Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver"

Átírás

1 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK KGR FORRÁS-SQL Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés), illetve főkönyv vezetése gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma közvetlenül az érintettől Költségvetési Osztály KGR Forrás SQL - MÁK szerver A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat A KLR-en keresztül KIR kapcsolat évi CXVII. törvény, évi C. törvény(adatkezelésivfelhatalmaz ó), 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 5/2012. sz. főig. int. eső, (ügyféladatok) MÁK-ELEKTRA Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, banki átutalások kezdeményezése, pénzforgalom ellenőrzése Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma KIR, Forrás SQL rendszerből, magán személyektől Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) MÁK-GIRO ELEKTRA fel- és letöltésével napi egyeztetéssel 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, MÁK szabályzatai eső, (ügyféladatok)sz Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program egységek felszerelésével, beavatkozásával, MKI, KvK, HTP, ÖTP, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető ÖTE, LTP MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MS SQL OKF adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. A belső szabályozók különböző határidőket tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 óráig bezárólag évi LXXIV. törvény évi XLVI. Törvény 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 17. (2) Belső szabályzó eső, (hatósági HADAR a) értékelések, statisztikai elemzések készítése b) a hatósági ellenőrzést végzők felkészültségének biztosítása természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) szervezetek adatai: cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, , Hatósági eljárások, szemlék, ellenőrzések KAP Online Ket. 17 -ra figyelemmel a személyes adatok tekintetében az eljárás jogerős lezárulását követően az adat az érintettek hozzájárulásával történik adatvédelmi ba történő bejelentést igényel (az alapügytől elváló adatkezelés) (bejelentése folyamatban) OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok KvK, a Ket. 17 -ra figyelemmel napon belül célhoz kötöttség elve szerint eső, (hatósági VÁSZ ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel szemben történő egyes közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok jegyzéke az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok biztosítása név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje folyamatos, naprakész, közvetlenül az érintettől excel az érintett adatainak törlésére az érintettek hozzájárulásával -Iparbiztonsági Felügyelőség NAIH-70152/2013. Együttműködési Megállapodások (EMÜK) kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek Főügyeleti, HTP, KMSZ folyamatos, naprakész, az érintett adatainak törlésére az érintettek hozzájárulásával az EMÜ-ben tartalmaz, folyamatos, naprakész, Méhbefogók, Kártevőirtók kapcsolattartás, kiértesítés Név, elérhetőségi adatok érintett szervezetek Főügyeleti, HTP, KMSZ az érintett adatainak törlésére EMÜ Tolmács, szakfordító, Szakértők, Pszichológus, Statikus folyamatos, naprakész, kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől Főügyeleti, HTP, KMSZ az érintett adatainak törlésére érintett hozzájárulása folyamatos, naprakész, Állatvédelmi szakértők kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel Név, elérhetőségi adatok közvetlenül az érintettől Főügyeleti, HTP, KMSZ az érintett adatainak törlésére EMÜ ügyiratok adatai, személyes adatként Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, ügyiratok MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Syrius közérdekű bejelentők adatai, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének a) és e) pontja

2 2. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Katasztrófavédelmi műveletirányítási és és Döntéstámogatási PAJZS döntéstámogatási rendszer (személyes adatok: közvetlenül az érintettől MKI, HTP, ÖTP MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe rendszer bejelentő évi CXXVIII törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 46/2012 főigazgatói intézkedés személyesadat- kezelés: évi XXXI. törvény 6. (1) Infotv. 6. (1) bekezés a) pont; 6. (2) bekezdés (bejelentése folyamatban) önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai (Központi Elektronikus Adatszolgálati Rendszer) az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja i számmal történő azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének adatszolgáltatása Humán Szolgálat SQL szerver (OKF) évi XXXI. törvény 39. (7) bekezdés bejelentése folyamatban a JNSZ MKI használatában lévő szolgálati lakások folyamatos, naprakész, bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve, lakcíme szerződés excel érintett hozzájárulása a célhoz kötöttség elve szerint bekezdésének a) és d) pontja Polgári Védelmi Szervezetbe beosztottak a beosztott neve, címe, születési helye/ideje, A riasztás, alkalmazás biztosítása anyja neve, munkahelye, foglalkozása, polgármester excel időszakosan feltöltött szakképzettsége Polgári védelmi Főfelügyelő évi CXXVIII törvény 62. (2), 63. (2) bekezdése bekezdésének a) és d) pontja szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, műhely címe, a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a karbantartó szervezet által Tűzoltó készülék karbantartása Hatósági, felügyelet, igazolás karbantartott tűzoltó készülék típusa, karbantartó adatszolgáltatása excel telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító honlapról elérhető: A karbantartó tevékenységének adatainak a ban történő bekezdésének személyek Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés. oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, tevékenység hatósági, felügyelet, igazolás megkezdésének időpontja, tevékenység szolgáltató adatszolgáltatása excel befejezésének időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs szám honlapról elérhető: A adatainak a ban történő bekezdésének személyek vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, tevékenység Tűzvédelmi szakvizsgáztatás hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató adatszolgáltatása excel megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, regisztrációs szám honlapról elérhető: A adatainak a ban történő bekezdésének személyek A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzoltó technika felülvizsgálatával, javításával összefüggő. Nyilvántartás az illetékességi területen székhellyel rendelkező kéményseprőipari közszolgáltatókról Hatósági, felügyelet és tájékoztatás Tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, a bejelentés előterjesztésének napját, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató nevét, lakcímét/székhelyét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését Hatósági Hatósági osztály közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, hatósági, felügyelet, igazolás képviselő neve, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , szolgáltató adatszolgáltatása székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének excel időpontja, ellátott terület Megyei és Központi a (OKF) honlap honlapról elérhető: A honlapról elérhető: adatainak a ban történő évi XXXI. törvény 12., évi LXXVI. törvény 27, 30., 50/2011 (XII. 20) BM r. 1. Közhiteles hatósági Az Infotv. 65. (3) eső, (hatósági bekezdésének személyek

3 3. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések eljárásában kirendelhető szakértők jegyzéke Minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak adatai Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer (VÁSZIR) közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, hatósági, felügyelet, igazolás képviselő neve, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , szolgáltató adatszolgáltatása székhely, közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének excel időpontja, ellátott terület MS SQL. A honlapról elérhető: adatainak a ban történő 118/2014. (IV. 3.) számú Kormány rendelet 1., 29/2014. (IV. 3.) BM r., 30/2009. (XI. 26.) NFGM r. nem Az Infotv. 65. (3) eső, (hatósági A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, Az önkéntes mentőszervezettől a md) alpont a riasztás, értesítés beosztás, szakterület, szakképzettség, biztosítási változástól számított 8 napon belül katasztrófavédelemről és a hozzá kötvényszám, nemzeti minősítés, oltások típusa, önkéntes mentőszervezet excel érkezett tájékoztatást követően kapcsolódó egyes törvények érvényességi ideje, nyelvtudás, útlevélszám, Polgári védelmi Főfelügyelő azonnal frissítve, célhoz kötöttség bejelentése folyamatban INSARAG a veszélyes minősítés anyagokkal foglalkozó és a elve szerint 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról vezetése 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és vezetési információk gyűjtése, értékelése 3) hatóságok közötti hatékony információcsere Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, eljárások, szankcionálási adatok) küszöbérték alatti üzemek, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: a) üzem neve, b) üzem székhelye, c) telephelyének címe és GPS koordinátája, d) rendelet szerinti besorolása, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) védelmi tervek vagy azok adatai, i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai. a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett neve katasztrófavédelmi hatósági eljárások adatai, valamint a társhatóságoktól kapott hatósági információk Hatósági ellenőrzés, eljárás során vizsgált, keletkezett dokumentumok -Iparbiztonsági Felügyelőség -Iparbiztonsági Felügyelőség módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 57. (2) évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6) bekezdés, MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet /2011. (X.20.) Korm. rendelet nem /2011. (X.20.) Korm. rendelet 43. a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az Európai Unió illetékes szerve felé összesített (anonim) statisztikai adatok, 5 év után törlendő a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 46/C. (1) bekezdése eső, (hatósági eső, (hatósági A TakarNet programon keresztül lekérdezett tulajdoni lapokról adatszolgáltatás,, pénzügyi teljesítés igazolása Darabszám TakarNet program Hatósági osztály Központi adattár Nincs Naprakész, havonta elkészítve évi CXLI tv. 75 (2) Az Infotv. 65. (3) eső, (ügyféladatok) Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején felvett Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az intézkedések elősegítése céljából, a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek alábbi személyes adatait tarthatják nyilván: katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek természetes személyazonosító adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye Polgármesterek, rendőrség, a személyes adatok a cél A katasztrófavédelemről és a Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív megvalósulásáig kezelhetőek, de hozzá kapcsolódó egyes szervezetek felé adattovábbítás, érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő legkésőbb a katasztrófaveszély, törvények módosításáról szóló NAIH-70229/2013. történhetaz érintettek hozzátartozóját kereső személy felé pedig felvilágosítás adható veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása (gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése) A gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett technikai eszközeiről azonosító és műszaki adatok, illetve a szolgáltatásra kötelezett megnevezése, székhelyének, telephelyének címére vonatkozó adatok A munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített adatszolgáltatás, a hadkiegészítő parancsnokság a, személyi adat- és lakcím, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett jármű, polgármester Polgári Védelmi Főfelügyelő Intranet Nincs, a évi CXXVIII törvény 71. gazdasági, anyagi szolgáltatási (2)-(3) NAIH-70117/2013. kötelezettség megszűnéséig A katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai Közbiztonsági referensek feladatokban közreműködő, a feladat ellátására a polgármester által kijelölt, a Kat. Kapcsolattartási és elérhetőségi adatok Érintettektől Polgári Védelmi Főfelügyelő végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy. JNSZMKI intranet portál. Kat pont, Vhr bekezdés

4 4. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Jogszabályi előírás alapján gondoskodási Nyugdíjasokról Nyugdíjasok adatai Személyi anyag Humán Szolgálat Excel évi XLIII. Tv. kötelezettség.. bekezdés Munkaügyi központ, Magyar Közfoglalkoztatottak Államkincstár, BM Országos Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott Közfoglalkoztatottak adatai Személyi anyag Humán Szolgálat Excel munkavállalók a.. Gazdasági Ellátó Központ évi I. törvény (Államháztatrtási tv.) eső, 16/2013-as főigazgatói OKF-től kapott adatok Elektronikus Munkáltatói kölcsönök a Gazdasági utasítás alapján Részesültek adatai intézkedés műszaki szakterület Nem alapján. gazdálkodási szabályzata A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK Forrás SQL kataszteri nyilvántartó program Kataszteri nyilvántartó terv, tény adatok egyszeri éves Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek Forrás SQL - MNV Zrt évi CVI. törvény program feltöltésével Költségvetési Osztály Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók KGR K11 Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program MÁK - központi adattár készítése Költségvetési Osztály A BM OKF és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat évi C. törvény, 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendeleta KGR K11 adatállomány kezelését és feladatellátását kijelölő jogszabályi háttér hivatkozásának kiegészítése a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szövegrésszel, tekintettel arra, hogy a központi költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés tervezésre és beszámoló készítésre vonatkozó szabályokat a fenti rendelet írja elő. E-Adat KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun-, a BM OKF által kötött nettó 5 tartozásállomány bejelentése, EG03-előirányzat E-adat MÁK szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés bejelentés MÁK szabályzatai Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak ÁNYK Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV Költségvetési Osztály (Jász-Nagykun- ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás nyomtatvány kitöltő program adatszolgáltatásokhoz Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi NAV Igazgatóság, mint költségvetési szerv vonatkozásában) Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben történő benyújtásával naprakészen tartva évi CXVII. törvény, évi CXXVII. törvény, évi LXXX. törvény Lakossági Tájékoztató Rendszer A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa katasztrófavédelmi hatósági eljárások adatai, Iparbiztonsági Felügyelőség, KVK Megyei Honlap OKF honlapján elérhető, a nyilvános adatok keletkezését követően frissítve 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 45. A JNSZ MKI használatában lévő ingatlanok a adatszolgáltatás, ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok tulajdoni lap, tervrajzok, felmérések, analitikus Excel, Központi Adattár (OKF) nem 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 14. (1) Törzskönyv, forgalmi excel, Központi Adattár Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei engedély, járművek kezelési 23/2012. számú Főig. Int. (OKF) utasítása Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elérhetősége Létesítményi Tűzoltó-parancsnokságok elérhetősége Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről excel, Központi Adattár ÖTE elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF 3/2013. BM OKF Utasítás (OKF) Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő LTP a elérhetőségi adatok MKI, BM OKF Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása MKI, HTP Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő excel, Központi Adattár (OKF) KAP Online Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, Ellenőrzések a a, lekérdezése, statisztikai OKF MEO, JNSZ MKI Office alkalmazások eredményei kimutatásai Ellenőrzési Szolgálat Közérdekű bejelentések, panaszok a bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, KvK, MKI, OKF, dokumentálás, statisztika bejelentés tárgya, eljáró szerv által tett excel OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés állampolgárok intézkedés, egyéb Hivatal 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdés 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet /2011 (XII.31.) Korm. rendelete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 1/2013-as főigazgatói intézkedés Belső szabályzó 6/2013. számú Főigazgatói Utasítás Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély érintettől, Tűzoltósági az érintettek hozzájárulásával, Tervkötetek gyors elérhetőség garantálása nyújtási hely, igénybe vehető polgári erők, Főügyeleti közhiteles főfelügyelőség 39/2011 BM rendelet -eszközök Személyes nem tartalmaz, nem

5 5. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Polgármesterek, jegyzők jegyzéke gyors elérhetőség garantálása elérhetőségi adatok Érintettől, intranet Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő Érintettek hozzájárulása tartalmaz, Kapcsolattartás, beavatkozáshoz szükséges Kötetekben lefűzve a KVK-k, HTP-k és tűzoltósági TMMT a elérhetőségi adatok érintettől Főügyeleti 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet Nem adatok a főügyeleten elhelyezve főfelgyelő Rendszeresített tűzvédelmi technikák a A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai Rendszeresítési jegyzőkönyvek folyamatos, naprakész, Páncélszekrényben Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől Főügyeleti az érintett adatainak törlésére Belső szabályozó elzárva tárolva folyamatos, naprakész, Kórházak kapcsolattartás elérhetőségi adatok érintett szervezetek Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő az érintett adatainak törlésére EMÜ Excel 15/2010. (V.12.) ÖM rendelet 7. (4) személyes adatot tartalmaz, nem tartalmaz, Megyei Mentőcsoportok (TMCS, járási, árvízvédelmi komplex csoportok) folyamatos, naprakész, Főügyeleti, Polgárvédelmi kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek az érintett adatainak törlésére Érintettek hozzájárulása Bejelentésköteles Főfelügyelő, KVK Átmeneti menedéket biztosítanak azoknak, akik a hirtelen érkezett hideg, hófúvás, jég, Polgári Védelmi Főfelügyelő, Melegedő- és befogadóhelyek Települések, ingatlanok megnevezése és címeik Települések honlapról elérhető: EMÜ vagy akár egy véletlen baleset miatt nem érték Főügyeleti el úticéljukat. a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a téli az illetékes kormányhivatal időjárási viszonyok során jelentkező események népegészségügyi szakigazgatási kezelésére való felkészülési, valamint végrehajtási szerve Téli adattár feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák szülés előtt álló kismamák kórházba, lakhelye rendelőintézetbe történő szállítása Polgári Védelmi Főfelügyelő Intranet Szezonálisan készülő adatbázis, kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt adatok Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. Törvény 5. (1) bekezdés b) pont tartalmaz, NAIH-70156/2013. HUNOR országos mentőcsoport Megyei csoporttagok kiértesítési listája nevek, elérhetőségi adatok érintett szervezetek Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő adattár és papír alapú évi CXXVIII. törvény + Bejelentésköteles Iktatórendszer Közműszolgáltatók kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek folyamatos, naprakész, Polgári Védelmi Főfelügyelő, adattár + az érintett adatainak törlésére Főügyeleti Iktatórendszer, telefonokba EMÜ programozva Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV Vízügy, Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya kezelő) Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív szervezetek, Honvédség, GySEV, MÁV, Volántársaság) kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, Főügyelet hozzáfér a helyi adattár + Főügyelet, Polgári védelem az érintett adatainak törlésére intraneten keresztül Iktatórendszer, telefonokba EMÜ programozva folyamatos, naprakész, Elektronikus adattár kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok érintett szervezetek Főügyeleti, PV az érintett adatainak törlésére EMÜ MT adatlapokon tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, folyamatos, naprakész, Megyei Operatív Törzs kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő az érintett adatainak törlésére Belső szabályozó Megyei Védelmi Bizottság, Járási Védelmi Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok Izotópos, Katasztrófaveszélyes, Sugárveszélyes, Veszélyes hulladéktermelő üzemek, létesítmények kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei közvetlenül az érintettől Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő folyamatos, naprakész, az érintett adatainak törlésére Katasztrófavédelmi törvény, MVB munkacsoport ügyrend folyamatos, naprakész, Iparbiztonsági főfelügyelő, frissítés kapcsolattartás, kiértesítés Elérhetőségek érintett szervezetek az érintett adatainak törlésére évi CXXVIII törvény után főügyeletre Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség közvetlenül az érintettől Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő Frissítése évenként történik évi CXXVIII törvény A szolgálat számára hozzáférhető (a teljesítő érintett szervezetek, Szolgálatszervezés a, kapcsolattartás aláírásával igazolja a szolgálatteljesítés Főügyeleti SZÖSZ és papír alapon folyamatos, naprakész Belső szabályozó személyi anyagok tudomásul vételét) Kijelölt szálláshelyek, befogadóhelyek, Befogadási tervek folyamatos, naprakész, kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei közvetlenül az érintettől Főügyeleti, Polgárvédelmi Főfelügyelő az érintett adatainak törlésére évi CXXVIII törvény adattár, intranet + Iktatórendszer tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz, tartalmaz,

6 6. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, Szakterületek működését szabályozó eszközök Szakterületekre vonatkozó munkatervek, Magyar Közlöny, BMOKF, Szakmai információtár Intranet portál Közös meghajtó folyamatos, naprakész (jogszabályok, belső szabályozók stb.). képzési tervek, stb. intranet portál Központi Elektronikus adatszolgáltató rendszer HJT jelentések naprakészen tartása HJT jelentések OKF, FKI, MKI, KvK MS SQL FKI, MÁK Munkagépek, felszámolás során bevethető Kijelölt eszközök Eszközökre vonatkozó adatok Elektronikus, Főügyeleti Intranet EMÜ eszközök a Kárhelyszínek és riasztási lapok Nyilvántartás Adatok rögzítése PAJZS Főügyeleti PAJZS Rendelkezésre álló kapacitások, feladatok, Elektronikus és papír Területi bevetési irányítási terv Nyilvántartás, kapcsolattartás, kiértesítés érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő Évenként készülő adatbázis érintettek rögzítése alapú adattár 17/2012-es főigazgatói intézkedés, 30/2012-es főigazgatói intézkedés évi CXIII törvény, évi CXXII. törv. Közszolgálati engedéllyel rendelkezők Adattovábbítás OKF felé, honlapon évi 49-es és évi 85- Területi hulladéklerakó helyek Ideiglenes kijelöléshez szükséges adattár Közszolgáltatók Iparbiztonsági főfelügyelő Excel Heti ellenőrzéssel készülő adatbázis Bejelentésköteles a nem elérehető ös főigazgatói rendelkezés

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben