Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver"

Átírás

1 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés), illetve főkönyv vezetése Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, banki átutalások kezdeményezése, pénzforgalom ellenőrzése gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK közvetlenül az érintettől KIR, Forrás SQL rendszerből, magán személyektől Költségvetési Osztály Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) KGR Forrás SQL - MÁK szerver MÁK-GIRO ELEKTRA A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat A KLR-en keresztül KIR kapcsolat fel- és letöltésével napi egyeztetéssel évi CXVII. törvény, évi C. törvény(adatkezelésivfelhatalmazó ), (XII.24.) Korm. rendelet, (XII.31.) Korm. rendelet, sz. főig. int (XII.24.) Korm. rendelet, MÁK szabályzatai eső, (ügyféladatok) eső, (ügyféladatok)sz On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek felszerelésével, beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MS SQL OKF A belső szabályozók különböző határidőket tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 óráig bezárólag évi LXXIV. törvény évi XLVI. Törvény (VIII.1.) ÖM rendelet 17. (2) Belső szabályzó eső, (hatósági HADAR a) értékelések, statisztikai elemzések készítése b) a hatósági ellenőrzést végzők felkészültségének biztosítása természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) szervezetek adatai: cégnév, cégjegyzék számbírósági bejegyzésszámegyértelmű azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, , Hatósági eljárások, szemlék, ellenőrzések KAP Online Ket. 17 -ra figyelemmel a személyes adatok tekintetében az eljárás jogerős lezárulását követően az adat az érintettek hozzájárulásával történik adatvédelmi ba történő bejelentést igényel (az alapügytől elváló adatkezelés) (bejelentése folyamatban) bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok VÁSZ ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel szemben történő egyes közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok Együttműködési Megállapodások (K) az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok biztosítása név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusaszáma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje közvetlenül az érintettől -Iparbiztonsági Felügyelőség kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek, HTP, KMSZ KvK OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 napon belül, a célhoz kötöttség elve szerint folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, Ket. 17 -ra figyelemmel az érintettek hozzájárulásával az érintettek hozzájárulásával az -ben eső, (hatósági NAIH tartalmaz, Méhbefogók, Kártevőirtók kapcsolattartás, kiértesítés Név, elérhetőségi adatok érintett szervezetek, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, Tolmács, szakfordító, Szakértők, Pszichológus, Statikus kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, érintett hozzájárulása Állatvédelmi szakértők kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel Név, elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai ügyiratok MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Syrius, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének a) és e) pontja

2 2. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, PAJZS és Döntéstámogatási rendszer Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai) közvetlenül az érintettől MKI, HTP, ÖTP MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény főigazgatói intézkedés személyesadat- kezelés: évi XXXI. törvény 6. (1) Infotv. 6. (1) bekezés a) pont; 6. (2) bekezdés (bejelentése folyamatban) önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai (Központi Elektronikus Adatszolgálati Rendszer) a JNSZ MKI használatában lévő szolgálati lakások az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja i számmal történő azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve, lakcíme szerződés az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének adatszolgáltatása Humán Szolgálat SQL szerver folyamatos, naprakész, a célhoz kötöttség elve szerint évi XXXI. törvény 39. (7) bekezdés érintett hozzájárulása bejelentése folyamatban bekezdésének a) és d) pontja Polgári Védelmi Szervezetbe beosztottak A riasztás, alkalmazás biztosítása a beosztott neve, címe, születési helyeideje, anyja neve, munkahelye, foglalkozása, szakképzettsége polgármester Polgári védelmi Főfelügyelő időszakosan feltöltött 62. (2), 63. (2) bekezdése bekezdésének a) és d) pontja Tűzoltó készülék karbantartása Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés. Hatósági, felügyelet, igazolás hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, műhely címe, a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a karbantartó szervezet által karbantartott tűzoltó készülék típusa, telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs szám karbantartó adatszolgáltatása. A karbantartó tevékenységének adatainak a ban történő. A adatainak a ban történő bekezdésének e) pontja (hatósági bekezdésének e) pontja (hatósági Tűzvédelmi szakvizsgáztatás hatósági, felügyelet, igazolás vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs szám. A adatainak a ban történő bekezdésének e) pontja (hatósági A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzoltó technika felülvizsgálatával, javításával összefüggő. Nyilvántartás az illetékességi területen székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari közszolgáltatókról Hatósági, felügyelet és tájékoztatás hatósági, felügyelet, igazolás Tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, a bejelentés előterjesztésének napját, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató nevét, lakcímétszékhelyét, a folytatni közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének időpontja, ellátott terület Hatósági Hatósági osztály Megyei és Központi a honlap.. A adatainak a ban történő évi XXXI. törvény 12., évi LXXVI. törvény 27, 30., (XII. 20) BM r. 1. Közhiteles hatósági Az Infotv. 65. (3) eső, (hatósági bekezdésének e) pontja (hatósági A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések eljárásában kirendelhető szakértők jegyzéke hatósági, felügyelet, igazolás közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének időpontja, ellátott terület. A adatainak a ban történő (IV. 3.) számú Kormány rendelet 1., (IV. 3.) BM r., (XI. 26.) NFGM r. Az Infotv. 65. (3) eső, (hatósági

3 3. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak adatai Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer (VÁSZIR) riasztás, értesítés 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról vezetése 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és vezetési információk gyűjtése, értékelése 3) hatóságok közötti hatékony információcsere Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, eljárások, szankcionálási adatok) név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, beosztás, szakterület, szakképzettség, biztosítási kötvényszám, nemzeti minősítés, oltások típusa, érvényességi ideje, nyelvtudás, útlevélszám, INSARAG minősítés a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: a) üzem neve, b) üzem székhelye, c) telephelyének címe és GPS koordinátája, d) rendelet szerinti besorolása, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) a veszélyes védelmi tervek árut szállító vagy azok jármű adatai, ellenőrzéséről felvett ellenőrzési jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolványútlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a önkéntes mentőszervezet katasztrófavédelmi hatósági eljárások adatai, valamint a társhatóságoktól kapott hatósági információk Hatósági ellenőrzés, eljárás során vizsgált, keletkezett dokumentumok Polgári védelmi Főfelügyelő -Iparbiztonsági Felügyelőség -Iparbiztonsági Felügyelőség MS SQL MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az Európai Unió illetékes szerve felé összesített (anonim) statisztikai adatok Az önkéntes mentőszervezettől a változástól számított 8 napon belül érkezett tájékoztatást követően azonnal frissítve, célhoz kötöttség elve szerint, 5 év után törlendő A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. md) alpont a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6) bekezdés, (X.20.) Korm. rendelet (X.20.) Korm. rendelet (X.20.) Korm. rendelet 43. a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 46C. (1) bekezdése nem nem bejelentése folyamatban eső, (hatósági eső, (hatósági A TakarNet programon keresztül lekérdezett tulajdoni lapokról adatszolgáltatás,, pénzügyi teljesítés igazolása Darabszám TakarNet program Hatósági osztály Központi adattár Nincs Naprakész, havonta elkészítve évi CXLI tv. 75 (2) Az Infotv. 65. (3) eső, (ügyféladatok) Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején felvett Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az intézkedések elősegítése céljából, a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek alábbi személyes adatait tarthatják nyilván: Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása (gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése) katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek természetes személyazonosító adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye A gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett technikai eszközeiről azonosító és műszaki adatok, illetve a szolgáltatásra kötelezett megnevezése, székhelyének, telephelyének címére vonatkozó adatok érintettek adatszolgáltatása A munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített adatszolgáltatás, a hadkiegészítő parancsnokság a, személyi adatés lakcím, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett jármű, Polgári Védelmi Főfelügyelő Polgári Védelmi Főfelügyelő Intranet Nincs Polgármesterek, rendőrség, Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív szervezetek felé adattovábbítás, történhetaz érintettek hozzátartozóját kereső személy felé pedig felvilágosítás adható a személyes adatok a cél megvalósulásáig kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig, a gazdasági, anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnéséig A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) 71. (2)-(3) NAIH NAIH Közbiztonsági referensek A katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatokban közreműködő, a feladat ellátására a polgármester által kijelölt, a Kat. végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy. Kapcsolattartási és elérhetőségi adatok Érintettektől Polgári Védelmi Főfelügyelő JNSZMKI intranet portál. Kat pont, Vhr bekezdés Nyugdíjasokról Jogszabályi előírás alapján gondoskodási kötelezettség. Nyugdíjasok adatai Személyi anyag Humán Szolgálat Excel évi XLIII. Tv. bekezdés Közfoglalkoztatottak Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók a. Közfoglalkoztatottak adatai Személyi anyag Humán Szolgálat Excel Munkaügyi központ, Magyar Államkincstár, BM Országos Gazdasági Ellátó Központ (Államháztatrtási tv.) évi I. törvény eső,

4 4. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Munkáltatói kölcsönök a Gazdasági utasítás alapján Részesültek adatai OKF-től kapott adatok alapján Elektronikus as főigazgatói intézkedés műszaki szakterület gazdálkodási szabályzata Nem Vízikönyvi VKJ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult közszolgáltatók a FAVI rendszerek (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR) a vízügyi hatóság által engedélyezett vízimunkák, vízilétesítmények és vízhasználatok a a vízkészletjárulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó adatok a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységet végzők a a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével, szennyezésével, károsításával és kármentesítésével, továbbá mindezek hatásával összefüggő információk és adatok gyűjtése, kezelése és a vízimunkák, vízilétesítmények, vízhasználatok a vízkészletjárulékfizetésre kötelezett adatai (neve, címe, számlaszáma, adószáma, telefonszáma), a vízhasználatra vonatkozó adatok: a telep helye, vízfolyás megnevezése, szelvényszám, a kút EOV koordinátái, a vízjogi engedély iktatószáma, hatályossága, a jogerőre emelkedés napja, a vízigény, vízhasználat típusa, besorolása, a vízhasznosítás jellege, a vízkészletjárulék befizetés adatai (nap, összeg) a gazdálkodó szervezet neve, KÜJ azonosító, KSH statisztikai számjele, székhelye, adószáma, a közszolgáltatásra vonatkozó információk, a szervezet képviseletére jogosult adatai (név, cím, telefonszám, beosztás), a bejelentésért felelős adatai (név, cím, telefonszám, beosztás) A FAVI adatai a) a vízvédelmi hatóság által megküldött monitoring adatokból, b) az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatásokból, c) a hatósági intézkedésekből, valamint más jogszabályok előírásainak megfelelően a minisztérium és szervei tevékenysége során keletkező adatokból, d) más szervektől átvett adatokból származnak. a vízügyi hatóság jogerős határozatai a vízügyi hatóság jogerős határozatai, vízkészletjárulék bevallások a (XI. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében lévő nyomtatvány FAVI adatlapok Területi Területi Területi Területi nincs Vízkészletjárulék számító és nyilvántartó program (VKJ 3) FAVI rendszer A vízikönyvet az ügyfelek, továbbá mindazok akik érdekeltségüket valószínűsítik, megtekinthetik, arról díj fizetése ellenében másolatot nincs honlapon elérhető, az adatok statisztikai célra átadhatók a KSH-nak és a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész évi LVII. törvény, (V. 22.) Korm. rendelet, (XI. 6.) KHVM rendelet évi LVII. törvény, (XII. 26.) KHVM rendelet évi LVII. törvény, (XI. 29.) Korm. rendelet (VII. 21.) Korm. rendelet, (V. 10.) KvVM rendelet Vízminőség-védelmi Alap- és Éves bejelentő Lapok adatrögzítő rendszere (VAL-VÉL) Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) LOTUS NOTES a felszíni vizek minőségének védelme érdekében az önellenőrzésre kötelezett kibocsátók a Magyarország települési szennyvízelvezetésével, -tisztításával és szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos helyzetének részletes értékelése a környezeti alaphoz szükséges adatok a iratok nyomonkövetése az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvíz kibocsátási jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni és évente összefoglaló jelentést készíteni. a települési szennyvízelvezetésre, tisztításra, valamint a szennyvíziszap elhelyezésre vonatkozó adatokat tartalmazza a. A környezeti alap a külön jogszabályok által létrehozott környezetvédelmi ok által közösen használt egyedi környezetvédelmi azonosító, kód- és törzsjellegű, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat tartalmazza. ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai vízminőségvédelmi alap- és éves bejelentő lapok az érintettek adatszolgáltatása KAR adatlapok ügyiratok Területi Területi Területi Területi VAL-VÉL folyamatos, naprakész TESZIR folyamatos, naprakész (vii. 21.) Korm.rendelet, (XII. 6.) KvVM rendelet 91271EGK irányelv, (II. 27.) Korm. rendelet KAR folyamatos, naprakész (IV. 24.) Korm. rendelet LOTUS NOTES az információk január 1-től történő folyamatos feltöltésével naprakészen tartva, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének a) és e) pontja alá eső, A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK Forrás SQL kataszteri nyilvántartó program Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek Kataszteri nyilvántartó program Költségvetési Osztály Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény KGR K11 Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók készítése Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program Költségvetési Osztály MÁK - központi adattár A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat évi C. törvény, (XII.24.) Korm. Rendeleta KGR K11 adatállomány kezelését és feladatellátását kijelölő jogszabályi háttér hivatkozásának kiegészítése a (XII. 24.) Korm. rendelet szövegrésszel, tekintettel arra, hogy a központi költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés tervezésre és beszámoló készítésre vonatkozó szabályokat a fenti rendelet írja elő.

5 5. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, E-Adat ÁNYK Lakossági Tájékoztató Rendszer A JNSZ MKI használatában lévő ingatlanok a Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV adatszolgáltatásokhoz A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása adatszolgáltatás, KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-előirányzat bejelentés ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok E-adat nyomtatvány kitöltő program katasztrófavédelmi hatósági eljárások adatai tulajdoni lap, tervrajzok, felmérések, analitikus Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában), Iparbiztonsági Felügyelőség, KVK MÁK NAV Megyei Honlap Excel, Központi Adattár, a BM OKF által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak OKF honlapján elérhető, a nyilvános adatok keletkezését követően frissítve nem Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben történő benyújtásával naprakészen tartva MÁK szabályzatai évi CXVII. törvény, évi CXXVII. törvény, évi LXXX. törvény (X.20.) Korm. rendelet (X.4.) Korm. rendelet 14. (1) Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély, járművek kezelési utasítása, Központi Adattár számú Főig. Int. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elérhetősége Létesítményi Tűzoltóparancsnokságok elérhetősége Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Ellenőrzések a Közérdekű bejelentések, panaszok a Tervkötetek ÖTE elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF LTP a elérhetőségi adatok MKI, BM OKF Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai dokumentálás, statisztika gyors elérhetőség garantálása Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, bejelentés tárgya, eljáró szerv által tett intézkedés, egyéb Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély nyújtási hely, igénybe vehető polgári erők, - eszközök MKI, HTP OKF MEO, JNSZ MKI KvK, MKI, OKF, állampolgárok érintettől, Tűzoltósági főfelügyelőség Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Ellenőrzési Szolgálat Hivatal, Központi Adattár, Központi Adattár KAP Online Office alkalmazások OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés BM OKF Utasítás (XI. 18.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdés (XI. 15.) BM rendelet (XII.31.) Korm. rendelete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, as főigazgatói intézkedés Belső szabályzó számú Főigazgatói Utasítás az érintettek hozzájárulásával, BM rendelet közhiteles Személyes nem tartalmaz, nem Polgármesterek, jegyzők jegyzéke gyors elérhetőség garantálása elérhetőségi adatok Érintettől, intranet, Polgárvédelmi Főfelügyelő Érintettek hozzájárulása tartalmaz, TMMT a Kapcsolattartás, beavatkozáshoz szükséges adatok a elérhetőségi adatok érintettől Kötetekben lefűzve a főügyeleten elhelyezve KVK-k, HTP-k és tűzoltósági főfelgyelő (XI. 15.) BM rendelet Nem Rendszeresített tűzvédelmi technikák a A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai Rendszeresítési jegyzőkönyvek Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől Kórházak kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek, Polgárvédelmi Főfelügyelő Excel Páncélszekrényben elzárva tárolva folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, (V.12.) ÖM rendelet 7. (4) Belső szabályozó személyes adatot tartalmaz, nem tartalmaz, Megyei Mentőcsoportok (TMCS, járási, árvízvédelmi komplex csoportok) kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek, Polgárvédelmi Főfelügyelő, KVK folyamatos, naprakész, Érintettek hozzájárulása Bejelentésköteles Melegedő- és befogadóhelyek Téli adattár Átmeneti menedéket biztosítanak azoknak, akik a hirtelen érkezett hideg, hófúvás, jég, vagy akár egy véletlen baleset miatt nem érték el úticéljukat. a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a téli időjárási viszonyok során jelentkező események kezelésére való felkészülési, valamint végrehajtási feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, rendelőintézetbe történő szállítása Települések, ingatlanok megnevezése és címeik Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák lakhelye Települések az illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve Polgári Védelmi Főfelügyelő, Polgári Védelmi Főfelügyelő Intranet Szezonálisan készülő adatbázis, kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt adatok Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. Törvény 5. (1) bekezdés b) pont tartalmaz, NAIH

6 6. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, HUNOR országos mentőcsoport Megyei csoporttagok kiértesítési listája nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek, Polgárvédelmi Főfelügyelő Közműszolgáltatók kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek Polgári Védelmi Főfelügyelő, adattár és papír alapú + Iktatórendszer, telefonokba programozva folyamatos, naprakész, évi CXXVIII. törvény Bejelentésköteles tartalmaz, Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV Vízügy, Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya kezelő) kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Főügyelet hozzáfér a helyi intraneten keresztül Főügyelet, Polgári védelem, telefonokba programozva folyamatos, naprakész, tartalmaz, Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív szervezetek, Honvédség, GySEV, MÁV, Volántársaság) kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek, PV Elektronikus adattár MT adatlapokon folyamatos, naprakész, tartalmaz, Megyei Operatív Törzs kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő Megyei Védelmi Bizottság, Járási Védelmi Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok Izotópos, Katasztrófaveszélyes, Sugárveszélyes, Veszélyes hulladéktermelő üzemek, létesítmények kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő kapcsolattartás, kiértesítés Elérhetőségek érintett szervezetek Iparbiztonsági főfelügyelő, frissítés után főügyeletre Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, Frissítése évenként történik Belső szabályozó Katasztrófavédelmi törvény, MVB munkacsoport ügyrend tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, Szolgálatszervezés a Kijelölt szálláshelyek, befogadóhelyek, Befogadási tervek Szakmai információtár, kapcsolattartás A szolgálat számára hozzáférhető (a teljesítő aláírásával igazolja a szolgálatteljesítés tudomásul vételét) érintett szervezetek, személyi anyagok kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő Szakterületek működését szabályozó eszközök (jogszabályok, belső szabályozók stb.). Szakterületekre vonatkozó munkatervek, képzési tervek, stb. Magyar Közlöny, BMOKF, intranet portál Intranet portál SZÖSZ és papír alapon adattár, intranet + Iktatórendszer Közös meghajtó folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész Belső szabályozó tartalmaz, tartalmaz, Központi Elektronikus adatszolgáltató rendszer Kijelölt eszközök HJT jelentések naprakészen tartása HJT jelentések OKF, FKI, MKI, KvK MS SQL FKI, MÁK Munkagépek, felszámolás során bevethető eszközök a Eszközökre vonatkozó adatok Elektronikus, Intranet Kárhelyszínek és riasztási lapok Nyilvántartás Adatok rögzítése PAJZS PAJZS Területi bevetési irányítási terv Területi hulladéklerakó helyek Nyilvántartás, kapcsolattartás, kiértesítés Ideiglenes kijelöléshez szükséges adattár Rendelkezésre álló kapacitások, feladatok, érintettek rögzítése Közszolgálati engedéllyel rendelkezők a érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő Közszolgáltatók Iparbiztonsági főfelügyelő Excel Elektronikus és papír alapú adattár Adattovábbítás OKF felé, honlapon nem elérehető Évenként készülő adatbázis Heti ellenőrzéssel készülő adatbázis es főigazgatói intézkedés, es főigazgatói intézkedés évi CXIII törvény, évi CXXII. törv évi 49-es és évi 85-ös főigazgatói rendelkezés Bejelentésköteles

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI AZ ADATÁLLOMÁNYT ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY

Részletesebben

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL)

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL) A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMÓ NYILVÁNTARTÁSOK CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, 1. oldal adatvédelmi KÖLTE ÁLLAMPOLGÁROK MINŐE, NAPRAKÉSZE

Részletesebben

ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM

ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM AZ ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ ÁLLAPOTA, AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM AZ ADATKEZELÉS INFORMATIKAI Adattovábbítás MÁS SZERVEK FELÉ, NAPRAKÉSZSÉGE

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviti analitikák a (pénzügy,

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hajdú-Bihar

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Az adatkezelés időtartama: folyamatos A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI ELEMEK Hivatal Feladata a Sz-Sz-B

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. )

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. ) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A vízvédelmi hatóság feladatai a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a kármentesítési feladatok során Dr. Kling István főosztályvezető-helyettes

A vízvédelmi hatóság feladatai a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a kármentesítési feladatok során Dr. Kling István főosztályvezető-helyettes A vízvédelmi hatóság feladatai a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a kármentesítési feladatok során Dr. Kling István főosztályvezető-helyettes 2016. november 16. 20 éves az OKKP Konferencia Az előadás

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei 2012. június 13. Balatonföldvár megnyitó Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról:

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: A közfeladatot ellátó szerv által vezetett nyilvántartások leíróadatai: 1. Személyügyi nyilvántartás

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Általános Közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános Közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános Közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Horti Brigitta tű. főhadnagy 2012. Január 26. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.)

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén 26. (4)

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben