Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság!"

Átírás

1

2 2 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ Alkotmányellenes a évi 95. számú egészségügyi törvény 259. szakaszának 2. bekezdése utasította a hasonló alkotmányellenességi kifogásokat, arra kerestem a választ, hogy miképpen tudták az alkotmánybírósági törvény 29. szakasza 3. bekezdésében megfogalmazott azon elõírást kikerülni, elfogadható érvekkel alátámasztani, hogy ti. az egyszer már meghozott döntés köti a bíróságot. A 224. számú döntésben találtam meg erre a választ, éspedig egy korábbi, a január 19-i 28. számú döntés érveire történõ utalásban, mely szerint akkor csak azért nem mondták ki a vitatott törvényszöveg alkotmányellenességét, mert a kifogást, a 740 lej körül kibontakozó jogvitát nem alkotmányosságinak, hanem csak egyes egészségügyi pénztárak eltérõ szövegértelmezési gyakorlatával összefüggõ vitának tekintették. Vagyis érvelt most az Alkotmánybíróság akkor érdemben nem mondták ki a törvényszöveg alkotmányellenességét, alkotmányosságát nem is vizsgálták, így erre ebben a most tárgyalt két ügyben került sor. Mi következik most? A sokak által feltett vagy feltehetõ kérdésre a választ az évi, többször módosított 47. számú alkotmánybírósági törvény 31. szakasza 3. bekezdésében találjuk meg. (A törvény újra közölt szövegét a december 3-i 807. Hivatalos Közlönyben olvashatjuk.) Ebben az áll, hogy az alkotmánybírósági döntés közzététele napjától számítva a Parlamentnek vagy a Kormánynak 45 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a törvény szövegét az Alkotmánnyal összhangba hozza, azaz belefoglalja a vitatott tartalmú 3. bekezdésbe azt, hogy a járulékot csak a 740 lej feletti nyugdíj összegére vagyis a nyugdíjkülönbözetre számolják ki és tartsák le az egészségügyi alap javára. Ha a jogalkotó a 45 nap alatt nem lép, a határidõ leteltének napján a jogszabály említett szaka- A fenti törvény megalkotása és hatályba léptetése óta végig vita tárgya volt a nyugdíjasokat terhelõ egészségügyi járulék kiszámítása, fizetése, közelebbrõl a jogszabály 259. szakasza 2. bekezdésében olvasható elõírás értelmezése. A évi 107. sürgõsségi kormányrendelettel eszközölt módosítás nyomán (a évi 830. Hivatalos Közlönyben) a törvény szövege nem lett egyértelmûbb, ellenkezõleg, újabb teret engedett az eltérõ közigazgatási és bírósági gyakorlat megszületésének. A vita tárgyát az képezte, hogy a 740 lejt meghaladó nyugdíjakból a nyugdíj teljes összegére számolták ki és abból vonták le az 5,5 %-os járulékot, tehát nem csak az említett 740 lej és a tényleges nyugdíj közötti különbözetet terhelte a járulékbefizetési kötelezettség, ahogy ezt például a jövedelemadónál szabályozták és számolták az 1000 lejt meghaladó nyugdíjak esetében. Az Alkotmánybíróság március 13-án a 223. és a 224. számú döntéseiben két, folyó perben megfogalmazott alkotmányellenességi kifogást tárgyalva kimondta, hogy az egészségügyi törvény 259. szakasza 2. bekezdése akkor és úgy alkotmányos, ha az említett egészségügyi járulékot csak a 740 lejt meghaladó nyugdíjakból vonják le, de nem a teljes nyugdíjból, hanem csak az említett összeg és a teljes nyugdíj közti különbözetbõl. Idõközben, egészen pontosan a április 18-i 256. számú Hivatalos Közlönyben mindkét alkotmánybírósági döntést megjelentették, ezek az interneten is elolvashatók, ismertté váltak tehát e magas bírói fórum jogi érvei. Biztosan lesznek olyanok, akiket a nem könnyen érthetõ és követhetõ érvek és indokok részleteikben is érdekelnek. Miután ugyanez az Alkotmánybíróság eddig következetesen elszának jogkövetkezményei megszûnnek (... îºi înceteazã efectele juridice la 45 zile de la publicarea deciziei Curþii Constituþionale în Monitorul Oficial...) A 45 nap alatt pedig az említett törvényszakaszt jogszerint felfüggesztettnek kell tekinteni. De mi lesz az eddig letartott járulékok sorsa, visszajárnak-e, mi lesz az eljárás? Azt tudjuk, hogy perek sokasága vár még eldöntésre, és nagyon sokan fordultak és fordulnak kérésükkel a terülteileg illetékes egészségügyi pénztárakhoz, kérve a járulékok visszafizetését. Ha az említett jogszabály 259. szakaszának 2. bekezdését az itt vázoltak szerint módosítani fogják, annak a törvénynek nem lesz mert az Alkotmány szerint nem is lehet visszamenõ hatálya, tehát a keresetek, a kérelmek jogalap nélkül voltak és maradnak. Ha pedig a törvénymódosítás elmarad, és 45 nap elteltével a kérdéses törvényszakasz jogkövetkezményei megszûnnek, az alkotmánybírósági döntések közzétételének napjáig eszközölt járuléklevonások, -letartások jogalapja megmarad, és csak a 45 nap alatt vagy az azután levont összegek követelhetõk majd vissza közigazgatási eljárásban (kérvénnyel vagy akár perben is.) Gondolom, mindezek tudatában mondta és mondja a szakminisztérium és az Országos Egészségügyi Pénztár azt, hogy a helyzetet hivatalból õk fogják rendezni, tehát per és kérvények nélkül, de csak a jövõre nézve, és nem visszamenõlegesen, amit az Alkotmány 147. cikkének 4. bekezdése tételesen így mond ki! Törvényismertetõnk megírása után az új kormány a május 8-án elfogadott 15. sürgõsségi kormányrendeletével, amelyet ugyanaznap a 306. számú Hivatalos Közlönyben jelentettek meg, módosította a évi 571. törvény 296/9. szakaszának elsõ bekezdését (az adótörvénykönyvet) és a évi 95., az egészségügyi reformtörvény 257. szakaszának 2/2. bekezdését, és egyúttal hatályon kívül helyezte e törvény oly sokat támadott és eltérõen értelmezett 259. szakasza 2. bekezdését. A módosított törvényszövegek az Alkotmánybíróság említett döntéseivel vannak összhangban, és egyértelmûen kimondják azt, hogy csak azok a nyugdíjasok fizetnek az egészségügyi alap javára 5,5 %-os hozzájárulást, akik 740 lejt meghaladó nyugdíjat kapnak, de õk is csak a fenti értékhatárt meghaladó összeg utána. A kormányrendelet III. szakasza szerint ezek a módosítások ez év májusától hatályosak, vagyis a májusi nyugdíjat már a fentiek szerint számolva folyósítják. Deák Levente Figyelem! Lapunk szerkesztõbizottsága a fenti ismertetõt jegyzõ állandó munkatársunk bevonásával jogi tanácsokkal szeretné segíteni erre rászoruló olvasóit. Aki tehát a rendszeresen megjelentetett törvénymagyarázatok kapcsán vagy bármilyen más eseti ügyben jogi tanácsot igényel, a pontos és valósághû tényállást tartalmazó levelével ( -en keresztül is lehet) forduljon szerkesztõségünkhöz, egyben jelezve azt is, hogy a választ zárt levélben vagy pedig a lapban, névreszólóan vagy esetleg név nélkül kéri! Szerkesztõségünk postacíme: Deva, Str. Iuliu Maniu, Bl. L2. cím: com Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság! (folytatás az 1. oldalról) Ilyen körülmények között hogyan készül a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a választásokra? 2012-ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek az a célkitûzése, hogy ugyanannyi mandátumot szerezzen az önkormányzati választásokon, mint 2008-ban. Az önkormányzatokban való jelenlét kiemelten fontos a Szövetség számára, hiszen az elmúlt kormányzati ciklus alatt megvalósított decentralizáció számos olyan jogkört, döntést adott a megyei és helyi önkormányzatok kezébe, amelyek a magyar közösség életét, mindennapjait meghatározzák. Éppen ezért az RMDSZ választási programját az Erdélyi Konzultáció alapján, a felkeresett család által meghatározott problémák és igények alapján írtuk meg. Ezt a programot nem egy RMDSZ irodában találtuk ki, a mi választási programunkat az erdélyi magyar emberek írták. Hogyan szólítják meg a választókat? Az RMDSZ nagyon nehéz idõszakban vállalt kormányzati szerepet, ez hogyan befolyásolhatja Ön szerint a szavazási kedvet? Valóban, az elmúlt négy év politikai szempontból nehéz volt, hiszen 2008-tól 2009-ig az RMDSZ ellenzékben volt, majd 2009 végén kormányzati szerepet vállaltunk olyan körülmények között, hogy gazdasági válság söpört végig Európán május elejétõl pedig ismét ellenzékben vagyunk. Bármerre is jártam az országban, azt tapasztaltam, hogy a gazdasági válság ellenére kézzel fogható fejlõdés történt Erdély magyarlakta településein, ez a kormányzati és önkormányzati eszközök öszszehangolt felhasználásának köszönhetõ. Én azt szeretném, ha tiszta kampányt láthatnék a következõ három hétben, de sajnos, már láttunk néhány példát, ami arra utal, hogy mások nem így gondolják. Véleményem szerint a verseny utáni együttmûködés egyik fontos kiindulópontja az, hogy a kampányban létezzen egy erkölcsi minimum, ami alá ne menjen le senki, hiszen azt átlépve nehéz lesz egymással szóba állni a választások után. Az RMDSZ nem folytat negatív kampányt, mi a jelöltjeink tapasztalatára, eredményeire, megbízhatóságára építünk. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ellenzékbe került. Melyek az elõnyei és melyek a hátrányai az új helyzetnek az RMDSZ számára? Amikor a magyar érdekképviseletet vállaltuk, azt mondtuk, hogy a politikai eszköztár teljes egészét használni kívánjuk. A kormányzás is eszköz, amit legjobb tudásunk szerint használtunk, és szerintem hatékonyan tettük ezt, a gazdasági válság közepette is. Az ellenzékben is van élet, az ellenzékiség is a parlamenti politizálás eszköze. Ellenzéki pártként ugyancsak a magyar közösség érdekeit fogjuk képviselni. A cél a közösségi érdekek képviselete, a többi ehhez képest mellékes. Nyilván, nem lehet annyira hatékonyan képviselni a közösség érdekeit ellenzékben, ezt belátom. Ám ez nem jelenti azt, hogy a kormányzást mindig, minden áron, bármilyen körülmények között vállalni kell. Sõt azt gondolom, vannak olyan helyzetek, amikor a kormányzást nem lehet vállalni és nem kell vállalni. A Szövetség ebben a helyzetben is a nyitottság, a politikai párbeszéd híve marad. Mirõl tud tárgyalni az RMDSZ az USL-vel, ha már kormányzásuk kezdetén egy szerzett jog visszavonására készülnek? Melyek azok a kérdések, a- melyek nem képezhetik politikai vita tárgyát? Végig fogjuk beszélni azokat a kérdéseket, amelyek most bennünket foglalkoztatnak: a kisebbségi jogok, a szerzett jogok, a választási rendszer. A kisebbségi jogok, a szerzett jogok nem lehetnek politikai perpatvar tárgya. Mi azonban csak olyan választási rendszert tudunk elfogadni, e- gyáltalán olyan választási törvényrõl tudunk érdemben tárgyalni, amely megtartja az arányos képviselet elvét, a magyar közösség arányos képviseletét. Az elv betartása nélkül bármilyen választási rendszer a politikai képviselet teljes torzulásához vezethet. Az Európai Unió országaiban, egyetlen kivételtõl eltekintve Nagy-Britannia, az arányos képviseleti rendszer különbözõ módozatai mûködnek. Huszonkét esztendõ után Romániának sem kellene más rendszerre áttérnie. Hogyan befolyásolja az RMDSZ jelöltjeinek esélyét az, hogy több erdélyi településen magyar-magyar verseny lesz a helyhatósági választásokon? Azok, akik nem érdekeltek a magyar képviseletben, és tudják, hogy semmi esélyük nyerni a választásokon, csak azért indítanak jelölteket, hogy minél rosszabb legyen az erdélyi magyar közösségnek. Ez nagyon rossz megközelítés. Minden egyes jelölt, olyan településeken, mint Szatmárnémeti, Nagyvárad vagy Marosvásárhely, ahol 50 százalék alatt van a magyarság, befolyásolja az esélyeinket, ennek ellenére én abban bízom, hogy a 2008-as eredményeinket tudjuk hozni.

3 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ 3 Az utolsó vonat (folytatás az 1. oldalról) január elsején tûzijátékok fényétõl ragyogott az európai fõvárosok ege, amikor tizenhét tagállamban az euró bevezetését ünnepelték, lemondva a márka, a frank, a drachma és a többi hagyományos pénznem használatáról. Most, 2012-ben, tíz évvel késõbb, az euróövezet válságban van, az államadósságok egyre növekednek, szerte Európában a népharag és az elégedetlenség rendre cseréli le a kormányokat. Tizenhét év után újból baloldali elnök áll Franciaország élén, az Unió francia-német mozdonya döcög, az euróövezet és az Európai Unió léte egyszerre kérdõjelezõdik meg január elsején Bukarest és Szófia ege a tûzijátékok fényétõl és az Európai Uniós csatlakozás örömétõl ragyogott. Akkor hazánk, és vele együtt Erdély, az EU részeivé váltak. Az optimizmus tetõfokán úgy tûnt, hogy gondjaink egy csapásra megoldódnak és nem lesz többé okunk elégedetlenségre. Most, 2012-ben, öt évvel késõbb, egyre többen csalódottak, hiszen az azonnali jobb élet reménye elszállt, a világválság és az EU-ban felerõsödõ feszültségek hazánkba is átgyûrûztek, szertefoszlatták reményeinket. Romániában nem csupán a gazdaság van válságban, nem csupán a megélhetés egyre nehezebb, hanem fiataljaink pályakezdése és idõseink méltóságteljes öregkora is. Társadalmunk szétszakadni látszik, egyre mélyülnek részei között a feszültségek, egyre csökken az állam alapintézményeibe és a társadalmi berendezkedésbe vetett bizalom. Tévedés ne essék, nem vagyok borúlátó, ami az Unió jövõjét, Románia és vele együtt Erdély európai útját illeti. Bízom abban, hogy az EU jövõje a nemzetállamok mai egymásnak feszülésén túl, a régiókra és a nemzeti közösségekre épülõ európai jövõ lesz. Ugyanakkor hiszem azt, hogy a gazdasági érdeken túl a jövõ Európájának kerete a politikai unió lesz, amelyet az európai értékek, a sokszínûség, a szolidaritás és az együttmûködés tölt meg tartalommal. Abban is bízom, hogy elõbbutóbb országunk, Románia és vele együtt Erdély, megtalálja az európai felzárkózás útját. Hiszem, hogy a társadalmi konfliktusok feloldásához meglesz bennünk a kellõ bölcsesség és empátia, a gazdasági válságból való kilábaláshoz pedig nem a bezárkózást, hanem az európai utat választjuk. Mindezekhez viszont az szükséges, hogy most, a következõ idõszakban mi, erdélyi magyarok az erdélyi magyar jövõ biztosítására összpontosítsunk. Képviseletünk, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ma ellenzékben van, egy korszakot zártunk le. A bukaresti néppárti kormánykoalíció, a Demokrata-liberális Párt és az RMDSZ koalíciója megszûnt létezni. Szövetségünk a kormányzás utolsó pillanatáig betartotta vállalásait. Nem szavaztuk meg a kormány bukását elõidézõ bizalmatlansági indítványt. Hogy is szavazhattuk volna meg, amikor annak tartalma a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ellen irányul, címében a hajdani nem, nem soha cinikus átferdítése volt olvasható. Nem szavaztuk meg a Szociál-liberális Unió új kormányát. Hogy is szavazhattuk volna meg, amikor az új kormány programja nem tartalmazza a számunkra fontos, a magyar közösség jövõjét biztosító célokat. Ellenzékben vagyunk, tehát a saját céljainkra kell összpontosítanunk. Kelemen Hunor szövetségi elnök a Hunyad Megyei Magyar Napok megnyitója alkalmából szervezett dévai sajtóértekezletén azt mondta, az RMDSZ választási programját nem egy irodában találtuk ki, hanem az Erdélyi Konzultáció alapján, a felkeresett család által meghatározott problémák és igények alapján írtuk meg. Hunyad megyében is Szövetségünk programját a magyar családok írták meg, 3080 magyar embertõl érkezett vélemény és javaslat. Ezek közül kiszûrtük azokat a válaszokat, amelyeket néhány kérdezõbiztosunk a konyhaasztal sarkán töltött ki olyan emberek akik, sajnos nem értették meg feladatuk fontosságát. De elegendõ válasz gyûlt össze ahhoz, hogy megértsük, mire van szükségük Hunyad megyében a magyar családoknak, melyek közösségünk elvárásai az RMDSZ-el szemben. Közösségünket leginkább a létbiztonság, a szociális biztonság, a munkahelyteremtés, az emberséges életkörülmények, városaink arculata, a közbiztonság foglalkoztatja, ezt kell a jövõben a Hunyad megyei családoknak biztosítanunk. Ugyanakkor a magyar oktatás megerõsítésére, oktatási stratégiánk révén az új tanügyi törvény által adott lehetõségek maradéktalan kihasználására, a magyar történelmi egyházaink és magyar felekezeteink támogatására, a magyar hagyományok és kultúra, az épített örökségünk megõrzésére kell fordítanunk figyelmünket. Az elmúlt 22 évben elért megvalósításaink listáját nemrégiben Markó Béla szenátor idézte fel, amikor a Hunyad Megyei Magyar Napok díszmeghívottjaként, dévai sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az RMDSZ Hunyad megyében nemcsak a magyar közösség érdekképviseletét látja el, hanem jelentõsen hozzájárul a Hunyad megyei magyar közösség kulturális és nemzeti identitásának megõrzéséhez. Méltatta a Téglás Gábor Iskolaközpont létrehozásáért kifejtett munkát, mint mondta, ennek az iskolának a létrehozása is a román és magyar közösség példaértékû együttélését bizonyítja. Meggyõzõdésem, hogy büszkék lehetünk erre a méltatásra, de nem felejthetjük el, hogy a megvalósítandó célkitûzések listája hosszabb, mint az eddig elért eredményeké. Sikerünkhöz azonban minden magyar támogatására szükség van, ezért arra kérek minden magyar embert Hunyad megyében, hogy a következõ hetekben álljon jelöltjeink mellé. Mondja el nekik egyenes beszéddel, hogy mit vár el tõlük, hol helyezkedik el a mérce. Június tizedikén pedig szavazzon bizalmat az RMDSZ városi tanácsos listáinak mindazon a húsz településen, ahol jelölteket állítottunk a tulipán jegyében, és szavazza meg az RMDSZ megyei tanácsosjelölt listáját, hogy a megye vezetõ testületében ismét legyen szavunk. Bízom abban, hogy e gondolatok minden egyes olvasója hozzájárul a Hunyad megyei magyarok mozgósításához, és közösségünk minden tagjában tudatosítja, hogy júniusában és novemberében olyan vonat áll meg a mi állomásunkon, amely lehet, hogy nem tér többé vissza. Most kell erre a vonatra felszállni! Tisztelt olvasó, ehhez kérem hozzájárulását! Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje és a Szövetség Hunyad megyei szervezetének elnöke 1. Honnan indult, hova kapaszkodnak a gyökerei? Tordán születtem 1953-ban, január 13- án, de a,,gólya Torockóra tett le. Torockó az én gyermekszobám. Annyit kaptam ebben a bölcsõben, amennyinél többet gyermek soha nem kívánhatott volna. Kriza családba születtem s remélem azokból a Krizákból származom, akiknek nem mindegy hogyan élik végig az életet. Anyám ágán olasz nagyszülõk sarja.torockón jártam óvodába, elemi iskolába, aztán Nagyenyeden tovább, ötéves óvónõképzõbe. 2. Mikor döntötte el, hogy óvónõ lesz és miért hozta ezt a döntést? Már gyermekkoromban szerettem óvó nénist játszani. Ha eleredt az esõ a szomszédokban senki nem kereste a gyerekeket. Tudták, hogy nálunk lehetnek, mert édesanyám is szerette õket és szabadon játszhatott minden gyermek a tornácon, csûrben, szénapadláson. Aztán, hogy a nõvérem, Irénke Nagyenyedre került, én is követtem õt. Õ akkor volt végzõs. Én már a nyolcadik osztályt is ott végeztem. Igaz anyám engem tanító néninek szánt, de a felvételi vizsga reggelén átkérettem az irataimat az óvónõk tagozatára. Úgy éreztem, hogy mégis ez inkább az enyém. Soha nem bántam meg. Egy évig Pusztakalánban tanítottam magyarul, aztán itt Vajdahunyadon kilenc évig románul, majd huszonnyolc évig újra magyarul. Egy életpálya állomásai Kun Kriza Ilonával nyugdíjba-vonulása elõtt Csatlós Erzsébet beszélgetett 3. Mi volt pályája során a vezérgondolata? Örömöt szerezni a gyermekeknek. Tarisznyálgatni minden fontos dologból egy picikét, nem túlterhelve õket, hogy szívesen tegyék, amit elvárok tõlük, játékosan, hogy szinte észre se vegyék, hogy,,tanulni kell. Igyekeztem hasznos, gyakorlati dolgokat becsempészni a mindennapjaikba, amit nem egyszer jobban megfogalmaztak a gyermekek, mint én magam. Azt mondta egyszer egyik kicsim, hogy azért szeret óvodába járni, mert itt,,mindig történik valami és ebben minden benne van. Nekem ez nem munkahely, nem mesterség, nem csupán kenyérkeresõ eszköz, hanem életforma. A mai napon is, amikor már számlálgatom a heteket, hogy még csak meddig? 4. Melyek a legemlékezetesebb óvónõként megélt pillanatai? Sok van. Nekem minden nap élmény. Egy idõ óta úgy élek, mintha minden napom ajándék lenne. Egy óvónõ minden tevékenységi területet megél, ha ráfigyel. Ha kell énekes, ha kell festõ, pedagógus, testnevelõ, ha kell barkácsmester, természetjáró, állatszeretõ, táncos, ha kell költõ, pszihológus, szakácsnõ, kertész, szülinapszervezõ, dizájner (szép magyar kifejezéssel élve), és sorolhatnám. Éveken keresztül jegyezgettem a gyermekek szájából kipattant igazgyöngyöket. Érdemes lenne egyszer külön ezeken,, elmulatni. Egy Rákosdról ingázó kisfiú egyszer, a saját szülinapját ünnepelve az óvodában, rámkérdezett, hogy én hány éves vagyok, (akkor lehettem vagy 40 és valahány). Rám emelte gyönyörû fekete szemét és a homlokára csapott: És te még élsz?!!! Nagyon soknak tûnhetett neki, mert õ csak öt éveske volt. Aranyosak. Ennivalók. Minden szavuk õszinte. Ezt szeretem bennük. Szépek voltak a reggelek, a kipirosodott arcocskákkal, a hideg kis kacsókkal, amit melengetni lehetett, a ragyogó gyermekszemek, néha bennük a félelem, amit jó volt lecsillapítani, kicsi szívük dobogását megnyugtatni, szépek voltak az ünnepélyek, az udvari hancúrozások, a kirándulások, táborozások, a délutáni alváskor elsimuló finom arcvonások, a szemlátomást kinyíló értelem, a hurkás kis kezek, a rajzocskák, de fõleg a szó maga, amit az óvó néni jelent. 5. Nehéz volt összeegyeztetni az a- nya és feleség szerepeket a munkával? Határozottan nem. Ez a három teljesen egybeforrt, tökéletesen alakította az egészet. Egyik sem létezhetett volna a másik nélkül. Egyik segített megérteni a másik állapotot. Egymást csiszolták, nemesítették. Mindig összeolvadtak ezek a szerepek. Olyan volt ez, mint családi hangulatban formálni egymást. Annak is jó, aki ad és annak is, aki kap. Dupla öröm. Anyának, most már nagymamának éreztem magam a gyermekek között. Anyaként arra gondoltam:,,istenem, ha az én gyermekemet nem szeretné valaki? Óvónõként pedig azt fontolgattam: Ha az én gyermekem hiába járna óvodába, nagyon elégedetlen lennék. Feleségként pedig, mit mondhatnék? A családban értékelték a hivatásomat. Asztal, szekrény mai napig tele van feladatlapokkal, óvodai dolgokkal, ami része az én lakásomnak, és senkit nem zavar. Ez a szép hivatás, ha szereted, kisegít válságból, betegségbõl, lefoglal, kreatívvá tesz, örökös kiváncsiságban tart, kiforralja az ötleteidet, feledteti a nehézségeket, serkent, ösztönöz, hogy érdemes megérni a holnapot, hogy még történjék valami kellemes veled. (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ Ha május 1, akkor majális A vulkáni magyar közösség három rendezvénynek lehetett résztvevõje. Pénteken, május 4-én, lelkes anyukák elõadták a Két bóhóc nem fér meg egy erdõben címû mesejátékot. Ezt követõen a jelenlévõ gyerekek és szülõk számára az óvó néni és tanító néni vezetésével kézmûves foglalkozásokra került sor. A rendezvény a gyerekek által elkészített munkák bemutatásával zárult. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Néptánccsoportja színvonalas elõadást tartott szombaton, május 5-én. Tánccal, verssel és dallal örvendeztette meg a magyar kultúrára szomjazó szíveket. A közönség viharzó tapssal fejezte ki háláját és köszönetét. A vasárnapi záróünnepségen az óvódások és iskolások ökumenikus istentisztelet keretében versekkel és énekekkel köszöntötték az anyukákat és nagymamákat. Családjainkra Isten áldását adták a vulkáni református és római-katolikus lelkészek. Jó volt így együtt ünnepelni! télyossal, sörrel és üdítõvel az Agro Company biztosította, mivel a bográcsban fõtt finomságokból úgy sem jutott volna mindenkinek. A délután folyamán sor került a cserna- A III. Hunyad Megyei Magyar Napok lupényi krónikája április május 6. között, a III. Hunyad Megyei Magyar Napok keretén belül sikerült alaposan megmozgatni a lupényi magyarságot. Április 28-án került színre Lupényban a Mustármag címû elõadás. Nagy sikernek örvendett, a katolikus templomot elárasztotta a helyi magyar közösség, az esemény különlegességét az adta, hogy 49 keceli lakossal közösen nézhettük végig, talán elõször élve meg együtt magyarságunkat. Illyés Katalin Május 2-án indult Családi Körben címmel egy 24 órás olvasómaraton a református templom tanácstermében. A zsil-völgyi magyar közösség ismét kitett magáért: 79-en olvastak fel családhoz kötõdõ témájú írásokból. Felemelõ érzés volt látni az érdeklõdést a magyar írott kultúra iránt, napjainkban, amikor azt mondják, hogy az írott szó értékét veszítette. Itt bebizonyosodott, hogy nem így van, hogy van egy kis közösség, amely értékeit nem hagyja elveszni, hanem átadja Egy életpálya állomásai (folytatás a 3. oldalról) Ezen a pályán nincs elvégzett munka. Soha nem juthatsz el a teljesség határáig. Sok szép versikét lehetett volna még megtanítani, kedves jeleneteket eljátszani, még többet kellett volna szabad levegõn játszani. Ezért merem remélni, hogy a nyugdíjbavonulás nem teljes elvonulás. Csak egy picikét meg kell pihentetni a ropogós térdet, derekat. Aztán valamilyen formában folytatni. Szeretném a még kiadatlan gyermekverseimet összegyûjtögetni, kiadatni, hadd legyen kistestvére a már megjelent Pitypang kötetemnek. Amit úgy vélek, hogy elmulasztottam, nem volt idõm rá, vagy esetleg belémszorult igyekszem majd (vagy máris) munkafüzetekbe gyûjteni és továbbra is megosztani azokkal, akik elfogadják. Valahol olvastam, hogy az idõs em- bertõl elvárják, hogy bölcs és okos legyen, tanácsokat osztogasson, de én úgy gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy nagyon bölcsek legyünk, hanem örüljünk annak, hogy megöregedhettünk. Legyünk büszkék a ráncainkra, a szarkalábainkra, hiszen ez az a térkép, amelyre fel vannak írva az évek, akárcsak a fatörzs évgyûrûire. Minél több a ránc és az évgyûrû, annál ellenállóbbak leszünk az élet viharaiban. 6. Mit tanácsolna a mai pályakezdõknek? Kezdõnek, fiatalnak nem tanács kell hanem a jó példa. A kézzelfogható, valós kép, ami szeme elõtt van, amire jó esetben feltekinthet, amibõl erõt nyerhet és gyarapodást. Szeresse azt, amit vállalt, amit õ maga választott. Úgy szeresse, mint életformát. Aki nem érzi jól magát ezen a pályán, kérem szépen, teljes jóindulattal: Álljon fél- re! Neki sem jó ha nem szereti, de azoknak a kis ártatlan, kiszolgáltatott emberkéknek sem, akiknek belenyúl az életébe. Türelem és szeretet. Ez a két kulcs kell ehhez a hivatáshoz, semmi más. Ha ez a kettõ megvan, kinyílnak a kicsi szívek. Vállalni kell a közösségi munkát is, mindenhol ott kell lenni, hogy tudjanak róluk. Akárcsak a japán ember, menjen be a munkahelyre még akkor is ha nem fizették ki a bérét, mert úgy KELL. Kötelességbõl. Még akkor is, ha bolondnak nézik. Ne legyen nyugta, ha vakáció idején bár egyszer nem néz be óvodába, iskolába. Ezért nem éreztem soha tehernek az újságokba való írogatást, a rádiómûsor megszerkesztését, amit már nyolcadik éve vállalok, a több, mint 15 éven keresztül szervezett táboroztatást (nyári vakáció és üdülés helyett). Tegye hozzá a közösség életéhez azt a gombostûhegynyit, ami neki van, hogy gyarapítsa azt a keveset, ami még megmaradt. Ha mindig másokon kéri számon azt, amit III. Hunyad Megyei Magyar Napok Vulkánban keresztúri hagyományõrzõ fiatalok tánccsoportjának és a dévai Szivárvány nyugdíjasklub énekkarának közös mûsorára is, amivel nagy sikert arattak és ami igencsak megörvendeztette a közönséget. A Domokos Band pedig a szívhez szóló, a fülnek kellemes nótázással biztosította a jókedvet és a talpalávalót. A idõ is kedvezett a rendezvénynek, melynek fõ látványosságát nem csak a népviseletbe öltözött csernakeresztúri fiatalok és a dévai nyugdíjasok nyújtották, hanem a korondi népmûvészeti kirakódó vásár is. László Anna kincsként az eljövendõ nemzedéknek, ugyanis a felolvasók életkora 8 évtõl egészen 79 évig terjedt. Május 5-én, a lupényi bánya protokoll szervezõje, a dévai RMDSZ elnöke, Pogocsán Ferdinánd volt, de a helyi választmány néhány tagjának is oroszlánrész jutott a rendezvény létrehozásában. A délelõtt folyamán focibajnokságra került sor, majd délutánra családi fõzõversenyt szerveztek, melyen négy csapat vett részt: a Szent Ferenc Alapítvány csapata, a Gáspár-Barra, a Lengyel-Máté, és a Pogocsán-DezmériSáfár családok csapatai. Ízetesnél ízletesebb étrend került terítékre: babgulyás, krumpligulyás, pörkölt galuskával. A babérokat a Szent Ferenc Alapítvány nyerte el, jogosan, de a többi csapat sem maradt le, mindenki díjazott volt. Az étrend kiegészítését miccsel és ros- A Hunyad Megyei Magyar Napok keretében került sor a dévai Magyar Ház udvarán, idén már sokadikszor, a majális megszervezésére. Azt hinné a kedves olvasó, hogy a letûnt történelmi idõk utáni nosztalgia sarkallta a helyi RMDSZ-t a majális megszervezésére. Pedig ez nem így van. A mai rohanó, pénzkeresõ világban szükség van olyan alkalmakra, rendezvényekre, amelyeknek közösségépítõ, összekovácsoló hatásuk van, a résztvevõknek alkalmuk nyílik a kikapcsolódásra, ismerõsökkel, jóbarátokkal való találkozásra, arra, hogy jól érezzék magukat. Az idei majális is gazdag programot kínált a résztvevõk számára, melynek fõ házánál az 5 Sud-nál egy egész napos rendezvényre került sor, kézmûves foglalkozások, néptánc elõadások, népzene, színdarab volt a kínálat. Este pedig Szikora István (Bunyós Pityu) szórakoztatta a jelenlévõket. Meg kell említeni, hogy ugyanazon a helyszínen folyt a családok fõzõversenye is, mely díjazással és gulyásevéssel zárult. Antal Amália õ maga sem tesz meg, soha nem fog elõrehaladni a világ. Ne a pontokért és az igazolványokért törtessen, hanem a munka öröméért. Ha szereti. Hátha egyszer mégis felébrednek, akiknek ébredniük kellene, és megélhetéshez méltóan javadalmazzák ezt a nem egyszerû munkát. Utógondolat Tudom, nem így kellene megélni ezt a pillanatot, de mostanában megtörténik, hogy üldögélek a kicsi széken, elfurulyázok egy óvodás dalocskát, körbemerengek a csodaszép csoporttermemen és eltûnödöm... ennyi volt? S bevallom,... néha sírdogálok, mint a gyermek, ha elvették tõle a kedvenc játékát. De talpraállok s nagy álmaim vannak. Napköziotthont szeretnék megvalósítani öregeknek, ha erõm és lehetõségem lesz hozzá, hiszen az öreg is gyermek,... és ki tudja?... A beszélgetést lejegyezte Csatlós Erzsébet

5 5 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ Fejadag III. Hunyad Megyei Magyar Napok: A siker elsõ napja Vajdahunyadon, április 28-án az érdeklõdõk Könczey Elemér Fejadag címû karikatúrakiállítását tekinthették meg és részt vehettek a mûvész könyvbemutatóján. Száznál is több karikatúra aktuális témákat dolgoz fel közérthetõ módon, az alkotások célja, hogy az embereket megnevettessék, egyben figyelmeztessék a napi élet kérdéseire. Könczey elmondása szerint ezek a karikatúrák adott témákat sajátos szemszögbõl értelmeznek. A bemutatás és a méltatás Fazekas Tibor festõmûvész érdeme. Április 28-án teljes gõzzel beindult a III. Hunyad Megyei Napok rendezvénysorozat a Bencenci-tónál (Aurel Vlaicu, Szászváros melletti település), ahova a horgászat 66 szerelmese nevezett be. A sporthorgászatnak megyénkben hagyománya van, 2008 óta évente két alkalommal is marokra szorítják a botvéget tavasszal, illetve õsszel. Pogocsán Ferdinánd fõszervezõtõl tudtuk meg, hogy a tóparton magyarok és románok egyaránt megjelentek családjaikkal együtt. A nyertesek a legtöbb halat fogó kategóriában a következõk: Niþã Sándor (I. hely), Gergely Lajos (II. hely), Veres Béla (III. hely), id. Kásler István (IV. hely). A legnagyobb hal kategóriában Fábián Norbert vitte el a fõdíjat. A díjkiosztás után, ahol minden résztvevõnek oklevelet adtak át, következett a halászbuli. Mindenki boldogan és megelégedetten tért haza. Kulcsár Székely Attila színmûvész Mustármag címmel Wass Albert mûveibõl készült összeállítását adta elõ Lupényban a római katolikus templomban és Déván a református templomban. A lupényi elõadáson részt vettek Lupény testvérvárosának, Kecelnek a küldöttei is, a magyarországi településrõl 43 diák és 5 pedagógus érkezett. Antal Amália szerint felemelõ érzésben volt részük a templomban, az elõadás alatt síri csend volt, ilyet még nem értünk meg, megdermedt a levegõ. Nem csoda, hiszen Wass Albert mûvének üzenete röviden: aki megtagadja magyarságát, azt az Isten is megtagadja. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam! (Republic) Az ismert Republic nóta idézett sorai vasárnap, május 6-án hangzottak el a vajdahunyadi vár külsõ udvarán, a III. Hunyad Megyei Napok nyitóünnepségén, több mint 3000 ember elõtt, ahol a szórványban élõ magyarok újra bizonyították élni akarásukat, fölmutatva az összefogás erejét. Nem kis munka van ebben. Babos Aranka fõszervezõ elmondta, hogy a rendezvény sikerének elengedhetetlen feltétele egy fiatalokból és felnõttekbõl álló lelkes csapat összehozása, akik kitartó munkájukkal, fáradtságot nem ismerve mindent megtesznek azért, hogy a rendezvénysorozat sikeres és vonzó legyen. Szintén tõle tudtuk meg, hogy amikor megyei szinten szervezõkrõl beszélünk, ez száznál is több önfeláldozó embert jelent! A nyitóünnepséget megtisztelte jelenlétével Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Köszöntõbeszédében elmondta, hogy válságos idõkben szükség van minden magyar emberre, szükség van az összefogásra, a közösségépítésre. A III. Hunyad Megyei Magyar Napok bizonyítéka annak, hogy itt a szórványban ez a nagy család nem lemorzsolódni fog, hanem megerõsödve építkezik egy jobb, szebb jövõért. A versenyzõket Bende Barna, Vajdahunyad független polgármesterjelöltje és Lukács Lajos szervezõ méltatta, õk mindannyian Könczey Elemér Fejadag címû könyvével gazdagodhattak. Persze azt is kihangsúlyozták, hogy a remek gulyásból, tokányból fognak vacsorázni a Katapult és a Republic együttesek tagjai is. A népes tömeget köszöntötte Mircea Moloþ Hunyad megye tanácsának elnöke, aki köszönetet mondott a meghívásért, és kijelentette, hogy a magyarság az elkövetkezõ idõkben is személyében partnerre fog találni. Fotó: Doboly Beatrix A rendezvénysorozatban kiemelkedõ helyet foglalt el a CSALÁD. Vasárnap folyamán a hunyadi vár külsõ udvarán felállított sátrakban pszichológiai tanácsadásban részesülhetett az, aki úgy érezte, hogy élete válságba került. A kicsinyek a felnõttekkel közösen, azok vigyázó tekintete elõtt önfeledten játszhattak, és különbözõ kézmûves foglalkozásokon vehettek részt. Akinek pedig fõzni volt kedve, az benevezhetett a Családi ízek fõzõversenyre. A megmérettetésre Petrilláról, Déváról és Vajdahunyadról neveztek be. Mustár mag Fotó: Csatlós Erzsébet Rendhagyó majális Csernakeresztúron Ugyancsak a délután folyamán láthattuk a Renaissance tánccsoport és a Csernakeresztúri Hagyományõrzõ Néptánccsoport elõadását, valamint Szombathely város kézmûveseinek foglalkozásait. Külön örömöt jelentett, hogy a vajdahunyadi vár udvarán több ezer ember hallgathatta a Republic ismert dalait, a koncertre nemcsak a megyébõl érkeztek, hanem az ország számos tájáról. Jól esett hallani az ismert dallamokat, szövegeket. A nap folyamán egy rövid beszélgetés során Bende Barna független polgármesterjelölt elmondta, hogy õ személy szerint nagyon örül a rendezvénynek. Megjegyezte, hogy nemcsak magyarok, hanem románok is jelen vannak, tehát a program a multikulturalitás jegyében zajlik, s ez jó, mert egymás mellett élünk, így különbözõ tradíciókat ismerünk és tanulunk meg egymástól. A szórványban élõ magyarság számára fontos a hagyományok megõrzése. Csernakeresztúron, Hunyad megye egyetlen olyan településén, ahol a magyarság többségben van, ápolják a májusfaavatás hagyományát. A tavasz õsi jelképét, a fiatal lombos fát a legények május elsõ napjának hajnalán lopják be a leányok udvarába. A hajadonoknak ki kell találniuk, kitõl kapták a fát, s ha megsejtik, és kedvükre való az illetõ legény, akkor színes szalagokkal díszítik fel azt, és kitûzik a kapuba. Minél több fát kap egy leány, annál büszkébb lehet, hiszen azt jelenti, sok legény választná szívesen párjául. Ma már krepp-papírból készülnek a szalagok, régen viszont a lányoknak hosszú színes szalagjuk volt, azt kötözték a májusfára, s minden színnek megvolt a maga jelentése tudtuk meg Szabó Juliannától a csernakeresztúri néptánccsoport vezetõjétõl. A májusfaavatás után az iskola elõtti téren színvonalas elõadással lépett fel a Csernakeresztúri Hagyományõrzõ Néptánccsoport és a Segesvári Miklós Pál Egylet Népdalköre. A rendezvényen jelen volt Czakó Gábor író, aki örömmel és megelégedéssel szemlélte a ma is élõ hagyományt.

6 6 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ VII. HAUER ERICH Fizika Emlékverseny a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban A dévai Téglás Gábor Iskolaközpont, a Hunyad Megyei Tanfelügyelõség és a Vajdahunyadi Bíróságon bejegyzett Hauer Erich Társaság közös szervezésében, április 3-án Déván, a Téglás Gábor Iskola épületében hetedik alkalommal tartotta meg a Hauer Erich már regionális fizika emlékversenyt. A os elsõ versenyen a dévai és vajdahunyadi iskolák diákjai emlékeztek meg néhai fizikatanárukról. A 2007-es és as versenyeken már részt vettek a Zsil-völgyi magyar tagozatos iskolák diákjai is tõl emlékversenyünket megtisztelték résztvételükkel: Fehér, Hargita, Kolozs és Szilágy megyei iskolák is. Az idei versenyen, a testvériskolai kapcsolatoknak köszönhetõen, elõször vettek részt pusztamérgesi (Magyarország) diákok is. A verseny anyagi támogatói: a Communitas Alapítvány, a Corvin Könyvkiadó és a Hauer Erich Társaság voltak. 8 óra 30 perckor, az iskola Hauer Erich aulájában, Balogh-Botár Károly- Csaba aligazgató köszöntötte a megjelenteket. Tófalvi Emese-Ildikó fizikatanárnõ, a verseny fõszervezõje, ismertette a verseny programját. Kofity Magdolna fizikatanárnõ, méltatta, az oly fiatalon meghalt fizikatanár, csillagász és közéleti személyiség életét, munkásságát. Az iskola tanárai és a Hauer Erich Társaság megkoszorúzták az iskola megálmodójának emléktábláját óra között került sor a hagyományos versenyre, ahol minden osztály a tananyaga szerint, fizikapéldákat oldott meg. Ezt követte az Esszépályázatra készített dolgozatok bemutatása. A dolgozatok a legváltozatosabb témaköröket érintették. Voltak tudósok tevékenységét bemutató életrajzok, de voltak valóságos mérnöki munkának számító dolgozatok (mint hídépítéssel, újjáépítéssel kapcsolatos, és egy épület egyben való elköltöztetését lehetõvé tevõ tervek, a fizikai törvények alkalmazásával), más dolgozatok elemezték a víz szerepét a földi életben, vagy a fizika hatását az emberi gondolkodás fejlõdésére. Ebédszünet után, az iskola laboratóriumában Öveges professzor úr nyomában a résztvevõk érdekes kísérleteket mutattak be. A zsûrinek igazán nem volt könnyû dolga a sok érdekes dolgozat és kísérlet rangsorolásában. Versenyen kívül a nagyenyedi Dvoracsek tanár úr kis filmje, bemutatta, hogy milyen különbségek vannak a klasszikus és más modern felszerelésekkel készített fényképfelvételek között. Este 19 óra 30 perckor került sor az aulában az eredmények kihírdetésére, a nyertesek díjazására. A hagyományos versenyen résztvevõ 38 diákból, 17-en részesültek díjakban, vagy dicséretben. Helyszûke miatt, csak az elsõ díjakat elnyert diákok nevét ismertetem. A VII. osztályosok közül az elsõ díj, a vajdahunyadi Stelczner Brittát illette meg. VIII. osztályban csak harmadik díjat ítélt meg a zsûri. A IX.és X. osztályosok közül az elsõ díjat a csíkszeredai Horváth Balázs illetve Silló Hunor kapta. Ez utóbbi 100 lehetõ pontból 95-öt szerzett meg, így õt illette a verseny nagydíja, a Hauer Erich-díj is. A XI. osztályosok elsõ díját a dévai Szabó Tímea Magdolnának ítélték. Az Esszépályázaton, a VII. osztályos vajdahunyadi Pop Tímea különdíjban részesült. A III. díj a dévai XII. osztályos Harangozó Cristináé, a II. díj az ugyancsak dévai, XI. osztályos Szabó Tímea Magdolnáé lett. Az elsõ díjat a csíkszeredai László Attila, Balázs Hunor és Virág Zsolt kapta. Az Öveges professzor úr nyomában kísérleti bemutatón dicséretben részesültek: Criºan Dávid VIII. osztályos, Márton Edina és Szõcs Endre X. osztályos dévai diákok, A III. díj megoszlott a nagyenyedi IX. osztályos Kolumbán Szende és Dobai Zsuzsánna, Lõrincz Tímea, Pop Tímea, Stelczner Britta és Zsargó Noémi, a vajdahunyadi iskola VII. osztályos diákjai között. A második díjat az ugyancsak vajdahunyadi VII. osztályos Bereczki Évike és Ferenczi Brigitta vitte el. Az elsõ díj Lázár Anitát és Szõcs Endrét, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium XI. osztályos diákjait illette meg. Kocsis Attila a Téglás Gábor iskolaközpont igazgatója, megköszönte a szervezésben résztvevõ tanártársainak (Balogh Botár Károly Csaba aligazgatónak, Tófalvi Emese-Ildikó fõszervezõnek, Heiuº Ágnes és Orbán Piroska fizikatanárnõknek) odaadó munkáját. Megköszönte az iskola és a vendég fizikatanároknak (Péli Bálint, és Halász Gyöngyi Csíkszereda, Dvoracsek Ágoston Nagyenyed, Soor László Pusztamérges és Kofity Magdolna Vajdahunyad), felkészítõ tevékenységüket. Megdicsérte a versenyzõket eredményes munkájukért. Reményét fejezte ki, hogy sokukkal jövõre is találkoznak. Dr.Hauer Erich Gyermekzsivaj, ének, tánc, jókedv és nevetés Május 4-én, pénteken kézmûves foglalkozásokon vehetettek részt a Téglás Gábor Iskolaközpont minden szépre nyitott kisdiákjai, melyet a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány tagjai tartottak. A mûhelyvezetõk, név szerint Tóth Birtan Tinka, Kolozsi Ildikó, Máthé Szentkirályi Ilona, Benkõ Éva az apróságokat a csuhézás, kötélverés, nemezelés fogásaira tanították. A Guzsalyas tagjai a sztrigyszentgyörgyi és lupényi gyermekeket is oktatták a népi mesterségek titkaira. Hunyad megyei ittlétüket Kovászna Megye Tanácsa biztosította, a rendkívül sikeres és jól mûködõ Összetartozunk szórványprogram jegyében. Délután Sztrigyszentgyörgyön fellépett a Csernakeresztúri Hagyományõrzõ Egylet és a Székely Mikó Kollégium Néptánccsoportja. Az est folyamán a nótakedvelõk Szabó Zolival énekelhettek. A Székely Mikó Kollégium Néptánccsoportja Bácsiban is fellépett székely, mezõségi és szatmári táncokkal. Ugyancsak péntek délután, a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban zajlott a családi Ki mit tud? vetélkedõ, melynek nyertesei a következõk: Szivárvány nyugdíjas klub (I. hely), a Pogocsán-család (II. hely), õket követte a Dezméri-család (III. hely). Az elsõ helyezést elért csapat egy videokamera boldog tulajdonosa lehetett, melyet Máté László ajándékozott ez alkalommal a nyertesnek. A díjkiosztást követõen a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság Renaissance Tánccsoportja lépett színpadra. Vajdahunyadon pénteken az iskolában és az óvodában gyermeknapot szerveztek a lelkes óvónõk, tanítõnõk és tanárok. Délelõtt a gyermekek különbözõ ügyességi játékokon vehettek részt. Volt, aki talicskázott, zsákbanfutott, tojást vitt kanálban, rajzolgatott, festegetett, gipszkiöntéssel fogalkozott. Mások az éneklést, papírhajtogatást, gyöngyfûzést, illetve a táncot, gyerekdalok hallgatását választották. A lényeg az volt, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, szabadon választhattak maguknak elfoglaltságot. Ezen a napon senkinek nem volt szabad unatkoznia tudtuk meg Kun Kriza Ilona óvónénitõl. A gazdag program szervezõi, vezetõi: Kun Kriza Ilona, Pál Judith Irén, Mindrean Tünde, Kacsó Márta, Babos Csaba, Bárány Enikõ, Pampu Anna. Ugyanezen a napon a petrozsényiak Dancs Annamarival együtt énekelhették az ismert dalokat a 3D Stage Klubban, Petrillán-Lónyán pedig magyar díszpolgárokat avattak. Szombaton a dévai Magyar Házban az érmihályfalvi amatõr Móka Színjátszócsoport teremtett fergeteges hangulatot. A színjátszócsoport 2000-ben alakult, Szabó János színmûvész kezdeményezésére, aki a mai napig is a csapat lelke. Elsõ elõadásukra májusában került sor, Szigligeti Ede A cigány címû népszínmûvét vitték színpadra. Azóta a csoport tevékenyen részt vesz a város mûvelõdési életében. Évente 6-7 elõadást tartanak hazai színpadon, 2-3 bemutatóval. Szívesen vendégszerepelnek más helyiségekben, úgy a megye határain belül, mint azon kívül. Többször tettek eleget külföldi meghívásoknak is. Vajdahunyadon egész napos ifjúsági napot szervezett a várban a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUMMIT), akik társszervezõi minõségben derekasan kivették részüket a rendezvénysorozat lebonyolításában. Szombaton 40 fiatal vetélkedett a várban és a városban. Az elsõ helyezést Márton Edina csapata nyerte. A verseny után karaokeparty volt Szabó Zolival, amit éjszakába nyúló karkötõs buli követett. A Guzsalyas Alapítvány Lupényban is népmesterkedett a gyerekekkel. A csuhézás, kötélverés, nemezelés után a bibarcfalvi Búzavirág színjátszócsoport lépett színpadra A rátóti csikótojás címû elõadással, õket követte a Csernakeresztúri Hagyományõrzõ Egylet Néptánccsoportja, a Százlábú Néptáncegyüttes, a Székely Mikó Kollégium Néptánccsoportja. A finom ízeket kedvelõk fõzõversenyen vehettek részt, a benevezõknek ez alkalommal is okleveleket nyújtottak át. Az elsõ helyezést a lupényi református egyház csapata nyerte, õket követte az urikányi csapat, illetve a Barbároch és Szécsi Krisztián csapata. A siker titkát a versenyzõk nem árulták el. Köszönet a lupényi nõknek, akik egész nap megállás nélkül tevékenykedtek a rendezvény sikere érdekében. Aki pedig a mulatós nótákat kedvelte, az közösen énekelhetett Bunyós Pityuval (Szikora István), aki Magyarországról érkezett a Zsil-völgyébe. Születésnapi köszöntõ a tárlaton Farkas Tibor dévai op-art tárlatának megnyitója, a hat és fél évtizedét betöltõ festõmûvész megünneplése volt. A mûvész 2006 óta Vajdahunyadnak díszpolgára, de ma már egész Hunyad megye büszkesége. Déva megtiszteltetésnek érzi, hogy kiállíthatja alkotásait jelentette ki a megnyitón Mircia Muntean, Déva polgármestere. Dezméri István pedig Fazakas Tibor mûvészetének a sokoldalúságára, tematikájának, színharmóniájának és technikáinak gazdagságára tért ki. Erdélyben és Magyarországon is rendezett egyéni tárlatai révén, kiemelkedõ megbecsülésre tett szert hangsúlyozta ki beszédében. Amint a születésnapi ünnepi tárlatmegnyitón maga Fazakas Tibor kijelentette, ezúttal csupán az utóbbi évek, op-art stílusban készült mûveit állította ki, pedig a- mint ezt a dévai képzõmûvészeti galériában eddig, hat egyéni tárlata is tanúsítja, élete során pasztellt, olajfestményeket, grafikákat is készített kiemelkedõ eredménnyel. A jelenlegi tárlat, Fazakas Tibor mûvészetében az op-art stílus tökéletességének beteljesedését érzékelteti. A megnyitón megjelent nagyszámú közönség, barátok, szaktársak és tisztelõk, valamint szerkesztõségünk nevében, kívánunk Fazakas Tibornak még hosszú, munkával érdemesített életet, hogy közösségünk nagyra becsült tagjaként szentelhesse a festészetnek és szeretett családjának további életét. Schreiber István

7 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ 7 Beavatás a magyar észjárásba A Téglás Gábor Iskolaközpont aulája április 30-án, hétfõn délután, a III. Hunyad Megyei Magyar Napok harmadik napján megtelt a mintegy száz dévai, vajdahunyadi, szászvárosi, csernakeresztúri hallgatóval, akik nagy érdeklõdéssel követték, tapsolták meg Czakó Gábor Beavatás a magyar észjárásba címû elõadását, az EMKE Vajdahunyadi Szervezetének Kisenciklopédia Szabadegyeteme keretében. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Duna tévébõl, katolikus folyóiratokból sokak számára ismert, hírneves íróval személyesen találkozhattunk. Az elõadás után sokan dedikáltatták az író számos könyvét. Czakó Gábor író, publicista, képzõmûvész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezõje óta publikál, önállóan megjelentetett köteteinek száma meghaladja a negyvenet. Elõadásában rámutatott a magyar nyelv, észjárás és gondolkodás különleges mivoltára. Nyelvünk különös sajátosságait számtalan példával támasztotta alá. Az elõadással azonos címet viselõ nyelvrégészeti kötet is a magyar nyelvet nem mindennapi módon tanulmányozza. Elsõsorban az úgynevezett belsõ nyelvszemlélet XIX. századi alapmûvére, Czuczor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótára címû munkájára támaszkodik. A szócikkbõl álló gyûjtemény Szerdán, május 2-án a dévai Mûvészeti Galériában bemutatták Gãinã Constantin Vajdahunyad-Hunedoara-Eisenmarkt címû könyvét. Az eseményen jelen volt Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ és Dezméri István, Hunyad megye prefektusa. Winkler Gyula köszöntõjében kifejtette: Örömmel járulok hozzá a fotóalbum kiadásához. A kiadvány képekben meséli el a Hunyad megyei kohászat történetét. A kötet több, mint ipartörténeti album, hiszen szüleink, nagyszüleink életét mutatja be, akik elõtt ezzel régi adósságunkat törlesztjük, ugyanakkor mi, hunyadiak, ezzel is válaszolunk a globalizáció nyomására, az erõltetett modernizációs folyamatokban. Tudjuk, hogy az elveszett értékek helyére még nem sikerült újakat találni. A múlt ismerete és tisztelete viszont segít a jövõ építésében. A Hunyad megyei ipari közösség nemcsak anyagi és tárgyi értékeket, hanem kultúrát teremtett. Fel kell ismét fedeznünk a helyi közösségek legfontosabb fogalma a szógyök, amely körül kirajzolódik a gyökre épült szavak, szócsaládok rendszere. A nyelv ebbõl a gyökérzetbõl hajt ki. Szerves rendszer, amely az egészbõl kiinduló gondolkodásmódra utal. A nyelv rendszere nyitott és demokratikus; a gyökökbõl szinte végtelen mennyiségben lehet új szavakat alkotni, amelyeket mindenki rögtön megért. Az azonnali megértést segíti egy további nyelvrégészeti lelet, a magyar nyelv szemléletessége, képisége. A beszélõben a dolgok megképlenek. Czuczor és Fogarasi az érzés, érzékiség fogalmát használja. A nyelvbölcselet XIX. századi nagyjai szerint a legtöbb magyar szó gyökere valamilyen érzésbõl fakadt hang kinyomata mondta Czakó Gábor. 40 év gyûjtõmunkája a nagyközönség elõtt Doboly Beatrix erejét, újra kell építeni tagjai között a bizalmat, tudnunk kell számítani egymásra, lépésrõl lépésre haladva és építkezve. Az album, amelyet az Olvasó a kezében tart, ehhez a folyamathoz kíván hozzájárulni. A képek segítségével a történelem és a közösségi múlt elevenedik meg, benne van szüleink, nagyszüleink élete, tudása, munkája. Minden egyes fénykép felmenõink mindennapjainak egy-egy pillanatát örökíti meg. Dezméri István, Hunyad megye prefektusa elmondta, hogy a fényképeken látható emberek a föld mélyében dolgoztak, õ személyesen is ismeri ezt az életet, hiszen jó néhány évig õ is ott dolgozott, viszont Gãinã Constantin az érték mélységébe hatolt le munkájával, s azt gondolja, hogy ebben a rohanó világban érdemes kezünkbe venni egy ilyen könyvet. A bemutatót Fazakas Tibor festõmûvész, Gãinã Constantin jó barátja és segítõtársa tartotta. A környék házait, templomait együtt látogatták meg. A szerzõ képeslapokat gyûjt, régészettel is foglalkozik, számos cikke jelent meg Vajdahunyaddal és környékével kapcsolatosan hazai és külföldi lapokban. A képeslapoknak, fényképeknek érdekes a színkonbinációja, ezek ún. szépiaképek. A maga rendjén Gãinã Constantin is megköszönte a hathatós segítséget, s örömét fejezte ki, hogy megjelenhetett a mintegy 40 év gyûjtõmunkát felölelõ kötet. Könyvünnep Vajdahunyadon Könyvünnep van ma Vajdahunyadon. Ünnep, mert új könyvvel találkozni felemelõ érzés. De a könyvek mögött ott áll a Szerzõ, az alkotó ember, akit megismerni élmény... A könyvet mindig ketten alkotják, az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa állította egykor Kosztolányi Dezsõ, akinek idézett szavaival kezdte Markó Béla köteteinek bemutatóját Deák Piroska magyar nyelv és irodalom szakos tanárnõ. A bevezetõ gondolatok után a tanárnõ elõadásában ismertette Markó Béla életét és munkásságát. Szívesen írt és ír gyermekverseket. Gyakorló költõapaként érti és megérti a gyermek lelkivilágát, s olyan természetességgel fordul hozzá, hogy messze elkerüli a didakticizmust, nem leereszkedik a gyermekhez, hanem felemeli õt magához, mondhatni a világ dolgaiban jártas, felnõtt útitársként viszi õt magával. Gyermekverseinek zöme hangsúlyos, magyaros verselésû, képei tiszták, ritmusuk fülbemászó, szövegük könnyen memorizálható már 3 éves kortól kezdõdõen. Ízelítõként hadd álljon itt egypár sor a békáról: Se pikkelye/ se uszonya/ mégsincs neki víziszonya. Markó Béla több díj, kitüntetés, elismerés birtokosa, amelyek mind életmûve, irodalmi munkássága elismerésének a bizonyítéka, köztük a debütdíj, József Attiladíj stb ben jelent meg Kié itt a tér címû kötete Csíkszeredában, a Pallas Akadémia gondozásában. A könyv válogatott közéleti cikkeket, elõadásokat tartalmaz, a szerzõ mint közéleti személyiség és politikus szólal meg. A Tulajdonképpen minden címû kötetének versei egy mitikus világba vezetik el az olvasót. Visszabontás címû kötetét szonettnaplóként tartják számon, mivelhogy szonettjei pontos idõrendet követnek, a kiadvány 2010-ben jelent meg Pécsett a Jelenkor Kiadónál. Legfrisebben megjelent könyve, az Út a hegyek közt 99 haikut tartalmaz. A tanárnõ Nagy László szavaival fejezte be elõadását: Mûveld a csodát, ne magyarázd, Ne félj a sorstól, én se félek, mélyek a mi kútjaink, s mennyi ér tölti fel újra, a villám állhat beléjük, s nem lesz aszály csodában élünk... A bemutatót követõen Geberán Bianka, a Téglás Gábor Iskolaközpont XI. M.I. osztály diákja Markó Béla egyik versét olvasta fel, majd ezt követõen maga a szerzõ is megosztotta gondolatait a versírással, szövegalkotással kapcsolatosan, illetve feolvasta két költeményét. Az ünnepségen Szõts Szabolcs (klarinét) és tanárnõje, Mariana Onþanu (zongora) elõadásában gyönyörködhettünk. Az esemény legvégén Markó Béla dedikálta a könyveit, és bizony jó volt látni, hogy a vajdahunyadi Mûvészeti Galéria terme egészen megtelt érdeklõdõkkel, sõt voltak olyanok, akik a színvonalas könyvbemutatót állva kényszerültek végighallgatni. Ugyancsak ezen a napon, május 3-án, csütörtökön került sor a Téglás Gábor Iskolaközpontban a Hauer Erich Diáktanács és az 55. Számú Kõmûves Kelemen Cserkészcsapat szervezésben a Téglás napra, amelyen az iskola diákjai olyan tevékenységeken mérhették össze tudásukat, ügyességüket, mint játékos vetélkedõk, portyázás, sporttevékenységek, karaoke stb. A beszélgetések kedvelõi Dr. Szabó Árpád egyetemi tanár elõadásán vettek részt, amelynek témája Fekete hattyúk, válságok és egyéni pénzügyi boldogulás. A néptáncot, népdalt szeretõk Déván és Rákosdon megtekinthették a Székely Mikó Kollégium Néptánccsoportjának elõadását, akik mezõségi, szatmári, székely táncokat adtak elõ mindnyájunk örömére. Szintén csütörtökön, 19 órai kezdettel, immár harmadik alkalommal énekelhetett a népes közönségnek a dévai Drãgan Muntean Mûvelõdési Házban Tamás Gábor. Petrillán-Lónyán a Nyugdíjas Ház nagytermében lépett színpadra a Csernakeresztúri Hagyományõrzõ Néptánccsoport, Brádon pedig Kálmán Imre Marica grófnõ vetítésére került sor. Sport és kultúra Május 2-án, szerdán a magyar filmek kedvelõi a dévai Magyar Házban megnézhették A magyar vándor (rendezõ Herendi Gábor) és A tanú (rendeztõ Bacsó Péter) címû alkotásokat. Az este folyamán kosárlabda-mérkõzések zajlottak a Téglás Gábor Iskolaközpont mûfüves sportpályáján. A sportesemény az erõszakellenesség égisze alatt történt. A kosárlabdázás a legtisztább játék, mert a személyes kontaktus már szabálytalanságnak számít. Felnõttek és diákok, illetve apák és fiak csaptak össze egymással tudtuk meg Kocsis Attila Levente szervezõtõl. A sport jegyében zajlottak az események Vajdahunyadon is, de emellett a szép fotókat kedvelõk a helyi Magyar Házban megtekinthették Tripa Andrea és Júlia A természet csodái címû fotókiállítását. Hunyad Megyei Hírmondó Közéleti havilap Kiadja a dévai Corvin Kiadó kft. Igazgató: Varga Károly Felelõs szerkesztõ: Csatlós Erzsébet Mûszaki szerkesztõ: Pál Annamária Munkatársak: Deák Piroska, Deák Levente, Doboly Beatrix, dr. Hauer Erich, Kun Kriza Ilona, Kun Árpád, Lukács Lajos, Schreiber István, Pop Erzsébet A szerkesztõség postacíme: RMDSZ Hunyad Megyei Szervezete, Deva, Str. Iuliu Maniu bl. L2, Tel.: , Készült a dévai Grapho Tipex nyomdában, Igazgató: Farkas László, Tel.: A lapban megjelent írásokért a szerzõk vállalják a felelõsséget ISSN

8

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és -kiválasztó versenyét, a 25. EU Fiatal Tudósok

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Kétharmados többsége van az RMDSZ-nek a megyei tanácsban

Kétharmados többsége van az RMDSZ-nek a megyei tanácsban Hargita Megye Tanácsa havi tájékoztatója XII. évfolyam 5. szám 2012. július Kétharmados többsége van az RMDSZ-nek a megyei tanácsban 3. oldal Szülőföldjük történelméről tanulhatnak az iskolások Szeptembertől

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

SZTÁNCSULY LENKE 18. Atlétika verseny Drogmegelő-ző tevékenységek

SZTÁNCSULY LENKE 18. Atlétika verseny Drogmegelő-ző tevékenységek KEDD (április 7) A TEVÉKENYSÉGET SZERVEZŐ TANÁR VOICU CĂTĂLINA 13 VĂCĂRUŞ CORNELIA 4 VASS LEVENTE 19 SZTÁNCSULY LENKE 18 DEMETER PIROSKA 17 BALOGH MÁRIA KATALIN 10 GOGA ENIKŐ 12 CEORAPIN TÖRÖK ANDREA 18

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja http://erdisportiskola.sulinet.hu 2015. január A 2014/15 tanév első féléve január 16-án fejeződött be. A tanulók az eltelt időszakban nyújtott

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

FAZAKAS TIBOR. (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

FAZAKAS TIBOR. (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. FAZAKAS TIBOR JÓZSEF ATTILA (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Fazakas Tibor életpályája, munkája meggyőzően tükrözi e gondolatot. Érdemes ezen életművet méltatni,

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben