AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály"

Átírás

1 ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI AZ ADATÁLLOMÁNYT ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS ÁLLAPOTA, AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI HELYE KEZELŐ, FELDOLGOZÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK NAPRAKÉSZSÉGE (ADATKEZELÉSI IDŐ) FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI SZÁM INFORMATIKAI RENDSZER KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK HÁTTÉR (AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA) MEGNEVEZÉSE RÉSZÉRŐL A HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK KGR FORRÁS-SQL Számviteli analitikák a (pénzügy, gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma KGR Forrás SQL - MÁK szerver A BM OKF és Területi Szervek közötti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen személyi jövedelemadóról szóló évi eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, teljes körű kapcsolat CXVII. törvény, államháztartásról szóló kiküldetés), illetve főkönyv vezetése A KLR-en keresztül KIR kapcsolat évi CXCV. köteles törvény(adatkezelési/felhatalmazó), (ügyféladatok) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 5/2012. sz. BM OKF főig. Int., 4/2013. Krom. r. MÁK-ELEKTRA Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma KIR, Forrás SQL rendszerből, MÁK-GIRO ELEKTRA az információk folyamatos fel- és letöltésével napi A 4/2013. Krom.r., Magyar Államkincstár terminál, banki átutalások kezdeményezése, magán személyektől (a Heves egyeztetéssel szabályzatai pénzforgalom ellenőrzése Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, köteles mint költségvetési szerv vonatkozásában) (ügyféladatok)sz On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek felszerelésével, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MS SQL OKF A belső szabályozók különböző határidőket A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 17. (2) adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. óráig bezárólag. Belső szabályzó köteles (hatósági HADAR a) értékelések, statisztikai elemzések készítése természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) Hatósági eljárások, szemlék, KAP Online az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A évi CXL. törvény (Ket.) 17 -ra adatvédelmi ba b) a hatósági ellenőrzést végzők szervezetek adatai: ellenőrzések figyelemmel a személyes adatok történő bejlentést igényel (az felkészültségének biztosítása cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű tekintetében az eljárás jogerős lezárulását alapügytől elváló adatkezelés) azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, követően az adat az érintettek (bejelentése folyamatban) kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, hozzájárulásával történik , bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok KvK OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A évi CXL. törvény (Ket.) 17 -ra napon belül, a célhoz kötöttség elve szerint figyelemmel pontja alá eső, bejelentésköteles (hatósági VÁSZ ellenőrzések tekintetében a az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; folyamatos, naprakész, az érintett az érintettek hozzájárulásával NAIH-70152/2013. külföldiekkel szemben történő egyes jogok biztosítása beszélt idegen nyelv fajtája, szintje Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelőség közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok jegyzéke MÁTRA Mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, az érintett érintett hozzájárulása HUNOR országos mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok az információk folyamatos feltöltésével naprakészen érintett hozzájárulása Gazdasági, anyagi szolgáltatásra Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettség Szolgáltatásra kötelezett megnevezése a) a munkáltató, egyéni vállalkozó Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, folyamatos, naprakész, a gazdasági, NAIH-70117/2013. kötelezettek teljesítése által teljesített adatszolgáltatás, Katasztrófavédelmi kirendeltségek anyagi szolgáltatás megszűnéséig kapcsolódó egyes törvények módosításáról b) a hadkiegészítő parancsnokság szóló évi CXXVIII. törvény 71. (2) a, c) a személyi adat- és lakcím, d) a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett jármű. + polgármester adatszolgáltatása Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, ügyiratok MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Syrius az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a köziratokról, a közlevéltárakról és a panaszosok, közérdekű bejelentők adatai, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok magánlevéltári anyag védelméről szóló és e) pontja alá eső, szerint évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer OKF, MKI, HTP, ÖTP MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A tűz elleni védekezésről, a műszaki rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai) mentésről és a tűzoltóságról szóló évi (bejelentése folyamatban) az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkormányzati, létesítményi tűzoltók önkéntes tűzoltó egyesület tagja i valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek számmal történő azonosítása, az az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, (Központi Elektronikus Adatszolgáltati önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, Rendszer) jogszabályoknak megfelelő működése az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének adatszolgáltatása Humán Szolgálat SQL szerver (OKF) Az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi XXXI. törvény 39. (7) NAIH-70155/2013. ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás MKI használatában lévő szolgálati lakások bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve, lakcíme szerződés folyamatos, naprakész, a célhoz érintett hozzájárulása Igazgatóság Műszaki Osztály kötöttség elve szerint és d) pontja alá eső,

2 Polgári védelemre kötelezettek, polgári a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével családi és utónév, születési családi és utónév,, születési hely, idő (év, Polgári védelmi kötelezettség alatt Polgári Védelmi Főfelügyelő folyamatos frissítés,a polgári védelmi szervezetbe NAIH-71716/2013. védelmi szervezetbe beosztottak kapcsolatos feladatok végrehajtása hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási állók adataiból a polgármester + kapcsolódó egyes törvények történő beosztás megszűnéséig a Kat.72. (7)bek. kapcsolódó egyes törvények módosításáról hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozására személyiadat- és módosításáról szóló évi CXXVIII. Szerint szóló évi CXXVIII. törvény 71. (1) és a szakképzettségére vonatkozó adatok lakcímnyilvántartó törvény 72. (4) (a polgári 72. (4) védelmi szervezetbe történő beosztáshoz, a polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzéséhez) Polgári védelmi szervezetek nak a) családi- és utónév, Saját adatbázis + az érintettek Polgári Védelmi Főfelügyelő folyamatos frissítés a polgári védelmi szervezetbe NAIH-71717/2013. igazolványa adatai b) születési családi- és utónév, adatszolgálatatása történő beosztás megszűnésekor Kat.72. (6)bek. kapcsolódó egyes törvények módosításáról c) születési idő, Szerint szóló évi CXXVIII. törvény 72. (5) d) a tulajdonos fényképe, aláírása, e) a tulajdonos vércsoportja, f) a polgári védelmi szervezet megnevezése, a beosztás megjelölése, g) az igazolvány kiállításának és lejáratának időpontja, h) az igazolvány száma, i) a kiállító hatóság aláírása. Tagság igazolása tűzoltó készülék karbantartása hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, műhely címe, karbantartó adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a olgaltatasi-felugyelet. A karbantartó tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló karbantartó szervezet által karbantartott tűzoltó készülék típusa, köteles (hatósági telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének ban történő kezelését meg kell időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, szolgáltató székhelye, telefonszám, e-amil cím, szolgáltató adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági berendezés kivitelezése, karbantartása, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység olgaltatasi-felugyelet. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló javítása, telepítése, felülvizsgálata befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő hatósági, felügyelet, igazolás oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, szolgáltató adatszolgáltatása oktatásszervezés tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs szám köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell tűzvédelmi szakvizsgáztatás hatósági, felügyelet, igazolás vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, szolgáltató adatszolgáltatása tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló időpontja, regisztrációs szám köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységtől hatósági, felügyelet a) a szolgáltató neve, jogerős hatósági határozatok jogerősen eltiltott szolgáltatók b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, és folytatásának általános szabályairól szóló c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek évi LXXVI. törvény 29. (2) köteles (hatósági folytatására a szolgáltató jogosult, d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. az illetékességi területen hatósági, felügyelet, igazolás közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység szolgáltató adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, menysepro-ipari-kozszolgaltatok. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló közszolgáltatókról közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének köteles (hatósági időpontja, ellátott terület ban történő kezelését meg kell a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen hatósági, felügyelet a) a szolgáltató neve, jogerős hatósági határozatok az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági eltiltott kéményseprő-ipari közszolgáltatók b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, menysepro-ipari-kozszolgaltatok és folytatásának általános szabályairól szóló c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek évi LXXVI. törvény 29. (2) köteles (hatósági folytatására a szolgáltató jogosult, d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. minősítést szerzett önkéntes a minősített önkéntes mentőszervezetek a tag Önkéntes mentőszervezet/tag Polgári Védelmi Főfelügyelő kapcsolódó egyes NAIH-71718/2013. mentőszervezetek nak adatai védekezésbe történő bevonásának elrendelése, a) természetes személyazonosító adatai, kötelező adatszolgáltatása törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. kapcsolódó egyes törvények módosításáról az önkéntes mentőszervezet tagja b) arcfényképe törvény 18/A (12) szerint a minősített szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (8) i számmal történő azonosítása, a c) telefonszáma, önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, lezárt kárterületre történő belépési jogosultság d) beosztása, valamint a minősített önkéntes mentőszervezet ellenőrzése e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatai, tagjának halála esetén a tag adatainak a f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó adatai,ha van, ban történő kezelését meg kell szüntetni akkor biztosítási kötvényszáma, g) oltásainak típusa, érvényességi idejére vonatkozó adatai, h) nyelvtudására vonatkozó adatai, i) útlevélszáma.

3 minősítést szerzett önkéntes a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése, Önkéntes mentőszervezet/tag Polgári Védelmi Főfelügyelő kapcsolódó egyes NAIH-71719/2013. mentőszervezetek nak igazolványa azonosítása, a lezárt kárterületre történő b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe, kötelező adatszolgáltatása törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. kapcsolódó egyes törvények módosításáról adatai belépési jogosultság ellenőrzése c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve törvény 18/A (10) szerint a mentési szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (6) igazolványt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti. Személyzeti Nyilvántartó Orságos Rendszer a a Igazgatóság személyi állományának Oracle DB adattovábbítás a BM Országos az adatok feltöltésével naprakészen, a Az évi XLIII. törvény ai Nem (SZENYOR) Igazgatóság személyi állományába tartozó k Igazgatóság Humán Szolgálata Katasztrófavédelmi Főigazagtóság felé, jogviszonym egszűnését követő 50 évig személyzeti jellegű adatainak a, illetve jogszabályban meghatározott szervezesi, tervezési feladatok végrehajtása esetekben nyomozó hatósg, bíróság érdekében részére,honlapon Teljesítményértékelés (TÉR) a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása a Igazgatóság személyi állományának révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák (ismeret, tudás, készségek, Igazgatóság Humán Szolgálata SZÖSZ adattovábbítás nincs,honlapon az információk folyamatos feltöltésével naprakészen BM OKF 84/2013. főigazgatói intézkedés Nem képességek, szociális szerepek, én-kép, személyiségvonások, motiváció) fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez hathatósan hozzájárulni Szolgálatösszeállító Szoftver (SZÖSZ) a szolgálatba beosztott állomány napi a Igazgatóság személyi állományának TÉR adattovábbítás nincs,honlapon az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 10/2013. (I.21.) kormányrendelet a Nem jelenlétének, vezénylések és távollétek Igazgatóság szervezeti egységei közszolgálati tisztviselők egyéni egységes a teljesítményértékeléséről, 26/2013 (VI. 26.) BM rendelet, beslő szabályzók Téli adattár a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés az illetékes kormányhivatal Polgári Védelmi Főfelügyelő honlapon található kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt adatok Az információs önrendelkezési jogról és NAIH-70156/2013. téli időjárási viszonyok során jelentkező előtt álló kismamák lakhelye népegészségügyi szakigazgatási meg,adattovábbítás nincs információszabadságról szóló évi CXII. események kezelésére való felkészülési, szerve Törvény 5. (1) b) pont valamint végrehajtási feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, rendelőintézetbe történő szállítása katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő Polgármesterek, rendőrség, a személyes adatok a cél megvalósulásáig NAIH-70229/2013. felvett az intézkedések elősegítése céljából, a település szervezetbe beosztott személyek természetes személyazonosító Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, kapcsolódó egyes törvények módosításáról azonnali védekezési munkálataiba bevont, adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye szervezetek felé adattovábbítás, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig szóló évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel történhetaz érintettek hozzátartozóját érintett, a polgári védelmi szervezetbe kereső személy felé pedig felvilágosítás beosztott személyek alábbi személyes adatait adható tarthatják nyilván: Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint katasztrófavédelmi hatósági MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6) és a küszöbérték alatti üzemekről, az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel eljárások adatai, valamint a -Iparbiztonsági, üzemeltetőktől kapott információkról, valamint kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat társhatóságoktól kapott hatósági Felügyelőség 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 32. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési információk 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 41. balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 43. tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: előírások végrehajtásáról a) üzem neve, vezetése b) üzem székhelye, 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos c) telephelyének címe és GPS koordinátája, balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, d) rendelet szerinti besorolása, szervezési és vezetési információk gyűjtése, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, értékelése f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, 3) hatóságok közötti hatékony információcsere g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) védelmi tervek vagy azok adatai, i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai. pontja alá eső, bejelentésköteles (hatósági Veszélyes Áru Szállítási Információs Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési Hatósági ellenőrzés, eljárás során MS SQL a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a közúti közlekedésről szóló évi I. Rendszer (VÁSZIR) szállításának hatósági ellenőrzésével jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes vizsgált, keletkezett -Iparbiztonsági Európai Unió illetékes szerve felé, 5 év után törlendő törvény 46/C. (1) e kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található dokumentumok Felügyelőség összesített (anonim) statisztikai adatok köteles (hatósági eljárások, szankcionálási adatok) egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett neve gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági a ba vétel iránti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a földgázellátásról szóló évi XL. közhiteles hatósági berendezések műszaki-biztonsági berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapításra jogosult, kirendelhető szakértő neve, kéreelm alapján, közvetlenül az Igazgatóság honlapján: törvény 89. 6b)-6g) pontjai, 118/2014. (IV. megfelelőségének megállapításra jogosult, megfelelőségének megállapításra jogosult hozzájárulása esetén értesítési címe, telefonszáma, telefax száma, érintettől 03.) Korm. rendelet 1. -a, kirendelhető szakértők hatósági szakértők adatai kezelése kirendelésük esetére elektronikus postacíme tosagi-szakertok-nevjegyzeke a A HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK Forrás SQL Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek Kataszteri nyilvántartó program Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény kataszteri nyilvántartó program KGR K11 Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program MÁK - központi adattár A BM OKF és Területi Szervek közötti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 4/2013. Kormányrendelet készítése teljes körű kapcsolat

4 E-Adat Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-E-adat előirányzat bejelentés MÁK az információk folyamatos feltöltésével naprakészen Magyar Államkincstár szabályzatai, a BM OKF által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak ÁNYK Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás nyomtatvány kitöltő program NAV Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben évi CXVII. törvény, évi CXXVII. adatszolgáltatásokhoz történő benyújtásával naprakészen törvény, évi LXXX. törvény Lakossági Tájékoztató Rendszer A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, katasztrófavédelmi hatósági Megyei Honlap OKF honlapján elérhető, a nyilvános az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 45. nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett eljárások adatai -Iparbiztonsági adatok keletkezését követően frissítve engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa Felügyelőség A Heves MKI használatában lévő adatszolgáltatás, ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok tulajdoni lap, tervrajzok, Excel, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 14. (1) ingatlanok a (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok felmérések, analitikus Igazgatóság Műszaki Osztály Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély,, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 23/2012. számú BM OKF főigazgatói járművek kezelési utasítása Igazgatóság Műszaki Osztály intézkedés Önkéntes Tűzoltó Egyesületek ÖTE elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 3/2013. BM OKF Utasítás elérhetősége Létesítményi Tűzoltó-parancsnokságok elérhetősége LTP a elérhetőségi adatok MKI, BM OKF, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 27.(2) Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása MKI, HTP KAP Online Az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet Ellenőrzések a Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei MKI HevesMegyei Katasztrófavédelmi, Ellenőrzési Szolgálat az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről és a BM OKF 1/2013. főigazgatói intézkedés Belső szabályzó Közérdekű bejelentések, panaszok dokumentálás, statisztika bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, bejelentés tárgya, eljárószerv KvK, MKI, OKF, állampolgárok OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 72/2013. BM OKF főigazagtói intézkedés, a által tett intézkedés, egyéb Igazgatóság Hivatal 39/1999. BM utasítás Műveletirányítási Tervkötetek gyors elérhetőség garantálása Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély nyújtási hely, igénybe érintettől, Tűzoltósági az információk folyamatos feltöltésével naprakészen az érintettek hozzájárulásával, 39/2011 BM vehető polgári erők, -eszközök felügyelőség rendelet Share Point ( rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgálatatók adatai települések, a hozzájuk kapcsolódó közszolgáltatók és a kijelölési eljárások önkormányzatok, közszolgáltatók Share Point az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi CXXXIV. törvény 3. -a, 292/2013. hulladékszállítással kapcsolatos adatok aktuális helyzete Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelő (VII. 26.) Korm. r. 2. -a, 49/2013. BM OKF a főigazgatói intézkedés Együttműködési Megállapodások (EMÜ) kapcsolattartás elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, az érintett az érintettek hozzájárulásával az EMÜ-ben Rendszeresített tűzvédelmi technikák A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai Rendszeresítési jegyzőkönyvek Excel az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 15/2010. (V.12.) ÖM rendelet 7.(4) a vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől folyamatos, naprakész, az érintett 12/2011. Heves MKI intézkedés A TakarNet programon keresztül adatszolgáltatás,, pénzügyi lekérdezett tulajdoni lapokról teljesítés igazolása darabszám TakarNet program naprakész, a lekérdezések adatainak folyamatos feltöltésével évi CXLI tv. 75. (2) Kórházak, melegedőhelyek kapcsolattartás elérhetőségi adatok Közműszolgáltatók kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV, kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Vízügy, Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya kezelő) Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok szervezetek, Honvédség, MÁV, Volántársaság) Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok Létesítményi Tűzoltóságok Megyei Operatív Törzs és ORIGO kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei Megyei Védelmi Bizottság, Járási Védelmi kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok Izotópos, Katasztrófaveszélyes, kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségek Sugárveszélyes, Veszélyes hulladéktermelő üzemek, létesítmények a Heves MKI által elfogadott adományok az adományok számviteli a és az az adomány értéke, összege, felhasználása módja azokkal kapcsolatos, kötelezően közzéteendő adatok a adomáyról szóló szerződések Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség Befogadási tervek kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei Szakmai Információtár belső normák nyomon követése kiadott belső normák, szabályzók Igazgatóság Hivatala KGR Forrás SQL adattovábbítás nincs, honlapon közzétéve az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományok és az adományozók adatai folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett 28/2013. Heves MKI igazgatói intézkedés folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII. törvény és a megyei védelmi bizottság ügyrendje folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 18/2012/ (IV.27.) BM utasítás és a 7/2013. BM OKF főigazgatói intézkedés folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatali szervei működése szabályozásáról szóló 72/2013 BM OKF főigazagtói intézkedés

5 Térinformatikai Katasztrófavédelmi Térinformatikai rendszerhez kapcsolódó alkalmazások kiszolgálása elemzések készítéséhez Földrajzi vonatkozású szakmai adatok megjelenítése és megosztása a katasztrófavédelmi célú felhasználásra DSM-10, jogszabályok, egyéb szakmai katasztrófavédelmi ok Igazgatóság Informatikai Osztály Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) saját szervezet vonatkozásában az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 56/2012 főigazgatói intézkedés; 234/2011 (XI.10.) Kormányrendelet

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL)

ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE T KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE. Windows (MSSQL) A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMÓ NYILVÁNTARTÁSOK CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, 1. oldal adatvédelmi KÖLTE ÁLLAMPOLGÁROK MINŐE, NAPRAKÉSZE

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM

ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM AZ ADATÁLLOMÁNY ADATÁLLOMÁNYT MINŐSÉGE, KEZELŐ, AKTUÁLIS NYILVÁNOS FELDOLGOZÓ ÁLLAPOTA, AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A ADATTARTALOM AZ ADATKEZELÉS INFORMATIKAI Adattovábbítás MÁS SZERVEK FELÉ, NAPRAKÉSZSÉGE

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviti analitikák a (pénzügy,

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hajdú-Bihar

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Az adatkezelés időtartama: folyamatos A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei 2012. június 13. Balatonföldvár megnyitó Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Általános Közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános Közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános Közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról:

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: A közfeladatot ellátó szerv által vezetett nyilvántartások leíróadatai: 1. Személyügyi nyilvántartás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. )

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. ) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Horti Brigitta tű. főhadnagy 2012. Január 26. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

Mellékletek. / ügyvédi /

Mellékletek. / ügyvédi / Mellékletek / ügyvédi / Kérelem az elnökséghez címezve Rövid önéletrajz Diploma közjegyző által hitelesített másolata /Békés megyei ü.jelöltek esetén nem kell/ Szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben