A szelektív hulladékgyűjtés publikus problémái és kommunikációs lehetőségei Budapesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szelektív hulladékgyűjtés publikus problémái és kommunikációs lehetőségei Budapesten"

Átírás

1 BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat PR szakirány A szelektív hulladékgyűjtés publikus problémái és kommunikációs lehetőségei Budapesten Készítette: Németh Beatrix Dóra Budapest 2007

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Szelektív hulladékgyűjtés kialakulásának szükségessége..7 Ipari termelés bővülése és a fenntartható fejlődés...7 A visszaforgatás mint a túlélés egyik lehetősége 10 Jogszabályi háttér.11 A évi XLIII. Törvény mint hazai jogszabály Uniós irányelvek Külföldi példák a szelektív hulladékgyűjtésre 13 Németország 13 Ausztria Hazai helyzet...26 Országos helyzetkép Az ÖKO-Pannon Kht Hulladékudvarok, -szigetek, szelektív gyűjtés vidéki városokban Fejlesztések a fővárosban A KvVM mint a hulladékgazdálkodásért felelős hivatal..34 A XI. kerület A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése.41 Kommunikáció szükségessége.41 Kommunikációs lehetőségek a médiákban..42 Televíziók 42 Rádióállomások 43 Internet.43 Újságok 44 Plakátok 45 Tömegközlekedési eszközök 45 3

3 Személyes kontaktusra épülő tájékoztatás.46 Lakossági fórumok.46 Hírlevél...46 Szórólapok..47 Rendezvények.47 Direkt marketingeszközök Felmerülő negatív hatások Az alacsony környezeti tudatosság nem motivál kellőképpen A konténerek nem megfelelő használata és annak demoralizáló hatása Hajléktalanok guberálók mint kockázati tényezők A szemétszállítási díjak emelkedésének és a lakossági együttműködési készség csökkenésének összefüggései A program időtávja hosszú az üzenetek unalmassá válhatnak Saját elképzelések A meglévő rendszer tökéletesítése.51 Az internetes tájékoztatás..51 Direkt marketing 52 Óriásplakát.52 Lakossági fórumok 53 Iskolai nevelés...54 Új lehetőségek felkutatása A jövőbeni fejlődés lehetőségei..56 Anyagi források bővítése..57 Uniós források kohéziós alap...57 Belső igény megteremtése.58 Összegzés.59 Melléklet..60 Bibliográfia..64 4

4 Bevezetés Szakdolgozatommal a szelektív hulladékgyűjtés problémakörét próbálom körüljárni. A téma eléggé mostohagyereke a szakirodalomnak. Írott formátumú szakkönyvre nemigen támaszkodhattam. Szakfolyóirat is csak elvétve akadt. Az interneten is csak hellyel - közzel bukkant fel szakirodalomnak tekinthető forrás. Zömmel népszerűsítő irodalomszintű források akadtak. Úgy érzem, szakdolgozatom hiánypótlásul szolgál a téma tárgykörében. Leginkább a kommunikációs vetületre helyezem a fő hangsúlyt, hiszen egy információ annyit ér, amennyi eljut belőle a befogadóhoz. Mivel korunk égető problémája a hulladék keletkezése, és ezzel együtt az életminőség romlása, nagyon fontos, hogy milyen kommunikációval tesszük belső indíttatásúvá a szelektív hulladékgyűjtést. Megkerülhetetlen szerepet játszik e tárgykörben az ÖKO-Pannon Kht. A KvVM ezt a szervezetet jelölte ki koordináló szervezetként a szelektív hulladékgyűjtés lebonyolításában. Sokakban ellenérzést kelthet, hogy egy üzleti vállalkozás foglalkozik ökológiai, környezetvédelmi feladatok ellátásával, de korunk kitermelte az abszolút haszonelvű szemléletet (lásd a kultúra is árucikké vált). A 3. fejezetben terjedelmes szerepet kap a XI. kerület. Mivel itt élek gyerekkorom óta, és ismerem a helyi sajátosságokat, ezért szentelek neki külön alfejezetet. Felsorolom a legfontosabb információhordozókat, melyek a PR kapcsolatban nélkülözhetetlenek. Általában ezek a kommunikációs csatornák még egyirányú kommunikációt feltételeznek, hiszen a befogadó közeg egyelőre még csak nyitottnak sem tekinthető, nemhogy visszacsatolásra. Az online tájékoztatást külön kiemelem, hiszen az internet a fiatalok fő tájékozódási eszköze. Egyre inkább médiahordozóvá válik, és a jövő a kétirányú kommunikáció felé mutat. Saját elképzelések című fejezetben erre külön kitérek. Remélem, hogy szakdolgozatommal hozzájárulhatok ha csekély mértékben is -, a kérdés problémakörének taglalásához, vitákat gerjeszthetek a szakemberek körében, és előrelépés történik e tárgykörben. Szeretném, ha írásommal hozzájárulhatnék a szelektív hulladékgyűjtés lakossági körben általánossá válásához, belső indíttatásúvá tételéhez. Ez az 5

5 elképzelésem, töredékeiben is, ha megvalósul, már megérte. Földünk a huszonnegyedik órában van, a biológiai óra ketyeg. Szeretném, ha a kék bolygó sokáig az emberiség otthona lehetne. Végezetül köszönetet mondok külső és belső konzulensemnek, akik tanácsaikkal folyamatosan segítettek a munka elvégzésében. Megköszönöm a könyvtárosok segítőkészségét, akik a szegényes szakirodalom feltárásában segítettek. 6

6 1. A szelektív hulladékgyűjtés kialakulásának szükségessége Napjainkban az emberiség fő problémájának a hulladékképződés tekinthető. Az ipari termelés bővülése, a populáció szaporodása megnövekedett fogyasztást eredményezett. Lassan odáig jutunk, hogy Földünk nem képes befogadni a keletkező hulladékot. A rengeteg égéstermék levegőbe juttatása ózonlyukhoz vezetett. Egyre több közgazdász szájából hangzik el a mondat: meg kell állítani a termelés-fogyasztás spirált (leginkább alternatív közgazdasági szemléletet valló közgazdászok: pl. Ernst Schumacher A kicsi szép című munkája). A megsemmisítés helyett a visszaforgatás a célszerű, amely nem eredményez újabb szeméthegyeket. Külön iparágak települhetnének a hulladékból kinyerhető anyagok újrahasznosítására, és talán bolygónk is fellélegezhetne. Ipari termelés bővülése és a fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés számunkra nemcsak az elsődleges természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, a környezeti, gazdasági és szociális szempontok egyensúlyát, hanem az anyagok ésszerű ráfordításokkal a lehető legtovább körforgásban tartását jelenti úgy, hogy ne veszélyeztessük a jövő generációk életfeltételeit, és ne korlátozzuk a jelenleg élők életminőségét. Viszkei György 1 Hulladékképződésről az emberiség történetével egyidőben beszélhetünk. A szerszámok feltalálása, az emberi kommunák képződése hulladékkeletkezéssel járt. Problémát azonban még nem jelentett, hiszen fennállt a természet biológiai egyensúlya. Az ókor a poliszok kialakulásához vezetett, úgy a görög, mind a római kultúrában. A fürdésnek, a higiénének kultikus szerepe volt. A csatornázás, és bizonyos emberi komfortérzet nem befolyásolta a fejlődést. Mikor már nem lehetett hová tenni, akkor jött a megsemmisítés ötlete. Kiderült azonban, ez sem célravezető, hiszen az égéstermékek levegőbejutása újabb veszélyforrást jelent. Egyetlen megoldást a termelés korlátozása, a visszaforgatás jelent. Ezzel együtt az emberi populáció szaporodásának kordában tartása is szükséges igény. A termelés-fogyasztás, a környezeti ártalmak megfékezésének harmonikus egysége hívta elő a fenntartható fejlődés közgazdaságtani elméletét. 1 ÖKO-Pannon Kht április 3. p. 7

7 A középkor valamelyest visszalépést jelentett. Zsúfolt városok alakultak ki, a legelemibb feltételek is hiányoztak. A hulladékképződés pestisjárványokhoz vezetett. Az 1640-es ipari forradalom is az urbanizációt erősítette. Nyomornegyedek alakultak ki, amelyek ontották a hulladékot. A későbbi korok mindinkább ezt a trendet mutatták. A kapitalizmus, a termelés bővülése, az ipari fejlődés mint mellékterméket magával hozta a veszélyes hulladékok megjelenését. A termelj és fogyassz! elv mindinkább a hulladékhegyek képződéséhez vezetett. Az ipari termelés szüntelen bővülő spirált mutat, minden fejlődő ország arra törekszik, hogy gazdaságaik nyugati minta szerinti iparosításával érjék el a jóléti társadalmak nyugati színvonalát. Ez a töretlenül fejlődő globálissá dagadt folyamat magában rejti az ökológiai katasztrófa kialakulását. A régi West Dream (nyugati álom) illúziója szétfoszlott. A természeti erőforrások gátlástalan kizsákmányolása, és felélése már nem csak az adott országokat, de a fejlett társadalmakat is veszélyezteti. A fosszlis energia egyre növekvő kitermelése, már a hetvenes években aggasztó méreteket öltött, és előrelátó közgazdászok már akkor is figyelmeztettek a veszélyre, hogy az erőforrások végesek, és környezetbarát alternatív erőforrások után kell nézni. A helyzet azóta odajutott, hogy az ökológiai rendszerek lassan már nem képesek befogadni a különféle szennyeződéseket és hulladékokat - s ez azzal fenyeget, hogy megszabja a gazdasági fejlődés korlátait. A globális felmelegedés, az ózonlyuk, a növekvő freon kibocsátás és más környezeti problémák már bolygónk létét fenyegetik. A nyolcvanas évek vége óta de igazán erőteljesen az 1992-es Rio de Janeiró-i konferencia óta - új felfogás jelent meg a nemzetközi gazdasági világban. Fenntartható fejlődés" elnevezéssel illetik azt a fejlődést, amely a jövőbeli nemzedékek létfeltételeinek veszélyeztetése nélkül elégíti ki a mai szükségleteket. Ez az alapelv magával hozza azt a felismerést is, hogy a környezeti problémák nem kezelhetők elszigetelten a gazdasági és társadalmi fejlődéstől. A harmonikus (fenntartható) fejlődés elvén a fejlődés olyan formáját értjük, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját a saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. 8

8 A fejlődés magában foglalja a gazdaság és társadalom progresszív megváltoztatását. A harmonikus fejlődés egyben feltételezi a fejlődés fenntarthatóságát. A gazdasági tevékenységeket a környezettel harmóniában kell megtervezni és megvalósítani. A fejlesztési politikának figyelmet kell fordítani arra, hogy meg kell változtatni a természetes erőforrások felhasználási módját. A harmonikus fejlesztés megkívánja azoknak az értékeknek a támogatását, amelyek révén a fogyasztási szint az ökológiai határokon belül marad, ugyanakkor az emberi alapszükségleteket a világon mindenütt ki kell elégíteni. Holisztikus megközelítésre van szükség, minthogy a környezet és a fejlődés ezer szállal fonódik egybe. Tarthatatlanná vált az a neoklasszikus gazdasági felfogás, hogy előbb biztosítani kell a társadalmi jólétet, és csak azután orvosolni az ezek nyomán keletkezett társadalmi feszültségeket és ökológiai bajokat. Szükség van egy olyan új szellemiségű gondolkodásmódra, mely szintézisben látja, és integrálja a gazdasági és a környezetvédelmi feladatokat. Az újrahasznosítás gondolata felvetetette a szelektálás igényét is, hiszen nem mindegy, hogy egy vegyes szeméthegyet kell utólag szétválogatni, ami költséges és időrabló eljárás, vagy a szelekció már első lépésként megjelenik. Hazánkban a szelektív hulladékgyűjtés nem támaszkodik nagy hagyományokra. Az előző társadalmi rendszer inkább pazarlásra, mintsem takarékosságra ösztönzött. Korlátozott lépések történtek ugyan, de nem vált általánossá a nézet, hogy a jövőt éljük fel. Nagyon sok múlik a helyi önkormányzatok hozzáállásán is. A közösen végrehajtandó feladatok pedig nélkülözhetetlenné teszik a megfelelő kommunikációt. Egy, a környezetével szemben igényes városvezetés nagy súlyt helyez a köztisztasági feladatok megoldására, a környezetvédelemi tevékenységre. Mindezt a városlakókkal közösen kell végezni. Az elmúlt években Magyarországon is megjelent egyfajta környezetvédelmi gondolkodás. Hazánkban számos lakossági szelektív hulladékgyűjtési kísérlet kudarca volt visszavezethető a lakosság átfogó tájékoztatásának elmulasztására, vagy elégtelenségére. Több példa volt arra is, hogy ugyan megpróbáltak erre odafigyelni, de nem 9

9 a megfelelő módszereket választották, nem a gyűjtésben résztvevő társadalmi réteg hangján próbáltak tudatformálást végezni. Sajnos jelenleg kevés gyűjtési program olyan tartós és jól működő, hogy egy hatékony felkészítés után a lakossággal való kapcsolattartásra kelljen koncentrálnia. Ha el is jut idáig, rendszerint nem fektet a fenntartó kampányra megfelelő hangsúlyt. A környezeti nevelés és tudatformálás jótékony hatásain túl van egy gazdasági előnye is: kevesebb pénzbe kerül egy hatékony környezeti nevelő program indítása és működtetése (lakossági felkészítést követően folyamatos kapcsolattartás), mint a szelektív gyűjtő edényekbe kerülő, idegen anyagokkal szennyezett, újrahasznosításra alkalmatlan hulladék utóválogatása, szélsőséges esetben a hagyományos égetéssel vagy lerakással történő ártalmatlanítása. A szelektív gyűjtés csak akkor lehet sikeres, ha - önmagát nem célnak csupán eszköznek, a lakosságot pedig partnernek tekinti, - hatékony kommunikációs program alkalmazásával figyelmet kelt, érdeklődést ébreszt, - kialakítja a belső igényt, majd hosszú távon megfelelő cselekvésre motivál. 1.2 A visszaforgatás mint a túlélés egyik lehetősége Navigare necesse est Hajózni márpedig kell, mondták a régi rómaiak. A világnak szembe kell nézni a túlnépesedés problémájával, és a fejlődés kikerülhetetlenségével. A fogyasztói társadalmak a gazdasági növekedés fokmérőjeként a fogyasztás növekedését tartják. Minden megvásárolt termék eladhatósága szigorú feltétele a csomagolás. A hagyományos csomagolóeszközök kimentek a divatból higiénés és egyéb okokból az egyszer használatos eldobható csomagolás felé mutat a trend. Ez egyre inkább a hulladékképződés fokozódásához vezetett. Amennyiben a folyamat nem áll meg, úgy bolygónk rövidesen egy nagy szeméttelephez kezd hasonlítani. Gazdasági szakemberek a környezetvédő mozgalmak hatására is egyes országokban parlamenti párttá is váltak egyre inkább az újrahasznosítás és az erre épülő ipar felé orientálódnak. Csökkenteni, vagy szinten tartani, egyre inkább égető kérdés. A visszaforgatás (recycling) nem jár újabb hulladékképzéssel, optimális esetben csökkentheti is a felhalmozódott hulladékot. 10

10 Az egyes országok feladata akár törvényi szabályozással is - erre ösztönözni a gyártókat. Támogatásokat adni az erre épülő vállalkozásoknak, és szankcionálni a túlzott hulladékképzőket. Erre épül az ún. termékdíj rendszer, amely ösztönzőleg hat az újrahasznosításra. Hazánk is amióta uniós ország lett, rákényszerült a szankcionálásra. Nemcsak a termelőket, de a fogyasztókat is ösztönözni kell, hogy mely termékeket részesítsék előnyben, akár árban megjelenítve, akár más árukapcsolásos módszerrel. Ajándéktermékek hozzáadásával, vagy egyéb vásárlói kedvezménnyel jelentős előrelépés érhető el. Az egyes termékeken matrica jelenítheti meg, hogy környezetbarát, vagy újrahasznosított csomagolásban került forgalomba. Amíg a gazdasági ösztönzők nem mutatnak ebbe az irányba, sajnos addig elszigetelt jelenségként értékelhető csak a recycling. 1.3 Jogszabályi háttér Az Európai Unióba való belépésünkkel jogharmonizáció keretein belül meg kellett alkotni a hulladékgazdálkodási törvényt. A törvény világosan meghatározza a célt, hatályának kiterjedését, és az alapelveket, melyek mentén érvényre jut. Megfogalmazza ezen kívül a követelményeket, és kötelezettségeket A évi XLIII. Törvény mint hazai jogszabály 2 A törvény alkotói az emberi humánum, és a jövőért való aggódás szellemében fogalmazták meg a jogszabályokat. Fő cél a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása, az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése, valamint az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése. Alapelvként fogalmazza meg a prevenciót, és a biztonságra való törekvést. Meghatározza az osztatlan és megosztott felelősség elvét. Szankcionálja a törvény ellen vétőket: A szennyező fizet elv alapján. Érvényre juttatja a regionalitás elvét, hogy teljes gyűjtőkörű hálózat létesítésére kell törekedni. A fokozatosság elvében megnyilvánul az érintettek teherbíró képességének figyelembe vétele is. 2 A évi XLIII. Törvény 11

11 A törvény világosan fogalmazó, közérthető nyelvezetű. Nem törekszik jogi kiskapuk kinyitására, az ún. kivétel elv alapján Uniós irányelvek Az irányelv olyan intézkedéseket rögzít, amelyek elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, kiegészítő alapelvként pedig a csomagoló anyag újrahasználatára, visszaforgatására és a csomagolási hulladék hasznosításának más formáira, és ilyen módon e hulladék végső ártalmatlanításának csökkentésére irányulnak. Az irányelv hatálya kiterjed valamennyi, a Közösségben forgalomba hozott csomagolóanyagra, valamint csomagolási hulladékra, függetlenül attól, hogy azt ipari, kereskedelmi, hivatali, üzleti, szolgáltatási, háztartási vagy bármilyen más szinten használták fel vagy dobták ki, tekintet nélkül azok használt anyagára. Az uniós irányelv rögzíti a hasznosítás és visszaforgatás kérdését is. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy egész területükre kiterjedően elérjék a kitűzött célokat. Az irányelv nemzeti jogszabályokba foglalását követő öt éven belül a csomagolási hulladéknak legalább 50 tömeg %-át, legfeljebb 60 tömeg %-át kell hasznosítani. Ugyanezzel a határidővel a csomagolási hulladékban található csomagoló anyagnak legalább 25 tömeg %-át, legfeljebb 45 tömeg %-át szükséges visszaforgatni. 12

12 2. Külföldi példák a szelektív hulladékgyűjtésre A nyugat-európai országok éppen iparuk fejlettsége miatt messze előttünk járnak a szelektív hulladékgyűjtés területén. Két országot szeretnék kiemelni Németországot és Ausztriát. Egyrészt azért, mert kiemelkedőek ezen a téren, másrészt a német Gründlichkeit miatt is. Van még mit tanulnunk tőlük, akár tapasztalatcsere útján is. 2.1 Németország 3 A hulladék külön gyűjtésének története Németországban: Potsdam várostervezése elrendeli a háztartási hulladékok elkülönítését a következők szerint: - hamu és söpört szemét, - konyhai hulladék (állatok etetésére), valamint - vegyes száraz hulladék (cserép, üveg, rongy). Ezek a frakciók nagyjából fedik a mai hármas felosztású gyűjtést , majd a harmadik birodalomban és az NDK-ban a hasznosítható szilárd, száraz és konyhai hulladék kötelező gyűjtése az első üveggyűjtő tartályok kihelyezése több kihelyezett tartály különféle száraz hulladéknak szerves hulladék ( Biotonne") és különféle veszélyes hulladékok külön gyűjtésének kezdete hűtőszekrények gyűjtése (fluor-klór-szénhidrogének leltára"), a szövetségi hulladéktörvény előírja a hulladékfrakciók elkülönített kezelését, gyűjtését, egyesek kötelező leadását a csomagolásokra vonatkozó rendelet kibocsátása nyomán megalakul a Duales System Deutschland (DSD) a zárt ciklusú anyaggazdálkodás előírásával kiegészített hulladéktörvény számos hulladék, ill. használt áru kötelező visszavételéről is intézkedik. 3 BME-OMIKK Környezetvédelem szám p. 13

13 akkumulátorokra kötelező, elektromos és elektronikai berendezésekre önkéntes visszavétel a kereskedelemben rendelet használt faáru elkülönítéséről és hasznosításáról betét rendeleti bevezetése egyutas csomagolásokra villamos és elektromos készülékek kötelező visszavétele. A külön gyűjtés törvényes kötelezettsége Németországban jelenleg 15 anyagra, ill. termékre terjed ki (beszámítva a három, szín szerint elkülönítendő üveghulladékot). Tervezik a skála bővítését, pl. - használt zsiradékokkal, - használt kisipari PVC-profilokkal, - poliuretánhab-patronokkal és - használt CD-kkel, - nyomtató festékpatronokkal. A legjelentősebb hasznosított hulladékfrakciók Papír A kommunális hulladék tömeg szerint legnagyobb mennyiségben hasznosított frakciója a papír, amelyből Németországban 2000 óta évente közel 14 M tonnát gyűjtenek össze külön frakcióként, ennek 47%-át háztartásokban és az iparban (a német statisztikák a vendéglátóipari és a kereskedelmi kisegységeket is ide számítják). A háztartási mennyiséget 2003-ig a DSD - kulcs szerint csomagoló és nyomtatott részre osztották fel 25:70 arányban, 2004 óta a területi struktúra és gyűjtőrendszer szerinti felosztások érvényesek. A nyomtatott termékek külön gyűjtése nem vált be, ma leggyakoribb az összes papírfajtát elvivő rendszer. A gyűjtőrendszer kiválasztását a frakció hasznosíthatósága dönti el. Az európai papírhulladék- fajták listáján szereplő maradékot" pl. a papíripar felhasználásra alkalmatlannak nyilvánította. A száraz értékesíthető hulladékok gyűjtőtartályából később kiválogatandó papírra pedig a papírhulladék - jegyzék kimondja: ezt a származást meg kell jelölni, nehogy keveredjék más papírhulladékkal. 14

14 Üveghulladék Az üvegrecycling az 1970-es évek közepén a háztartási hulladék anyagában történő hasznosításának katalizátora volt. Az üveg a csomagolások hasznosításának 50% - os részesedésével, ma is legfontosabb anyaga, de a kommunális hulladék egészére vonatkoztatva megelőzi mind a papír, mind a szerves - és zöldhulladék - frakció. Az újrabeolvasztás szigorú minőségi követelményei miatt vezették be a három szín szerinti leadó rendszert, üveggyűjtést, de kétséges, hogy ez az igényes módszer a betétkényszer miatt fogyatkozó mennyiség és a PET palackok növekedő aránya mellett fenntartható. Műanyaghulladék A csomagolási műanyaghulladék újrahasznosítását rendezi a csomagolási rendelet, a többi háztartási műanyaghulladék fajtatiszta" gyűjtésére viszont nincs átfogó rendszer. Kétségtelen azonban, hogy a külön gyűjtést ma kevésbé teszi szükségessé a tökéletesebb energetikai hasznosítás. Fémhulladék A fémcsomagolások (italdobozok) külön gyűjtését szintén szabályozta a csomagolási rendelet. A háztartási és kisipari hulladékból származó vas hasznosítása azonban 2005-től külön gyűjtés nélkül is megoldható az égetőkbe és biológiai kezelőkbe beiktatott (a nemvasfémre is kiterjedő) fémkiválasztás útján is. Egyébként a háztartási hulladékból származó rész a teljes vasfémhasznosításnak csupán töredéke. Szerves (bio-) és zöldhulladék Németországban ez a második legnagyobb mennyiségben hasznosított hulladékfrakció. Fontosabb évi adatai: a gyűjtésben az ország településeinek 77% - a, lakosainak 47% - a vett részt; - további csatlakozás alig van, ig nőtt a gyűjtött mennyiség, 15

15 - a konyhai hulladék begyűjtési aránya kb. 50, a kerti hulladéké 80% - os, - a keleti országrészben a biohulladék gyűjtési aránya csak kb. 1/3 - a a nyugatinak. Európában 1995 és 2000 között évente 11,2 Mt biohulladék és 5,4 Mt zöldhulladék gyűlt össze. Ebben Németország a lakossági arányánál jóval többet, 36, ill. 50% - ot képvisel. Komposzt formájában való hasznosításával kapcsolatban a helységek 26% - a jelentett eladási nehézségeket. Egy évi közlemény az összegyűlt szerves hulladékban a felhasználást akadályozó, hibásan gyűjtött anyag 1-5% - os, néhány esetben 7% - os súlyarányáról számol be. Ezért sűrű, anonim" (nem kertes) beépítésű körzetekben tanácsos lehet lemondani az amúgy is csak a konyhai hulladékból álló biogyűjtésről. A veszélyes hulladékok külön gyűjtésének ésszerűségét sokan kétségbe vonják, mivel erre a frakcióra is sokan alkalmazhatják a háztartási hulladék kezelésének eljárását, pl. az elégetést. Emellett a gyűjtött mennyiség sem számottevő. A kiselejtezett villamos berendezések külön kezelését elsősorban ártalmas anyagaik indokolják. Így jelent meg elsőként a hűtőszekrények ben indult gyűjtését előíró rendelet, tekintettel a hűtőközeget képező, a környezetre igen ártalmas fluor-klór szénhidrogénekre. A évi rendelet pedig, az E - direktívával összhangban, a készülékek 10 kategóriájára kötelezővé teszi a forgalmazó számára a használat utáni visszavételt. Az EU-irányelv 2006 végéig 1 főre számítva legalább évi 4 kg készülék összegyűjtését írja elő. Ezt a mennyiséget néhány német tartomány már el is érte. Jelenleg országosan 16 kg/fő év van kereskedelmi forgalomban a gyártók prognózisa szerint, 1, 1 Mt/év leadott tömeg mellett ez a jövőben 13, 5 kg/fő év elektromos berendezés leadásának felel meg, reálisabb azonban 4-8 kg/fő évvel számolni. Az e téren több éves múltú skandináv államok már elérték az egy fő által évente leadott, Hl. visszavett kg - ot. A hulladék külön gyűjtésének értékelése A frakciók szerinti németországi hulladékgyűjtés 25 évének eredményeit összegezve és értékelve érdemes számba venni a pozitív és negatív tanulságokat: - Összesen kb. 310 Mt kommunális hulladékra sikerült megtalálni a gazdasági hasznosítás módját (nem számítva a még nagyobb tömegű építési és acélhulladék 16

16 felhasználását). Ez egyenként 10 M m3-es befogadású 31 hulladéklerakó vagy t/év feldolgozó kapacitású 115 égetőmű megtakarításának" felel meg. - A különféle hulladékok külön gyűjtésen alapuló hasznosítása a környezetvédelemnek a lakosság által elfogadott és szívesen gyakorolt részévé vált. 17

17 2.2 Ausztria 4 A modern, jól működő hulladékgazdálkodás a közvéleménnyel kapcsolatban folyamatos munkát feltételezi. Bécs Város az es Hulladékgazdálkodási Törvénnyel kifejezetten kötelezte magát erre a közvélemény - formáló munkára. A háromévente előírt Bécsi hulladékgazdálkodási koncepció felülvizsgálja az utolsó fázis sikereit és megadja a következő három év előírásait. Közvetíteni kell a szelektív hulladékgyűjtés átlagemberek és nem beavatottak részére sokszor nehezen érthető és nyomon követhető szabályait és folyamatait, mégpedig egyszerűen és érthetően. A tájékoztató anyagban a szükséges tájékoztatást röviden és világosan kell továbbadni. A kiállítások, plakátok és hirdetések nem tartalmazhatnak tudományos szókombinációkat és szakkifejezéseket. Ehhez arra van szükség, hogy a polgárok gyorsan, bürokráciamentesen és mindenek előtt ingyen jussanak hozzá az információkhoz. Szervezet Mindjárt a részleg vezetése alatt helyezkedik el az Információs - Beszámoló Osztály, amelynek feladata a belső és külső kommunikáció. Egy fix alkalmazottakból álló csoport intézi a tervezési feladatokat, a beszerzést és az internetet. Ez a szervezet bocsátja rendelkezésre a kívánságokat és az anyagokat. A sajtómunkát, a reklámhadjáratok fejlesztését és a brosúrák készítését a városi képviseleti irodával együttműködve végzik. Jelenleg 23 külső munkatárs, hulladék - tanácsadók támogatják a tervezéssel kapcsolatos feladatokat és hajtanak végre minden feladatot a mobil tanácsadásnál vagy az óvodákban. Reklámhadjáratok és sajtómunka Bár a hulladékgazdálkodási egyesületek és a községek főleg anyagi szempontból egész biztosan nem bírják a versenyt a magángazdasággal, a közvéleményt formáló munkában a klasszikus reklám eszközeinek is megvan a létjogosultsága. A napilapokban, magazinokban, szaklapokban, a sajtótermékekben és sajtótájékoztatókon, plakátokon elhelyezett hirdetésekre 4 www. abfall.wien.at 18

18 (első sorban a City-Light plakátok Bécsben) és a rádióval és tv - vel való együttműködésre az akciócélok és hosszú távú feladatok aktualizálása és dramatizálása végett szükségesek. Az ilyen kampányok médiarészeit mindig kiegészítik az éppen folyó külső aktivitások, amelyet még támogat a szeméttelefon. Hulladékelkerülés A hulladékelkerülés igazi hosszú távú feladat. Az a célkitűzés, hogy a hulladék mennyiségét hosszú távon néhány százalékkal csökkentsük könnyen elérhetőnek tűnik, de ha szem előtt tartjuk a tonnás, teljes nem hasznosítható mennyiséget, egész más lesz a kép. A lakosságra való ráhatás és az ehhez csaknem 1,7 millió embernél szükséges magatartási formák elsajátítása még úgy tűnik néhány évet igénybe fog venni ben indult az első akció mely az irodákat célozta meg A pótlás nem szemét jelszóval ben következtek a Bécsi szerelési útmutató körüli akciók, amely ban kölcsönzési útmutatóval egészült ki. Szintén 1998-ban adták ki az ökológiai iskolatáska brosúrát, amely tanácsokkal hivatott szolgálni a gyermekeknek, szülőknek és tanároknak a hulladékelkerülő iskolai életre. Ezek az akciók 1998 óta a hulladékelkerülés tulajdonképpeni súlypontja, a közösen a kevesebb szemétért Bécs Város Magisztrátusának, legnagyobb kampánya körül forognak. Ezzel a bécsi lakosságban tudatosítani akarják, hogy mindenki, személy szerinti magatartásával hozzájárulhat a hulladékelkerüléshez, életminőség veszteség nélkül. A tv és rádió spotok, plakátok (a hulladékszállító autókon is), a hirdetések és egyéb reklámeszközök ismertetik meg Bécs lakosságával a 48-as magisztrátusi részleg alapvető üzenetét és ajánlatát, mint a támogató segédeszközöket és tanácsadást a szeméttelefonon. A gonosz szemét érzékelhető megjelenítése a zöld szemétszörny, aki ellen a 48-as férfi küzd. Súlyponti témák Ezen kívül a felérendelt feladaton kívül a hasznosítható anyagok és a lakossági veszélyes hulladék szelektív hulladékgyűjtésnél felmerülő kérdések és problémák újra és újra súlyponti 19

19 jellegű reklámhadjáratra kényszerítenek, mint pl. a műanyaggyűjtés és a lakossági veszélyes hulladék esetében. Reklámeszközök A kívánt információ közvetítésére a legkülönfélébb anyagok és médiák állnak rendelkezésre, ezeket a hulladék - tanácsadók az alábbiakban felsorolt akciókban használják fel. A nyomtatott anyagok terjesztésére a város területén 19 információs állvány áll rendelkezésre (fedett uszodákban és hivataloknál). A három tanácsadó busz képezi a mobil hulladéktanácsadás ajánlatainak és a rendezvényeinek bázisát. Ezeket egészíti ki a díjmentes komposztosztás a lakosságnak, a különféle témákról szóló, saját felállítható falrendszeres kiállítások, szemétbábszínház a fiatalabb látogatóknak, széles játékválaszték és még sok egyéb. Ezen kívül az úttisztítás kisebb járművein 300 betolható tábla és a szemetes kocsikon kb. 600 hirdetés áll rendelkezésre. A hulladék- és a hasznosítható anyagok gyűjtő edényeire ragasztott matricák, transzparensek és természetesen saját, következetesen a legkisebb részletig végigvezetett Corporate Design biztosítják a 48-as magisztrátusi részleg állandó, összetéveszthetetlen és rokonszenves jelenlétét Bécs városképében. Internet A bécsi hulladékgazdálkodás természetesen az interneten is jelen van, mégpedig több mint 120 oldallal (www. abfall. wien. at) és nagy súlyt helyez a jól működő kommunikációra és a munkatársak képzésére. Néhány nyomtatvány már az interneten online is lehívható. Nyomtatványok Az írásbeli információknak érthetőnek és átfogónak kell lenniük. Másrészt egy olyan intézménynek, amely a hulladék elkerülésével foglalkozik, nem feltétlenül kellene a papírhulladék hegyeket növelnie. Az információs anyag elosztására ezért az alábbi alapelv érvényes: ne lehetőleg sokat, hanem annyit amennyire szükség van. 20

20 Terjesztés Az információs anyag terjesztése az alábbi csatornákon történik: a szeméttelefonon történt megrendelésre internetes megrendelésre, ill. közvetlen elolvasás írásos rendelésre előadásokon, vezetéseken és képzési akciókon kiegészítő anyagként közvetlenül a rendezvények mobil tanácsadóhelyeinél és rendezvényeknél információs anyag állványokon, jelenleg Bécsben 19 helyen Brosúrák: Általános brosúrák Minden szemét (a hulladékgazdálkodással kapcsolatos összes kérdés rövid összefoglalása a lakosság számára) Bécsi komposztiránytű (tájékoztatás házi komposztáláshoz) A lakossági veszélyes hulladék elkerülése és helyes ártalmatlanítása A hulladékelkerüléssel kapcsolatos speciális anyag 48 szemét tipp Bécsi szerelő útmutató Bécsi kölcsönző útmutató Bécsi használtcikk útmutató Ökológiai iskolatáska Ökológiai iroda Szaktájékoztatás többek között A hulladékgazdálkodás, az úttisztítás és a járműpark teljesítmény - beszámolói (évente megjelenik) Bécs hulladékgazdálkodási koncepciója (megjelenik háromévente) Ezen kívül a számos brosúrán kívül ugyanilyen széles szórólap választék is van. Némely brosúra és szórólap idegen nyelven is megjelent. Szükség esetén szakkönyveket adnak ki és a különleges mellékleteket szerzik be, továbbá támogatják az évente négyszer megjelenő Waste-Magazin szaklapot. 21

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

az ésszerű szétválasztás határai

az ésszerű szétválasztás határai HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 4.3 Szelektív hulladékgyűjtés az ésszerű szétválasztás határai Tárgyszavak: szelektív hulladékgyűjtés; újrahasznosítás; újrafelhasznált anyag. A másodnyersanyagoknak tekinthető

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN 1 Készítette: Bocskói Diána környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Munkácsy Béla BEVEZETÉS Az iparilag fejlett országok

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Az OHÜ működése, feladatai. Pécs, 2012. november 13.

Az OHÜ működése, feladatai. Pécs, 2012. november 13. Az OHÜ működése, feladatai Pécs, 2012. november 13. Mintacím Az OHÜ belső szerkesztése működési modellje Vidékfejlesztési Minisztérium Termékdíj Bizottság Ügydöntő Felügyelő Bizottság Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag ismeretterjesztő kiállítás oktatóprogram környezettudatos csapatépítő tréning öko játszóház családi program ParasztWellness ÖKO-Pack Zöld Programcsomag Célunk a környezettudatosság terjesztése és fejlesztése,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28.

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Hasznosítási célkitőzések az EU és hazánk szabályozása alapján Általános hasznosítási arány 60% Anyagában 55% Anyagfajtánként

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Települések a nulla hulladék felé vezető úton. Graczka Sylvia

Települések a nulla hulladék felé vezető úton. Graczka Sylvia Települések a nulla hulladék felé vezető úton Graczka Sylvia Mitől lesz egy település nulla hulladékos? 1. Stratégiaalkotás/tervkészítés 2. Általános szemléletformálás 3. Hulladékcsökkentést eredményező

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék

,,Az energia nem vész el, csak átalakul. Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék ,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék Az energia nem vész el csak átalakul Szerkeztők:Abonyi Blanka Fekete Gergő

Részletesebben

Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai

Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai Nagyvázsony Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai Készítette: ARATOR Környezetvédelmi Kft. Projekt előzmények: Fábry Szabolcs ötletgazda és Bernhardt László (GEOHIDROTERV Kft./ARATOR

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben