I. Pánik után, változások elõtt... 3 Mi történt a globális M&A piacon 2008-ban?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Pánik után, változások elõtt... 3 Mi történt a globális M&A piacon 2008-ban?"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Pánik után, változások elõtt Mi történt a globális M&A piacon 2008-ban? II. Magyarország, a legszomorúbb barakk Mi történt a magyar M&A piacon 2008-ban? III. Amikor nem számít a méret (A kkv-k tõkéhez jutását segíti az Új Magyarország Kockázati Tõkeprogram) IV. 6. Global M&A Konferencia (Párizs) V. A válság miatt meghiúsult legnagyobb tranzakció Esettanulmány VI. A Global M&A által 2009 elsõ negyedévében lezárt, kiemelt tranzakciók.. 13 VII. Invescom hírek Sajtóban megjelent nyilatkozatok és elemzések M&A Navigátor 2

3

4

5 MIÉRT NEM PÖRÖG A CÉGÉRTÉKESÍTÉS? Látható tehát, hogy a világ minden táján igencsak megcsappant a vásárlási és eladási kedv, melynek láttán felmerül a kérdés, hogy mi ennek az oka pontosan? I. Egyrészt elapadtak azok a hitelforrások, melyek a nagy tõkeáttétellel finanszírozott ügyletek esetében kulcsfontosságú lennének. II. Felerõsödött a befektetõk kockázatkerülése. III. A pénzügyi tervezhetõség - ezen keresztül pedig a vállalatértékelések - igen nehézzé váltak, mivel a pénzügyi válság által generált negatív reálgazdasági hatások még csak most mutatkoznak meg igazán. IV. Az értékelési szintek jelentõsen csökkentek, amely egyes eladók esetén kivárást eredményezhet. V. Makrogazdasági szintû pénzügyi bizonytalanság: ide sorolható az egyes országok (elsõsorban kisebb gazdaságok) esetében meglévõ árfolyamvolatilitás, országkockázat növekedés, stb. Mindezt egybevetve egyértelmûen kijelenthetõ, hogy jelenleg egy "vevõi piac"-cal állunk szemben, azaz a jelenlegi cégek iránti kereslet és kínálat erõsen eltolódott a túlkínálat felé. Ilyen körülmények között a vevõk igen erõs alkupozícióval rendelkeznek, és igen jelentõs befolyással vannak az értékeltségi szintekre. MI VÁRHATÓ A JÖVÕBEN ÉS HOL A KIÚT? Bár 2008 utolsó negyedévében világszerte még számos társaság reményekkel tekintett a 2009-es évre, mely talán meghozhatja a várva várt kereslet fellendülést, és gátat szabhato a tömeges méretû elbocsátásoknak, valamint üzembezárásoknak. Most azonban úgy tûnik, hogy három hónap után sem mutatkoznak az enyhülés jelei, sõt egyes "pesszimistának mostmár korántsem nevezhetõ" vélemények szerint nem kizárt a globális gazdasági helyzet további romlása sem. A régiós devizák - köztük a forint - gyengélkedése, valamint az eddigi gazdasági növekedés több országban tapasztalható lassulása és megtorpanása miatt épp a régióra jellemzõ, egyik legvonzóbb tényezõ olvadhat el a következõ idõszakban. Mindezt figyelembe véve egyfajta konszolidáció várható az egyes iparágakban, amennyiben a vevõi oldalon olyan tõkeerõs szereplõk jelennek meg, akik képesek lesznek a nehéz helyzetbe jutott szektortársakat felvásárolni, vagy éppen a nehéz helyzetbe jutott cégek lesznek kénytelenek egyesülni. Ilyen körülmények között kincs lesz a készpénz, és olyan tranzakciós struktúrák kerülhetnek elõtérbe, hogy már kis arányú kézpénzért és nagyarányú részvénycseréért is lehet majd vásárolni. Bár a jelenlegi körülmények nehéz helyzetbe hozzák a cégeket, a saját iparágukban konszolidálni és piaci pozíciót erõsíteni képes társaság számára több szempontból is kedvezõ helyzetet teremthet a válság enyhülése illetve lecsengése. Egyrészt a konszolidáció révén lehetõség nyílik a méretgazdaságosság nagyobb mértékû kihasználására és a szükségtelen kapacitások lefaragásával a hatákonyság növelésére. Másrészt az illetõ cég megnövekedett piaci részesedésére támaszkodva a válságot követõ gazdasági növekedésbõl is nagyobb részt hasíthat ki magának. A konszolidáció kapcsán nem szabad elfelejteni azt sem, hogy egyes cégek esetében ez lehet a túlélés záloga, hiszen az említett felvásárlások, illetve összeolvadások révén keletkezõ szintergiák olyan pozitívumokat eredményezhetnek, amelyek nélkül az adott társaságok nem vészelnék át a pénzügyi nehézségeket. Összefoglalva a gondolatot, véleményünk szerint, amit csupán korábban érdemes lett volna meglépni egyes cégeknek, az most sok esetben kötelezõ lesz. A szakmai befektetõk körében a portfoliótisztítás kerülhet elõtérbe, azaz az alaptevékenységhez nem kapcsolódó üzletágak értékesítése teret nyerhet a régióban, mely az eddigi tapasztalatok alapján már megkezdõdött. Nagy valószínûséggel mind a szakmai, mind a pénzügyi befektetõk a meglévõ alaptevékenységek fenntartására és a túlélésre koncentrálnak majd. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, hogy 2007 és 2008 elsõ fele rekord idõszak volt a magántõke (private equity) alapok forrásgyûjtése szempontjából. A hatalmas befektetésre váró tõkeállomány felett rendelkezõ alapok régiószerte pozitív folyamatokat indíthatnak el egy jó irányba vett gazdasági fordulat esetén. M&A Navigátor 5

6

7

8 MI VÁRHATÓ MAGYARORSZÁGON? Tapasztalataink alapján továbbra is van külföldi érdeklõdés az eladósorba kerülõ magyar cégek iránt, ám idén a tavalyinál kevesebb felvásárlási, illetve összeolvadási tranzakcióra számítunk Magyarországon is. A válság miatt a jövõben a kivárás lesz jellemzõ mind a vevõi, mind az eladói oldalon. Különösen kevés ügylet születhet majd ingatlanfinanszírozási, valamint a pénzügyi közvetítõ cégek körében, melynek elsõdleges oka a szûkülõ és a dráguló refinanszírozás. A fogyasztásfüggõ iparágakban is a befektetõk kivárása lehet meghatározó. A cégek a tõkeszerkezetük megerõsítése érdekében várhatóan portfoliótisztításba kezdenek, és a fõ tevékenységükre koncentrálnak. A tõkehelyzet javításának másik megoldása a forrásbevonás. A 2009-ben eladósorba jutó társaságok véleményünk szerint fõként a problémákkal küzdõk közül kerülnek ki. A vételi oldalon a befektetõk pedig a jövõbeli pénztermelõ képességgel szemben elõnyben részesítik a jelentõs vagyonelemekkel rendelkezõ cégeket. A sikeresen mûködõ vállalatokat az alacsony árazás miatt egyelõre nem dobják piacra a tulajdonosaik, idén ugyanis a társaságok értékelésében is visszafogottabb a piac. Bár a válság hatásai lassabban gyûrûznek be az M&A területére, s nem is lesz olyan nagyarányú az áresés, mint a tõzsdéken, a várakozások szerint a cégekért kevesebbet adnak majd a vevõk, mint korábban. Számíthatunk a konszolidációs folyamatok beindulására is, ez bármely iparágat érintheti. A meggyengült vállalkozások vonzó felvásárlási célponttá válhatnak a tõkeerõsek számára, ideértve az erõs euró miatt most olcsóbban vásárolni képes külföldi befektetõket. Mindemellett, a hamarosan induló Jeremie program keretében folyósított 35 milliárd forint is pozitívumként értékelendõ - fõként a kisebb tranzakciók tekintetében - a magyar M&A piac számára. Bár ez a 35 milliárd forint eltörpül a 2007-es 1,700 milliárd forint összegû hazai M&A piac mellett, nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az elõzõ cikkükben leírtak szerint a hitelkínálat esetleges élénkülésével a private equity alapok jelentõsre duzzadt, befektetésre váró tõkeállománya is számottevõ vásárlóerõként jelenhet meg a hazai piacon azonban eddig még nem mutatja az enyhülés jeleit. A gyenge forint, és az egyéb makrogazdasági problémák miatt igen nehéz a társaságok teljesítményének tervezése ebben a környezetben. Ebbõl adódóan kiemelkedõ befolyással lehet a felvásárlási kedvre a devizaárfolyamok további alakulása, valamint a jövõben esetlegesen meghozott - és várva várt - válságkezelõ intézkedések eredményessége. M&A Navigátor 8

9 III. AMIKOR NEM SZÁMÍT A MÉRET (A KKV-K TÕKÉHEZ JUTÁSÁT SEGÍTI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TÕKEPROGRAM) Várhatóan jelentõsen enyhít majd a növekedni akaró kis- és középvállalkozások forráshiányán a 2009 harmadik negyedévében útjára induló Új Magyarország Kockázati Tõkeprogram. Az Európai Unió Jeremie programjának forrásaiból finanszírozott tõkeprogram keretében a kezdeti, valamint növekedési szakaszban lévõ kkv-k legalább 50 milliárd forintnyi forráshoz juthatnak növekedési, illetve innovációs terveik megvalósításához. A fejlesztési tõke kockázati tõkealapokon keresztül juthat el az ígéretesnek tartott cégekhez. A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. közel 35 milliárd forintnyi uniós forrást bocsát a kockázati tõkealapok rendelkezésére, amit legalább 15 milliárd forint magánbefektetõktõl származó tõke egészít ki. A folyamat elsõ lépéseként február 23-án került kiírásra a program kockázati tõkealap-kezelõknek szóló pályázata, amelyre április 6-ig nyújthatják be jelentkezéseiket a pályázni kívánó társaságok. MIÉRT BIZTOSÍT A PROGRAM EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉGET A KKV-K SZÁMÁRA? Az Új Magyarország Kockázati Tõkeprogram célja azon kkv-k növekedésének és innovációinak támogatása, amelyek nem képesek megfelelõ nagyságú bankhitelhez jutni, illetve a bevonni kívánt tõke nagysága szempontjából kívül esnek a hazánkban tevékenykedõ magántõke (private equity) alapok látókörén. A magántõke alapok ugyanis jellemzõen az 5 millió euró feletti befektetésekre fókuszálnak. Velük szemben a kockázati tõkealapok befektetési mérete néhány százezer eurótól 3-5 millió euróig terjed. Eddig Magyarországon csak néhány alapkezelõ foglalkozott hasonló méretû befektetésekkel, vagyis hazánkban jelentõs az alulkínálat a kockázati tõke területén. HOGYAN KERÜL A PÉNZ AZ ALAP- KEZELÕKHÖZ? A program beindításának köszönhetõen tehát olyan kkv-k is forrásokhoz juthatnak, akik méretük és kockázati szintjük alapján vonzó befektetési lehetõséget képviselnek, de a magántõke alapok számára méretük miatt nem jöttek szóba, és nem részesültek a korábban nagyon szûkösen rendelkezésre álló kockázati tõkeforrásokból sem. A programon belül kétfajta alprogramon keresztül kerülnek a pénzek a kkv-khoz: 1. Közös Alap Alprogram (melynek keretösszege 30,5 milliárd forint) A Közös Alapok a nem közép-magyarországi székhelyû kkv-k támogatására jönnek létre, oly módon, hogy a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) és magánbefektetõk közös, Magyarországon bejegyzett kockázati tõkealapot hoznak létre, amelyben az elõzõ társaság hozzájárulása az alap jegyzett tõkéjéhez legfeljebb 70% erejéig terjedhet, egy alap esetén legalább 700 millió, legfeljebb 5 milliárd forint értékben (vagyis a közös alapok mérete maximálisan 7,1-7,2 milliárd forint lesz). Az alap tõkéjének további, legalább 30%-át a magánbefektetõk biztosítják. 2. Co-investment Alap Alprogram (melynek összes forrása 4 milliárd forint) A 4 milliárd forint jegyzett tõkéjû, egy kiválasztott alapkezelõ által menedzselt Co-investment Alap olyan kkv-k fejlesztése céljából alakul, melyek székhelye a közép-magyarországi régióban található. A befektetések során az MV Zrt. független magánbefektetõkkel közösen helyez ki tõkét oly módon, hogy a befektetés teljes összegéhez legfeljebb 70%-ban járul hozzá, míg a magánbefektetõk legalább 30%-os részt vállalnak, akik személye minden egyes befektetések elõtt önállóan határozódik meg. M&A Navigátor 9

10 A kétfajta alap közös jellemzõi: Az alapok futamideje legfeljebb 10 év lehet, amely egy alkalommal meghosszabítható, ha az eredeti futamidõ nem éri el a 10 évet, figyelembevéve, hogy a teljes, meghosszabbított futamidõ nem haladhatja meg a 10 évet. A pályázat közzétételének napjától számítva 4 naptári éven belül, azaz február 23-ig meg kell valósítani az összes befektetést. MELY KKV-K RÉSZESÜLHETNEK A PROGRAM FORRÁSAIBÓL ÉS MELY CÉLOKRA HASZNÁLHATÓAK A FOR- RÁSOK? A program keretében azon kkv-k juthatnak forráshoz, amelyek a befektetési döntés meghozatalához képest legfeljebb 5 éves múlttal rendelkeznek (beleértve jogelõdjeik is) és az õk vagy anyavállalataik konszolidált árbevétele egyik üzleti évben sem érte el a 1,5 milliárd forintot. A program során nem juthatnak forráshoz olyan vállalkozások, amelyek a hajógyártás, szén- és acélipar vagy a pénzügy területein tevékenykednek. A kedvezményezettek részére rendelkezésre bocsátott tõke nem használható fel más gazdasági társaságban történõ részesedésszerzésre, fennálló hitel és más finanszírozási kötelezettség teljesítésére, illetve kereskedelmi célból végzett ingatlanfejlesztési tevékenységre. MEKKORA ÖSSZEGÛ ÉS MILYEN TÍPUSÚ FORRÁSHOZ JUTHATNAK A KKV-K? Az alap egy kezdeményezettbe - beleértve a kedvezményezett ellenõrzése alatt álló vállalkozásokat is - egy alkalommal, egy üzleti évben legfeljebb 1,5 millió eurónyi összeget fektethet be. Ugyanazon vállalkozás részére legfeljebb három egymást követõ üzleti évben hozható befektetési döntés, vagyis egy kedvezményezett összesen 4,5 millió eurós forráshoz juthat. Az alap pénzkölcsönt nyújthat azon kedvezményezettek részére, amelyekben befolyásoló részesedéssel rendelkezik. Egy kedvezményezettnek, vagy az általa ellenõrzött bármely társaságnak nyújtott kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg a részükre rendelkezésre bocsátott tõke nagyságát, illetve nem haladhatja meg a teljes jegyzett tõkéjük 25%-át. MILYEN KOCKÁZATI TÕKEALAP- KEZELÕK VESZNEK RÉSZT A PROGRAMBAN? Jelenleg 19 olyan bejegyzett kockázati tõkealap-kezelõ tevékenykedik hazánkban, amelyik a kockázati tõkealap-kezelési tevékenységre vonatkozóan PSZÁF engedéllyel is rendelkezik. Közülük 16 az elmúlt két évben alakult, azaz elsõsorban a Jeremie programban való részvétel céljából. A kkv-k tõkéhez jutásában fontos támogató szerep jut a tõkebevonási tanácsadással foglalkozó tanácsadó cégeknek, akik a tõkebevonási stratégia kialakítása, a kkv tõkebevonásra való felkészítése, a befektetõknek szóló tájékoztató anyagok professzionális kivitelezése, a legkedvezõbb feltételekkel rendelkezõ ajánlatok kiválasztása és a komplex tõkebevonási folyamat teljeskörû menedzselése révén segítik a sikeres forrásbevonást. M&A Navigátor 10

11

12

13 VI. A GLOBAL M&A TAGJAI ÁLTAL 2009 ELSÕ NEGYEDÉVÉBEN LEZÁRT, KIEMELT TRANZAKCIÓK A Global M&A partnerhálózatának tagjai a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére 2009 elsõ negyedévében is számos tranzakciót zártak le. VÁLOGATOTT TRANZAKCIÓK M&A Navigátor 13

14 VI. INVESCOM A SAJTÓBAN (SAJTÓBAN MEGJELENT NYILATKOZATOK ÉS ELEMZÉSEK) Az Invescom Corporate Finance - mint a hazai M&A piac vezetõ független hazai képviselõje - az elmúlt hónapokban több ízben is kifejtette véleményét a sajtóban a hazai piaci folyamatok alakulásáról. Ezen nyilatkozatok keretében elsõsorban a magyar M&A piac történéseire reagáltunk, de nemzetközi hálózatunk révén szerzett tapasztalatainkat is megosztottuk a közismert hazai gazdasági sajtóorgánumok hasábjain: Magyarországon is bevásárolnának a japánok Megjelenés dátuma: Orgánum: Portfolio.hu A cikk rövid tartalma: Az Invescom által készített elemzés áttekinti a magyarországi cégek 2008-as M&A piaci szereplését és véleményt mond az idei évben várthatõ cégpiaci fejleményekrõl. Lelassult a hazai M&A piac Megjelenés dátuma: Orgánum: Világgazdaság A cikk rövid tartalma: Interjú Siklósi Zoltánnal, az Invescom ügyvezetõ igazgatójával az M&A piac alakulásáról a pénzügyi válság árnyékában. Jönnek a japánok és megvesznek mindent Megjelenés dátuma: Orgánum: Portfolio.hu A cikk rövid tartalma: Miközben a globális fúziós és vállalatfelvásárlási (M&A) aktivitás a világban összezuhant, a japán vállalatok tavaly már több mint kétszer annyit költöttek külföldi felvásárlásokra, mint 2007-ben, és terjeszkedésük úgy tûnik nem ért véget. Az elemzéshez az adatok egy részét japán partnercégünk, a Recof szolgáltatta. A cikk itt olvasható: Beindulhatnak a tranzakciók a régiós bankszektorban - portfolio.hu felmérés Megjelenés dátuma: Orgánum: Portfolio.hu A cikk rövid tartalma: Több hazai M&A piaci szereplõ - köztük az Invescom - véleményét tükrõzõ piaci konszenzus a hazai M&A piac várható teljesítményérõl. A cikk itt olvasható: ELÕKELÕ HELYEN AZ INVESCOM A TÍZ LEGJOBB PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KÖZÖTT (RÓLUNK ÍRTÁK...) A 2008 januárjától 2008 szeptemberéig tartó idõszakban az Invescom Corporate Finance a legjobb hazai M&A tanácsadókat tömörítõ listán két lezárt tranzakcióval - melyek összértéke 159 millió EUR-t tett ki - a tranzakciók számát tekintve az elõkelõ 5. helyet szerezte meg - áll a régiószerte széles körben használt információ-szolgáltató, az Internet Securities Inc által üzemeltetett ISI Dealwatch tanulmányban. Ezzel az Invescom lett a legjobb független magyar tanácsadó, és többek között számos nagynevû nemzetközi befektetési bankot is maga mögé utasított. A 2008-ban lezárt két tranzakció egyike az ASA Építõipari Kft. 100%-ának értékesítése a vezetõ európai elõregyártott betonelemgyártó, a Consolis Group részére. A másik tranzakció egy magyarországi specializált építõanyagkereskedõ társaság eladása volt a brit tõzsdén jegyzett SIG Plc számára. Az Invescom mindkét tranzakcióban a vevõ tanácsadója volt A pénzügyi tanácsadók által végrehajtott magyarországi M&A tranzakciók száma (2008. jan.-szept.) Forrás: DealWatch Tanácsadó Merrill Lynch Erste Bank Corporate Finance Deloitte Touche Deutsche bank Invescom Corporate Finance MB Partners Rothschild JP Morgan Chase Citigroup Morgan Stanley Tranzakciók száma Összérték (USD m) n.a M&A Navigátor 14

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról Sajtóközlemény Azonnali közlésre! kiadva: 00. április 8. Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról 008 első negyedévénél ugyan gyengébb,

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A megfontoltan kockáztató tõkések

A megfontoltan kockáztató tõkések A megfontoltan kockáztató tõkések 789 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (789 812. o.) KARSAI JUDIT A megfontoltan kockáztató tõkések Kockázatitõke-befektetések Magyarországon A kockázatitõke-ágazat

Részletesebben

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt néhány évtized során világszerte a pénzügyi közvetítő rendszer fontos részévé váltak a kockázati tőke (venture

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

NHP 2 HITELPROGRAM OKTÓBER EGY NAGYON JÓ ÜZLET. IMAP MB Partners BUDAPEST BANK INTERJÚ AZ NHP 2 JOGI FELTÉTELEI ELVARRT SZÁLAK

NHP 2 HITELPROGRAM OKTÓBER EGY NAGYON JÓ ÜZLET. IMAP MB Partners BUDAPEST BANK INTERJÚ AZ NHP 2 JOGI FELTÉTELEI ELVARRT SZÁLAK IMAP MB Partners 8. ÉVFOLYAM 64. SZÁM 2013 OKTÓBER BUDAPEST BANK INTERJÚ AZ NHP 2 JOGI FELTÉTELEI ŐSZI VÁNDORLÁS ELVARRT SZÁLAK cégérték CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS cégérték Cégeladási, -értékelési,

Részletesebben

Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről

Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről A 2009-ben meghirdetett első JEREMIE 1 programnak köszönhetően a hazai private equity (PE) iparág pontosabban annak korai stádiumú befektetésekkel

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK Doktori Iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN Összefoglaló A kockázatitőke-befektetések hivatalos regisztrálásának hiányában a tanulmány az üzleti sajtóban megjelent

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési Tisztelt Olvasónk! A Start Garancia Zrt. 2007 márciusában határozta el, hogy havi rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevelet indít. A Start Zrt. célja az volt, hogy folyamatosan tájékoztassa a

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület. 20 éves Jubileumi Évkönyv

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület. 20 éves Jubileumi Évkönyv 20 éves Jubileumi Évkönyv 2011 Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Elnök Bethlen Miklós Gazdasági vezető Szombati András Leköszönő Elnök Oláh László Elnökségi tagok Doszpod Endre Edward Keller Szombati

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) által korábban kibocsátott, 256.756 darab, 250 forint névértékű, névre szóló,

Részletesebben

Kifelé a zsákutcából

Kifelé a zsákutcából MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1085 1102. o.) KARSAI JUDIT Kifelé a zsákutcából Állami kockázati tõke és innováció A magyar állam a rendszerváltás óta a kínálat

Részletesebben

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital)

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital) A Magyar Kockázati- és Magántõke Egyesület képviseli a kockázati- és magántõke érdekeit Magyarországon, elkötelezett az iparág koncepciójának népszerûsítésében, tagjai munkájának elõsegítésében és a legmagasabb

Részletesebben

tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - A magyarországi M&A piac elemzése

tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - A magyarországi M&A piac elemzése Cégértékesítési hírlevél 00 ÁPRILIS III. évfolyam/.szám M CÉGVÁSÁRLÁS CÉGÉRTÉKESÍTÉS TŐKEBEVONÁS CÉGÉRTÉKELÉS tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - magyarországi M& piac elemzése Globális áttekintés

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Nagy Júlia Ilona Budapest,

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

MA 1. Lendületre vár az M&A piac

MA 1. Lendületre vár az M&A piac 1. Lendületre vár az M&A piac E llentétes erők uralták tavaly a globális, az európai és a hazai cégértékesítési és cégfelvásárlási (M&A) piacot. Míg világszerte és Európában egyránt a tranzakciós érték

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

2008. novemberi hírek

2008. novemberi hírek 2008. novemberi hírek Automatikus előleg az ÚMFT keretében pályázott források esetében Szilveszterig benyújtható uniós pályázatok Még kedvezőbb lehet a Széchenyi Kártya Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben