SZOB VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOB VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY"

Átírás

1

2 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 SZOB VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÉSZíTETTÉK: Dr. Virágos Gábor régész Szakértői eng. Szám 2.2.2/3687/01.Sz-54/20í1.(NKÖM) ARCHEOSZTRÁDA Kft Budapest, Lovas u. 15. Tapolczai Tiborné településtervező TT /01 POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPíTÉSZ IRODA 1065 Budapest, Nagymező u. 25. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Történeti áttekintés térképek 2. Régészet 3. Természet - tájhasználat 4. Jellemző telekstruktúrák és beépítések 5. Épített értékek értékvédelem 6. Összefoglalás JÚNIUS 2004.JÚNIUS

3 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 Elöljáróban ki kell emelni, hogy Szobon - ahogyan a kistérség településein általában - az idegenforgalmi rablógazdálkodás nem okozott komolyabb károkat a településszerkezetben, a településképben, a tájban, az egyedi értékekben, eltekintve néhány tájidegen elem megjelenésétől. Ebben a vonatkozásban előnnyé válik az a hátrány, hogy idegenforgalmi fejlesztések tekintetében még nagyon kevés lépés történt. Igy sokkal jobbak a kiinduló lehetőségek a település értékeinek méltó megőrzéséhez, egy értéktudatos településfejlesztés, tájrendezés ezen belül az idegenforgalmi fejlesztések számára. Jelen munkarész a település értékeit komplexen kezelve foglalkozik a település - történetével, - régészeti örökségével, - a táji, természeti értékekkel, - értékes településszerkezettel, településképpel - művi értékeivel, beleértve a műemlékként nyilvántartott épületeket, műtárgyakat, a már helyi védelemben részesülő értékeket, az értékvizsgálat során feltárt helyi védelemre javasolt elemeket, - értékes településszerkezettel, településképpel 1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS TÉRKÉPEK A honfoglalás idején jelentős magyar csoport telepedett le a jelenlegi Szob település határában, több településnyom is fennmaradt ban íródott Árpád-kori oklevélben említik először, így ezen évszám tekinthető a község megalakulása évének. Kézai Simon krónikája szerint a honfoglaló magyarok részben az itteni réven keltek át a Dunán ban a szobi nemesek birtoka volt. Később a damásdi királyi vár birtokrésze, a XVl. század elejéig. I.Lajos király Szob, Helemba és Letkés conditionariusait kiemelte az ispánok és más bírák joghatósága alól ben a három falu hajósainak vámmentességet biztosított a Dunán Pozsonytól Szalánkeménig ben a budaiakat megillető jogokat és kiváltságokat kaptak a szobiak ben I. Lajos a nosztrai pálosoknak adta a szobi vám jövedelmét, amely a középkor végéig őket illette. II. Lajos király a damásdi várat tartozékaival (Szob, Letkés, Tölgyes és Helemba) együtt elzálogosította, majd 1523-ban az esztergomi káptalan és a Bakócz Tamás érsek által építtetett Szűz Mária-kápolna kapta meg. A falu túlélte a török megszállást, de a megfogyatkozott lakosság pótlására a káptalan Nyitra melletti birtokairól szlovákokat telepített be között építették fel a falu Szent László Templomát, barokk stílusban. A XVIII. században telepedett ide a németalföldi eredetű Luczenbacher-család, akik később jelentős szerepet játszottak a település fejlődésében. Az ország iparosításában elért kiváló eredményeikért nemességgel jutalmazták a család kiemelkedő tagját, Luczenbacher Pált 1878-ban. E család oldalági szülötte Luczenbacher János, aki 1848-ban magyarosította a nevét Érdy Jánosra. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, szerkesztette a Tudománytárt, a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott és számos értekezés és régészeti feltárás szerepel érdemei között. A Duna-parton áll kastélyuk, amely először földszintes kúria volt, majd a XX. század elején Alpár Ignác tervei alapján átépítették emeletes barokk, klasszicista és barokk stílusban től 1950-ig a lazarista rend tulajdonában volt a kastély, majd nevelőotthon lett belőle től újra a teljes épület a lazarista rend Szent László Gimnáziumáé. A község dinamikus fejlődését előmozdította 1847-ben az Ipolyhíd, 1850-ben a Vác Párkány Nána vasútvonal kiépítése, mely munkáknál jeleskedett a Norvégiából betelepült Gregersen-család között Szobon lakott a Kodály-család, a családfő volt a vasútállomás főnöke JÚNIUS

4 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 3 A két világháború közötti időszakban a gazdasági fejlődés lelassult, de ekkor élte Szob kulturális fénykorát. A II. világháborúban a hidat, vasutat, a községet lerombolták, a település sebeinek gyógyítása, a gazdaság újjászervezése, a társadalmi élet beindítása már szocialista társadalmi keretek között indult meg. Az 1990-es rendszerváltás a gazdasági, társadalmi, kulturális struktúrákat megváltoztatta, s olyan fejlődési lehetőséget teremtett, hogy a település várossá nyilvánítása megtörténhetett, s új fénykorát élve visszaszerezhette korábbi központi pozícióját. A Börzsöny történetének régészeti leleteit, élővilágát és néprajzát a Börzsöny Múzeum mutatja be. A vidék régészeti kutatómunkáját és a feltárásokat Horváth Adolf János kezdte meg az 1930-as években. A Múzeum megalapítása Laczus Géza nevéhez fűződik. Szob az Árpád-kortól a trianoni diktátumig Hont vármegyéhez tartozott, majd Nógrád megyéhez, tõl pedig Pest megye része lett. 1.1 Térségi szerepkör Szob az egykori Hont, Nógrád-Hont, Bars-Hont vármegyékben elfoglalt központi helyzete, és dinamikus gazdasági fejlődése miatt már a kiegyezés után az Ipolyszalkai Járás székhelye lett, majd Hont vármegye 1883-as átszervezése után 31 községgel kialakult a Szobi Járás. Az I. világháború óta országhatár-, és megyehatár-menti település. Ezen kedvezőtlen periférikus fekvésből származó hátrányokat enyhítette az a közigazgatási szerepkör, melyet a kedvező közlekedésföldrajzi helyzete miatt tölthetett be től Pest megye Szobi járásának székhelyeként (mint járási székhely), 1966-tól Ipolydamásd, majd 1978-tól Márianosztra társközségeként, 1991-től 1996 végéig körjegyzőségi székhelyként fejlett településsé vált, térségi központként működött. Szob 1970 óta nagyközség, 2000-ben városi jogállást szerzett. A település mindig is a Börzsöny vidéki települések centrumaként funkcionált, ahová még ma is mintegy 600-an ingáznak a környékről naponta. Közigazgatási szerepköre számottevően hozzájárult intézményhálózatának kiépítéséhez is JÚNIUS

5 MAGYARORSZÁG ELSŐ KATONAI FELVÉTEL

6 MAGYARORSZÁG MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS

7 MAGYARORSZÁG HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS

8 MAGYARORSZÁG HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS MEGÚJÍTÁSA 1952

9 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 4 2. RÉGÉSZET A Dunakanyarban, az Ipoly torkolatánál az első folyami teraszon m magasan megtelepült falu határa a Déli-Börzsöny dombvidék jellegű tájegységhez tartozik. É-i szélén emelkedik a 375m magas Csák-hegy andazittömbje. A Kerek-hegy, Ruzsási-hegy és Köves-hegy m-es magasságot ér el. A hegyek alatti dombokat többnyire löszös, helyenként köves és kavicsos takaró borítja. A hegység vízeit a D-i irányba folyó Damásdi-, Öregfalui- és Bőszobi- (Medresz-) patak gyűjti össze. Az Ipoly és Duna közötti alacsony területen rét, a dombokon szántóföldek, szőlők, málnások és gyümölcsösök, a meredek lejtőkön és a magasabb fekvésű helyeken tölgyesek és újabban telepített vadlegelők vannak. 2.1 Értékfelmérés a.) régészetileg védett területek A település közigazgatási területén nincs külön rendeletben védetté nyilvánított lelőhely. b.) nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete A község közigazgatási területe szinte a történelem teljes időszakán át lakott volt. Jelenleg az alábbi korú lelőhelyekről van ismeretünk: - Őskori (azon belül nem meghatározható korú) települések - Paleolit telepek - Paleolit szórványleletek - Neolit (újkőkori) telepek - Neolit sírok - Rézkori telepek - Rézkori sírok - Rézkori szórványlelet - Bronzkori és késő bronzkori telepek - Bronzkori temetők - Kora-vaskori telepek - Kora-vaskori szórthamvas temető - Kelta (LT) telepek - Kelta (LT) kemence - Kelta temetők - Római kikötőerőd (?) és bizonytalan jellegű leletek - Népvándorlás kori (azon belül nem meghatározható korú) telepek - Kvád telepek - Honfoglalás kori sírok és temetők - Honfoglalás kori telepek - Árpád-kori telepek - Árpád-kori templomok és temetők - Későközépkori telepek - Későközépkori kincslelet - Későközépkori malom - csontvázas (nem meghatározható korú) sírok és temetők A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és szakirodalmi adatok, valamint az időjárási és terepviszonyok által lehetséges mértékig elvégzett helyszíni beazonosítások alapján jelenleg az azonosított lelőhelyekkel érintett területek az alábbiak: 2004.JÚNIUS

10 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 5 A térképen jelölt területrészek: A fenti területen a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának váci Tragor Ignác Múzeumánál kapott tájékoztatás alapján régészeti területként nyilvántartott helyek: 1. Csák-hegy alatt A község határának ÉNy-i részén, a Csákhegy D-i Dolinka-völgyre néző lejtőjén, kis patak forrásvidékén 60x120m nagyságú területen cserép-, rézcsákánytöredék 2. Dolinka A falutól É-ra, a Kerek-hegy ÉK-i lejtőjén a Dolinka forrása lejtőjén 60m átmérőjű területen újkőkori cserép, vörös kovakő penge; kelta grafitos csöbör-perem; X-XI. szd-i korongolt fazék, pohár töredék 3. Csákhegy-puszta A falutól É-ra, az Öregfalui-patak forrása fölött emelkedő Csák-hegy aljában néhány m-es körzetben újkőkori, rézkori cserépdarabok: tölcséres nyaktöredék, fazék fenéktöredéke 4. Csákhegypuszta (Miklós, 1973) A település határának ÉNY-i részén, a Csák-hegy alatti, D-i domboldalon néhány m körzetben a lengyeli kultúra cserepei 5. Csákhegypuszta A falu határának ÉNY-i részén, az Öregfalui patak forrására lejtő domboldalon 50x200m-es területen koravaskori cserepek; kelta cserepe 6. Ady Endre utca 22; 33/a A belterület É-i széle felett emelkedő domb oldalán löszfejté, építkezés alkalmával előkerülő ősállatcsontok, tüzelőhely, penge, magaskaparó, szilánkok a keleti gravetti kultúrából 7. Komár-földek (Öregfalu) A falu határának É-i részében, az Öregfalui patak forrásvidékén, a két patakág közötti dombháton 400x600m es területen újkőkori település nyomai; lengyeli kultúra; késő bronzkori; szkíta kori maradványok; Árpád-kori malomkőtöredék 8. Kerek-hegy A községtől É-ra, a Kerek-hegy DK-i lejtőjén, az Öregfalui-források közelében néhány méteres körzetben szkíta kori cserepek 9. Prélok A falutól É-ra Csákhegypusztától K-re, az Öregfalu-patak K-i ágára lejtő domboldalon 100x100mes területen újkőköri zselizi; XII-XIII. sz.-i cseréptöredékek 10. Öregfalu Öregfalu-dűlőben a patakon túli régi kőbánya és erdő között őskőkori (gravetti kultúra) lelet; a patakon túli meredek domboldal tetején kelta település nyomai 11. Öregfalu A községtől É felé az Öregfalui-patak Ny-i partján, a patak forrásától kezdődően kb. 1400m hosszan és m szélességben az enyhén lejtős domboldalon, valamint a lapos dombtető szélén húzódik a lelőhely. Déli részén késő bronzkori leletek, közepén újkőkori cserepek, újkőkori település, sírok, bádeni kultúrás cserepe, kelta cserepek, II-III. szd-i provinciális kerámia, IV. szd-i kvád település, késő avar település, nápvándorlás kori sírok 12. Öregfalu A községtől É-ra, az Öregfalui-patakra enyhén lejtő dombháton kora vaskori kőpakolásos sír a Hallstatt kultúra temetkezési szokásainak emléke 13. Öregfalu A községtől É-ra, a Márianosztrára vezető országút NY-i oldalán, az Öregfalui-patakra merőleges enyhén lejtő domb lapos tetején urnasíros temetkezési kultúra maradványai; 14. Vendelin A községtől É-ra, a Damásdi-patak és az Öregfalui-patak között, a Kerek-hegy DK-i lejtőjén X-XI. századi köznépi temető sírjai. A sírokban X-XI. sz.-i lándzsákat, edényeket találtak. A 2004.JÚNIUS

11 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 6 temetőtérkép szerint a temető É-i részén levő sírok NY-K-i, míg a D-i részen lévők ÉNY-DK-i tájolásúak voltak. 15. Koliba A falutól É-ra, a Damásdi-patak ÉK-i partján, a Kerek-hegy DNY-i meredekebb oldalán X-XI.-i sz.- i köznépi temető nagycsaládi szerkezetet mutató sírjai találhatók. 16. Koliba alja A falutól ÉNY-ra, a Damásdi-patakra enyhén lejtő domboldalon neolit, bronzkori és kelta leleteket, őskori és XII-XIII. sz.-i cserepeket találtak. A lelőhely természetes, D-i határa ma már száraz Klinec-árok. 17. Závoz A belterületet É-ról határoló löszfalban XVIII-XIX. sz.-i cserepeket találtak. 18. Blaták-dűlő A falu ÉK-i szélén, egykori vízfolyásra enyhén lejtő domboldalon (kb. 50*100 m-es terület) néhány újkőkori és egy középkori leletet találtak. 19. Blaták-dűlő A falu ÉK-i szélén a ma már száraz völgyre enyhén lejtő domboldalon (kb. 50*80 m) újkőkori cserepeket találtak. 20. Hosszú-földek A falu ÉK-i szélén, az Öregfalui-patak K-i oldalán emelkedő domb tetején (kb. 20*50 m) bronzkori és Árpád-kori leleteket találtak. 21. Homok-dűlő vége A Damásdi-patak és az Ipoly között emelkedő domb oldalán újkőkori eszközöket találtak. 22. Préskert A belterület ÉNY-i szélén az Ipoly mellett emelkedő domb teraszán újkőkori leleteket, népvándorlás kori és X-XI. sz.-i sírokat találtak. 23. Ipoly-part A községtől ÉNY-ra az Ipoly kiszélesedő árterében a m magas löszpartnál paleolit, őskőkori, kelta telepnyomokat, honfoglaláskori sírokat, XII-XIII. sz-.i cserépdöredékeket találtak. 24. Blaták-dűlő A Bbelterület ÉK-i szélénél, az öregfalui- patakra enyhén lejtő domboldalon (kb. 100*200 m) újkőkori leleteket találtak. A lelőhely DK-i részén kora vaskori cserepet találtak. 25. Duna-part A belterület DK-i részén a Duna és az Öregfalui-patak közti folyóteraszon (kb. 300 m) szkíta kori leleteket találtak. A Duna-parton a régi vámőrségi laktanya és a vasúti híd közötti távolság fele részében vaskori település maradványait találták. 26. Petyerák-tanya A községtől ÉNY-ra, a Damásdi-patakra lejtő domboldalon (kb. 20*80 m) XI-XII. sz.-i leleteket találtak. 27. Kőzúzó A belterület Ny-i szélén, az Ipoly és az országút közti alacsony folyóteraszon (kb. 100*200 m) kelta temetőt találtak. Továbbá középső bronzkori, kora vaskori, vaskori, kelta, római kori leleteket. 28. Duna-part Az Ipoly torkolatától m-re K-re, közvetlenül a Duna partján római építmény, kikötői erődítmény maradványai III-IV. szd-ból 29. Hideg-rét Az Ipoly-torkolat közelében, a Duna átlagos vízszintjétől mindössze 2-3m-re kiemelkedő sík területi legelőn őskori és bádeni cserepek 30. Homokok 2004.JÚNIUS

12 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 7 A belterület É-i részén, a Duna második teraszán, a Homokok-dűlő déli lejtőjének közepső részén avar temető maradványai a VII-IX szd-ból 31. Kis-erdő A település É-i szélén magasodó domb DNY-i peremén X-XI. szd-i temető 31. Káklvária A település K-i szélénél, a Duna partján, magas teraszon található a kb. 550x200m-es lelőhely A teraszt Ny-on és K-en mély vízmosások határolják. Bronzkori, középső bronzkori, késő bronzkori, újkőkori leletek, sírok a IVV-V. szd-ból, edénytöredékek a XII-XIII. szd-ból 33. Giribi A falutól K-re, a Disznó-árok feletti földeken XV. szd-i leletek 34. Verbicek A falutól K-re, a Bőszobi-patak NY-i partját kísérő dombon 1100m hosszan m szélességben húzódik a lelőhely. Késő rézkori, újkőkori bádeni kultúra urnasíros kultúra, szkíta kori leletek 35. Giribi A községtől K-re, a Zebegénybe vezető országút és vasútvonal közötti dombtetőn, 100x200m nagyságú területen lengyeli kultúra, bádeni kultúra, újkőkori, rézkor, késő bronzkori urnasíros kultúra leletei 36. Bészob-Matyókatanya A falutól ÉK-re, a Bészobi-patak jobb partján, enyhén lejtő domboldalon x500 m-es lelőhelyen kelta vagy császárkori leletek a XI-XIII. szd-ból A donb felső részén, a lelőhely ÉNY-i végén egyhajós, félkörös boltozatos szentélyzáródású, keletelt kis templom maradványai találhatók, körülötte sírok. A közelben kisméretű lakótorony. A leletek a XII-XIII. szd-ból származnak. A lelőhelytől mindössze 100m-re, a Bészobi-patak völgyének K-i oldalán hasonlókorú templomos település nyomaira akadtak. A helyi hagyomány szerint a Bészob nevet a Bélszob alakból származtatja, eszerint két Szob volt egymás közelében: a Duna melletti külső és a dombok között fekvő belső. 37. Bészob A falutól ÉK-re, a Bészobi patakra lejtő domboldalon gyermeksír A VII-VIII. szd-ból. 38. Bészob A falutól ÉK-re, a Bészobi-patak K-i oldalán a patakra enyhén lejtő domboldalon 120x250m-es lelőhelyen újkőkori, Árpád-kori, kelta, római kor, késő avar kori leletek. 39. Bészob A falutól ÉK-re, a templomocska és temető feletti hegyoldalban a szántóföldeken XIV-XV szd-i leletek 40. Bészob A falutól ÉK-re, a templomocska és temető feletti hegyoldalban, a kavicsbánya magasságában a szántóföldeken XII-XIII. szd-i leletek 41. Köves-hegy A nagymarosi határon emelkedő Köves-hegy oldalán rézkori leletek 42. Köztársaság utca A belterület NY-i részén, az Ipoly torkolattól K-re, az első Duna terasz lejtőjén a Köztársaság utca 13. sz. alatt középső rézkori leletek, 33. sz. alatt szkíta kori temető 43. Belterület A belterület közepe alatt, a Duna 1. teraszán és a 2. terasz lejtőjén 600x400m területen (Luczenbacher-kastély, művelődési ház) őskori, bronzkori, kelta, bádeni kulturás, szkíta leletek. 44. Belterület A Duna 1. teraszán, 200x500m hosszan, az Árpád utcában és a római katolikus templom környékén helyezkedett el a középkori falu a XIII-XVII szd-ban JÚNIUS

13 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 8 c.) Régészeti érdekű terület Mivel a nyilvántartásban szereplő lelőhelyek egy része nem lokalizálható teljes bizonyossággal, azokat a területeket, ahol ezek, továbbá a földrajzi lehetőségekből adódóan egyéb lelőhelyek feltételezhetőek, régészeti érdekű területként kell kezelni. Ezek a jelen ismereteink szerint a következők: a 10. lelőhely környezetében a növényzettel ritkásan fedett hegyoldal, továbbá általában az Ipoly, valamint az abba futó Bőszobi v. Medresz, Öregfalui és Damásdi-patakok, illetve az ezekhez tartó árkok és vízfolyások mentén fekvő lankás domboldalak. Ugyancsak ide kell sorolni a Duna közvetlen partvidékét (noha ezt a területet a korábbi földmunkák már alaposan megbolygatták), valamint a Duna-meder területét, mivel onnan nagy mennyiségű régészeti leletanyag előkerülése várható. 2.2 Hatásvizsgálat és javaslatok A község külterületének a régészeti területekkel érintett részei javarészt gyeppel, valamint kerttel, gyümölcsössel, néhány esetben erdővel és szántóval fedettek. Ugyanakkor szinte a belterület teljes egésze lelőhelyekkel fedett, ezek nagyobb része azonban már beépített. Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden lelőhelyet érintő munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell. a.) Szükségesnek tartjuk a fokozott régészeti védelemre tett javaslat megfontolását a Bőszobi-patak mentén található kora-középkori templom és temető (38. számú lelőhely) esetében részben annak jelentősége, részben pedig veszélyeztetettsége okán. A terület megfelelő kezelése felszín megtisztítása, a meglévő növényzet gondozása, környezet karbantartása szintén sokat segítene a lelőhely megfelelő állapotú fenntartásában. b.) A nyilvántartott és azonosított lelőhelyeknek csak egy egészen elenyésző része szántó. Jelenleg részben tarló, szántás, vagy lucerna van a térképen jelölt és számozott lelőhelyek közül az alábbiakon: 26, 34, 35 és 36. A szántás különösen a mélyszántás, a talajlazítás folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes használat során pedig teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása olyan módon, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja: javasolt a gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés utáni legelőként való hasznosítás bevezetésének megfontolása. A felszínen is látható, szétszántott jelenségek által mutatott súlyos károsodottság, végső megsemmisülés-közeli állapot egyik lelőhely esetében sem áll fenn, ezért sem a szántás azonnali beszüntetését, sem a területek régészeti feltárását nem tartjuk szükségesnek. A lelőhelyek egy nagyobb része gyeppel fedett vagy gazos, enyhén bozótos terület (ilyenek: 1-5, 7, 9, 23, 37, 39, 41, illetve részben ilyen a 24, 26, 29, 36, 38 és 40). Ezeket a lelőhelyeket jelenleg közvetlen veszély nem fenyegeti, de egy esetleges talajfeltörés, vagy tereprendezés során a lelőhelyeket bolygatás, ill. részbeni megsemmisülés érheti. Mivel a pontos kiterjedések kétségesek, a területeket érintő ilyen, a talaj bolygatásával is járó tevékenységek végzését ezért minden esetben külön engedélyhez kell kötni. A gyep, rét, legelő művelés, illetve a mocsaras, kákás területek a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése szempontjából kifejezetten kedvezőek. Épp ezért törekedni kell e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. Tereprendezés, vagy művelési ág megváltoztatásának szándéka esetén azonban feltétlenül a KÖH előzetes engedélyét kell kérni. A lelőhelyek másik nagy részének jelenlegi hasznosítása kertes művelésű, illetve gyümölcsös (nagyobb részben őszibarackos, kisebb részben sárgabarackos, illetve van még málna és ribizli is). Ezekhez 2004.JÚNIUS

14 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 9 hasonló hatással bír a lelőhelyekre a házak körüli kertes művelés és a község területén lelőhelyeket fedő kevés erdő is. (Jelenleg kert vagy gyümölcsös: 8, 11-15, 18-19, 21, 31, 33, részben ilyen a 20, 22; 34-35, erdő vagy részben erdő: 10, 38, 40). A kialakult használat valaha komoly károkat okozhatott a lelőhelyeken, további veszélyeztetést azonban önmagában nem jelent. A szőlő és kertműveléshez, illetve az erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. rigolírozás, szőlőirtás, új ültetvény telepítése, fásítás, tuskózás) azonban elvileg a lelőhelyek részbeni bolygatásával vagy megsemmisítésével járhatnak. E tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. Amennyiben a művelés szempontjából ezek elkerülhetetlenek, s végzésük során régészeti jelenséget észlelnek, vagy leletek kerülnek elő, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, ahol a további teendőkről nyilatkozni tudnak (várhatóan legalább régészeti felügyeletet rendelnek el). Nagyon sok lelőhelyet ma már beépített, többnyire belterületi részen találhatunk. A 6 (kertes házak), a 17. (házak, illetve az ismert kiterjedés környezetében szörpüzem), a (kertes házak), a 30. (két párhuzamos utca épületei), a 32. (házak), valamint a (kastély és házak) számú lelőhelyek ma a belterületbe esnek. Részben beépítettséggel is megbolygatásra került a 11. (vízmű, szennyvíztisztító), a 16. (mezőgazdasági telephely, úttörőtábor, házak, közművek), a 22. (házak és raktárak), a 27. (ipari terület, egykori kőtörő és kisvasút), a 28. (betonelem-gyár, partvédelem, szétszedett vasúti töltések) és a 36. (tanya épületei). A beépítésből adódó bolygatás és elfedettség több esetben is olyan mértékű, hogy az a lelőhelyeket teljesen megsemmisítette vagy belátható időn belül hozzáférhetetlenné tette (így pl. a 28. számú terület római épületét, amely egykor őrtorony, ellenerőd, vagy bal-parti kikötő lehetett), de a többi itteni lelőhelyet is súlyos károsodás érhette. Az ilyen lelőhellyel érintett, részben már beépített, de különösen a belterületi területeken és azok környezetében azokat az építési munkálatokat, melyek a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatják (pl. pince-, kerítés-, vagy házalap ásása, közművek víz, villany, gáz, szennyvíz, telekommunikációs vezeték, stb. vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, stb.), csak a KÖH előzetes szakhatósági állásfoglalása alapján lehet és szabad engedélyezni. Javasolt minden esetben legalább a régészeti felügyelet biztosítása. A 38. lelőhely füves, fás borítású területén nagyon sok, fémkereső detektor használatára utaló lyukat, gödröt lehet megfigyelni, ami egyértelműen a régészeti fémleleteket illegálisan gyűjtő csipogósok aktív tevékenységét mutatja. A falu egyik legfontosabb lelőhelyének megóvása szempontjából fontos lenne e terület rendezett kialakítása és gondozása, melyet esetleg egy kisebb régészeti kutatás és a középkori templom romkert-szerű bemutatása is kiegészíthetne. Ez az egyetlen lelőhely, ahol tervezett kutatás elvégzését javasoljuk, de ezt is csak abban az esetben, ha a feltárást a lelőhely bemutatása és a jelenségek helyszíni konzerválása követi. Ez részben a helyi identitást, részben a turistaforgalmat is erősítheti. A 29. lelőhely egy része a korábban itt művelt bányató révén komoly károkat szenvedett, részben megsemmisült. A környezetében található füves terület ugyanakkor ma már szinte predesztinálva van egy kertes-házas, vagy üdülőövezetes beépítésre. Ennek örökségvédelmi szempontból várhatóan nem lesz akadálya, de az egyes építési engedélyek kiadásához (illetve már a közművek vezetéséhez is) a KÖH szakhatósági engedélye szükséges. Mivel sem a lelőhely, sem a bolygatottság pontos kiterjedése nem ismert, az esetek többségében régészeti felügyelet elrendelése elegendőnek tűnik, de a lelőhely lokalizációja alapján várható megelőző feltárás végzése is. Ez esetben a régészeti munkára a területileg illetékes megyei múzeummal kell majd szerződést kötni. A régészeti feltárás idő- és pénzigényével az előzetes tervezésnél már számolni kell. A jelenleg használt temető a 18. és 24. számú lelőhelyek között helyezkedik el. Ebből következőleg a temető É és D felé a jövőben nem lesz bővíthető JÚNIUS

15 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 10 A 32. számú lelőhely területén friss beépítés folyik. Tekintettel a régészetileg érintett terület nagy kiterjedésére és a jelenségek komplexitására (neolit, rézkori, bronzkori, vaskori, népvándorlás kori és Árpád-kori telepek és temetők) elképzelhetetlen, hogy az eddig végzett bolygatások (közművek vezetése, házalapok kiásása) során ne került volna elő régészeti lelet és jelenség. A lelőhelyeken végzendő beruházások minden esetben a KÖH engedélyéhez kötöttek, az engedély megkérésének elmulasztása jogszabályokba ütközik és örökségvédelmi bírság kiszabásával jár. Régészeti lelőhely megbolygatása ugyanakkor a rongálás minősített esetének számít a BTK szerint (jogszabályi helyeket ld. alább). A fentiek okán nyomatékosan fel kell hívni az érintettek figyelmét kötelezettségeikre és tevékenységük várható következményeire! Mivel a település területére vonatkozóan nem állt rendelkezésünkre fejlesztési terveket is tartalmazó térkép, a fejlesztésekre vonatkozóan csak az adatok kézhezvétele után, szóban tudunk nyilatkozni. c.) A nyilvántartott lelőhelyek egy részének pontos lokalizációja, kiterjedése és bolygatottságának mértéke nem volt egyértelműen meghatározható, ezért csak régészeti érdekű területként lehetett őket számításba venni. Mivel ezeken a részeken a lelőhelyek megléte valószínű, lokalizációjuk azonban bizonytalan, a hatások is nehezebben kalkulálhatók. A szántás lelőhelyekre gyakorolt hatása fent már említésre került. Nem tudni viszont, hogy egy adott területen a felszín azért nem tartalmaz jelenleg lelőhelyre utaló leleteket, mert a bolygatás nem érte el eddig az ehhez szükséges mértéket, vagy éppen már teljesen megsemmisítette a jelenségeket. A jelen használattól ezért eltérni nem kell, jelenségek, vagy leletek észlelése esetén azonban értesíteni kell a Hivatalt, hogy a lokalizáció alapján a lelőhelyet fel tudja venni nyilvántartásába. A lelőhely jellegétől függően a további teendőket a Hivatal tudja majd meghatározni. Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb földmunkával járó építkezés ezért egyik ilyen területen sem javasolt. Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén pedig célszerű külön hatásvizsgálat készíttetése. Az elsősorban ú.n. non-destruktív metodológiák (légifotó, teljes felületet érintő szisztematikus terepbejárás, geofizikai felmérés) alkalmazásával a lelőhelyek azonosítása, kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. Egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképp értesíteni kell a KÖH területileg illetékes irodáját. Amennyiben a régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy jelenség, akkor az alább részletesen is leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 2.3 A régészettel érintett területeken követendő eljárás, jogok és kötelezettségek (Vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk) a.) Védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység végzéséhez a KÖH hatósági engedélye szükséges függetlenül az adott beruházást egyébként engedélyező államigazgatási szerv engedélyétől. A KÖH határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. (2001. évi LXIV. tv. 63. (2)a). Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben foglaltakat kell követni és betartani. b.) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye szükséges (2001. évi LXIV. tv. 63. (2)a és (4)a). Ezért már a tervezés előtt érdemes a hivatal előzetes nyilatkozatát kérni (2001. évi LXIV. tv. 65. (1)), hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, belterületbe vonás, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. A beruházás feltételeként esetleg előírt régészeti feltárás költségei ez esetben a beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása 2004.JÚNIUS

16 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 11 (2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. ; 18/2001 NKÖM rendelet 14. ). Az ilyen területeket ezért a talaj 30 cm mélységet meghaladó bolygatásával járó tevékenységekkel vagy beruházásokkal (pl. építkezések) lehetőleg el kell kerülni, amennyiben pedig a beruházás máshol nem valósítható meg, vagy ez esetben a költségek aránytalanul megnövekednének, akkor a lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a megsemmisülés veszélye. Lelőhelyen engedéllyel végzett tevékenység során nem várt esetben előkerülő jelenség vagy lelet előkerülésekor a jogszabályokkal összhangban a végzett tevékenységet e területeken is azonnal fel kell függeszteni, s a területileg illetékes múzeum, ill. a KÖH nyilatkozatát kell kérni a további teendőkről. A kutatás költsége ilyenkor is a bolygatást okozó tevékenység végzőjét terheli, de más forrásokat is be lehet vonni. A hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, kisajátítás kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására. A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi (2001. évi LXIV. tv ; 191/2001 Kormányrendelet) c.) A talajt 30 cm-nél mélyebben megbolygató beruházás előtt kívánatos a teljes régészeti terepbejárás elvégzése, a talaj gépi vagy kézi megnyitásakor pedig lehetőleg régész jelenlétének biztosítása. Lelőhely előkerülése esetén szakszerű feltárást kell végezni, s amennyiben a lelőhely olyan egyedi jelentőséggel bírna, hogy annak megsemmisítését mindenképpen el kell kerülni, akkor az adott beruházást más területen kell kivitelezni. A fenti elvárások biztosítása érdekében ezeken a régészeti érdekű és régészetileg érintett területeken a jogszabályokkal összhangban a beruházások terveit lehetőleg minél korábbi tervezési fázisban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal is érdemes véleményeztetni. A KÖH részéről kiemelt figyelmet érdemelnek az e területre vonatkozóan beadott dokumentumok. Bár jelenleg nem ismert e területek konkrét régészeti érintettsége, fokozott figyelemmel kell kísérni a fejlesztéseket, hogy nem kerül-e elő munka közben régészeti lelet vagy objektum. Ezért a kivitelezés során helyszíni szemle javasolt, amihez a munka megkezdéséről a beruházó tájékoztassa az illetékes régészeti szervet. Amennyiben ezeken a hivatalosan nem nyilvántartott régészeti lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, az örökségvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni. A tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen) a feltárásra jogosult szerv köteles állni (2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. ; 18/2001 NKÖM rendelet 15. ). A lelet, ill. a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg (2001. évi LXIV. tv. 26. ; 18/2001 NKÖM rendelet 16. ). A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi (2001. évi LXIV. tv ; 191/2001 Kormányrendelet). A KÖH a 4/2003 (II.20.) NKÖM rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik egyrészt a már ismert lelőhelyekre, másrészt a nagyobb felületet érintő beruházásokra bármely területen. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak JÚNIUS

17 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti érintettség és a tervezés: Megjegyzendő, hogy a talaj bolygatásával járó tevékenységek során régészeti szempontból kiemelten vizsgálandó területek általában véve a tervezett aszfaltos utak építésével érintett területek, belterületbe vonni kívánt új területek, ipari hasznosításra kiszemelt területek, egyéb beépítésre szánt területek, ill. az erdősíteni vagy vízzel elárasztani tervezett földrészletek. Ezeken a területeken beruházás tervezése esetén, már a tervezés legelején javasolt a KÖH előzetes állásfoglalásának beszerzése. Ebben a hivatal nyilatkozni tud arról, hogy az érintett területen időközben vett-e nyilvántartásba régészeti lelőhelyet, illetve hogy az adott beruházás megvalósításához milyen feltételekkel fog majd hozzájárulni. A KÖH állásfoglalásának kialakításához a 4/2003 (II.20.) NKÖM rendelettel összhangban elrendelheti örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését. A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A község területén időközben előkerülő lelőhelyekről a KÖH vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. A HÉSZ-be javasolt szövegrész: Régészeti érintettség esetén a évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek alapján kell eljárni. Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató munkavégzéshez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) előzetes engedélye szükséges. A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában. Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell. A nagy felületeket érintő beruházások előtt a KÖH hatásvizsgálat készítését írhatja elő. A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók JÚNIUS

18 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészetileg nyilvántartott területek: R-1 065/8, 065/9 R-2 065/9, 068/4, 043/4 R-3 065/5 R-4 065/5, 065/6 R-5 065/7, 065/8, 065/6 R-6 717/2; 723; 724; 725; 726; 727; R-7 070/55 R-8 068/3 R R /8 R /8,037/13, 037/14, 070/10, 070/8, 039/14-114, 039/9, 069, 038, 037/23, 070/155, 070/156, 037/22 R /8 R /9, 037/23, 037/8, 037/13, 037/14038 R /23, 037/14 R /4-6, 043/4 R-16 07/1, 07/2, 09/2, 09/4-21, 08, 07/1, 07/2, 06, 011, 014, 041/3, 041/10-15 R /1; 164/2; 156; 172; R /54, 083/55, 083/56 R /42, 083/43, 083/44, 083/53, 083/54 R /40-46 R ; 861; 024/13, 024/14 R-22 08, 013/3; 179/1; 740/2; 746/1; 842; 843/1; 843/2; 844; 846/2; 846/4; 846/5;847; 848; 848/2; 849; 850; 851; 852/1; 852;3-53; 856; 857; 858; 859; 863/1; 863/3; 863/4; 863/6; 864; 865; 868; R-23 07/1, 08 R /58-62; 1066/65-73; 1066/77-80; 1066/9-12; 1066/14; 1066/17-20; 1066/123; 660/14; R ; 179/1; ; 277/1-2; ; ; 299; R-26 09/23 R /2; 737/6; R-28 04/4, 04/2, 03, 02/8, 02/20 R-29 04/4, 04/2, 03, 02/8, 02/11, 02/13, 02/14, 02/20, 02/15, 02/16 R /2-3; 741/5-6; 741/9-10; 743/3; 744/1-3; 745/1; R ; 766; 769; 770; ; 775/2; 776; R /6; 300/1-2; 1001/1; ; ; 1038/13; ; 1063; 1064; 1065/1; 1065/3; R /1; 891/2; 891/8-16; R /18, 083/20, 0201/61-64, 0205, 0202/7, 083/77-85, 083/86, 0801/65-71; 179/1; 917/1-3; 919/2-10; R /1; 891/40-42; 897/2; 897/4; ; 920/2; 920/11-12; 920/14 R /5, 132/1, 0131, 0124/4, 0128, 0127, 0130, 0126, 0179, 0178, 0129, 0177 R R , 0131, 0136 R R /2, 0160, 0159 R , 0151, 0152 R ; 661; 662; ; 672/1; 700; ; 710/1-2; 711/2-4; 712/1-2; 713; R /1; 370; 377/2; 378; 379; 415; 417; 418; ; 455; ; 498; ; 507/3-9; ; ; ; 527/1; 527/4; ; 538/5-6; ; ; 563/1-2; ; 571; ; 578/2-3; 579; 580/1-2; ; R ; 334; 335; 338; 347; ; 354/1-2; ; 377/2; 378; ; ; 410/2-3; ; ; 461/2; 462; 463; 467; 467/3-4; 479/2; 480; 484; 485; 486/2-4; ; ; 579; JÚNIUS

19 A régészeti lelőhelyeket érintő fejlesztések megkezdése előtt régészeti hatástanulmányt kell készíteni.

20 SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TERMÉSZET TÁJHASZNÁLAT Szob Pest megye északnyugati részén, a szlovák határ mellett, a Duna bal partján, a Dunakanyar nyugati kapujában, az Ipoly torkolatánál és a Börzsöny-hegység délnyugati lábánál helyezkedik el. A Börzsönyből a falu felé tartó források vizeit a Damásdi-, az Öregfalui- és a Bőszobi-patak gyűjti össze. A vulkáni tevékenység során létrejött, andezit anyagú hegyek által határolt medencét, a miocén korszak közepén tenger öntötte el, ami lajtamészkövet hagyott hátra. A Misaréti-patak völgyében barnaszénréteget találtak. A Csák-hegyen a XIX. század közepe óta bányásszák a fekete, szürkésfehér színnel áttört piroxénandezit követ, melyet utcai kövezetek készítéséhez használnak. A jégkorban vályog rakódott le a medencében, melyet a Duna kavicstakarója fedett be a teraszokon. A medence talaja a dombvidékekéhez hasonló barna, kissé lúgozott erdei talaj, mely a mélyebb részeken lösszel egészül ki. Az éghajlat kissé hegyvidéki, a csapadék mennyisége évi mm. Az erdők növényzetét főként a kocsánytalan tölgy alkotja. A medencében szántóföldeket, a hegyoldalakon szőlőt, málnásokat és gyümölcsösöket találunk. Állatvilágában meghatározó a szarvas, az őz, a vaddisznó, a róka, a nyest, a réti és a királysas, a karvaly, a vándorsólyom, a szalamandra. Telepítésre javasolt fafajták: - gyümölcsfák: pl. dió, szilva, eperfa, cseresznye, meggy, mandula - honos fajok: pl. kislevelű hárs, nagylevelű hárs, ezüst hárs, mezei juhar, erdei juhar, kőris fajok, gyertyán, zselnicemeggy, bokrétafa I. A közigazgatási területen található Duna-Ipoly Nemzeti Park nyilvántartásában szereplő országos jelentőségű védett természeti területek: - külterületen:... - belterületen: , valamint a 737/1, 731/3 telkek összevonásával ás osztásával kialakult új telkek A védetté nyilvánítás célja a Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a védettséggel érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi értékeinek és történelmi emlékeinek védelme. A területet érintő bármely beavatkozás csak a 34/1997. (X.20.) KTM rendelet előírásainak megfelelően történhet. Szob található természeti terület a Rózsás hegyen az Ófalui patak mellett a térképen ábrázolt terület. 2. Javasolt helyi természet és tájvédelem - Duna-parti sétány... hrsz. 377/2; Kálvária-domb + kilátásvédelem... hrsz.308/1; 308/2 - Deutsch-tó és környéke... hrsz. 02/8; 02/14; 02/15; 02/16; 02/20; 02/23; 04/2 - Kolibi... hrsz. 09/2; 09/8 - Öreg szőlők kilátásvédelem A mellékelt fotók bemutatnak néhány jellegzetes, egyedi tájhasználatot, és látványt JÚNIUS

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

SZILVÁSSZENTMÁRTON ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

SZILVÁSSZENTMÁRTON ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SZILVÁSSZENTMÁRTON ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT ARCHEO-CONSULT BT 2003.SZEPTEMBER Szilvásszentmárton Kaposvártól 14 km-re délre, a zselici dombvidéken helyezkedik el. Első ízben

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke 72007.(...) rendelet 1. számú függeléke Budapest XVI. kerület részterülete Örökségvádelmi hatástanulmány Archeosztráda Kft. 2005. 05. 22. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

KAPOSSZERDAHELY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KAPOSSZERDAHELY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KAPOSSZERDAHELY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT 2005.JÚLIUS Kaposszerdahely Kaposvártól 5 km-re délnyugatra fekszik. Kaposszerdahely a Zselic északi kapuja, a

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről Sárbogárd Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ. Megrendelő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ. Megrendelő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455. RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY KEREPES M31 ÉS 3. SZ. UTAK KÖZÖTT TERVEZETT ÖSSZEKÖTŐ ÚT MENTI GAZDASÁGI ÉS KÜLÖNLEGES TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Szigetbecse TSZT módosítása

Szigetbecse TSZT módosítása Szigetbecse TSZT módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. augusztus I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Szigetbecse

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges.

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges. 2. sz. melléklet AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME A.) MŰEMLÉKEK, ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK törzsszám azonosító cím név védelem 1852 17433 1851 26961 8150 26962 9852 26963 30474 1851 5333 1852 5334 8150 5335

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Jóváhagyott rendelet Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÖH Kemeneshögyész Község Településrendezési Terve KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY K E M E N E S H Ö G Y É S Z VESZPRÉM MEGYE 2006. MÁRCIUS-ÁPRILIS Tartalomjegyzék Kemeneshögyész. Bevezető. 2-12.

Részletesebben

20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI...

20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI... Tartalomjegyzék 20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI... 3 20.1. Építészeti értékek nemzetközi védelme... 4 20.2. Építészeti értékek országos védelme... 4 20.3. Építészeti értékek helyi védelme...

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy Magyarország elismeri

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő község helyi értékei védelmének szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 11/2008. (X. 30.) Ör-rel) Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Darnózseli TRT. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet. Archeo Art Bt.

Darnózseli TRT. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet. Archeo Art Bt. Darnózseli TRT Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Darnózseli település Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításához és a helyi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése: Megye: Csongrád Település:

Részletesebben

Gyömrő Város Településszerkezeti tervének módosítása

Gyömrő Város Településszerkezeti tervének módosítása Gyömrő Város Településszerkezeti tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Vágner Zsolt régész I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Gyömrő Város Településszerkezeti

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VII.02) számú rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VII.02) számú rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VII.02) számú rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Bőny tervezett kavicsbánya

Bőny tervezett kavicsbánya KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti szakterületi rész Bőny tervezett kavicsbánya Megrendelő: Bőnyi Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 9073 Bőny, Szabadság u. 20. A tanulmány tárgya:

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete. a város építészeti örökségének helyi védelméről

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete. a város építészeti örökségének helyi védelméről A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete a város építészeti örökségének helyi védelméről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 JÓVÁHAGYVA A 179/2005. (VIII. 25.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VIII. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.FEBRUÁR

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben