DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban"

Átírás

1 DARWIN SZELLEME

2

3 Steve Jones DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban Fordította Gyárfás Vera és Orosz István TYPOTEX Budapest, 2003

4 Az evolúciós gondolat sorozat Sorozatszerkesztő: Kampis György Amű eredeti címe: Almost Like a Whale. The Origin of Species Updates Ez a könyv az illetékes kuratórium döntése alapján az Oktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Tankönyvtámogatási Program keretében jelent meg. A könyv megjelenését támogatta: c Steve Jones, 1999 c Hungarian Translation Gyárfás Vera, Orosz István, Typotex; 2003 ISBN ISSN Kedves Olvasó! Önre gondoltunk, amikor a könyv előkészítésén munkálkodtunk. Kapcsolatunkat szorosabbra fűzhetjük, ha belép a Typoklubba, ahonnan értesülhet új kiadványainkról, akcióinkról, programjainkról, és amelyet a címen érhet el. Honlapunkon megtalálhatja az egyes könyvekhez tartozó hibajegyzéket is, mert sajnos hibák olykor előfordulnak. Kiadja a Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, az 1795-ben alapított Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének tagja. Felelős kiadó: Votisky Zsuzsa Kontrollszerkesztő: Huszár Tamás Műszaki szerkesztő: Gerner József Borítóterv: Tóth Norbert Terjedelem: 30,77 (A/5) ív Készült a Dabas Jegyzet Kft. nyomdájában Felelős vezető: Marosi Attila

5 Alex és Anna Trenchnek

6

7 TARTALOM Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek fejlődéséről 9 A fajok eredetéről bevezetés A háziasítás során végbemenő változások A természetben végbemenő változások A létért folyó küzdelem Természetes kiválasztás A változás törvényei Az elmélet nehézségei Az ösztönről Hibridizáció A geológiai adatok hiányosságáról Az élőlények földtörténeti sora A fajok földrajzi elterjedése A fajok földrajzi elterjedése folytatás Az élőlények egymás közti viszonyai. Morfológia. Embriológia. Csökevényes szervek 327 Közjáték Összefoglalás és befejezés 385 Ajánlott irodalom 413 Mutató 425

8 Hogy én milyen tökkelütött vagyok, hogy nem gondoltam erre! T. H. HUXLEY A fajok eredetének olvasása közben Ha az ember bizonyossággal kezdi, kétségek között végzi; de ha megnyugszik abban, hogy kétségek között kezdje, akkor végül bizonyosságokhoz fog jutni. BACON: The Advancement of Learning

9 TÖRTÉNETI VÁZLAT A FAJOK EREDETÉRE VONATKOZÓ NÉZETEK FEJLŐDÉSÉRŐL Az egész angol költészet legrosszabb sorai közül kettőt John Hookham Frere vetett papírra 1799-ben: A tollas faj szeli az eget libegve Nem úgy a makréla, még kevésbé a medve! De bármilyen rossz ez a vers, van erkölcsi mondanivalója. A sorok Hookham Frere-nek Az ember fejlődése; anti-jakobinus vers című, némileg mellőzött költeményéből valók. A madár, a medve, a hal politikai üzenetet hordoz: a dolgok olyanok, amilyenek, és ostoba dolog megváltoztatni őket. A francia forradalom megzavarta az isteni rendet: meghirdetni az emberi jogokat éppoly abszurd, mint azt mondani, hogy a makréla vagy a medve tud repülni. Íme két részlet a hatvan évvel később megjelent A fajok eredetéből:...az is elképzelhető, hogy a repülőhalak, amelyek ma csapdosó mellúszóik segítségével enyhén emelkedve és fordulva messzire siklanak a levegőben, tökéletes szárnyas állatokká válhattak volna. Ha ez bekövetkezett volna, ki gondolna most arra, hogy ezek a szárnyas állatok egy korai átmeneti állapotban a nyílt tenger lakói voltak, és hogy kezdetleges repülőszerveiket, ahogy ma tudjuk, kizárólag arra használták, hogy a ragadozó halak elől meneküljenek? 1 Észak-Amerikában Hearne megfigyelte, hogy a feketemedve órák hosszat úszott tátott szájjal, és bálna módjára fogta a vízirovarokat.... /elméletem szerint/ azt várnánk, hogy az ilyen egyedek alkalmanként új fajokat hoznak létre, amelyek rendellenes életmódot folytatnak, felépítésük pedig kisebb vagy nagyobb mértékben eltér az eredeti típusétól. 2 1 Charles Darwin: A fajok eredete. Második javított kiadás. Typotex, 2001, 152. o. Kampis György fordítása 2 uo o.

10 10 Darwin szelleme Ezt mondja Darwin arról, mikre lehet képes az evolúció. Jóllehet eddig még nem hozott létre bálna-medvét, amelyik a vízirovarokat kedveli, de megtehetné. Hiszen olyan valószínűtlen lényeket már létrehozott, mint a levegőben sikló hal. Az életnek az az elképzelése, hogy egyszer s mindenkorra rögzített az isteni akaratban, kimúlt. Ehelyett, itt van nekünk a szüntelen változás. Darwin föllépése előtt a természettudósok nagy többsége úgy vélte, hogy a fajok megváltoztathatatlan teremtmények, s megalkotásuk egyesével, külön-külön történt. Ma viszont mindenki (vagy legalábbis mindazok, akik nem határozták el előre, hogy nem hisznek benne) elfogadja Darwinnak azt az elméletét, hogy a fajok módosulásokon esnek át, és hogy korábbi változatok leszármazottai. A legtöbb ember, ha megkérdeznék, nehezen tudná ezt megindokolni. Mindannyian tudjuk, hogy az ember és a csimpánz rokonok, és hogy a növények, állatok és minden egyéb egyetlen közös őstől származik. A létért folytatott küzdelem, a legerősebb fönnmaradása és a fajok eredete a legközönségesebb hétköznapi bölcsességek közé tartozik. Az evolúció megtörtént: sőt, 1996-ban ezt még a pápa is elfogadta (persze csak azt ismerte el, hogy az új ismeretek elvezetnek bennünket annak fölismeréséhez, hogy az evolúció több, mint hipotézis ). Mindez olyan, mint Galilei és a föld mozgása a nap körül. Tudjuk, hogy igaza volt, de mire alapozta elméletét? A Vatikánnal folytatott vitájában miért suttogta (egyesek szerint), hogy eppur si muove, és mégis mozog? Csúcstechnológia hiányában bizonyítéka áttételes volt. A vándorló csillagok a bolygók mozgására hivatkozott a távoli űrben álló testek hátteréhez képest. Ez a szabályos mozgás csak akkor értelmezhető, ha maga a Föld is bolygó, nem pedig mozdulatlan égitest, amely körül az egész égbolt forog. Ezt az érvelést azonban, bármely meggyőző legyen is, a Galilei elméletében hívők legtöbbje nem ismeri. Az evolúcióval is nagyjából ez a helyzet. Noha a fogalom éppoly egyszerű, mint a naprendszeré, mégsem ad nyilvánvaló magyarázatot a világ működésére. A józan ész azt mondja nekünk, hogy az élet akárcsak a Nap önmaga körül forog. Ezzel az elképzeléssel csak egy baj van: az, hogy téves. Aműholdak óta immár lehetetlen a világegyetem struktúráját tagadni. Hasonlóképpen, a gének győzedelmes bizonyítékai annak, hogy van evolúció. Darwin elmélete a közös leszármazásról ugyanazt teszi a

11 Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek fejlődéséről 11 biológiában, mint amit Galilei tett a bolygókutatásban. Elképzeléseit az átlagolvasó számára írott könyvben fejtette ki, amelyből az embernek önmagáról kialakított nézetét gyökeresen megváltoztató, egyedülálló bestseller lett. Az 1859-ben megfogalmazott elmélet még ma is az a cement, amely megköti a jelen csodálatos felfedezéseit. A fajok eredete minden kétséget kizárólag az évezred könyve. Sehol máshol nem fogalmazták meg jobban az evolúció mellett szóló érveket. Darwin egyetlen hosszú okfejtésnek nevezte könyvét, s a modern biológusok ezzel készséggel egyetértenek. Ha elolvassuk Darwin négyszáz oldalát, elképesztőnek fogjuk találni, hogy az érvelésbe azonnal milyen jól beleillik minden új felfedezés, amint csak megjelenik. A mű logikája A fajok eredete megírása óta semmit nem veszített lebilincselő erejéből. A benne szereplő tények azonban immár másfélszáz évesek, és számos hézag mutatkozik közöttük, amelyek betöltése nélkül az elméletet nem tekinthetnénk teljesen bizonyítottnak. Mára azonban az összes vagy csaknem az összes ilyen hézag kitöltése megtörtént. Könyvem a mai ismereteink szintjére hozza Darwint. Benne kísérletet tettem A fajok eredete újraírására, már amennyire ez lehetséges. Szerkezetileg követem felépítését a háziállatoktól a fossziliákig, a méhkasoktól a Galapagosszigetekig, de az én Nagy Tényeim (Darwin egyik kedvenc kifejezése) a huszadik század végéről származnak. A Darwin szelleme Charles Darwin gondolatait a legújabb tudományos eredmények fényében igyekszik értelmezni. Az evolúció elmélete egységesíti a biológiát, mely évezredes fejlődése végéhez közeledik. A biológia ma már több, mint tudomány, hiszen megállapításait akarva-akaratlanul a közgazdaságtanban, a politikában, a történelemtudományban, a művészetekben és másutt is előszeretettel alkalmazzák. Egyetlen iskolázott ember sem engedheti meg magának, hogy ne vegyen tudomást róluk; és erre nem is lehet semmiféle mentség, hiszen Darwin történetének fejezeteit oly ragyogóan mesélik el azok a remek könyvek, amelyek az átlagolvasó számára az elmélet különböző oldalait hozzáférhetővé teszik. De ezek között nincs olyan, amelyik az egész történetet előadná; nincs az evolúciós biológiát a maga teljes mélységében és rendkívüli változatosságában bemutató modern munka, amely az átlagolvasóhoz szólna. A fajok eredetének újraírása persze olyan vállalkozás, amelybe a legtöbb biológus nem merne belevágni,

12 12 Darwin szelleme de legyen bármilyen merész (és sok szempontból reménytelen) feladat, mégis megpróbálkoztam vele. Ha ezért mentegetőzésnek van helye, akkor ezennel megteszem. Feladatom teljesítése során azt volt a legnehezebb eldöntenem, hogy mit hagyjak ki. A fajok eredete a modern biológia, de sok tekintetben a modern geológia és pszichológia alapköve is. Megkíséreltem visszatükrözni mindezeket a tartományokat, ám kétségtelen, hogy ez nem sikerült maradéktalanul. Könyvem Darwin logikáját a mai fölfedezések megvilágítására igyekszik alkalmazni. Nem az evolúciós elméletek története; nem is Darwin vagy a növények és az állatok életrajza, hanem reményeim szerint olyan okfejtés, amely meg fogja győzni olvasóimat az evolúció igazságáról. Hogy megtartsam a választott keretek között (művem ugyanolyan hosszú, mint az eredeti, és nagyjából az egyes fejezetek is ugyanúgy aránylanak egymáshoz) válogatnom kellett, és bizonyos témákat elhagynom mások kedvéért. Aszerint döntöttem egyes témák felvétele mellett, hogy Darwin klasszikus művében előfordulnak-e. Ettől csak kivételes esetekben tértem el. A fajok eredetében mindössze egyetlen lényegbevágó mondat található az emberről ( Fény derül majd az ember eredetére és történetére is. 3 ), viszont ma már oly sokat tudunk múltunkról, hogy az utolsó fejezetet ennek a témának szenteltem. Számos témát Darwin maga zár ki. Könyve éppúgy nem foglalkozik az elsődleges értelmi funkciók keletkezésével, mint magának az életnek a kialakulásával. Az élet és a tudat keletkezését tehát én sem tárgyalom; továbbá tartózkodom az elmélet esetlegesen meglévő erkölcsi vonatkozásainak elemzésétől is. Önhittség lenne könyvemet többnek föltüntetni, mint az eredeti puszta árnyékának, tartalmában és formájában egyaránt. A fajok eredete a tényirodalom csúcsát képviseli. Darwin jól írt, mert remekműveket olvasott. Egyetlen nyáron naplójának tanúsága szerint a következő művekkel szórakoztatta magát: Hamlet, Othello, Mansfield park, Értelem és érzelem, Boswell: Utazás a Hebridákon, azezeregyéjszaka meséi és Robinson Crusoe. Prózája olyan, mint egy viktoriánus vidéki udvarház. Magabiztosságot sugároz, bármely irányból nézzük is, akár pedig irodalomnak, akár önéletrajznak, akár tudományos remekműnek tekintjük. 3 uo. 430 o.

13 Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek fejlődéséről 13 Hasonlítsuk össze Darwin beszámolóját arról, amikor először megpillantotta a Galapagos-szigeteket, Herman Melville hasonló leírásával, akinek The Encantadas (a Galapagos-szigetek másik neve) című könyve 1854-ben jelent meg. Darwin leírása eleven és közvetlen: Reggel (17- én) Chatham szigetén szállottunk partra, mely épp úgy, mint a többiek, szelíd, gömbölyű körvonalakkal emelkedik ki, itt-ott elszórt domboktól egykori kráterek maradványaitól megszakítva. Első megpillantásukkor nem éppen csábító hatásúak. Fekete bazaltlávából álló szakadékos terület, szeszélyesen fölhullámozva, a nagy hasadékoktól átszelve, mindenütt elsatnyult, napégette bokrokkal födve, melyek alig mutatják az élet jeleit. A száraz és kiaszott, a déli nap által sütött fölület oly nyomasztóvá és izzóvá tette a levegőt, mint egy kályhában: sőt azt hittük, hogy a bokroknak van ily rossz szaguk. 4 Melville viszont halovány: De az Idumea és a Sark fölé megközelíthetetlen magányosságban kivetett Encantadast sújtó különös átok, hogy a változás soha nem ér el hozzájuk; sem az évszakok, sem a gondok váltakozása. Átszeli őket az Egyenlítő, nem ismerik tehát az őszt, nem ismerik a tavaszt; s mivel máris csupán annyi maradt belőlük, amennyit a nap tüzes sugarai meghagytak, így még a pusztulás sem igen dolgozhat rajtuk tovább. A záporok a sivatagokat is fölfrissítik néha, de ezeken a szigeteken soha nem esik az eső. Mint a szíriai tökök kitéve a napra, ezek a szigetek is szétrepedeztek az örökös aszályban a hevesen tüzelő égbolt alatt. Senki nem tudná utánozni Darwin nyelvét. Magam sem próbálkoztam meg ezzel (jóllehet elemeltem egy-egy mondatát, abban a reményben, hogy ezzel javíthatom könyvem stílusát). Szerettem volna megmutatni, hogy miért érdemes A fajok eredetét eredetiben olvasni, ezért beiktattam összefoglalásait (ahol vannak, vagyis könyve negyedik fejezetétől kezdődően), a fejezetek általa készített tartalomjegyzékét, valamint a könyvet záró Összefoglalás és befejezés -t. Lehetséges volna Borges figurájához hasonlóan, aki szóról-szóra újra leírta a Don Quijotét, hogy A fajok eredetének minden mondatát változatlanul olvassuk a modern kontextusban, azt remélvén, hogy ily módon a 19. században ismeretlen értelmezésekhez jutunk. Magam azonban nem így jártam el. Noha az okfejtés szerkezetét változatlanul 4 Charles Darwin: Egy természettudós utazása a Föld körül. Révai, II. köt. 118.o. Fülöp Zsigmond fordítása

14 14 Darwin szelleme hagytam és a fejezetek is ugyanabban a sorrendben követik egymást, Darwin remekművét állványzatnak tekintem, nem pedig kényszerzubbonynak. Az evolúció poszt-modern felfogásáról van itt szó, ennek minden előnyével és hátrányával. Szerkezete korábbi időből származik, építőelemei azonban mai anyagok. A fajok eredete ezt is meg kell mondanunk a legnagyobb viktoriánus komolysággal íródott, s sehol nem teszi meg a legkisebb engedményt sem, hogy szórakoztatóbb legyen. Ezekben a csipkelődőbb időkben én viszont engedtem a kísértésnek, hogy a tudományos prózát az evolúció, illetve az evolúciót tanulmányozó tudósok furcsa történetéből vett mesékkel ellensúlyozzam. Az evolúció tanulmányozóinak még egy másfajta veszéllyel is szembe kell nézniük. Boris Vian misztikus regényében, a Tajtékos napokban szerepel egy figura, aki egész életét Jean-Paul Sartre megkövült hányadékának szenteli. A biológusoknak (akárcsak a marxistáknak) szintén megvan ez a kevéssé elegáns szokásuk. Mire is gondolhatott itt pontosan a mester? kérdezik. Elképzelhető, hogy esetleg tévedett, avagy a leghalványabb utalás erre már eretnekségszámba menű bűn? A szent szövegek értelmezésének megvan a maga gyönyörűsége. Magam igyekeztem ebbe nem beleesni. Darwin életrajza minden más tudósénál jobban ismert, és ebből az unalmas és néha arrogáns fajtából érdekességével és szerénységével tűnik ki. De családja is különlegesnek tekinthető. Nagyapja, Erasmus hősi rigmusokban jelentette meg saját evolúcióelméletét, és szerepel a Frankensteinben is: A történetünk alapjául szolgáló eseményt dr. Darwin és más német fiziológus szakírók nem tartják teljesen elképzelhetetlennek. A Lunatick csoporthoz tartozott, olyan tagok mellett, mint Joseph Priestly és Josiah Wedgwood. Amikor éppen nem az oxigén felfedezésével vagy az ipar angliai meghonosításával foglalkoztak, akkor olyan gépet szerkesztettek, amely képes volt elmondani a Miatyánkot, a Hiszekegyet és a Tízparancsolatot a nép nyelvén. Charles apja, Robert Darwin orvos volt, aki intenzíven érintkezett az arisztokrácia tagjaival (és pénzt kölcsönzött nekik), Charles unokája, Bernard pedig a golfjátékban képviselte az angol színeket. Könyvem Darwin tudományáról, a biológia szívéről szól. Gyökerei a múltba nyúlnak, de ez a kulcs a jelenhez is. Szó esik benne az AIDS vírusról és a kék bálnáról, a cirkuszi kutyamutatványokról és a Csendes-óceánon úszó szemétről. Azt mondják, Milton volt az utolsó

15 Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek fejlődéséről 15 ember, aki mindent tudott (vagy mindenről eleget tudott ahhoz, hogy határozottan nyilatkozni tudjon bármely témában). Darwin volt az utolsó biológus, aki ugyanezt állíthatta magáról. Azt mondta magáról, hogy elméje olyan gép, amely általános törvényeket képes kidarálni tények nagy tömegéből. A fajok eredete című kivonat alapjául szolgáló kézirat több száz könyvre és értekezésre hivatkozik, köztük A vidéki udvarház kertészének és a vidéki gentlemannek a kézikönyvére, az Indiai Sportközlönyre és a Londoni Királyi Társaság Filozófiai Közleményeire. Charles Darwin rengeteg szakértőnek és amatőrnek írt felvilágosításért, és az így kapott információkat beleszőtte gondolatmenetébe. Ma már senki nem lenne erre képes. Olyan hatalmas a mai tudásanyag, hogy ma már a biológiának sincsenek Miltonjai, nincs senki, aki oly mértékben átlátná ezt a tudományt, hogy bármely szakterületen dolgozó kollégával vitába tudjon bocsájtkozni. Az evolúció megértéséhez annyira szerteágazó érdeklődésre van szükség, hogy lehetetlen az egészet átfogni. Ez a modern tudomány öröme és tragédiája. Mivel ma már oly sokat tudunk az élet működéséről, az evolúció a kivételek tudománya lett. Túlságosan fárasztó lenne számba venni a témát felemésztő részletekről folytatott dühödt vitákat (bár ennek mellőzése garantálni fogja, hogy minden biológus fog valami kivetnivalót találni könyvemben). De bárhogyan legyen is, és bármily elkeseredettek legyenek is a viták, nincs olyan tudós, aki tagadná A fajok eredetének központi igazságát, a módosulásokon keresztül történő leszármazás eszméjét. Darwin még nem volt ilyen kényelmes helyzetben. Olyan közönséget kellett meggyőznie, amelynek még az is idegenül hangzott, hogy az élet változhat, és hogy minden élőlény származása közös. De sikerült legyőznie a heves ellenállást. Nem kisebb tekintély, mint a Daily Telegraph arra hívta föl olvasóit, hogy a választásokon szavazzanak ellene annak a képviselőjelöltnek, aki kedvező ismertetést írt A fajok eredetéről, John Ruskin pedig, aki nyilvánosan elítélte Darwin mocskos heraldikáját, a következő kijelentésre ragadtatta magát a geológiáról: Azok a borzasztó Kalapácsosok! Minden bibliai kádencia végén hallom a kopogásukat. Darwin korát megelőzően is fogalmaztak meg elképzeléseket az evolúcióról, de ő volt az első, aki nem csak a mechanizmust mutatta be, hanem a működésére vonatkozó bizonyítékokat is elénk tárta. Annak ellenére, hogy húsz esztendőt töltött a bizonyítékok gyűjtésével, Darwin olyannyira tisztában volt elméletének hézagaival, hogy

16 16 Darwin szelleme nem sokon múlott, hogy egyáltalán publikálta művét. Könyve tele van mentegetőzésekkel. Mindenkinél jobban érzem, mennyire szükséges, hogy később a megfelelő hivatkozásokkal együtt minden olyan tényt közzétegyek, amire a következtetéseimet alapoztam; egy későbbi munkámban éppen ezt remélem megtenni.... Kifogástalan eredményhez csak a kérdés mindkét oldalát támogató valamennyi tény és érv teljes kifejtésével és értékelésével juthatunk, de ez itt lehetetlen.... sajnos arra kényszerülök, hogy ezt a kérdést túlságosan is röviden érintsem csupán; megfelelő tárgyalása csak a tények hosszú jegyzékének megadásával volna lehetséges. 5 A mai olvasó bizonyos megkönnyebbülést érezhet, hogy a beígért könyv sosem jelent meg. A szerencsés véletlen úgy hozta, hogy Darwint eszméi összefoglalásának publikálására kényszerítette Alfred Russel Wallace levele, amely hasonló elképzelést fogalmazott meg. Az evolúció elkerülhetetlen. A reprodukció hibáin nyugszik. A leszármazás mindig módosulással jár, mert semmilyen másolat, legyen az festményé vagy géné, nem lehet tökéletesen pontos. Az információ nem adható át veszteség nélkül, és a másolat másolata a maga részéről még kevésbé tökéletes, mint az előző lépcsőfok. Az eredeti újra- és újra megismétlődő reprodukciója egyet jelent valami újnak a kifejlesztésével. Ami bekerült a folyamatba, az a leszármazás, a biológiai változás nyersanyagának hibáitól átalakítva bukkan föl ismét. Ezt a nyersanyagot a természetes kiválasztás változtatja nemesfémmé, ebben a kohóban mennek át a tűzpróbán a különböző változatok. Az élet küzdelem. Amint több ember születik, mint amennyi képes életben maradni, egyetlen gabonaszem a mérlegen fogja eldönteni, hogy ki marad életben és ki fog meghalni. A lehető legkisebb előny az egyik élőlény javára bármely életkorban vagy bármelyik évszakban a többi élőlénnyel szemben, akik a vetélytársai, kibillenti a mérleget. A természetes kiválasztás ilyen egyszerű. Az örökölt különbségeket viszi tovább a szaporodás során. Ha az egyik változat jobban szaporodik, mint a többi, akkor uralkodóvá válik, és végül az életnek egy új formája egy új faj keletkezik. Az evolúciót a leszármazás hibái hajtják. A másolás eltérő képessége a természetes kiválasztás pedig megszabja irányát. A természet nem a szépséget, az erőt, vagy az erőszakot részesíti előnyben; csupán arra 5 A fajok eredete o.

17 Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek fejlődéséről 17 képes, hogy azoknak a fajoknak biztosítson teret, amelyek a legjobban tudnak szaporodni. Jóllehet egyaránt képes létrehozni a leggyönyörűbb és a legvisszataszítóbb lényeket, semmi titokzatos nincs Darwin gépezetében: genetika plusz idő ennyi az egész. Darwin saját legfőbb gyengesége abban állt, hogy nem tudta megérteni, ami ma már oly egyszerűnek tűnik ben az öröklődést illetően éppoly általános volt a tudatlanság, mint az azt megelőző ezer évben ban Godalming városka lakója, Mary Toft terhessége alatt látott egy nyulat. Ezek után állította Mary kis nyusziknak adott életet. Az első tucat után I. György elküldte udvari anatómusát, hogy vizsgálja meg az asszonyt. A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of Rabbets (Nyulak világrahozásának rendkívüli története röviden) című munkájában az anatómus megerősítette a történet igazságát, és azt állította, hogy az állatok leugráltak az asszony méhkürtjén. Mary Toftról aztán hamarosan kiderítették, hogy csaló (Pope balladát írt róla, Hogarth pedig lerajzolta). Darwin annak ellenére, hogy tiszteletreméltó erőfeszítéseket tett az ilyesfajta koholmányok meghaladására maga sem látott tisztán ebben a kérdésben ban Gregor Mendel végre rájött a dolog nyitjára; munkáját világosságának és eleganciájának köszönhetően még az Encyclopaedia Britannica is megemlíti. Darwin viszont nem olvasta. Amű jelentőségét csak a 20. század első éveiben ismerték föl. Darwinnak megvolt a maga zavaros magyarázata, amely részint a vérben lévő szubsztanciák keveredésének elképzelésén nyugodott. Hamar rájött, hogy a magyarázat hibás. Ha az átöröklés feloldódáson keresztül történik, akkor ez oda vezet, hogy bármilyen hasznos tulajdonság fokozatosan elhalványul, ahogy a nemzedékek váltják egymást. Lassan megszűnik a családfák közötti különbség és az evolúció megáll. Darwin sokat törte a fejét a problémán, de nyugtalanságra nem volt oka. A DNS nyelve digitális, nem pedig analóg, az átöröklés pedig nem folyadékon, hanem részecskéken géneken keresztül történik, amelyek bármikor változatlanul előhívhatóak. Még a legkisebb fejlődés is összegeződhet az évek során. A genetika megmentette A fajok eredetét, és segítségével átalakult az evolúció tudománya. Központi kérdését hogy a változatokból miként jönnek létre a fajok ma már Mendel fogalmai szerint képesek vagyunk megválaszolni. A mai biológusok szemében a fajok génköztársaságok, amelyeket nemi határok választanak el szomszédaiktól. Bármilyen kedvező változás a

18 18 Darwin szelleme DNS-ben annak a képességnek a kialakulása, hogy fele annyi élelmen is megéljen a faj, vagy hogy kétszer annyi utódot hozzon a világra általánossá lesz az egész köztársaságban, de soha nem terjed át a szomszéd államra. Persze nem mindig tudjuk a fajokat a gének alapján meghatározni, mert közülük egyesek éppen átmenőben vannak saját identitásuk felé, és mert a térbeli távolság megakaszthatja a nemi életet az azonos fajhoz tartozó egyedek között is. De ezzel együtt is, az eredet genetikus magyarázata a legfontosabb építőköve annak a hídnak, amely átíveli az átöröklés és az evolúció tudományai közötti ősi szakadékot. Darwin azt állította, hogy a világ változatossága nem elfeledett katasztrófáknak köszönhető, hanem ma is megfigyelhető folyamatoknak. Számára a jelen volt a múlt kulcsa. Azt a meggyőződést alakította ki benne, hogy az evolúciót a természetes kiválasztás egyszerű, lassú és erőteljes mechanizmusa hajtja. Minthogy pedig ez a mechanizmus az egymást követő apró és kedvező változások fölhalmozásán keresztül működik, ezért nem tud nagy vagy hirtelen módosulásokat produkálni; csak igen kicsi és lassú lépéseken keresztül érvényesül. Mi korlátozhatná mármost tette föl a kérdést ezt a hatóerőt, amely hosszú korszakokon át fejti ki hatását, és szigorúan megvizsgálja minden élőlény egész fölépítését, szerkezetét és szokásait, elfogadván a jó és elvetvén a rossz megoldásokat? Ha pedig a természetnek ilyen gépezet áll rendelkezésére, akkor nincs semmi oka a nagy ugrásokra. A geológia arról győzte meg Darwint, szükségtelen ősi kataklizmákra hivatkozni legyenek azok bibliai özönvizek vagy hatalmas földrengések, hogy a föld alakváltozásait megmagyarázzuk. Egy csermely, ha van elég ideje, képes óriási völgyeket vájni, és egy sekély tenger, amint kiszárad, képes ezer mérföldes síkságot létrehozni. Vajon nem formálódhatotte maga az élet is ilyen módon? Ha a tájkép átalakulhat lassú változásokon keresztül, akkor az eleven hús még inkább. A Teremtés óta változatlan világegyetem eszméje kilehelte lelkét. Ez a meggyőződés a biológiát, ami addig véletlenszerű tények halmazából állott, rendszeres tudássá tette. De egy ilyen igénnyel föllépő elmélet természetszerűleg kihívja maga ellen a kritikát. Így történt ez 1859-ben és azóta is folyamatosan így történik. A fajok eredete két dolgot egyesít magában: az egyik az evolúció eszméjének bátor megfogalmazása, a másik pedig az evolúció tényleges megvalósulása mellett szóló érvek és tények fölsorakoztatása. Nagy

19 Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek fejlődéséről 19 mennyiségű bizonyítékot tár elénk, ami az evolúció tényét és működési mechanizmusát lenyűgöző erővel támasztja alá. Öreg korában, amikor szembe kellett néznie kellemetlen fölfedezések egész sorával, Darwin árnyalta elméletét. Könyvem egyik fejezetének címe ironikus. A mintha bálna volna kifejezés A fajok eredetének hatodik kiadásából származik, amely 1872-ben jelent meg ben Darwin még magabiztosabb, leviatánja még zabolátlan: Nem látok semmi nehézséget abban, hogy a medvék fajtája a természetes kiválasztás következményeként felépítésében és szokásaiban jobban alkalmazkodik a vízi élethez, és egyre nagyobb szájat fejleszt ki, amíg létre nem jön egy olyan hatalmas élőlény, mint a bálna. Könyvem igyekszik követni az első kiadás világosságát, de az a megszorító szinte a biológia leglényegét fejezi ki. Az evolúció ténye túlélte a kritikákat. Tánc az idő zenéjére, amely mindenkit egyesít, aki beáll táncolni. Témája bonyolultabb, mint ahogy az egykor látszott. A darwinizmust sokszor a természetes kiválasztás melódiájára lejtett méltóságteljes keringőként jellemzik. Ez kevéssé méltányos a szerzővel szemben. Darwin maga is látta, hogy a módosulásokkal együttjáró átöröklés nagyon sokféleképpen történhet. A véletlenen múlhat, hogy éppen milyen növények és állatok kerülnek egy lakatlan szigetre, és bizonyos változatok fluktuáló elemként maradhatnak fönn, elterjedhetnek, de el is veszhetnek a véletlen szeszélye folytán. Arról azonban meg volt győződve, hogy a természetes kiválasztás a módosulás fő eszköze. Számára a fajok napnál világosabban csupán változatok voltak, egyetlen lépést jelentettek abban a lassú folyamatban, amely egyesíti a biológiát. Darwin nagyszerű eszméje az élet mint sikeres tévedések sorozata egyszerű; voltaképpen olyannyira egyszerű, hogy szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy mégis ilyen bonyolult dolgokat tudott létrehozni. Ellenfelei ma is azt hangoztatják bizonyítékok nélkül, hogy az evolúció olyan vak, hogy soha nem tudta volna létrehozni a szemet, és hogy az élet misztériumának (vagy legalábbis az embernek) a megmagyarázásához a tudomány világán túli, misztikus erőkre van szükségünk. Az ilyen állításokat könnyű félresöpörni, de tekintélyes árnyuk széles körben szétterül. Jóllehet valamennyi biológus elfogadja az evolúció eszméjének igazságát, egyesek közülük szinte megszállottan igyekeznek azt túlbonyolítani. Darwin elméletét már számtalanszor kiigazították, de ez ritkán vált az elmélet előnyére. Az a két tétel, hogy a természetes kiválasztás az

20 20 Darwin szelleme evolúció egyedüli motorja, illetve hogy minden változás fokozatos, talán valóban túl egyszerű. Amikor szembesült az 1850-es években fölfedezett tényekkel, Darwin arról panaszkodott, hogy olyan óriási nehézségeket jelentenek számomra, hogy máig csak a legnagyobb meghökkenéssel tudok gondolni rájuk. Ma még több panaszra lehetne oka. Charles Darwin lábait mint minden bálványét már többször is alaposan megvizsgálták, nincsenek-e véletlenül agyagból, és találtak is néhány erre utaló jelet. De akik eszméit más elképzelésekkel szeretnék fölváltani, gyakran nem veszik észre, hogy Darwin szobra milyen jól kiállta az ismeretek robbanásszerű kitágulásának másfél évszázadát. Ma már persze az evolucionistának könnyű utólag okosnak lennie. Darwin problémái közül némelyek megoldódtak, némelyeket pedig modern fogalmakban újrafogalmaztak. Ha valaki a mai biológiát olvassa, akkor igen gyakran mintha A fajok eredetének okfejtését hallanánk némileg módosított nyelven. Természetesen a vélemények sokhelyen eltolódtak, és az evolúció terén még mindig igen távol vagyunk egy olyasfajta egyesített elmélettől, mint amiről a fizikusok beszélnek. De ezzel együtt, és mindannak a számos csodálatos ténynek a dacára, amelyek fénybe borítják a tudományt, meglehetősen kevés új elképzelés született Darwin kora óta. Ennek eredménye az, hogy a jelen munka (kissé magamat is meglepve) a konvencionális tudás fölfrissítése lett. Darwin elmélete tökéletesen alkalmas arra, hogy alátámassza a tudomány több mint évszázados fejlődését. Soha nem találkoztam még olyan biológia szakos egyetemistával, aki olvasta volna A fajok eredetét. Még a tartalmát (vagy amiről azt gondolják, hogy a tartalma) jól ismerő tudósok is inkább a tőle való elszakadással fejezik ki tiszteletüket iránta, nem pedig azzal, hogy ragaszkodnak hozzá. A bölcsészek viszont igen gyakran tanulmányozzák mint a filozófia vagy az angol irodalom kurzus egyik olvasmányát. Nincs ebben semmi rossz. Végül is, A fajok eredete igen hamar az irodalmi kánon része lett; Anna Karenina utolsó gondolata öngyilkossága előtt például a következő: harc a létért és gyűlölet, ez az, ami az embereket összefűzi. 6 Sajnos a biológia tudományának bibliáját gyakran annak tüntetik föl, ami nem, metafizikai, nem pedig tudományos műnek. Darwin és Melville egyaránt sokat beszélnek bálnákról, de ha A fajok eredetére támaszkodunk a filozófia 6 Lev Tolsztoj: Anna Karenina. Európa, Németh László fordítása

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban DARWIN SZELLEME Steve Jones DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban Fordította Gyárfás Vera és Orosz István TYPOTEX Budapest, 2003 Az evolúciós gondolat sorozat Sorozatszerkesztő: Kampis György

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Christiaan Huygens. Jövő a múltban

Christiaan Huygens. Jövő a múltban Christiaan Huygens Jövő a múltban VINCENT ICKE CHRISTIAAN HUYGENS Jövő a múltban Budapest, 2007 Hungarian translation Balogh Tamás, Typotex, 2007 Originally published by Historische Uitgeverij as Christiaan

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Operációkutatási modellek

Operációkutatási modellek Operációkutatási modellek Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tudományközi beszélgetések

Tudományközi beszélgetések VILÁGOSSÁG 2003/9 10. Tudományrendszer Tudományközi beszélgetések Molekuláris biológia A XXI. század tudományrendszere című nagyprojektje keretében tudományközti beszélgetések sorozatát indította el az

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

Mark Buchanan NEXUS, A HÁLÓZATOK ÚTTÖRÔ TUDOMÁNYA. Fordította Kepes János TYPOTEX

Mark Buchanan NEXUS, A HÁLÓZATOK ÚTTÖRÔ TUDOMÁNYA. Fordította Kepes János TYPOTEX Nexus Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A HÁLÓZATOK ÚTTÖRÔ TUDOMÁNYA Fordította Kepes János TYPOTEX Budapest, 2003 Az eredeti mû címe: Nexus. Small Worlds and the Groundbreaking. Science of Networks

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

Matematika nagyon röviden

Matematika nagyon röviden Matematika nagyon röviden Timothy Gowers MATEMATIKA NAGYON RÖVIDEN Budapest, 2010 A kötet megjelenését az MTA Matematikai Tudományok Osztályának ajánlásával az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Dombi-konyv5.qxd 5/14/2008 6:52 PM Page 1 HISZEM VAGY TUDOM?

Dombi-konyv5.qxd 5/14/2008 6:52 PM Page 1 HISZEM VAGY TUDOM? HISZEM VAGY TUDOM? További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Giorgio Agamben: A profán dicsérete Alister McGrath: Tudomány és vallás Kutrovátz Gábor Láng Benedek Zemplén Gábor: A tudomány határai Láng Benedek:

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

1. Charles Darwin életmûve

1. Charles Darwin életmûve A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26.) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10.) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24.) 4. Értelmes tervezettség: egy tudományos alternatíva (nov. 7.)

Részletesebben

A titokzatos emberi tényezõ határai

A titokzatos emberi tényezõ határai KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL SZABÓ GÁBOR A titokzatos emberi tényezõ határai (Barcsi Tamás: Az ember méltósága. Attraktor kiadó, Máriabesnyõ Gödöllõ 2005) A magyar etikai-antropológiai szakirodalom régóta

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Károlyi Zsuzsa. Csak logiqsan! Játékos logikai feladványok minden korosztálynak

Károlyi Zsuzsa. Csak logiqsan! Játékos logikai feladványok minden korosztálynak Csak logiqsan! A LOGIKA VILÁGA Philippe Boulanger: Ezeregy tudós éjszaka Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? Raymond Smullyan: Alice Rejtvényországban Raymond Smullyan: A tao hallgat Raymond Smullyan:

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness PhD értekezés tézisfüzet Hoppál Bulcsú Kál Témavezető: Dr. Boros János

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az euthanázia mint a filozófia, a politika és a törvényhozás tárgya

Az euthanázia mint a filozófia, a politika és a törvényhozás tárgya EURÓPAI SZEMMEL LAKOS NÓRA Az euthanázia mint a filozófia, a politika és a törvényhozás tárgya A hazai sajtó több héten keresztül foglalkozott az általa Fekete angyal -nak elkeresztelt ápolónõ állítólagos

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM?

MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM? Kizárólag ingatlan eladóknak szóló tanulmány! MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM? - avagy honnan tudjuk, mikor adjuk túl olcsón és mikor túl drágán? - Ismerje meg azt a módszert, mellyel lézer pontossággal

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A relativitáselmélet alapjai

A relativitáselmélet alapjai A relativitáselmélet alapjai További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái Frei Zsolt Patkós András: Inflációs kozmológia Geszti Tamás: Kvantummechanika John D.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Vírusok Szerkesztette: Vizkievicz András A XIX. sz. végén Dmitrij Ivanovszkij orosz biológus a dohány mozaikosodásának kórokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levél foltokban jelentkező sárgulása.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK)

Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK) Kamikaze molekulák Tudomány tömören Szabó Csaba KAMIKAZE MOLEKULÁK (ÉS EGYÉB ÍRÁSOK) Budapest, 2006 Szabó Csaba, Typotex, 2006 ISBN 963 9664 30 8 Témakör: biokémia Kedves Olvasó! Önre gondoltunk, amikor

Részletesebben