Nekem még nagyon sok dolgom van itthon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nekem még nagyon sok dolgom van itthon"

Átírás

1 XI X. ÉVF VFOLYA YAM 1. SZÁ ZÁM JANUÁR BOL OLDO DOGA SSZONY NY HAVA KI SKUN UNLA LACH CHÁZ A ÖN KORM RMÁN YZ AT ÁNAK KÖZ ÉL ETI, KUL TURÁ RÁLI LIS, HAG AGYO YOMÁ MÁNY ŐR ZŐ ÉS SZÓR ÓRAK AKOZ TA TÓ LAP JA Nekem még nagyon sok dolgom van itthon Beszélgetés dr. Répás József polgármesterrel munkájáról, terveiről január. Új esztendő, új ötletek, tennivalók, célok, régi tervek megvalósítása, eredmények, amelyek hosszú-hosszú hónapok megfeszített munkája után most valóra válhatnak Itt az idő, hogy minderről beszéljünk! Mindemellett arra is kíváncsi voltam, vajon polgármesterünk büszke-e, elégedett-e az elért eredményekkel. Gy.M. Volt-e, s ha igen, melyik volt az a pillanat, amikor úgy mentél ki az irodádból, hogy Igen, ezért megérte!? R.J. Ez nehéz kérdés! Sok olyan pillanat volt, amikor azt mondhattam, hogy megérte ezt a hivatást választani, de hogy melyiket emelném ki? Nem is tudom Úgy sejtem, sokan arra gondolnának, hogy sportcsarnok átadása a válasz, viszont számomra azok voltak a legfelemelőbb percek, amikor azt láttam, hogy a falu megmozdult egységesen, együtt, amikor össze tudtunk fogni valamilyen közös cél érdekében. Úgy érzem, ebben az összefogásban talán az én munkám is benne van akár szomorú, akár örömteli esemény kapcsán került is erre sor, ez adja ennek a munkának az örömét. Megemlíteném az elmúlt év novemberét: akkor ki tudtunk állni egységesen magunkért. Vagy hogy örömteli eseményt említsünk, amikor elkészült az új sportcsarnok, a Munkácsy úti iskola nyílászáróit kicseréltettük, a számítógépterem új bútorzatot és gépeket kapott, s a szülők és a munkaközösség összefogásával valamint rengeteg vállalkozó önzetlen felajánlásával kifestették az iskolákat. Az öszszefogás ereje, a tenni akarás nyilvánult meg ebben a kezdeményezésben: közös cél érdekében összefogott a fél falu, s ez nagyszerű dolog! Akkor úgy éreztem, megmozdultak az emberek, és igen, érdemes volt a sok munka, megérte! Számomra nagy öröm lesz az a pillanat is, amikor elkészül a művelődési ház előtti parkban a játszótér, amire annyi gyermek és anyuka vár már! ( folytatás a 6. oldalon)

2 2 A művelődési központ januári ajánlója A Mi Újságunk 2010 január

3 A Mi Újságunk január Közélet 3 Tegyünk együtt egymásért! Az erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében szervezett előadásokról Tóthné Holczreiter Erzsébet Kreiner József alezredes November 26-án önkormányzatunk a Ráckevei Rendőrkapitánysággal összefogva tájékoztató előadásokat szervezett a baleset-megelőzés, a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem témaköreiben. Külön előadást hallgattak meg általános iskolás, középiskolás és felnőtt látogatóink mindenki hasznos információkkal távozott, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Sajnálatos, hogy a felnőttek közül kevesen szántak erre időt, pedig sok tanulsággal szolgált az a beszélgetéssel töltött egy óra! Köszönet illeti áldozatos munkájáért Tóthné Holczreiter Erzsébet rendőr őrnagyot, Feiglné Fekete Anita rendőr főhadnagyot, Kovácsné Szabó Márta rendőr őrnagyot, Kapusi Zoltán rendőr törzszászlóst, Pusztai Tibor és Göllény Tiborné polgárőreinket! Délután Kreiner József rendőr alezredes mestertanár tartott előadást fiataloknak arról, hogyan válasszák meg azt a magatartást, amely egy nehéz vagy veszélyes élethelyzet erkölcsös és jogkövető megoldásához vezethet. November 28-án, szombaton (a Horák Nóri emlékére szerveződött táncverseny délutánján) néhányan ellátogattunk Nóri emlékkövéhez egy-egy szál virággal. Dr. Répás József polgármester megemlékező beszédében hangsúlyozta: Vannak események, amelyekről soha nem feledkezhetünk meg. Nem engedhetjük, hogy a jövőnk az élet helyett áldozatokról szóljon! Kapusi Zoltán Kovácsné Szabó Márta Gyovai Margit Feiglné Fekete Anita

4 4 Helytörténeti kalandozások A Mi Újságunk 2010 január 1738-ig Lacháza 1739-től Új Lacháza Lacháza, Pereg és Új Lacháza Mikoviny Sámuel 1742-es térképén A községek monográfiái az utóbbi időben futószalagszerűen készülnek. A legtöbb ilyen jellegű munka azonban zömmel a legutóbbi évben megjelent forrásokra támaszkodik. Ezekből legtöbbször nem derül ki, hogy hányadik áttételen keresztül lehetne eljutni az eredeti dokumentumokig. Egy másik hiányosság, hogy a települések története leggyakrabban a XI XIV. évszázadban kezdődik. Ez viszont azt a benyomást kelti az emberben, hogy a korábban létező világról a történészek még mindig nem akarnak tudomást szerezni. Ezt az írást nem tudományos munkának szántam. A célja mindössze a figyelem ráirányítása múltunkra, mely Peregen sem a X. század környékén kezdődött. A Kr. e. 4. évezred a rézkor dereka. Peregen csőtalpú edényeket találtak ebből a korból. A stílusuk a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúra közötti átmenetre utal nemcsak helyi leletről, hanem az országot benépesítő lakosság használati tárgyairól van szó. A bronzkor középső szakaszából, az un. vatyai kultúra idejéből (Kr.e ) gazdag leletanyagot őriznek községünkből a Nemzeti Múzeumban ben Ludaics Miksa szolgabíró földjén 18 db halotti urna került elő ebből az időszakból ban az áradás mosott ki két halotti urnát és négy bögrét Későy Lőrinc jegyző földjén évben Gránicz Imre tulajdonában levő (virágos)peregi földjén fedeztek fel egy urnasírt többféle tárgygyal. Ez a hely a nekeresdi csárdától 400 méterre volt. A Tekeres-ér miatt elég gyakoriak voltak itt az árvizek, ami komoly károkat okozott a lakosságnak, de a véletlen úgy hozta, hogy segített a leleteket meglelni. Bankházapusztán 24 db bronzkorból származó urnasírra bukkantak ban a ráckevei út felújításakor vatyai urnákra akadtak ban az elektromos távvezeték építésénél korabeli bögréket találtak. Peregen talált több ezer éves leletek Az egyes történelmi korokat elválasztó időpontokat a történészek mindig egy jelentősebb történelmi eseményhez kapcsolva jelölik meg. Így például az egyetemes történetírásban az ókor a Nyugat-római Birodalom 476-os bukásával, vagy a magyar történelemben a középkor az 1526-os mohácsi csatavesztéssel ér véget, és veszi kezdetét a közép-, illetve az újkor. A dunaparti lacháziak kiköltözésének időpontját, vagyis ameddig Ó Lacházáról, illetve amikortól Új Lacházáról beszélünk, a krónikások jelentősebb történelmi esemény nem lévén csak egy természeti csapás idejével tudták kapcsolatba hozni, ráadásul nem is egészen pontosan. Az 1741-es nagy dunai árvízről van szó. Ez így nagyon is jól hangzik, és el is képzelhető, hogy 1741-ig vidáman éltek a Duna partján az emberek, majd jött egy nagy áradás, melynek levonulása után már vissza se mentek régi lakhelyükre, hanem másutt telepedtek le. A valóságban ez nem így történt: a lacháziak már jóval korábban, úgy 1735 táján kiköltöztek a Duna partjáról, amit az alábbi tények is bizonyítanak. Mikoviny Sámuel ( ) 1742 szeptemberében készített térképén Új Lacházát több utcás településként és templommal tüntette fel. (A település-szerkezet kialakítása és a templomépítés még napjainkban is éveket vehet igénybe.) november 20-án a kiskun kerületek esküdtei kihelyezett gyűlést tartottak Lacházán Nánási János kiskun-kapitány elnökletével. (Vélhetően a bíró új épületében, ily módón felavatva azt.) 1738-ban megkezdődött a családi gazdaságok részletes összeírása, amelyet aztán minden évben újra és újra megismételtek ra drasztikusan megugrott a lélekszám, ami bizonyság arra nézve, hogy a kitelepülteket és az újonnan betelepülteket már együtt vették nyilvántartásba az új helyen január 1-el a református egyházközség megkezdte az anyakönyvezést. (Az első bejegyzés január 7-én: Tóth István elvette Cser Miklós Zsuzsanna nevű lányát) Ez utóbbi időpont a legalkalmasabb arra, hogy Lacháza újkori történelmének kezdeti időpontjául válasszuk, mivelhogy az anyakönyvezés mindenkit érint, élőt és halottat egyaránt, nem úgy az 1738-as összeírás, amely csak a családi gazdaságokat veszi számba. Tehát a dunaparti Lacháza történelme 1738-cal zárul, Új Lacháza történelme pedig 1739-cel kezdődik. Az 1741-es kiköltözés helyett pedig az 1735-ös kiköltözést kell immáron említeni ben valóban volt egy nagy dunai árvíz, amely Lacháza hátrahagyott emlékeit végleg el is mosta. Oly nagy volt a pusztítás, hogy a templom harangját a víz egészen Móricgátig vitte mesélték az öregek. De ez már egy másik történet Dr. Babós Lajos Új Lacháza anyakönyve (1739) 1961-ben egy felhagyott kavicsbánya szélén Kiskunlacháza és Bugyi határában bronzkori lakógödrökből álló telephelyet fedeztek fel. Ugyancsak itt szarmata és középkori leletek kerültek elő. Áporka- Pusztaszentkirályon 1876-ban egy gödör kiásásakor négy darab bronz karperecet és egy díszített mintás harci csákányt találtak. Ezek az elrejtett kincsek azt bizonyítják, hogy az itt élő őseink igen komoly művészi fémműves technológiával rendelkeztek. Rómer Flóris 1866-ban említi a római időkből származó köveket. Finály Gábor is ír ezekről. Öszszesen hat római korból származó kőemlékről tesz említést. Ebből három feliratos, két domborműves töredék és egy kőszobor törzsrésze. Genthon szerint az egyik egy fogadalmi oltár volt, amit a lacházi református paplak alapjába építettek be; a másik egy feliratos sírkő. A kövek később a kunszentmiklósi református gimnázium udvarát díszítették, majd 1907-ben a Nemzeti Múzeumba kerültek. A múzeum alagsorában, a lapidáriumban most is megtekinthető az egyik sírkő (A Mi Újságunk július). Egyes források peregi, mások lacházi leleteknek tüntetik fel ezeket ban Peregen a 7. századból származó díszes veretű lószerszám került elő a földből. Ez egy pár kengyelből és csikózablából áll. A történelemben hun és avar időszakként kezelt korból is számos dokumentum került elő a környékbeli települések határában. Ez és az előzőekben leírtak is azt bizonyítják, hogy lakóhelyünk környéke és a Kárpát-medence nem volt soha lakatlan. Évezredek óta élnek itt emberek, akik turista módjára soha nem költöztek el innen tömegesen. Ilyen formában ők az elődeink. Tiszteljük hát eleinket és építsük tovább országunkat, virágoztassuk fel Pereget és Lacházát! Dr. Szijártó József

5 A Mi Újságunk január Közélet Helytörténet 5 Rendszerváltás magyar módra avagy a fejtetőre állított ország III. A sajátos magyar viszonyok között végbement rendszerváltásnak számos árnyoldala jelentkezett az elmúlt évek során. A két legnagyobb jelentőségű, amely mindennapi életünket közvetlenül befolyásolja: a korrupció eluralkodása és a cigánykérdés elfajulása. Jelen cikkemben a korrupciós jelenségekkel foglalkozom. Korrupciós jelenségek Magának a korrupció szónak a jelentése a megvesztegetés, rontás, kiterjedtebb értelmezés szerint pedig a közélet általános romlott állapota. Akik a mai magyar viszonyokat fényezni akarják, azt mondják, hogy nincs itt nagy baj, mert mióta ember az ember, a korrupció létezik. Valóban, a régészeti leletek is arra utalnak, hogy már az ókori Egyiptomban és Babilonban mintegy háromezer-ötszáz négyezer évvel ezelőtt születtek korrupció-ellenes bírósági ítéletek. Visszaélések, egyes esetekben valóban mindenkor, mindenhol voltak, vannak. A baj azonban az, hogy nálunk a korrupció bár nem hivatalosan és nem bevallottan de állami szintre emelkedett. Mert ha nem így lenne, akkor vajon mivel magyarázzuk hogy csak néhány napvilágot látott nagyobb súlyú ügyet említsek a kormányzati negyed létesítésére elpazarolt milliárdokat, a több, mint húsz milliárd forintból a domborzati viszonyokat tekintve egyáltalán nem szükségszerű kőröshegyi völgyhidat, a sík területen szinte rossz viccnek vehető indokolatlan alagutak építését (M6- os út). Egyáltalán azt a tényt, hogy a magyar autópálya-építés mintegy kétszer annyiba kerül, mint más országokban (és akkor még nem beszéltünk az új utak rossz minőségéről). Máig sem tisztázódtak megnyugtató módon a rendszerváltás első éveiben nagy port felvert sokmilliárdos olajmaffia ügyek. (Érdekességként említem meg, hogy annak idején a vizsgálatok elvégzésére alakult bizottságnak a munkáját korrektül irányító elnök azóta egyszerűen eltűnt a közéletből.) Hivatali visszaélések történnek szinte minden szinten. Ama már feledésbe merült monostori számlagyár; a Zushlag per; a budapesti VII. kerületi ingatlan eladások ügye; a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) óriási, józan ítélőképességgel nem magyarázható százmilliós végkielégítési, többmilliós fizetési és jutalmazási botrányai (a többmilliós titoktartási járulék?! stb.) maximálisan borzolják az egyszerű ember idegeit, sértik igazságérzetét. Némi magyarázatot érdemelne például az is, hogy miért kellett eladni az egyébként összességében ráfizetéses MÁV szinte egyetlen gazdaságos üzemágát a teherfuvarozást végző MÁV Cargo-t. Ennek kapcsán felmerül, vajon hogy került a képbe egy addig és azóta is ismeretlen magán közvetítő cég milliárdos közvetítői díjért? Meg kell még említeni az utóbbi időben kiderült sukorói kaszinó-kombinát létesítésével kapcsolatos már miniszteriális szintekig vezető szabálytalanságokat. Valamint a nem kisebb felháborodást kiváltó, az állami földek kárpótlási jegyre történő, törvénysértéssel tűzdelt, irányított eladását. Megítélésem szerint azonban a hivatali visszaélések, a közéleti etikátlanság csúcsa az offshore cégek működtetése. Nem tudom például, van-e a világon még egy olyan hely, ahol az ország gazdasági és politikai irányításában kulcsszerepet betöltő vezető emberek kibújva hazai adózási kötelezettségeik alól magán-vállalkozásaikat külföldi offshore cégek formájában működtetik?! (A látszatra talán legkirívóbb példa a trópusi Szamoaszigeteken bejegyzett egyszemélyes offshore cég.) Fejétől büdösödik a hal szól a régi mondás. Ezért ilyen eseményekről hallva, ilyen példákat látva hogyan lehet elvárni az egyszerű polgárok jogkövető magatartását? Vajon nem felülről kellene kezdeni a rendcsinálást? A nagy halak szabadon úszkálhatnak, csak a kis halakat kell kifogni? Vagy a kettős mérce jogszokássá válik Magyarországon? Sok a kérdés, válaszok azonban egyelőre nincsenek. Az emberek pedig egyre többen, egyre határozottabban szeretnének válaszokat kapni, megoldásokat látni a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. (Folytatjuk) Dr. Kovács Béla Kirándulás Ercsibe Az egyes települések lakóinak vannak kialakult szokásaik, melyek tudat alatt átadódnak az utódoknak és akarva-akaratlanul is tovább élnek ezek a hagyományok. Ilyenek például: vallás, népviselet, tájnyelv, népi tánc, népi receptek, étkezési szokások, állattartás, ünnepek, megemlékezések, az ősök számontartása stb. Ezek az évszázadok során számos tényező hatására alakultak ki és állandó változásban vannak. A lakóhely földrajzi elhelyezkedése, infrastruktúrája, a munkalehetőségek nagyban meghatározzák a lakosság életkörülményeit, viselkedését, de még azt is, hogy milyen településekkel tartják a kapcsolatot. Pereg vonatkozásában a lakosság Lacháza, Ráckeve és Budapest irányába utazik leginkább. A lacháziaknál Ráckeve és Budapest irány a leggyakoribb úti cél. A két települést együtt tekintve Dömsöd és Bugyi felé az itt lakók nagyon ritkán mennek, emiatt kevésbé ismerik ebbe az irányba eső lehetőségeket, a települések nevezetességeit és arculatát. Különösen a Nagy- Duna alkot egy erőteljes természetes határvonalat. A tőlünk légvonalban Dömsöd távolságra fekvő Ercsi emiatt már olyan messzi van, hogy a mai fiatalok (értsd ezalatt 0-tól 60 évig az embereket) nagy része soha nem járt azon a környéken. Pedig az 1960-as évekig a peregiek gyalog mentek minden évben az ercsi búcsúba (aug. 15.). Ha az időben még inkább visszamegyünk, akkor találunk olyan ercsi lakosokat (pl. a Horákok), akik a peregi határban fekvő földjüket csónakkal jártak át művelni, tehát egy nagyobb folyó ilyen vonatkozásban hajdanán nem volt és most sem lehetne akadály. Mit érdemes Ercsiben megnézni? Eötvös József Emlékmúzeum és szobor Nemcsak a bárói család életét ismerheti meg a látogató, hanem egy gazdag közoktatási és helytörténeti kiállítást is megtekinthet. Egy idézet báró Eötvös József: Naplójegyzetek-ből (1868): Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. Tűztorony az között épült Nagyboldogasszony templom Az 1166-ban alapított Szent Miklós apátság és monostor köveiből készített emlékmű; Virág Benedek ( pap, költő), a Magyar Horác emléktáblája a plébánia falán. A Kerepesi temetőben sírkövén az alábbi olvasható: SZÜLET- TEM. SZERETTEM HAZÁ- MAT S DOLGOZTAM ÉRTE. EZ AZ ÉN ÉLETEM TÖRTÉ- NETE. TEGYETEK TI IS ÍGY. TANÍTSÁTOK UTÓDAITO- KAT, S HA AZOK IS ÍGY TE- SZIK, AKKOR MAGYAROR- SZÁG BOLDOG LESZ. A cukorgyár a privatizáció, az ercsi honvédség pedig a rendszerváltás áldozata lett; ma már ezek is csak történelmi emlékek. Dr. Szijártó József

6 6 Négyszemközt A Mi Újságunk 2010 január ( foltatás a címlapról) Gy.M. Mi az, ami sok energiát vesz el tőled, s mi az, amivel ezt pótolni tudod? R.J. Rengeteg bosszúság éri az embert nap mint nap a hivatali teendők során: sok a feladat, némelyik csak nyűg és teher. Sokszor éreztem, hogy érdemtelen támadások, kritikák értek. Persze jogos bírálatok is vannak köztük, de az indokolatlan sajnos több. Ilyenkor azt gondolom: a fene vigye el, nem hiányzik ez a sok nyűg, élhetnék nyugodtabban is Ezek azonban szerencsére gyorsan múló pillanatok: ilyenkor egy-két órát mással foglalkozom, futok egy nagyot, kialszom magam, és másnapra igyekszem elfelejteni. Szerencsére nem vagyok az a típus, aki könnyen feladja, és természetesen elismerést és bátorítást is kapok. Vannak határozott elképzeléseim, amelyekkel szeretném a település javát szolgálni, s ez a tudat sok erőt ad. Gy. M. Ezek szerint azokra a pillanatokra vagy büszke, amikor azt láttad, hogy a helyiek összefogtak valamilyen közös cél érdekében. Ezt mostanában sok politikus, író és közéleti személyiség hangoztatja, és te is beszéltél már több fórumon ennek fontosságáról: az erkölcsi és gazdasági válságból kivezető út az összefogás erejében rejlik. Bár sokat tettél ezért, vannak emberek és csoportok, akik felé hiába nyújt bárki is kezet Szövetséget kötni csak azokkal lehet, akik akarják, és tenni is hajlandóak a közösségért az ilyen emberekből pedig egyre kevesebb van Legfontosabb témánk: a 2010-es esztendő tervei. Ebből a ciklusból még egy év hátra van. Több olyan beruházás van, ami az elmúlt három év munkájának gyümölcseként idén fejeződik be, másoknak csak idén kezdődik az előkészítése. Vegyük sorra ezeket! kapacitású, korszerűsített szennyvíztisztító- és komposztálótelep épülne. Bizonyára mindenki tudja, hogy a pályázat első fordulójában nyertünk már egy közel 70 millió forintos támogatást. A pályázat második fordulójaként a teljes dokumentációt kell benyújtani. Reményeink szerint ez is sikerrel jár, és akkor 2011 tavaszán-nyarán megkezdődhet a munka. Annak ellenére, hogy nem egy látványos beruházásról van szó, egy több évtizede húzódó problémát old meg, s értéke sem elhanyagolható: több mint 2 milliárd forintba kerül! Másik tervünket tavasszal készülünk valóra váltani: pihenőparkká alakítva felújítjuk a Munkácsy úti iskola előtti ligetet, ahol játszótér is épül reményeim szerint sok kismama és gyermek örömére! Emellett elbírálás alatt áll egy pályázat, ami 3 km út felújítását, aszfaltozását tenné lehetővé, járdákkal, szegélykövekkel, és növényekkel mintegy 200 millió Ft értékben. Döntés januárra várható, bízom benne, hogy nyerünk, s akkor ennek munkálatai is megkezdődhetnek nyár elején. Nyertünk támogatást a Kárpát és az Erdély utca felújítására is, a kivitelezés tavaszra várható. Természetesen ezeken túl is több pályázat áll elbírálás alatt a döntések ez év végén, vagy a jövő év elején várhatók. Jövőre is szeretnénk megragadni minden lehetőséget és eszközt, hogy településünk fejlődjön, épüljön, gazdagodjon. Ha mindez sikerrel jár, akkor elmondhatjuk, hogy a négy éves ciklus során közel egymilliárd forintnyi fejlesztés valósul meg Kiskunlacházán s ebben a legnagyobb tétel, a szennyvízhálózat fejlesztése nincs is benne! Gy.M. A csatorna-beruházás kapcsán sokan aggódnak és számolgatnak: tartanak az önerő mértékétől, attól, hogy nagyon sokba fog kerülni, vagy akár ki se tudják fizetni. Többen felteszik azt a kérdést is, miért van erre szükség, hiszen van már szennyvíztisztító-telep. magunktól megvédeni ezt a bolygót, és a környezet szennyezésének gátat szabni. Egyik alapfeltétel a szilárd és folyékony hulladék megfelelő szintű kezelése, tisztítása. Ezt jogszabályi előírások is kötelezővé teszik, amelyeknek szintén meg kell felelnünk, a megfelelő szintű szennyvízkezelés feltételeit minden településnek meg kell teremtenie. Természetesen az a cél, hogy ez minél kevésbé terhelje meg a lakosságot, így a költségek önrészét az önkormányzat magára vállalta, nem kívánjuk átterhelni a település lakóira. Ezt az összeget azonban ki kell gazdálkodnunk, így bizonyos mértékben jelentkezni fog a szennyvízdíjakban, de nem olyan arányban, hogy ez nagy terhet jelentsen bárkinek is. Olyan összeget igyekszünk majd megállapítani, ami mindenki számára elfogadható lesz. Ezzel kapcsolatban a decemberi számban megjelent egy tájékoztató, amiben pontosan le van írva, hogy kinek milyen költséget kell vállalnia. Gy.M. Környezetvédelmi bírságot fizet még a település? Úgy tudom, volt már rá példa R.J. Igen, az elmúlt években rendszeresen kellett bírságot fizetni, mert a szennyvíz tisztítottsága nem érte el az elfogadott határértéket. Jelenleg azonban nem bírságolnak, mert az illetékes szervek felé is jeleztük, hogy pályázatunk folyamatban van, és az első fordulóban nyertünk is, így a probléma megoldására megtettük a szükséges lépéseket. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk mindent megtenni a szennyvíz megfelelő tisztításáért. A szennyvíztisztító-telep jelenlegi állapotáról annyit mondanék, hogy bár a 90- es évek elején arról volt szó, hogy minden igényt kielégítően, nem csak községünk, hanem adott esetben a környező települések szennyvizét is képes lesz megtisztítani a telep még Kiskunlacháza szennyvizének kezeléséhez sem rendelkezik megfelelő kapacitással. Bővíteni, korszerűsíteni kell, hiszen a dunaparti szennyvíz tisztítását is meg kell oldanunk. Mivel ez egy tizennégy település által benyújtott uniós projekt ami remélem, meg fog valósulni, ezt a szennyvizet is fogadni kell! Úgy kell tehát terveznünk, hogy a létesítmény a következő évtizedben felmerülő igényeket is ki tudja majd elégíteni. Gy.M. Jelenleg a Dunaparton hová megy a szennyvíz? R.J. Részben a régi, hagyományos módon az egyéni derítőkbe, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy a szennyvíz nagy része a talajba szivárog, innen pedig természetesen eljut a Dunába. Sajnos még mindig sokan vannak olyanok, akik egyenesen beleengedik a szennyvizet a folyóba. Velük szemben különös szigorral szeretnénk majd eljárni a jövőben. Gy.M. Beszélgetésünk elején említetted, hogy a Munkácsy úti iskola előtti játszótér és pihenőpark átadását nagyon várod. Az 51-es út közelsége nem fogja akadályozni a szülőket, gyerekeket a kikapcsolódásban? Milyen megfon- R.J. Jelenleg is zajlik eddigi legnagyobb munkánk előkészítése, melynek elkészültével teljessé válhat a település csatornahálózata. A munkálatok során egy nagyobb R.J. Azt gondolom, mindenki belátja, hogy a környezetvédelem mindannyiunk közös érdeke. A XXI. század egyik legégetőbb problémája az, hogyan tudjuk ön-

7 A Mi Újságunk január Négyszemközt 7 tolások alapján döntött a testület arról, hogy itt épüljön fel a játszótér? R.J. Természetesen a játszótér úgy lesz kialakítva, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, ne tudjanak kiszaladni az úttestre. Két okból terveztük ide. Egyrészt a régi közlekedési park nagyon elhanyagolt állapotban van, ideje rendbe hozni, megújítani, megszépíteni, és a településnek is szüksége van egy korszerű, szép játszótérre, parkra. A másik ok, ami miatt erre a területre gondoltunk, hogy ezt a részt szeretnénk a település közepévé, a jövőbeni városközponttá tenni így nem lesz gond, vagy vitatéma, hogy Lacházán vagy Peregen van-e. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy esetleg a település más részein is építünk kisebb játszótereket, de a központ ez lenne. Gy.M. Ehhez a szép tervhez szükség lenne a lakosság odafigyelésére, önmérsékletére, másfajta hozzáállására is. Most sajnos az a jellemző, hogy az iskolába érkező illetve onnan távozó gyerekek, az esténként itt szórakozó fiatalok és az erre közlekedő felnőttek itt dobálják el a náluk lévő szemetet. A szobor talapzatát körülvevő díszburkolatot felszedik, a köveket szétdobálják (Az Égig érő fű című csodás régi gyerekfilm jut eszembe, amikor nyugdíjba megy az idős parkőr, Poldi bácsi, aki évtizedeken keresztül felügyelte, gondozta, takarította, ápolta a közeli parkot, és rászólt az arra járókra, hogy ők is vigyázzanak! Lehet, hogy egy ilyen parkőr kellene ) R.J. Természetesen igyekszünk majd felügyelni és karbantartani, s természetesen azoknak is, akik majd használják, vigyázni kellene rá. Gy.M. Láttam, megkezdődött végre a térfigyelő kamerák kiépítése. Itt is lesz kamera? Már csak azért is, mert erre a térre semmit nem lehet kitenni, mindennek lába kél gondolok itt a padokra például, amiket az előző ciklusban a képviselők vásároltak felajánlásból, és amik rövid időn belül elvándoroltak A mi szégyenünk is, hogy itt mindent szétlopnak, tönkre tesznek az emberek míg máshol pompáznak nyáron a virágok, nálunk szorgos kezek kiültetik, és másnap már csak a helyében gyönyörködhetünk. R.J. Biztos, hogy szükség lesz kamerára, hiszen ez egy fás-bokros terület, nem igazán átlátható, így a bűncselekmények is gyakoribbak az ilyen területeken. Jelenleg a művelődési központ területének bekamerázása folyik, de idővel minden frekventált területen meg fogjuk ezt oldani. Szomorú, hogy erre van szükség ahhoz, hogy néhányan féken tartsák magukat. Gy.M. Kiskunlacháza elmúlt időszaka igazi sikertörténet, ha a fejlesztéseket és a nyert pályázatokat vesszük alapul. Nem esett szó még soha azonban azokról, akik a háttérben rengeteget dolgoznak ezek sikeréért, s akik a megvalósításban tevékenyen, de ismeretlenül részt vesznek. Kik azok, akiket köszönet illet ezért a rengeteg, embert próbáló munkáért? R.J. Szerencsére sikerült egy nagyszerű pályázatíró céget kiválasztanunk, akik profik ezen a területen. Természetesen a képviselő-testület tagjai is megkeresik azokat, akiknél sikeres tárgyalásokat folytathatunk a támogatás reményében. Mindenki igyekszik kamatoztatni tudását, kapcsolatait, de kiemelten fontos a polgármesteri hivatal dolgozóinak elképesztő mennyiségű és magas színvonalú munkája, amit a pályázati anyagok megfelelő előkészítéséért végeznek, hogy abba se tartalmi, se formai hiba ne kerülhessen. Őket a jegyzővel az élen a legnagyobb köszönet illeti, minden vezetőt és kollégát beleértve! Nagyon sokat dolgoznak, rengeteget túlóráznak az eredményesség érdekében. Nélkülük nem menne! Egy testületi döntés kevés ahhoz, hogy egy pályázat sikeres legyen, hiszen ehhez megfelelő szakmai előkészítés kell. Mindehhez az emberi erőforrás, szakmai tudás szerencsére megvan. Gy.M. Az elmúlt esztendőben az egész ország találkozhatott Kiskunlacháza nevével, és dr. Répás József neve is ismerősen cseng több okból is hazánk szinte minden szegletében. Egy ideje szájra kapott a hír, miszerint polgármesterünk azért vállal ennyi nyilvános szereplést televízióban, rádióban, országos napilapokban, mert kinőtte a helyi politikát és országos babérokra pályázik, azaz országgyűlési képviselőként indulni készül a közelgő választásokon. Sok párttal kapcsolatba hozzák a nevedet. Mi ebből az igazság? R.J. Jómagam is hallottam már ezeket a feltevéseket, miszerint parlamenti karrieremet készítem elő. Tény, hogy több politikai párt illetve szervezet megkeresett, hogy támogatásáról biztosítson abban az esetben, ha a színeiben indulok a választásokon. Én ezt megtisztelőnek tartom és megköszöntem, azonban egyik felkérést sem fogadtam el. Gy.M. Nem is szerepel a terveid között a parlamenti szerepvállalás? R.J. A hosszú távú terveim között persze szerepel, hiszen minden politizáló emberben megfogalmazódik ez a vágy, azonban ez még bizonytalan és képlékeny. A politikában semmi sem biztos, csak ami már elmúlt Kiskunlacháza most nagyobb kihívás nekem! Gy.M. Független képviselőként indulnál? R.J. Függetlenként is szükségesek szerintem a párttámogatások, háttéralkuk, ám hosszú távon, magányos farkasként szerintem nem működőképes, igazi ráhatással nem lehet így senki az országos politikára. Persze mindenki tudja, hogy jómagam jobboldali beállítottságú ember vagyok, viszont nem a pártokban, hanem a nemzetben hiszek. Fontosnak tartom, hogy a civil összefogás erősödjön, és remélem, hogy ezek a civil szervezetek később egységes erőként tudnak megjelenni a jövő választásain a pártok mellett. Mindez még a távoli jövő zenéje, azonban most és itt szeretném eloszlatni a tévhiteket: semmilyen listán, és független jelöltként sem indulok a következő országgyűlési választásokon. Azt gondolom, hogy nekem még nagyon sok dolgom van itthon, s a kettőt nem lehet összeegyeztetni nem lehet valaki elkötelezett és aktív polgármester, s mellette jó országgyűlési képviselő. Gy.M. Pedig sokan csinálják egyszerre a kettőt R.J. Igaz, de meggyőződésem, hogy nem lehet. Kiskunlacháza nagy település, annyi a feladat, hogy ez a munka egész embert kíván. Ez egy 24 órás szolgálat, így a kettőt együtt becsülettel és tisztességgel nem lehet csinálni! Én viszont úgy szeretem végezni a munkámat, hogy ne legyen hiányérzetem. Ha feltenné valaki azt a kérdést, hogy jövőre mit választanék, egy biztos parlamenti helyet, vagy Kiskunlacháza polgármesteri tisztét, egyértelműen ez utóbbit választanám! Számomra ez nagyobb kihívás és megtisztelőbb feladat. Szeretem ezt csinálni hogy jól vagy rosszul teszem a dolgom, azt a választók majd eldöntik. Én mindenesetre a legjobb tudásomat igyekszem adni nap mint nap. Biztosan követek el hibákat, tévedek, és időnként talán rossz döntéseket is hozok. Ez törvényszerű: nem vagyok hibátlan ember. Mindezek ellenére, ha majd ezt a széket átadom valaki másnak, úgy szeretném megtenni, hogy Kiskunlacházán emelt fővel járhassak, és az emberek ne fordítsák el a fejüket, ha meglátnak! Gy.M. Ez tökéletes végszava lehet a beszélgetésünknek. Mindemellett azért visszautalnék egy mondattal az elejére, amikor megkérdeztem, mire vagy igazán büszke az elmúlt három évből akár a saját, akár a testület munkáját illetően, és nagyon-nagyon nehezen tudtál rá válaszolni Megkérdeztem, megéri-e a rengeteg befektetett idő és energia, és sokat gondolkodtál. Pedig talán sok mindent sorolhattál volna Gyovai Margit

8 8 Iskola A Mi Újságunk 2010 január Egy kicsit másképp Minden novemberben egészséghetet tartunk a Gárdonyiban. Ez a hagyomány napjainkra felértékelődött, hiszen nap mint nap hallhatjuk, láthatjuk, mi történhet, ha nem vigyázunk a legnagyobb értékünkre, az egészségünkre. Azonban nem elég beszélni róla, hanem tetteinkkel is bizonyítani kell, hogy fontos a számunkra, éppen ezért volt más ez a hét, mint a többi. Mit csináltunk? Hétfőn egy mentőautó érkezett hozzánk, melyet kívülről-belülről megnézhettünk, megtapasztalhattunk, a mentős tisztek pedig igyekeztek válaszolni minden kérdésünkre, és persze a szirénát is szívesen bekapcsolták Délután az iskolaotthonos osztályok és a napközis csoportok egy rendhagyó gyógytesin vettek részt a sportcsarnokban. Vili bácsi olyan feladatokat adott, melyeket otthon is bármikor gyakorolhatunk. Az óra végén természetesen játszottunk is. Kedden délelőtt az 1. és 2. évfolyamosok megismerkedtek a helyes táplálkozással. Védőnőnk, Anna néni, mesefilmmel érkezett hozzánk. Utána megbeszéltük a látottakat, és egy tesztet is ki kellett tölteni. Mindenki nagyon igyekezett, hogy helyes választ adjon, hiszen ez már beleszámított a pontgyűjtő versenybe, ami egész héten át tartott. Amíg a kicsik filmet néztek addig a nagyok játékos vetélkedőn vettek részt. Ági néni és Lilla néni vezetésével rejtvényeket, ügyességi feladatokat oldottak meg a tisztálkodással, az étkezéssel, a mozgással és a környezetvédelemmel kapcsolatban. A délutánt megint a sportcsarnokban töltöttük: Viktor bácsi játékos labdagyakorlatai megmozgattak mindenkit. Szerdán a 3-4. osztályosok nézték a filmet, a kicsik pedig versenyeztek. Délután Viktor bácsi megismertetett minket a tenisz-, a kézi-, a foci. és a kosárlabdával. Ez az óra is jó hangulatban telt el. Csütörtökön kezdődött az igazi munka! A héten összegyűjtött képekből, információkból olyan plakátot kellett készíteni minden osztálynak, mellyel felhívják mások figyelmét a helyes életmódra. Ezen a napon kellett leadni a heti munkájuk eredményét is: a kicsiknek sporttal kapcsolatos képeket, a nagyoknak sportágakat, és azok híres magyar képviselőinek nevét kellett összegyűjteni. Ezeket Anna néni értékelte és pontozta. Úgy gondoltuk, hogy ebben az évben a szülőket is bevonjuk a programsorozatunkba, így estére egy beszélgetéssel egybekötött előadást szerveztünk számukra. Iskolapszichológusunk, Katika, a kisiskoláskorú gyermekek fejlődéséről, illetve annak változásáról beszélt. Jómagam mint fejlesztőpedagógus a mozgásról, a játékról s azok tanulásra való hatásáról beszéltem. Pénteken reggel mindannyian egy közös zenés testnevelés órán vettünk részt a sportcsarnokban Gránicz Éva néni vezetésével. A délelőtt fénypontja a hét zárása, az eredményhirdetés volt. Mindenki nagy izgalommal várta, hogyan teljesített az osztálya a vetélkedőn, a plakátkészítő versenyen, a gyűjtőmunkában. A versenyt évfolyamonként értékeltük. A központi konyha jóvoltából mindennap kaptunk valamilyen egészséges finomságot: különféle magvas kifliket, kenyeret, joghurtot, túró rudit, tejszeletet, sok-sok gyümölcsöt és zöldséget. Úgy gondolom, hogy egy tartalmas, mindenki számára élményekben gazdag programsorozaton vettünk részt. Sok mindent tanultunk, csak egy kicsit másképp Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik segítségemre voltak a hét megszervezésében, lebonyolításában: a Delta Mentőszolgálatnak, Kovács Jánosné konyhavezetőnek, Szecsei Anna védőnőnek, Posztos Katalin iskolapszichológusnak, Foki Vilmos tanár úrnak, Mayering Viktor edzőnek, Szokolyai-Szlávik Alex intézményvezetőnek és a tanító néniknek (Gránicz Éva, Mészárosné Lilla, Varga Ágnes). Mayering Viktorné Ami nem pénz kérdése Anyagias, pergő, rohanó életünkben sajnos egyre ritkábban találkozunk önzetlen segítségel, támogatással. Mindenkinek nehéz a helyzete: családnak, vállalatnak, intézménynek, önkormányzatnak. Éppen ezért nagy öröm, ha valaki megteheti és meg is teszi azt, hogy segít másokon legyen az egy másik ember, egy közösség, egy oktatási intézmény. Ilyen öröm ért többszörösen bennünket az iskolában. A nyár folyamán a tantermek kifestése a szülők, vállalkozók, támogatók segítségével példaértékű volt! Az országos média erre is felfigyelhetett volna Kérésünkre egy kedves helyi vállalkozó decemberben kimeszelte a Gárdonyi úti iskola tornatermét a szabadidejét önként feláldozva, ingyen! Gyermekei már elbúcsúztak iskolánktól, mégis szívesen vállalta és végezte el ezt a nem kis munkát. Tiszta, szép teremben tornázhatunk ezután, köszönet érte! A bolgár kisebbségi önkormányzat a Gárdonyi és a Vörösmarty úti iskolát megajándékozta négy-négy CD-s rádiómagnóval. Kicsinyeink boldogan vették át a meglepetést a fenyőfa alatt. Köszönjük a felajánlást! A Kroko Gyermekstúdió Légy jó mindhalálig! című gyermekelőadásra 50 db ingyenes belépőt ajánlott fel iskolánknak a Stefánia Palotába Mészáros Bence 4. d osztályos tanuló nagymamája jóvoltából. Nagy élmény volt mindenkinek! A szülői munkaközösség rendszeresen meglepi osztályainkat mikulásnapi, karácsonyi programokkal, ajándékokkal. Nyugdíjba vonult munkatársaink ha megszorulunk szívesen jönnek vissza kisegíteni bennünket a programjainkon önzetlenül, bármikor lehet számítani rájuk! Jó érzéssel tölti el a tantestület tagjait, hogy a sok nehézség és kedvezőtlen hatás ellenére jó néhányan megőrizték segítőkészségüket, tenni akarásukat. Köszönjük! Szabadosné Horák Irén Ellepték a kisördögök iskolánkat! December 7-én reggel kisördögök, azaz krampuszok várták a Gárdonyi úti iskola tanulóit. Negyedikeseink öltöztek be szokásukhoz híven ördögien jó krampuszoknak, a Télapó pedig az ajtóban állva csábította iskolába a nebulókat. Vidám zenével, cukorosztogatással, segítéssel, táskacipeléssel szereztek örömet kisebb társaiknak krampuszaink. Bábosaink Pintérné Rózsika néni vezetésével nagy derültséget szereztek kis diákjainknak humoros jelenetek előadásával. Jókat kacagtunk a rosszcsont krampuszok csintalankodásain! Egyik negyedikes kislányunk elmondása szerint már négy éve vár erre a napra, hogy ő is krampusz lehessen Ördögien jó nap volt! Gárdonyis tanító nénik

9 A Mi Újságunk január Képtár 9 Hatvan éve együtt... Gyémántlakodalmuk alkalmából további boldog éveket és jó egészséget kívánva gratulálunk a Tóth házaspárnak. A Mi Újságunk szerkesztői

10 10 Sport A Mi Újságunk 2010 január Sportfoglalkozások a sportcsarnokban Diáksport Atlétika H Sze P Asztalitenisz Sze ig; P Kézilabda H ; Sze Labdarúgás K Cs Röplabda Sze A diáksport-foglalkozások térítésmentesek, a többi tanfolyam díjáról és az egyéb tudnivalókról érdeklődjön a kurzusok vezetőinél! Felnőtt foglalkozások Kosárlabda K Cs Hip-hop tánc K Cs Kyokushin karate Sze ; P Shinkendo H Sze Aikido K Cs Taiji Sze ; Szo Gerinctorna H EDZŐKET, SPORTOKTATÓKAT KERESÜNK Sportkörök, edzések, versenyek szervezéséhez, lebonyolításához munkatársakat keresünk. Kérjük, jelentkezzenek az címen! ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK A sportcsarnok nagyobb rendezvényeinek lebonyolításához segítőkre van szükségünk. Kérjük, jelentkezzenek az címen! A táncversenyről A sportcsarnok néhány hónapos fennállásának legnagyobb rendezvénye volt a november 28-án megrendezett táncverseny több száz induló lépett színpadra! A jelentős számú nézősereg jórészt a versenyzők kísérőiből állt, azonban néhány helybéli táncrajongó is eljött nézelődni. Azt hiszem, aki akár csak kis időt is eltöltött itt, látványos, jó hangulatú műsort láthatott! A színpadot péntek éjszaka építették fel a sportcsarnok dolgozói, és néhány önkéntes segítő. Áldozatos munkájukért köszönet illeti mindnyájukat! Gy.M. A táncverseny képei a 11. oldalon»

11 A Mi Újságunk 2010 január Képtár 11 Húsz év után újra találkoztak az osztálytársak november 29-én egy fergeteges összejövetel keretében ünnepeltük meg a 20 éves osztálytalálkozónkat Kiskunlacházán, a Cser Étteremben. Ezúton szeretném megköszönni az étteremnek, hogy hajnalig kiszolgáltak minket és a finom vacsorával növelték az este hangulatát. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, 5 év múlva találkozunk! Molnár Ágnes Álló sor balról jobbra: Vella Zoltán, Szmoleniczki Zsolt, Kobella Zoltán, Böröcz Hajnalka, Szabó Zoltán, Gózon Viktória, Szendi Ágnes, Gránicz Magdolna, Varga Anikó, Kácser Ágota, Samuné Ulakity Ildikó osztályfőnők, Fodor Éva, Németh Sándor, Molnár Ágnes, Maki Gábor, Nemoda Levente, Némedi Tóth Zoltán Ülő sor balról jobbra: Juhász Klára, Görög Gabriella, Hefler Erzsébet Akik nem voltak ott: Petyovszki László, Gubovics Edina, Józsa Ágnes, Marczinka Mária, Tóth Erika, Kállai Zsolt, Szabados Ágnes, Répás Zoltán, Weigand Noémi A táncverseny fotóit Bedő Julianna készítette

12 TARTALOM Négyszemközt Répás Józseffel...1, 6, 7. o. Tegyünk együtt egymásért o. Helytörténeti mozaik o. Rendszerváltás magyar módra III o. Iskolai hírek o. Sporthírek o. A táncversenyről o. Osztálytalálkozó o. Fekete-fehér mellékletben a legutolsó képviselő-testületi ülések anyaga és más érdekességek. Az újságba szánt anyagokat kérjük a megjelenést megelőző hónap 20-áig eljuttatni a szerkesztőséghez. A névvel ellátott írásokért szerzőink felelnek. Azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A szülői munkaközösség és az általános iskola dolgozói immáron több éves hagyományként minden decemberben meglepik a diákokat valami csodás dekorációval, és egy kis személyes ajándékkal. Az idén advent második vasárnapján szorgos kezek ismét csodát varázsoltak, sok-sok emberke nagy örömére. Köszönet érte minden szorgos kéznek! Gy. M. A karácsonyi rendezvényeken készült fotók a címen lesznek láthatók. Szavaimmal ha nem értesz egyet, kérlek, Akkor se bánj velem méltatlanul! Így ismerd el a bennem rejlő jót, Vedd figyelembe szerető szándékomat. S kíméletesen mondd meg az igazat. A Mi Újságunk Kiadja: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A szerkesztőség tagjai: Gyovai Margit főszerkesztő, Kátai Dóra, Puchner László dr. Kun Lászlóné, Zákány Erzsébet, dr. Kovács Béla, dr. Szijártó József, A lapszám képeit készítették: dr. Babós Lajos, Bedő Julianna, Gyovai Margit, Puchner László, Tóth Imre, gárdonyis tanító nénik Örökös tiszteletbeli tördelőszerkesztő: Hernádi Ferenc Szerkesztőség: 2340 Kiskunlacháza, Kinizsi utca 1. Telefon/fax: 24/ / Új cím: Nyomda: Press+Print Kft. Tóth Imre felelős vezető Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/A Tipográfia: Aletheia Multimedia Kft. Lapzárta minden hó 20-án!

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

NTP-KKI számú pályázat. Kép a mustragáláról

NTP-KKI számú pályázat. Kép a mustragáláról NTP-KKI-16-0282 számú pályázat A Kép-tett-szó négyéves múltra visszatekintő tehetséggondozó műhelymunkáját honosítottuk meg idén a szentesi HMG-ben KÉP-TETT-SZÓ-MÉDIA címmel és tartalommal a Nemzeti Tehetségpont

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben