Természetvédelmi Őrszolgálat. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetvédelmi Őrszolgálat. Természetvédelmi alapozó ismeretek"

Átírás

1 Természetvédelmi alapozó ismeretek

2 Alapfogalmak A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 59. /1/ bekezdése szerint a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. A 62. /1/ és /2/ bekezdése lehetővé teszi a települési fővárosban a fővárosi önkormányzatok számára a helyi jelentőségű védett természeti területek védelme érdekében önkormányzati természetvédelmi őr alkalmazását, illetve önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat működtetését.

3 Alapfogalmak Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálati tagjainak gyűjtőfogalma, jelentése azonos a természetvédelmi őrszolgálat tagja kifejezéssel. A természetvédelmi őr az állami természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr gyűjtőfogalma. forrás: (www.hnp.hu)

4 Az állami természetvédelmi őr feladatai Az állami természetvédelmi őr igen sokrétű és összetett feladatköre magában foglalja: A hatósági őrzési őrszolgálati tevékenységet. A természetvédelmi kezelés területi szakmai feladatait. A szakhatósági ügyintézési feladatokban való közreműködést.

5 Az önkormányzati természetvédelmi őr feladatai Az önkormányzati természetvédelmi őrök jogosultsági köre az állami természetvédelmi őrökéhez képest szűkebb körű, amelynek elégségességét több szempont is indokolja: Helyi tehát nem országos jelentőségű védett természeti területekről van szó. A helyi védettségű természeti területen kívüli természeti és védett természeti értékekre a feladatkörük nem terjed ki. A helyi jelentőségű védett természeti területek lakott területek közelségében vannak, ahol biztosított a rendőrség és más őrző szolgálatok jelenléte is.

6 A természetvédelmi őrök egyenruhája Mind az állami, mind az önkormányzati természetvédelmi őrök egyenruhával ellátott hatósági személyek és köztisztviselők. Az egyenruházat sajátos zöld színét, fazonkialakítását és összetételét a Szolgálati Szabályzat határozza meg. Az azonosítás szempontjából fontos az állami természetvédelmi őr egyenruha- jelvényzete: az ujjas viseletelemek bal ujján levő kör alakú karjelvény, a felső viseletelemek mellzsebei felett elhelyezett jelzések: bal oldalon a nemzeti park igazgatósági állományjelző, jobb oldalon pedig a beosztásjelzés,

7 A természetvédelmi őrök egyenruhája karjelvény: nemzeti park igazgatósági állományjelző

8 természetvédelmi területőr Természetvédelmi őrkerület-vezető Természetvédelmi területfelügyelő Természetvédelmi Őrszolgálat A természetvédelmi őrök egyenruhája beosztásjelzés Természetvédelmi tájegységvezető Természetvédelmi őrszolgálatvezetőhelyettes Természetvédelmi őrszolgálat-vezető

9 A természetvédelmi őrök egyenruhája Szolgálatban a természetvédelmi őr számozott szolgálati jelvényt visel a felső ruházat bal mellzsebének gombján felfüggesztve, tehát a nemzeti park igazgatósági állományjelző alatt. A Természetvédelmi Őrszolgálat jelvénye a szolgálat hármas szimbólumát tartalmazza: a fehér pajzsot, a természetvédelem jelképét, azaz az égszínkék mezőben jobbra repülő nagykócsagot, valamint a Magyar Köztársaság címerét.

10 A természetvédelmi őrök egyenruhája Az állami természetvédelmi őr szolgálati igazolványa A kategóriájú biztonsági okmány.

11 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A nemzeti park igazgatóságok őrszolgálati szervezetrendszere az igazgatóság működési területét természetvédelmi tájegységekre, azokat pedig természetvédelmi őrkerületekre osztja fel. A természetvédelmi tájegység a nemzeti park igazgatóság természetvédelmi kezelési és őrszolgálati területi és egyben szervezeti egysége, amelyet a védett természeti és a természeti területek elhelyezkedésére, a települési közigazgatási határokra, valamint a természetvédelmi kezelési és őrzési feladatok hatékony elláthatóságára figyelemmel kell kialakítani. forrás: (www.bnpi.hu)

12 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete Az Őrszolgálat tagjaira, az állami természetvédelmi őrökre az alábbi, hierarchikus sorrendben felsorolt munkaköri megnevezések alkalmazhatóak: természetvédelmi területőr, természetvédelmi őrkerület-vezető, természetvédelmi területfelügyelő, természetvédelmi tájegységvezető, természetvédelmi őrszolgálatvezető-helyettes, természetvédelmi őrszolgálat-vezető.

13 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A tájegység közigazgatási illetékességi területének átlagos irányadó kiterjedése ha, védett természeti területeinek átlagos irányadó kiterjedése pedig ha. A tájegység természetvédelmi kezelési és őrszolgálati feladatait felsőfokú szakirányú végzettségű természetvédelmi tájegységvezető és az által irányított őrcsoport látja el, melynek tagjai a tájegység természetvédelmi területfelügyelő, természetvédelmi őrkerület-vezető és természetvédelmi területőr beosztású állami természetvédelmi őrei. A természetvédelmi tájegységvezető tehát magas beosztású állami természetvédelmi őr, aki felelős a természetvédelmi tájegység természetvédelmi kezelési és hatósági őrzési feladatainak szakszerű és jogszerű ellátásáért.

14 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A természetvédelmi terület-felügyelő a tájegységvezető munkáját közvetlenül segítő, tájegységi szinten tevékenykedő felsőfokú szakirányú végzettségű állami természetvédelmi őr, aki ellátja a tájegység meghatározott speciális szakmai feladatait és/vagy a természeti területekkel és a védett természeti területeken kívüli védett természeti értékekkel kapcsolatos természetvédelmi hatósági feladatokat, szükség esetén helyettesíti a tájegységvezetőt, továbbá részt vesz a tájegység őrszolgálati páros- és csoportszolgálataiban. A természetvédelmi őrkerület a természetvédelmi tájegységen belüli olyan kisebb területi egység, amelynek természetvédelmi kezelési és őrszolgálati feladatait 1-2 fő természetvédelmi őr (őrpáros) képes ellátni.

15 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete Védett természeti területeinek átlagos irányadó kiterjedése mintegy ha, vezetője a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező természetvédelmi őrkerület-vezető, akit feladatköének ellátásában szintén legalább középfokú szakirányú végzettségű természetvédelmi területőr segíthet. A természetvédelmi tájegységvezető és a természetvédelmi területfelügyelő szükség esetén egyben őrkerület-vezetői munkakört is elláthat. A természetvédelmi tájegység természetvédelmi őri összlétszáma 4-8 fő (őrcsoport), a természetvédelmi őrkerületé 1-2 fő.

16 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A nemzeti park igazgatósági Természetvédelmi Őrszolgálat közvetlen irányítási feladatait a nemzeti park igazgatóság igazgatója őrszolgálatvezető útján látja el. A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét a Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyért felelős Államtitkársága, Természet- és Környezetvédelmi Helyettes Államtitkársága látja el, nemzeti park igazgatósági szinten pedig az igazgatóságok egyszemélyi felelős vezetője (igazgatója) útján látja el.

17 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A nemzeti park igazgatóságon belül Természetvédelmi Őrszolgálat működik, amelynek tagja meghatározott feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult hivatalos személy. Mind az állami, mind az önkormányzati természetvédelmi őrök köztisztviselők, egyenruhával ellátott és intézkedésre jogosult hatósági, hivatalos személyek. forrás: (www.bnpi.hu)

18 Állami természetvédelmi őr az lehet, aki: büntetlen előéletű, cselekvőképes Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei legalább középfokú iskolai végzettséggel és - a természetvédelmi területőr kivételével - megfelelő szakirányú közép- vagy felsőfokú képesítéssel rendelkezik állami természetvédelmi őr esetén a szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek megfelel sikeres természetvédelmi őri vizsgát tett.

19 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr szolgálatellátási formái figyelőszolgálat: az őr úgy tartja megfigyelés alatt a területet, hogy illetéktelen személyek az ott tartózkodását nem fedezhetik fel őrző szolgálat: a figyelőszolgálat sajátos formája, amelynek célja egy objektum (pl. élőhely) őrzése veszélyeztetett időszakban; járőrszolgálat: a természetvédelmi őr meghatározott útvonalon megfigyelő-ellenőrző bejárást végez; ellenőrző szolgálat: a természetvédelmi őr adott területet meghatározott céllal átkutat, átvizsgál, ellenőriz;

20 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr szolgálatellátási formái akciószolgálat: kombinált őrszolgálati mód, amelyet több, egymással kapcsolatban álló természetvédelmi őr végez, közvetlen irányítással és megfelelő összehangolással; felügyeleti szolgálat: nagyobb rendezvények esetén szükséges szolgálat, amelynek a célja a rendezvénnyel érintett terület védett természeti és természeti értékeinek a megóvása; ügyeleti szolgálat: célja a sürgős bejelentések miatt szükséges intézkedések közvetlen megtétele, információnyújtás, továbbá a terepi feladatot ellátók irányítása, illetve segítése azonnali intézkedést igénylő esetekben; tűzvédelmi szolgálat: célja adott terület tűz elleni védelmének biztosítása.

21 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr szolgálatellátási formái A szolgálat ellátása a természetvédelmi őri létszám alapján lehet: egyfős szolgálat, kétfős szolgálat, csoportszolgálat. A szolgálat ellátása közlekedés szempontjából lehet: gyalogos, kerékpáros, lovas, gépjárműves (motorkerékpár, gépkocsi), vízijárműves szolgálat.

22 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a feladata ellátása során köteles: a feladat- és hatáskörét a Tvt. céljainak megvalósítása érdekében határozottan, a törvényesség betartásával és az emberi jogok tiszteletben tartásával ellátni; a szolgálati szabályzatban meghatározottak szerint köteles egyenruhát, szolgálati jelvényt, önvédelmi és kényszerítő eszközöket, valamint szolgálati igazolványt, továbbá a szolgálat jellege szerint szolgálati maroklőfegyvert magánál tartani; évente rendszeres továbbképzésen köteles részt venni; az illetékességi területén a természeti, valamint a védett természeti területek és értékek, természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése;

23 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a feladata ellátása során köteles: Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek őrzése; illetékességi területén jogosult, illetőleg köteles a törvényben meghatározott intézkedések végrehajtására; a természeti értékek és területek beleértve a védett természeti értéket és területet védelme érdekében halaszthatatlan esetben az illetékességi területén kívül, illetve szolgálaton kívül jogosult a helyszíni bírságolás kivételével az illetékes természetvédelmi hatóság haladéktalan bevonásáig a külön törvényben meghatározott intézkedések végrehajtására.

24 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a feladata ellátása során köteles: A régészeti lelőhelyek és leletek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése; figyelemmel kísérni a természeti érték vagy terület állapotát, és az észlelt változásokat - különösen a védett természeti értékek pusztulását, az azokat fenyegető veszélyt, a védett természeti területen észlelt természet- és környezetkárosítást és környezetszennyezést haladéktalanul köteles jelenteni a szolgálati felettesének. forrás: (www.bnpi.hu)

25 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr illetékességi területén, tevékenysége során: gondoskodik a tűzvédelmi előírások betartásáról, az észlelt tűzről haladéktalanul tájékoztatja a tűzoltóságot, a tűzoltóság helyszínre érkezéséig szervezi a tűz oltását, majd a tűzoltás vezetőjének segítséget nyújt a tűz mielőbbi felszámolása érdekében, ellátja az igazgatóság vagyonkezelésében, illetőleg az önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek vagyonőrzési feladatait, részt vesz az együttműködési feladatok végrehajtásában, közreműködik a polgári természetőrök tevékenységének irányításában és szervezésében.

26 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni; a természeti és régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és területet beleértve a védett természeti értéket és területet vagy régészeti lelőhelyet veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni; azt a személyt, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket vagy régészeti leletet tart magánál, feltartóztatni, igazoltatni, csomagját átvizsgálni;

27 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: azt a járművet, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték, vagy régészeti lelet van - a közlekedésrendészeti szabályok betartásával - feltartóztatni, átvizsgálni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodó személyt igazoltatni; védett természeti területen a vadász vadászjegyét, egyéni lőjegyzékét, vadászlőfegyver-tartási engedélyét, ragadozó madárral vadászatra jogosító engedélyét, vadászíj-tartási engedélyét, valamint az elejtett vad azonosító jelét, továbbá halász és horgász esetében a halászatra, illetve a horgászatra jogosító okmányokat, valamint a fogási naplót ellenőrizni;

28 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: a természeti vagy régészeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személytől a jogellenesen szerzett természeti értéket, valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszközt visszatartani; forrás: (www.bnpi.hu)

29 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: a természet védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülő személyt elfogni, a rendőr megérkezéséig visszatartani vagy a legközelebbi rendőri szervhez előállítani; jogszerű intézkedésével szemben történt ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszközt alkalmazni, az ellenszegülő vagy támadó személytől fegyvert, élet kioltására alkalmas, illetve más veszélyes eszközt elvenni és az illetékes rendőri szervnek átadni; jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni.

30 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Helyszíni bírság kiszabására természeti és védett természeti területen kerülhet sor, a következő szabálysértések esetében: természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenység folytatása, szemetelés vagy a terület más módon történő szennyezése, tiltott helyen tartózkodás, tiltott módon közlekedés, engedély nélküli tűzrakás, veszélyeztetés kutyával, zajkeltő tevékenység (csendháborítás), tiltott fürdés, közlekedési útról letérés (útügyi szabálysértés természeti és védett természeti területen).

31 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a biztonságot veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az azt elkövető személlyel szemben az arányosság és a fokozatosság követelményeinek betartásával, meghatározott, a rendőrségnél rendszeresített kényszerítő eszközt alkalmazhat: forrás: (www.bnpi.hu)

32 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést, illetve pórázon vagy anélkül, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát; forrás: (www.bnpi.hu)

33 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei bilincset, ha az intézkedés alá vont személy(t) a) erőszakos magatartásának abbahagyására másként nem lehet kényszeríteni b) az állami természetvédelmi őrt vagy segítőjét megtámadja c) a természet védelmével kapcsolatos bűncselekmény elkövetésén tetten érték d) a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető meg; a támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, illetve pórázon vezetett szájkosár nélküli szolgálati kutyát.

34 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A kényszerítő eszközök alkalmazására - az arányosság és a fokozatosság követelményeinek betartása mellett - csak akkor kerülhet sor, ha: a károsító, veszélyeztető tevékenység abbahagyására irányuló felszólítás eredménytelen volt; a természetvédelmi őr intézkedését akadályozzák, felszólításának ellenszegülnek; a természet védelmével kapcsolatos bűncselekmény tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személy elfogása indokolt, illetőleg az előállítani kívánt személy szökést kísérel meg; a természetvédelmi őrt, más hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyt, ill. segítőiket támadás veszélye fenyegeti.

35 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr szolgálati maroklőfegyver tartására jogosult, amelyet egyenruhás szolgálatban nyíltan viselhet. Ha a szolgálati maroklőfegyver használata következtében személyi sérülés történt, az állami természetvédelmi őr köteles a sérült elsősegélyben való részesítéséről és orvosi ellátásáról gondoskodni. Ha a szolgálati maroklőfegyver használata következtében haláleset vagy személyi sérülés történt, az állami természetvédelmi őr köteles az illetékes szerv intézkedéséig a helyszínt a helyszín megváltoztatása nélkül őrizni vagy őriztetni, és a halálesetet vagy a személyi sérülést a legközelebbi rendőrhatóságnak azonnal bejelenteni.

36 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az intézkedéseit a következők szerint köteles foganatosítani: intézkedése kezdetén közli természetvédelmi őri mivoltát az intézkedés alá vonni kívánt személlyel, amennyiben nem szolgálati egyenruhát visel, szolgálati igazolványa és jelvénye felmutatásával igazolja intézkedési jogosultságát; az intézkedés kezdetén közölni kell az intézkedés célját, az érintettet figyelmeztetni kell magatartása jogsértő jellegére, és fel kell szólítani cselekménye abbahagyására, illetve távozásra; igazoltatás esetén valamennyi olyan okmány elfogadható, amelyből az érintett személy személyazonossága egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítható; az igazoltatás során közölni kell annak okát az érintett személlyel;

37 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az intézkedéseit a következők szerint köteles foganatosítani: az állami természetvédelmi őr általi előállítás foganatosítása esetén az érintett személlyel közölni kell az előállítás indokát; a jogszerűen visszatartott, illetve elvett tárgyakat az állami természetvédelmi őr köteles haladéktalanul az igazgatóságra, fegyvert, továbbá az élet kioltására alkalmas, illetve más veszélyeztető eszközt az illetékes rendőrhatósághoz bejuttatni; helyszíni bírságot az erre rendszeresített számozott készpénz-átutalási megbízás igénybevételével kell kiszabni.

38 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A jogellenesen szerzett, birtokban tartott védett természeti értéket, barlangi képződményt, továbbá a természet védelmével kapcsolatos bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személytől az elkövetéshez (veszélyeztetéshez, károsításhoz) használt eszközöket elismervény ellenében vissza kell tartani, és az illetékes - lefoglalásra vagy elkobzásra jogosult - igazgatósághoz haladéktalanul be kell vinni. A természetvédelmi őr a tevékenységéről rendszeresített szolgálati naplót vezet, ebben számot ad munkájáról, az intézkedéseiről, az intézkedések eredményéről, a kapott utasítások végrehajtásáról. A naplót az események sorrendjében, folyamatosan kell vezetni.

39 A nemzeti park igazgatóságok szervezetében jelenleg összesen 250 fő állami természetvédelmi őr dolgozik. Egy fő természetvédelmi őrre így átlagosan 372 km² működési terület, azon belül pedig 3400 ha országos jelentőségű védett természeti terület és 4600 ha országos jelentősé- gű védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 150 régészeti lelőhely jut. Egy fő természetvédelmi őr tehát 8000 hektáron lát el konkrét őrzési feladatokat. forrás: (ÖNPI)

40 Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az önkormányzati természetvédelmi őr kötelessége: az illetékességi területén a helyi jelentőségű védett természeti területek, az ott található természeti és védett természeti értékek, természetvédelmi célú létesítmények, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése. forrás: (www.bnpi.hu)

41 Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az önkormányzati természetvédelmi őrök a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosultak és kötelesek: helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó előírások betartását ellenőrizni; a helyi jelentőségű védett természeti területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni; a helyi jelentőségű védett természeti területen károsító vagy veszélyeztető cselekmény elkövetésén tetten ért, vagy ezzel alaposan gyanúsítható személytől a területről származó és jogellenesen szerzett védett természeti értéket, illetve az elkövetéshez használt eszközt elvenni, és azt lefoglalásra, illetőleg elkobzásra jogosult hatóságnak átadni;

42 Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az önkormányzati természetvédelmi őrök a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosultak és kötelesek: jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni (mint az állami természetvédelmi őr). Az önkormányzati természetvédelmi őr az intézkedéseivel szembeni ellenszegülés leküzdésére testi kényszert, vagy a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot alkalmazhat. forrás: (ÖNPI)

43 Az polgári természetőr A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 66. -a alapján a természetvédelmi hatóságok mellett polgári természetőrként az állampolgárok is részt vehetnek a természet védelmében, segítve a nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. A polgári természetőr a nemzeti park igazgatóság, valamint a települési önkormányzat természetvédelmi őrzési tevékenységét a természetvédelmi őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködéssel, valamint önálló szolgálattal segítheti.

44 A polgári természetőrök jogosultak Az igazolványukban megjelölt védett természeti területekre belépni, szolgálati jelvényt és igazolványt használni, Az polgári természetőr a természetvédelmi őrök hatósági őrzési és egyéb természetvédelmi kezelési munkáját az őrszolgálati tevékenységben való közreműködéssel és önálló szolgálattal segíteni, a természeti értéket veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt a jogellenességre figyelmeztetni és távozásra felszólítani, tájékoztatást adni a védett természeti területeken folytatható engedélyköteles tevékenységekről.

45 Az polgári természetőr A polgári természetőrök jogosultak A polgári természetőrök a nemzeti park igazgatósággal kötött írásbeli megállapodás alapján végzik tevékenységüket az igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának kijelölt tagja irányításával, az igazgatóság által szervezett csoportokban. A polgári természetőröket 3 9 fős csoportokba célszerű szervezni. A csoportot közvetlenül az igazgatóság által megbízott csoportvezető és helyettese vezeti. forrás: (ÖNPI)

46 Az polgári természetőr A polgári természetőr kötelezettségei A polgári természetőr a feladata ellátása során köteles: szolgálati jelvényét és igazolványát magánál tartani; fellépése során határozottan és udvariasan eljárni; a védett természeti területre látogatók figyelmét szükség esetén felhívni a természetvédelem szabályainak megtartására, számukra tájékoztatást adni; figyelmeztetésre, valamint a távozásra történő felszólításra vonatkozó jogosítványa gyakorlása előtt polgári természetőri minőségét az érintettel közölni, magát szolgálati igazolványa felmutatásával igazolni; az észlelt jogellenes helyzetet vagy cselekményt, továbbá a védett természeti érték vagy terület veszélyeztetettségét vagy károsodását az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

47 International Ranger Federation (IRF) Nemzetközi Természetvédelmi Őri Szövetség 1995-ben jött létre, alakuló kongresszusa: Zakopanéban, Egyes tagországokat az adott államban működő országos természetvédelmi őri szövetség (Ranger Assocation), illetve természetvédelmi őrszolgálat képviseli, kontinensenként egy-egy referens koordinálja a tevékenységet. Három éves periódusonként IRF Világkongresszus, (magyar delegáció első alkalommal 2000-ben Dél-Afrikában, a Kruger Nemzeti Parkban tartott 3. Világkongresszuson képviseltette magát) Hunyadváron (Románia), az IRF első európai szemináriumára Magyarország, KvVM-KNPI-DDNP, az IRF 2. európai szemináriuma.

48 Ajánlott irodalom Természetvédelmi Őrszolgálat

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A Börzsöny hegység természeti értékei Selmeczi Kovács Ádám, 2013. Duna-Ipoly Nemzeti Park Börzsöny Működési terület: - 3 teljes megye - több, mint 350 település Védett

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/1999. /IV.22./ számú r e n d e l e t e a MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL ===================================== Szigetszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 28/2011. (IX.2.) számú rendelete a 19/2012.

Részletesebben

X. A polgári természetır szolgálat

X. A polgári természetır szolgálat 2. A Természetvédelmi İrszolgálat A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 59. /1/ bekezdése szerint a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek ırzése,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete 1.lap Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében működő Közterület felügyelet Szervezeti

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Kényszerintézkedések szabályozása a magyar jogrendszerben. Dr. Jáger László egyetemi docens NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézet

Kényszerintézkedések szabályozása a magyar jogrendszerben. Dr. Jáger László egyetemi docens NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézet Kényszerintézkedések szabályozása a magyar jogrendszerben Dr. Jáger László egyetemi docens NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézet A jog egyik leglényegesebb tulajdonsága annak kikényszeríthetősége. Ez különbözteti

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.20.) rendelete a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 55/2001. (XII.21.) számú rendelete az Önkormányzati Mezei Őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetéséről (módosította a 4/2009. (I. 30.) sz. rendelet)

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

2000/október (30. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2000/október (30. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2000/október (30. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Korábbi számainkban gyakorlatilag ismertetésre kerültek a közismertebb szervezetek szolgálati lőfegyverrel rendelkező

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT I. 9. évf. 1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 72 óra 1.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 1.3.2. Fegyveres szervek alapismerete

Részletesebben

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L...

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 2012. évi törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. december 21. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2009.(XII. 21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított. 14/2004.(V.25.)Ktr.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított. 14/2004.(V.25.)Ktr. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított 14/2004.(V.25.)Ktr. számú rendelete Tiszaalpár nagyközség területén ellátandó közterület felügyeletről

Részletesebben

1997. évi CLIX. törvény. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról. I. Fejezet. A fegyveres biztonsági őrség

1997. évi CLIX. törvény. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról. I. Fejezet. A fegyveres biztonsági őrség 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról Az Országgyűlés az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2001 (I.26) önkormányzati rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről módosította: 43/2008. (VIII.29) sz. rendelet 79/2012.(XII.21)

Részletesebben

1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Ez évi utolsó számunkban befejezzük a szolgálati lőfegyvert tartókkal kapcsolatos szabályozások ismertetést. Most

Részletesebben

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata. A Szolgálati Szabályzat hatálya. A hivatásos vadász

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata. A Szolgálati Szabályzat hatálya. A hivatásos vadász A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata Az előkészítő bizottság egyhangú véleménye, hogy a tervezet a jogszabályok várható változására tekintettel véglegesnek nem tekinthető. A jogi környezet módosulásával

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete I. FEJEZET A KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK IGÉNYLÉSÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK, VISSZAVÉTELÉNEK ÉS TÉRÍTÉSÉNEK RENDJE

A belügyminiszter. BM rendelete I. FEJEZET A KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK IGÉNYLÉSÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK, VISSZAVÉTELÉNEK ÉS TÉRÍTÉSÉNEK RENDJE TERVEZET! A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés

Részletesebben

Budapest, 2012. március

Budapest, 2012. március BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/3042/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései szerint: NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. március 26-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a rendészeti feladatokat

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 23 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 23 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 23 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 23 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról Az Országgyűlés - kiindulva

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

T/7772. számú. törvényjavaslat

T/7772. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7772. számú törvényjavaslat az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 21 I.8.1. Általános taktikai ajánlások... 21 I.8.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek...

I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 21 I.8.1. Általános taktikai ajánlások... 21 I.8.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató

Város Polgármestere. Tájékoztató Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató A Mezőőri Szolgálat visszaállításának

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

T A N A N Y A G Erdővédelmi szolgálat tagja KÉPZÉSÉHEZ

T A N A N Y A G Erdővédelmi szolgálat tagja KÉPZÉSÉHEZ 1 intézmény megnevezése Szám: Jóváhagyom: Kelt: év hó nap Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy KSZF főigazgatója T A N A N Y A G a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy-

Részletesebben

KÉPZÉSÉHEZ. A rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet

KÉPZÉSÉHEZ. A rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet 1 intézmény megnevezése Szám: Jóváhagyom: Kelt: év hó nap Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy KSZF főigazgatója T A N A N Y A G a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy-

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységér

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységér 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról* Az Országgyűlés kiindulva

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról Az Országgyűlés - kiindulva

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2012. február 16.

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2012. február 16. Javaslat az Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2012. február 16. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

nog,?qiza EGYSÉGES JAVASLAT

nog,?qiza EGYSÉGES JAVASLAT Ellenj egyezte : ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ nog,?qiza ÉrkQv t: 2i 13 r ' 06. EGYSÉGES JAVASLAT az erdőróz, az erdő védelméró7 és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/10680.

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. Készítette: Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

Budapest, 2012. április

Budapest, 2012. április BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/3042/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései szerint: NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. április 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes rendészeti

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben