KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. XVIII. évfolyam XII. szám december. Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. XVIII. évfolyam XII. szám. 2008. december. Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni!"

Átírás

1 XVIII. évfolyam XII. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni! A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom és mindenki igyekszik családi körben tölteni az ünnepeket. Karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. A keresztények számára az ünnep üzenete Isten lehajló szeretete az emberhez,de a karácsony olyan ünnep,aminek hatása alól szinte senki sem tudja kivonni magát. Ez az ünnep mindannyiunkban megszólaltatja a szeretet örök csöngettyűjét. Ez a hang a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem a drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki közösséget, élmény nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. Nagy szükség van erre akkor, amikor nő a létüket kilátástalannak érzők száma, nem érvényesül az erkölcsi igazságosság, lanyhul a felelősségérzet. Munkánk során sok nyomorúsággal, testi-lelki problémával, mérhetetlen önzéssel és gonoszsággal találkozunk Így karácsony tájékán mégis megjelenik a segítő, adakozó kéz, a megértő lélek, a szeretet. De vajon hol van egész esztendőben? Kitart-e karácsonytól a következőig? Vajon az örömhír, a fény, amely több, mint 2000 évvel ezelőtt abban a szegény betlehemi istállóban megjelent, bevilágítja-e életünket? Vagy csak földi, anyagi javak labirintusában ünnepelünk? Megadjuk-e egész évben egymásnak azt a szeretetet, amelyre szükségünk volna, s amely természetes kellene legyen. Kikerüljük-e, megoldjuk-e a lélek-és emberölő konfliktusokat? Nyújtunk-e segítséget a rászorulóknak, meghallgatjuk-e a panaszkodókat, s van-e vigasztaló szavunk? Látogatjuk-e a betegeket, az öregeket, a magányosokat, vezetjük-e kézen fogva a gyerekeket? Adunk-e igaz, jó tanácsokat a világban bolyongó fiataloknak? Millió kérdés, s egyetlen szó a válasz: SZERETNI! Szeretni kitartóan, higgyék el, érdemes! Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. S igaz öröm csak akkor, és úgy születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk. Kívánom, hogy a betlehemi istálló fényei világítsák meg mindenki életét! Ebben a hitben kívánok magam és a város képviselő-testülete nevében minden kedves olvasónak és valamennyi tiszalöki polgárnak szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új évet! Gömze Sándor

2 2 AZ ELMÚLÁS JEGYÉBEN Ahol az angyalok tollával festenek Erzsike néni hosszú útja néhány hete véget ért. Letette az ecsetjeit, és már csak az angyalok szárnyából kihúzott tollal festi különös hangulatú képeit, és írja visszaemlékezésit szeretett városa történetéről. Nyilánszkyné Erzsike néni fogalom volt, nélküle szegényebb lett városunk egy lokálpatriótával, egy igazi művész egyéniséggel. Talán nincs is olyan ember, akit ne állított volna meg egy-két(vagy sok) szóra, érdeklődve hogylétéről. Hosszú és tartalmas élete során mindig a tudásvágy hajtotta, aminek hozadékát a fiatalabb nemzedék is számtalanszor megtapasztalhatta, hiszen mindent tudott Tiszalökről, múlt és jelen egyaránt a fejében volt. Lexikális tudása elképesztően friss volt, bármikor kész volt a válasszal egy-egy bizonytalan esemény, személy, történés kapcsán. A sors megáldotta a művészetek iránti tehetséggel is, hiszen nemcsak nemzetközi hírű festővé nőtte ki magát, hanem verseket is írt. Segítő szándékkal fordult minden korosztály felé. Előttem úgy jelenik meg mindig, ahogy lassú, nyugodt léptekkel megy az úton, kis kalappal a fején, retiküljét lóbálva, gondolataiban elmerülve. Vele nem lehetett két-három mondatos beszélgetéseket folytatni, mert minden érdekelte, és mindenről volt véleménye, amit a maga csapongó stílusában érvényre is juttatott. Elmesélte, éppen hol van kiállítása, vagy milyen témán dolgozik. Nagy örömmel újságolta, mikor bekerült az Európai Művészeti Lexikonba. Hosszasan lehetne sorolni azokat az országokat, városokat, ahová eljutottak képei. Egyedi stílusa már idős korára forrott ki, színvilága, ecsetkezelése és formai megoldásai révén összetéveszthetetlenné váltak munkái nyarán Tiszalök városáért kitüntető díjban részesült, melyre már nagyon régen rászolgált. Pedagógus, élő lexikon, emberszerető művész volt, akinek hiányát akkor fogjuk majd igazán megérezni, amikor már senki nem fog pontos ismeretekkel szolgálni a múltunkról, felmenőinkről. Az ő eltávozása is figyelmeztet mindannyiunkat arra, hogy még életükben becsüljük meg azokat az idős embereket, akik közöttünk járnak-kelnek, hiszen elvesztésükkel pótolhatatlan hiányt szenvedünk. Mi, türelmetlenebb, örökké rohanó, csak rálegyintő fiatalok, vagy kevésbé fiatalok. Pappné KJ Drága Szüleim! Karácsonyi Üdvözlet (Levél Szüleimhez) Ti már Isten Országából néztek le ránk ezen a Karácsonyon is, de tanításotok, Istenbe vetett töretlen hitetek mit ránk is hagytatok, velünk és bennünk él. Arra tanítottatok, hogy a Karácsony azért ünnep, mert Betlehemben felragyog egy csillag hirdetve, hogy megszületett egy kicsiny gyermek Isten egyszülött fia Jézus a Megváltó! Ő miatta, érte és tőle szép a Karácsony! Ő az emberek reménysége mindenkoron és minden időben. Nálunk ezt jelentette a Karácsony. Kaptunk ajándékokat, akkor is, amikor már felnőttünk, de nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy együtt voltunk mindannyian. Szeretet vett körül bennünket, és amikor az ünnepi asztalt körbeülve Édesapám elmondtad hálaadó imádat mi is együtt imádkozhattunk Veletek. Boldogok voltunk akkor Isten köztünk járt. Utána bontogattuk gyermeki izgalommal ajándékaitokat. Emlékszem Balogh nagymamám kézzel varrott babáira, attól szebb babám nekem sosem volt, mert azt szeretettel készítette az én Székely Mamám. Édesanyám! Te varrtál nekünk ruhácskát, Édesapámnak kötöttél mellényt, rokonoknak sálat, sapkát éjszakánként nagy titokban, hogy igazi meglepetés legyen. Szeretetből szőtt tiszta szeretet volt annak minden szála. Áldjon meg érte az Isten. Tanításotokat mi is tovább vittük átadva azt gyermekeinknek, unokáinknak és reményeink szerint ők viszik tovább. Az idén is lesz a karácsonyfa alatt szerény ajándék, de a legnagyobb és legszebb az Jézus születése. Arra tanítottatok, hogy a szeretet kifogyhatatlan, hogy a síron túl is elkísér! Ebből a szeretetből kívánom tiszta szívvel és lélekkel, hogy jusson mindenkinek, azoknak is, akik Karácsonykor csak a szívünkben és gondolatainkban lehetnek velünk! Jézus születése hozzon életünkbe reményt és biztatást, így kívánok mindenkinek: Áldott Ünneplést. Ráczné Judit Édesanyám Álmos voltam, ringatott. Beteg voltam, virrasztott Dúdolgatott, mosolygott, Ágyba rakott, takargatott. Féltve őrzött a hidegtől, Széltől, fagytól, idegentől. Lassan én csak cseperedtem Külvilággal ismerkedtem. Elengedte lassan kezem, hogy Az első lépéseket megtehessem. Meleg tűz volt két szemében, Egyedül szaladtam ölébe. Felnőttem én egyhamar, Már messziről védett a kar. Figyelte az életemet, Éreztem a szeretetet. Közeledik a kilencvenhez, Köszönöm a szeretetet. Vigyázok rá el ne essék, Lassan ő válik gyerekké. Kotosz Istvánné november

3 REFORMÁTUS GONDOLATOK 3 REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREIBŐL Csodálatosan szép és bensőséges hálaadó Istentisztelet keretén belül köszönte meg a TISZALÖKI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET Aranyász Sámuel főgondnok úr több évtizedes önzetlen szolgálatát. Nagytiszteletű Drótos Vince úr prédikációja megható és elgondolkodtató volt. Nem szégyellem, de az én szememből is kicsordult a könny, amikor mindannyiunk lelki üdvéért, a haldoklókért, nincstelenekért, nehéz terhet hordozókért és Hazánk haladásáért egyszerű szép szavakkal imádkozott. Sokan voltunk a templomban, hála érte Istennek, de még mindig nem elegen! Hogyan van az, hogy Isten mindent Nekünk ad, és mi egy hétből egy órácskát nem adunk Istennek? A harangszó mindenkit hív, mint ahogy aranyász Sámuelt is hívta, és ő erős hittel és akarattal alázatos lélekkel jött, és jön! Születésétől a Tiszalöki Református Gyülekezet tagja ben presbiterré választották, majd XII. 13-án főgondnokká. A sok-sok év alatt erőt, energiát nem kímélve mindig tevőlegesen és önzetlenül állt az egyház és gyülekezet szolgálatában. Az önzetlensége azért hangsúlyos, mert soha tiszteletdíjat el nem fogadott, hanem mindenkor felajánlotta a leendő új szószék építésére. Feleségével együtt hat gyermeket nevelt, és mindemellett mindig tudott időt szakítani mások megsegítésére augusztus 20-án díszpolgárrá avatták. Kiérdemelt elismerés! Ünnepeltük őt igen nagy szeretettel. A Református Nőszövetség énekkara Lőrincziné Harászi Andrea Tiszteletes asszony vezetésével három szép zsoltár és énekkel köszöntötte. Verset mondott igen színvonalasan Suszterics Dóra, majd Drótos Debóra tisztán, szépen csengő szívből jövő énekét hallhattuk. Számomra a legkedvesebbek a kicsi óvodások voltak. Vaskóné Dr. Süle Ilona ismertette és méltatta főgondnokunk munkásságát, és mindannyiunk nevében köszönte meg szolgálatát. Majd a gyülekezet ajándékának átadására került sor, amit főgondnokunk köszönettel, kicsit meghatódva vett át. Köszönő szavaiban útmutatás is volt az őt követő Hajdu Sándor gondnok úr részére, és mindannyiónk számára, amikor Isten, Haza és Család szeretetére hívta fel a figyelmünket. A záróének előtt Nagytiszteletű Drótos Vince Úr minden jelenlévőt szeretettel meghívott az Ifjúsági Házban tartandó szeretetvendégségre. Vendégeinkkel nagyon örültünk, szívesen láttunk mindenkit, és örülnénk jelenlétüknek más alkalmakkor is. Jó volt együtt lenni, beszélgetni, és úgy érezni, hogy összetartozunk. Jó volt látni elhunyt presbitertestvéreink özvegyeit, gyermekeit, családtagjaikat. Adjon Isten sok ilyen kedves szép felemelő együttlétet. A kicsi óvodások énekével köszönök el, mindannyiunknak ezt kívánom: Áldjon meg Téged áldjon az Úr Őrizzen téged őrizzen Ő Orcáját Mennyekből fordítsa Te Rád Atyád Könyörüljön Rajtad könyörüljön Rajtad Adjon békességet Adjon békességet! Ráczné Judit Karácsony beteljesülés a megígért Messiás megszületése Karácsony = A Teremtő Isten, aki mindent alkotott az ember számára ( az első 5 napon és a 6-on megalkotta az embert): SZABADSÁGOT szabad akaratot adott a teremtés koronájának. Az ember Ádámban és Évában az Isten-nélküliséget / a maga egyedül(ségét) választotta, EZÉRT Isten kizárta őket a Paradicsomi állapotból, annak létformájából, de MEGÍGÉRTE, hogy Szabadítót küld! EZ a Szabadító jött el! Nem hírnököt düldött az Atya ISTEN, hanem Önmaga jött el a Fiú ISTEN személyében. Adott kor-, adott helyen-, adott népnek a történetében született meg emberré. Ézsaiás próféciája teljesedett be: 7:14 a születés előtt mintegy 800 évvel prófétálta meg: Ezért az ÚR maga ad nektek jelet: Igen, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. Szűztől: Isten felfüggesztette az általa adott Törvényt a születésre, és ezért valljuk a Messiásról, hogy Isten is és ember is, aki született. Igen ez már nem az ember logikája, tudása, hanem a Teremtő Isten újra alkotta az embert Jézus Krisztusban: Ecce homo! EZ a mi karácsonyunk, ezért örvendezünk,mert az ÚR ISTEN jött le közénk, emberek közé, hogy mi emberek fel mehessünk Hozzá. A bezárt pradicsom ajtaját ISTEN oldaláról nyitotta ki, hogy mi is részesei legyünk a mennynek--- EZ a mi örömünk alapja, ez a karácsony igazi ajándéka A Tiszalöki Református Egyház karácsony-köri programja: December 18 délután 17 órától bűnbánati hét december 23 ig December 24 szenteste ünnepi gyermekműsor istentisztelettel 15 órai kezdettel. December 25 ünnepi istentisztelet úrvacsorával, keresztelővel 10 órai kezdettel December 26 istentisztelet 10 órai kezdettel December 28 vasárnapi istentisztelet December 31 óévi istentisztelet 17 órakkor kezdődik 2009 jan 01 újévi istentisztelet 17 órai kezdettel

4 4 tiszalöki hirlap FÓRUM 04 - kivonatolva - Egészségügy: Gömze Sándor: nagyon szegény körülmények között élnek az emberek és nem tudnak sportolni járni, egészségesen táplálkozni, káros szenvedélyeik vannak (dohányzás, alkohol, stb.). Sok mindenre rá lehet fogni, de tény, hogy Magyarország nagyon sok haláleset tekintetében sajnos a világ élmezőnyébe tartozik. Nagy felelősség hárul a háziorvosokra, az ügyeleti szolgálatot teljesítőkre, hogy a kritikus állapotú beteget időben el tudják-e juttatni a legmegfelelőbb helyre. Az egészségügyben bekövetkezett változásokat mindenki vagy a televízión, újságon keresztül, vagy saját magán, a családon keresztül érzékeli. Az egészségügyi szolgáltatásban most aktuális, hogy körülbelül egy fél éve hallottuk, hogy a Kórház meg akarja szüntetni a Labort és a Tüdőgyógyászati szakrendelést. Én akkor a Megyei Önkormányzat elnökéhez voltam, megígérte az Elnök Úr, hogy ezek a szakrendelések Tiszalökön maradnak. Dr. Krámor Katalin: A lakosság összetételét mindenki tudja. Egy kissé elöregedő lakosságról van szó, értem ez alatt a 60 év fölöttiek magas arányát. Nem rosszabb a tiszalöki lakosság egészségi állapota, mint általában az országé lakosságáé. Bizonyos szempontból kicsit előnyösebb helyzetben vagyunk a gondozás és a szűrések tekintetében, hiszen rendelkezésünkre áll a laboratórium, amelyben a szűrő-, és az alapvizsgálatokat el tudjuk végezni. A 6000 fős lakosságra a három fő háziorvos és az egy fő gyermekorvos elegendő, így elég jó pozíciót foglalunk el az országos átlagban. Ami óriási problémánk, a beutalások rendje, nagyon hosszadalmas a várakozási idő. Az Egészségügyi Központ működésével kapcsolatban: 1. Nem győzzük javíttatni a mellékhelyiségeket. Több tízezer forintért megjavíttatjuk, két nap múlva a csapok leszerelve, a világítás tönkretéve, kapcsolók leszerelve. 2. Az autóbuszra, és más egyébre várakozók iszonyú rendetlenséget csinálnak az Egészségügyi Központban, gyakran balkáni viszonyokkal találkozhatunk. A területünkön mind a 4 településen hozzáférhető az orvosi ellátás egész nap. Nem indokolt az, hogy ügyeleti időben hívjanak, vagy jöjjenek olyan problémával, ami napközben is fennállt már. Ha valóban sürgős esetről, életveszélyről van szó, akkor egy kollégám sem teszi szóvá az ügyelet kihívását. Nagy László lakos: Nekem problémám volt az egyik ügyeleti orvossal, tapasztalatom szerint, mikor kihívtuk a beteghez, nem a beteg állapotával foglalkozott, és nem azt nézte, hogy segíthetne rajta, hanem teljesen lényegtelen dolgok foglalták le. Végül arra a megállapításra jutott, hogy nincs semmi baj, és elment, egy óra múlva elvitte a mentő, és egy hétig volt kórházban. A tiszaeszlári orvos volt, de ilyen orvosra nincs szükségünk. Sok panaszt hallottam már rá a városban másoktól is. Dr. Zsonda László: Ilyen esetben az egyetlen járható út az, hogy írásban kell panaszt tenni, le kell írni konkrétan az esetet. Én szintén írásban megkérdezem róla az orvost is, és a két írásos anyagot fogom áttekinteni, és így tudjuk megválaszolni, hogy mi volt a probléma. Fercsákné Tomán Ildikó: Az új gyógyszertárról mondanék pár szót. Másfél éve nyílt Tiszalökön egy új gyógyszertár, a Flóra Patika, a régi épületében. Heti 60 órában tart nyitva, hét közben 8-18 óráig, ebédszünet nélkül, hétvégén 8-13-ig, nem ügyeletben, hanem nyitva tartással. Ügyeleti díjat nem szed a gyógyszertár, vasárnap is be lehet jönni a nyitvatartási idő alatt. Nagy gyógyszerkészlet gyűlt össze, a gyógyszerésznőnek szándékában áll egy gyógyászati segédeszköz boltot kialakítani, és egy négyszemközti lelki beszélgetésekre alkalmas helyet. Két gyógyszerész, egy szakasszisztens és két asszisztens látja el a feladatokat, megítélésem szerint szakszerűen, a betegektől panasz még nem érkezett. Az orvosokkal jó a kapcsolat. Előfordult már, hogy szóba került, hogy éjszakai ügyeletet miért nem tartunk. A szomszédos településen működik éjszakai ügyeletes gyógyszertár, 7 km a távolság. Közbiztonság: Gömze Sándor: Annak ellenére, hogy sokan őrizzük a közt, a Rendőrség, a Polgárőrség és Tiszalökön tavaly szerveződött még egy civil szervezet is, a Civil Őrség és elméletileg mindenkinek oda kell figyelnie a saját dolgaira, vagyonára, illetve nagyon egészséges és jó volna a társadalomban, ha odafigyelnénk egymásra, és közösen segítenénk egymás problémáin. Sajnos nem így működik, az emberek nagyon magukba fordultak, sok a gondjuk, bajuk és örülnek, ha mindenki a saját problémáját meg tudja oldani, visszautasítják a jó szándékú közeledést, a segítségnyújtást. A rendőrségnek is megvan a maga problémája, évek óta - ahogy most is tapasztaljuk a közszférában létszám hiánnyal küzdenek, a korábbiakban más problémák is voltak, amelyek úgy tűnik megoldódnak, üzemanyag ellátás, tárgyi hiányosságok talán már nincsenek, de mégis úgy érezzük mi Tiszalökiek és a többi településen élők is -, hogy még több rendőrre lenne szükség. bűnözésbe kényszerítik őket. A másik oldala az a dolognak, hogy az olyan ember, aki évek óta nem dolgozik, mit keres télen nyáron a városban? Azokat kellene inkább ellenőrizni, és megbüntetni a kerékpárosok helyett, azokat, akik össze-vissza kószálnak sötétedés után a városban. Paronai János őrnagy: Elmondani kívánom, hogy Tiszavasvári Rendőrkapitányságnak speciális helyzetéből adódóan, de a Megye helyzetéből adódóan is az illetékességi területén főként a vagyonelleni bűncselekmények dominálnak, amelyek a napi munkánk nagy részét kiteszik.

5 tiszalöki hirlap 5 Másik speciális helye Tiszalöknek az üdülő terület, ahol a holt idényben fordulnak elő bűncselekmények. Az idén tapasztaltuk, hogy már nem csak a holt idényben, hanem nyáron is történtek, méghozzá fényes nappal. Ezeknél a bűncselekményeknél is évről évre sikereket érünk el, több bűnesetet sikerült felderíteni. Amit a magánlakásoknál tapasztaltunk, az hogy főként olyan épületekbe mentek be az elkövetők, ahol a sértettek gondatlansága juttatta hozzá az elkövetőt, hogy a lakásba be is tudjanak menni. Értem ez alatt, hogy éjszakára nyitva maradtak az ablakok, a melléképületek, felajánlva a lehetőséget az elkövetőknek. Pájer Csaba százados: Szeretném elmondani, hogy jelenleg hogy áll az Őrs, milyen problémák vannak, illetve milyen napi gondokkal küzdünk. Nagyon fiatal az állomány, nagyon sokan elmentek nyugdíjba, és a helyükbe tapasztalatlan kollégák kerültek, akik kikerültek az iskolából, ahol megkaptak egy alapot, és ezt az alapot kell tovább építeni. Azt lehet mondani, hogy a legidősebb korosztály éves a kapitányságon. A Tiszalöki Rendőrőrs alosztályszintű rendőrőrs, ami azt jelenti, hogy körzeti megbízottak és járőrök dolgoznak itt, egyenruhás mindenki, bizonyos szintű bűnügyekben nyomoznak, illetve általános iratokat dolgoznak fel, emellett fenn kell tartani a rendőri jelenlétet és az utcán meg kell jelenni és megpróbálni megelőzni a bajt. A keretek adottak, de amit lehet, megteszünk, akár a szolgálatszervezésben, akár a közlekedés területén, a bűnmegelőzésben, bár a bűnmegelőzés területén még tapasztalatra van szükségünk. Jelenleg az állományban potenciális probléma az, hogy sokan messziről járnak ide dolgozni Gömze Sándor: Kérem, hogy a jövőben a Tiszalöki Rendőrőrsön egy fő mindig tartózkodjon, legyen elérhető, megtalálható. Csikós Sándor: Annak idején, 1993-ban mikor megalakult ismét Tiszalökön a Rendőrőrs, 12 fővel kezdtünk. Bűnügyi csoporttól kezdve minden volt, és nem volt ennyi bűncselekmény egy évben, ahhoz képest, hogy tavaly 300, az idén lecsökkent 150-re. A Polgárőrség továbbra is szolgálatot lát el egy hónapban, az éjszakai órákban. November hónapban még plusz 14 közös szolgálatot láttunk el a rendőrséggel. Véleményem szerint a Büntető Törvény módosítására is szükség lenne, hogy a rendőrségnek több jogot adjon. Kelemen Gábor: A Civil Őrség teljesen önkéntes alapon szerveződött, a megalakításában aktívan részt vettem, utána az emberekre lett bízva, hogy védik meg a saját utcáik életét, értékeit. Az tette indokolttá a megszervezését, hogy 2007 őszén rengeteg bűncselekmény történt, és a lakosok is érezték, hogy tenni kell valamit. Háromfajta bűncselekmény kategória volt ekkor jellemző: - napi szinten a besurranásos, trükkös lopások, - vagyonelleni bűncselekmények minden reggelre, főleg a periférián, - értékek rongálása a hétvégéken (kukák, csatornák,táblák rongálása) nyarán alakult meg a Polgárok Tiszalökért Egyesület, amelynek célja az értékek és a hagyományok megőrzése, ápolása. Ekkor vetődött fel bennünk, hogy mi lenne, ha az egyesületbe beintegrálnánk egy szervezetet, egy önkéntes tagokból álló civil őrséget. Ez a kezdeményezés zöld utat nyert a Polgárok Tiszalökért Egyesület és az Önkormányzat részéről is. Minden utcából megkerestünk olyan embereket, akikről tudtuk, hogy az utcájukban élő emberek elfogadják. A 47 utcát 30 szektorra osztottuk, és itt, ha mindenki aktívan és önkéntesen részt vesz a szolgálatokban, és csak a saját utcájában járőrözik semmilyen intézkedési joga nincs akkor le vannak fedve az utcák. Be is indult ez a Civil Őrség harminc egynehány fővel. Zrinszki István: Nem olyan rég voltam az Újtelepen, ahol volt egy meghallgatás, amit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezett, és ott megkértek egy dologra, amit most teljesítek. Akkor ott, szóvá tették, hogy a kerékpárral közlekedők - akik az egész családot azon az egy kerékpáron fuvarozzák megbüntetését. Részben egyetértek vele, hogy azt a szerencsétlent megbüntetik aki kerékpárral közlekedik, és ott felvetették, hogy a büntetés összegét ezer forintot nekik el kell lopni, magyarul, bűnözésbe kényszerítik őket. A másik oldala az a dolognak, hogy az olyan ember, aki évek óta nem dolgozik, mit keres télen nyáron a városban? Azokat kellene inkább ellenőrizni, és megbüntetni a kerékpárosok helyett, azokat, akik össze-vissza kószálnak sötétedés után a városban. Dr. Krámor Katalin: Tavasztól őszig az utcán randalíroznak a fiatalok a Goldi Söröző előtt az utcán este 22-től hajnali 3-ig hosszú évek óta. A szórakozó hellyel nincs gond, hanem az utcán randalírozó fiatalokkal. Soha egy rendőrautó sem kanyarodott arra, hogy megnézze, mi folyik ott. Kérem, hogy ezen változtassunk. Gömze Sándor: Azt gondolom, hogy komolyan el kell gondolkodnunk azon a képviselő-testületnek -, hogy foglaljuk helyi rendeletbe azt, hogy fiatalkorú felnőtt felügyelete nélkül óra után ne tartózkodjon a szórakozóhelyen vagy közterületen. Ezen el kell gondolkodni, annak ellenére, hogy biztos van olyan, akinek nem fog tetszeni. Elvárom a közbiztonság érdekében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségét is. Fazekas István lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy mit csináltak a rendőrök abban az időben, mikor gyakoriak voltak a betörések, mert én egy héten belül rájöttem, hogy Tiszadadáról járnak át betörni. Én biztonsági őr vagyok az Erőműnél, és volt alkalmam megfigyelni, hogy rendszeresen jártak át autóval lopni. Kerepesi Zoltán: Annak idején 30 rendőr teljesített szolgálatot Tiszalökön. Egyre több bűnöző alapanyag lesz, ezért az a véleményem, hogy ha nem lesz megegyezés, és nem fogunk össze, a Rendőrséggel, a Polgárőrséggel a lakosság a többi lakossal, akkor nem jutunk semmire, és nagyon nagy bajban leszünk. Vigyáznunk kell egymásra, egymás vagyonára is. Az Tiszalöki Hírlapban is le kell írni, hogy fel kell készülni mindenre és a riasztó készülékeknek jó haszna van. Az lenne a legfontosabb, hogy a rendőr elérhető legyen, és a lakosság jól tudjon együttműködni. Gömze Sándor: Az a tapasztalatom, hogy a lakosság közönyös egymással szemben, mindenki csak magával foglalkozik. Fokozottan figyeljünk a gyorshajtásra és az ittas vezetésre. Úgy gondolom, hogy hasznos volt ez az este, köszönöm a megjelenést és a közreműködést mindenkinek. Kérem a kapitányságot, hogy tudjunk együtt munkálkodni, és törekedjünk az együtt munkálkodásra, és a lakosságot is arra kérem, hogy segítsék egymást.

6 6 tiszalöki hirlap Kárpátia-Karácsony Egy csillag fenn az égen, megállt, nem megy tovább. Isten elküldte hozzánk, megváltó egyfiát. Az angyalkának! Kedves angyalka, hozzál nekem karácsonyfát, és cipőt, Még hozzál nekem cukorkát és még szebb jövőt. Nagy Sándor Kedves Jézuska! Csak arra kérlek téged, hogy tarts meg, drága szüleimet, hogy sok esztendeig tartsa meg az isten, és, hogy az elveszett testvéreimet térítse vissza szüleimhez. Jézuska, még arra kérlek, hogy boldogan imádkozzak, és, hogy szeressem szüleimet. És hozzál játékot, és egy szép karácsonyfát. Jön a tél, és nincs mibe, járjak az iskolába. Köszönöm előre is az ajándékot, Molnár Ilma Most nézd mennyi gyertya vakító lángja ég, Imára kulcsolt kézzel várjuk Szent estét. Mini galéria A múlt havi számból kimaradt Vámos Gergő angyalos képe, most pótoljuk. Itt az újabb tehetséges fiatal is: Katona Zsuzsa, aki szintén a Váci Mihály gimnázium tanulója, és műszaki pályán szeretne tovább tanulni, egy virágkompozícióval mutatkozik be. Kedves angyalka! Közeledik a karácsony, szeretném, ha hoznál egy karácsonyfát, és a karácsonyfának az ágát lehúzná egy pár korcsolya. Kedves angyalka, én mást nem kívánok amit hozzál még nekem, azt vidd el helyettem a szegényeknek. Én mást nem tudok írni, a jóisten addig is legyen velem. Kedves angyalkám! Nagyon szépen kérlek, hogy hozzál nekem karácsonyfát és cukrot. És azokról is gondoskodjál, akik árvák és szegények, És akiknek nincs se anyjuk se apjuk, azokról is gondoskodjál. Nagy Erzsébet írta szeretettel. És jégvirágok nyílnak a templom ablakán, Koldusnak, szegénynek az ajtó nyitva áll. Drága, jó Jézuska! Te, aki meglátogatsz minden jó gyermeket, ne feledkezzél meg rólam se. Nagyon szépen kérem tőled, hogy add vissza egész Erdélyt a magyaroknak. És adj jó egészséget a szüleimnek és a testvéreimnek. És még kérek szépen egy babát, egy ridikült, meséskönyvet, és kocsit, cukrot és a szegényeknek ruhát. Hallgasd meg hálás kislányod kérését! Földi Gizella Egy csillag fent az égen, megállt, nem megy tovább. Isten elküldte hozzánk megváltó egyfiát. Most nézd mennyi gyertya vakító lángja ég, Imára kulcsolt kézzel várjuk Szent estét. Áldott ünnepet kívánunk: Mártha Mária és Mártha Judit

7 VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE 7 Bűnmegelőzési jó tanácsok az ünnepek közeledtével Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet kell fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló központok, áruházak, piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el vásárolni, azt lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb címletekben több helyen tartsák táskájukban. Ezzel megelőzhetik azt, hogy egy óvatlan pillanatban az Önöknél lévő készpénzt egy mozdulattal ellophassák. Fogadják kellő óvatossággal a házalókat, akik - jótékony célra - gyűjtenek a szeretet ünnepén! Soha ne engedjenek be idegent a lakásba! Hétvégi ház feltörések november hónapban Tiszalök üdülőtelepen három esetben tettek bejelentést hétvégi ház feltöréséről. Mindhárom esetben háztartási cikkeket, ruhaneműt tulajdonítottak el az elkövetők. A lopási kár forint közzé tehető. Tiszalök városközpontban elkövetett lakásbetörések november 22. napján a hajnali órákban ismeretlen tettes drótkerítés kibontás módszerével behatolt Tiszalök, Kossuth úton található Gazdaboltba. A boltban található pénztárgépből forint készpénzt tulajdonított el az elkövető. Az ismeretlen tettes felkutatása büntetőeljárás tárgyát képezi november 24-re virradóra ismeretlen tettes Tiszalök Kossuth úton lakatlan lakásba behatolt és onnan szeszesitalt tulajdonított el forint értékben, míg a rongálással forint kár keletkezett. Ajándék Ft-ért A minap kedves szomszédasszonyommal, Boksaynéval álltunk a kapuban és beszélgettünk. Mellénk kanyarodott egy autó, melyből egy nő és egy férfi szállt ki nagyon barátságos mosollyal az arcukon. Érdeklődtek családi állapotunk felől, mondván, hogy a házaspárok ajándékot kapnak - illetve 10 házaspár - mert cégüknek valamilyen évfordulója van. A cég nevét olyan gyorsan elmondták, hogy meg se tudtuk jegyezni. Felhívták figyelmemet, hogy mondjam el mindenkinek, milyen szép ajándékot kapok. Most meg is teszem! A lakásunkba érve elém raktak egy doboz késkészletet; egy dobozolt serpenyőt, melyben főzni, sütni, párolni lehet és harmadikként egy univerzálisnak mondott zöldségszeletelőt. Majd még bájosabb mosollyal ugyanezt a triót megduplázva rakták asztalomra, mondván ezzel ajándékozzam meg gyermekemet, biztos nagyon fog örülni. Ekkor már kezdett gyanús lenni a dolog, de dobozokkal körül rakva türelemmel vártam. És bekövetkezett! Közölték, hogy mindezért csak Ft-ot kell fizetnem! Mondtam köszönöm nem kérem, ez nem ajándék, kisnyugdíjas vagyok, erre nincs keretem. Olyan megrökönyödött, hitetlen arcot én még nem láttam, amit az az úriember vágott. Hogy képzelem én, ilyen ajánlatot még senki nem utasított vissza. Én megtettem! Azért is írom le, hogy mások is okuljanak ezen és ne hagyják magukat becsapni. Az egész cók-mók, amit elém raktak a piacon kb Ft-ból megvehető, talán még olcsóbban is. A másik pedig az ajándék fogalmával sem voltak tisztában ezek az emberek. Ajándék volt az a 10 db tojás, amit kedves szomszédasszonyomtól, Boksaynétól kaptam aznap. Ajándékért nem vár az ember semmit, azt szeretetből adja egyik ember a másiknak. Az ajándék pénzben nem mérhető, csak szeretettel viszonozható. Tisztelettel: Ráczné Judit

8 8 tiszalöki hirlap NÉPZENEI EGYÜTTESÜNK és az ASSZONYKÓRUS évi fellépéseiről Tiszalök-Erőmű, Halsütő Fesztivál Mezőkövesd, Matyóföldi Folklórfesztivál 1) Február 29-én a SZORGALMATOSI HÓVIRÁG NÉPDALKÖR 10 éves jubileumi estjén mi is felléptünk saját műsorral, és az ünnepeltekkel együtt is. Asszonykórusunk torokfájásom miatt -nélkülem is helytállt. A megható ünneplés, ajándékok átadását követően mindnyájan részt vettünk a díszvacsorán, majd az azt követő táncmulatságon, ahol Fintor Feriék együttese zenélt. 2) Március 15-én a VÁROSI ÜNNEPÉLYEN a Kalamajka együttes műsorából énekeltünk népdalokat: Nem úgy van már, mint vót régen kezdettel. Nagyon tetszett az akkori szónoknak, Szabó Józsefnek is, hisz mintha megbeszéltük volna, illettek a dalok az ő szövegéhez is! 3) Március 24-én a NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁT színesítettük népdalainkkal a zord idő ellenére, ahol a megyei Agrárkamara szervezett hangulatos programot. Bár felöltöztünk népi ruháinkba, a kabátok, nadrágok a rokolyák mellett egész nap rajtunk maradtak! Ennek ellenére jól éreztük magunkat, hisz sokan velünk együtt énekelték a legismertebb magyar népdalokat. Közben jól laktunk az üstökben főtt finom étkekkel. Akkor volt utoljára köztünk Veres Józsefné, Csikós Piroska! 4) Május 1-én a SZORGALMATOSI MAJÁLIS színpadára álltunk immár harmadik éve. Itt mindig nagy létszámú a közönség, igen színes a műsor. Érdemes mindenkinek ellátogatni a rendezvényre! 5) Május 5-én az IGO lakóit köszöntöttük ANYÁKNAPJA alkalmából. Itt igen megható, amikor velünk együtt ők is énekelnek, kedvenc dalaikat előszedik! Ilyenkor az idős emberek egy-két órára elfeledik gondjaikat, bánatukat, sőt talán feltöltődnek hosszabb időre is! 6) Május 17-én a SZÉLES A TISZA térségi hagyományőrző találkozón tette tiszteletét mindkét csoportunk immár tizedik alkalommal. 7) Május 18-án ABASÁRON, a XIV. NEMZETKÖZI KATONADAL ÉS VI. BORDALFESZTIVÁLON léptünk színpadra. Ide az ország egészéről érkeznek fellépők. A két nap alatt száznál több együttes mutatja be műsorát. Megtanultuk, be kell tartani a fellépési időt, mert különben leveszik az egyébként igen jó erősítést! Az Abasári Dalkör és Nagy Feró műsora lenyűgözött bennünket is! 8) Június 1-én Tarpán, a MEGYEI NÉPZENEI FESZTIVÁLON szigorú szakmai zsűri minősítette produkciónkat. Mindkét csoportunk ezüst minősítést kapott. 9) Június 7-én KISFÁSTANYA első vigadalmán immár a Nefelejcs citerazenekar két általános iskolás tagjával kiegészülve adtunk műsort. Kulcsár Viki és Kozák Ádám fiatalos lendületet hozott együttesünkbe. Az elmúlt év végi beszámolómban csak reménykedtem, de nem gondoltam, hogy ilyen hamar bekapcsolódnak az együttes munkájába fiataljaink! Reméljük lelkesedésük még sokáig tart! Ezen a napon nagy várakozással fogadtak a helybeliek bennünket és láttuk, az egykori kisfástanyai asszonykórus tagjai az első sorokban ülve be is kapcsolódtak éneklésükkel előadásunkba. Jó volt örömüket látni! 10) Június 28-án a második TOLDI NAPRA hívtak bennünket TISZANAGYFALUBA. Itt gyűjtött valamikor Ajtai Lóri bácsi az együttes alapítója - sok szép népdalt. Ezek közül is énekeltünk a megjelent vendégeknek. 11) Július 19-én a IX. VÁROSNAP programjába kapcsolódtunk be felvonulásunkkal és műsorunkkal: Isten áldja meg a magyartmoldvai köszöntő; Szabolcsi aratódalok; Felvidéki népdalok a Tiszáról, és Szól a figemadár kezdetű megyei gyűjtésű népdalokat adtunk elő. 11) Július 19-én a IX. VÁROSNAP programjába kapcsolódtunk be felvonulásunkkal és műsorunkkal: Isten áldja meg a magyartmoldvai köszöntő; Szabolcsi aratódalok; Felvidéki népdalok a Tiszáról, és Szól a figemadár kezdetű megyei gyűjtésű népdalokat adtunk elő. 12) Augusztus 2-án a IV. ORSZÁGOS HALSÜTŐ FESZTIVÁL programját nyitottuk meg egy órás műsorunkkal. Itt mindig különleges élmény a tárogatós Ringer István kíséretével énekelni visszatérő ismerőseink társaságában, akik a szolnoki Tiszavirág Népdalkör tagjai. Másnap, 13) Augusztus 3-án MEZŐKÖVESDRE utaztunk, ahol a Matyóföldi Folklór Fesztiválon, az óváros egy igen hangulatos parasztházának udvarán mutatta be mindkét csoportunk műsorát. A Mezőgazdasági Gépmúzeum vezetőjének meghívására ott is bemutatkoztunk. Igen látványos volt a Néptánctalálkozó, melyekről a képek is árulkodnak! Nehéz volt választani a kínálkozó programok közül, azért a többség a délutáni órákat a nagy melegben mégis a Zsóri fürdőben töltötte.

Karácsonyi forgatag. Karácsonyi ajándékkosár. Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft

Karácsonyi forgatag. Karácsonyi ajándékkosár. Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft XXIII. évfolyam 12. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2013. december Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft XX. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2010. január KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Karácsony A Föld keresztények lakta területein minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán: karácsony az örömhír,

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. szeptember. XIX. évfolyam IX. szám

MEGHÍVÓ. 2009. szeptember. XIX. évfolyam IX. szám XIX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 53. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Ünnepség augusztus 20-án a Tájházban

Ünnepség augusztus 20-án a Tájházban Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. SZEPTEMBER

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft XX. évfolyam VI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen Ady sorait egészen más célból idéztem

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. tartalom HÍRÚJSÁG. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk!

NAGYSZENTJÁNOSI. tartalom HÍRÚJSÁG. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk! NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester HÍRÚJSÁG Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk!

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT!

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT! SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december ADVENTI VÁRAKOZÁS 2. oldal BOLDOG KARÁCSONYT! Tisztelt Seregélyesiek! Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk,

Részletesebben

(Május) Pünkösd vagy ÍGÉRET hava (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Május) Pünkösd vagy ÍGÉRET hava (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 5. szám (Május) Pünkösd vagy ÍGÉRET hava (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava 2014. május június Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Fejlesztés a Népfõiskolán...

Részletesebben