AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE"

Átírás

1 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról vezetése 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és vezetési információk gyűjtése, értékelése 3) hatóságok közötti hatékony információcsere a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: a) üzem neve, b) üzem székhelye, c) telephelyének címe és GPS koordinátája, d) szerinti besorolása, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) védelmi tervek vagy azok adatai, i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai. AZ T A ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES AT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK hatósági eljárások adatai, valamint a társhatóságoktól Veszélyes Üzemek kapott hatósági információk MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6), 219/2011. (X.20.) Korm /2011. (X.20.) Korm /2011. (X.20.) Korm. 43. nem az Infotv. 65. (3) Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer (VÁSZIR) Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, eljárások, szankcionálási adatok) a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési Hatósági jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes ellenőrzés, eljárás személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található során vizsgált, egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító keletkezett igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a dokumentumok kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett neve Veszélyes Szállítmányok MS SQL a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az Európai Unió illetékes szerve felé összesített (anonim) statisztikai adatok, 5 év után törlendő a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 46/C. (1) e nem az Infotv. 65. (3) Nemzeti és Európai Létfontosságú Rendszerelemek Nyilvántartása Tűzvédelmi szakértők névjegyzéke a) az azonosítási eljárás, a kijelölési eljárás, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás lefolytatásának biztosítása, b) a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése hatósági ellenőrzésének biztosítása, c) a kijelölési eljárás során a 2. (3) e szerinti határozatban előírt feltételeknek való megfelelés rendszeres hatósági ellenőrzésének biztosítása. Hatósági, felügyelet, igazolás a) az üzemeltető neve, székhelye vagy lakcíme, levelezési címe, cégjegyzékszáma vagy az egyéni vállalkozói i száma, statisztikai számjele és adóazonosító száma, képviselőjének neve, telefon- és telefaxszáma, címe, b) a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatai, telefon- és telefaxszáma, címe, szakirányú végzettsége, a végzettséget igazoló okirat sorszáma, c) a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és azon európai létfontosságú rendszerelemek megnevezése, amelyek esetében Magyarország érintett fél, d) az üzemeltetői biztonsági terv, e) az ágazati kijelölő hatóságnak az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése visszavonásáról szóló határozata a szolgáltató nevét, a természetes személyazonosító adatokat, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, az elérhetőségi címet (postacím, telefon-, telefaxszám, ), az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését, az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait,. a szakértői igazolvány számát, a kiadás időpontját, valamint a tűzvédelmi szakterület megnevezését. ágazati kijelölő hatóság, létfontosságú rendszerelem üzemeltetője szakértő Kritikus Infrastruktúra Koordinációs kialakítás alatt a évi CLXVI. törvény 5. (4) e alapján a mint nyilvántartó hatóság a ból adatot a következők szerint továbbíthat: a) az azonosítási eljárásban, a kijelölési eljárásban, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban részt vevő javaslattevő hatóság, ágazati kijelölő hatóság, szakhatóságok részére az azonosítási eljárás, a kijelölési eljárás, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás lefolytatásának biztosítása céljából, b) az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem ellenőrzését koordináló szerv (a továbbiakban: ellenőrzést koordináló szerv) részére a koordinációs feladatok biztosítása céljából, c) az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését lefolytató szerv (a honlapról elérhető: ex2.php?pageid=tuzmegelozes_szakert ok a évi CLXVI. törvény 5. (5) e alapján az adatokat a ából a) az ágazati kijelölő hatóságnak rendszerelem kijelölése visszavonásáról szóló határozatának jogerőre emelkedése után egy évvel, vagy b) a kijelölést elutasító határozat jogerőre emelkedésekor törölni kell, és erről az üzemeltetőt írásban értesíteni kell.. A szakértő szakértői tevékenységének megszüntetése, illetőleg halála esetén adatainak a ban történő kezelését meg kell szüntetni. Az adatokat a ban történő kezelés megszüntetésétől számított legfeljebb tíz évig a központi szerv a szakértői vélemény jogszerűségének későbbi ellenőrzése céljából tovább tárolhatja évi CLXVI. törvény 5. ;65/2013. (III. 8.) Korm. rend.10. XXXI. törvény 46/A. (3) bek., (6) bek., A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 26. közhitelességre nem lett felterjesztve XXXI. törvény 46/A. (3a) e alapján a - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nak minősül. NAIH-71685/2013. az Infotv. 65. (3)

2 2. oldal ai On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a egységek felszerelésével, beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. OKF, FKI, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP OKF, FKI, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP AZ T MS SQL Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ERIR, SZÖSZ) NÉBIH Erdészeti Igazgatóság A belső szabályozók különböző határidőket tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 óráig bezárólag évi LXXIV. törvény évi XLVI. Törvény 4/2008. (VIII.1.) ÖM 17. (2) Belső szabályzó az Infotv. 65. (3) KGR FORRÁS-SQL Nyilvántartás a hatósági ellenőrzésen feltárt szabálytalanságok esetén alkalmazott hatósági felhívásokról, illetve a hatósági felhívás nem alkalmazhatóságáról Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés), illetve főkönyv vezetése a Ket. 94. (1)-(2) eiben foglaltak ellenőrzése gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma a) az ügyfél neve b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítója, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve székhelye, c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívás a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelenségének ténye, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre emelkedésének a napja közvetlenül az érintettől ügyféltől felvett (vagy szükség szerint a hatóság által más szervektől beszerzett) adatok Hatóságikoordinációs és Művelet-elemzési KGR Forrás SQL - MÁK szerver excel A és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat A KLR-en keresztül KIR kapcsolat folyamatos frissítés, az adatkezelő az adatokat a keletkezéstől számított két évig kezeli évi CXVII. törvény, évi C. törvény(adatkezelésivfelhatalma zó), 249/2000. (XII.24.) Korm., 368/2011. (XII.31.) Korm., 5/2012. sz. főig. int. az Infotv. 65. (3) ének a) pontja (ügyféladatok) Ket. 94. (3) az Infotv. 65. (3) Bejelentéshez kötött tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek a igazgatóságok és a KOK esetén: tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása HADAR Hatósági, felügyelet és tájékoztatás elsőfokú hatóság tevékenységének ellenőrzése a) értékelések, statisztikai elemzések készítése b) a hatósági ellenőrzést végzők felkészültségének biztosítása a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, a bejelentés előterjesztésének napját, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató nevét, lakcímét/székhelyét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, szükség szerint a évi LXXVI. törvény 22. (2)-(3) eiben foglalt adatokat a tűzoltó technika felülvizsgálata javításával kapcsolatban, az első fokú hatóságok által kiadott igazolásokat a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, a bejelentés előterjesztésének napja, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, szükség szerint a évi LXXVI. törvény 22. (2)-(3) eiben foglalt adatok az első fokú hatóságok által kiadott igazolások természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) szervezetek adatai: cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, , KvI-k, KOK a tűzoltó technika felülvizsgálata javításával kapcsolatban, az első fokú hatóságok által kiadott igazolások Hatósági eljárások, szemlék, ellenőrzések Műszaki Műszaki Hatóságkoordinációs és Művelet-elemzési KAP Online honlapról honlapról. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság törli a ból a szolgáltatót, ha a) az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, vagy b) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy c) a bejelentés lejárt..a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (MKI) törli a ból a szolgáltatót, ha a) az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, vagy b) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy c) az a információk bejelentés lejárt. folyamatos feltöltésével évi XXXI. törvény évi LXXVI. törvény 27, /2011. (XII. 20.) BM r. 1. XXXI. törvény 12. (3a) alapján - a természetes személyazonosító adatok, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével - közhiteles hatósági nak minősül. a jogszabályi háttere: évi XXXI. törvény évi LXXVI. törvény 27, /2011. (XII. 20.) BM r. 1. az adatkezelés jogalapja: Áht. 9. (1) j) Ket. 17 -ra figyelemmel a személyes adatok tekintetében az eljárás jogerős lezárulását követően az adat az érintettek hozzájárulásával történik a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által vezetett ok közhiteles hatósági ok, a központi nem közhiteles az Infotv. 65. (3) az Infotv. 65. (3) adatvédelmi ba történő bejlentést igényel (az alapügytől elváló adatkezelés)

3 3. oldal ai bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok AZ T Forrás SQL -, a célhoz kötöttség elve szerint Ket. 17 -ra figyelemmel az Infotv. 65. (3) VÁSZ ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel szemben történő egyes közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok jegyzéke az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok biztosítása név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje közvetlenül az érintettől excel folyamatos, naprakész, az érintett adatainak törlésére vonatkozó nyilatkozatáig az érintettek hozzájárulásával NAIH-70152/2013. Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok a igazgatóságok és a KOK esetén Hatósági és tájékoztatás megjelölve a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját KvI-k, KOK nt_page.php?pageid=felugyelet_visszav onas 45/2011. (XII. 7.) BM 9. (3) az Infotv. 65. (3) minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak adatai a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonásának elrendelése, az önkéntes mentőszervezet tagja i számmal történő azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése a tag a) természetes személyazonosító adatai, b) arcfényképe c) telefonszáma, d) beosztása, e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatai, f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó adatai,ha van, akkor biztosítási kötvényszáma, g) oltásainak típusa, érvényességi idejére vonatkozó adatai, h) nyelvtudására vonatkozó adatai, i) útlevélszáma. Önkéntes mentőszervezet/ta g kötelező Polgári Védelmi Főfelügyelő excel A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (12) szerint a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, valamint a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén a tag adatainak a ban történő kezelését meg kell szüntetni A katasztrófavédelemről és a évi CXXVIII. törvény 18/A (8) NAIH-71718/2013. minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak igazolványa a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése, b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe, c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve Önkéntes mentőszervezet/ta g kötelező Polgári Védelmi Főfelügyelő A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (10) szerint a mentési igazolványt a hivatásos szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti. A katasztrófavédelemről és a évi CXXVIII. törvény 18/A (6) NAIH-71719/2013. önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai (Központi Elektronikus Adatszolgáltati Rendszer) az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja i számmal történő azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének Humán Szolgálat SQL szerver évi XXXI. törvény 39. (7) NAIH-70155/2013. Polgári védelemre kötelezettek, pv szervezetbe beosztottak a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatok Polgári védelmi kötelezettség alatt állók adataiból a polgármester + személyiadat- és lakcímnyilvántartó Polgári Védelmi Főfelügyelő A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 72. (4) (a polgári védelmi szervezetbe történő beosztáshoz, a polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzéséhez) folyamatos frissítés,a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszűnéséig a Kat.72. (7)bek. Szerint A katasztrófavédelemről és a évi CXXVIII. törvény 71. (1) 72. (4) nem NAIH-71716/2013.

4 4. oldal ai a vagyonkezelésében lévő szolgálati lakások katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején felvett AZ T bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve szerződés Műszaki excel Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az intézkedések elősegítése céljából, a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek alábbi személyes adatait tarthatják nyilván: intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek természetes személyazonosító adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye érintettek Polgári Védelmi Polgármesterek, rendőrség, Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív szervezetek felé adattovábbítás, történhetaz érintettek hozzátartozóját kereső személy felé pedig felvilágosítás adható szálló- szállók adatainak nyomonkövetése név szerződés Műszaki excel MÁK-ELEKTRA Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, banki átutalások kezdeményezése, pénzforgalom ellenőrzése Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma KIR, Forrás SQL rendszerből, magán személyektől ( vonatkozásában) MÁK-GIRO ELEKTRA folyamatos, naprakész, a célhoz kötöttség elve szerint a személyes adatok a cél megvalósulásáig kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig folyamatos, naprakész, a célhoz kötöttség elve szerint az információk folyamatos fel- és letöltésével napi egyeztetéssel érintett hozzájárulása az Infotv. 65. (3) ének a) és d) pontja alá eső, nem A katasztrófavédelemről és a NAIH-70229/ évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) érintett hozzájárulása az Infotv. 65. (3) ének a) és d) pontja alá eső, nem 249/2000. (XII.24.) Korm., MÁK szabályzatai az Infotv. 65. (3) ének a) pontja (ügyféladatok)sz

5 5. oldal ai Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai ügyiratok Igazgatási és Kommunikációs AZ T Syrius, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. az Infotv. 65. (3) ének a) és e) pontja alá eső, nem PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási rendszer Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer (személyes adatok: bejelentő közvetlenül az érintettől MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) NAIH-71888/2014. A tűzjelzés fogadásakor a jelzésfogadó tudomására jutott és a bejelentő által közölt adatok a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása a) a bejelentő neve, b) a bejelentő telefonszáma, ennek hiányában lakcíme, c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető neve, címe, d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatai, e) a hívások rögzített tartalma, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helye és jellege, a személyi sérülés, haláleset adatai, f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információ műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 10/A. (4) (hatóságok felé a Ket. 17./A és a belföldi jogsegély szabályai szerint, nyomozó hatóság felé a Be. alapján) az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) NAIH-71888/2014. a kárhelyszínen tartózkodó, a káresemény tekintetében érdemi információval szolgálni tudó személyek adatai a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása a) név, b) lakcím, c) egyéb elérhetőség. Bejelentőtől A kárhelyszínen tartózkodó személytől műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 10/A. (4) (hatóságok felé a Ket. 17./A és a belföldi jogsegély szabályai szerint, nyomozó hatóság felé a Be. Alapján az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (2) NAIH-71892/2014. Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről Hatósági, felügyelet és tájékoztatás A ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES AT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelye, az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai, valamint az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelöléseként a kijelölt megfelelőségértékelési területet. A bejelentett szervezet esetében tartalmazza továbbá a Bizottság által adott azonosító számot. Az engedély felfüggesztése, részben vagy egészben történő viszsavonása esetén ezek tényét is fel kell tüntetni kijelölt tanúsító szervezetek kijelölési iratai ltes/szakmai/piacfelugyelet/120831_kij elolt_%20tanusito_szervezetek.xls A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény 8. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény 8. (1a) e alapján a - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nak minősül. Lakossági Tájékoztató Rendszer A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa OSJER TMH Az Nukleárisbaleset-elhárítási korai Nukleáris Balesetelhárítási korai riasztási funkciói riasztási funkció fenttartása, a lakosság nem fenntartását biztosító mérési adatok tervezett sugárterhelésének előrejelzése és annak várható következményeire való felkészülés biztosítása hatósági eljárások adatai Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer radiológiai monitoring távmérőhálózata Veszélyes Üzemek OKF Honlap Szerver OKF honlapján elérhető, a nyilvános adatok keletkezését követően frissítve OKF honlapján elérhető frissített órás háttérsugárzási átlagértékek, OAH, MH valamint a igazgatóságok Területi Információs Központjai által elérhető tízperces háttérsugárzási átlagértékek 219/2011. (X.20.) Korm /2010. (V.11.) Korm., 7/2012. (III.7.) BM EURDEP A lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző Nemzetközi radiológiai adatcsere adatai nemzetközi események előrejelzése, várható következményekre való felkészülés Európai Regionális Radiológiai Monitoring Adatcsere Rendszer (EURDEP) Veszélyes Üzemek Szerver EURDEP nemzetközi honlapján az illetékes nemzetközi szervezetek számára jelszóval védetten, a lakosság számára korlátozottan elérhető radiológiai mérési adatok 167/2010. (V.11.) Korm., 7/2012. (III.7.) BM GERJEN Kétoldalú (osztrák-magyar) nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Gerjen) Gerjeni háttérsugárzás mérési átlagok (továbbá levegő mintavételi mérési adatok, melyek nem publikusak) Gerjeni (osztrák tulajdonú) radiológiai távmérőállomás Veszélyes Üzemek Szerver Gerjen község honlapjáról elérhető, de csak a háttérsugárzás mérési adatok változása 167/2010. (V.11.) Korm.

6 6. oldal ai SZLOVÉN SZLOVÁK HORVÁT Forgalmazástól eltiltott termékek listája Kritikus halon felhasználók a A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája Kétoldalú nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Szlovénia) Kétoldalú nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Szlovákia) Kétoldalú nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Horvátország) Tájékoztató a forgalmazástól megtiltott termékekről Az adatok összegyűjtése és továbbítása a halon-bank révén az EU részére Statisztikai jelentés Szlovén országos radiológiai monitoring adatok Szlovák országos radiológiai monitoring adatok Horvát országos radiológiai monitoring adatok A lista azokat a termékeket és azok gyártóit, forgalmazóit tartalmazza, akiknek a hatóság jogerősen megtiltotta a termékek forgalmazását A halont felhasználó tűzoltó berendezések készenlétben tartóinak listáját és az általuk készenlétben tartott halon oltóanyag mennyiségét tartalmazza a. A tűzvédelmi hatóságok által a tűzmegelőzés érdekében végzett hatósági, szakhatósági és egyéb tevékenységek statisztikai adatai Szlovén illetékes nukleáris biztonsági hatóság Szlovák Hidrometeorológiai Szolgálat Horvát illetékes nukleáris biztonsági hatóság A piacfelügyeleti hatóság () jogerős határozatai. Halon oltóanyag készenlétben tartók KvK-k, KvI-k, BM OKF Veszélyes Üzemek AZ T Szerver honlapról Szerver honlapról Szerver honlapról ex2.php?pageid=piacfelugyelet_forgalm azast_tilto_hatarozatok 167/2010. (V.11.) Korm. 167/2010. (V.11.) Korm. 167/2010. (V.11.) Korm évi CLV. törvény évi LXXXVIII. törvény 17. Vidékfejlesztési Minisztérium Évenként készülő adatbázis 310/2008. (XII. 20.) Korm r. 15. Évenként készülő adatbázis Központi Statisztikai Hivatal felé közvetlen adattovábbítás, ex2.php?pageid=tuzmegelozes_tmstatis ztika Statisztikai Adatgyűjtési Programot (OSAP) elrendelő Kormányek 303/2004. (XI. 2.) Korm. ) Beépített tűzvédelmi berendezések Statisztikai jelentés A tűzvédelmi hatóságok által használatba vett beépített tűzvédelmi (tűzjelző, tűzoltó) berendezésekről felvett statisztikai adatok KvK-k, KvI-k Központi Statisztikai Hivatal felé közvetlen adattovábbítás, ex2.php?pageid=tuzmegelozes_tmstatis ztika Évenként készülő adatbázis Statisztikai Adatgyűjtési Programot (OSAP) elrendelő Kormányek 303/2004. (XI. 2.) Korm. ) Közigazgatási hatósági ügyek részletes ügyforgalmi adatai Statisztikai jelentés Közigazgatási hatósági ügyek részletes ügyforgalmi adatai KvK-k, KvI-k, BM OKF Hatóságikoordinációs és Művelet-elemzési ex2.php?pageid=tuzmegelozes_tmstatis ztika Évenként készülő adatbázis program Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elérhetősége Létesítményi Tűzoltóparancsnokságok elérhetősége A TakarNet programon keresztül lekérdezett tulajdoni lapokról ÖTE elérhetőségi adatok HTP-k, LTP a elérhetőségi adatok KvI-k, adatszolgáltatás,, pénzügyi teljesítés darabszám TakarNet program Műszaki Központi adattár igazolása 3/2013. Utasítás 239/2011. (XI. 18.) Korm. 27. (2) naprakész, havonta elkészítve évi CXLI tv. 75. (2) BENY Térinformatikai Belső ellenőrzési nyilvántartó program, belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai Katasztrófavédelmi Térinformatikai rendszerhez kapcsolódó alkalmazások kiszolgálása elemzések készítéséhez Belső ellenőrzések megnevezése Földrajzi vonatkozású szakmai adatok megjelenítése és megosztása a célú felhasználásra ellenőrzési dokumentumok DSM-10, jogszabályok, egyéb szakmai programok (pl. KAP) és ok Ellenőrzési Szolgálat Informatikai Szerver Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) Adattovábbítás nincs, honlapon az általános közzétételi listaként az ellenőrzések nyilvános megállapításai érhetőek el saját szervezet vonatkozásában az információk folyamatos feltöltésével Belső szabályzó 56/2012 főigazgatói intézkedés; 234/2011 (XI.10.) Kormány Forrás SQL kataszteri nyilvántartó program Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek, országos színtű nyílvántartás Kataszteri nyílvántartó program Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény KGR K11 tervezés, számviteli beszámolók készítése Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program ( vonatkozásában) MÁK - központi adattár A és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat évi C. törvény, 4/2013. (I.11.) Korm. E-Adat ÁNYK Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV adatszolgáltatásokhoz KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-előirányzat bejelentés ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás E-adat nyomtatvány kitöltő program ( vonatkozásában) ( MÁK NAV, a által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben történő benyújtásával MÁK szabályzatai évi CXVII. törvény, évi CXXVII. törvény, évi LXXX. törvény

7 7. oldal ai A vagyonkezelésében lévő ingatlanok a Rendszeresített tűzvédelmi technikák a adatszolgáltatás, A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai tulajdoni lap, tervrajzok, felmérések, analitikus Rendszeresítési jegyzőkönyvek Ingatlangazdálkodá si, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási AZ T Központi adattár nem Műszaki OKF Honlap honalpon elérhető: ex2.php?pageid=rendszer_eszkozok 254/2007.(X.4.) Korm. 14. (1) 15/2010. (V.12.) ÖM 7. (4) Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély, járművek kezelési utasítása Műszaki 23/2012. számú Főig. Int. Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása HTP OKF KAP ONLINE 39/2011. (XI. 15.) BM Légi Kutató-mentő rendszerrel kapcsolatos ok Hazánk területén bajbajutot légi jármű kutatás mentésével kapcsolatos tervek, feladatok meghatározása A kijelölt társszervek részletes feladatai, elérhetőségi adatok együttműködő társszervek, BM OKF 267/2011. (XII. 13.) Korm. projektenkénti analitikus földmérési és térképészeti állami alapadatok, termékek a Külső- és belső adatszolgáltatások teljesítése, Projektelszámolások ellenőrzése, Forrás SQL főkönyvi adatainak alátámasztása a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásásának elősegítése, biztosítása a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet időszaka alatt nem földmérési és térképészeti állami alapadatok, termékek Beérkező számlák, szerződések, Forrás SQL pénzügyi integrált rendszer. FÖMI, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Ingberp Informatikai Szakmai Információtár belső normák nyomonkövetése nem Igazgatási - - Folyamatos, naprakész Belső szabályzó, évi C. törvény, 249/2000. (XII.24.) Korm., 4/2011.(I.28.) Korm. Rendelet, 111/2012-es főigazgatói intézkedés KATIR Intranet Katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet időszaka alatt az adatszolgáltatótól kapott adatokat kizárólag a védekezés koordinálása, megszervezése érdekében a hivatásos szerv átadhatja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő központi és területi államigazgatási szervek részére a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataik ellátása érdekében. Katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet időszaka alatt az adatszolgáltatótól kapott adatokat kizárólag a védekezés koordinálása, megszervezése érdekében a hivatásos szerv - a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami ok fokozottabb védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően - átadhatja további feldolgozás céljából harmadik fél részére. A harmadik fél bevonását a hivatásos szerv központi, illetve területi szervének vezetője határozza meg, valamint az adatátadást ő engedélyezi. Az adatok átadásával és átvételével kapcsolatos okiratot az engedélyező 8 napon belül A fentieken túl a az Infotv. 65. (3) ének a), c) d) pontjai alá eső, az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentést nem igénylő, a személyi állomány foglalkoztatásával, juttatásaival, egyéb személyügyi kérdésekkel kapcsolatos ok katasztrófaveszély és veszélyhelyzet időszak elteltével, a törlési, megsemmisítési intzékedések megtételét követően nem hozzáférhető. A feldolgozás megtörténte után, legkésőbb a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet elmúltát követő 30 napon belül, illetve az adatot átadó hivatásos szerv kérésére az adatállományokat a harmadik fél a hivatásos szerv számára visszaszolgáltatja, a helyi másolatokat megsemmisíti évi CXIII. Tv alapján 234/2011. (Xi. 10.) Korm

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI AZ ADATÁLLOMÁNYT ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL)

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL) A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMÓ NYILVÁNTARTÁSOK CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, 1. oldal adatvédelmi KÖLTE ÁLLAMPOLGÁROK MINŐE, NAPRAKÉSZE

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviti analitikák a (pénzügy,

Részletesebben

ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM

ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM AZ ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ ÁLLAPOTA, AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM AZ ADATKEZELÉS INFORMATIKAI Adattovábbítás MÁS SZERVEK FELÉ, NAPRAKÉSZSÉGE

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hajdú-Bihar

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Az adatkezelés időtartama: folyamatos A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. )

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. ) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról:

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: A közfeladatot ellátó szerv által vezetett nyilvántartások leíróadatai: 1. Személyügyi nyilvántartás

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei 2012. június 13. Balatonföldvár megnyitó Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Általános Közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános Közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános Közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben