AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály"

Átírás

1 ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI AZ ADATÁLLOMÁNYT ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS ÁLLAPOTA, AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI HELYE KEZELŐ, FELDOLGOZÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK NAPRAKÉSZSÉGE (ADATKEZELÉSI IDŐ) FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI SZÁM INFORMATIKAI RENDSZER KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK HÁTTÉR (AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA) MEGNEVEZÉSE RÉSZÉRŐL A HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK KGR FORRÁS-SQL Számviteli analitikák a (pénzügy, gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma KGR Forrás SQL - MÁK szerver A BM OKF és Területi Szervek közötti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen személyi jövedelemadóról szóló évi eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, teljes körű kapcsolat CXVII. törvény, államháztartásról szóló kiküldetés), illetve főkönyv vezetése A KLR-en keresztül KIR kapcsolat évi CXCV. köteles törvény(adatkezelési/felhatalmazó), (ügyféladatok) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 5/2012. sz. BM OKF főig. Int., 4/2013. Krom. r. MÁK-ELEKTRA Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma KIR, Forrás SQL rendszerből, MÁK-GIRO ELEKTRA az információk folyamatos fel- és letöltésével napi A 4/2013. Krom.r., Magyar Államkincstár terminál, banki átutalások kezdeményezése, magán személyektől (a Heves egyeztetéssel szabályzatai pénzforgalom ellenőrzése Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, köteles mint költségvetési szerv vonatkozásában) (ügyféladatok)sz On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek felszerelésével, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MS SQL OKF A belső szabályozók különböző határidőket A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 17. (2) adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. óráig bezárólag. Belső szabályzó köteles (hatósági HADAR a) értékelések, statisztikai elemzések készítése természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) Hatósági eljárások, szemlék, KAP Online az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A évi CXL. törvény (Ket.) 17 -ra adatvédelmi ba b) a hatósági ellenőrzést végzők szervezetek adatai: ellenőrzések figyelemmel a személyes adatok történő bejlentést igényel (az felkészültségének biztosítása cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű tekintetében az eljárás jogerős lezárulását alapügytől elváló adatkezelés) azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, követően az adat az érintettek (bejelentése folyamatban) kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, hozzájárulásával történik , bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok KvK OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A évi CXL. törvény (Ket.) 17 -ra napon belül, a célhoz kötöttség elve szerint figyelemmel pontja alá eső, bejelentésköteles (hatósági VÁSZ ellenőrzések tekintetében a az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; folyamatos, naprakész, az érintett az érintettek hozzájárulásával NAIH-70152/2013. külföldiekkel szemben történő egyes jogok biztosítása beszélt idegen nyelv fajtája, szintje Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelőség közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok jegyzéke MÁTRA Mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, az érintett érintett hozzájárulása HUNOR országos mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok az információk folyamatos feltöltésével naprakészen érintett hozzájárulása Gazdasági, anyagi szolgáltatásra Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettség Szolgáltatásra kötelezett megnevezése a) a munkáltató, egyéni vállalkozó Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, folyamatos, naprakész, a gazdasági, NAIH-70117/2013. kötelezettek teljesítése által teljesített adatszolgáltatás, Katasztrófavédelmi kirendeltségek anyagi szolgáltatás megszűnéséig kapcsolódó egyes törvények módosításáról b) a hadkiegészítő parancsnokság szóló évi CXXVIII. törvény 71. (2) a, c) a személyi adat- és lakcím, d) a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett jármű. + polgármester adatszolgáltatása Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, ügyiratok MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Syrius az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a köziratokról, a közlevéltárakról és a panaszosok, közérdekű bejelentők adatai, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok magánlevéltári anyag védelméről szóló és e) pontja alá eső, szerint évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer OKF, MKI, HTP, ÖTP MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A tűz elleni védekezésről, a műszaki rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai) mentésről és a tűzoltóságról szóló évi (bejelentése folyamatban) az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkormányzati, létesítményi tűzoltók önkéntes tűzoltó egyesület tagja i valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek számmal történő azonosítása, az az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, (Központi Elektronikus Adatszolgáltati önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, Rendszer) jogszabályoknak megfelelő működése az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének adatszolgáltatása Humán Szolgálat SQL szerver (OKF) Az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi XXXI. törvény 39. (7) NAIH-70155/2013. ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás MKI használatában lévő szolgálati lakások bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve, lakcíme szerződés folyamatos, naprakész, a célhoz érintett hozzájárulása Igazgatóság Műszaki Osztály kötöttség elve szerint és d) pontja alá eső,

2 Polgári védelemre kötelezettek, polgári a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével családi és utónév, születési családi és utónév,, születési hely, idő (év, Polgári védelmi kötelezettség alatt Polgári Védelmi Főfelügyelő folyamatos frissítés,a polgári védelmi szervezetbe NAIH-71716/2013. védelmi szervezetbe beosztottak kapcsolatos feladatok végrehajtása hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási állók adataiból a polgármester + kapcsolódó egyes törvények történő beosztás megszűnéséig a Kat.72. (7)bek. kapcsolódó egyes törvények módosításáról hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozására személyiadat- és módosításáról szóló évi CXXVIII. Szerint szóló évi CXXVIII. törvény 71. (1) és a szakképzettségére vonatkozó adatok lakcímnyilvántartó törvény 72. (4) (a polgári 72. (4) védelmi szervezetbe történő beosztáshoz, a polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzéséhez) Polgári védelmi szervezetek nak a) családi- és utónév, Saját adatbázis + az érintettek Polgári Védelmi Főfelügyelő folyamatos frissítés a polgári védelmi szervezetbe NAIH-71717/2013. igazolványa adatai b) születési családi- és utónév, adatszolgálatatása történő beosztás megszűnésekor Kat.72. (6)bek. kapcsolódó egyes törvények módosításáról c) születési idő, Szerint szóló évi CXXVIII. törvény 72. (5) d) a tulajdonos fényképe, aláírása, e) a tulajdonos vércsoportja, f) a polgári védelmi szervezet megnevezése, a beosztás megjelölése, g) az igazolvány kiállításának és lejáratának időpontja, h) az igazolvány száma, i) a kiállító hatóság aláírása. Tagság igazolása tűzoltó készülék karbantartása hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, műhely címe, karbantartó adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a olgaltatasi-felugyelet. A karbantartó tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló karbantartó szervezet által karbantartott tűzoltó készülék típusa, köteles (hatósági telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének ban történő kezelését meg kell időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, szolgáltató székhelye, telefonszám, e-amil cím, szolgáltató adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági berendezés kivitelezése, karbantartása, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység olgaltatasi-felugyelet. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló javítása, telepítése, felülvizsgálata befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő hatósági, felügyelet, igazolás oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, szolgáltató adatszolgáltatása oktatásszervezés tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs szám köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell tűzvédelmi szakvizsgáztatás hatósági, felügyelet, igazolás vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, szolgáltató adatszolgáltatása tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló időpontja, regisztrációs szám köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységtől hatósági, felügyelet a) a szolgáltató neve, jogerős hatósági határozatok jogerősen eltiltott szolgáltatók b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, és folytatásának általános szabályairól szóló c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek évi LXXVI. törvény 29. (2) köteles (hatósági folytatására a szolgáltató jogosult, d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. az illetékességi területen hatósági, felügyelet, igazolás közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység szolgáltató adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, menysepro-ipari-kozszolgaltatok. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló közszolgáltatókról közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének köteles (hatósági időpontja, ellátott terület ban történő kezelését meg kell a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen hatósági, felügyelet a) a szolgáltató neve, jogerős hatósági határozatok az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági eltiltott kéményseprő-ipari közszolgáltatók b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, menysepro-ipari-kozszolgaltatok és folytatásának általános szabályairól szóló c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek évi LXXVI. törvény 29. (2) köteles (hatósági folytatására a szolgáltató jogosult, d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. minősítést szerzett önkéntes a minősített önkéntes mentőszervezetek a tag Önkéntes mentőszervezet/tag Polgári Védelmi Főfelügyelő kapcsolódó egyes NAIH-71718/2013. mentőszervezetek nak adatai védekezésbe történő bevonásának elrendelése, a) természetes személyazonosító adatai, kötelező adatszolgáltatása törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. kapcsolódó egyes törvények módosításáról az önkéntes mentőszervezet tagja b) arcfényképe törvény 18/A (12) szerint a minősített szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (8) i számmal történő azonosítása, a c) telefonszáma, önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, lezárt kárterületre történő belépési jogosultság d) beosztása, valamint a minősített önkéntes mentőszervezet ellenőrzése e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatai, tagjának halála esetén a tag adatainak a f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó adatai,ha van, ban történő kezelését meg kell szüntetni akkor biztosítási kötvényszáma, g) oltásainak típusa, érvényességi idejére vonatkozó adatai, h) nyelvtudására vonatkozó adatai, i) útlevélszáma.

3 minősítést szerzett önkéntes a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése, Önkéntes mentőszervezet/tag Polgári Védelmi Főfelügyelő kapcsolódó egyes NAIH-71719/2013. mentőszervezetek nak igazolványa azonosítása, a lezárt kárterületre történő b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe, kötelező adatszolgáltatása törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. kapcsolódó egyes törvények módosításáról adatai belépési jogosultság ellenőrzése c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve törvény 18/A (10) szerint a mentési szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (6) igazolványt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti. Személyzeti Nyilvántartó Orságos Rendszer a a Igazgatóság személyi állományának Oracle DB adattovábbítás a BM Országos az adatok feltöltésével naprakészen, a Az évi XLIII. törvény ai Nem (SZENYOR) Igazgatóság személyi állományába tartozó k Igazgatóság Humán Szolgálata Katasztrófavédelmi Főigazagtóság felé, jogviszonym egszűnését követő 50 évig személyzeti jellegű adatainak a, illetve jogszabályban meghatározott szervezesi, tervezési feladatok végrehajtása esetekben nyomozó hatósg, bíróság érdekében részére,honlapon Teljesítményértékelés (TÉR) a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása a Igazgatóság személyi állományának révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák (ismeret, tudás, készségek, Igazgatóság Humán Szolgálata SZÖSZ adattovábbítás nincs,honlapon az információk folyamatos feltöltésével naprakészen BM OKF 84/2013. főigazgatói intézkedés Nem képességek, szociális szerepek, én-kép, személyiségvonások, motiváció) fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez hathatósan hozzájárulni Szolgálatösszeállító Szoftver (SZÖSZ) a szolgálatba beosztott állomány napi a Igazgatóság személyi állományának TÉR adattovábbítás nincs,honlapon az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 10/2013. (I.21.) kormányrendelet a Nem jelenlétének, vezénylések és távollétek Igazgatóság szervezeti egységei közszolgálati tisztviselők egyéni egységes a teljesítményértékeléséről, 26/2013 (VI. 26.) BM rendelet, beslő szabályzók Téli adattár a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés az illetékes kormányhivatal Polgári Védelmi Főfelügyelő honlapon található kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt adatok Az információs önrendelkezési jogról és NAIH-70156/2013. téli időjárási viszonyok során jelentkező előtt álló kismamák lakhelye népegészségügyi szakigazgatási meg,adattovábbítás nincs információszabadságról szóló évi CXII. események kezelésére való felkészülési, szerve Törvény 5. (1) b) pont valamint végrehajtási feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, rendelőintézetbe történő szállítása katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő Polgármesterek, rendőrség, a személyes adatok a cél megvalósulásáig NAIH-70229/2013. felvett az intézkedések elősegítése céljából, a település szervezetbe beosztott személyek természetes személyazonosító Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, kapcsolódó egyes törvények módosításáról azonnali védekezési munkálataiba bevont, adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye szervezetek felé adattovábbítás, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig szóló évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel történhetaz érintettek hozzátartozóját érintett, a polgári védelmi szervezetbe kereső személy felé pedig felvilágosítás beosztott személyek alábbi személyes adatait adható tarthatják nyilván: Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint katasztrófavédelmi hatósági MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6) és a küszöbérték alatti üzemekről, az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel eljárások adatai, valamint a -Iparbiztonsági, üzemeltetőktől kapott információkról, valamint kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat társhatóságoktól kapott hatósági Felügyelőség 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 32. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési információk 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 41. balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 43. tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: előírások végrehajtásáról a) üzem neve, vezetése b) üzem székhelye, 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos c) telephelyének címe és GPS koordinátája, balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, d) rendelet szerinti besorolása, szervezési és vezetési információk gyűjtése, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, értékelése f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, 3) hatóságok közötti hatékony információcsere g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) védelmi tervek vagy azok adatai, i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai. pontja alá eső, bejelentésköteles (hatósági Veszélyes Áru Szállítási Információs Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési Hatósági ellenőrzés, eljárás során MS SQL a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a közúti közlekedésről szóló évi I. Rendszer (VÁSZIR) szállításának hatósági ellenőrzésével jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes vizsgált, keletkezett -Iparbiztonsági Európai Unió illetékes szerve felé, 5 év után törlendő törvény 46/C. (1) e kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található dokumentumok Felügyelőség összesített (anonim) statisztikai adatok köteles (hatósági eljárások, szankcionálási adatok) egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett neve gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági a ba vétel iránti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a földgázellátásról szóló évi XL. közhiteles hatósági berendezések műszaki-biztonsági berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapításra jogosult, kirendelhető szakértő neve, kéreelm alapján, közvetlenül az Igazgatóság honlapján: törvény 89. 6b)-6g) pontjai, 118/2014. (IV. megfelelőségének megállapításra jogosult, megfelelőségének megállapításra jogosult hozzájárulása esetén értesítési címe, telefonszáma, telefax száma, érintettől 03.) Korm. rendelet 1. -a, kirendelhető szakértők hatósági szakértők adatai kezelése kirendelésük esetére elektronikus postacíme tosagi-szakertok-nevjegyzeke a A HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK Forrás SQL Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek Kataszteri nyilvántartó program Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény kataszteri nyilvántartó program KGR K11 Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program MÁK - központi adattár A BM OKF és Területi Szervek közötti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 4/2013. Kormányrendelet készítése teljes körű kapcsolat

4 E-Adat Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-E-adat előirányzat bejelentés MÁK az információk folyamatos feltöltésével naprakészen Magyar Államkincstár szabályzatai, a BM OKF által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak ÁNYK Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás nyomtatvány kitöltő program NAV Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben évi CXVII. törvény, évi CXXVII. adatszolgáltatásokhoz történő benyújtásával naprakészen törvény, évi LXXX. törvény Lakossági Tájékoztató Rendszer A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, katasztrófavédelmi hatósági Megyei Honlap OKF honlapján elérhető, a nyilvános az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 45. nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett eljárások adatai -Iparbiztonsági adatok keletkezését követően frissítve engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa Felügyelőség A Heves MKI használatában lévő adatszolgáltatás, ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok tulajdoni lap, tervrajzok, Excel, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 14. (1) ingatlanok a (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok felmérések, analitikus Igazgatóság Műszaki Osztály Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély,, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 23/2012. számú BM OKF főigazgatói járművek kezelési utasítása Igazgatóság Műszaki Osztály intézkedés Önkéntes Tűzoltó Egyesületek ÖTE elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 3/2013. BM OKF Utasítás elérhetősége Létesítményi Tűzoltó-parancsnokságok elérhetősége LTP a elérhetőségi adatok MKI, BM OKF, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 27.(2) Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása MKI, HTP KAP Online Az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet Ellenőrzések a Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei MKI HevesMegyei Katasztrófavédelmi, Ellenőrzési Szolgálat az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről és a BM OKF 1/2013. főigazgatói intézkedés Belső szabályzó Közérdekű bejelentések, panaszok dokumentálás, statisztika bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, bejelentés tárgya, eljárószerv KvK, MKI, OKF, állampolgárok OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 72/2013. BM OKF főigazagtói intézkedés, a által tett intézkedés, egyéb Igazgatóság Hivatal 39/1999. BM utasítás Műveletirányítási Tervkötetek gyors elérhetőség garantálása Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély nyújtási hely, igénybe érintettől, Tűzoltósági az információk folyamatos feltöltésével naprakészen az érintettek hozzájárulásával, 39/2011 BM vehető polgári erők, -eszközök felügyelőség rendelet Share Point ( rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgálatatók adatai települések, a hozzájuk kapcsolódó közszolgáltatók és a kijelölési eljárások önkormányzatok, közszolgáltatók Share Point az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi CXXXIV. törvény 3. -a, 292/2013. hulladékszállítással kapcsolatos adatok aktuális helyzete Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelő (VII. 26.) Korm. r. 2. -a, 49/2013. BM OKF a főigazgatói intézkedés Együttműködési Megállapodások (EMÜ) kapcsolattartás elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, az érintett az érintettek hozzájárulásával az EMÜ-ben Rendszeresített tűzvédelmi technikák A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai Rendszeresítési jegyzőkönyvek Excel az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 15/2010. (V.12.) ÖM rendelet 7.(4) a vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől folyamatos, naprakész, az érintett 12/2011. Heves MKI intézkedés A TakarNet programon keresztül adatszolgáltatás,, pénzügyi lekérdezett tulajdoni lapokról teljesítés igazolása darabszám TakarNet program naprakész, a lekérdezések adatainak folyamatos feltöltésével évi CXLI tv. 75. (2) Kórházak, melegedőhelyek kapcsolattartás elérhetőségi adatok Közműszolgáltatók kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV, kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Vízügy, Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya kezelő) Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok szervezetek, Honvédség, MÁV, Volántársaság) Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok Létesítményi Tűzoltóságok Megyei Operatív Törzs és ORIGO kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei Megyei Védelmi Bizottság, Járási Védelmi kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok Izotópos, Katasztrófaveszélyes, kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségek Sugárveszélyes, Veszélyes hulladéktermelő üzemek, létesítmények a Heves MKI által elfogadott adományok az adományok számviteli a és az az adomány értéke, összege, felhasználása módja azokkal kapcsolatos, kötelezően közzéteendő adatok a adomáyról szóló szerződések Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség Befogadási tervek kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei Szakmai Információtár belső normák nyomon követése kiadott belső normák, szabályzók Igazgatóság Hivatala KGR Forrás SQL adattovábbítás nincs, honlapon közzétéve az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományok és az adományozók adatai folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett 28/2013. Heves MKI igazgatói intézkedés folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII. törvény és a megyei védelmi bizottság ügyrendje folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 18/2012/ (IV.27.) BM utasítás és a 7/2013. BM OKF főigazgatói intézkedés folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatali szervei működése szabályozásáról szóló 72/2013 BM OKF főigazagtói intézkedés

5 Térinformatikai Katasztrófavédelmi Térinformatikai rendszerhez kapcsolódó alkalmazások kiszolgálása elemzések készítéséhez Földrajzi vonatkozású szakmai adatok megjelenítése és megosztása a katasztrófavédelmi célú felhasználásra DSM-10, jogszabályok, egyéb szakmai katasztrófavédelmi ok Igazgatóság Informatikai Osztály Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) saját szervezet vonatkozásában az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 56/2012 főigazgatói intézkedés; 234/2011 (XI.10.) Kormányrendelet

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL)

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL) A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMÓ NYILVÁNTARTÁSOK CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, 1. oldal adatvédelmi KÖLTE ÁLLAMPOLGÁROK MINŐE, NAPRAKÉSZE

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviti analitikák a (pénzügy,

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei 2012. június 13. Balatonföldvár megnyitó Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tájékoztató az önkéntes ntes tűzoltt zoltó egyesületek támogatásáról, 2013. évi pályp lyázatáról ÖTE II. Országos Szakmai Nap Budapest,

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben