AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ. az Infotv. 65. (3) bekezdésének a) eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, Igazgatóság Költségvetési Osztály"

Átírás

1 ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI AZ ADATÁLLOMÁNYT ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS ÁLLAPOTA, AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT ÉS A KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI HELYE KEZELŐ, FELDOLGOZÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK NAPRAKÉSZSÉGE (ADATKEZELÉSI IDŐ) FELADATELLÁTÁST KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI SZÁM INFORMATIKAI RENDSZER KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK HÁTTÉR (AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA) MEGNEVEZÉSE RÉSZÉRŐL A HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK KGR FORRÁS-SQL Számviteli analitikák a (pénzügy, gazdasági partnerek neve, lakcíme, számlaszáma KGR Forrás SQL - MÁK szerver A BM OKF és Területi Szervek közötti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen személyi jövedelemadóról szóló évi eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, teljes körű kapcsolat CXVII. törvény, államháztartásról szóló kiküldetés), illetve főkönyv vezetése A KLR-en keresztül KIR kapcsolat évi CXCV. köteles törvény(adatkezelési/felhatalmazó), (ügyféladatok) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 5/2012. sz. BM OKF főig. Int., 4/2013. Krom. r. MÁK-ELEKTRA Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos Bankszámlatulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma KIR, Forrás SQL rendszerből, MÁK-GIRO ELEKTRA az információk folyamatos fel- és letöltésével napi A 4/2013. Krom.r., Magyar Államkincstár terminál, banki átutalások kezdeményezése, magán személyektől (a Heves egyeztetéssel szabályzatai pénzforgalom ellenőrzése Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, köteles mint költségvetési szerv vonatkozásában) (ügyféladatok)sz On-line KAP Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program Az adatbázis tartalmazza a katasztrófavédelmi egységek felszerelésével, MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP MS SQL OKF A belső szabályozók különböző határidőket A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető tartalmaznak az adatok felöltésére a 24 órától 72 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 17. (2) adatokat, továbbá a települések műveleti terveit. óráig bezárólag. Belső szabályzó köteles (hatósági HADAR a) értékelések, statisztikai elemzések készítése természetes személyek adatai: név, település (hozzájárulás esetén lakcím) Hatósági eljárások, szemlék, KAP Online az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A évi CXL. törvény (Ket.) 17 -ra adatvédelmi ba b) a hatósági ellenőrzést végzők szervezetek adatai: ellenőrzések figyelemmel a személyes adatok történő bejlentést igényel (az felkészültségének biztosítása cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű tekintetében az eljárás jogerős lezárulását alapügytől elváló adatkezelés) azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám, követően az adat az érintettek (bejelentése folyamatban) kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, hozzájárulásával történik , bírságok a befizetések nyomonkövetése Bírságoltak adatai Határozatok KvK OKF-re a jogerőre emelkedést követő 5 az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A évi CXL. törvény (Ket.) 17 -ra napon belül, a célhoz kötöttség elve szerint figyelemmel pontja alá eső, bejelentésköteles (hatósági VÁSZ ellenőrzések tekintetében a az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; folyamatos, naprakész, az érintett az érintettek hozzájárulásával NAIH-70152/2013. külföldiekkel szemben történő egyes jogok biztosítása beszélt idegen nyelv fajtája, szintje Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelőség közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető tolmácsok jegyzéke MÁTRA Mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, az érintett érintett hozzájárulása HUNOR országos mentőcsoport kapcsolattartás, kiértesítés nevek, elérhetőségi adatok az információk folyamatos feltöltésével naprakészen érintett hozzájárulása Gazdasági, anyagi szolgáltatásra Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettség Szolgáltatásra kötelezett megnevezése a) a munkáltató, egyéni vállalkozó Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, folyamatos, naprakész, a gazdasági, NAIH-70117/2013. kötelezettek teljesítése által teljesített adatszolgáltatás, Katasztrófavédelmi kirendeltségek anyagi szolgáltatás megszűnéséig kapcsolódó egyes törvények módosításáról b) a hadkiegészítő parancsnokság szóló évi CXXVIII. törvény 71. (2) a, c) a személyi adat- és lakcím, d) a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett jármű. + polgármester adatszolgáltatása Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, ügyiratok MKI, KvK, HTP, ÖTP, ÖTE, LTP Syrius az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a köziratokról, a közlevéltárakról és a panaszosok, közérdekű bejelentők adatai, a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok magánlevéltári anyag védelméről szóló és e) pontja alá eső, szerint évi LXVI. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet PAJZS Műveletirányítási és Döntéstámogatási Katasztrófavédelmi műveletirányítási és döntéstámogatási rendszer OKF, MKI, HTP, ÖTP MS SQL adattovábbítás On-line KAP rendszerbe az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A tűz elleni védekezésről, a műszaki rendszer (személyes adatok: bejelentő adatai) mentésről és a tűzoltóságról szóló évi (bejelentése folyamatban) az adat törlési határideje 5 év XXXI. törvény 10/A. (1) az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkormányzati, létesítményi tűzoltók önkéntes tűzoltó egyesület tagja i valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek számmal történő azonosítása, az az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az tagja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, (Központi Elektronikus Adatszolgáltati önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, Rendszer) jogszabályoknak megfelelő működése az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság vezetője, az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének adatszolgáltatása Humán Szolgálat SQL szerver (OKF) Az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi XXXI. törvény 39. (7) NAIH-70155/2013. ellenőrzése, igazolvánnyal történő ellátás MKI használatában lévő szolgálati lakások bérlői adatok nyomonkövetése a bérlő neve, lakcíme szerződés folyamatos, naprakész, a célhoz érintett hozzájárulása Igazgatóság Műszaki Osztály kötöttség elve szerint és d) pontja alá eső,

2 Polgári védelemre kötelezettek, polgári a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével családi és utónév, születési családi és utónév,, születési hely, idő (év, Polgári védelmi kötelezettség alatt Polgári Védelmi Főfelügyelő folyamatos frissítés,a polgári védelmi szervezetbe NAIH-71716/2013. védelmi szervezetbe beosztottak kapcsolatos feladatok végrehajtása hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási állók adataiból a polgármester + kapcsolódó egyes törvények történő beosztás megszűnéséig a Kat.72. (7)bek. kapcsolódó egyes törvények módosításáról hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozására személyiadat- és módosításáról szóló évi CXXVIII. Szerint szóló évi CXXVIII. törvény 71. (1) és a szakképzettségére vonatkozó adatok lakcímnyilvántartó törvény 72. (4) (a polgári 72. (4) védelmi szervezetbe történő beosztáshoz, a polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzéséhez) Polgári védelmi szervezetek nak a) családi- és utónév, Saját adatbázis + az érintettek Polgári Védelmi Főfelügyelő folyamatos frissítés a polgári védelmi szervezetbe NAIH-71717/2013. igazolványa adatai b) születési családi- és utónév, adatszolgálatatása történő beosztás megszűnésekor Kat.72. (6)bek. kapcsolódó egyes törvények módosításáról c) születési idő, Szerint szóló évi CXXVIII. törvény 72. (5) d) a tulajdonos fényképe, aláírása, e) a tulajdonos vércsoportja, f) a polgári védelmi szervezet megnevezése, a beosztás megjelölése, g) az igazolvány kiállításának és lejáratának időpontja, h) az igazolvány száma, i) a kiállító hatóság aláírása. Tagság igazolása tűzoltó készülék karbantartása hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató székhelye, műhely címe, karbantartó adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a olgaltatasi-felugyelet. A karbantartó tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló karbantartó szervezet által karbantartott tűzoltó készülék típusa, köteles (hatósági telefonszám, fax, e-amil cím, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének ban történő kezelését meg kell időpontja, tevékenység befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó hatósági, felügyelet, igazolás szolgáltató neve, szolgáltató székhelye, telefonszám, e-amil cím, szolgáltató adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági berendezés kivitelezése, karbantartása, kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység olgaltatasi-felugyelet. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló javítása, telepítése, felülvizsgálata befejezésének időpontja, i szám, OKF régi és új azonosító köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő hatósági, felügyelet, igazolás oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, szolgáltató adatszolgáltatása oktatásszervezés tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló időpontja, regisztrációs száma, új regisztrációs szám köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell tűzvédelmi szakvizsgáztatás hatósági, felügyelet, igazolás vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői jogosultság, szolgáltató adatszolgáltatása tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló időpontja, regisztrációs szám köteles (hatósági ban történő kezelését meg kell a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységtől hatósági, felügyelet a) a szolgáltató neve, jogerős hatósági határozatok jogerősen eltiltott szolgáltatók b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, és folytatásának általános szabályairól szóló c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek évi LXXVI. törvény 29. (2) köteles (hatósági folytatására a szolgáltató jogosult, d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. az illetékességi területen hatósági, felügyelet, igazolás közszolgáltató neve, címe, elérhetőségei, képviselő neve, a tevékenység szolgáltató adatszolgáltatása az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, , székhely, menysepro-ipari-kozszolgaltatok. A szolgáltató tevékenységének és folytatásának általános szabályairól szóló közszolgáltatókról közszolgáltatás megkezdésének időpontja, közszolgáltatás befejezésének köteles (hatósági időpontja, ellátott terület ban történő kezelését meg kell a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen hatósági, felügyelet a) a szolgáltató neve, jogerős hatósági határozatok az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A szolgáltatási tevékenység megkezdésének közhiteles hatósági eltiltott kéményseprő-ipari közszolgáltatók b) a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, menysepro-ipari-kozszolgaltatok és folytatásának általános szabályairól szóló c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek évi LXXVI. törvény 29. (2) köteles (hatósági folytatására a szolgáltató jogosult, d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. minősítést szerzett önkéntes a minősített önkéntes mentőszervezetek a tag Önkéntes mentőszervezet/tag Polgári Védelmi Főfelügyelő kapcsolódó egyes NAIH-71718/2013. mentőszervezetek nak adatai védekezésbe történő bevonásának elrendelése, a) természetes személyazonosító adatai, kötelező adatszolgáltatása törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. kapcsolódó egyes törvények módosításáról az önkéntes mentőszervezet tagja b) arcfényképe törvény 18/A (12) szerint a minősített szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (8) i számmal történő azonosítása, a c) telefonszáma, önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, lezárt kárterületre történő belépési jogosultság d) beosztása, valamint a minősített önkéntes mentőszervezet ellenőrzése e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatai, tagjának halála esetén a tag adatainak a f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó adatai,ha van, ban történő kezelését meg kell szüntetni akkor biztosítási kötvényszáma, g) oltásainak típusa, érvényességi idejére vonatkozó adatai, h) nyelvtudására vonatkozó adatai, i) útlevélszáma.

3 minősítést szerzett önkéntes a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése, Önkéntes mentőszervezet/tag Polgári Védelmi Főfelügyelő kapcsolódó egyes NAIH-71719/2013. mentőszervezetek nak igazolványa azonosítása, a lezárt kárterületre történő b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe, kötelező adatszolgáltatása törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. kapcsolódó egyes törvények módosításáról adatai belépési jogosultság ellenőrzése c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve törvény 18/A (10) szerint a mentési szóló évi CXXVIII. törvény 18/A (6) igazolványt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti. Személyzeti Nyilvántartó Orságos Rendszer a a Igazgatóság személyi állományának Oracle DB adattovábbítás a BM Országos az adatok feltöltésével naprakészen, a Az évi XLIII. törvény ai Nem (SZENYOR) Igazgatóság személyi állományába tartozó k Igazgatóság Humán Szolgálata Katasztrófavédelmi Főigazagtóság felé, jogviszonym egszűnését követő 50 évig személyzeti jellegű adatainak a, illetve jogszabályban meghatározott szervezesi, tervezési feladatok végrehajtása esetekben nyomozó hatósg, bíróság érdekében részére,honlapon Teljesítményértékelés (TÉR) a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása a Igazgatóság személyi állományának révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák (ismeret, tudás, készségek, Igazgatóság Humán Szolgálata SZÖSZ adattovábbítás nincs,honlapon az információk folyamatos feltöltésével naprakészen BM OKF 84/2013. főigazgatói intézkedés Nem képességek, szociális szerepek, én-kép, személyiségvonások, motiváció) fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez hathatósan hozzájárulni Szolgálatösszeállító Szoftver (SZÖSZ) a szolgálatba beosztott állomány napi a Igazgatóság személyi állományának TÉR adattovábbítás nincs,honlapon az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 10/2013. (I.21.) kormányrendelet a Nem jelenlétének, vezénylések és távollétek Igazgatóság szervezeti egységei közszolgálati tisztviselők egyéni egységes a teljesítményértékeléséről, 26/2013 (VI. 26.) BM rendelet, beslő szabályzók Téli adattár a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a Személyes adat: folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés az illetékes kormányhivatal Polgári Védelmi Főfelügyelő honlapon található kizárólag a cél megvalósulásáig kezelt adatok Az információs önrendelkezési jogról és NAIH-70156/2013. téli időjárási viszonyok során jelentkező előtt álló kismamák lakhelye népegészségügyi szakigazgatási meg,adattovábbítás nincs információszabadságról szóló évi CXII. események kezelésére való felkészülési, szerve Törvény 5. (1) b) pont valamint végrehajtási feladataik maradéktalan teljesülése, ezen belül a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, rendelőintézetbe történő szállítása katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi érintettek adatszolgáltatása Polgári Védelmi Főfelügyelő Polgármesterek, rendőrség, a személyes adatok a cél megvalósulásáig NAIH-70229/2013. felvett az intézkedések elősegítése céljából, a település szervezetbe beosztott személyek természetes személyazonosító Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív kezelhetőek, de legkésőbb a katasztrófaveszély, kapcsolódó egyes törvények módosításáról azonnali védekezési munkálataiba bevont, adatai,lakóhelye,ideiglenes tartózkodási helye szervezetek felé adattovábbítás, veszélyhelyzet megszűnésétől számított 3 hónapig szóló évi CXXVIII. törvény 72. (11) a) továbbá a katasztrófavédelmi intézkedésekkel történhetaz érintettek hozzátartozóját érintett, a polgári védelmi szervezetbe kereső személy felé pedig felvilágosítás beosztott személyek alábbi személyes adatait adható tarthatják nyilván: Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, valamint katasztrófavédelmi hatósági MS SQL az Európai Unió illetékes szerve felé az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi CXXVIII. törvény 32. (3)-(6) és a küszöbérték alatti üzemekről, az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel eljárások adatai, valamint a -Iparbiztonsági, üzemeltetőktől kapott információkról, valamint kapcsolatos előírások végrehajtásának információi, a társhatóságok által a feladat társhatóságoktól kapott hatósági Felügyelőség 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 32. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos és hatáskörük szerint elvégzett - engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési információk 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 41. balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység során keletkezett engedélyek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, védelmi 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 43. tervek; az iparfelügyeleti adatbázis tartalma: előírások végrehajtásáról a) üzem neve, vezetése b) üzem székhelye, 2) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos c) telephelyének címe és GPS koordinátája, balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki, d) rendelet szerinti besorolása, szervezési és vezetési információk gyűjtése, e) hatósági engedélyek társhatóságonként rendszerezve, értékelése f) ellenőrzési jegyzőkönyvek társhatóságonként rendszerezve, 3) hatóságok közötti hatékony információcsere g) lakossági tájékoztatást szolgáló dokumentumok, h) védelmi tervek vagy azok adatai, i) védelmi gyakorlatok időpontjai, jegyzőkönyvei, eredményei, és j) hatósági, társhatósági ellenőrzések tervezett időpontjai. pontja alá eső, bejelentésköteles (hatósági Veszélyes Áru Szállítási Információs Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési Hatósági ellenőrzés, eljárás során MS SQL a Nemzeti közlekedési Hatóság útján az az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a közúti közlekedésről szóló évi I. Rendszer (VÁSZIR) szállításának hatósági ellenőrzésével jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes vizsgált, keletkezett -Iparbiztonsági Európai Unió illetékes szerve felé, 5 év után törlendő törvény 46/C. (1) e kapcsolatos adatok (ellenőrzési jegyzőkönyvek, személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található dokumentumok Felügyelőség összesített (anonim) statisztikai adatok köteles (hatósági eljárások, szankcionálási adatok) egészségi és pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a címzett neve gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági a ba vétel iránti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen a földgázellátásról szóló évi XL. közhiteles hatósági berendezések műszaki-biztonsági berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapításra jogosult, kirendelhető szakértő neve, kéreelm alapján, közvetlenül az Igazgatóság honlapján: törvény 89. 6b)-6g) pontjai, 118/2014. (IV. megfelelőségének megállapításra jogosult, megfelelőségének megállapításra jogosult hozzájárulása esetén értesítési címe, telefonszáma, telefax száma, érintettől 03.) Korm. rendelet 1. -a, kirendelhető szakértők hatósági szakértők adatai kezelése kirendelésük esetére elektronikus postacíme tosagi-szakertok-nevjegyzeke a A HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK Forrás SQL Kincstári vagyonelemek a Ingó- és ingatlan vagyonelemek Kataszteri nyilvántartó program Forrás SQL - MNV Zrt. terv, tény adatok egyszeri éves feltöltésével évi CVI. törvény kataszteri nyilvántartó program KGR K11 Költségvetési tervezés, számviteli beszámolók Időszaki mérlegjelentések, beszámolók KGR-K11 program MÁK - központi adattár A BM OKF és Területi Szervek közötti az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 4/2013. Kormányrendelet készítése teljes körű kapcsolat

4 E-Adat Kincstári rendszeres adatszolgáltatások, szerződés bejelentés, előirányzat bejelentés KT01 kötelezettségvállalási bejelentő, tartozásállomány bejelentése, EG03-E-adat előirányzat bejelentés MÁK az információk folyamatos feltöltésével naprakészen Magyar Államkincstár szabályzatai, a BM OKF által kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződések általános közzétételi listánkban megtalálhatóak ÁNYK Általános Nyomtatványkitöltő Program NAV ÁFA-bevallás, cégautó-adóbevallás nyomtatvány kitöltő program NAV Adóbevallások jogszabály által előirt határidőben évi CXVII. törvény, évi CXXVII. adatszolgáltatásokhoz történő benyújtásával naprakészen törvény, évi LXXX. törvény Lakossági Tájékoztató Rendszer A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek, katasztrófavédelmi hatósági Megyei Honlap OKF honlapján elérhető, a nyilvános az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 45. nyilvánosságra tartozó adatok biztosítása engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység során keletkezett eljárások adatai -Iparbiztonsági adatok keletkezését követően frissítve engedélyek, lakossági tájékoztató kiadványok adatbázisa Felügyelőség A Heves MKI használatában lévő adatszolgáltatás, ingatlanok tulajdoni lapjain nyilvántartott adatok, műszaki alapadatok tulajdoni lap, tervrajzok, Excel, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 14. (1) ingatlanok a (alapterület stb.), analitikus ból származó értékadatok felmérések, analitikus Igazgatóság Műszaki Osztály Járműi jegyzék Jármű vezetés MKI, HTP járművek műszaki paraméterei Törzskönyv, forgalmi engedély,, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 23/2012. számú BM OKF főigazgatói járművek kezelési utasítása Igazgatóság Műszaki Osztály intézkedés Önkéntes Tűzoltó Egyesületek ÖTE elérhetőségi adatok MKI, HTP-k, BM OKF, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 3/2013. BM OKF Utasítás elérhetősége Létesítményi Tűzoltó-parancsnokságok elérhetősége LTP a elérhetőségi adatok MKI, BM OKF, Központi Adattár (OKF) az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 27.(2) Nyilvántartás a Tűzoltási és Műszaki mentési tervekről Magyarország mentő-tűzvédelmének egységesítése érdekében Tűzoltási, műszaki mentési szempontból veszélyeztetett létesítmények elérhetőségi adatai, a létesítményhez rendelt riasztási fokozatok. meghatározása MKI, HTP KAP Online Az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet Ellenőrzések a Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, a, lekérdezése, statisztikai kimutatásai Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei MKI HevesMegyei Katasztrófavédelmi, Ellenőrzési Szolgálat az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről és a BM OKF 1/2013. főigazgatói intézkedés Belső szabályzó Közérdekű bejelentések, panaszok dokumentálás, statisztika bejelentés típusa, eljáró szakterület típusa, bejelentés tárgya, eljárószerv KvK, MKI, OKF, állampolgárok OKF Ügyfélszolgálat, éves jelentés az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 72/2013. BM OKF főigazagtói intézkedés, a által tett intézkedés, egyéb Igazgatóság Hivatal 39/1999. BM utasítás Műveletirányítási Tervkötetek gyors elérhetőség garantálása Polgármester, jegyző, közművállalat, elsősegély nyújtási hely, igénybe érintettől, Tűzoltósági az információk folyamatos feltöltésével naprakészen az érintettek hozzájárulásával, 39/2011 BM vehető polgári erők, -eszközök felügyelőség rendelet Share Point ( rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgálatatók adatai települések, a hozzájuk kapcsolódó közszolgáltatók és a kijelölési eljárások önkormányzatok, közszolgáltatók Share Point az információk folyamatos feltöltésével naprakészen évi CXXXIV. törvény 3. -a, 292/2013. hulladékszállítással kapcsolatos adatok aktuális helyzete Igazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelő (VII. 26.) Korm. r. 2. -a, 49/2013. BM OKF a főigazgatói intézkedés Együttműködési Megállapodások (EMÜ) kapcsolattartás elérhetőségi adatok folyamatos, naprakész, az érintett az érintettek hozzájárulásával az EMÜ-ben Rendszeresített tűzvédelmi technikák A tűzoltóságok tájékoztatása a rendszeresített Rendszeresített termékek leírása, forgalmazó szolgáltatók adatai Rendszeresítési jegyzőkönyvek Excel az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 15/2010. (V.12.) ÖM rendelet 7.(4) a vagy rendszerből kivont, készenlétben tartható tűzvédelmi technikákról Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés Állomány elérhetőségei érintettől folyamatos, naprakész, az érintett 12/2011. Heves MKI intézkedés A TakarNet programon keresztül adatszolgáltatás,, pénzügyi lekérdezett tulajdoni lapokról teljesítés igazolása darabszám TakarNet program naprakész, a lekérdezések adatainak folyamatos feltöltésével évi CXLI tv. 75. (2) Kórházak, melegedőhelyek kapcsolattartás elérhetőségi adatok Közműszolgáltatók kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Társszervek (Mentők, Rendőrség, NAV, kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok Vízügy, Környezetvédelem, Közútkezelő, Autópálya kezelő) Egyéb Társbeavatkozók (ÁNTSZ, Karitatív kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségi adatok szervezetek, Honvédség, MÁV, Volántársaság) Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel elérhetőségi adatok Létesítményi Tűzoltóságok Megyei Operatív Törzs és ORIGO kapcsolattartás, kiértesítés Állomány elérhetőségei Megyei Védelmi Bizottság, Járási Védelmi kapcsolattartás, kiértesítés Polgármester, Állomány elérhetőségei Bizottság, Helyi Védelmi Bizottság adatok Izotópos, Katasztrófaveszélyes, kapcsolattartás, kiértesítés elérhetőségek Sugárveszélyes, Veszélyes hulladéktermelő üzemek, létesítmények a Heves MKI által elfogadott adományok az adományok számviteli a és az az adomány értéke, összege, felhasználása módja azokkal kapcsolatos, kötelezően közzéteendő adatok a adomáyról szóló szerződések Veszélyelhárítási terv kapcsolattartás, kiértesítés név, lakcím, elérhetőség Befogadási tervek kapcsolattartás, kiértesítés Polgármesterek elérhetőségei Szakmai Információtár belső normák nyomon követése kiadott belső normák, szabályzók Igazgatóság Hivatala KGR Forrás SQL adattovábbítás nincs, honlapon közzétéve az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományok és az adományozók adatai folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett EMÜ folyamatos, naprakész, az érintett 28/2013. Heves MKI igazgatói intézkedés folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII. törvény és a megyei védelmi bizottság ügyrendje folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 18/2012/ (IV.27.) BM utasítás és a 7/2013. BM OKF főigazgatói intézkedés folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény folyamatos, naprakész, az érintett évi CXXVIII törvény az információk folyamatos feltöltésével naprakészen A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatali szervei működése szabályozásáról szóló 72/2013 BM OKF főigazagtói intézkedés

5 Térinformatikai Katasztrófavédelmi Térinformatikai rendszerhez kapcsolódó alkalmazások kiszolgálása elemzések készítéséhez Földrajzi vonatkozású szakmai adatok megjelenítése és megosztása a katasztrófavédelmi célú felhasználásra DSM-10, jogszabályok, egyéb szakmai katasztrófavédelmi ok Igazgatóság Informatikai Osztály Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) saját szervezet vonatkozásában az információk folyamatos feltöltésével naprakészen 56/2012 főigazgatói intézkedés; 234/2011 (XI.10.) Kormányrendelet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),

Részletesebben

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől

AZ HELYE. KIR, Forrás SQL. Költségvetési Osztály. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. letöltésével napi egyeztetéssel személyektől 1. oldal adatvédmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE,

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12615. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Dunapataji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 59. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 59. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 59. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 5., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2013. (XII. 5.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés eljárási rendjéről és a nemzetbiztonsági

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA AZ SZMSZ MELLÉKLETE A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM100921 ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Rozman Béla tagintézmény vezető Nyíregyháza, 2013. augusztus 23.

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA

A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA 1 JOGSZABÁLYI ALAP 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban:

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 521-030 Fax: (36-32) 521-031 e-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben