Lakásbérleti Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakásbérleti Szerződés"

Átírás

1 Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, , Bérlő(k): 2014

2 né BÉRLETI SZERZŐDÉS cím 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN A bérleti szerződés án jött létre a következő felek között: BPartner Zrt. ( Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 117/B.; Adószám: ; Cégjegyzékszám: ) (a továbbiakban mint Ingatlankezelő ) és BÉRLŐ ( Szül. hely és idő: ; Anyja neve:; Személyi igazolvány szám:; Lakcím: )(a továbbiakban mint Bérlő ) RESIDENTIAL LEASE AGREEMENT address 1. IDENTIFICATION OF PARTIES AND PREMISES This Agreement is made and entered into this day of 2014, between the following named persons: BPartner Zrt. (Seat: 1026 Budapest, Pasaréti út 117/B; Tax no.: ; Court reg. no.: ) (herein called Property Manager ) and TENANT (Place & Date of Birth:; Mother s maiden name:; ID card no.: ; Address:) (herein called Tenant ) A bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint a Bérlő bérbe veszi, az Ingatlankezelő bérbe adja a birtokában lévő ingatlant vagy azt az ingatlant, amelyet ő kizárólagosan kezel. Ez utóbbi esetben Ingatlankezelő kijelenti, hogy jogosult az ingatlan bérbe adására: (a továbbiakban mint bérlemény ). A bérleményt csak ezen megállapodásban szereplő és arra jogosult Bérlő veheti birtokba. 2. SZEMÉLYES FELELŐSSÉG A bérleti szerződést aláíró bérlő teljes és korlátlan fellelőséget vállal az általa és vendégei által okozott mindennemű kárért, melyet a bérlemény elszenved, függetlenül attól, hogy a kárt a bérlő vagy vendégei okozták. Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, authorised Property Manager exclusively manages and rents to Tenant, and Tenant rents from Property Manager, the premises located at (herein called the premises ). The premises shall be occupied only by the above mentioned Tenant. 2. INDIVIDUAL LIABILITY Each tenant who signs this Agreement, whether or not said person is or remains in possession, shall be jointly and severally liable for the full performance of each and every obligation of this Agreement, but not limited to, the payment of all rent due and the payment of costs to remedy damages to the premises regardless of whether such damages were caused by a Tenant or invitee of a Tenant. 3. BÉRLÉSI IDŐSZAK A bérleti szerződés én lép életbe és folyamatosan tart 12 hónapig és i hatállyal jár le. A bérlő, aki a bérleti szerződésben vállalt bérlési időn belül bontja fel a megállapodást, kötelezett, hogy a Tulajdonos ebből származó költségeit a kaució mértékéig megtérítse. A vállalt bérlési időszak vége előtt legkésőbb 30 nappal a bérlő köteles írásban nyilatkozni a hosszabbításról vagy a szerződés felbontásáról az Ingatlankezelő felé. A szerződés a lejárati határidő napján megszűnik és a meghosszabbítási feltételeket kötelesek a felek átbeszélni és közösen elfogadni, ha a bérlő további határozott idejű szerződést vállal. Az új feltételek meghatározása és elfogadása a felek közös megegyezésével történik. 3. TERM OF THE TENANCY The term of this Agreement shall commence on of 2014, and shall continue from that date for a period of 12 months expiring on of Tenant who vacate before expiration of the term are responsible for Landlord s costs of advertising for a replacement tenant up to security deposit. Tenant has to give written notice of an intention to vacate or stay in the premises for Property Manager at least 30 days before expiration. The tenancy shall be terminated at expired date of lease agreement and extension is to be discussed and agreed if tenant wants to stay with definite lease period. New terms and conditions are to be mutually agreed by Parties. 2

3 4. BÉRLETI DÍJ A Bérlő a bérlemény használatáért az ingatlankezelőnek havonta Ft (azaz forint) bérleti díjat fizet minden hónap 10-ig: 4. PAYMENT OF RENT Tenant shall pay Property Manager rent of HUF in advance by the 10 day of each month a month, payable Citibank A készpénzes befizetés költségei a bérlőt terhelik! 5. REZSI SZÁMLÁK A Bérlő közvetlenül az Ingatlankezelő részére fizeti meg a gáz, villany, víz és közös költség díjakat. Egyéb szolgáltatások díját a Bérlő saját fellelőségére és saját költségén veszi igénybe, melyről a számlákat az Ingatlankezelő részére, kérésre, be kell mutatnia. - az óraállásokat írásban az ingatlankezelő részére minden hónap 1-e és 5.- között kell eljuttatni - a közüzemi díjak elszámolása óraállások alapján az ben megkapott elszámolást követő 5 munkanapon belül kell rendezni - türelmi idő 1 (egy) nap, melynek elmulasztása többletköltségekkel járhat - a szolgáltatói számlák alapján (gáz, villany,víz) az Ingatlankezelő a bérlővel külön elszámol, melyet minden kimutatásban az eredeti számlák másolatával igazol Citibank Bank charges of cash payments are payable by Tenant! 5. UTILITIES Tenant shall pay Property Manager directly for all utilities such as gas and building maintenance. Services and charges provided to the premises, including any and all deposits required shall be paid by the tenant directly to the Service Companies. However, bills of all used extra service shall be shown. - meter readings must be forwarded in written form to Property Manager between 1 and 5 day of each month - utility payments are calculated on meter readings in each month and payment is to be made in 5 business days after payment received in - grace time is one day, otherwise late payments might cause extra charges to Tenant - Property Manager must organise utility payments with Tenant based on original invoices (gas, electricity, water) attached to utility statements in each month A rezsi díjak a következő bankszámlára fizetendőek: Citibank A készpénzes befizetés költségei a bérlőt terhelik! Utility payments need to be arranged at Citibank Bank charges of cash payments are payable by Tenant! 6. KÉSEDELMES FIZETÉS ÉS KÖLTSÉGEK Ha a bérleti díj a rezsi elszámolása fizetése a meghatározott díjfizetési napnál 1 nappal később történik, a bérlő napi 1000 Ft (azaz egyezer forint) késedelmi költség megfizetésre kötelezett. Ingatlankezelő jóhiszemű magatartásként köteles 10 naponta Bérlő figyelmét felhívni a késedelemre. 6. LATE CHARGES AND NON PAYMENTS If rent with utilities were paid more than one day laterafter deadline of the month, there would be a late charge of HUF 1000 per day assessed. Property Manager is in good faith as required who to pay Tenant's attention to late payment in every 10 days. FONTOS: A BÉRLETI DÍJ ÉS KÖZÜZEMI DÍJAK NEM ÉS HATÁRIDŐN TÚLI FIZETÉSE MINDEN ESETBEN SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉSNEK MINŐSÜL, AMI VEZETHET AKÁR AZONNALI ÉS EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSFELBONTÁSHOZ A KAUCIÓ ELVESZTÉSÉHEZ. WARNING: IN EVENT OF NON PAYMENT IN RENT AND UTILITIES, LEASE AGREEMENT MIGHT BE TERMINATED WITHOUT FURTHER NOTICE AND WITH IMMEDIATE EFFECT LEADOING TO LOST OF SECURITY DEPOSIT ACCORDINGLY. 3

4 7. VISSZAFIZETENDŐ KAUCIÓ A bérleti szerződés érvénybelépéséhez a Bérlő Ft-ot, azaz forintot, mint kauciót fizetett az Ingatlankezelőnek. A Bérlő a kauciót nem használhatja bérleti díjfizetésre. Ha szükséges, a Tulajdonos a kauciót felhasználhatja elmaradt bérleti díj, a bérlő hibájából és nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák, javítási költségek és takarítás díj fedezeteként. Az Ingatlankezelő a Tulajdonos megbízásából ilyenkor a Bérlő számára részletes kimutatást köteles készíteni a felhasznált összegről, melyet számlákkal vagy a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel alá kell támasztania. A kaució egyösszegű visszafizetése mind a Tulajdonos és mind a Bérlő érdeke, mely a lakás átadásának napján készpénzben történik meg. 7. REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT Before the commencement of this Agreement, Tenant has paid Property Manager HUF as a security deposit at date of moving in at the latest. Tenant may not use security deposit for financing monthly rent. Homeowner may use there from such amounts as are reasonably necessary to remedy Tenant default in the payment of rent, repair damages to the premises exclusive of ordinary wear and tear, and to clean the premises if necessary. If deductions have been made, Property Manager instructed by Homeowner shall provide Tenant with an itemized account of each deduction including the reasons for and the forint amount of each deduction. Refund of Security deposit is the interest of both Home Owner and tenant which is to fixed in cash on the date of handover. 8. PARKOLÓ Bérlő a szerződés szerint a teremgarázs hely használatára NEM jogosult. 8. PARKING Tenant are assigned parking as follows: Not available 9. HÁZIÁLLAT A bérleményben háziállat NEM tartható és Bérlő vendégei által átmenetileg sem hozható. 9. PETS Bird or other pet shall NOT be brought on or kept even if tenant s guests bring with them temporarly. 10. DOHÁNYZÁS A bérleményben TILOS a dohányzás, ami súlyos szerződésszegésnek minősül és az ingatlan teljes kifestésének költsége a bérlőt terheli. 10. SMOKING Smoking is not allowed and means serious breaching of lease agreement. Please mind full paintwork of whole apartment has to be paid by Tenant. 11. HÁZIREND A Bérlő a bérlemény használatára a szerződésben foglaltak szerint jogosult. A Társasház Házirendje szerint a Bérlő nem használhatja a bérleményt úgy, hogy azzal jogi vagy általános szabályokat sértsen, amivel képes lehet a házban lakók nyugalmát megzavarni. 11. QUIET ENJOYMENT Tenant shall be entitled to quiet enjoyment of the premises. Tenant shall not use the premises in such a way as to violate any law or ordinance, commit waste or nuisance, or annoy, disturb, inconvenience, or interfere with the quiet enjoyment of any other or nearby resident. 12. HOZZÁJÁRULÁS ÉS ALBÉRLETBE ADÁS A Bérlő a bérleményt semmilyen módon nem adhatja albérletbe az Ingatlankezelő írásbeli hozzájárulása nélkül. Az albérletbe adás bármilyen formája súlyosan sérti az Ingatlankezelő jogait, ezért a Bérlő ezen cselekedete a bérleti szerződés Ingatlankezelő általi azonnali és egyoldalú felbontásához vezet a jelen jogi keretek között. 12. ASSIGNMENT AND SUBLETTING No portion of the premises shall be sublet nor this Agreement assigned without the prior written consent of the Property Manager. Any attempted subletting or assignment by Tenant shall, at the election of Property Manager, be an irremediable breach of this Agreement and cause for immediate termination as provided here and by law. 4

5 13. BÉRLEMÉNY BIRTOKBAVÉTELE Ha a Bérlő a bérleményt nem a bérleti szerződésben vállat módon és napon veszi birtokban, a bérlő nem mentesül a bérleti díj megfizetésétől. Ha az Ingatlankezelő a bérleményt nem saját hibájából nem tudja átadni a bérleti szerződésben vállaltaknak megfelelően, akkor a Bérlőnek ebből adódó kárait az Ingatlankezelő nem köteles megtéríteni. Viszont a bérlő ebben az esetben bérleti díj fizetésre nem kötelezhető, amíg a bérlemény a vállaltaknak megfelelően átadásra nem kerül. Ha az Ingatlankezelő a bérlemény átadását a bérleti szerződésben vállaltak után öt nappal később adja át a Bérlő egyoldalúan minden következmény nélkül felbonthatja a szerződést úgy, hogy a Ingatlankezelőnek a megfizetett kauciót és bérleti díjat a Bérlőnek vissza kell fizetnie. 13. POSSESSION OF THE PREMISES The failure of Tenant to take possession of the premises shall not relieve them of their obligation to pay rent. If Property Manager is unable to deliver possession of the premises for any reason not within Property Manager s control, Property Manager shall not be liable for any damage caused thereby, nor will this Agreement be void or voidable, but Tenant shall not be liable for any rent until possession is delivered. If Property Manager is unable to deliver possession within five calendar days after the agreed commencement date, Tenant may terminate this Agreement by giving written notice to Property Manager, and shall receive a refund of all rent and security deposits paid. 14. ELLENŐRZÉS ÉS BELÉPÉS VÉSZHELYZET ESETÉN A Bérlő az Ingatlankezelő számára biztosítja a bérleménybe való bejutást hibaelhárítás, karbantartás, megrendelt szolgáltatás kiépítése, lehetséges vásárlók vagy bérlők látogatása és veszély esetén. Kivéve veszély esetén, az Ingatlankezelő megfelelő módon értesíti a bérlőt a látogatási szándékáról. Mindezek esetében 24 (huszonnégy) órán belül írásban kell megegyezni a látogatás időpontjáról, mely munkanapokon 9-órától 18 óráig történhet és szombaton 11 órától 15 óráig. Annak érdekében, hogy az Ingatlankezelő bejutása biztosítva legyen a bérleménybe, a Bérlő nem cserélhet zárat és/vagy helyezhet fel új zárat az Ingatlankezelő előzetes írásos beleegyezése nélkül. A Bérlő továbbá elfogadja, hogy az Ingatlankezelőt írásban tájékoztatja, ha a bérleményben új biztonsági berendezést pl. riasztót szerel fel, melynek használati utasítását és kódját köteles az Ingatlankezelőnek eljuttatni. 14. EMERGENCY ENTRY AND INSPECTION Tenant shall make the premises available to Property Manager for the purposes of making repairs or improvements, or to supply agreed services or show the premises to prospective buyers or Tenant, or in case of emergency. Except in case of emergency, Property Manager shall give Tenant reasonable notice of intent to enter. For these purposes, twenty-four (24) hour written notice shall be deemed reasonable, and reasonable hours shall be defined as 9 am to 6 pm Monday through Friday and 11 am to 3 pm on Saturdays. In order to facilitate Property Manager s right of access, Tenant shall not, Property Manager prior written consent, add, alter or re-key any locks to the premises. At all times Property Manager shall be provided with a key or keys capable of unlocking all such locks and gaining entry. Tenant further agree to notify Property Manager in writing if Tenant install any burglar alarm system, including instructions on how to disarm it in case of emergency entry. 15. KARBANTARTÁS Az Ingatlankezelő/Tulajdonos köteles az ingatlan állagmegóvásáért mindent karbantartási munkát elvégezni, annak költségeit viselni. Az Ingatlankezelő/Tulajdonos sürgős javításokat 24 órán belül, egyéb javításokat 7 napon belül kell elvégeznie, amit a bérlő hibáján kívül keletkezik beleértve a vis major eseményeket is. Ellenkező esetben a Bérlőnek lehetősége van a javítások elvégzésére az Ingatlankezelő/Tulajdonos költségére. A Bérlő teljes felelősséget vállal saját hibájából történő meghibásodások javításáért. A rendeltetésszerű használat, normál elhasználódás javításának, karbantartásának a költsége nem a bérlőt terheli, ezért a bérlő felelősségre nem vonható. 14. MAINTENANCE 'The Proporty Manager/Home Owner is to keep the apartment in a satisfactory condition and pay investment maintanence. Property Manager/Home Owner is to provide repairs after the acts of force majeure or damages and breakdowns that occured beyond Tenat's control within 24 hours for urgent repairs and within 7 days for other repairs, otherwise the Tenant could organize repairs on Home Owner's/Property Manager's expense. The Tenant is liable for damages or breakdowns caused by willfull negligence or misuse of household equipment. Ordinary tear and wear is not included in the category of damages in this respect so that Tenant does not pay for o ordinary tear and wear. 5

6 16. BÉRLEMÉNY ELHAGYÁSA Ha a Bérlő a bérleményt több mint 10 (tíz) napig elhagyja, a Bérlő köteles az Ingatlankezelőt írásban tájékoztatni, ha az befolyásolhatja a bérleti díj, rezsi díjak és egyéb kötelezettségek fizetését, ill. karbantartásban való asszisztálást. Ha a Bérlő távollétében előre egyeztetett karbantartást és/vagy javítást kell végezni a Bérleményben, az Ingatlankezelő a bérleménybe beléphet, hogy a szükséges munkálatokat elvégezze. A bérlemény több mint 14 napos figyelmeztetés nélküli elhagyása, mely alatt tartozás felhalmozás történik a bérleti szerződés megszegését jelenti. Ha ezen időszak alatt a bérleti szerződésben foglaltak szerint a Bérlő a kötelezettségeinek nem tesz eleget 14 napon belül, és az Ingatlankezelőt nem tájékoztatja, akkor rosszhiszeműnek tekintve az Ingatlankezelő azonnali hatállyal és egyoldalúan felbonthatja a szerződést, hogy a bérleményt ismét birtokba vegye. 17. BIZTOSÍTÁS A bérlő saját tulajdonaiért, melyet a bérleményben elhelyez, teljes felelősséggel tartozik. Az Ingatlankezelő a Bérlő saját értékeiért nem felelős és nem biztosítja őket. Az Ingatlankezelő a Bérlőnek azt javasolja, hogy saját értékeinek védelme érdekében tulajdonaira külön biztosítást kössön. Az Ingatlankezelő nem vállal fellelőséget a Bérlő személyes értékeiért vis major, tűz és lopás, betörés esetén vagy bármely más okból felróható károkozás esetén mely az Ingatlankezelő fellelőségén kívül esik. Viszont a bútorlistában lévő ingóságokat biztosítás védi, így a bérlő hibáján kívüli károkozás és/vagy meghibásodás esetén a költségeket a biztosító fedezi. 16. EXTENDED ABSENCES AND ABANDONMENT In the event Tenant will be away from the premises for more than 10 (ten) consecutive days when payment for rent, utilities are due; or other responsibilities such as assistance in maintenance, Tenant agree to notify Property Manager in writing of the absence. During such absence, Property Manager may enter the premises at times reasonably necessary to maintain the property and inspect for damages and needed repairs if appointments were set in advance with tenant. Abandonment is defined as absence of the Tenant from the premises, for at least 14 (fourteen) consecutive days without notice to Property Manager. If the rent and utilities are outstanding and unpaid for 14 (fourteen) days and there is no reasonable evidence, other than the presence of the Tenant personal property, that the Tenant are occupying the unit, Property Manager may terminate this agreement immediately and regain possession in the manner prescribed by law. 17. INSURANCE DISCLAIMERS Tenant assume full responsibility for all personal property placed, stored or located on or about the premises. Tenant personal property is not insured by Home Property Manager. Property Manager recommends that Tenant obtain insurance to protect against risk of loss from harm to Tenant personal property. Property Manager shall not be responsible for any harm to Tenant property resulting from fire, theft, burglary, strikes, riots, orders or acts of public authorities, acts of nature or any other circumstance or event beyond Property Manager s control. However, items in inventory list are insured by which all costs due to damage and or errors by third party are compensated trough insurance policy between Property Manager and insurance company. 18. ÁRTATLANSÁG VÉLELME A Bérlő felmenti az Ingatlankezelőt a bérleményben, a Bérlőn vagy más bérleménnyel kapcsolatba hozható személyen és tárgyon történő károkozás fellelőségétől, kivéve ha bizonyíthatóan az Ingatlankezelő hanyagságából, hibájából vagy tisztességtelen magatartásból szármázó károkozás történik. 18. HOLD HARMLESS Tenant expressly release Property Manager from any and all liability for any damages or injury to Tenant, or any other person, or to any property, occurring on the premises unless such damage is the direct result of the negligence or unlawful act of Property Manager. 19. EGYÉB KIKÖTÉSEK 19. ADDITIONAL PROVISIONS 20. BÉRLETI SZERZŐDÉS Ez a hivatalos dokumentum a bérleti szerződésben szereplő felek, Bérlő és Ingatlankezelő, teljes akaratát kifejezi. A bérleti szerződés módosítása nem történhet másképp csak írásban, mindkét fél aláírásával. Sem az Ingatlankezelő sem a Bérlő nem tett ígéretet vagy nyújtott be követelést és más feltételeket mint amik a jelen bérleti szerződésben és a polgári törvénykönyvben rögzítve vannak. A Bérlő 20. ENTIRE AGREEMENT This document constitutes the entire Agreement between Tenant and Property Manager and Bill payer. This Agreement cannot be modified except in writing and must be signed by all parties. Neither Property Manager nor Tenant have made any promises or representations, other than those set forth in this Agreement and those implied by law. The failure of Tenant or their guests or invitees 6

7 vagy annak vendégeinek szerződésszegése indítékot ad a bérleti szerződés felbontására, a bérlő felszólítására és a jog által biztosított eljárás lefolytatására. A bérleti szerződés, mely a Bérlő és az Ingatlankezelő között létrejött, magyar és angol nyelven íródott. A szerződő felek megegyeznek, hogy nyelvi eltérések esetén a magyar szöveg az irányadó. Az Ingatlankezelő korlátozott hatásköre és joga A bérleti szerződés megszűnik, érvénytelenné válik, ha az Ingatlankezelővel az ingatlan tulajdonosa felbontja a kezelői megállapodását. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ilyen esetben az Ingatlankezelő a bérleti szerződést jogi vis major helyzetre hivatkozva legalább 30 napos határidővel egyoldalúan felbontja. A Bérlőnek joga van az ingatlant átadni az ingatlankezelőnek és az ingatlankezelőnek kötelessége a bérlővel elszámolni, a kauciót visszafizetni és a lakást átvenni. A Bérlő a felmondási időszak alatt a Tulajdonossal és annak képviselőjével egyeztethet, erre az Ingatlankezelőnek minden támogatást meg kell adnia. Az Ingatlankezelő a felmondási időszakot követően az ingatlan kezelését már nem folytatja, sem Tulajdonos sem Bérlő képviseletét nem látja el. to comply with any term of this Agreement is grounds for termination of the tenancy, with appropriate notice to Tenant and procedures as required by law. The entire Agreement between the Tenant and Property Manager has been drawn up in Hungarian and English. The Parties agree that in case of any linguistic difference the Hungarian version shall be the governing text. Limited right of Property Manager in time and scope Lease agreement expires and becomes invalid if Home Owner terminates service agreement with Property Manager. Tenant understands lease agreement may be unilaterally terminated with 30-day notice at least by Property Manager in terms of legal aspect of force majerue situation. Tenant is entitled to handover the apartment to Property manager and Property Manager is obliged to arrange financial issues including refundable security deposit and takeover apartment from tenant within notice period. Property Manager does his best whilst Tenant and Home Owner or His/Her representative cooperates under termination period. After notice period Property Manager does not act on neither Home Owner s behalf nor Tenant s behalf regarding property matters. Budapest, Ruzsik Dezső, BPartner Zrt. Ingatlankezelő Property Manager Bérlő Tenant Witness 1/Tanú 1 Witness 2 / Tanú 2 Name/Név: Address/Cím: Name/Név: Address/Cím: 7

8 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY cím VISSZAFIZTENDŐ KAUCIÓ BPartner Zrt. ( Székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14A.; Adószám: ; Cégjegyzékszám: ) készpénzben átvett Ft-ot, azaz forintot, mint a számú lakás kauciója BÉRLŐ- től ( Szül. hely és idő: ; Anyja neve:; Személyi igazolvány szám:; Lakcím:) Budapest, Ruzsik Dezső, BPartner Zrt. Ingatlankezelő Bérlő 8

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Polski 59 Magyar AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who know your ipad best

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB

Részletesebben

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Contents / Tartalomjegyzék Your MediHelp Healthcare Plan:...3 MediHelp egészségbiztosítási terve:...3

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 5., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi LXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World

Részletesebben