Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

Átírás

1

2 Dicsértessék a Jézus Krisztus!

3 MEGEMLÉKEZÉS A tartalomból Héray András FSO: Búcsú Regőczi István atyától 2 Minden hónap 6-án Regőczi atya szentmisét mutatott be az Esztergomi Bazilika Kriptájában Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért és hazánkért. Ahogyan mondta: Ilyenkor mindig meghatottan csókolom meg sírjának márvány falát, ahogyan Őszentsége Boldog II. János Pál pápa tette. HIT ÉVE Császár István: Mindszenty a hit embere 7 A vértanúk hittel adták oda életüket, hogy tanúskodjanak az evangélium igaz voltáról, mely átalakította és képessé tette őket arra, hogy üldözőiknek is megbocsátva eljussanak a szeretet legnagyobb fokára. Kovács Gergely: Csodák márpedig vannak 9 Határozzuk el, hogy még többször szólongatjuk az örök hazába költözött szeretteinket, és még többet kérjük Isten Szolgája Mindszenty József égi közbenjárását - akinek oly sokan várjuk boldoggá és szentté avatását - mindennapi kisebb és nagyobb gondjainkban egyaránt! IMAMEGHALLGATÁS Eigner Mária: Az én csodám 15 KITEKINTÉS 17 Az egyházmegye tartozik azzal, hogy nagy püspökünknek az ügyét előre vigyük amíg emberileg lehetséges, azon túl pedig a Jóisten kegyelmére bízzuk, mikor emeli az egyház a boldogok sorába. Mi ezért imádkozunk! SZENT ISTVÁN ÉV 18 Nem elég Szent Istvánt évente egyszer ünnepelni, hiszen ő a nemzet apostola, aki nekünk a pogányság helyébe kereszténységet, nemzeti egységet, európai népközösséget hozott. Éljünk eme értékek szerint ne csak augusztus 2O-án, hanem minden hónap minden napján.

4 Megemlékezés Az Isten Vándora hazatért. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány kuratóriuma nevében nagy tisztelettel és szeretettel hajtok fejet az életében is nagyra becsült Regőczi István atya előtt. Felejthetetlen marad a hanghordozása, szentmiséje, hitének és szeretetének kisugárzása, soha nem múló lelkesedése ereje teljében és a betegség hordozásában egyaránt. Élete vágya volt, hogy részt vegyen Mindszenty bíboros boldoggá avatásán. Nagy fájdalom mindannyiunk számára, hogy ez a vágya nem teljesülhetett. Drága Regőczi atya! Az Örök Otthonban immár együtt vagytok, imádkozzatok értünk, hogy mi is megérezzük múlhatatlan boldogságotok ízét! Kovács Gergely Szeretni és áldozatot hozni Búcsú Regőczi István atyától Mindszenty József bíboros tisztelőjétől Február 28-án tért haza Teremtőjéhez Regőczi István atya, az Isten Vándora. A Szűzanya hűséges tisztelője 10 papot taníttatott, 7 templomot építtetett, 300 árvát nevelt fel, 11 magyar és 5 flamand nyelven íródott könyvével vált ismertté a neve. A budai Kútvölgyi-kápolna kertjében helyezték örök nyugalomra a Jó Pásztor szobor mellett. István atya egész életében jó pásztorként vezette az Úrhoz a rábízottakat és segítette a szűkölködőket. Sírfeliratán olvasható szavai nagyon jól kifejezik egész életét: Szeretni és áldozatot hozni. Édesanyjának ezt a figyelmeztetését szívében hordozta egész életében: szerette az Egyházat és áldozatot hozott érte. A kútvölgyi kápolna melletti házban a Mindszenty-emlékszoba sok emléket őriz a múltból, amely továbbra is meg tud elevenedni előttünk. Örülök az erős léleknek és kitartásnak Regőczi atya 1943-ban, papszentelése után, a háborús viszonyok miatt Magyarországra jött vissza és összegyűjtötte az árva gyermekeket, akiket Sasfiókák -nak nevezett. Pétery József váci megyéspüspök szeptember 8-án Pestszenterzsébetről Kis-Vácra helyezte, ahol a templomon és egy- 2

5 Megemlékezés házközségen kívül 240 árvát befogadó intézetet is alapított. Mivel gyermekeihez az árvaház feloszlatása után is ragaszkodott, 1949-ben internálták Kistarcsára. Ezenkívül, még háromszor vették őrizetbe: megjárta az Andrássy út 60- at, raboskodott a Fő utcai börtönben és a Markó utcában. Összesen hat évet töltött ártatlanul fegyintézetekben. Alig szabadult, gyermekmentő munkásságát igyekezett tovább folytatni. Máriabesnyőn létesített 60 árva számára otthont, majd Máriaremetén családi házában kezdett árvákat nevelni. Házát később Lékai bíboros úr rendelkezésére bocsátotta, aki idősek otthonává alakíttatta át. Mindszenty bíboros mindig figyelemmel kísérte és bátorította is Regőczi atya munkáját az árva gyermekekért. Egyik látogatásáról így számol be István atya: A sasfiókák teljes díszben: kék-fehér ruhában, pápai sárga-fehér nyakkendőben üdvözölték a hercegprímás urat, felsorakozva az udvaron. Mindszenty bíboros úr érdeklődve hallgatta beszámolómat. Tetszett neki a sasfiókák lelkes éneke. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra, bíboros atyánk látogatása és buzdítása. Regőczi atya életét a legjobban az erős lélek és a kitartás jellemezte, amellyel örömet szerzett a főpásztornak: a rendíthetetlen hite és bizalma a Gondviselésben, valamint a fáradhatatlan mun- az egyetlen fennmaradt közös fénykép Mindszenty atya és Regőczi atya, kája a rászorulókért. Szívében hordozta az evangélium szavait, amikor gondoskodott az árvákról: Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, engem fogad be (Mk 9,37). Az engesztelés szent ügye István atya életművéért 2009-ben Magyar Örökség-díjat kapott. Roska Tamás professzor úr laudációjában így szólt: Még kispapként ismerte meg a szentéletű Júlia Anyát, akit nagyon tisztelt, lelki papfiának tartotta magát, s akitől sok biztatást, lelkierőt merített Magyarországra történt visszatérése után is. S 3

6 Megemlékezés erre, bizony, nagy szüksége volt, hiszen Regőczi atya életútja szenvedésekkel, különleges helytállásokkal és virtuóz tettekkel volt teli. István atya sokat köszönhet a flamandoknak, hiszen segítettek neki, hogy elvégezze tanulmányait. Papszentelése után is élete végéig kapott Belgiumból segítséget ezért mindig hálás maradt nekik. A flamandok Magyarországra is elkísérték a Krisztus Ügye Lelki Családunk (Familia Spiritualis Opus Das Werk FSO) révén. Alapítójukat, Julia Verhaeghe Anyát szülővárosában, Geluwe-ben ismerte meg, mivel Brugge-ben végezte a tanulmányait és a nyarakat éppen abban a kis városban töltötte egyik kispap társánál. Júlia Anya már első találkozásuk után megígérte neki, hogy imádkozik érte, hogy jó pap lehessen. Az Alapító Anya figyelemmel kísérte István atya papi életét és tisztában volt az akkori magyarországi helyzettel is. Amikor Mindszenty bíborost elítélték február 8-án, Júlia Anya pár héttel később, február 21-i levelében így írt a bíborosról: Ő egy nagy lélek az Úr előtt és Isten Országának nagy apostola. Sokat imádkozott érte és ahogy ő mondta a csendes Egyházért. Regőczi atya is megtapasztalta a segítségét, ahogy visszaemlékezik erre egyik levelében: Milyen nagy segítséget tapasztaltam meg Júlia Anyától, aki mindig kapcsolatban maradt velem és megpróbált nekem minden lehetséges módon segíteni, még akkor is, amikor újra börtönbe kerültem. Persze nem csak lelki segítséget nyújtott neki, hanem konkrét tettekkel is megmutatta, hogy milyen fontosnak tartja támogatni az üldözött Egyházat. Meghatározó mérföldkő a budai Kútvölgyi Kápolna történetében, hogy ben Júlia Anya meglátogatta István atyát Budapesten, és felkereste az akkor még elég romos kápolnát. Beatrix nővér is vele jött, aki attól kezdve évtizedeken keresztül segítette István atyát. Ők voltak az első zarándokok. A Kútvölgyi Kápolna mellett a feszület alatt most is olvasható a felirat: Regőczi István itt kezdte meg az engesztelést Magyarországért 1969-ben. A Kútvölgyi engesztelő Kápolna, azóta is a szentségimádás, a hálaadás és az imádság helye. István atya hazaköltözésének időpontja éppen a virrasztó, engesztelő imaóra idejére esett: csütörtök este körül. Évtizedeken keresztül imádkozott, engesztelt minden héten csütörtökről péntekre virradóan a budai Kútvölgyi Kápolnában. István atyát persze már előzőleg motiválta, hogy Mindszenty bíboros úr mennyire elkötelezetten állt ki az engesztelés ügyéért. 4

7 Megemlékezés... mindig meghatottan csókolom meg sírjának márvány falát Keresztút Mindszenty József bíboros atyánk emlékére című könyvében írja István atya: Elhatároztam, hogy Mindszenty bíboros emlékére keresztutat készíttetek, amelyet akkor állítunk fel, amikor hazahozzák a bíboros földi maradványait május 3-án hazahozták Máriacellből és ugyanazon időben szenteltük fel az ő emlékére a keresztutat, a Kútvölgyi Kápolna mögötti kis kerengőben. A mi vértanú bíboros atyánk élete is egyetlen nagy keresztút. Azóta minden hónap 6-án mivel május 6-án hunyt el Regőczi atya szentmisét mutatott be az Esztergomi Bazilika kriptájában boldoggá avatásáért és hazánkért. Ahogy mondta: Ilyenkor mindig meghatottan csókolom meg sírjának márvány falát, ahogyan Őszentsége Boldog II. János Pál pápa tette. Minden hónapban elzarándokolt oda, és ez a hagyománya folytatódik: minden hónap 6-án szentmisét mutatnak be az Esztergomi Bazilikában Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért. Az Isten Vándora továbbra is bekapcsolódik ebbe az imádságba. Idén március 28-án adunk hálát pappá szenteléséért és a 70 év papi szolgálatáért. Ő a rubinmiséjét már odaát ünnepli. Hálát adok Istennek, hogy életének utolsó két évtizedében ismerhettem Isten Vándorát. Sokszor bátorított a szemináriumi éveim alatt, még diakónusszentelésem előtt írta nekem a rövid üzenetét: Szeretettel imádkozom Érted és várunk nagyon. A Kútvölgyi Kápolna miatt írta ezt, hiszen át akarta adni a stafétabotot, hogy biztosítva legyen a kápolna jövője. Féltve őrzött könyvem, amelyet 2008-ban kaptam tőle a következő rövid bejegyzéssel: Szeretettel papfiamnak, Andrásnak. István atya. Kérem Krisztust, az Örök Pásztort, hogy adja meg neki az el nem múló örök élet teljességét, amelyből ő már itt a földön bőségesen merített zarándokútja, vándorlása során. Héray András FSO Kedves Fiam! Mind Tisztelendőségednek, mind a 230 sasfióknak a megemlékezésért, imádságért, hűségért megemlékezéssel, imádsággal és áldással nyújtok viszonzást. Örülök az erős léleknek és kitartásnak. Imáiba ajánlottan áldásommal vagyok jóakarója + Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. Esztergom, november hó 23. 5

8 Benedek pápa és az engesztelés Hit éve Keresztény létünk abban áll, hogy folyamatosan felmegyünk az Istennel való találkozás hegyére, majd onnan leereszkedünk, és magunkkal hozzuk az onnan fakadó szeretetet és erőt, hogy magának Istennek a szeretetével szolgáljuk testvéreinket. Kedves Testvérek! Az Úr hív, hogy»menjek fel a hegyre«, hogy még inkább az imának és az elmélkedésnek szenteljem magam. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elhagyom az Egyházat, sőt, ha Isten ezt kéri tőlem, akkor ez éppen azért van, hogy tovább folytathassam szolgálatom ugyanazzal az odaadással és szeretettel, mint ahogy ezt eddig tettem, de jobban alkalmazkodva életkoromhoz és erőimhez. Fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért: segítsen mindnyájunkat, hogy kövessük az Úr Jézust az imában és a tevékeny szeretetben. Anima Christi Loyolai Szent Ignác imája Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihless meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Ámen. Ferenc pápa első köszöntése A reményünk Isten látóhatárára nyílik, amit Krisztus nyitott meg számunkra, és arra a kősziklára épül, ami Isten. Arra kaptunk meghívást, hogy felragyogtassuk a remény csillagát: őrizzük meg szeretettel mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott! Imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza. Most pedig induljunk el a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért. Imádkozzunk az egész világért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg. Azt kívánom, hogy ez az út az Egyházban gyümölcsözővé váljon! 6

9 Hit éve Császár István: Mindszenty a hit embere Isten kegyelmén és a Szentlélek világosságán kívül a hithez szükségünk van emberi tanúkra, az apostolokra és utódaikra, és minden hűséges keresztényre, aki hitének igazságát és örömét továbbadja. Mindszenty József bíboros személyében ilyen tanú áll előttünk, akinek életéből néhány mozzanatot kiragadhatunk, párhuzamba állíthatunk XVI. Benedek pápának a Hit évét meghirdető körlevelével. A vértanúk hittel adták oda életüket, hogy tanúskodjanak az evangélium igaz voltáról, mely átalakította és képessé tette őket arra, hogy üldözőiknek is megbocsátva eljussanak a szeretet legnagyobb fokára. (Porta fidei 13.) XVI. Benedek pápának ez a megállapítása igaz Mindszenty József bíborosra a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakjára is, aki mély vallásos hitét a szülői házból hozta, hitvalló életével pedig megkoronázta. Meleg otthon volt az én szülői házam, az imának és az erényes életnek a melegágya. (Emlékirataim 13. oldal.) A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet kétségek között vergődő érzelem marad. A hitnek és a szeretetnek szüksége van egymásra, úgy, hogy egyik a másik számára nyitja meg az utat. (Porta fidei 14.) Mindszenty József élete ebben is példát mutat. Tulajdonságai között felfedezhetjük a szociális érzékenységét, a szegényekkel, gyengékkel való szolidaritását. Rengeteg szegény gyerek taníttatását fizette, hetente végiglátogatta a szociálisan rászorulókat, élelmiszersegélyeket osztott. Egészen egy volt a szegényekkel, átérezte népe fájdalmát. Zalaegerszegi plébánosként elkötelezetten gondoskodott a rászorulókról, így a szegények számára otthont alapított, a rossz körülmények közül származó falusi fiúkat pedig igyekezett támogatni tanulmányaik idején. Ugyancsak a szegények támogatására, illetve a hitéletbe történő bekapcsolásukra hozta létre a házapostolok szervezetét, melynek keretein belül a plébánia hívei szabadidejükben felkeresték a környék családjait, és ahol szükséget tapasztaltak, ott a lehetőségekhez mérten segítettek. Egy keresztény soha nem gondolhatja, hogy a hit magánügy. A hit döntés arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele éljek. (Porta fidei 10.) Mindszenty bíbo- 7

10 Hit Éve ros nagyon mélyen átérezte ezt az igazságot és mindvégig hű maradt hozzá. Erdő Péter bíboros szerint: Az egyház történetében az Ő szerepe biztos, hogy a hitről szóló tanúságtétel fogalmával fémjelezhető. Nagyon nehéz korszakban állt Mindszenty bíboros a magyar katolikus egyház élén. A hithez való hűség egy érsek esetében magától értetődőnek tűnik. Ha azonban megfontoljuk, hogy a hit egyfelől teljes személyiségünk Isten iránti odaadását követeli meg, másfelől nem vakhitről, hanem értelmes hódolatról van szó, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a hit mindnyájunk számára feladat, mégpedig egész életre szóló, és nem könnyű feladat minden esetben. Az esztergomi prímási palotakápolna térdeplője december 26. után több mint egy évtizeden át ugyanazon a helyen állt, senki nem mozdította. Még a hercegprímás rózsafüzérének a bőrtokját is őrizték rajta ott, ahová ő tette azon a karácsonyi éjszakán, amikor a letartóztatása előtti pillanatokig ezen a térdeplőn imádkozta a szentolvasót. A liturgia és a szentségek nélkül a hitvallás nem lenne hatékony, mert hiányozna a kegyelem, amely fenntartja a keresztények tanúságtételét. (Porta fidei 11.) Ez a hit nyilvánul meg az Andrássy út 60- ban is, amikor az emberfeletti kínzások közt is nagy örömet okoz Isten Szolgájának az, hogy kétszeri misézésre elegendő borra szert tud tenni, reggeli kenyeréből egy darabkát félretett, majd az átváltoztatás szavait elmondva megáldozott. (Emlékirataim 252. oldal) A hit nyilvánul meg október 15-én, a hírhedt Tolnai Lajos utcai börtönben (a régi utcanévről ún. Konti), amikor ablakából végignéz egy akasztást, és amikor a halálraítélt középkorú férfi (talán éppen Rajk László) azt kiáltja a bitófa alatt: Ártatlanul halok meg!, és a jelenlévő kommunista hatalmasságok nevetni kezdenek. Mindszentynek mélységes hitéből következően más gondolat jut eszébe: az ablakból feloldozza a halálba indulót! (Emlékirataim 346. oldal) Aki a hitéért szenvedett, mindenképpen tiszteletet érdemel. Isten Szolgájának szabadulása után ez volt első gondolata: Nem őrzök haragot senkivel szemben. A hit embere volt. Aki felkeresi az Esztergomi Bazilika kriptájában sírhelyét, azt érezheti, hogy valóban a hit, a szabadság vértanújának sírjánál áll. 8

11 Hit Éve Kovács Gergely: Csodák márpedig vannak Sok pozitív és negatív előítélettel találkozunk a csodákkal kapcsolatban, ám ha figyelünk ezekre az égi jelekre páratlan személyes élményekre, tapasztalatokra tehetünk szert. A hétköznapi csodák többsége valamiképpen mindig az emberi kapcsolatainkhoz és az egymás iránti szeretethez kötődnek. Sokszor tapasztalunk ilyeneket, és ezek mindenkor megerősítik emberi kötelékeinket. Hitünk csodái is hasonlóak: Isten felülmúlhatatlan szeretetének észrevételét és átélését segítik, miközben erősítik a hozzá fűződő bizalmunkat, szeretetünket. Ebben a meglepetésekkel teli tapasztalásban keverednek a természetes és a természetfeletti tapasztalatok. A gondviselésszerű véletleneket a csodáktól megkülönböztetve jeleknek nevezzük, Istenhez és testvéreinkhez fűződő szeretetünk apró, ám annál értékesebb jeleinek. A csodát az teszi valódi csodává, hogy felülmúlja a teremtett világ természetes rendjét és törvényeit. Elképzelni sem tudjuk, hogy mitől fosztjuk meg magunkat, ha mindennapi gondjaink során elfelejtjük segítségül hívni Istent, a Szűzanyát, a szenteket és boldogokat, valamint azokat a jelölteket, Isten Szolgáit, akiknek a szentté avatását várjuk. Pedig ők megajándékozhatnának bennünket figyelmességük jeleivel. Egy élő és működő égi-földi közösségről feledkezünk meg, ha nem tartjuk a kapcsolatot kedves szentjeinkkel, őrzőangyalainkkal. A korai keresztények még egymást is szenteknek hívták, mert érezték, hogy ezer szállal kötődnek Istenhez, és ezt a hozzátartozás érzést mélyítette el az üdvözült vértanúk, hitvallók, minden rendű és rangú angyalok tisztelete és segítségül hívása. Érezték, hogy egy titokzatos család részesei, de hiszen mi is azok vagyunk! Nem csak a családfővel érintkezhetünk, nem kell ismeretlenként az égi édesanya és az üdvözült testvérek szemébe néznünk. A családfő mindennapi kenyérajándékát sokszor az édesanya vagy a testvér szeretné átnyújtani nekünk. Ezek a csodás jelek erősítik a hitünket, és előízét adják egy olyan halálon átívelő szeretetközösségnek, amelyre mindannyian vágyunk, hiszen ez egy Istentől belénk oltott alapvető emberi vágyakozás. A valódi és teljes értelemben vett csodák pedig olyan kenyérajándékok, amelyeket pont éhín- 9

12 Hit Éve ség idején kapunk égi szeretteinktől. A keresztény csoda tehát nem valamiféle kierőszakolt és a szenttéavatási eljárás során kipipálandó megmagyarázhatatlan gyógyulás, amire lehet, hogy száz év múlva természetes magyarázatot ad majd az orvostudomány, hanem a természet rendjének olyan felülmúlása, amire egyedül Isten képes, az élet bármely területén. A teremtő és világfenntartó Isten pedig szereti annyira égi barátait, akik már nem szolgák többé, csak idelent hívjuk őket Isten Szolgáinak, hogy közbenjárásukra megtegye, amit hittel kérünk, és ami valóban a javunkra szolgál. Ezzel aztán hitelesítő pecsét kerül egy szenttéavatási ügy aktáira, de ami legalább ennyire fontos, nyilvánvalóvá válik előttünk, hogy mi vár ránk a kereszten legyőzött halál után: csak szeretet és semmi más. A csoda egy olyan jel, aminek józan ésszel nem lehet ellentmondani, csak semmibe venni lehet. Álljon itt néhány konkrét példa ezekre a csodákra. Ha valaki több emeletet zuhan, és földet érve bár meg kellene halnia, mégis életben marad, sőt hamarjában fölépül, erre nincs tudományos magyarázat. Ha valakinek több, mint húsz percig nem működik a szíve, és utána életre kel minden testi károsodás nélkül, és ezt a kötelességeit nem teljesítő világi kórház maga igazolja, akkor ez nem lehet káprázat vagy kitaláció. Ha egy várandós anyát a gyermekével együtt halálba engedne az orvostudomány, azt állítva, hogy csak az abortusz, csak az egyikük halála segíthet, és Isten mégis életben tartja mindkettőjüket, akkor az értelmes ember megáll, és fölfelé tekint ebben a rohanó világban. Ezek a csodák legtöbbször egy hívő család, szerzetes- vagy munkaközösség, néhány jó barát állhatatos imádságára, de sokszor egyetlen ember kétségbe esett utolsó röpimájára történnek, amivel egy-egy Isten Szolgája közbenjárásáért fohászkodnak. A legérdekesebb példa a nem gyógyulásos csodákra egy megmagyarázhatatlan gyorsasággal készített, többrétegű olajfestmény, amit egy hitében ingadozó festőművész kegyelmi indíttatásra négy és fél óra alatt készített el Boldog Eusebia Palomino Yenesről. A festmény minden rétegének külön külön 24 órányi száradásra lett volna szüksége ahhoz, hogy a felhasznált és egymásra vitt színek ne keveredjenek egymással. 10

13 Hit Éve A szenttéavatási eljárás során a csodákra azért van szükség, mert minden emberi eszközökkel lefolytatott vizsgálat, ha mégoly aprólékos is, nem mentes a tévedés lehetőségétől, és ezért ilyen fontos egyházi ügyben isteni hitelesítésre, igazolásra várunk. Ilyen csoda nem csak egy gyógyulás lehet, hanem minden olyan esemény, amely az örök életre jutottak közbenjárására, Isten erejéből, a természet rendjét felfüggesztve emberek testi-lelki gyarapodását szolgálja a hitben, a reményben és a szeretetben. Fontos, hogy ezek a csodák szélesebb körben is hassanak, adott időben és korban, a közösség lelki szükségleteinek megfelelően. Az a profán megközelítés tehát, miszerint egy csodás gyógyulás az idő múlásával és az orvosi ismeretek bővülésével bizonyára természetes magyarázatra talál még akkor is, ha ilyenre eddig egyetlen példa sem akadt a szentté avatások gyakorlatában, azért nem helytálló, mert Isten a jelenkornak üzen ezekkel a csodás eseményekkel, ezért a római elfogadásuk alapja nem lehet más, mint a mai emberek tudása és tapasztalata. A csodák római vizsgálatának két, szigorúan elkülönített szakasza van. Az egyik a tudományos vizsgálat, amely egyetlen kérdésre keresi a választ, arra, hogy van-e tudományos magyarázata a feltételezett csodás eseménynek. A másik a csoda teológiáját vizsgálja, vagyis azt, hogy hitelesen és dokumentálható módon megvalósult-e a közbenjárásért végzett imádság, és azt, hogy közösségi vonatkozásai alapján a megtörtént csodás eseményt Isten szavának tekinthetjük-e az ő szeretett egyházához. E feltételek teljesülése képezi a csodák elismerésének feltételrendszerét. A betegségekből történő csodás gyógyulásoknak hét klasszikus külső feltétele van: 1. a betegség súlyos kell hogy legyen (gyógyítása lehetetlen, különösen nehéz vagy hosszadalmas) 2. a betegség nem lehet abban az utolsó stádiumban, amely az ezt kísérő krízis eredményeként azonnali halálhoz vagy egy hírtelen támadt gyógyulási folyamathoz vezet az orvosi gyakorlat szerint 3. a gyógyulás nem minősíthető csodásnak abban az esetben, ha a beteg olyan gyógyszeres kezelés alatt állt, amely okozhatta a gyógyulását, és ez a kezelés a csodás gyógyulástól időben nem elkülöníthető 11

14 Hit Éve 4. a csodás gyógyulás azonnali vagy megmagyarázhatatlanul gyors lefolyású kell legyen 5. egy csodás gyógyulás teljes körű kell legyen és nem járhat vele súlyos, visszamaradó egészségkárosodás 6. a közbenjáró ima pillanatában a beteg egészségi állapota nem lehet olyan súlyos krízisben, amely megmagyarázná a gyógyulását 7. a csodás gyógyulás tartós, azaz visszaesések nélküli kell legyen. Végül egy fontos szabály: a szenttéavatási eljárás során csak a jelölt halála utáni, közbenjárására történt és igazolt csodát fogad el Róma, a középkori szokásokkal ellentétben az illető életében történteket soha nem vizsgálják, az újkori egyházi törvények szerint nem is vizsgálhatják. Az elmúlt években nem túl sok konkrétumot említve többször beszámoltunk arról, hogy Mindszenty bíboros közbenjárására két csodásnak tűnő gyógyulás is várja a római kivizsgálását, és hogy erre csak az életszentség elismerését követően kerülhet sor a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. A római posztulátortól ezekkel kapcsolatban tájékoztatást kértünk. Andrea Ambrosi ügyvéd a közelmúltban arról tájékoztatta az Alapítványt, hogy a két gyógyulás közül az egyik nem bizonyult elég tartósnak, a másik pedig feltételezhetően nem lesz igazolható a dokumentáció hiányosságai és az érintett időközben bekövetkezett halála miatt, amely lehetetlenné teszi utólagos vizsgálatok elvégzését. A közlés nem tekinthető a Szenttéavatási Kongregáció, mint egyedül illetékes szerv, hivatalos állásfoglalásának, ám vegyük komolyan mint figyelmeztetést, és ne fáradjunk bele az imádságba. Határozzuk el, hogy még többször szólongatjuk az örök hazába költözött szeretteinket, és még többet kérjük Isten Szolgája Mindszenty József égi közbenjárását akinek oly sokan várjuk a boldoggá és szentté avatását mindennapi kisebb és nagyobb gondjainkban egyaránt! Nagy örömmel fogadunk minden beszámolót a hétköznapi imameghallgatásokról, a csodákra vonatkozó hivatalos jelzést pedig az Esztergom-Budapesti Érsekségen kell megtenni és az ezekhez kapcsolódó beszámolókat vagy iratanyagot benyújtani. A lebonyolítás érdekében hozzánk fordulóknak minden emberi és szakmai segítséget megadunk. Nem Mindszenty atyának van szüksége igazolható csodára a boldoggá avatáshoz, hanem sokkal inkább nekünk van szükségünk a jelekre és a csodákra, az égiek közbenjáró szeretetének reményteli tapasztalatára, hitünk erősödésére és a szentek teljes közösségére, nekünk a teljes égi-földi családunkra: Istenre, a Szűzanyára, szentekre, boldogokra, angyalainkra, szeretteinkre, testvéreinkre, egy szóval mindannyiunkra. 12

15 Hit Éve A MAGYAR EGYHÁZ ENGESZTELŐ NAPJA Mindszenty-zarándoklat Esztergomba Május 4-én hagyományos engesztelő zarándokmisénket Erdő Péter bíboros mutatja be Mindszenty József hercegprímás esztergomi nyughelye fölött, a Prímási Bazilikában. Az 1990-es valódi felszabadulás egyik legmaradandóbb hagyománya lett az esztergomi Mindszenty-zarándoklat, amely egyszerű plébániai kezdeményezésből lett országos jelentőségű egyházi ünneppé május 12-én a városmajori egyházközség kezdeményezésére a fővárosi és a környékből érkező hívek mintegy húszezer fős csoportja sok család, sok fiatal gyalogosan Máriaremetére indult, hogy ott Várszegi Asztrik püspök sokunk vágyát megfogalmazva Mindszenty bíborost mennyei közbenjárónkul kérje. A hercegprímás által vezetett 1946-os nagy, engesztelő férfizarándoklat emlékmenete volt ez, a visszanyert szabadság hajnalán május 4-én testének esztergomi hazatérését ünnepeltük, az újratemetésre a boldogemlékű bíboros végakaratának megfelelően a moszkvai hitetlenség csillagának lehullását követően kerülhetett sor. Több tízezer ember ázott, fázott a téren, hogy láthassa a Máriacellből hazatérő érckoporsót, és a prímási sírboltban kialakított nyughelyet. Ezt az ünnepet II. János Pál pápa tette teljessé, amikor magyarországi látogatásának nyitóállomásán először Mindszenty bíboros sírját akarta látni, hogy ott imádságával erősítse meg a magyar főpásztor életszentségének emlékét. Az év a bíboros születésének centenáriumi éve volt, május 30-án megismétlődött a két évvel korábbi máriaremetei tiszteletadás. A zarándoklat nyitányaként a városmajori templom előtt felavatásra került a magyar főváros első, máig fennmaradt köztéri Mindszenty emlékműve. A domborműves oszlopra a következő felirat került: ENGESZTELJÜNK E helyről indította az első engesztelési zarándoklatot Mindszenty József bíboros-érsek május 5-én. A rendszerváltozást követő harmadik év, május 8. már annak a bizonysága, hogy a megkezdett szép hagyományt nem akarták megszakítani a városmajori hívek, és Szekendy Ferenc atya vezetésével arra kérték Paskai László bíborost, hogy az esztergomi sír közelében évről évre ünnepeljük meg a 13

16 Hit Éve hercegprímás égi születésnapját imával és engeszteléssel, közösen fohászkodva a mielőbbi boldoggá avatásáért. A városmajori egyházközség azért szervezte e zarándoklatot, hogy újra meghalljuk a bíboros tanítását, amelyet történelmünk nehéz korszakában állított a magyar egyház elé. A zarándoklat jelmondatául az ő szavait választották:»ha van egymillió magyar imádkozó, nem félek a jövőtől.«mindszenty bíboros kiemelkedő főpásztori feladatának tartotta az imádság és az engesztelés szellemének elmélyítését. Amit a II. világháború utáni nehéz időben tanított, mostani életünkben is időszerű. Szavaiban Mudrák Attila fényképe benne volt kereszténységünk ősi hite és mély személyes meggyőződése: a történelem végső irányítója Isten. Az imádság és az engesztelés biztosítja, hogy a Szentírás szavával élve ahol elhatalmasodik a bűn, ott túláradjon a kegyelem. fogalmazott 1993-ban Paskai bíboros. Azóta május elején mindig van egy ünnepi szombat délelőttünk, amikor a magyar nemzetért együtt imádkozhatunk, és visszaemlékezhetünk a XX. század legnagyobb magyar engesztelőjére, akinek ott volt címerében Szent Margit alakja, szívében pedig a liliomos királylány lelkisége. Aki azért élt szent életet, hogy Magyarország szent legyen. Ma is eleven példakép ő, sírja közelében jelképes és valódi híd köti össze az elszakadt partokat Esztergom partjaival. Május 4-én az esztergomi bazilika komoly időket látott harangjai idén is hívogatnak minket: hálaadásra. Ez az ünnepünk 2013-ban egybeesik a lelki rendszerváltozást megpecsételő újratemetés emléknapjával, és mi viszontagságos történelmünk alapján is tudjuk, hogy nincsenek véletlenek. Az esztergomi Mindszenty-zarándoklatok legrészletesebb történetét Mészáros István, az MTA doktora, a legtermékenyebb és legjelentősebb magyar Mindszenty-kutató dolgozta fel Egy kultusz a XXI. században, A Mindszenty-tisztelet története című könyvében. Ezt a munkáját és a többi értékes könyvét is szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe! 14

17 Imameghallgatás Az én csodám Mindszenty bíborost az 1960-as években hallottam először beszélni a Szabad Európa rádión keresztül, rögtön éreztem, hogy ő egy igazi ember! Azóta ott él szívemben, lelkemben, noha személyesen sohasem találkoztunk. Vértanúsága, hősies kiállása hitünk igaz védelmében teljesen azonos lelkivilágommal-hitfelfogásommal, örökre mélyen a lelkemben él, és nagy erőforrás számomra. Szavakba nem önthető, mit érzek iránta, illetve Isten iránt, aki őt adta nekünk e nehéz időkben, és ő ezekkel a kegyelmekkel hősiesen együtt működött. A 70-es években valaki Franciaországból behozta nekem Emlékiratait. Nem tudtam végigolvasni, mert kitört belőlem a zokogás: Hogy lehet ennyit szenvedni? Csak részletekben tudtam befogadni-feldolgozni mind a mai napig Meglátogattam máriacelli sírját, hol eszménye szerint imádkoztam hazánkért, ifjúságunkért, hitünk felszabadulásáért. Istennek hála hazahozták, itt van köztünk ép testével, és a Mennyországból esedezve reánk tekint. Minden évfordulón elmegyek a Mindszenty szentmisére. Érzem, hogy a lelke ott lebeg felettünk. Isten kegyelmet sugároz ránk rajta keresztül, érdemeiért! Így történt velem ez a csoda! 40 éve az ürömi plébánián próbálom szolgálni a lelkeket, mint kántor-hitoktató, mert én is szeretnék valamit tenni Isten országáért. Így Ürömről a távolsági busszal lementem a Bécsi útra, ott csendben fohászkodva vártam az esztergomi buszra, hogy el ne késsek a Mindszenty szentmiséről. Hirtelen megállt egy személyautó, kiszállt belőle egy férfi: Tessék jönni, elvisszük a Mindszenty szentmisére. Elindultam, és mikor beszálltunk a kocsiba, a férfi azt mondta a feleségének: Ugye mondtam neked, ma hajnalban volt egy látomásom, hogy nekem ma valakit el kell vinnem, de honnan tudta, hogy én vagyok az? Ezt csak Mindszenty bíboros intézhette. Eigner Mária kántor-hitoktató 15

18 Híreink Keresztény hang minden otthonban A nagy jelentőségű szolgálatot teljesítő Mária Rádió május 5-én tematikus napot szentel Mindszenty József bíboros emlékének. A szerkesztői elképzelések szerint a tematikus napon az esztergomi zarándokmise közvetítése mellett elhangoznak előadások, visszaemlékezések, tanúságtételek, riportok, kerekasztal beszélgetések, szemelvények Mindszenty bíboros beszédeiből, műveiből, archív hangfelvételek stb. Ezen a kitüntetett napon túl a Mária Rádió programjaiban az egész májust átszövi majd a hercegprímás emléke. Mindszenty bíboros méltatásával gazdagodik a Mária Rádió színes nyomtatott magazinjának májusi száma is. A tematikus programok szerkesztésébe Alapítványunk is bekapcsolódott. Az adásba kerülő műsorokat szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe! Fidelissimus Pastor A Bécsben és Veszprémben nagy sikert aratott jubileumi Mindszenty-kiállítást 2012 októberétől január végéig a helyi plébánia közreműködésével a hévízi Gróf Festetics György Művelődési Központ és Muzeális Gyűjtemény, az idei évben pedig a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága közrejöttével a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya is meghívta és befogadja. A pécsi múzeum ún. guzsalyas termében tavasszal nyílik meg a korábbi partnerekkel, köztük a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménnyel közösen rendezett Mindszentyhagyatéki kiállítás, melynek forgatókönyvén és lehetőség szerint új és szélesebb körben használható katalógusán jelenleg is dolgozunk. Terveink szerint a pécsi tárlat késő őszig várja majd az érdeklődő látogatókat. 16

19 Kitekintés Mindszenty-emléknap Sopronkőhidán Március 19-én, Szent József ünnepnapján negyedik alkalommal rendezte meg Mindszenty-emléknapját a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, abban az épületben, ahol a hercegprímás veszprémi püspökként a nyilas rémuralom idején raboskodott. Az első évben egy börtönkápolna felszentelésére került sor, a második évben emlékszobát és emléktáblát avattunk, és 2011 óta hagyományossá vált a kora tavaszi megemlékezés. Immár az év minden szakához kapcsolódik egy-egy hagyományos Mindszenty-ünnep: Kőhida után május elején Esztergomban, jeles évfordulók alkalmával Máriaremetén és a tél beállta előtt Felsőpetényben és Rétságon. Milyen szép és méltó volna, ha Mindszenty bíboros börtönéveinek egyéb helyszínei is csatlakoznának ehhez a kegyeletes hagyományhoz, és évente újabb helyszíneken emlékezhetnénk meg Isten Szolgája fehérvértanúságáról. A kőhidai Mindszenty-emlékszoba előzetes bejelentkezéssel látogatható! Isten Szolgája Hám János szenttéavatási eljárása Schönberger Jenő szatmári püspök elrendelte Hám János püspök szenttéavatási ügyének folytatását. Az egyházmegye hívei régóta imádkoznak a püspök boldoggá avatásáért, minden év május 25-én püspöki kinevezésére, december 30-án égi születésére emlékezve december 30-án, százötvenöt évvel a halála után, földi maradványai a Szenttévatási Kongregáció engedélyével felkerültek a kriptából a székesegyház egyik kápolnájába. Január 23-án megtartottuk az egyházmegyei eljárás első nyilvános ülését, mely lehetőséget adott a bíróság előtt álló feladatok tisztázására. A főpásztor Hám Jánosnak a sírjából előkerült ereklyés mellkeresztjére, a papi személyek a szívükre, a világi személyek a Szentírásra tett kézzel esküdtek feladataik lelkiismeretes elvégzésére. Az egyházmegye tartozik azzal, hogy nagy püspökünknek az ügyét előre vigyük amíg emberileg lehetséges, azon túl pedig a Jóisten kegyelmére bízzuk, mikor emeli az egyház a boldogok sorába. Mi ezért imádkozunk! fogalmazott a püspök. Csatlakozzunk mi is az erdélyi testvérek buzgó imájához. 17

20 Szent István Év A két Szent Jobb körmenet éve Nem elég Szent Istvánt évente egyszer ünnepelni, hiszen ő tündöklő csillagunk, országunk istápja, a virágos kert kertésze. A nemzet atyja, apostola, szentje, aki nekünk a pogányság helyébe kereszténységet, nemzeti egységet, európai népközösséget, munkát, tisztességes életet hozott. (1946. aug. 25.) Éljünk eme értékek szerint ne csak augusztus 20-án, hanem minden hónap, minden napján, az elején úgy mint a végén. És most leemelem a Szent Jobbot lelkileg, úgy vigyétek, hogy különkülön mindegyiktek szívére helyezem. Járjon át az ő áldása a nyilvános életben is minden társadalmi osztályt, mert minden osztály, az egész társadalom Istené. Büszkén őrizzük a szentistváni hagyományokat családban és társadalomban, és ezzel keltsük életre az elalélt Magyarországot, és ez segítsen Istenhez. (1947. aug. 20.) Kevés olyan kiemelkedő szentje van a világegyháznak, akinek a legrangosabb ereklyéjéhez is külön ünnep fűződik. Országalapító királyunk és az ő dicsőséges Jobbja ebbe a szűk körbe tartozik. A budapesti Szent István Bazilikában ma is évről évre ünnepi szertartás keretében emlékeznek meg a Szent Jobb május 30-i feltalálásáról, amely egyszerre idézi a Szent László király idején lezajlott szentté avatást (1083) és ehhez kapcsolódóan a nemzeti ereklye tiszteletének hajnalát, valamint a török idők elmúltával a Szent Jobb Ragúzából történő hazatérését (1771). A II. világháború végéig a budavári királyi kápolnában őrizték Szent István kézfejereklyéjét. Évente egyszer, augusztus 20-án innen indult az országos Szent Jobb körmenet. Évszázadok óta egyetlen olyan esztendő volt, melynek során két ilyen körmenetet rendezett a magyar egyház: 1938, a szent király égi születésének 900. évfordulója. Egy nappal a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus bezárását követően az Országház előtti téren bemutatott szentmise keretében nyílt meg ez a nagyszüleink számára felejthetetlen Szent István jubileum. A főcelebráns XI. Piusz pápa követe, Eugenio Pacelli bíbornok volt, a későbbi XII. Piusz pápa. Serédi Jusztinián hercegprímás a Szent Jobb jelenlétében országfelajánlást végzett. 18

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010.

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. JÉZUS SZÍVE VÁROSA Paray-le-Monial Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. ELŐSZÓ 1673-ban egy francia vizitációs rendi

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Szent dallamok és ami mögöttük van

Szent dallamok és ami mögöttük van AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2012. 11. 04 - XXII. ÉVF. 5. SZ. Szent dallamok és ami mögöttük van Szentatyánk, Benedek pápa Porta fidei című dokumentuma, valamint a

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. (Jn 6,30-35) Jó Hír A Pécsi Egyházmegye

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben