DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK ÚD LEVELEZŐ TAGOZAT LOGISZTIKA SZAKIRÁNY DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPEST, 2007 GYÖRFI ANDREA

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A logisztikai szolgáltatások helyzete az Európai Unióban, ezen belül hazánkban Bevezetés a fogalmakba Logisztika és a logisztikai rendszerek DSV HUNGÁRIA KFT BEMUTATÁSA A CÉG TÖRTÉNETE DSV MAGYARORSZÁG SZÁMOKBAN DSV HUNGÁRIA KFT SZOLGÁLTATÁSAI: A jelenlegi logisztikai rendszer A logisztikai rendszer elemei Logisztikai folyamatok A jelenlegi raktári rendszer A raktárban tárolt áruk A raktárban alkalmazott tárolási módok Az alkalmazott áru-elhelyezési módok A raktárak és elhelyezkedésük A tárolóterületek azonosítása A raktárak közlekedési kapcsolatai A raktári nyilvántartó rendszer vizsgálata A raktári nyilvántartó program adatbázisának vizsgálata A gyűjtőforgalom elemzése Értékelés Raktártervezés A feladat megfogalmazása Kiinduló adatok Helyszíni adottságok A raktározási feladat jellemzői Egyéb igények Számításba vehető tervváltozatok feltárása A raktár típusának elemzése Közlekedési kapcsolatok kialakítási lehetőségei A raktár informatikai rendszerének kialakításához szükséges elemzések Tárolási módok és anyagmozgató gépek Tárolási technológia Anyagmozgató gépek Állványrendszer és anyagmozgató gépek megválasztása A tervváltozatok lehatárolása Előtervek kidolgozása A raktár alaprajza A tárolótér főbb méreteinek meghatározása Az 1. tervváltozat előtervének kidolgozása A tárolótér adatainak meghatározása A terület-, illetve térkihasználást jellemző mutatók A várható beruházási és üzemeltetési költségek A 2. tervváltozat előtervének kidolgozása

3 Tárolótér adatainak meghatározása A terület-, illetve térkihasználást jellemző mutatók A várható beruházási és üzemeltetési költségek A tervváltozatok értékelése és összehasonlítása A beruházás várható költsége: A várható beruházási költségek A várható évi folyó költségek A tervezett raktár jellemző paraméterei Összefoglalás Irodalomjegyzék..65 A dolgozatban található ábrák és táblázatok jegyzéke 67 Mellékletek..68 4

4 1 Bevezetés Napjainkban régiónk valamennyi vállalatára jelentős nyomás nehezedik. A gazdasági változások következtében kialakult versenyhelyzetben el kell sajátítani a modern piacgazdaság szemléletmódját. A versenyben annak van esélye talpon maradni, illetve fejlődni, aki a tevékenységi területének megfelelő stratégiát alakít ki, s azt lépésről lépésre végre is hajtja. A logisztika a magyar gazdaság egyik leggyorsabban fejlődő ágazatának számít és meghatározó szerepe van a versenyképes piaci megjelenésben. Az Európai Unió bővülése és az életszínvonal javulása a közép-kelet európai országokban azt eredményezi, hogy egyre több nyugat európai gyártó helyezi át logisztikai hálózatát, például Benelux államokból, Németországból vagy Franciaországból többek között Magyarországra, köszönhetően a versenyképesebb logisztikai költségeknek és a helyi piacok fellendülésének. Ezen a piacon tehát hatalmas változások mentek, illetve mennek még ma is végbe, és a bizonytalan piaci viszonyok között egyre többen szeretnének részesülni a nagy lehetőségekből. A legnagyobb változást többek között az jelenti, hogy a rendszerváltás után megindult egy olyan folyamat, amelyben a gyenge, nem minőségi tevékenységet végző vállalkozások elbuktak, és mellettük a 90-es években egyre inkább feltűntek a nagy külföldi szállítmányozók, logisztikai szolgáltatók; valamint a klasszikus szállítmányozás folyamatát fokozatosan felváltja a komplex feladatok megoldása, amelynél az új technológiák és az informatika is egyre inkább dominál. Kezdetben csak néhány multinacionális termelő cég élt a lehetőséggel, de mára már a tevékenységek kiszervezése széles körben elterjedté vált; ez pedig a logisztikai piac erőteljes fellendülését hozta magával. A piac bővülését érzékelve a már jelenlévő szolgáltatók hatalmas befektetéseket végeztek eszközállományuk (raktári létesítmények, gépjárműpark, informatika) korszerűsítésére, majd az ezredfordulót követően újabb nagynevű logisztikai társaságok jelentek meg a piacon zöldmezős beruházásaikkal. A diplomamunkámban vizsgált szállítmányozó cég is igyekszik a piac kihívásainak megfelelni, sőt a piaci pozíciójának erősítését tervezi, s ezért egy új raktárat szándékozik kialakítani. A DSV Európa Top 3 szállítmányozója között szerepel, Európában több mint 350 saját kirendeltséggel ban a Frans Maas 5

5 csoport megvásárlásával tovább erősítették európai jelenlétüket. A cég vezetői az egyesülés által a forgalom megkétszereződését várják, ezért egy új raktár kialakítását tervezik. A diplomaterv célja az, hogy segítse a Kft-t a raktártervezéssel kapcsolatos feladatainak megoldásában. Először a logisztikai szolgáltatások helyzetét mutatom be az Európai Unióban és ezen belül hazánkban, majd a DSV Hungária Kft bemutatása következik. A jelenlegi logisztikai rendszer c. fejezet célja az export, és import áruk gyűjtőforgalma, a vámügynökségi szolgáltatások, a belföldi kiszállítások és a raktározások szervezését, lebonyolítását biztosító rendszer elemeinek, szervezeteinek és létesítményeinek a bemutatása, valamint a jelenlegi raktározási rendszer részletes ismertetése. A létesítendő új raktárnak ki kell elégítenie a Kft. jövőbeni tevékenységéből adódó igényeket. A tervezés során meg kell oldani mind a gyűjtős, mind a bérraktározott termékek megfelelő színvonalú tárolását, valamint ki kell alakítani a közvámraktárat. A raktártervezésnél a következő elemekkel kívánok foglalkozni: a raktár típusának elemzése a közlekedési kapcsolatok kialakításának vizsgálata a raktár informatikai rendszerének kialakításához szükséges elemzések a raktár tároló rendszerének, belső elrendezésének meghatározása a raktár anyagmozgató rendszerének kialakításához szükséges vizsgálatok figyelembevételével. Két tervváltozat kidolgozása, értékelése és összehasonlítása következik, majd a választott tervváltozat részletes bemutatása. 2 A logisztikai szolgáltatások helyzete az Európai Unióban, ezen belül hazánkban A logisztika egy komplex fogalom, amely magába foglalja a beszerzés és alapanyag ellátástól, az elosztáson, árutérítésen, készletgazdálkodáson keresztül, a raktározásig, szállításig, szállítmányozásig számos területet. A logisztika fejlődése egyrészt annak köszönhető, hogy az eladók között egyre erősebb a verseny a vevők megszerzéséért. A termékek életciklusa egyre rövidebb, és a különböző vállalatok csak úgy tudnak életben maradni, ha minimalizálni tudják termelési költségeiket, illetve ezzel párhuzamosan le tudják csökkenteni a termelési 6

6 átfutási idejüket, így alkalmazkodva a lecsökkent termék életciklushoz és az egyre gyorsabban változó fogyasztói igényekhez. Emellett érdemes megemlíteni az informatika robbanásszerű fejlődését, amit a személyi számítógépek megjelenése indított el. A számítástechnika rohamos fejlődésével együtt megjelent a rendszerszemlélet és az információelmélet, amelyek újabb és újabb eszközöket és lehetőségeket jelentettek a logisztikával foglalkozó embereknek. Ezek a tényezők nagyban hozzájárultak a logisztika gyors elterjedéséhez és fejlődéséhez. A logisztikát, annak fejlődését napjainkban jelentősen befolyásolja a globalizáció, a nemzetközi munkamegosztás, illetve a multinacionális vállalatok terjedése, a határokon átívelő kereskedelem. A globalizáció által eredményezett egyik legjelentősebb változás, hogy a logisztikai outsourcing széles körben gyakorlattá vált. Az outsourcing folyamán a termelő vállalatok a folyamataik egy részét kiszervezik, azaz átadják egy arra specializálódott vállalat, az ún. logisztikai szolgáltató részére. A kiszervezett folyamat szinte bármi lehet, ami nem képezi az adott vállalat fő tevékenységét. A vállalatok ettől a folyamattól elsősorban költségcsökkenést, minőségjavulást és a szolgáltatások javulását, szakszerűbb kezelést, nagyobb rugalmasság elérését, a szolgáltatási szint minél magasabb színvonalú megvalósítását várják. A KPMG által végzett széleskörű felmérések azt az eredményt hozták, hogy a leggyakrabban kiszervezett tevékenység a raktározás ( 66% ), import/export vámkezelés ( 66% ), belföldi fuvarozás ( 62% ), valamint a belföldi disztribúció ( 55 % ). 1 A globális logisztika az áruk, információk és a pénz áramlását foglalja magában, ahol az elemek egymással kölcsönhatásban vannak és hatnak egymásra. Ennek a rendszernek egy alrendszere az EUROLOGISZTIKA, amely alapvetően az Európai Unióban megvalósuló anyag- és információáramlást jelenti, és kifejezetten az európai sajátosságokat figyelembe véve jött létre május 1-je óta Magyarország is tagja ennek a gazdasági térségnek, ami számos előnye mellett azonban veszélyeket is rejt magában. Az Európai Unió legfőbb célja, hogy egységes belső piacot hozzon létre és működtessen, ahol a tagállamok között teljesen akadálymentesen zajlik az áruk, szolgáltatások, a tőke és a személyek forgalma. 1 KPMG Consulting Kft., 2003: Logisztikai Outsourcing Magyarországon 2003, 1p 7

7 A szolgáltatás önmagában egy nem termelő tevékenységre irányuló, nem tárgyiasult folyamat, amelyet egyik fél nyújt a másiknak 2 A szolgáltatások összességére általában igaz, hogy az igénybevételüknél sokkal nagyobb szerepet kap a tapasztalat, a bizalom a szolgáltatás és a szolgáltató iránt, mint egy termék megvásárlása esetén. Ennek kiváltó oka a szolgáltatás négy alaptulajdonságában keresendő, azaz: a szolgáltatás megfoghatatlanságában: a fizikai termékektől eltérően nem lehet őket látni, érezni, hallani, szagolni mielőtt megvesszük őket a szolgáltatás elválaszthatatlanságában: egyszerre szolgáltatják és fogyasztják őket, ellentétben a fizikai termékektől, amelyeket először megtermelnek, majd szétosztják, csak ezután fogyasztják a szolgáltatás ingadozásában: változó, hogy mikor és hol teljesülnek a szolgáltatás romlékonyságában, vagyis nem lehet azokat tárolni. Ezek bizonytalansági tényezők a logisztikai szolgáltatások esetén is fellelhetőek. Nagyobb a bizalmatlanság, ha az ügyfél még nem vett igénybe logisztikai szolgáltatót, hiszen így nem tudja azokat rangsorolni, nem tud különbséget tenni közöttük. Ha azonban az ügyfél rendelkezik már tapasztalatokkal vett már igénybe szolgáltatót és a tapasztalatai nagyjából pozitívak, akkor ezen a területen nagyon nehéz rábírni a változtatásokra. A szolgáltatások, és egyben a logisztikai szolgáltatások piacán is az utóbbi időben jelentős változások mentek végbe. Nem csak hazánkban, és az Unióban, de a világban is termelés visszaeséssel lehet találkozni. Ennek következtében a termelő vállalatok egyre kevesebbet értékesítenek, csökkennek a bevételeik, ezáltal folyamatosan költségcsökkentést hajtanak végre. Ez hatalmas csapás a szolgáltató vállalatokra, hiszen a termelő vállalatok elsősorban a szolgáltatások igénybevételének mérséklésével tudják költségeiket csökkenteni. Ezt némileg ellensúlyozni képes az a korában említett tendencia, hogy a termelő cégek egyre inkább a fő tevékenységükre igyekeznek koncentrálni, vagyis azzal kívánnak foglalkozni, amihez a legjobban értenek, és a többi tevékenységet szívesen bízzák külső hozzáértő vállalkozókra. 2 EU Working Papers 2/2003 Insperger A: A logisztikai szolgáltatók helyzete az EU-csatlakozás előtt Magyarországon 112.p 8

8 A piaci átalakulás másik fontos eleme a logisztikai szolgáltatások túlkínálata. Egyre több szereplő van jelen a piacon és egyre többen képesek ugyanazt a jó minőséget nyújtani, ami által a szolgáltatások árai egyre nyomottabbá válnak. Magyarországon a logisztikai szolgáltatások piacán hatalmas konkurenciaharc figyelhető meg, ami annak köszönhető, hogy egyre több a nemzetközi piacon már tapasztalattal rendelkező szolgáltató jelenik meg hazánkban. A rendszerváltást követő években a piac jóval kevesebb szolgáltatót tudott felmutatni, mint arra szükség lett volna, míg mára, a helyzet annyira megváltozott, hogy túlkínálat alakult ki. Ennek azonban nem a piac telítődése az oka, hanem az, hogy kevesebb a fizetőképes kereslet, mint a kínálat, így a megfelelő megoldást az jelenti, hogy újabb megbízókat kell keresni. Ennek a május 1-jei Uniós csatlakozásunk kifejezetten kedvez, hiszen ez potenciális lehetőséget ad arra, hogy a hazai cégek külföldi vállalatokat győzzenek meg arról, vegyék igénybe a magyar szolgáltatókat. A nagyszámú szereplő miatt a verseny igen erős a piacon, ahol a harc a potenciális megbízóért egyre magasabb szolgáltatási színvonalat eredményez. Ez kedvez a megbízóknak, hiszen számtalan szolgáltató közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. Manapság a legfőbb választási kritérium a KPMG Consulting Kft. által végzett felmérések szerint, a minőségi szempontok ( mennyiségileg illetve időben pontos szállítások aránya, rugalmasság, átláthatóság, átfutási idők csökkentése ) általában megelőzik a költségcsökkentési elvárásokat. 3 Egyre több megbízó jön rá, hogy hosszú távon valószínűleg rosszabbul jár az olcsó megoldásokkal, mintha a kezdetben drágábbnak tűnő, ugyanakkor reálisabb ajánlat mellett dönt. Hiszen tudható, hogy van egy ár, ami alatt nem lehet megfelelő, minőségi szolgáltatást nyújtani. Ezt azonban gyakran szívesen elfelejtik a megbízók, és csak akkor kezdenek észbe kapni, amikor az olcsóbb, csak éppen nem megfelelő szolgáltatások a termelésüket, folyamataikat veszélyeztetik. Emellett a megbízók arról is gyakran megfeledkeznek, hogy az Európai Uniós csatlakozás után a piaci résztvevőknek teljesen új szabályozási rendszernek kell megfelelniük; az új helyzetre való tökéletes felkészülés, az ebből adódó átszervezés szükségessége mind-mind többletköltséget jelent a szolgáltatóknak, amit a megbízókkal próbálnak megfizettetni, ez pedig az árszínvonal emelkedését vonja maga után. 3 KPMG Consulting Kft., 2003: Logisztikai Outsourcing Magyarországon 2003, 12p 9

9 Ez főleg azoknak okozott problémát, akik korábban nem vettek részt a nemzetközi áruforgalomban. Magyarországon a már meglévő magyar vállalkozások mellett egyre-másra jelennek meg a külföldi tulajdonú logisztikai szolgáltató vállalatok, akik vagy saját építésű objektumaikba, vagy valamelyik ipari parkba, logisztikai központba költöznek be, de jellemző az is, hogy régebbi létesítményeket bérelnek ki. Ebből adódóan számos, igen eltérő minőségű logisztikai szolgáltató központ tevékenykedik a piacon. A rendkívüli eltérések létjogosultságát a megbízók adják, mivel számos esetben egyáltalán nem várják el a szolgáltatótól, hogy a legmodernebb eszközöket sorakoztassa fel, főleg, ha ez plusz költségekkel jár. Általánosságban elmondható, hogy számukra az is elegendő, ha egy nem túl modern telephelyen tökéletes szolgáltatásban részesülnek. Ez azonban nem lesz sokáig így, mivel egyre inkább teret nyernek azon szolgáltatók, akik a legkifinomultabb, és legmodernebb eszközökkel, rugalmasan képesek reagálni a változásokra és kiszolgálni az ugyancsak egyre fejlettebb technológiákkal rendelkező termelő vállalatokat. Az ár és a minőségi szolgáltatás mellett tehát az infrastruktúra, a technikai adottságok is mind az országos, mind a logisztikai szolgáltatók szintjén egyre inkább felértékelődnek. 3 Bevezetés a fogalmakba Ennek a fejezetnek a célja a diplomamunkámban szereplő fogalmak ismertetése a dolgozat terjedelmi korlátainak figyelembe vételével. 3.1 Logisztika és a logisztikai rendszerek Logisztika eredete: A logisztika szó görög eredetű, jelentése a gondolkodni (logo), értelem (logos), logikusan gondolkodni (logistikus) kifejezésekkel kapcsolatos. A logisztika elterjedése a XX. század közepétől figyelhető meg. Egyik fő oka az amerikai hadseregben az anyagellátás, az utánpótlás, a készletezés, a csapat- és sebesültszállítás-szervezés terén elért eredmény volt. A hadászatban elért eredmények 10

10 felkeltették a gazdasági szereplők figyelmét, és így a termelés- és szállításszervező szakemberek egyre intenzívebben próbálták a megszerzett logisztikai tapasztalatokat a gazdasági rendszerekre illeszteni, s később azokat továbbfejleszteni. A kutatásoknak nagy lendületet adott az, hogy időközben új tudományos elméletek (rendszerelmélet, információelmélet) és módszerek (szimuláció, operációkutatás) álltak rendelkezésre, s az, hogy a számítástechnika és az informatika rohamos fejlődésnek indult. Logisztika definíciója: Halászné Sipos Erzsébet a következőképpen fogalmazta meg: A logisztika menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információk és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul, és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. 4 Logisztika feladata: Az előbbi definíció alapján megfogalmazható, hogy a logisztika feladata egyrészt az anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, másrészt a rendszerben jelentkező feladatok megoldásához szükséges eszközök biztosítása. Anyagok: a vizsgált anyagáramlás tárgyai. Lehet nyersanyag, alapanyag, alkatrész, félkésztermék, késztermék. Információk: Az anyagáramlásban közreműködő elemekre vonatkoznak, s az informatikai rendszer részeként lehetővé teszik az anyagáramlás irányítását, optimalizálását. Logisztika célja: a megfelelő áru, a megfelelő időpontban, a megfelelő helyre, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő minőségben, 4 Halászné Sipos Erzsébet (1998): Logisztika, Logisztikai Fejlesztési Központ, Magyar Világ Kiadó, 33.p. 11

11 a megfelelő információkkal, okmányokkal ellátva, a megfelelő költséggel eljuttatható legyen. A most felsorolt hét feltételt a szakirodalom hét M elv - 5 nek nevezi, s ez juttatja kifejezésre a logisztika szemléletét azáltal, hogy nem minimumok teljesítését tűzi ki célul (pl. költség, teljesítmény), hanem tényezők figyelembevételével ösztönöz a folyamatok optimalizálására, ugyanakkor a magas színvonalú vevőkiszolgálásra. A logisztikai követelményrendszer érvényesülése, a Just In Time követelményeknek való megfelelés, nem a raktározás megszűntetését, hanem ellenkezőleg annak minél hatékonyabb kialakítását, a logisztikai folyamatokba való integrálását teszi szükségessé. Ebben a folyamatban a raktározás szerepe egyre fontosabbá válik. Hiszen a gyakorlatban az a helyzet, amikor egy időszak termék-kibocsátási üteme megegyezik ugyanazon időszak termék-felhasználási ütemével, csak nagyon ritkán fordul elő. Az esetek többségében az adott időszakban előállított többletterméket raktározni kell a következő időszak valós vagy prognosztizált többletigényénekfelmerüléséig. 4 DSV HUNGÁRIA KFT BEMUTATÁSA 4.1 A CÉG TÖRTÉNETE A DSV cég 1976-ban alakult Dániában. Alapítója Leif Tullberg és 10 független fuvarozó vállalat. A DSV elnevezés is innen származik, aminek a jelentése egyesült fuvarozók ( De Sammensluttede Vognmaend ). Hamarosan megfogalmazódott a cél, hogy a nemzetközi piacra is betörjenek, így a 80 as évek végén megvásárolták az akkor konkurenciának számító Borup Autotransport valamint a Hammerbroo Trans-t, 1997-ben a Samson Transportot, 1999-ben a Svex csoportot. Új szakasz kezdődött a cég életben, amikor a DSV 2000-ben megvásárolta a DFDS Dán Transport csoportot (Alapítás: 1866). Ezáltal nemcsak a közúti szállítmányozási piacon erősítették pozíciójukat, de új színként a logisztika valamint a légi-és konténeres szállítmányozás is felkerült a cég szolgáltatásainak palettájára. 5 Szegedi Zoltán Prezenszki József (2003): Logisztika Menedzsment, Kossuth Kiadó, 30.p. 12

12 2005-ben a német piacra is betörtek több kis-, valamint középméretű cég megvásárlásával, mint Bachmann, Steinle stb. Európai jelenlétüket 2006-ban erősítették meg a Frans Maas csoport megvásárlásával. A Frans Maas 1890-ben alakult a hollandiai Venloban. Alapítója: Frans Maas. Fuvarozó cégként indult, zöldséget szállított Hollandiából Németországba. A főként közúti gyűjtőszállítmányozással foglalkozó cég a 80 as években kiterjesztette tevékenységi körét a logisztika irányába is ban indult az első nagy logisztikai projekt (a Xerox cég logisztikája), amely olyan jól sikerült, hogy azóta is a hollandiai Frans Maas nyújt a Xerox-nak logisztikai szolgáltatásokat. Az ezredforduló után légi és konténeres szállítmányozást is kínált ügyfelei részére. Fennállásának 100. évfordulója alkalmából a Frans Maas megkapta az egyik legnagyobb elismerést a holland királyságtól- Koninklijke, amelyet olyan, legalább 100 éves múlttal rendelkező cégek kapnak, akik egyrészt magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak valamint nagyon jó pénzügyi mutatókat tudnak felmutatni. A Frans Maas 32 országban képviselteti magát, 215 irodában, 7500 munkatársat foglalkoztat től tehát a két, nagy múlttal rendelkező cég valamint az addig megvásárolt cégek DSV név alatt folytatják tevékenységüket. N S F I U D P E L L B R P E F C I C A S S H H B C M A G R B U T 1.sz. ábra Az európai telephelyek elhelyezkedése Forrás:DSV sz. ábra forrása: A DSV Hungária Kft. bemutatását szolgáló füzetek 13

13 A DSV Holding jelenleg 52 országban van jelen, 484 irodában főt foglalkoztat. A koppenhágai tőzsdén jegyzik. Három fő területen működik: DSV Road, DSV Air & Sea, DSV Solutions. A DSV Hungária Kft 1995-ben alakult 4 fővel, egy budapesti irodában (Akadály u.). A kezdetekben elsősorban az anyavállalat áruit fogadta, vámkezelte és kiszállította ban Kaposváron nyitott irodát, igazodva a Videoton, Philips igényeihez. Az iroda ig működött ben 2000 m 2 raktárt bérelt 2001-től indult a logisztikai üzletág. Első megbízó: Moulinex ben került bevezetésre a GNTS rendszer, amely egy saját fejlesztésű program 2004-ben költözött a cég Budaörsre, ahol 600 m 2 irodát, valamint m 2 raktárt bérel. Azóta a cég folyamatosan fejlődik, ma már 80 munkatársat foglalkoztat, fejlődik a logisztikai üzletág is, ma már több nagy megbízónak végez raktározást, kiegészítő logisztikai szolgáltatásokat, belföldi kiszállítást, vagyis komplex logisztikai szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A fúzió előnyei: nagyobb európai jelenlét, több iroda, több országból direkt járatindítás, nagyobb árumennyiség, stabil pénzügyi és szakmai háttér. 4.2 DSV MAGYARORSZÁG SZÁMOKBAN Alapítás éve: 1995 Telephely: Budaörs, új és korszerű, minden elvárásnak megfelelő logisztikai központ Közlekedés: M1, M7 közvetlen közelében 600 m 2 iroda Munkatársak száma: 80 fő Árbevétel 2006-ban: 2, 26 milliárd HUF Továbbított küldemények száma: gyűjtőtétel exportban és importban Napi belföldi kiszállítások száma. 500 Több mint dedikált fuvar 2006-ban Logisztikai raktárterület: m 2 Nyitva tartás: 0-24 h ADR raktárterület: m 2 14

14 4.3 DSV HUNGÁRIA KFT SZOLGÁLTATÁSAI: Nemzetközi gyűjtőszállítmányozás A cég egyik fő profilja évtizedek óta a nemzetközi gyűjtőszállítmányozás, amelynek köszönhetően minden olyan infrastruktúrával, tudással és tapasztalattal rendelkezik, amely egy biztonságos, gyors és hatékonyan működő gyűjtőszállítmányozási hálózat üzemeltetéséhez szükséges. A kiterjedt hálózat az áru felvételi helyétől függetlenül lehetővé teszi a küldemények elhozatalát a megbízást követő napon. A heti több fix járatindítás pedig mind export mind import relációk esetén garantálja, hogy a Megbízó küldeménye a legrövidebb időn belül a szállítási címre érkezzen. Európa legtöbb országából és országába heti több garantált járatindítás van, ami jelentősen csökkenti, és jól kiszámíthatóvá teszi a szállítás futamidejét. Az ügyintézők feladata a nemzetközi gyűjtőszállítmányozásban résztvevő árukkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése. A gyűjtőforgalom nem más, mint a darabárus forgalom megszervezése a nemzetközi szállítmányozók által meghirdetett irányokba. Ez tulajdonképpen több kisebb tételű áru egy rakományba történő elfuvarozását jelenti. E tevékenység ellátásához elengedhetetlen a darabárus raktár, melyben a szállítmányozó a küldeményeket gyűjti, majd gondoskodik azok címzetthez tötrénő továbbításáról. Teljes és részrakományú fuvarok szervezése A Megbízók a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatásra számíthatnak a teljes és részrakományú fuvarok, valamint az express szállítások terén is. Állandó, minősített alvállalkozók Kisautós (expressz) szállítások megszervezése Belföldi szállítmányozás A belföldi szállítmányozás oldja meg a gyűjtött darabáruk terítését, illetve a logisztikai üzletágon belüli disztribúciót. A raktárból történő kiszállítások alvállalkozók diszponálásával történik. A belföldi fuvarszervező az, aki mindennapi kapcsolatban áll a fuvarozókkal. Feladata az ügyfél megbízásának megfelelően az áru megadott időre, megadott szállítási címre való eljuttatásának a megszervezése. Szakmai ismeretei, s rutinja nagyban befolyásolja a szállítások nyereségességét. A alvállalkozók teljes gépjárműparkja GPS helymeghatározóval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy a 15

15 Megbízók a küldemények aktuális hollétéről, a kézbesítés megtörténtéről, az áru felvételéről on-line információkhoz jussanak. Vámügyintézés A vállalat telephelyén működik a Budatérségi Vámhivatal. Itt történik a partnerek áruinak a cég vámügyintézői által előkészített vámkezelése. A legfontosabb feladataik: vámkalkuláció készítése, vámtanácsadás, az áru továbbításához szükséges okmányok (Egységes Vámárunyilatkozat, CMR fuvarlevél, TIR okmányok ) kitöltése. Raktározás A teljes körű raktár-logisztikai szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, hogy a normál árukezelést igénylő termékeken felül veszélyes áruk tárolására és kezelésére is lehetőséget biztosítson. 1000m 2 alapterületű, szigorú európai uniós előírásoknak is megfelelő veszélyes-anyag raktárban 2000 rakodólapon képzett egységrakomány veszélyes áru elhelyezésére nyílik lehetőség. Itt történik a tényleges árukezelés az ügyintézők rendelkezéseinek megfelelően. Az áru mozgatásán (járműről lerakás, raktáron belüli mozgatás, komissiózás, egységrakományképzés, járműre rakodás) kívül ellenőrzési és adminisztratív feladatokat is ellátnak az itt dolgozók. A raktárnak, a raktári dolgozóknak alapvetően két különböző típusú áru kezelését kell megoldaniuk: gyűjtő áruk kezelése tartós raktározás ( bérraktározás ) 16

16 A CÉG REFERENCIÁI: Autóipar Vegyipar Általános Hi-Tech ipar Autom. Lighting 3M Alu Fix Flextronics Bosch Akzo Nobel Bormioli GE Access Case New Holland Castrol, BP, Aral Calzedonia IBM Contitech Chemetall Chipita Jabil Circuit Delphi Chemtura Elsevier Science NEC Eaton Clariant Flexlink Once Ford GE Plastics GE Power Control Philips NSK Nuplex Resins THK Sun Microsystems PPG (Glass) Huntsman GE Medical Solectron Toyota ICI-NSC-Vinamul Pfizer Xerox TRW Rohm & Haas Nordisk Films GE Medical Visteon Solvay K-Swiss Base Volkswagen Great Lakes Oakley Schneider Volvo New Balance Nokia Nissan Gardena T-Mobile Duni Jamo Lincoln Electric Bang& Olufsen 5 A jelenlegi logisztikai rendszer A DSV Hungária Kft. mint az a 4.3 fejezetben a cég bemutatásakor már ismertetésre került export import áruk gyűjtőszállítmányozásával, teljes és részrakományú fuvarok szervezésével, vámügynökségi szolgáltatások, belföldi kiszállítások és raktározás (átmeneti megőrzés, közvámraktár, belföldi tartós tárolás) szervezésével, lebonyolításával foglalkozik. Ennek a fejezetnek a célja az említett tevékenységek ellátását biztosító rendszer elemeinek, szervezeteinek és létesítményeinek a bemutatása, valamint a jelenlegi raktározási rendszer részletes ismertetése. 17

17 5.1 A logisztikai rendszer elemei Gépek berendezések a. Az anyagáramlás eszközei (a raktári anyagmozgató és tároló rendszer elemei): 8 db gyalogkíséretű kisemelésű kézi targonca (béka) 7 db plattformás palettaszállító (2 tonnás) 5 db tolóoszlopos állványkiszolgáló gép (elektromos) 2 db homlokvillás targonca (1 tonnás elektromos üzemű, 3 tonnás gázüzemű) rakodólapos állványrendszer rakodólapok rakodó ládák digitális mérleg b.az információáramlás megvalósításának eszközei (a számítástechnikai és irodatechnikai berendezések): A vállalat által használt, a szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen a szállítmányozó, raktári nyilvántartó programok használata LAGERSUITE GNTS Irodatechnikai berendezések A különböző dokumentációk, szerződések, megbízások stb. megjelenítéséhez elengedhetetlenek: nyomtatók, fénymásolók, faxok. Hálózatba kötött személyi számítógépek A mindennapi irodai munkát, az ügyfelekkel való kapcsolattartást segítik a személyi számítógépeken, futatott irodai alkalmazások (pl. Word, Excel). Épületek, létesítmények A DSV Hungária Kft a Shark Park tulajdonában lévő ipari telepen bérli irodáját és raktárait. Az iroda bérlete állandó, ezzel szemben a bérbe vett raktárak száma, s így a raktári alapterület a raktározási igényektől, a partnerek számától, a megbízásaiktól függ. A cég által jelenleg használt területek: Iroda: 600 m 2 Raktárterület: m 2 ADR raktár: 1.000m 2 18

18 Szervezetek, csoportok Az áru és információáramlásban érintet dolgozók feladatai alapján a következő részlegek különíthetők el a cégen belül: Export, import gyűjtőszállítmányozás (8 fő) Teljes és részrakományú fuvarok szervezése (6 fő) Belföldi fuvarszervezés (5 fő) Vámügyintézés (3 fő) Logisztika (15 fő) Pénzügy (7 fő) Raktározás (15 fő) Értékesítés ( 4 fő ) 5.2 Logisztikai folyamatok Az előzőekben említett részlegek együttesen, egymással együttműködve valósítják meg az áru- és információáramlást. A folyamatok közül a következőkben a raktár üzemében maghatározó belföldi tárolást megvalósító két logisztikai folyamat kerül részletes bemutatásra folyamatábrák segítségével. Be- és kitárolási folyamat bérraktározáskor A raktárba beérkező áru adminisztrációját és bevételezést a 2. sz. ábra, a raktárból kiszállításra kerülő áru adminisztrációját és kiadását a 3. sz. ábra szemlélteti. Mindkét ábrára igaz az, hogy az ábra 1 jelű része a partner cég megbízásról hozott döntését mutatja meg. Nem foglalkozik a döntéshozatal metódusával, mivel az a szállítmányozó vállalat működése szempontjából lényegtelen. A 2 jelű részben a DSV Hungária Kft által megvalósított anyag- és információkezelés lépései figyelhetők meg. A megbízó partner és a raktározó DSV Hungária Kft között az információáramlás jelenleg a két cég között fennálló egyedi megállapodás szerint valósul meg. Ez történhet pl. modemes adatközlés, -hez csatolt dokumentum, fax, személyesen átadott nyomtatványok révén. A Kft. érdekeit szem előtt tartva célszerűnek tűnik a közeljövőben ezen adatközlési formák egységesítése. 19

19 1 START Értesítő Döntés a megbízásról Igen Árut átküldték már? Áru küldése Nem Új értesítő küldése STOP 2 Megbízó értesítése START Áru megérkezése Igen Értesítő megérkezett? Nem Áru felvitele a rendszerbe Betárolási jegy Betárolási jegy nyomtatása Áru átvétele, lerakása Igen Áru rendben? Partner értesítése Értesítő 2.sz. ábra STOP A beérkező áruk adminisztrációja 20

20 1 START Megrendelő lista Döntés a megrendelésről STOP 2 Megbízó értesítése START Megrendelés érkezése Adatok feldolgozása A megrendelt áru rendelkezésre áll? Nem Komissiójegy +etikett Komissiójegy, etikett szállítólevél nyomtatása Igen Szállítólevél Áru összekészítése Fuvarszervezés Áru kiadása Értesítő A partner értesítése STOP 3.sz. ábra A kimenő áruk adminisztrációja 21

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele)

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele) Készletezés Árukészlet: a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány, árumennyiség. Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. A készletezés hosszú távú döntései

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Direkt Expressz. Az előremutató megoldás

Direkt Expressz. Az előremutató megoldás Direkt Expressz Az előremutató megoldás Bemutatjuk a TNT Direkt Expressz szolgáltatását DIREKT: A küldemény közvetlenül a célország hálózatába jut, elkerülve a nemzetközi elosztóközpontokat és raktárakat.

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Előadó: Borszéki György PANAC Taggyűlés, 2008.09.04. A cégcsoport teljesítménye Alapítás éve 1949 Tulajdonos PSA Peugeot Citroen (100%) Globális hálózat

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

XIV. MLBKT Kongresszus

XIV. MLBKT Kongresszus XIV. MLBKT Kongresszus Az ellátási lánc stratégiai kapcsolatainak hazai fejlesztési lehetőségei egy, az Észak- Alföldi régión belül kialakított logisztikai klaszter példáján keresztül Balatonalmádi, 2006.

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai ESETTANULMÁNY NY ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai Szaniszló Zsolt ICO Hungary Zrt. Sasfi Imre XAPT Hungary Kft. Várható erőforrás allokációs igények /

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Logisztika A. 5. témakör

Logisztika A. 5. témakör Logisztika A tantárgy 5 témakör Ellátási lánc menedzsment koncepciója (Supply Chain) MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 1 Ellátási lánc menedzsment (Supply- Chain-Management SCM) A

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható!

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A raktározás szerepe az ellátási láncban A raktár-technológia összetevői Automatikus áruazonosítás

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség.

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség. 0., ELŐADÁS LOGISZTIAI ÖLTSÉGE A tevékenységek esetén is számolni kell ekkel. Ezek a ek különbözőképpen számolhatóak, attól függően, hogy milyen tényezőket vesznek számításba és hogy a tevékenységek hogyan

Részletesebben

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók Raktározás számítási feladatok Raktárüzemtani mutatók 1 1. Feladat Egy raktár havi záró készletszintje az alábbi táblázat szerint alakul. Az éves értékesítés: 1200ezer Ft. Számítsa ki a forgási sebességet

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem befolyása a logisztika fejlődésére

Az elektronikus kereskedelem befolyása a logisztika fejlődésére ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK Az elektronikus kereskedelem befolyása a logisztika fejlődésére Az elektronikus kereskedelemben érdekelt vállalatoknak ma már nem elég vonzó és könnyen kezelhető honlapot fenntartani, ez

Részletesebben