Lakásbérleti Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakásbérleti Szerződés"

Átírás

1 Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, , Bérlő(k): 2014

2 né BÉRLETI SZERZŐDÉS cím 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN A bérleti szerződés án jött létre a következő felek között: BPartner Zrt. ( Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 117/B.; Adószám: ; Cégjegyzékszám: ) (a továbbiakban mint Ingatlankezelő ) és BÉRLŐ ( Szül. hely és idő: ; Anyja neve:; Személyi igazolvány szám:; Lakcím: )(a továbbiakban mint Bérlő ) RESIDENTIAL LEASE AGREEMENT address 1. IDENTIFICATION OF PARTIES AND PREMISES This Agreement is made and entered into this day of 2014, between the following named persons: BPartner Zrt. (Seat: 1026 Budapest, Pasaréti út 117/B; Tax no.: ; Court reg. no.: ) (herein called Property Manager ) and TENANT (Place & Date of Birth:; Mother s maiden name:; ID card no.: ; Address:) (herein called Tenant ) A bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint a Bérlő bérbe veszi, az Ingatlankezelő bérbe adja a birtokában lévő ingatlant vagy azt az ingatlant, amelyet ő kizárólagosan kezel. Ez utóbbi esetben Ingatlankezelő kijelenti, hogy jogosult az ingatlan bérbe adására: (a továbbiakban mint bérlemény ). A bérleményt csak ezen megállapodásban szereplő és arra jogosult Bérlő veheti birtokba. 2. SZEMÉLYES FELELŐSSÉG A bérleti szerződést aláíró bérlő teljes és korlátlan fellelőséget vállal az általa és vendégei által okozott mindennemű kárért, melyet a bérlemény elszenved, függetlenül attól, hogy a kárt a bérlő vagy vendégei okozták. Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, authorised Property Manager exclusively manages and rents to Tenant, and Tenant rents from Property Manager, the premises located at (herein called the premises ). The premises shall be occupied only by the above mentioned Tenant. 2. INDIVIDUAL LIABILITY Each tenant who signs this Agreement, whether or not said person is or remains in possession, shall be jointly and severally liable for the full performance of each and every obligation of this Agreement, but not limited to, the payment of all rent due and the payment of costs to remedy damages to the premises regardless of whether such damages were caused by a Tenant or invitee of a Tenant. 3. BÉRLÉSI IDŐSZAK A bérleti szerződés én lép életbe és folyamatosan tart 12 hónapig és i hatállyal jár le. A bérlő, aki a bérleti szerződésben vállalt bérlési időn belül bontja fel a megállapodást, kötelezett, hogy a Tulajdonos ebből származó költségeit a kaució mértékéig megtérítse. A vállalt bérlési időszak vége előtt legkésőbb 30 nappal a bérlő köteles írásban nyilatkozni a hosszabbításról vagy a szerződés felbontásáról az Ingatlankezelő felé. A szerződés a lejárati határidő napján megszűnik és a meghosszabbítási feltételeket kötelesek a felek átbeszélni és közösen elfogadni, ha a bérlő további határozott idejű szerződést vállal. Az új feltételek meghatározása és elfogadása a felek közös megegyezésével történik. 3. TERM OF THE TENANCY The term of this Agreement shall commence on of 2014, and shall continue from that date for a period of 12 months expiring on of Tenant who vacate before expiration of the term are responsible for Landlord s costs of advertising for a replacement tenant up to security deposit. Tenant has to give written notice of an intention to vacate or stay in the premises for Property Manager at least 30 days before expiration. The tenancy shall be terminated at expired date of lease agreement and extension is to be discussed and agreed if tenant wants to stay with definite lease period. New terms and conditions are to be mutually agreed by Parties. 2

3 4. BÉRLETI DÍJ A Bérlő a bérlemény használatáért az ingatlankezelőnek havonta Ft (azaz forint) bérleti díjat fizet minden hónap 10-ig: 4. PAYMENT OF RENT Tenant shall pay Property Manager rent of HUF in advance by the 10 day of each month a month, payable Citibank A készpénzes befizetés költségei a bérlőt terhelik! 5. REZSI SZÁMLÁK A Bérlő közvetlenül az Ingatlankezelő részére fizeti meg a gáz, villany, víz és közös költség díjakat. Egyéb szolgáltatások díját a Bérlő saját fellelőségére és saját költségén veszi igénybe, melyről a számlákat az Ingatlankezelő részére, kérésre, be kell mutatnia. - az óraállásokat írásban az ingatlankezelő részére minden hónap 1-e és 5.- között kell eljuttatni - a közüzemi díjak elszámolása óraállások alapján az ben megkapott elszámolást követő 5 munkanapon belül kell rendezni - türelmi idő 1 (egy) nap, melynek elmulasztása többletköltségekkel járhat - a szolgáltatói számlák alapján (gáz, villany,víz) az Ingatlankezelő a bérlővel külön elszámol, melyet minden kimutatásban az eredeti számlák másolatával igazol Citibank Bank charges of cash payments are payable by Tenant! 5. UTILITIES Tenant shall pay Property Manager directly for all utilities such as gas and building maintenance. Services and charges provided to the premises, including any and all deposits required shall be paid by the tenant directly to the Service Companies. However, bills of all used extra service shall be shown. - meter readings must be forwarded in written form to Property Manager between 1 and 5 day of each month - utility payments are calculated on meter readings in each month and payment is to be made in 5 business days after payment received in - grace time is one day, otherwise late payments might cause extra charges to Tenant - Property Manager must organise utility payments with Tenant based on original invoices (gas, electricity, water) attached to utility statements in each month A rezsi díjak a következő bankszámlára fizetendőek: Citibank A készpénzes befizetés költségei a bérlőt terhelik! Utility payments need to be arranged at Citibank Bank charges of cash payments are payable by Tenant! 6. KÉSEDELMES FIZETÉS ÉS KÖLTSÉGEK Ha a bérleti díj a rezsi elszámolása fizetése a meghatározott díjfizetési napnál 1 nappal később történik, a bérlő napi 1000 Ft (azaz egyezer forint) késedelmi költség megfizetésre kötelezett. Ingatlankezelő jóhiszemű magatartásként köteles 10 naponta Bérlő figyelmét felhívni a késedelemre. 6. LATE CHARGES AND NON PAYMENTS If rent with utilities were paid more than one day laterafter deadline of the month, there would be a late charge of HUF 1000 per day assessed. Property Manager is in good faith as required who to pay Tenant's attention to late payment in every 10 days. FONTOS: A BÉRLETI DÍJ ÉS KÖZÜZEMI DÍJAK NEM ÉS HATÁRIDŐN TÚLI FIZETÉSE MINDEN ESETBEN SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉSNEK MINŐSÜL, AMI VEZETHET AKÁR AZONNALI ÉS EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSFELBONTÁSHOZ A KAUCIÓ ELVESZTÉSÉHEZ. WARNING: IN EVENT OF NON PAYMENT IN RENT AND UTILITIES, LEASE AGREEMENT MIGHT BE TERMINATED WITHOUT FURTHER NOTICE AND WITH IMMEDIATE EFFECT LEADOING TO LOST OF SECURITY DEPOSIT ACCORDINGLY. 3

4 7. VISSZAFIZETENDŐ KAUCIÓ A bérleti szerződés érvénybelépéséhez a Bérlő Ft-ot, azaz forintot, mint kauciót fizetett az Ingatlankezelőnek. A Bérlő a kauciót nem használhatja bérleti díjfizetésre. Ha szükséges, a Tulajdonos a kauciót felhasználhatja elmaradt bérleti díj, a bérlő hibájából és nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák, javítási költségek és takarítás díj fedezeteként. Az Ingatlankezelő a Tulajdonos megbízásából ilyenkor a Bérlő számára részletes kimutatást köteles készíteni a felhasznált összegről, melyet számlákkal vagy a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel alá kell támasztania. A kaució egyösszegű visszafizetése mind a Tulajdonos és mind a Bérlő érdeke, mely a lakás átadásának napján készpénzben történik meg. 7. REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT Before the commencement of this Agreement, Tenant has paid Property Manager HUF as a security deposit at date of moving in at the latest. Tenant may not use security deposit for financing monthly rent. Homeowner may use there from such amounts as are reasonably necessary to remedy Tenant default in the payment of rent, repair damages to the premises exclusive of ordinary wear and tear, and to clean the premises if necessary. If deductions have been made, Property Manager instructed by Homeowner shall provide Tenant with an itemized account of each deduction including the reasons for and the forint amount of each deduction. Refund of Security deposit is the interest of both Home Owner and tenant which is to fixed in cash on the date of handover. 8. PARKOLÓ Bérlő a szerződés szerint a teremgarázs hely használatára NEM jogosult. 8. PARKING Tenant are assigned parking as follows: Not available 9. HÁZIÁLLAT A bérleményben háziállat NEM tartható és Bérlő vendégei által átmenetileg sem hozható. 9. PETS Bird or other pet shall NOT be brought on or kept even if tenant s guests bring with them temporarly. 10. DOHÁNYZÁS A bérleményben TILOS a dohányzás, ami súlyos szerződésszegésnek minősül és az ingatlan teljes kifestésének költsége a bérlőt terheli. 10. SMOKING Smoking is not allowed and means serious breaching of lease agreement. Please mind full paintwork of whole apartment has to be paid by Tenant. 11. HÁZIREND A Bérlő a bérlemény használatára a szerződésben foglaltak szerint jogosult. A Társasház Házirendje szerint a Bérlő nem használhatja a bérleményt úgy, hogy azzal jogi vagy általános szabályokat sértsen, amivel képes lehet a házban lakók nyugalmát megzavarni. 11. QUIET ENJOYMENT Tenant shall be entitled to quiet enjoyment of the premises. Tenant shall not use the premises in such a way as to violate any law or ordinance, commit waste or nuisance, or annoy, disturb, inconvenience, or interfere with the quiet enjoyment of any other or nearby resident. 12. HOZZÁJÁRULÁS ÉS ALBÉRLETBE ADÁS A Bérlő a bérleményt semmilyen módon nem adhatja albérletbe az Ingatlankezelő írásbeli hozzájárulása nélkül. Az albérletbe adás bármilyen formája súlyosan sérti az Ingatlankezelő jogait, ezért a Bérlő ezen cselekedete a bérleti szerződés Ingatlankezelő általi azonnali és egyoldalú felbontásához vezet a jelen jogi keretek között. 12. ASSIGNMENT AND SUBLETTING No portion of the premises shall be sublet nor this Agreement assigned without the prior written consent of the Property Manager. Any attempted subletting or assignment by Tenant shall, at the election of Property Manager, be an irremediable breach of this Agreement and cause for immediate termination as provided here and by law. 4

5 13. BÉRLEMÉNY BIRTOKBAVÉTELE Ha a Bérlő a bérleményt nem a bérleti szerződésben vállat módon és napon veszi birtokban, a bérlő nem mentesül a bérleti díj megfizetésétől. Ha az Ingatlankezelő a bérleményt nem saját hibájából nem tudja átadni a bérleti szerződésben vállaltaknak megfelelően, akkor a Bérlőnek ebből adódó kárait az Ingatlankezelő nem köteles megtéríteni. Viszont a bérlő ebben az esetben bérleti díj fizetésre nem kötelezhető, amíg a bérlemény a vállaltaknak megfelelően átadásra nem kerül. Ha az Ingatlankezelő a bérlemény átadását a bérleti szerződésben vállaltak után öt nappal később adja át a Bérlő egyoldalúan minden következmény nélkül felbonthatja a szerződést úgy, hogy a Ingatlankezelőnek a megfizetett kauciót és bérleti díjat a Bérlőnek vissza kell fizetnie. 13. POSSESSION OF THE PREMISES The failure of Tenant to take possession of the premises shall not relieve them of their obligation to pay rent. If Property Manager is unable to deliver possession of the premises for any reason not within Property Manager s control, Property Manager shall not be liable for any damage caused thereby, nor will this Agreement be void or voidable, but Tenant shall not be liable for any rent until possession is delivered. If Property Manager is unable to deliver possession within five calendar days after the agreed commencement date, Tenant may terminate this Agreement by giving written notice to Property Manager, and shall receive a refund of all rent and security deposits paid. 14. ELLENŐRZÉS ÉS BELÉPÉS VÉSZHELYZET ESETÉN A Bérlő az Ingatlankezelő számára biztosítja a bérleménybe való bejutást hibaelhárítás, karbantartás, megrendelt szolgáltatás kiépítése, lehetséges vásárlók vagy bérlők látogatása és veszély esetén. Kivéve veszély esetén, az Ingatlankezelő megfelelő módon értesíti a bérlőt a látogatási szándékáról. Mindezek esetében 24 (huszonnégy) órán belül írásban kell megegyezni a látogatás időpontjáról, mely munkanapokon 9-órától 18 óráig történhet és szombaton 11 órától 15 óráig. Annak érdekében, hogy az Ingatlankezelő bejutása biztosítva legyen a bérleménybe, a Bérlő nem cserélhet zárat és/vagy helyezhet fel új zárat az Ingatlankezelő előzetes írásos beleegyezése nélkül. A Bérlő továbbá elfogadja, hogy az Ingatlankezelőt írásban tájékoztatja, ha a bérleményben új biztonsági berendezést pl. riasztót szerel fel, melynek használati utasítását és kódját köteles az Ingatlankezelőnek eljuttatni. 14. EMERGENCY ENTRY AND INSPECTION Tenant shall make the premises available to Property Manager for the purposes of making repairs or improvements, or to supply agreed services or show the premises to prospective buyers or Tenant, or in case of emergency. Except in case of emergency, Property Manager shall give Tenant reasonable notice of intent to enter. For these purposes, twenty-four (24) hour written notice shall be deemed reasonable, and reasonable hours shall be defined as 9 am to 6 pm Monday through Friday and 11 am to 3 pm on Saturdays. In order to facilitate Property Manager s right of access, Tenant shall not, Property Manager prior written consent, add, alter or re-key any locks to the premises. At all times Property Manager shall be provided with a key or keys capable of unlocking all such locks and gaining entry. Tenant further agree to notify Property Manager in writing if Tenant install any burglar alarm system, including instructions on how to disarm it in case of emergency entry. 15. KARBANTARTÁS Az Ingatlankezelő/Tulajdonos köteles az ingatlan állagmegóvásáért mindent karbantartási munkát elvégezni, annak költségeit viselni. Az Ingatlankezelő/Tulajdonos sürgős javításokat 24 órán belül, egyéb javításokat 7 napon belül kell elvégeznie, amit a bérlő hibáján kívül keletkezik beleértve a vis major eseményeket is. Ellenkező esetben a Bérlőnek lehetősége van a javítások elvégzésére az Ingatlankezelő/Tulajdonos költségére. A Bérlő teljes felelősséget vállal saját hibájából történő meghibásodások javításáért. A rendeltetésszerű használat, normál elhasználódás javításának, karbantartásának a költsége nem a bérlőt terheli, ezért a bérlő felelősségre nem vonható. 14. MAINTENANCE 'The Proporty Manager/Home Owner is to keep the apartment in a satisfactory condition and pay investment maintanence. Property Manager/Home Owner is to provide repairs after the acts of force majeure or damages and breakdowns that occured beyond Tenat's control within 24 hours for urgent repairs and within 7 days for other repairs, otherwise the Tenant could organize repairs on Home Owner's/Property Manager's expense. The Tenant is liable for damages or breakdowns caused by willfull negligence or misuse of household equipment. Ordinary tear and wear is not included in the category of damages in this respect so that Tenant does not pay for o ordinary tear and wear. 5

6 16. BÉRLEMÉNY ELHAGYÁSA Ha a Bérlő a bérleményt több mint 10 (tíz) napig elhagyja, a Bérlő köteles az Ingatlankezelőt írásban tájékoztatni, ha az befolyásolhatja a bérleti díj, rezsi díjak és egyéb kötelezettségek fizetését, ill. karbantartásban való asszisztálást. Ha a Bérlő távollétében előre egyeztetett karbantartást és/vagy javítást kell végezni a Bérleményben, az Ingatlankezelő a bérleménybe beléphet, hogy a szükséges munkálatokat elvégezze. A bérlemény több mint 14 napos figyelmeztetés nélküli elhagyása, mely alatt tartozás felhalmozás történik a bérleti szerződés megszegését jelenti. Ha ezen időszak alatt a bérleti szerződésben foglaltak szerint a Bérlő a kötelezettségeinek nem tesz eleget 14 napon belül, és az Ingatlankezelőt nem tájékoztatja, akkor rosszhiszeműnek tekintve az Ingatlankezelő azonnali hatállyal és egyoldalúan felbonthatja a szerződést, hogy a bérleményt ismét birtokba vegye. 17. BIZTOSÍTÁS A bérlő saját tulajdonaiért, melyet a bérleményben elhelyez, teljes felelősséggel tartozik. Az Ingatlankezelő a Bérlő saját értékeiért nem felelős és nem biztosítja őket. Az Ingatlankezelő a Bérlőnek azt javasolja, hogy saját értékeinek védelme érdekében tulajdonaira külön biztosítást kössön. Az Ingatlankezelő nem vállal fellelőséget a Bérlő személyes értékeiért vis major, tűz és lopás, betörés esetén vagy bármely más okból felróható károkozás esetén mely az Ingatlankezelő fellelőségén kívül esik. Viszont a bútorlistában lévő ingóságokat biztosítás védi, így a bérlő hibáján kívüli károkozás és/vagy meghibásodás esetén a költségeket a biztosító fedezi. 16. EXTENDED ABSENCES AND ABANDONMENT In the event Tenant will be away from the premises for more than 10 (ten) consecutive days when payment for rent, utilities are due; or other responsibilities such as assistance in maintenance, Tenant agree to notify Property Manager in writing of the absence. During such absence, Property Manager may enter the premises at times reasonably necessary to maintain the property and inspect for damages and needed repairs if appointments were set in advance with tenant. Abandonment is defined as absence of the Tenant from the premises, for at least 14 (fourteen) consecutive days without notice to Property Manager. If the rent and utilities are outstanding and unpaid for 14 (fourteen) days and there is no reasonable evidence, other than the presence of the Tenant personal property, that the Tenant are occupying the unit, Property Manager may terminate this agreement immediately and regain possession in the manner prescribed by law. 17. INSURANCE DISCLAIMERS Tenant assume full responsibility for all personal property placed, stored or located on or about the premises. Tenant personal property is not insured by Home Property Manager. Property Manager recommends that Tenant obtain insurance to protect against risk of loss from harm to Tenant personal property. Property Manager shall not be responsible for any harm to Tenant property resulting from fire, theft, burglary, strikes, riots, orders or acts of public authorities, acts of nature or any other circumstance or event beyond Property Manager s control. However, items in inventory list are insured by which all costs due to damage and or errors by third party are compensated trough insurance policy between Property Manager and insurance company. 18. ÁRTATLANSÁG VÉLELME A Bérlő felmenti az Ingatlankezelőt a bérleményben, a Bérlőn vagy más bérleménnyel kapcsolatba hozható személyen és tárgyon történő károkozás fellelőségétől, kivéve ha bizonyíthatóan az Ingatlankezelő hanyagságából, hibájából vagy tisztességtelen magatartásból szármázó károkozás történik. 18. HOLD HARMLESS Tenant expressly release Property Manager from any and all liability for any damages or injury to Tenant, or any other person, or to any property, occurring on the premises unless such damage is the direct result of the negligence or unlawful act of Property Manager. 19. EGYÉB KIKÖTÉSEK 19. ADDITIONAL PROVISIONS 20. BÉRLETI SZERZŐDÉS Ez a hivatalos dokumentum a bérleti szerződésben szereplő felek, Bérlő és Ingatlankezelő, teljes akaratát kifejezi. A bérleti szerződés módosítása nem történhet másképp csak írásban, mindkét fél aláírásával. Sem az Ingatlankezelő sem a Bérlő nem tett ígéretet vagy nyújtott be követelést és más feltételeket mint amik a jelen bérleti szerződésben és a polgári törvénykönyvben rögzítve vannak. A Bérlő 20. ENTIRE AGREEMENT This document constitutes the entire Agreement between Tenant and Property Manager and Bill payer. This Agreement cannot be modified except in writing and must be signed by all parties. Neither Property Manager nor Tenant have made any promises or representations, other than those set forth in this Agreement and those implied by law. The failure of Tenant or their guests or invitees 6

7 vagy annak vendégeinek szerződésszegése indítékot ad a bérleti szerződés felbontására, a bérlő felszólítására és a jog által biztosított eljárás lefolytatására. A bérleti szerződés, mely a Bérlő és az Ingatlankezelő között létrejött, magyar és angol nyelven íródott. A szerződő felek megegyeznek, hogy nyelvi eltérések esetén a magyar szöveg az irányadó. Az Ingatlankezelő korlátozott hatásköre és joga A bérleti szerződés megszűnik, érvénytelenné válik, ha az Ingatlankezelővel az ingatlan tulajdonosa felbontja a kezelői megállapodását. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ilyen esetben az Ingatlankezelő a bérleti szerződést jogi vis major helyzetre hivatkozva legalább 30 napos határidővel egyoldalúan felbontja. A Bérlőnek joga van az ingatlant átadni az ingatlankezelőnek és az ingatlankezelőnek kötelessége a bérlővel elszámolni, a kauciót visszafizetni és a lakást átvenni. A Bérlő a felmondási időszak alatt a Tulajdonossal és annak képviselőjével egyeztethet, erre az Ingatlankezelőnek minden támogatást meg kell adnia. Az Ingatlankezelő a felmondási időszakot követően az ingatlan kezelését már nem folytatja, sem Tulajdonos sem Bérlő képviseletét nem látja el. to comply with any term of this Agreement is grounds for termination of the tenancy, with appropriate notice to Tenant and procedures as required by law. The entire Agreement between the Tenant and Property Manager has been drawn up in Hungarian and English. The Parties agree that in case of any linguistic difference the Hungarian version shall be the governing text. Limited right of Property Manager in time and scope Lease agreement expires and becomes invalid if Home Owner terminates service agreement with Property Manager. Tenant understands lease agreement may be unilaterally terminated with 30-day notice at least by Property Manager in terms of legal aspect of force majerue situation. Tenant is entitled to handover the apartment to Property manager and Property Manager is obliged to arrange financial issues including refundable security deposit and takeover apartment from tenant within notice period. Property Manager does his best whilst Tenant and Home Owner or His/Her representative cooperates under termination period. After notice period Property Manager does not act on neither Home Owner s behalf nor Tenant s behalf regarding property matters. Budapest, Ruzsik Dezső, BPartner Zrt. Ingatlankezelő Property Manager Bérlő Tenant Witness 1/Tanú 1 Witness 2 / Tanú 2 Name/Név: Address/Cím: Name/Név: Address/Cím: 7

8 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY cím VISSZAFIZTENDŐ KAUCIÓ BPartner Zrt. ( Székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14A.; Adószám: ; Cégjegyzékszám: ) készpénzben átvett Ft-ot, azaz forintot, mint a számú lakás kauciója BÉRLŐ- től ( Szül. hely és idő: ; Anyja neve:; Személyi igazolvány szám:; Lakcím:) Budapest, Ruzsik Dezső, BPartner Zrt. Ingatlankezelő Bérlő 8

Lakásbérleti Szerződés

Lakásbérleti Szerződés Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, 06 20 521 5706, dezso@bpartner.com Bérlő(k):

Részletesebben

Ingatlan Bérleti Szerződés

Ingatlan Bérleti Szerződés Ingatlan Bérleti Szerződés ingatlan cím Bérlési irányelvek: Bérleti viszony kezdete: Bérleti viszony vége: Bérleti díj: Kaució: : : dátum 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN BÉRLETI SZERZŐDÉS ingatlan címe

Részletesebben

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between: Bérleti szerződés Amely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: Magánszemély esetén születési idő: lakcím: anyja neve:, mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Társaság esetén: székhelye: ; cégjegyzék

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.,

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156., BÉRLETI SZERZÕDÉS A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, az alábbi felek között:. (1138 Budapest, Váci út 152-156., Cégjegyzési szám: 01-09-077-850) mind bérbeadó (a továbbiakban

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. december 12-től Hatályos: 2016. december 13-tól Bulletin

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2014. május 30. Effective as of:

Részletesebben

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes)

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) 1. Irányadó rendelkezések 1. Prevailing regulations A szállító és a megrendel

Részletesebben

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013)

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2013. január 1-jétől hatályos szöveg) EUROPETELL KFT. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) EUROPETELL LTD 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS Go&Learn projekt KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális hálózat. Célja egy európai

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A. Szolgáltatási szerződés A. Service Agreement

A. Szolgáltatási szerződés A. Service Agreement Szolgáltatási szerződés Service Agreement Szolgáltatási szerződés Service Agreement Szolgáltatási szerződés Service Agreement Szolgáltatási szerződés Service Agreement A. Szolgáltatási szerződés A. Service

Részletesebben

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96.

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Az itt felsorolt feltételek irányadóak minden, a Weener Plastic Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Képviseli / Represented by:

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY ( MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ) AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY ( MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ) AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY ( MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ) 2013. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL Az alábbiakban foglaljuk össze a Munka Törvénykönyve 2013.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

T/1588. számú. törvényjavaslat

T/1588. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1588. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Képviseli / Represented by:

Részletesebben

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 3 2. Általános

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT mely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Képviseli / Represented by: Nikolic

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal Bevezető rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2010. október 22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a PRINTDEKOR Kft. ( PRINTDEKOR

Részletesebben