Szabadságon. Ha ezt a szót halljuk, hogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadságon. Ha ezt a szót halljuk, hogy"

Átírás

1 Hírlevél Kelenföldi Reformáts Eyházközsé lapja, II Évzáró Szabadsáon! Szabadsáon Hoyan készülsz...? Levél Krisztstól Konfirmáció Kirándlás Barokk esték Történelmi esték Tahi Hirdetések Erőt ad a mefáradottnak, és az erőtlen erejét mesokasítja. Elfáradnak az ifjak és melankadnak, metántorodnak a lekülönbek is; De a kik az Úrban bíznak, erejök meújl, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, ftnak és nem lankadnak me, járnak és nem fáradnak el! Ézsaiás 40:29-31 Ha ezt a szót halljk, hoy vakáció vay szabadsá, akkor mindenkit többnyire ey jóleső érzés fo el, na vére pihenhetek. Sokan a kötetlensére ondolnak. Nem kell időben felkelni, lstálkodhatok szabadon. Nem kell szépen felöltözni, nincsenek kötöttséek amihez alkalmazkodnom kell. És biztosan vannak, akik már jó előre eltervezték, hoy mit fonak csinálni a szabadsá ideje alatt. Sok ondolkodás, eyeztetés előzi me amí eljtnk oda, hoy pihenhessünk. Vannak, akik visszaemlékeznek az előző évi nyaralásaikra, annak örömeire vay éppen kdarcaira. És a szülők többnyire a yerekeik vakációjához iazítják a szabadsákat. Ezzel a témával folalkoznk ma. Mert vakációzni és szabadsáon lenni nem is olyan eyszerű dolo. Főle nem jól eltölteni azt az időt, ami a rendelkezésünkre áll. Sokan vaynk úy, hoy az év folyamán túlpöröjük mankat és ali tdnk lecsendesedni a szabadsá ideje alatt. És éppen ezért nem mindey, hoy ezt az időt mivel és hoyan töltjük el. Az emberek nay többsée úy veszi ki a szabadsáát, hoy olyankor pótolja be a ház körül elmaradt mnkákat amit év közben nem tdott elvéezni. Viláosan kell látnnk, hoy mi célból történik a pihenés, a nyaralás és mire való a szabadsá ideje. Az a kérdés, hoy ezt az időt mire adta az Isten. Gondoljnk csak az alapiénkre Erőt ad a mefáradotnak és az erőtlen erejét mesokasítja Vayis arra való a szabadsá ideje és a vakáció, hoy a mnkában és a tanlásban mefáradt szervezet, test és lélek meújljon és feltöltődjék. Ien, sokan úy ondoljk, hoy be kell pótolni azt amire nem jtott idő. Pl. menézni azokat a filmeket, amiket nem láttnk, fiatalok bepótolják a szórakozást amire év közben nem volt idejük. De az iazi cél mésem ez, hanem amit az iénk is mond Erőt ad a mefáradottnak és az erőtlen erejét mesokasítja Tehát nem az alvás, nem a strandolás, nem a kirándlás az ami erőt ad a mefáradottnak

2 hanem Isten. Fontos az is, hoy kikapcsolódjnk. Bár ha őszinték vaynk azt kell mondannk, hoy sokszor ey kirándlás vay strandolás tán mé fáradtabbak vaynk mint előtte. De lehet, hoy éppen ey szép és kellemes tazással adja Isten a mefáradt embernek azt a bizonyos erőt. De az a fontos, hoy lássk, ezt is Ő adja. Ezért a nyaralás lenayobb kérdése mésem az, hoy hol és miként tölti el az ember, hanem az, hoy kivel. A Bibliában van ey ie ami íy hanzik: Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik mefáradtatok és mevaytok terhelve és én menyosztlak titeket Évközben a rohanó élethajszában mindi kevés idő jt a Jézssal való találkozásra. Mindi időhiánnyal küszködünk. Lehet, hoy mé Bibliát olvasni sincs időnk iazán, nemhoy Jézssal eltölteni kevesebb vay több időt. De testvérek mé a lejobb ató is leáll, ha időnként nem tankolnak bele. Ezért lássk me, hoy nekünk is szükséünk van arra, hoy Jézs meújítson, meelevenítsen, hoy erőt adjon, hoy a lelkünk feltöltekezzen. Mindenki tdja, hoy mivel van terhelve az élete a hétköznapokban. Mi az ami nehéz, ami elhordozhatatlan. És ezt jól tdja a mi mennyei Atyánk is és me akar eleveníteni. A hitünket nem lehet szabadsára küldeni. A szabadsá ideje alatt is hívő keresztényként kell, hoy viselkedjünk. A szabadsá ideje alatt pont ezt a fellazlt kapcsolatnkat szeretné helyreállítani Kriszts. Az Ördö nem hay időt, nem hayja, hoy csendben léy, hoy Krisztsra fiyelj. A mai ember eyik lenayobb nyomorúsáa a csend hiánya. Ha nem akarnk eészen kimerülni, ha nem akarnk idebajosak lenni vay akár lelki beteek, me kell találnnk azokat a pillanatokat, időket amikor a zajból kiszakítjk mankat. Folyamatosan rohannk, és azt kell látnnk, hoy nem csak a csenddel vaynk híján, hanem az idővel is. Szüksées a nyaralásban Anayünnepek alatt ondolkoztam el azon, hoy a sok rohanásban sokaknak csak ey prorampont az ünnepi istentiszteleten való részvétel. Vajon készülünk-e az Istennel való találkozásra? Az Úrvacsorában látjk-e azt, amiért Jézs Kriszts elrendelte? Isten yermekei közössében Jézs Krisztssal és eymással a Szentlélek által a hitük meerősödésére. Lehet melepő, de van szakirodalma az Istentiszteletnek, a felépítésének és a részvételének is. Tdod, hoy aktív résztvevője mindenki, aki a templomban van? Nem véletlen az énekek helye a litriában? A lelkész imádsáát mondhatod te is maadban, mert helyetted is beszél? Isten szól hozzánk az Ő Iéje által, az ieszakasz felolvasásában, az iemayarázatban, mi pedi válaszolnk rá az énekben, az imádsában. Komolyan veszed, hoy a templomban találkozol Istennel, és nem csak a lelkészt hallatod me? metalálni a csendet, a pihenést, meállni és nem rohanni. Isten ilyen alkalmakat készít nekünk, amikor a meszokott kerékváás helyett ad pihenésre időt. Leyen idő eymással beszéletni. Átondolni és átértékelni azt, hoy honnan hova tart az életem és mi az, amiben Isten me akar változtatni. Biztosan láttatok már festőt, amikor fest ey képet. Mit csinál időnként? Hátralép néhány lépést, hoy összefüésében is lássa azt, amit fest. A csend ilyenforma mozdlat az életünkben. Az ember ey kicsit más szemszöből tdja menézni az életét. Van ideje mehallani Isten hanját. Aztán minél nayobb a lárma az életünkben eyre jobban érezzük azt, hoy hallat az Isten. A zajban élő ember semmit sem érzékel az Istenből. A csend azt jelenti, hoy alkalmat adok arra az Istennek, hoy átformáljon, hoy beleszóljon az életembe és, hoy akár újból elmondja azt hoy fontos vay a számára, hoy nélküle elveszett az életed és, hoy nem hay addi békén amí újra rád nem talál. És véül minden szolálat amit Isten küldő szavára vézünk erőt adó mások számára és felfrissítő eledel a mi számnkra is. A Példabeszédek 11-ik részének 25 versében azt mondja az iénk, hoy Aki mást felüdít, maa is felüdül Van ey jó hírem és ey rossz hírem is. Isten nem mey szabadsára, de sajnos az Ördö sem. Iyekezzünk, hoy ne csak akkor jsson eszünkbe Jézs a nyár folyamán amikor bajban vaynk. Adja Isten, hoy a szabadsánk se teljen el nélküle. Találjk me azokat a minőséi időket amikor vele és az Ő dicsőséét szolálva, Őróla bizonysáot téve tölthetjük a pihenésünket. Lássák me a pihenésünk ideje alatt is, hoy mi Kriszts yermekei vaynk. Ámen! Hoyan készülsz az Istentiszteletre? Takaró Jdit Virá Kakócz József presbiter Hoy ott kifejezheted a tiszteletedet a Mindensé Urának? A maaviseleteddel, öltözködéseddel, adakozásoddal, azzal, hoy imádkozol előre az iehirdetőért, a yülekezet tajaiért, az ie hallatóiért, és maadért is, hoy ne csak ey vasárnap reeli prorampont leyen, hanem az, amiért Isten rendelte a számnkra? Vele töltött minőséi idő, ahol azok, akik szeretik eymást eyütt vannak, és beszéletnek az Istennel. Testvér te hoyan készülsz?

3 Levél Krisztstól Gondolatok a Jelenések könyve 1-4 részei alapján Takaró Jdit Virá Kedves testvérek ondolkoztatok már azon, hoy a Kelenföldi yülekezet vajon milyen levelet kapna ma Jézs Krisztstól? A Jelenések könyvét olvasva elmerentem a fölött, hoy vajon mit dicsérne me rajtnk, miben vaynk állhatatosak, tisztán meőrizzüke az evanélimot, bennünk é-e az első szeretet. És mé inkább ott a kérdés, hoy miből szólítana fel metérésre, mi lehet a panasza ellenünk? Közöttünk vannak-e bálványimádók, az evanélimot elferdítők? Komolyan vesszük-e, hoy a mennyei íéretek birtokosainak feladata van?! Érdemes lenne elondolkozni, önvizsálatot tartani, kérni az Ő Szentlelkének viláossáát és meelevenítését. Mi, akik birtokosai vaynk a mennyei íéreteknek, adjnk hálát Istennek Konfirmáció Kelenföldön 2016-ban Baloh Bianka Jlianna Czipó Marcell Nyírő Levente Pocsaji Jázmin Leila Siklér János Ferenc Siklér Jlianna Eleonóra Szecső Gabriella Dr. Szecső Lászlóné Dr. Bánóczy Anna Mária a rajtnk elvézett mnkájáért, a bennünk lakó Szentlelkéért, és leyünk hűséesek a mi Meváltó Jézs Krisztsnkhoz, hoy amikor Kriszts előtt me kell állnnk majd, Ő örömmel köszöntsön eyen-eyenként bennünket: Jól vayon jó és hű szolám, kevesen voltál hű, sokra bízlak eztán; menj be a te radnak örömébe. Máté 25:23 Tdjátok me hát, hoy kedveltjévé választott az Úr; mehallja az Úr, ha hozzá kiáltok! Zsoltárok 4,4 Bölcscsé teszlek és metanítlak téed az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téed. Zsoltárok 32,8 Az Úr meőriz téed minden onosztól, meőrzi a te lelkedet. Zsoltárok 121,7 És adok nékik ey szívet és ey útat, hoy mindenkor enem féljenek, hoy jól leyen dolk, nékik és az ő fiaiknak ő tánok. Jeremiás 32,39 És eljeyezlek téed maamnak örökre, és pedi iazsáal és ítélettel, keyelemmel és iralommal jeyezlek el. Hóseás 2,18 Hoy adja me néktek az Ő dicsősée azdasááért, hoy hatalmasan meerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Efézs 3,16 Ne félj, mert meváltottalak, neveden hívtalak téed, enyém vay! Ézsaiás 43,1 Vessed az Úrra a te terhedet, ő ondot visel rólad, és nem enedi, hoy valamikor inadozzék az iaz. Zsoltárok 55,23

4 Gyülekezeti kirándlás DÉL -ERDÉLYEN ÁT AZ AL -DUNÁRA: Vajdahnyadtól a Kazá n-szorosoki Időpont: szeptember (3 éj, 4 nap) Utazás: maas komfortfokozatú, lékondícionált atóbsszal. Szállás: 1. éj Csernakeresztúron, a Vajdahnyad várának szomszédsáában található, dévai csánók lakta mayar falban, mayar családoknál kétáyas szobákban, ahol 4, esetle 6 főre jt ey fürdőszoba. 2. és 3. éj Herklesfürdőn a Hotel Ferdinand*** kétáyas, fürdőszobás szobáiban. Ellátás: félpanzió, az 1. napi vacsora és 2. napi reeli a vendélátó családoknál Csernakeresztúron, valamint 2. és,3. napi vacsora felszolálással és 3. és 4. napi reeli büféasztalról Herklesfürdőn, a Hotel Ferdinand éttermében. Proram: 1. nap: Találkozás szeptember 8.-án kor Bdapesten az Alle előtti technikai parkolóban. Indlás kor. Utazás meszakításokkal Naylakon keresztül Aradra, ahol ey belvárosi séta keretében ismerkedünk me történelmünk szomorú emlékű, fontos városával. Innen továbbtaznk Csernakeresztúrra. Amennyiben időnk enedi és nyitva találjk, akkor Marosillyén meállnk Bethlen Gábor szülőházánál is. Estére meérkezünk Csernakeresztúrra, ahol elfolaljk szállásnkat a mayar családoknál, s vacsora tán mé kellemesen töltjük el az estét. 2. nap: Reeli tán elbúcsúznk vendélátóinktól a közeli Vajdahnyad várának metekintésére mely Erdély és talán az eész történelmi Mayarorszá leimpozánsabb és leinkább épen memaradt ótiks várkastélya - indlnk. Innen továbbtazva Karánsebesen ey pihenőre meállnk, majd a késő déltáni órákban Herklesfürdőre érünk. A szállásnk elfolalása tán mé marad idő vacsora előtt ey fürdésre is a szálloda medencéjében. 3. nap: Reeli tán Orsovára taznk, ahonnan délelőtt kb. 4 órás időtartammal Al-Dna-i hajókirándláson veszünk részt a Kazán-szorosokban. A hajókirándlást ey ebéddel koronázzk me. Kikötés tán a Dna parton atóbsznkkal a 15 kilóméterre lévő Vaskaphoz taznk. Innen már visszaindlnk Herklesfürdőre, mely az Osztrák-Mayar Monarchia eyik lehíresebb, ledivatosabb fürdőhelye volt. Mé Ferenc József is yakran látoatott ide. Ey séta keretében meismerkedünk a szebb napokat látott, patinás óvárossal, vay aki már elfáradt, felfrissülhet a szálloda fürdőjében. Vacsora tán jt idő és lehetősé ey kis hanlatos időtöltésre is. 4. nap: Reeli tán kijelentkezünk a szállodából, hazafelé indlnk, de közben mé Temesvárt is útba ejtjük ey városnéző séta erejéi. Eztán már hamarosan a határt átlépve néhány technikai meállás tán az esti órákra Bdapestre érünk. Részvételi díj: ,-Ft, mely tartalmazza az tazás, a szállás, a félpanziós ellátás, az ideenvezetés költséeit, de nem tartalmazza az Al-Dna-i hajókirándlás, a hajón elfoyasztásra kerülő ebéd és az esetlees belépők árát, melyre 25,-EUR-t és kb. 70,-RON-t célszerű számítani. Jelentkezéskor befizetendő előle ,-Ft, a hátralékot aszts 8-i kérjük befizetni! Az tazás, - melyre jelentkezéskor útlemondási-, indlás előtt baleset-, betesé-, poyászbiztosítás köthető - csak kellő számú jelentkező esetén valósl me! Eyáyas felár: ,-Ft Orona Örömmel jelentjük a yülekezetnek, hoy az orona felújítási mnkák mekezdődtek, várhatóan szeptember elejére elkészül az új játszóasztal. Kelenföldi Barokk Esték 2016 őszén szeptember 17. szombat 17:00 DAVID BENDIX NIELSEN (DK/HU) ORGONAHANGVERSENYE október 15. szombat 17:00 ALFÖLDY-BORUSS ESZTER FUVOLAESTJE november 12. szombat 17:00 ALFÖLDY-BORUSS CSILLA ORGONAHANGVERSENYE december 3. szombat 17:00 JOHANN SEBASTIAN BACH KANTÁTA EST ELőADJÁK A LUTHERÁNIA ÉNEK ÉS KAMARAZENEKARA VEZÉNYEL KAMP SALAMON

5 Életre keltett történelem 2016 őszén szeptember 22. csütörtök 18:00 A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI I. EGYIPTOM, A MEGÚJULÓ BIRODALOM október 13. csütörtök 18:00 A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI II. HETTITÁK, A VAS HARCOSOK Júnis 18. Erre a napra szervezzük a Tahi táborhelyünk évi naytakarítását. A rákövetkező második napon hétfőn már érkeznek délelőtt a lekisebbek, íy szüksées a szobák, az épület és az dvar rendbetétele. Kérünk Tahi csendes hetek A menekülés útja "Jézs mondja: Én vayok az út, az iazsá és az élet " (Jn.14,6) Ezen a nyáron is szeretnénk Isten közelében tölteni ey hetet iehallatással, imádsáal, énekléssel, sok játékkal, izalmas kirándlásokkal. Néy yermekhetet szervezünk Tahiba: júnis Alsósok első hete júnis 27-júlis 2. Alsósok második hete júlis 4-9. Felsősök hete júlis Gimnazisták hete júlis Eyetemisták hete júlis Gyülekezeti hét A hetek részvételi díja: Ft/hét. Jelentkezni a hittanórán a hitoktatónál, a vasárnapi yermek-istentisztelet tán a vasárnapi mnkásoknál, valamint a lelkészi hivatalban hivatali időben lehet. A jelentkezési lap visszaküldésekor Ft előleet kérünk befizetni. Határidő: Indlás előtt 1 héttel. Indlás: Hétfőn reel ½. 8-kor találkoznk a yülekezeti tanácsteremben, ahol az előleről szóló átvételi elismervény felmtatása mellett történik a fennmaradó össze befizetése. Ekkor yűjtjük a Taj kártyát (fénymásolat) és az Eészséüyi nyilatkozatot (!) (táborozáson részt vehet, rendszeresen szedett yóyszer). Innen az eyházközsé szervezésében taznk a táborba. Szüksées felszerelés: áyneműhzat vay hálózsák lepedővel, tisztasái csoma, mele öltözék esős időre is, tornacipő, kirándlócipő, papcs, fürdőrha (az dvari medencéhez), elemlámpa, kllancs- és szúnyoriasztó krém. Biblia, jeyzetfüzet, íróeszköz, diákiazolvány, kevés zsebpénz. MP3-4-t, Ipod-t, elektroniks játékot stb. a csendeshétre kérjük, ne Tahi Takarítás Titeket, hoy yertek és közös erővel teyük rendbe a helyszínt. Szobák felmosása, porszívózás, matracok kiporolása, áykeretek áttörlése, konyha fertőtlenítése, étkészletek elmosása, nayterem kipakolása, padok átmosása, november 10. csütörtök 18:00 A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI III. AZ ÚJ HETTITA KIRÁLYSÁGOK ÉS IZRAEL december 8. csütörtök 18:00 A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI IV. ASSZÍRIA ÉS BABILON KÜZDELME dvarban fák allyazása, fűnyírás. Az elvézendő mnka nay és sok, ezért kérünk Titeket, hoy minél többen jöjjetek el, hoy íy már yorsan tdjnk véezni ezen a napon. hozzon senki maával. A yermekek mobiltelefonját a tábor elején beyűjtjük, és csak az előre mebeszélt napszakban adjk kézbe általában esete 7 és 8 óra között. (Indokolt esetben a szülők a tábor vezetőjével fel tdják venni a kapcsolatot, hétfőn indlás előtt lehet a számot elkérni.) Tájékoztatásl: Ha valaki bármiféle élelmiszert hoz, azt mé hétfőn délelőtt el kell foyasztania, mert a tábor területén nem tárolhatjk az Ántsz előírások miatt. A hozott bolti süteményt, kekszet, csokoládét a yerekek közösen foyasztják el a héten. Köszönjük, ha valaki a tábor részére yümölcsöt, befőttet, lekvárt, süteményt felajánl. Elhelyezés: Hanlatos, nay szobákban, emeletes áyakon (Természetesen külön-külön fiúk és lányok). A napi három (kisebbeknél öt) étkezés mindi finom és bősées. A tisztálkodáshoz öt zhanyzó áll rendelkezésre, és az dvari tsolók. A tábor szombaton zárl, a szülőket déltán 2-re szeretettel várjk ey kis ízelítővel a hét eseményeiből. Kérjük, hoy érkezésükkor a tábor alsó területén várakozzanak, amí a yermekek elfoyasztják az ebédet, metartva ezzel a tábor rendjét. A hazatazás eyénile történik. A tábor meközelíthető: Volán atóbsszal Újpest Városkaptól, atóval Leányfal tán a Tahitótfal tábla elhayásakor a Tahi-újtelep bszmeállónál balra az Ódry Árpád úton, majd a Villám tcán (mélyút) felfelé, annak véén balra kanyarodva jobbra a második telek. A yülekezeti ház címe: 2021 Tahi, (Tökös mező) Villám köz 3.

6 Kedves Testvérek! Az idei évben is meszervezzük Tahiban a nyári heteinket, amiken alsós yermekektől indlva az eyetemet nemré elvézett fiatal felnőtteki terjedően, valamint a yülekezet eészéből jelentkeznek a résztvevők. Az elmúlt évek során mindi voltak olyan több yermekkel rendelkező vay nehéz anyai körülmények közt élő családok, akiknek yermekük vay yermekeik ezen heteken való Óvodánk szeptember 1- től 100 fő kisyermekkel és 18 fő dolozóval működik. A es nevelési évünkre 25 fő kisyermeket vettünk fel. Tahi seítsékérés Óvodánk nyári zárása: júlis 18-a (hétfőtől) aszts 19. (pénteki) tart Nyitás: aszts 22. hétfő A zárás alatt minden héten csütörtökön irodai üyeletet Nyári hivatali, istentiszteleti és ünnepi rend Állandó heti alkalmaink: Szerda Istentisztelet az altemplomban Imaóra az altemplomban Vasárnap 9.00 Istentisztelet a templomban Istentisztelet a templomban Nyári hivatali foadóidő: (júnis 21-től szeptember 4-i) - keddenként 10:00-14:00 - csütörtökönként 10:00-14:00 - vasárnap előzetes eyeztetéssel 11:30-13:00. Szeptember 4. tán a hivatal a szokásos évközi rend szerint tart nyitva. részvétele támoatásnkra szorlt. Mivel Jézs Krisztstól parancsnk van, hoy hordozzk eymás terheit, ezért kérünk Benneteket, hoy akinek Isten enedi támoassa ezen nyári yermekheteket adományával! Valamint akinek az ideje enedi, tőlük a hétfő reeli indlásokhoz kérünk atós szolálatot, hoy minden yermek eyszerre érkezzen me. Szükséünk van a Ti seítséetekre! A Fehér Kavics Kelenföldi Reformáts Óvoda értesí tője Hanfelvételek az iehirdetésekről Az istentiszteletek, a keddi Eyetemista Bibliaóra és a szerdai Gyülekezeti Bibliaóra hanfelvételei metalálhatók a honlapon, bal oldalon az Iehirdetések alatt. Dátm, iehirdető, alapie és alkalom alapján mekereshetőek a felvételek. A tartnk 9-13 óra között.(tel.: ) Tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 4-én vasárnap 9 órától tartjk. kiválasztott felvételre való kattintás tán a texts alatt a Fájl letöltése feliratra kattintva a hananya mp3 formátmban letölthető. A vasárnapi istentiszteletekről videó-közvetítés a honlapon jobb oldalt található. A lejátszáshoz Adobe Flash bővítmény szüksées! Nyári alkalmaink: aszts 21. vasárnap 9:00 Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet 10:30 Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet szeptember 4. vasárnap 9:00 A Fehér Kavics Óvoda tanévnyitó istentisztelete 10:30 Tanévnyitó istentisztelet Bdapest-Kelenföldi Reformáts Eyházközsé Bdapest, Október tel/fax: banksz.szám:

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Kinematika 2016. február 12.

Kinematika 2016. február 12. Kinematika 2016. február 12. Kinematika feladatokat oldunk me, szamárháromszö helyett füvényvizsálattal. A szamárháromszöel az a baj, hoy a feladat meértése helyett valami szabály formális használatára

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND 1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. Október Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2011.

Missziói Munkaterv 2011. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig " ApCsel 1,8 Missziói Munkaterv 2011. Budapest-Csillaghegyi

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének nyílt napjára, amely 2014. december 9-én, kedden 11-18 óra között lesz a Régi Zeneakadémián

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít.

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít. HÁZIREND mely a Malomvölgy Ált. Isk. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok alapján. A házirend célja és feladata: 1).Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Zúzmara Expressz Mahócára

Zúzmara Expressz Mahócára Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság 3535 Miskolc, Erdész utca 24. +36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 www.eszakerdo.hu, www.laev.hu A reggel 9:30-kor Miskolcról Mahócára induló kirándulóvonatra

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Héber, görög betők és mértékegységek 12-13 Az ószövetségi történelem áttekintése 14 Kánaán a honfoglalás idején 27 Az öt király veresége 52 Az izraeli törzseknek

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

Elek. 2013. VII. évfolyam 29. szám

Elek. 2013. VII. évfolyam 29. szám Elek 2013. VII. évfolyam 29. szám A d v e n t Advent közeledtével elkészítjük az adventi koszorút, meggyújtjuk az első gyertyát, aztán a másodikat, és így tovább, egyre közelebb a kisded születésének évfordulójához.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013/14 NEVELÉSI ÉV TAPASZTALATAIRÓL

BESZÁMOLÓ A 2013/14 NEVELÉSI ÉV TAPASZTALATAIRÓL Budapest Főváros XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat, II. sz. Napsugár Óvoda 1239 Budapest, Grassalkovich út 297 1. Személyi feltételek BESZÁMOLÓ A 2013/14 NEVELÉSI ÉV TAPASZTALATAIRÓL A 2013/2014- es nevelési

Részletesebben

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt 2016.04.23 05.01. További információk 1.nap: Budapest-Velence Indulás a késő esti órákban Budapestről Velencébe.

Részletesebben

Házirend Gyógy- és Strandfürdő

Házirend Gyógy- és Strandfürdő Házirend Gyógy- és Strandfürdő Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben