Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe"

Átírás

1 Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe

2

3 Fáj a szívem egy fekete csikóért Gyűjtemény a lóalakot megjelenítő magyar népdalkincsből A kötetet illusztrálta: Gábor Feri Sziront'Art Közhasznú Egyesület 2011.

4 Ez a kiadvány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében az azonosítószámú, "Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények támogatása" célterületre november 16. napján benyújtott számon nyilvántartott pályázat utófinanszírozásával valósulhatott meg. Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A nyomtatott változatot készítették: Erős Dorottya, Germán Márton, Sólyom Balázs, Varga Evelin Korrektorok: Erős Dorottya, Kriski Csaba és Tóth Zsuzsanna Kiadja a SZIRONT'ARTKÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2456 Besnyő, Gorkij utca 9. A kiadásért felel: A szervezet elnöksége megbízásából Sólyom Balázs titkár sziront art khe Készült 300 példányban 52 oldal terjedelemben. Grafikai munkák: Art Deco Nyomdai munkák: Innovariant A nyomdai munkákért felel: Germán Márton A kézirat lezárva: december 7-én.

5 Előszó A Szironta Együttes a zenélés mellett a hagyományőrzésnek, hagyományátadásnak más, számukra új, összetett formáját is megvalósította ezzel a képekkel illusztrált, CD-mellékletet is tartalmazó kiadvánnyal. Az ötletadó Nyersné Vajda Márta nyomán lovaskönyv munkacímen emlegetett kötet több népdalkották és népdalszövegek egyszerű gyűjteményénél. Gábor Feri lovas alkotásai, a népdalok előadása a CD-n kibővítik, színesítik azt a képes jelrendszert, melynek középpontja a népdalokban megjelenő ló. Lükő Gábor A magyar lélek formái című kötetében részletesen elemzi ezt a gazdag szimbólumrendszert. " Népdalainkban a háziállatok közül a ló szerepel a leggyakrabban. A ló mindig szerelmi jelkép és azonos az egyik szerelmessel. A másik szerető a gazda vagy a lovas. A ló eredetileg a lélek jelképe is, s a lószerszámok és a takarmány, abrak képes jelentése is állandósult". Így ezek a lovas népdalok mind-mind az érző, szerelmes, szerető vagy szenvedő, búsuló ember lelkének állapotát fejezik ki. Ahogy a képek alkotójuk érzelmi viszonyát a lovakhoz vagy az éneklés és hangszeres zene az előadók lelki rezdülését a közös zenélésben. A kiadvány ezek szép, finom találkozása, összecsengése. Létrejöttében köszönetet mondunk Gábor Ferinek, a Besnyői Népdalkörnek, Osuszd Otíliának és a Szironta Együttesnek: Varga Evelinnek, Turi Ákosnak, Sólyom Balázsnak, Germán Mártonnak, Farkas Lucának, Erős Dorottyának és Czumpft Krisztinának. Tóth Zsuzsanna Sziront Art KHE Kedves Olvasó! A lovakat úgy szeretem, ahogyan az Isten megteremtette őket. Szabadon. Már nem akarok rájuk ülni, nem akarom befogni és hajtani őket, csak beszívni az illatukat, és hagyni, hogy hozzám érjenek. Már nem akarok semmit velük, csak látni szilaj futásukat. Ember és ló. Kapcsolatuk különleges lehet, ha az ember úgy akarja. Az idők folyamán azt megtanultam, hogy a természetesség az, ami egyes-egyedül fontos. Ahogyan a kanca viselkedik a csikójával, időnként eréllyel, de mindig óvó szeretettel. Ez a természetesség. Nem tudom, hogyan volt a lovakkal abban az időben, amikor ezek a népdalok kialakultak, létrejöttek, de Kedves Olvasó, a rajzokról az előbbiek miatt ahol csak lehetett, lehagytam a különféle kényszerítő eszközöket, zablákat, sarkantyúkat. De ezt felfoghatjuk úgy is, hogy ez a tény kapcsolja rajzaimat a mához. S mi, akik ezeket a csodálatos népdalokat olvassuk, hallgatjuk és énekeljük, gondoljunk arra, hogy ez összeköt bennünket, embereket és lovakat örökre. Bízom benne, hogy olyan kedves kis könyv született, amelyet mindenki szívesen lapozgat. Köszönöm a Sziront'Art Egyesületnek, hogy szeretett barátunk, a LÓ előtt tiszteleghetek. Gábor Feri

6 Kicsi lovam térdig menyen a sárba Kicsi lovam, jobb az árpa, mint a zab. Rózsámnak is jobb a szíve, ha mást kap. Kicsi lovam, jobb az árpa, mint a zab. Rózsámnak is jobb a szíve, ha mást kap. 6

7 Válaszúti hegy aljába' Erre gyere, ne menj arra, Jobb az út erre, mint arra. Erre gyere, szívemnek a párja, Adj egy csókot utoljára. 3. Páros csókot nem adhatok, Nem a te szeretőd vagyok. Páros csókot csakis annak adok, Kinek szeretője vagyok. 4. Nem úgy van most, mint volt régen, Nem az a nap süt az égen. Nem az a nap, sej, de nem az a hold, Nem az a szeretőm, ki volt. 5. Aki volt, az rég elhagyott, Szebbre vágyott, mint én vagyok. Szebbre vágyott, sej, de mégse kapott, Még olyat se, mint én vagyok. 7

8 Esik eső, szép csendesen csepereg Édesanyám, én strázsába nem állok, Amott jönnek a fegyveres zsandárok. Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára, Felugrott a bársonyszőrű lovára. 5. Arra kérem én a zsandár urakat, Eresszék el csak az egyik karomat. De a zsandár azt válaszolja rája: Vasat veretek mind a két karodra. 3. Felugrott a bársonyszőrű lovára, Kivágtatott a gyulai pusztába. Lova lába megbotlott egy gyökérbe', Ott fogták el Rózsa Sándort örökre. 6. Le az úton, szép csendesen lefelé, Szamosújvár börtönkapuja felé. Szamosújvár börtönfala de sárga, Oda leszek életfogytig bezárva. 4. Komiszáros most tölti a fegyverét, Hogy lője le a betyárnak a fejét. Ejnye, azt a kutya betyár mindenét, Lovát félti, nem a maga életét. 7. Megizenem én az édesanyámnak, Küldjön párnát szegény Sándor fiának. De az anyja azt válaszolta rája: Göndör haja legyen az ő párnája. 8. Megüzenem én a feleségemnek, Viselje gondját mind a két gyermeknek. Se mesternek, se kondásnak ne adja, Legyenek betyárok, mind vót az apja. 8

9 Elveszett a lovam cédrusfaerdőbe' Ne keresd a lovam, be van az már fogva, Vármegyeház udvarára szól a csengő rajta. 3. Ismerem a lovam csengő járásáról, Megismerem a babámat büszke járásáról. 9

10 Hortobágyon kivirult az ibolya Kisújszállás Kenderessel határos, Kié ez a gulya, ménes, de sáros? A bojtárja sáron-vizen utána, Számadója bort iszik a csárdába'. 4. Kedves rózsám, ha igazán szeretnél, Magad elé a nyeregbe ültetnél. Gyenge vagy még kisangyalom a lóra, Játszik a ló, könnyen leesel róla. 3. Hortobágyon kivirult az ibolya, Közepébe szépen legel a gulya. Én is bojtár leszek a Hortobágyon, Gyepen hálok nem a paplanos ágyon. 5. Hortobágyon gulyásbojtár vagyok én, Most is olyan szóban forgó vagyok én. Nem félek a komiszáros kezétől, Sem Debrecen városa tömlöcétől. 10

11 Rákóczi kocsmában két krajcár a bor Sem magad pénzéért, Sem a fiadéra, Hanem a lányodért, Bodor Katalinért Lányom, édes lányom, Bodor Katalina, Az teérted jön, A fekete sereg. 10. Akkor ott fölkapja, Kengyelt megszorítja, Tüskékről tüskékre, Bokrokra hurcolja Lányom, édes lányom, Bodor Katalina, Eladtalak téged, Rákóczi kocsmában, Rákóczi kis úrnak Anyám, édesanyám, Kedves szülő dajkám, Mért adtál gyilkosnak, Rákóczi kis úrnak, Ki nappal aluszik, Éjjel gyilkolódik? 5. - Anyám, édesanyám, Kedves szülő dajkám, Micsoda sereg az A fekete sereg? Napkeletről jönnek, Napnyugatra mennek Jó napot, jó napot, Kedves napasszonyom, Hol vagyon, hol vagyon, Én gyöngybéli mátkám? - Az első szobában Ékesíti magát Jó napot, jó napot, Én gyöngybéli mátkám! - Fogadja el Isten, Rákóczi kis úrfi Lassan járj, lassan járj, Rákóczi kis úrfi, Már piros cipellőm Sarkig vérben úszik Lassan járj, lassan járj, Én gyöngybéli mátkám, Már arany koszorúm Félig vérben úszik. 12. Akkor ott fölkapja, Keblére szorítja. - Mit ennél, mit innál, Én gyöngybéli mátkám? Sem enném, sem innám, Csak ágyban feküdném, Sem enném, sem innám, Csak ágyban feküdném Nyisd ki, anyám, nyisd ki Zöldellő kapudat, Vesd meg anyám, vesd meg Víg halott ágyamat! 11

12 Új korában repedjen meg a csizmám Én Istenem, adj erőt a lovamnak, Hogy keressek szép szeretőt magamnak! Mer' aki volt, úgy meguntam szeretni, Szebbet, jobbat akarok én keresni. 3. Még az úton lefelé sem mehetek, Mind azt mondják, fekete gyászt viselek. Fekete gyász, fejér az én zsebkendőm, Elhagyott a tavaly nyári szeretőm. 12

13 Szeretőm e táncba, gyűrűm az ujjába Szeretőm e táncba, gyűrű az ujjába, Minden fordulásba ragyog az ujjába. Csak azért szeretem a magyar menyecskét, Jól meg tudja főzni a borsót, a lencsét. 3. A borsót, a lencsét, az ecetes cibrét, Az ecetes cibrét, s a bárány levecskét. Csak azért szeretek falu végén lakni, Hogy az én édesem oda jár itatni. 4. Lovát itogassa, magát fitogassa, Két (szép) piros orcáját velem csókoltassa. Velem ne csókoltasd, velem ne csúfolkodj, Mert úgy es jól tudják, hogy jó édesem vagy. 13

