság végső határozatáig. A Hatóság ezért megállapítja, hogy ezen intézkedések tekintetében az izlandi hatóságok eleget tettek a 3. jegyzőkönyv I. része 1. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségeinek.

6 L 219/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A révkalauz-hajóknak nyújtott támogatás nem képez állami támogatást, és ezért nem állt fenn bejelentési kötelezettség. 3. A támogatás összeegyeztethetősége Az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatási intézkedések összeegyeztethetetlenek az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével, kivéve, ha velük kapcsolatban az EGT-megállapodás 61. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alapján eltérés alkalmazható. A Hatóság ezért az intézkedéseket az EGT-megállapodás 61. cikke (2) és (3) bekezdése alapján értékelte, összefüggésben az állami támogatási iránymutatással ( 21 ). Rakpart-létesítményekbe történő beruházások A közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás és Izland regionális támogatási térképe alapján a regionális támogatási térképen elhelyezkedő kikötők esetében kezdeti beruházási támogatás nyújtható, amely bruttó támogatástartalomban kifejezve az elszámolható költségek maximum 15 %-a (20 % bruttó támogatástartalom bónusszal a kisvállalkozások és 10 % bruttó támogatástartalom bónusszal a középvállalkozások számára nyújtott támogatás esetében). Az e határértékeket túllépő bármilyen támogatás nem tekinthető összeegyeztethetőnek a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatással. Ebben az ügyben nem tartották be ezeket a határértékeket. Kártérítés rakpart-létesítmények és a hajólift/emelőberendezések esetében A kártérítés formájában nyújtott támogatás nem kapcsolódik beruházáshoz, azonban olyan eszköz, melyen keresztül csökkenthetők (vagy kiküszöbölhetők) az olyan költségek, amelyeket a vállalkozás egyébként mindennapos tevékenységei részeként saját maga viselne. A Hatóság ezért úgy véli, hogy ebben az esetben működési támogatásról van szó. A Hatóság szerint ez a működési támogatás nem tartozik az EGT-megállapodás 61. cikke (2) bekezdésének b) pontja hatálya alá, mivel nem korlátozódik természeti katasztrófákra vagy más rendkívüli eseményekre. A Hatóság úgy véli, hogy a hajóliftek és emelők esetében nyújtott kártérítést a Hatóság hajógyártásról szóló állami támogatási iránymutatása alapján kell értékelni. Lex specialis-ként a hajógyártásról szóló iránymutatás kizárja a regionális támogatási iránymutatás alkalmazását ( 22 ). A hajógyártási iránymutatás hajógyárnak, kapcsolódó jogalanynak, hajótulajdonosnak és harmadik félnek közvetve vagy közvetlenül hajók gyártására, javítására vagy átalakítására nyújtott támogatásra vonatkozik ( 23 ). A hajógyártásról szóló iránymutatás szerint támogatás nyújtható a hajójavító létesítmények számára kutatásfejlesztési és innovációs támogatás, üzembezárási támogatás, ( 21 ) ( 22 ) Lásd a Hatóság időszakra szóló nemzeti regionális támogatási iránymutatását, 2. pont 8. alpontja, 8. lábjegyzet. ( 23 ) Lásd az N 554/06 Németország, Rolandwerft állami támogatási ügyet, melynek tárgya egy hajólift nehezebb hajók emelésére történő átalakítása volt, valamint a C 612/06- Németország, Volkswerft Stralsund állami támogatási ügyet, szintén egy hajólift átalakításáról (HL L 151., , 33. o.). foglalkoztatási támogatás, exporthitel, fejlesztési támogatás és regionális beruházási támogatás formájában. A Hatóság ugyanakkor úgy véli, hogy a hajóliftek és emelők esetében történő kártérítés nem tartozik e kategóriák egyikébe sem, ezért nem tekinthető összeegyeztethetőnek a hajógyártási iránymutatás rendelkezéseivel. A rakpart-létesítményekre működési támogatás formájában nyújtott kártérítést regionális támogatásként kell értékelni. Az intézkedést egyaránt értékelni kell a os időszakra szóló nemzeti regionális támogatási iránymutatás és a as időszakra szóló nemzeti regionális támogatási iránymutatás alapján. A régebbi iránymutatás nem terjedt ki az olyan működési támogatási programokra, mint amilyen a szóban forgó is. A jelenlegi iránymutatás 5. szakaszának rendelkezései szerint a működési támogatás normális esetben átmeneti és csökkenő (68. pont), vagy a legkevésbé lakott régióknak nyújtják (69. pont), illetve szállítási többletköltségeket fedez (70. pont). A Hatóság rendelkezésére álló információ szerint a kártérítéshez nyújtani tervezett támogatás nem korlátozott ebben az értelemben, és ezért nem tekinthető összeegyeztethetőnek a as időszakra szóló regionális támogatásokról szóló iránymutatással. Az EGT-megállapodás 59. cikke (2) bekezdése értelmében vett általános gazdasági érdekű szolgáltatással való megbízás Addig a mértékig, ameddig a szóban forgó intézkedések gazdasági jellegű szolgáltatások nyújtására terjednek ki, lehetséges, hogy azok általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak tekinthetők. Az Altmark-ügyben ( 24 ) kifejtett elvekkel összhangban az ilyen általános gazdasági érdekű szolgáltatások bizonyos körülmények között nem képeznek állami támogatást, illetve az 59. cikk (2) bekezdése szerint az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek tekinthető támogatásnak minősülhetnek. Az izlandi hatóságok ugyanakkor nem juttatták érvényre, hogy a finanszírozást általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához biztosították;a Hatóság azt is megjegyzi, hogy a kikötőüzemeltetők nem kaptak kifejezett megbízást ilyen szolgáltatások nyújtására, a finanszírozást pedig nem az alapján nyújtják, hogy ellentételezzék az üzemeltetőket a szolgáltatások nyújtása során keletkezett költségekért. Az intézkedések ezért nem egyeztethetők össze az EGT-megállapodással az 59. cikk (2) bekezdése szerint. Összeegyeztethetőség közvetlenül az EGT-megállapodás 61. cikkének (3) bekezdése c) pontja szerint Az EK-Szerződés 61. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethető az egyes gazdasági tevékenységek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. ( 24 ) C-280/00. sz. Altmark Trans GmbH ügy EBHT 2003., I-7747.

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/13 A Hatóság megjegyzi, hogy a tengeri kikötők fontos szerepet játszanak az EGT-ben, mivel szükségesek egy kiegyensúlyozott és fenntartható közlekedési rendszer előmozdításához és a regionális fejlődés központjaiként működnek. A Hatóság azt is megjegyzi, hogy a kikötők fontos szerepet játszanak a kereskedelem előmozdításában és hozzájárulhatnak a közúti teherszállításról a környezetbarátabb, fenntartható közlekedési módokra történő átálláshoz. A Hatóság azt is elismeri, hogy a jobb kikötői infrastruktúra kiépítése valószínűleg nem érhető el egyedül piaci eszközökkel, és valószínűleg elkerülhetetlen a valamilyen formát öltő állami beavatkozás. A kikötőtörvény ugyanakkor különbséget tesz a magántulajdonban és az önkormányzatok tulajdonában álló kikötők között, ugyanis csak az utóbbiak kérhetnek támogatást a program szerint. Bár úgy tűnik, hogy ez a különbségtétel nem jelenti az EGT-megállapodás szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseinek megsértését, a Bíróság a Falck ügyben hozott ítéletében vizsgálta az EK-Szerződés alapján a közszférának és a magánszférának nyújtott támogatás közötti megkülönböztetés kérdését. Miután hangsúlyozta, hogy elsősorban az érintett kormány viseli a támogatás nyújtásának felelősségét, a Bíróság a következőképp határozta meg a Bizottság szerepét: [igaz ugyan] hogy a támogatási intézkedések előnyben részesítenek valamely vállalkozást egy másikkal szemben, a Bizottság mégsem engedélyezhet olyan támogatást, melynek nyújtása a közszféra és a magánszféra közötti nyilvánvaló megkülönböztetéshez vezethet. Ilyen esetben a támogatás nyújtása a verseny közös érdekkel ellentétes mértékű torzulását eredményezné. ( 25 ) A Hatóság rendelkezésére álló információ szerint a programot még nem hajtották végre, ami azt jelenti, hogy nem fizettek ki támogatást a program egyik potenciális kedvezményezettje számára sem. ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Az EFTA Felügyeleti Hatóság szerint a kikötőtörvény 24. cikke (2) bekezdésének a) pontja, mely szerint támogatást élveznek a révkalauz-hajók beszerzési költségei, amennyiben a körülmények a kikötőben és annak közelében szükségessé tesznek ilyen biztonsági felszereléseket, nem képez az EGT-megállapodás 61. cikke értelmében vett állami támogatást. 2. cikk A rakpart-létesítmények számára a kikötőtörvény 24. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján nyújtott beruházási támogatás, valamint a kikötőtörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult kikötői építmények számára a 26. cikk (3) bekezdése alapján nyújtott kártérítés, valamint a hajóliftek és hajóemelők számára nyújtott kártérítés az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatást képez. A támogatási intézkedések nem egyeztethetők össze az EGTmegállapodásban foglaltak érvényesülésével. Emiatt, még ha a támogatás engedélyezhető lenne is az EGTmegállapodás szerint, a Hatóság úgy véli, hogy a program nem egyeztethető össze az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével, mivel kizárólag állami tulajdonban álló vállalkozásokat részesít előnyben, objektív indokolás nélkül. 3. cikk A 2. cikkben említett intézkedések nem hajthatók végre. 4. cikk E határozat címzettje az Izlandi Köztársaság. A fent említett elemzés alapján a Hatóság megállapítja, hogy a rakpart-létesítményekbe történő beruházás, valamint a hajóliftek, az emelők és a rakpart-létesítmények számára nyújtott kártérítés nem egyeztethető össze az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével. 5. cikk Csak az angol nyelvű szöveg hiteles. Kelt Brüsszelben, július 15-én. 4. Következtetés A révkalauz-hajók finanszírozásának kivételével, mely nem képez állami támogatást, a támogatási intézkedések a fenti okokból nem egyeztethetők össze az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével. az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről Per SANDERUD Kristján Andri STEFÁNSSON elnök testületi tag ( 25 ) A 304/85. sz. Falck kontra Bizottság ügy, EBHT 1987., 871. o., 27. pont. Ehhez hasonlóan lásd még a következő ügyeket: T-244/94. sz. Wirtschaftsvereinigung Stahl EBHT 1997., II o., és a T-239/94 sz. EISA EBHT 1997., II-1839, 100. pont.

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.31. COM(2016) 319 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének

Részletesebben

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG L 295/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.12. IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 356/08/COL (2008. június 11.) a Norvég

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 19.8.2013 C (2013) 5507 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.36873 (2013/N)

Részletesebben

Magyarország

Magyarország A általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozat 9. cikke, és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretszabály 62. pontja alapján benyújtandó tagállami jelentés Magyarország

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályozása a határon átnyúló együttműködés tükrében

Az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályozása a határon átnyúló együttműködés tükrében Az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályozása a határon átnyúló együttműködés tükrében 1 Barna-Lázár Zoltán Az Európai Területi Társulások 2016. évi III. ETT Műhelytalálkozója Kassa, 2016. szeptember

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 5. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.11. COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

N 519/2005 számú Állami Támogatás - Magyarország Az állati eredetű hulladék biztonságos ártalmatlanításához nyújtott támogatás

N 519/2005 számú Állami Támogatás - Magyarország Az állati eredetű hulladék biztonságos ártalmatlanításához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006.VIII.31 B(2006)3989 Tárgy: N 519/2005 számú Állami Támogatás - Magyarország Az állati eredetű hulladék biztonságos ártalmatlanításához nyújtott támogatás Tisztelt Külügyminiszter

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról

az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Iránymutatás az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról 1 1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek Az iránymutatások jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2009-204 Plenárisülés-dokumentum 5.2.204 B7-0000/204 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése alapján a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.31. C(2016) 6867 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016.10.31.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy negatív piaci

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0258 (NLE) 12042/16 TRANS 335 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0005 (NLE) 5347/17 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2015. OKTÓBER 7.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2015. OKTÓBER 7. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2015. OKTÓBER 7. 107. cikk (1) bek.: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, az állami támogatás összeegyeztethetetlen a belső piaccal. 107. cikk (1)

Részletesebben

5524/17 ADD 1 zv/kn/kk 1 GIP 1B

5524/17 ADD 1 zv/kn/kk 1 GIP 1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 3. (OR. en) 5524/17 ADD 1 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV Tárgy: PV/CONS 2 AGRI 29 PECHE 26 Az Európai Unió Tanácsának 2017. január 23-án Brüsszelben tartott 3514.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2018.6.25. L 160/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/895 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 22.) az Európai Vegyianyagügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.18. COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban

Részletesebben

7232/19 ADD 1 REV 1 lg/eo 1 TREE.2.B LIMITE HU

7232/19 ADD 1 REV 1 lg/eo 1 TREE.2.B LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 7. (OR. en) 7232/19 ADD 1 REV 1 LIMITE PV CONS 9 TRANS 178 TELECOM 112 ENER 153 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Közlekedés, Távközlés és Energia)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.12.4. COM(2018) 784 final 2018/0403 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.4.6. COM(2017) 162 final 2017/0072 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Ukrajnának a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményhez

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 245.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 245. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1642/2003/EK RENDELETE (2003. július 22.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.26. C(2015) 7324 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.10.26.) a Magyarország által a MOL Nyrt. részére nyújtott SA.24571 2009/C (korábbi C 1/2009, NN 69/08) számú ÁLLAMI

Részletesebben

Állami támogatási szempontok a 3. Nyílt pályázati felhívásban

Állami támogatási szempontok a 3. Nyílt pályázati felhívásban Állami támogatási szempontok a 3. Nyílt pályázati felhívásban I. Rész Az állami támogatással kapcsolatos általános szempontok Az állami támogatás egy olyan alkalmazás, amelyet az uniós jog csak bizonyos

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.10. COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási

Részletesebben

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A T 375/04. SZ. ÜGYBEN SZILÁGYI PÁL

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A T 375/04. SZ. ÜGYBEN SZILÁGYI PÁL Állami támogatások joga 1 (2009/1) 13 19. AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A T 375/04. SZ. ÜGYBEN (Scheucher - Fleisch és társai kontra Bizottság) 1 SZILÁGYI PÁL Az Elsőfokú Bíróság 2009. november 18-án hozott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1389 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.3.8.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG. 133/2007 határozata. (2007. október 26.)

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG. 133/2007 határozata. (2007. október 26.) 2008.4.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 100/27 AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 133/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 7645/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Dátum: 2016. április 6. Tárgy: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU. Módosítás. Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU. Módosítás. Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében 25.5.2018 A8-0319/51 Módosítás 51 Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében Jelentés Elisabeth Morin-Chartier A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (COM(2016)0128

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Johannes Kleinschnittger német állampolgár által benyújtott 0932/2006. sz. petíció a düsseldorfi repülőtéren

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 360/2012/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 360/2012/EU RENDELETE L 114/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.4.26. A BIZOTTSÁG 360/2012/EU RENDELETE (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2015/0065 (CNS)

Intézményközi referenciaszám: 2015/0065 (CNS) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/48/EK

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 301/22 2015.11.18. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2066 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

N 487/2006 Állami támogatás Magyarország A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép

N 487/2006 Állami támogatás Magyarország A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006.IX.13 B(2006)4009 végleges Tárgy: N 487/2006 Állami támogatás Magyarország A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép Tisztelt Miniszter Úr! 1.

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE BOLF-GALAMB ZSÓFIA 1

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE BOLF-GALAMB ZSÓFIA 1 Állami Támogatások Joga 15 (2012/3) 39 50. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE BOLF-GALAMB ZSÓFIA 1 1. Bevezetés A vasúti infrastruktúra magában

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek (COTIF)

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 2. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 5. (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2017. szeptember

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN Állami Támogatások Joga 26 (2015/6) 25 31. KÉPZÉSI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN KULIN-PINTÉR Veronika * Tárgyszavak: állami támogatási szabályok modernizációja, állami támogatás,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.2. C(2017) 3631 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.6.2.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. május havi ülésre Tárgy: BFC Siófok Kft. támogatási kérelme Előterjesztő: Csorba Ottó önkormányzati képviselő Tárgyalja: Pénzügyi és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben