Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver"

Átírás

1 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés), illetve főkönyv vezetése Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, banki átutalások kezdeményezése, pénzforgalom ellenőrzése gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK közvetlenül az érintettől KIR, Forrás SQL rendszerből, magán személyektől Költségvetési Osztály Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) KGR Forrás SQL - MÁK szerver MÁK-GIRO ELEKTRA A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat A KLR-en keresztül KIR kapcsolat fel- és letöltésével napi egyeztetéssel évi CXVII. törvény, évi C. törvény(adatkezelésivfelhatalmazó ), (XII.24.) Korm. rendelet, (XII.31.) Korm. rendelet, sz. főig. int (XII.24.) Korm. rendelet, MÁK szabályzatai eső, (ügyféladatok) eső, (ügyféladatok)sz On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek felszerelésével, beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MS SQL OKF A belső szabályozók különböző határidőket tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 óráig bezárólag évi LXXIV. törvény évi XLVI. Törvény (VIII.1.) ÖM rendelet 17. (2) Belső szabályzó eső, (hatósági HADAR a) értékelések, statisztikai elemzések készítése b) a hatósági ellenőrzést végzők felkészültségének biztosítása természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) szervezetek adatai: cégnév, cégjegyzék számbírósági bejegyzésszámegyértelmű azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, , Hatósági eljárások, szemlék, ellenőrzések KAP Online Ket. 17 -ra figyelemmel a személyes adatok tekintetében az eljárás jogerős lezárulását követően az adat az érintettek hozzájárulásával történik adatvédelmi ba történő bejelentést igényel (az alapügytől elváló adatkezelés) (bejelentése folyamatban) bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok VÁSZ ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel szemben történő egyes közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok Együttműködési Megállapodások (K) az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok biztosítása név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusaszáma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje közvetlenül az érintettől -Iparbiztonsági Felügyelőség kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek, HTP, KMSZ KvK OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 napon belül, a célhoz kötöttség elve szerint folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, Ket. 17 -ra figyelemmel az érintettek hozzájárulásával az érintettek hozzájárulásával az -ben eső, (hatósági NAIH tartalmaz, Méhbefogók, Kártevőirtók kapcsolattartás, kiértesítés Név, elérhetőségi adatok érintett szervezetek, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, Tolmács, szakfordító, Szakértők, Pszichológus, Statikus kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, érintett hozzájárulása Állatvédelmi szakértők kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel Név, elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai ügyiratok MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Syrius, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének a) és e) pontja

2 2. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, PAJZS és Döntéstámogatási rendszer Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai) közvetlenül az érintettől MKI, HTP, ÖTP MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény főigazgatói intézkedés személyesadat- kezelés: évi XXXI. törvény 6. (1) Infotv. 6. (1) bekezés a) pont; 6. (2) bekezdés (bejelentése folyamatban) önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai (Központi Elektronikus Adatszolgálati Rendszer) a JNSZ MKI használatában lévő szolgálati lakások az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja i számmal történő azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve, lakcíme szerződés az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének adatszolgáltatása Humán Szolgálat SQL szerver folyamatos, naprakész, a célhoz kötöttség elve szerint évi XXXI. törvény 39. (7) bekezdés érintett hozzájárulása bejelentése folyamatban bekezdésének a) és d) pontja Polgári Védelmi Szervezetbe beosztottak A riasztás, alkalmazás biztosítása a beosztott neve, címe, születési helyeideje, anyja neve, munkahelye, foglalkozása, szakképzettsége polgármester Polgári védelmi Főfelügyelő időszakosan feltöltött 62. (2), 63. (2) bekezdése bekezdésének a) és d) pontja Tűzoltó készülék karbantartása Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés. Hatósági, felügyelet, igazolás hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, műhely címe, a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a karbantartó szervezet által karbantartott tűzoltó készülék típusa, telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs szám karbantartó adatszolgáltatása. A karbantartó tevékenységének adatainak a ban történő. A adatainak a ban történő bekezdésének e) pontja (hatósági bekezdésének e) pontja (hatósági Tűzvédelmi szakvizsgáztatás hatósági, felügyelet, igazolás vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs szám. A adatainak a ban történő bekezdésének e) pontja (hatósági A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzoltó technika felülvizsgálatával, javításával összefüggő. Nyilvántartás az illetékességi területen székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari közszolgáltatókról Hatósági, felügyelet és tájékoztatás hatósági, felügyelet, igazolás Tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, a bejelentés előterjesztésének napját, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató nevét, lakcímétszékhelyét, a folytatni közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének időpontja, ellátott terület Hatósági Hatósági osztály Megyei és Központi a honlap.. A adatainak a ban történő évi XXXI. törvény 12., évi LXXVI. törvény 27, 30., (XII. 20) BM r. 1. Közhiteles hatósági Az Infotv. 65. (3) eső, (hatósági bekezdésének e) pontja (hatósági A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések eljárásában kirendelhető szakértők jegyzéke hatósági, felügyelet, igazolás közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének időpontja, ellátott terület. A adatainak a ban történő (IV. 3.) számú Kormány rendelet 1., (IV. 3.) BM r., (XI. 26.) NFGM r. Az Infotv. 65. (3) eső, (hatósági

3 3. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak adatai Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer (VÁSZIR) riasztás, értesítés 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról vezetése 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és vezetési információk gyűjtése, értékelése 3) hatóságok közötti hatékony információcsere Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, eljárások, szankcionálási adatok) név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, beosztás, szakterület, szakképzettség, biztosítási kötvényszám, nemzeti minősítés, oltások típusa, érvényességi ideje, nyelvtudás, útlevélszám, INSARAG minősítés a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: a) üzem neve, b) üzem székhelye, c) telephelyének címe és GPS koordinátája, d) rendelet szerinti besorolása, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) a veszélyes védelmi tervek árut szállító vagy azok jármű adatai, ellenőrzéséről felvett ellenőrzési jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolványútlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a önkéntes mentőszervezet katasztrófavédelmi hatósági eljárások adatai, valamint a társhatóságoktól kapott hatósági információk Hatósági ellenőrzés, eljárás során vizsgált, keletkezett dokumentumok Polgári védelmi Főfelügyelő -Iparbiztonsági Felügyelőség -Iparbiztonsági Felügyelőség MS SQL MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az Európai Unió illetékes szerve felé összesített (anonim) statisztikai adatok Az önkéntes mentőszervezettől a változástól számított 8 napon belül érkezett tájékoztatást követően azonnal frissítve, célhoz kötöttség elve szerint, 5 év után törlendő A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. md) alpont a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6) bekezdés, (X.20.) Korm. rendelet (X.20.) Korm. rendelet (X.20.) Korm. rendelet 43. a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 46C. (1) bekezdése nem nem bejelentése folyamatban eső, (hatósági eső, (hatósági A TakarNet programon keresztül lekérdezett tulajdoni lapokról adatszolgáltatás,, pénzügyi teljesítés igazolása Darabszám TakarNet program Hatósági osztály Központi adattár Nincs Naprakész, havonta elkészítve évi CXLI tv. 75 (2) Az Infotv. 65. (3) eső, (ügyféladatok) Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején felvett Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az intézkedések elősegítése céljából, a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek alábbi személyes adatait tarthatják nyilván: Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása (gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése) katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek természetes személyazonosító adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye A gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett technikai eszközeiről azonosító és műszaki adatok, illetve a szolgáltatásra kötelezett megnevezése, székhelyének, telephelyének címére vonatkozó adatok érintettek adatszolgáltatása A munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített adatszolgáltatás, a hadkiegészítő parancsnokság a, személyi adatés lakcím, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett jármű, Polgári Védelmi Főfelügyelő Polgári Védelmi Főfelügyelő Intranet Nincs Polgármesterek, rendőrség, Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív szervezetek felé adattovábbítás, történhetaz érintettek hozzátartozóját kereső személy felé pedig felvilágosítás adható a személyes adatok a cél megvalósulásáig kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig, a gazdasági, anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnéséig A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) 71. (2)-(3) NAIH NAIH Közbiztonsági referensek A katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatokban közreműködő, a feladat ellátására a polgármester által kijelölt, a Kat. végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy. Kapcsolattartási és elérhetőségi adatok Érintettektől Polgári Védelmi Főfelügyelő JNSZMKI intranet portál. Kat pont, Vhr bekezdés Nyugdíjasokról Jogszabályi előírás alapján gondoskodási kötelezettség. Nyugdíjasok adatai Személyi anyag Humán Szolgálat Excel évi XLIII. Tv. bekezdés Közfoglalkoztatottak Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók a. Közfoglalkoztatottak adatai Személyi anyag Humán Szolgálat Excel Munkaügyi központ, Magyar Államkincstár, BM Országos Gazdasági Ellátó Központ (Államháztatrtási tv.) évi I. törvény eső,

4 4. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Munkáltatói kölcsönök a Gazdasági utasítás alapján Részesültek adatai OKF-től kapott adatok alapján Elektronikus as főigazgatói intézkedés műszaki szakterület gazdálkodási szabályzata Nem Vízikönyvi VKJ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult közszolgáltatók a FAVI rendszerek (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR) a vízügyi hatóság által engedélyezett vízimunkák, vízilétesítmények és vízhasználatok a a vízkészletjárulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó adatok a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységet végzők a a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével, szennyezésével, károsításával és kármentesítésével, továbbá mindezek hatásával összefüggő információk és adatok gyűjtése, kezelése és a vízimunkák, vízilétesítmények, vízhasználatok a vízkészletjárulékfizetésre kötelezett adatai (neve, címe, számlaszáma, adószáma, telefonszáma), a vízhasználatra vonatkozó adatok: a telep helye, vízfolyás megnevezése, szelvényszám, a kút EOV koordinátái, a vízjogi engedély iktatószáma, hatályossága, a jogerőre emelkedés napja, a vízigény, vízhasználat típusa, besorolása, a vízhasznosítás jellege, a vízkészletjárulék befizetés adatai (nap, összeg) a gazdálkodó szervezet neve, KÜJ azonosító, KSH statisztikai számjele, székhelye, adószáma, a közszolgáltatásra vonatkozó információk, a szervezet képviseletére jogosult adatai (név, cím, telefonszám, beosztás), a bejelentésért felelős adatai (név, cím, telefonszám, beosztás) A FAVI adatai a) a vízvédelmi hatóság által megküldött monitoring adatokból, b) az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatásokból, c) a hatósági intézkedésekből, valamint más jogszabályok előírásainak megfelelően a minisztérium és szervei tevékenysége során keletkező adatokból, d) más szervektől átvett adatokból származnak. a vízügyi hatóság jogerős határozatai a vízügyi hatóság jogerős határozatai, vízkészletjárulék bevallások a (XI. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében lévő nyomtatvány FAVI adatlapok Területi Területi Területi Területi nincs Vízkészletjárulék számító és nyilvántartó program (VKJ 3) FAVI rendszer A vízikönyvet az ügyfelek, továbbá mindazok akik érdekeltségüket valószínűsítik, megtekinthetik, arról díj fizetése ellenében másolatot nincs honlapon elérhető, az adatok statisztikai célra átadhatók a KSH-nak és a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész évi LVII. törvény, (V. 22.) Korm. rendelet, (XI. 6.) KHVM rendelet évi LVII. törvény, (XII. 26.) KHVM rendelet évi LVII. törvény, (XI. 29.) Korm. rendelet (VII. 21.) Korm. rendelet, (V. 10.) KvVM rendelet Vízminőség-védelmi Alap- és Éves bejelentő Lapok adatrögzítő rendszere (VAL-VÉL) Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) LOTUS NOTES a felszíni vizek minőségének védelme érdekében az önellenőrzésre kötelezett kibocsátók a Magyarország települési szennyvízelvezetésével, -tisztításával és szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos helyzetének részletes értékelése a környezeti alaphoz szükséges adatok a iratok nyomonkövetése az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvíz kibocsátási jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni és évente összefoglaló jelentést készíteni. a települési szennyvízelvezetésre, tisztításra, valamint a szennyvíziszap elhelyezésre vonatkozó adatokat tartalmazza a. A környezeti alap a külön jogszabályok által létrehozott környezetvédelmi ok által közösen használt egyedi környezetvédelmi azonosító, kód- és törzsjellegű, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat tartalmazza. ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai vízminőségvédelmi alap- és éves bejelentő lapok az érintettek adatszolgáltatása KAR adatlapok ügyiratok Területi Területi Területi Területi VAL-VÉL folyamatos, naprakész TESZIR folyamatos, naprakész (vii. 21.) Korm.rendelet, (XII. 6.) KvVM rendelet 91271EGK irányelv, (II. 27.) Korm. rendelet KAR folyamatos, naprakész (IV. 24.) Korm. rendelet LOTUS NOTES az információk január 1-től történő folyamatos feltöltésével naprakészen tartva, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének a) és e) pontja alá eső, A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK Forrás SQL kataszteri nyilvántartó program Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek Kataszteri nyilvántartó program Költségvetési Osztály Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény KGR K11 Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók készítése Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program Költségvetési Osztály MÁK - központi adattár A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat évi C. törvény, (XII.24.) Korm. Rendeleta KGR K11 adatállomány kezelését és feladatellátását kijelölő jogszabályi háttér hivatkozásának kiegészítése a (XII. 24.) Korm. rendelet szövegrésszel, tekintettel arra, hogy a központi költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés tervezésre és beszámoló készítésre vonatkozó szabályokat a fenti rendelet írja elő.

5 5. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, E-Adat ÁNYK Lakossági Tájékoztató Rendszer A JNSZ MKI használatában lévő ingatlanok a Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV adatszolgáltatásokhoz A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása adatszolgáltatás, KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-előirányzat bejelentés ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok E-adat nyomtatvány kitöltő program katasztrófavédelmi hatósági eljárások adatai tulajdoni lap, tervrajzok, felmérések, analitikus Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában), Iparbiztonsági Felügyelőség, KVK MÁK NAV Megyei Honlap Excel, Központi Adattár, a BM OKF által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak OKF honlapján elérhető, a nyilvános adatok keletkezését követően frissítve nem Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben történő benyújtásával naprakészen tartva MÁK szabályzatai évi CXVII. törvény, évi CXXVII. törvény, évi LXXX. törvény (X.20.) Korm. rendelet (X.4.) Korm. rendelet 14. (1) Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély, járművek kezelési utasítása, Központi Adattár számú Főig. Int. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elérhetősége Létesítményi Tűzoltóparancsnokságok elérhetősége Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Ellenőrzések a Közérdekű bejelentések, panaszok a Tervkötetek ÖTE elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF LTP a elérhetőségi adatok MKI, BM OKF Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai dokumentálás, statisztika gyors elérhetőség garantálása Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, bejelentés tárgya, eljáró szerv által tett intézkedés, egyéb Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély nyújtási hely, igénybe vehető polgári erők, - eszközök MKI, HTP OKF MEO, JNSZ MKI KvK, MKI, OKF, állampolgárok érintettől, Tűzoltósági főfelügyelőség Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Ellenőrzési Szolgálat Hivatal, Központi Adattár, Központi Adattár KAP Online Office alkalmazások OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés BM OKF Utasítás (XI. 18.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdés (XI. 15.) BM rendelet (XII.31.) Korm. rendelete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, as főigazgatói intézkedés Belső szabályzó számú Főigazgatói Utasítás az érintettek hozzájárulásával, BM rendelet közhiteles Személyes nem tartalmaz, nem Polgármesterek, jegyzők jegyzéke gyors elérhetőség garantálása elérhetőségi adatok Érintettől, intranet, Polgárvédelmi Főfelügyelő Érintettek hozzájárulása tartalmaz, TMMT a Kapcsolattartás, beavatkozáshoz szükséges adatok a elérhetőségi adatok érintettől Kötetekben lefűzve a főügyeleten elhelyezve KVK-k, HTP-k és tűzoltósági főfelgyelő (XI. 15.) BM rendelet Nem Rendszeresített tűzvédelmi technikák a A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai Rendszeresítési jegyzőkönyvek Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől Kórházak kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek, Polgárvédelmi Főfelügyelő Excel Páncélszekrényben elzárva tárolva folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, (V.12.) ÖM rendelet 7. (4) Belső szabályozó személyes adatot tartalmaz, nem tartalmaz, Megyei Mentőcsoportok (TMCS, járási, árvízvédelmi komplex csoportok) kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek, Polgárvédelmi Főfelügyelő, KVK folyamatos, naprakész, Érintettek hozzájárulása Bejelentésköteles Melegedő- és befogadóhelyek Téli adattár Átmeneti menedéket biztosítanak azoknak, akik a hirtelen érkezett hideg, hófúvás, jég, vagy akár egy véletlen baleset miatt nem érték el úticéljukat. a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a téli időjárási viszonyok során jelentkező események kezelésére való felkészülési, valamint végrehajtási feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, rendelőintézetbe történő szállítása Települések, ingatlanok megnevezése és címeik Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák lakhelye Települések az illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve Polgári Védelmi Főfelügyelő, Polgári Védelmi Főfelügyelő Intranet Szezonálisan készülő adatbázis, kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt adatok Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. Törvény 5. (1) bekezdés b) pont tartalmaz, NAIH

6 6. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, HUNOR országos mentőcsoport Megyei csoporttagok kiértesítési listája nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek, Polgárvédelmi Főfelügyelő Közműszolgáltatók kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek Polgári Védelmi Főfelügyelő, adattár és papír alapú + Iktatórendszer, telefonokba programozva folyamatos, naprakész, évi CXXVIII. törvény Bejelentésköteles tartalmaz, Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV Vízügy, Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya kezelő) kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Főügyelet hozzáfér a helyi intraneten keresztül Főügyelet, Polgári védelem, telefonokba programozva folyamatos, naprakész, tartalmaz, Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív szervezetek, Honvédség, GySEV, MÁV, Volántársaság) kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek, PV Elektronikus adattár MT adatlapokon folyamatos, naprakész, tartalmaz, Megyei Operatív Törzs kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő Megyei Védelmi Bizottság, Járási Védelmi Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok Izotópos, Katasztrófaveszélyes, Sugárveszélyes, Veszélyes hulladéktermelő üzemek, létesítmények kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő kapcsolattartás, kiértesítés Elérhetőségek érintett szervezetek Iparbiztonsági főfelügyelő, frissítés után főügyeletre Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész, Frissítése évenként történik Belső szabályozó Katasztrófavédelmi törvény, MVB munkacsoport ügyrend tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, Szolgálatszervezés a Kijelölt szálláshelyek, befogadóhelyek, Befogadási tervek Szakmai információtár, kapcsolattartás A szolgálat számára hozzáférhető (a teljesítő aláírásával igazolja a szolgálatteljesítés tudomásul vételét) érintett szervezetek, személyi anyagok kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei közvetlenül az érintettől, Polgárvédelmi Főfelügyelő Szakterületek működését szabályozó eszközök (jogszabályok, belső szabályozók stb.). Szakterületekre vonatkozó munkatervek, képzési tervek, stb. Magyar Közlöny, BMOKF, intranet portál Intranet portál SZÖSZ és papír alapon adattár, intranet + Iktatórendszer Közös meghajtó folyamatos, naprakész folyamatos, naprakész, folyamatos, naprakész Belső szabályozó tartalmaz, tartalmaz, Központi Elektronikus adatszolgáltató rendszer Kijelölt eszközök HJT jelentések naprakészen tartása HJT jelentések OKF, FKI, MKI, KvK MS SQL FKI, MÁK Munkagépek, felszámolás során bevethető eszközök a Eszközökre vonatkozó adatok Elektronikus, Intranet Kárhelyszínek és riasztási lapok Nyilvántartás Adatok rögzítése PAJZS PAJZS Területi bevetési irányítási terv Területi hulladéklerakó helyek Nyilvántartás, kapcsolattartás, kiértesítés Ideiglenes kijelöléshez szükséges adattár Rendelkezésre álló kapacitások, feladatok, érintettek rögzítése Közszolgálati engedéllyel rendelkezők a érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő Közszolgáltatók Iparbiztonsági főfelügyelő Excel Elektronikus és papír alapú adattár Adattovábbítás OKF felé, honlapon nem elérehető Évenként készülő adatbázis Heti ellenőrzéssel készülő adatbázis es főigazgatói intézkedés, es főigazgatói intézkedés évi CXIII törvény, évi CXXII. törv évi 49-es és évi 85-ös főigazgatói rendelkezés Bejelentésköteles

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben