AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE"

Átírás

1 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról vezetése 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, szervezési és vezetési információk gyűjtése, értékelése 3) hatóságok közötti hatékony információcsere a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: a) üzem neve, b) üzem székhelye, c) telephelyének címe és GPS koordinátája, d) szerinti besorolása, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) védelmi tervek vagy azok adatai, i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai. AZ T A ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES AT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK hatósági eljárások adatai, valamint a társhatóságoktól Veszélyes Üzemek kapott hatósági információk MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6), 219/2011. (X.20.) Korm /2011. (X.20.) Korm /2011. (X.20.) Korm. 43. nem az Infotv. 65. (3) Veszélyes Áru Szállítási Információs Rendszer (VÁSZIR) Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, eljárások, szankcionálási adatok) a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési Hatósági jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes ellenőrzés, eljárás személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található során vizsgált, egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító keletkezett igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a dokumentumok kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett neve Veszélyes Szállítmányok MS SQL a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az Európai Unió illetékes szerve felé összesített (anonim) statisztikai adatok, 5 év után törlendő a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 46/C. (1) e nem az Infotv. 65. (3) Nemzeti és Európai Létfontosságú Rendszerelemek Nyilvántartása Tűzvédelmi szakértők névjegyzéke a) az azonosítási eljárás, a kijelölési eljárás, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás lefolytatásának biztosítása, b) a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése hatósági ellenőrzésének biztosítása, c) a kijelölési eljárás során a 2. (3) e szerinti határozatban előírt feltételeknek való megfelelés rendszeres hatósági ellenőrzésének biztosítása. Hatósági, felügyelet, igazolás a) az üzemeltető neve, székhelye vagy lakcíme, levelezési címe, cégjegyzékszáma vagy az egyéni vállalkozói i száma, statisztikai számjele és adóazonosító száma, képviselőjének neve, telefon- és telefaxszáma, címe, b) a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatai, telefon- és telefaxszáma, címe, szakirányú végzettsége, a végzettséget igazoló okirat sorszáma, c) a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és azon európai létfontosságú rendszerelemek megnevezése, amelyek esetében Magyarország érintett fél, d) az üzemeltetői biztonsági terv, e) az ágazati kijelölő hatóságnak az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése visszavonásáról szóló határozata a szolgáltató nevét, a természetes személyazonosító adatokat, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, az elérhetőségi címet (postacím, telefon-, telefaxszám, ), az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését, az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait,. a szakértői igazolvány számát, a kiadás időpontját, valamint a tűzvédelmi szakterület megnevezését. ágazati kijelölő hatóság, létfontosságú rendszerelem üzemeltetője szakértő Kritikus Infrastruktúra Koordinációs kialakítás alatt a évi CLXVI. törvény 5. (4) e alapján a mint nyilvántartó hatóság a ból adatot a következők szerint továbbíthat: a) az azonosítási eljárásban, a kijelölési eljárásban, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban részt vevő javaslattevő hatóság, ágazati kijelölő hatóság, szakhatóságok részére az azonosítási eljárás, a kijelölési eljárás, a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás lefolytatásának biztosítása céljából, b) az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem ellenőrzését koordináló szerv (a továbbiakban: ellenőrzést koordináló szerv) részére a koordinációs feladatok biztosítása céljából, c) az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését lefolytató szerv (a honlapról elérhető: ex2.php?pageid=tuzmegelozes_szakert ok a évi CLXVI. törvény 5. (5) e alapján az adatokat a ából a) az ágazati kijelölő hatóságnak rendszerelem kijelölése visszavonásáról szóló határozatának jogerőre emelkedése után egy évvel, vagy b) a kijelölést elutasító határozat jogerőre emelkedésekor törölni kell, és erről az üzemeltetőt írásban értesíteni kell.. A szakértő szakértői tevékenységének megszüntetése, illetőleg halála esetén adatainak a ban történő kezelését meg kell szüntetni. Az adatokat a ban történő kezelés megszüntetésétől számított legfeljebb tíz évig a központi szerv a szakértői vélemény jogszerűségének későbbi ellenőrzése céljából tovább tárolhatja évi CLXVI. törvény 5. ;65/2013. (III. 8.) Korm. rend.10. XXXI. törvény 46/A. (3) bek., (6) bek., A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 26. közhitelességre nem lett felterjesztve XXXI. törvény 46/A. (3a) e alapján a - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nak minősül. NAIH-71685/2013. az Infotv. 65. (3)

2 2. oldal ai On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a egységek felszerelésével, beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. OKF, FKI, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP OKF, FKI, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP AZ T MS SQL Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ERIR, SZÖSZ) NÉBIH Erdészeti Igazgatóság A belső szabályozók különböző határidőket tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 óráig bezárólag évi LXXIV. törvény évi XLVI. Törvény 4/2008. (VIII.1.) ÖM 17. (2) Belső szabályzó az Infotv. 65. (3) KGR FORRÁS-SQL Nyilvántartás a hatósági ellenőrzésen feltárt szabálytalanságok esetén alkalmazott hatósági felhívásokról, illetve a hatósági felhívás nem alkalmazhatóságáról Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés), illetve főkönyv vezetése a Ket. 94. (1)-(2) eiben foglaltak ellenőrzése gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma a) az ügyfél neve b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítója, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve székhelye, c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívás a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelenségének ténye, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre emelkedésének a napja közvetlenül az érintettől ügyféltől felvett (vagy szükség szerint a hatóság által más szervektől beszerzett) adatok Hatóságikoordinációs és Művelet-elemzési KGR Forrás SQL - MÁK szerver excel A és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat A KLR-en keresztül KIR kapcsolat folyamatos frissítés, az adatkezelő az adatokat a keletkezéstől számított két évig kezeli évi CXVII. törvény, évi C. törvény(adatkezelésivfelhatalma zó), 249/2000. (XII.24.) Korm., 368/2011. (XII.31.) Korm., 5/2012. sz. főig. int. az Infotv. 65. (3) ének a) pontja (ügyféladatok) Ket. 94. (3) az Infotv. 65. (3) Bejelentéshez kötött tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek a igazgatóságok és a KOK esetén: tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása HADAR Hatósági, felügyelet és tájékoztatás elsőfokú hatóság tevékenységének ellenőrzése a) értékelések, statisztikai elemzések készítése b) a hatósági ellenőrzést végzők felkészültségének biztosítása a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, a bejelentés előterjesztésének napját, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató nevét, lakcímét/székhelyét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, szükség szerint a évi LXXVI. törvény 22. (2)-(3) eiben foglalt adatokat a tűzoltó technika felülvizsgálata javításával kapcsolatban, az első fokú hatóságok által kiadott igazolásokat a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, a bejelentés előterjesztésének napja, azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, szükség szerint a évi LXXVI. törvény 22. (2)-(3) eiben foglalt adatok az első fokú hatóságok által kiadott igazolások természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) szervezetek adatai: cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, , KvI-k, KOK a tűzoltó technika felülvizsgálata javításával kapcsolatban, az első fokú hatóságok által kiadott igazolások Hatósági eljárások, szemlék, ellenőrzések Műszaki Műszaki Hatóságkoordinációs és Művelet-elemzési KAP Online honlapról honlapról. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság törli a ból a szolgáltatót, ha a) az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, vagy b) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy c) a bejelentés lejárt..a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (MKI) törli a ból a szolgáltatót, ha a) az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, vagy b) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy c) az a információk bejelentés lejárt. folyamatos feltöltésével évi XXXI. törvény évi LXXVI. törvény 27, /2011. (XII. 20.) BM r. 1. XXXI. törvény 12. (3a) alapján - a természetes személyazonosító adatok, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével - közhiteles hatósági nak minősül. a jogszabályi háttere: évi XXXI. törvény évi LXXVI. törvény 27, /2011. (XII. 20.) BM r. 1. az adatkezelés jogalapja: Áht. 9. (1) j) Ket. 17 -ra figyelemmel a személyes adatok tekintetében az eljárás jogerős lezárulását követően az adat az érintettek hozzájárulásával történik a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által vezetett ok közhiteles hatósági ok, a központi nem közhiteles az Infotv. 65. (3) az Infotv. 65. (3) adatvédelmi ba történő bejlentést igényel (az alapügytől elváló adatkezelés)

3 3. oldal ai bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok AZ T Forrás SQL -, a célhoz kötöttség elve szerint Ket. 17 -ra figyelemmel az Infotv. 65. (3) VÁSZ ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel szemben történő egyes közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok jegyzéke az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok biztosítása név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje közvetlenül az érintettől excel folyamatos, naprakész, az érintett adatainak törlésére vonatkozó nyilatkozatáig az érintettek hozzájárulásával NAIH-70152/2013. Érvénytelen és visszavont tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok a igazgatóságok és a KOK esetén Hatósági és tájékoztatás megjelölve a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját KvI-k, KOK nt_page.php?pageid=felugyelet_visszav onas 45/2011. (XII. 7.) BM 9. (3) az Infotv. 65. (3) minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak adatai a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonásának elrendelése, az önkéntes mentőszervezet tagja i számmal történő azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése a tag a) természetes személyazonosító adatai, b) arcfényképe c) telefonszáma, d) beosztása, e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatai, f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó adatai,ha van, akkor biztosítási kötvényszáma, g) oltásainak típusa, érvényességi idejére vonatkozó adatai, h) nyelvtudására vonatkozó adatai, i) útlevélszáma. Önkéntes mentőszervezet/ta g kötelező Polgári Védelmi Főfelügyelő excel A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (12) szerint a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, valamint a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén a tag adatainak a ban történő kezelését meg kell szüntetni A katasztrófavédelemről és a évi CXXVIII. törvény 18/A (8) NAIH-71718/2013. minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak igazolványa a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése, b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe, c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve Önkéntes mentőszervezet/ta g kötelező Polgári Védelmi Főfelügyelő A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (10) szerint a mentési igazolványt a hivatásos szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti. A katasztrófavédelemről és a évi CXXVIII. törvény 18/A (6) NAIH-71719/2013. önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai (Központi Elektronikus Adatszolgáltati Rendszer) az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja i számmal történő azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének Humán Szolgálat SQL szerver évi XXXI. törvény 39. (7) NAIH-70155/2013. Polgári védelemre kötelezettek, pv szervezetbe beosztottak a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatok Polgári védelmi kötelezettség alatt állók adataiból a polgármester + személyiadat- és lakcímnyilvántartó Polgári Védelmi Főfelügyelő A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 72. (4) (a polgári védelmi szervezetbe történő beosztáshoz, a polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzéséhez) folyamatos frissítés,a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszűnéséig a Kat.72. (7)bek. Szerint A katasztrófavédelemről és a évi CXXVIII. törvény 71. (1) 72. (4) nem NAIH-71716/2013.

4 4. oldal ai a vagyonkezelésében lévő szolgálati lakások katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején felvett AZ T bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve szerződés Műszaki excel Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az intézkedések elősegítése céljából, a település azonnali védekezési munkálataiba bevont, továbbá a intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek alábbi személyes adatait tarthatják nyilván: intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe nem beosztott személyek természetes személyazonosító adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye érintettek Polgári Védelmi Polgármesterek, rendőrség, Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív szervezetek felé adattovábbítás, történhetaz érintettek hozzátartozóját kereső személy felé pedig felvilágosítás adható szálló- szállók adatainak nyomonkövetése név szerződés Műszaki excel MÁK-ELEKTRA Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, banki átutalások kezdeményezése, pénzforgalom ellenőrzése Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma KIR, Forrás SQL rendszerből, magán személyektől ( vonatkozásában) MÁK-GIRO ELEKTRA folyamatos, naprakész, a célhoz kötöttség elve szerint a személyes adatok a cél megvalósulásáig kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig folyamatos, naprakész, a célhoz kötöttség elve szerint az információk folyamatos fel- és letöltésével napi egyeztetéssel érintett hozzájárulása az Infotv. 65. (3) ének a) és d) pontja alá eső, nem A katasztrófavédelemről és a NAIH-70229/ évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) érintett hozzájárulása az Infotv. 65. (3) ének a) és d) pontja alá eső, nem 249/2000. (XII.24.) Korm., MÁK szabályzatai az Infotv. 65. (3) ének a) pontja (ügyféladatok)sz

5 5. oldal ai Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai ügyiratok Igazgatási és Kommunikációs AZ T Syrius, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. az Infotv. 65. (3) ének a) és e) pontja alá eső, nem PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási rendszer Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer (személyes adatok: bejelentő közvetlenül az érintettől MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) NAIH-71888/2014. A tűzjelzés fogadásakor a jelzésfogadó tudomására jutott és a bejelentő által közölt adatok a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása a) a bejelentő neve, b) a bejelentő telefonszáma, ennek hiányában lakcíme, c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető neve, címe, d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatai, e) a hívások rögzített tartalma, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helye és jellege, a személyi sérülés, haláleset adatai, f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információ műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 10/A. (4) (hatóságok felé a Ket. 17./A és a belföldi jogsegély szabályai szerint, nyomozó hatóság felé a Be. alapján) az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) NAIH-71888/2014. a kárhelyszínen tartózkodó, a káresemény tekintetében érdemi információval szolgálni tudó személyek adatai a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása a) név, b) lakcím, c) egyéb elérhetőség. Bejelentőtől A kárhelyszínen tartózkodó személytől műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 10/A. (4) (hatóságok felé a Ket. 17./A és a belföldi jogsegély szabályai szerint, nyomozó hatóság felé a Be. Alapján az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (2) NAIH-71892/2014. Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről Hatósági, felügyelet és tájékoztatás A ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES AT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelye, az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai, valamint az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelöléseként a kijelölt megfelelőségértékelési területet. A bejelentett szervezet esetében tartalmazza továbbá a Bizottság által adott azonosító számot. Az engedély felfüggesztése, részben vagy egészben történő viszsavonása esetén ezek tényét is fel kell tüntetni kijelölt tanúsító szervezetek kijelölési iratai ltes/szakmai/piacfelugyelet/120831_kij elolt_%20tanusito_szervezetek.xls A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény 8. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény 8. (1a) e alapján a - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nak minősül. Lakossági Tájékoztató Rendszer A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa OSJER TMH Az Nukleárisbaleset-elhárítási korai Nukleáris Balesetelhárítási korai riasztási funkciói riasztási funkció fenttartása, a lakosság nem fenntartását biztosító mérési adatok tervezett sugárterhelésének előrejelzése és annak várható következményeire való felkészülés biztosítása hatósági eljárások adatai Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer radiológiai monitoring távmérőhálózata Veszélyes Üzemek OKF Honlap Szerver OKF honlapján elérhető, a nyilvános adatok keletkezését követően frissítve OKF honlapján elérhető frissített órás háttérsugárzási átlagértékek, OAH, MH valamint a igazgatóságok Területi Információs Központjai által elérhető tízperces háttérsugárzási átlagértékek 219/2011. (X.20.) Korm /2010. (V.11.) Korm., 7/2012. (III.7.) BM EURDEP A lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző Nemzetközi radiológiai adatcsere adatai nemzetközi események előrejelzése, várható következményekre való felkészülés Európai Regionális Radiológiai Monitoring Adatcsere Rendszer (EURDEP) Veszélyes Üzemek Szerver EURDEP nemzetközi honlapján az illetékes nemzetközi szervezetek számára jelszóval védetten, a lakosság számára korlátozottan elérhető radiológiai mérési adatok 167/2010. (V.11.) Korm., 7/2012. (III.7.) BM GERJEN Kétoldalú (osztrák-magyar) nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Gerjen) Gerjeni háttérsugárzás mérési átlagok (továbbá levegő mintavételi mérési adatok, melyek nem publikusak) Gerjeni (osztrák tulajdonú) radiológiai távmérőállomás Veszélyes Üzemek Szerver Gerjen község honlapjáról elérhető, de csak a háttérsugárzás mérési adatok változása 167/2010. (V.11.) Korm.

6 6. oldal ai SZLOVÉN SZLOVÁK HORVÁT Forgalmazástól eltiltott termékek listája Kritikus halon felhasználók a A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája Kétoldalú nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Szlovénia) Kétoldalú nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Szlovákia) Kétoldalú nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere (Horvátország) Tájékoztató a forgalmazástól megtiltott termékekről Az adatok összegyűjtése és továbbítása a halon-bank révén az EU részére Statisztikai jelentés Szlovén országos radiológiai monitoring adatok Szlovák országos radiológiai monitoring adatok Horvát országos radiológiai monitoring adatok A lista azokat a termékeket és azok gyártóit, forgalmazóit tartalmazza, akiknek a hatóság jogerősen megtiltotta a termékek forgalmazását A halont felhasználó tűzoltó berendezések készenlétben tartóinak listáját és az általuk készenlétben tartott halon oltóanyag mennyiségét tartalmazza a. A tűzvédelmi hatóságok által a tűzmegelőzés érdekében végzett hatósági, szakhatósági és egyéb tevékenységek statisztikai adatai Szlovén illetékes nukleáris biztonsági hatóság Szlovák Hidrometeorológiai Szolgálat Horvát illetékes nukleáris biztonsági hatóság A piacfelügyeleti hatóság () jogerős határozatai. Halon oltóanyag készenlétben tartók KvK-k, KvI-k, BM OKF Veszélyes Üzemek AZ T Szerver honlapról Szerver honlapról Szerver honlapról ex2.php?pageid=piacfelugyelet_forgalm azast_tilto_hatarozatok 167/2010. (V.11.) Korm. 167/2010. (V.11.) Korm. 167/2010. (V.11.) Korm évi CLV. törvény évi LXXXVIII. törvény 17. Vidékfejlesztési Minisztérium Évenként készülő adatbázis 310/2008. (XII. 20.) Korm r. 15. Évenként készülő adatbázis Központi Statisztikai Hivatal felé közvetlen adattovábbítás, ex2.php?pageid=tuzmegelozes_tmstatis ztika Statisztikai Adatgyűjtési Programot (OSAP) elrendelő Kormányek 303/2004. (XI. 2.) Korm. ) Beépített tűzvédelmi berendezések Statisztikai jelentés A tűzvédelmi hatóságok által használatba vett beépített tűzvédelmi (tűzjelző, tűzoltó) berendezésekről felvett statisztikai adatok KvK-k, KvI-k Központi Statisztikai Hivatal felé közvetlen adattovábbítás, ex2.php?pageid=tuzmegelozes_tmstatis ztika Évenként készülő adatbázis Statisztikai Adatgyűjtési Programot (OSAP) elrendelő Kormányek 303/2004. (XI. 2.) Korm. ) Közigazgatási hatósági ügyek részletes ügyforgalmi adatai Statisztikai jelentés Közigazgatási hatósági ügyek részletes ügyforgalmi adatai KvK-k, KvI-k, BM OKF Hatóságikoordinációs és Művelet-elemzési ex2.php?pageid=tuzmegelozes_tmstatis ztika Évenként készülő adatbázis program Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elérhetősége Létesítményi Tűzoltóparancsnokságok elérhetősége A TakarNet programon keresztül lekérdezett tulajdoni lapokról ÖTE elérhetőségi adatok HTP-k, LTP a elérhetőségi adatok KvI-k, adatszolgáltatás,, pénzügyi teljesítés darabszám TakarNet program Műszaki Központi adattár igazolása 3/2013. Utasítás 239/2011. (XI. 18.) Korm. 27. (2) naprakész, havonta elkészítve évi CXLI tv. 75. (2) BENY Térinformatikai Belső ellenőrzési nyilvántartó program, belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai Katasztrófavédelmi Térinformatikai rendszerhez kapcsolódó alkalmazások kiszolgálása elemzések készítéséhez Belső ellenőrzések megnevezése Földrajzi vonatkozású szakmai adatok megjelenítése és megosztása a célú felhasználásra ellenőrzési dokumentumok DSM-10, jogszabályok, egyéb szakmai programok (pl. KAP) és ok Ellenőrzési Szolgálat Informatikai Szerver Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) Adattovábbítás nincs, honlapon az általános közzétételi listaként az ellenőrzések nyilvános megállapításai érhetőek el saját szervezet vonatkozásában az információk folyamatos feltöltésével Belső szabályzó 56/2012 főigazgatói intézkedés; 234/2011 (XI.10.) Kormány Forrás SQL kataszteri nyilvántartó program Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek, országos színtű nyílvántartás Kataszteri nyílvántartó program Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény KGR K11 tervezés, számviteli beszámolók készítése Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program ( vonatkozásában) MÁK - központi adattár A és Területi Szervek közötti teljes körű kapcsolat évi C. törvény, 4/2013. (I.11.) Korm. E-Adat ÁNYK Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV adatszolgáltatásokhoz KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-előirányzat bejelentés ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás E-adat nyomtatvány kitöltő program ( vonatkozásában) ( MÁK NAV, a által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben történő benyújtásával MÁK szabályzatai évi CXVII. törvény, évi CXXVII. törvény, évi LXXX. törvény

7 7. oldal ai A vagyonkezelésében lévő ingatlanok a Rendszeresített tűzvédelmi technikák a adatszolgáltatás, A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai tulajdoni lap, tervrajzok, felmérések, analitikus Rendszeresítési jegyzőkönyvek Ingatlangazdálkodá si, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási AZ T Központi adattár nem Műszaki OKF Honlap honalpon elérhető: ex2.php?pageid=rendszer_eszkozok 254/2007.(X.4.) Korm. 14. (1) 15/2010. (V.12.) ÖM 7. (4) Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély, járművek kezelési utasítása Műszaki 23/2012. számú Főig. Int. Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása HTP OKF KAP ONLINE 39/2011. (XI. 15.) BM Légi Kutató-mentő rendszerrel kapcsolatos ok Hazánk területén bajbajutot légi jármű kutatás mentésével kapcsolatos tervek, feladatok meghatározása A kijelölt társszervek részletes feladatai, elérhetőségi adatok együttműködő társszervek, BM OKF 267/2011. (XII. 13.) Korm. projektenkénti analitikus földmérési és térképészeti állami alapadatok, termékek a Külső- és belső adatszolgáltatások teljesítése, Projektelszámolások ellenőrzése, Forrás SQL főkönyvi adatainak alátámasztása a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásásának elősegítése, biztosítása a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet időszaka alatt nem földmérési és térképészeti állami alapadatok, termékek Beérkező számlák, szerződések, Forrás SQL pénzügyi integrált rendszer. FÖMI, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Ingberp Informatikai Szakmai Információtár belső normák nyomonkövetése nem Igazgatási - - Folyamatos, naprakész Belső szabályzó, évi C. törvény, 249/2000. (XII.24.) Korm., 4/2011.(I.28.) Korm. Rendelet, 111/2012-es főigazgatói intézkedés KATIR Intranet Katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet időszaka alatt az adatszolgáltatótól kapott adatokat kizárólag a védekezés koordinálása, megszervezése érdekében a hivatásos szerv átadhatja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő központi és területi államigazgatási szervek részére a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataik ellátása érdekében. Katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet időszaka alatt az adatszolgáltatótól kapott adatokat kizárólag a védekezés koordinálása, megszervezése érdekében a hivatásos szerv - a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami ok fokozottabb védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően - átadhatja további feldolgozás céljából harmadik fél részére. A harmadik fél bevonását a hivatásos szerv központi, illetve területi szervének vezetője határozza meg, valamint az adatátadást ő engedélyezi. Az adatok átadásával és átvételével kapcsolatos okiratot az engedélyező 8 napon belül A fentieken túl a az Infotv. 65. (3) ének a), c) d) pontjai alá eső, az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentést nem igénylő, a személyi állomány foglalkoztatásával, juttatásaival, egyéb személyügyi kérdésekkel kapcsolatos ok katasztrófaveszély és veszélyhelyzet időszak elteltével, a törlési, megsemmisítési intzékedések megtételét követően nem hozzáférhető. A feldolgozás megtörténte után, legkésőbb a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet elmúltát követő 30 napon belül, illetve az adatot átadó hivatásos szerv kérésére az adatállományokat a harmadik fél a hivatásos szerv számára visszaszolgáltatja, a helyi másolatokat megsemmisíti évi CXIII. Tv alapján 234/2011. (Xi. 10.) Korm

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1 Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT VIGU 1/2013

ADATVÉDELMI ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT VIGU 1/2013 1. oldal (32) Nyilvántartási szám: Elosztotta: Riba Attila Előkészítette: Dr. Nikolov Péter Járműüzemeltetési osztályvezető Ellenőrizte: Amrein Károly Operatív igazgató Jóváhagyta: Jóváhagyás dátuma: Bebics

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? A hónap témája. 2012. február IV. évfolyam 2.szám 1 A HÓNAP TÉMÁJA 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? A hónap témája. 2012. február IV. évfolyam 2.szám 1 A HÓNAP TÉMÁJA 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. február IV. évfolyam 2.szám Szaklapunk jelenlegi és elkövetkező

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról A törvény célja 1. A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról

Részletesebben