2011. március február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. március 2012. február"

Átírás

1 Közgyűlési Beszámoló Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete március február

2 I. BEVEZETŐ A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete (Repropress) érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének meghatározó része a Szerzői Jogi Törvény 21. -ának keretében meghatározott iparági szereplők reprográfiai jogdíjigényével kapcsolatos érdekeinek képviselete. Az Egyesület vezetőinek elsődleges célja az alapítás óta eltelt időszakban az volt, hogy a törvény által előírt szervezeti keretet 2009-es megteremtését követően beszedje az általa képviselt jogosultaknak járó, a Magyar Reprográfiai Szövetség (MRSZ) által beszedett és a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületével (MASZRE) kötött megállapodás alapján felosztott jogdíjakat. A cél érdekében felléptünk minden fórumon, különösen a törvényalkotás, rendeletalkotás területén, amely a kiadók reprográfiai érdekeinek védelmével kapcsolatos volt. Az Repropress Elnöksége, képviselői, szakértői elmúlt évi munkájáról, éves tevékenységéről szeretnénk az alábbiakban számot adni. Elnökségi beszámolónk tartalmas voltában mindazon kollégák, munkatársak jó munkája sűrűsödik, akik az elmúlt év során részt vettek az Egyesület életében. II. SZERVEZETI ÉLET TISZTSÉGVISELŐK ELNÖK: Hivatal Péter ELNÖKSÉGI TAGOK: dr. Karas Monika Kázmér Judit Nyomárkay Kázmér Újvári Miklós dr. Vas Györgyné Vogl Artemon MUNKATÁRSAK: Főtitkár: Havas Katalin 2/15

3 ELNÖKSÉG, TITKÁRSÁG A március 22-én megválasztott Elnökség rendszeresen ülésezett, a vonatkozó jegyzőkönyveket a titkárság megküldte a tagvállalatok számára. Az elnökségi üléseken az Egyesület előtt álló legfontosabb témák, feladatok kerültek napirendre. Az Egyesület különböző vezetőinek munkájáért e helyen is köszönetet kell mondanunk külön kiemelés nélkül valamennyiüknek. TAGFELVÉTEL A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete tagvállalatainak létszáma 2012 februárjában 33 tag. Az Egyesületből a év során kilépett az Adoc Semic Kiadói Kft. megszűnés miatt októberétől a Híd Rádió Zrt. helyett a Kurens Press Media Kft. adja ki a Bors című napilapot, tagjaink sorába előbbi kiadó helyett ez utóbbi lépett. PÉNZÜGYEK A tagdíjfizetési fegyelem közel megfelelő, a tagok nagy része a számlán lévő fizetési határidőt komolyan veszi. Az Egyesület pénzügyi helyzete stabil. A Repropress 2011-ben, az MRSZ által felosztott, 2010-ben beszedett jogdíjakból, nettó forint jogdíjbevételt realizált, melyet a kezelési költségek levonása után pályázati úton osztott fel a folyóirat-kiadókra és napilapkiadókra vonatkozó Felosztási Szabályzat IV.1-es pontja alapján. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóirat-kiadók esetében forint lett, így a Felosztási Szabályzat alapján az idei évben nem állt fenn az egyedi felosztás esete. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók esetében forint lett, így a Felosztási Szabályzat alapján az idei évben nem állt fenn az egyedi felosztás esete. A Szabályzatnak megfelelően az Elnökség augusztus 31-éig pályázat kiírásáról gondoskodott. 3/15

4 III. PÁLYÁZAT 2011 A Magyar Reprográfiai Szövetség májusában átutalta a folyóirat kiadói jogosultak számára beszedett jogdíjakat a Repropress számára. A Felosztási Szabályzat értelmében összesítésre kerültek a 2010-es jogdíjakkal kapcsolatban megküldött adatbejelentők. Az Elnökségi határozathozatal napjáig 29 folyóirat kiadó jogosult és 8 napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress számára. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóirat-kiadók esetében forint lett, így a Felosztási Szabályzat alapján az idei évben nem áll fenn az egyedi felosztás esete. A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók esetében forint lett, így a Felosztási Szabályzat alapján az idei évben nem áll fenn az egyedi felosztás esete. A Szabályzatnak megfelelően az Elnökség augusztus 31-éig pályázat kiírásáról gondoskodik. Az Elnökség határozata alapján a 2011-es évben kiírt pályázat célja a Felosztási Szabályzatok IV.2.-es pontjában rögzített Az olvasási kultúra fejlesztése témakör lett. 4/15

5 A Repropress 2011-es pályázati felhívására az alábbi támogatási igények érkeztek be: Pályázó neve Axel Springer- Magyarors zág Kft. Axel Springer- Magyarors zág Kft. Millward Brown Hungary Tanácsadó Kft. Galenus Gyógyszer észeti Lap- és Könyvkiad ó Kft. Hetek.hu Kereskede lmi és Szolgáltat ó Kft. IDG Hungary Kft. Jánossy Kiadó Bt. Magyar Lapkiadók Egyesülete Pályázat címe Olvass a napilappal és ismerd meg a körülötted élő világot! Olvass játszva a napilappal és ismerd meg a körülötted élő világot! Igényelt támogatá s (Ft) A pályázó által megjelölt minimu m támogatá si igény Önrész Igényelt támogat ási intenzit ás Támoga tás lehetség es mértéke Formai értékelési kritérium oknak való megfelelő ség Jogosultság i szemponto knak való megfelelős ég 1,500,000 1,000,000 4,976,677 23% 60% megfelelt megfelelt 1,500,000 1,000,000 5,419,048 22% 60% megfelelt megfelelt Fiatal TGI ,300,000 1,300,000 6,700,000 16% 60% Sajtófesztivál 2012 hiánypótlá st igényelt 2,400,000 2,400,000 8,604,765 22% 60% megfelelt Sorsviták 2,205,072 1,704,000 1,758,048 56% 60% megfelelt IDG Hungary az olvasási kultúra, hazai folyóiratok népszerűsítésé ért Olvasás, szövegértés és elemzés fejlesztése az általános iskolákban - Tanári segédanyag a National Geographic Kids gyermekmagaz in tartalmának tanórai felhasználásáh oz Hálózatban - behálózva. Pályázat a "SANYI" országos elterjesztéséért. 2,490,000 1,867,000 1,660,000 60% 60% 1,880,000 1,400,000 1,886,800 50% 60% hiánypótlá st igényelt hiánypótlá st igényelt megfelelt hiánypótlást igényelt hiánypótlást igényelt hiánypótlást igényelt hiánypótlást igényellt 4,250,000 4,000, ,000 90% 90% megfelelt megfelelt Összesen 17,525,072 14,671,000

6 A pályamunkákat az elnökség tagjai értékelték. Az idei év során a maximális felosztható támogatási összeg 11,389,855 Ft volt (ebből 8,580,345 forint a folyóirat kerethez, 2,809,510 forint a napilap kerethez tartozik). Az igényelt támogatási összeg összesen 17,525,072 Ft. Az Elnökség az új pályázati szabályzat elkészítésekor, az értékelési szempontok kialakításakor a tavalyinál még hangsúlyosabban illesztette be a szakmai értékelés folyamatába a tartalmi illeszkedés pontozását, értékelését, mert tavaly számos projektjavaslat érkezett, amely nem vette figyelembe az alapvető kiírói célokat, és a kidolgozott szakmai értékelési rendszer feltételezte, hogy a pályázók a kiíráshoz illeszkedő projektjavaslatokat nyújtanak be. Szintén a korábbinál hangsúlyosabb figyelmet kapott az értékelés során a projekt közösségi jellegének megítélése. A 2011-es évben az alábbi pályázatok támogatásáról döntött az Elnökség: Egyhangúan forinttal ( Ft Ft) támogatásra javasolták a Magyar Lapkiadók Egyesülete Hálózatban - behálózva. Pályázat a "SANYI" országos elterjesztéséért. című pályázatát. Egyhangúan forinttal támogatásra javasolták a Galenus Kft. Sajtófesztivál 2012 című pályázatát, azzal a feltétellel, hogy a pályázó eleget tesz a hiánypótlási követelményeknek. Egyhangúan 1,013,285 forint résztámogatásra javasolták az Axel Springer- Magyarország Kft. Olvass a napilappal és ismerd meg a körülötted élő világot! című pályázatát. Egyhangúan 1,013,285 forint résztámogatásra javasolták az Axel Springer- Magyarország Kft. Olvass játszva napilappal és ismerd meg a körülötted élő világot! című pályázatát. 6/15

7 MELLÉKLETEK 7/15

8 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 8/15

9 COOPSALDO REPROPRESS MAGYAR LAPKIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE Könyvvizsgáló és Ügyviteli 7627 Pécs, Engel János. u. 8. Szolgáltató KFT évi egyszerűsített beszámolójának könyvvizsgálata FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A REPROPRESS MAGYAR LAPKIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE tagjainak Elvégeztük a REPROPRESS MAGYAR LAPKIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /továbbiakban: Egyesület / mellékelt 2011.évi egyszerűsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft, az egyszerűsített mérleg szerinti eredmény e Ft (veszteség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménylevezetésből áll. Az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állítások kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az egyesület belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. 9/15

10 10/15

11 MÉRLEG 11/15

12 12/15

13 13/15

14 14/15

15 15/15

2013. május 2014. május

2013. május 2014. május Elnökségi*Beszámoló* R e p r o p r e s s M a g y a r L a p k ia d ó k R e p r o g r á f ia i S zö v etség e* 213. május 214. május 1 I. BEVEZETŐ A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége (Repropress)

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28.

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28. J a v a s l a t az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

Egyszerűsített Eves Beszámoló

Egyszerűsített Eves Beszámoló 1 9 3 8 3 5 7 8-9 4 9 9-5 6 9-1 9 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181. Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január 1.- 29. december 31. 29 Kelt Berhida, 21. május 2.

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2012. évi

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2012. évi Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2013. május 14. P.H. Rákóczi Tibor ügyvezető

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben