Természetvédelmi Őrszolgálat. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetvédelmi Őrszolgálat. Természetvédelmi alapozó ismeretek"

Átírás

1 Természetvédelmi alapozó ismeretek

2 Alapfogalmak A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 59. /1/ bekezdése szerint a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. A 62. /1/ és /2/ bekezdése lehetővé teszi a települési fővárosban a fővárosi önkormányzatok számára a helyi jelentőségű védett természeti területek védelme érdekében önkormányzati természetvédelmi őr alkalmazását, illetve önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat működtetését.

3 Alapfogalmak Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálati tagjainak gyűjtőfogalma, jelentése azonos a természetvédelmi őrszolgálat tagja kifejezéssel. A természetvédelmi őr az állami természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr gyűjtőfogalma. forrás: (www.hnp.hu)

4 Az állami természetvédelmi őr feladatai Az állami természetvédelmi őr igen sokrétű és összetett feladatköre magában foglalja: A hatósági őrzési őrszolgálati tevékenységet. A természetvédelmi kezelés területi szakmai feladatait. A szakhatósági ügyintézési feladatokban való közreműködést.

5 Az önkormányzati természetvédelmi őr feladatai Az önkormányzati természetvédelmi őrök jogosultsági köre az állami természetvédelmi őrökéhez képest szűkebb körű, amelynek elégségességét több szempont is indokolja: Helyi tehát nem országos jelentőségű védett természeti területekről van szó. A helyi védettségű természeti területen kívüli természeti és védett természeti értékekre a feladatkörük nem terjed ki. A helyi jelentőségű védett természeti területek lakott területek közelségében vannak, ahol biztosított a rendőrség és más őrző szolgálatok jelenléte is.

6 A természetvédelmi őrök egyenruhája Mind az állami, mind az önkormányzati természetvédelmi őrök egyenruhával ellátott hatósági személyek és köztisztviselők. Az egyenruházat sajátos zöld színét, fazonkialakítását és összetételét a Szolgálati Szabályzat határozza meg. Az azonosítás szempontjából fontos az állami természetvédelmi őr egyenruha- jelvényzete: az ujjas viseletelemek bal ujján levő kör alakú karjelvény, a felső viseletelemek mellzsebei felett elhelyezett jelzések: bal oldalon a nemzeti park igazgatósági állományjelző, jobb oldalon pedig a beosztásjelzés,

7 A természetvédelmi őrök egyenruhája karjelvény: nemzeti park igazgatósági állományjelző

8 természetvédelmi területőr Természetvédelmi őrkerület-vezető Természetvédelmi területfelügyelő Természetvédelmi Őrszolgálat A természetvédelmi őrök egyenruhája beosztásjelzés Természetvédelmi tájegységvezető Természetvédelmi őrszolgálatvezetőhelyettes Természetvédelmi őrszolgálat-vezető

9 A természetvédelmi őrök egyenruhája Szolgálatban a természetvédelmi őr számozott szolgálati jelvényt visel a felső ruházat bal mellzsebének gombján felfüggesztve, tehát a nemzeti park igazgatósági állományjelző alatt. A Természetvédelmi Őrszolgálat jelvénye a szolgálat hármas szimbólumát tartalmazza: a fehér pajzsot, a természetvédelem jelképét, azaz az égszínkék mezőben jobbra repülő nagykócsagot, valamint a Magyar Köztársaság címerét.

10 A természetvédelmi őrök egyenruhája Az állami természetvédelmi őr szolgálati igazolványa A kategóriájú biztonsági okmány.

11 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A nemzeti park igazgatóságok őrszolgálati szervezetrendszere az igazgatóság működési területét természetvédelmi tájegységekre, azokat pedig természetvédelmi őrkerületekre osztja fel. A természetvédelmi tájegység a nemzeti park igazgatóság természetvédelmi kezelési és őrszolgálati területi és egyben szervezeti egysége, amelyet a védett természeti és a természeti területek elhelyezkedésére, a települési közigazgatási határokra, valamint a természetvédelmi kezelési és őrzési feladatok hatékony elláthatóságára figyelemmel kell kialakítani. forrás: (www.bnpi.hu)

12 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete Az Őrszolgálat tagjaira, az állami természetvédelmi őrökre az alábbi, hierarchikus sorrendben felsorolt munkaköri megnevezések alkalmazhatóak: természetvédelmi területőr, természetvédelmi őrkerület-vezető, természetvédelmi területfelügyelő, természetvédelmi tájegységvezető, természetvédelmi őrszolgálatvezető-helyettes, természetvédelmi őrszolgálat-vezető.

13 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A tájegység közigazgatási illetékességi területének átlagos irányadó kiterjedése ha, védett természeti területeinek átlagos irányadó kiterjedése pedig ha. A tájegység természetvédelmi kezelési és őrszolgálati feladatait felsőfokú szakirányú végzettségű természetvédelmi tájegységvezető és az által irányított őrcsoport látja el, melynek tagjai a tájegység természetvédelmi területfelügyelő, természetvédelmi őrkerület-vezető és természetvédelmi területőr beosztású állami természetvédelmi őrei. A természetvédelmi tájegységvezető tehát magas beosztású állami természetvédelmi őr, aki felelős a természetvédelmi tájegység természetvédelmi kezelési és hatósági őrzési feladatainak szakszerű és jogszerű ellátásáért.

14 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A természetvédelmi terület-felügyelő a tájegységvezető munkáját közvetlenül segítő, tájegységi szinten tevékenykedő felsőfokú szakirányú végzettségű állami természetvédelmi őr, aki ellátja a tájegység meghatározott speciális szakmai feladatait és/vagy a természeti területekkel és a védett természeti területeken kívüli védett természeti értékekkel kapcsolatos természetvédelmi hatósági feladatokat, szükség esetén helyettesíti a tájegységvezetőt, továbbá részt vesz a tájegység őrszolgálati páros- és csoportszolgálataiban. A természetvédelmi őrkerület a természetvédelmi tájegységen belüli olyan kisebb területi egység, amelynek természetvédelmi kezelési és őrszolgálati feladatait 1-2 fő természetvédelmi őr (őrpáros) képes ellátni.

15 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete Védett természeti területeinek átlagos irányadó kiterjedése mintegy ha, vezetője a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező természetvédelmi őrkerület-vezető, akit feladatköének ellátásában szintén legalább középfokú szakirányú végzettségű természetvédelmi területőr segíthet. A természetvédelmi tájegységvezető és a természetvédelmi területfelügyelő szükség esetén egyben őrkerület-vezetői munkakört is elláthat. A természetvédelmi tájegység természetvédelmi őri összlétszáma 4-8 fő (őrcsoport), a természetvédelmi őrkerületé 1-2 fő.

16 A természetvédelmi őrszolgálat belső szervezete A nemzeti park igazgatósági Természetvédelmi Őrszolgálat közvetlen irányítási feladatait a nemzeti park igazgatóság igazgatója őrszolgálatvezető útján látja el. A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét a Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyért felelős Államtitkársága, Természet- és Környezetvédelmi Helyettes Államtitkársága látja el, nemzeti park igazgatósági szinten pedig az igazgatóságok egyszemélyi felelős vezetője (igazgatója) útján látja el.

17 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A nemzeti park igazgatóságon belül Természetvédelmi Őrszolgálat működik, amelynek tagja meghatározott feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult hivatalos személy. Mind az állami, mind az önkormányzati természetvédelmi őrök köztisztviselők, egyenruhával ellátott és intézkedésre jogosult hatósági, hivatalos személyek. forrás: (www.bnpi.hu)

18 Állami természetvédelmi őr az lehet, aki: büntetlen előéletű, cselekvőképes Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei legalább középfokú iskolai végzettséggel és - a természetvédelmi területőr kivételével - megfelelő szakirányú közép- vagy felsőfokú képesítéssel rendelkezik állami természetvédelmi őr esetén a szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek megfelel sikeres természetvédelmi őri vizsgát tett.

19 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr szolgálatellátási formái figyelőszolgálat: az őr úgy tartja megfigyelés alatt a területet, hogy illetéktelen személyek az ott tartózkodását nem fedezhetik fel őrző szolgálat: a figyelőszolgálat sajátos formája, amelynek célja egy objektum (pl. élőhely) őrzése veszélyeztetett időszakban; járőrszolgálat: a természetvédelmi őr meghatározott útvonalon megfigyelő-ellenőrző bejárást végez; ellenőrző szolgálat: a természetvédelmi őr adott területet meghatározott céllal átkutat, átvizsgál, ellenőriz;

20 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr szolgálatellátási formái akciószolgálat: kombinált őrszolgálati mód, amelyet több, egymással kapcsolatban álló természetvédelmi őr végez, közvetlen irányítással és megfelelő összehangolással; felügyeleti szolgálat: nagyobb rendezvények esetén szükséges szolgálat, amelynek a célja a rendezvénnyel érintett terület védett természeti és természeti értékeinek a megóvása; ügyeleti szolgálat: célja a sürgős bejelentések miatt szükséges intézkedések közvetlen megtétele, információnyújtás, továbbá a terepi feladatot ellátók irányítása, illetve segítése azonnali intézkedést igénylő esetekben; tűzvédelmi szolgálat: célja adott terület tűz elleni védelmének biztosítása.

21 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr szolgálatellátási formái A szolgálat ellátása a természetvédelmi őri létszám alapján lehet: egyfős szolgálat, kétfős szolgálat, csoportszolgálat. A szolgálat ellátása közlekedés szempontjából lehet: gyalogos, kerékpáros, lovas, gépjárműves (motorkerékpár, gépkocsi), vízijárműves szolgálat.

22 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a feladata ellátása során köteles: a feladat- és hatáskörét a Tvt. céljainak megvalósítása érdekében határozottan, a törvényesség betartásával és az emberi jogok tiszteletben tartásával ellátni; a szolgálati szabályzatban meghatározottak szerint köteles egyenruhát, szolgálati jelvényt, önvédelmi és kényszerítő eszközöket, valamint szolgálati igazolványt, továbbá a szolgálat jellege szerint szolgálati maroklőfegyvert magánál tartani; évente rendszeres továbbképzésen köteles részt venni; az illetékességi területén a természeti, valamint a védett természeti területek és értékek, természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése;

23 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a feladata ellátása során köteles: Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek őrzése; illetékességi területén jogosult, illetőleg köteles a törvényben meghatározott intézkedések végrehajtására; a természeti értékek és területek beleértve a védett természeti értéket és területet védelme érdekében halaszthatatlan esetben az illetékességi területén kívül, illetve szolgálaton kívül jogosult a helyszíni bírságolás kivételével az illetékes természetvédelmi hatóság haladéktalan bevonásáig a külön törvényben meghatározott intézkedések végrehajtására.

24 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a feladata ellátása során köteles: A régészeti lelőhelyek és leletek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése; figyelemmel kísérni a természeti érték vagy terület állapotát, és az észlelt változásokat - különösen a védett természeti értékek pusztulását, az azokat fenyegető veszélyt, a védett természeti területen észlelt természet- és környezetkárosítást és környezetszennyezést haladéktalanul köteles jelenteni a szolgálati felettesének. forrás: (www.bnpi.hu)

25 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr illetékességi területén, tevékenysége során: gondoskodik a tűzvédelmi előírások betartásáról, az észlelt tűzről haladéktalanul tájékoztatja a tűzoltóságot, a tűzoltóság helyszínre érkezéséig szervezi a tűz oltását, majd a tűzoltás vezetőjének segítséget nyújt a tűz mielőbbi felszámolása érdekében, ellátja az igazgatóság vagyonkezelésében, illetőleg az önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek vagyonőrzési feladatait, részt vesz az együttműködési feladatok végrehajtásában, közreműködik a polgári természetőrök tevékenységének irányításában és szervezésében.

26 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni; a természeti és régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és területet beleértve a védett természeti értéket és területet vagy régészeti lelőhelyet veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni; azt a személyt, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket vagy régészeti leletet tart magánál, feltartóztatni, igazoltatni, csomagját átvizsgálni;

27 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: azt a járművet, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték, vagy régészeti lelet van - a közlekedésrendészeti szabályok betartásával - feltartóztatni, átvizsgálni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodó személyt igazoltatni; védett természeti területen a vadász vadászjegyét, egyéni lőjegyzékét, vadászlőfegyver-tartási engedélyét, ragadozó madárral vadászatra jogosító engedélyét, vadászíj-tartási engedélyét, valamint az elejtett vad azonosító jelét, továbbá halász és horgász esetében a halászatra, illetve a horgászatra jogosító okmányokat, valamint a fogási naplót ellenőrizni;

28 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: a természeti vagy régészeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személytől a jogellenesen szerzett természeti értéket, valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszközt visszatartani; forrás: (www.bnpi.hu)

29 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az illetékességi területén jogosult és köteles: a természet védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülő személyt elfogni, a rendőr megérkezéséig visszatartani vagy a legközelebbi rendőri szervhez előállítani; jogszerű intézkedésével szemben történt ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszközt alkalmazni, az ellenszegülő vagy támadó személytől fegyvert, élet kioltására alkalmas, illetve más veszélyes eszközt elvenni és az illetékes rendőri szervnek átadni; jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni.

30 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Helyszíni bírság kiszabására természeti és védett természeti területen kerülhet sor, a következő szabálysértések esetében: természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenység folytatása, szemetelés vagy a terület más módon történő szennyezése, tiltott helyen tartózkodás, tiltott módon közlekedés, engedély nélküli tűzrakás, veszélyeztetés kutyával, zajkeltő tevékenység (csendháborítás), tiltott fürdés, közlekedési útról letérés (útügyi szabálysértés természeti és védett természeti területen).

31 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr a biztonságot veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az azt elkövető személlyel szemben az arányosság és a fokozatosság követelményeinek betartásával, meghatározott, a rendőrségnél rendszeresített kényszerítő eszközt alkalmazhat: forrás: (www.bnpi.hu)

32 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést, illetve pórázon vagy anélkül, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát; forrás: (www.bnpi.hu)

33 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei bilincset, ha az intézkedés alá vont személy(t) a) erőszakos magatartásának abbahagyására másként nem lehet kényszeríteni b) az állami természetvédelmi őrt vagy segítőjét megtámadja c) a természet védelmével kapcsolatos bűncselekmény elkövetésén tetten érték d) a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető meg; a támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, illetve pórázon vezetett szájkosár nélküli szolgálati kutyát.

34 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A kényszerítő eszközök alkalmazására - az arányosság és a fokozatosság követelményeinek betartása mellett - csak akkor kerülhet sor, ha: a károsító, veszélyeztető tevékenység abbahagyására irányuló felszólítás eredménytelen volt; a természetvédelmi őr intézkedését akadályozzák, felszólításának ellenszegülnek; a természet védelmével kapcsolatos bűncselekmény tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személy elfogása indokolt, illetőleg az előállítani kívánt személy szökést kísérel meg; a természetvédelmi őrt, más hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyt, ill. segítőiket támadás veszélye fenyegeti.

35 Kényszerítő eszköz alkalmazása Természetvédelmi Őrszolgálat Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az állami természetvédelmi őr szolgálati maroklőfegyver tartására jogosult, amelyet egyenruhás szolgálatban nyíltan viselhet. Ha a szolgálati maroklőfegyver használata következtében személyi sérülés történt, az állami természetvédelmi őr köteles a sérült elsősegélyben való részesítéséről és orvosi ellátásáról gondoskodni. Ha a szolgálati maroklőfegyver használata következtében haláleset vagy személyi sérülés történt, az állami természetvédelmi őr köteles az illetékes szerv intézkedéséig a helyszínt a helyszín megváltoztatása nélkül őrizni vagy őriztetni, és a halálesetet vagy a személyi sérülést a legközelebbi rendőrhatóságnak azonnal bejelenteni.

36 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az intézkedéseit a következők szerint köteles foganatosítani: intézkedése kezdetén közli természetvédelmi őri mivoltát az intézkedés alá vonni kívánt személlyel, amennyiben nem szolgálati egyenruhát visel, szolgálati igazolványa és jelvénye felmutatásával igazolja intézkedési jogosultságát; az intézkedés kezdetén közölni kell az intézkedés célját, az érintettet figyelmeztetni kell magatartása jogsértő jellegére, és fel kell szólítani cselekménye abbahagyására, illetve távozásra; igazoltatás esetén valamennyi olyan okmány elfogadható, amelyből az érintett személy személyazonossága egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítható; az igazoltatás során közölni kell annak okát az érintett személlyel;

37 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A természetvédelmi őr az intézkedéseit a következők szerint köteles foganatosítani: az állami természetvédelmi őr általi előállítás foganatosítása esetén az érintett személlyel közölni kell az előállítás indokát; a jogszerűen visszatartott, illetve elvett tárgyakat az állami természetvédelmi őr köteles haladéktalanul az igazgatóságra, fegyvert, továbbá az élet kioltására alkalmas, illetve más veszélyeztető eszközt az illetékes rendőrhatósághoz bejuttatni; helyszíni bírságot az erre rendszeresített számozott készpénz-átutalási megbízás igénybevételével kell kiszabni.

38 Az állami természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei A jogellenesen szerzett, birtokban tartott védett természeti értéket, barlangi képződményt, továbbá a természet védelmével kapcsolatos bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személytől az elkövetéshez (veszélyeztetéshez, károsításhoz) használt eszközöket elismervény ellenében vissza kell tartani, és az illetékes - lefoglalásra vagy elkobzásra jogosult - igazgatósághoz haladéktalanul be kell vinni. A természetvédelmi őr a tevékenységéről rendszeresített szolgálati naplót vezet, ebben számot ad munkájáról, az intézkedéseiről, az intézkedések eredményéről, a kapott utasítások végrehajtásáról. A naplót az események sorrendjében, folyamatosan kell vezetni.

39 A nemzeti park igazgatóságok szervezetében jelenleg összesen 250 fő állami természetvédelmi őr dolgozik. Egy fő természetvédelmi őrre így átlagosan 372 km² működési terület, azon belül pedig 3400 ha országos jelentőségű védett természeti terület és 4600 ha országos jelentősé- gű védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 150 régészeti lelőhely jut. Egy fő természetvédelmi őr tehát 8000 hektáron lát el konkrét őrzési feladatokat. forrás: (ÖNPI)

40 Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az önkormányzati természetvédelmi őr kötelessége: az illetékességi területén a helyi jelentőségű védett természeti területek, az ott található természeti és védett természeti értékek, természetvédelmi célú létesítmények, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése. forrás: (www.bnpi.hu)

41 Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az önkormányzati természetvédelmi őrök a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosultak és kötelesek: helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó előírások betartását ellenőrizni; a helyi jelentőségű védett természeti területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni; a helyi jelentőségű védett természeti területen károsító vagy veszélyeztető cselekmény elkövetésén tetten ért, vagy ezzel alaposan gyanúsítható személytől a területről származó és jogellenesen szerzett védett természeti értéket, illetve az elkövetéshez használt eszközt elvenni, és azt lefoglalásra, illetőleg elkobzásra jogosult hatóságnak átadni;

42 Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosultságai, feladatai és kötelességei Az önkormányzati természetvédelmi őrök a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosultak és kötelesek: jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni (mint az állami természetvédelmi őr). Az önkormányzati természetvédelmi őr az intézkedéseivel szembeni ellenszegülés leküzdésére testi kényszert, vagy a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot alkalmazhat. forrás: (ÖNPI)

43 Az polgári természetőr A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 66. -a alapján a természetvédelmi hatóságok mellett polgári természetőrként az állampolgárok is részt vehetnek a természet védelmében, segítve a nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. A polgári természetőr a nemzeti park igazgatóság, valamint a települési önkormányzat természetvédelmi őrzési tevékenységét a természetvédelmi őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködéssel, valamint önálló szolgálattal segítheti.

44 A polgári természetőrök jogosultak Az igazolványukban megjelölt védett természeti területekre belépni, szolgálati jelvényt és igazolványt használni, Az polgári természetőr a természetvédelmi őrök hatósági őrzési és egyéb természetvédelmi kezelési munkáját az őrszolgálati tevékenységben való közreműködéssel és önálló szolgálattal segíteni, a természeti értéket veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt a jogellenességre figyelmeztetni és távozásra felszólítani, tájékoztatást adni a védett természeti területeken folytatható engedélyköteles tevékenységekről.

45 Az polgári természetőr A polgári természetőrök jogosultak A polgári természetőrök a nemzeti park igazgatósággal kötött írásbeli megállapodás alapján végzik tevékenységüket az igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának kijelölt tagja irányításával, az igazgatóság által szervezett csoportokban. A polgári természetőröket 3 9 fős csoportokba célszerű szervezni. A csoportot közvetlenül az igazgatóság által megbízott csoportvezető és helyettese vezeti. forrás: (ÖNPI)

46 Az polgári természetőr A polgári természetőr kötelezettségei A polgári természetőr a feladata ellátása során köteles: szolgálati jelvényét és igazolványát magánál tartani; fellépése során határozottan és udvariasan eljárni; a védett természeti területre látogatók figyelmét szükség esetén felhívni a természetvédelem szabályainak megtartására, számukra tájékoztatást adni; figyelmeztetésre, valamint a távozásra történő felszólításra vonatkozó jogosítványa gyakorlása előtt polgári természetőri minőségét az érintettel közölni, magát szolgálati igazolványa felmutatásával igazolni; az észlelt jogellenes helyzetet vagy cselekményt, továbbá a védett természeti érték vagy terület veszélyeztetettségét vagy károsodását az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

47 International Ranger Federation (IRF) Nemzetközi Természetvédelmi Őri Szövetség 1995-ben jött létre, alakuló kongresszusa: Zakopanéban, Egyes tagországokat az adott államban működő országos természetvédelmi őri szövetség (Ranger Assocation), illetve természetvédelmi őrszolgálat képviseli, kontinensenként egy-egy referens koordinálja a tevékenységet. Három éves periódusonként IRF Világkongresszus, (magyar delegáció első alkalommal 2000-ben Dél-Afrikában, a Kruger Nemzeti Parkban tartott 3. Világkongresszuson képviseltette magát) Hunyadváron (Románia), az IRF első európai szemináriumára Magyarország, KvVM-KNPI-DDNP, az IRF 2. európai szemináriuma.

48 Ajánlott irodalom Természetvédelmi Őrszolgálat

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 23 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 23 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 23 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 23 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata. A Szolgálati Szabályzat hatálya. A hivatásos vadász

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata. A Szolgálati Szabályzat hatálya. A hivatásos vadász A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata Az előkészítő bizottság egyhangú véleménye, hogy a tervezet a jogszabályok várható változására tekintettel véglegesnek nem tekinthető. A jogi környezet módosulásával

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate 1 A projekt címe: Védett fajokkal kapcsolatos határmenti ellenőrzési tevékenység harmonizálása, fellépés a védett

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról Az Országgyűlés - kiindulva

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

2010. évi CXXII. törvény. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról I. FEJEZET

2010. évi CXXII. törvény. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról I. FEJEZET 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Az állami adóhatósági és vámhatósági feladatoknak a minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása, és az azokhoz szükséges

Részletesebben

T/1377. számú törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

T/1377. számú törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1377. számú törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2010. október 2010. évi törvény a Nemzeti Adó-

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 19., péntek 177. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása.

A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása. 1. Modul: Általános vagyonvédelmi ismeretek A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása. JOGRENDSZER, JOGÁG, JOGFORRÁS A jogrendszer fogalma: adott állam jogszabályainak

Részletesebben

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület. Általános előírásai

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület. Általános előírásai Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület Általános előírásai 1) Az tavaink területén halászati tevékenység nem folytatható. /kivétel az elnökség által tartott és irányított 2-es nevelő tó szelektálása/

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (kivonat) E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy-

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1 1. oldal 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1 E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy-

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1 E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság

Részletesebben

T113634. számú. törvényjavaslat. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

T113634. számú. törvényjavaslat. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T113634. számú törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2004. december

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2005. évi CXXXIII. törvény 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2015.1.22. óta hatályos szöveg E törvény célja,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program

Bejárható Magyarország Program Bejárható Magyarország Program Környezetvédelmi, és természetvédelmi fejlesztési anyaga Szerző: dr. Gál András Levente II. Mik a természetjárásra vonatkozó releváns jogszabályok, hogy épül fel a környezetvédelem

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.

Részletesebben