14 Téli-nyári laboda... Sa 2. Kerek utca, kicsi ház, Benne, rózsám, mit csinálsz? Csinosítom magamat, Várom a galambomat. 3. Le az utcán, le, le, le, Leverucska levele, Fel az úton, fel, fel, fel, Kell pálinka, kell, kell, kell. 4. Én uramnak vacsorát, Tarka kutya cubógját. Én uramnak vacsorát, Tarka kutya cubógját. 14

15 Szépen szól az Virág ökröm csöngője Ferenc Jóska fújatja a trombitát, Várja hadra a Szerbia táborát. Kik elvesztek a Szerbia sáncában, Szegény baka nyugszik a föld gyomrában. 3. Szépen szól a huszárok trombitája, Szépen járja fekete lovam lába. Szépen járja fekete lovam lába, Gyönge testem ráillett a hátára. 15

16 Széna van az ólban, a szénatartóban Az én keszkenőmnek Széle a közepe, Elhagyott szeretőm Farsang közepében. 5. Verje meg az Isten A szeretőm anyját! Mért vette el tőlem Az ő kedves fiát? Ha neki fia volt, Nékem szeretőm volt, Ha néki kedves volt, Nékem kedvesebb volt.

17 Máma péntek, holnap szombat, vasárnap Édesanyám, ki a huszár, ha én nem? Ki nyergeli fel a lovam, ha én nem? Fölnyergelem a lovamat, a sárgát, Megkerülöm Erdélyország határát! 3. Te, kismadár, ne keseredj az ágon, Nem csak te vagy árva e nagy világon. Nekem sincsen édesapám, se anyám, Sem szeretőm, kinek gondja legyen rám. 4. Nekem is volt szép szeretőm, de már nincs, Mer' elvitte a szegedi nagy árvíz. Három éve, hogy a Tiszát halászom, Könnyeimtől még a partot sem látom. 17

18 Fáj a szívem egy fekete csikóért Nincs édesebb a vérbélű dinnyénél, Nincs kedvesebb a nyíradonyi legénynél. Párosával viseli a cakkos zsebkendőt, Mégse talál igaz szívű szeretőt. 18

19 Miskolc felé viszen egy út 2. A boltos úr így fogadta: - Üljön le hát, kisasszonyka! - Nem ülök le, boltos uram, // Nagyon sietős az utam. Estveledik már az idő, // Setétlik a luci erdő. 3. Kanászlegény tüzet rakott, Jáger Jóska odaugrott: - Jó estét, te kanászlegény! Van-e sült szalonna, kenyér? 7. Adj erőt két karjaimba, Hogy a baltám felfoghassam, Hogy a baltám felfoghassam, Jáger Jóskát agyonvágjam! 4. - Van itt sült szalonna, kenyér, Egyed, testvér, míg belédfér! Ahogy Jóska megvacsorált, Mindjárt a nagy cserénynek állt. - Adjad szűröd, karikástól, A csizmádat sarkantyústól! 5. - Szűröm, csizmám nem adhatom, Míg a nyájam be nem zárom. Majd ha a nyájam bezárom, Szűröm, csizmám neked adom. 6. Elment Pista fordítani, Az Istenhez fohászkodni. - Én Istenem, Krisztus fia! Adj erőt két karjaimba! 11.De a bíró nem engedi, Hogy a faluba bevigye. 8. Bátor Pista hamarjába', Odacsap a tarkójába, Odacsap a tarkójába, Arcra borul Jáger Jóska No, te testvér, itt pihenjél, Míg a kocsi ide nem ér. Majd ha a kocsi ideér, Ballagunk Luc falu felé. 10. Bátor Pista hamarjába, Beugrik Luc falujába, Beugrik Luc falujába, Be a bíró udvarába. - Ahol történt a halála, Ott tedd őt a föld gyomrába! *viganó = egybevarrt női ruha 19

20 A kend édesanyja megátkozott engem Akit én szerettem, Meg van az szeretve. Ha rátekintek is, Elfakad nevetve. 6. Csak azért szerettem Falu végin lakni, Hogy az én galambom Arra jár itatni. 4. A pünkösdi rózsa Kihajolt az útra, Eredj arra, rózsám, Köss bokrétát róla! 7. Arra jár itatni, Magát fitogatni, Magát fitogatni, A lovát ugratni. 5. Tedd az öved mellé Két szemem láttára! Viseljed gondomat Lányok bosszújára! 8. Még a lova iszik, Lehet vele szólni, Piros két orcáját Meg lehet csókolni. 20

21 Én Istenem, adj erőt a lovamnak!,, 2. Mer' aki volt nem érdemes szeretni, Mer' aki volt nem érdemes szeretni. A jó Isten a két szemét vegye ki, A jó Isten a két szemét vegye ki! 3. Ki kit szeret, avval élje világát, Ki kit szeret, avval élje világát! Avval töltse el a fiatalságát, Avval töltse el a fiatalságát! 21

22 Most jöttem Gyuláról Csak egy maradt rajta, Az is kotyog rajta. Kovács legény, régi jó barátom, Igazítsd meg rajta! 3. Kovácsa kalapácsa Csak azt veri rája, Hogy ennek a kesely lábú lónak Magyar a gazdája. 4. Magyar legény a gazdája, Mulat a csárdába. Eszik, iszik, mulat a csárdába, Lova lába hasig jár a sárba. 22

23 Patkó Sándor zörög a zöld erdőben Patkó Sándort a Bakonyban elfogták, Egyenesen Veszprém felé hajtották. Elejbe áll őrmester úr, kapitány: - Hány lovat loptál el, Sándor, a pusztán? 3. - Nem loptam én senki ökrét, sem lovát, Nem szakítottam el senki gulyáját. Csak kétfelől álltam el az utakat, Kiraboltam a nagyságos urakat Patkó Sándor, de sok bankót elloptál, (az) Ügyvédeknek belőle nem juttattál! - Lerúgom a hegyes orrú csizmámat, Abból adok az uraknak ötszázat. 23

24 Zavaros a Tisza, nem akar tisztulni Által akar menni, Szilaj csikót lopni. Debreceni zöld vásáron El akarja adni. 4. Sárga csikós, sárga, Réz a zabolája. Az a híres Bogár Imre Annak a gazdája. 6. Felállott a székre, Feltekint az égre: - Sok vétkeim, sok bűneim Most jutnak eszembe. 3. El akarja adni, Subát akar venni, Amivel az ő rózsáját Bé tudja takarni. 5. Harangoznak délre, Fél tizenkettőre. Az a szegény Bogár Imre Megy a vesztőhelyre. 7. Kiapadt a Tisza, Csak a habja maradt. Meghalt szegény Bogár Imre, Csak a híre maradt. 246

25 Szivárványos az ég alja Én Istenem, adjál esőt, A lovamnak jó legelőt, csuhajja! A lovamnak jó legelőt, Nékem pedig szép szeretőt, csuhajja. 4. Kérsemjéni templom előtt Háromágú diófa nőtt, csuhajja. Három ágán hat levele, Szeretőmnek szép a neve, csuhajja. 3. Kérsemjéni kertek alatt Sokat lement rajtam a nap, csuhajja. Gyere, babám, gyújtsál gyertyát, Mutasd meg a világ útját, merre van. 5. Édesanyám mondta nékem, Minek a szerető nékem, csuhajja. De én arra nem hajlottam, Titkon szeretőt tartottam, csuhajja. 25

26 El kell menni, régen el kellett volna Jaj, de szépen harangoznak reggelre, Kis pej lovam most nyergelik előre. Hatnapi széna, zab be van pakolva, Adj egy csókot, kisangyalom az útra! 3. A huszárnak csókot adni nem lehet, Mert a huszár nem igaz szívből szeret. Ha a huszár igaz szívből szeretne, Maga mellé a nyeregbe ültetne. 4. Gyenge vagy még, kisangyalom, a lóra, Táncol a ló, te meg leesel róla. Ha majd egykor én ülök a hátára, Járhatja velem a szép mennyországba. Ha majd egykor én ülök a nyeregbe, Táncolhat velem a csillagos égbe. 26

27 Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt? 2. Eridj, Mariska, térítsd meg az én lovaimat! Én is megtérítem a te lúdjaidat. Selyem sár hajú Magyar Ilonának Haja fölött gyöngykoszorú, gyöngy. Selyem sár hajú Magyar Ilonának Feje fölött gyöngykoszorú, gyöngy. 27

28 Ej, de a türei nagy híd mellett Ej, de a türei nagy hegy alatt Három kislány, sej, haj, zabot arat. Zabot arat fekete lovának, Szeretőt keres magának. 28

29 Három pénzt adtam a bargulyába... Zoborvidék (Felföld) * löl löl 2. Ugrasd meg, ugrasd paripa módra, Pergesd meg, pergesd karika módra, Karika módra. 2. Olyat ugorjon, mind a paripa, Olyat perdüljön, mind a karika, Mind a karika. *bargulya: nagybőgő Letörött a kutam gémje Nem szokott a más kúttyára, Belehajtom a Tiszába. A Tiszának közepibe, Onnan a másik szílire. 3. Míly a Tiszának a szíle, De még mílyebb a közepe. Barna kislyán kerülgeti, átal akar rajta menni. 4. Átal akar rajta menni, Bazsarózsát szakajtani. Bazsarózsa szíp virágszál, Barna fattyú, házasodjál! 5. Házasodj meg, ha meg akarsz, Végy el éngem, ha el akarsz! Mer' ha éngem elszalajtassz, Ilyen rózsát nem szakajtassz. 6. Lefelé folyik a Tisza, Nem folyik a' többé vissza. Rajtam van a rózsám csókja, Ha sajnájja, vegye vissza! 29

30 Böcskereki elvesztötte a lovát Mit ér olyan legénynek az élete, Kinek mindig zsebében van a keze? Nem meri a lányokat megölelni, (mer) Az' gondolja, hogy a fene megeszi. 30

31 Debrecennek van egy vize... vi Ki 2. Hortobágynak szőke vize, Sárga lovam, ne félj tőle. Még az éjjel egy órára Vigyél át a túlsó partra. Ismétlésnél: Vigyél át a túlsó partra, Ott lesz jó világ gazdádra. 31

32 Mikor Rózsa Sándor felül a lovára Nézz ki, rózsám, nézz ki, Ablakod firhangján, Megérkezett Rózsa Sándor Ej, haj, pej paripán! 3. Arany a kantárja, Réz a zabolája, Gyémántkőből van kirakva Ej, haj, a nyeregkápája. 4. Fúdd el, jó szél, fúdd el A Tiszának habját, Hogy meg ne találja senki Rózsa Sándor nyomát! 32

33 Jó sora van a Radeczky-huszárnak Komáromba' harangoznak hajnalba', Feltettem a nyerget kis pej lovamra. Kétnapi zab, széna föl van arra pakolva, Kisangyalom, adj egy csolkot az útra. 3. Nem adok én csolkot huszárgyereknek, Mer' a huszár tiszta szívből nem szeret. Ha te engöm csalfa huszár nagyon szeretnél, Magad mellé a nyeregbe ültetnél. 4. Gyönge vagy még, kisangyalom a lóra, Cikáz véled, könnyen leesel róla. De ha én majd felülök a komisz nyeregbe, Cikázhatsz velem akár az egekbe. 33

34 Déltől estig nyílik a piros rózsa 2. Esik eső, nagy sár van a kapuban, Lopott lónak ott meglátszik a nyoma. Gyere, babám, te seperd fel a nyomát, Így es, úgy es te rád költöm az árát! 34

35 Elibe, elibe, sárga ló elibe Bé talál ugrani, Kárt fog ott csinálni; Cidrusfa levelét Le találja törni. 3. Cidrusfa levele, Nem ér téged a szél. Köszönöm, galambom, Hogy eddig szerettél. 4. Hogy eddig szerettél, De már megvettél. Verje meg az Isten, Kiér' megvetettél! 5. Verje meg, verje meg, Veretlen ne hagyja, Aki a babáját Ok nélkül elhagyja. 6. Engem is elhagyott Egy semmirevaló, Kinek azt kívánom, Hogy legyen vándorló. 7. Hogy legyen vándorló, Hogy legyen utazó, Fekete két szemét Ássa ki a holló! 35

36 Fehér László lovat lopott Fehér Anna meghallotta, Hogy a bátyja fogva vóna. Fehér Anna azt fogadta, Hogy a bátyja kiváltassa. 7. Ne hálj véle Fehér Anna, Kincsem adta kisdália! Szüzességedet elveszi, Bátyádnak fejét véteti. 3. Siess kocsis, fogj hat lóra, Fekete gyászos kocsira! Hogy menjünk fel Eger begyre, A nagy tömlöc elejébe! 8. - Aluszol-e Fehér Anna, Kincsem adta kisdália? - Nem aluszom, nem nyughatok, Csak a sok lánc zörgést hallom. 4. Tett is oda aranyakat, Apró fülű tallérokat. Tál aranyat, tál ezüstöt, Mindenféle drága kincset Isten jó nap, hadnagy uram! - Hozott Isten gyöngymadaram! - Hadnagyuram, hadnagyuram! Eressze ki a bátyámat! 6. Én bátyádat kieresztem, Hogyha velem hálsz az éjjel. Nem kell nekem semmi kincsed, Csak a te szép szüzességed Csak aludjál, csak nyugodjál, Mert bátyádnak vége van már. Akasztófa tetejébe Fejét félre eresztette Hadnagy uram, hadnagy uram! Átkozott légy, hadnagy uram! Mosdó vized vérré váljon, Törölköződ lángot hányjon! 11. Az ég téged meg ne áldjon, Soha senki meg ne szánjon! Annyi ördög elszaggasson, Amennyi fűszál csak vagyon! 36

37 Lóra, csikós, lóra, elszaladt a ménes Nem tehetek róla, Mert be vagyok zárva, Mert bevagyok zárva, Szabadon a bojtár, Számoljon ő róla, Számoljon ő róla! 3. Számolj, bojtár, számolj, A csikós kantárról, A csikós kantárról, Majd én is számolok, A nyerges lovamról, A nyerges lovamról. 4. Ha felvetem magam A szilaj hátára, A szilaj hátára, Hegyeken, völgyeken Találok csárdára, Találok csárdára. 5. Eredj, csaplárosné, Lovam lábán a patkó, Lovam lábán a patkó, Az alatt a bankó, Az a borravaló, Az a borravaló! 6. Bizony nem megyek én, Csak igyál hitelbe, Csak igyál hitelbe, Majd visszafordulsz, Megfizetel érte, Megfizetel érte! 37

38 A kalapom, a kalapom félig selyem Két fekete göndör szőrű lovam vagyon, Még az éjjel mind a kettőt elmulatom. Elmulatom, nem sajnálom, Szerettelek, csak azt bánom. 4. Mikor mentem Visa felé, Visa felé, Pánkót sütnek a leányok arrafelé. A pánkóból nem adtatok, Szakadjon meg a nyakatok! 3. Tavaly ősszel meg akartam házasodni. A faluban nem akartak leányt adni. Mind azt mondták, hogy részeges vagyok, Rossz feleségtartó vagyok. 5. Feleségem palatkai, palatkai, Hogy a hideg rázza ki, ott rázza ki! Nem adott pénzt pálinkára, Sem a zsacskóba dohányra. 6. Rég megmondtam, kisangyalom, csalfa ne légy, A lábadra magas sarkú cipőt ne végy! Magas sarkú cipőt vettél, // A világ csalfája lettél. 7. Szeretett a fene soha, fene soha, Csak meg voltam véled szokva, véled szokva. Úgy meg voltam véled szokva, // El sem felejtelek soha. 38

39 Dalos madár, kis pacsirta Katona az én életem, Jobb vállamon a fegyverem. Mikor én azt megpendítem, Sír a rózsám keservesen. 3. Katonának jól van dolga, Sóra, fára nincsen gondja. Csak magára s a lovára, S a császári gúnyájára. 4. Sirat engem a madár is, Értem lehajlik az ág is. Ne sírj, rózsám, ne keseregj, Hogy a tiéd nem lehetek. 39

40 A dorogi, nagydorogi bíró udvarába' Sáros lett a, sáros lett a kis pej lovam lába. Térdig lejár, térdig lejár az agyagos sárba. Szenvedj, lovam, szenvedj, szenvedj a gazdádért, Én is sokat szenvedek egy csinos barna lányért. 40

41 Amott legel, amott legel Lereszeltük, lereszeltük, lereszeltük a lábáról a béklyót. Már ezután, már ezután, már ezután merre hajtjuk a csikót? Majd elhajtjuk, amerre a nap lejár, Arra, tudom, arra, tudom, arra, tudom, a gazdája sosem jár. Villásfarkú fecske, szép barna menyecske Nem jöttem én gyalog, kis pej lovam hozott, Sej, mind a négy lábáról a patkó lehullott. 3. Csak egy maradt rajta, az is kotyog rajta, Sej, kovács, jó pajtásom, igazítsd meg rajta! 4. Ha csak egy lovad van, ne tarts neki szolgát, Hej, ha van szép szeretőd, annak viseld gondját! 41

42 A szegedi halastó, halastó A tápai híd alatt, híd alatt Lányok sütik a halat, a halat. Papirosba csavarják, csavarják, A legénynek úgy adják, úgy adják. 42

43 Kis pej lovam az Alföldet kapálja Azt hittem, a babám szava mind igaz, Pedig annak fele szava sem igaz. Fele széna, fele zab az árpának, Fele szava se' igaz a babámnak. 3. Kis pej lovam nem szereti a zabot, Csikó korába az árpára kapott. A szeretőm kapatta az árpára, Éngemet meg erre a csalfaságra. 43

44 Beváltam huszárnak Kérem a kapitányt, Adjon egy paripát, Úgy viselem gondját, Nem talál benn' hibát. 3. Ezen a kapitány Nagyon megörüle: - Itt van száz remonda, Válasszál belőle. 4. Száz remonda között Föl-alá sétálok, Végre egy deresnek Faránál megállok. 5. Ez a ló ez, lesz jó, Ez a deres csikó. Ez a deres csikó, Huszár alá való. 6. Huszár a hátára, Kard az ódalára. Kard az ódalára, Úgy megy a csatába. 44

45 Árok is van, gödör is van, ugorni kell Sárga csikó, sárga csikó, rajta nyereg, Beteg ez a, beteg ez a huncut gyerek. Addig ne legyen néki egészsége, Míg nem leszek felesége. 45

46 46 Sej, az én lovam megérdemli a zabot...

47 Jaj, Istenem, adjál esőt Utca, utca, bánat utca, Bánat kőből van kirakva simára, Az is azért van kirakva simára, Jön a babám, csikorog a csizmája Ismétlésnél: Az is azért van kirakva simára, Jön a babám lapos szárú csizmába'. 47

48 Tartalomjegyzék 48 A dorogi, nagydorogi bíró udvarába' A kalapom, a kalapom félig selyem...38 A kend édesanyja megátkozott engem...20 A szegedi halastó, halastó...42 Amott legel, amott legel...41 Árok is van, gödör is van, ugorni kell...45 Beváltam huszárnak...44 Böcskereki elvesztötte a lovát...30 Elveszett a lovam cédrusfaerdőbe'... 9 Dalos madár, kis pacsirta...39 Debrecennek van egy vize...31 Déltől estig nyílik a piros rózsa...34 Ej, de a türei nagy híd mellett...28 El kell menni, régen el kellett volna...26 Elibe, elibe, sárga ló elibe...35 Esik eső, szép csendesen csepereg...8 Én Istenem, adj erőt a lovamnak...21 Fáj a szívem egy fekete csikóért...18 Fehér László lovat lopott...36 Három pénzt adtam a bargulyába...29 Hortobágyon kivirult az ibolya...10 Jaj, Istenem, adjál esőt...47 Jó sora van a Radeczky-huszárnak...33 Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt?...27 Kicsi lovam térdig menyen a sárba...6 Kis pej lovam az Alföldet kapálja...43 Letörött a kutam gémje...29 Lóra, csikós, lóra, elszaladt a ménes...37 Máma péntek, holnap szombat, vasárnap...17 Mikor Rózsa Sándor felül a lovára...32

49 Tartalomjegyzék Miskolc felé viszen egy út...19 Most jöttem Gyuláról...22 Patkó Sándor zörög a zöld erdőben...23 Rákóczi kocsmában két krajcár a bor...11 Sej, az én lovam megérdemli a zabot...46 Szeretőm e táncba, gyűrűm az ujjába...13 Széna van az ólban, a szénatartóban...16 Szépen szól az Virág ökröm csöngője...15 Szivárványos az ég alja...25 Téli-nyári laboda...14 Új korában repedjen meg a csizmám...12 Válaszúti hegy aljába'... 7 Villás farkú fecske...41 Zavaros a Tisza, nem akar tisztulni

50 CD melléklet 1. Dalos madár, kis pacsirta... [1; 5] 2. El kell menni, régen el kellett volna... [4; 6] 3. Elibe, elibe [4k; 6] 4. Fáj a szívem egy fekete csikóért... [4; 6] 5. Én Istenem, adj erőt a lovamnak... [2] 6. A dorogi, nagy dorogi... [2; 6c] 7. Debrecennek van egy vize...[6] 8. Mikor Rózsa Sándor...[3-5; 6c] 9. Szivárványos az ég alja... Jaj, Istenem, adjál esőt... [3-6] 10. Széna van az ólban, a szénatartóban... [6] 11. Lóra, csikós, lóra... [4; 6] 12. Válaszúti hegy aljába... [3; 5; 6] 13. Ej de a türei nagy híd mellett... [4] 14. Fehér László lovat lopott... [6] 15. Rákóczi kocsmában... [4; 6] 16. Árok is van, gödör is van... [2; 3c; 5c; 6c, 7] 17. A szegedi halastó, halastó... [2; 4k] 18. Máma péntek, holnap szombat, vasárnap... [4] 19. Most jöttem Gyuláról...[1; 5-6] 20. Zavaros a Tisza... [3-6] 21. Téli-nyári laboda... [2; 3c; 5c; 6c, 7] 22. Déltől estig... Újkorában... [4; 6; 7g] 23. Kicsi lovam... ARCHÍV Előadja: Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona (1954.) Előadók: 1 - Osuszd Otília (hegedű) 2 - Besnyői Népdalkör (vezetőjük: Szuszán Jánosné, ének) 3 - Czumpft Krisztina (ének, citera) 4 - Erős Dorottya (klarinét, ének) 5 - Farkas Luca (ének, citera) 6 - Varga Evelin (ének, citera) 7 - Sólyom Balázs (citera, ütőgardon) 50

51 CD melléklet A CD-mellékleten a kiadványunkba összegyűjtött dalokból szemezgettünk. A lemezen található dalok esetenként a közölt kották variánsai. A hangfelvétel 2011 decemberében készült. Hangtechnika és utómunkálatok: Germán Márton

52 Sziront'Art Közhasznú Egyesület 2456 Besnyő, Gorkij utca 9. ISMN Ára: Ft / 5 Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I.

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I. Pannon Egyetem Magyarnóta Kör Nótaszövegek I. 1 A BUNDÁNAK NINCS GALLÉRJA... 14 A CIGÁNYOK SÁTORA, LADILADILOM, SÁRGA LILIOM... 7 A CSITÁRI HEGYEK ALATT RÉGEN LEESETT A HÓ... 11 A FÜREDI ANNA-BÁLON SZÓL

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV.

Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV. Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV. 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

100 forintnak 50 a fele

100 forintnak 50 a fele Daloskönyv 1 Tartalom 100 forintnak 50 a fele... 4 A Harmonikás... 4 Lidi néni... 4 A Börtön ablakába zeneszöveg... 5 Egy szál harangvirág... 5 Fekete vonat... 5 Kicsiny falum, ott születtem én... 6 Kislány

Részletesebben

SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE

SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE A GYÜJTEMÉNY MEGÍRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZŐI ÉS AZ ÉNEKSZÁMOK EGY RÉSZÉNEK ÖSSZEGYŰJTŐI SZIRMAI JÁNOS, A

Részletesebben

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított.

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Anyám, anyám, kedves, édesanyám! De szomorú vasárnap virradt

Részletesebben

Halljátok a lángok dalát? Ki érti a tűznek szavát? Füttytől, daltól hangos, mámoros az erdő, Légy résen, cserkészőr! 12

Halljátok a lángok dalát? Ki érti a tűznek szavát? Füttytől, daltól hangos, mámoros az erdő, Légy résen, cserkészőr! 12 Daltól hangos erdõ, mezõ, berek, Ahol járunk mi cserkészek. Dalol a szív muzsikál a lélek, Vele dalol a természet Aki dalol, sose fárad el, Aki felnéz, sose csügged el. Mert a dalt ajkunkra a Jóisten adja,

Részletesebben

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK Vajdakamarási Általános Iskola 2007. ELŐSZÓ 2006. november 13-17. között a Vajdakamarási Általános Iskolában megünnepeltük a magyar népdal és népköltészet hetét. Ennek

Részletesebben

...Eljött az idő: visznek katonának

...Eljött az idő: visznek katonának ...Eljött az idő: visznek katonának 101 MAGYAR KATONADAL A NAGY HÁBORÚ IDEJÉBŐL 1914 1918 Válogatta Szalay Olga Készült az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének anyaga alapján,

Részletesebben

KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA

KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA Gyöngyös KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) * Összeállította: Lovász Béláné Utolsó frissítés: 2012. szeptember 3. * A zenei gyűjtemény egyes kottáinak tartalmi feltárása nem teljes körű.

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

Pannónia Books. 2 Spadína Road. Toronto 4, Canada

Pannónia Books. 2 Spadína Road. Toronto 4, Canada Pannónia Books 2 Spadína Road Toronto 4, Canada ÉL KÖNYVEK * MAGYAR KLASSZIKUSOK AZ ELSZÓT ÍRTA GRÓF KLEBELSBERG KUNO ÉL KÖNYVEK MAGYAR KLASSZIKUSOK XXXIX. KÖTET A BEVEZETÉSEKET ÍRTÁK Ambrus Zoltán Baltazár

Részletesebben

Mesék bátor gyerekeknek

Mesék bátor gyerekeknek A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül

Részletesebben

Borsi Ferenc MI VAGYUNK A RÓZSÁK Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban

Borsi Ferenc MI VAGYUNK A RÓZSÁK Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban Borsi Ferenc MI VAGYUNK A RÓZSÁK Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban 1 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Vass Lajos Népzenei Szövetség, Budapest Hagyományok Háza, Budapest 2 ISBN 80 89001

Részletesebben

Burány Béla A JUHÁSZOK ÍGY ÉLNEK, ÚGY ÉLNEK II.

Burány Béla A JUHÁSZOK ÍGY ÉLNEK, ÚGY ÉLNEK II. Burány Béla A JUHÁSZOK ÍGY ÉLNEK, ÚGY ÉLNEK II. Kottagrafika Bordás Szilárd A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság

Részletesebben

Gyermekversek Irta Pósa Lajos.

Gyermekversek Irta Pósa Lajos. Gyermekversek Irta Pósa Lajos. Harmadik, bővitett kiadás, sok képpel. Singer és Wolfner kiadása Budapest, Andrássy-ut 10. TARTALOM Előszó az első kiadáshoz. Imádság. Keringélő dal. Iczinke piczinke. A

Részletesebben

NÉZZ RÁM, PACIKÁM! Mondóka-és versgyűjtemény a lovakról

NÉZZ RÁM, PACIKÁM! Mondóka-és versgyűjtemény a lovakról NÉZZ RÁM, PACIKÁM! NÉZZ RÁM, PACIKÁM! Mondóka-és versgyűjtemény a lovakról Belső használatra készült, lovasterapeuták számára. A verseket válogatta: Szarka Éva A lovakat rajzolta: Beck Viktória, Kisházy

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Egy régi hangra várva

Egy régi hangra várva Egy régi hangra várva Még az a szerencse, hogy van hangom, tudok beszélni, mert már se a szemem, se a fülem nem olyan, mint valamikor. De hát mit várjon az ember már ebben a korban? Habár, az igazsághoz

Részletesebben

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok Fehérlófia Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta

Részletesebben

Benedek Elek. Székely népmesék

Benedek Elek. Székely népmesék Benedek Elek Székely népmesék Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Benedek Elek SZÉKELY NÉPMESÉK Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

ebook, Magyarok Zsigmond Móricz

ebook, Magyarok Zsigmond Móricz ebook, Magyarok Zsigmond Móricz The Project Gutenberg ebook, Magyarok, by Zsigmond Móricz This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Részletesebben

ebook, Magyarok Zsigmond Móricz

ebook, Magyarok Zsigmond Móricz ebook, Magyarok Zsigmond Móricz The Project Gutenberg ebook, Magyarok, by Zsigmond Móricz This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Részletesebben

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK K/SS JÓZSEF rmrntó RÉPKILOK A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai xiv. ' - Lektorálta: Olavai lore Borítóterv: Valent Ede Rajz: Eada Iatvánné éa Szolnoki Andráané Szappanos Erzsébet közreműködésevei

Részletesebben

amt VÁLOGATOTT VERSEK

amt VÁLOGATOTT VERSEK amt VÁLOGATOTT VERSEK ...ÉS MEGHAL A VILÁG Eljön majd az, amikor a fagy és a jég, a föld és az ég, a Nap és a Hold, a zsák és a folt majd NEM alkot párt. Ott meghal a világ. Az ember és az állat, a sokat

Részletesebben

Arany János - Toldi. Arany János: Toldi

Arany János - Toldi. Arany János: Toldi Arany János: Toldi Nádorispán látja Toldit a nagy fával, És elámul rajta mind egész hadával... "Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki? Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat, Amellyel mutatja e

Részletesebben