MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ"

Átírás

1 MEGALAPOZÓ A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK VÁROS-TEAMPANNON KFT MÁRCIUS 18.

2 A TOKAJHEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK MEGBÍZÓ: FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1. VÁLLALKOZÓ: VÁROSTEAMPANNON KFT 1053 Budapest, Veres Pálné u március 18.

3

4 Tartalom 1. Fogalmak Lehatárolás A világörökségi terület értékeivel kapcsolatos történeti és archív adatok, források Az Egyezmény végrehajtása során az adott helyszínnel kapcsolatban keletkezett hazai vagy nemzetközi dokumentum Alapdokumentumok A Világörökségi Testület állásfoglalásai Értéktárak Régészet Műemlékjegyzék Esettanulmány Tolcsva, Kincsemdűlő Waldbottborház Mád település inventarizációs adatfelvétele és mási épület lapjának fénymásolata, mintajelleggel Néprajzi értékleltár és kapcsolódó intézmények Múzeumok és tudományos gyűjtemények Gyűjtemények, kiállítóhelyek Tájházak Kézműves központok, alkotóházak, művésztelepek Hagyományos formában, szervesen megőrződött helyi szüreti felvonulások, szüreti bálok A zsidóság emlékei az épített környezetben, a művelődéstörténetben és a tájban További vallási örökségelemek Természeti értékek Nemzetközi szintű védelem alatt álló értékek Országos szintű védelem alatt álló értékek Védelemre tervezett természeti területek a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területen Ex lege védett értékek Helyi szintű védelem alatt álló értékek Magas Természeti Értékű Területek Turisztikai értékleltár Az építészetiműszaki tervtanácsok világörökségi területet érintő jegyzőkönyvei Tervek Fejlesztési típusú tervek Fejlesztési dokumentumok

5 7.1.2 Kimutatások, elemzések Kezelési típusú tervek Területrendezési típusú tervek TelepülésRendezési tervek Jogszabályok A helyi és az országos / nemzetiségi önkormányzatok világörökségi területet érintő rendeletei és határozatai Egyéb jogszabályok Partnerek Nem piaci partnerek Borászatok Bányászati társaságok Erdészetek Statisztikai adatok és térképek, különösen a fennálló védettség ábrázolásával Társadalom demográfia Tájhasználat mezőgazdaság Szőlészet, borászat TuRIZMUS Bányászat Vízgazdálkodás Környezetvédelem FAVIENG helyszínek a TTBKT VÖ területén: Zajvédelmi szempontból jelentős telephelyek listája A települések közüzemi csatornahálózata: A TTBKT VÖ területére eső településeken található felmért hulladéklerakók Erdőgazdálkodás Térképjegyzék Térképek tartalmi leírása Emlékeztetők, levelezések A digitális melléklet könyvtárstuktúrája

6 A MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTETÉHEZ SZERVESEN KAPCSOLÓDIK EGY 5 GBOT MEGHALADÓ MÉRETŰ DIGITALIS ÁLLOMÁNY. EZ EGY TOKAJHEGYALJA VILÁGÖRÖKSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓKAT, BIBLIOGRÁFIÁT, TANULMÁNYOKAT TARTALMAZÓ TOKAJI TUDÁSTÁR (TTT), MELYET A FORSTER KÖZPONT ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGI GONDNOKSÁG SZÁMÁRA EL FOGUNK JUTTATNI. 1. FOGALMAK A fogalomtárban a hivatkozott jogszabályok vagy más hitelesnek tekinthető forrás szerinti elnevezést és helyesírást alkalmazzuk. Egyes fogalmakat, melyek nem szorulnak magyarázatra, kizárólag az egységes helyesírás érdekében szerepeltetünk. Vannak olyan fogalmak, melyekre definíciót hiteles forrásnak tekinthető dokumentumban nem találtunk, de a jogszabályok alkalmazzák, itt az alkalmazó jogszabályt idézzük. A fogalomtárat folyamatosan bővítjük és javítjuk. Fogalom tokaji bor Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) FÖLDRAJZI NEVEK ÉS FÖLDRAJZI NÉVRE UTALÓ FOGALMAK A Tokaji borvidéken készített tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji szamorodni, tokaji aszú, tokaji aszúeszencia, tokaji eszencia tokaji borkülönlegességnek minősülnek és önálló névhasználatra jogosultak. (a törvény egyenként definiálja a borvidék borkülönlegességeit) Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról bekezdés Tokaji borvidék Bor és egyes anyagok forgalmazása a Tokaji borvidéken évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról V. fejezet A TOKAJI BORVIDÉKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa honlapja TokajHegyalja tokajhegyaljai Tokajhegyaljai történelmi borvidék Tokajhegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet a tokajhegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról évi LVII. törvény a világörökségről 1. melléklet (közlönyállapot) 5

7 Fogalom attribútum Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) VILÁGÖRÖKSÉG A kiemelkedő egyetemes értéket megtestesítő, hordozó, kifejező objektumok, objektum csoportok, képződmények, alkotások; rendszerek, struktúrák, mintázatok, kapcsolatok; minőségek, tulajdonságok, karakterek, arculati elemek, képességek, üzenetek; tevékenységi formák, használati módok, funkciók, társadalmi gyakorlatok, jelenségek, történések, folyamatok, energiák, hatások hitek, képzetek, érzetek, elméletek, ismeretek, tudások, tapasztalatok, eljárások dokumentumok, reprezentációk, leképeződések, kifejeződések, asszociációk Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás saját definíció az alábbi források felhasználásával: Útmutató a Világörökségi helyszínek kiemelkedő egyetemes érték visszamenőleges meghatározásának elkészítéséhez (ICOMOS, ICCROM, IUCN, UNESCO Világörökség Központ, július) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (WHC. 13/01 July 2013) autenticitás I. 1. hitelesség, valódiság 2. érvény, érvényesség Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Akadémiai Kiadó Budapest, 2002 autenticitás II (hitelesség) Egyezmény 10. A hitelesség, a Velencei Kartával összhangban, az értékek elsődleges minősítési szempontja. Alapvető szerepet játszik a kulturális örökség kutatás, a konzerválás és helyreállítás tervezése, továbbá a világörökségi listára vételi eljárás és más örökségi leltárak összeállítása során. 11. A világörökségi helyszínek értékeivel illetve az értékeket hordozó attribútumok megbízhatóságával kapcsolatos mindennemű véleményformálás kultúráról kultúrára, sőt egy kultúrán belül is változik. Ebből kifolyólag nincsenek olyan fix kritériumok, melyek alapján érték és hitelesség megítélhető. Ellenkezőleg: az egyes kultúrák iránti tisztelet azt igényli, hogy adott helyszín értelmezése és értékelése a saját kulturális közeg viszonylatában történjen. 12. Ebből következik, hogy minden kulturális közösség kiemelt jelentőségű és sürgős feladata az értékek sajátos természetének, valamint attribútumaik hitelességének és megbízhatóságának megállapítása. 13. A kulturális örökség jellege, kulturális közege és fejlődési folyamatai függvényében a hitelesség megítélése igen változatos attribútumkészletre támaszkodhat, úgymint forma és design, anyaghasználat és összetétel, használat és funkció, hagyományok és technikai megoldások, elhelyezkedés és elrendezés, nézet és érzet, továbbá egyéb belső és külső tényezők. Ezen attribútumok révén fejthetők meg a kulturális örökség művészeti, történeti, társadalmi és tudományos dimenziói. Az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, november 16 án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló évi 21. törvényerejű rendelet 2. a szerint Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: Egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről The Nara Document on Authenticity 1994 (ICOMOS) pontok ae.pdf A jobb érthetőség kedvéért új fordítást készítettünk. Ahol attribútum kifejezést használtunk ott a Nara dokumentum information source forrást használ. A fogalomcserét a Világörökségi Egyezmény működési irányelvei c júliusban közzétett, aktualizált változata alapján javasoljuk. Az eredeti dokumentumban a két fogalmat egymás szinonimájaként használják, ugyanakkor az Útmutató a Világörökségi helyszínek KEÉ visszamenőleges meghatározásának elkészítéséhez c júliusban közzétett dokumentum a hitelességet egyértelműen az attribútum fogalomhoz köti. A Nara dokumentum definiálja az information sourcs fogalmat, ami csaknem teljesen alkalmazható az attribútum definiálására is évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, november 16án elfogadott egyezmény kihirdetéséről 2. a 6

8 Fogalom integritás Világörökség Bizottsága Világörökség Jegyzéke kiemelkedő egyetemes érték (KEÉ) kritériumok világörökségi helyszín Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Az integritás a természeti és/vagy kulturális helyszín és attribútumaik teljességének (wholeness) és sértetlenség (intactness) fokmérője. Az integritási feltétel teljesülésének megállapítása során ezért vizsgálni kell, hogy: a) a helyszín területén megtalálhatóe a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó összes attribútum, b) a helyszín kiterjedése elegendőe a jelentőségét meghatározó sajátosságok és folyamatok teljes körű bemutatására, c) a helyszínt nem érike fejlesztésből vagy gondatlanságból származó káros hatások. 8. cikk 1. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetén belül ezennel Kormányközi Bizottság létesül a kiemelkedő, egyetemes értékű kulturális és természeti örökség védelmére Világörökség Bizottsága elnevezéssel. Egyezmény 11. cikk 2. Az Államok által az (1) bekezdésnek megfelelően rendelkezésre bocsátott leltár alapján a Bizottság összeállítja, vezeti és Világörökség Jegyzéke címen nyilvánosságra hozza az Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározottak alapján listáját azon kulturális és természeti örökségnek, amelyet kiemelkedőnek, egyetemes értékűnek tekint az általa megállapított követelményeknek megfelelően. Ezt a jegyzéket naprakész állapotban legalább kétévenként ismételten közzé kell tenni. A világörökségi helyszín által megtestesített az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a továbbiakban: UNESCO) Világörökség Bizottsága által ekként elfogadott érték, amely kivételessége és páratlansága miatt nemzetközi szempontból is kiemelkedő és egyedi kulturális örökségi, illetve természeti jelentőséggel bír, ennélfogva folyamatos megőrzése és védelme az egész emberiség, a jelen és jövő generációi számára kiemelkedő fontosságú. A Világörökség Bizottsága által meghatározott tíz ismérv, melyek közül legalább kettőt kell teljesíteni egy helyszínnek ahhoz, hogy a Világörökségi Listára felkerülhessen. A KÉE visszamenőleges meghatározása c. dokumentum kötelező fejezete. Az 16 kritériumok kulturális és vegyes helyszínekre, míg a 710 kritériumok természeti és vegyes helyszínekre alkalmazhatók. az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező e törvény 1. mellékletében meghatározott helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 88. (WHC. 13/01 July 2013) évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, november 16án elfogadott egyezmény kihirdetéséről 8. cikk 1. pont évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, november 16án elfogadott egyezmény kihirdetéséről 11. cikk 2. pont évi LVII. törvény a világörökségről bekezdés Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 88. (WHC. 13/01 July 2013) évi LVII. törvény a világörökségről bekezdés 7

9 Fogalom világörökségi helyszín védőövezete világörökségi terület Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) világörökségi helyszín környezete, amely az UNESCO Világörökség Bizottságának határozata alapján a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja, és amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté vagy jelölték ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, védett természeti terület, illetve a védett természeti terület védőövezete; a világörökségi helyszín és annak védőövezete Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LVII. törvény a világörökségről bekezdés évi LVII. törvény a világörökségről bekezdés ágazati értéktár építészeti érték építészeti örökség falunap háziipar hegyaljai mezőváros KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak gyűjteménye az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi (építészettörténeti, építőművészeti, műszakitudományos) építészeti minőséggel rendelkező alkotásokban megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom ezen belül a helyi közösségek identitása és alkotóképessége fejeződik ki. az épített környezet maradandó építészeti értéket is képviselő elemeinek (építmény, épületegyüttes, táj és kertépítészeti alkotás) összessége annak minden beépített alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt. Az építészeti örökséghez tartoznak a műemlékek, a műemléki környezetek, a műemléki jelentőségű területek és a történeti tájak. Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. szerint nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik. Jelen értelmezés szerint falusi rendezvénytípus, a közösségi események egy műfaja. A falunap közösségi performansz, a közösség közös képzeletének, kreativitásának terméke, profán ünnep. Sajátos ünnepi kellékrendszerrel és viselkedési normákkal rendelkező, ünnepként viselkedő közösségi rendezvény. Igazolt szakképzettséggel nem rendelkező mesteremberek árutermelő ipari tevékenysége. A házi munka és a specialisták tevékenysége után következő kézművesipari szint, ahol a hangsúly az árutermelésen van. A történeti mezőváros (oppidum) jogi és társadalomtörténeti településkategóriájának egy típusa, TokajHegyalja jellegzetes parasztpolgári életvilága, a borkereskedelem hasznára alapozott, belső fejlődéssel kialakult városias településforma évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (b) évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont, 56. (1) pont 57. (1) G. Furulyás Katalin: Falunapok. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Budapest, Szolnoky Lajos: Háziipar. Magyar Néprajzi Lexikon 2. (1979) 505. Bárth János: Mezőváros. Magyar Néprajzi Lexikon 3. (1980) Filep Antal Kósa László: Hegyalja. Magyar Néprajzi Lexikon 2. (1979) Szinonimakét használt kifejezések: bortermelő mezőváros, hegyaljai oppidum. 8

10 Fogalom helyi építészeti értékvédelem interetnikus kapcsolat kultúrtáj I. kézművesség kulturális javak kulturális örökség elemei védett örökségi elem Magyar Értéktár műemlék műemléki érték műemlékfenntart ás Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása és védelmének biztosítása. Népek közötti kulturális érintkezés, egymásra hatás, kulturális átadásátvétel rendszere. kultúrtájak: Ember és természet közös alkotásai. Az emberi társadalom és település adott időszakot átívelő fejlődésének megnyilvánulásai, mely fejlődést a természeti környezet fizikai korlátai és lehetőségei, továbbá az egymást követő korszakok külső és belső társadalmi, gazdasági és kulturális erőviszonyai befolyásoltak. kötelező kritérium: ember és természet közös alkotása, az emberiség és természeti környezete közötti kölcsönhatások különleges megjelenés formája. Egy jól definiálható földrajzikulturális régió tipikus (reprezentatív ) példája, mely képes e sajátos régió lényegi és sajátos tulajdonságait megjeleníteni. Összefoglaló elnevezés, a házi munka, a specialisták tevékenysége, a háziipar és a kézműipar együttes megnevezése. az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai az ingatlanok kivételével, valamint a művészeti alkotások. a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a kulturális javak. az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozástudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt. a műemlék rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve értékei megőrzéséhez szükséges jókarbantartási tevékenység, a műemléket érintő szakszerű állagmegóvás, felújítás, építészeti, képzőés iparművészeti beavatkozás. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LXXVIII. tv Kunt Ernő Szabadfalvi József Viga Gyula szerk.: Interetnikus kapcsolatok Északkelet Magyarországon. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Világörökségi Egyezmény végrehajtásának operatív irányelvei 2013; 3. függelék, az egyes helyszín típusok világörökségi jegyzékre történő felterjesztésének irányelvei. A kultúrtáj pp oldal (lásd még WHC92/CONF.202/10/Add ubli_wh_papers_07_en.pdf Domonkos Ottó definíciója. Magyar Néprajz III. Kézművesség Napjainkban a fogalom történetitársadalmi árnyaltságai elmosódtak, és általánosságban a tárgyalkotó népművészet szinonimája lett évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről pont évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről pont évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről pont évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (a) évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről pont évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről pont évi LXIV. tv. 9. műemléki terület történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 38 40/A. 9

11 10 Fogalom műemléki helyreállítás műemléki jelentőségű terület műemléki környezet örökségelem régészeti bemutatóhely Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) a jó karbantartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy részét érintő felújítás, vagy meghatározott állapotba való visszaállítást célzó építészeti, képző és iparművészeti beavatkozás Műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek a jellegzetes, történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotva műemléki védelemre érdemes módon fejezi ki az azt létrehozó közösség építészeti kultúráját. A védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek. A védetté nyilvánításról szóló rendelet sajátos viszonyok esetén ettől eltérően is kijelölheti a műemléki környezetet. Szűkebb értelemben a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő listaelemek (2013. novemberében 19 db) megnevezése. Tágabb értelemben a közösségi tárgyi és szellemi kulturális örökség (tudás, szokás, gyakorlat, hagyomány) egy jól körülhatárolható, néprajzi módszerekkel leírható egysége. A kulturális örökség elemeinek hozzáférhetővé tétele érdekében régészeti bemutatóhelyek létesíthetők. Régészeti bemutatóhelyet csak régészeti emlékek bemutatására lehet létesíteni. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LXIV. tv évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről bek évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 40.bek. A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti jegyzéke illetve saját definíció (Tóth Arnold) Szinonimaként, azonos értelemben használt kifejezések: hagyományelem értékelem néprajzi érték A évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről pontja régészeti emlék A régészeti örökség ingatlan eleme. törvény A kulturális örökség védelméről pontja régészeti örökség régészeti lelőhely: szellemi örökség szüreti népszokások tájegységi értéktár az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető jelentős nyoma (szerkezet, építmény, telep, maradvány, lelet, amelyek a régészeti örökség elemei), amelynek megőrzése, tanulmányozása segít megismerni az egyetemes kultúrát és rekonstruálni az ország és a nemzet történelmét, népünk eredetét és fejlődését igazolja, bemutatja, alátámasztja, és segít feltárni kapcsolatát természeti környezetével, továbbá amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. Nyilvántartásba vett, a évi LXIV. törvény által általános védelem alatt álló, földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.. Olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely, amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, az identitás és a folytonosság érzését nyújtja, ily módon segítve elő a kulturális sokszínűség és az emberi kreativitás tiszteletét. Munkaszokás, olyan közösségi jellegű munkaalkalom, amelyhez gazdag szokáshagyomány tartozik, amelyben a munka és az ünnep összekapcsolódik. A szüreti szokások mai formájukban a szüreti felvonuláshoz, menethez és a bálhoz vagy mulatsághoz kötődnek. több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény évi LXIV. tv évi LXIV. tv évi XXXVIII. tv. 2. cikk 1. Nemzetközi definíció, az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezmény (2003) szövege alapján. Kecskés Péter Ujváry Zoltán: Szüret. Magyar Néprajzi Lexikon 5. (1982) évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (d)

12 Fogalom történeti táj I. történeti táj II. védett régészeti lelőhely kiemelten védett régészeti lelőhely fokozottan védett régészeti lelőhely Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból jelentős, részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot. Történeti tájnak tekinthető az a terület, amely 1. az ember és a természet együttes munkájának eredményeként jött létre 2. tükrözi és őrzi az organikus fejlődés eredményeit 3. történeti (asszociatív) jelentőséggel bír 4. vizuálisesztétikai értékkel rendelkezik 5. topográfiailag körühatárolható egységet alkot Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell védetté nyilvánítani. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti miniszteri határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított, kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolt kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhely. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 38.. Kollányi L: Tájak történetisége és a történeti tájak meghatározásának kérdései, In: Csorba P.Fazekas I. (szerk): Tájkutatástájökológia. 2008, Debrecen, pp. 8994). Idézi: Frisnyák SGáll A.: TokajHegyalja mint történeti táj, in: Frisnyák S.Kókai S.: Tiszteletkötet Dr. Boros László főiskolai tanár 75. születésnapjára, Nyíregyháza évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről (4) árutermő szőlő birtok SZŐLÉSZETBORÁSZAT az 1000 négyzetméternél nagyobb területű borszőlővel beültetett szőlőültetvény megj! ellentmondásban lesz a évi földtörvénnyel, mely szerint a szőlőültetvény min négyzetméter a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló valamennyi föld évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról 5.. borászati termelő aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 4. a, b pontok borászati üzem borvidék borvidéki dűlő borvidéki település borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzem olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajtaösszetételű és művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és amelyről sajátos jellegű borászati termékek származnak borvidéki településen belül pontosan körülhatárolt, mikroökológiájában egységes termőhely, amelynek adottságai a bor karakterére jelentős hatással vannak évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról pont évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról bekezdés évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról bekezdés 11

13 Fogalom borvidéki rendtartás házikerti szőlő hegyközség hegyközségi tanács mezőgazdasági üzem szoknyás művelés szőlészeti termelő Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) A hegyközségi tanács által elfogadott, a borvidék termőhelyi kataszterbe sorolt területeire kiterjedő hatályú szabálygyűjtemény, mely a borvidéken előállított termékek származás, minőség és eredetvédelmét szolgálja az a borszőlővel beültetett szőlőterület, amely az 1000 négyzetmétert nem haladja meg egy borvidék egy vagy több településének szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás, minőség és eredetvédelmére létrehozott köztestület A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak. az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési tényezők (föld, mezőgazdasági felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége, amely a gazdasági összetartozás révén gazdálkodási alapegység is A hegy ill. domboldalak alacsonyabb enyhe lejtésű régióiban történő szőlőművelés, mely a 60as évektől országos szinten kezdetét vett második szőlőrekonstrukció alatt uralkodott el. Ezen területek melyek a gépek által is könnyebben művelhetőnek bizonyultak aki 1000 m 2 nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül borászati termelőnek Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 36.. (1) és (2) bekezdések alapján saját definíció évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 2 1. pont évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 3. (1) bekezdés évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 22.. (1) bekezdés évi CXXII. törvény pont Endrődi Judit: A szőlőművelés múltja és jelene a Vázsolyi medencében, ELTE TTK Környezet és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 4. szőlőültetvény telepítés telepítési jog termőhely termőhelyi kataszter olyan szőlőültetvényfelület a hegyközség szőlőültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi szám szerint nyilvántartott, és a szőlő művelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak a földterület beültetése borszőlővel, ideértve a terület előkészítését, az ültetvény ápolását az ültetvény termőre fordulásáig, illetve a támrendszer létesítését is. olyan vagyoni értékű jog, amely az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85h 85i. cikke szerint új telepítési jog vagy újratelepítési jog. ökológiai szempontból minősített, egyértelműen körülhatárolt terület, amelyet a borszőlő termőhelyi kataszterében tartanak nyilván (a továbbiakban: termőhelyi kataszter). A borszőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, amely borszőlő termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott és lehatárolt határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti térképeken és adatlapokon. A térképeken a környezeti tényezők alapján értékelt területeket (ökotópok) be kell határolni, és azonosító kódszámmal, valamint osztályjelöléssel kell ellátni 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről pont évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról pont évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról pont évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról pont évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról bekezdés 12

14 Fogalom terroir történeti borvidék ültetvény zárt borvidék Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Vitivinicultural terroir is a concept which refers to an area in which collective knowledge of the interactions between the identifiable physical and biological environment and applied vitivinicultural practices develops, providing distinctive characteristics for the products originating from this area. Terroir includes specific soil, topography, climate, landscape characteristics and biodiversity features. A szőlészetborászati Terroir fogalma olyan területre utal, amelyen kollektív tudás halmozódik fel a meghatározott fizikai és biológiai környezet és az alkalmazott szőlészeti és borászati gyakorlat egymásra hatásával, ezáltal egyedi karaktert adva az adott területről származó terméknek. A Terroir fogalom magában foglalja a jellegzetes talajtani, domborzati, klimatikus és táji karaktert, valamint a biodiverzitás sajátosságait. olyan táj, több községet magába foglaló, kisebbnagyobb földrajzi egység, ahol évszázadok óta országos viszonylatban híres bort termelnek. A történeti borvidékek jelentős szerepet játszottak az árutermelésben és a borkereskedelemben. Egyegy történeti borvidék jellemzője, hogy főbb tulajdonságaiban hasonló jellegű bort, ill. borokat állítanak elő, amit a nagyjából azonos talaj és éghajlati viszonyok mellett egykét jellemző szőlőfajta vezető szerepe (szőlő) biztosít.( ) Főbb történeti borvidékeink a 16. sz. elejére kialakultak. ( ). Az első rendszeres áttekintést Mo. történeti borvidékeiről Schams Ferenc készítette 1833ban. 1896ban a filoxéravész után, a rekonstrukció idején készült el az 1893: XIII. tc. alapján a történeti borvidékek második beosztása.. Ennek revíziót történt az évi bortörvény keretében, figyelembe véve az államhatárok, valamint az egyes történeti borvidékek termelésében bekövetkezett változásokat. A történeti borvidékek legújabb besorolása 1959ben történt meg, mely ma is érvényben van. az ingatlannyilvántartásban szőlő, gyümölcsös, továbbá fásított terület művelési ágban nyilvántartott földrészlet től: 500 m 2 nél nagyobb területű bogyós gyümölccsel, valamint az 1500 m 2 nél nagyobb területű szőlővel, gyümölcsössel betelepített földrészlet, illetve alrészlet 54. Zárt borvidék az a termőhely, amelynek termékei megkülönböztetett védelemre érdemesek, a szőlő termesztésére, a bor készítésére, kezelésére, forgalomba hozatalára vonatkozóan különleges szabályokat igényelnek. 55. Zárt területté olyan borvidéket vagy borvidék részt lehet kijelölni, ahol kiemelkedő és arra a borvidékre jellemző minőségű bor rendszeresen termelhető. A terület kijelöléséről a hegyközségi tanács javaslata alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa véleményének kikérésével a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter dönt. A jogszabály további része korlátozásokat tartalmazott: a zárt területen történő must és bor előállítására, bor és egyes anyagok forgalmazására, bor tárolására. Különleges előírásokat tartalmazott a tokajhegyaljai borvidék zárt területére vonatkozóan. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Resolution OIV/VITI 333/2010 (OIV Nk. Szőlészeti és Borászati Szervezet fogalommeghatározása) (Nagy Richárd fordítása) Magyar néprajzi lexikon online változata (www.mek.oszk.hu/02100/02115/ht ml/5793.html) az alábbi irodalmakra hivatkozik: Sehams Ferenc: Ungarns Weinbau in seinem Umfange... (I II., Pesth, 1833); Entz Ferenc Gyurky Pál: Hazai szőlészet (Pest, 1868); Keleti Károly: Magyarország szőlészeti statisztikája (Bp., 1875); Feyér Piroska: Szőlő és borgazdaságunk alapjai (Bp., 1970) évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről pont ( ig évi CXXII. törvény pont Hatályos: A zárt borvidék fogalmát az évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról tartalmazta, azonban a évi XVIII. törvény hatályba lépésével az évi törvény hatályát vesztette. Azóta a zárt borvidék, mint jogi kategória nem létezik. A Vidékfejlesztési Minisztérium foglalkozik az újbóli bevezetésével. Európai Táj Egyezmény TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM Az Európa Tanács 2000ben, Firenzében elfogadott egyezményének célja, hogy elősegítse az európai tájak minőségének és sokféleségének védelmét, kezelését és tervezését az érdekeltek együttműködésével. Az egyezmény évben lépett hatályba és Magyarország 2005ben csatlakozott hozzá. KonkolyGyuró

15 Fogalom Táj Tájkép Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) A földfelszín egyedi karakterű, (individuális sajátosságokkal bíró), sokrétű funkciókkal bíró területegysége, a természeti a természeti tájalkotó elemek révén meghatározott életfeltétel, az emberi tevékenység által átalakított élettér és élménytér, amelyben a természet és a társadalmi kölcsönhatásának lenyomata jelenik meg. További, jogszabályokban megjelenő tájdefiníciók, amelyek tartalmukban nem állnak ellentmondásban egymással, pusztán a táj teljességének immanens lényegéből másmás alkotókat, vagy vonásokat emelnek ki. A táj a természetvédelmi törvényben: a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. A táj az Európai Tájegyezményben: az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők, illetve emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki. Európai Tájegyezmény A táj a tájvédelmi szabványban: a természet és a társadalom kölcsönhatásaiban fejlődő komplex területi egység, amely tükrözi a természeti adottságokat, és a társadalmi viszonyokat, ugyanakkor magas szintű vizuálisesztétikai értékek hordozója. MSZ A látványtérben feltáruló, vizuálisan érzékelhető tájalkotó elemek tájesztétikai jellemzőkkel leírható együttese ld. még tájesztétikai jellemzők. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Konkoly Gyuró KonkolyGyuró Tájképvédelem A jellegzetes, esztétikai értéket jelentő tájalkotó elemek és elemegyüttesek látványának megőrzése, a tájelemeket fenntartó hatásmechanizmusok, védelmével, az ezeket figyelembe vevő tájhasználattal valósítható meg. A kilátásvédelem, vagy rálátásvédelem olyan speciális tájvédelmi tervezési követelmény, amely valamely esztétikailag értékes tájrészlet feltáruló látványát őrzi meg, illetve eltakarásának megakadályozására irányul. MSZ KonkolyGyuró Tájvédelem Jogi, szervezési, gazdasági, jogi, igazgatási, tervezési, biológiai, felvilágosító és propaganda intézkedések rendszere, amely az alapvető tájhasznosítási módok táji feltételeinek, a társadalmigazdasági tevékenység biztosításának, a táji értékek megőrzésére és helyreállítására irányul. Az Európai Tájegyezmény meghatározása a tájvédelemre: a táj jelentős, vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására vonatkozó jogi, igazgatási, tervezési, tájékoztatási, oktatási intézkedések összessége. A táji örökség értékét a táj természeti adottságok és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek jellemző konfigurációja adja. MSZ

16 Fogalom Tájértékek Egyedi tájérték NATURA 2000 terület (jelölt) NATURA 2000 terület (jóváhagyott) Natura 2000 SAC Natura 2000 SPA jelölőfaj közösségi jelentőségű fajok Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Lehetnek általános tájértékek, amelyek sok helyütt létezhetnek, előfordulhatnak, (pl. patakok, folyók, erdők), vagy egyedi tájértékek. Ez utóbbiak ritkák, különlegesek, karakteradóak, amelyek csak egy adott helyen, vagy kevés hasonló szerkezetű, illetve jellegű tájban fordulnak elő a természeti adottságok egyedisége, vagy az ott élők ismeretei, szokásai miatt (pl. karsztjelenségek, speciális földművelési rendszerek és földhasználati formák, egyedi talajvédelmi létesítmények, kőgátak, szárazon rakott kőfalak). Ld. még egyedi tájérték. Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. olyan közösségi jelentőségű terület, amely az e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként az Európai Bizottság részére jelölésre került, és a 6., illetve a 7. számú mellékletben szerepel olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott, és a 11., illetve a 12. számú mellékletben szerepel különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentség2 madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelents állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentség2 és egyéb vizes élőhelyekre; különleges természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi jelentőségű élőhelytípus található. Az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény és állatvilág védelméről szóló május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitézés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi jelentőségű élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi elírások alkalmazandók. Natura 2000 területek kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek, amelyek Natura adatbázisban (Standard Data Form) az A, B, C értékkel azonosított populációkat jelenti, illetve reprezentativitást jelenti. A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek; Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Nagy Konkolyné Gyuró évi LIII. törvény a természet védelméről bekezdés. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 2. h. pontja 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 2. i. pontja 275/2005 (X.8.) Korm. Rendelet 2, illetve a rendelet 5. melléklet 275/2005 (X.8.) Korm. Rendelet 2 f ar 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 15

17 Fogalom kiemelt közösségi jelentőségű fajok: közösségi jelentőségű élőhelytípusok kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kiemelt jelentőségű természetmegőrz ési terület közösségi jelentőségű terület táj I. táj II. természeti érték természeti terület: Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. B) és a 3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik; A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. A) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel; A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik; Olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók; olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul a 2. vagy 3. számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség megőrzéséhez. A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) természeti elemek. Táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki. a természeti erőforrás [Kt. 4. c) pont], az élővilág és a fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más e törvényben meghatározott, természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem [Kt. 4. a) pont], beleértve a védett természeti értéket is. valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek; Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 2. i. pontja q pontja évi LIII. törvény a természet védelméről bekezdés évi törvény a Firenzében, október 20án kelt Európai tájegyezmény kihirdetéséről 1. Cikk Meghatározások a) pont évi LIII. törvény a természet védelméről 4. a. pont A Kt. rövidítés a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényre vonatkozik évi LIII. törvény a természet védelméről 4. b. pont 16

18 Fogalom védett természeti érték (természetvédel mi érték): védett természeti terület: élő szervezet (élőlény) élőhely élőhely természetvédelm i helyzet élőhely kedvező természetvédelm i helyzete faj természetvédelm i helyzete faj kedvező természetvédelm i helyzete természetes állapot természetközeli állapot: biológiai sokféleség Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) e törvény vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány; A évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület; mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai (a továbbiakban együtt: fajok) az a meghatározható térbeli egység, ahol adott élő szervezet és állománya (populáció), vagy élőlények életközössége a természeti rendszerben előfordul és a kialakulásához, fennmaradásához, szaporodásához, tenyésztéséhez szükséges környezeti feltételek adottak; mindazoknak az élőhelyet érő hatásoknak összessége, amelyek befolyással lehetnek az élőhelyre, illetve annak jellemző állat és növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását; az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belül lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövőben is valószínűleg fennállnak, továbbá jellemző fajainak természetvédelmi helyzete kedvező. mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára. Populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűsíthetően a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen; Az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy helyreállításuk kivételével alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi; az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak; Az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét; Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LIII. törvény a természet védelméről 4. e. pont évi LIII. törvény a természet védelméről 4. g. pont évi LIII. törvény a természet védelméről évi LIII. törvény a természet védelméről 4. i. pont 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet évi LIII. törvény a természet védelméről évi LIII. törvény a természet védelméről 4. d. pont évi LIII. törvény a természet védelméről 17

19 Fogalom természeti (ökológiai) rendszer életközösség (társulás) fenntartható használat természetkímélő gazdálkodás Fragmentáció (élőhelyfeldarabolódás) Izoláció Koherencia Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Az élő szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és természetes egysége; Az élővilág egy meghatározott élőhelyen található olyan szerveződése, amelyben a különböző élő szervezetek állományai meghatározott kapcsolatrendszerben élnek együtt; A természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti értékek és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jövő generációk életlehetőségeit. Olyan, a fenntartható használat részét képező eljárás, módszer, gazdálkodási mód, technológia vagy más, a természettel kapcsolatos magatartás, amely csak olyan mértékben befolyásolja a természeti értékeket, területeket, a biológiai sokféleséget, hogy természetes vagy természetközeli állapotuk fennmaradjon Az élőhely területi csökkenésének és feldarabolódásának dinamikus folyamata. A több darabra tagolódott élőhely részeit olyan területek választják el egymástól, amelyek minőségileg különböznek az eredeti élőhelytől. A szétszórtan, vagy hálózatos szerkezetben fennmaradt fragmentumokat a közöttük elterülő átalakított területek egymástól teljesen izolálhatják. Az élőhely kis hányadának átalakítása is okozhat fragmentációt, amennyiben akadályozza a fajok szabad mozgását, vándorlását, pl. út, vasút, csatorna építése. Ekkor nem a területvesztés mértéke, hanem a beékelődő mátrix jellege a fő izoláló tényező Élőhelyek elszigetelődése, amely a fajok mozgását, terjedését akadályozza. Lehet az élőhelyek, illetve a felszínborítás különbözőségéből (pl. erdő, gyep, víz) adódó részleges, vagy teljes elszigetelés, illetve valamely művi létesítmény (út, duzzasztó) által létrejövő mozgást akadályozó gát, vö. barrier hatás. Az izoláció a természetes élőhelystruktúrában is létező jelenség, de a mesterséges felszínek jelentősen növelik a mértékét. Az izoláció erőssége az élőhelyek természetességétől és a mintázattól függ, azonban a különböző fajok szempontjából a terjedési stratégiáik függvényében változó. Az izoláció mértéke alapvetően befolyásolja a táj áteresztőképességét és a koherenciáját. A fogalom valamely vizsgált szerkezet elemeinek összefüggőségét, összetartozását, együttműködését jelenti. A koherens rendszer részei összeegyeztetettek, működésükben egymásra utaltak. A tájban az élőhelyek természetessége és összekapcsolódása és összekapcsoltsága biztosítja a koherenciát, a populációk közötti terjedési folyamatok működését, a megfelelő anyag és energiaforgalmat. Az ökológiai hálózat koncepció természetes térszerkezet koherenciájának javítását célozza., Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LIII. törvény a természet védelméről évi LIII. törvény a természet védelméről évi LIII. törvény a természet védelméről évi LIII. törvény a természet védelméről Standovár Primack 1999, Burel Baudry 2007 KonkolyGyuró KonkolyGyuró 2006, Nagy

20 Fogalom Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Metapopuláció Adott helyen kihaló és visszatelepülő populációkból létrejövő populáció. A populációk populációja kifejezést, amelyet korábban populáció rendszernek neveztek először LEVINS használta a többékevésbé elszigetelt faj populációira vonatkozóan. Modelljében a metapopuláció az egyenként kihalásra ítélt lokális populációk hálózata, amelyek különálló élőhelyfoltok mozaikját népesítik be. A lokális populációk azonos tulajdonságú élőhelyeket népesítenek be, s mindegyik folt egymástól függetlenül, azonos valószínűséggel pusztul ki, illetve kerül rekolonizálásra. Mindaddig amíg legalább olyan sebességgel jönnek létre az új populációk, mint amilyen tempóban kihalnak a létezők, addig a metapopuláció fenn tud maradni, s ennek kulcsa a megfelelő diszperzál. Ha a lokális populációkat folyosókkal összekötjük, vagy más módon elősegítjük a terjedést, az egész metapopuláció fennmaradását biztosíthatjuk. Csapdahatás Magterület Mesterséges élőhelyegyüttesek Az élőlények mozgását, terjedését akadályozó hatás, jellemzően települések felől jelentkezik, ahová spontán, vagy vonzó hatásokra (pl. fény, táplálék, stb.) rendszeresen kerülnek be egyedek a szomszédos élőhelyekről. Ezek az egyedek legtöbb esetben elpusztulnak. A csapdahatás elsősorban a faunát érinti. A folyamat hosszú távon a mesterséges felszínek közelében található természetközeli élőhelyek faunájának jelentős károsodását, fajszegényedését okozza. Az ökológiai hálózat funkcionális, azaz a működési alapeleme. Jellemzően foltszerű élőhelyegyüttesek, amelyekben a külső és belső környezeti feltételek révén a természetes folyamatok érvényesülnek, s ily módon biztosított a természetes életközösségek stabilitása. A meghatározásban megfogalmazott feltételnek szigorú értelemben csak a természetes állapotú élőhelyek felelnének meg, azonban magterületként funkcionálhatnak az ember által fenntartott, vagy befolyásolt magas diverzitású, természetközeli rendszerek is, pl. erdők, hegyi kaszálók, legeltetett puszták, stb. Nagy Konkolyné Gyuró A magterületek a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. - Az ember által átalakított (mezőgazdasági, kertészeti kultúrák, ültetvényerdők) területek, illetve ember által létrehozott települések és egyéb művi létesítmények (utak, csatornák), amelyek kizárólag emberi közreműködéssel tarthatók fenn. A felszínt borító legnagyobb kiterjedésű területek, az ökológiai hálózat működése szempontjából alacsony terjedési potenciálú területek. Két típusát különböztetjük meg. Összefüggő mesterséges élőhelyegyüttesek: a mesterséges élőhelyek nagy kiterjedésű, összefüggő területet borítanak, amelyben a természetes elemek szórványosan fordulnak elő. Ez a felszíni térszerkezet domináns része, meghatározó a természetes terjedési folyamatok és az egész ökológiai hálózat szempontjából. Zárvány jellegű mesterséges élőhelyegyüttesek: a természetes, természetközeli vagy féltermészetes élőhelyek által körülvett, kis kiterjedésű (max. 2 km 2 ), beékelődött mesterséges élőhelyek. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Burel Baudry 1999 Standovár Primack Nagy Konkolyné Gyuró Érdiné Szekeres R Nagy Konkolyné Gyuró

21 Fogalom Ökológiai folyosó Ökológiai hálózat 20 Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Az ökológiai hálózat funkcionális, azaz a működésben szerepet játszó elemei, olyan élőhelysorozatok amelyek a magterületek közötti kapcsolatot, az élőlények mozgását és terjedését teszik lehetővé. Lehetnek folyamatos, térben összefüggő lineáris élőhelyláncolatok, vagy kisebbnagyobb megszakításokkal megjelenő élőhelymozaikok. Fontos szem előtt tartani az ökológiai folyosók értelmezésénél, hogy emberi hatástól mentes, természetes körülmények között is léteznek ökológiai folyosók. A migráció során a fajok az izoláló hatású élőhelyeken is képesek áthatolni, mivel egyegy faj többféle élőhelyi feltételt is el tud viselni, azokkal legalább rövid időre konform módon képes viselkedni. Ugyanakkor térszerkezetileg az ún. folyosók valójában ritkán kontinuus élőhelysorozatok, azokat többnyire hasonló típusú élőhelyek "elérhető" közelségű rendszere építheti fel, ahol a lépésről lépésre haladás lehetősége biztosított. A folyosó mindig relatív fogalom és a faj tulajdonságaitól függ, hogy egyegy élőhely folyosó vagy éppen barrier a vizsgált élőlény számára. Univerzális folyosó tehát nincs. Az ökológiai folyosók típusait többféle szempontból osztályozhatjuk. Meghatározhatjuk típusait a helyváltoztatás jellege szerint, az egyes fajok helyváltoztatásának léptéke alapján, az élőhelyek kapcsolata és térszerkezeti jellemzők szempontjából. -A felszínt borító azon élőhelyek rendszere, amelyekben az élőlények reprodukciója, illetve terjedése lehetséges. Működési alapelemei a magterületek, amelyek a fajok szaporodásra alkalmas élőhelyek együttesei és a folyosók, amelyeken keresztül a terjedés zajlik. Az ökológiai hálózatot több szerző, némiképp eltérő értelmezést tükrözve definiálja. Az alábbiakban a koncepció kialakulásának időrendjében idézzük ezeket a megfogalmazásokat. Az ökológiai hálózatot az amerikai tájépítészet és tártervezési terminológiájából eredően gyakran a greenways (zöld utak) kifejezéssel azonosítják. A zöld utak eredeti definiciója: lineáris szabad terek, amelyeket vagy természetes folyosók mentén, mint pl. folyópartokon, patakvölgyekben, hegygerinceken, vagy felfödeken üdülési célra átalakított vasúti pályák, csatornák, vagy különleges szépségű tájakon átvezető utak (scenic road) mentén létesítettek. Továbbá a zöld utak hálózata ökológiai, üdülési és kulturális örökségi aspektusokat is magában hordoz. Fabos Az ökológiai hálózat jelen formájában az Európai természetvédelmi tervezés új jelensége. Az 1920as években az elődfutárai az amerikai parkutak (parkway) és a parkrendszerek (parksystems). Ma az amerikai tájépítészek a történeti parkutak koncepcióját felhasználva kapcsolják össze a természetvédelmet és a szabadtéri rekreációt. Fabos 1991, in Jongman Az ökológiai hálózatokat az élőlények terjedése és ezeknek a befoglaló tájjal való interakciója által térben koherens rendszerbe összekapcsolt, azonos típusú ökoszisztémák teljes sorozatának tekintjük. Míg az ökológiai (ökoszisztéma) hálózat egy többfajra vonatkozó (multispecies ) ökoszisztémákat összekapcsoló koncepció, az élőhely (habitat) hálózat Hobbs 2002 és Opdam 2002 meghatározása alapján egy fajra vonatkoztatható. Opdam et al., ökológiai hálózat: a földfelszínt borító élőhelyek Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Nagy Konkolyné Gyuró KonkolyGyuró 2006.

22 Fogalom Ökológiai hálózat védelme Pán Európai Ökológiai Hálózat (PEEN) Populáció Rekultiváció Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) térszerkezetének természetes része. A felszínborítás természetes tulajdonsága a különböző élőhelytípusok mozaikossága, azaz, hogy természetes körülmények között is az eltérő élőhelyek térben váltakoznak. A földfelszín térszerkezete különböző típusú (természetes, természetközeli és ember által átalakított, mesterséges), eltérő méretű élőhelyekből álló mozaikok halmaza, amelyekben az egyes típusok ismétlődhetnek. Természetes körülmények között (emberi hatástól mentesen) az ökológiai hálózat az egymást izoláló élőhelyek rendszere, amely mivel csak természetes élőhelyekből áll, maximális koherenciával rendelkezik, azaz az élőhelyek közötti kapcsolatok, a terjedési folyamatok a lehető legjobban működnek. Az emberi hatások és az élőhelyek átalakítása következtében a természetes tér beszűkült és a természetes élőhelyeket izoláló tér kiterjedt. Így az ökológiai hálózat az egymást izoláló természetes, természetközeli és mesterséges élőhelyek koherens rendszere. Nagy Konkolyné Gyuró ökológiai hálózat: egy táj térszerkezetének természetes, élő része. Globális szinten szemlélve az ökológiai hálózat egyenlő a bioszférával. NAGY Az ökológiai hálózat létező elemeinek megőrzése jogi, tervezési, adminisztratív eszközökkel, de végső soron az élőhelyek fennmaradását biztosító megfelelő tájhasználattal valósulhat meg. Különös fontosságúak a rendezési és rehabilitációs tervek a valamint természetvédelmi kezelési tervek, amelyek a tájhasználatra közvetlen hatással vannak. fogalmaként a természetes és féltermészetes ökoszisztémák, élőhelyek, fajok, tájelemek térbeli, koherens rendszerét jelölték meg ( ) Egy fajhoz tartozó egyedek összessége, amelyek demográfiailag funkcionális egységet alkotnak. A roncsolt felszínű, korábbi használati mód következtében degradált területeknek művelésre vagy más hasznosításra (üdülés, sportolás stb.) történő alkalmassá tétele. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás KonkolyGyuró Érdiné Szekeres R Burel Baudry MSZ

23 Fogalom Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) Zöldfolyosók Az ökológiai folyosókkal tévesen szinonimként értelmezett zöldfolyosók szintén az ökológiai hálózat részei de nem fedik le az ökológiai folyosó fogalmát, hanem annak egy típusát alkotják. Amíg az ökológiai folyosók a hálózat elsődleges alkotói és fő elemei, a természetes élőhelyrendszer maradványai, addig a zöld folyosókat az ember alakítja ki. Zöldfolyosót alkotnak az utat kísérő árok, fa vagy bokorsorok, a településen folyamatosan meglévő kertek stb. Ezek általában nem természetes, nem együttes és nem önfenntartó rendszerek. Ugyanakkor szerepük jótékony hatású a biológiai változatosság fokozásában, a helyváltoztató mozgások lebonyolításában. Fontos megemlítenünk, hogy Magyarországon jelenleg nincs, tudatos zöldfolyosótervezés és létesítés. Sőt, a korábban más megfontolásokból létesített zöldfolyosóknak megfelelő tájelemek fenntartása is kérdéses. A valamikor kedvező "zöldfolyosórendszert", amelyet a kisparaszti birtokok határmezsgyéje, a birtokhatárok elkülönítésére használt árkok, fa és bokorsorok jelentettek, felszámolták a nagyüzemi táblásítás során. Ugyancsak megfogyatkoztak a mezővédő erdősávok illetve az utakat kísérő fa, és bokorsorok. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Gyulai 1996, Nagy Konkolyné Gyuró agroturisztikai szolgáltató tevékenység aktív turizmus átlagos tartózkodási idő egyéb szálláshely falusi szálláshely TURIZMUS szálláshelyszolgáltatáshoz nem kötődő a) a helyi, vagy saját népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek, termékek bemutatása, b) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása, c) falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és a elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra, valamint értékesítésre turisztikai és vendéglátói céllal a gazdaság területén d) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása; Az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása. Azt mutatja, hogy egy vendég egy vizsgált időszakban átlagosan mennyi időt töltött az adott helyen. szálláshelyszolgáltatás céljára hasznosított, az e rendelet a) g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshelyszolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 1 1. pont Magyar Turizmus Zrt Szalók Cs. Fehér T. 2004: Szállodai gazdálkodás és vezetés II. Témavázlatok. BGF KVIFK Budapest /2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2. h. pont 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2. i. pont 22

24 Fogalom falusi turizmus helyi termelői piac kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység örökség turizmus panzió szálláshely szálláshelyszolgáltatás szálloda turisztikai desztináció turisztikai infrastruktúra Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) e rendelet 5. melléklete szerinti településen történő vendégfogadás, étkezés és programszolgáltatás, amelynek keretében a látogató megismerkedik a falu jellegzetes életformájával, hagyományaival, és aktívan részt vehet annak életében olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 kmes körzetében, ( ) működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshelyszolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatás tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység Tágabb értelemben olyan turizmus, amelynek esetében az örökség egyrészt a termék központi eleme, másrészt pedig a fő motiváció a turisták számára. Szűkebb értelemben a kulturális turizmus egy típusa, amely kifejezetten a világörökségi helyszínek és szellemi kulturális örökség az a kizárólag szálláshelyszolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz, szálláshelyszolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai otttartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása az a kizárólag szálláshelyszolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy, Önálló turisztikai vonzerővel bíró, földrajzilag lehatárolható egység, amely a turista számára komplex élményt nyújt, és ahol az ezzel kapcsolódó szükségleteit kielégítheti a turisztikai közlekedési szállítóeszközök (síliftek, függővasutak, fogaskerekű stb.), a helyi idegenforgalom létesítményeit: a vendégek pihenését és sporttevékenységét szolgáló létesítmények (fürdők, sportpályák, sétautak stb.), a szórakozóhelyek, a konferenciaközpontok, az információs szolgálatok. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről pont évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2.. 5a pont évi CLXIV. törvény a kereskedelemről pont Terestyényi Enikő: A modern turizmus terminológiája. Kézirat (PhD értekezés), Veszprém, /2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2. c pont évi CLXIV. törvény a kereskedelemről pont évi CLXIV. törvény a kereskedelemről pont 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2. c pont Michalkó Gábor. (2004) A turizmuselmélet alapjai. Kodolányi János Fő iskola, Székesfehérvár. 23

25 Fogalom turisztikai miliő turisztikai szuprastruktúra utazásszervezői tevékenység vendéglátás vadászturizmus vallási turizmus vízi turizmus Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) miliő modern, egyetemlegesnek tekinthet ő földrajzi értelmezésében olyan szférát jelöl, amelyben az egyén élete zajlik, és amely egyúttal hatással van annak személyiségére. Ez a szféra egyrészt magában foglal valós tárgyakat és embereket, másrészt bizonyos társadalmi és kulturális jelenségeket, valamint azokat a képzeteket, amelyek befolyásolják az egyén magatartását. Mindent egybevetve, a szélesen értelmezhet ő észlelhető környezet az egyén szociokulturális értékrendszerén átszűrve válik megélt, a miliő alapjául szolgáló környezetté Elsődleges szuprastruktúra a kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátóegységek jelenlét, míg a másodlagos szuprastruktúra a szolgáltató szféra egységeit foglalja magába: ajándéküzletek, légitársaságok, utazási irodák, pénzváltók, információs irodák stb. üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállásés egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása; kész vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. a turizmus azon formája, amelynek elsődleges célja a vad elejtése által a résztvevő számára történő élményszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó helyben nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevétele Szűkebb értelemben zarándoklat és búcsújárás, vallási eseményeken való részvétel. Tágabb értelemben vallási nevezetességek, mint történelmi, művészeti, kulturális emlék felkeresése és megtekintése, nem feltétlenül vallási célból. olyan szabadidős tevékenység, amelyet vízben, vízen végeznek; az aktív turizmus egy formája, amely során a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása hazánk álló és folyóvizein a fürdőmedencék, fürdőházak és a hozzájuk kapcsolódó különböző wellness szolgáltatások kivételével. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Michalkó Gábor: A turisztikai miliő földrajzi értelmezése, Tér és Társadalom, 2005/1 pp4363 Michalkó Gábor. (2004) A turizmuselmélet alapjai. Kodolányi János Fő iskola, Székesfehérvár évi CLXIV. törvény a kereskedelemről pont évi CLXIV. törvény a kereskedelemről pont 30. pont 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről pont Varga Mária: A vallási turizmus jelenléte ma Magyarországon. Keresztény Szó. Katolikus kulturális havilap, december. 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről pont állami alapadat KEZELÉS állami földmérési és térképészeti alapmunkák, valamint ingatlannyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő, államilag átvett földmérési és térképi adat, valamint ezek sokszorosított, kinyomtatott változata; állami alapadat, továbbá bármelyik állami térképnek és térképi adatbázisnak vagy részletének sokszorosított vagy kinyomtatott példánya évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről pont 24

26 Fogalom állami térképi adatbázisok együtt tervezendő terület elemi káresemény havária helyi építési szabályzat (HÉSZ) egységes ingatlannyilvántartási adatbázis világörökségi gondnokság világörökségi területek kezelése nemzeti téradatinfrastruktúra önkormányzatok közös tervezése Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó térképi adatbázisok (az állami földmérési alaptérképi adatbázis, az állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázisok és a honvédelmi célú térképi adatbázisok) összessége; a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület a jégesőkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhőszakadáskár olyan káresemény, amely elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség következtében, a katasztrófavédelmi, a vízügyi, illetve a környezetvédelmi szervek valamelyikének azonnali intézkedését igényli, és amelynek hatására a termőföld mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik; az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet. az ingatlannyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatbázis A világörökségi gondnokság olyan, az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének jellegéhez kötődő tevékenységű, jogi személyiséggel rendelkező szervezet így különösen költségvetési szerv, helyi önkormányzat, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, amelynek tevékenysége kiterjed a világörökségi érdekek képviseletére, a kiemelkedő egyetemes érték védelmére, valamint működési területe magában foglalja a világörökségi területet vagy annak jelentős részét. világörökségi területek kezelése a kiemelkedő egyetemes érték, és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem anyagi tényező megőrzése érdekében kiterjed a világörökségi területek használatának, fejlesztésének, bemutatásának, illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítására, továbbá a világörökségi területek megőrzésével és fenntartható mértékű használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolására. azon téradatok és térinformatikai rendszerek összessége, amelyek közfeladatok ellátását szolgálják (1) Az önkormányzatok által megállapodás alapján társulásban készített településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot a közös tervezésben részt vevő minden települési önkormányzat a saját közigazgatási területére különkülön dokumentumként fogadja el. (2) A közös tervezés során a településrendezési eszközök közös dokumentumként is készíthetők és véleményeztethetők. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről pont 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről pont évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről pont évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről pont évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 4. pont évi LXXVII. törvény a világörökségről pont évi LXXVII. törvény a világörökségről 7 1. pont évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről pont 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27 Fogalom övezeti terv szabályozási terv településrendezési terv településszerkeze ti terv területfejlesztés területrendezés területrendezési terv világörökségi kezelés VINGIS Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) a helyi építési szabályzatban megállapított építési övezetek, illetőleg övezetek területi lehatárolását a település ingatlannyilvántartási térképének másolatán tartalmazó terv, amely a szabályzat mellékletét képezi. az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási terv. Az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. az országra, valamint térségeire kiterjedő aa) társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, ab) rövid, közép és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, e körben: ba) az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése, bb) a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, bc) a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszakifizikai rendszerének meghatározása, bd) nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határ menti területrendezési tevékenység összehangolása. az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszakifizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. világörökségi területek kezelése a kiemelkedő egyetemes érték, és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem anyagi tényező megőrzése érdekében kiterjed a világörökségi területek használatának, fejlesztésének, bemutatásának, illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítására, továbbá a világörökségi területek megőrzésével és fenntartható mértékű használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolására. VINGIS: a szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a kivágási, szerkezetátalakítási és átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről pont évi XXI. törvény területfejlesztésről és a területrendezésről 5. a. pont évi XXI. törvény területfejlesztésről és a területrendezésről 5. b. pont évi XXI. törvény területfejlesztésről és a területrendezésről 5. c. pont évi LXXVII. törvény a világörökségről 7. (1) bekezdés évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról pont 26

28 Fogalom ásványi nyersanyag bánya Bányabezárás (bányamegszüntetés) bányatelek bányaüzem Bányászati rekultiváció Szüneteltetés: Definíció (ahol van ott elsősorban jogszabály beidézése, ha nincs, akkor publikált tudományos forrás) BÁNYÁSZAT Ásványi nyersanyagnak nevezünk olyan természetes eredetű anyagokat, amelyek szerves vagy szervetlen ásványok alkotta kőzetekből, szilárd vagy fluid halmazállapotban felszínre kerülve önmagukban vagy feldolgozás után alkalmazható termékként rendszeres felhasználásra kerülnek, piacgazdaságokban termelésükhöz gazdasági eredmény kapcsolódik. Megkülönböztetünk az anyag típusa szerint:: fosszilis energiahordozókat, érceket, ipari ásványokat; piaci igény szerint: világpiaci forgalmú ásványi nyersanyagokat, helyi felhasználókhoz kapcsolt ásványi nyersanyagokat, Stratégiai ásványi nyersanyagokat a bányatelken belül, az ásványi nyersanyagok feltárásának, kitermelésének felszíni vagy felszín alatti térsége, ideértve a szénhidrogének tárolása céljából földtani szerkezetben kialakított, vagy mesterségesen létrehozott üreget is. valamennyi bányaművelés megszüntetése, a bánya külszínre nyíló térségeinek szabályszerű felhagyása, tömedékelése, lezárása és a tájrendezés befejezése. Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. a bányászati tevékenységek végzésére kivéve a Bt. 22. a szerinti kutatást és a geotermikus energia energetikai célú hasznosítását és e tevékenységekhez szükséges létesítmények és berendezések elhelyezésére a műszaki üzemi tervben meghatározott helyszín. a bányászati tevékenységgel érintett föld alatti térségeknek környezetet nem veszélyeztető felhagyása vagy más célú hasznosításra alkalmassá tétele. olyan bányászati tevékenység, amikor a bányában (szénhidrogénmezőben), feltárási (vágathajtási, mezőfejlesztési) és kitermelési (fejtési) munkát a szezonjellegű munkák, esetét kivéve a művelés újraindításának igényével, valamely ok miatt 6 hónapot meghaladó, időtartamban nem végeznek. Hivatkozás: joghely/ tudományos forrás Nyersanyagkutatási módszerek Németh Norbert, Földessy János (2011) Miskolci Egyetem Földtudományi Kar lom/tamop425/0033_scorm_mfft T600341/sco_01_02.htm 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. (az évi XLVIII. törvénnyel egységes szerkezetben közzétéve) 1. pont 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. (az évi XLVIII. törvénnyel egységes szerkezetben közzétéve) 5. pont évi XLVIII. Törvény a bányászatról /1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. (az évi XLVIII. törvénnyel egységes szerkezetben közzétéve) 2. pont 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. (az évi XLVIII. törvénnyel egységes szerkezetben közzétéve) 6. pont 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. (az évi XLVIII. törvénnyel egységes szerkezetben közzétéve) 12. pont 27

29 28 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

30 2. LEHATÁROLÁS 02 A világörökségi terület határai összefoglaló táblázat Részes Állam: Magyarország Állam, Tartomány, vagy Régió A világörökségi helyszín megnevezése: a a BorsodAbaújZemplén megye Tokaji Borvidék Ungvári Pince Rákóczi Pince Kőporosi pincesor Gomboshegyi pincesor Oremus pincék Tolcsvai Bormúzeum pincéi Angol megnevezés: Tokaji Wine Region Ungvári Cellar Rákóczi Cellar Kőporosi Cellars Gomboshegyi Cellars Oremus Cellars Tolcsva Wine Museum Cellars Francia megnevezés: Région viticole de Tokaji Cave d Ungvári Cave de Rákóczi Caves de Köporosi Caves de Gomboshegyi Caves d Oremus Caves du Musée des Vins de Tolcsva A világörökségi helyszín helyrajzi számok szerinti kijelölése: A világörökségi helyszín határának EOV (Egységes Országos Vetületi) síkkoordinátái Középpont, Y Középpont, X Északi sarokpont, Y Északi sarokpont, X Beszögellés legnyugatibb pont, Y Beszögellés legnyugatibb pont, X Keleti sarokpont, Y Keleti sarokpont, X Déli sarokpont, Y Déli sarokpont, X Nyugati sarokpont, Y Nyugati sarokpont, X ,1712 Középpont, Y ,1712 Középpont, X ,1883 Északi sarokpont, Y ,8272 Északi sarokpont, X ,9665 Déli sarokpont, Y ,2044 Déli sarokpont, X ,4678 Nyugati sarokpont, Y ,9387 Nyugati sarokpont, X ,7016 Keleti sarokpont, Y ,2368 Keleti sarokpont, X ,1795 Középpont, Y ,1829 Középpont, X ,5504 Északkeleti sarokpont, Y ,3674 Északkeleti sarokpont, X ,6905 Délnyugati sarokpont, Y ,148 Délnyugati sarokpont, X ,30325 Középpont, Y ,6606 Középpont, X ,3682 Északi sarokpont, Y ,6789 Északi sarokpont, X ,2383 Déli sarokpont, Y ,6423 Déli sarokpont, X ,631 Nyugati sarokpont, Y ,3077 Nyugati sarokpont, X ,7901 Keleti sarokpont, Y ,1879 Keleti sarokpont, X ,4186 Középpont, Y ,8126 Középpont, X ,9817 Északi sarokpont, Y ,1858 Északi sarokpont, X ,8818 Déli sarokpont, Y ,2868 Déli sarokpont, X ,192 Nyugati sarokpont, Y ,0861 Nyugati sarokpont, X ,3315 Keleti sarokpont, Y ,6766 Keleti sarokpont, X ,2473 Középpont, Y ,7264 Középpont, X ,3894 Északkeleti sarokpont, Y ,8884 Északkeleti sarokpont, X ,1596 Délkeleti sarokpont, Y ,7589 Délkeleti sarokpont, X ,5098 Délnyugati sarokpont, Y ,6588 Délnyugati sarokpont, X ,8794 Északnyugati sarokpont, Y ,9286 Északnyugati sarokpont, X ,4916 Középpont, Y ,2319 Középpont, X ,9456 Északnyugati sarokpont, Y ,9702 Északnyugati sarokpont, X ,6054 Keleti sarokpont, Y ,4705 Keleti sarokpont, X ,5556 Délkeleti sarokpont, Y ,7104 Délkeleti sarokpont, X ,3457 Délnyugati sarokpont, Y ,5503 Délnyugati sarokpont, X , , , , , , , , , , , ,06 29

31 A világörökségi helyszín határának WGS 84 alapfelületre vonatkozó földrajzi koordinátái fok, perc, másodperc formában (DMS) Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északi sarokpont, hosszúsági Északi sarokpont, szélességi Beszögellés legnyugatibb pont, hosszúsági Beszögellés legnyugatibb pont, hosszúsági Keleti sarokpont, hosszúsági Keleti sarokpont, szélességi Déli sarokpont, hosszúsági Déli sarokpont, szélességi Nyugati sarokpont, hosszúsági Nyugati sarokpont, szélességi 48 11' " N 21 19' " E 48 16' " N 21 17' " E 48 10' " N 21 20' " E 48 10' " N 21 26' " E 48 06' " N 21 22' " E 48 15' " N 21 12' " E Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északi sarokpont, hosszúsági Északi sarokpont, szélességi Déli sarokpont, hosszúsági Déli sarokpont, szélességi Nyugati sarokpont, hosszúsági Nyugati sarokpont, szélességi Keleti sarokpont, hosszúsági Keleti sarokpont, szélességi 48 24' " N 21 39' " E 48 24' " N 21 39' " E 48 24' " N 21 39' " E 48 24' " N 21 38' " E 48 24' " N 21 39' " E Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északkeleti sarokpont, hosszúsági Északkeleti sarokpont, szélességi Délnyugati sarokpont, hosszúsági Délnyugati sarokpont, szélességi 48 18' " N 21 34' " E 48 18' " N 21 34' " E 48 18' " N 21 34' " E Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északi sarokpont, hosszúsági Északi sarokpont, szélességi Déli sarokpont, hosszúsági Déli sarokpont, szélességi Nyugati sarokpont, hosszúsági Nyugati sarokpont, szélességi Keleti sarokpont, hosszúsági Keleti sarokpont, szélességi 48 18' " N 21 20' " E 48 20' " N 21 31' " E 48 20' " N 21 31' " E 48 20' " N 21 31' " E 48 20' " N 21 31' " E Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északi sarokpont, hosszúsági Északi sarokpont, szélességi Déli sarokpont, hosszúsági Déli sarokpont, szélességi Nyugati sarokpont, hosszúsági Nyugati sarokpont, szélességi Keleti sarokpont, hosszúsági Keleti sarokpont, szélességi 48 19' " N 21 32' " E 48 19' " N 21 32' " E 48 19' " N 21 32' " E 48 19' " N 21 32' " E 48 19' " N 21 32' " E Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északkeleti sarokpont, hosszúsági Északkeleti sarokpont, szélességi Délkeleti sarokpont, hosszúsági Délkeleti sarokpont, szélességi Délnyugati sarokpont, hosszúsági Délnyugati sarokpont, szélességi Északnyugati sarokpont, hosszúsági Északnyugati sarokpont, szélességi 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E Középpont, hosszúsági Középpont, szélességi Északnyugati sarokpont, hosszúsági Északnyugati sarokpont, szélességi Keleti sarokpont, hosszúsági Keleti sarokpont, szélességi Délkeleti sarokpont, hosszúsági Délkeleti sarokpont, szélességi Délnyugati sarokpont, hosszúsági Délnyugati sarokpont, szélességi 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 48 17' " N 21 26' " E 30

32 3. A VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET ÉRTÉKEIVEL KAPCSOLATOS TÖRTÉNETI ÉS ARCHÍV ADATOK, FORRÁSOK Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁS JOG INTÉZMÉNYEK Word Heritage Expert Arnóth Ádám Architectural Treasures of the Historical Vineries of TokajHegyalja Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1122 Bacsó András Tokaj Oremus Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1123 Bene Attila Vitaindító vélemény a világörökségi törvényről 2011 Biagioli,Giuliana Prats, Michèle Bender, Joachim [szerk.] Bozány András Christian Schüler Beigang Csima Péter Pádárné Török Éva European Guidelines for Wine Cultural Landscape Preservation and Enhancement Létesítménygazdálkodási rendszerek használata örökségi helyszíneken Terraced Vineyards 31nt he Middle Rhine Valley Helytörténeti emlékek és egyetemes értékek védelme és szerepe a tájkarakterben tájvédelem egy világörökségi helyszínen Czétényi Pirosa, Vukov Konstantin Örökségvédelmi fogalomtár Táj történeti táj kultúrtáj Műemlékvédelem és örökségvédelem Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények ViTour Landscape Project, BME Gazdasági és társadalomtudományi kar, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék, 2007 Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1126 Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 2012 Magyar Építész Kamara, Műemlékvédelmi, restaurátori tagozat, 2009 Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1124 D. Luis Vicente Elias The Wine and Cultuiral Route 31nt he Mediterranean Villages of Spain Dékány Tibor A tokaji borvidék: világörökség 2010, Budapest, Corvina Európai Táj Egyezmény tárcaközi munkacsoport által november 12én megrendezett Fejérdy Tamás műhelykonferencián Fekete Ilona Fernando Bianch De Aguiar Frisnyák Sándor Henry Cleere ICOMOS ICOMOS Világoság, 2005/6. szám pp. Világosság Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1127 The Alto Douro Wine Region A Tokajhegyaljai borpincék földrajzi vázlata Word Heritage Expert Vineyard Landscapes ant the World Meeting On Vineyard Heritage Global Strategy Cultural Landscapes Tokaj, július 1115 Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties Párizs, 2011 ICOMOS recommendation: Tokaji ICOMOS recommendation: Wine Region Tokaji Wine Region 31

33 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok (Hungary) No ICOMOS, 2002 ICOMOS, 2002, p ICOMOS, ICCROM, IUCN, UNESCO Világörökség Központ ICOMOS, UNESCO Világörökség Központ Ivády Ágnes Kiss Gábor KÖH Maria Eduarda Ávila Útmutató a Világörökségi helyszínek Kiemelkedő Egyetemes Érték visszamenőleges meghatározásának elkészítéséhez Párizs, 2010 ICOMOS tanácsadó missziójának jelentése Tokajhegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület bányáinak a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeire gyakorolt hatásai Mindennapi kisemlékeink megőrzéséért Útmutató az egyedi tájértékek kataszterezéséhez A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közleménye Tokajhegyaljai történelmi borvidék Kultúrtájra Szerk. Pierre Marie Tricaud, Susan Denyer Tokajhegyaljai történelmi borvidék Kultúrtáj, Magyarország Az UNESCO ICOMOS tanácsadó missziójának jelentése, szeptember 2025., Párizs, Mtt MacDonald, április Vidékfejlesztési Minisztérium környezet és Természetvédelmi helyettes Államtitkársága, Budapest, vonatkozóan Budapest, október 8. Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1128 The wineyards of Pico Islands, Azores The Conservation of Built Landscapes and the Maintenance of a Collective Mariolina Bessio Architecture Máté Zsolt, Frankó Ákos GIS presentation Word Heritage Cultural Landscapes:Concept and Mechtild Rössler Implementation Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1121 Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1120 Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1114 Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1129 ViTour Landscape Project, Mészáros László Disznókő Project Moritz, Stefan Transfer of Good Practices for Wine [szerk] Cultural Landscape Enhancement Tokajhegyaljai pincék múltjai, Müller István értékei és sorsa Word Heritage Expert Nagymarossy Geological Structure and Natural Meeting On Vineyard András Treasures of TokajHegyalja Cultural Landscapes Tokaj, július 1118 Olivia Paini, Word Heritage Expert David Sheppard, Meeting On Vineyard IUCN IUCN s Role and Cultural Landscapes Cultural Landscapes Tokaj, július 1116 Ónodi Gábor Csak a világörökségről van szó? Örökség XIV. évf. 3. szám Of Some Criteria for Evaulation of Word Heritage Expert Pierre Marie Continuing Evolving Cultural Meeting On Vineyard Tricaud Landscapes Cultural Landscapes Tokaj, július 1117 Pirityné Tóth A főépítész feladata a világörökségi Márta helyszíneken S.D. Turner World Heritage Sites and the

34 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok extractive industries Szabó Annamária Eszter A kulturális öröség joga MEÁJK, Deák Ferenc Államés Jotudományi Iskola, Miskolc, 2009 Szántó Katalin, Koszorú Lajos, Laposa József, Polgár Judir, Tábori Attila Tokajhegyaljai borvidék térségfejlesztési mintaprogramjának megalapozása, résztanulmányok Üzenet MI Borjog, különös tekintettel az ME, Deák Ferenc ÁJ Iskola, Szilágyi János Ede eredetvédelem kérdésre Miskolc, 2009 Tarján Balázs A tokaji bor védelme a jogszabályokban BF 2003/2 Téglási András UNESCO Világörökség Bizottsága UNESCO Világörökség Bizottsága UNESCO Világörökség Bizottsága VÁTI KHT VÁTI KHT Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme Történeti áttekintés, 35 COM 7B. 94 számú döntés Tokajhegyaljai történelmi borvidék Kultúrtáj Tokajhegyaljai történelmi borvidék Kultúrtáj Nomination of the Cultural Landscape of Tokaji Wine Region Jog és politikatudományi folyóirat II évf., 2008/4 26 COM számú döntés Tokajhegyaljai történelmi borvidék Kultúrtáj (Magyarország) (C1063) p Budapest, 2002, Tokajhegyaljai történelmi borvidék Kultúrtáj (Magyarország) (C1063, p Párizs, 2011 World Heritage Documenlation for the nomination of the Cultural Landscape of Tokaji Wine Region, Ref Budapest, 2000 Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj Világörökség Kezelési Terve, Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága megrendelése alapján Budapest, 2003 Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj Világörökség Kezelési Terve A Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj Kiemelkedd Egyetemes Értékének Visszamenőleges Meghatározása Budapest, Megőrzési állapotjelentés (State of Conservation Report) Tokaj hegyaljai történelmi borvidék Kultúrtáj Megőrzési állapotjelentés (ref: C1063) Budapest, 2009 Részletes jelentés az UNESCO / Világörökség Központ számára a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín megőrzési állapotáról Budapest, 2008 Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága évi első ülése, Előadás a Kiemelkedd Egyetemes Érték visszamenőleges meghatározás elkészítéséről, p Budapest, január 24. WHC 10/34.COM/7C Paris, 2 July 2010 Word Heritage Tokaj,

35 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Yves Luginbuhl, Umr Ladyss 34 Vineyard Cultural Landscapes of World Heritage in France The Historical Values of Tokaj Hegyalja Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1125 Word Heritage Expert Meeting On Vineyard Cultural Landscapes Tokaj, július 1119 Zelenák István SZŐLÉSZET BORÁSZAT HetedHétHatár Tokaji Alkonyi László dűlőklasszifikáció Keskeny Nyomda, 2012 Alkonyi László Tokaj Iránytű borkedvelőknek Borbarát Kiadó, 2009 Tokaj: A szabadság bora (The wine of Alkonyi László freedom) 2000, Spread Bt. Tokaj: dűlőmitológia (The myth of Alkonyi László terroir) 2004, Budapest, Spread Bt., Balassa Iván A filoxéra TokajHegyalján 1991 Frisnyák Sándor Gál Tokajhegyalja borvidék, Balassa Iván András Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Az aszú térhódítása Európában TokajHegyalja borai Faktorok (közvetítők) TokajHegyalja XVIII. század végi és XIX. század eleji Magyar Mezőgazdasági Balassa Iván borkereskedésében Múzeum Közleményei , Tokaj, TokajHegyaljai TokajHegyalja szőlője és borai Állami Gazdasági Balassa Iván történetinéprajzi tanulmány, Borkombinát Balázs Károly Volt egyszer egy borháború Zempléni Múzsa 2002/4, Támogatás az ültetvénytelepítéshez, SzőlőLevél folyóirat, Balling Péter fejlesztéshez 2013/3.szám, pp Bencsik Tokaj szőlőinek romlása 1993 A szőlőművelés kezdetei Tokaj SzőlőLevél folyóirat, Bihari Zoltán Hegyalján 2012/2.szám, pp Bihari Zoltán A szőlőtelepítés fontos szempontjai Szőlőlevél 2013/3. p.5. A hegyaljai mezővárosok Herman Ottó Múzeum, Bodó Sándor TokajHegyalja körülhatárolása Bencsik János történeti néprajza Miskolc, pp A szőlő és bortermelés határainak, kiterjedésének változásai Tokaj Tiszteletkötet dr. Tóth József Hegyalja esetében a geográfus professzor 70. Boros László században születésnapjára Nyíregyháza 2010 Adalékok a tokaji szőlő és Bencsik János Boros László borgazdaság XIX. századi földrajzához Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Boros László Boros László Horváth Gergely Csüllög Gábor BORVIDÉK Tokajhegyalja Társaság Budapesti Corvinus Egyetem Éles Sándorné, Balling Péter TokajHegyalja szőlőterületeinek időés térbeli változásai a század folyamán TokajHegyalja szőlő és borgazdaságának ftermészetföldrajzi alapjai Michalkó Gábor Frisnyák Sándor Gál András Földrajzi Közlemények Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, sz. pp Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 A bányászat hatása a borvidékre borász szempontból Tokaj, Régi Tokajhegyaljai borfajták termesztési értékének és rokonsági Budapesti Corvinus Egyetem, viszonyainak vizsgálata Budapest, 2009 SzőlőLevél folyóirat, A TSZBK fajtagyűjteménye 2013/6.szám, pp. 35.

36 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Feyér Piroska Szőlő és bortermelés Magyarországon. Budapest, 1981 Frisnyák S Gál Tokajhegyaljai borvidék Frank Strzyzewski Tokaj a bécsi udvarban András Hazánk első történeti tája Nyíregyháza Szerencs 2012 Frisnyák S Gál Tokajhegyalja borvidék, Frank Strzyzewski Tokaji a bécsi udvarban András Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Hoffmann Tamás A bor útja szárazon és vizen Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Hoffmeister Á. Totth G. Mit kedvel a fogyasztó? Borvásárlási szokások Magyarországon I. Bor és Piac évf. 12. sz. Hudák Katalin Horváth Benő Koncepció kidolgozása a szőlőhegyek táji értékelésének egységesítéséhez 2003 Keleti K. Magyar szőlészeti Statisztika Budapest Komáromi Éva A hegyközségek kialakulása és szabályozása a 20. század közepéig Zempléni múzsa Laposa József Javaslat a kiemelkedő értékű szőlőhegyi tájrészletek az ún. kiváló dűlők minősítésére, védelmére 2008 Máté A. Szabó G Borvidékeink ismertsége Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Digitális Tankönyvtár Mezőssy Emich Gusztáv, Magyar László,Török István Hegyalja szőlőművelése Szabó József, Török István Tokajhegyaljai album akadémiai nyomdász, Pest, 1867 MgSzH Borászati Igazgatóság A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény ÁROP 2210/2010 Jogalk javítása mgi szakigban 2011 Orosz István Adatok a Tokajhegyaljai szőlő és borkultúra történetéhez Frisnyák Sándor Gál András Tokajhegyaljai borvidék Hazánk első történeti tája Nyíregyháza Szerencs 2012 Pap Miklós A tokaji Gondolat Budapest 1985 Bencsik János Tokaj Várostörténeti Papp Miklós A tokaji bor és Európa Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Peryz Mór A tokaji bor vegytani szempontból Szabó József, Török István Tokajhegyaljai album Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1867 Rácz Árpád A magyar bor századai Rubicon történelmi folyóirat 2007/67. RubiconHáz, 2007 Sebestyén Ede A tokaji bor dicsérete Délibáb, Szabadfalvi József Szabó Károly, Török István Szakál Z. Szakál Zoltán A szendrői filoxéra állomás és Tokaj Hegyalja A bortermés mennyisége Piackutatás a Tokaji aszúról A Tokaji borvidék borkülönlegességeinek marketing szempontú elemzése Az Európa integráció megelőző Szilágyi János Ede borjog története Borjog, különös tekintettel az Szilágyi János Ede eredetvédelem kérdéseire Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Emich Gusztáv, Magyar Szabó József, akadémiai nyomdász, Pest, Török István Tokajhegyaljai album 1867 Gazdálkodás, 46 (4), Budapest, 2002 Debreceni Egyetem, Debrecen, 2008 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/1. pp Miskolci Egyetem, Miskolc

37 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Borjog, különös tekintettel az eredetvédelem Szilágyi János Ede kérdéseire SOS Tokaji. Veszélyben a borok Taar Ferenc királya Taar Ferenc Tar Károly Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Török István Török István 36 Tokaj szőlővesszein A Tokajhegyaljai borvidék mezo és mikroklímája A borvidék kronológiája Tokaj termékleírás A borkereskedés és a közlekedési eszközök A tokajhegyaljai bormivelő egyesület Frisnyák Sándor Gál András VM, Agrárgazdaság ért Felelős Államtitkárság Szabó József, Török István Szabó József, Török István Szabó József, Török István Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam és Jogtudományi, Doktori Iskola, Miskolc, 2008 Piremon Kiadó, Debrecen, 1990 Kossuth Kiadó, Budapest, 1988 Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Tokajhegyaljai album Tokajhegyaljai album Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1867 Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1867 Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1867 MTA Történettudományi Intézete, 2002 Török István Hegyalja borkészítése Tokajhegyaljai album MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI Tringli István Sátoraljaújhely ATLASZ 2. A bormennyiség és borminőség többváltozós kapcsolata az évjárat fő meteorológiai jellemzőivel Tokaj Vitányi Béla Hegyalja térségében 2010 Wachtler, I. A borturizmus az Északmagyarországi Gazdálkodás, 50 (15) NagyKovács, E. régióban különkiadása, 2006 Válaszkeresés a klímaváltozás Budapesti Corvinus Egyetem, Zanathy Gábor szőlészeti szokásaira Szőlészeti tanszék Zelenák István A Tokaji aszú titka 2012 Frisnyák Sándor Gál Tokajhegyalja borvidék, Zelenák István Tokaj titka András Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Zsigrai György Fehér József Kováts Dániel Tokaji Borvidék Szőlészeti és Beszélgetés Szepsy Istvánnal Dr. Bihari Zoltán Borászati Kutatóintézet, Tarcal, sz, pp.1319 Magyar borbortörténelem Rubicon történelmi folyóirat, 2003/12 RubiconHáz, 2003 A termőhely avagy a terroir jelentősége 2009 Mád február /5 Beszélgetés Szepsy Istvánnal Szőlőlevél p.17 Génmentés a Hegyen SzőlőLevél folyóirat, 2013/4.szám, pp. 3. SZELLEMI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG Rejtett irodalmi értékek Tokaj Frisnyák Tokajhegyalja borvidék, Hegyalján Sándor Gál Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012

38 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok András János István A tokaji kapucinusok fennmaradt könyvei Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Majosor Judit A szerencsi Zemplén Múzeum képeslapgyűjteménye ZempléniMúzsa P. Szalay Emőke Az abaújszántói egyházfő serlege Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Pocsainé Eperjesi A makkoshotykai református Bencsik János Eszter egyházközség úrasztali kannája Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Ujvári Zoltán Az Ukkonpohár felmutatása Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 ÉLETMŰVEK Alexander Balega Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1999 után Bardoly István Etüdök Budapest: KÖH 2004 Bardoly István, Haris Andrea Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára Budapest: KÖH 2002 Bardoly István, László Csaba Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára Budapest: OMvH 1998 Deák Zoltán, Sedlmayr János, Császár László Erdei Ferenc Ybldíjas építész életműve Budapest: Magyar Építészeti Múzeum 1993 Granasztóiné Győrffy Katalin Különlenyomatok Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 1994 Lőrinczy Gábor Pamer Dóra Ambrózy Ágoston Bácskai Vera Bakos József Bakos József Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára Tokaj Hegyalja és néhány szellemtörténeti vonatkozása Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz tájés néprajzi irodalma és bortermelése néprajzi, hely, gazdaság és művelődéstörténeti irodalma Újabb adatok a Tokajhegyaljai régi szőlőművelés szókincséhez, történetéhez és irodalmához NÉPRAJZ Szeged: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 1994 Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1994 Budapest: Központi Sajtóvállalat 1932 Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988 Sárospatak : [Ref. Főiskola], 1947 Borsodmegyei VB. Művelődési Osztálya és a Rákóczi Múzeum] Sárospatak : Rákóczi Múzeum, 1957 Eger: Egri Pedagógiai Bakos József Főiskola, 1960 Bodó Sándor, HOM 1973 (Miskolc : Borsod A tokajhegyaljai német telepítések Szabadfalvi A Herman Ottó Múzeum megyei Nyomdaipari Balassa Iván történetéhez József évkönyve, 12. Vállalat). p Sárospatak : Rákóczi Múz., Balassa Iván Borospincék TokajHegyalján Tamás Edit A 800 éves város, Patak 2004, p Lengyelmagyar kapcsolatok Tokaj Veres László, Herman Ottó Múzeum Miskolc : Herman Ottó Balassa Iván Hegyalján Viga Gyula; évkönyve, 40 Múzeum, 2001, p Zempléni múzsa : TokajHegyalja történelmének fő társadalomtudományi és Sárospataki Népfőisk. Egyes. Balassa Iván vonásai kulturális folyóirat évf. 3. sz. p Balassa M. Iván A Felföld népi építészete Budapest : Terc, 2010 A Zempléni Tájvédelmi Bükki Nemzeti Park Települési és építészeti Baráz Csaba, Körzet : Abaúj és Zemplén Igazgatóság, p. 233 Balassa M. Iván hagyományok Kiss Gábor határán

39 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Barna Gábor A tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai Szeged: József Attila Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke 1996 Barta János Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. Század végén) Debrecen, 2009 Barta János Kincstári birtoklás és mezővárosi politika Bencsik János, Orosz István Tokaj : várostörténeti tanulmányok Tokaj. Önkormányzat, 1995, p Bencsik János Hegyaljai mezővárosok a 19. század második felében a polgárosodás útján Frisnyák Sándor, Gál András Szerencs, TokajHegyalja kapuja Nyíregyháza : Tanárképző Főisk. 2005, p Bencsik János Paraszti és mezővárosi kultúra a XVIIIXX. században : történeti és néprajzi tanulmányok Miskolc ; Tokaj : Herman Ottó Múzeum, 1993 Bencsik János Tokaj társadalma a tárgyak tükrében ( ) Miskolc:B.A.Z. Megyei Levéltár 1992 Bencsik János, Várhelyi Gyula Adatok Szerencs és DélZemplén történetéhez: helytörténeti tanulmányok Szerencs: Szerencsi Városi Kulturális Központ, 1995 Benda Kálmán A Ráday Gyűjtemény évkönyve Budapest: Ráday gyűjtemény Bodó Sándor TokajHegyalja, egy minőségi borvidék körülhatárolása / Ethnographia p Boros Amedeo A hegyaljai tokaji bor termelésével kapcsolatos szájhagyományok és a helyi kultúrában fellelhető egyéb néprajzi vonatkozások Csoma Zsigmond és Balogh István Millenniumi szőlősboroskönyv Budapest : Agroinform : M. Bortörténeti Társ. ; Gödöllő : Szent István Egy. 2000, p.[173]181. Boros László TokajHegyalja szőlő és borgazdaságának földrajzi alapjai és jellemzői A hegyaljai mezővárosok piaci Dankó Imre szerepköre a XVIIIXIX. században Dankó Istvánné Majnik Márta, Szűcsné D Márta Debreczeni E András, Marton TokajHegyalja és Zemplén János településeiről Frisnyák Sándor Frisnyák Sándor György Kosztik Gábor Frisnyák Sándor, Gál András Szerencs és környéke : a Szerencsen május 25 26án megtartott tudományos konferencia előadásai Nyíregyháza : Szabolcs SzatmárBereg Megyei Pedagógiai Intézet, 1999 Szerencs ; Nyíregyháza : Optime Ny. p Adalékok és emlékek Sátoraljaújhely zsidóságának XX. századi történetéhez Nyíregyháza: Start Kft Szőlő és borkultúra Tokaj és Abaúji Hegyalján TokajHegyalja gazdasági térszerkezete a században Egyházközségi dokumentumok a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában Baráz Csaba, Kiss Gábor Frisnyák Sándor A Zempléni Tájvédelmi Körzet: Abaúj és Zemplén határán A kultúrtáj kialakulása a Kárpátmedencében : történeti földrajzi tanulmányok Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1987 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 2007, p Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola. Földrajz Tanszék, 2004, p Sárospatak. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 2000 Etnikai csoportok, migráció és Néprajzi látóhatár : a Györffy Budapest : Györffy István gazdasági fejlődés Tokajhegyalján István Néprajzi Egyesület Néprajzi Egyesület, 2007, 16. Hajdú Ildikó [!sic] a 20. század elejéig folyóirata évf. 12. sz., p Miskolc: B.A.Z. Megyei Hőgye István Zempléni históriák Levéltár 2002 Janó Ákos Sárospatak és vidéke helytörténeti, Miskolc : Herman Ottó 38

40 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok néprajzi irodalma Múzeum, 1987 Kecskés Péter A mezővárosi lakóházak alaprajzi típusai ÉszakMagyarországon Népi építészet a Kárpátmedence északkeleti térségében MiskolcSzentendre, 1989, pp Koszta László Kelet és Nyugat között Szeged: Szegedi Középkorász Műhely Marozsán Zsolt Mizsákné Bodnár Zsuzsanna Németh Gábor Németh Gábor Németh Péter Orbán Ferenc Orosz István Köves mesterségek a Hegyalján a században Kádártánc : bodnárok táncélete és tánca a zempléni Erdőbényén Hegyaljai mezővárosok "törvényei" a XVIIXVIII. századból Hegyaljai mezővárosok,,törvényei a XVIIXVIII. századból Tóth Arnold, Szolyák Péter A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 50. HOM (Miskolc : TipoTop Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.). 2011, pp Sátoraljaújhely : Hegyalja Hagyományőrző Egyesület, 2004 Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 1990 [1991] Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum 1990 Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem 1983 Királyok ispánok jobbágyok A zsidó kultúra nyomában a Kárpátmedencében Budapest : Makkabi, 2006 Hagyományok és megújulás : A hegyaljai mezővárosok társadalma válogatott tanulmányok a a XVII. században, különös tekintettel magyar mezővárosok Debrecen : Csokonai Kiadó a szőlőbirtok hatásaira Orosz István történetéből Kft., 1995, pp Extraneus birtoklás és borértékesítés Sárospatak : Rákóczi Múz., Sárospatakon a XVIIIXIX. században Tamás Edit A 800 éves város, Patak 2004, pp Orosz István Hagyományok és megújulás : válogatott tanulmányok a magyar Debrecen : Csokonai Kiadó Orosz István mezővárosok történetéből Kft Budapest: Ráday Gyűjtemény Péter Katalin Papok és nemesek 1995 Tokaj : várostörténeti Tokaj. Önkormányzat, Pusztai Mária Tokaj és a néprajzi szakirodalom Bencsik János tanulmányok, 3. p A sárospataki uradalom Budapest: Otthonnyomda Ravasz János gazdálkodása a XVIII. sz. első felében 1938 Sárospatak: MNM Rákóczi Ringer István I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye Múzeuma 2011 Budapest: Magyar Helikon Takács Béla A sárospataki nyomda története 1978 fotó Váradi Sárospatak : [Rákóczi Tamás Edit A 800 éves város László Múzeum], 2007 Erdély és Patak fejedelemasszonya Sárospatak: Sárospataki Tamás Edit Lorántffy Zsuzsanna Rákóczi Múzeum 2000 In memoriam Tamás Edit Zemplén népessége, települései Németh Gábor Sárospatak, 1999 A tokaji Borvásárló Bizottság Sárospatak: Rákóczi Tardy Lajos története ( ) Múzeum 1963 Az Ukkonpohár felmutatása : Debrecen : Kossuth Lajos jogszokásaink régi emléke Tokaj Tudományegyetem, 1995, Ujváry Zoltán Hegyalján Ujváry Zoltán Miscellanea pp Szőlőbirtoklás, szőlőbirtokosok és Agrártörténeti szemle : a borkereskedelem a tokaji Magyar Tudományos uradalomban a XVII. század második Akadémia Agrártörténeti 2000, 42. évf. 12. sz., p. 149 Ulrich Attila felében Bizottságának folyóirata 172. A vallon szőlészet és borászat Dobrossy a BAZMegyei Levéltár Levéltári évkönyv, p. kiadványa, (Miskolc : Forma Veres László emlékei ÉszakMagyarországon István Nyomdaipari Kft.) Viga Gyula A tájak közötti gazdasági kapcsolatok Miskolci Egyetemi Kiadó, 39

41 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok néprajza (A Felföld népeinek november 27. gazdasági kapcsolatai a Században) Viga Gyula Utak és Találkozások Miskolc, 1999 Wirth Péter (Fényképezte) Itt van elrejtve Budapest: Európa Köyvkiadó 1985 Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom Miskolc: B.A.Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság 2003 Tokaji zsidó emlékek Tokaj: Tokaj Város Önkormányzata 1999 TÁJ(TÖRTÉNET) Alkonyi László Tokaji dűlőklasszifikáció Tokaj Wine Kft, 2000 Asztalos Miklós II. Rákóczi Ferenc és kora, II. rész Bagoly János FelsőBodrogköz jellemzése Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Balassa Iván TokajHegyalja történelmének fő vonásai Zempléni Múzsa Zempléni Múzsa, 2002/3. p.5 Barát Csaba és Kis Gábor A Zempléni Tájvédelmi Körzet, Abaúj és zemplén határán Eger, 2007 Beluszky Pál Hegyalja A páratlan táj Frisnyák Sándor Gál András Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalj XVII. PIREMON kiadó, Tokaj, 1996 Berényi Istán Kulturtál kutatás európai dimenziókban Földrajzi konferencia, Szeged, Bihari Z. Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Budapest, 2007 Bodó Sándor 40 Hegyalja körülhatárolása A hegyaljai mezővárosok történeti földrajza HOM Néprajzi Kiadványai, az október 19én Mádon rendezett tájkonferencia előadásai, XXII., Miskolc, 1988 pp Akadémiai Kiadó. Budapest 2003 Borhídi A. Magyarország növénytársulásai A társadalmi termelés földrajzi Bencsik János Tokaj Várostörténeti Boros László alapjai Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Tankönyvkiadó, Budapest, Boros László Általános természeti földrajz 1983 Általános természeti földrajzi Boros L. Tankönyvkiadó, Boros László Geomorfológiai gyakorlatok gyakorlatok Budapest, 1988 Mezőgazdasági Főiskola, Boros László Magyarország agrárföldrajza Nyíregyháza, 1979 TokajHegyalja szőlőés borgazdaságának földrajzi alapjai és Boros László jellemzői MiskolcNyíregyháza 1996 TokajHegyalja szőlőterületének idő Földrajzi közlemények, 135. és térbeli változásai a Földrajzi közlemények, 135. évfolyam 4. szám, 2011, pp. Boros László században évfolyam 4. szám Boros László Berényi I. Tokaj (fejlesztési tervtanulmány) Budapest, 1977 Boros László Szatmár megyei olvasókönyv Korompai G. A felsőtiszai áruszállítás régen és ma Frisnyák S II. Nyíregyháza, 1980 Borovszky Samu, Reiszig Ede Zemplén vármegye története Califronia Department of Transportation General Guidelines for Identyfying and Evaluating Histric Landscapes 1999

42 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok TokajHegyalja tájökológiai szerkezetének és geomorfológiai adottságainak összehasonlítása Csorba Péter Csorba Péter, Novák Tibor, Kalenyák Emese Csorba Péter, Novák Tibor, Kalenyák Emese Delta Környezetgazdálk odási Kft. Dövényi Zoltán (szerk) Drexler Dóra Duray Balázs Fekete Albert Fekete Éva Frisnyák Sándor Frisnyák Sándor Frisnyák Sándor Frisnyák Sándor Magyar tájak védelme az Európai Úniós csatlakozás küszöbén Magyarországi tájak változásának prognózisa a XXI. Századra Erdőbénye I. Kovaföldbánya Előzetes Vizsgálat, Három Kör, Miskolc, 2013 Magyarország kistájainak katasztere Táj és tájértékelés Tájdinamikai vizsgálatok a tájhasználatváltozás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése Hagyományok, tájszemlélet, tájfejlesztés TokajHegyalja térszerkezeti Frisnyák sajátosságainak érvényesülése a Sándor Gál területpolitikában András A Zemplénihegység mikrokörzetei a Bencsik, J században. Viga, Gy Adalékok a hegyaljai mezővárosi agglomeráció történeti földrajzához (1619. sz.) Földrajzi Közlemények A táj változásai a Kárpátmedencében TokajHegyalja földhasznosítási a történelmi övezetei a XVIXIX. Században események hatására Tokajhegyaljai borpincék földrajzi vázlata Frisnyák Sándor Gál András Frisnyák Sándor Gál András Fölár. Ért. XLIV. I2., Budapest 1995 Földrajzi konferencia, Szeged, MTA Földtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2010 BKÁE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Földtudományi Doktori Iskola, 2009, Szeged Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. (ed..). Miskolc, 1998 Földrajzi Közlemények, sz. pp Szent István Egyetem, Gödöllő, 2001 Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Frisnyák Sándor A filoxéra és az ármentesítés hatásai Gál András TokajHegyalja tájhasználatára Frisnyák Sándor Gál András Szerencs monográfiája 2005 Frisnyák Frisnyák Sándor TokajHegyalja tájhasználata a 20. Sándor Gál Tokajhegyalja borvidék, Gál András század elején András Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 NyF Turizmus és Földrajztudományi Intézete Frisnyák Sándor Tokajhegyaljai borvidék, hazánk első és a szerencsi Bocskai István Gál András történeti tája Gimnázium, Debrecen, 2012 Mónosbél, Binét Bánya, Környezeti Geon System Kft. Hatástanulmány Miskolc, Győri Róbert A történeti régió fogalma Etnikai csoportok, migráció és Hajdú Ildikó gazdasági fejlődés TokajHegyalján a 20. század elejéig Néprajzi Látóhatár Néprajzi Látóhatár 2007, 12. szám HajdúMoharos József CsehMorvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása Földrajzi Értesítő XLIII. évf., 1 2. füzet, pp Heritage Victoria Landscape Assesment Guidelines for Heritage Victoria,

43 Páll István 42 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Cultural Heritage Significance II. Magyar Tájökológiai Konferencia Debrecen, Április 79. Ilyés Zoltán Történeti földjrajztájvédelemtájtervezés Földrajzi Konferencia, Szeged, 2001 Kinsztler Anita Változó karakter a Bakonyalján NyME, Erdőmérnök kar, Környezet és Földtudományi Intézet Kókai Sándor Kollányi László Konkolyné Gyúró Éva Konkolyné Gyúró Éva Konkolyné Gyúró Éva Tokaj és hegyalja XVII. Tanulmányok TokajHegyalja múltjából pp A tokajhegyaljai mezővárosok Bencsik János fejlődése a XIX. században Antal Gábor Tájak történetísége és történeti tájak meghatározásának kérdései A tájpotenciál és a tájhasználat összefüggései a Zemplénihegységben KÉE Budapest Tájtörténeti feltárás a tájvédelem szolgálatában a tokajhegyaljai borvidék példáján Természet és tájvélemi rendszerének, tartalmi követelményeinek és tervezés módszertanának kidolgozása László Tamás Mád történeti városszerkezete Prinz Gyula tájszemlélete és Lukács Lilla tájneveinek kartográfiai változásai MTA Földrajztudomán yi Intézet Esettanulmányok az élővilág és a táj sokszínűségének fennmaradását Nagy Dezső meghatározó tényezők feltárására Nyizsalovszki R. Nyizsalovszki R. Fórión T. Tájökológiai vizsgálatok a Tállyaifélmedencében Az emberi tevékenység hatása a tájra Tokajhegyalján Nyizsalovszky Tradicionális tájhasználat és terroir Rita, Lóczy Dénes TokajHegyalján Az uradalmi és paraszti gazdálkodás Orosz István Tokajban a században A hegyaljai mezővárosok történeti földrajza BCE Tájtervezési és Területfejlesztési tanszék Műemlékvédelmi Konferencia, Keszthely, pp Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ, Sopron, 2004 HOM Néprajzi Kiadványai, az október 19én Mádon rendezett tájkonferencia, XXII., Miskolc, 1988 pp Magyarország Kistájainak Katasztere Budapest, 2010 Ökológiai Intézet Alapítvány Miskolc 2003 Tájökológiai vizsgálatok a Tállyaifélmedencében különös tekintettel a szőlő termőhelyi adottságainak vizsgálatára. Doktori értekezés Debrecen, 2003 Csorba Péter, Fazekas István Bencsik János Orosz István Az emberi tevékenység hatása a tájra Tokajhegyalján, különös tekintettel a világörökségi területekre Tájkutatás tájökológia, a április 78án Debrecenben megrendezett II. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásai Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Fölhasználati és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen 2006 Meridián Alapítvány, Debrecen, pp Tokaj Várostörténeti tanulmányok I. Tokaj, 1995 Pálfai Imre Bodrog holtágai Magyarország holtágai Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, 2001 Szabolcs megye és a hegyaljai mezővárosok kapcsolata a A hegyaljai mezővárosok században történeti földrajza Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, az október 19én

44 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Mádon rendezett tájkonferencia előadásai, XXII., Miskolc, 1988 pp Probáld Ferenc Rakonczay, Z. Szabó József Szabó József Szabó József, Molnár I. Szabó József, Török István Szilassi Péter Szilassi Péter, Kiss Richárd Szűk Balázs Takács Péter Tiner Tibor A megismerés útjai: művészet és tudomány szerepe a földrajzi tájfogalom történetében Természetvédelem TokajHegyalja földtani viszonyai TokajHegyalja gegraphiai tekintetben TokajHegyalja talaja TokajHegyalja Album Szabó József, Török István Szabó József, Török István Szabó József, Török István Tokajhegyaljai album Tokajhegyaljai album Tokajhegyaljai album Ponticulus Hungaricus, XV. évfolyam 9. szám szeptember Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 2002 Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1868 Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1867 Emich Gusztáv, Magyar akadémiai nyomdász, Pest, 1869 TokajHegyaljai Bormíves Egyesület (reprint: Tokaj Reneissance Tokaji nagyborok Egyesülete), 1867 (2001) MTA. Földtudományok Osztály, Földrajz II. bizottság, Tájföldrajz Albizottság, Szeged, 2009 Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. Században Tájváltozás térinformatikai módszerekkel történő értékelése egy Balatonfelvidéki mintaterület (Feketehegy) példáján földrajzi konferencia, 2001 Zempléni Múzsa, 2008/4. Magyar táj, magyar lélek (32.) szám Szántóvető foglalkozás Tokaj Hegyalján az 1770es években Tokaj és Hegyalja II. Miskolc, 1990 Az Európa Táj Egyezmény kulturális örökségvédelmi vonatkozásai Magyarországon Kistájaink közlekedésföldrajzi Tiner Tibor szempontú tipizálásról HOM Néprajzi Kiadványai, az október 19én Mádon Földrajzi és családnevek Tokaj város rendezett tájkonferencia, szőlőhegyének II. Józsefkori A hegyaljai mezővárosok XXII., Miskolc, 1988 pp. 130 Varga Gábor kataszteri felmérésében történeti földrajza 140 Vidékfejlesztési Minisztérium Tájvédelmi Kézikönyv Budapest, 2010 A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza (A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a Viga Gyula században) disszertáció, Miskolc, 2010 HOM évkönyve 3334, Viga Gyula A tájformáló társadalom Utak és találkozások Miskolc, 1999, pp Az aranyszínű szőlővesszők és borok földjén Nyíregyháza Tokaj, 2007 Tokaji Borvidék Hegyközségi Borvidék kronológiája Tanácsának honlapja Magyar Földrajzi társaság2012, 136. évfolyam, Földrajzi közlemények 3. szám 43

45 44 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Tájökológiai szempontú tájvédelem TokajHegyalján T számú OTKA pályázat Zárójelentése, 2006 TELEPÜLÉSTÖRTÉNET MONOGRÁFIA Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Osiris Kiadó, 2002 Balassa Iván Sárospatak történeti helyrajza, XVI XX. század B.A.Z. Megyei Levéltár 1994 Tokajhegyalja történelmének főbb Balassa Iván vonásai Zempléni Múzsa Balsai Jolán Sárospatak régi képeslapokon Miskolc B.A.Z. Megyei Levéltár 1988 Barta István Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai Budapest, 1955 Kincstári birtoklás és mezővárosi Bencsik János Tokaj Várostörténeti Barta János politika Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Bencsik János Tokaj Várostörténeti Bencsik János A város pecsétrajza, a város címere Orosz István tanulmányok II. Tokaj, 1995 Bencsik János Egy hegyaljai város, Tokaj 1869ben Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Ember a honfoglalás előtt a Tisza Bencsik János Tokaj Várostörténeti Bencsik János Bodrog találkozása táján Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Bencsik János Tokaj társadalma a tárgyak tükrében ( ) Sátoraljaújhely, 1993 Bencsik János TokajHegyalja Viga Gyula Paraszti és mezővárosi kulúra a XVIIIX. században MiskolcTokaj, 1933 Bencsik János Orosz István Tokaj várostörténeti tanulmányok 1. PIREMON Kiadó, Debrecen, 1995 Bencsik János Orosz István Tokaj várostörténeti tanulmányok 2. PIREMON Kiadó, Tokaj, 1995 Bencsik János Viga Gyula A Hegyaljai Mezővárosok Történeti Néprajza A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai XXII. Boros László Tokaj népességföldrajzának néhány sajátos vonása Bencsik János Szabó Jenőné Tokaj és Hegyalja V Miskolc, 1991 Borus József Dembinszky fővezérsége és a Kápolnai csata Budapest, 1975 Czetz József Bem erdélyi hadjárata ben Hamburg, 1850 Csejdy Júlia Református tulajdonú telkek és épületek Tállyán a XVIIIXIX. században Műemlékvédelem (56. évf.), 5. sz., p Csorba Csaba Sátoraljaújhely városkönyve Sátoraljaújhely: Sátoraljaújhely Város Deák István A szabadságharc története levelekben, ahogy a kortársak látták Budapest Bencsik János Tokaj Várostörténeti Déthsy Miháy Tokaj várának története Orosz István tanulmányok II. Tokaj, 1995 Détshy Mihály Sárospatak Budapest: Corvina 1974 Éder Katalin Mezővárosok és plébániatemplomok a középkori Hegyalján Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. pp Éder Katalin Mezővárosok és plébániatemplomok a középkori Hegyalján URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV pp Bencsik János Tokaj Várostörténeti Falussy József Tokaj szerepe 1848/49ben Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Fehér József Fehér József, Hőgye István, Ignácz Erzsébet Németi Ferenc tokaji várkapitány alakja A 750 éves Sátoraljaújhely város mai arca Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Sátoraljaújhely: Kossuth L. Műv. Központ 1986

46 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Fehér József, Hőgye István, Ignácz Erzsébet Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon a századfordulón Sátoraljaújhely: Városi Tanács 1984 Fényes Elek Magyarország geographiai szótára Pest, 1851 Fényes Elek Magyarország leírása Pets, 1847 Fényes Elek Szabó József Török István TokajHegyaljai album Pest, 1867 Frisnyák Sándor Rátka Rátka Község Önkormányzata Frisnyák Sándor Tállya Tállya Község Önkormányzata Frisnyák Sándor Történeti földrajz Nyíregyháza, 1985 Frisnyák Sándor Gál András Szerencs településföldrajza A zempléni települések fejlődése és a Frisnyák S Gál Tokajhegyalja borvidék, Frisnyák Zsuzsa vasutak András Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 FrisnyákGál Horváth Zemplénihegység földrajzi lexikona Görgey Artúr Életem és működésem Magyarországon az és években Budapest, 1911 Gulyás László Szabolcs A mezővárosi önkormányzat funkciói és társadalmi háttere a középkori Hegyalján Bencsik János Tokaj Várostörténeti Gyulai Éva Tokaj városképe a XVIII. Században Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 A szabad királyi városokegységes fellépéséről a koraújkorban (XVI Soproni Szemle, LVI. Évfolyam, 3. szám, pp. 210 H. Németh István XVII.század9 Soproni szemle 217. A királyok boráról, a borok királyáról, Hegedűs Sándor: Tokaji nektárról, folyékony aranyról Tokaj, 1908 Magyarország függetlenségi Horváth Mihály harcának története Genf, 1865 Hőgye István A görögök szerepe a Hegyalja életében a XVIII. században Herman Ottó Múzeum Közleményei 1977 Hőgye István A hegyaljai görögök és zsidók zerepe az árucserében között Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XVI Miskolc, 1986 Hőgye István Hegyaljai társulási formák Sárospatak, 1991 XXXI. Évf. különszám Hörcsik Richárd,,Bodrog partján van egy város Budapest: Napkút 2007 Ihring Dénes A magyar vízszabályozás története Budapest, 1973 Istvánfi Gyula B.A.Z.megye falvainak táji, építészeti arculatvizsgálata (199294) J. Frater Zsuzsa Az évi kolerajárvány Magyarországon Budapest, 1980 Janó Ákos Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma Miskolc, Herman Ottó Múzeum 1987 János István Művelődéstörténet alulnézetben Zempléni Múzsa 2004 Felvidéki (ma Szlovákia) városok Juraj Žadansky kereskedelmi kapcsolatai a tokaji borvidékkel Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Karádi Ilona Magyar történelmi városok Budapest: Magyar Könyvklub 2001 Károlyi Zsigmon Nemes Gerzson A KözépTiszavidék vízügyi múltja Budapest, 1975 Katona Tamás A magyarországi hadjárat 1849 Válogatás az orosz résztvevők emlékezéseiből Budapest,

47 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Keleti Károly Magyarország szőlészeti statisztikája Budapest, 1875 Kókai Sándor A Tokajhegyaljai mezővárosok fejlődése a XIX. században Konkolyné Gyúró A Zemplénihegység települései és Herman Ottó Múzeum Éva népessége a második világháborúig Évkönyve XXIX Miskolc, 1991 Kormóczy György Borkivitelünk Észak felé Kassa, 1944 Kovács Endre Bem József Budapest, 1954 Kovács József Olaszliszka Olaszliszka: Olaszliszka Önkormányzata 1998 Kováts Dániel Sárospatak és Sátoraljaújhely környéke Pesty Frigyes helynévtárában Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Múzeum 1998 Kubinyi András Lászlóffy Woldemár 46 Városfejlődés és Városok, mezővárosok és központi vásárfejlődés a középkori helyek az Alföldön és az Alföld szélén Kubinyi András Alföldön és az Alföld szélén A Tisza. Vízügyi munkálatok és vízgazdálkodás a tiszai Szeged, (Délalföldi évszázadok 14.) p. vízrendszerben Budapest, 1982 Herman Ottó Múzeum Lénárth József Bodrogkeresztúr monográfiája (1936) Miskolc: Herman Ottó Múzeum 2001 LinhartMezey Szőlőbetegségek MagyarÓvár, 1895 Mérei Gyula Spira György Magyarország Története Budapest, 1975 Mészáros Gyula Kossuth levelei a szabadságharc hadvezéreivel 1848/49ben Ungvár, 1862 Bencsik János Tokaj Várostörténeti Módy György Tokaj története között Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Mosolygó József Tokaj és vidéke Budapest, 1930 Naár János, Hercegkút: Hercegkút Község Tamás Edit Hercegkút Önkormányzata 2010 Mezővárosi politika és autonómia Bencsik János Tokaj Várostörténeti Németh Gábor Tokajban Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Németh Péter Tolcsva a mohácsi vész előtt Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Morfológia és területhasználat Debreceni Egyetem, Földműveléstani és Nyizsalovszki Zita kapcsolata TokajHegyalján Területfejlesztési Tanszék Orbán Sándor Varga Gáborné BAZ megye története és legújabbkori adattára Miskolc, 1970 Orosz István A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században Szabó István Agrártörténeti tanulmányok Budapest, 1960 Földesúri támadások a hegyaljai mezővárosok ellen a XVIII. század Orosz István második felében Agrártörténeti szemle Budapest, 1975 Szabolcs megye és a Hegyaljai mezővárosok kapcsolata a Páll István században Pap Miklós A tokajhegyaljai cognacgyár részvénytársaság története Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Pap Miklós A Tokaji Budapest, 1985 Pap Miklós Papp Klára Debreczeni Ember András és Marton János leírása TokajHegyalja és Zemplén településeiről Tokaj birtokosai és birtoklás története a mohácsi vésztől a Rákóczy szabadságharc bukásáig Bencsik János Orosz István Miskolc: Herman Ottó Múzeum 1987 Tokaj Várostörténeti tanulmányok I. Tokaj, 1995

48 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Tokaj a magyar honfoglalás és Bencsik János Tokaj Várostörténeti Révész László államalapítás korában Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 Román János Források és regesták Sárospatak település és építészettörténetéhez a XVIXVIII. századi mezőgazdasági Sárospatak: Múzeumok Rota szerk.: Filep Antal protokollumokban Üzeme 1965 A "Pannónia" gőzhajó eső kémútja Bencsik János Rózsa Gábo Szegedtől Tokajig a Tiszán Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Scheiber Sándor Hegyaljai zsidó sírkövek Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1983 Scheiber Sándor Balassa Iván Adatok a zsidók szerepéhez Tokaj Hegyalja vidékének szőlőművelésében és kereskedelmében ( ) A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest, 1982 Seresné Szegőfi Anna BorsodAbaújZemplén megye helységnévtára Miskolc, 1983 Spech Lajos TiszaTokaj városának rövid leírása Tudományos gyűjtemény IV Szabó József, Török István Takács Péter Takács Péter Takács Péter Takács Péter Takács Péter, szerk.: Porkoláb Albert Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat Tokaj tanulmányok 1984 Bencsik János Tokaj Várostörténeti A polgárosodó kamarai mezőváros Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 A zsidók TokajHegyalja Bencsik J. társadalmában a XVIII. század végén Szappanos E. Tokaj és Hegyalja I. Miskolc, , Budapest, Száz Magyar Tállya Falu Könyvesháza Úrbéresek vallómása Szabolcsban 1772 Budapest, 1991 Tállya Tamás Edit A 800 éves város, Patak Tamás Edit Józseffalva 222 éve Zempléni Múzsa Tamás Edit, szerk.: Porkoláb Albert Monok A tokaji borvásárló bizottság Tardy Lajos Tringli István Tuskó József Veres László Wilhelm Rüstow Zelenák István Zelenák István Sárospataki Rákóczi Múzeum 2004 Budapest: Száz magyar falu könyvesháza Kht története ( ) Sárospatak, 1963 Budapest: MTA Történettudományi Intézet Sátoraljaújhely 2011 Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve Kassa, 1861 Városi ipar és kereskedelem a Bencsik János Tokaj Várostörténeti században Orosz István tanulmányok I. Tokaj, 1995 az diki magyar hadjárat története Zürich, 1866 Tokaj az első világháború és a Bencsik János Tokaj Várostörténeti forradalmak korában Orosz István tanulmányok II. Tokaj, 1995 Tokaj gazdaságitársadalmi viszonyai Bencsik János Tokaj Várostörténeti a Horthykorszakban Orosz István tanulmányok II. Tokaj, 1995 A Magyar Korona országaiban az év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és község szerint részletezve Budapest, 1982 A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája Budapest,

49 48 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok A népmozgalom főbb adatai községenként KSH, Budapest, 1979 Adalékok a hegyaljai mezővárosi agglomeráció történeti földrajzához (1619. sz.) Frisnyák Sándor Földrajzi Közlemények 1 sz. Bodrogkisfalud természeti és földrajzi környezete Gazdasági Lapok 1863 pp Olaszliszka Kazinczy Ferenc Társaság. Amsterdam: Architectura & Széphalom Natura Press Szerencsi kistérség (kistérségek értékleltára) magyar falu könyvesháza Kht Tokaj és Hegyalja 1995 Tokaj és környéke Tokaj Hegyaljai Bormívelő Tokajhegyaljai album Egyesület ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Ágostházi L, Gergelyffy A Rövid hírek Műemlékvédelem 1961 (5. évf.), 3. sz., p Ágostházi L, Gergelyffy A Rövid hírek Műemlékvédelem (10. évf.), 4. sz., p Arnóth Ádám A tarcali zsinagóga felújítása Műemlékvédelem Arnóth Ádám TokajHegyalja építészeti értékei Műemlékvédelem 2002/3, p , Budapest, 2002 Arnóth Ádám TokajHegyaljai látképek Műemlékvédelem 2004/6, p , Budapest, 2004 Banner J Die Péceler Kultur ArchHung 35. sz Budapest, 1956 BorosdAbaújZemplén Belényesi Károly Pálos kolostorok az Abaújihegyalján megye régészeti emlékei 3. sz. Bencsik János, Orosz István szerk. Tokaj: várostörténeti tanulmányok Tokaj, 1995 Bendeffy László, Pataki János Vidor: Rejtett kincsek levéltárainkban Műemlékvédelem (8. évf.), 1. sz., p Bendefy László A golopi öreg kastély Műemlékvédelem (8. évf.), 1. sz., p. 49. BENKŐ Lóránd Hímesudvar Kőrév Tokaj Név és történelem. Tanulmányok az Árpádkorról Budapest pp Bleicher Nándor A sárospataki barokk főoltár helyreállítási tapasztalatai Műemlékvédelem (13. évf.), 2. sz., p Bleicher Nándor Rövid hírek Műemlékvédelem (13. évf.), 4. sz., p Bleicher Nándor Rövid hírek Műemlékvédelem 1969 (13. évf.), 4. sz., p Bódyné Máthé Ildikó Építészeti örökségünk helyi védelme Budapest: NFGM 2008 Bozány András Létesítménygazdálkodási rendszerek használata örökségi helyszíneken Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2007 MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. Budapest: Gondolat (10. évf.), 4. p Bubryák Orsolya,,Ez világ, mint egy kert A magyar műemléki kastélyok Császár László helyzete és védelmük problémái Műemlékvédelem Császár László A magyar műemléki kastélyok Műemlékvédelem (10. évf.), 4. sz., p.

50 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok helyzete és védelmük problémái Csorba Csaba Várak a Hegyalján: Tokaj, Ónod, Szerencs Zrínyi Kiadó, Budapest, 1980 Csorba Csaba Várak, várkastélyok, kastélyok, kúriák a Bodrogközben Miskolc: B.A.Z. Megyei Tanács 1988 CSORBA Csaba A hegyaljai borfalvak és váeosok műemlékei Frisnyák Sándor Gál András Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 CSORBA Csaba Várak a Hegyalján Budapest, 1980 D.Matúz E. Nováki Gy. Spätbronzezeitliche, früheisenzeitliche Erdwälle in Nordungarn IPH X 2002 Dankó Katalin A sárospataki Rákóczivár Műemlékvédelem (47. évf.), 5. sz., p Deák Klára: Az utolsó két év legfontosabb képzőművészrestaurátori munkái Műemlékvédelem (39. évf.), p Dékány Tibor A tokaji borvidék: világörökség Budapest, 2010, Corvina Dercsényi Balázs, Marosi Ernő Templomok Magyarországon Budapest: Officina 96 Kiadó 2001 Dercsényi Dezső Entz Géza, Voit Pál Műemlékvédelmünk újabb tudományos eredményeiről Műemlékvédelem (9. évf.), 3. sz., p Détshy Mihály A tokaji vár története. Tokaj Várostörténeti Tanulmányok II. Separatum, Tokaj Détshy Mihály Beszámoló a sárospataki vár helyreállítási munkáiról Műemlékvédelem (3. évf.), 2. sz., p ) Détshy Mihály I maestri cinquecenteschi de castello di Sárospatak Rákóczi Múzeum Baráti Köre 1996 Détshy Mihály Megjegyzések a pataki várak dolgában Miskolc: Herman Ottó Múzeum 1999 Détshy Mihály Sárospatak Rákóczi Múzeum Baráti Köre 1996 Détshy Mihály Sárospatak vára Sárospatak, 2002 Détshy Mihály Tűnődés egy tűnődésről [Sárospatakról] Műemlékvédelem (22. évf.), 2. sz., p Détshy Mihály Újhely vára 2002 Détshy Mihály, Galavics Géza Vezető a Sárospataki Rákóczi Múzeumban Budapest: Népművelési Propaganda Iroda 1969 Múltunk hídjai Dobosi, Viola T. Simán, Katalin New Upper Palaeolithic site at MegyaszóSzelestető Communicationes Archaeologicae Hungariae pp Dobrossy István, Viga Gyula A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban Miskolc. B.A.Z. Megyei Levéltár 2002 Ecsedy István, közrem.: Bökönyi The people of the pitgrave kurgans Budapest: Akadémiai Kiadó Sándor in Eastern Hungary 1979 Entz Géza Az Országos Műemléki Felügyelőség évben végzett munkái; Műemlékvédelem 1961 (5. évf.); 2. sz., p ) Entz Géza Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáró Műemlékvédelem (3. évf.), 2. sz., p Entz Géza Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáró Műemlékvédelem (4. évf.), 3. sz., p Erdei Ferenc A szerencsi vár délkeleti sarokbástyájának helyreállítása Műemlékvédelem (4. évf.), 3. sz., p Erdei Ferenc A szerencsi vár helyreállítása Műemlékvédelem 1979, (23. évf.), 3. sz., p Fehér József Sátoraljaújhely, műemlékek, Tájak, Korok, Múzeumok 49

51 50 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok látnivalók Egyesület, Budapest, 2000 Fekete Ilona Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények Világosság sz pp Feld István 16. századi kastélyok Északkelet Magyarországon A régészeti kutatások eredményei Sárospatak, Ferenczy Károly A sárospataki rk. templom feltárása és helyreállítása Műemlékvédelem (16. évf.), 3. sz., p Ferenczy Károly Tűnődés egy kapun [Sárospatak, Kádár kata utca 20. Műemlékvédelem (23. évf.), 3. sz., p Ferenczy Károly Tűnődés Golopon Műemlékvédelem (24. évf.), p Ferenczy Károly Tűnődés Sárospatakon Műemlékvédelem (22. évf.), 1. sz., p Frisnyák Sándor A Tokajhegyaljai borpincék földrajzi vázlata Északkeletmagyarországi földrajzi évkönyv 2 Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Miskolc, 1995, pp GálMlakár Viktor KomlóskaPusztavár Múzeumi Mozaik Herman Ottó múzeum 2008 Sárospatak, Tiszáninneni Református (14. évf.), 4. sz., p. 231 Gazda Anikó Egyházkerület múzeumépülete Műemlékvédelem 234. Gazda Anikó Kubinyi András Magyarországi zsinagógák 1989, Budapest, Műszaki könyvkiadó Helyreállított műemlékek 1995ben. Az ÁMRK építészeti osztályának múlt (40. évf.), 2. sz., p. 130 Géczy Csaba et.al évi munkáiról Műemlékvédelem 139 Genthon István Magyarország művészeti emlékei Gergelyffy A Rövid hírek Műemlékvédelem (8. évf.), 2. sz., p. 109 Gergelyffy András Rövid hírek Műemlékvédelem (8. évf.), 3. sz. p Gergelyffy A Rövid hírek Műemlékvédelem (9. évf.) p Gergelyffy András Rövid hírek Műemlékvédelem (11. évf.), 1. sz., p Gergelyffy A Rövid hírek Műemlékvédelem (12. évf.), p Gergelyffy András Rövid hírek Műemlékvédelem (12. évf.), 2. sz., p Gerő László Műemléki épületek korszerű felhasználása Műemlékvédelem (9. évf.), 1. sz., p Gerő László Várépítészetünk Budapest 1975 Gólya József Az Országos Műemléki Felügyelőség évben befejezett munkái Műemlékvédelem (8. évf.), 2. sz., p Gömöri János A Pálócziak szerednyei és sárospataki lakótornya. + Gerő László: [Szerkesztői megjegyzés.] Műemlékvédelem (15. évf.), 3. sz., p Győrffy György Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza I. Budapest 1963 Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1994 Haris Andrea Hellebrandt Magdolna A MádPádihegyi bronzlelet HÓMÉ XIX 1980.pp Hellebrandt Magdolna A Szerencstaktaföldvári kőbaltalelet HÓMÉ XVIIXVIII pp Hellebrandt Magdolna Hellebrandt Magdolna Hellebrandt M HRENKÓ Pál Corpus of Celtic Finds in Hungary Celtic Finds from Northern Hungary. Budapest, Neue spatbronzezeitliche Schwertfunde aus Nordungarn ActaArchHung pp Szerencs régészeti leletei Lucas Geörg Ssicha hadmérnök tokaji várképei nyomában : Geodézia és Kartográfia , pp

52 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok I. Bognár Kutzián: The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpatian Basin. ArchHung XLVIII 1972 Istvánfi Gyula Építészmérnök hallgatók nyári felmérő gyakorlatain készült városfelmérések között Budapest: BME. Építészettörténeti és Elméleti Intézet 1995 J. Dankó Katalin,Patay Pál Régészeti leletek a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben Miskolc: Herman Ottó Múzeum 2000 J. Koós neue Gräberfelder der Füzesabony Kultur aus der mittleren Bronzezeit CommArchHung 2006, pp Juan Cabello Várak a későközépkorban Castrun Bene Egyesület 1992 Újkőkori Arcos edények a Kárpátmedence északkeleti részéből Kalicz N. Koós J HOMÉ XXXIX pp Kalicz N. Makkay J. Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene Stud. Arch VII 1977 Kemenczei Tibor Die Spätbronzezeit Nordostungarn Budapest, Klein Rudolf Zsinagógák Magyarországon 2011, TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT KOPPÁNY Tibor A középkori Magyarország kastélyai Budapest, Koppány Tibor (ford) Reneszánsz Magyarországon Die Renaissance in Ungarn Országos Műemléki Felügyelőség 1991 Korek J. Theisskultur in der mittleren und Nördlichen Theissgegend IPH III A bükki kultúra elterjedése Magyar Korek J. Patay P Országon RégFüz Ser.II sz. A nagykállói megyeház olasz (8. évf.), 2. sz., p. 81 Koroknay Gyula építészének munkássága Műemlékvédelem 87. Kovács Tibor Középső bronzkori aranylelet Észak Magyarországról Fólia Archaeologica XXX pp (III. évf.), 3. sz., p. 148 Kubinszky Mihály Romantikus magyar vasúti épületek Műemlékvédelem 158 Sárospatak, volt trinitárius kolostor, M. Juhász Ágnes, Múzsák temploma Kulturális, (47. évf.), 5. sz., p. 319 Dankó Katalin Oktatási Központ Műemlékvédelem Vitéz idők tanúja Tokaj nemes Természeti és emberi kincseink (A Hegyvidék és a MAKOLDI Miklós vára TOTEM különkiadványa) Tokaj, pp Tokaj vára a évi MAKOLDI Miklós feltárások tükrében Feld István Castrum Hírlevél sz. pp Jelentés a tokaji Rákóczi vár alaprajzhitelesítő feltárásának 2009 MAKOLDI Miklós es évadáról Castrum Hírlevél , 1.sz, pp Jelentés Tokaj várának alaprajzhitelesítő feltárásáról MAKOLDI Miklós Castrum Hírlevél sz. pp MAKOLDI Miklós Tokaj, Rákóczivár Castrum Hírlevél sz., pp (10. évf.), 4. sz., p. 193 Merényi Ferenc Gondolatok kastélyállományunkról Műemlékvédelem 196. MÓDY György Tokaj története között Tokaj Várostörténeti tanulmányok I. Tokaj pp Molnár Vera Beszámoló a sárospataki r. k. templom évi ásatásokról Műemlékvédelem (10. évf.), 4. sz., p Molnár Vera. Sárospataki síremlékek Budapest: Akadémiai Kiadó 1983 Mondy Miklós A sátoraljaújhelyi régi megyeház építésének története Műemlékvédelem (11. évf.), 4. sz., p Müller István A Tokajhegyaljai pincék múltja, értékei és sorsa Világörökségi építészeti konferencia Tokaj,

53 52 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Nagy Veronika Szőke Balázs A cekeházai Pataykastély Műemlékvédelem (51. évf.) 5. sz., p NÉMETH Péter A tokaji uradalom kialakulása Századok , pp NÉMETH Péter Kőrév Hímesudvar Tokaj A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei , pp. 38. Nováki Gyula Sárközy SebestyénFeld István BorsodAbaújZemplén megye várai az őskortól a kuruc korig Magyarország várainak topográfiája 1. Borosd AbaújZemplén megye régészeti emlékei 5. Miskolc 2007 Olajos Csaba A tarcali koronauradalom építészeti emlékei Hermann Ottó Múzeum évkönyve 2829 (1991) Orosz Zoltánné, Szerencs: Szent András Terdik Szilveszter Szerencs görög katolikus temploma Alapítvány é. n. PAP Miklós Tokaji tanulmányok Tokaj, Patay Pál A bodrogkeresztúri kultúra temetői RégFüz Ser. II 1961, 10.sz. Patay Pál A Szerencshajdúréti rézkori temető A miskolci Hermán Ottó Múzeum Közleményei június. 414 Patay Pál Die hochkupferzeitliche BodrogkeresztúrKultur BdRGK , pp Tolcsva Község Önkormányzata, Tolcsva, Pauleczki Ferenc Tolcsva történetem 1996 A sátoraljaújhelyi volt pálos kolostor (7. évf.), 2. sz., p. 100 Prudzik József faldíszeinek restaurálása; Műemlékvédelem 105 Ringer István: Castrum Wyhel Sátoraljaújhely Ringer István: I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelye Sárospatak 2011 Román András A sárospataki Vörös torony helyreállítása Műemlékvédelem 1996 (40. évf.), 3. sz., p Román András Sasvári László Sasvári László Minden rekonstrukciót eleve ki kell zárni? Gondolatok a mádi zsinagóga helyreállítása kapcsán A tokaji görög templom építéstörténetének előzményei és története Adalékok a hazai görög kereskedőjelvények történetéhez Új módszerek és hazai példák Műemlékvédelem Műemlékvédelem Műemlékvédelem (68. évf.), 3. sz., p (18. évf.), 2. sz., p (22. évf.), 1. sz., p ) Sedlmayr János elpusztult boltozatok érzékeltetésére Műemlékvédelem (23. évf.), p Utalás elpusztult homlokzati Sedlmayr János elemekre Műemlékvédelem (27. évf.), p Sedlmayr János, (31. évf.), 3. sz., p. 147 et.al. Erdei Ferenc életműve Műemlékvédelem 204. A középkor és a kora újkor emlékei (56. évf.), 5. sz., p. 265 Simon Zoltán Tállyán Műemlékvédelem 275. A tokaji vár története, hadi és SOÓS Elemér műleírása Sátoraljaújhely Árvay és társapincészet, SZALAI Béla Tokaj Vár Metszetes Könyve Tokaj, A sárospataki orgona műemléki (16. évf.), 3. sz., p. 157 Szigeti Kilián helyreállítása Műemlékvédelem 161. A sárospataki orgona műemléki (16. évf.), 3. sz., p. 157 Szigeti Kilián helyreállítása Műemlékvédelem 161. A Tokaji történelmi borvidék és a 2002 (46. évf.), 3. sz., p. 130 Szilassy Zoltán világörökség Műemlékvédelem 131 Sátoraljaújhely, a Kossuth téri tömb (26. évf.), 3. sz., p. Szőcsik András rehabilitációja Műemlékvédelem Takács Péter Tállya Száz Magyar Falu

54 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Könyvesháza, Budapest, 2001 Tamás Edit A reneszánsz másodvirágzása Sárospatak: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 2008 Tombor Ilona: GervensMolnár Veronika Sárospataki síremlékek Műemlékvédelem (29. évf.), p. 159 Tóth József (fotó), Podonyi Hedvig (szöveg) Vámosújfalu, Olaszliszka Budapest: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2008 Viola T. Dobosi BodrogkeresztúrHenye (NE Hungary), Upper Palaeolithic Site. Hungarian National Museum, 2000 Virág Lajos Beszámoló jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség 1961.évi munkájáról Műemlékvédelem (6. évf.), 3. sz., p Zelenák István Tokaji zsidó emlékek 1999, Tokaj, Tokaj Önkormányzat A 27. Egri Nyári Egyetem előadásai, júl. 19. Heves megyei TIT. Budapest: Országos Műemléki Felügyelőség 1997 Szerencs: Szerencs Város Önkormányzata 2003 A szerencsi Rákóczivár Beszámoló az Országos Műemléki Felügyelőség évben (14. évf.), 4. sz., p. végzet munkáiról Műemlékvédelem Gyermekotthonok, pedagóguslakások és művelődési ház a borsodi műemlék kastélyokban (10. évf.), 4. sz., p Jelentés az Országos Műemléki (2. évf.), 3. sz., p. 129 Felügyelőség évi munkájáról Műemlékvédelem 134. Jelentés az Országos Műemléki (2. évf.), 4. sz., p. 193 Felügyelőség évi munkájáról Műemlékvédelem 200 Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága. + Sümegi járási tanács mellett működő Műemléki Bizottság. + Eger Város Tanácsának műemléki (3. évf.), 1. sz., p. 49 bizottsága Műemlékvédelem 52 Távlati Terv Várak Városképi és Műemléki Vizsgálat TERÜLET ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS TokajHegyalja térszerkezeti Frisnyák sajátosságainak érvényesülése a Sándor Gál területpolitikában András Fekete Éva Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tokaji Kistérség LHH turizmus Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tokaji Kistérség LHH TÁRSADALOM között készült országos műemléki bejárás B.A.Z.megyei kötetei Budapest: Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ 2006 Múzeumok és Műemlékek Országos Központja Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs,

55 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Egy hegyaljai újság szerepe a filoxéravészt követő rekonstrukcióban Almássy Károly Asztalos Miklós Bencsik János Dobány Zoltán Kovács Zoltán Makoldi Sándorné 54 II. Rákóczi Ferenc és kora Bencsik János Városi társadalom között Orosz István A taktaközi települések demográfiai sajátosságai a 18. század végétől napjainkig Etnikai csoportok, migráció és gazdasági fejlődés Tokajegyalján a 20. század elejéig Néprajzi Látóhatár Hajdú Ildikó Foglakozási átrétegződés és munkanélküliség néhány aspektusa Kókai Sándor TokajHegyalján ( ) Konkolyné Gyúró A Zempléni hegység települései és Éva népessége a második világháborúig A nápesedés története a XVI. Századtól 1990 Orosz István Remiás Tibor Szabadfalvi József és Viga Gyula (szerk.) Szabó József Tamás Edit Udvari István V. Molnár László Viga Gyula Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Tokaj Várostörténeti tanulmányok I. Tokaj, 1995 Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Frisnyák Sándor Gál András XVI. Évfolyam 12. szám Tokajhegyalja borvidék, Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Bencsik János Tokaj Várostörténeti Orosz István tanulmányok II. Tokaj, 1995 Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 A tokaji Tittes család Társadalmi tagozódás és társadalmi változások Tokajban a Bencsik János Tokaj Várostörténeti században Orosz István tanulmányok II. Tokaj, 1995 BorsodAbaújZemplén megyében élő kisebbségek betelepülésének körülményeiről, a megyén belüli Miskolci Herman Ottó elhelyezkedéseiről Múzeum, 2001 Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai Miskolci Herman Ottó Árucsere és migráció XVIII. Múzeum, 1986 Emich Gusztáv, Magyar TokajHegyalja lakossága, helységei Szabó József, akadémiai nyomdász, Pest, és egyes tájai Török István Tokajhegyaljai album 1867 Frisnyák TokajHegyalja népessége (1784/87 Sándor Gál Tokajhegyalja borvidék, 2001) András Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 Tokajhegyaljai férfi keresztnevek Bencsik János Mária Terézia korában Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Frisnyák Orosz kolónia TokajHegyalján (1733 Sándor Gál Tokajhegyalja borvidék, 1789) András Hazánk első történeti tája NyíregyházaSzerencs, 2012 A tájak közötti gazdasági kapcsolatok földrajza Adalékok a Zemplénhegység Frisnyák Észak és Keletmagyarországi népességföldrajzához (1819. sz.) Sándor Földrajzi Évkönyv 2. TokajHegyalja zsidó népessége Frisnyák Sándor TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Észak és Keletmagyarországi Földrajzi Évkönyv 2. pp Magyar Tudományos Akadémia, BudapestMiskolc, 2010 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Tarcal, sz,pp.1013 Balling Péter Támogatás az ültetvénytelepítéshez, fejlesztéshez Bihari Zoltán SZŐLŐLEVÉL Szőlőültetvények talajápolási módszereinek összehasonlítása TokajHegyalján (doktori értekezés Göblyös Judit tézisei) Gulácsi Eszter Talajeróziós vizsgálatok Tokaj DE, Mezőgazdasági Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2013

56 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok Orsolya Hegyalján Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási kar, 2013 Herpergel Zoltán Péter, Illyés Eszter Takarónövények Alkalmazásának lehetőségei szőlőültetvényekben Bihari Zoltán SZŐLŐLEVÉL Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Tarcal, sz,pp muzsa.hu/02_4/0 Természetvédelmi kezelési tervek és 2_4.htm módszerek Budapest, 2006 A szőlőtelepítés előtti tereprendezés és rigolszántás hatása a Kerényi Attila talajpusztulásra TokajHegyalja területén Agrokéma és Talajtan,tom. 32. pp 34. Királyréti tudományos ülés, Királyrét, 1966, pp Nagy Dezső A környezet állapotának és alakító tényezőinek bemutatása Borsod AbaújZemplén megyében Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, 1999 ÖKO Zrt. A Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín komplex, világörökségi szempontú hatástanulmánya, különös tekintettel a szerencsi biomasszaerőmű létesítésére Öko Zrt., 2008 A TokajHétszőlő lett Magyarország legszebb szőlőbirtoka 2012 TURIZMUS Barta E.Gy Budai Z Czunnyi T Illésné B E Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 2009 Berki Mónika A világörökségi helyszínek regionális versenyképességének vizsgálata Bihari Zoltán Öreg tőke nem vén tőke Bihari Zoltán Bor és szőlő 2012, 4. sz. p 11. Csanádi Ágnes Befektetési iránytű, Észak Magyarországi Régió, Regionális Fejlesztési Holding Zrt., Miskolc Farkasné Fekete Mária Molnár József Közgazdaságtan I Mikroökonómia DE Agrár és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2007 Hanusz Árpád Zemplén turizmusa Hazánk első 2012 HitesyBartucz Hollai Összefogással Tokaj Világörökségéért Projekt János István Művelődéstörténet alulnézetben Bacsó Béla Zempléni múzsa 2004, 2. sz. KSH Bortermelés Európa országaiban ( ) KSH Nagy Andrea A világörökséghez tartozó helyszínek turisztikai infra és szuprastruktúrája Turizmus Bulletin VI. évf/4. szám Nagy Júlia TDM lépésről lépésre a Tokaj Abaúj Zemplén térségi desztinációban 2007 Ónodi Gábor: Csak a világörökségről van szó? Örökség Örökség XIV. évf. 3. szám Remenyik B. Látogató és attrakciómenedzsment Magyarországon Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő 2011 Rpe. Regionális Projekt Előkészítő Iroda Kht. TokajHegyalja turisztikai és borászati marketingterve 2008 Somogyi Krisztina A tokaji bor és a csokoládé Bihari Zoltán Bor és szőlő 2012, 4. sz. pp 47. Wine Production 2011: Red and Statistics Austria White wine by Laender Statistics Austria, 2012 Szakál Zoltán A Tokaji borvidék Társadalom és 55

57 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok borkülönlegességeinek marketing szempontú elemzése Agrártudományok Doktori Iskola, Debrecen, 2008 TokajHegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi Egyesület Pozicionálási és versenyképességi stratégia 2011 ViTour Landscape database ViTour European World Heritage Vineyards Wines of Portugal Statistics Production: Wines of Portugal A német lakosság utazási szokásai; Magyarország, mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetőségei Németországban Turizmus Bulletin 2005/4 Európai Falumegújítási Díj: pályázatok és díjazottak Településfejlesztési füzetek 26. és 27. száma German Wine Statistics Irodalmi út Borút Tokaj Világörökség 2005 Italian Wine Regions Ökoturisztikai fejlesztések lehetõségei a Sárvízkistérségben BÁNYÁSZAT Barát Csaba és Kis Gábor Bencsik János 56 A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, 2007, p Tokaj, a kiváltságolt kamarai mezőváros és Hegyalja avagy Tokaj Hegyalja Ásványi nyersanyagtermelés és környezeti hatásai Észak Magyarországon (nincs cím) Veres László Viga Gyula Dr. G.Fekete Éva Herman Ottó Múzeum Évkönyve Északmagyarországi Stratégiai Füzetek Buócz Zoltán Cseh Zoltán szerk.: Lázár Cseh Zoltán A Tállyai kőbánya 60 éve, István Tállya, 1990 Tállya Kopaszhegyi Andezit bánya Dorgótető ügye 2009 márciusi Cseh Zoltán állapot 2009 Herman Ottó Múzeum, Miskolc, sz. pp MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, sz pp Közhasznú Alapítvány a Borsodi Bányász Dr. Izsó István A Miskolci Bányakapitányság kerületének bányaipara, p Hagyományokért, Miskolc, 2011, A riolittufa (vulkáni hamu) alkalmazása az ökológiai XXIV. Biokultúra Nap, Dr. Köhler Mihály gazdálkodásban Biokultúra Tudományos Nap Budapest, 2011 Dr. Takács András Szappanos Márton A tállyai andezit kőbánya tájba illeszthetőségének tanulmánya 2010 ÉMIKTVF A Tokaj történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területen található bányákkal kapcsolatban környezeti adatszolgáltatása információ közlése tárgyban 42515/2013., Az erdőbényei kőfaragómesterség Veres László Herman Ottó Múzeum HOM Miskolc, sz. Fehér József története Viga Gyula Évkönyve pp Geoproduct Kft. Mátyás Szabolcs prezentációja: TokajHegyalja bányászata valamint Tállya,

58 Szerző Cím In: szerző in: cím Bibl adatok a Világörökségi terület kapcsolata Göőz Lajos A hegyaljai ásványbányászat jövője Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Ivády Ágnes Tokajhegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület bányáinak a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeire gyakorolt hatásai Matt MacDonald Magyarország Kft., 2013 Izsó István A Miskolci Bányakapitányság kerületének bányaipara, Közhasznú Alapítvány a Borsodi Bányász Hagyományokér Miskolc, 2011, p Máté Kálmán Adalékok az erdélyi sóbányászat történetéhez Bencsik János Antal Gábor Tokaj és Hegyalja XVII. PIREMON, Debrecen, 1997 Mátyás Szabolcs A Tokajhegyaljai ásványbányászat valamint a Tokaj történelmi borvidék vázlatos áttekintése Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászat, 146. évf. 1. szám., Mátyás Szabolcs Világörökség és bányászat Mátyás Szabolcs prezentáció TokajHegyalja bányászata valamint a Világörökségi terület kapcsolata, Geoproduct Kft., Tállya, 2013 MBFH adatszolgáltatása Tokaj történelmi borvidék és bányászati értékek tárgyban MBFH/1844/2013., NFM Ásványvagyonhasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv, egyeztetési anyag, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Budapest, OMBKE MBSZ A tokaji világörökségi terület valamint a Tokajhegyaljai ásványbányászat földrajzi, gazdasági helyzete OMBKE MBSZ, 2011 Ásványvagyonhasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv, egyeztetési anyag NFM, Budapest, 2013 Colas Északkő Kft. válaszai, adatszolgáltatása a Mott MacDonald megkeresésére Tarcal, EDIAFILT Kft. bányászati tevékenységének jellemzése Erdőbénye, ÉMIKTVF adatszolgáltatása: A Tokaj történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területen található bányákkal kapcsolatban környezeti információ közlése tárgyban 42515/2013 Josab Hungary Kft. bányászati tevékenységének jellemzése Erdőbénye, MBFH adatszolgáltatása Tokaj történelmi borvidék és bányászati értékek tárgyban MBFH/1844/2013 MIKROORLEMÉNY ML bányászati tevékenységének jellemzése Erdőbénye, 2013 Világörökség és bányászat Mátyás Szabolcs Bányászati és Kohászati Lapok 2012, 146. évf. 1. szám. A művek elérhetőségei a digitális mellékleten a V_01a_Kutatasok.xls fájlban találhatók. 57

59 4. AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA SORÁN AZ ADOTT HELYSZÍNNEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT HAZAI VAGY NEMZETKÖZI DOKUMENTUM A dokumentumok elsődleges forrása a Világörökség Bizottsága honlapja: mely az alapdokumentumokat, az állapotjelentéseket és a bizottsági döntéseket angol nyelven tartalmazza. Magyar nyelvű információk a Forster Központ Világörökség linkjén, a hírek rovatban érhető el. Az egyes helyszínekre készült hivatalos dokumentumok rendszerezett összegzése a honlapon nem érhető el (http://www.vilagorokseg.hu/portal/hirek.php). A vonatkozó hírek végén megtalálhatók az egyes döntések eredeti dokumentumai magyar és angol nyelvű változatának elérhetősége. Alapdokumentumok Cím Készítő Megbízó Dátu m felterjeszt magyar felterjeszt angol felterjeszt és kiegészíté se angol kezelési terv magyar kezelési terv angol kezelési terv elfogad. szóló döntés névváltoz tatási biz. döntés KÉE magyar KÉE angol KÉE elfogadás áról szóló biz. döntés VÁTI KHT VÁTI KHT VÁTI KHT VÁTI KHT VÁTI KHT VÖK Magyar Nemz. Biz. Titkársága Unesco világörökség bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazd. és Szolg. Központ Forster Gyula Nemzeti Örökséggazd. és Szolg. Központ KvM Kv Hivatal KvM Kv Hivatal KvM Kv Hivatal VÖK Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága VÖK Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága 2000 dec 2000 dec jan jún jan jan jún Elérhetőség Megjegyzés nominations/1063.pdf nominations/1063.pdf group_47ce7dc01a102/ group_47ce7dfa98eb2/item_240.pdf nominations/1063.pdf group_47ce7dc01a102/item_12536.pdf 2003/whc0327com24e.pdf content/uploads/2013/08/kiemelked%c5%91 Egyetemes%C3%89rt%C3%A9k Meghat%C3%A1roz%C3%A1sa_08TOSOUV HUN.pdf csatolva a felterj.dokum entumhoz csatolva a felterj.dokum entumhoz 2013/whc1337com20en.pdf 58

60 A Világörökség Bizottsága döntései Döntés száma Dátum Tárgya Elérhető WHC26COM WHC27COM 8C.1 WHC32 COM 7B.95 WHC 33COM 7B COM 7B.94 WHC 13/37.COM/8E WHC37 COM 7B jún jún júl jún Jún jún jún Állapotjelentések jegyzékre vétel névváltoztatás állapotjelentésre vonatkozó döntés állapotjelentésre vonatkozó döntés állapotjelentésre vonatkozó döntés Kiemelt Egyetemes Értékek elfogadásáról szóló döntés állapotjelentésre vonatkozó omnibusz döntés 305&id_decision=929& 27com24e.pdf Jelentés száma Tárgya Elérhető feb. 1. Részletes jelentés az UNESCO / Világörökség Központ számára a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín megőrzési állapotáról (szerencsi szalmaerőmű) jún. 25. A "Tokaj történelmi borvidék kultúrtáj" megőrzési állapotáról szóló részletes jelentés kiigazítása jan. 30. Megőrzési állapotjelentés Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj jan. 28 Megőrzési állapotjelentés Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszínről jan. 30. Megőrzési állapotjelentés Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (Magyarország) világörökségi helyszín Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága döntései tokaj_jelentes_magyar.pdf tartalom.php?idt= Tokaji_tort_borvidek_kulturtaj_Jelentes.pdf tokaj_soc_report_2011_magyar.pdf Tokaj_%20Megorzesi_Allapotjelentes_2013.pdf Döntés száma Dátum Tárgya Elérhető VÖMNB.08/2/ VÖMNB.08/RK/2 VOMNB_2011_R K okt jan jan. 10. A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága évi második ülésén elfogadott javaslatok, a Bizottság elnökének, az Oktatási és kulturális miniszternek javasolt döntések és a VÖMNB Titkárság számára meghatározott feladatok Az UNESCO Világörökség Központnak benyújtandó jelentés tervezet elfogadásáról A készülő Világörökség törvény (tervezett beterjesztése a Magyar Köztársaság Országgyűlése elé: január 31.) tervezetének megvitatása A párizsi UNESCO Világörökség Központnak a Magyar Köztársaság által két magyar világörökségi helyszínről (Budapest a Dunapartok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, ill. Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj) január 31ig benyújtandó megőrzési állapotjelentések tervezetének megvitatása Magyarország jelentkezése világörökség bizottsági tagságra a Világörökségi Egyezmény Részes Államainak 2013i Közgyűlése alkalmából tartandó választásra Retrospektív kiemelkedő egyetemes értékmeghatározások A VÖMNB évi "rendes" ülései időpontjainak meghatározása 59

61 Döntés száma Dátum Tárgya Elérhető jan. 24. A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó Kiemelkedő Egyetemes Érték Visszamenőleges Meghatározások (KEÉM) tervezetének jóváhagyása Tanácsadói és monitoring missziók állásfoglalásai és kapcsolódó dokumentumok Állásfoglalás száma Dátum Tárgya Elérhető 2011 jan. missziós jelentés tokaj_unesco_icomos_missziojelentes_2011_magyar.pdf A Világörökségi Testület állásfoglalásai Állásfoglalás száma Dátum Tárgya Elérhető A Kormány és az Országgyűlés részére készített beszámolók Állásfoglalás száma Dátum Tárgya Elérhető A Világörökség Bizottsága felhatalmazásával elkészített tanulmányok Cím Készítő Megbízó Dátum Elérhetőség szalmaerőmű ÖKO Zrt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2008 dec. 60

62 5. ÉRTÉKTÁRAK 5.1 RÉGÉSZET Régészeti lelőhelyek Objektum azonosítása KÖH azonosító Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Sátoralja újhely Makkosh otyka Hercegkú t Sárospat ak TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 2 KazinczyRákóczi utca éremlelet ismeretlen kor HOM Rég. Ad Dózsa Gy. u 3 telep középkor HOM Rég. Ad Megjegyz és 1 tl tl Várhegy vár középkor 600/4243/ tl Torzsásdűlő szórvány későközépko r HOM Rég. Ad tl KisBibérc telep neolitikum NyTI2384/ tl Bibérc tanya telep füzesabony NyTI2384/ tl Horgásztanya sír 10 Pálospiarista templom szórvány telep telep ismeretlen kor őskor Árpádkor népvándorlá skor HOM Rég. Ad faragott kő középkor MNM Rég. Ad. XI.. 104/ tl tl Piac temető koraújkor KÖH 600/11/ tl Stuller Antal út 17 bizonytalan őskor KÖH 600/11/ tl Római katolikus főplébánia templom temető templom középkor középkor KÖH 600/2329/ tl Köveshegy telep neolitikum SRM Rég. Ad tl Pogánykút telep neolitikum KÖH 600/3783/ tl Római katolikus templom kemence épület épület telep Árpádkor Árpád.kor későközépko r neolitiku, Bükki kultúra HOM Rég. Ad tl

63 Objektum azonosítása KÖH azonosító Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 2 Vár éremlelet erődítés 3 VégardóSomlyód domb sír telep telepnyom 5 Görbe utca épület templom temető 7 Baksahomok temető bizonytalan 8 Apróhomok bizonytalan éremlelet telep koraújkor későközépko r rézkor Árpádkor bronzkor neolitikum rézkor bronzkorkéső bronzkor késő középkor középkor középkor honfoglalásk or népvándorlá skor népvándorlá skor őskor honfoglalásk or Árpád.kor újkőkor Magyarország várainak topográfiája HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad ArchÉrt XXIII (1903) Szemere u. 4 szórvány újkor [HOM Rég. Ad Református főiskola előtti tér 11 Kossuth u. 23 épület éremlelet település templom éremlelet újkor HOM Rég. Ad későközépko r későközépko r Árpádkor Árpádkor 12 Csepel Művek depolelet későbronzko r, Kurdi horizont 13 Apróhomokhomokbánya 14 Sárospatakdél homokbánya 15 Trinitárius kolostor kolostor templom 16 Gimnázium épület telep út HOM Rég. Ad OM Rég. Ad temető szkíta HOM Rég. Ad szórvány őskor HOM Rég. Ad újkor koraújkor késő középkor Árpádkor középkor Megjegyz és 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.4 SRM Rég. Ad tl 1.4 SRM Rég. Ad tl

64 Objektum azonosítása KÖH azonosító Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Sárospat ak Bodrogol aszi Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 17 Szél domb épület pince vár 18 Ispotály épület temető 19 Várkert épület műhely 20 Római katolikus plébánia 21 Keleti városfal előtere a Vízi kaputól az ÉNyi sarokbástyáig terjedő szakasz épület erődítés település későközépko r későközépko r későközépko r koraújkor koraújkor középkor koraújkor későközépko r törökkor középkor Megjegyz és SRM Rég. Ad tl 1.4 SRM Rég.Ad tl 1.4 KÖH 600/2707/ tl 1.4 SRM Rég. Ad tl tl Kádár Kata utca erődítés törökkor SRM Rég. Ad tl Rákóczi utca erődítés koraújkor SRM Rég. Ad tl Veres bástya erődítés későközépko r SRM Rég.Ad tl Víztároló épület középkor SRM Rég. Ad tl Malomkőbánya bánya bánya 27 Kánokdűlő éremlelet telep 28 Várnegyed, régészetileg védett terület település vár település 30 Héce, Habán telep éremlelet település műhely 31 Szemincehegy DNy 32 Szent Erzsébet utca Római katolikus templom Tolcsva 3 Oremus telephelyekf koraújkor későközépko r középkor római kor koraújkor koraújkor középkor koraújkor koraújkor koraújkor MNM Rég. Ad. 84. VIII/1992 MNM Rég. Ad. 29. II/1991 Magyarország várainak topográfiája I 1 tl tl tl 1.4 KÖH 600/2688/ tl 1.4 telepnyom őskor KÖH 600/1402/ tl 1.4 település templom temető későközépko r késő Árpádkor késő középkor KÖH 600/1514/ tl 1.4 HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad tl tl Tolcsva 5 Serédi dűlő telepnyom őskor NyTI625/ tl Tolcsva 6 Római katolikus templom temető templom középkor középkor KÖH 600/3924/ tl

65 Objektum azonosítása KÖH azonosító 64 Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor Tolcsva 7 BajcsyZsilinszky u. 34 Megjegyz és település újkor KÖH 600/2777/ tl Tolcsva 8 Dessewffy kastély épület újkor KÖH 600/1948/ tl Erdőhorv áti Olaszliszk a Erdőbény e Erdőbény e Erdőbény e Erdőbény e Erdőbény e Erdőbény e 1 Várhegy telep telep 1 Római katolikus templom temető templom vaskor későbronzko r késő középkor későközépko r 1 Sötétes telep neolitikum, Bükki kultúra 2 Eresztvény dűlő temető temető késő bronzkor koravaskor 3 Kalcitüzem telep neolitikum, Bükki kultúra 4 Mogyorós telep őskor, neolitikum 5 Várhegy telep ismeretlen kor Magyarország várainak topográfiája 1. HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad tl tl tl 2.6 HOM Rég. Ad tl 2.6 HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad tl tl tl Kossuth u. 12 temető középkor KÖH 600/2120/ tl Szegi 1 Ady Endre utca 4(Kakasdomb) Bodrogki sfalud Bodrogki sfalud Bodrogki sfalud szórvány 2 Petőfi u kőeszköz telepnyom telep telep 3 Kossuth utca kincslelet kőeszköz telep depolelet temető telep 4 Bodrogszegi Várhegy kelta, római, neolitikum: AVK, Bükki kultúra, rézkor: tiszapolgári kultúra, bronzkor: hatvani kultúra neolitikum későbronzko r neolitikum: AVK, Bükki kultúra vaskor kora vaskor neolitikum Bükki kultúra bronzkor rézkor: bodrogkeres ztúri kultúra császárkor KÖH 600/3419/ tl 3.1 NyTI2452/ tl 3.2 NyTI 2250/03 1 tl 3.2 vár középkor KÖH 600/2133/ tl 3.2

66 Objektum azonosítása KÖH azonosító Bodrogki sfalud Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 5 Petőfi u. 32 telepnyom telep nolitikum: Bükki kultúra bronzkor 2 Henyedomb telep paleolitikum: aurignaci kultúra 3 Téglagyár telep telep telepnyom telepnyom 5 Tarcal határában, a Tokajihegy alatt 7 Dereszla sír telep telep telep 8 Vízvezető árok és a kisfaludi út metszése közelében őskor római kor vaskor neolitikum Megjegyz és KÖH 600/3411/ tl 3.2 MNM Rég. Ad. I. 9/1964 KÖH 600/1108/2/2006. telep őskor HOM Rég. Ad telep telep telep telep temető koravaskor rézkor vaskor bronzkor későbronzko r, pilinyi kultúra rómaikor neolitikum: Bükki kultúra bronzkor: füzesbonyi kultúra rézkor: bodrogkeres ztúri kultúra 9 Kastélyköz 11 depólelet későbronzko r 10 Felső utca 17 szórvány bronzkor, későközépko r 11 Sipos köz 11 éremlelet szórvány későközépko r őskor HOM Rég. Ad MNM Rég. Ad B. VIII. MNM Rég. Ad. XVI. 236/1967 HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad Felső utca szórvány középkor HOM Rég. Ad Kossuth utca 165 szórvány őskor HOM Rég. Ad Kossuth utca 185 szórvány későneolitik um 15 A régi téglagyár mögötti terület 16 Római katolikus templom HOM Rég. Ad telep neolitikum HOM Rég. Ad szórvány temető templom őskor középkor középkor MNM Rég. Ad. V. 51/ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl

67 Objektum azonosítása KÖH azonosító Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Bodrogke resztúr Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 20 Görög katolikus templom telep telep 22 Szociális otthon bizonytalan telep 23 Izraelita temető mellett telep telep 24 Téglagyár telep telep telep koravaskor népvándorlá skor későbronzko r, pilinyi kultúra neolitikum: AVK, Bükki kultúra középső bronzkor bronzkor: hatvani kultúra kelta rézkor: badeni kultúra középkor 25 Zalkod Éi széle telepnyom népvándorlá skor Tokaj 1 Állomással szemközti szőlő Megjegyz és NyTI604/ tl 3.3 MNM Rég. Ad. V. 51/ tl 3.3 KÖH 600/1633/ tl 3.3 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei MOon [Budapest 1965, 385p. HOM Rég. Ad telep bronzkor HOM Rég. Ad Tokaj 2 Ménesoldal telepnyom kelta HOM Rég. Ad Tokaj 3 Lencséstető telep őskor HOM Rég. Ad Tokaj 6 Rákóczivár település vár vár Tokaj 7 Aranysas szálló kemence telep telep Tokaj 8 Volt Belvárosi Óvoda (Szapolyaiház) Tarcal 1 Római katolikus templom Tarcal 2 Könyves Kálmán u. 17 épület település templom telep telep Tarcal 3 2. sz. vasúti őrház sír telep Tarcal 4 Tarcali Állami Gazdaság telep telep telep temető középkor középkor koraújkor Árpádkor bronzko középkor későközépko r későközépko középkor neolitikum: Bükki kultúra korabronzko r őskor bronzkor neolitikum vaskor császárkor szkíta 1 tl tl tl tl 3.4 KÖH 600/1604/ tl 3.4 KÖH 600/0176/ tl 3.4 KÖH 600/2773/ tl 3.4 HOM Rég. Ad tl 3.5 HOM Rég. Ad tl 3.5 KÖH 600/1166/ tl 3.5 KÖH 600/1166/ tl

68 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor Tarcal 5 MézMálytető telep telep Tarcal 8 Citromhegy kőeszköz szórvány Tarcal 9 Közös legelő kőeszköz sír telep telep bronzkor kelta őskor őskor őskor őskor bronzkor neolitikum: Bükki kultúra Megjegyz és HOM Rég. Ad tl 3.5 HOM Rég. Ad tl 3.5 KÖH 600/2450/ tl Tarcal 10 Lebuj temető újkor [HOM Rég. Ad Tarcal 12 Szoporty telepnyom későközépko r Tarcal 13 Urai tag telepnyom telepnyom újkor későközépko r Tarcal 14 Alsó Magyaros telepnyom későközépko r Tarcal 15 Alsó Magyaros II telepnyom későközépko r Tarcal 16 Simonfay kúria épület telepnyom telepnyom középkor bronzkor 1 tl 3.5 KÖH 600/1166/ tl 3.5 KÖH 600/1166/ tl 3.5 KÖH 600/1166/ tl 3.5 KÖH 600/1166/ tl 3.5 KÖH 600/1412/ tl 3.5 Árpádkor Tarcal 17 Bakonyidűlő szórvány őskor KÖH 600/1516/ tl Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor 1 Temető szórvány telep telep telep temető 2 Bálványdomb szórvány temető neolitikum: szakálháti csoport, rézkor, bodrogkeres ztúri kultúra neolitikum császárkor későbronzko r: Kyjatice kultúra bronzkor: füzesbonyi kultúra bronzkor, vaskor, népvándorlá skor honfoglalásk or 3 Rákóczi u 46 telepnyom ismeretlen kor HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad tl tl tl

69 Objektum azonosítása KÖH azonosító Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor Mezőzom bor 68 Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 4 Tilalmas dűlő, Nyilas András és Kiss Mária földje sír szórvány 5 Vasúti delta telep telep telep őskor avar későrézkor római kor Árpádkor HOM Rég. Ad Temető utca temető középkor MNM Rég. Ad. XX. 327/ Sárrét, 1. domb telepnyom telep 8 Sárrét, 3. domb telepnyom telepnyom telep telep 9 Sárrét, 4. domb telepnyom telepnyom bronzkor, hatvani kultúra neolitikum neolitikum, korai és középső bronzkor: hatvani kultúra kelta Árpádkor kelta őskor Megjegyz és 1 tl 3.6 KÖH 600/1166/ tl tl 3.6 NyTI3843/ tl 3.6 KÖH 600/1166/ tl 3.6 NyTI3843/ tl Békás ér telepnyom őskor KÖH 600/575/ tl Békárér II telepnyom telep őskor Árpádkor 12 Békásér III telepnyom későbronzko r Mád 3 Szilváshegy szórvány temető Árpádkor szkíta Mád 4 Őszhegy szórvány későbronzko r Mád 5 Rákóczi u. 65 épület település koraújkor középkor KÖH 600/575/ tl 3.6 KÖH 600/3547/ tl 3.6 HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad tl tl 3.7 NyTI2498/ tl Mád 6 Bogárdűlő telepnyom őskor KÖH 600/1259/ tl Mád 7 Batthyány u. 51 telepnyom telep Mád 8 Rákóczi u. 46 település telep bronzkor Árpádkor bronzkor középkor Mád 9 Iskola temető rézkor, bodrogkeres ztúri kultúra Mád 10 Római katolikus templom település temető templom középkor középkor középkor KÖH 600/2813/ tl 3.7 KÖH 600/58/ tl 3.7 MNM Rég. Ad. 78. M. II. 1 tl 3.7 KÖH 600/2055/ tl 3.7

70 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor Rátka 1 Temetőfőld szórvány bronzkor HOM Rég. Ad Rátka 2 Puzzolánbánya szórvány telep telep temető rézkor, tiszapolgári kultúra későrézkor: Badeni kultúra vaskor későrézkor: Badeni kultúra Rátka 3 Búzakalász TSZ sír ismeretlen kor HOM Rég. Ad Megjegyz és 1 tl tl 3.8 KÖH 600/50/ tl Tállya 1 Várhegy vár középkor HOM Rég. Ad Tállya 2 Mekecsvár telep erődítés Tállya 3 Óvár telep telep erődítés vaskor későbronzko r: Gáva kultúra későbronzko r koravaskor későbronzko r: Gáva kultúra 1 tl 3.9 KÖH 600/0224/ tl 3.9 KÖH 600/0223/ tl Tállya 5 Vasúti őrház temető bronzkor HOM Rég. Ad tl Tállya 6 Csokonai u. 2 település település Tállya 8 Akasztódomb és a Golopi vasúti megálló között Tállya 9 Patócstető telepnyom telepnyom Tállya 10 Római katolikus templom Árpádkor későközépko r NyTI2685/ tl 3.9 telepnyom középkor KÖH 600/2721/2004] 1 tl 3.9 temető templom középkor őskor középkor középkor KÖH 600/2721/ tl 3.9 KÖH 600/0269/ tl Abaújkér 8 GyűrTetőAlja telepnyom bronzkor KÖH 600/2716/ Abaújszá ntó Abaújszá ntó Abaújszá ntó 1 1. lelőhely telepnyom neolitikum HOM Rég. Ad Mezőgazdasági Technikum Diákotthona szórvány neolitikum HOM leltárkönyv 1 tl Sátorhegy kőeszköz paleolitikum HOM leltárkönyv 1 tl

71 Objektum azonosítása KÖH azonosító Abaújszá ntó Boldogkő újfalu Boldogkő újfalu 70 Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 4 római katolikus plébániatemplom 2 Abaújszántó és Boldogkőújfalu között 3 Cekeházi kastéllyal szemközti domb Abaújszántó felőli része település település település temető templom újkor Árpádkor középkor középkor középkor Megjegyz és KÖH 600/1770/ tl 4.1 telepnyom római kor HOM Rég. Ad szórvány Golop 1 Vay kastély épület telep telep későközépko r késő középkor őskor Árpádkor HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad tl Monok 1 Kiskastély épület koraújkor NyTI2460/ tl Monok 3 Ingvár telep telep erődítés későbronzko r Gáva kultúra vaskor Árpádkor Monok 5 Kossuth ház telepnyom ismeretlen kor HOM Rég. Ad HOM Rég. Ad Monok 6 Táncsics u. 26 éremlelet újkor HOM Rég. Ad Monok 7 Tatár pincék telepnyom ismeretlen kor OM Rég. Ad Monok 8 Kossuth u. 14 szórvány középkor HOM Rég. Ad Monok 9 Zsebrikalja telep temető bronzkor ismretelne kor MNM Rég. Ad. LXI. 413/ tl tl tl tl tl tl Monok 10 Kaptártanya 2 telepnyom őskor KÖH 600/3538/ tl Monok 11 Kossuth Tsz 1 telepnyom őskor KÖH 600/3539/ tl Monok 12 Kaptártanya 1 telepnyom Árpádkor KÖH 600/3537/ tl Megyasz ó Megyasz ó Megyasz ó Megyasz ó 1 Szelestető telep felső paleolitikum 7 Nagyrépás árokkal szemben 8 Nagyrépás árok telep telep telep/műhel y HOM Rég. Ad őskor HOM Rég. Ad neolitikum bronzkor HOM Rég. Ad Testhalom halom bronzkor KÖH 600/52/

72 Objektum azonosítása KÖH azonosító Legyesbé nye Legyesbé nye Legyesbé nye Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor 1 Gilippatak hídjától ÉNyra Megjegyz és telepnyom bronzkor NyTI5730/ tl Nemesdűlő 1 telepnyom bronzkor KÖH 600/3530/ vagy Nagybarlang szórvány neolitikum: Bükki kultúra. bronzkor, középkor Bekecs 2 Nagylaposrajáró 1. kurgán Bekecs 3 Nagylaposrajáró 2. kurgán HOM Rég. Ad tl 4.4 sír őskor KÖH 600/3531/ tl 4.5 sír őskor KÖH 600/3532/ tl Bekecs 4 Taktárajáró 1 telepnyom őskor KÖH 600/3533/ tl Bekecs 5 Homokhalom telepnyom őskor KÖH 600/3536/ tl Bekecs 6 Taktárajáró 2. telepnyom őskor KÖH 600/3534/ tl Bekecs 7 taktárajáró 3. telepnyom telep Taktasza da őskor szarmata 7 Erdélyhalom halom ismeretlen kor Szerencs 1 Taktaföldvár temető erődítés Szerencs 2 Taktaföldvár II telep telep középkor Árpádkor rézkor neolitikum Szerencs 3 Rákóczi vár vár későközépko r Szerencs 5 Fehértó sír telep Szerencs 6 Hajdúrét település település Szerencs 7 Vinczetanya Homokbánya Szerencs 8 Református templom kertje település település sír telepnyom temető temető őskor későrézkor: badeni kultúra bronzkor: füzesabonyi kultúra rézkor honfoglalásk or őskor bronzkor Árpádkor középkor 600/3535/ tl 4.5 részb en egyb eesik Szere ncs 10 zel KÖH 600/1166/ HOM Rég. Ad tl 4.6 HOM Rég leltárkönyv 1 tl 4.6 HOM Rég. Ad tl 4.6 HOM Rég. Ad tl 4.6 KÖH 600/1166/ tl 4.6 HOM Rég. Ad tl 4.6 HOM Rég. Ad tl

73 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Sorsz. Lelőhely ID rég.ad Véd. kat. Név Jelleg Kor Szerencs 9 Vinczemajor II. telepnyom őskor KÖH 600/575/ tl Szerencs 10 Kocsontahatár, Taktapart telepnyom telep Szerencs 11 Ond, Barátszög telepnyom telep őskor szarmata szarmata őskor Megjegyz és KÖH 600/575/ tl 4.6 KÖH 600/575/ tl Szerencs 12 Vinczemajor III. telepnyom őskor KÖH 600/3543/ tl Szerencs 13 Szirmayrész 1. telepnyom őskor KÖH 600/3544/ tl Szerencs 14 Szirmayrész 2 telepnyom telep őskor hatvan Szerencs 16 Ond, temető telepnyom bronzkor, hatvani kultúra Szerencs 17 Ond Fő út 123 telepnyom későbronzko r, Gáva kultúra Szerencs 18 Zsidó temető erődítés telep ismeretlen kor rézkor:bodro gkeresztúri kultúra Szerencs 19 Kölcsey u. 18 sír szkíta MNM Rég. Ad. XIX. 237/1971 KÖH 600/3545/ tl 4.6 KÖH 600/0151/ tl 4.6 KÖH 600/0150/ tl 4.6 KÖH 600/1403/ tl tl 4.6 Régészeti lelőhelyek helyrajzi számmal Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Sátoraljaújhely 1272, 1273, 1271, 481, 486, 479, 482, 483, 484, 485, 477, 476, 480, 1275/2, 1274, 1275/1, 1269/1, 1270, 584, 1269/2, 1275/4, 2871/5, 2871/3, 2962/2, 475, 487, 492, Sátoraljaújhely 1275/2, 1275/3, 2871/6, 1280, 1281, 1284, 1283, 1285/4, 1276, 1285/2, 1294/4, 1294/7, 1292/3, 2870/3, 2870/2, 2870/1, 2871/3, 1275/4, 1268, 1246, Sátoraljaújhely 0177/ Sátoraljaújhely 0228/17, 0243, 0244/1, 0245/ Sátoraljaújhely 095, 064/2, 096/26, 096/30, 096/31, 096/32, 096/24, 096/27, 096/28, 096/29, 096/21, 096/23, 094/ Sátoraljaújhely 089/2, 093, 094/ Sátoraljaújhely 050/1, 050/3, 050/4, 049/ Sátoraljaújhely 448/4, 449, 453, 454, 448/5, 502, 530/1, 530/2, 528, 529, 455, 452, 451, 422, 448/

74 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Sátoraljaújhely 2594, 2737, 2736, 2735, 2607/3, 2607/4, 2539, 2538/1, 2538/2, 2596, 2588, 2587, 2586, 2593, 2591, 2590, 2592, 2589, 2585, 2581, 2580, 2554/3, 2537, 2597, 2607/1, 2607/2, 2607/5, 2608, 2709, 2734, 2738, 2739, Sátoraljaújhely 1978, 1976, 1988, 1987, 1986, 1985, 1981, 1973, 1972, 1971, 1968, 1975, 1984, 1982, 1974, 1970, 1979, 1989, 1909/16, 1909/13, 1909/9, 1930/3, 1903/28, 1962, 1963, 1967, 1966, 1977, Sátoraljaújhely 2805, 2804/5, 2804/ Makkoshotyka 022/ Hercegkút 053, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, Sárospatak 349/2, 377, 349/ Sárospatak Sárospatak 012/18, 012/21, 016, 017/2, 015/7, Sárospatak 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 524, 537, 525, 748, Sárospatak 0394/10, 0394/9, 0394/7, 0394/8, 0394/ Sárospatak 10062, 0622/2, 0623/ Sárospatak 474, 483, 476, Sárospatak 253/2, 271/1, Sárospatak 423/2, 423/1, 424, Sárospatak 3912, 3923, 3870/9, 3870/4, 3870/5, 3870/13, 3870/36, 3870/37, 3870/2, 3870/7, 3870/8, 3870/6, 3870/10, 3870/38, 3870/40, 3952, 3955, 3869/41, 3869/45, 3869/44, 3869/43, 3869/42, 3928, 3869/47, 3869/46, 3869/34, 3869/31, 3869/32, 3869/37, 3869/33, 3869/ Sárospatak 0455/1, 0454/1, 0455/ Sárospatak 0627/ Sárospatak 172/2, 176, 172/1, 169, Sárospatak 476, 347, 483, 474, 475, 478, 484, 470, 472, 473, Sárospatak 630, 631, 632, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 647, 651, 652, 650, 629, 633, 636, 628, 645/2, 646, 637, 648, 645/1, 623, 627, 649/1, 649/2, 653, 654, 655, 656, Sárospatak 742, 744, 745, 746, 747, 748, 533, 534, 734/1, 734/2, 734/3, 733, 736, Sárospatak Sárospatak 351, 350, 349/2, 352, Sárospatak 355, 354, 352, 171, 351, 369, 486, 491, 490, 487, 363, 361, 364, 485, 362, 365, 368, 367, 366, 3610, 357, 356, 353, 169, 350, 349/ Sárospatak 348, 385, 187, 389, Sárospatak 203, 204, 206, 207, 208, 209, 202, 169, 210, 211, 212, 181/2, 183, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 176, 177, 178, 205/2, 205/1, 347, 172/ Sárospatak Sárospatak 350, Sárospatak 7678, 0878/10, 7680, 7681, 0878/ Sárospatak 0681/10, 0681/12, 0681/9, 0681/

75 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Sárospatak 347, 360/4, 184, 185, 189, 188, 187, 194, 171, 178, 177, 383, 360/3, 384, 348, 389, 377, 382, 378, 381, 379, 380/1, 388, 386, 387, 385, 390, 3610, 3609, 164, 168, 205/2, 201, 203, 205/1, 204, 209, 210, 212, 211, 208, 207, 206, 169, 170, 172/1, 350, 172/ Sárospatak 690, 689, 700, 688, 709/1, 709/2, 707, 698, 693/1, 693/2, 694, 710, 696, 697, 699, 708, Sárospatak 5656, 5655, 5612, 5615, 5616/1, 5616/2, 5616/3, 5617, 5618, 5619/1, 5619/2, 5620, Sárospatak 353, Bodrogolaszi 160, 159, 164, 162, 161, 73, 163, 72, 67, 65, 66, 68, 74, 70/1, 71, 69, 48, 70/2, 26, 24, 21, 06, 04, 08/5, 08/8, 111, 158, 77, 75, 76, 08/ Tolcsva 389, 38/1, 25, 23/6, 37, 396, 384, Tolcsva 075/40, 075/37, 075/21, 075/20, 075/68, 075/15, 075/19, 075/18, 075/17, 075/39, 075/16, 075/ Tolcsva 383, 381, Tolcsva 370, 369, Tolcsva 619/ Erdőhorváti 1655, 1659, 1660/1, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1713/5, 1713/6, 0327/1, 0331, 0332, 1659, Olaszliszka 779/1, 778, 898, 900, 902, 896, Erdőbénye 0173/2, 0173/16, 0173/17, 0172, 0171/6, 0171/2, 0171/ Erdőbénye 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5216, 5220, 5252, 093, 098/1, 0101/20, Erdőbénye 0121/3, 0121/2, 0121/ Erdőbénye 3711, 3643, 3644, 3645, 3646, 3714, 3716/1, 3716/2, 3717, 3718, Erdőbénye 0186, Erdőbénye 132, Szegi 40, 38/1, 37/ Bodrogkisfalud 419, 418, Bodrogkisfalud 529/1, 529/2, 1/1, 11, 10, 9/2, 7, 8/2, 8/1, 9/ Bodrogkisfalud 054/1, 3246/1, 3242, 3241, Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr 0146/3, 0146/ Bodrogkeresztúr 0117, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0116/2, 0116/3, 0122/3, 0122/ Bodrogkeresztúr 0148, 0197/6, 0197/7, 0197/9, 0197/10, 0197/11, 0197/12, 0197/13, 0197/14, Bodrogkeresztúr 0239/18, 0248/15, 0248/14, 0248/16, 0248/17, 0243, 0248/51, 0248/18, 0242/2, 0240, 0242/3, 0239/27, 0239/28, 0239/26, 0239/29, 0239/58, 0242/1, 0239/57, 0239/30, 0239/31, 0248/19, 0244, 0247, 0248/6, 0248/2, 0248/3, 0248/9, 0248/4, 0245/3, 0245/4, 0248/ Bodrogkeresztúr 2463/8, 2439, 2453/2, 2453/1, 2454, 2455, 2463/6, 2463/5, 2456/4, 2456/3, 2456/1, 034, 032/12, 032/13, 032/14, 1539, 1544/1, 1541/1, 1542, 1541/2, 1543, 594/25, 592/4, 592/3, 592/5, 594/26, 591/8, 591/2, 592/2,

76 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Bodrogkeresztúr 519, 526, 520/1, Bodrogkeresztúr 41/1, 40/2, 39, 38, 36/1, 35/1, 403, 490, Bodrogkeresztúr 443, 442, 440/1, 440/2, 438, Bodrogkeresztúr 468/5, 462, 403, Bodrogkeresztúr 79, 183/4, 183/7, 183/6, Bodrogkeresztúr 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 4019, 3439/1, 3439/2, Bodrogkeresztúr 0122/ Bodrogkeresztúr 6, 403, 474, 476, 11, 9, 8/2, 12/1, 12/2, 10, 8/1, 461, 5, 4, 2, Bodrogkeresztúr 464, 463/1, 465/ Bodrogkeresztúr 531, 530/3, 530/4, 530/5, 530/ Bodrogkeresztúr 0243, 0247, 0248/15, 0248/16, 0242/2, 0248/17, 0248/18, 0248/19, 0248/20, 0248/27, 0248/ Bodrogkeresztúr 0102/56, 0104, 0116/8, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0115, 0114, 0113, 0112, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0110, 0109/1, 0108, Bodrogkeresztúr 198, 199, 200, 189, Tokaj 0141/17, 0143/1, 0143/4, 2873, 2874/5, 2874/1, 2874/3, 2875/1, 2875/3, 2872, 2870/2, 2870/1, 2874/4, 2875/4, 2870/3, 0142/2, 0143/2, 0143/ Tokaj 0114/2, 061, 0110, 0109/1, 0109/7, 0109/6, 0109/8, 0109/3, 0109/2, 0109/4, 0109/ Tokaj 2091, 2088, 2090, 2087, 2086, 2085/1, 2085/2, 2083, 2081, 2085/3, Tokaj 595, 03, 08, 09, 601/1, 602, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, 610, 611, 612/1, 612/2, 613, 614, 615, 616, 617, Tokaj 242/1, 244/1, 242/2, 244/2, 241/2, 241/3, Tokaj Tarcal 615, 627, 629, 630, 631, 626, 625/2, 625/1, 622, 624, 628, Tarcal Tarcal 0232, 0233, 0234, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tarcal 0202, 0198, 0197/14, 0197/15, 0197/16, 0197/17, 0197/18, 14/28, 14/7, 14/17, 14/26, 14/32, 14/27, 14/9, 14/34, 14/35, 14/41, 14/42, 16, 14/43, 0265, 0229/1, 0266/1, 0229/2, 0231/2, 0236/5, 0225/9, 0236/1, 0236/2, 0236/3, 0236/4, 12/40, 12/39, 12/36, 12/ Tarcal 0208/28, 0208/29, 0208/32, 0208/35, 0208/36, 0208/37, 0208/38, 0208/39, 0208/40, 0208/41, 0208/42, 0208/43, 0208/44, 0208/47, 0208/54, 0208/55, 0208/56, 0208/57, 0208/58, 0208/59, 0208/60, 0208/61, 0208/62, 0208/63, 0208/64, 0208/65, 0208/66, 0208/67, Tarcal 0164, 0157/1, 0102/5, 3149/ Tarcal 0266/1, 0266/2, 0266/ Tarcal 3468, 3483/1, 3379, 4020, 3380, 044/ Tarcal 011/12, 010, 08/3, 011/6, 011/7, 011/5, 011/4, 011/3, 011/17, 011/16, 011/15, 011/14, 011/13, 011/9, 011/8, 012, 011/1, 011/11, 011/10, 2049/6, 2055, Tarcal 016, 013, 0305/4, 0306, 0308/ Tarcal Tarcal 032, 033, 030, 031/

77 Objektum azonosítása KÖH azonosító 76 Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Tarcal 613/2, 614, 635/7, 672, 615, 611, 612/2, 612/1, 635/1, 635/ Tarcal 0168, 3177/2, 4002, 3999, 0167, Mezőzombor 647, 661/2, 662, 663, 664, 665, 660, 017/17, 03/1, Mezőzombor 040/1, 040/2, 040/3, 040/7, 040/8, 040/ Mezőzombor 573, Mezőzombor 990, 067/10, 067/6, 067/11, 063/11, 1, 063/10, 468/1, Mezőzombor 0267/2, 0261, 0257, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/7, 0256/15, 0256/1, 0256/16, 08, 09, 0256/6, 096, 011/1, 010, Mezőzombor 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 647, 646, 645, 622, 621, 620, 619, 618, 617, Mezőzombor 04/1, 04/4, Mezőzombor 04/7, 04/4, 05/1, 05/21, 05/18, 05/16, 05/17, 05/19, 05/20, 05/14, 05/15, 05/13, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/2, 05/6, 05/23, 05/22, 06, 05/5, 05/7, 05/4, 05/3, 096, 04/6, 0274/8, 0274/7, 0260, 0259, 0272/5, 0273, 07, 0275/5, 0275/4, 0275/3, 0275/7, Mezőzombor 04/7, 05/1, 05/2, 05/ Mezőzombor 0147, 0148, 073/ Mezőzombor 074, 073/3, 075/ Mezőzombor 067/6, 067/11, 067/ Mád 2579/1, 2578/1, 2578/2, Mád 026/3, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9, 026/21, 026/22, 026/11, 014, 018/56, 018/57, 018/ Mád 883/1, 882/1, 884, 885/1, 885/2, 885/3, 886/1, 886/2, 887, 888/3, 890/1, 892/1, 892/ Mád Mád 94, 95, 96/3, 96/ Mád 652, 651/2, Mád 879, 882/1, 883/1, 817/ Mád Rátka 05, 013/1, 013/3, 013/2, 013/5, 013/4, 013/6, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/3, 04/ Rátka 251, 250, 252/1, 162/1, 162/2, 0114/1, 0114/7, 0114/56, 0114/55, 0114/54, 0114/48, 0114/57, 0114/52, 0114/50, 0114/51, 0114/53, 0114/149, 0114/49, 252/2, 0114/6, 0114/47, 0114/61, 0114/58, 0114/60, 0114/ Rátka 0108, 0107/ Tállya 0177/ Tállya 0162/ Tállya Tállya 067/ Tállya 640, Tállya 068/5, 064, 066, 060/27, 060/74, 068/2, 060/

78 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Tállya 069, 062/13, 062/9, 064, 066, 068/2, 3976, 3972, 3977, 3980, 3982, 3973, 3964, 4013, 3993, 3995, 3991, 3981, 3983, 4017, 3985, 3984, 3986, 3987, 3988, 3990, 3989, 3992, 3994, 3997, 4003, 4005, 4009, 4007, 4001, 4011, 3999, 3978, 3979, 3996, 4002, 4004, Tállya 621, 624, Abaújkér 0173/3, 0171, 054/28, 0165/11, 0170, 053, 4103, 4102, 4101, 4104, 4105, 4107, Abaújszántó 064, Abaújszántó Abaújszántó 065/ Abaújszántó Boldogkőújfalu 1396/2, Boldogkőújfalu 1396/2, 1464, 1465, 1265, Golop Monok Monok 098/ Monok 544, 567, Monok 544, Monok 09/ Monok 544, 505, 571, 570, 519, 515, 516, 568/1, 518/1, 569/2, 518/2, 517, 569/1, 572/ Monok 0103/1, 0104/11, 064, 070/3, 070/4, 065, 066/1, 066/4, 066/3, 066/2, 061/ Monok 070/2, 098/7, 086/1, 087/1, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 086/6, 066/8, 066/9, 086/7, 086/4, 086/5, 087/2, 061/ Monok 0147/1, 0151, 0147/2, 0147/3, 0147/4, 0149/2, 0149/7, 0149/6, Monok 063, 085, 061/2, 079/2, 066/15, 066/14, 068/4, 066/11, 069/2, 067, 070/ Megyaszó 029/8, 032, 093/1, 0117/2, 096, 0116/1, 0117/ Megyaszó 029/8, 032, 093/1, Megyaszó 0117/2, 096, 0116/1, 0117/ Megyaszó 029/10, 029/9, 028, 025, 029/5, 093/ Legyesbénye 090/1, 226, 222, 224, 223, 225, 229, 228, 207, 340, 090/2, 218, 216, 219, 217, 220, 221, 227, 199, 200, 201, 204, 202, 203, 194, 205, Legyesbénye 061/2, 070/4, 069/2, 068/8, 068/11, 065, 064, 070/1, 070/3, 070/2, 069/4, 069/3, 071, 068/ Legyesbénye 083/ Bekecs 047/7, 047/5, 047/6, 070, 069, 071/ Bekecs 045/8, 047/1, 046, 047/2, 070, 069, 071/11, 071/12, 071/ Bekecs 074, 048, 047/21, Bekecs 069, 052/2, 068, 067/2, 067/3, 0146/5, 0146/ Bekecs 073, 075/1, 074, Bekecs 051, 049, 050, 069, 076/6, 070,

79 Objektum azonosítása KÖH azonosító Település Hely Hrsz. EOV_X EOV_Y Taktaszada 092, 042, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 076, 077/2, 077/3, 075/14, 077/1, 075/9, 075/10, 075/11, 075/12, 075/13, 0130/4, 050/1, 0110, 0126/1, Szerencs 0123/1, 0125, 0123/2, 0122, 0147, Szerencs 0107/17, 0107/16, 0107/14, 0107/13, 0107/ Szerencs 1591/2, 1590, 1589, 1588, 1586, 1587, 1601/1, 1601/2, 1581, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1523, 1524, 1525, Szerencs 0560/4, 0560/5, 0560/6, 0560/7, 048/1, 054, 0551, 0547/1, 055/1, 0547/13, 0547/14, 0547/15, 0547/2, 0547/3, 0547/ Szerencs 050/1, 053, 050/3, 050/5, 050/6, 050/7, 050/15, 050/13, 050/14, 050/12, 050/10, 050/11, 050/9, 050/ Szerencs 0109/ Szerencs 915/1, 917, 912, 919, Szerencs 094/1, 094/ Szerencs 076/5, 078/ Szerencs 0533/7, 0533/4, 0533/5, 0533/6, 0533/1, 0533/2, 0533/3, 021/16, 021/15, 021/18, 021/17, 0530, 0528/3, 0528/2, 017/6, 017/5, 021/14, 021/13, Szerencs 0113/2, 0109/2, 0111, 0112, 088/ Szerencs 080/1, 0113/2, 081, 082/1, Szerencs 078/3, 081, 082/1, 078/6, 078/4, 074/2, 075/2, 082/3, 078/5, 073, 074/1, 072/ Szerencs 6273/2, 6317, 6332/1, 6332/2, 6333, 6331, 6347/1, 0506/141, 6323, 6327, 6326, 6325, 6328, 6329, 6330, 0518/2, 0506/ Szerencs 6196, 6197, 6203, 6201, 6204, 6202, 0502/11, 0502/10, 0502/32, 0502/ Szerencs 702, 678, 677, 679, 701/19, 4053, 4054, 4055, 4052/3, 4052/1, 4052/4, 4052/ Szerencs 1869/3, 1870, 1869/4, 1869/2, 1868/2,

80 5.1.2 Védett régészeti lelőhelyek Objektum azonosítása KÖH azon. TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Település Sorsz. Lelőhely Véd Név Jelleg Kor kat Sátoraljaújhely 4 Várhegy vár középkor 3 tl Hercegkút 1 Pogánykút telep neolitikum 2 tl Sárospatak 1 Római katolikus templom kemence épület épület telep Sárospatak 2 Vár Éremlelet erődítés sír telep telep telep telep Sárospatak 5 Görbe utca épület templom temető Sárospatak 15 Trinitárius kolostor kolostor templom Sárospatak 16 Gimnázium épület telep út Sárospatak 17 Szél domb épület pince vár Sárospatak 18 Ispotály épület temető Sárospatak 19 Várkert épület műhely Sárospatak 20 Római katolikus plébánia Sárospatak 21 Keleti városfal előtere a Vízi kaputól az ÉNyi sarokbástyáig terjedő sz. Árpádkor Árpád.kor későközépkor neolitiku, Bükki kultúra koraújkor későközépkor rézkor Árpádkor bronzkor neolitikum rézkor késő középkor középkor középkor újkor koraújkor késő középkor Árpádkor középkor későközépkor későközépkor későközépkor koraújkor koraújkor középkor koraújkor Megjegyz 2 tl tl tl tl tl tl tl tl 1.4 épület későközépkor 2 tl 1.4 erődítés település törökkor középkor 2 tl Sárospatak 22 Kádár Kata utca erődítés törökkor 2 tl Sárospatak 23 Rákóczi utca erődítés koraújkor 2 tl Sárospatak 24 Veres bástya erődítés későközépkor 2 tl Sárospatak 25 Víztároló épület középkor 2 tl Sárospatak 28 Várnegyed, régészetileg védett terület település vár település Erdőhorváti 1 Várhegy telep telep Tokaj 6 Rákóczivár település vár vár koraújkor koraújkor középkor vaskor későbronzkor középkor középkor koraújkor 2 tl tl tl

81 Objektum azonosítása KÖH Település Sorsz. Lelőhely Véd Meg Tállya 2 Mekecsvár telep erődítés Tállya 3 Óvár telep telep erődítés Monok 3 Ingvár telep telep erődítés vaskor későbronzkor: Gáva kultúra későbronzkor koravaskor későbronzkor: Gáva kultúra későbronzkor Gáva kultúra vaskor Árpádkor 3 tl tl tl. 4.3 Védett régészeti területek helyrajzi számmal Objektum azonosítása KÖH azono sító Település Hely Hrsz Sátoraljaújhely 0177/ Hercegkút 053, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, Sárospatak 349/2, 377, 349/ Sárospatak Sárospatak 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 524, 537, 525, 748, Sárospatak 172/2, 176, 172/1, 169, Sárospatak 476, 347, 483, 474, 475, 478, 484, 470, 472, 473, Sárospatak 630, 631, 632, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 647, 651, 652, 650, 629, 633, 636, 628, 645/2, 646, 637, 648, 645/1, 623, 627, 649/1, 649/2, 653, 654, 655, 656, Sárospatak 742, 744, 745, 746, 747, 748, 533, 534, 734/1, 734/2, 734/3, 733, 736, Sárospatak EO V_ X EOV _Y ID rég.ad 600/4243/ 2009 KÖH 600/3783/ 2009 HOM Rég. Ad Magyarors zág várainak topográfiá ja HOM Rég. Ad SRM Rég. Ad SRM Rég. Ad. 745 SRM Rég. Ad. 862 SRM Rég.Ad KÖH 600/2707/

82 Objektum azonosítása KÖH Település Hely Sárospatak 351, 350, 349/2, 352, Sárospatak 355, 354, 352, 171, 351, 369, 486, 491, 490, 487, 363, 361, 364, 485, 362, 365, 368, 367, 366, 3610, 357, 356, 353, 169, 350, 349/ Sárospatak 348, 385, 187, 389, Sárospatak 203, 204, 206, 207, 208, 209, 202, 169, 210, 211, 212, 181/2, 183, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 176, 177, 178, 205/2, 205/1, 347, 172/ Sárospatak Sárospatak 350, Sárospatak 347, 360/4, 184, 185, 189, 188, 187, 194, 171, 178, 177, 383, 360/3, 384, 348, 389, 377, 382, 378, 381, 379, 380/1, 388, 386, 387, 385, 390, 3610, 3609, 164, 168, 205/2, 201, 203, 205/1, 204, 209, 210, 212, 211, 208, 207, 206, 169, 170, 172/1, 350, 172/ Erdőhorváti 1655, 1659, 1660/1, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1713/5, 1713/6, 0327/1, 0331, 0332, 1659, Tokaj 595, 03, 08, 09, 601/1, 602, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, 610, 611, 612/1, 612/2, 613, 614, 615, 616, 617, Tállya 0162/ Tállya Monok 098/ SRM Rég. Ad SRM Rég. Ad. 824 SRM Rég. Ad. 824 SRM Rég.Ad SRM Rég. Ad Magyarors zág várainak topográfiá ja I Magyarors zág várainak topográfiá ja 1 KÖH 600/1604/ 2008 KÖH 600/0224/ 2012 KÖH 600/0223/ 2012 HOM Rég. Ad

83 5.2 MŰEMLÉKJEGYZÉK A műemléki területek és környezetek piros, illetve narancs hátérszínnel kiemelve Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sátoraljaújhely Deák u. A volt pálospiarista kolostor és templom műemléki környezete A pálos templom és kolostor műemléki környezete Sátoraljaújhely Deák u /3 Pálospiarista templom Sátoraljaújhely Deák u /4 Pálospiarista rendház Római katolikus templom kora gótikus eredetű 14. sz. Barokk, 18. sz.i átépítéssel. Berendezés: fő és mellékoltárok, szószék, barokk, 18. sz. első fele, orgonakarzaton festett stallumok, 18. sz. eleje. A stukkódíszes oldalkápolnában kőszobrok, barokk, 18. sz. 919 Római katolikus templom piarista diákotthon középkori eredetű sz. Gótikus részletekkel, barokk, sz. Déli homlokzatán, architektonikus díszítőfestés, 18. sz. Az ebédlőterem intarziás falambériája, tálalószekrényei és ajtói, barokk, Rendház klasszicista 1827 Eklektikus átépítéssel 921 Városháza Múzeum lakóépület barokk 18. sz. Utcai ablakok műanyagra 923 Görgeykúria; cserélve (2011) Pázmányház Sátoraljaújhely Dózsa György u Városháza Kazinczy Ferenc Sátoraljaújhely Esze Tamás u Görgeykúria; Pázmányház Sátoraljaújhely Esze Tamás u Darányiház lakóépület klasszicista 19. sz. Utcavonalban álló, L alaprajzú, magasföldszintes saroképület, teljes hosszában alápincézett. Sátoraljaújhely Hősök tere Waldottkastély, majd Szirmaykastély Alapszolgáltatási Központ, Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat barokk 18. sz. Utca vonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú épület. Sátoraljaújhely Kazinczy u Lakóház romantikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett épület Darányiház 924 Waldbottkastély; Szirmaykastély 925 Lakóház

84 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sátoraljaújhely Kazinczy u Lakóház romantikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, 926 Lakóház "L" alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett terjedelmes saroképület. Sátoraljaújhely Kazinczy u Lakóház romantikuseklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "U" alaprajzú, egyemeletes épület. 927 Lakóház Sátoraljaújhely Kazinczy u. 12.; Posta köz Sátoraljaújhely Kazinczy u ; 333/1; 333/2 338 Carolineum V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola eklektikus 1880 körül Zárt sorú beépítésben álló, egyemeletes saroképület, négyszögű, hosszúkás udvar köré épült. Ráczház lakóépület késő eklektikus 1880 körül Zártsorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes, alápincézett épület. Nyeregtetős, cserépfedésű. Sátoraljaújhely Kazinczy u /1 borospince 19. sz. első fele Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 2868 Lakóház eklektikus 1880 körül Zárt sorú beépítésben álló, 4. "L" alaprajzú, egyemeletes épület. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 4. Kossuth Lajos tér 5. Kossuth Lajos tér 8. Kossuth Lajos tér 10. Kossuth Lajos tér Lakóház kora eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes, keleti szárnya alatt alápincézett épület. 1292/3 Megyeháza Városháza barokk Megújítva 1831ben. Levéltár faberendezése a 19. sz. első feléből származik Lakóház kora eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes épület Lakóház kora eklektikus 1860 körül "U" alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű épület Lakóház kora eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, egyemeletes épület. Kőkeretes, szemöldökgyámos kapuzata mellett, az utcai homlokzaton új kialakítású kirakat. 928 Carolineum 929 Ráczház 931 Borospince 932 Lakóház 936 Lakóház 933 Megyeháza 934 Lakóház 935 Lakóház 937 Lakóház 83

85 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér Lakóház kora eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes épület. 938 Lakóház Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 22. Kossuth Lajos tér 24. Kossuth Lajos tér 26. Sátoraljaújhely Mártírok útja Görögkatolikus templom Sátoraljaújhely Petőfi Sándor u Református templom Sátoraljaújhely Római katolikus temető 2850 Lakóház kora eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes épület Lakóház kora eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes épület, alápincézett Lakóház barokk eredetű, romantikus 3273 Bessenyei Szerviczky kápolna és kripta Sátoraljaújhely Rákóczi u Szentháromságkápolna Sátoraljaújhely Széchenyi tér 2805 Római katolikus plébániatemplom Sátoraljaújhely Széchenyi tér Lakóház barokk eredetű, eklektikus 1860 körül Zárt sorú beépítésben álló, "L" alaprajzú, egyemeletes lakóház. Kapuja az épület bal oldalán nyílik. Földszinti nyílásai egyenes záródásúak. barokk eredetű Átépítve 1868ban. Berendezés: ikonosztáz, barokkrokokó, 1759, szószék, copf copf Udvarban álló, egyhajós, polygonális szentélyzáródású templom. Keleti homlokzata előtt toronnyal. eklektikus 19. sz. vége Belsőben síkmennyezet, rajta secco, keretelt mezőben "Szentlélek eljövetele"; oltáron "Angyali üdvözlet", alkotó ismeretlen barokk 1710 Szabadon álló, ovális alaprajzú kápolna. 939 Lakóház 940 Lakóház 941 Lakóház 942 Görögkatolikus templom 943 Református templom Bessenyei Szerviczky kápolna és kripta 944 Szentháromságkápolna késő barokk Bővítve 1909ben 946 Római katolikus plébániatemplo m 1860 körül Zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, egyemeletes saroképület. Déli udvari szárnya majdnem teljes egészében elbontott /alapjai sem látszanak/, a déli szárny után álló épületek sem állnak már 948 Lakóház

86 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sátoraljaújhely Széchenyi tér Római katolikus plébániaház romantikus 1852 Az utcavonalban álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős, hódfarkú cseréppel fedett épület. 952 Római katolikus plébániaház Sátoraljaújhely Széchenyi tér /2 Lakóház eklektikus 19. sz. második fele Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. Szegmensíves kőkeretes kapuja az épület déli tengelyében nyílik. 949 Lakóház Sátoraljaújhely Széchenyi tér Lakóház romantikus 1850 körül Az utcavonalban álló, U 950 Lakóház alaprajzú, egyemeletes sarokház öttengelyes, konzolsorral és timpanonos attikával koronázott középrizalittal ellátott főhomlokzatú épület. Sátoraljaújhely Széchenyi tér /1 Lakóház klasszicista 1831 részben átépítve 951 Lakóház Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Széchenyi tér; Táncsics Mihály tér; Kazinczy u. stb. Táncsics Mihály tér 4. Táncsics Mihály tér 6. Sátoraljaújhely Tompa Mihály u. 23. A Széchenyi tér, a Kossuth tér és a Táncsics tér műemlék épületei együttesének környezete Lakóház kora eklektikus 1880 körül Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes épület, nyeregtetős, cserépfedésű. Bejárata a főhomlokzat déli szélén nyílik Lakóház eklektikus 1870 körül Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes saroképület, az udvari szárny első traktusában alápincézett. Nyeregtetős, cserépfedésű épület Lakóház század Utcavonalon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, alápincézett épület Lakóház 953 Lakóház 9397 Lakóház 85

87 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sátoraljaújhely Rákóczi u Népi lakóház 1307 Lakóház Károlyfalva Sátoraljaújhely Rudabányácska Szabadság u Görögkatolikus templom késő barokk 1774 Bővítve 1930ban 1332 Görögkatolikus templom Sátoraljaújhely Széphalom Kazinczy u Kazinczyemléképület neoklasszicista 1862 Ybl Miklós műve, kertje védett. Parkban szabadon 1369 Kazinczyemléképület álló négyzetes alaprajzú, kváderkövekből épült, lépcsősorral övezett, ókori görög templomokat utánzó épület, keleti és nyugati oldalán timpanonnal koronázott portikusszal. Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak A történeti 4320 városmag területe. Sárospatak Attila u Kőkapuzat elpusztult barokk 18. sz. vége (Elpusztult!) 1336 Kőkapuzat Sárospatak Attila u Lakóház barokk 1750 körül Fésűs beépítésben álló, 1337 Lakóház elnyújtott téglalap alaprajzú, földszintes épület, részben alápincézett. Sárospatak Béla király tér Lakóház barokk 1790 Zártsorú beépítésű, "U" 1364 Lakóház alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. Kapuzata kőkeretes, melynek zárókövének évszá1790. Sárospatak Comenius u Lakóház, ún. Vayház klasszicista 1820 körül 1334 Vayház Sárospatak Deák Ferenc u Lakóház népi Fésűs beépítésben álló, 8645 Lakóház szobakonyha beosztású lakóház, földszintes. Sárospatak Dobó Ferenc u Lakóház késő barokk 1802 Szabadon álló, földszintes, 1339 Lakóház alápincézett, tornácos, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett saroképület. Sárospatak Gárdonyi u Lakóház népi Szabadon álló épület. Kőalapozású, sár és vályogfalazatú. Kontyolt nyeregtetős, náddal fedett Lakóház

88 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sárospatak Ispotály köz 1.; Görbe u Ispotály lakóépület 16. sz.i eredetű Átépítve. Szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős, hódfarkú cseréppel fedett épület Ispotály Sárospatak Kádár Kata u Várkastély MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak Kádár Kata u ; Béla k. tér 2 14.; Rákóczi u ; Kossuth u ; reneszánsz 15. sz. vége Átalakítva reneszánsz stílusban 1540 körül, legfelső szintje Várkastély, késő reneszánsz, , 1563; kiépítve a 17. sz.ban, átalakítva a 18. sz.ban. A lakótorony körül olaszbástya, sz. Kastélypark, Henri Cavet évi angolkert terve alapján 1826ban telepítve. A kert körül a városfal Ki, Dnyi városfalszakasza és földsánc Várkastély Városfalak 17. sz Városfalak Sárospatak Kazinczy u /1 Szinyeiház használaton kívül késő barokk 18. sz. vége Kertben szabadon álló, magasföldszintes épület, négyzet alaprajzú, alápincézett épület. Sárospatak Kazinczy u Gortvayház lakóépület késő barokk 1780 körül Az épület északi oldalán zártsorú beépítésű, "L" alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, hódfarkú cseréppel fedett. Sárospatak Kazinczy u Lakóház klasszicista eredetű század Átépítve 1900 körül Téglalap alaprajzú, alápincézett, földszintes, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett saroképület Szinyeiház 1341 Gortvayház 9373 Lakóház 87

89 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sárospatak Kossuth Lajos u Lakóház Zempléni Galéria késő barokk 1780 körül Zártsorú beépítésű, az utcával párhuzamos tengelyű, egyemeletes, részben alápincézett épület. A kapu az épület közepén nyílik, mely kosáríves, kőkeretes Lakóház Sárospatak Kossuth Lajos u. 44. Sárospatak Kossuth Lajos u ;416 Lakóház Városháza késő barokk 18. sz. Átalakítva. Két korábbi "L" alaprajzú ház (415 hsz., 416 hsz.) homlokzatának összekapcsolásával kialakított, zártsorú beépítésben álló, egyemeletes, nyeregtetős, cserépfedésű épület. 495 Lakóház barokk 17. sz.i eredetű 19. sz. végi eklektikus átépítéssel. "L" alaprajzú, nyugati szárnyán alápincézett, egyemeletes épület 1350 Városháza 1351 Lakóház Sárospatak Lórántffy u ; 453 Református templom barokk sz.i átalakításokkal 1352 Református templom Sárospatak Megyerhegy 7630 Láczay borházvilla használaton kívül eklektikus 1870 A Megyerhegy déli lejtőjén szabadon álló, keletnyugati 9868 Láczay borházvilla tengelyű, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, kétmenetes épület, melyet egykor részben fa részben téglapilléreken nyugvó fatornác övezett. A pusztulás határán! Sárospatak Plébánia tér Jezsuita kolostor Római katolikus plébánia gótikus, késő reneszánsz, barokk Gótikus eredetű résszel, késő reneszánsz és barokk átépítéssel. Mai alakja a 19. sz.i eredetű átalakításokkal. Telkének keleti határán a keleti városfalvonulat Plébániaház

90 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sárospatak Rákóczi u ; 472; 473 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma klasszicista 1806 Udvarán a régi kollégium épületének egyetlen megmaradt darabja, a Bernasor, ma egyháztörténeti és művészeti múzeum, Bővítve a 19. sz. elején. Sárospatak Rákóczi u Tornacsarnok használaton kívül 1910 körül Az iskolakertben szabadon álló, kereszt alaprajzú épület. Sárospatak Rákóczi u Kisinternátus? késő barokk 19. sz. eleje Az utcasorban szabadon álló, egyemeletes, "L" alaprajzú, részben alápincézett épület. Sárospatak Rákóczi u Lakóház barokk eredetű 1850 körül Zártsorú, egyemeletes, részben alápincézett 4 tengelyes. Sárospatak Rákóczi u Lakóház klasszicista 1830 körül Zártsorú beépítésű, egyemeletes, részben alápincézett, 4 tengelyes épület. Sárospatak Rákóczi u Zsarnayház lakóépület klasszicizáló eklektikus 1840 körül A lakóház zártsorú beépítésű, egyemeletes. "U" alaprajzú épület. Sárospatak Rákóczi u Borosház lakóépület copf 1780 körül Zártsorú beépítésű, földszintes, alápincézett, 4 tengelyes, "L" alaprajzú épület. Sárospatak Rákóczi u Erdélyiház lakóépület klasszicista 1820 körül Zártsorú beépítésű, "L" alaprajzú, földszintes, alápincézett épület. Sárospatak Széldomb u ; Fazekas u /a; Kolozsvár u. 37. Sárospatak Szent Erzsébet tér ; 631; 650; 651; 652; 643; 644; 647; 649/2; 638; 639; 640; 641; 642 Pálóczi várkastély rom 15. sz. A várfal maradványai a telkek végében. Az objektum pontosan egy 40*40 méteres, két méter széles kőfallal övezett terület Nagykollégium; Könyvtár és Bernasor 9369 Tornacsarnok 1355 Napközi otthon 1356 Lakóház 1360 Lakóház 1357 Zsarnayház 1358 Borosház 1359 Erdélyiház 1366 Pálóczivárkastély várfalmaradvány ai 184 Lakóház Sárospataki Képtár kora barokk 17. sz. Átalakítva 1833ban 1343 Múzeum 89

91 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sárospatak Szent Erzsébet tér; Kádár Kata u. 349/1 Római katolikus templom gótikus eredetű sz. Boltozata 1787ből, tornya 1802ből. Berendezés: fő és 1353 Római katolikus templom mellékoltárok, padok, rokokó; 18. sz.i orgona 1794ből, készítője Komornik János sz.i sírkövek. A templom körül középkori körítőfal, körtemplom, harangtorony és iskola falmaradványai. Sárospatak Szent Erzs. u Zsidó fürdő lakóépület barokk Zsidó fürdő Sárospatak Szent Erzsébet u. 20. Sárospatak Szent Erzsébet u. 22. Sárospatak Szent Erzsébet u Lakóház klasszicista 1820 körül Feltehetően 17. sz.i eredetű. Zártsorú beépítésben álló, egyemeletes, "L" alaprajzú, részben alápincézett épület. 177 Lakóház kora barokk 17. sz.i átalakítva eredetű 172; 176 Trinitárius kolostor Borostyán szálló, Farkas Ferenc Művészeti Iskola kora barokk 17. sz. közepe Átalakítva kolostor céljára a 18. sz. első harmadában. Udvarában az egykori lőportorony, jelenleg mosoda, 17. sz. telkének Nyi határán a Nyi városfalvonulat és földsánc, 17. sz. Sárospatak Szent József út 2. 2 Lakóház klasszicizáló 1809 Földszintes, téglalap alaprajzú, alápincézetlen sarokház. Sárospatak Szent József út 8. 6 Görögkatolikus templom Sárospatak Sárospatak Vörösmarty Mihály u. 2. Vörösmarty Mihály u ún. Rozgonyivár (professzorlakás) copf 18. sz. vége Nagyrészt kőből, illetve kőtégla vegyes falazattal épült. Szabadon álló, keletelt templom, két utca között tágas telken. használaton kívül késő barokk 1780 körül Szabadon álló közel négyzet alaprajzú, egyemeletes lakóház. 898 Présház és pince használaton kívül copf 18. sz. vége Az utca mellett szabadon álló, közel négyzet alaprajzú terméskő falú, háromszintes épület Lakóház 1346 Lakóház 1347 Trinitárius kolostor 1361 Lakóház 1363 Görögkatolikus templom 1367 Rozgonyivár 9368 Présház; Pince

92 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Sárospatak Bodroghalász Béke köz Református templom késő barokk 1826 Átépítve 1872ben, berendezés: szószék, 1338 Református templom stallum, copf, 1800 körül. Sárospatak Végardó Széchenyi u /1 Görögkatolikus Paplak késő barokk 19. sz. eleje Átépítve 1381 Görögkatolikus paplak Sárospatak Végardó Széchenyi u Görögkatolikus templom Bodrogolaszi Cerkó u Görögkatolikus templom Bodrogolaszi Fő u. 1. 1; 2; 3 Római katolikus templom copf 1800 körül Utcafrontra merőleges, keletelt, szabadon álló épület. késő barokk 1780 A Hegyalja egyik legrégebbi Görögkatolikus kőtemploma. Tömege egyszerű, de hangsúlyosan hármas tagolású. románkori 12. sz., sz.i átalakítássa l Vámosújfalu Kossuth Lajos u. 374 Kőhíd késő barokk 18. sz. második fele Tolcsva BajcsyZsilinszky Endre u. 383 Római katolikus templom A Bodrog közelében kisebb magaslaton körítőfallal övezve szabadon álló, keletelt félköríves szentélyzáródású templom, nyugati oldalán négyzetes alaprajzú toronnyal, a hajó északi oldalán modern, kereszt alaprajzú, sátortetős sekrestyével. A település főutcáján patak felett átívelő, keletnyugati irányú kőhíd. A híd hat lyukú építmény, a nyílások félkörívesek. A lyukak közötti falfelületeket az északi oldalon ék alakú alaprajzú támpillérek erősítik. A déli oldal, hasonló helyzetű támpillérei közül csak a nyugati három ugyanilyen, a többi négyzetes alaprajzú. gótikus 14. sz. Bővítve és átalakítva a sz.ban 1380 Görögkatolikus templom 1276 Görögkatolikus templom 1277 Római katolikus templom 1377 Kőhíd 1372 Római katolikus templom 91

93 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tolcsva BajcsyZsilinszky 38? Kuruczkastély iroda és lakás 19. sz. A katolikus templom 9103 Kuruczkastély Endre u. 45. közelében szabadon álló, részben alápincézett, földszintes, közel négyzetes alaprajzú, cserépfedésű sátortetős épület, keleti oldalán timpanonnal lezárt portikusszal. Tolcsva Kincsem dűlő 25 Waldbottborház. használaton kívül klasszicista 19. sz. A Kincsemdűloben szabadon álló, kereszt alaprajzú egyemeletes, nyeregtetős, fém hullámlemezzel fedett épület, déli homlokzata elott timpanonnal koronázott portikusszal Waldbottborház Tolcsva Kossuth Lajos u. Az ún. Királyudvar műemléki környezete. Tolcsva Kossuth Lajos u. 37. Tolcsva Kossuth Lajos u. 63. ún. Királyudvar műemléki 371 Szirmaykastély általános iskola barokk eredetű, klasszicista 388 ún. "Királyudvar" Lórántffy Zsuzsanna udvarháza Szőlészeti és Borászati Múzeum környezete 6681 A Királyudvar műemléki környezete 1820 körül Átalakítva és bővítve 1374 Szirmaykastély eklektikus stílusban a 19. sz. második felében kora barokk 17. sz A kastély a 17. század jellegzetes korabarokk stílusában épült Lorántffy Zsuzsanna egykori udvarháza. A manzárdtetős épület főhomlokzatán korabarokk festett homlokzat architektúra található. A műemléket 1960ban helyreállították és 1972től a Szőlészeti és Borászati Múzeumnak ad helyet. Tolcsva Szt. Imre u /1 Dessewffykastély használaton kívül kora barokk 1659 Bővítve és átalakítva a sz.ban 1375 Királyudvar 1376 Dessewffykastély

94 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Erdőhorváti Kassai u Lakóház népi Utcasorban, de az utca Lakóház század vonalától kissé hátrább, az északi telekhatáron álló, keletnyugati tengelyű, egymenetes, eredetileg négy osztatú, kontyolt nyeregtetős lakóépület. Olaszliszka Esze Tamás u Kossuthház lakóépület barokk 18. sz. Fésűs beépítettségű utcasorban, a telek északi határán álló, téglány alaprajzú, megközelítőleg keletnyugati tengelyű, alápincézett, négyosztatú, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett épület Kossuthház Olaszliszka Szt. István u. 898 Római katolikus templom Olaszliszka Szt. István u. 676 Református templom gótikus, átépítve barokk 14. sz.; 18. sz. hajója gótikus, 14. sz. Átépítve barokk stílusban a 18. sz.ban. Tornya 1634b?l, egykorú reneszánsz feliratokkal, magasítva romantikus stílusban a 19. sz. közepén. Berendezés: oltárok, szószék, padok, rokokó, 18. sz. közepe. copf Festett famennyezete és karzata 1800 körüli, átfestve. Berendezés: szószék, padok, stallum, 1789 Olaszliszka Szt. István u. 778 Híd 18. sz. A település főutcáján mély árok felett átívelő, keletnyugati irányú kőhíd. A híd egyetlen nyílása a déli oldalon csúcsíves, az északin félköríves. Olaszliszka Szt. István u Kolostor lakóépület barokk 18. sz. Barokk kolostorból átépítve romantikus stílusban 1860 körül 1324 Római katolikus templom 1325 Református templom 1327 Híd 1326 Lakóház 93

95 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Erdőbénye Kolera dűlő 0119/2; 0128/1 Koleraoszlop 1832 Külterületen, dűlőút mellett álló kő emlékmű; párkányos posztamensen álló, obeliszkkel koronázott hasáb, felirattal, címerrel. A felirat az emlékmű homloksírján található Koleraoszlop Erdőbénye Kossuth Lajos u. A Római katolikus templom és a volt Szirmaykastély műemléki környezete. Erdőbénye Kossuth Lajos u. 12. Erdőbénye Kossuth Lajos u. 13. Erdőbénye Kossuth Lajos u. 22/a Erdőbénye Kossuth Lajos u. 28. Erdőbénye Vörösmarty Mihály u Római katolikus templom 5 Szirmaykastély Református szeretetotthon 112 Református templom gótikus eredetű, átépítve 1787ben késő barokk 18. sz. második fele A tornyon feliratos táblák, reneszánsz, sz. Berendezés: szószék, keresztelőkút, 18. sz. 2. fele Utcavonalon, szabadon álló, T alaprajzú, magasföldszintes, nyeregtetővel fedett kastély, utcai homlokzatán 3 tengelyes középrizalit, timpanonjában címerrel. copf 1786 Berendezés: szószék, stallum, padok, copf, 18. sz. vége 102,,Bagolyvár'' használaton kívül barokk 17. sz.? A hagyományok szerint Szepsy Laczkó Máté lakóháza volt. Téglalap alaprajzú, kétszintes épület, kontyolt nyeregtetővel. Az udvar felől fedett tornácos előlépcsővel. 535 BudaházyFeketekúria lakóépület kora barokk 17. sz., sz.i átakaítások kal Domboldalon, utcavonaltól távol, oldalhatáron, szabadon álló L alaprajzú, az utca felől egyemeletes, a hátsókert felől földszintes kúria A római katolikus templom és a Szirmaykastély műemléki környezete 1403 Római katolikus plébániatemplo m 1402 Szirmaykastély; Református szeretetotthon 1401 Református templom??? Lakóépület, ún. "Bagolyvár" Szegilong Szegi 1405 Budaházy Feketekúria

96 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Bodrogkeresztúr Felső u. 6 Római katolikus templom Bodrogkeresztúr Felső u. 464 Görögkatolikus templom Bodrogkeresztúr Felső u. A Római katolikus templom műemléki környezete. késő gótikus 15. sz. vége Berendezés: gótikus ajtószárny vasalással és 1480as évszámmal; főoltár, szószék, népies copf, 1800 körül késő barokk 1762 Berendezés: ikonosztáz, 18. sz. második fele; szószék, barokk, 18. sz. vége Bodrogkeresztúr Felső u. 33.; Iskola köz 15. 2; 3; 4 Kolostor Füleki Borászat barokk 18. sz. Korábban általános iskola is volt. Bodrogkeresztúr Felső u Máriássykúria lakóépület késő barokk 1800 Utcasarkon, szabadon álló épület. Bodrogkeresztúr Felső u.; Kossuth u. 27; 26? Református copf 1790 Berendezés: falazott templom szószék, fa koronával, stallum, padok, copf, 1798 Bodrogkeresztúr Kossuth Lajos u. Az ún. Rákócziház műemléki környezete. Bodrogkeresztúr Kossuth Lajos u. 57. Bodrogkeresztúr Kossuth Lajos u Tokaj BajcsyZsilinszky Endre u Rákócziház lakóépület kora barokk 17. sz.i eredetű, 18. sz.i átépítéssel Szabadon álló épület Római katolikus plébániatemplo m 1396 Görögkatolikus templom 6686 A római katolikus templom műemléki környezete 1398 Kolostor 1397 Máriássykúria 1395 Református templom 6684 A Rákócziház műemléki környezete 1399 Rákócziház 155 Lakóház copf 1790 körül Szabonálló épület Lakóház 1287/2 Kapuzat késő barokk 1800 körül Utcavonalban álló, falazott pilléres kerítéshez kapcsolódó aszimmetrikus kapuzat, a nagykapu fölött domború, a gyalogkapu fölött homorú ívű lezárással, kosáríves ill. félköríves, kőkeretes nyílásokkal Kapuzat 95

97 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tokaj BajcsyZsilinszky Endre u /1 Dessewffykastély, Sóház Tokaj Hétszőlő Szőlőbirtok irodái barokk 1700 körül Kettő, utcavonalon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, manzárdtetős épületből álló együttes, a két épület között kettőzött kapuzattal, az együttestől délre további kapuzattal Dessewffykastély; Sóház Tokaj Bem József u. 239 Református templom Tokaj Bethlen Gábor u. 357.; Rákóczi u. 54.; Hajdú köz; Óvári u. stb. A Bethlen G. u és a Rákóczi u. 54. sz. épületek műemléki környezete. Tokaj Bethlen Gábor u Lakóház Takarékszövetkeze ti Hitelintézet fiókja Tokaj Bethlen Gábor u /1; 242/2 késő barokk 1800 körül Tornya 1896ból. Berendezés: szószék, copf, Szentélyénél támasztva: címeres sírtábla, reneszánsz, 17. sz. késő barokk 18. sz. vége Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, tetőtérbeépítéses, nyeregtetővel fedett épület. Arany Sasfogadó használaton kívül barokk 18. sz. vége Átépítve. Saroktelken, utcavonalon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület, kis kiülésű, 5 tengelyes középrizalittal. Tokaj Bethlen Gábor u Lakóház copf 1795 Zártsorú beépítésű, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős lakóház. Az utcai homlokzaton feliratos kőtábla: ITEN KEZDŐDIK / CSERNEKI STARKŐI / DESSEWFFY ANDRÁS / ÁDÁM ÚR KÚRIÁJA /VÁGOTT TOKAJ DIE / JESPE LŐRINCZ 1452 Református templom 9969 A Bethlen Gábor u és a Rákóczi u. 54. műemléki környezete 1453 Lakóház; Takarékszövetke zet 1454 Arany Sasfogadó; Szociális otthon 1455 Lakóház

98 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tokaj Bethlen Gábor u Morelliház használaton kívül copf 1790 körül Saroktelken, zártsorú 1456 Lakóház beépítésben, utcavonalon, szabadon álló, U alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős épület, utóbb beépített udvarral. ún. "ÁFÉSZház" Tokaj Bethlen Gábor u KarácsonySasarátház Tokaji Múzeum copf 1790 körül Saroktelken, zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, egyemeletes, tetőtérbeépítéses, kontyolt nyeregtetős épület, 2 tengelyes, aszimmetrikus középrizalittal Karácsony Sasarát ház Tokaj Bethlen Gábor u. 23. Tokaj Bethlen Gábor u. 36. Tokaj Bodrogkeresztúri út Tokaj Hajdú köz 4.; Rákóczi u. 272/2 Görögkeleti templom 553 kapucinus kolostor ÁpolóGondozó Otthon 566 Izraelita temető sírkövei Tokaji Galéria copf 1790 körül Egyhajós, íves szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelt templom, a nyugati homlokzat plasztikusan megformált, timpanonos középrizalitjában álló toronnyal Görögkeleti templom barokk 1720 körül Erősen átépítve a 20. sz.ban 1459 Kapucinus kolostor; Egészségügyi gyermekotthon klasszicista, romantikus 19. sz Lankás domboldalon lévő temető, többségében 19. szi sírkövekkel. A temető középmagasságában egyszerű, 19. szi épületben a rabbik sírjai. Az út közelében jellegtelen ravatalozó. 633 Lakóház késő barokk 18. sz. vége Saroktelken, utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, egyemeletes tetőtér beépítéses, kontyolt nyeregtetős lakóház, a Hajdú köz felől az utcavonalat követő íves homlokzattal Izraelita temető sírkövei 1463 Lakóház 97

99 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tokaj Kossuth Lajos tér 2 Nepomuki Szt. Jánosszobor késő barokk 1802 A római katolikus templom és plébániaház közötti téren álló, nagyméretű kőemlék, korábbi színezés nyomaival. Lépcsős emelvényen alul ívesen kiszélesedő párkányos posztamens füzérekkel Nepomuki Szent Jánosszobor Tokaj Kossuth Lajos tér /1; 81/2 ún. Generálisház Tokaj Óvár u /1; 80/2 Római katolikus plébániaház Tokaj Rákóczi u /1; 23/2; 23/3 Evangélikus imaház és lakóház barokk 18. sz Domboldalon, saroktelken, utcavonalon álló, h alaprajzú, több egyemeletes, nyeregtetős ill. kontyolt nyeregtetős épületből álló együttes. barokk 17. sz.i Külsőleg átépítve a 19. sz. eredetű ban Lakóház kora eklektikus 1856 Saroktelken, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, a déli homlokzat felől kontyolt nyeregtetős lakóház, egytengelyes déli homlokzatán kovácsoltvas rácsos erkély, északi homlokzatán egykarú külső lépcső, nyugati homlokzatán függőfolyosó. Tokaj Rákóczi u ; 16 Lakóház copf 1790 körül Zártsorú beépítésben, utcavonalon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lakóház. Utcai homlokzatán egytengelyes középrizalit. Tokaj Rákóczi u /1; 13/2 Városháza copf 1790 körül Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, U alaprajzú, egyemeletes, tetőtérbeépítéses épület, az utcai szárny fölött manzárd, az oldalszárnyak fölött nyereg, ill. félnyeregtetővel Generálisház. evangélikus imaház 1462 Római katolikus plébániaház 1464 Lakóház 1465 Lakóház 1466 Városháza

100 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tokaj Serház u ; 380; Zsinagóga Tokaji Kulturális és eklektikus 19. sz. Téglalap alaprajzú, 9282 Zsinagóga 381/2; 381/3 Konferencia Központ utolsó harmada egyemeletes, ívelt, teknő alakú tetővel fedett zsinagóga, főhomlokzatának mindkét oldalán kontyolt tetős lépcsőház. Tokaj Sziget 602 Vár rom sz. Felrobbantva 1705ben 1467 Várrom Tokaj Vasvári Pál u Lakóház copf 1790 körül Utcavonalon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős lakóház, utcai homlokzatán középrizalittal Lakóház Tokaj Vasvári Pál u Görögkatolikus templom barokk 1743 Berendezés: ikonosztáz, oktárok, szószék, padok, copf, Tarcal Fő u ; 838 Sebeőkúria turistaszálló rokokó 1771 Utcavonalon, szaladru álló, "L" alaprajzú, földszintes kastély, utcai homlokzatán 3 tengelyes középrizalittal, udvari homlokzatán utóbb beüvegezett tornáccal, a két épületszárny találkozásánál térbővülettel. Tarcal Fő u Andrássykúria Szálloda barokk eredetű 18. sz. Klasszicista átalakítással, 19. sz. első fele Tarcal Könyves Kálmán u ún. Rákócziház (udvari szüretelőház) Tarcal Szarvasdűlő 38 gr. Szirmayféle pihenőház 1470 Görögkatolikus templom 1436 Sebeőkúria 9602 Andrássyház borászat barokk 18. sz. Átépítve a 19. sz.ban 1437 Rákócziház használaton kívül barokk 1784 A Tokaj déli lábánál, a Tarcaltokaj közötti országút közelében Tarcal Szőlőhegy u Zsinagóga lakóépület késő barokk 1800 körül Domboldalon szabadon álló, téglalap alaprajzú épület. Íves, törtvonalú oromzatos DNyi homlokzatához lépcsőház kapcsolódik Szirmaypihenőház Zsinagóga 99

101 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tarcal Templom köz 633 Református templom késő barokk 1797 Domboldalon, fallal övezett területen álló, egyhajós, egyenes záródású, keletelt templom, a nyugati homlokzat előtt álló nagyméretű toronnyal, a hajó déli oldalán előcsarnokkal Református templom Tarcal Templom köz 628 Római katolikus templom Tarcal Terézia kert 14; 18 Királyi kastély és borház parkkal Tarcal Teréziadomb 206 Római katolikus kápolna Mezőzombor Disznókő dűlő 206 Patayborház (Sárga borház) Mád Batthyány tér 554 Nepomuki Szt. Jánosszobor gótikus 15. sz. eredetű Átépítve barokk stílusban 1776ban. Berendezés: főés mellékoltárok, szószék, gyóntatószék, rokokó, 18. sz. közepe Római katolikus plébániatemplo m Szálloda eklektikus Kastély és borház használaton kívül késő barokk 17. sz. vége Dombtetőn álló, ellipszis alaprajzú, keletelt kápolna, nyugati homlokzati toronnyal. Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet klasszicista 19. sz. közepe Téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület, timpanonos oromzattal, déli homlokzata előtt terasszal, északi homlokzata előtt az emeletre vezető külső lépcsővel. barokk 1778 A plébániaház előtti téren, körülkerített területen álló kő emlék. Lépcsős emelvényen, párkányos pillértörzs fölötti kisebb talapzaton Nepomuki Szent János álló alakja karingben, palásttal, birétummal, kezében kereszt, feje körül 5 csillagból formált dicsfény Római katolikus kápolna 9109 Patayborház; Sárgaborház 1418 Nepomuki Szent Jánosszobor

102 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Mád Batthyány u Római katolikus templom Mád Kossuth Lajos u /1; 1270/3; 1270/4; 1270/5 gótikus eredetű, átépítve a sz.ban Domboldalon, fallal övezett kertben álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelet templom, a déli oldalon kontyolt tetős keresztházzal, a szentély északi oldalán féltetős sekrestyével. Magtár, ún. "cicvár" használaton kívül 18. sz. Enyhe emelkedőn, az úttól távolabb, oldalhatáron, szabadon álló, téglalap alaprajzú, alápincézett, egyemeletes, kontyolt nyeregtetővel fedett épület. Mád Rákóczi u Lakóház copf 18. sz. második fele Erősen átalakítva,utcavonalon álló, fésűs beépítésű, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, földszintes lakóház. részben átalakítva Mád Rákóczi u Máriássyház lakóépület copf 18. sz. 2. fele Mád Rákóczi u Lakóház copf 18. sz. vége Utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, magasföldszintes, kontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. Az utcai homlokzat enyhe kiülésű, egytengelyes középrizalitban boltajtó. Mád Rákóczi u Zsinagóga klasszicizáló késő barokk 18. sz. vége Domboldalon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, K Nyi hossztengelyű, nyeregtetővel fedett zsinagóga, íves törtvonalú oromzatokkal Római katolikus plébániatemplo m 1409 Dézsmaház; magtár; Cicvár 1413 Lakóház 1414 Máriássyház 1415 Lakóház 1411 Zsinagóga 101

103 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Mád Rákóczi u Izraelita hitközségi épület lakóépület barokk 18. sz. Szabadon álló, L alaprajzú, kontyolt nyeregtetővel fedett épület, egyemeletes keleti, földszintes nyugati szárnnyal Izraelita hitközségi épület Mád Rákóczi u /1 Lakóház Barta Pincészet barokk 18. sz. 20. sz.i átépítésekk el Mád Rákóczi u Református templom klasszicizáló késő barokk L alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. Utcavonalra illeszkedő, nagykiülésű középrizalitjának két oldalán előkert kovácsoltvas kerítéssel Domboldalon álló, keletnyugati hossztengelyű templom, nyugati, íves záródású vége felől kontyolt nyeregtetővel, a keleti homlokzat előtt álló toronnyal. Mád Táncsics u /9 Lakóház késő barokk 1795 A téglány alaprajzú lakóépület az utcafronton, azzal párhuzamosan áll, kontyolt nyeregtető fedi. Mád Temető 175 Római katolikus temetőkápolna Rátka Iskola tér /1; 337/2 Tállya Bocskai u Református templom késő barokk 18. sz., újjáépítve 1866ban Népi lakóház múzeum népi század Berendezés: oltár, rokokó, 18. sz. második fele Fésűs beépítésben álló, előkertes, földszintes, nyeregtetővel fedett lakóház. Bejárati ajtajának kőkeretében felirat: barokk 1753 Bővítve 1805ben, tornya 1826ból, berendezés: padok, szószék, copf, 18. sz. vége, a szomszédos lelkészlakban késő reneszánsz, 17. sz.i részletek 1417 Lakóház 1412 Református templom Lakóház 1410 Római katolikus temetőkápolna 6549 Lakóház 1439 Református templom

104 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tállya Csokonai tér 6.; Árpád tér 1440 Rákóczipince Tállya Kossuth Lajos u /1; 642/2; 642/3 798; 819; 820/1; 820/2 Rákóczipince használaton kívül barokk 17. sz A római katolikus templom mögötti téren áll a kontyolt nyeregtetős (nagyobb lakó, illetve gazdasági épülethez csatlakozó) épület, mely a pincelépcsőt magába foglalja. Evangélikus templom Tállya Óvárdűlő 0177/2 Vár használaton kívül 14. sz.i Tállya Rákóczi u. A Rákóczikúria műemléki környezete. Tállya Rákóczi u Római katolikus templom késő barokk 1790 Berendezés: főoltár, szószék, orgona, keresztelőkút, padok, copf, 1790 körül. Romba dőlt a 16. sz.ban eredetű gótikus eredetű Átépítve barokk stílusban 1720ban, berendezés: főés mellékoltár, szószék, rokokó, 1757; húsvéti gyertyafatartó fából, 18. sz. vége Evangélikus templom 1442 Várrom 6796 A Rákóczikúria műemléki környezete 1443 Római katolikus plébániatemplo m Tállya Rákóczi u /1; 716/2 Tállya Rákóczi u /1; 716/2 Tállya Rózsa u /1; 544/2 Tállya Sóhalmi tér Kolostor (később ún. Postaház) Maillotkastély általános iskola barokk 1720 körül Többször bővítve a 19. sz. ban Rákóczikúria lakóépület kora barokk 17. sz Utcavonal közelében szabadon álló, tagolt, megközelítőleg "L" alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetővel fedett épület. Lakóház barokk 18. sz. Hézagosan zártsorú második beépítésben, utcavonalon fele álló, "L" alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős lakóház. használaton kívül barokk 18. sz Utcavonalon álló, "Z" alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület, hangsúlyos barokk kapuzattal Maillotkastély 1444 Rákóczikúria 1446 Lakóépület 1438 Postaház 103

105 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Tállya Temető 696/1 Lavotta János síremléke klasszicista 1831 A temetőben álló kő síremlék. Lépcsős emelvényen, hasáb alakú posztamens fölött obeliszk Lavotta János síremléke Tállya Vörösmarty Mihály u. 22. Szerencs Hegy u Görögkatolikus templom Szerencs ismeretlen 2023/11; 2023/13; 2024 Szerencs Kossuth Lajos u. 915/1 Református templom Szerencs Rákóczi u Római katolikus templom Szerencs Rákóczi u Nepomuki Szt. Jánosszobor 879 Baloghkúria használaton kívül copf 1780 körül Kertben, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, manzárd tetős kúria, mindkét hosszoldalán 3 tengelyes, timpanonos középrizalittal. késő barokk 1799 Egyhajós, félköríves szentélyzáródású keresztházzal, a nyugati homlokzat előtt a álló toronnyal. Szerencsi cukorgyár használaton kívül 1889től 1889ben emelt, ben, majd ben átépített Szerencsi Cukorgyár megmaradt épületeinek építészeti, technikatörténeti és iparművészeti értékei. gótikus 15. sz. Belseje átépítve 1900ban, a templomban Rákóczi Zsigmond fejedelem tumbája, késő reneszánsz, 1610 körül, a templom körül lőréses erődfal barokk 1759 Berendezés: oltár, szószék, négy faszobor, barokk, 18. sz. késő barokk 1780 körül Templomkertben álló kő emlék. Lépcsős emelvényen alul ívesen kiszélesedő posztamens, fölötte Nepomuki Szent János alakja karingben, palásttal, birétummal, kezében keresztet tart Baloghkúria 1428 Görögkatolikus templom 1429 Református templom 1426 Római katolikus templom 1430 Nepomuki Szent Jánosszobor

106 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Szerencs Rákóczi u. 1601/2 A Rákóczivárkastély műemléki környezete A Rákóczivárkastély műemléki környezete Szerencs Rákóczi u /1; 1601/2 Rákóczivárkastély Bekecs Igazság útja 478 Római katolikus templom Monok Kossuth Lajos u. 15. házasságkötő terem, szálló, Múzeum reneszánsz 1557 után A középkori bencés kolostor helyén 1557ben Némethy Ferenc építette az árokkal és palánkkal körülvett, téglány alakú, egytraktusú, kétszintes épületet, délnyugati sarkán toronnyal. Ez tovább bővült háromtraktusú, majd zárt, belsőudvaros tömbbé. Elé huszárvár épült. Fő építkezések Rákóczi Zsigmond idején reneszánsz stílusban. Később veszít jelentőségéből. Utolsó tulajdonosa a Szirmay család (1945ig) sz.i átépítések. Egy részében ma szálloda és kultúrterem működik. Kertje védett. Eredeti reneszánsz periódusának visszaállítása folyamatban van. Faragott kőkeretes reneszánsz ablakok. gótikus eredetű Átépítve 1930ban. Domboldalon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelt templom, a hajó déli oldalán álló toronnyal és a hozzá Ny felől kapcsolódó íves alaprajzú lépcsőházzal. 526 Andrássykastély általános iskola barokk 1750 körül, 19. sz.i átalakítássa l A díszteremben és a kápolnában fal és boltozatfestés, valamint oltár, 18. sz. közepe 1425 Rákóczivárkastély 1427 Római katolikus templom 1420 Andrássykastély 105

107 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Monok Kossuth Lajos u Múzeum, Kossuth Lajos szülőháza 1421 Kossuth Lajos szülőháza Monok Széchenyi u. A várkastély műemléki környezete. múzeum copf 1780 körül, 19. sz.i toldásokkal és átalakításo kkal Monok Széchenyi u Monokivárkastély használaton kívül gótikus, 14. sz.i eredet?, sz. i reneszánsz és 19. sz.i klasszicista részletekkel Monok Széchenyi u A várkastély gazdasági épülete (Pékség) Golop Rákóczi u. A régi Vaykastély műemléki környezete Golop Rákóczi u ; 399; sz.; sz.; 19. sz. Utcavonalon álló, "U" alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetővel fedett lakóház, utcai homlokzatán, 2 tengelyes középrizalittal. erődfallal körülvéve használaton kívül barokk 18. sz. sütőüzem, A Monoki várkastély udvarán, az északkeleti telekhatáron álló földszintes, nyeregtetővel fedett gazdasági épület, kosáríves tornácos homlokzattal. ún. régi Vaykastély reneszánsz sz.i eredetű. Későbbi átalakításo kkal. Parkban, szabadon álló, egyemeletes kastély, kertje is védett 6794 A várkastély műemléki környezete 1423 Monokivárkastély 1424 Várkastély gazdasági épülete; pékség 6793 A régi Vaykastély műemléki környezete 1406 Régi Vaykastély Golop Rákóczi u ún. új Vaykastély általános iskola klasszicista 1820 körül Parkban álló, nyújtott 1407 Új Vaykastély téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetővel fedett kastély, hosszoldalain oromzatos középrizalittal, oldalrizalitokkal. Abaújszántó Béke u Ulánusház lakóépület klasszicista 1830 körül Múzeum Ulánusház Abaújszántó Cekeházi út 1483/1,2 Pataykastély használaton kívül klasszicista 1820 körül Szabadonálló épület Pataykastély

108 Település Cím Hrsz. Megnevezés Mai funkció Stílus Kor Egyéb Törzszám Műemlékemhu Abaújszántó István király tér Római katolikus gótikus templom Abaújszántó Jászai tér 2126 Evangélikus templom 15. sz. Részben átalakítva a 18. sz. második felében. Berendezés: két mellékoltár, barokk, 1751; szószék, keresztelőkút, copf, 18. sz. második fele. copf Berendezés: főoltár, szószék, keresztelőkút, copf, 18. sz. vége. barokk 1752 Berendezés: szószék, copf, 18. sz. vége Abaújszántó Rákóczi u. 427 Református templom Abaújszántó Rákóczi u Lakóház népies barokk 19. sz. eleje Fésűs beépítésű, előkertes, földszintes, elöl kontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. Abaújszántó Rákóczi u /1; 644/2 Görögkatolikus templom késő barokk Berendezés: Madonnakép, 18. sz; tabernákulumoltár, mellékoltár, szószék, copf, 1800 körül. Ikonosztáz, copf, Római katolikus plébániatemplo m 1389 Evangélikus templom 1390 Református templom 1391 Lakóház 1392 Görögkatolikus templom. 107

109 Esettanulmány Tolcsva, Kincsemdűlő Waldbottborház Objektum: M III 9108 Tolcsva, Kincsemdűlő hrsz.: 025 Waldbottborház Archivált dokumentumok: FORSTER tervtár: Az között készült,,távlati terv lapjai közt nem szerepel. Kapcsolatos tervtári adatlapok: Waldbottborház felmérési terve hallgatói műemlékfelmérés András László Soós Attila Talmácsi István Walbott borház felmérési terve INTERNETes adatgyűjtés: Műemlékem.hu Állapotjelentések: műleírás, helyszínrajz m 1:500; f. + em. alaprajz, metszet, homlokzatok m 1: db ff. fénykép hallgatói műemlékfelmérés Németh Csaba Reichardt Andrea Czuczor Zoltán Műleírás helyszínrajz m 1:500 f. + em. alaprajz, metszet, homlokzatok m 1: db ff. fénykép osztályzat: 3 osztályzat: 3 Részletező fotók: vakolatromlások, beázások, részben beszakadt zárófödém, tönkrement nyílászárók, leszerelt vizes berendezések, a felhagyott használat jelei. 108

110 Az épülethasználatnak és a műszaki állapot alakulásának rövid összefoglalása: Az épület a történelmi borvidékek jellegzetes,,szüreti ház ának tipikus példánya. Funkcióból adódóan külterületi, a szőlőültetvényhez közvetlenül kapcsolódó létesítményről van szó. Üzemelése, a művelési ciklusoknak megfelelően, mindig is kampányjellegű volt, bár a birtok őrzése folyamatos szállásigénnyel is járt. Kapcsolódó funkcióként természetes volt a rendezvények tartása, a vendéglátás és fogadás is. Kereskedelmi szerepként a must és borértékesítés jött számításba. Épületünk a 19. sz. 2. felében épült, tipikus használati tagolással, azaz a földszintet a művelési célú, az emeletet pedig a tartózkodóvendéglátó helyiségek foglalták el. A két szint között belső lépcső nem volt, különkülön térszíni megközelítéssel rendelkeztek. A célirányos alaprajzi és tömegképzést diszkrét koraeklektikus tagolás,,öltözteti. Az államosítás után a TokajHegyaljai Állami Borkombinát tulajdonában valósulhatott meg az épület villamosítása, valamint a középszárny Éi, 3 boltmezős végtraktusában a kazánház létesítése. Ehhez kapcsolódva alakíthatták ki a emeleti szintet tengelyben feltáró, teraszra érkező, jelenlegi előlépcsőt is, applikált jellegű esővédő előtetővel. Egyes nyílástörések, befalazások, nyílászárócserék a nagyüzemiként értelmezett bortermelés technológiai igényeit voltak hivatva kielégíteni. Az üzemelést biztosító állagvédelemre utal a szárnyrészek osztófödémének acélgerendás (I 240) megerősítése, az ütemezettnek mondható tetőhéjaláscserék, ill. a DKi saroksüllyedés konszolidálása. Az évi hallgatói épületfelmérés már viszonylag redukált épülethasználatról számol be, szezonális üzemű építőtábor. Véleményünk szerint némi szálláscélú hasznosítás a köztes időszakokban is lehetett. Mindenesetre az előző években injektálásos talajnedvesség elleni szigetelést is végeztek. Az INTERNETről levett állapotjelentések egyértelműen az épülethasználat felhagyásáról tanúskodnak (201011). A romlások általában szekunder vagy tercier szerkezeteket érintenek (nyílászárók, felületképzések, ornamensek, stb ). Az időállóan megépített tartószerkezeti rendszer, és a tetőhéjalás állapota egyelőre garantálja a, gazdaságosnak mondható, felújíthatóságot. Kutatóitervezői észrevételek: Az épületet külterületi fekvése sajátos látképi szereppel ruházza fel. A Kincsemdűlő Tolcsvától Kre található, a 37es útról Éra, ÉD irányú feltárással. Említett dűlő Éi végén,,y csomópontba csatlakozik a szőlőterületet a dombtetőn lévő erdőtől elválasztó ÉNYi és ÉKi szárakkal. A borház szituálása iskolapéldája a művelt terület határán kialakított gazdasági épületnek, léptéke és formálása a legjobb hagyományoknak megfelelő. Szubjektív benyomás alapján a,,kultúrtáj egyik legvonzóbb arculatával találkozunk. Hasznosítása erősen függ a megközelítés mikéntjétől. A távolságok nem túl nagyok (pl a 37es úti leágazástól cca. 1,00 km). Nem látjuk akadályát az eredeti funkció visszaállításának, a bortermelés jelenlegi paradigmaváltása (a,,mívesjelleg újbóli preferálása), esetleg ki is követelheti ezt. A fekvés exkluzivitása egyéb funkciók célirányosságát is indokolhatja, elsősorban nem nagy tömegforgalommal járó hasznosítás ajánlatos (alkotóház, szanatórium, éves üzemű üdülő,,,bringáshotel stb ). Az épület jelenlegi műszaki állapota még módot nyújt a relatíve kisebb költségszintű helyreállításra, jól mérlegelt funkció pedig gerjesztheti az iránta való szükségletet (kínálatbővülés). 109

111 Waldbottborház felmérése 110

112 Mád település inventarizációs adatfelvétele és mási épület lapjának fénymásolata, mintajelleggel 111

113 112 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

114 113

115 114 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

116 115

117 116 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

118 117

119 118 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

120 119

121 120 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

122 121

123 5.3 NÉPRAJZI ÉRTÉKLELTÁR ÉS KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYEK Múzeumok és tudományos gyűjtemények Múzeum Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb Zempléni Levéltár (Sátoraljaújhely) Kazinczy Ferenc Múzeum (Sátoraljaújhely) A Magyar Nyelv Múzeuma és Kazinczy Emlékcsarnok Sírkert Emlékpark (Sátoraljaújhely Széphalom) Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospataki Vár) A Magyar Országos Levéltár B.A.Z. megyei levéltárához tartozó vidéki egység, a terület történeti iratanyaga (Zemplén vármegye) javarészt itt kutatható. történet, helytörténet, irodalomtörténet, természettudomány nyelvészet, irodalomtörténet református egyháztörténet, néprajz, egyházművészet régészet, néprajz, történet, művészettörténet Történeti kutatások szempontjából kiemelt fontosságú intézmény. Két szakemberrel (irodalomtörténész és biológus) működő területi múzeum január 1től az országos Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) vidéki tagintézménye. Több szakemberrel (nyelvészirodalmár, múzeumpedagógus) működő országos tematikus múzeum január 1től a PIM vidéki tagintézménye. Több szakemberrel (történész, néprajzos, egyháztörténész) működő tudományos központ, könyvtár, archívum. A világörökségi terület hagyományaira nézve kevésbé releváns. Több szakemberrel (történész, néprajzos, régész, múzeumpedagógus) működő múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum vidéki egysége. Felújított belvárosi műemlék épülete és benne két új állandó kiállítás 2013 őszén nyílt meg. 2014re a Zemplén élővilágát bemutató új állandó természetrajzi kiállítás átadása van tervben. Modern üvegbeton kocka épülete energetikai szempontból költséges fenntartású. Hosszú távra tervezhető, fenntartható alternatív megoldások jelentősen megerősítenék az intézményt. Új épülete (2008) önmagában is élmény és látványelem, kiállításai korszerű digitális technológiát vonultatnak fel. Országos osztálykirándulási célpont, jelentős látogatószámmal. Az adattár és a faluszemináriumi archívum fontos forrásanyag a századi népi kultúra tekintetében. 122

124 Múzeum Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb Tokaji Múzeum (Tokaj) Zempléni Múzeum (Szerencs, a Rákóczivár egyik szárnyában) régészet, történet, helytörténet lezárt gyűjtemények: néprajz, egyházművészet, képzőművészet történet, helytörténet, képes levelezőlap (képeslap tekintetében országos gyűjtőkör) lezárt gyűjteményi egység: néprajz Két szakemberrel (régész és történész) működő területi múzeum január 1től a települési önkormányzat fenntartásába került a megyei múzeumi hálózattól. Két szakemberrel (történészek) működő tematikus múzeum január 1től a települési önkormányzat fenntartásába került, és összevonták a Cukormúzeummal. Képes levelezőlap gyűjteménye Magyarországon a legnagyobb, digitális feldolgozottsága jelentős. Épülete belvárosi, főutcai műemlék (18. századi görög kereskedőház), utcaképi szempontból is jelentős épület. Állapota egyre romlik, műemlékvédelmi beavatkozás, épületfelújítás szükséges. Raktározási nehézségekkel küzd az intézmény. Az elmúlt tíz évben két ütemben történt fejlesztés: pince, udvar, kiállítóterek vonatkozásában. Legutóbbi lezárt projekt: HUSK/0901/1.3.2/0021 MEDIAVEL Magyarország Szlovákia határon átnyúló együttműködés, Képes levelezőlap történetét bemutató új állandó kiállítása 2012 ben nyílt meg. 2012től kezdve digitalizálási központ, közfoglalkoztatott munkatárssal a MANDA digitalizálási programjának egyik vidéki bázisa. Gyűjtemények, kiállítóhelyek Intézmény Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb Szent Erzsébet Ház (Sárospatak) Herman Ottó Múzeum Sárospataki Képtára Urbán György Műemlék Galéria (Sárospatak) Domján gyűjtemény (Sárospatak) Ősi Magyar Címertár Vadászati trófeagyűjtemény (Makkoshotyka) római katolikus egyháztörténeti kiállítás elsősorban a 20. századi magyar művészet bizonyos korszakai első, teljes életművet átfogó Domján gyűjtemény címerek, zászlók látogatható magángyűjtemény látogatható magángyűjtemény a Vaykastély műemlék épületében kis léptékű, helyi látványosság 123

125 Intézmény Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb Falumúzeum (Vámosújfalu) Borgazdasági Múzeum (Tolcsva) Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza (Tolcsva) Modern Képtár, Nemzetközi Szoborpark, Történeti és Néprajzi Látványtár (Olaszliszka) Kossuth Emlékház (Olaszliszka) Kovácsműhely múzeum (Erdőbénye) Kádárműhely múzeum (Erdőbénye) Szepsi Laczkó Máté Emlékház Főtér és Kiállító Épület (Bodrogkisfalud) helytörténet történet, néprajz, gazdaságtörténet: szőlőművelés, borászat tárgyi öröksége, tájtörténet nem jelentős a gyűjtemény: borászati és szőlőművelő eszközök, muzeális borok nem jelentős a gyűjtemény: kortárs szobrászat Nincs gyűjteménye, kortárs képzőművészeti kiállítások és rendezvények helyszíne. kézművesség, ipartörténet nem muzeális jellegű: kézművesség, élő örökség nem jelentős, történet, helytörténet nincs, kiállítóhely Perifériális, kevéssé ismert és kevesek által látogatott kiállítás. Tolcsván a 17. századi barokk Rákóczikastélyban, a Királyudvarban működött. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a volt Állami Borkombinát közös gyűjteménye, kiállítóhelye és egyben vendégháza volt. A volt szociális otthon (KonstantinHáz) felújításával, átalakításával 2007ben létrehozott épület, időszaki kiállítóterem, konferenciaterem. 2012ben nyílt meg az olaszliszkai Kossuth Emlékház mellett. Kortárs művészeti, szobrász és design témakörben működik. 2005ben felújított népi lakóház, homlokzatán az 1756os évszám valószínűleg nem igaz. 1940es évekbeli épület, 1999 óta kiállítóhely. Részben eredeti helyén megőrzött, részben rekonstruált kovácsműhely. Nyitott, látogatható kádárműhely, nem muzeális jellegű gyűjtemény. 2012ben átadott, felújított épületben lévő új kiállítás. 2007ben felújított kiállítóterem, évente 4 5 időszaki kiállítás, a bodrogkisfaludi tájházzal szoros együttműködésben. Tudatosítás, a működés erősítése, aktivizálás, hálózatba bekapcsolás, információáramlás segítése. Újjáélesztés, aktivizálás, hálózatba való bekapcsolás. Működése perifériális, nincs benne a mai szakmai és turisztikai körforgásban. Rendezvényhelyszín, Tolcsva egyik kulturálisközösségi színtere 2007 óta. A Kossuthkultusz egyik színtere. Helyi legendárium szerint nem Monokon, hanem itt született Kossuth Lajos. Időszakos jelleggel látogatható kiállítóhely, rendezvények alkalmával nyitva. Rendezvények alkalmával működik látványelemként. Tudatosítás, a működés erősítése, aktivizálás, hálózatba bekapcsolás, információáramlás segítése. Rendezvényhelyszín. Erdőbényén a tudatosan művelt és erősített Szepsi Laczkó Mátékultusz kiindulópontja. 124

126 Intézmény Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb Magyar Motorok Múzeuma (Bodrogkeresztúr) Tokaji Galéria (Tokaj) Encsy György Tokajhegyalja földtani gyűjteménye (Tállya) Helytörténeti Gyűjtemény (Abaújszántó) Kossuth Lajos szülőháza, Kossuthmúzeum (Monok) Helytörténeti Múzeum (Legyesbénye) Cukormúzeum (Szerencs) motorkerékpárok, közlekedéstörténet nincs, kiállítóhely ásványok, kőzetek, ősmaradványok helytörténet, ipartörténet, kézműipar történet, helytörténet, Kossuthkultusz tárgyai helytörténet, helyi egyháztörténet ipartörténet, gyártörténet, helytörténet látogatható magángyűjtemény, népszerű turisztikai célpont a volt ortodox templomban működő, főleg képzőművészeti kiállítóhely látogatható magángyűjtemény Az Ulánus Ház épületében működő muzeális gyűjtemény, perifériális helyzetben. Megfelelő állapotban lévő, országosan ismert és látogatott gyűjtemény. A volt görög katolikus iskola épületében működő, egy termes kiállítás. A volt Szerencsi Cukorgyár saját múzeuma, a gyár bezárása óta stagnál január 1től a Zempléni Múzeummal összevontan működik. Rendezvényhelyszín, motoros találkozók, veterán járművek szerelmesei Rendezvényhelyszín, a világörökségi terület egyik reprezentatív művészeti tere, kiállítások és koncertek Tudatosítás, a működés erősítése, aktivizálás, hálózatba bekapcsolás, információáramlás segítése. Osztálykirándulásokat és kulturális turizmust vonzó helyszín, a nemzeti Kossuthkultusz egyik központja. Tudatosítás, a működés erősítése, aktivizálás, hálózatba bekapcsolás, információáramlás segítése. 1997ben az év múzeuma, a világon a harmadik cukormúzeum. 2014ben felújítása tervben van. Jelentős látogatószámot sejtető, speciális turisztikai célpont lehet. 125

127 Tájházak Intézmény Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb Falumúzeum (Makkoshotyka) Sváb tájház (Hercegkút) Erdőbényei tájház Tájház (Szegilong) Bodrogkisfaludi tájház Német nemzetiségi tájház (Rátka) helytörténet, néprajz 2006ban a nádtető villámcsapás következtében leégett, a berendezés és a gyűjtemény is megsemmisült. Gyűjteményében bútorok, lakásbelső, szövőszék, kézműves mesterségek, szőlészetborászat eszközei, gazdasági eszközök, kamra felszerelés. Gyűjteménye nincsen, nem muzeális intézmény századi paraszti életmód, földművelés, lakásbelső, textilek, bútorok, konyhabelső, gazdasági eszközök századi paraszti életmód, lakásbelső, polgárias divatok, német nemzetiségi dokumentumok, népviselet és textilgyűjtemény 19. századi három osztatú parasztház, faoszlopos tornáccal. Kevéssé ismert, kevéssé látogatott tájház. 2007re újjáépült cseréptetővel, gyűjteményét újra összeadta a lakosság. Helytörténet, német nemzetiségi dokumentumok, fotóanyag. Alápincézett, emeletes, több helyiséges, tornácos mezővárosi lakóépület. Felújított, átépített, részletmegoldásaiban modernizált kiállítóhely. 2007ben felújított, átépített népi lakóház, tetőtér beépítéses falusi szálláshely. 2000ben felújítva, gyűjteménye részben restaurált, állományvédelmi szempontból megfelelő Gyűjteménye rendezett, állományvédelmi szempontból megfelelő. A ház állapota kielégítő. A Zemplénihegység hegyi településeihez tartozó népi kultúra, az erdőművelés, famegmunkálás, állattartás hangsúlyos szerepével. A német nemzetiségi identitás és közösségi élet egyik helyszíne Hercegkúton, rendszeres rendezvényhelyszín. A jelentős erdőbényei turizmus egyik fontos célpontja. Elnevezése kissé megtévesztő, ezen lehetne változtatni. Aktivitását, értékőrző tevékenységét támogatni, fenntartani Folyamatos épület karbantartás, a textilgyűjtemény és a népviseletek állományvédelme. Tájház jellegű borház Kiemelkedő tájház a közösségi élet szempontjából. Szakmailag élvonalbeli gyűjtemény, jelentős pályázati forrásokhoz hozzájut. A német nemzetiségi identitás fontos eleme. Népviselet gyűjteménye kiemelkedő. 126

128 Kézműves központok, alkotóházak, művésztelepek Intézmény Gyűjtemény Állapot Beavatkozás Egyéb A Művelődés Háza (Sárospatak) Zempléni Népművészeti Tábor Búzavirág Alapítvány központja (Vámosújfalu) Fafaragó tábor (Erdőbénye) Nyári Kézműves Alkotótábor (Bodrogkisfalud) Tokaji Manufaktúra Kiállítóterem és Alkotóház Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete (Tállya) Gyűjteménye nincs, kézműves alkotó közösségek otthona, kiállítások és szakmai rendezvények színtere. Lakások és műhelyek, közösségi terek. Gyűjteménye nincs, bentlakásos alkotótelepként működik. Nincs állandó alkotóház és gyűjtemény A bodrogkisfaludi tájház gyűjteményére alapozott kézműves tábor Nincs. Alkotóház, kiállítóhely és kereskedelmi egység Nincs gyűjtemény, az alkotók munkáiból és más népművészek anyagából rendeznek kiállításokat. megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők foglalkoztatása, hagyományos kézművességek. A helyi mesterek köré szerveződő kézműves alkotó közösség. Tizenhat éves rendezvény, kiállítások Helyi tradíciók erősítése, előtérbe helyezése Felújított épület, kiállító és előadó termek, kiállítóhely Fazekasság, vesszőfonás, szőttesek. Nyári kézműves táborok, eladásra is készített kézműves termékek. A működés erősítése, az egyesület és az alkotók támogatása, tudatosítás Az alkotótáborban készült munkák a tájház gyűjteményébe is bekerülnek, kiállítások készülnek. Az örökségelemek továbbélése szempontjából talán nem kiemelkedő fontosságú, inkább a helyi közösség céljait szolgálja. Turisztikára hangolt, öndefiníciója szerint hagyományosnak mondott kézműves centrum, inkább profitorientált megközelítés. Alkotótáborok, nyitott műhelyek, nyílt és zártkörű szakmai rendezvények, sikeres pályázati tevékenység. 127

129 Nagy fesztiválok, országos jelentőségű hagyományos rendezvények (Szüreti napokból továbbfejlődött fesztiválok) Rendezvény Érintett település Állapot Beavatkozás Egyéb Tolcsvai Borfesztivál Tolcsva Több napos, nagyszínpados tömegrendezvény, fesztivál. Bor Mámor Bénye Erdőbénye Több napos, kertekben és házaknál tartott művészeti fesztivál. Rétegkultúrára összpontosít, értelmiségi körökben országosan ismert rendezvény. Szőlészeti Borászati Napok TokajHegyaljai Szüreti Napok Szüreti Napok Mádi Furmint Ünnep Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál Rátka Bodrogkeresztúr Tokaj Mád Rátka (helyszín) Hercegkút, Károlyfalva, határon túli és külföldi testvértelepülések, német lakosság Több napos, nagy színpados, párhuzamos helyszíneken zajló borászati, gasztronómiai, kulturális és művészeti fesztivál, borverseny. Lokális rendezvény. Több napos, nagy színpados, párhuzamos helyszíneken zajló borászati, gasztronómiai, kulturális és művészeti fesztivál, nemzetközi szinten ismert rendezvény. Több napos, tízezres nézőszámú nagy nemzetközi rendezvény, húsznál több helyszínen zajló összművészeti fesztivál. Szüreti napok idősávjában, de más hangsúlyokkal jelentkező rendezvény. Testvértelepülések, hazai nemzetiségek a résztvevők. Szüreti Napok Tállya Több napos, de kisebb jelentőségű lokális rendezvény. A Művészetek Völgye mintájára megrendezett, a modern és a hagyományos elemeket minőségi módon ötvöző jazz, népzene, világzene és összművészeti esemény. A helyi értékek erősítése, a lokális hagyományelemek hangsúlyainak megőrzése. A helyi értékek erősítése, a lokális hagyományelemek hangsúlyainak megőrzése. A helyi értékek erősítése, a lokális hagyományelemek hangsúlyainak megőrzése. Népviseletes felvonulás, énekkarok, tánccsoportok és népdalkörök nagy seregszemléje. 128

130 Hagyományos formában, szervesen megőrződött helyi szüreti felvonulások, szüreti bálok (Továbbá más kisebb, újszerű vagy rendhagyó rendezvények) Rendezvény Érintett település Állapot Beavatkozás Egyéb Szüreti felvonulás Makkoshotyka Hagyományos szüreti bál, szervesen élő tradíció, modern zenekarral, szekeres lovas felvonulással. Szüretvégi Vigasság Hercegkút októberben; hagyományőrző jellegű szüreti felvonulás, német nemzetiségi csoportok szereplésével. Falunap Sárazsadány Lokális érvényű kis rendezvény. Szüreti Vigasságok Tolcsva Hagyományos szüreti felvonulás, kisebb volumenű lokális rendezvény. Bortúrázók Éjszakája Tolcsva 2013ban volt az első, új kezdeményezés a Múzeumok Éjszakája és hasonlók mintájára. Szüreti Boros Mangalica Toros Fesztivál Olaszliszka 2013ban volt az első, új rendezvény Szüreti felvonulás Olaszliszka Hagyományos, szervesen továbbélő szüreti menet és bál. Aszú Fesztivál Erdőbénye 2013ban először, új rendezvény. Hetedhét Pásztortüzek Szüreti Nap Kádárnap, országos kádártalálkozó Erdőbénye Erdőbénye A hagyományos őszi idősávban megrendezett, tematikailag kibővített szüreti rendezvény. Hagyományos kézműves találkozó, szakmai és közönségrendezvény. Az utóbbi években változó színvonalon megrendezett esemény. Kis léptékű, helyi esemény, turistákat nem vonz. Német nemzetiségi hangsúlyok. Nyitott pincék típusú esemény, rétegkultúrára fókuszál, igényesebb látogatóknak szól. A Szepsi Laczkó Mátékultusz köré szerveződő rendezvény. A rendezvény erősítése, támogatás a szervezőknek, tudatosítás és országos hálózatba való bekapcsolás. A hagyományos kádármesterség továbbélése szempontjából kulcsfontosságú rendezvény. Falunap Bodrogkisfalud A tájház köré szerveződő hagyományőrző rendezvény. Szüreti felvonulás Bodrogkeresztúr Mádi Újbor Ünnep Mád Új rendezvény, május 25. Orbánnap körüli időpontban A monoki Szent Orbánereklye köré szerveződő kultusz, vallási esemény 129

131 Rendezvény Érintett település Állapot Beavatkozás Egyéb Töltött Káposzta Fesztivál Rátka 2013ban volt a harmadik. Jellegzetes falunaptípusú rendezvény. A káposzta mint kedvelt sváb eledel, ugyanakkor magyar nemzeti étel. Szent Vencel nap Tállya Szeptember 28. templom belsejét feldíszítik a legszebb szőlőfürtökkel Falunap Golop Kommersz jellegű, de néptáncos elemeket is felvonultató főzősszínpados falunap. Néptánc találkozó Golop Iskolai gyermek néptáncosokat megmozgató lokális, regionális rendezvény. Nyolc alkalommal rendezték meg. Régi tradíciókra nem támaszkodik, a mai főzőversenyesszínpados falunapok tendenciájába illeszthető. Egyéb rendezvények, amelyek csak részben köthetők a helyi tardíciókhoz Rendezvény Érintett település Állapot Beavatkozás Egyéb Falunap Bodrogkeresztúr Ez egy kommersz tömegrendezvény. Lecsófesztivál Bekecs Az örökségelemekhez nem kapcsolódó, kommersz főzőversenyes falunap. Országos Csokoládé Fesztivál Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál Szerencs 2008 óta egyre nagyobb, ma már több tízezres nézőszámú nemzetközi fesztivál. 2013ban a 25. volt, néptáncegyüttesek, zenekarok és hagyományőrző folklór együttesek találkozója. A hangsúlyokat jelentősen áthelyezi, ugyanakkor komoly turizmust generál a térségben. A zsidóság emlékei az épített környezetben, a művelődéstörténetben és a tájban Örökségelem Település Állapot Beavatkozás Egyéb Rituális fürdő épülete Sárospatak Zsidó temető, Teitelbaum Mózes csodarabbi sírja Zsidó temető, Glück Ábrahám Izsák rabbi sírja Sátoraljaújhely Zarándokhely, vallási turizmus Tolcsva 130

132 Örökségelem Település Állapot Beavatkozás Egyéb Zsinagóga rom Olaszliszka Zsidó temető, Friedmann Cvi Hers csodarabbi sírja Olaszliszka Bodrogkeresztúri volt zsinagóga Turisztikai Központ Bodrogkeresztúr 2007ben felújított, új funkcióba helyezett műemlék épület Volt rabbiház Bodrogkeresztúr Zarándokház, pihenőhely Zsidó tem, Reb Steiner Sáje csodarabbi sírja Tokaji volt zsinagóga Tokaji Kulturális és Konferencia Központ Bodrogkeresztúr Zarándokhely, vallási turizmus Tokaj Felújított, új funkcióba helyezett műemlék épület Zsidó temető Tokaj Tarcali volt zsinagóga Tarcali Galéria Zsidó temető, rabbi sírok Tarcal között épült, copf stílusú zsinagóga, felújított műemlék épület. Tarcal Zarándokhely, vallási turizmus Mádi zsinagóga Mád Az egész világörökségi kultúrtáj egyik legjelentősebb műemlék épülete. Copf stílusú zsinagóga, épült 1798ban, párhuzamai EUban alig ismertek. Zsidó hitközségi iskola és rabbiház Zsidó temető, a mádi csodarabbi sírja Mád 18. századi, emeletes, L alaprajzú, tornácos kőépület, a hegyaljai mezőv. építészetének típusos példája. Europa Nostradíjas felújított műemlék, jelentős turisztikai látványosság és rangos rendezvényhelyszín. 2012ben még nem volt felújítva. Felújítása és hasznosítása fontos lenne a jövőben. Mád Zarándokhely, vallási turizmus Zsidó temető Erdőbénye Zsidó temető, rabbi sírok Abaújszántói volt zsinagóga Zsidó temető, rabbi sírok További vallási örökségelemek Tállya Abaújszántó Abaújszántó Jelentős szellemi örökség a Szent Orbán ereklye, amit Orbán napon (május 25.) átszállítanak Tokajba, vagy Mádra, vagy máshová ahol Orbán napi rendezvények történnek. Ez egy nem eléggé ismert és nem eléggé kiaknázott kulturális örökségelem. Monoki kálvária 2007ben felújítva, zarándokhelyként működik. Hercegkút: Gomboshegyi kálvária 2004ben épült zarándokhely Tokaj: volt ortodox templom, ma kiállítóhely 131

133 5.4 TERMÉSZETI ÉRTÉKEK Nemzetközi szintű védelem alatt álló értékek Név Kód Kiterjedés (ha) Natura 2000 SPA területek Bodrogzug Kopaszhegy Taktaköz HUBN ,88 Zemplénihegység a Szerencsidombsággal és a Hernádvölggyel HUBN ,75 Natura 2000 SCI területek Sárospataki Manduláa HUBN ,59 Bodrogszegi várhegy HUBN ,99 Bodrogzug és Bodrog hullámtere HUBN ,56 Erdőbényeiolaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek HUBN ,42 KözpontiZemplénihegység HUBN ,78 Longerdő HUBN ,72 Tokaji Kopaszhegy HUBN ,77 Mádi Bomolybánya HUAN ,94 Mádi Kakashegy HUAN ,36 Tállyai Patócshegy és Sátorhegy HUBN ,39 A világörökségi kultúrtájat érinti a Bodrogzug Ramsari terület, melyet 3781ha területen jelöltek ki 1989ben. Országos szintű védelem alatt álló értékek Védett terület neve Zempléni TK Kezelési terv 1 A kezelési terv dokumentá ció elkészült, következő lépés: területi szintű egyeztetés Terület (ha) Törzskönyvi szám ,4 172/TK/84 Védetté nyilvánító jogszabály 147/2007(XII.27) KvVM Natura 2000 SPA terület HUBN10007 Natura 2000 SAC terület HUBN20084 HUBN20085 HUBN20088 HUBN20089 HUBN HUBN20092 HUBN20093 HUAN20007 Települések Boldogkőváralj a, Arka, Fony, Bózsva, Mogyoróska, Regéc, Háromhuta, Nagyhuta, Kishuta, Komlóska, Makkoshotyka, Gönc, Göncruszka, Nyíri Pusztafalu, Hollóháza Telkibánya, Füzér,

134 Védett terület neve TokajBodrogzug TK Abaújkéri Aranyosvölgy TT Bodrogszegi Várhegy TT Erdőbényei Fáslegelő TT Longerdő TT Megyerhegyi Tengerszem TT Tállyai Patócshegy TT Tarcali Turzódűlő TT Kezelési terv 1 A kezelési terv dokumentá ció elkészült, következő lépés: területi szintű egyeztetés 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 125/2011. (XII. 25.) VM rendelet Nem áll rendelkezé sre VM részére megküldöt t kezelési terv dokumentá ció Terület (ha) Nem áll rendelkezé 1123,2 sre VM (részben részére érinti a megküldöt világörökségi t kezelési terület) terv dokumentá ció 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 18/2009. (XI. 20.) KvVM rendelet 5/2010. (III. 23.) KvVM rendelet Törzskönyvi szám 5 318,5 183/TK/86 160,0 317/TT/07 1,6 233/TT/90 195,6 236/TT/90 274/TT/96 1,1 278/TT/ /TT/87 10,7 320/TT/09 Védetté nyilvánító jogszabály 165/2007. (XII. 27.) KvVM 98/2007. (XII. 23.) KvVM 6/1990 (VI.18.) KöM 8/1990 (VII.17.) KÖM rendelet 27/1996. (X. 9.) KTM 24/1997 (VIII.1.) KTM 76/2007. (X. 18.) KvVM 18/2009. (XI. 20.) KvVM Natura 2000 SPA terület HUBN10001 Natura 2000 SAC terület HUBN20007 HUBN20072 Települések Bodrogkereszt úr, Bodrogkisfalud, Olaszliszka, Szegi, Tarcal, Tiszaladány, Tokaj, Zalkod HUBN Abaújkér HUBN HUBN20073 Bodrogkisfalud HUBN Erdőbénye HUBN10007 HUBN HUBN10007 Sátoraljaújhely, Sárospatak, Alsóberecki, Vajdácska Sárospatak HUBN HUBN20074 Tállya Tarcal 133

135 Védelemre tervezett természeti területek a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területen Védelemre tervezett terület Érintett település(ek) Természetvédelmi kezelési terv, védetté nyilvánítás Erdőhorváti Várhegy TT Erdőhorváti Nem áll rendelkezésre VM részére megküldött kezelési terv dokumentáció SzokolyaÓvár TT Erdőbénye Nem áll rendelkezésre VM részére megküldött kezelési terv dokumentáció Mádi Bombolybánya TT Mád Nem áll rendelkezésre VM részére megküldött kezelési terv dokumentáció Mádi Kakashegy TT Mád Nem áll rendelkezésre VM részére megküldött kezelési terv dokumentáció Kopaszhegy és Dorgótető TT Tállya A kezelési terv dokumentáció elkészült, következő lépés: területi szintű egyeztetés Abaújszántói Sátorhegy és Krakó TT Ex lege védett értékek Abaújszántó, Tállya A kezelési terv dokumentáció elkészült, következő lépés: területi szintű egyeztetés Földvárak Név Várhegy Pusztavár Mekecsvár Óvár Ingvár Kerekdomb Földvár Várhegy Település Erdőhorváti Erdőhorváti Tállya Tállya Monok Monok Szerencs Bodrogkisfalud Kunhalmok Név Település Hrsz Sashalom Abaújszántó 0110 Kígyóshalom Legyesbénye 016 Homokhalom Bekecs Szerencsihalom Szerencs 065 Helyi szintű védelem alatt álló értékek Név Termőhely: Hrsz.: Terület tulajdonosa: Terület kezelője: Védetté nyilvánítás indoka: Kazinczy Múzeum Parkja (Sátoraljaújhely) Sátorhegy törésvonala (Sátoraljaújhely) Sárospataki Várkert Sárospataki Iskolakert Sárospataki Mandulás Növényvilága Golopi Kastélypark Megyaszói és Monoki opálváltozatok Sátor és Krakkóhegy, Kőbánya és Sulyomhegy (Abaújszántó) 134

136 Név Populus canescens (fasor) (Tokaj) Thilia cordata (hársfa sor) (Tokaj) Aesculus Hippocastanum 3 db (Tokaj) Thilia cordata (fasor) (Tokaj) Aesculus Hippocastanum 1 db (Tokaj) Termőhely: Hrsz.: Széchenyi sétány 652,747/1 Bajcsy Zs. út 1306 Bethlen Gábor út Ady E. utca és Tarcali út 1308 Tokaj, Kossuth tér Terület tulajdonosa: Terület kezelője: Védetté nyilvánítás indoka: Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tokaj Város Önkormányzat Tokaj Város Önkormányzat Tokaj Város Önkormányzat Tokaj Hétszőlő Rt ÉszakMagyarországi Vízügyi Igazgatóság Tokaji Felügyelőség Városi kincstár Városi kincstár Városi kincstár Tokaj Hétszőlő Rt a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fák fenntartásának biztosítása a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fák fenntartásának biztosítása a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fák fenntartásának biztosítása a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fák fenntartásának biztosítása A különleges, városunkban ritka fa fenntartásának biztosítása Magas Természeti Értékű Területek 135

137 A Bodrogköz MTÉT a Bodrogköz, mint törzsterület, a Bodrogzug, a Hegyalja és a Hegyköz kijelölt területein helyezkedik el. A térség természeti szempontból jelenleg is értékes nedves területei ökológiai állapotának megtartása a környező területeken folytatott gazdálkodástól nagyban függ (kemikáliák bemosódása, a gazdálkodási módok, alkalmazott gépek, eljárások zavaró hatása) A szomszédos vidékekhez képest a Bodrogköz éghajlata az átlagnál nedvesebb, erősen széljárta, a tavasz is később kezdődik. A téli csapadék a kora tavaszi időszakban növeli a belvízzel borított területek kiterjedését. A régen a két folyó szeszélyes vízjárása nyomán időszakosan víz borított a mocsaras tájat ma sűrű csatornahálózat szeli át (Bereckifőcsatorna, Tiszakarádifőcsatorna, Törökérifőcsatorna). Az ármentesítés után az állandó vizű mélyedések többsége kiszáradt és csak néhány morotva emlékeztet a táj egykori vízi világára. A természetes tavak között a Karcsató, a holtágak között a kenézlői, a tározók között a vajdácskai a legnagyobb. A térségben számos védett terület található, úgy mint a TokajBodrogzug Tájvédelmi Körzet, a Longerdő Természetvédelmi Terület és a TiszatelekTiszaberceli Ártér Természetvédelmi Terület. A területen élő növény és állatt ársulások nemzetközi jelentőségű értékkel bírnak. A Kopaszhegyen európai ritkaságnak számít a gyapjas őszirózsa, gyapjas csüdfű, valamint az itt élő 18 orchideafaj. A Bodrogzugban, a Bodrogközben és közvetlen környékükön költ az ország egyik legerősebb harisállománya, de kiemelkedő értékként megtalálható a területen a parlagi sas is. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, sok vízimadár zavartalan fészkelő, vonuló, táplálkozó helye. Védett emlősei közül kiemelendők a denevérek, a terület fokozottan védett emlőse a vidra. A területen megvalósuló MTÉT programok támogatásának legfőbb célja a változatos élőhelyszerkezet és az ehhez kapcsolódó, a tájra jellemző hagyományos gazdálkodási formák megőrzése, továbbá az élőhelyek fejlesztése érdekében a védett fajok számára kedvező gyephasznosítási formák, a legeltető állattartás újbóli elterjesztése. 136

138 A Taktaköz MTÉT a Tisza hajdani árterületének része, döntően ma is természetközeli állapotot idéz. Ezeken a sérülékeny élőhelyeken a Tisza szabályozása előtt nagyon gazdag növény és állatvilág volt jellemző, mely az intenzív mezőgazdasági művelés hatására visszaszorult ugyan, de még így is jelentősnek mondható. A Tisza, a Bodrog, és több kisebb folyó hordalékaiból kialakult síkságból ittott kunhalmok emelkednek. A vízrendezés ellenére is vizes élőhelyek sokaságát rejti magába, a Tiszaladány területén lévő Dicselapos a nemzetközi Ramsariegyezmény hatálya alá tartozik, de egyes mocsarak törvény általi védettséget is élveznek. A vizenyős területek közé beékelődő, magas természeti értékkel bíró nyílt pusztai gyepek területének aránya a nagyüzemi mezőgazdaság hatására csökkenni kezdett, ami egyben élőhelyek megszűnését, beszűkülését is jelentette. Mára a Taktaközben túlnyomóan a szántóföldi területhasználat a jellemző, ami magában hordozza a vizek, és a talaj mezőgazdasági eredetű elszennyeződésének veszélyét. A keményfaligeterdők még mindig őriznek olyan fajokat, melyek a bükkkor hűvös klímája idején vándoroltak le a hegyvidékről az alföldi erdőkbe. Ezek a fajok ma már csak reliktumfoltokban képesek fennmaradni. Ilyenek a madárfészek, a hölgypáfrány, az erdei sás a keleti kontyvirág, a csalánlevelű harangvirág, s az erdei ti sztesfű. A keményfa ligetek a terület legértékesebb, középhegységi jellegű erdőtársulásai, állományai még sok helyen jó minőségűek. A különleges vizes élőhelyek olyan ritka fajok megjelenését teszik lehetővé, mint a gyilkos csomorika, a tőzegpáfrány, a szálkás pajzsika és a villás sás. A terület másik nagyon jellemző társulása az ártéri kaszálórét, amelyek rendszeres kaszálását az ott előforduló védett növények megőrzésének igénye teszi szükségessé. A vizes élőhelyek, nem csak a flóra fajszám alakulására hatnak kedvezően, ez a térség az ország legjelentősebb gém fészkelő helye, csak a nagykócsag és kanalas gém együttes állománya meghaladja az 500 egyedet, de a fokozott an védett cigányréce is költ itt. A Zemplénihegység jelentős természetvédelmi értékét adják az ott költő fokozott an védett, ritka ragadozó madarak és a zárt erdők mélyét kedvelő fekete gólyák, melyek gyakorta keresik fel a közeli Taktaköz táplálékban gazdag területeit fiókáik nevelése, illetve nyári kóborlásaik idején. A kiemelkedő kétéltű állomány mellett, az emlősök közül említést érdemel a füves élőhelyek és a mocsarak szegély zónáját kedvelő hermelin, valamint a minden jelentősebb víztérben élő, hazánkban nem túl ritka, de európai viszonylatban fokozottan védett vidra állománya. Az MTÉT célja, hogy a természeti környezet adottságaihoz igazodó földhasználat valósuljon meg a térségben, amely egyben a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok megóvását segíti elő. Leírások forrása: Barlangok Kat.sz. Név Hossz (m) Vertikális kiterjedés (m) Mélység (m) Magasság (m) Hrsz. Sárospatak Sárospataki Alsóbarlang / Sárospataki Felsõbarlang /1 Legyesbénye Fulóhegyi Felsõbarlang / Kisbarlang / Nagybarlang / Nagyszirtihasadék / 137

139 TURISZTIKAI ÉRTÉKLELTÁR 138 Sátoraljaújhely Borturizmus és gasztronómia Ungvári pincesor Zsólyomkai pincék Tokaj Kereskedőház Rt. Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Bodrogolaszi Kőporosi pincesor Gomboshegyi pincesor Rákóczi pince Lónyay kastély Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza Oremus Pincészet Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tokaj Tarcal Mezőzombor Mád Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kádárok völgye Vivamus (egykori Rákóczi) pincerendzser Szegi Pince Tokaj Kereskedőház Rt. legnagyobb hordós pincészete (Hatalos hegy) Szegi Pince Tokaj Kereskedőház Rt. legnagyobb hordós pincészete (Hatalos hegy) Patricius Borház Tokaj Nobilis Szőlőbirtok Dereszla pincerendszer Rákóczi pince Szőlő tanösvény (Hétszőlő Szőlőbirtok) Borbusz (Tokaj, Tourinform Iroda) TokajHegyaljai Borút Egyesület Sauska Tokaj Pincészet Tokaj Hétszőlő Szőlőbirtok 6 Puttonyos Borfalu Gróf Degenfeld Szőlőbirtok Andrássy birtok régi pincéi Rákóczi szüretelőház pincéje Disznókő Szólóbirtok Sárga Borház Vendéglő Első Mádi Borház Royal Tokaji Borászati Zrt. Szepsy Pincészet Barta Pince Rátka Tállya Abaújszántó Oroszlános Borvendéglő és Borhotel Szent Benedek Pincészet Rákóczi pincerendszer TokajHegyaljai Történelmi Borút Egyesület Hollókői Mihály Családi Pincészete Galambos Pincészet (kóser borok) Imperiál Tokaji Pincészet pincerendszere

140 Golop Monok Legyesbénye Bekecs Szerencs Borturizmus és gasztronómia Sátoraljaújhely Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tokaj Tarcal Mezőzombor Mád Rátka Tállya Abaújszántó Várak, kastélyok és kúriák Waldbott kastély Szirmay kastély Rákóczi vár Lónyay kastély Szirmay kastély (iskola) Dessewffy kastély Rákóczi kastély (Tokajhegyaljai Borkombinát múzeuma) Szirmay kastély Budaházi Fekete kúria Rákóczi ház Máriássy kúria Rákóczi vár romja Rákóczi Dessewffy kastély Andrássy kúria Degenfeld kastély Borsay kastély Mádi Kúria Hotel Kastélyszálló Maillot kastély Szirmay kúria Oroszlános Borvendéglő és Borhotel Balogh kúria Rákóczi kúria Patay kastély Rákóczi (Ulánus vagy Kapitány) ház (helytörténeti gyűjtemény) 139

141 Várak, kastélyok és kúriák Golop Monok Monaky kastély (kis kastély) Andrássy kastély (nagy kastély) Kossuth Lajos szülőháza Legyesbénye Bekecs Szerencs Rákóczi vár Tájházak Sátoraljaújhely Makkoshotyka Falumúzeum Hercegkút Sváb Tájház Sárospatak Végardói Tájház Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Falumúzeum Tolcsva Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Tájház Szegilong Tájház és Turistaház Szegi Bodrogkisfalud Tájház Bodrogkeresztúr Tokaj Tarcal Tarcal Múzeum Mezőzombor Mád Rátka Német Nemzetiségi Tájház Tállya Abaújszántó Helytörténeti Gyűjtemény Golop Monok Legyesbénye Helytörténeti Múzeum Bekecs Szerencs 140

142 Sátoraljaújhely Múzeumok Kazinczy Ferenc Múzeum Zempléni Levéltár Kazinczy Emlékcsarnok és sírkert (Sátoraljaújhely Széphalom) Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely Széphalom) Börtön és Büntetés Végrehajtási Múzeum Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Rákóczi Múzeum Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospataki Képtár Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Borgazdasági Múzeum Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Kossuth Emlékház Nemzetközi Szoborpark Történeti és Néprajzi Látványtár Kádárműhely Múzeum Kovácsműhely Múzeum Szepsi László Máté Emlékház Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tokaj Magyar Motorok Múzeuma Tokaji Múzeum Tokaj Galéria (egykori ortodox templom) Tarcal Mezőzombor Mád Ásványgyűjtemény Rátka Tállya Encsy György Regionális Ásvány és Kövület Gyűjteménye Abaújszántó Golop Monok Ősi Magyar Címer és Zászló Kiállítás Kossuth Lajos Emlékmúzeum Legyesbénye Bekecs Szerencs Cukor Múzeum Zempléni Múzeum Rákóczi vár 141

143 Sátoraljaújhely Vallási helyszínek Nagyboldogasszony Piarista templom és kolostor Régi zsidó temető Teitelbaum Mózes csodarabbi sírja Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Bodrogolaszi Gomboshegyi kálvária Vártemplom Református templom Román kori templom (r.k.) Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Kisboldogasszony templom (r.k.) Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Szent György r.k. templom Református templom Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tokaj Tarcal Mezőzombor Mád Reb Steiner Saje csodarabbi háza és sírja Szent György r.k. templom Görög katolikus templom Református templom Zsinagóga Turisztikai központ Zsinagóga kulturális és konferenciaközpont Régi zsidó temető Jézus Szíve r.k. templom Református templom Szent Miklós görög katolikus templom Szent Teréz kápolna Zsinagóga Tarcal Galéria Urunk Mennybemenetele r.k. templom Református templom Református templom Szentlélek Eljövetele görög katolikus templom Szent Mihály Főangyal r.k. templom Zsinagóga Régi zsidó temető Református templom Szentháromság r.k. plébánia templom Rátka Tállya Görög katolikus kápolna Evangélikus templom Szent László r.k. templom Református templom 142

144 Abaújszántó Vallási helyszínek Római katolikus templom Református templom Evangélikus templom Görög katolikus templom Golop Monok Szent Kereszt felmagasztalása kálváriakápolna búcsújáró hely Sarlós Boldogasszony r.k. templom Református templom Evangélikus Szórvány templom Legyesbénye Bekecs Szerencs Kisboldogasszony r.k. templom Szerencsi Istenszülő elhunyta Görög Katolikus templom Református templom Munkás Szent József r.k. templom Fesztiválok, rendezvények Sátoraljaújhely Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Szüreti felvonulás (szeptember) Szüretvégi Vigasság (október) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Sárospataki Szüreti Napok (szeptember) Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Bortúrázók éjszakája (július) Borfesztivál (augusztus) Szüreti Vigasságok (október) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Szüreti Boros Mangalica Toros Fesztivál (szeptember) Drótszamár Fesztivál (június) Kádártalálkozó (június) Bor, Mámor, Bénye (augusztus) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Országos horgászverseny (Feeder kupa és Tímár kupa) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) 143

145 Bodrogkeresztúr Tokaj Tarcal Fesztiválok, rendezvények Szőlészeti Borászati Napok Magyar Motorok Találkozója (augusztus) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Falunap (augusztus) horgászverseny (augusztus) Szüreti Nap (szeptember) Tokaji Borok Fesztiválja (május) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Tokaji Ősz (szeptember) TokajHegyaljai Szüreti Napok (október) Tarcali Napok (június) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Mezőzombor Mád Rátka Tállya Abaújszántó Mádi Újbor Ünnep (május) Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Szüreti Napok Mádi Furmint Ünnep (szeptember) Töltött Káposzta Fesztivál (május) Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál (szeptember) TokajHegyaljai Vigasságok (április) TokajHegyaljai Vigasságok (szeptember) Szántói Ivó Napok (május) Golop Monok Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Legyesbénye Bekecs Szerencs Zempléni Művészeti Napok (augusztus) Gyógyfürdő, wellness Sátoraljaújhely Hotel Hunor **** Hotel König *** Városi Uszoda Zemplén Kalandpark (bob, sí, korcsolyapálya és kalandtúra) Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Végardó Fürdő Hotel Bodrog Wellness ***/**** Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Erdőhorváti Olaszliszka 144

146 Erdőbénye Gyógyfürdő, wellness Erzsébet Fürdő (Honvédségi üdülő) Margita Hotel *** Erdőfénye Kastélyszálló Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tokaj Hotel Kelep*** Tokaj Hotel*** Toldi Fogadó*** Millenium Hotel*** Kopaszhegyi sípálya Tarcal Andrássy Rezidencia Hotel Wine &Spa ***** Gróf Degenfeld Kastélyszálló **** Mezőzombor Mád Mádi Kúria Hotel és Rendezvényközpont*** Rátka Tállya Oroszlános Borvendéglő és Borhotel**** Abaújszántó Golop Monok Legyesbénye Bekecs Szerencs Szerencsi Fürdő és Wellness Ház Aktív vízi, lovas, kerékpáros turizmus Vízi turizmus Lovas turizmus kerékpáros turizmus Sátoraljaújhely Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Betyár Lovastanya Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Szegilong Szegi Vízi bázis Bodrogkisfalud Kalóz Kikötő és Yacht Klub Zakator Vendégház 145

147 Aktív vízi, lovas, kerékpáros turizmus Vízi turizmus Lovas turizmus kerékpáros turizmus Bodrogkeresztúr Turisztikai Központ Turisztikai Központ Tokaj Kék cápák kenukölcsönző Vízisport túristaház Arzenál Turistaház Tokaj kemping Kudri Lovas iskola Szilaj Lovas panzió (Tiszaladány) Tourinform Hotel Kelep Tarcal Mezőzombor Mád Rátka Tállya Oroszlános Borvendéglő és Borhotel Abaújszántó Abaújszántói Lovas Klub Golop Monok Legyesbénye Bekecs Bányai lovas iskola Szerencs Világörökségi Kapuzat és Turisztikai Fogadó épület Sátoraljaújhely Természeti értékek, kirándulóhelyek Sátorhegy Zempléni Tájvédelmi Körzet Magashegy Makkoshotyka Hercegkút Sárospatak Megyerhegyi tengerszem és Malomkőbánya Bodrogolaszi Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva Borgazdasági Múzeum Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza Erdőhorváti Olaszliszka Erdőbénye Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi körzet Aranyosi völgy Mulató hegy Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi körzet Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet Bodrogszegi Várhegy Természetvédelmi Terület Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi körzet Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi körzet 146

148 Tokaj Tarcal Természeti értékek, kirándulóhelyek Kopaszhegy Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi körzet Bányató és kilátó Mezőzombor Mád Rátka Tállya Abaújszántó Tállyai Patócs hegy Természetvédelmi Terület Abaújszántói Sátorhegy Golop Monok Ingvár tó Legyesbénye Bekecs Szerencs 147

149 148 TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD 6. AZ ÉPÍTÉSZETIMŰSZAKI TERVTANÁCSOK VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETET ÉRINTŐ JEGYZŐKÖNYVEI Dátum Település Sorszám Név Tokaj 38.(B) Tokaj, Óvár u hrsz. lakóház építési engedélyezési tervéhez Tarcal 33.(B) Tarcal, Cent Im kft irodatelephely építési engedélyezési terve Abaújszántó 31.(B) Abaújszántó, Gomba házak és feldolgozó üzem építési engedélyezési tervére Sátoraljaújhely 30.(B) Sátoraljaújhely, Prec Cast központi csarnok engedélyezési tervére Mád 26.(B) Mád, Sichermann Szolgáltató ház engedélyezési terve, Mád 27.(B) Mád, Perce tetőtúra központ engedélyezési terve, Mád 25.(B) Mád, Művelődési Ház felújítás engedélyezési tervére, Tokaj 29.(B) Arany Sas Medihotel, (Tokaj, Bethlen G. u /2 hrsz.) kialakításának módosított engedélyezési tervére Bodrogkeresztúr 32.(B) Bodrogkeresztúr, Felszabadulás u hrsz. alatti lakóépület átalakítás engedélyezési tervére Tokaj 24.(B) Tokaj, József A. u. 9. (379hrsz.) volt Serház helyreállítási és átépítési kiviteli tervére Rátka 21.(B) Rátka, Iskola tér 16. (3371 hrsz.) alatti épületek felújításának, illetve átépítésének engedélyezési terve Mád 14.(B) Mád, Batthyány tér. (550/2 hrsz.) oktatási épület és szolgálati lakás engedélyezési tervére Mezőzombor 10.(V) Mezőzombor, Bekény tanya (0265/19 hrsz.) egészségturisztikai központ építési engedélyezési tervére Sátoraljaújhely 9.(B) Sátoraljaújhely, Kossuth tér 10. (2863 hrsz.) alatti épület homlokzat átalakítása építési engedélyezési tervére Sátoraljaújhely 1. (B) SátoraljaújhelyKárolyfalva rendezési terv módosítása Szerencs 2. (B) Szerencs, Szalmatüzelésű Erőmű koncepció terve Tarcal 239. (B) Tarcal, Könyves K. úti családi borászat terve Szerencs 238. (V) Szerencs, Szalmatüzelésű erőmű terve Sárospatak 235. (V) Sárospatak, Rákóczi u. 66. épület terve Szerencs 236. (V) Szerencs, Kossuth tér rekonstrukciós terve Sátoraljaújhely 219. (V) Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. ipari hulladék gyűjtőhely terve Tolcsva 215. (B) Tolcsva, Petőfi u alatti irodaház magastető ráépítési terve Tolcsva 214. (V) Tolcsva, Szabadság u. Posta felvételi épület bővítés terve Tokaj 217. (B) Tokaj, BajcsyZsilinszky E. úti borpavilon terve Mád 216. (B) Mád, Árpád úti borászat és bemutató központ terve Tokaj (B) Tokaj, Serház u. 1.sz. információs központ terve Bodrogkeresztúr 178. (V) Bodrogkeresztúr, Petőfi. u.5. alatti lakóház terve Tarcal 177. (V) Tarcal, Sport u. 31. alatti csárda terve Makkoshotyka 182. (V) Makkoshotyka, Rákóczi u.14. Művelődési ház átalakítás terve Hercegkút 184. (V) Hercegkút, Kossuth u. alatti tájház újjáépítés terve Tokaj 176. (V) Tokaj, Rákóczi F. u. 46. alatti gépkocsitároló terve Tokaj 180. (B) Tokaj, Serház u. 1.sz. információs központ terve

150 Dátum Település Sorszám Név Sátoraljaújhely 171. (B) Sátoraljaújhely, 7505/10 hrsz. alatti lakóház terve Erdőbénye 169. (V) Erdőbénye, Kossuth u alatti étterem panzió fennmaradási engedélyezési terve Tokaj 169. (V) Erdőbénye, terve Tarcal 147. (V) Tarcal, v. Andrássy kúria szálloda bővítése Sátoraljaújhely 141. (B) Sátoraljaújhely, Színházköz 3. imaház felújítás terve Tokaj 140. (V) Tokaj, Rákóczi F. u. 11. alatti lakóépület terve Abaújszántó 135. (B) Abaújszántó, 0173/6 hrsz. asztalos üzemcsarnok terve Makkoshotyka 442. (V) Makkoshotyka, Rk. templom terve Tokaj 127. (V) Tokaj, Dózsa Gy. u. (122/2 hrsz.) alatti társasház terve Erdőhorváti 101. (V) Erdőhorváti, Hatház u. 19.lakóház átalakítás terve Sátoraljaújhely 87. (B) Sátoraljaújhely Károlyfalva, Kossuth u. (7018/1 hrsz) lakóház terve Tokaj 86. (V) Tokaj, Rákóczi u alatti lakóház homlokzat felújítás terve Tarcal 89. (V) Tarcal, Piac tér kialakítása Mád 88. (V) Mád, Rákóczi u. 59. alatti borház módosított terve Tokaj 92. (V) Tokaj, GSM torony terve Sárospatak 64. (V) Sárospatak, Rákóczi u. 39. épület terve Mád 60. (V) Mád, Árpád. u. (402 hrsz.) épületegyüttes átalakítás terve Sátoraljaújhely 50. (B) Sátoraljaújhely, Kossuth Középiskola együttes rekonstrukciós terve Sátoraljaújhely 43. (V) Sátoraljaújhely, Kazinczy u. (7644/1 hrsz.) alatti áruház terve Makkoshotyka 44. (V) Makkoshotyka, Rk. templom terve Erdőbénye 82. (B) Erdőbénye, Bethlen u. 39. panzió terve Tokaj 42. (V) Tokaj, Dózsa Gy. u. 19. alatti lakóház terve Tokaj 41. (V) Tokaj, Tarcali u. (1063/4 hrsz.) alatti autószerviz terve Mád 47. (V) Mád, József A. u. 19.lakóház átalakítás terve Tállya 45. (V) Tállya, Árpád tér 4. lakóház terve Tolcsva 48. (B) Tolcsva, Kossuth u. 55.alatti, a volt Rákóczi kastély melléképülete átalakításának terve Sárospatak 13. (B) Sárospatak, Gárdonyi u. (4087 hrsz.) élelmiszer áruház terve Tolcsva 10. (B) Tolcsva, 29 hrsz Oremus pincelejárat terve Erdőbénye 8. (B) Erdőbénye, Bethlen u. 39. panzió terve Bodrogkisfalud 7. (B) Bodrogkisfalud, Kossuth u.18. lakóház terve Tokaj 9. (B) Tokaj, GSM torony terve Mád 12. (B) Mád, Rákóczi u. 48 Takarékszövetkezet terve Abaújszántó 6. (B) Abaújszántó, Kispatak áruház terve Tolcsva 313. (V) Tolcsva, Szabadság tér 7. étterem terve Mád 288. (B) Mád, Deák u. 8. alatti lakóház terve Abaújszántó 287. (B) Abaújszántó, Kispatak áruház terve Tokaj 284. (V) Tokaj, Óvár u. 6. lakóház átalakítási terve Tokaj 285. (V) Tokaj, Tarcali úti barkács áruház terve Mád 286. (V) Mád, Kilián út 42. épületbővítés terve 149

151 Dátum Település Sorszám Név Sátoraljaújhely 822. (V) Sátoraljaújhely, Hősök tere 5/a beépítése Sárospatak 275. (V) Sárospatak, Általános Iskola átalakítás, bővítés terve Tokaj 276. (V) Tokaj, Patkóbánya hasznosítás terve Tállya 274. (V) Tállya, Colas Kft tető átalakítás terve Hercegkút 247. (V) Hercegkút, hrsz. lakóházterve Hercegkút 246. (V) Hercegkút, Gomboshegyi pincesor 411/9 hrsz pince terve Sárospatak (V) Sárospatak, volt téglagyári területen építendő A és B jelű épületek terve Sárospatak 239. (V) Sárospatak, volt téglagyári terület beépítési terve Mád 238. (B) Mád, Takarékszövetkezet terve Szerencs 240. (V) Szerencs, Penny Market áruház terve Sátoraljaújhely 248. (B) Sátoraljaújhely, Csalogány u.23/a épület terve Makkoshotyka 212. (V) Makkoshotyka, Pihenő ház átalakítása és bővítése terve Tokaj 213. (V) Tokaj, Széchényi sétány üdülő átalakítási terve Tokaj 214. (V) Tokaj, gr Apponyi úti üzlet átalakítási terve Tokaj 209. (V) Tokaj, Gizella pince átalakítási terve Tarcal 211. (V) Tarcal, Piac tér és környezete terve Tokaj 198. (V) Tokaj, 94//28 hrsz. szálloda terve Szerencs 201. (V) Szerencs, Alsópincesor 530/2 hrsz panzió terve Sátoraljaújhely 186. (V) Sátoraljaújhely, Galvanizáló üzem terve Sárospatak 165. (V) Sárospatak, Arad u. 2. panzió terve Sárazsadány 164. (V) Sárazsadány, Fő u. 56. alkotóház terve Erdőbénye (V) t Erdőbénye, Mátyás király u. 14. panzió terve Erdőbénye 162. (V) Erdőbénye, Mátyás király u. 14. panzió terve Mád 160. (B) Mád, Rózsa u. (1325 hrsz) lakóház terve Mád 161. (V) Mád, Batthyány u. 37. lakóház terve Mád 160. (V) Mád, Rózsa u. (1325 hrsz.)lakóház terve Erdőbénye 172. (V) Erdőbénye, Rókabérc vadászház bővítési terve Bodrogkisfalud 152. (V) Bodrogkisfalud, Klapka u. 31 lakóház bővítési terve Tokaj 121. (V) Tokaj, Hídfő büfé átalakítási terve Tokaj 120. (V) Tokaj, Dózsa u. 19. lakóház terve Tokaj 122. (V) Tokaj, Rákóczi u. 38. átalakítási terve Tarcal 125. (V) Tarcal, Hegyalja u. 1 lakóház terve Tarcal 124. (V) Tarcal, Sport u. 1. Csárda átalakítási terve Mád 126. (V) Mád, Idősek Otthona terve Mád 192. (V) Mád, Rózsa u. 24 lakóház terve Tokaj 111. (V) Tokaj, 0141/18 hrsz. pinceház terve Abaújszántó 118. (V) Abaújszántó, Eü. Centrum kialakítása Tállya 89. (V) Tállya, Hollókő Borház bővítésének terve Abaújszántó 88. (V) Abaújszántó, Jászay tér kialakításának terve Abaújszántó 87. (V) Abaújszántó, Áruház terve Sátoraljaújhely 82. (V) Sátoraljaújhely, Hősök tere 5/a beépítése 150

152 Dátum Település Sorszám Név Sátoraljaújhely 81. (V) Sátoraljaújhely, Hősök tere rendezése Sátoraljaújhely 80. (V) SátoraljaújhelySzéphalom, Magyar nyelv múzeuma eng. terve Hercegkút 85.A (V) Hercegkút, Kilátó kialakítási terve Hercegkút 85. (V) Hercegkút, Kálvária kialakítási terve Sárospatak 79. (V) Sárospatak, Rákóczi bástya helyreállítási terve Sárospatak 66. (V) Sárospatak, Kűter ház terve Sárospatak 78. (V) Sárospatak, Vízi kapu előtt szinpad kialakítási terve Tolcsva 84. (V) Tolcsva, Bormúzeum kialakítása Olaszliszka 68. (V) Olaszliszka, Gör.kat. templom terve Szegilong 73. (V) Szegilong, Borház kialakítási terve Szegi 83. (V) Szegi, Csónak kikötő kialakítási terve Bodrogkisfalud 71. (V) Bodrogkisfalud, Főtér kialakítási terve Bodrogkeresztúr 69. (V) Bodrogkeresztúr, Kilátó terve Bodrogkeresztúr 70. (V) Bodrogkeresztúr, v. Zsinagóga átalakítási terve Tokaj 67. (V) Tokaj, Váradi u.2. lakóház terve Tarcal 74. (V) Tarcal, Borház együttes kialakítási terve Mád 72. (V) Mád, Park kialakítási terve Monok 77. (V) Monok,Kálvária kialakítási terve Legyesbénye 76. (V) Legyesbénye, rendezvényház kialakítási terve Tállya 86. (V) Tállya, Palota Borház terve Bekecs 91. (V) Bekecs, Laveranda Borház terve Sárospatak 54. (V) Sárospatak, Borsi u. (1123/4 hrsz) lakóház terve Sárospatak 45. (V) Sárospatak, 8159 hrsz. szőlőfeldolgozó terve Bodrogkeresztúr 47. (V) Bodrogkeresztúr, Dereszla borászat módosított terve Abaújszántó 46. (V) Abaújszántó, Petőfi u. 52 épületterve Tokaj 25. (V) Tokaj, 2388/2 hrsz. borház terve Mád 21. (V) Mád, Táncsics u szálláshely terve Mád 19. (V) Mád, Rózsa u. 24 lakóház terve Mád 22. (V) Mád, Rákóczi u. 67. szálláshely terve Monok 18. (V) Monok, Kossuth u. 17/a lakóház terve Erdőhorváti 17. (B) Erdőhorváti, Kassai u.117/2 vendégház kialakításának Sárospatak 1. (B) Sárospatak, 3 lakásos társasház Sárospatak 6. (V) Sárospatak, Rákóczi u. 39 étterem terve Sárospatak 6. (V) Sárospatak, Rákóczi u. 39 étterem terve Sátoraljaújhely 254.(V) Sátoraljaújhely, Ady u. 2. lakóház átalakítási terve Abaújszántó 249. (B) Abaújszántó, Szakképző központ terve Sátoraljaújhely 238.(V) SátoraljaújhelySzéphalom református templom terve Sárospatak 232. (V) Sárospatak, Rákóczi u. 39 étterem terve Sárospatak 231.(V).2004 Sárospatak, fazekas sor 19. lakóház terve Tolcsva 233.(V) Tolcsva, Orémus traktorgarázs terve Olaszliszka 237.(V) t Olaszliszka, Görögkatolikus templom terve Erdőbénye 229.(V) Erdőbénye Selymesmajor épületeinek átalakítási terve 151

153 Dátum Település Sorszám Név Tokaj 236. (V) Tokaj, Rákóczi u.16. Üzletház terve Makkoshotyka 241.(B) Makkoshotyka településrendezési terve Mezőzombor 204. (V) Mezőzombor, 0270 hrsz alatti üzemanyagtöltő állomás terve Mád 205. (V) Mád, Rákóczi u. 71. alatti épület Falumúzeummá alakításának terve Abaújszántó 202. (V) Abaújszántó, Óvoda felújítási terve Abaújszántó 201. (V) Abaújszántó, Kistérségi Központ terve Monok 203. (V) Monok, Széchenyi u. 44. turistaház terve Sátoraljaújhely 179. (V) Sátoraljaújhely, lakóépület Imaházzá átalakításának terve Sátoraljaújhely 176. (V) Sátoraljaújhely, Bíróság Főbejárat kialakításának terve Sátoraljaújhely 174. (V) Sátoraljaújhely, Szerszám és forgácsoló üzem bővítési terve Sátoraljaújhely 175. (V) Sátoraljaújhely, Fő tér rendezési terve Tokaj 178. (V) Tokaj, hrsz: 2791/2 sz alatti ingatlanon építendő épület terve Tarcal 173. (V) Tarcal, Szentkereszt Borüzem terve Abaújszántó 177. (V) Abaújszántó, Strandfürdő és Szabadidő központ terve Tokaj 172. (V) Tokaj, Bem út 16.sz. lakóház bővítési, felújítási terve Tokaj 171. (V) Tokaj, Bem út 14.sz. lakóház bővítési, felújítási terve Abaújszántó 170.(V) Abaújszántó, Kalocsay Kálmán köz, lakóház terve Szerencs 169.(V) Szerencs, Eperjes u. Hulladékudvar terve Hercegkút 162.(V) Hercegkút, Kálvária terve Erdőbénye 161.(V) Erdőbénye Taposóház helyreállítási terve Tokaj 163.(V) Tokaj, óvoda bővítési terve Tállya 158.(V) Tállya, Művészetek és mesterségek háza engedélyezési terve Szerencs 159.(V) Szerencs, Idősek Otthona terve Sárospatak 148.(B) Sárospatak, élelmiszerdiszkont bővítési terve Erdőbénye 152.(B) Erdőbénye, Panzió terve Bodrogkisfalud 145.(B) Bodrogkisfalud, Klapka úti borászat terve Abaújszántó 144.(V) Abaújszántó, Jászai tér rendezése Tokaj 116.(V) Tokaj, Liget köz 2.sz. panzió átalakítási terve Hercegkút 97.(V) Hercegkút, Gomboshegyi Csárda átalakítása és bővítése Hercegkút 92.(V) Hercegkút, Petőfi u. 82.sz. alatti lakóház terve Sárospatak 93.(V) Sárospatak, Comenius u.1.sz. üzletház bővítési terve Sárospatak 90.(V) Sárospatak, Déryné utcai üzemanyagtöltő állomás épületének kialakítása Bodrogolaszi 88.(V) Bodrogolaszi, Polgármesteri Hivatal bővítési terve Bodrogkeresztúr 89.(V) Bodrogkeresztúr, Tarcali u.15.sz. alatti szálláshely kialakítása Mád 87.(V) Mád, rk. plébánia felújítási terve Tállya 96.(V) Tállya, lakóház terve Sárospatak 95.(V) Sárospatak, Tornacsarnok terve Sárospatak 94.(V) Sárospatak, Kossuth internátus bővítésének terve Tarcal 86.(V) Tarcal, Ötputtonyos borpincészet terve Sátoraljaújhely 63.(V) Sátoraljaújhely, Várhegy u.13. üzemépület terve 152

154 Dátum Település Sorszám Név Makkoshotyka 62.(V) Makkoshotyka, Arany J.u.7.sz. alatti lakóház terve Makkoshotyka 61.(V) Makkoshotyka iskola bővítésének terve Sárospatak 58.(V) Sárospatak, Nagy L. úti. üzemépület terve Sárospatak 59.(V) Sárospatak, Eötvös úti diszkont áruház bővítésének terve Tolcsva 65.(V) Tolcsva, Bem u. (96/2.hrsz.) lakóház terve Sárospatak 602.(V) Sárospatak, Fazekas sor (573.hrsz.) csónakház engedélyezési terve Sárospatak 60.(V) Sárospatak, Fazekas sor (573.hrsz.) csónakház engedélyezési terve Sátoraljaújhely 50.(V) Sátoraljaújhely, Kazinczy iskola tetőtér beépítési terve Sátoraljaújhely 48.(V) Sátoraljaújhely, Rigó utcai társasház terve Hercegkút 42.(V) Hercegkút, Kálvária és kilátó engedélyezési terve Sárospatak 45.(V) Sárospatak, Bartók u.7.sz. alatt tetőtér beépítés engedélyezési terve Tolcsva 51.(V) Tolcsva, Arany J. úti pince és bortároló épület terve Bodrogkeresztúr 49.(V) Bodrogkeresztúr, sportöltöző terve Tarcal 44.(V) Tarcal, "ötputtonyos" borpince engedélyezési terve Mád 53.(V) Mád, Fő utca környezet rehabilitációs terve Tállya 47.(V) Tállya, Rózsa u.35.sz. Palota étterem vázlatterve Tállya 43.(V) Tállya, önkormányzati bérlakások engedélyezési terve Hercegkút 41.(B) Hercegkút településrendezési terve Tokaj 29.(V)2004. Tokaj, Rákóczi u. 23.sz. alatti lakóház engedélyezési terve Sátoraljaújhely 27.(V) Sátoraljaújhely, Rigó utcai társasház engedélyezési terve Bodrogolaszi 28.(V) Bodrogolaszi, Best of Best Borfeldolgozó engedélyezési terve Erdőbénye 22.(V) Erdőbénye, Kádárműhely engedélyezési terve Tokaj 30.(V) Tokaj, Camping engedélyezési terve Tokaj 26.(V) Tokaj, BajcsyZsilinszky úti étterem engedélyezési terve Tarcal 25.(V) Tarcal "BazilikaLux" pihenőház engedélyezési terve Sátoraljaújhely 17.(V) Sátoraljaújhely, 27 lakásos épület engedélyezési terve Sárospatak 18.(V) Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc Iskola bővítése Erdőbénye 16.(V) Erdőbénye, vendégfogadó engedélyezési terve Erdőbénye 22.(V) Erdőbénye, KarádiBerger borászat engedélyezési terve Bodrogkeresztúr 19.(V) Bodrogkeresztúr, Dereszla borászat rendezési terve Bodrogkeresztúr 20.(V) Bodrogkeresztúr, lakóház engedélyezési terve Tokaj 21.(V) Tokaj, Rózsa köz 4.sz. lakóház engedélyezési terve Tállya 12.(V) Tállya, Palota utcai lakóház engedélyezési terve Tállya 11.(V) Tállya, Jókai úti pavilon engedélyezési terve Tállya 10.(V) Tállya, önkormányzati bérlakások engedélyezési terve Hercegkút 165.(B) Hercegkút, Petőfi S. u. 82. alatti lakóház terve Sárospatak 166.(B) Sárospatak, Borsi u. 24 alatti horgászcentrum terve Bodrogkisfalud 169.(B) Bodrogkisfalud, szőlőfeldolgozó terve Tokaj 163.(B) Tokaj, BajcsyZsilinszky úti látványpékség terve Tokaj 161.(B) Tokaj, Kemping főépületének vázlatterve 153

155 Dátum Település Sorszám Név Tokaj 162.(B) Tokaj, Serház út és Zákó köz sarkán építendő családi lakóház építési engedély terve Tokaj 153.(B) Tokaj, Munkaügyi központ kirendeltség átalakítása és bővítése Sárospatak 145.(B) Sárospatak, 16 tt. általános iskola bővítésének terve Sátoraljaújhely 126.(B).2003 Sátoraljaújhely településszerkezeti terve /konzultáció Szerencs 133.(V) Szerencs, önkormányzati bérházak terve Sárazsadány 110.(V) Sárazsadány, Újsor utca 32. sz. alatti panzió terve Erdőhorváti 103.(V) Erdőhorváti, alumíniumötvözetalkatrész gyártó üzem terve Erdőbénye 106.(V) Erdőbénye, Borturisztikai együttes terve Erdőbénye 105.(V) Erdőbénye, Lőcse szőlőfeldolgozó terve Erdőbénye 104.(V) Erdőbénye, Magita fogadó rendezvénytermének terve Tokaj 111.(V) Tokaj, Városi és Kistérségi Művelődési Központ (volt zsinagóga) terve Mád 112.(V) Mád, Batthyány utca 59. alatti garázs terve Tállya 109.(V) Tállya, külterület, hrsz.: 088/5 alatti panzió terve Tállya 108.(V) Tállya, Csokonai tér 9. alatti szőlőfeldolgozó bővítésének terve Tállya 107.(V) Tállya, Rákóczi utca 23. alatti étterempanzió terve Erdőbénye 087.(V) Erdőbénye, borturisztikai együttes terve Szegi 085.(V) Szegi, pincészeti fogadóépület terve Bodrogkeresztúr 086.(V) Bodrogkeresztúr, Felső utca 19. sz. alatti lakóház terve Mád 089.(V) Mád, madárles terve Mád 088.(V) Mád, Coopáruház terve Tokaj 51.(V) Tokaj, Taverna étterem bővítésének terve Tokaj 47.(V) Tokaj, Bodrogparti lakó és üdülőépület terve Tokaj 46.(V) Tokaj, Városi és Kistérségi Művelődési Központ (volt zsinagóga) terve Tokaj 45.(V) Tokaj város szerkezeti terve Rátka 50.(V) Rátka község rendezési terve Abaújszántó 49.(V) Abaújszántó község rendezési terve Tarcal 048.(V) Tarcal, Szőlő és borfeldolgozó terve Mád 35.(V) Mád, Rákóczi u.65.sz. alatti lakóház terve Tarcal 149.(B) Tarcal településrendezési terve Tállya 146.(B) Tállya Borfeldolgozó terve Szerencs 127.(B) SzerencsOnd 0552/4.hrsz. alatt építendő raktár terve Sátoraljaújhely 101.(B).2002 Sátoraljaújhely, lakópark terve Sátoraljaújhely 100.(B) Sátoraljaújhely, Munkácsy tömb beépítésének terve Sátoraljaújhely 98(B) Sátoraljaújhely, Kossuth tömb beépítésének engedélyezési terve Bodrogkeresztúr 96(B) Bodrogkeresztúr rendezési terve Tokaj 97(B) Tokaj, Bodrogparti lakó és üdülőépületek engedélyezési terve Sátoraljaújhely 75.(B) Sátoraljaújhely, Munkácsy tömb beépítésének elvi engedélyezési terve Mád 82.(B) Mád településrendezési terve 154

156 Dátum Település Sorszám Név Tokaj 78.(B) Tokaj, Rendőrőrs engedélyezési terve Tokaj 67.(B) Tokaj, Rákóczi u. 18/a. alatti épület engedélyezési terve Sátoraljaújhely 35.(B) Sátoraljaújhely, Kossuth tömb beépítésének vázlatterve Sátoraljaújhely 34.(B) Sátoraljaújhely, Munkácsy utcai lakóház és üzletek engedélyezési terve Sátoraljaújhely 35.(B).2002 Sátoraljaújhely, Kossuth tömb beépítésének vázlatterve Sátoraljaújhely 34.(B) Sátoraljaújhely, Munkácsy utcai lakóház és üzletek engedélyezési terve Bodrogolaszi 36.(B) Bodrogolaszi településrendezési terve Bodrogolaszi 36.(B) Bodrogolaszi településrendezési terve Sárazsadány 38.(B) Sárazsadány településrendezési terve Sárazsadány 38.(B) Sárazsadány településrendezési terve Vámosújfalu 39.(B) Vámosújfalu településrendezési terve Olaszliszka 37.(B) Olaszliszka településrendezési terve Olaszliszka 37.(B) Olaszliszka településrendezési terve Sárospatak 23.(B) Sárospatak településrendezési terve Sárospatak 99(B/2001. Sárospatak településrendezési terve Sátoraljaújhely 81. (B)/2001. Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok engedélyezési terve Sátoraljaújhely 80. (B)/2001. Sátoraljaújhely, Városliget szabályozási terve Sátoraljaújhely 79. (B)/2001. Sátoraljaújhely Munkaügyi Központ Kirendeltség épületének engedélyezési terve Szerencs 71. (B)/2001. Szerencs Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítése Sátoraljaújhely 41.(B) Sátoraljaújhely Hunor Szálloda engedélyezési terve Sátoraljaújhely 37(B) Sátoraljaújhely településrendezési terv módosítása Sárospatak 31.(B)/2001. Sárospatak, Erdélyi és Rákóczi utca közötti épület terve Erdőhorváti 16. (B)/2001. Erdőhorváti vadászház engedélyezési terve Tokaj 12. (B)/2001. Tokaj településrendezési koncepció Sárospatak 5.(B)/2001. Sárospatak, ErdélyiRákóczi utca sarok beépítési terve Bodrogkisfalud 4.(B)/2001. Bodrogkisfalud szabályozási terve Tokaj 82.(B) sz. Tokaj, Idősek otthona Sátoraljaújhely 33/2000.(B). Sátoraljaújhely, Vasútállomás felvételi épület rekonstrukciójának terve Bodrogkisfalud 34/2000.(B) Bodrogkisfalud településszerkezeti terve Sátoraljaújhely 6(B) Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok engedélyezési terveiről Tokaj 24(B). Tokaj, Kereskedelmi Szakközépiskola bővítése 155

157 7. TERVEK 7.1 FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK Fejlesztési dokumentumok Cím Dátum Kiadás helye Készítő Készíttető Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Magyar Kormány Áscványivagyon hasznosítási és készletgazdálkodási cselekvési terv (egyeztetési anyag) Bodrogköz MTÉT Taktaköz MTÉT A Világörökségi törvény elfogadásából fakadó Tokajhegyaljai feladatok Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park AbaújHegyközi kistérség program Az Európa 2020 stratégia célkitűzései BorsodAbaújZemplén megye Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai Programja 2000 BorsodAbaújZemplén megye Környezetvédelmi Program 1999 Ökológai Intézet a Fenttartható Fejlődésért Alapítvány (Nagy Dezső) BorsodAbaújZemplén megye területfejlesztési koncepciója (munkaanyag) BorsodAbaújZemplén megye Turisztikai Fejlesztési Stratégiája Darányi Ignác terv (A nemzeti vidékstratégia NVS végrehajtásának keretprogramja) Előt. a Nemz. Fejl. Korm.bizottság részére TokajHegyalja Térség Komplex Ter.fejl. Programjához kapcs.. egyes intézkedésekről 2012 BAZ Megyei Közgyűlés 1997 G.né Fekete Éva Budapes t Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 Nagy Kinga Helyi vidékfejlesztési stratégia 2013 Szerencs DélZemplén fejlődéséért LEADER Egyesület Helyi vidékfejlesztési stratégia Tolcsva Zemléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Kistérségi Gazdaságfejlesztési tanulmány részletes turisztikai kitekintéssel 2009 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kulturális örökségvédelmi stratégia (munkaanyag) 2011 Kulturális Örökségv. Hivatal Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 2009 Budai és Barta Tanácsadó Kft. Tokaji Több. Kist. Társulás Önk. Min. Nemzeti vidékstratégia Vidékfejlesztési Minisztérium Pozicionálási és versenyképességi stratégia 2011 TokajHegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület Projektlista BOR VIDÉK TokajHegyalja nemzeti program BORVIDÉK Tokaj Hegyalja Programiroda 156

158 Cím Dátum Kiadás helye Készítő Készíttető Sárospatak városfejlesztési koncepció (tervezet) 2010 Sárospatak Város Önkormányzat a Sátoraljaújhely településfejlesztéssel kapcsolatos felmérése Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencsi kistérség programok Szerencs város és Ond városrész településrendezési terve, hosszútávú városfejlesztési koncepció TokajHegyalja borvidéki fejlesztés szőlészetiborászati stratégiai terve 2004 Miskolc ZTERV Városépítészeti és Mélyépítő Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Tarcal Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet TokajHegyalja program TokajHegyalja tájközpont önfenntartó állami intézmény kialakítása és socialcapital Tokaji Borv.Sz. és B. K.intézet Tokaj Kereskedőház Zrt. TokajHegyalja termék és bor marketing terve 2008 Rpe. Regionális Projekt Előkészítő Iroda Kht. TokajHegyalja világörökségi terület komplex területfejlesztési programja indikatív nagyprojekt javaslatok 2012 Tokaji kistérség program Kimutatások, elemzések Cím Dátum Készítő Tokaji kistérség BAZ megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség Tokaji kistérség tervdokumentum I. verzió 2008 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti INtegrációs Projekt Iroda Kht. 157

159 Takács András féle területfejlesztési szisztémák TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD

160 159

161 7.2 KEZELÉSI TÍPUSÚ TERVEK Cím Dátum Készítő Készíttető Sárospataki Mandulás Natura 2000 terület fenntartási terv 2013 Forster Kp. Aggteleki NPI Erdőbényeiolaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek Natura 2000 terület fenntartási terv 2013 Forster Kp. Aggteleki NPI Longerdő Natura 2000 terület fenntartási terv 2013 Forster Kp. Aggteleki NPI Mádi Bombolyabánya Natura 2000 terület fenntartási terv 2013 Forster Kp. Aggteleki NPI Mádi Kakashegy Natura 2000 terület fenntartási terv 2013 Forster Kp. Aggteleki NPI Tállyai Patócshegy Sátorhegy Natura 2000 terület fenntartási terv 2013 Forster Kp. Aggteleki NPI 7.3 TERÜLETRENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK cím készítő dátum felelős tervezők Országos Területrendezési Terv VÁTI 2003 Faragó Péter Országos Területrendezési Terv Módosítása VÁTI 2008 Faragó Péter Országos Területrendezési Terv Várható Módosítása BorsodAbaújZemplén megye területrendezési terve BorsodAbaújZemplén megye területrendezési terve Zempléni Tájvédelmi Körzet és Térsége területrendezési terve VÁTI 2011 Faragó Péter VárosTeampannon Kft. Régió Kft Koszorú Lajos, Klein György, Laposa József, Lázár Tibor VárosTeampannon Kft Koszorú Lajos, Lázár Tibor Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájvédelmi Tanszék 1999 Csima Péter 7.4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK Adatszolgáltatás csatornái: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ADATSZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLLAPOTA A TOKAJ VILÁGÖRÖKSÉG KEZELÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (2013. NOVEMBER 22.) települési önkormányzatok honlapja települési önkormányzatok közvetlen megkeresése (kérdőív) Határideje: november 10. Állami főépítész közvetlen megkeresése területi információs re0ndszer (TeIR) nem letölthető Korábbi, térségben végzett munkáink archívuma Önkormányzatok (közvetlen megkeresés) A háttérszínnel jelölt tervek esetében a magalapozó dokumentáció lezáráig nem történt asdatszolgáltatás. 160

162 Település megnevezése 1. Abaújszántó Településfejlesztési koncepció Határozat száma 9/2003 (II. 03.) 2. Bekecs Nincs adatszolgáltat ás Nincs adatszolgáltat ás Településszerkezeti terv Határozat száma 192/2003 (XI.03.) Módosítása folyamatban Adatszolgáltatás Nincs adatszolgáltatás Nincs adatszolgáltatás Adatszolgáltatás Helyi építési szabályzat és szabályozási terv Rendelet Adatszolgáltatás száma 10/2003. Nincs (XI.03.) adatszolgáltatá Módosítása s folyamatban 4/2007. (III. 05.) Nincs adatszolgáltatá s 3. Bodrogkeresztúr Nem készült 26/2004. (II. 23.) Állami főépítész átadta 5/2004. (II. 24.) Állami főépítész átadta 4. Bodrogkisfalud 54/199 (X. 26.) Nincs adatszolgáltat ás 21/2001. (IV. 24.) Nincs adatszolgáltatás 5/2001. (IV. 24.) Nincs adatszolgáltatá s 5. Bodrogolaszi Nincs adatszolgáltat ás 19/2003. (IV. 02.) Nincs adatszolgáltatás 5/2003. (IV. 5.) Nincs adatszolgáltatá s 6. Erdőbénye Nincs adatszolgáltat ás Nincs elfogadva Nincs adatszolgáltatás Nincs elfogadva Nincs adatszolgáltatá s 7. Erdőhorváti 35/2002 (XII. 19.) Nincs adatszolgáltat ás 20/2003. (VIII. 03.) Nincs adatszolgáltatás 5/2003. (VII. 05.) Nincs adatszolgáltatá s 8. Golop 80/2004. (XI. 23.) Nincs adatszolgáltat ás Nincs adatszolgáltatás 1/2005. (I. 18.) Nincs adatszolgáltatá s 9. Hercegkút 63/2003 (VII. 2.) Nincs adatszolgáltat ás 44/2004. (VIII. 26.) Nincs adatszolgáltatás 9/2004. (VIII. 26) HÉSZ megérkezett 10. Legyesbénye 37/2005 (X. 10.) Nincs adatszolgáltat ás 34/2007.(VII. 31.) Nincs adatszolgáltatás 8/2007.(VIII.0 1.) Nincs adatszolgáltatá s 11. Makkoshotyka 40/2004 (VII. 24.) Nincs adatszolgáltat ás 17/2006. (III. 28.) Nincs adatszolgáltatás 5/2006. (IV. 21.) Nincs adatszolgáltatá s 12. Mád 70/2001 (XII.11.) Nincs adatszolgáltat ás 69/2003. (VI.02.) 2008ban kaptuk MTrThez (nem teljes) 4/2003 (VI.06.) A település küldi 13. Mezőzombor 52/2004 (X.28.) Nincs adatszolgáltat ás 7/2007. (III.29.) Nincs adatszolgáltatás 8/2007. (III.29.) Nincs adatszolgáltatá s 14. Monok Nincs meg Nincs adatszolgáltatás 11/2005. (XI.30.) Nincs adatszolgáltatá s 15. Olaszliszka 16/2001 (VII.9.) Nincs adatszolgáltat ás 35/2003. (IX. 17.) Nincs adatszolgáltatás 4/2003. (IX.17.) A módosítás letöltve 161

163 Település megnevezése Településfejlesztési koncepció Határozat száma Településszerkezeti terv Határozat száma Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás Helyi építési szabályzat és szabályozási terv Rendelet Adatszolgáltatás száma 16. Rátka 18/2003 (III. 4.) (nincs meg) 97/2004. (XII.20.) Nincs adatszolgáltatás 13/2004. (XII.21.) Nincs adatszolgáltatá s 17. Sárazsadány 30/2001 (VII. 9.) Nincs adatszolgáltat ás 99/2003. (IX. 17.) Nincs adatszolgáltatás 14/2003. (IX. 17.) Nincs adatszolgáltatá s 18. Sárospatak 19. Sátoraljaújhely /269/2010. (IX. 24.) 100/2003/1 651 (V.22.) (helyette IVS) Az IVS a városfejleszté si koncepció kiegészítése IVS honlapról letöltve 353/2009 (XII.17.) 14 módosítás történt 69/2004/ (IV.22.) Nincs adatszolgáltatás 2008ban kaptuk MTrThez TSZT leírás nincs 2009es módosítás honlapról letöltve 12/2002.(VII. 4.) 8/2005. (V ban kaptuk MTrThez 2008ban kaptuk MTrThez Szabályozási terv nincs 20. Szegi Településrendezési terv készült, de nem fogadták el. Polgármester úr küldi a kérdőívet, jegyző úr küldi a településrendezési tervet. 21. Szegilong Településrendezési terv készült, de nem fogadták el. Jegyzőasszony ígéretet tett, hogy küldik a kitöltött kérdőívet, és a rendezési tervet 22. Szerencs 19/2004 (I. 24) Település megküldte, IVS honlapról letöltve 1/2006. (I.31.) Település megküldte 1/2006. (I. 31.) Település megküldte 23. Tarcal 77/2002. (IV. 16.) Nincs adatszolgáltat ás 86/2005. (IV. 12.) Állami főépítész átadta 5/2005. (IV. 12.) Állami főépítész átadta 24. Tállya 175/2004. (XI.16.) Nincs adatszolgáltat ás 11/2006.(IX.1 5.) Honlapról letöltve 11/2006.(IX.1 5.) Honlapról letöltve 25. Tokaj 171/03. (IV.24.) (Az IVS a honlapról letöltve) Nincs elfogadva Állami főépítész átadta Nincs elfogadva Állami főépítész átadta 26. Tolcsva 82/2004. (IV.22.) Nincs adatszolgáltat ás 68/2005. (IX. 29.) Polgármester megküldte 9/2005. (IX. 30.) Polgármester megküldte 27. Vámosújfalu 29/2001 (VII. 09.) Nincs adatszolgáltat ás 65/2003. (IX. 17. Nincs adatszolgáltatás 15/2003. (IX. 17.) Nincs adatszolgáltatá s 162

164 8. JOGSZABÁLYOK TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD 8.1 A HELYI ÉS AZ ORSZÁGOS / NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETET ÉRINTŐ RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI Jogszabálytípus önkormányzati rendelet helyi nemzetiségi önkormányzat rendelete hegyközségi határozat önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati határozat Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma VÉDELMET ÉS MEGŐRZÉST KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK világörökség kulturális örökség Tokaj Város Önkormányzatának 9/2008. (IV.17.) számú rendelete a Világörökségi Tervtanács előzetes véleményezéséhez kötött építési tevékenységekről Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 5/2003. (I.31.) sz. rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről a 10/2004. (VIII.26. sz.) módosítással egységes szerkezetben természet és tájvédelem szőlő és borgazdálkodás Hatályos Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartása 37/2013. (X.30.) VÉDELMET ÉS MEGŐRZÉST KÖZVETVE SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK önkormányzati törvény épített környezet településfejlesztés és rendezés Bekecs Községi Önkormányzat 11/2009. (V.18.) számú rendelete A Bekecs község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat HÉSZ területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 17/2007. (X.30.) számú és a 12/2008. (VI.2.) számú Rendeletével módosított 4/2007. (III.5. )számú Rendeletének módosításáról. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelete Olaszliszkakül és belterületeinek Szabályozási Tervéről és Helyi Építészi Szabályzatról (HÉSZ) szóló 6/2003. (IX.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Olaszliszka Önkormányzatának 37/2003. (IX.17.) határozata a település szerkezeti terv elfogadásáról (TEIR) Olaszliszka Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2001. (VII.09.) sz. Határozata a Település Fejlesztési Koncepció elfogadásáról (TEIR) Mád Önkormányzatának 4/2003 (VI.06.) rendelete,a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadásáról (TEIR) Mád Önkormányzat Képviselőtestületének 3/1999 rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Mád Önkormányzatának 69/2003. (VI.02.) határozata a település szerkezeti terv elfogadásáról (TEIR) Mád Önkormányzat Képviselőtestületének 56/10 (VI.29.) sz. Határozata a Település Fejlesztési Koncepció elfogadásáról (TEIR) Bodrogkeresztúr Önkormányzatának 5/2004. (II.24.) rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadásáról (TEIR) Bodrogkeresztúr Önkormányzat Képviselő testületének 12/1999 rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Bodrogkeresztúr 26/2004. (II.23.) határozata a Település Szerkezet Terv elfogadásáról (TEIR) 163

165 Jogszabálytípus önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati határozat önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma Sárospatak Város Képviselő testültete 3/2009. (II.5.) rendelete a városkül és belterületének Szabályozási Tervérıek és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2002. (VII.4.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Önkormányzat Képviselő testületének 11/2002 rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Sárospatak Önkormányzat Képviselő testületének 169/2010. (VI. 25.) határozat sz. Határozata a Település Fejlesztési Koncepció elfogadásáról Sárospatak Város Képviselő testülete /269/2010. (IX. 24.) számú határozata az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2005. (V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról Sátoraljaújhely Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1999 rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Sátoraljaújhely város 211/2009/8303. (X.29.) számú határozata a 200/2007/15069.(VIII.01.) és 134/2007. (VI.04.) határozattal módosított, 69/2004/1733. (IV.22.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és Leírásának módosításáról Szerencs Város Képviselőtestületének 1/2006. (I. 31.) számú Rendelete Szerencs város és Ond településrész Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat HÉSZ területre vonatkozó előírásainak megállapításáról egységes szerkezetben a 11/2007. (V. 24.), a 12/2007. (VI. 21.), a 16/2007. (VIII. 23.), a 17/2008. (X. 30.), a 20/2008. (XII.11.), a 3/2009. (I. 22.), a 12/2011. (V. 26.), valamint a 24/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2004) sz. Határozata a Település Fejlesztési Koncepció elfogadásáról Szerencs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2006 (I.31.) határozat határozata a Település Szerkezet Terv elfogadásáról (TEIR) Tállya Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2012.(IX.04.) önkormányzati rendelete Tállya község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 11/2006 (IX.15.) rendelet módosításáról Tállya Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 57/2012 (XI.04.) sz. határozata a Település Szerkezet Terv elfogadásáról Tarcal község 5/2005.(IV.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a módosításokkal A módosítások jóváhagyva az 2/2013 (I.31..) sz. rendelettel Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010 (VI.08.) sz. határozata a Település Szerkezet Terv elfogadásáról Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998 rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Tokaj Város Önkormányzatának 184/2003 (X.09.) határozata a településrendezési tervek elfogadásáról (TEIR) Tokaj Város Önkormányzatának 171/03. (IX.24.) sz. határozata a Település Fejlesztési Koncepció elfogadásáról (TEIR) Tokaj Város Önkormányzatának 11/2001. (V. 24.) számú rendelete egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Tokaj Város Önkormányzatának 17/1996. (XII. 30.) számú rendelete az építészeti értékek helyi védelméről Abaújszántó Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2003 (XI.03.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervéről (TEIR) Abaújszántó Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2002 rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Hatályos 164

166 Jogszabálytípus önkormányzati határozat önkormányzati határozat önkormányzati rendelet önkormányzati határozat Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma Abaújszántó Önkormányzat Képviselőtestületének 56/10 (VI.29.) sz. Határozata a Település Fejlesztési Koncepció elfogadásáról Abaújszántó 192/2003 (XI.03.) határozata a Település Szerkezet Terv elfogadásáról (TEIR) Tolcsva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2005.( IX.30.) rendelete Tolcsva község külés belterületének Szabályozási tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról Tolcsva Községi Önkormányzat KépviselőTestülete 68/2005. ( IX.29.) sz. KT. határozata Tolcsva község településszerkezeti tervének jóváhagyása Hatályos önkormányzati rendelet önkormányzati határozat TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS BorsodAbaújZemplén Megyei Önkormányzat 10/2009 (V.5.) számú rendelete a BorsodAbaúj Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról BorsodAbaújZemplén Megyei Önkormányzat 37/2009 (IV.30.) számú határozata a Borsod AbaújZemplén Megyei Területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről KÖRNYEZETVÉDELEM Tokaj Város Önkormányzatának 28/2003. (II. 17.) sz. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Tokaj Város Önkormányzatának 15/2007. (IX.26.) sz. rendelete Tokaj Város Önkormányzat évekre vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervéről Tokaj Város Önkormányzatának 14/2004. (VII. 7.) sz. rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormnak 21/2004.(VIII.3.) a helyi környezet védelméről Tarcal község Önkormányzatának 8/2010.(VI.24.) számú rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről Tarcal Község Önkormányzatának 18/2004. (XI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról Tarcal Község Önkormányzatának 16/2005. (IX.13.) ÖR. Sz. rendelete a közterület használatáról és tisztántartásáról Bekecs Község Önkormányzatának 15/2004.(VII.1.) sz. rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM TERMŐFÖLD VÉDELM FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK MEZŐGAZDASÁG BÁNYÁSZAT ERDÉSZET ÉRINTŐLEGES JOGSZABÁLYOK KATASZTRÓFAVÉDELEM NEMZETI ALAPADATOK TÉRKÉPEZÉS TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 165

167 8.2 EGYÉB JOGSZABÁLYOK A hatályos jogszabályok forrása a https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso. A jogszabályokat a kezelési terv kidolgozását követő időszakban folyamatosan töltjük le, az azóta bekövetkezett módosítások követése nem garantált. Tekintettel a hazai jogrend gyakori módosulására a kezelés számára ez a gyűjtemény tájékoztató jellegű, a hatályosságot minden esetben ellenőrizni szükséges az eredeti forrásban. A jogszabályokat két nagy csoportra osztottuk. Az első csoportba az örökségvédelmet és örökséggazdálkodást közvetlenül szabályozó joganyagok szerepelnek, ezt követi a megőrzést és hasznosítást érintő egyéb ágazati jellegű jogszabályok. Minden egyes témakörnél először a vonatkozó nemzetközi egyezmények hazai jogrendbe illesztése, utána a törvény(ek), ezt követően a kormányrendeletek végül a miniszteri rendeletek szerepelnek. Jogszabálytípus nemzetközi egyezmény kihirdetése nemzetközi egyezmény kihirdetése Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma VÉDELMET ÉS MEGŐRZÉST KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK VILÁGÖRÖKSÉG évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, november 16án elfogadott egyezmény kihirdetéséről Jelenlegi formájában hatályos tól ig törvény évi LXXVII. törvény a világörökségről kormányrendelet kormányrendelet 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről törvény KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról törvény évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről törvény évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról törvény kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről

168 Jogszabálytípus kormányrendelet miniszteri rendelet Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 80/2012 (XII.28) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól Jelenlegi formájában hatályos tól ig kormányrendelet 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet kormány határozat 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet a tokajhegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozat a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM törvény évi LIII. törvény a természet védelméről kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletaz európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 5/2010. (III. 23.) KvVM rendelet a Tállyai Patócshegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről 18/2009. (XI. 20.) KvVM rendelet a Tarcali Turzódűlő természetvédelmi terület létesítéséről 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 147/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Zempléni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az Abaújkéri Aranyosvölgy természetvédelmi terület létesítéséről 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről

169 Jogszabálytípus miniszteri rendelet országgyűlési határozat kormányhatározat KvVM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet KöM rendelet KöM rendelet KöM rendelet KTM rendelet KTM rendelet KTM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládirét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 2051/2005. (IV. 8.) Korm. határozat az Európai Táj Egyezmény aláírásáról 165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a TokajBodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 147/2007. (XII.27) KvVM rendelet a Zempléni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 98/2007. (XII.23.) KvVM rendelet az Abaújkéri Aranyosvölgy természetvédelmi terület létesítéséről 6/1990 (VI. 18.) KöM rendelet a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládirét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről 8/1990 (VII. 17.) KöM rendelet a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasútoldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 24/1997 (VIII.1..) KTM rendelet a Megyerhegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről 27/2006 (X.9.) KTM rendelet Longerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről 76/2007. (X.18.) KvVM rendelet a Tállyai Patócshegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 18/2009. (XI.20.) KvVM rendelet a Tarcali Turzódűlő természetvédelmi terület létesítéséről Jelenlegi formájában hatályos tól ig ??? nemzetközi egyezmény kihirdetése nemzetközi egyezmény kihirdetése SZŐLŐ ÉS BORGAZDÁLKODÁS A tanács 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.) A tanács 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (1999. május 17.) törvény évi CCXIX. törvénya hegyközségekről törvény évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

170 Jogszabálytípus kormányrendelet Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről Jelenlegi formájában hatályos tól ig miniszteri rendelet 38/2013. (V. 24.) VM rendelet a szőlőtermelési potenciálról miniszteri rendelet miniszteri rendelet miniszteri rendelet 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 3/2009. (I. 16.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozásról miniszteri rendelet 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok előállításáról VÉDELMET ÉS MEGŐRZÉST KÖZVETVE SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY törvény évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól ÉPÍTETT KÖRNYEZET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS törvény évi CXXIII. törvény a kisajátításról törvény FVM rendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 66/1999 (II.13.) FVM rendelet az épített örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészetiműszaki tervtanácsokról 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS OTrT törvény évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről törvény évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről kormányrendelet 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

171 Jogszabálytípus kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat a Világörökség részét képező tokajhegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásáról, és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról 1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozat a közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a közötti időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat és hatáskörökről, és az e közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat a közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról 1768/2013. (X. 25.) Korm. határozat a vidékfejlesztési program elindításával összefüggő finanszírozási kérdésekről 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről kormányhatározat 1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat az Európai Unió által a közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról kormányhatározat 1670/2013. (IX. 25.) Korm. határozat a logisztika ágazat közötti szakpolitikai stratégiája elfogadásáról kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat 1578/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezése során a transzeurópai közlekedési hálózat (TENT) közúti elemeinek felülvizsgálatáról (határidő szeptember 30) 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról 1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozat a KEOP7.9.0/ azonosító számú ( Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program Társasági Alprogram keretében programozási időszakban című) projekt támogatásának jóváhagyásáról 1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozat a KEOP7.9.0/ azonosító számú ( Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása című) projekt támogatásának jóváhagyásáról 1441/2013. (VII. 15.) Korm. határozat a közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritásjavaslatokról Jelenlegi formájában hatályos tól ig 170

172 Jogszabálytípus kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat kormányhatározat Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia ( ) elfogadásáról 1324/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ létrehozásáról 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról (OPk közötti forrásmegosztás) 1287/2013. (V. 28.) Korm. határozat a közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő exante kondicionalitások teljesítéséről 1211/2013. (IV. 15.) Korm. határozat a közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő exante kondicionalitások teljesítéséről 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott exante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról 1113/2013. (III. 8.) Korm. határozat a Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjérõl Jelenlegi formájában hatályos tól ig KÖRNYEZETVÉDELEM törvény évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet miniszteri rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól törvény LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

173 Jogszabálytípus Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma Jelenlegi formájában hatályos tól ig kormányrendelet 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről kormányrendelet VM rendelet 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról 4/2011 (I..11.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről kormányrendelet KvVMEüM együttes rendelet KvVM rendele ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról TERMŐFÖLD VÉDELME törvény évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről FVM rendelet 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtőgazdálkodási tervéről 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól kormányrendelet 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről kormányrendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról

174 Jogszabálytípus kormányrendelet kormányrendelet VM rendelet KvVM EüM FVM együttes rendelet FVM rendelet FVM rendelet FVM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról Jelenlegi formájában hatályos tól ig HULLADÉKGAZDÁLKODÁS törvény évi CLXXXV. törvény a hulladékról kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet kormányrendelet 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól GKM rendelet 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről KvVM rendelet BMKvVM együttes rendelet 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

175 Jogszabálytípus FVM rendelet KvVM rendelet KvVM rendelet EüM rendelet Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközhulladékok kezeléséről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről Jelenlegi formájában hatályos tól ig KvVM egyeztetési anyag az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK MEZŐGAZDASÁG törvény évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról törvény évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról törvény évi LV. törvény a termőföldről kormányrendelet FVM rendelet FVM rendelet FVM rendelet 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 77/2009 (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól VÍZGAZDÁLKODÁS törvény évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról kormányrendelet kormányrendelet 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről BÁNYÁSZAT törvény évi XLVIII. törvény a bányászatról kormányrendelet 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról törvény ERDÉSZET évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

176 Jogszabálytípus Letöltés szeptember 15 után Jogszabály pontos száma, pontos elnevezése, jóváhagyás dátuma Jelenlegi formájában hatályos tól ig törvény évi XLIX. Törvény az erdőbirtokossági társulatról kormányrendelet 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről FVM rendelet FVM rendelet VM rendelet VM rendelet 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet a évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról 96/2011. (X. 17.) VM rendelet a évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról törvény VADÁSZAT évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról törvény ÉRINTŐLEGES JOGSZABÁLYOK KATASZTRÓFAVÉDELEM évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról NEMZETI ALAPADATOK ÉRINTŐLEGES INNEN törvény évi CVI. törvény az állami vagyonról Hatályos: TÉRKÉPEZÉS törvény évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről törvény TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS évi XCIX. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról

177 9. PARTNEREK 9.1 NEM PIACI PARTNEREK Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés 1. KIEMELT PARTNEREK Tokajhegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökségi Gondnokság 3910 Tokaj Bethlen Gábor u. 12/A 47/ / l.com BORVIDÉK TokajHegyalja Programiroda (THPI) 3909 Mád, Rákóczi utca hpi.hu Tokaji Borbizottság cius.hu BORVIDÉK TokajHegyalja Társaság 3910 Tokaj, Benedek Pál u. 23/B Regeczy res.hu kormányzat és a tokajhegyaljai borászok közötti kommunikációt biztosítja 2011 létrehozott ernyőszervezet Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (TSZBK) 3915 Tarcal Könyves Kálmán utca / hu Tokaj Világörökségért Egyesület/ Tokaj Mikrorégióért Alapítvány 3910 Tokaj, Bethlen Gábor u kseg.hu rokseg.hu/ elsősorban az önkormányzatokat képviselik BorsodAbaúj Zemplén Megye Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 1. 06/ BAZ megyei Kormányhivatal (BAZMKH) 3530 Miskolc, Csizmadia köz / vatal.hu/hu/borsodabaujzemplen 2. ÖNKORMÁNYZATOK 2.1 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 47/ / atav.hu u Makkoshotyka 3959 Makkoshotyka, Kossuth u. 2. Hercegkút 3958 Hercegkút, Petőfi S. utca 101. (0647) / / kkoshotyka.hu Sárospatak 3950 Sárospatak, Rákóczi út / patak.hu Bodrogolaszi 3943 Bodrogolaszi, Fő út / rogolaszi.hu 176

178 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Sárazsadány Vámosújfalu Tolcsva 3942 Sárazsadá ny,sárazsadán y Fő út Vámosújfa lu, Csécsi Nagy Pál út Tolcsva, Szabadság tér 16. Erdőhorváti 3935 Erdőhorváti, Kassai u. 98. Olaszliszka 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5. Erdőbénye 3963 Erdőbénye, Kossuth u. 31. Szegilong 3918 Szegilong,Dózs a György u. 74. Szegi 3918 Szegi, Alkotmány út 35/A Bodrogkisfalud 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth út 65. Bodrogkeresztúr 3916 Bodrogkeresztú r, Kossuth u. 85. Tokaj Tarcal 3910 Tokaj, Rákóczi út Tarcal, Fő út 61. Mezőzombor 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Mád Rátka Tállya 3909 Mád, Rákóczi u Rátka, Széchenyi tér Tállya, Rákóczi út 34 Abaújszántó 3881 Abaújszántó, Béke út 51. Golop 3906 Golop, Fő út (47) a.hu (47) szliszka.hu / / (0647) / e.hu l.hu y.hu/ hu/ okihiva.tonline.hu 47/352752, 47/ / / (0647) /348003, 20/ , 20/ / / / / kaj.hu ka.hu u hu Hibás honlap ujszanto.hu 47/ ail.hu 177

179 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Monok 3905 Monok, Kossuth u. 2. Legyesbénye 3904 Legyesbénye, Rákóczi u. 82. Bekecs Szerencs 3903 Bekecs, Honvéd utca Szerencs, Rákóczi út / /47/ / / nye.hu hu (47) u Országos Roma Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Országos Szlovák Önkormányzat Sátoraljaújhely Város Német Kisebbségi Önkormányzata Sátoraljaújhely Német Kisebbségi Önkormányzat Sárospatak Német Kisebbségi Önkormányzat Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzat Rátka Német Kisebbségi Önkormányzat Szerencs Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Kiss Eliza, hegyközségek megújításáért és a szőlőbor ágazat fejlesztéséért felelős miniszteri biztos 2.2 ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 1074 Budapest Dohány utca Budapest, Júlia utca Budapest, Gyarmat u. 85/B 1114 Budapest, Fadrusz utca Sátoraljaújhely/ Károlyfalva, Rákóczi u Sárospatak, Zrínyi u Hercegkút, Petőfi u Rátka, Iskola tér Szerencs, Erdei F. út / ruszin.onkormanyz / ail.hu 30/ /34610l 30/ / etiskolaratka.sulinet.hu e .hu m 4. ÁLLAMI ÉS MINISZTÉRIUMI SZERVEZETEK, ÁLLAMI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 1054 Budapest, Akadémia u Budapest, Kossuth Lajos tér MINISZTÉRIUMOK u/hu/emberieroforrasokminiszteriuma 1/ / mmi.gov.hu u/hu/videkfejlesztesiminiszterium Internetes források alapján VMben dolgozik, külön iroda, telefonszám, cím, honlap nincs megadva 178

180 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (Kulturális Örökség Központ) Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottság Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih)) 1051 Budapest, József Attila utca Budapest, Fő utca Budapest, József nádor tér Miskolc, Városház tér Budapest, Táncsics Mihály utca Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma1 054 Budapest, Akadémia u Budapest, József nádor tér Budapest, Soroksári u Budapest, Keleti Károly u u/hu/belugyminiszteriu m/teruletrendezesiesepitesugyihelyettesallamtitkarsag 1/ / / u/hu/nemzetifejlesztesiminiszterium 1/ / / ov.hu m.gov.hu m.gov.hu 3.2 HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK (+36 1) (+361) u/hu/nemzetgazdasagiminiszterium vatal.hu/hu/borsodabaujzemplen/szakigazgatasi szervek/epitesugyihivatal nt.hu rkozpont.hu eg.hu /kultura/vilagoroksegwww tagok listája: hu/unescomagyarnemzeti/umnbfeladatellatasa/unes comagyarnemzeti vh.gov.hu 061/ ebih.gov.hu hu Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság Erdészeti Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet Budapest, Bosnyák tér 5. Postafiók: 1592 Budapest, Pf VINGIS üzemeltetőjehttp://www.vingis.h u/ MePARhttp://www.mepar.h u/ 179

181 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) KSH Miskolci főosztály Tájékoztatási osztály BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze ÉszakMagyarországi területi Tervtanács Tokajhegyaljai Világörökségi Tervtanács Szekció Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) Nemzeti Környezetügyi Intézet Nemzeti Környezetügyi Intézet Északmagyarországi Kirendeltség ÉszakMagyarországi Vízügyi Igazgatóság Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1076 Budapest, Thököly út 18. II. emelet 1024 BudapestLövő ház u Miskolc, Katalin utca Miskolc, Városház tér 1. "A" épület 3525 Miskolc, Városház tér 1. "A" épület 3525 Miskolc, Petőfi u Miskolc, Blaskovics László u Miskolc, Blaskovics út 24. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: Jósvafő, Tengerszem oldal Miskolc, Vörösmarty u Miskolc, Vörösmarty u Miskolc, Mindszent tér Budapest, Columbus u Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: / (1) (+3646) hu 3.3 ÁLLAMIGAZGATÁSISZERVEZETEK 46/ orsod.gov.hu pages/index.jsp vatal.hu/hu/borsodabaujzemplen/szakigazgatasi szervek/epitesugyihivatal 06 (46) , 06 (46) / / (36) (46) /517300, 46/ (+361) eszakmagyarorszag vatal.hu/hu/borsodabaujzemplen/szakigazgatasi szervek/foldmuvelesug yiigazgatosag uletkod=8 u sag.huhttp://www.emiktvf.hu 180

182 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Miskolci Bányakapitányság BorsodAbaújZemplén megyei Földhivatal 3527 Miskolc Soltész Nagy K. u. 5.Postacím: 3501 Miskolc Pf.: Miskolc, Vologda u. 4. Postacím: Pf Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Sárospataki Járási Hivatal 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Gönci Járás Hivatal Tokaji Járási Hivatal Szerencsi Járási Hivatal Tokaj Kereskedőház Zrt. Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft Magyar Turizmus Zrt Magyar Turizmus Zrt Észak Magyarországi Regionális Igazgatósága (Észak Magyarországi MRI) Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. BorsodAbaújZemplén Megyei Igazgatóság 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca Tokaj, Rákóczi út Szerencs, Rákóczi út Tolcsva, Petőfi Sándor u Budapest, Budafoki út 59. E/3. ép Budapest, Bartók Béla út Eger, BajcsyZs. utca Miskolc, Deák tér Budapest, Váci út 45. AB Porta 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u (3646) Fax: (36 46) Földtani és Adattári Osztály Tel: (+3646) (+3620) et.hu 3.4 JÁRÁSI HIVATALOK 06 (47) (47) , 06 (47) (46) (47) (47) / karnet.hu borsod.gov.hu sod.gov.hu mail.hu d.gov.hu rsod.gov.hu 3.5 ÁLLAMI TULAJDONÚ VÁLLALATOK al.hu/ u 47/ testokaji.com/ , Építésügyi, települési és területi tervezési, örökségvédelmi nyilvántartás és dokumentumtár (36) magyarorszag/eszakmagyarorszag (46) rdo.hu hu u/splash.html 181

183 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés MÁV Zrt. NORDA Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Bodrogkeresztúr BodrogkisfaludSzegi Hegyközség Mád Hegyközség 1087 Bp Könyves Kálmán körút Miskolc Szemere 26. H3525 Miskolc, Széchenyi István u Tokaj, Dózsa Gy. u Bodrogkersztúr, Kossuth u Mád, Rákóczi u. 19. Olaszliszka Hegyközség 3933 Olaszliszka, Petőfi u. 19. Rátka Hegyközség 3908 Rátka, Kossuth út 89. Sárospatak Hegyközség 3950 Sárospatak, Kossuth u. 50. Tarcal Hegyközség 3919 Tarcal, Fő u. 50. TállyaGolop Hegyközség 3907 Tállya, Rákóczi u. 19. TolcsvaErdőhorváti Hegyközség Magyar Bányászati Szövetség 3934 Tolcsva, Kossuth u Budapest, Kossuth tér 68. VI Postacím: 1535 Bp, Pf , Területi központ elérhetőségei 4. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETEK (47) (30) (30) Telefon/fax: HEGYKÖZSÉGEK tonline.hu gmail.com hu u mail.hu l.hu rcalhk.tonline.hu hu 4.2 BÁNYÁSZAT u dek.hu/?id=bkbksz dek.hu/?id=mad dek.hu/?id=olaszliszka dek.hu/?id=ratka dek.hu/?id=sarospatak dek.hu/?id=tarcal dek.hu/?id=tallyagolop dek.hu/?id=tolcsvahorv ati 8 hegyközség Bodrogkeresztúr BodrogkisfaludSzegi Mád, Mezőzombor Olaszliszka, Erdőbénye, Szegilong, Vámosújfalu Bekecs, Legyesbénye, Rátka, Szerencs /Ond/ Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Károlyfalva Tarcal, Tokaj Tállya, Golop, Monok, Abaújszántó Tolcsva, Erdőhorváti, Sárazsadány 182

184 4.3 A KEZELÉS SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS EGYÉB SZERVEZETEK BorsodAbaújZemplén Megyei Építész Kamara BorsodAbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BorsodAbaújZemplén Megyei Agrárkamara BorsodAbaúj Zemplén Megyei Mérnöki Kamara Országos Magyar Vadászkamara BAZ megyei területi szervezete/vadászok és Vadgazdálkodók Észak Magyarországi Területi Szövetsége 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 32. Sátoraljaújhely Pataki u Szerencs Sallai út 16. I. emelet Miskolc Csabai kapu 62. Postacím: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Kossuth u. 11. Postacím: Miskolc, Pf.: Miskolc, Tas u. 18. Pálinka Nemzeti Tanács H1055 Budapest, Kossuth tér 11. Magyar Tudományos Akadémia, különösen: Agrártudományok Osztálya, Biológiai Tudományok Osztálya, Földtudományok Osztálya Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) különösen: Élelmiszertudományi Kar Kertészettudományi Kar Tájépítészeti Kar Debreceni Egyetem 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9; Postacím: 1245 Budapest, Pf Budapest, Villányi út Debrecen, Egyetem tér 1. 46/ / Sátoraljaújhe ly 47/ Szerencs 47/ (46) (46) (központi) llo.hu 46/ / tel: 46/ szervezet: , KUTATÓHELYEK, KÖZGYŰJTEMÉNYEK 5.1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA (1) EGYETEMEK, FŐISKOLÁK (52) u/ ntent/borsodabaujzemplenmegyeiagrarkamarahttp://members.chello. hu/agrar.kamara Ipari tagozat (azon belül Élelmiszeripari Osztály) Kereskedelmi és Turisztikai Tagozat (Idegenforgalmi és Vendéglátóipari osztály) dasz.hu nacs.hu udomanyososztalyok A Szövetség/tagszervez etek link alatt elérhetők a térségben működő vadásztársaságok dr. Szóráth Judit, a Pálinka Nemzeti Tanács egyetlen hegyaljai tagja, a Gyümölcspálinkafőzők Egyesületeinek Országos Szövetsége alelnöke 183

185 Miskolci Egyetem (ME) 3515 Miskolc Egyetemváros Nyíregyházi Főiskola (NYF) 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31./B Szent István Egyetem (SZIE) Bodrogkisfaludi tájház Borgazdasági Múzeum 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. (36) / / hu 5.3 MÚZEUMOK, TÁJHÁZAK, GALÉRIÁK, LEVÉLTÁRAK Bodrogkisfalud, Sallai út 9/a 3934 Tolcsva, Kossuth L út / / (47) Cukormúzeum 3900 Gyár u. 1 47/ Encsy György Tokajhegyalja földtani gyűjteménye Erdőbényei tájház Tállya, Rákóczi út Erdőbénye Kossuth u. 38. Falumúzeum Makkoshotyka 47/ / Hermann Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey A. u. 28. Helytörténeti Gyűjtemény 3881 Abaújszántó, Béke u. 42 Helytörténeti Múzeum Rákóczi út 89., 3904 Legyesbénye Főtér és Kiállító Épület Kádárműhely múzeum Tolcsva Szabadság tér Erdőbénye Kazinczy Ferenc Levéltár 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Kazinczy Ferenc Múzeum 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György út 11. Kossuth Emlékház Olaszliszka, Esze Tamás út 3 u 47/ um.hu e 47/ hu hu (47) nform.hu (47) veltar.hu (47) eum.hukazinczy.satoraljauj u/ u/museum/index_hu.p hp?id=

186 Kovácsműhely múzeum 3932 Erdőbénye, Vörösmarty u. 1. Magyar Nemzeti Múzeum Kossuth Emlékmúzeuma Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 3905 Monok, Kossuth út Sárospatak, Szent E. út 19. Magyar Motorok Múzeuma 3916 Bodrogkeresztú r, Kossuth út 96. Magyar Nyelv Múzeuma Modern Képtár, Nemzetközi Szoborpark, Történeti és Néprajzi Látványtár Sátoraljaújhely Széphalom 3988, Kazinczy u Olaszliszka, Esze Tamás út 5 Német nemzetiségi tájház Iskola tér 16., 3908 Rátka Ősi Magyar Címertár Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeuma Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Sárospataki Képtár Sváb tájház Szepsi Laczkó Máté Emlékház Golop Vay Kastély 3988Sátoraljaúj hely Széphalom Kazinczy u Sárospatak, Szent E. u Sárospatak Rákóczi u Szent Erzsébet tér Hercegkút, Kossuth út (47) benye.hu 47/ u/filia/fil_3.html / / um.hu gmail.com 47/ m.hu Nyíri Péter nyelvész, igazgató 47/ szka.hu (47) (20) / /314107, um.hu t.hu m.hu zeum.hu u/ u / / Szinnyeiház 3950 Kazinczy u. 23. Tájház Szegilong 47/ Tokaji Galéria 3910 Tokaj, Rákóczi u. 45. (20) , (47) ello.hu Tokaji Múzeum 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út z.hu, tokajimuzeum.toka arosunk/kultura/muzeu m/index.html 185

187 Tolcsvai Bormúzeum 3934 Tolcsva BajcsyZsilinszky u. 54 Vadászati trófeagyűjtemény Makkoshotyka, Rákóczi u. 17. Zempléni Levéltár 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Zempléni Múzeum (Vármúzeum) Debreceni Egyetem Kihelyezett Szőlészeti Mikrobiológiai Tanszéke Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara Gábor Dénes Főiskola kihelyezett kara 3900 Szerencs Rákóczi vár Huszárvár u (47) hu ar.hu zempleni.museum Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (TSZBK) üzemelteti uzeum.hu/ FELSŐ ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS A VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETEN TSZBKI Könyves K utca 54. Tarcal , Sárospatak Eötvös u Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12. Keresztény Népfőiskola 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u / (47) /2808 FELSŐFOKÚ KÉPZÉS Dr. Hegedűs László (PhD) intézetigazgató, dékán telefonszáma és címe Csak egy ei listán található, más utalás nincs rá, valószínűleg az azonos címen található középiskolában volt korábban kihelyezett konzultáció (47) hu A SÁROSPATAKI NÉPFŐISKOLAI EGYESÜLET (BAZ megyei táji központ) címe Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola Abaújszántó, Kassai út Sárospatak, Arany J. út Szerencs, Ondi út Tokaj, Bodrogkeresztú ri út 5. KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 47/ et.hu 47/ / (47) / ncs.hu ndex.php cs.hu/

188 Kossuth Lajos Gimnáziumés Szakközépiskola Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Szakközépiskolaés Szakmunkásképző Intézet V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium Vay Miklós Református Szakképző Iskola 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 10. G: Sárospatak, Rákóczi út Sátoraljaújhely, Kossuth tér Szerencs, Ondi út Bajcsy Zsilinszky Endre út 1820., Tokaj 3910 Tokaj, Tarcali út Sátoraljaújhely, Fejes István út Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u Sárospatak, Arany János utca 5 G: 06 47/ G: (47) thsaujhely.sulinet.hu ault1.htm ssp.sulinet.hu/srkg/ (47) / zoiskola.hu skola.hu/ (47) / m (47) (+3647) hu (47) / Bor ésgyümölcsecetgyártók Egyesülete BORVIDÉK TokajHegyalja Társaság Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület 3916 Bodrogkeresztú r, Iskola köz 11./Tarcali út BORÁSZAT Tokaji Borecet Manufaktúrához kötődik 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca / / =961 Gomboshegyi és Kőporosi pincék tulajdonosainak érdekképviselete, pincék értékének megőrzése 187

189 Mádi Kör Eredetvédelmi Közhasznú Egyesület Rákóczi Borút Egyesület Tokaj Reneszánsz Tokaj Nagyborok Egyesülete Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület TokajHetedHétHatár Egyesület Tokaji Borászok Asztaltársasága or.com/ om;www.budahazy pince.hu; u; zet.huwww.madhil l.neobase.hu; u; om 3900 Szerencs Rákóczi út Tokaj, Kossuth tér Tállya, Honvéd u. 1. Tokaji Borbarátnők Társasága 1052 Budapest, Vármegye utca 11. Tokaji Borlovagrend Egyesület Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa TokajVinum Hungaricum Egyesület Világörökség Ungvár Egyesület 20/ umpont.hu u un/index.html borut.hu/ Tállya https://www.facebook. com/tokajhetedhetha tar 3910 Tokaj 06/ Tokaj, Kossuth tér / , grend.hu elok.hu Tokaj, Dózsa út Tolcsva Petőfi u Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Aba Turisztikai Egyesület 3896, Telkibánya, Nagy út 2/A 47/352623, 47/ ztaltarsasaga.hu aratnok.hu nd.hu ivelok.com dek.hu om 6.2 TURIZMUS, TDM 46/ / Árpádhegy Pince, Tolcsva Bor kft, Béres László Pincészete, Török Lajos Pincészete, Szabó Gyula Pincészete, Vino Bt., Lesskó és Leskó Bt. 12 magánszemély; célja, hogy a 300 éves tokaji dűlőbesorolást rekonstruálja Dr. Kardos János elnök telefonszáma és címe TDM 188

190 DélZempléni Földtulajdonosok Közössége Rókabérc Vadászház 3932 Erdőbénye Külterület l.com ni.com/ közel 5000 hektáros, nagyvadas jellegű, kizárólag bérvadásztatás: Erdőbénye, Erdőhorváti, Tolcsva Mádi Vadásztársaság 5550 hektár Mád, Rátka, Tállya Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület SátoraljaújhelyHegyköz Turizmusáért Egyesület Taktaközi Nimród Vadásztársaság Tokaj Turizmusért Egyesület TokajHegyalja Zemplén Abaúj Térségi TDM Nonprofit Kft. TokajHegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület 3950 Sárospatak Szent E. u Sátoraljaújhely, Hősök tere Tarcal, Fő út Tokaj, Rákóczi u Sárospatak, Szent Erzsébet utca Tokaj, Serház u Tokaj, PF Tállya, Honvéd u. 1. Zemplén Kalandpark 3980 Sátoraljaújhely Torzsás út 25. Zempléni Hubertus vadásztársaság 3950 Sárospatak Nagy Lajos u. 7sz. 47/ mail.com (20) Blanár Róbert, Sárospatak Dankó Dénes, Sátoraljaújhe ly: / , 47/ / / us.hu mrodvt.5mp.eu Tel: (06) 47/ Mobil:(06) 30/ hu fo.eu/hu/ asz.hu / landpark.hu/ p?a=zemplenihubertus &o=pqaulgz4dx TDM TDM 9000 hektár: Tokaj Tiszaladány TiszatardosCsobaj TaktabájTarcal Bodrogkeresztúr) TDM ernyőszervezet, négy helyi TDM szervezetet fog össze, pályázati célból TDM 63 pincészet, szállásadó és vendéglátó az egész borvidékről 19 tállyai pincészet, szállásadó, vendéglátó 5100 hektár Sárazsadány, Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka, Sárospatak,Károlyfal va. 189

191 Zempléni Lovas Egyesület 3950 Sárospatak, Végardói u. 77. A Művelődés Háza hagyományőrző csoportjai: Lorántffy Zsuzsanna Hímző Kör, kézművesek AbaújHegyközi Örökség Alapítvány AbaújZemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület Bodrog néptáncegyüttes Bodrogkisfaludért Egyesület Búzavirág Alapítvány Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület 70/ , 46/529255, 46/ hu 6.3 KULTÚRA, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG Sárospatak 47/ haza.hu Darmos István 3881 Abaújszántó, Béke út Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11. Sárospatak 3950, Eötvös u. 6. Bodrogkisfalud 3917, Kossuth u. 71. Vámosújfalu 3941, Kossuth u. 42/A. Hercegkút 3958, Kossuth u. 9. Hagyományőrző Népdalkör Rátka 3908, Iskola tér 2/A. hu , / mail.hu Darmos István együttesvezető 47/ l.hu Molnárné Zborai Beáta titkár 47/ buzaviragalapitvan Nádasi Bálintné elnök Hercegkút, Petőfi u / mail.hu Nagy Attila vezető u u Hegyalja Népi Együttes Sátoraljaújhely kilapja.hu Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete Hegyköz Táncegyüttes Hegyaljai Néptáncosok Egyesülete 3907 Tállya, Rákóczi út 13. Sátoraljaújhely 3980, Kazinczy u. 63. Heimat Néptánc Egyesület Hercegkút 3958, Petőfi u Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület Ilosvai Selymes Péter Ált. Isk. és Művészeti Iskolanéptánc csoportja 47/ Fekete Attila: Gujdiné Götz Julianna elnök Hercegkút 3958 Kiss Csaba elnök Abaújszántó 3881, Béke u / online.hu Szűcs Ottóné igazgató Klang Singkapelle Énekkar Hercegkút 190

192 Kővirág Népdalkör Egyesület Magyar Bor Akadémia Tállya 3907, Rákóczi u Bp, Vörösmarty u Bp, Somorjai u em. Magyar Comenius Társaság 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. Művelődési Ház, Kádártánc Csoport Nefelejcs Népdalkör Egyesület Erdőbénye 3932, Kossuth u / hu Kalina Ferenc és Ferencné / /2804 Elnök: 47/ / ademia.hu comeniustarsasags om 47/ Hotyek Attila, a csoport vezetője Tállya Meczkóné Augusztin Katalin Parapács zenekar Tállya 30/ om Vojtonovszki Sándor Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermek tánccsoportjai Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület Tokaji Írótábor Egyesület Tokaji Művésztelep Sárospatak, Tolcsva, és telephelyek Rátka 47/ Endrész György elnök 3527 Miskolc, Baross Gábor út 14. 7/6. Tállya, Rákóczi u Történelmi Hímző Szakkör Tállya 3907, Rákóczi u. 13. Zemplén Fesztivál Zemplén Néptáncegyüttes Bokréta Művészeti Iskola Zempléni Árpád Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskolaciterazenekara Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány 1074 Budapest, Rottenbiller u Sátoraljaújhely 3980, Árpád u. 10. Tállya 3907, Rákóczi u Sárospatak, Eötvös utca 2 II/3 06 (46) mail.com Endrészné Götz Julianna művészeti vezető tokaji.irotabor a chello.hu akademia.hu/ comeniustarsasag 47/ esulet.webnode.hu bor.hu Kárpátmedencei borok versenye; Az év bortermelője, "Minősített Magyar Borverseny", Az év boros kiadványa Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Humán Tudományok Intézete hozta létre Maillotkastélyban rendezik nyaranta 47/ Schneider Imréné, vezetésével 47/ pr.hu Fehér János: mail.hu 47/ Ujjné Muhi Melinda igazgató +36/ imuzsa.hu stival.hu denkilapja.hu uzsa.hu Kulturális folyóirat, benne sok értékes népszerűsítő tudományos írás TokajHegyaljáról 191

193 Abaúj LEADER Egyesület DélZemplén Fejlődéséért LEADER Egyesület Sárospataki Népfőiskolai Egyesület Tokaj Világörökségért Egyesület/ Tokaj Mikrorégióért Alapítvány Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 3860 Encs, Petőfi út Szerencs, Rákóczi út Sárospatak, Kazinczy út Tokaj, Bethlen Gábor u Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18., Fszt. 34. Zempléni Településszövetség Bodrogkeresztú r Polgármesteri Hivatala 3916, Bodrogkeresztú r, Kossuth u TÉRSÉGFEJLESZTÉS, HUMÁNFEJLESZTÉS 46/ ; 46/ eader.hu/elerhetos eg/ (47) n.hu hu kseg.hu 47/ ail.com 47/ r.hu/ n.hu rokseg.hu/ Tokajhegyaljai települések közül: Abaújszántó Tokajhegyaljai települések közül: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monok, Rátka, Szegi, Szegilong, Tállya, Tarcal, Tokaj Tokajhegyaljai települések közül: Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Hercegkút, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu 6 mikrotérség+4 város (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj) Hegyalja I: Baslkó, bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monor, Rátka, Sima, Tállya Hegyalja II: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Szegi, Szegilong, Tarcal, Tolcsva, Vámosújfalu 192

194 Egri Főegyházmegye Miskolci Apostoli Exarchátus Tiszán inneni Református Egyházkerület, Zempléni Egyházmegye Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Evangélikus Egyházkerület Tokaji Zsidó Hitközség Miskolci Zsidó Hitközség és zsinagóga Egri Érseki Hivatal Széchenyi u. 1. Eger 3300 Miskolci Apostoli Exarchátus Püspöki Hivatala 3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc, Pf.: 111 Esperesi Hivatal 3900 Szerencs, Kossuth tér 4. H1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor Tokaj, József Attila utca Miskolc, Kazinczy utca 7. EGYHÁZAK e.hu (46) (30) hatus.hu / / / (06 20) Miskolc: (0646) , (06 20) heran.hu hu Miskolc: zmegye.hu u Miskolc: További civil szervezetek listája a digitális mellékleten, a Tokaji borvidék_civilek szervezetek_thpi_13_10_21.xlsx fájlban. Oktatási intézményeket tart fenn Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon, gyűjtemény Sárospatakon Sárospatakon óvodát tart fenn Tudományos gyűjtemény Sárospatakonoktatási intézmények, elérhetőségük: Sárospatakon és Sátorlajaújhelyenhttp://www.tirek.hu /cikk/mutat/intezme nyeink/ Tokajban lévő ingatlanjait, hívek hiányában, átadta a városnak (Generális ház, templom) Tokaji hitközség működése készséges, honlap nem elérhető; TokajHegyaljai Zsidó hagyományőrző Egyesületnek sincs elérhetősége 193

195 9.2 BORÁSZATOK TOKAJHEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MAD Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Ábrahám Pince Erdőbénye, 3932, Rákóczi utca 1 AlanaTokaj Kft. Rakoczi u , H3909 Mad Andrássy Pince Angyal Borászat és Szőlőbirtok Aranydukát Szőlőbirtok és Pincészet Árpádhegy Pince (Varkoly Családi Pincészet) Árvay Családi Pincészet AZ Nektár Pince (Asztalos Zoltán) Babits Pincészet (Sárgabarack Bt.) Balassa Bor Kft Tarcal, Fő út Rátka, Iskolameggyesdűlő 2016/ Tállya, Nyerges úti telep 3900 Szerencs, Határőr utca Rátka, Széchenyi tér 13. Sárospatak, Kác sárd dűlő hrsz. 9501, Tolcsva, Arany János u Tokaj, Hegyalja út (20) (36) mail.com idencia.hu at.hu 30/ nydukat.hu 47/ / / online.hu com cia.hu raszat.hu/ at.hu/ Tokaji iránytű 2009 Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokaji iránytű csillagos szálloda saját pincéje Tokaji iránytű shop.eu shop.eu ún. rendezvénypince Tokaji iránytű 2009 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Rákóczi Borút Egyesület Tokaji iránytű Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji Borbarátnők Társasága Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 ail.com eszet.hu hu https://huhu.facebook.com/pag es/aznekt%c3%a1rpince/ ceszet.hu or.hu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji iránytű 2009 Budavári Borfesztivál 2013, TokajVinum Hungaricum Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji Borászok Asztaltársasága Tokaji iránytű

196 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Bárány Családi Pincészet Bardon Borászat (Meszes Major Kft) 3934 Tolcsva, külterület 3934 Tolcsva, Dózsa György u Erdőbénye, Kossuth u 39. Bártfai Pince 3950 Sárospatak, Viola utca 5/A Bene Borászat Benkő Borház Béres László Pincészet Béres Szőlőbirtok és Pincészet Bodrogkeresztú r, Felső út Tokaj, Szerelmi Pincesor 3900 Szerencs, Széchényi köz Miskolc, Kazinczy u. 17 Bodnár Pincészet Borház 3980 Sátoraljaújhely, Pincék völgye 16. Bodrog Borműhely 3917 Bodrogkisfalud, Petőfi utca Tokaji iránytű 2009 onwines.com m Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű (+36 20) (30) (+36 30) (+36 30) Farkas Krisztián Hajdú János bene.hu benkoborhaz.hu et.hu res.hu eszet.hu ogbormuhely.hu haz.hu hu nceszet.hu ormuhely.hu Tokaji Borászok Asztaltársasága Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Rákóczi Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokaji Borbarátnők Társasága Tokaji iránytű shop.eu Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű

197 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Bodvin Pincészet 3909 Mád Fadrusz János u. 3. Bók István 3881 Abaújszántó, Dobó I. utca 1. Borostyán Pince és Borüzlet Borpatika Hollókői József (Borok királya Kft.) Bott Pince 3910 TokajDóz sa György út 6/b Tállya, Palota u Tokaj, Szerelmi Pincesor 11. Breitenbach Kézműves Pince 3917 Bodrogkisfalud, Klapka György út 38. Budaházy Fekete Kúria Borászat Budaházy Pincészet Budányi János Pincészete ChateauCloche Kft. Harangtorony Birtok 3932 Erdőbénye, Vörösmarty utca Mád, Batthyány u. 17. Szerencs, Felsőpincesor Szerencs, Alsópincesor 1. Czeglédi Borház 3916 Bodrogkeresztú r, Kossuth utca 102. Czemiczki Pincészet Csite Családi Birtok (Csite Norbert) 3934 Tolcsva, Táncsics Mihály utca 24. Erdőbénye, Kossuth Lajos utca / (47) (47) (30) / (30) (36 47) , 06 (30) / u ince.hu fre .hu hu nbacchus.hu Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete,Tokajhegyaljai Borút Egyesület, Tokaji iránytű shop.eu Tokajhegyaljai Borút Egyesület shop.eu Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji Borbarátnők Társasága Tokaji iránytű 2009 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület hu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű 2009 (47) (30) ) ki.hu Tokaji iránytű

198 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Csoma Ernő Családi Pincészete 3934 Tolcsva, Dózsa Gy. u. 65. Csoma Zoltán 3941 Vámosújfalu, Kossuth Lajos utca 86. Demeter Zoltán Tokaji Pincészet Demetervin Pincészet 3910 Tokaj, Vasvári Pál utca , Mád, Bercsényi u. 5. Dereszla Pincészet 3916 Bodrogkeresztú r, Felső utca 2. Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet ZRt. Dobogó Pincészet Kft. Domoszlai Pincészet Dorogi Testvérek Pincészete 3931 Mezőzombor, Disznókődűlő HrSz Tokaj, Dózsa György út Tokaj, Dessewffy dűlő hrsz:2788/ Tarcal, Klapka u hu Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű / (0036) / / / meterzoltan.hu u com o.hu nce.hu il.hu oltan.hu com ipince.hu/ Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji Borbarátnők Társasága Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete, Tokajhegyaljai Borút Egyesület, Tokaji iránytű shop.eu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok EgyesületeTokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete, Tokaji Borászok AsztaltársaságaTokajhegyaljai Borút Egyesület, Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji iránytű

199 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Dudovics István családi pincészete Dusóczky Pincészet Kft. Erzsébet Pince 198 Tállya, Rózsa út Budapest, Fillér u Szegi, Dusóczky tanya 3910 Tokaj, Bem utca / / / / / Espák Pincészet 3958 Hercegkút 30/ / Evinor Pincészet 3950 Sárospatak, Bercsényi u. 27. Ferdinánd Pincészet FőnixVin 3909 Mád, Magyar utca Tolcsva, Kossuth Lajos út 87 Füleky Pincészet 3916 Bodrogkeresztú r,iskola köz 15. Gajdócsi Borház Gál Mihály 3907 Tállya, Palota utca Szerencs, Árpádhegy út 8 Galambos Pincészet 3881 Abaújszántó, Dobó I u.6.sz. Gergely Vince 3909 Mád, Rákóczi út (47) (30) Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 ince.hu mail.com et Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok EgyesületeTokaji iránytű shop.eu pince.hu ceszet.hu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete, Tokaji Borbarátnők Társasága, Tokaji Borászok Asztaltársasága, Tokajhegyaljai Borút Egyesület, Tokaji iránytű shop.eu Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű 2009 (+36) (+36) (+36) / Budavári Borfesztivál 2013, Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 il.hu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji iránytű zet.hu Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű 2009

200 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Gizella Pince 3910 Tokaj, Dienes u. 78. Gönczy Pincészet 3916 Bodrogkeresztú r, Kossuth u 86. Pincészet a Lebuj külterületen Götz Pincészet Hercegkút,Pet őfi S. u Gróf Degenfeld Szőlőbirtok 3915 Tarcal, Terézia kert / / (borbolt) / (pince) 47/ / / / H Bardon Borászat Erdőbénye Hausel Családi Pincészet Heidrich Pince (Best of Best Kft.) Hímesudvar Pincészet Holdvölgy Tállya, Zrinyi út Bodrogolaszi, Kossuth utca Tokaj, Bem út Mád, Batthyány u. 69. llapince.hu hu .hu eld.hu 47/ / / / / bardonwines.c om hausel.imrecsaladj / u com/hu/ orok.hu nes.com Budavári Borfesztivál 2013, Tokaji Borászok Asztaltársasága Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű 2009 Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013Tokajhegyaljai Borút EgyesületTokaji Bormívelők Társasága EgyesületTokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokaji Borbarátnők TársaságaTokaji iránytű shop.eu Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű Tokaji iránytű shop.eu ar.hu Tokaji Borászok AsztaltársaságaTokajhegyaljai Borút EgyesületTokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013 Tokajhegyaljai Borút Egyesület 199

201 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Hollókői József Hollókői Mihály családi pincészete Homoky Család Pincészete és Vendégháza 3907 Tállya, Rózsa utca Tállya, Csokonai tér 2. Homonna Vineyard 3932 Erdőbénye, Hunyadi u. 61. Tokaji iránytű shop.eu Tállya, 47/ Rákóczi u. 49.sz. 30/ / Hudácskó Jáno 3917 Bodrogkisfalud, Klapka utca35. Illés Pince 3932 Erdõbénye, Kossuth u. 1. Iváncsó borászat Karádi és Berger Borászati Kft. Kereszthegy Syőlőbirtok és Pincészet Király Pincészet Királyudvar Szőlőbirtok Kiss Gyögy és Hollókői István Pincészete KoppányForgács Pincészet Kovács Pince Bodrogkeresztú r, Rákóczi út Erdőbénye, Hunyadi utca Bodrogkisfalud, Vasút utca 22/a 3934 Tolcsva, Kossuth L. u Tarcal, Fő út Tállya, Honvéd utca Mád, Petôfi út Tarcal, Keresztúri pincesor(pince) Kovalik Miklós 3933 Olaszliszka, Táncsics út 5. 20/ / /396168, 20/ , 20/ (47) (30) / / / / Tokaji iránytű 2009 na.com ce.hu berger.hu inceszet.hu pince.hu/ erger.hu Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013Tokaji iránytű shop.eu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009 (47) hu (36) om Tokaji iránytű ar.com Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű o.hu , , mail.hu nce.hu Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 honlap nem érhető el Tokajhegyaljai Borút Egyesülethonlap nem érhető el Tokaji iránytű

202 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Kun Lajos Borászata (Terra Vin Kft) 3950 Sárospatak, Zrínyi u / / com hu/index_hun.html Tokaji iránytű 2009 Kvaszinger László 3933 Olaszliszka, Burgundia u / gmail.com r.hu/ Tokaji iránytű 2009 Leitner Miklósné Sátoraljaújhely, Dókus u. 16. Lengyel Ottó Abaújszántó Lenkey Család Szőlészete és Pincészete Leskó Pincészet Leventura Borászat 3909 Mád Táncsics Mihály utca 2931 Székhely: 1196 Budapest, Esze T. u Mád, Batthyány utca Golop, Kossuth út 3. Lipták László Pincészet 3881 Abaújszántó, Fehérhegyi utca 15. Mád Hill Majoros Birtok 3909 Mád, Árpád utca Tokaj, Tokaji Ferenc Ltp. 11. Postacím: 3910 Tokaj, Pf.: 25. Matolcsi Családi Pincészet 3933 Olaszliszka, Szent I. út 96. Monte Tokaj 3881 Abaújszántó, Arany J. u Abaújszántó, Béke utca / / / ypinceszet.hu hu Budavári Borfesztivál 2013Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Rákóczi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű / / / Tokaji iránytű 2009 m birtok.hu hu/madhillszolobirtokespinceszet Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji Borászok Asztaltársasága Pincészet 3915 Tarcal, Téglagyári Pincesor Hrsz: 545./16., 17. Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű (47) kaj.hu Tokaji iránytű

203 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Monyók Pincészet Moonwalley Wines Tokaj Mád, Táncsics u Mád, Batthyány utca 69. Moservin 3933 Olaszliszka, Vasvári Pál u 57. Obzidian Bormanufaktúra 3958 Hercegkút, GomboshegyiPi ncesor Olaszliszkai Bortermelő Kft 3933 Olaszliszka, Kovács utca 34. Olze Borászat 3932 Erdőbénye, Kossuth u. 45. Orosz Gábor Pincészete PajzosMegyer Pincészet (Sárospatak, Rákóczi Pince) 3909 Mád Táncsics Mihály utca Sárospatak, Szenterzsébet u. 26. Palkó Leonóra 3881 Abaújszántó, hrsz: 1979/F Páll Pince Palota Borház Pannon Tokaj Pincészet 3915 Tarcal, Szondi ltp. 3/2. Keresztúri úti pincesor 3907 Tállya, Csokonai tér Tolcsva, Arany János u. 14 Papp János 3950 Sárospatak, Teleki út (47) (30) / (47) (47) (47) monyokpinceszet il.com leywines.com eywines.com/ Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű 2009 e.hu r.com or.com/ m Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009 (47) (47) (30) / / / hu hu/ rhaz.hu/ Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009

204 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Pataky Borporta 3915 Tarcal, Klapka utca 20. Patricius Borház Kft Bodrogkisfalud, Várhegy dűlő, 3357 hrsz Paulay Borház Pauleczki András és Andrásné Családi Pincészete PauleczkiVin Szőlőbirtok és Pincészet Kft. Pelle Pince 3910, Tokaj Hajdú köz Tolcsva, Jókai út Tolcsva, BajcsyZs. u Mád, Bercsényi u 7. Pendits Szőlőbirtok 3881 Abaújszántó, Béke út 111. Petrovszki Pince 3900 Szerencs, Huszárvár u. 24. Pinceköz Borászat 3881 Abaújszántó Táncsics köz 11 Pintes Pince és Vendégház Tállya Nyerges utca 1. 30/ / /47/ , Porgányi Gyula pincészete Sárazsadány 70/ (Kesik Péter) Posta Pincészet 3915 Tarcal Könyves K. 1 Promontor Bor 3909 Mád, Kölcsey út 10. Puklus Pincészet 3916 Bodrogkeresztú r, Tarcali u /380221, 30/ rta.hu Tokaji iránytű Budavári Borfesztivál 2013, Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület,Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokaji Borbarátnők Társasága, Tokaji iránytű 2009 ayborhaz.hu re .hu rnet.hu ja.hu com index.hu eszet.hu l.hu u u vin.hu nyito e apuja.hu ndeghaz.hu/ pinceszet.hu/ Tokaji Borászok Asztaltársasága Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű 2009 Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű 2009 Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji Borbarátnők Társasága aratnok.hutokajhegyaljai Borút EgyesületTokaji iránytű 2009 Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji Borászok Asztaltársasága Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű bor.hu r.hu Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu 203

205 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Radics Barnabás Rákóczi Pince és Udvarház Ráski László Pincészete Royal TokajiRoyal Tokaji WineCompany (Áts Károly) Rozgonyi Pincészet Rózsa Ferenc Pincészet Rózsa György Péter Pincészete Rózsa Istvánné Családi Pincészete 3908 Rátka, Kert utca Tokaj, Kossuth tér Miskolc, Perczel Mór u. 45/b 3907.Tállya, Palota 3909, Mád Rákóczi út 35. Bodrogkeresztú r, Kossuth út Tállya, Kossuth út Tállya, hrsz: 710/ Tállya, Nyerges út 3. Rudnok Pince 3933 Olaszliszka, Kovács utca 34. Sajgó családi Pincészet (Tolcsva Bor Kft) Samuel Tinon családi pincészete 3934 Tolcsva, Dózsa Gy. út Olaszliszka, Bánom út 8. Tokaji iránytű / / / hu nce.hu e.hu / Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013Mádi Kör Eredetvédelmi EgyesületTokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű / ail.hu Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 honlap nem elérhető Tokaji iránytű / / / o.hu ueltinon.com etolcsvabor.hu m/hungarian/tinonszolobirtok/ Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Rákóczi Borút Egyesület shop.eu Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokaji iránytű

206 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés SauskaTokaj Kft. Sidlovics család pincéje (Bagolyvár Pince és Vendégház Simonfay Pince Soltész Borház Soltész Pincészet 3910 Tokaj, József A. u Tállya, Lavotta u.7. Rózsa u Tarcal, Fő út Tokaj, Hegyalja út 3934 Tolcsva, Dózsa György utca 22. Stumpf Bálint 3943 Bodrogolaszi, hrsz: 353/1 Szabó Dániel Pincészete Szabó Gyula Pincészete Szalóczy Pincészet Szarka Dénes Dávid Szedmák Pince Szent Benedek Pincészet Szent Tamás Pince Szent Vince Pince (Kuthi Csaba) Szentmarjai Szőlőbirtok és Pincészet Sárospatak hrsz: 883/2 Szerencs, Alsópincesor 3907 Tállya Rákóczi út Mád, Rákóczi utca Tarcal, Bodrogkeresztú ri út Tállya Árpád tér Mád Batthyány u Tállya, Honvéd u Tállya, Csokonai tér / / uska.hu ce.hu Budavári Borfesztivál 2013,Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület,Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Tokaji Borászok Asztaltársasága,Tokaji iránytű shop.eu Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű / l.com Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű 2009 Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokaji iránytű / , 47/348320, 30/ gmail.com 30) m / / / kpinceszet.hu tamas.hu u szentmarjai.levent /bszm/ nceszet.hu https://www.faceboo k.com/szedmakpince edekpinceszet.hu/ as.hu/hun/ cum.hu Rákóczi Borút Egyesület Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013 Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokajhegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű

207 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Szepsy Pince Szilágyi Pincészet és Borház Szűcs Lajos Családi Pincészete Takács Szőlőbirtok és Pincészet Tokaj Classic Kft Mád, Batthyány út 59. Sátoraljaújhely, 3980 Deák u Tolcsva, Dózsa György utca 92. H3909 Mád, Zempléni u Mád, Rákóczi u. 45. Tokaj Hétszőlő, Rákóczi Pince 3910 Tokaj, BajcsyZs. út Tokaj Kereskedőház Zrt. Tokaj Kikelet (Kikelet Pince) Tokaj Köveshegy Kft Tolcsva, Petőfi Sándor u Tarcal, Könyves Kálmán u. 62. Sátoraljaújhely, Deák u zet.hu Tokaji Borbarátnők Társasága, Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület,Tokaji iránytű shop.eu et.hu/ Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű 2009 (47) (70) (70) (20) (0) / / (47) com u etrade.com hu om atestokaji.com Tokaji iránytű 2009 Budavári Borfesztivál 2013 Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji iránytű 2009 Budavári Borfesztivál 2013, Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület, Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokajhegyaljai Borút Egyesület, Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013, Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület,Tokaji Borbarátnők Társasága, Tokaji iránytű shop.eu 206

208 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Tokaj Nobilis Szőlőbirtok 3916 Bodrogkeresztú r, Kossuth Lajos utca 103. Tokaj Oremus Pinceszet (Oremus) 3934 Tolcsva, Bajcsy Sz. út. 45. TokajborBene Pincészet 3916 Bodrogkeresztú r, Felső út 50. Tokajicum Borház 3915 Tarcal, Külterület 1. TokajPortius Pincészet 3950 Sárospatak, Kazinczy út 8. Tornyos Borház (Kubus László, Kubus Családi Pincészet) 3918 Szegi, Alkotmány út 59. Tóth Zoltán 3980 Sátoraljaújhely, Várhegy utca 10., 3980 Sátoraljaújhely, hrsz: Török Lajos Pincészete Török Pincészet Mád 3900 Szerencs, Széchenyi k Mád, Táncsics utca 15/a Turján Péter Pincészete 3932 Erdőbénye, Mátyás király utca (06) / is.hu bene.hu ajicum.hu romail.hu mus.com orhaz.hu/ Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaj Reneissance Tokaji Nagyborok Egyesülete, Tokaji Borbarátnők Társasága, Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013, Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Budavári Borfesztivál 2013,Tokajhegyaljai Borút Egyesület Tokaji iránytű shop.eu Tokaji iránytű 2009 feldolgozás Kubus László irányításával Olaszliszkán történik a Borker Kft.ben, amely több család közös vállalkozása Tokaji iránytű 2009 Tokaji iránytű , / hu/ ncemad.hu ad.hu emad.hu m/ Rákóczi Borút Egyesület Tokaji iránytű

209 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés ÚjhelyBor Kft Sátoraljaújhely, Hrsz /3 Úri Borok Pincészete 3909 Mád, Kossuth u. 40/a Varga Sándor n.a Vineum Borház (Zsadányi László, Ars Vinaria kft) 3907 Tállya, Petőfi Sándor út Tállya, Lavotta u. 10. Vissy Borászat 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 12. Vivamus Pincészet 3932 Erdőbénye, Ady köz 1. Zombory Pince Zöld Birtok Kft Zsirai pincészet Rátka Fenyves utca 28. Székhely: Solymár, ibolya utca Tokaj Csalogány utca 1/a Mád Székhely: Budapest? 70/ , 70/ n.a. (+36) (+36) / Mád: / Tokaji Borbarátnők Társasága Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Ars Vinaria Kft. Sz.hely: 9011 Győr, Pince u. 32.Tokaji iránytű 2009 Történelmi Borút Egyesület m us.hu/component/ option,com_kapcso lat/itemid,63/ e.com mail.com pinceszet.hu; inceszet.hu Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület Tokaji iránytű hu/ om asztaltarsasaga.hu/to kajiboraszboraszat/zoldbirtok/ hu/hu/ Tokaji iránytű 2009 om Tokaji Borászok Asztaltársasága Tokaj mellett Somló és Villány területen is van pincészete Budavári Borfesztivál 2013 Tokaji iránytű BÁNYÁSZATI TÁRSASÁGOK Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés CarbonÉp Kft. ColasÉszakkő Kft. (CÉK) 3915 Tarcal, Malom u s.hu ex.html Ediafilt Kovaföld Termelõ és Feldolgozó Kft Erdõbénye, Ligettetõ (47) u Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft Mád, Bartók Béla u. 79. (47) (47) (30) ct.hu ct.hu/index.php 208

210 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Holcim Hungária Zrt. Josab Hungary Kft. K.V Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Lábatlan, Rákóczi út 60. Pf Budapest, Bölöni György utca Berente, Ipari út 2. Magita 2000 Kft Olaszliszka, Kossuth utca 5. Mikroőrlemény Kft. Zemplénkő Keletmagyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft Miskolc, Aba u Sárospatak, Páncélhegy, Pf Zempléni Kőfeldolgozó Kft Miskolc, Károly u. 3. 1/ ERDÉSZETEK (48) / / u u yar.hu/index.html oipar/ 47/ Internetes források szerint felszámolás alatt Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. Csicsek Dezső 3917 Bodrogkisfalud, József A. u. 9/A Csipkés Ebt 3881 Abaújszántó, Dobszai u. 3. Csirkevölgyi Ebt 3932 Erdőbénye, Kossuth u. 45. Dasel Kft 3043 Egyházasdengel eg, Rákóczi 40. dr. Nagy Attila Csaba 4031 Debrecen, Széchenyi ut. 79. III./8. Erdőbényei Ebt 3932 Erdőbénye, Mátyás k. u. 52. Északerdő Zrt. Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóság 3934 Tolcsva, József A. u Pálháza, Ipartelep 1. 48/ / rk.gov.hu/ 47) (30) (47) (30) (47) (30) o.hu o.hu o.hu/ o.hu/ 209

211 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Északerdő Zrt. Sárospataki Erdészeti Igazgatóság Északerdő Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóság Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 3950 Sárospatak, Kazinczy u Tállya, Gesztenye sor Miskolc, Vörösmarty 77. Gondáné Kiss Mária 3932 Erdőbénye, Mátyás k. u. 67. Hercegkút Makkoshotyka Erdőszövetkezet HM Budapest Erdőgazdaság Zrt Hercegkút, Petőfi u Budapest, Hévízi út 4/A. Hore Patak Völgye Ebt 4400 Nyíregyháza, Belső krt. 61. Kerekfej Ebt 3932 Erdőhorváti, Kassai u. 94. Kertész László 3950 Sárospatak, Kazinczy u. 1/a Kopasz János 3893 Mogyoróska, Fő u. 40. Kotán János 4471 Gávavencsellő, Szőlőskert u.2.. Krakkó Ebt 3881 Abaújszántó, Béke u 12 Levente Ebt Lindner Mária Makra Ebt 3525 Miskolc, Kish. u Tarcal, Terézia kert Tállya, Rózsa u. 24. Monoki Ebt 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos u. 43. Fsz.: 1. Nagy István Dániel 3529 Miskolc, Lévai J. u. 11 Nagy Szava Ebt 3563 Hernádkak, Kertalja út 3. Nemcsák László 3994 Pálháza, Ipartelep u. 3. (47) (30) (47) (30) erdo.hu hu o.hu/ o.hu/ 210

212 Szervezet neve (rövidítés) Székhely Telefon Honlap Megjegyzés Orosz László 3932 Erdőbénye, Hunyadi u.18. Petrovszki Józsefné Petrovszki Zsolt 3907 Tállya, Gesztenye sor Tállya, Gesztenyesor 19. Sárospataki Erdőszövetkezet 3950 Sárospatak, Arany J. u. 30. Scherg Lőrinc DrávamentiEbt 7634 Pécs, Nagyberki út 3. Somhegyi Ebt 3980 Sátoraljaújhely, Katona D. u. 14. Szentesi Zoltán 3950 Sárospatak, Balassi B. u. 9. Szerencsi Mg. Zrt Tállyai Ebt 3900 Szerencs, Rákóczi u Tállya, Rózsa u. 24. Tatár László 3881 Abaújszántó, Bartók B. u. 18. Varkoly István 211

213 10. STATISZTIKAI ADATOK ÉS TÉRKÉPEK, KÜLÖNÖSEN A FENNÁLLÓ VÉDETTSÉG ÁBRÁZOLÁSÁVAL 10.1 TÁRSADALOM DEMOGRÁFIA Cím Forrás Dátum Helységnévkönyv településenként KSH 2012 Tokajhegyalja népessége településenként KSH 2001 Tokajhegyalja népessége 1910 településenként KSH 1910 Tokajhegyalja lakossága településenként KSH 2001 Népesség nemzetiség szerint TokajHegyalján településenként KSH 2011 A népesség vallás, felekezet szerint a TokajHegyalja borvidéken településenként KSH 2011 Népesség számának alakulása, terület, népsűrűség TokajHegyalján településenként KSH 2011 Népesség száma TokajHegyalján településenként KSH 2011 Népesség számának alakulása, terület, népsűrűség TokajHegyalján járásonként KSH 2001 Népesség gazdasági aktivitás szerint TokajHegyalján településenként KSH 2011 Népesség korcsoport és nemek szerint TokajHegyalján településenként KSH 2011 Iskolai végzettség korcsoportonként TokajHegyalján településenként KSH 2011 Iskolai végzettség 7 év fölötti korban településenként TokajHegyalja borvidéken településenként KSH 2011 Lakások és lakott üdülők komfortosság szerint TokajHegyalján településenként KSH 2011 Lakóegységek rendeltetése és lakóik TokajHegyalján településenként KSH 2011 Lakások és lakott üdülők építési év szerint TokajHegyalján településenként KSH 2011 LHH adatbázis KSH NFŰ HVS Halmozottan hátrányos helyzetűek helyzete a Tokaji kistérségben leghátrányosabb helyzetű kistérségben található oktatási és művelődési intézmények KSH NFŰ HVS 2007 előtti 2007 előtti Népességszámok településenként Tokaj Hegyalján 2041ig Rédei M. Kincses Á. Részletes településsoros népességelőreszámlálás Népességszámok településenként Tokaj Hegyalján 2020 Rédei M. Kincses Á. Részletes településsoros népességelőreszámlálás

214 10.2 TÁJHASZNÁLAT MEZŐGAZDASÁG Belterület Külterület Zártkert Erdő Fásít (legel.) (rét) Gyüm Halas Kert Kivett Nádas Szántó Szőlő Mezőg. megnevezés (ha) % (ha) % (ha) % (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) % (ha) Sátoraljaújhely 733,6 0,1 5916,2 0,8 696,8 0,1 7346,6 2510,9 0,0 671,7 606,3 186,3 0,0 66,1 1442,0 1623,0 240,3 0,1 3393,7 Makkoshotyka 76,5 0,1 962,8 0,9 1,9 0,0 1041,2 648,8 0,0 108,9 16,6 0,0 0,0 0,0 95,7 0,0 134,1 37,2 0,1 296,7 Hercegkút 70,7 0,1 642,0 0,8 68,9 0,1 781,7 170,9 0,0 16,2 6,8 15,7 0,0 1,1 137,1 0,0 289,9 143,9 0,3 473,7 Sárospatak 1006,0 0, ,3 0,9 1024,2 0, ,5 2845,0 0,0 1492,3 686,8 276,2 0,0 50,0 2345,1 0,0 5749,4 473,7 0,1 8728,5 Bodrogolaszi 101,6 0,0 1877,1 0,9 82,7 0,0 2061,3 358,0 0,0 170,2 83,2 31,4 4,1 3,7 334,1 0,0 927,9 148,8 0,1 1194,9 Sárazsadány 110,6 0,1 1260,8 0,8 161,5 0,1 1532,8 152,9 0,0 317,5 113,2 29,4 0,0 2,7 306,0 0,0 420,7 190,5 0,2 1073,9 Vámosújfalu 104,0 0,1 858,9 0,8 101,9 0,1 1064,8 51,4 0,0 284,4 166,8 48,9 0,0 0,6 217,0 0,0 235,1 60,5 0,1 796,4 Tolcsva 170,7 0,1 811,8 0,5 666,2 0,4 1648,6 137,6 0,0 231,8 100,6 66,3 0,0 8,1 280,2 0,0 301,2 522,8 0,4 1230,8 Erdőhorváti 123,9 0,0 4630,6 0,9 256,7 0,1 5011,3 3443,0 0,0 63,1 243,3 5,4 0,0 6,5 242,0 0,0 338,0 97,9 0,1 754,3 Olaszliszka 158,8 0,0 3187,1 0,8 603,5 0,2 3949,4 626,6 0,0 520,5 677,2 155,6 0,0 4,4 731,3 0,0 813,1 420,6 0,2 2591,5 Erdőbénye 162,7 0,0 3932,6 0,9 483,8 0,1 4579,1 2617,8 0,2 590,0 259,3 80,1 0,0 6,4 433,7 0,0 336,1 255,4 0,2 1527,4 Szegilong 83,0 0,1 522,8 0,8 87,8 0,1 693,6 165,0 0,8 64,0 190,6 12,9 0,0 1,2 140,1 0,0 70,8 48,2 0,1 387,7 Szegi 100,2 0,1 766,4 0,8 38,5 0,0 905,0 209,8 0,1 273,5 67,4 0,4 0,0 0,2 218,5 0,0 21,9 113,3 0,2 476,7 Bodrogkisfalud 166,5 0,1 1174,9 0,8 126,4 0,1 1467,8 291,6 1,7 304,7 261,2 0,4 0,0 1,3 402,5 0,0 99,5 105,0 0,1 772,1 Bodrogkeresztúr 129,3 0,0 2713,3 0,9 144,4 0,0 2987,0 558,6 1,0 231,1 1001,9 3,1 0,0 1,1 576,7 0,0 234,8 378,5 0,2 1850,7 Tokaj 322,0 0,1 2112,3 0,7 385,2 0,1 2819,5 313,7 0,0 376,5 323,1 30,3 92,5 10,2 691,5 63,7 660,8 257,1 0,2 1658,0 Tarcal 269,4 0,1 4584,4 0,9 518,8 0,1 5372,6 326,3 0,0 971,2 304,6 98,3 0,0 15,9 981,4 155,5 2030,1 489,2 0,1 3909,4 Mezőzombor 215,5 0,1 3609,3 0,9 53,6 0,0 3878,4 116,7 0,0 932,4 129,9 74,7 4,0 0,6 551,4 157,1 1715,4 196,2 0,1 3049,2 Mád 222,9 0,1 2200,9 0,7 762,5 0,2 3186,3 1280,1 1,0 293,5 32,1 40,6 0,0 8,0 396,8 0,0 167,0 967,1 0,6 1508,3 Rátka 112,8 0,1 828,2 0,7 236,5 0,2 1177,4 70,8 0,0 102,6 26,9 69,4 0,0 6,7 271,1 2,2 342,4 285,3 0,3 833,3 Tállya 175,2 0,0 2710,7 0,7 910,1 0,2 3796,0 1425,3 0,0 441,2 441,2 93,4 0,0 8,4 487,4 22,0 507,3 664,9 0,4 1715,4 Abaújszántó 336,5 0,1 4229,9 0,9 169,7 0,0 4736,1 1798,5 0,0 293,5 17,3 124,0 0,0 10,2 546,3 0,0 1849,2 97,1 0,0 2391,4 Golop 106,2 0,1 814,4 0,9 22,5 0,0 943,2 112,2 0,1 114,5 1,2 85,9 0,0 2,8 138,0 11,5 465,7 11,4 0,0 681,5 Monok 206,9 0,0 3885,0 0,9 105,8 0,0 4197,6 1069,0 0,1 411,1 68,4 127,9 0,0 17,7 461,2 0,2 1970,9 71,0 0,0 2667,0 Legyesbénye 181,1 0,1 1765,3 0,9 84,8 0,0 2031,2 62,8 0,0 546,5 2,6 107,2 0,0 10,4 254,8 0,0 1005,9 41,2 0,3 161,3 Bekecs 183,7 0,1 2353,8 0,9 34,1 0,0 2571,6 64,5 1,2 408,6 11,7 36,3 0,0 6,5 312,4 44,1 1660,9 25,6 0,0 2149,5 Szerencs 705,2 0,2 2678,4 0,7 284,9 0,1 3668,5 111,4 0,0 340,3 87,7 28,2 0,0 11,3 947,9 92,2 1820,9 228,5 0,1 2517,0 213

215 A Tokaj Világörökség terület történeti felszínborításának változása Az adatok és térképek forrása a Nagy D tanulmány, amely az Öko Rt által készített A tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín komplex, világörökségi szempontú hatástanulmánya, különös tekintettel a szerencsi biomassza erőmű létesítésére munkához készült. A vizsgált terület a világörökség terület déli részét és annak magterületét fedi le. Magába foglalja Tállya, Rátka, Ond, Szerencs Mezőzombor, Mád, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogszegi és Tokaj települések területét. A vizsgált térséget az 1. ábra mutatja be. 1. ábra A térképezett terület átnézetes térképe A történeti tájhasználat feltárása archív térképek értékelésén keresztül történt. Négy idősík feldolgozására került sor, ezek: I. Katonai Felmérés, 1784 év II. Katonai Felmérés évek Újfelmérési térképek évek Corine Landcover adatbázis1998 év A feldolgozás georeferált térképek területhasználatának digitális interpretációjával történt. 214

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökség listára történt felvételének 10. évfordulója

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

A történeti táj, mint örökség

A történeti táj, mint örökség A történeti táj, mint örökség Dr. Fejérdy Tamás DLA okl. építészmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, c. egyetemi docens Táj-fogalom ami többé-kevésbé egyértelmű (de alig van belőle), az a Táj-fogalom

Részletesebben

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma A történeti táj védelme és az Európai tájegyezmény műhelykonferencia - Budapest, 2013. nov. 12. A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma Soós Gábor Forster Központ Világörökség és Nemzetközi Főosztály

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI...

20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI... Tartalomjegyzék 20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI... 3 20.1. Építészeti értékek nemzetközi védelme... 4 20.2. Építészeti értékek országos védelme... 4 20.3. Építészeti értékek helyi védelme...

Részletesebben

A TÉKA projekt eredményei

A TÉKA projekt eredményei A TÉKA projekt eredményei Dr. Kollányi László Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék V. MagyarTájökológiai Konferencia, Sopron 2012. 08.25-27. Mi is az a tájérték Tájértékek

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Tájkarakter-védelem és az Európai Táj Egyezmény. Dr. Kiss Gábor Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Tájkarakter-védelem és az Európai Táj Egyezmény. Dr. Kiss Gábor Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Tájkarakter-védelem és az Európai Táj Egyezmény Dr. Kiss Gábor Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Tájkarakter-védelem jogi közelítés A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény gondoskodni

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága VÖSZB_2014_2_01 Budapest, 2014. március 11. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, 2014. március 11., 11:00 A napirend 1. pontja: A Világörökség Szakbizottság jelen ülése napirendjének elfogadása. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS SZEREPE A TÁJKARAKTERBEN TÁJVÉDELEM EGY VILÁGÖRÖKSÉG HELYSZÍNEN

HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS SZEREPE A TÁJKARAKTERBEN TÁJVÉDELEM EGY VILÁGÖRÖKSÉG HELYSZÍNEN HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS SZEREPE A TÁJKARAKTERBEN TÁJVÉDELEM EGY VILÁGÖRÖKSÉG HELYSZÍNEN Csima Péter Pádárné Török Éva Bevezetés A Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 10.30 A napirend 1. pontja: A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

21. VILÁGÖRÖKSÉG VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOK...

21. VILÁGÖRÖKSÉG VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOK... Tartalomjegyzék 21. VILÁGÖRÖKSÉG VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOK... 3 21.1. Világörökségi védelem tárgya/kategóriája... 4 21.2. Világörökségi helyszín fogalma... 4 21.3. Világörökség Jegyzékbe

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. Fogalmak

A rendelet célja. Fogalmak 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. - ában, valamint

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelettel Piliscsév Község Képviselő-testületének 10/2007.(IV.2.) rendelete a Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi XXX. törvény 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Értelmező

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/461/2007. Tervezet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Fogalommagyarázat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013 A környezeti kár jelentős mértékének szabályozása a magyar jogban Az Association Justice and Environment (J&E) évek óta nyomon követi és értékeli a környezeti felelősségi irányelv (ELD/Irányelv) 1 tagállamok

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest 2014. január 14. 2014. március 11. 2014. április 29. 2014. június 10. DÖNTÉSEK KÖNYVE Bizottsági ülés 2014. január 14. A napirend

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő község helyi értékei védelmének szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 11/2008. (X. 30.) Ör-rel) Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyar világörökségi helyszínek: lehetőségek és kihívások

Magyar világörökségi helyszínek: lehetőségek és kihívások Magyar világörökségi helyszínek: lehetőségek és kihívások Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Örökségturizmus és örökségvédelem hazánk világörökségi helyszínein Bódvaszilas, június 15. A Világörökség Lista

Részletesebben

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Csőszi Mónika Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Táji örökségünk megőrzése 2015.02.03. Európai Táj Egyezmény Az egyezmény célja: Táj integrálása a szakpolitikákba

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30 VÖMNB_2012_1_02 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 10.30 A napirend 2. pontja: A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a Világörökségről

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben